VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, Nový Bor Telefon: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZPRACOVAL: Mgr. Jiří Janás... PaedDr. Ilona Jindrová Linda Hrabcová PŘEDKLÁDÁ: PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka školy V Novém Boru dne

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu žáků a studentů Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, respektive celoživotního učení Spolupráce se sociálními partnery Zapojení do projektů Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské služby Řízení školy Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Sídlo: Wolkerova 316, Nový Bor Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Právní forma: kraj, IČO Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Ilona Jindrová Údaje o školské radě: Termín voleb: Jmenování do funkce: do konce funkčního období školské rady 1. zasedání: Školská rada VOŠ Předseda: MgA. J. Prošek Školská rada SŠ: Předseda: Mgr. L. Bečvaříková Datum zařazení do rejstříku: (termín poslední změny zápisu do rejstříku) Právnická osoba vykonávala ve školním roce 2010/2011 činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna výdejna Odloučená pracoviště školy: Školní ateliéry, galerie, Nový Bor, Palackého 171, 170 3

4 Střední odborné učiliště sklářské s vybavením pro teoretickou i praktickou výuku, školní dílny a ateliéry pro sklářské obory, školní huť, Nový Bor, Revoluční 500 Domov mládeže s výdejnou jídel a tělocvičnou, Nový Bor, Nemocniční 635, Organizace studia Přehled oborů vzdělání a kapacita školy: Vyšší odborná škola (IZO ) kapacita: 60 cílová: 60 studentů N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba N/017 Tvorba uměleckého skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 60 Střední škola (IZO ) kapacita: 650 žáků K Gymnázium K/41 Gymnázium denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/040 Výtvarné zpracování skla broušení a vzorování broušeného skla denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/041 Výtvarné zpracování skla hutní tvarování skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor 4

5 82-41-M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/042 Výtvarné zpracování skla tvarování, malování a leptání skla denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/043 Výtvarné zpracování skla rytí skla denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl denní forma vzdělávání délka studia: 2 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl dálková forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Sklář, sklářské práce H/005 Sklář délka studia: 3 r. 0 m denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 90 dobíhající obor 5

6 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Brusič skla, brusič technického a šperkařského kamene H/005 Brusič skla délka studia: 3 r. 0 m denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 80 dobíhající obor H Malíř skla a keramiky H/003 Malíř skla a keramiky délka studia: 3 r. 0 m denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 110 dobíhající obor E Sklář, sklářské práce E/002 Výroba dutého skla délka studia: 3 r. 0 m denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 45 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 45 Domov mládeže (IZO ) kapacita: 260 cílová: 260 lůžek Přehled činnosti ve střediscích volného času Posilovna - každé pondělí od Sálová kopaná - každé úterý od Florbal - každý čtvrtek od Kondiční cvičení - každou neděli od

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba Počet < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem (přepočtení na plně zaměstnané) celkem 1,24 8,28 8,18 8,93 0,50 27,13 z toho ženy 0,24 4,71 5,82 3,98 0,00 14,75 Odborná způsobilost Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 33,53 11,68 Z toho: počet z toho bez (přepočtení na plně zaměstnané) kvalifikace výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 Pracovníci domova mládeže vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 3,00 3,00 1,00 7,00 Počet nepedagogických pracovníků, změny v pedagogickém sboru Počty nepedagogických pracovníků Odchody pracovníků Nástupy nových pracovníků nepedagogických z toho externistů ukončilo z toho pedagogických nastoupilo z toho pedagogických Platové podmínky zaměstnanců: Zaměstnanci jsou odměňováni podle: Zákoníku práce č.262/2006 část VI. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 7

8 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Počet pracovníků Typ vzdělání 1 VŠ-UJEP 4. Údaje o počtu žáků a studentů Obor vzdělávání Počet KKOV Žáků Tříd Tvorba uměleckého skla N/ Výtvarné zpracování skla M 34 2 Gymnázium K/ Sklář H/ ,52 Brusič skla H/ ,59 Malíř skla a keramiky H/ ,89 Sklářský průmysl denní L/ Sklářský průmysl dálkové L/ Výroba dutého skla E/ Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla H/ CELKEM k Údaje o přijímacím řízení SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 84 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 57 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 77 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 8

9 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 53 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 8 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 10 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 5 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 5 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 4 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Domovy mládeže počet Počet podaných přihlášek do domova mládeže 25 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 25 Údaje o rozhodnutích vydaných ředitelkou Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 5 o přerušení vzdělávání 14 o opakování ročníku 6 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 7 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 1 o vyloučení podle 31 ŠZ 2 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 1 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 3 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 39 9

10 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách-počet žáků zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách-počet žáků zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu-počet studentů zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 2 4 důtka třídního učitele 10 6 důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy 12 3 snížená známka z chování 9 3 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 7 6 prospěl neprospěl nehodnocen

11 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 1. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,449 Z toho neomluvených 190 1,293 Odborné celkem ,265 Z toho neomluvených 18 0,122 Celkem ,714 Z toho neomluvených 208 1, pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,078 Z toho neomluvených 428 3,035 Odborné celkem ,525 Z toho neomluvených 17 0,121 Celkem ,603 Z toho neomluvených 445 3,156 Uplatnění absolventů Absolventi školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecnému rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech. Přesto však většina absolventů školy nalézá uplatnění převážně v malých firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. V současnosti studuje na naší Vyšší odborné škole sklářské několik absolventů loňského maturitního ročníku. Někteří absolventi Vyšší odborné školy pokračují ve studiu na vysoké škole. Na Novoborsku došlo v loňském roce k postupnému oživení sklářské výroby, a to jak u velkých firem (Crystalex, Egermann), tak u středních a drobných řemeslníků a domácích provozoven. V nich nacházejí uplatnění především absolventi tříletých oborů, z nichž největší poptávka je po foukačích skla, brusičích - hranařích a např. Precioza Kamenický Šenov se již dva roky potýká s nedostatkem brusičů - kuličů. S firmou Crystalex připravujeme pro příští školní rok učební dokumenty pro nové zaměření oboru Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - zaměření Strojník sklářských zařízení s tím, že odborný výcvik bude probíhat přímo na Crystalexu s příslibem budoucího pracovního uplatnění. 11

12 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, respektive celoživotního učení Přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných Název programu Směr Druh Akreditace Rozsah Forma studia Způsob ukončení Počet účastníků Vitrážník 6 - umělecký a technický A MŠMT 300 prezenční osvědčení 1 1 Foukání skla 6 - umělecký a technický M CVLK prezenční osvědčení 9 9 Broušení skla 6 - umělecký a technický M CVLK prezenční osvědčení 8 8 Tavenice 6 - umělecký a technický M CVLK prezenční osvědčení 7 7 Fusing 6 - umělecký a technický M CVLK 35 prezenční osvědčení 2 2 A-rekvalifikační kurz, M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz, J-jazykový kurz, C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru Doplňující informace rok 2008 rok 2009 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 1 0 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 0 Počet absolventů Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání 7 Seznam dílčích kvalifikací, pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. Škola není dosud autorizovanou osobou ve smyslu zákona č.179/2006 Sb., neboť pro sklářské obory nebyly dosud schváleny dílčí kvalifikace. 7. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery je pro sklářské obory i pro obor gymnaziální velmi důležitá. Rozvíjí se v mnoha formách a aktivitách, které souvisejí s životem města, kraje a sklářských ateliérů a firem: Spolupráce se Sklářským muzeem tradičně dobrá a mnohačetná, např. Oživení česko-polské sklářské tradice partnerství v projektu Sklářského muzea v Novém Boru, Krkonošského muzea v Jelení Góře a měst Nového Boru a Jelení Góry, financovaného EU Kořeny evropského dědictví spolupráce s pracovnicemi muzea na výtvarném zpracování regionálních umělecko-historických památek regionu (partnerství v projektu Podještědského gymnázia v Liberci) Muzejní noc, Dny evropského dědictví každoroční účast studentů na předvádění uměleckých sklářských řemesel v historické dílně ve Sklářském muzeu Spolupráce s městem Nový Bor Sklářské slavnosti 2011 mobilní sklářská pec, veškeré sklářské techniky pod širým nebem 12

13 Den Země pomoc studentů gymnázia OŠ MÚ při soutěžích pro žáky ZŠ, organizační zabezpečení akce Příspěvky do Novoborského měsíčníku pravidelná prezentace školních i mimoškolních aktivit života školy Spolupráce s úřady práce rekvalifikační kurzy Brusič skla a Malíř skla pro Úřad práce v České Lípě a Úřad práce v Liberci pomoc sociálně znevýhodněným žákům a žákům, kteří předčasně ukončili studium, s dokončením učebních oborů organizace JOB-KLUBU pro nezaměstnané z oblasti Novoborska v prostorách školy za účasti žáků 3. ročníků Spolupráce se zaměstnavateli v oblasti odborné praxe žáků a studentů (Ajeto, Crystalex, Egermann) v oblasti odborného výcviku žáků učebních oborů (Egermann, Ajeto) v oblasti přípravy nových učebních dokumentů: ŠVP Sklář výrobce a zušlechťovatel skla zaměření Strojník sklářských zařízení (Crystalex) v oblasti společné prezentace umělecké sklářské tvorby školy a firmy (Sklářský veletrh firmy TGK Skalice) Spolupráce se zahraničními VŠ půlroční studijní pobyt skupiny tureckých studentů z Institutu výtvarných umění z Istanbulu (základy řemesel, výuka Čj, výstava prací) Spolupráce s Libereckým krajem Evropská zimní olympiáda dětí a mládeže EYOWF Škola zvítězila v soutěži o návrh medaile pro EYOWF Následně ve školní huti a v rafinačních dílnách všechny medaile vyrobila. Předváděním živé práce sklářů při závěrečném ceremoniálu EYOWF 2011 ozdobila společenské setkání VIP hostů. 8. Zapojení do projektů V září 2010 se žáci Gymnázia a Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru zapojili do projektu Kořeny evropské kultury (registrační číslo CZ.1.07/1.1.09/ ), který je mimo jiné financovaný i z prostředků EU. Mezi partnerské školy tohoto projektu dále patří Podještědské gymnázium, Gymnázium Frýdlant, Gymnázium Tanvald a Doctrina ZŠ Liberec. V první etapě měli žáci novoborské střední školy za úkol shromáždit materiály, které jsou odrazem antické a biblické mytologie ve městě. Zaměřili se především na architekturu a výtvarné umění. Konkrétně se jednalo buď o fotodokumentaci daných objektů, nebo o jejich výtvarné ztvárnění. V prvním případě se daného úkolu chopili žáci gymnázia, výtvarné zpracování si vzali na starost žáci sklářské školy. Jako další krok pak následovala badatelská činnost žáků, jejímž úkolem bylo opatřit dané materiály odborným komentářem a celkově je sumarizovat. Za tímto účelem byla také navázána spolupráce se Sklářským muzeem v Novém Boru. V rámci projektu se škola také zapojila do soutěže Interaktivní pomůcka k výuce Kořenů evropské kultury. Jiří Papež ze třídy G3 získal v této soutěži 3. místo. V současné době je připravována celková sumarizace získaných materiálů ze všech zúčastněných škol, která bude prezentována formou DVD a na internetových stránkách školy. Dále se připravují projektové dny, které proběhnou na Podještědském gymnáziu v Liberci a kterých se zúčastní také žáci naší školy. 13

14 V květnových a červnových dnech proběhl na naší škole projekt Ekopolis. Zahrnuje učivo v rámci průřezového tématu Environmentální výchovy. Environmentální výchova je komplexní téma, jež prostupuje mnohými oblastmi našeho života. Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubit žákovo vnímání okolního prostředí a všímat si souvislostí mezi jednotlivými prvky krajiny. Seznamují se s nimi jak vlastním pozorováním, tak i formou pracovních listů a zábavnou deskovou hrou. Součástí projektu byla i pomoc při organizačním zajištění Dne Země v Novém Boru. V tomto školním roce se škola jako jedno z místních center celoživotního vzdělávání CVLK zapojila do tříletého projektu Národního ústavu odborného vzdělávání UNIV 2 kraje, financovaného ESF, který je zaměřen na zpracování a ověření odborných programů dalšího vzdělávání. Projektový tým se ujal zpracování tří programů a ve školním roce 2009/2010 byl dokončen první z nich: Strojník sklářských zařízení Jsme velmi rádi, že tvorba těchto programů není pouhou formální záležitostí, ale že naše volba naplňuje potřeby praxe. Tento program totiž bude pilotně ověřován ve spolupráci s českolipským úřadem práce na uchazečích o toto zaměstnání pro firmu Crystalex, která plánuje v lednu příštího roku otevřít další dvě linky strojní výroby skla a tyto profese poptává. V druhé vlně byl rozpracováván program Vitrážník, který plně využívá materiálních možností a lektorských dovedností a znalostí, jimiž naše škola disponuje. Uplatnění tohoto programu dalšího vzdělávání podtrhuje poptávka Úřadu práce z Liberce, na jejímž základě byl realizován rekvalifikační kurz. V tomto školním roce se skupina sedmi Tureckých studentů v rámci projektu Leonardo účastnila stáže půlroční stáže foukání, broušení, tavené plastiky, rytí skla a výuky českého jazyka. Vybraní studenti měli základní teoretické a praktické znalosti o sklářském umění a jsou studenty na sklářské škole v Istanbulu. Cílem bylo zlepšení znalostí a odbornosti při aktivitách stáže. Dalším cílem bylo osvojení disciplíny týmové práce, která je vyžadována při hutních sklářských technikách. Stáž byla zakončena vernisáží výstavy práce tureckých studentů v novoborském Navrátilově sále a následně byla odvezena do Istanbulu. 14

15 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti VÝSTAVY Výstava 140 let Sklářské školy v Novém Boru 15

16 V městském muzeu byla instalována výstava historie sklářské školy V Turistickém a informačním centru byla instalována výstava současnost sklářské školy Oslavy 140 let sklářské školy proběhly na školní huti Danuše a pokračovaly srazem bývalých absolventů školy v jídelně Crystalexu. K poslechu zahrála skupina FARÁŘI 16

17 17

18 Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2010 Škola se prezentovala na výstavě a veletrhu AMOS

19 června 2011 Turecký med Výstava tureckých studentů 19

20 ZÁJEZDY, EXKURZE, KURZY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY září 2010 Integrační kurz 1. ročníku Gymnázia 30. září odborná exkurze do firmy AVE CLARA odborná exkurze do firmy SEVEROSKLO 6. října 2010 DESIGNBLOK října 2010 PYGMALION Návštěva Saleziánského divadla v Praze, divadelního představení v anglickém jazyce 19. října 2010 THE STUDIO CORNING, NY., URBAN GLASS BROOKLYN, NYC Přednášky s promítáním fotografií z působení v USA Mgr. A. Pavla Kopřivy PhD. 23. listopadu 2010 Okresní soud v České Lípě Třída G3 se zúčastnila jednání soudu v České Lípě 23. listopadu 2010 Městská knihovna v Novém Boru Třída G1 navštívila Městskou knihovnu v Novém Boru se uskutečnil zájezd do Vídně. Brtnice-rodný dům Josefa Hoffmanna, Moravský Krumlov-Slovanská epopej, Albertina Picasso, Bank Austria Kunstforum Frida Kahlo Beseda o AIDS, aula školy FLOAT TEPLICE 9. prosince 2010 Tematická exkurze Praha, Náprstkovo muzeum, Staroměstská věž a radnice Zájezd žáků a studentů ubytovaných na Domově mládeže 14. prosince 2010 Praha, Veletržní palác Zájezd studentů VOŠ, výstava MONET-VARHOL a stálá expozice umění 20. a 21. století 15. prosince 2010 účast školy na česko-polské konferenci Sklářské produkce v polsko-českém pohraničí 21. března 2011 FIGURAMA Zájezd studentů VOŠ a 4. ročníku SŠ 20

21 1. duben 2011 Manželka za 50 ovcí - v rámci projektu Jeden svět se naše škola zúčastnila filmového představení 6. dubna 2011 UMPRUM - zájezd pro studenty VOŠ a 4. ročníku výtvarného zpracování skla. Návštěva depozitáře a stálé výstavy skla, návštěva výstavy Karel Škréta Doba a dílo. 8. dubna 2011 Smím tě políbit, než chcípnu - divadelní představení v České Lípě pro žáky střední školy 13. dubna Vladimír Klein - v aule školy proběhla beseda se známým sklářským výtvarníkem 14. dubna tematická exkurze do Kutné hory, návštěva kostela sv. Jakuba-románský sloh, kostela sv. Barbory-gotický sloh, kostel a kostnice v Sedlci-barokní sloh a návštěva Středočeské galerie-současné umění dubna 2011 Drážďany, Berlín tematická exkurze žáků gymnázia Haidl a Synové tematická exkurze do soukromé firmy zaměřené na lesní sklo 31. května 2011 Čína, říše mocného draka filmové představení pro žáky střední školy června 2011 Vídeň, Budapešť tematická exkurze pro žáky gymnázia ANGLICKÝ TÝDEN - projekt gymnazistů, který vyvrcholil představením dramatizace divadelní hry Alice in Dreamland. 21

22 VÝTVARNÉ SOUTĚŽE Barbora Hrubá zvítězila v soutěži uměleckých škol Libereckého kraje na návrh medailí pro EYOWF 2011 Prezentace naší školy na EDUCE

23 23

24 Petr Šetlík v designérské soutěži o návrh artefaktu pro soutěž Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR zvítězil. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 12. dubna 2011 v multimediálním sále Krajského úřadu JUNIOR GLASS MATCH SANSSOUCI 2011 účast v soutěži sklářských středních a vysokých škol v Karlových Varech Národní cena za Studentský design 2011 Na národní ceně za Studentský design nás reprezentovali Chadimová Lucka, Káďová Petra, Kantoříková Barbora, Motlová Eliška, Petr Tregner, Marek Hein, Pasecký Jiří a Monika Tvrzníková. Vyhlášení výsledků na podzim SOUTĚŽE OSTATNÍ Soutěže k 65. výročí osvobození se dne zúčastnili žáci 2. ročníku gymnázia Adam Pátek a Kuba Havlík. Adam Pátek v této soutěži zvítězil! Kuba Havlík skončil na pěkném 9. místě z 15 soutěžících. AGENTURA DOBRÝ DEN PELHŘIMOV Vytvoření znaků měst a obcí z odpadových materiálů 24

25 2. února 2011 Okresní olympiáda v německém jazyce Anna Škodová, Adam Rejzek a Petr Horák se umístili na místě 10. březen 2011 Okresní olympiáda v anglickém jazyce účast v krajském kole si zajistili D. Šedina a Adam Rejzek 5. dubna 2011 Prezentiáda Naši studenti Jiří Papež, Jakub Svoboda a Jakub Pech, tým Strážci vesmíru, zvítězili v této soutěži Toulky Českým rájem, fotografická soutěž Dne se v Lomnici nad Popelkou při příležitosti Krajských slavností uzavřela fotografická soutěž vyhlášená hejtmanem libereckého kraje "TOULKY ČESKÝM RÁJEM". V této soutěži se umístily žákyně VOŠS a SŠ Nový Bor na předních místech takto: 1. místo Hana PEŠKOVÁ a 3. místo Lucie CHÝLKOVÁ Ceny předával osobně pan hejtman spolu s porotci, profesionálními fotografy pány Drahoňovským a Línem. Po předání šli všichni zúčastnění na výstavu fotografií jak vítězných, tak všech ostatních, které byly uznány za natolik kvalitní, aby snesly vystavení. Tam si mohly všechny autorky pohovořit s profesionály o svých, ale také o ostatních fotografiích. Potěšující bylo, že všechny fotografie našich žáků, řečeno sportovně, byly v první desítce! Fotografové Drahoňovský a Lín si také pochvalovali obě autorky při diskuzi za velmi odborný přístup k fotografickému obrazu. Cestou zpět pak autorky konstatovaly, že se rádi zúčastní i dalšího ročníku této soutěže. Myslím, že jim můžeme poblahopřát za krásný výsledek a popřát dobrého světla v prázdninovém sbírání dalších soutěžních fotografií. Ceny byly předány v pátek 24. června v Lomnici nad Popelkou na Krajských slavnostech. 1. místo ve fotografické soutěži - Hana Pešková Krajská olympiáda v ruském jazyce 8. místo Klára Škapová, 9. místo Silvie Mráková Okresní olympiáda v českém jazyce V okresním kole olympiády v českém jazyce obsadila Veronika Pražanová 3. místo ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Celostátní literární soutěž pro středoškoláky. EVROPA V SRDCI EVROPY Vědomostně tvůrčí soutěž se zaměřením na výchovu a vzdělání v oblasti rozšíření vědomostí a poznání všech 49 evropských států, účastnících se EYOWF

26 PROJEKTY Kořeny evropské kultury - 20 studentů našeho gymnázia připravovalo materiály pro výuku předmětu Kořeny evropské kultury Projekt Ekopolis V květnových a červnových dnech probíhá na naší škole projekt Ekopolis. Zahrnuje učivo v rámci průřezového tématu Environmentální výchovy. Environmentální výchova je komplexní téma, jež prostupuje mnohými oblastmi našeho života. Nelze k ní přistupovat samostatně, odděleně. Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubit žákovo vnímání okolního prostředí a všímat si souvislostí mezi jednotlivými prvky krajiny. Seznamují se s nimi jak vlastním pozorováním, tak i formou pracovních listů a zábavnou deskovou hrou. 26

27 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 16. září 2010 Machři roku, Liberec 18. září 2010 Sraz absolventů ke 140. výročí sklářské školy září Srdíčkové dny října AMOS Výstava a veletrh celoživotního vzdělání, Jablonec nad Nisou Vystoupení pěveckého sboru školy v domově důchodců ve Sloupu v Čechách 20. října 2010 Den, kdy svítí světlušky Do lucerniček se podařilo nasbírat krásných 4200,-Kč října EDUCA 2010 JOBDAYS LIBEREC 5. listopadu 2010 Skleněná noc otevřených dveří 3. ročník Skleněné noci otevřených dveří proběhl v rámci Týdne vzdělávání dospělých 13. prosince 2010 Vystoupení pěveckého sboru školy v domově důchodců v Novém Boru prosince 2010 Vánoce v muzeu, škola prezentovala tradiční sklářské dílny leden 2011 ŘEMESLO BEZ HRANIC Ostravská televize, dokumentární film o naší škole února EYOWF Zimní evropský olympijský festival mládeže (škola předvedla svou mobilní pícku a další techniky zpracování skla) 16. března 2011 BURZA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ dubna 2011 Perličky českého řemesla, CVLK Liberec dubna SVÁTEK S EMILEM 20. duben 2011 V Novém Boru se uskutečnil již tradiční Den země Naše škola se podílela na organizačním zabezpečení této akce Městské slavnosti v České Lípě Prezentace živé práce na Vodním hradě v České Lípě května veletrh TGK 21. května 2011 MUZEJNÍ NOC Ukázka tradičních sklářských řemesel. 3. června Grabštejn června SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI, náměstí Míru v Novém Boru 27

28 CIRKUS CIRKUS PROJEKT ŠANCE Naše škola získala zapojením se do sbírky projektu Šance 2489,-Kč. Sběr materiálů k natáčení profesního filmu o škole, režisér I. Sekyra. Termín dokončení říjen ledna 2011 Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 23. března 2011 Okresní kolo ve volejbale chlapců 4. místo 24. března 2011 Okresní kolo ve volejbale dívek 3. místo 6. dubna 2011 Okresní kolo v basketbale chlapců 5. května 2011 Kopaná, Varnsdorf 4. místo června 2011 Outdoorový kurz SPORT 15. září 2010 Corny-středoškolský pohár v atletice 23. září 2010 Okresní kolo v přespolním běhu 21. října 2010 Okresní kolo v kopané Určen pro žáky střední školy, 3. ročníky června 2011 Vodácký kurz Otava 2011 Určen pro žáky střední školy, 2. ročníky 28

29 10. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce školy Na všech součástech školy pracoval pouze jeden výchovný poradce. V rámci svých kompetencí spolupracoval s PPP v České Lípě, a to v rámci pravidelných schůzek i mimo ně. Zároveň spolupracoval i s Úřadem práce v České Lípě. V minulém školním roce byla největším problémem nadměrná absence, která byla řešena výchovným poradcem spolu s třídními učiteli. Byly také provedeny pohovory s žáky a rodiči. Bylo vypracováno několik posudků pro orgány činné v trestním řízení. Dále se uskutečnilo několik vzájemných návštěv mezi výchovným poradcem školy a sociálními pracovnicemi. V několika případech byly řešeny větší přestupky proti školnímu řádu. Výchovný poradce pravidelně informoval žáky o možnostech studia na VOŠ či VŠ, o možnostech doučování i o jazykových kurzech, předával jim propagační materiály a pomáhal s vyplňováním příslušných přihlášek. Další informace se týkaly způsobu řešení osobních či studijních problémů žáků. Studijní problémy byly řešeny většinou na základě výsledků čtvrtletní a pololetní klasifikace. Žáci maturitních ročníků byli poučeni o tom, jak se efektivně připravovat k maturitě a k přijímacím zkouškám na VOŠ a VŠ. Všem pedagogům byly pravidelně předávány informace, týkající se práce výchovného poradce. Současně s nimi bylo o práci výchovného poradce informováno vedení školy. Pedagogové i žáci získávali pravidelné informace i na nástěnce výchovného poradce. Tyto se týkaly jak dalšího studia, tak i vyhledávání další pomoci v PPP. I v tomto školním roce se výchovný poradce vzdělával v oblasti systemické psychologie, absolvoval řadu seminářů nahlížejících na školu jako na uzavřený specifický systém vztahů a především uplatňoval nově získané poznatky při jednání s klienty i v poradenské činnosti kolegům. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění speciální péče Jako každý školní rok byli na počátku roku vytipováni žáci, kteří by mohli mít problémy týkající se zvládnutí učiva či problémy zdravotní. Přičemž se žáci se specifickými poruchami učení vyskytovali na všech součástech školy. Byl s nimi proveden pohovor a předány podklady z PPP výchovnému poradci. Během celého školního roku pak probíhala spolupráce mezi výchovným poradcem, těmito žáky i učiteli jednotlivých předmětů, kteří byli v tomto směru také informováni (způsoby klasifikace žáků se SPU). Žákům se specifickými poruchami učení se věnovali převážně učitelé českého jazyka a učitelé cizích jazyků, kteří přihlíželi k poruchám žáků, dle doporučení výchovného poradce. Na začátku školního roku byli také vytipováni talentovaní žáci, kteří byli orientováni na kroužky mimoškolní činnosti i na příslušné soutěže školy. Výchovný poradce žákům a studentům zprostředkovával informace o všech akcích, kterých by se žáci mohli zúčastnit i ve svém volném čase. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou podle 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby: se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování) 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, je státní, úplná základní škola, v centru města Litvínova. Škola byla přestěhována z původní ZŠ Litvínov, Šafaříkova 991 do budovy ZŠ Ruská 2059 v rámci optimalizace sítě škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace 46001 Liberec, Tyršova l - tel. 485110096 luksch@spstliberec.cz - www.spstliberec.cz Fakultní škola Fakulty Pedagogické v Liberci

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 GYMNÁZIUM BROUMOV = ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Patříme do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu "Škola podporující

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více