VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, Nový Bor Telefon: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZPRACOVAL: Mgr. Jiří Janás... PaedDr. Ilona Jindrová Linda Hrabcová PŘEDKLÁDÁ: PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka školy V Novém Boru dne

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu žáků a studentů Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, respektive celoživotního učení Spolupráce se sociálními partnery Zapojení do projektů Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské služby Řízení školy Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Sídlo: Wolkerova 316, Nový Bor Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Právní forma: kraj, IČO Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Ilona Jindrová Údaje o školské radě: Termín voleb: Jmenování do funkce: do konce funkčního období školské rady 1. zasedání: Školská rada VOŠ Předseda: MgA. J. Prošek Školská rada SŠ: Předseda: Mgr. L. Bečvaříková Datum zařazení do rejstříku: (termín poslední změny zápisu do rejstříku) Právnická osoba vykonávala ve školním roce 2010/2011 činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna výdejna Odloučená pracoviště školy: Školní ateliéry, galerie, Nový Bor, Palackého 171, 170 3

4 Střední odborné učiliště sklářské s vybavením pro teoretickou i praktickou výuku, školní dílny a ateliéry pro sklářské obory, školní huť, Nový Bor, Revoluční 500 Domov mládeže s výdejnou jídel a tělocvičnou, Nový Bor, Nemocniční 635, Organizace studia Přehled oborů vzdělání a kapacita školy: Vyšší odborná škola (IZO ) kapacita: 60 cílová: 60 studentů N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba N/017 Tvorba uměleckého skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 60 Střední škola (IZO ) kapacita: 650 žáků K Gymnázium K/41 Gymnázium denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/040 Výtvarné zpracování skla broušení a vzorování broušeného skla denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/041 Výtvarné zpracování skla hutní tvarování skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor 4

5 82-41-M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/042 Výtvarné zpracování skla tvarování, malování a leptání skla denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/043 Výtvarné zpracování skla rytí skla denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl denní forma vzdělávání délka studia: 2 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl dálková forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Sklář, sklářské práce H/005 Sklář délka studia: 3 r. 0 m denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 90 dobíhající obor 5

6 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Brusič skla, brusič technického a šperkařského kamene H/005 Brusič skla délka studia: 3 r. 0 m denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 80 dobíhající obor H Malíř skla a keramiky H/003 Malíř skla a keramiky délka studia: 3 r. 0 m denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 110 dobíhající obor E Sklář, sklářské práce E/002 Výroba dutého skla délka studia: 3 r. 0 m denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 45 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 45 Domov mládeže (IZO ) kapacita: 260 cílová: 260 lůžek Přehled činnosti ve střediscích volného času Posilovna - každé pondělí od Sálová kopaná - každé úterý od Florbal - každý čtvrtek od Kondiční cvičení - každou neděli od

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba Počet < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem (přepočtení na plně zaměstnané) celkem 1,24 8,28 8,18 8,93 0,50 27,13 z toho ženy 0,24 4,71 5,82 3,98 0,00 14,75 Odborná způsobilost Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 33,53 11,68 Z toho: počet z toho bez (přepočtení na plně zaměstnané) kvalifikace výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 Pracovníci domova mládeže vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 3,00 3,00 1,00 7,00 Počet nepedagogických pracovníků, změny v pedagogickém sboru Počty nepedagogických pracovníků Odchody pracovníků Nástupy nových pracovníků nepedagogických z toho externistů ukončilo z toho pedagogických nastoupilo z toho pedagogických Platové podmínky zaměstnanců: Zaměstnanci jsou odměňováni podle: Zákoníku práce č.262/2006 část VI. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 7

8 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Počet pracovníků Typ vzdělání 1 VŠ-UJEP 4. Údaje o počtu žáků a studentů Obor vzdělávání Počet KKOV Žáků Tříd Tvorba uměleckého skla N/ Výtvarné zpracování skla M 34 2 Gymnázium K/ Sklář H/ ,52 Brusič skla H/ ,59 Malíř skla a keramiky H/ ,89 Sklářský průmysl denní L/ Sklářský průmysl dálkové L/ Výroba dutého skla E/ Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla H/ CELKEM k Údaje o přijímacím řízení SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 84 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 57 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 77 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 8

9 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 53 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 8 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 10 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 5 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 5 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 4 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Domovy mládeže počet Počet podaných přihlášek do domova mládeže 25 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 25 Údaje o rozhodnutích vydaných ředitelkou Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 5 o přerušení vzdělávání 14 o opakování ročníku 6 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 7 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 1 o vyloučení podle 31 ŠZ 2 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 1 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 3 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 39 9

10 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách-počet žáků zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách-počet žáků zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu-počet studentů zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 2 4 důtka třídního učitele 10 6 důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy 12 3 snížená známka z chování 9 3 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 7 6 prospěl neprospěl nehodnocen

11 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 1. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,449 Z toho neomluvených 190 1,293 Odborné celkem ,265 Z toho neomluvených 18 0,122 Celkem ,714 Z toho neomluvených 208 1, pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,078 Z toho neomluvených 428 3,035 Odborné celkem ,525 Z toho neomluvených 17 0,121 Celkem ,603 Z toho neomluvených 445 3,156 Uplatnění absolventů Absolventi školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecnému rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech. Přesto však většina absolventů školy nalézá uplatnění převážně v malých firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. V současnosti studuje na naší Vyšší odborné škole sklářské několik absolventů loňského maturitního ročníku. Někteří absolventi Vyšší odborné školy pokračují ve studiu na vysoké škole. Na Novoborsku došlo v loňském roce k postupnému oživení sklářské výroby, a to jak u velkých firem (Crystalex, Egermann), tak u středních a drobných řemeslníků a domácích provozoven. V nich nacházejí uplatnění především absolventi tříletých oborů, z nichž největší poptávka je po foukačích skla, brusičích - hranařích a např. Precioza Kamenický Šenov se již dva roky potýká s nedostatkem brusičů - kuličů. S firmou Crystalex připravujeme pro příští školní rok učební dokumenty pro nové zaměření oboru Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - zaměření Strojník sklářských zařízení s tím, že odborný výcvik bude probíhat přímo na Crystalexu s příslibem budoucího pracovního uplatnění. 11

12 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, respektive celoživotního učení Přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných Název programu Směr Druh Akreditace Rozsah Forma studia Způsob ukončení Počet účastníků Vitrážník 6 - umělecký a technický A MŠMT 300 prezenční osvědčení 1 1 Foukání skla 6 - umělecký a technický M CVLK prezenční osvědčení 9 9 Broušení skla 6 - umělecký a technický M CVLK prezenční osvědčení 8 8 Tavenice 6 - umělecký a technický M CVLK prezenční osvědčení 7 7 Fusing 6 - umělecký a technický M CVLK 35 prezenční osvědčení 2 2 A-rekvalifikační kurz, M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz, J-jazykový kurz, C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru Doplňující informace rok 2008 rok 2009 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 1 0 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 0 Počet absolventů Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání 7 Seznam dílčích kvalifikací, pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. Škola není dosud autorizovanou osobou ve smyslu zákona č.179/2006 Sb., neboť pro sklářské obory nebyly dosud schváleny dílčí kvalifikace. 7. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery je pro sklářské obory i pro obor gymnaziální velmi důležitá. Rozvíjí se v mnoha formách a aktivitách, které souvisejí s životem města, kraje a sklářských ateliérů a firem: Spolupráce se Sklářským muzeem tradičně dobrá a mnohačetná, např. Oživení česko-polské sklářské tradice partnerství v projektu Sklářského muzea v Novém Boru, Krkonošského muzea v Jelení Góře a měst Nového Boru a Jelení Góry, financovaného EU Kořeny evropského dědictví spolupráce s pracovnicemi muzea na výtvarném zpracování regionálních umělecko-historických památek regionu (partnerství v projektu Podještědského gymnázia v Liberci) Muzejní noc, Dny evropského dědictví každoroční účast studentů na předvádění uměleckých sklářských řemesel v historické dílně ve Sklářském muzeu Spolupráce s městem Nový Bor Sklářské slavnosti 2011 mobilní sklářská pec, veškeré sklářské techniky pod širým nebem 12

13 Den Země pomoc studentů gymnázia OŠ MÚ při soutěžích pro žáky ZŠ, organizační zabezpečení akce Příspěvky do Novoborského měsíčníku pravidelná prezentace školních i mimoškolních aktivit života školy Spolupráce s úřady práce rekvalifikační kurzy Brusič skla a Malíř skla pro Úřad práce v České Lípě a Úřad práce v Liberci pomoc sociálně znevýhodněným žákům a žákům, kteří předčasně ukončili studium, s dokončením učebních oborů organizace JOB-KLUBU pro nezaměstnané z oblasti Novoborska v prostorách školy za účasti žáků 3. ročníků Spolupráce se zaměstnavateli v oblasti odborné praxe žáků a studentů (Ajeto, Crystalex, Egermann) v oblasti odborného výcviku žáků učebních oborů (Egermann, Ajeto) v oblasti přípravy nových učebních dokumentů: ŠVP Sklář výrobce a zušlechťovatel skla zaměření Strojník sklářských zařízení (Crystalex) v oblasti společné prezentace umělecké sklářské tvorby školy a firmy (Sklářský veletrh firmy TGK Skalice) Spolupráce se zahraničními VŠ půlroční studijní pobyt skupiny tureckých studentů z Institutu výtvarných umění z Istanbulu (základy řemesel, výuka Čj, výstava prací) Spolupráce s Libereckým krajem Evropská zimní olympiáda dětí a mládeže EYOWF Škola zvítězila v soutěži o návrh medaile pro EYOWF Následně ve školní huti a v rafinačních dílnách všechny medaile vyrobila. Předváděním živé práce sklářů při závěrečném ceremoniálu EYOWF 2011 ozdobila společenské setkání VIP hostů. 8. Zapojení do projektů V září 2010 se žáci Gymnázia a Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru zapojili do projektu Kořeny evropské kultury (registrační číslo CZ.1.07/1.1.09/ ), který je mimo jiné financovaný i z prostředků EU. Mezi partnerské školy tohoto projektu dále patří Podještědské gymnázium, Gymnázium Frýdlant, Gymnázium Tanvald a Doctrina ZŠ Liberec. V první etapě měli žáci novoborské střední školy za úkol shromáždit materiály, které jsou odrazem antické a biblické mytologie ve městě. Zaměřili se především na architekturu a výtvarné umění. Konkrétně se jednalo buď o fotodokumentaci daných objektů, nebo o jejich výtvarné ztvárnění. V prvním případě se daného úkolu chopili žáci gymnázia, výtvarné zpracování si vzali na starost žáci sklářské školy. Jako další krok pak následovala badatelská činnost žáků, jejímž úkolem bylo opatřit dané materiály odborným komentářem a celkově je sumarizovat. Za tímto účelem byla také navázána spolupráce se Sklářským muzeem v Novém Boru. V rámci projektu se škola také zapojila do soutěže Interaktivní pomůcka k výuce Kořenů evropské kultury. Jiří Papež ze třídy G3 získal v této soutěži 3. místo. V současné době je připravována celková sumarizace získaných materiálů ze všech zúčastněných škol, která bude prezentována formou DVD a na internetových stránkách školy. Dále se připravují projektové dny, které proběhnou na Podještědském gymnáziu v Liberci a kterých se zúčastní také žáci naší školy. 13

14 V květnových a červnových dnech proběhl na naší škole projekt Ekopolis. Zahrnuje učivo v rámci průřezového tématu Environmentální výchovy. Environmentální výchova je komplexní téma, jež prostupuje mnohými oblastmi našeho života. Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubit žákovo vnímání okolního prostředí a všímat si souvislostí mezi jednotlivými prvky krajiny. Seznamují se s nimi jak vlastním pozorováním, tak i formou pracovních listů a zábavnou deskovou hrou. Součástí projektu byla i pomoc při organizačním zajištění Dne Země v Novém Boru. V tomto školním roce se škola jako jedno z místních center celoživotního vzdělávání CVLK zapojila do tříletého projektu Národního ústavu odborného vzdělávání UNIV 2 kraje, financovaného ESF, který je zaměřen na zpracování a ověření odborných programů dalšího vzdělávání. Projektový tým se ujal zpracování tří programů a ve školním roce 2009/2010 byl dokončen první z nich: Strojník sklářských zařízení Jsme velmi rádi, že tvorba těchto programů není pouhou formální záležitostí, ale že naše volba naplňuje potřeby praxe. Tento program totiž bude pilotně ověřován ve spolupráci s českolipským úřadem práce na uchazečích o toto zaměstnání pro firmu Crystalex, která plánuje v lednu příštího roku otevřít další dvě linky strojní výroby skla a tyto profese poptává. V druhé vlně byl rozpracováván program Vitrážník, který plně využívá materiálních možností a lektorských dovedností a znalostí, jimiž naše škola disponuje. Uplatnění tohoto programu dalšího vzdělávání podtrhuje poptávka Úřadu práce z Liberce, na jejímž základě byl realizován rekvalifikační kurz. V tomto školním roce se skupina sedmi Tureckých studentů v rámci projektu Leonardo účastnila stáže půlroční stáže foukání, broušení, tavené plastiky, rytí skla a výuky českého jazyka. Vybraní studenti měli základní teoretické a praktické znalosti o sklářském umění a jsou studenty na sklářské škole v Istanbulu. Cílem bylo zlepšení znalostí a odbornosti při aktivitách stáže. Dalším cílem bylo osvojení disciplíny týmové práce, která je vyžadována při hutních sklářských technikách. Stáž byla zakončena vernisáží výstavy práce tureckých studentů v novoborském Navrátilově sále a následně byla odvezena do Istanbulu. 14

15 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti VÝSTAVY Výstava 140 let Sklářské školy v Novém Boru 15

16 V městském muzeu byla instalována výstava historie sklářské školy V Turistickém a informačním centru byla instalována výstava současnost sklářské školy Oslavy 140 let sklářské školy proběhly na školní huti Danuše a pokračovaly srazem bývalých absolventů školy v jídelně Crystalexu. K poslechu zahrála skupina FARÁŘI 16

17 17

18 Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2010 Škola se prezentovala na výstavě a veletrhu AMOS

19 června 2011 Turecký med Výstava tureckých studentů 19

20 ZÁJEZDY, EXKURZE, KURZY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY září 2010 Integrační kurz 1. ročníku Gymnázia 30. září odborná exkurze do firmy AVE CLARA odborná exkurze do firmy SEVEROSKLO 6. října 2010 DESIGNBLOK října 2010 PYGMALION Návštěva Saleziánského divadla v Praze, divadelního představení v anglickém jazyce 19. října 2010 THE STUDIO CORNING, NY., URBAN GLASS BROOKLYN, NYC Přednášky s promítáním fotografií z působení v USA Mgr. A. Pavla Kopřivy PhD. 23. listopadu 2010 Okresní soud v České Lípě Třída G3 se zúčastnila jednání soudu v České Lípě 23. listopadu 2010 Městská knihovna v Novém Boru Třída G1 navštívila Městskou knihovnu v Novém Boru se uskutečnil zájezd do Vídně. Brtnice-rodný dům Josefa Hoffmanna, Moravský Krumlov-Slovanská epopej, Albertina Picasso, Bank Austria Kunstforum Frida Kahlo Beseda o AIDS, aula školy FLOAT TEPLICE 9. prosince 2010 Tematická exkurze Praha, Náprstkovo muzeum, Staroměstská věž a radnice Zájezd žáků a studentů ubytovaných na Domově mládeže 14. prosince 2010 Praha, Veletržní palác Zájezd studentů VOŠ, výstava MONET-VARHOL a stálá expozice umění 20. a 21. století 15. prosince 2010 účast školy na česko-polské konferenci Sklářské produkce v polsko-českém pohraničí 21. března 2011 FIGURAMA Zájezd studentů VOŠ a 4. ročníku SŠ 20

21 1. duben 2011 Manželka za 50 ovcí - v rámci projektu Jeden svět se naše škola zúčastnila filmového představení 6. dubna 2011 UMPRUM - zájezd pro studenty VOŠ a 4. ročníku výtvarného zpracování skla. Návštěva depozitáře a stálé výstavy skla, návštěva výstavy Karel Škréta Doba a dílo. 8. dubna 2011 Smím tě políbit, než chcípnu - divadelní představení v České Lípě pro žáky střední školy 13. dubna Vladimír Klein - v aule školy proběhla beseda se známým sklářským výtvarníkem 14. dubna tematická exkurze do Kutné hory, návštěva kostela sv. Jakuba-románský sloh, kostela sv. Barbory-gotický sloh, kostel a kostnice v Sedlci-barokní sloh a návštěva Středočeské galerie-současné umění dubna 2011 Drážďany, Berlín tematická exkurze žáků gymnázia Haidl a Synové tematická exkurze do soukromé firmy zaměřené na lesní sklo 31. května 2011 Čína, říše mocného draka filmové představení pro žáky střední školy června 2011 Vídeň, Budapešť tematická exkurze pro žáky gymnázia ANGLICKÝ TÝDEN - projekt gymnazistů, který vyvrcholil představením dramatizace divadelní hry Alice in Dreamland. 21

22 VÝTVARNÉ SOUTĚŽE Barbora Hrubá zvítězila v soutěži uměleckých škol Libereckého kraje na návrh medailí pro EYOWF 2011 Prezentace naší školy na EDUCE

23 23

24 Petr Šetlík v designérské soutěži o návrh artefaktu pro soutěž Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR zvítězil. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 12. dubna 2011 v multimediálním sále Krajského úřadu JUNIOR GLASS MATCH SANSSOUCI 2011 účast v soutěži sklářských středních a vysokých škol v Karlových Varech Národní cena za Studentský design 2011 Na národní ceně za Studentský design nás reprezentovali Chadimová Lucka, Káďová Petra, Kantoříková Barbora, Motlová Eliška, Petr Tregner, Marek Hein, Pasecký Jiří a Monika Tvrzníková. Vyhlášení výsledků na podzim SOUTĚŽE OSTATNÍ Soutěže k 65. výročí osvobození se dne zúčastnili žáci 2. ročníku gymnázia Adam Pátek a Kuba Havlík. Adam Pátek v této soutěži zvítězil! Kuba Havlík skončil na pěkném 9. místě z 15 soutěžících. AGENTURA DOBRÝ DEN PELHŘIMOV Vytvoření znaků měst a obcí z odpadových materiálů 24

25 2. února 2011 Okresní olympiáda v německém jazyce Anna Škodová, Adam Rejzek a Petr Horák se umístili na místě 10. březen 2011 Okresní olympiáda v anglickém jazyce účast v krajském kole si zajistili D. Šedina a Adam Rejzek 5. dubna 2011 Prezentiáda Naši studenti Jiří Papež, Jakub Svoboda a Jakub Pech, tým Strážci vesmíru, zvítězili v této soutěži Toulky Českým rájem, fotografická soutěž Dne se v Lomnici nad Popelkou při příležitosti Krajských slavností uzavřela fotografická soutěž vyhlášená hejtmanem libereckého kraje "TOULKY ČESKÝM RÁJEM". V této soutěži se umístily žákyně VOŠS a SŠ Nový Bor na předních místech takto: 1. místo Hana PEŠKOVÁ a 3. místo Lucie CHÝLKOVÁ Ceny předával osobně pan hejtman spolu s porotci, profesionálními fotografy pány Drahoňovským a Línem. Po předání šli všichni zúčastnění na výstavu fotografií jak vítězných, tak všech ostatních, které byly uznány za natolik kvalitní, aby snesly vystavení. Tam si mohly všechny autorky pohovořit s profesionály o svých, ale také o ostatních fotografiích. Potěšující bylo, že všechny fotografie našich žáků, řečeno sportovně, byly v první desítce! Fotografové Drahoňovský a Lín si také pochvalovali obě autorky při diskuzi za velmi odborný přístup k fotografickému obrazu. Cestou zpět pak autorky konstatovaly, že se rádi zúčastní i dalšího ročníku této soutěže. Myslím, že jim můžeme poblahopřát za krásný výsledek a popřát dobrého světla v prázdninovém sbírání dalších soutěžních fotografií. Ceny byly předány v pátek 24. června v Lomnici nad Popelkou na Krajských slavnostech. 1. místo ve fotografické soutěži - Hana Pešková Krajská olympiáda v ruském jazyce 8. místo Klára Škapová, 9. místo Silvie Mráková Okresní olympiáda v českém jazyce V okresním kole olympiády v českém jazyce obsadila Veronika Pražanová 3. místo ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Celostátní literární soutěž pro středoškoláky. EVROPA V SRDCI EVROPY Vědomostně tvůrčí soutěž se zaměřením na výchovu a vzdělání v oblasti rozšíření vědomostí a poznání všech 49 evropských států, účastnících se EYOWF

26 PROJEKTY Kořeny evropské kultury - 20 studentů našeho gymnázia připravovalo materiály pro výuku předmětu Kořeny evropské kultury Projekt Ekopolis V květnových a červnových dnech probíhá na naší škole projekt Ekopolis. Zahrnuje učivo v rámci průřezového tématu Environmentální výchovy. Environmentální výchova je komplexní téma, jež prostupuje mnohými oblastmi našeho života. Nelze k ní přistupovat samostatně, odděleně. Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubit žákovo vnímání okolního prostředí a všímat si souvislostí mezi jednotlivými prvky krajiny. Seznamují se s nimi jak vlastním pozorováním, tak i formou pracovních listů a zábavnou deskovou hrou. 26

27 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 16. září 2010 Machři roku, Liberec 18. září 2010 Sraz absolventů ke 140. výročí sklářské školy září Srdíčkové dny října AMOS Výstava a veletrh celoživotního vzdělání, Jablonec nad Nisou Vystoupení pěveckého sboru školy v domově důchodců ve Sloupu v Čechách 20. října 2010 Den, kdy svítí světlušky Do lucerniček se podařilo nasbírat krásných 4200,-Kč října EDUCA 2010 JOBDAYS LIBEREC 5. listopadu 2010 Skleněná noc otevřených dveří 3. ročník Skleněné noci otevřených dveří proběhl v rámci Týdne vzdělávání dospělých 13. prosince 2010 Vystoupení pěveckého sboru školy v domově důchodců v Novém Boru prosince 2010 Vánoce v muzeu, škola prezentovala tradiční sklářské dílny leden 2011 ŘEMESLO BEZ HRANIC Ostravská televize, dokumentární film o naší škole února EYOWF Zimní evropský olympijský festival mládeže (škola předvedla svou mobilní pícku a další techniky zpracování skla) 16. března 2011 BURZA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ dubna 2011 Perličky českého řemesla, CVLK Liberec dubna SVÁTEK S EMILEM 20. duben 2011 V Novém Boru se uskutečnil již tradiční Den země Naše škola se podílela na organizačním zabezpečení této akce Městské slavnosti v České Lípě Prezentace živé práce na Vodním hradě v České Lípě května veletrh TGK 21. května 2011 MUZEJNÍ NOC Ukázka tradičních sklářských řemesel. 3. června Grabštejn června SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI, náměstí Míru v Novém Boru 27

28 CIRKUS CIRKUS PROJEKT ŠANCE Naše škola získala zapojením se do sbírky projektu Šance 2489,-Kč. Sběr materiálů k natáčení profesního filmu o škole, režisér I. Sekyra. Termín dokončení říjen ledna 2011 Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 23. března 2011 Okresní kolo ve volejbale chlapců 4. místo 24. března 2011 Okresní kolo ve volejbale dívek 3. místo 6. dubna 2011 Okresní kolo v basketbale chlapců 5. května 2011 Kopaná, Varnsdorf 4. místo června 2011 Outdoorový kurz SPORT 15. září 2010 Corny-středoškolský pohár v atletice 23. září 2010 Okresní kolo v přespolním běhu 21. října 2010 Okresní kolo v kopané Určen pro žáky střední školy, 3. ročníky června 2011 Vodácký kurz Otava 2011 Určen pro žáky střední školy, 2. ročníky 28

29 10. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce školy Na všech součástech školy pracoval pouze jeden výchovný poradce. V rámci svých kompetencí spolupracoval s PPP v České Lípě, a to v rámci pravidelných schůzek i mimo ně. Zároveň spolupracoval i s Úřadem práce v České Lípě. V minulém školním roce byla největším problémem nadměrná absence, která byla řešena výchovným poradcem spolu s třídními učiteli. Byly také provedeny pohovory s žáky a rodiči. Bylo vypracováno několik posudků pro orgány činné v trestním řízení. Dále se uskutečnilo několik vzájemných návštěv mezi výchovným poradcem školy a sociálními pracovnicemi. V několika případech byly řešeny větší přestupky proti školnímu řádu. Výchovný poradce pravidelně informoval žáky o možnostech studia na VOŠ či VŠ, o možnostech doučování i o jazykových kurzech, předával jim propagační materiály a pomáhal s vyplňováním příslušných přihlášek. Další informace se týkaly způsobu řešení osobních či studijních problémů žáků. Studijní problémy byly řešeny většinou na základě výsledků čtvrtletní a pololetní klasifikace. Žáci maturitních ročníků byli poučeni o tom, jak se efektivně připravovat k maturitě a k přijímacím zkouškám na VOŠ a VŠ. Všem pedagogům byly pravidelně předávány informace, týkající se práce výchovného poradce. Současně s nimi bylo o práci výchovného poradce informováno vedení školy. Pedagogové i žáci získávali pravidelné informace i na nástěnce výchovného poradce. Tyto se týkaly jak dalšího studia, tak i vyhledávání další pomoci v PPP. I v tomto školním roce se výchovný poradce vzdělával v oblasti systemické psychologie, absolvoval řadu seminářů nahlížejících na školu jako na uzavřený specifický systém vztahů a především uplatňoval nově získané poznatky při jednání s klienty i v poradenské činnosti kolegům. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění speciální péče Jako každý školní rok byli na počátku roku vytipováni žáci, kteří by mohli mít problémy týkající se zvládnutí učiva či problémy zdravotní. Přičemž se žáci se specifickými poruchami učení vyskytovali na všech součástech školy. Byl s nimi proveden pohovor a předány podklady z PPP výchovnému poradci. Během celého školního roku pak probíhala spolupráce mezi výchovným poradcem, těmito žáky i učiteli jednotlivých předmětů, kteří byli v tomto směru také informováni (způsoby klasifikace žáků se SPU). Žákům se specifickými poruchami učení se věnovali převážně učitelé českého jazyka a učitelé cizích jazyků, kteří přihlíželi k poruchám žáků, dle doporučení výchovného poradce. Na začátku školního roku byli také vytipováni talentovaní žáci, kteří byli orientováni na kroužky mimoškolní činnosti i na příslušné soutěže školy. Výchovný poradce žákům a studentům zprostředkovával informace o všech akcích, kterých by se žáci mohli zúčastnit i ve svém volném čase. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou podle 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby: se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování) 29

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více