ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa"

Transkript

1 1

2 I II III IV V VI ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY 2.1 Pozemní síly AČR Struktura pozemních sil Bojové síly Síly bojové podpory Síly bojového zabezpečení 2.2 Vzdušné síly AČR Struktura vzdušných sil Bojové jednotky Jednotky bojové podpory Jednotky bojového zabezpečení 2.3 Česká jednotka EOD (Explosive Ordnance Disposal) 3 VYBAVENÍ, VÝSTROJ A VÝZBROJ 3.1 Uniformy 3.2 Hodnosti 3.3 Technika a zbraně Technika pozemních sil Technika vzdušných sil Zbraně 4 ZAHRANIČNÍ MISE 4.1 Afghánistán Struktura úkolového uskupení mise Resolute Support Půlroční mise v Afghánistánu 4.2 Bosna a Hercegovina 4.3 Kosovo 5 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI AČR 5.1 Petr Pavel 5.2 Pavel Stehlík PRAKTICKÁ ČÁST 1 Rozhovor 2 Anketa Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh 2

3 "A vůbec, věděl si o tom? Že českej voják, když si oblíkne uniformu, tu vlajku na svým rukávu má? Ať už je v kasárnách, nebo na misi? Že na rozdíl od hokejovejch fanoušků, který se vlastenecky projevujou jen v době konání nějakýho důležitýho mače, on je tím, kdo ukazuje příslušnost ke své zemi každý den? Přemejšlel si o tom, že být profesionálním vojákem a nosit uniformu je zavazující? Že si nemůžeš dovolit chovat se špatně? Že bys měl jít příkladem? Připustil sis myšlenku, že vojákem seš i v momentě, kdy na sobě tu uniformu nemáš? A víš proč? Protože být vojákem je služba. Služba svý zemi. A ta nekončí odpískáním pracovní doby. To musíš mít v srdci." I ÚVOD Praporčík Bc. Pavel Stehlík úryvek z knihy "Do temnoty" Nad tématem absolventské práce jsem přemýšela dlouho dopředu. Chtěla jsem mít jasno ještě předtím, než se témata vyhlásí. Chtěla jsem si být totiž jistá, že budu dělat svou práci o něčem, co mě doopravdy zajímá a baví. Mým přáním bylo mít téma, které tu ještě nikdy nebylo a mohlo by být tak pro ostatní zajímavé. Armáda České republiky (AČR) se tedy stala jasnou volbou mé absolventské práce. Mým cílem je ukázat lidem, že vojáci AČR si zaslouží mnohem větší pozornost, než jaká je jim věnována. Protože i když je naše armáda malá a vybavení není zrovna špičkové, naši vojáci si ve světě získali obrovský respekt. A já chci dokázat, že si ho získali právem. Každý z nás by měl mít úctu k vojákům, protože vykonávají jedno z nejtěžších povolání a mnohdy bojují o svůj život. Nechme si tedy řeči o tom, že vojáci jsou jen obyčejní žoldáci, kteří si neváží života. Není to pravda. Teoretická část bude tedy zaměřená na všechny složky armády a vše okolo ní spojené. Největší pozornost bych chtěla věnovat zahraničním misím a popsat, čím vším si naši vojáci mohou projít v tak nebezpečných zemích, kam se často vydávají. V praktické části bych se chtěla formou ankety dozvědět, jaký mají lidé názor na působení AČR v Afghánistánu a jestli někdy přemýšeli o tom, že by se sami stali součástí AČR a byli schopni bojovat proti terorismu a jiným hrozbám. 3

4 II TEORETICKÁ ČÁST 1 HISTORIE Ještě před armádou České republiky působila v letech armáda československá. Je důležité zmínit, že v této době fungovala branná povinnost. Nejdříve byla stanovena na dva roky, ale postupem let se vojenská služba snižovala, až byla od roku 1990 zkrácena na 18 měsíců. Českoslovenští vojáci se účastnili několika bitev, včetně 2. světové války, během které ovšem Československá armáda zanikla a byla obnovena až po skončení války. Roku 1954 byla armáda přejmenována na Československou lidovou armádu. Název byl navrácen roku 1990, ale ne na dlouho, jelikož roku 1993 se Československo rozdělilo a s ním i Československá armáda. 1. ledna 1993 vzniká oficiálně Armáda České republiky a tím se i zkracuje branná povinnost z 18 měsíců na 12 měsíců. O šest let později Česká republika podepisuje smlouvu se Severoatlantickou aliancí. Tato smlouva se skládá ze 14 článků, z něhož je nejdůležitější článek 5, kde země podepisují dohodu o tom, že jakýkoliv útok na Evropu nebo Severní Ameriku bude brán jako útok proti všem. V případě napadení tedy musí každá země poskytnout pomoc smluvní straně tím, že podnikne nějaký ozbrojený útok, nebo akci, kterou bude považovat za nutnou, s cílem zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. 15. května 2003 byla vládě předložena žádost o zrušení základní vojenské služby, s kterým přišel tehdejší ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Postupem času se návrh schvaluje a je rozhodnuto, že koncem prosince roku 2004 bude branný zákon ukočen a bude vyžadován jen v době ohrožení státu. 1. ledna 2005 se armáda České republiky stává plně profesionální a momentálně čítá zhruba mužů a žen. 4

5 2 SLOŽKY ARMÁDY Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil naší země. Jejím úkolem je co nejefektivnější a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky s využitím zásad kolektivní obrany podle článku 5 Washingtonské úmluvy. Armáda se dále dělí na dvě části a těmi jsou pozemní síly a síly vzdušné. 2.1 Pozemní síly AČR Pozemní síly jsou určeny k plnění taktických nebo operačně taktických úkolů na území České republiky. Mezi hlavní úkoly můžeme určitě zařadit vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochranu komunikací, objektů a prostorů, udržování klidu a pořádku, ochranu civilního obyvatelstva při různých operacích mimo stát, či plnění úkolů ve prospěch Policie České republiky. Pozemní síly jsou také vyžadovány při živelných katastrofách. Při povodních v letech 1997, 2002, 2009, 2010 a v červnu 2013 se vojáci podíleli na záchraně mnoha lidských životů, majetku a poté i při následné likvidaci všech škod. Momentálně jsou pozemní síly zapojeny do války s terorismem v Afghánistánu Struktura pozemních sil Pozemní síly se dále skládají na tři části, kterými jsou bojové síly, síly bojové podpory a síly bojového zabezpečení Bojové síly Bojové síly tvoří 4. brigáda rychlého nasazení Žatec se dvěma mechanizovanými prapory, jedním výsadkovým mechanizovaných a jedním lehkým motorizovaným. Další částí je 7. mechanizovaná brigáda Hranice, který obsahuje dvě mechanizované prapory, jeden tankový a v neposlední řadě i jeden lehký motorizovaný prapor. Tyto bojové síly mají společný úkol a to plnit bojové a speciální úkoly pozemní činnosti. 4. brigáda rychlého nasazení Žatec 5

6 41. mechanizovaný prapor Žatec určen k plnění bojových a speciálních úkolů nejen při ohrožení státu, ale i mimo území České republiky 42. mechanizovaný prapor Tábor určen k nasazení do bojových, mírových, humanitárních a jiných nestandardních operací i mimo území ČR 43. výsadkový prapor Chrudim elitní složka armády vševojskový útvar určen k plnění speciálních bojových úkolů nejvíce se jedná o ničení a narušování činnosti protivníků 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec 7. mechanizovaná brigáda Hranice 71. mechanizovaný prapor Hranice - určen k plnění taktických úkolů v bojové sestavě mechanizované brigády nebo samostatně 72. mechanizovaný prapor Přáslavice - určen k vedení pozemní bojové činnosti palbou a pohybem v sestavě mechanizované brigády 73. tankový prapor Přáslavice 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice Síly bojové podpory Síly bojové podpory tvoří 13. dělostřelecká brigáda Jince, 14. ženijní bridáda Bechyně, 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Liberec, 53. brigáda průzkumu a elektronického boje Opava a 103. středisko CIMIC/PSYOPS Olomouc. 13. dělostřelecký pluk Jince 131. dělostřelecký oddíl Jince 132. dělostřelecký oddíl Jince 15. ženijní pluk Bechyně mají za úkol bojovou a všeobecnou ženijní podporu všech druhů činností a operací AČR a podporu Integrovaného záchranného systému a plnění humanitárních úkolů 151. ženijní prapor Bechyně 153. ženijní prapor Olomouc určen k realizaci ženijních opatření, speciální podpory 6

7 k eliminaci případných teroristických činností, zachránné, vyprošťovací a likvidační práci při živelných katastrofách apod. 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec hlavními úkoly jsou radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, dekontaminace techniky a materiálu, dekontaminace a hygienická očista osob a zraněných, laboratorní analýza radioaktivních a toxických látek atd prapor radiační, chemické a biologické ochrany 312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení určeno monitorovat a vyhodnocovat stav prostředí v úvarech a zařízeních Armády České republiky s důrazem na látky naznačující použití zbraní hromadného ničení 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava hlavním úkolem je bojový průzkum a zpravodajství 532. prapor elektronického boje Opava určen k vybudování a udržení elektronické nadvlády nad bojištěm a poskytnout tak výhody ostatním spřáteleným jednotkám 112. průzkumný prapor Prostějov schopen plnit úkoly hloubkového, bojového, optoelektronického vzdušného průzkumu, úkoly zpravodajství z lidských zdrojů a monitorování situace v přiděleném prostoru, v bojových i nebojových operacích, ve dne i v noci, ve ztížených povětrnostních i terénních podmínkách apod centrum CIMIC/PSYOPS Olomouc jednotky, které se specializují na kontakt s místním obyvatelstvem a na psychologické operace CIMIC mají za úkol monitorovat situaci v prostoru odpovědnosti, podporu mise velitele, podporu rekonstrukce oblasti, nebo také mentorování úřadů místní vlády PSYOPS hlavními úkoly jsou oslabit odhodlání cílových skupin protivníka, či potenciálního protivníka, klást odpor nebo vést aktivní bojovou činnost, přispět k celkovému hodnocení situace v prostoru operace z pohledu psychologického dopadu našich vojenských činností na příslušníky druhé strany, posílit podporu spojenců pro vytyčené politické a vojenské cíle a získat podporu a spolupráci nezúčastněných a nerozhodnutých cílových skupin 7

8 Síly bojového zabezpečení 14. pluk logistické podpory Pardubice určen k provádění přípravy, plánování, řízení a organizaci logistického zabezpečení pozemních sil při plnění úkolů mimo území ČR 141. zásobovací prapor Pardubice 142. prapor oprav Klatovy Obrázek Vzdušné síly AČR,,Vzduch je naše moře." Vzdušné síly pomáhají pozemním silám leteckou podporou v nedotknutelném vzdušném prostoru na území České republiky. Tento úkol bránit vzdušný prostor ČR plní v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO Integrated Air and Missile Defence System. V případě ohrožení našeho státu je systém podpořen aktivací Národního posilového systému protivzdušné obrany. Když Českou republiku nic a nikdo neohrožuje, podílejí se vzdušné síly na činnosti letecké záchranné služby, letecké pátrací služby a jsou součástí integrovaného záchranného systému pro pomoc při katastrofách a živelných pohromách. Stejně jako pozemní síly jsou zapojeny ve válce v Afghánistánu. Přesněji působí v operaci ISAF, kde je nasazena vrtulníková jednotka. (Operace ISAF byla ukončena k 31. prosinci 2014, nová výcviková operace nese název Resolute Support.) Struktura vzdušných sil 8

9 Stejně jako pozemní síly mají vzdušné síly ještě 3 části, jimiž jsou bojové jednotky, jednotky bojové podpory a jednotky bojového zabezpečení Bojové jednotky Bojové jednotky obsahují základnu taktického letectva a základnu vrtulníkového letectva. Obě mají za úkol co nejvíc zajistit bezpečí letů. 21. základna taktického letectva Čáslav mají za úkol zabezpečení systému NATO, tedy zabezpečení Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany letecký výcvik pilotů účast na cvičení na území ČR a účast v zahraničních misích pomoc vojenským i civilním letadlům v nouzi 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou zabezpečuje realizaci úkolů, plánování a řízení přípravy a výcviku apod. podílí se na zajištění bezpečných letů a zabezpečuje inženýrsko-leteckou službu pro vrtulníkovou leteckou techniku Jednotky bojové podpory 24. základna dopravního letectva Praha Kbely mají za úkol především zabezpečení letecké přepravy vojáků AČR, vojenských misí, českých a státních delegací podle rozhodnutí Ministerstva Obrany, pro potřeby zdravotnické služby AČR nebo například zabezpečení přepravy speciálních letů vzdušného průzkumu 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice mezi hlavní úkoly patří: udržet a rozvíjet schopnosti baterie protivzdušné obrany vyčleňované do sil rychlé reakce NATO a brigádního úkolového uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení plnění úkolů při řešení krizových situací a obraně ČR v systému krizového řízení a 9

10 plánování, plnění úkolů v rámci Integrovaného záchranného systému pokračovat v přípravě vyčleňovaných sil pro brigádní úkolové uskupení na bázi 7. mechanizované brigády plnění úkolů v rámci národního posilového systému protivzdušné obrany ČR prezentace AČR na veřejnosti 26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem Stará Boleslav určeni ke zjišťování a sledování objektů ve vzdušném prostoru Jednotky bojového zabezpečení Správa letiště Pardubice mezi hlavní úkoly patří: plnit úkoly spojené se zabezpečením funkce náhradního letiště pro letecké základny AČR a leteckou techniku armád NATO zapezbepečit letecký výcvik posluchačů Univerzity obrany Brno a mladých pilotů leteckých základen Armády České republiky zabezpečení nepřetržitého provozu letového provozu Obrázek 2 10

11 2.3 Česká jednotka EOD (Explosive Ordnance Disposal) Nemohu si dovolit nezmínit tak důležitou část Armády České republiky, jako je jednotka EOD. A co je to vůbec za jednotku? EOD jsou jednotky špičkových vojenských pyrotechniků, kteří, kromě jiného, likvidují improvizovaná výbušná zařízení, která jsou známá pod zktratkou IED Improvised Explosive Device. O těchto jednotkách je známé především to, že často vyjíždějí do zahraničních operacích. A tímto se dostávám ke skupině EOD 9. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Logár. Tito vojáci měli po dobu 5 let plné ruce práce s ničením iprovizovaných výbušných systému IED a nevybuchlé munice UXO (Unexploded Ordnance), že se dá dokonce říci, že toto berou už jak každodenní rutinu. Tímto to nechci nějak zveličovat, jen je zřejmé, že tuto práci nezvládne každý. Je totiž nesmírně obtížná a vyžaduje mnoho znalostí a zkušeností. 9. jednotka Provinčního rekonstrukčního týmu Logár v Afghánistánu měli za úkol hlavně poskytování EOD podpory vlastním silám a koaličním jednotkám při zvyšování bezpečnosti v provincii, patrolách a různých bezpečnostních operacích. Naši vojáci vojáci byli také začleněni do čtyř koaličních dlouhodobých bezpečnostních operací, poté tří specializovaných C-IED (operace k odhalení muničních skrýší a výroben IED) a do zhruba desítky náročných operací pod zkratkou RCP (Route Clearance Patrol patroly určené k vyhledání výbušných hrozeb a nástrah na komunikacích a v jejich okolí). Při těchto operací se jim podařilo zneškodnit řádově 40 IED, provedli několik povýbuchových analýz PBA (Post Blast Analysis) na místech nálezů IED a podíleli se na úspěšném odhalení a likvidaci tří skrýší zbraní, munice a prostředků k výrobě IED. A jak funguje takové zneškodnění? Když vojáci objeví podezřelý předmět, pošlou k němu nejdříve robota. Tento robot pohybující se na pásech má čtyři kamery, které dokonale předmět prozkoumá. Pomocí dálkového ovládání se mu dá poté do robo-ruky vodní odkrývací nálož, kterou on pak položí na nález a hrozbu zneškodní. V případě, kde není možno k nálezu poslat robota, ujímá se práce pyrotechnik, kterému slouží speciální oblek. Tento oblek váží přes 30 kg a je vybaven klimatizací, protože v tak obtížných podmínkách, které jsou v Afghánistánu by pyrotechnik v tak masivním obleku a obrovském horku dlouho nevydržel. Čeští vojáci si získali takový respekt a obdiv, že si je vyžádali dokonce příslušníci speciálních sil britského královského námořnictva SBS (Special Boat Service) příslušníci 11

12 speciálních jednotek Afghánských bezpečnostních sil. Ti ne, že by neměli své pyrotechniky, ale speciální síly jsou zaměřené spíše na ofenzivní činnost, proto si pro tuto specializovanou práci a analýzu nálezů vyžádaly EOD podporu našich vojáků. Čeští pyrotechnici si tedy zažili třicet pět hodin pěší patroly s leteckým zasazením do horského terénu v blízkosti Muhammad Agha. Přes všechny odpory povstalců byla operace úspěšná a naši vojáci tak zadrželi několik osob podezdřelých z výroby munice a IED. EOD jednotka se stala nedílnou součástí AČR a jen těžko si představit, kdybychom takovou jednotku neměli. Jen na základně Shank, kde byla ubytována většina našich vojáků, zasahovala jednotka desetkrát při likvidaci nevybuchlých střel či jejich součástí, které se na základně objevily v důsledku ostřelování Shanku povstalci. 9. jednotka Provinčního rekonstrukčního týmu Logár se neustále snaží o zabezpečení běžného výcviku, pořádání přednášek a pořádání zdokonalovacích výcviků pro české vojáky o aktuálních IED a UXO hrozbách. 3 VYBAVENÍ, VÝSTROJ A VÝZBROJ Nedílnou součástí AČR jsou uniformy, které vojákům slouží jak při výcvicích, misích, tak i při slavnostních událostech. Od nich se odvíjí hodnosti, které uniformu vojáka zdobí. V neposlední řadě představím vojenskou techniku AČR, bez které by armáda nebyla armádou. 3.1 Uniformy Vojenská výstroj je důležitou součástí každého vojáka. Charakterizuje především jejich příslušnost k ozbrojeným silám. Proto jsou vojáci povinni dodržovat několik pravidel ohledně nošení vojenského stejnokroje. Základními pravidly, které musí vojáci dodržovat jsou: pečování o stejnokroj a udržování ho v neporušeném stavu zákaz nošení naušnic, přívěsků, náramků nebo dalších doplňků, které by rušily vzhled vojenského stejnokroje zákaz nošení jakýchkoliv označení, které by oznamovaly příslušnost k politické straně nebo hnutí nošení stejnokrojových součástek a doplňků předepsaného tvaru, barvy, střihu, atd. Každý voják má na uniformě na levém rukávu vyobrazeno, že pochází z České republiky. 12

13 Obrázek 3 Obrázek 4 Na pravém rukávu je pak vyobrazeno k jakým silám/útvaru voják patří. Druhy uniforem: 1, služební Služební stejnokroj v zelené barvě (vzor 95) slouží vojákům AČR nejvíce na území naší země, jelikož vzor je přesně dělaný na krytí v české přírodě. Používá se od roku K této uniformě se nosí kanady vz Obrázek 5 Obrázek 6 Služební stejnokroj béžový, neboli pouštní, je vojáky využívaný hlavně v zahraničních misích. Jako obuv slouží opět kanady, akorát v béžové barvě. 13

14 Obrázek 7 2, vycházková Vycházkový stejnokroj 97 se nosí při příležitosti oslav státního svátku, významného a památného dne České republiky a Armády České republiky, při jmenování do vojenské hodnosti, při vyznamenávání jednotlivce a útvaru nebo například při civilní příležitosti jako je svatba, promoce, atd. Pro příslušníky vzdušných síl jsou vycházkové uniformy v modré barvě. Obrázek 8 Obrázek 8 Obrázek 9 14

15 3, večerní Od 31. prosince 2013 vojáci využívají večerní stejnokroj Ty se nosí už podle názvu k významným večerním událostem. Obrázek 10 Obrázek 10 Obrázek Hodnosti Vojenská hodnost vyjadřuje postavení a pravomoci vojáka. Hodnostní sbor mužstvo vojín svobodník Hodnostní sbor poddůstojníci desátník četař rotný 15

16 Hodnostní sbor praporčíci rotmistr nadrotmistr praporčík nadpraporčík štábní praporčík Hodnostní sbor nižší důstojníci poručík nadporučík kapitán Hodnostní sbor vyšší důstojníci major podplukovník plukovník Hodnostní sbor generálové brigádní generál generálmajor generálporučík armádní generál 16

17 3.3 Technika a zbraně AČR má k dispozici zhruba 800 kusů obrněné, dělostřelecké a letecké techniky. Nalezneme tam jak starší techniku, tak i novou. O tom vypovídá také fakt, že kdybyste se šli podívat na letišní plochu, uvidíte moderní stíhačku gripen (za pronájem 14 strojů dává AČR ročně 1,7 miliardy korun) a opodál vojenské vozidlo Praga V3S, zvané jako vejtřaska, které vyjelo poprvé v roce Technika pozemních sil Pozemní síly vlastní bojové tanky a obrněná vozidla v počtu 565 kusů. Maximální počet této techniky je stanovený na Bojové tanky Vyprošťovací tank VT 72, bez kterého se neobejde žádný motorizovaný útvar. Dokáže vyprostit jakékoliv pozemní vozidlo. Tank T-72M4 CZ, který má vysokou manévrovací schopnost v terénu. Mostní tank MT-55A je určen k usnadnění přejezdu mechanizovaných a tankových jednotek přes protitankové příkopy a jiné překážky. Obrněná vozidla Obrněný transportér průzkumný BRDM-2rch je pancéřové vozidlo, které využívá jednotka radiačního a chemického průzkumu. Bojové průzkumné vozidlo (BPzV) se využívá k průzkumné nebo bojové činnosti proti protívníkovi. Vyznačuje se vysokou palebnou silou. Bojové vozidlo pěchoty 2 (BVP 2) má vysokou pohyblivost a pancéřovou ochranu. Je určen k ničení tanků, bojových vrtulníků nebo k ničení živé síly protivníka. Kolový obrněný transportér Pandur II 8x8, který slouží AČR ke krytí živé síly. Obrněné vozidlo Dingo 2 CZ se využívá hlavně v Afghánistánu. Toto vozidlo vyniká svojí odolností proti minám. 17

18 Obrázek 12 Lehké obrněné vozidlo Iveco LMV využívají naši vojáci i v Afghánistánu. Má velkou palebnou sílu, díky které dokáže ochránit posádku Technika vzdušných sil Letecká technika se skládá z bojových, cvičných, dopravních, transportních a speciálních letounů. Nesmí chybět samozřejmě ani bojové vrtulníky, kterých má AČR sedmnáct. Bojové letouny JAS-39 Gripen je víceúčelový bojový letoun, který má skvělou obratnost a snadnou ovladatelnost. Obrázek 13 Obrázek 13 L-159 ALCA je lehký výceúčelový bojový letoun určen k podpoře pozemních vojsk. Určen také k výcviku pilotů. V omezené míře se může využívat i k vzdušnému boji. Cvičné letouny L-39 ALBATROS je určen k základnímu a pokročilému výcviku pilotů. 18

19 Druhým cvičným letounem je L-159 ALCA. Dopravní letouny A-319CJ je typ Airbusu, který patří do skupiny dopravních letounů s krátkým a středním doletem. Mimo jiné dováží vojáky AČR do Afghánistánu a zpět. Obrázek 14 Jak-40 je ruský třímotorový proudový dopravní letoun. Pilotní prostor je vybaven rádiovým a navigačním systémem pro lety za ztížených meteorologických podmínek. CL-601 je dvoumotorový proudový dopravní letoun určen k letům dlouhé vzdálenosti. Transportní a speciální letouny CASA C-295M slouží k přepravě osob a materiálu na dlouhou vzdálenost. L-410 je prvním typem letounu vyrobeným na území ČR. Slouží k přepravě osob a materiálu na krátkou vzdálenost. Bojové vrtulníky Mil Mi-24 je využívaný k podpoře pozemích jednotek, ničení obrněných cílů a přepravě osob a materiálu. Tento vrtulník slouží také k výcviku Afghánské národní armády v Afghánistánu. Mil Mi-17 je využívaný hlavně k přepravě osob. Stejně jako vrtulník Mil Mi-24 slouží v Afghánistánu k výcviku Afghánské národní armády. Mil Mi-8 se využívá k přepravě osob. Díky skvělým informačním a navigačním systémem zajišťuje bezpečnou přepravu i v nepříznivém počasí. Společně s Mil Mi-17 jsou využívány v 49 zemích. W-3A SOKOL slouží k přepravě osob a materiálu a pro leteckou pátrací záchrannou službu. 19

20 3.3.3 Zbraně Výzbroj je další důležitou částí AČR. Představím tak několik druhů zbraní, které jsou v AČR často používané. Pěchotní zbraně 9 mm pistole vz.82 je používaná jako služební osobní zbraň. Zajišťuje bezprostřední ochranu a obranu vojáka. 7,62 mm samopal vz.58 slouží jako zbraň jednotlivce. Těmito samopaly jsou vybavené všechny druhy vojsk AČR. Nejvíce je používá aktivní záloha. 7,65 mm samopal vz.61 Škorpión je využívaný díky malým rozměrům a nízké hmotnosti u speciálních jednotek a osádky bojové pozemní techniky. Pancéřovka RPG-7 (RPG-7V) tvoří základní ruční protitankovou výzbroj mechanizovaných jednotek. Odstřelovací puška Sako TRG 22 slouží 4. brigádě rychlého nasazení, některým mechanizovaných jednotkám a vojenské policii. Těžký kulomet Browning ráže 12,7 mm M2 HBQCB je v AČR používán v dálkově ovládané věži obrněného vozidla Iveco. Obrázek 15 V současné době AČR plánuje zakoupení moderních zbraní za desítky miliard korun. 20

21 4 ZAHRANIČNÍ MISE Zahraniční mise znamená pro spoustu vojáků jakési kariérní vyvrcholení. Aby jel voják na zahraniční misi, musí si projít několika speciálními výcviky. Mnohdy trvá několik let, než se toho voják dočká. V této kapitole jsem se nejvíce zaměřila na Afghánistán, kde jsou vojáci AČR denně v ohrožení života. 4.1 Afghánistán Afghánistán je země známá především neutichající válkou. Od roku 2002 se tam vystřídalo tisíce našich vojáků. Vše začalo misí NATO ISAF (International Security Assistance Forces), která má za úkol zajistit bezpečnost na území Afghánistánu. Do této mise se AČR zapojila roku 2002, kdy tam byla nasazena 6. polní nemocnice. Velkou událostí této mise byla realizace Úkolového uskupení AČR ISAF. Ta spojuje všechny jednotky a prvky AČR na území Afghánistánu. Tato realizace se uskutečnila v červnu roku 2010, kdy při této příležitosti byla vytvořena také struktura velení a řízení všech jednotek a prvků nasazených v misi ISAF. (Tato mise skončila k 31. prosinci 2014, nadále funguje pod názvem Resolute Support.) Struktura úkolového uskupení mise Resolute Support Jednotka NSE (Národní podpůrný prvek) Tato jednotka má za úkol zabezpečit všechny jednotky na území Afghánistánu v administrativním a logistickém systému podpory a v souladu se zdravotnickým zabezpečením. Stará se především o organizaci a zajištění dopravy a materiálu, v místě nasazení pak o opravu a revizi materiálu. Jednotka NSE také zajišťuje spojení vojáků se svými blízkými v ČR. Jednotka AAT (Air Adviser Team) Kábul Letecký poradní tým, který se stará především o výcvik a výuku pilotů příslušníků Vzdušných sil Afghánské národní armády. Dále mají za úkol odstraňování závad na vrtulnících. Působí tam ve dvou skupinách. První skupinou jsou letci lítající vrtulníky Mi-17, 21

22 druhá skupina využívá vrtulníky typu Mi-24. Strážní rota BAF (Bagram Air Field) Tato rota působí na velké letecké základně Bagram. Jejich úkolem je co nejefektivnější obrana základny před povstalci, kteří na Bagram často útočí. Polní chirurgický tým Jsou schopny poskytovat péči na úrovni ROLE 2, což je označení pro menší vojenskou nemocnici. Tento tým je zařazen k nemocnici americké, kde působí naši odborníci na resuscitativní chirurgii, anesteziologii nebo na pooperační péči. Nadále působí v této misi ještě několik příslušníků, kteří jsou zařazeni do různých profesí. Nesmí tam chybět ani meteorolog, který podává informace ohledně řízení letového provozu na Afghánském letišti KAIA nebo člověk zaměřený na logisticko-operační činnost na základně Bagram. V minulosti kvůli špatné situaci Afghánistánu byl v roce 2008 založen v provincii Logár Provinční rekonstrukční tým (PRT). Tato mise trvala pět let a vystřídalo se tam několik civilních expertů, kteří se snažili o rozvoj této země. Úkol našich vojáků spočíval v zajištění jejich ochrany. Další přínosnou misí pro Afghánistán byla určitě pomoc od našich vojáků, kdy se snažili o výstavbu afghánských bezpečnostních sil. Především šlo o vycvičení pilotů vrtulníků, pozemních příslušníků a výcvik vojenských policistů. Několik let tak vojáci AČR předávali své zkušenosti místním vojákům, aby jednoho dne už nepotřebovali pomoc od koaličních vojáků Půlroční mise v Afghánistánu Vše začíná na letišti Praha-Kbely, kde vojáci nasednou do Airbusu A319 s namalovaným českým lvem na kýlovce. Poté je čeká 4900 km cesty, která trvá přibližně šest hodin. Když se dostanou na základnu, čeká je ubytování v tzv. bihatech, které bývají zhruba po 11 lidech. Bihaty jsou postavené z obyčejných dřevotřískových desek a prken a jsou 22

23 stavěné do pravidelných řad. Prostor uvnitř si vojáci rozdělí skříněma, dřevěnýma deskama nebo šňůrama se závěsy na malé,,kóje" a tím získají o trochu více soukromí. I když o soukromí se moc mluvit nedá. Vojáci na dobu 6 měsíců všechno soukromí ztratí. Jediné, co je jejich, je postel, polička, skříňka s jejich věcmi a vybavení. A jak je to s jídlem? Má představa byla taková, že hlavním jídlem vojáků jsou konzervy a obyčejný chléb. Ovšem tak to není. Například na základně Shank v provincii Logár se Američané řídí takovým nepsaným pravidlem, že musí připravit to nejlepší jídlo, protože dobře najedený voják dobře bojuje. Shank je ale velká základna. Na malých základnách to jídlo tak skvělé není. I přesto, že misi v Afghánistánu předchází náročný výcvik, příjezdem do Afghánistánu to nekončí. Každá nová jednotka, která přijede, musí absolvovat speciální školení z oblasti hrozeb a nejnovějších taktik, které používá Taliban. (Jedná se hlavně o IED.) Patroly, na které vojáci vyrážejí, jsou buď aeromobilní, s využitím různých vrtulníků, poté patroly s využitím aut a klasické pěší patroly. Nejčastější je, že vojáci na místo dojedou auty a z toho místa pak jdou pěšky. Na tyto patroly jim slouží auta Hummer, Dingo a Iveco, která mají velkou palební sílu díky těžkým zbraním. Než voják vyjede na patrolu, předchází tomu důkladná příprava. Co se týká přípravy vojáků, tak se velícímu poručíkovi vydá velení se štábem rozkaz, který formuluje úkol, co mají vojáci splnit. Podle toho rozkazu si poručík připraví bojový rozkaz pro patrolu, kterou pak vojákům obeznámí na společné schůzi, kde si projdou celou akci a vymyslí záložní plán. Nikdy se nesmí stát, že by někdo nevěděl, jaký úkol má plnit. Ten, kdo jede na patrolu, musí být perfektně obeznámen s úkolem. Jakmile se vydají na patrolu, mají s sebou výbavu připravenou na dva dny dopředu. Přeci jenom se nikdy nedá očekávat, co se stane. Sbalit si musí jen ty nejnutnější věci, protože v tomto případě se vojáci řídí pravidlem:,,co nemáš, nepotřebuješ". Takové vybavení pak váží třeba 50 kg. Pro civilistu nepředstavitelné vzít na záda takovou zátěž a chodit s ní v nadmořské výšce přes 2000 m. Při příjezdu na dané místo musí prověřit bezpečnost prostoru kolem auta na 5 metrů (tzv. pětka) a zajistit objekt a oblast, v které se nachází. Obyvatelé se na vojáky často dívají upřenými nenávistnými pohledy. To neplatí ale u dětí. Ty, když vidí vojáky, seběhnou se k nim a žebrají různé sladkosti. Naši vojáci jim v klidu vyhoví, jelikož je známé, že děti jsou pro Afghánce skoro posvátné. Neublížili by jim. Rozdají tedy nějaké sladkosti a oni jsou za to v relativním bezpečí. Povstalci nejsou totiž hloupí, aby věděli, že si nemohou znepřátelit místní obyvatelstvo tím, že by jejich děti byly zraněné při 23

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 1/2013 REPORT Desítka v Lógaru jde do finále ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Patnáctkrát alfa Je krátce po dvanácté hodině, když se na prahu vzletové a přistávací dráhy litevského letiště

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 6/2013 REPORT Povodně zasáhly Česko Armáda České republiky zasahuje od prvního dne ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Armáda České republiky zasahuje od prvního dne Připravila: Jana Deckerová

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 2/2013 REPORT Stovky zachráněných životů ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 55. mezinárodní vojenská pouť do Lurd 23. 27. května 2013 Duchovní služba AČR ve spolupráci s Vojenskými lázeňskými

Více

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz Objektivem Již druhý kontingent sestavený převážně z příslušníků Útvaru speciálních operací Vojenské policie působí v sestavě britské brigády v jihoafghánské provincii Helmand. Naši vojáci zde procházejí

Více

1/2015 Taky jsem kdysi nadával na GŠ 2

1/2015 Taky jsem kdysi nadával na GŠ 2 1/2015 Taky jsem kdysi nadával na GŠ 2 Návrat z islandského nebe 6 Pomoc přišla včas 18 Operace Mercury Chrudimský výsadkový prapor nacvičoval pro síly rychlé reakce NATO obsazení letiště strany 10 12

Více

Kontakty. Vydává MO ČR Prezentační a informační centrum MO Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 www.army.cz. Šéfredaktor: Jaroslav Pajer

Kontakty. Vydává MO ČR Prezentační a informační centrum MO Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 www.army.cz. Šéfredaktor: Jaroslav Pajer Vydává MO ČR Prezentační a informační centrum MO Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 www.army.cz 3 Šéfredaktor: Jaroslav Pajer Redakce Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 Telefony: 973 215 686 973 215

Více

8/2014. Černý den armády 2. Připraveni pro operace NATO CREVAL 12. I exploze zanechá stopy 18

8/2014. Černý den armády 2. Připraveni pro operace NATO CREVAL 12. I exploze zanechá stopy 18 8/2014 Černý den armády 2 Připraveni pro operace NATO CREVAL 12 I exploze zanechá stopy 18 Válka na Doupově strany 10 13 obsah Předseda vlády navštívil Ministerstvo obrany Za velmi důležité označil Bohuslav

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Drama na apríla. Ministr přijal nejlepší olympioniky. Po stopách šnečí pošty 10. Strong Campaigner 2006 se blíží

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Drama na apríla. Ministr přijal nejlepší olympioniky. Po stopách šnečí pošty 10. Strong Campaigner 2006 se blíží Z OBSAHU 2 16 Drama na apríla Ministr přijal nejlepší olympioniky 2 4 4 18 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Po stopách šnečí pošty 10 Strong Campaigner 2006 se blíží 16 Averze na houpací koně 18 Vojáci

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání?

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání? NA MUŠCE Z OBSAHU Jistě jste si v poslední době všimli, že nějak přibývají věci, které nám brání v nepřetržitém spánku a budí v některých hlavách hrůzu, v jiných očích běs. Ty věci začínají tajemným písmenem

Více

Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 10/2010

Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 10/2010 Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 10/2010 POMOC ZE VZDUCHU Náčelník Institutu dopravní výchovy z Velitelství výcviku-vojenské akademie Vyškov zve vojenskou veřejnost k účasti na odborné mezinárodní

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Sídlo a tradice školy Moravská Třebová je třináctitisícové město v krásném předhůří Českomoravské vrchoviny, v jednom z nejčistších regionů

Více

12/2011. Výcvik mezi třítisícovkami. O cvičení českých vrtulníkářů ve francouzských Pyrenejích si přečtete na stránkách 6 až 9.

12/2011. Výcvik mezi třítisícovkami. O cvičení českých vrtulníkářů ve francouzských Pyrenejích si přečtete na stránkách 6 až 9. 12/2011 REPORT Výcvik mezi třítisícovkami O cvičení českých vrtulníkářů ve francouzských Pyrenejích si přečtete na stránkách 6 až 9. Vážení kolegové, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, každý rok v resortu

Více

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Z OBSAHU 2 14 Z Vyškova přímo do Iráku Každý má svůj díl palety 2 8 8 16 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR AVIS fabrika na propagaci armády 10 Nové štábáky předány 14 Každý osmý je žena NA MUŠCE 16

Více

Tlapa černého medvěda udeřila

Tlapa černého medvěda udeřila 10/2011 REPORT Tlapa černého medvěda udeřila Výcvik mnohonárodního praporu vojenské policie skončil, příští rok ho čeká certifikace v polském Wedrzynu. Více se dočtete v reportáži na stránkách 34 až 37.

Více

V Brně cení zuby tři noví jaguáři 6/2015. Studenti Univerzity obrany absolvovali výcvik cizinecké legie v jihoamerické džungli.

V Brně cení zuby tři noví jaguáři 6/2015. Studenti Univerzity obrany absolvovali výcvik cizinecké legie v jihoamerické džungli. 6/2015 Státní služba finišuje 5 Přinášíme další informace týkající se zákona o státní službě Válečné právo 12 Rozhovor s prezidentem mezinárodní nevládní organizace generálem Jane Peterem Spijkem Kam na

Více

Z OBSAHU 6 NA MUŠCE. Patnáctiletý sbor. Život na laně. V bezpečném náručí. Pavel Štefka odpovídá čtenářům. Léta spojená s výcvikem

Z OBSAHU 6 NA MUŠCE. Patnáctiletý sbor. Život na laně. V bezpečném náručí. Pavel Štefka odpovídá čtenářům. Léta spojená s výcvikem Z OBSAHU 6 16 Patnáctiletý sbor Život na laně V bezpečném náručí Pavel Štefka odpovídá čtenářům Léta spojená s výcvikem Nezapomenutý generál NA MUŠCE 6 8 12 16 18 30 Svého času, bylo to v dobách existence

Více

obsah HOST LEGISLATIVA MISE TECHNIKA A VÝZBROJ BEZPEČNOST A STRATEGIE VÝCVIK BEZPEČNOST A STRATEGIE BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ TĚLESNÁ PŘÍPRAVA

obsah HOST LEGISLATIVA MISE TECHNIKA A VÝZBROJ BEZPEČNOST A STRATEGIE VÝCVIK BEZPEČNOST A STRATEGIE BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ TĚLESNÁ PŘÍPRAVA 11/2012 REPORT Ambice na reálných základech Nejen nutné zlo O tom, co všechno přinese připravovaná reorganizace Armády České republiky, jsme hovořili s náčelníkem Generálního štábu AČR genpor. Petrem Pavlem

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky NA MUŠCE Z OBSAHU Nejeden stařec sní o jaré ženě, leckterá stařenka o mladistvém muži, mnohá země o mladé armádě. Proč ne? Pokušení je tak krásná věc. Přiléhavé objasnění slova mladý(á) však nenajdete.

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 5/2013 REPORT Afghánistán nikdy není rutina... ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET obsah VOJENSKÉ ŠKOLSTVÍ Důstojník jako vůdce podřízených 2 TÉMA ROKU Stalo se (v armádě) před dvaceti lety 6

Více

Vojáci s pohledem za roh.. 2. Job well done, good effort... 6. Historické vzpomínání současníků... 8. Matrice plná pomoci... 10

Vojáci s pohledem za roh.. 2. Job well done, good effort... 6. Historické vzpomínání současníků... 8. Matrice plná pomoci... 10 Vydává MO ČR Prezentační a informační centrum MO Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 www.army.cz Šéfredaktor: Jaroslav Pajer Redakce Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 Telefony: 973 215 686 973 215

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel NA MUŠCE Z OBSAHU Ve Vyškově mají novou ubytovnu. Tedy ona zase tak nová není, ale prošla znatelnou renovací. Plastová okna, nové linoleum imitující dřevo, polystyrenové stropnice. Bílá barva vládne naprosto

Více

2/2015. Důraz na transparentnost a zjednodušení 2. Úprava hodnostní struktury 5. Nejsem zvyklý marodit 16

2/2015. Důraz na transparentnost a zjednodušení 2. Úprava hodnostní struktury 5. Nejsem zvyklý marodit 16 2/25 Důraz na transparentnost a zjednodušení 2 Úprava hodnostní struktury 5 Nejsem zvyklý marodit 6 Několik porcí extrému Univerzita obrany připravila ojedinělý závod Winter urvival 25, propojující sportovní

Více

Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 4/2010

Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 4/2010 Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 4/2010 STATEČNÝM ŠTĚSTĚNA POMÁHÁ AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2010 Volné poukazy i pro rodiny s dětmi v rámci redistribuce TUNISKO Hotel Marhaba na období od 3. června

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení Z OBSAHU 2 10 Prošli ohněm Na armádu je spolehnutí 2 5 5 14 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Rytíř boje a života 6 Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 Čerpají i z minulosti

Více

Benefity zůstanou zachovány

Benefity zůstanou zachovány 8/2011 REPORT Benefity zůstanou zachovány O novele zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, si přečtete na stránkách 2 a 3 Posádku v Jincích NEZRUŠÍME Ministr obrany Alexandr Vondra navštívil ve

Více

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Nejvyšší škola v NATO. Na řadě je sedmička. Bilance v půli cesty. Rozhoduje rychlá reakce. Důstojné místo k rozjímání

Z OBSAHU NA MUŠCE. Nejvyšší škola v NATO. Na řadě je sedmička. Bilance v půli cesty. Rozhoduje rychlá reakce. Důstojné místo k rozjímání NA MUŠCE Z OBSAHU Hned první pracovní den v novém roce nám do redakce přišel dopis rozhněvaného anonymního čtenáře, v němž reaguje na údajnou gramatickou chybu v titulku článku uveřejněného v A reportu

Více