ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa"

Transkript

1 1

2 I II III IV V VI ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY 2.1 Pozemní síly AČR Struktura pozemních sil Bojové síly Síly bojové podpory Síly bojového zabezpečení 2.2 Vzdušné síly AČR Struktura vzdušných sil Bojové jednotky Jednotky bojové podpory Jednotky bojového zabezpečení 2.3 Česká jednotka EOD (Explosive Ordnance Disposal) 3 VYBAVENÍ, VÝSTROJ A VÝZBROJ 3.1 Uniformy 3.2 Hodnosti 3.3 Technika a zbraně Technika pozemních sil Technika vzdušných sil Zbraně 4 ZAHRANIČNÍ MISE 4.1 Afghánistán Struktura úkolového uskupení mise Resolute Support Půlroční mise v Afghánistánu 4.2 Bosna a Hercegovina 4.3 Kosovo 5 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI AČR 5.1 Petr Pavel 5.2 Pavel Stehlík PRAKTICKÁ ČÁST 1 Rozhovor 2 Anketa Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh 2

3 "A vůbec, věděl si o tom? Že českej voják, když si oblíkne uniformu, tu vlajku na svým rukávu má? Ať už je v kasárnách, nebo na misi? Že na rozdíl od hokejovejch fanoušků, který se vlastenecky projevujou jen v době konání nějakýho důležitýho mače, on je tím, kdo ukazuje příslušnost ke své zemi každý den? Přemejšlel si o tom, že být profesionálním vojákem a nosit uniformu je zavazující? Že si nemůžeš dovolit chovat se špatně? Že bys měl jít příkladem? Připustil sis myšlenku, že vojákem seš i v momentě, kdy na sobě tu uniformu nemáš? A víš proč? Protože být vojákem je služba. Služba svý zemi. A ta nekončí odpískáním pracovní doby. To musíš mít v srdci." I ÚVOD Praporčík Bc. Pavel Stehlík úryvek z knihy "Do temnoty" Nad tématem absolventské práce jsem přemýšela dlouho dopředu. Chtěla jsem mít jasno ještě předtím, než se témata vyhlásí. Chtěla jsem si být totiž jistá, že budu dělat svou práci o něčem, co mě doopravdy zajímá a baví. Mým přáním bylo mít téma, které tu ještě nikdy nebylo a mohlo by být tak pro ostatní zajímavé. Armáda České republiky (AČR) se tedy stala jasnou volbou mé absolventské práce. Mým cílem je ukázat lidem, že vojáci AČR si zaslouží mnohem větší pozornost, než jaká je jim věnována. Protože i když je naše armáda malá a vybavení není zrovna špičkové, naši vojáci si ve světě získali obrovský respekt. A já chci dokázat, že si ho získali právem. Každý z nás by měl mít úctu k vojákům, protože vykonávají jedno z nejtěžších povolání a mnohdy bojují o svůj život. Nechme si tedy řeči o tom, že vojáci jsou jen obyčejní žoldáci, kteří si neváží života. Není to pravda. Teoretická část bude tedy zaměřená na všechny složky armády a vše okolo ní spojené. Největší pozornost bych chtěla věnovat zahraničním misím a popsat, čím vším si naši vojáci mohou projít v tak nebezpečných zemích, kam se často vydávají. V praktické části bych se chtěla formou ankety dozvědět, jaký mají lidé názor na působení AČR v Afghánistánu a jestli někdy přemýšeli o tom, že by se sami stali součástí AČR a byli schopni bojovat proti terorismu a jiným hrozbám. 3

4 II TEORETICKÁ ČÁST 1 HISTORIE Ještě před armádou České republiky působila v letech armáda československá. Je důležité zmínit, že v této době fungovala branná povinnost. Nejdříve byla stanovena na dva roky, ale postupem let se vojenská služba snižovala, až byla od roku 1990 zkrácena na 18 měsíců. Českoslovenští vojáci se účastnili několika bitev, včetně 2. světové války, během které ovšem Československá armáda zanikla a byla obnovena až po skončení války. Roku 1954 byla armáda přejmenována na Československou lidovou armádu. Název byl navrácen roku 1990, ale ne na dlouho, jelikož roku 1993 se Československo rozdělilo a s ním i Československá armáda. 1. ledna 1993 vzniká oficiálně Armáda České republiky a tím se i zkracuje branná povinnost z 18 měsíců na 12 měsíců. O šest let později Česká republika podepisuje smlouvu se Severoatlantickou aliancí. Tato smlouva se skládá ze 14 článků, z něhož je nejdůležitější článek 5, kde země podepisují dohodu o tom, že jakýkoliv útok na Evropu nebo Severní Ameriku bude brán jako útok proti všem. V případě napadení tedy musí každá země poskytnout pomoc smluvní straně tím, že podnikne nějaký ozbrojený útok, nebo akci, kterou bude považovat za nutnou, s cílem zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. 15. května 2003 byla vládě předložena žádost o zrušení základní vojenské služby, s kterým přišel tehdejší ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Postupem času se návrh schvaluje a je rozhodnuto, že koncem prosince roku 2004 bude branný zákon ukočen a bude vyžadován jen v době ohrožení státu. 1. ledna 2005 se armáda České republiky stává plně profesionální a momentálně čítá zhruba mužů a žen. 4

5 2 SLOŽKY ARMÁDY Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil naší země. Jejím úkolem je co nejefektivnější a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky s využitím zásad kolektivní obrany podle článku 5 Washingtonské úmluvy. Armáda se dále dělí na dvě části a těmi jsou pozemní síly a síly vzdušné. 2.1 Pozemní síly AČR Pozemní síly jsou určeny k plnění taktických nebo operačně taktických úkolů na území České republiky. Mezi hlavní úkoly můžeme určitě zařadit vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochranu komunikací, objektů a prostorů, udržování klidu a pořádku, ochranu civilního obyvatelstva při různých operacích mimo stát, či plnění úkolů ve prospěch Policie České republiky. Pozemní síly jsou také vyžadovány při živelných katastrofách. Při povodních v letech 1997, 2002, 2009, 2010 a v červnu 2013 se vojáci podíleli na záchraně mnoha lidských životů, majetku a poté i při následné likvidaci všech škod. Momentálně jsou pozemní síly zapojeny do války s terorismem v Afghánistánu Struktura pozemních sil Pozemní síly se dále skládají na tři části, kterými jsou bojové síly, síly bojové podpory a síly bojového zabezpečení Bojové síly Bojové síly tvoří 4. brigáda rychlého nasazení Žatec se dvěma mechanizovanými prapory, jedním výsadkovým mechanizovaných a jedním lehkým motorizovaným. Další částí je 7. mechanizovaná brigáda Hranice, který obsahuje dvě mechanizované prapory, jeden tankový a v neposlední řadě i jeden lehký motorizovaný prapor. Tyto bojové síly mají společný úkol a to plnit bojové a speciální úkoly pozemní činnosti. 4. brigáda rychlého nasazení Žatec 5

6 41. mechanizovaný prapor Žatec určen k plnění bojových a speciálních úkolů nejen při ohrožení státu, ale i mimo území České republiky 42. mechanizovaný prapor Tábor určen k nasazení do bojových, mírových, humanitárních a jiných nestandardních operací i mimo území ČR 43. výsadkový prapor Chrudim elitní složka armády vševojskový útvar určen k plnění speciálních bojových úkolů nejvíce se jedná o ničení a narušování činnosti protivníků 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec 7. mechanizovaná brigáda Hranice 71. mechanizovaný prapor Hranice - určen k plnění taktických úkolů v bojové sestavě mechanizované brigády nebo samostatně 72. mechanizovaný prapor Přáslavice - určen k vedení pozemní bojové činnosti palbou a pohybem v sestavě mechanizované brigády 73. tankový prapor Přáslavice 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice Síly bojové podpory Síly bojové podpory tvoří 13. dělostřelecká brigáda Jince, 14. ženijní bridáda Bechyně, 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Liberec, 53. brigáda průzkumu a elektronického boje Opava a 103. středisko CIMIC/PSYOPS Olomouc. 13. dělostřelecký pluk Jince 131. dělostřelecký oddíl Jince 132. dělostřelecký oddíl Jince 15. ženijní pluk Bechyně mají za úkol bojovou a všeobecnou ženijní podporu všech druhů činností a operací AČR a podporu Integrovaného záchranného systému a plnění humanitárních úkolů 151. ženijní prapor Bechyně 153. ženijní prapor Olomouc určen k realizaci ženijních opatření, speciální podpory 6

7 k eliminaci případných teroristických činností, zachránné, vyprošťovací a likvidační práci při živelných katastrofách apod. 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec hlavními úkoly jsou radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, dekontaminace techniky a materiálu, dekontaminace a hygienická očista osob a zraněných, laboratorní analýza radioaktivních a toxických látek atd prapor radiační, chemické a biologické ochrany 312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení určeno monitorovat a vyhodnocovat stav prostředí v úvarech a zařízeních Armády České republiky s důrazem na látky naznačující použití zbraní hromadného ničení 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava hlavním úkolem je bojový průzkum a zpravodajství 532. prapor elektronického boje Opava určen k vybudování a udržení elektronické nadvlády nad bojištěm a poskytnout tak výhody ostatním spřáteleným jednotkám 112. průzkumný prapor Prostějov schopen plnit úkoly hloubkového, bojového, optoelektronického vzdušného průzkumu, úkoly zpravodajství z lidských zdrojů a monitorování situace v přiděleném prostoru, v bojových i nebojových operacích, ve dne i v noci, ve ztížených povětrnostních i terénních podmínkách apod centrum CIMIC/PSYOPS Olomouc jednotky, které se specializují na kontakt s místním obyvatelstvem a na psychologické operace CIMIC mají za úkol monitorovat situaci v prostoru odpovědnosti, podporu mise velitele, podporu rekonstrukce oblasti, nebo také mentorování úřadů místní vlády PSYOPS hlavními úkoly jsou oslabit odhodlání cílových skupin protivníka, či potenciálního protivníka, klást odpor nebo vést aktivní bojovou činnost, přispět k celkovému hodnocení situace v prostoru operace z pohledu psychologického dopadu našich vojenských činností na příslušníky druhé strany, posílit podporu spojenců pro vytyčené politické a vojenské cíle a získat podporu a spolupráci nezúčastněných a nerozhodnutých cílových skupin 7

8 Síly bojového zabezpečení 14. pluk logistické podpory Pardubice určen k provádění přípravy, plánování, řízení a organizaci logistického zabezpečení pozemních sil při plnění úkolů mimo území ČR 141. zásobovací prapor Pardubice 142. prapor oprav Klatovy Obrázek Vzdušné síly AČR,,Vzduch je naše moře." Vzdušné síly pomáhají pozemním silám leteckou podporou v nedotknutelném vzdušném prostoru na území České republiky. Tento úkol bránit vzdušný prostor ČR plní v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO Integrated Air and Missile Defence System. V případě ohrožení našeho státu je systém podpořen aktivací Národního posilového systému protivzdušné obrany. Když Českou republiku nic a nikdo neohrožuje, podílejí se vzdušné síly na činnosti letecké záchranné služby, letecké pátrací služby a jsou součástí integrovaného záchranného systému pro pomoc při katastrofách a živelných pohromách. Stejně jako pozemní síly jsou zapojeny ve válce v Afghánistánu. Přesněji působí v operaci ISAF, kde je nasazena vrtulníková jednotka. (Operace ISAF byla ukončena k 31. prosinci 2014, nová výcviková operace nese název Resolute Support.) Struktura vzdušných sil 8

9 Stejně jako pozemní síly mají vzdušné síly ještě 3 části, jimiž jsou bojové jednotky, jednotky bojové podpory a jednotky bojového zabezpečení Bojové jednotky Bojové jednotky obsahují základnu taktického letectva a základnu vrtulníkového letectva. Obě mají za úkol co nejvíc zajistit bezpečí letů. 21. základna taktického letectva Čáslav mají za úkol zabezpečení systému NATO, tedy zabezpečení Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany letecký výcvik pilotů účast na cvičení na území ČR a účast v zahraničních misích pomoc vojenským i civilním letadlům v nouzi 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou zabezpečuje realizaci úkolů, plánování a řízení přípravy a výcviku apod. podílí se na zajištění bezpečných letů a zabezpečuje inženýrsko-leteckou službu pro vrtulníkovou leteckou techniku Jednotky bojové podpory 24. základna dopravního letectva Praha Kbely mají za úkol především zabezpečení letecké přepravy vojáků AČR, vojenských misí, českých a státních delegací podle rozhodnutí Ministerstva Obrany, pro potřeby zdravotnické služby AČR nebo například zabezpečení přepravy speciálních letů vzdušného průzkumu 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice mezi hlavní úkoly patří: udržet a rozvíjet schopnosti baterie protivzdušné obrany vyčleňované do sil rychlé reakce NATO a brigádního úkolového uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení plnění úkolů při řešení krizových situací a obraně ČR v systému krizového řízení a 9

10 plánování, plnění úkolů v rámci Integrovaného záchranného systému pokračovat v přípravě vyčleňovaných sil pro brigádní úkolové uskupení na bázi 7. mechanizované brigády plnění úkolů v rámci národního posilového systému protivzdušné obrany ČR prezentace AČR na veřejnosti 26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem Stará Boleslav určeni ke zjišťování a sledování objektů ve vzdušném prostoru Jednotky bojového zabezpečení Správa letiště Pardubice mezi hlavní úkoly patří: plnit úkoly spojené se zabezpečením funkce náhradního letiště pro letecké základny AČR a leteckou techniku armád NATO zapezbepečit letecký výcvik posluchačů Univerzity obrany Brno a mladých pilotů leteckých základen Armády České republiky zabezpečení nepřetržitého provozu letového provozu Obrázek 2 10

11 2.3 Česká jednotka EOD (Explosive Ordnance Disposal) Nemohu si dovolit nezmínit tak důležitou část Armády České republiky, jako je jednotka EOD. A co je to vůbec za jednotku? EOD jsou jednotky špičkových vojenských pyrotechniků, kteří, kromě jiného, likvidují improvizovaná výbušná zařízení, která jsou známá pod zktratkou IED Improvised Explosive Device. O těchto jednotkách je známé především to, že často vyjíždějí do zahraničních operacích. A tímto se dostávám ke skupině EOD 9. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Logár. Tito vojáci měli po dobu 5 let plné ruce práce s ničením iprovizovaných výbušných systému IED a nevybuchlé munice UXO (Unexploded Ordnance), že se dá dokonce říci, že toto berou už jak každodenní rutinu. Tímto to nechci nějak zveličovat, jen je zřejmé, že tuto práci nezvládne každý. Je totiž nesmírně obtížná a vyžaduje mnoho znalostí a zkušeností. 9. jednotka Provinčního rekonstrukčního týmu Logár v Afghánistánu měli za úkol hlavně poskytování EOD podpory vlastním silám a koaličním jednotkám při zvyšování bezpečnosti v provincii, patrolách a různých bezpečnostních operacích. Naši vojáci vojáci byli také začleněni do čtyř koaličních dlouhodobých bezpečnostních operací, poté tří specializovaných C-IED (operace k odhalení muničních skrýší a výroben IED) a do zhruba desítky náročných operací pod zkratkou RCP (Route Clearance Patrol patroly určené k vyhledání výbušných hrozeb a nástrah na komunikacích a v jejich okolí). Při těchto operací se jim podařilo zneškodnit řádově 40 IED, provedli několik povýbuchových analýz PBA (Post Blast Analysis) na místech nálezů IED a podíleli se na úspěšném odhalení a likvidaci tří skrýší zbraní, munice a prostředků k výrobě IED. A jak funguje takové zneškodnění? Když vojáci objeví podezřelý předmět, pošlou k němu nejdříve robota. Tento robot pohybující se na pásech má čtyři kamery, které dokonale předmět prozkoumá. Pomocí dálkového ovládání se mu dá poté do robo-ruky vodní odkrývací nálož, kterou on pak položí na nález a hrozbu zneškodní. V případě, kde není možno k nálezu poslat robota, ujímá se práce pyrotechnik, kterému slouží speciální oblek. Tento oblek váží přes 30 kg a je vybaven klimatizací, protože v tak obtížných podmínkách, které jsou v Afghánistánu by pyrotechnik v tak masivním obleku a obrovském horku dlouho nevydržel. Čeští vojáci si získali takový respekt a obdiv, že si je vyžádali dokonce příslušníci speciálních sil britského královského námořnictva SBS (Special Boat Service) příslušníci 11

12 speciálních jednotek Afghánských bezpečnostních sil. Ti ne, že by neměli své pyrotechniky, ale speciální síly jsou zaměřené spíše na ofenzivní činnost, proto si pro tuto specializovanou práci a analýzu nálezů vyžádaly EOD podporu našich vojáků. Čeští pyrotechnici si tedy zažili třicet pět hodin pěší patroly s leteckým zasazením do horského terénu v blízkosti Muhammad Agha. Přes všechny odpory povstalců byla operace úspěšná a naši vojáci tak zadrželi několik osob podezdřelých z výroby munice a IED. EOD jednotka se stala nedílnou součástí AČR a jen těžko si představit, kdybychom takovou jednotku neměli. Jen na základně Shank, kde byla ubytována většina našich vojáků, zasahovala jednotka desetkrát při likvidaci nevybuchlých střel či jejich součástí, které se na základně objevily v důsledku ostřelování Shanku povstalci. 9. jednotka Provinčního rekonstrukčního týmu Logár se neustále snaží o zabezpečení běžného výcviku, pořádání přednášek a pořádání zdokonalovacích výcviků pro české vojáky o aktuálních IED a UXO hrozbách. 3 VYBAVENÍ, VÝSTROJ A VÝZBROJ Nedílnou součástí AČR jsou uniformy, které vojákům slouží jak při výcvicích, misích, tak i při slavnostních událostech. Od nich se odvíjí hodnosti, které uniformu vojáka zdobí. V neposlední řadě představím vojenskou techniku AČR, bez které by armáda nebyla armádou. 3.1 Uniformy Vojenská výstroj je důležitou součástí každého vojáka. Charakterizuje především jejich příslušnost k ozbrojeným silám. Proto jsou vojáci povinni dodržovat několik pravidel ohledně nošení vojenského stejnokroje. Základními pravidly, které musí vojáci dodržovat jsou: pečování o stejnokroj a udržování ho v neporušeném stavu zákaz nošení naušnic, přívěsků, náramků nebo dalších doplňků, které by rušily vzhled vojenského stejnokroje zákaz nošení jakýchkoliv označení, které by oznamovaly příslušnost k politické straně nebo hnutí nošení stejnokrojových součástek a doplňků předepsaného tvaru, barvy, střihu, atd. Každý voják má na uniformě na levém rukávu vyobrazeno, že pochází z České republiky. 12

13 Obrázek 3 Obrázek 4 Na pravém rukávu je pak vyobrazeno k jakým silám/útvaru voják patří. Druhy uniforem: 1, služební Služební stejnokroj v zelené barvě (vzor 95) slouží vojákům AČR nejvíce na území naší země, jelikož vzor je přesně dělaný na krytí v české přírodě. Používá se od roku K této uniformě se nosí kanady vz Obrázek 5 Obrázek 6 Služební stejnokroj béžový, neboli pouštní, je vojáky využívaný hlavně v zahraničních misích. Jako obuv slouží opět kanady, akorát v béžové barvě. 13

14 Obrázek 7 2, vycházková Vycházkový stejnokroj 97 se nosí při příležitosti oslav státního svátku, významného a památného dne České republiky a Armády České republiky, při jmenování do vojenské hodnosti, při vyznamenávání jednotlivce a útvaru nebo například při civilní příležitosti jako je svatba, promoce, atd. Pro příslušníky vzdušných síl jsou vycházkové uniformy v modré barvě. Obrázek 8 Obrázek 8 Obrázek 9 14

15 3, večerní Od 31. prosince 2013 vojáci využívají večerní stejnokroj Ty se nosí už podle názvu k významným večerním událostem. Obrázek 10 Obrázek 10 Obrázek Hodnosti Vojenská hodnost vyjadřuje postavení a pravomoci vojáka. Hodnostní sbor mužstvo vojín svobodník Hodnostní sbor poddůstojníci desátník četař rotný 15

16 Hodnostní sbor praporčíci rotmistr nadrotmistr praporčík nadpraporčík štábní praporčík Hodnostní sbor nižší důstojníci poručík nadporučík kapitán Hodnostní sbor vyšší důstojníci major podplukovník plukovník Hodnostní sbor generálové brigádní generál generálmajor generálporučík armádní generál 16

17 3.3 Technika a zbraně AČR má k dispozici zhruba 800 kusů obrněné, dělostřelecké a letecké techniky. Nalezneme tam jak starší techniku, tak i novou. O tom vypovídá také fakt, že kdybyste se šli podívat na letišní plochu, uvidíte moderní stíhačku gripen (za pronájem 14 strojů dává AČR ročně 1,7 miliardy korun) a opodál vojenské vozidlo Praga V3S, zvané jako vejtřaska, které vyjelo poprvé v roce Technika pozemních sil Pozemní síly vlastní bojové tanky a obrněná vozidla v počtu 565 kusů. Maximální počet této techniky je stanovený na Bojové tanky Vyprošťovací tank VT 72, bez kterého se neobejde žádný motorizovaný útvar. Dokáže vyprostit jakékoliv pozemní vozidlo. Tank T-72M4 CZ, který má vysokou manévrovací schopnost v terénu. Mostní tank MT-55A je určen k usnadnění přejezdu mechanizovaných a tankových jednotek přes protitankové příkopy a jiné překážky. Obrněná vozidla Obrněný transportér průzkumný BRDM-2rch je pancéřové vozidlo, které využívá jednotka radiačního a chemického průzkumu. Bojové průzkumné vozidlo (BPzV) se využívá k průzkumné nebo bojové činnosti proti protívníkovi. Vyznačuje se vysokou palebnou silou. Bojové vozidlo pěchoty 2 (BVP 2) má vysokou pohyblivost a pancéřovou ochranu. Je určen k ničení tanků, bojových vrtulníků nebo k ničení živé síly protivníka. Kolový obrněný transportér Pandur II 8x8, který slouží AČR ke krytí živé síly. Obrněné vozidlo Dingo 2 CZ se využívá hlavně v Afghánistánu. Toto vozidlo vyniká svojí odolností proti minám. 17

18 Obrázek 12 Lehké obrněné vozidlo Iveco LMV využívají naši vojáci i v Afghánistánu. Má velkou palebnou sílu, díky které dokáže ochránit posádku Technika vzdušných sil Letecká technika se skládá z bojových, cvičných, dopravních, transportních a speciálních letounů. Nesmí chybět samozřejmě ani bojové vrtulníky, kterých má AČR sedmnáct. Bojové letouny JAS-39 Gripen je víceúčelový bojový letoun, který má skvělou obratnost a snadnou ovladatelnost. Obrázek 13 Obrázek 13 L-159 ALCA je lehký výceúčelový bojový letoun určen k podpoře pozemních vojsk. Určen také k výcviku pilotů. V omezené míře se může využívat i k vzdušnému boji. Cvičné letouny L-39 ALBATROS je určen k základnímu a pokročilému výcviku pilotů. 18

19 Druhým cvičným letounem je L-159 ALCA. Dopravní letouny A-319CJ je typ Airbusu, který patří do skupiny dopravních letounů s krátkým a středním doletem. Mimo jiné dováží vojáky AČR do Afghánistánu a zpět. Obrázek 14 Jak-40 je ruský třímotorový proudový dopravní letoun. Pilotní prostor je vybaven rádiovým a navigačním systémem pro lety za ztížených meteorologických podmínek. CL-601 je dvoumotorový proudový dopravní letoun určen k letům dlouhé vzdálenosti. Transportní a speciální letouny CASA C-295M slouží k přepravě osob a materiálu na dlouhou vzdálenost. L-410 je prvním typem letounu vyrobeným na území ČR. Slouží k přepravě osob a materiálu na krátkou vzdálenost. Bojové vrtulníky Mil Mi-24 je využívaný k podpoře pozemích jednotek, ničení obrněných cílů a přepravě osob a materiálu. Tento vrtulník slouží také k výcviku Afghánské národní armády v Afghánistánu. Mil Mi-17 je využívaný hlavně k přepravě osob. Stejně jako vrtulník Mil Mi-24 slouží v Afghánistánu k výcviku Afghánské národní armády. Mil Mi-8 se využívá k přepravě osob. Díky skvělým informačním a navigačním systémem zajišťuje bezpečnou přepravu i v nepříznivém počasí. Společně s Mil Mi-17 jsou využívány v 49 zemích. W-3A SOKOL slouží k přepravě osob a materiálu a pro leteckou pátrací záchrannou službu. 19

20 3.3.3 Zbraně Výzbroj je další důležitou částí AČR. Představím tak několik druhů zbraní, které jsou v AČR často používané. Pěchotní zbraně 9 mm pistole vz.82 je používaná jako služební osobní zbraň. Zajišťuje bezprostřední ochranu a obranu vojáka. 7,62 mm samopal vz.58 slouží jako zbraň jednotlivce. Těmito samopaly jsou vybavené všechny druhy vojsk AČR. Nejvíce je používá aktivní záloha. 7,65 mm samopal vz.61 Škorpión je využívaný díky malým rozměrům a nízké hmotnosti u speciálních jednotek a osádky bojové pozemní techniky. Pancéřovka RPG-7 (RPG-7V) tvoří základní ruční protitankovou výzbroj mechanizovaných jednotek. Odstřelovací puška Sako TRG 22 slouží 4. brigádě rychlého nasazení, některým mechanizovaných jednotkám a vojenské policii. Těžký kulomet Browning ráže 12,7 mm M2 HBQCB je v AČR používán v dálkově ovládané věži obrněného vozidla Iveco. Obrázek 15 V současné době AČR plánuje zakoupení moderních zbraní za desítky miliard korun. 20

21 4 ZAHRANIČNÍ MISE Zahraniční mise znamená pro spoustu vojáků jakési kariérní vyvrcholení. Aby jel voják na zahraniční misi, musí si projít několika speciálními výcviky. Mnohdy trvá několik let, než se toho voják dočká. V této kapitole jsem se nejvíce zaměřila na Afghánistán, kde jsou vojáci AČR denně v ohrožení života. 4.1 Afghánistán Afghánistán je země známá především neutichající válkou. Od roku 2002 se tam vystřídalo tisíce našich vojáků. Vše začalo misí NATO ISAF (International Security Assistance Forces), která má za úkol zajistit bezpečnost na území Afghánistánu. Do této mise se AČR zapojila roku 2002, kdy tam byla nasazena 6. polní nemocnice. Velkou událostí této mise byla realizace Úkolového uskupení AČR ISAF. Ta spojuje všechny jednotky a prvky AČR na území Afghánistánu. Tato realizace se uskutečnila v červnu roku 2010, kdy při této příležitosti byla vytvořena také struktura velení a řízení všech jednotek a prvků nasazených v misi ISAF. (Tato mise skončila k 31. prosinci 2014, nadále funguje pod názvem Resolute Support.) Struktura úkolového uskupení mise Resolute Support Jednotka NSE (Národní podpůrný prvek) Tato jednotka má za úkol zabezpečit všechny jednotky na území Afghánistánu v administrativním a logistickém systému podpory a v souladu se zdravotnickým zabezpečením. Stará se především o organizaci a zajištění dopravy a materiálu, v místě nasazení pak o opravu a revizi materiálu. Jednotka NSE také zajišťuje spojení vojáků se svými blízkými v ČR. Jednotka AAT (Air Adviser Team) Kábul Letecký poradní tým, který se stará především o výcvik a výuku pilotů příslušníků Vzdušných sil Afghánské národní armády. Dále mají za úkol odstraňování závad na vrtulnících. Působí tam ve dvou skupinách. První skupinou jsou letci lítající vrtulníky Mi-17, 21

22 druhá skupina využívá vrtulníky typu Mi-24. Strážní rota BAF (Bagram Air Field) Tato rota působí na velké letecké základně Bagram. Jejich úkolem je co nejefektivnější obrana základny před povstalci, kteří na Bagram často útočí. Polní chirurgický tým Jsou schopny poskytovat péči na úrovni ROLE 2, což je označení pro menší vojenskou nemocnici. Tento tým je zařazen k nemocnici americké, kde působí naši odborníci na resuscitativní chirurgii, anesteziologii nebo na pooperační péči. Nadále působí v této misi ještě několik příslušníků, kteří jsou zařazeni do různých profesí. Nesmí tam chybět ani meteorolog, který podává informace ohledně řízení letového provozu na Afghánském letišti KAIA nebo člověk zaměřený na logisticko-operační činnost na základně Bagram. V minulosti kvůli špatné situaci Afghánistánu byl v roce 2008 založen v provincii Logár Provinční rekonstrukční tým (PRT). Tato mise trvala pět let a vystřídalo se tam několik civilních expertů, kteří se snažili o rozvoj této země. Úkol našich vojáků spočíval v zajištění jejich ochrany. Další přínosnou misí pro Afghánistán byla určitě pomoc od našich vojáků, kdy se snažili o výstavbu afghánských bezpečnostních sil. Především šlo o vycvičení pilotů vrtulníků, pozemních příslušníků a výcvik vojenských policistů. Několik let tak vojáci AČR předávali své zkušenosti místním vojákům, aby jednoho dne už nepotřebovali pomoc od koaličních vojáků Půlroční mise v Afghánistánu Vše začíná na letišti Praha-Kbely, kde vojáci nasednou do Airbusu A319 s namalovaným českým lvem na kýlovce. Poté je čeká 4900 km cesty, která trvá přibližně šest hodin. Když se dostanou na základnu, čeká je ubytování v tzv. bihatech, které bývají zhruba po 11 lidech. Bihaty jsou postavené z obyčejných dřevotřískových desek a prken a jsou 22

23 stavěné do pravidelných řad. Prostor uvnitř si vojáci rozdělí skříněma, dřevěnýma deskama nebo šňůrama se závěsy na malé,,kóje" a tím získají o trochu více soukromí. I když o soukromí se moc mluvit nedá. Vojáci na dobu 6 měsíců všechno soukromí ztratí. Jediné, co je jejich, je postel, polička, skříňka s jejich věcmi a vybavení. A jak je to s jídlem? Má představa byla taková, že hlavním jídlem vojáků jsou konzervy a obyčejný chléb. Ovšem tak to není. Například na základně Shank v provincii Logár se Američané řídí takovým nepsaným pravidlem, že musí připravit to nejlepší jídlo, protože dobře najedený voják dobře bojuje. Shank je ale velká základna. Na malých základnách to jídlo tak skvělé není. I přesto, že misi v Afghánistánu předchází náročný výcvik, příjezdem do Afghánistánu to nekončí. Každá nová jednotka, která přijede, musí absolvovat speciální školení z oblasti hrozeb a nejnovějších taktik, které používá Taliban. (Jedná se hlavně o IED.) Patroly, na které vojáci vyrážejí, jsou buď aeromobilní, s využitím různých vrtulníků, poté patroly s využitím aut a klasické pěší patroly. Nejčastější je, že vojáci na místo dojedou auty a z toho místa pak jdou pěšky. Na tyto patroly jim slouží auta Hummer, Dingo a Iveco, která mají velkou palební sílu díky těžkým zbraním. Než voják vyjede na patrolu, předchází tomu důkladná příprava. Co se týká přípravy vojáků, tak se velícímu poručíkovi vydá velení se štábem rozkaz, který formuluje úkol, co mají vojáci splnit. Podle toho rozkazu si poručík připraví bojový rozkaz pro patrolu, kterou pak vojákům obeznámí na společné schůzi, kde si projdou celou akci a vymyslí záložní plán. Nikdy se nesmí stát, že by někdo nevěděl, jaký úkol má plnit. Ten, kdo jede na patrolu, musí být perfektně obeznámen s úkolem. Jakmile se vydají na patrolu, mají s sebou výbavu připravenou na dva dny dopředu. Přeci jenom se nikdy nedá očekávat, co se stane. Sbalit si musí jen ty nejnutnější věci, protože v tomto případě se vojáci řídí pravidlem:,,co nemáš, nepotřebuješ". Takové vybavení pak váží třeba 50 kg. Pro civilistu nepředstavitelné vzít na záda takovou zátěž a chodit s ní v nadmořské výšce přes 2000 m. Při příjezdu na dané místo musí prověřit bezpečnost prostoru kolem auta na 5 metrů (tzv. pětka) a zajistit objekt a oblast, v které se nachází. Obyvatelé se na vojáky často dívají upřenými nenávistnými pohledy. To neplatí ale u dětí. Ty, když vidí vojáky, seběhnou se k nim a žebrají různé sladkosti. Naši vojáci jim v klidu vyhoví, jelikož je známé, že děti jsou pro Afghánce skoro posvátné. Neublížili by jim. Rozdají tedy nějaké sladkosti a oni jsou za to v relativním bezpečí. Povstalci nejsou totiž hloupí, aby věděli, že si nemohou znepřátelit místní obyvatelstvo tím, že by jejich děti byly zraněné při 23

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ ÚKOL AČR Hlavním a trvalým úkolem AČR je: 1. Připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu

Více

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha Aktivní záloha (AZ) je částy zálohy ozbrojených sil (OS ČR) a tvoří ji vojáci zařazení do AZ na základě dobrovolného převzetí výkonu

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 4. brigáda rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 Obsah Úvod Organizační struktura Úkoly 4.brn Zahraniční kurzy Účast v zahraničních misích Vybraná výzbroj a technika Úvod 4.brn časová osa zahájení výstavby

Více

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

ZAHRANIČNÍ OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ZAHRANIČNÍ OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1 ZAHRANIČNÍ OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 3 HISTORIE ZAHRANIČNÍCH MISÍ - politická východiska Vojenská strategie České republiky 12. března 1999 - vstup ČR do NATO 1. května 2004 - členství ČR v EU 4

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 12. března 2012 o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos)

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Marek Bach (UČO 182443) Michaela Jakubcová (UČO 170012) Jiří Hejtmánek (UČO 180355) Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p.

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Legislativní rámec založení VTÚ,s.p. Usnesení vlády České republiky č. 456 ze dne 19. června 2012 Rozhodnutí ministra obrany čj. 452-1/2012-2697

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily Mechanizované vojsko Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily v uplynulých pěti letech celou řadu složitých a náročných úkolů, počínaje výcvikem (účast na celé řadě mezinárodních cvičení,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T- 3 Systém velení a řízení u bojové jednotky v boji, spojení, komunikační a informační podpora Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Záměr rozvoje vzdušných sil

Záměr rozvoje vzdušných sil Záměr rozvoje vzdušných sil NŘ SOPS PhDr. Jakub Landovský, PhD. 4.12.2015 Východiska VzS plní úkoly vyplývající z legislativy ČR udržování a rozvoj schopností VzS AČR je zdrojově velmi náročný (národní

Více

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL Petr NEČAS Obsah: Úvod Strategické prostředí a vojenské trendy Systém výcviku, profesionální přípravy a vzdělávání Systém aktivních záloh Struktura

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012)

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Velitel 25. protiletadlové raketové brigády plk. gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS Hlavní závěry BKO (oblast pozemní PVO) dále nerozvíjet

Více

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017 Pro autorizaci výdajů ve fiskálním roce 2017 na vojenské aktivity Ministerstva obrany, akvizice vojenských systémů, stanovení počtu vojenského personálu a další účely se Senát a Sněmovna reprezentantů

Více

Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935

Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935 0 1 2 Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935 Praha 23.6. 2010 3 Období 1935 až do roku 1938 Zřízením Československé letecké policie k 1. 7. 1935 byly ustanoveny první Četnické letecké

Více

Čeští vojáci v mírových operacích na Balkáně

Čeští vojáci v mírových operacích na Balkáně 104 Čeští vojáci v mírových operacích na Balkáně Operace Joint Guardian KFOR Mezinárodní síly KFOR působí v provincii Kosovo Svazové republiky Jugoslávie od 12. června 1999, kdy vstoupily na toto území

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Kategorie a kódy SVMe

Kategorie a kódy SVMe 10 Kategorie a kódy SVMe Kategorie SVMe dle Vyhlášky č.210/2012 Sb. Kód uváděný v žádosti Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce)

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Význam a charakteristika EOD podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Pyrotechnická asanace. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť

Všeobecná ženijní podpora. T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť Všeobecná ženijní podpora T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Bojová a mobilizační pohotovost jednotek, útvarů a svazků dělostřelectva AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Všeobecná ženijní podpora T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1999 2010

HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1999 2010 Text 24 HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1999 2010 důstojníci a generálové poddůstojníci, rotmistři a praporčíci 1 PODPORUČÍK 1 SVOBODNÍK 2 PORUČÍK 2 DESÁTNÍK 3 NADPORUČÍK

Více

Vojenská strategie České republiky

Vojenská strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Praha 2008 A. ÚVOD 1. Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Návrh USNESENÍ. S e n á t u

Návrh USNESENÍ. S e n á t u 308 9. funkční období 308 1. doplněk plánu vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 2014 Návrh USNESENÍ S e n

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky.

hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky. JAK JSEM ZAČAL... Internet je pro mě zábava, bavím se s kamarády na FB, hraju on line hry, jenže teď mám po učňáku, proto slyším na všechno, co souvisí s možností práce. To, že armáda hledá mladé lidi

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky PRVNÍ ZÁSTUPCE NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU Výtisk č. Počet snímků: 29 Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky generálmajor Ing. Jaroslav KOLKUS Realizace výstavby Armády České republiky

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení BÚU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství Vojenství v období první světové války BSS 102 Dějiny vojenství Základní charakteristika I. světové války Konflikt, do kterého se postupně zapojily všechny rozhodující mocnosti tehdejší doby ( Velká válka

Více

12 2014 Informační příloha MO ČR a AČR. Klíč ke kvalitativním změnám. Připraveno redakcí

12 2014 Informační příloha MO ČR a AČR. Klíč ke kvalitativním změnám. Připraveno redakcí 12 2014 Informační příloha MO ČR a AČR 12 2014 Klíč ke kvalitativním změnám Připraveno redakcí 78 Ve slovenském vojenském výcvikovém prostoru Lešť se uskutečnil společný výcvik vojáků armád zemí V4 Ground

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě Strana 4396 Sbírka zákonů č. 287 / 2016 287 VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě Ministerstvo obrany stanoví podle

Více

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2016

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2016 Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2016 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 4 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště

Všeobecná ženijní podpora. T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště Všeobecná ženijní podpora T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště Seminář Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Krizové řízení Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL LOTYŠSKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL LOTYŠSKÉ REPUBLIKY STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL LOTYŠSKÉ REPUBLIKY Mjr. Ing. Valdis JURGELÁNS Anotace: V článku autor stručně popisuje součastnou organizační strukturu Národních ozbrojených

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Konference ekonomických radů, MZV Praha, 22. 6. 2015 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE A OBRANNÝ PRŮMYSL Bezpečnostní situace v Evropě se zásadně zhoršila. Potřebujeme

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Směrnice

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Afghánské momentky. Afghánské momentky

Afghánské momentky. Afghánské momentky Narodil jsem se v Novém Jičíně v roce 1983. Vyučil jsem se v Kopřivnici klempířem pro strojírenskou výrobu a poté jsem si dodělal maturitu v oboru provozní techniky. Pracoval jsem jako strojírenský dělník,

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

1. Definice a kategorie pěchoty

1. Definice a kategorie pěchoty Praporčík Dušan Rovenský Palebný tým - Základní organizační prvek pěších družstev moderních armád Ujasněme si pár věcí: Zaprvé, veškeré bitvy a veškeré války nakonec vždy rozhodne pěchota. Zadruhé, pěchota

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

Vojenské rozhledy 3/2011

Vojenské rozhledy 3/2011 Doc. dr. Ladislav Lašček, CSc., Ing. Alojz Flachbart Příprava jednotek Ozbrojených sil SR pro operace mezinárodního krizového managementu v kontextu lisabonské strategie NATO INFORMACE Článek na základě

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

VELITELSTVÍ SIL PODPORY

VELITELSTVÍ SIL PODPORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Velitelství Sil podpory je operačně taktickým velitelstvím v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Je orgánem zabezpečujícím výkon státní správy u krajských vojenských

Více

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE 2011 VZNIK SPRÁVY LETIŠTĚ Správa letiště byla vytvořena k 1.12.2003. Správa letiště se stává nástupnickou organizací 34.základny speciálního letectva. 34. ZÁKLADNA SPEC. LETECTVA

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 29. října 2015 Cena Kč 45, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 29. října 2015 Cena Kč 45, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 29. října 2015 Cena Kč 45, O B S A H : 282. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. TISKOVÁ KONFERENCE MO 23. ledna 2017

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. TISKOVÁ KONFERENCE MO 23. ledna 2017 TISKOVÁ KONFERENCE MO 23. ledna 2017 1,33% 1,15% 1,06% 1,02% 0,96% 0,98% 1,02% 1,08% 1,17% 1,24% 1,40% 3,7% 3,7% 3,5% 3,5% 3,6% 3,8% 4,1% 4,0% 4,7% 4,9% Co jsme udělali ROZPOČET Obrátili jsme trend od

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více