ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé,"

Transkript

1 1 Prosinec 2013

2 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Výběr pomůcek pro respirační fyzioterapii str. 4 Zpráva z Pneumologické kliniky FN Motol za rok 2012 str. 10 Víte, co je ECORN? str. 11 Hygiena str. 12 Psychologická problematika str. 17 Výživa u CF 2. část str. 19 Recepty od mistra kuchaře str. 22 Sami vzácní, spolu silní aneb ČAVO str. 23 Klubové okénko str. 25 Dopisy a dopísky str. 36 Zlepšováky str. 40 Radostné události str. 42 Přehled hospodaření str. 46 Pokladničky str. 48 Veřejná sbírka v roce 2012 str. 49 Poděkování str. 50 Kontakty a adresy str. 57 Ordinační hodiny str. 61 Přihláška do Klubu a číslo hlavního účtu Klubu CF str Prosinec 2013

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, rok se s rokem sešel a já vás vítám u nového Zpravodaje. Mám dojem, že tento rok nám opět přinesl mnoho změn, snad proto, že se událo hodně personálních změn v samotném Klubu CF a také na poli CF a vzácných onemocnění obecně. V Klubu se děje stále více věcí, stává se významnou organizací, která pracuje pro své členy nejen prakticky a každodenně na úrovni pomoci jednotlivcům, ale i jako stále více viditelný zastánce zájmů CF nemocných na těch nejvyšších úrovních. To přináší více práce pro všechny, více starostí, ale na druhé straně to přináší i výsledky, snad i uspokojení. Když se podívám na stránky Klubu, vidím tam stále více akcí, které pořádáte vy u vás doma. A moc vám za ně děkuji. Nezáleží totiž na velikosti akce či práce, pokud je dělána s nasazením a radostí. Dovolte mi zakončit dnešní úvodní slovo básničkou naší milé psycholožky Helenky, kterou jsem od ní dostala na sklonku roku 2002 jako novoroční přání. Něco mám za sebou, něco mám před sebou, Při chůzi závějí nohy mě nezebou. Před sebou neznámo, za sebou vzpomínky, Potěší, pohladí, zpět s nimi do skříňky. Chvilku jdu po proudu, chvilku zas proti, Fuj, to se člověk tak příšerně zpotí. Možná jdu za světlem, možná jdu do tmy, Budoucnost ukáže, čím osud bod mi. Něco splet příznivě a něco klamně, To hlavní, bohužel, zůstává na mně. Helena Uhlířová, prosinec 2002 Přeji vám opět dobré vykročení do dalšího roku, zdraví a spokojenost! Pavla Hodková 3 Prosinec 2013

4 VÝBĚR POMŮCEK PRO RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPII NÁDECHOVÉ POMŮCKY COACH-2 Nádechový motivační spirometr. Orientačně měří vitální kapacitu plic (VC). Spirometr obsahuje port pro možnost podávání kyslíku během tréninku. Dvě provedení (2500 a 4000ml) Podporuje rozvíjení plic Mobilizuje hrudní koš a udržuje jeho pružnost Stimuluje činnost bránice Korekce činnosti nádechových svalů Coach-2 TRIFLO II Trenažér nádechového průtoku (600, 900, 1200 ml/s) Korekce chybných nádechových stereotypů Podpora rozvíjení plic Mobilizuje hrudní koš a udržuje jeho pružnost Stimuluje činnost bránice 4 Prosinec 2013

5 Triflo II Kontraindikace nádechových pomůcek: zhoršená tolerance zvýšené dechové práce nausea VÝDECHOVÉ POMŮCKY Výdechové pomůcky využívají k léčbě formu pozitivního výdechového přetlaku (Positive Expiratory Pressure system PEP) Dilatace bronchů, zprůchodnění dýchacích cest Léčba atelaktázy Mobilizace bronchiální sekrece Posílení exspiračních svalů THERA-PEP Nastavení šesti stupňů výdechového odporu pomocí rezistoru na aparátu. Možnost simultánního podávání aerosolových léčiv pomocí nebulizátoru či inhalátoru. 5 Prosinec 2013

6 TheraPEP THRESHOLD PEP Výdechový odpor v rozmezí 4-20 cm H2O. Threshold PEP 6 Prosinec 2013

7 PARI PEP S-SYSTEM Je určen pro simultánní podávání inhalačních léčiv, tím zvyšuje efekt samotné inhalace a působení léčiv. Kompatibilita s inhalátory a nebulizátory od výrobce PARI. PARI PEP S-System Kontraindikace pomůcek s výdechovým odporem (PEP) : zhoršená tolerance zvýšené dechové práce intrakraniální tlak (ICP) > 20mm HG nedávný chirurgický výkon nebo trauma v oblasti obličeje, úst nebo hlavy chirurgický výkon v oblasti jícnu pneumothorax zřejmá nebo předpokládaná ruptura ušního bubínku nebo jiná patologie středního ucha hemodynamická nestabilita akutní sinusitida epistaxe nausea 7 Prosinec 2013

8 VÝDECHOVÉ OSCILAČNÍ POMŮCKY FLUTTER VRP1 Dechová pomůcka, která vyvolává vibrace v dýchacích cestách a tím uvolňuje hlen. Mobilizace bronchiální sekrece Prevence vzniku hlenových zátek Léčba atelektázy Flutter VRP1 ACAPELLA CHOICE Uvolňuje hlen na podkladě oscilace podobně jako u flutteru. Změny tlaků jsou pozvolnější, proto je acapella vhodná i pro pacienty po hrudních operacích. Kontraindikace výdechových pomůcek s oscilací: Jsou shodné s kontraindikacemi jako u pomůcek s výdechovým odporem (PEP) akutní hemoptýza (vykašlávání krve) 8 Prosinec 2013

9 Acapella choice RC CORNET Uvolňuje hlen na podkladě oscilace podobně jako u flutteru. Intenzitu výdechového tlaku a vibrací lze regulovat. Použití je nezávislé na poloze pacienta. Pomůcku lze používat vleže, vsedě nebo ve stoje. Vhodné především pro dětské pacienty. O správné volbě dechové pomůcky a jejím použití se poraďte s odborným fyzioterapeutem či lékařem! Marek Lekeš, DiS., fyzioterapeut, klinika rehabilitace, část pro dospělé, FN Motol RC Cornet 9 Prosinec 2013

10 ZPRÁVA Z PNEUMOLOGICKÉ KLINIKY FN MOTOL 2012 V roce 2012 došlo v oblasti cystické fibrózy k několika důležitým událostem. Po dlouhých 17 měsících jednání byla v dubnu ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zveřejněna uznaná centra pro léčbu CF v České republice. Dále byl na jaře 2012 uznán regulačními orgány Evropské unie (EMEA) první kauzální lék pro CF, Kalydeco, potenciátor mutace G551D. A konečně na podzim začala být i u nás dostupná prášková inhalační forma tobramycinu k léčbě pseudomonádové infekce (TOBI Podhaler). V tomto roce zemřelo šest našich pacientů (dva s kolonizací komplexem Burkholderia cepacia, dva na čekací listině transplantace plic, jeden po transplantaci plic, a jedna nemocná připravovaná na zařazení na čekací listinu). Mezi jedenácti pacienty převzatými do péče pak bylo sedm předaných z dětské části motolského centra, dva nově diagnostikovaní a dva z jiných center. Jednu pacientku jsme předali do péče zahraničního centra. Transplantace plic úspěšně proběhla u dvou nemocných, dalších pět pacientů na tento výkon stále čekalo. K jsme měli v péči celkem 115 pacientů, z toho 17 ve sdílené péči s dalšími centry a s transplantační ambulancí III. chirurgické kliniky. Průměrný věk činil 28,4 roku. Bohužel, sedm pacientů za celý rok naši poradnu vůbec nenavštívilo. Z mikrobiologického hlediska byla Pseudomonas aeruginosa zachycena u 40,0 % pacientů, z toho u 8 nemocných šlo o nový záchyt (ve všech případech byla úspěšná eradikační léčba). Komplex Burkholderia cepacia byl zachycen u 25,2 % nemocných (v 17,4 % šlo o epidemický kmen ST-32, jehož výskyt tak dále klesá), o nový záchyt šlo v jednom případě (sporadický kmen B. multivorans ST-16). Roste bohužel počet pacientů s meticilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA), letos byl nově zachycen u dalšího pacienta, objevují se i netuberkulózní mykobakteria. Jeden pacient byl rovněž léčen pro plicní tuberkulózu. Problematice CF jsme se opět věnovali i v publikační oblasti, konkrétně šlo o jednu kapitolu v monografii, tři časopisecká sdělení, dvě přednášky a tři postery. Co se týče provozu na Pneumologické klinice, nedošlo oproti předchozímu roku k podstatným změnám, a to ani ohledně limitů na předepisování drahých léků. Pokračovala studie klinického hodnocení léčiv (ivakaftor) a podařilo se získat grant na výzkum účinku léku obsahujícího sildenafil jako účinnou látku (studován vliv na plicní funkce a toleranci fyzické námahy), výzkum proběhl v podzimních měsících. Stále pokračují práce na standardech péče (dosud bylo postupováno podle monografie p. doc. Vávrové z roku 2006). Za dospělou část CF centra Praha zpracoval dr. Fila 10 Prosinec 2013

11 VÍTE, CO JE ECORN? Projekt ECORN vznikl v roce 2007, jeho názvem je zkratka z aglického jazyka European Centres of Reference Network for Cystic Fibrosis (ECORN- CF) aneb Referenční síť pro evropská centra cystické fibrózy. Pacienti a lékařské týmy v evropských zemích by měli mít snadný přístup k odborným znalostem a radám v oblasti cystické fibrózy v rámci celé Evropy. Všechny spolupracující partnerské země poskytují odborné poradenství pacientům a členům lékařských týmů v jejich mateřském jazyce na místní webové stránce. Otázky a odpovědi jsou na webové stránce archivovány a každý si je může číst. Některé z nich jsme přeložili a nabízíme Vám je v dalších dvou kapitolách. odkaz na web: 11 Prosinec 2013

12 HYGIENA 1. Mohli byste prosím vysvětlit, co je to kolonizace pseudomonádou? Je za kolonizaci považováno to, když se u pacienta poprvé prokáže pseudomonáda, ta se přeléčí antibiotiky a pseudomonáda na dlouhou dobu vymizí? Jde o první kolonizaci? Pokud se pseudomonáda nenajde v dalších vzorcích sput, znamená to vždycky, že už pseudomonáda není v průduškách pacienta přítomna? Odpověď ECORN, Prof Jean-Christophe Dubus, pediatrie, Marseille V první řadě bychom měli od sebe odlišit pojmy "kolonizace" a "infekce". Při pouhém nálezu bakterie ve sputu hovoříme o kolonizaci, případně o první kolonizaci. Má-li ovšem pacient přímé známky infekce (zánět, horečka atd.) nebo jsou zjevné nepřímé známky imunitní odpovědi (např. pseudomonádové protilátky v krvi), hovoříme o infekci. Po prvním průkazu bakterie je u pacienta zahájena eradikační léčba, která bývá často úspěšná. Nicméně v dlouhodobém horizontu se pseudomonáda často znovu objeví i přes antibiotickou léčbu. Pak hovoříme o chronické fázi kolonizace nebo infekce. V současné době neexistuje jednotná definice chronické kolonizace. Ta může být definována jako nález stejného bacilu nejméně ve 2 ze 4 různých vzorků sputa, odebraných během jednoho roku. Jiné zdroje (např. pracovní skupina EuroCare CF) doporučuje odebírat nejméně 6 vzorků sputa za rok a jestliže alespoň polovina z nich je pozitivních, pak se hovoří o chronické pseudomonádové infekci. I když už byla pseudomonáda ve sputu pacienta jednou nalezena, je docela možné, že následující vzorky sputa budou na přítomnost pseudomonády negativní. Přesto to nemusí znamenat skutečnou negativitu, protože v průduškách může přežívat pseudomonáda v malém množství (které se nepodaří nalézt). Je nutné si uvědomit, že vzorek sputa odráží pouze mikrobiální flóru ze začátku dolních cest dýchacích (průdušnice, možná i hlavní průdušky). To je důvod, proč velmi často se výběr antibiotik přizpůsobuje výsledkům posledních tří či čtyř odebraných sput. 2. Jsem babička ročního chlapce s CF. Chtěla bych se Vás zeptat, jaká opatření bych měla provádět, abych zamezila jeho kontaktu s Pseudomonas aeruginosa? Jaké dezinfekční prostředky bych měla používat a kde? Měla bych odstranit veškeré květináče v bytě? Může chlapec chodit na zahradu? Odpověď ECORN, Yann Kerneur, epidemiologie, Francie 12 Prosinec 2013

13 Ačkoliv neexistují žádná oficiální hygienická doporučení, jak předcházet bakteriální kontaminaci v domácnosti, je možné dodržováním jednoduchých opatření snížit riziko přenosu choroboplodných zárodků. Přesto je kontaminace stále možná; jde o nepředvídatelný děj, který se může odehrát navzdory prováděné hygieně. V případě infekce by se tedy nikdo neměl cítit vinen. Znalost míst a situací, které znamenají největší rizika v domácnosti i venku, umožňuje sestavit pravidla, která snižují riziko přenosu bacilů. V současné době, kdy chybí odborné práce, které by svědčily pro to, že určité opatření prokazatelně zabrání bakteriální kontaminaci u CF, poskytujeme rodičům malých pacientů s CF následující obecné rady. Cílem těchto opatření je zamezit výskytu stagnujících mokrých ploch a bakteriálních rezervoárů. Následující rozdělení vytváří 4 typy rizik kontaminace: 1. Nejčastějšími rezervoáry jsou vlhká místa v domácnosti: sifony, WC mísy, kuchyňské dřezy, kuchyňský odpad. 2. Úklidové pomůcky, které mohou šířit choroboplodné zárodky, jako např. kuchyňské houby na nádobí, hadry na podlahu, rukavice, ručníky, utěrky a kartáče. 3. Trvale mokré předměty usnadňující množení bakterií. 4. Povrchy v kontaktu s rukama nebo s jídlem: kliky, záchodové sedátko, vana, telefony, klávesnice a počítačová myš, stolní desky v kuchyni a lednice. 5. Ostatní plochy (podlaha, koberce, nábytek) jsou méně vystaveny kontaminaci. Úklid v pravidelných intervalech snižuje množení bakterií. Zde jsou některé praktické rady: V domě: Otevírejte okna v každém pokoji denně na 10 min. Ke stírání povrchů raději používejte hadříky, které lze prát při 60 C, než houby na nádobí. Přidávejte několik kapek Sava do květináče (hlíny) a umístěte květináče do výšky tak, aby na ně dítě nemohlo dosáhnout (totéž platí pro rostliny ve váze) Umývejte pravidelně oblíbenou hračku dítěte, se kterou se rádo mazlí Nekuřte doma ani nikde v blízkosti svého dítěte. 13 Prosinec 2013

14 V koupelně: Používejte tekuté mýdlo. Ukládejte kartáček hlavičkou nahoru poté, co vytřepáním odstraníte z jeho štětinek zbytky vody; kartáček vyměňujte každý měsíc Každý člen domácnosti by měl mít svůj vlastní ručník na ruce, ten vyměňujte každý den nebo používejte sušák na ručníky Ve vaně používejte hračky, které uvnitř nedrží vodu. Čistěte vodovodní kohoutky, umyvadlo a vanu saponátem, krémovým čisticím prostředkem, opláchněte a dezinfikujte Savem pravidelně jednou týdně. Nezapomeňte, že dobře se dezinfikuje jen to, co je čisté Na toaletě: Zvykněte si sklápět víko toalety před tím, než spláchnete. Pravidelně čistěte toaletu saponátem, opláchněte, a pak dezinfikujte Savem, provádějte dvakrát týdně. V kuchyni: Pracovní plochy a dřez čistěte jako v koupelně. Sušte hadříky a utěrky mezi použitím a vyměňujte je několikrát týdně Čistěte a dezinfikujte ledničku Savem každý měsíc Čistěte filtry a spáry u myčky jednou týdně. Zvláštní případy: V případě stavebních prací (demolice, rekonstrukce bytu, při výměně podlahových krytin, tapetování), při sekání trávníku, zamezte přítomnosti dítěte z důvodu zvýšeného rizika kontaminace spórami. Po dokončení prací v bytě vyvětrejte pokoje a umyjte plochy. Pokud máte rýmu, používejte papírové kapesníky a po použití je vyhazujte do koše. Umyjte si ruce mýdlem nebo použijte dezinfekční přípravky na ruce, které obsahují alkohol. Vyhýbejte se blízkému kontaktu se svým dítětem. 14 Prosinec 2013

15 Bazén: Zkontrolujte si, že plavecký bazén, kam docházíte častěji, má pravidelné kontroly kvality vody z hlediska bakteriologie. Doporučuje se, aby se Vaše dítě jen krátce osprchovalo před vstupem do bazénu Zcela se vyhněte koupeli s bublinkami a vířivkám Plastové dětské bazénky po každém použití vypusťte a usušte Plavání v moři nepředstavuje riziko pro Vaše dítě. Pro dodržování domácí hygieny je důležité respektovat základní pravidla: mytí rukou, znalost rizikových míst a osvědčených postupů pro čištění a dezinfekci. Každodenní hygiena je důležitá, ale nesmí se z ní stát posedlost. 3. Rád bych se zeptal na délku života bakterií, které jsou problematické pro CF pacienty (především Pseudomonas aeruginosa, PA), mimo lidské tělo. Například kolik hodin by mělo uplynout mezi kontrolou jednoho pacienta, který je pozitivní na PA, a kontrolou druhého pacienta, který infekci nemá, například u fyzioterapeuta nebo zubaře, který se stará o více CF pacientů? Vím, že bakterie rychle mizí ze suchého povrchu a že ve vzduchu zůstávají několik hodin, ale co například dřezy, sprchy a toalety? Je pravidelné proplachování dostatečné, když se např. u zubaře sputum vyplivne do umyvadla? Odpověď ECORN, Michael Hogardt, mikrobiologie, Mnichov P. aeruginosa a některé další bakterie, které mohou způsobit infekce u pacientů s CF, se nazývají vodní bakterie. To znamená, že obvykle žijí ve vlhkém prostředí, respektive že se mohou těmito bakteriemi vlhká místa snadno osídlit/kontaminovat, a pak se mohou stát potenciálním zdrojem infekce. Takové bakterie jsou naopak poměrně citlivé na vysušení, tj. postupně odumírají s tím, jak klesá vlhkost. Na površích mohou vodní bakterie přežívat několik hodin. Nelze spolehlivě určit, po jaké době už není třeba vlhké místo či předmět považovat za kontaminované, protože to, jak bakterie rychle odumírají, závisí na více faktorech včetně bakteriální dávky, teploty či dostupnosti živin. Nejbezpečnější by bylo počkat do úplného vyschnutí, jak se například doporučuje u používání zubních kartáčků. Umyvadla (sifony) a toalety budou vždy představovat stálé riziko kontaminace pseudomonádou, protože ta zde může přežívat ve formě biofilmu. Z hygienického hlediska je zde proto velice důležité vyhnout se tvorbě aerosolu. Sputum by se mělo vykašlávat do kapesníku, nikoliv do umyvadla nebo toalety, a potom by se měl kapesník vyhodit do koše. 15 Prosinec 2013

16 Co se týče rizika přenosu PA a s tím souvisejících hygienických doporučení, je třeba rozlišovat režim domácností a zdravotnických zařízení (ambulance, fyzioterapie, zubní ordinace, atd.) Ve zdravotnických zařízeních se vždy dbá na dezinfekční opatření (zejména na dezinfekci rukou a dezinfekci povrchů). Je pravda, že vzduch ve vyšetřovně může být kontaminován pseudomonádou a že bakterie mohou přežívat i několik hodin poté, co pacient opustí ordinaci (podle některých studií mohou bakterie přežívat 45 minut až 3 hodiny). Riziko nozokomiální infekce (tj. infekce získané během pobytu v nemocnici nebo při kontrole v ambulanci) lze snížit větráním místností a používáním dezinfekce na povrchy, především však časoprostorovou separací pacientů s pseudomonádou od pacientů bez pseudomonády. Jedná se o složitou problematiku, na kterou zde nelze beze zbytku odpovědět. Další detaily byste měli mít možnost probrat s vaším lékařem CF. Problematice se také věnují některé publikace uvedené níže. 1. Doring, G. & Hoiby, N. (2004) Early intervention and prevention of lung disease in cystic fibrosis: a European consensus. J Cyst Fibros 3: Saiman, L., Macdonald, N., Burns, J. L., Hoiby, N., Speert, D. P. & Weber, D. (2000) Infection control in cystic fibrosis: practical recommendations for the hospital, clinic, and social settings. Am J Infect Control 28: Saiman, L. (2011) Infection prevention and control in cystic fibrosis. Curr Opin Infect Dis 24: Mé dceři jsou 3 roky a má cystickou fibrózu. Chtěla bych se zeptat, jestli si může hrát na zahradě. Velice ráda totiž chodí ven a hraje si na zahradě se suchou hlínou. Odpověď ECORN, Barbara Kahl, mikrobiologie, Munster Pro děti je důležité, aby mohly být venku a hrát si. Bohužel bakterie, které se mohou stát problémové zejména u pacientů s cystickou fibrózou, jsou všudypřítomné. Je tedy téměř nemožné se vyhnout kontaktu s nimi. Nicméně není nic známo o tom, jestli hraní na zahradě nějak zvyšuje riziko, že dítě chytí takovou infekci. Přeložili: Mgr. Klára Dědečková, MUDr. Pavel Dřevínek, Ústav lék. mikrobiologie, FNM 16 Prosinec 2013

17 PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA 1. Můj syn, kterému je 21 let, nedodržuje pravidelnou léčbu. Musím ho každý den upomínat a to bývá zdrojem konfliktů, kdy syn umí být dost agresivní. Zřejmě se o sebe vůbec nestará, nevyzvedává si léky, ani si je nepřipravuje. Odmítá si promluvit s profesionálem. Co mám dělat? Jsem jediná, kdo řeší takový problém? Odpověď ECORN, Dr Sophie Ravilly (psycholožka, Francie) a Araxie Matossian (psycholožka, Belgie) Rozhodně nejste jediný rodič, který se ocitl v situaci, kdy dítě nebo pacient odmítá léčbu. Odmítání se objevuje někdy v období teenagerovském, někdy v dospělosti, kdy přichází revolta, která ústí v chaos nebo v odmítání léčby. Je to čas, kdy rodiče musí přestat o své teenagery nebo mladé dospělé pečovat a tím se vyhnout určitému ponížení a musí přistoupit k pouhému pozorování péče. Je to těžká doba pro rodiče, kteří tak bezmocně prožívají dobu plnou znepokojivých změn. Doba často neodvratitelná, nicméně nutná pro některé pacienty k tomu, aby vzali za svou svou nemoc a její léčbu. Ovšem každá rodina je unikátní a má svou vlastní cestu k tomuto cíli. I když váš syn odmítá navštívit psychologa ve vašem CF Centru, můžete to udělat sama. Konzultace vás budou provázet tímto obdobím a pomohou vám přemýšlet o vašem synovi a přijmout změny, které se ve vaší rodině dějí (v její dynamice). Konzultace mohou být také příležitostí k hledání a nacházení jiných, nepřímých cest, jak pomoci synovi i ve věcech, které s terapií nesouvisí. Doufáme, že těchto několik tipů Vám pomůže najít cestu, jak řešit zmíněné konflikty. 2. Dobrý den. Naší dceři bude 2 a půl roku. Přemýšlíme, jak s ní jednou budeme mluvit o její nemoci, zvláště o tom, že CF je nemoc chronická a o tom, že léčba je dlouhodobá. Existuje nějaký standard nebo doporučovaný postup takových sdělení? Máme my být aktivní nebo máme čekat na její otázky? Dcera je chytrá a šikovná na svůj věk a rozumí už hodně věcem. Ale my nechceme zacházet ve vysvětleních příliš daleko. Kromě toho je dcera velmi úzkostná a my víme, že nesdělené informace mohou způsobit stejnou škodu jako informace přehnané. V současnosti je pro ni nemoc nachlazení, horečka apod. Máme pro dceru CF připodobňovat k těmto banálním nemocem nebo máme CF už rovnou postavit na vyšší úroveň? Například se nyní vyhýbáme tomu říci, že léky vyléčí, raději říkáme, že léčí. Doufáme, že se od vás dozvíme něco z vašich zkušeností. Budeme se snažit vše diskutovat s psychologem z našeho CF Centra, ale to je 17 Prosinec 2013

18 daleko od našeho domova, takže podmínky pro konzultace nejsou ideální. Odpověď ECORN, Laëtitia Gueganton (psycholožka, Francie) Drazí tazatelé, kdy a jak máte diskutovat CF onemocnění se svým dítětem? Každý z rodičů chronicky nemocného dítěte si tuto delikátní otázku dříve či později položí. Je však obtížné dát vám nějakou standardní odpověď, protože ta závisí především na vaší citlivosti, vašem vnímání světa, na vašich hodnotách a zejména na vaší koncepci rodičovství. Důležité je, aby Vám přístup, který si zvolíte, připadal přirozený. Zároveň se ve vašem dotazu již skrývá mnoho odpovědí. Sami píšete, že pro dítě (ale i pro dospělého) je stresující, když se o nemoci nemluví. Dítě si pak může představovat věci mnohem horší, než ve skutečnosti jsou a jeho starosti jsou pak velké. Vlastně je mnohem jednodušší potvrdit dítěti to, co vlastně už samo ví nebo tuší. Tudíž nevznikne pak žádné nedorozumění nebo nezůstane něco nevysloveného. Začne-li se komunikovat, ustaví se pravidlo, že kolem nemoci nejsou žádná tabu. A neznamená to, že byste museli říkat více, než na co se dítě ptá. Vaše dcera se bude ptát sama podle své úrovně poznání a schopností tak, jak ona bude potřebovat. Ale vždycky bude vědět, že s vámi může o všem mluvit, a bude mít ve vás důvěru. Samozřejmě byste měli vysvětlovat CF v jednoduchých výrazech, popisujte symptomy, vysvětlujte situaci a nebojte se používat správná slova, i když jim dcera ještě nerozumí. Můžete třeba říci: od té doby, co jsme mluvili s lékařem, víme, že toto se nazývá takto, může se to léčit metodou, která se jmenuje takto A konečně vám může pomoci číst knihy, hledat rady odborníků (zmiňovali jste psychologa z vašeho CF centra; zejména jeho pomoc může být pro vás ta nejlepší, může vám nejen poradit, ale pomoci vytvořit prostor, kde si spolu s ním můžete s vaší dcerou o nemoci promluvit). A v neposlední řadě vám doporučuji číst speciální brožury, které se vydávají v různých CF Centrech. (pozn.red. v odpovědi jsou zmiňovány dvě konkrétní brožury původem z Francie, podobné brožury jsou k dispozici v Klubu CF). Doufám, že vám odpověď pomohla. Psychologickou část přeložila Pavla Hodková, psycholožka, FN Motol 18 Prosinec 2013

19 VÝŽIVA U CF 2. ČÁST OBECNÝ VÝBĚR POTRAVIN A SKLADBA STRAVY NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU Výběr potravin odpovídá již výše zmíněným požadavkům na velký obsah energie a proteinů. Základem je opět mléko a mléčné výrobky, plnotučné a smetanové. Přidávají se dle možnosti do většiny pokrmů. Smetana a sýr se používají k zahušťování pokrmů, do omáček a salátů, šlehačka k ochucení sladkých pokrmů. Jako dobrý zdroj kalorií a proteinů se hodí vejce, a to jak do pokrmů, tak jako samostatný pokrm. Strava má obsahovat i velké množství masa, upraveného na všechny způsoby, nebo vařené maso mixované do omáček. Důležité jsou i ryby, zvláště mořské ryby, alespoň 1krát týdně jako zdroj nenasycených mastných kyselin. Tučná jídla a tuky obecně se nezakazují, naopak slouží ke kalorickému obohacení pokrmů, přidávají se rostlinné oleje a máslo. (Při konzumaci tučnějšího jídla je však potřeba upravit dávku pankreatických enzymů.) Nutričně bohaté jsou i luštěniny, nejen jako samostatné jídlo, ale přidávají se do polévek, omáček apod. Ořechy se hodí do jídel podávaných ke svačině. Celé ořechy však nejsou vhodné pro děti mladší 5 let pro riziko jejich vdechnutí. Brambory, rýže a těstoviny se podávají nejen jako příloha, ale i jako součást salátů, které se navíc obohacují majonézou apod. Důležité jsou i cereálie. Neomezujeme sladkosti podávané po hlavních chodech. Ke svačinám se hodí pudinky a kalorické tyčinky. Ani ovoce a zelenina jako zdroj vitaminů a vlákniny nesmějí v jídelníčku chybět, zvláště vláknina je i u nemocných s cystickou fibrózou důležitá pro činnost tlustého střeva. Zeleninové saláty se výborně hodí jako předkrmy, zvláště před sladkými hlavními jídly. Velmi důležitý je i dostatečný příjem tekutin, kolem 2 litrů denně, protože při nedostatku tekutin jsou zákonitě hustší i sekrety žláz, což primárně zhoršuje základní projev nemoci. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PŘÍJMU STRAVY Jak z výše uvedeného vyplývá, je příjem stravy pro nemocného s cystickou fibrózou nezastupitelnou prioritou. Proto je tak důležitý důraz na výchovu ke stravovacím návykům. Při hodnocení jídelníčku s rodiči zjišťujeme, zda dítě jí dobře nebo jestli se loudá a jak rodiče na tuto situaci reagují. Známkou, že situace není optimální, je, když dítě jí dlouho (více než 30 minut), pomalu, a rodiče jej musí k jídlu trvale pobízet. V rodině dítěte by měla být stanovena pravidelná doba jídel, kdy je rodina u stolu pospolu a kdy se nenechá ničím rozptylovat. Jasná, rodiči stanovená společenská pravidla pak u stolu dodržují všichni, včetně dětí zdravých i dítěte s cystickou fibrózou. A když je nutné dítěti kalorický příjem zvýšit, protože 19 Prosinec 2013

20 ten dosavadní nebyl dostatečný, dává se přednost postupnému přidávání, třeba o kcal denně, až se během několika dnů dosáhne kýženého navýšení. Při jídle pak rodiče věnují dítěti náležitou pozornost a nešetří chválou nad snahou dítěte potřebnou porci sníst. Pokud dítě jí pomalu a dlouho, nemá zůstávat samo u stolu poté, co již ostatní členové rodiny od stolu odešli. Vyplatí se dítěti vymezit porci, kterou je nezbytné, aby snědlo a třeba mu určit časový limit, ve kterém má dané množství sníst. A samozřejmě respektovat chuťové preference dítěte. U dospívajících se nutriční aspekty stávají předmětem diskuse mezi ošetřujícím lékařem a pacientem. Nehovoří se tolik o přibývání na váze, ale klade se důraz na zlepšení svalové síly, na vylepšení tělesného image. U dítěte s cystickou fibrózou se, bohužel, i přes všechnu důslednost a zásadovost v přístupu k výživě a stravovacím návykům, může stát, že dítě není schopno požadovanou enormní dávku kalorií perorálně přijmout, veškerá nutriční strategie selže a dítě neprospívá. Pocit selhání či viny ze strany rodiny a pacienta v tom případě není namístě a je potřeba hledat alternativní možnosti nutriční intervence. NUTRIČNÍ PODPORA U pacienta s cystickou fibrózou, který má podváhu nebo zaznamená propad sledovaných parametrů stavu výživy, je indikována nutriční podpora. Pokud nelze stravu více obohatit výběrem kaloričtějších potravin, přichází na řadu nutriční obohacení modulárními dietetiky nebo kalorický přídavek ve formě popíjení sipping preparátů tekuté výživy. Je-li porucha stavu výživy takového stupně, že toto obohacení nestačí, je na místě zavedení přívodu tekuté výživy nazogastrickou sondou, gastrostomií, velmi zřídka výživovou jejunostomií. Z bohaté nabídky preparátů enterální výživy volíme většinou polymerní přípravky s adekvátní dodávkou enzymů. Ukázalo se, že semielementární diety nemají významně lepší vliv na stav výživy a jejich užití je indikováno pouze v případě postresekčních stavů při intoleranci polymerních preparátů. U pacientů se středním až závažným plicním postižením je výhodné použití nutričního preparátu s vyšším obsahem tuků a nižším obsahem cukrů, aby se nezvyšovala produkce CO2. Parenterální výživa centrálním žilním katetrem je určena pro pacienty se specifickými problémy, jako je syndrom krátkého střeva, pankreatitida, těžká gastroenteritida, pooperační stavy po výkonech na střevě. Speciální indikací je zlepšení stavu výživy pacientů s těžkým plicním postižením, kteří se připravují na transplantaci plic. 20 Prosinec 2013

21 DIABETES MELLITUS U PACIENTŮ S CYSTICKOU FIBRÓZOU Jednou z komplikací CF je i cukrovka, Cystic fibrosis related diabetes (CFRD). Je důsledkem snížené sekrece inzulínu ve slinivce břišní. Důležité je včasné odhalení poruchy glukózové tolerance a včasné zahájení léčby inzulínem s cílem zabránit klasickému klinickému rozvoji cukrovky s příznaky nadměrného močení, žízně a celkového zhoršení tělesného stavu. Z pohledu vlastní výživy u nemocných s cystickou fibrózou a diabetem neplatí klasicky ordinované diety jako u jiných diabetických pacientů. Podmínkou úspěšné léčby je dodržování pravidelné životosprávy s dostatečným přívodem všech živin. Velmi dobrá vstřebatelnost je pro cukry, proto jejich omezování ve stravě a propočítávání diety jako u diabetiků prvního či druhého typu je nevhodné. Stanovení přísné diabetické diety s omezením cukrů a tuků paradoxně vede ke zhoršování stavu výživy. Cukry ve stravě omezujeme jen rámcově. Nedoporučujeme jednorázovou velkou zátěž jednoduchými cukry, jako je sacharóza, fruktóza, glukóza, tedy např. jednorázové vypití ¼ litru šťávy. Pacienty neomezujeme v běžných sladkostech, kde jsou cukry vázané na tuky, jako jsou sušenky, sladké tvarohové krémy, zmrzliny, sladká jídla. Výrobky pro diabetiky nedoporučujeme, nemají žádný podstatný vliv na kompenzaci a mnohdy jejich ceny převyšují porovnatelné nediabetické potravinářské výrobky. Podstatou úspěšnosti léčby diabetu u cystické fibrózy je pravidelná a dostatečná konzumace jídel alespoň 6krát denně. Za hlavní jídla považujeme snídani, oběd, večeři, doplňková jídla jsou svačiny a druhá večeře. Závěr Stav výživy nemocných cystickou fibrózou je základním faktorem, který ovlivňuje prognózu nemoci. Na stavu výživy záleží nejen růst a vývoj nemocného jedince, ale významně s ním souvisí i stav plicní funkce, rozvoj infekčních komplikací a tedy postupný rozvoj plicní nemoci. V těchto souvislostech nutriční status zásadně podmiňuje kvalitu života a dlouhodobé přežití nemocného. MUDr. Veronika Skalická Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol 21 Prosinec 2013

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat Webové stránky www.viscojis.cz jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami. Spotřebitelé zde naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví.

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Mistrovství České republiky v rádiovém orientačním běhu Národní žebříček v ROB

Mistrovství České republiky v rádiovém orientačním běhu Národní žebříček v ROB Mistrovství České republiky v rádiovém orientačním běhu Národní žebříček v ROB Aš Krásná 17-19.5.2013 Pořadatel Druh soutěže : Radioelektronika Cheb o.s., oddíl ROB, z pověření AROB ČR : mistrovská soutěž

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči ZŠ A MŠ ANGEL Dokument k diskusi 13. listopadu 2014 Základní údaje Průzkum ke zřízení Stravovací komise ZŠ a MŠAngel Veřejná adresa průzkumu:

Více

Název společného projektu: Mám energii na to, abych

Název společného projektu: Mám energii na to, abych Pracovní list Název projektového úkolu: Práce, výkon, energie Třída: 8. Název společného projektu: Mám energii na to, abych Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Prohlédněte si obrázek anatomie

Více

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost.

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost. Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou Unikátní dobročinná a sportovně osvětová kampaň 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO

Více

Jarní raw menu raw food seminář

Jarní raw menu raw food seminář Jarní raw menu raw food seminář 7. a 8. březen 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Viet Food Friends. Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI

Viet Food Friends. Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI Bún bò Nam Bộ je mezi českými milovníky vietnamské kuchyně již známý pojem. Zaslouženě šplhá pomaloučku nahoru po žebříčku top oblíbených pokrmů. A vy si jej teď

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu Mýdlo = hrdina dětí. Projekt uspořádal UNICEF s podporou

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na:

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na: Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2005 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ 678 01 IČ 269 73 391 Vznik 29. června 2005 Zřizovatel

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 (tisková konference 26. listopadu 2013, MZČR) Vysoký krevní tlak = hypertenze

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO K Výtvarné soutěži s Novo Nordiskem Postřehy dětí z různých věkových kategorií na téma jídlo v rámci letního tábora Štědronín 2015 Dívka, 10 let Mám hlad, mám chuť

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Znáš zásady zdravého životního stylu? Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Znáš zásady zdravého životního stylu? Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Znáš zásady zdravého životního stylu? Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. I/2012 Výsledky průzkumu mezi žáky škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku TK projekt SAPERE 07. listopadu 2011 MŠMT Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Unilever ČR Nemoci vzniklé z důvodů špatných stravovacích návyků Cukrovka - téměř každý

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více