OBSAH. Co zkoumá fyzika metodický list... 2 Co zkoumá fyzika pracovní list... 3 Tělesa a látky pexeso... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Co zkoumá fyzika metodický list... 2 Co zkoumá fyzika pracovní list... 3 Tělesa a látky pexeso... 4"

Transkript

1 1_Sestava :15 Stránka 1 OBSAH Co zkoumá fyzika metodický list... 2 Co zkoumá fyzika pracovní list... 3 Tělesa a látky pexeso... 4 Vyrábíme ze slaného těsta metodický list... 5 Vyrábíme ze slaného těsta pracovní list... 8 Měření teploty těles metodický list... 9 Měření teploty těles pracovní list Čidla měří za nás Podmínky v zahradě metodický list Podmínky na louce pracovní list Podmínky ve skleníku pracovní list Podmínky v kompostu pracovní list Obyvatelé kompostu metodický list Obyvatelé kompostu pracovní list Využití skleníku ve fyzice metodický list Solární závody laboratorní práce Měříme a tvoříme proud metodický list Náměty na pokusy s termokamerou Matematiký nápadník Informatika... 42

2 1_Sestava :15 Stránka 2 2

3 1_Sestava :15 Stránka 3 PRACOVNÍ LIST CO ZKOUMÁ FYZIKA Úkol: Rozejděte se po učebně a každý z vás se postavte k jednomu předmětu, jehož fungování nebo existence se dá podle vás fyzikálně vysvětlit. Zjistili jsme, že fyzika zkoumá např. Co mají společného různé předměty: okno, svetr, stůl, pouzdro? Označujeme je ve fyzice Úkol: Kartičky s obrázky, které dostanete, zkuste rozdělit na hromádky, ve kterých budou tělesa, která mají něco společného. Tělesa mohou být z různých a mohou mít různé vlastnosti:. 3

4 1_Sestava :15 Stránka 4 4

5 1_Sestava :15 Stránka 5 5

6 1_Sestava :15 Stránka 6 6

7 1_Sestava :15 Stránka 7 7

8 1_Sestava :15 Stránka 8 8

9 1_Sestava :15 Stránka 9 9

10 1_Sestava :15 Stránka 10 10

11 1_Sestava :15 Stránka 11 11

12 1_Sestava :15 Stránka 12 PRACOVNÍ LIST MĚŘENÍ TEPLOTY TĚLES Teplota je fyzikální veličina. Značí se... Základní jednotka... Jsou naše pocity přesné při určování teploty těles? Můžeme pozorovat či změřit teplotu tělesa i jinak než hmatem? Všechna tělesa vyzařují infračervené (tepelné) záření, které můžeme změřit a zobrazit pomocí. Co ještě tělesa změní, když změní svoji teplotu? Kapalná tělesa: Plynná tělesa: 12

13 1_Sestava :16 Stránka 13 13

14 1_Sestava :16 Stránka 14 ČIDLA MĚŘÍ ZA NÁS V prostorách školní zahrady ZŠ Rousínov jsou instalována čtyři teplotní čidla, která kontinuálně měří teplotu svého okolí a zaznamenávají naměřené hodnoty na webové stránky školy. pod odkazem Projekt EU - EVVO 1. Čidlo je umístěno na dně školního jezírka. 2. Čidlo je umístěno uvnitř školního skleníku. 3. Čidlo je umístěno na stinném místě těsně nad povrchem země. 4. Čidlo je umístěno v hustém porostu školní zahrady. Možnosti využití naměřených údajů: 1) Porovnáváme navzájem teplotu vzduchu naměřenou školní meteostanicí s teplotami naměřenými čidly tj. teplotou ve skleníku, přízemní teplotou a teplotou mezi vegetací. 2) Sledováním teploty ve skleníku lze zabránit jeho přehřívání nebo zbytečnému ochlazení. 3) Pozorování přízemní teploty je důležité především v jarním období kvůli ochraně rostlin před namrznutím či ke stanovení termínu výsadby pěstovaných rostlin. 4) Sledováním teploty vody na dně jezírka můžeme ověřit anomálii vody. 14

15 1_Sestava :16 Stránka 15 METODICKÝ LIST PODMÍNKY V ZAHRADĚ Žáci se seznámí se základními podmínkami jednotlivých stanovišť ve školní zahradě. Zkoumají (nejlépe ve skupinách) skleník, záhony, kompost, louku, trávník a chodník. Konkrétní údaje zjištěné pomocí vlhkoměru, termokamery a různých typů teploměrů zaznamenávají do pracovních listů. Z výsledků vyvozují závěry. Stanoviště fotografují digitálním fotoaparátem a termokamerou. Ze získaných materiálů a údajů vytvoří PC prezentaci, kterou představí spolužákům. Pomůcky: termokamera, digitální fotoaparát, různé typy vlhkoměrů a teploměrů (na kompost, do půdy, na měření teploty vzduchu a vody) Podmínky na louce - žáci porovnávají naměřené hodnoty teploty a vlhkosti v různých výškových úrovních na louce, trávníku a chodníku. o vzrostlá květnatá louka o pravidelně sečený trávník o chodník bez rostlinného pokryvu Podmínky ve skleníku žáci porovnávají naměřené hodnoty teploty a vlhkosti v různých výškových úrovních ve skleníku a na záhonech. o skleník o záhon ve stínu o záhon na slunci Podmínky v kompostu - žáci porovnávají naměřené hodnoty teploty a vlhkosti ve třech kompostových komorách, hodnocení provádí také senzoricky. o komora č. 1 čerstvý rostlinný materiál o komora č. 2 tlející, částečně rozložený rostlinný materiál o komora č. 3 hotový kompost s převažující humusovou složkou 15

16 1_Sestava :16 Stránka 16 16

17 1_Sestava :16 Stránka 17 17

18 1_Sestava :16 Stránka 18 18

19 1_Sestava :16 Stránka 19 METODICK LIST OBYVATELÉ KOMPOSTU áci se seznámí s nktermi skupinami bezobratlch ivoich nejen teoreticky, ale pedevím vlastním pozorováním. Své odpovdi zapisují do pracovních list. Poídí záznamy pomocí digitálního mikroskopu a svá zjitní pedstaví na interaktivní tabuli ostatním. Vnovat se budou také postavení odchycench organizm v potravních etzcích. Pomcky: digitální mikroskopy, urovací klíe na urování bezobratlch, lupy, lopatky, síta, bílé misky, pinzety, tteky, lékovky, uzavíratelné skleniky, obálky s informacemi a obrázky ivoich Prostedí: kolní zahrada se starm kompostem, stupovité molo, uebna Postup: 1) Teoretick úvod vznam kompostu, kompost jako biotop pro organizmy, píklady organizm ijících v kompostu pracovní list - úkoly. 1) a 2) spolená kontrola a diskuse 2) Práce s informacemi o jednotlivch bezobratlch organizmech obálky s prouky papíru piazování obrázk a krátkch text spolená kontrola a diskuse 3) Odchyt ivoich, kteí se v kompostu vyskytují - bezpenost práce, opatrnost pi zacházení s ivm materiálem, návrat ivoich zpt do pvodního prostedí 4) Pozorování odchycench organizm pomocí lupy digitálním mikroskopem zhotovení fotografií, pípadn krátkch videozáznam pozorovanch ivoich pípadn nákres a popis nkterch pozorovanch ivoich 19

20 1_Sestava :16 Stránka 20 5) Práce s urovacími klíi, pracovní list úkol. 7) urování odchycench ivoich pomocí obrázkového klíe jejich zaazování do systematickch skupin doplnní údaj o jejich postavení v potravních etzcích 6) Sestavení potravního etzce z organizm ijících v kompostu na jednotlivch stupních multifunkního mola pouití obrázk a informací z obálek (viz bod 2) 7) Zpracování záznam a konkrétních zjitní na notebooku, následná prezentace na interaktivní tabuli Poznámka: Obdobn lze zpracovat témata Bezobratlí v pd, Bezobratlí na louce, Bezobratlí pod kameny, Bezobratlí ve skleníku, Bezobratlí v hmyzím hotelu, Bezobratlí v jezírku atd. Zdroj: Bureová, Kvtoslava a kol. Uíme se v zahrad, Chaloupky, Tebí

21 1_Sestava :16 Stránka 21 21

22 1_Sestava :16 Stránka 22 22

23 1_Sestava :16 Stránka 23 23

24 1_Sestava :16 Stránka 24 24

25 1_Sestava :16 Stránka 25 25

26 1_Sestava :16 Stránka 26 26

27 1_Sestava :16 Stránka 27 27

28 1_Sestava :16 Stránka 28 28

29 1_Sestava :16 Stránka 29 29

30 1_Sestava :16 Stránka 30 30

31 1_Sestava :16 Stránka 31 31

32 1_Sestava :16 Stránka 32 32

33 1_Sestava :16 Stránka 33 33

34 1_Sestava :16 Stránka 34 34

35 1_Sestava :16 Stránka 35 35

36 1_Sestava :16 Stránka 36 1) Termokamerou vidíme, jak se mní teplota vody uvnit zapnuté varné konvice. 7) Kontrola funknosti fotovoltaickch lánk Termokamera umouje objevit v terénu jinak v podstat nezjistitelné závady fotovoltaickch panel. Odhalí vadné lánky, neistoty, poruchy kabeláe a stída. To ve bez omezení chodu elektráren. Ve kole meme zkontrolovat funknost solárního panelu na stee kolní budovy, funknost solární stavebnice, nebo meme po domluv navtívit nejblií fotovoltaickou elektrárnu. Lidské tlo 1) Pozorujeme, které nezakryté ásti povrchu tla jsou nejchladnjí a které nejteplejí. obliej dítte lidské ucho dtská ruka 36

37 1_Sestava :16 Stránka 37 2) Termografie se začíná používat také jako jednoduchý diagnostický nástroj, který může zjistit abnormality a podezřelé aktivity ve tkáni dříve než jiná vyšetření. Vyšetření je neinvazivní, bezbolestné a bez vedlejších účinků. Může např. upozornit na rakovinu prsu. V prostředí výuky můžeme např. pozorovat termokamerou drobná poranění žáků a proces jejich hojení. 3) Pozorujeme svalstvo rukou a nohou před sportovním výkonem a po něm. 4) Pozorujeme nádech a výdech: Vzduch vstupující do plic má nižší teplotu než při výstupu. V plících dochází k jeho ohřátí. Pozorujeme ohřívání a ochlazování dutiny ústní při nádechu a výdechu. Videopokus ke zhlédnutí na 5) Hra - Pořádáme záchrannou akci: Pokusíme se simulovat vyhledávání pohřešovaných osob termovizí. Jeden žák (záchranář) odejde za dveře na chodbu. Mezitím se několik žáků rozmístí ve třídě na různá místa: pod lavici, na lavici, na židli, zůstane stát, někteří se mohou přikrýt dekou nebo plachtou, někoho přikryjeme záchranářskou fóĺií, která zabraňuje úniku tepla při přepravě osob, a díky tomu je pro termokameru neprůhledná. Žák, který je za dveřmi, si přehodí přes hlavu deku s otvory na zasunutí termokamery. Záchranář je tedy pod dekou a orientuje se jen podle obrázků, které vidí na termokameře. Přivedeme ho do třídy a necháme ho vyhledávat ztracené osoby. Učitel žáka doprovází a dává pozor, aby se nezranil. 6) Pozorujeme suchou a navlhčenou kůži např. na předloktí. Navlhčená kůže se na kameře jeví chladnější, což také pociťujeme. Voda odebírá teplo potřebné k vypařování ze svého okolí, tedy i z povrchu kůže. Kůže se tím ochlazuje. Stejně funguje termoregulace lidského těla. Člověk se potí proto, aby se odpařováním potu mohl povrch jeho těla ochlazovat. Potraviny 1) Pozorujeme proces vzniku kvasinek při kynutí těsta, kvašení ovoce určeného k vypálení na alkohol, kvašení zelí. Probíhají při nich chemické procesy za vzniku tepla. Stavby 1) Pozorujeme v zimním období školní budovu zvenčí a hledáme úniky tepla. Porovnáváme, kterou částí budovy uniká teplo, případně kde je únik největší. 2) Ověřujeme kvalitu těsnění oken ve třídě, zkontrolujeme okna termokamerou. 37

38 1_Sestava :16 Stránka 38 Příroda 1) Chodíme po školní zahradě nebo po okolní přírodě a termokamerou pozorujeme vše okolo sebe. Nacházíme různé zajímavosti, vyhledáváme teplokrevné živočichy. myší díra 2) Vytvoříme termosnímek zvířete s dlouhou a hustou srstí a krátkosrstého živočicha např. psa. Srst funguje jako tepelný izolant zabraňující úniku tepla z povrchu těla zvířete. 3) Zjišťujeme teplotu stejného povrchu na přímém slunci, ve stínu a v polostínu. 4) Porovnáváme teplotu různých povrchů na přímém slunci asfalt, hlína, tráva. S žáky diskutujeme nad praktickými závěry, které z měření vyplývají. 5) Pozorujeme rostliny na jaře nebo na podzim. Mívají vyšší teplotu než vzduch. Tepelná energie v nich vzniká při chemických procesech probíhajících při fotosyntéze. 38

39 1_Sestava :16 Stránka 39 6) Studenokrevní živočichové mění teplotu podle prostředí (kroužkovci, měkkýši, ryby, obojživelníci, plazi). Pozorujeme tyto živočichy v prostředích s různou teplotou. 7) Pozorujeme skleník. Zdroje: Tesař, Jiří a Vladimír Vochozka. Termokamera ve výuce fyziky. Jak získat žáky pro fyziku?. Praha: JČMF, Vochozka, Vladimír. Opravdu se dlaně zahřejí, třeme-li je?. 3 pól Magazín plný pozitivní energie. Praha: Energetická společnost ČEZ, 2013 [cit ]. Dostupné na <http://3pol.cz/1491-opravdu-se-dlane-zahreji-treme-li-je> Vochozka, Vladimír. Sníh očima termokamery. 3 pól Magazín plný pozitivní energie. Praha: Energetická společnost ČEZ, 2013 [cit ]. Dostupné na <http://3pol.cz/1379- snih-ocima-termokamery> 39

40 1_Sestava :16 Stránka 40 40

41 1_Sestava :16 Stránka 41 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 41

42 1_Sestava :16 Stránka 42 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 42

43 1_Sestava :16 Stránka 43 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 43

44 1_Sestava :16 Stránka 44 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 44

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Biologická laboratoř. Mgr. Michaela Drozdová

AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Biologická laboratoř. Mgr. Michaela Drozdová AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Biologická laboratoř Mgr. Michaela Drozdová 1 Obsah 1 Pozorování buněk živých organismů... 14 1.1 Metodický pokyn... 14 1.1.1 Teoretický základ úlohy... 15 1.1.2 Pomůcky...

Více

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II.

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Globální výchova strana Legenda Video Fotografie Pracovní listy Další přílohy Věk dětí Časová dotace Pedologie Odběr vzorku, vrtaná a kopaná sonda 2 Pedologie Půdní

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Informační příručka o použití termografie při kontrole budov, solárních panelů a větrných elektráren. Obsah 1. Termokamera a princip

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech Oborová uživatelská příručka pro učitele Jiří Vedral, Dagmar Kocichová, Alena Mašláňová a kolektiv Příručka

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ Autor: Vladislav Michl Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace

Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace Projekty 2008/2009 Projekt Cheb a jeho historie Termín (předpokládaný): květen 2008 Forma realizace: projektový den Třídy: 2. 5. Časový rámec: 4 6 vyučovacích hodin Dominantní průřezové téma: Environmentální

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Voda. I. Voda. Ekologická výchova. Předpokládaný čas: 4 vyučovací hodiny Stupeň vzdělávání: druhý stupeň Forma výuky: skupinová práce Cíl

Voda. I. Voda. Ekologická výchova. Předpokládaný čas: 4 vyučovací hodiny Stupeň vzdělávání: druhý stupeň Forma výuky: skupinová práce Cíl Voda Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Voda Předpokládaný čas: 4 vyučovací

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Vypracoval: Karla Schusterová Vedoucí

Více

VODNÍ SVĚT. celoroční celoškolní tematický projekt. školní rok: 2014/2015. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

VODNÍ SVĚT. celoroční celoškolní tematický projekt. školní rok: 2014/2015. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice VODNÍ SVĚT celoroční celoškolní tematický projekt školní rok: 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MŠ, ZŠ a DD, Ivančice Stránka 1 VODNÍ SVĚT je celoroční celoškolní tematický

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Masarykova univerzita. Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy. Pedagogická fakulta. Brno 2007 KATEDRA FYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

Masarykova univerzita. Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy. Pedagogická fakulta. Brno 2007 KATEDRA FYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA FYZIKY Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ladislav Dvořák Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8. Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk

Více

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 1. ročník soutěže vyhlašovatel soutěže: Sborník projektů krajského kola r. 2007 2008 organizátor: metodické vedení: sponzoři soutěže: Pardubický

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÝ ZÁKLAD

PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Zpracovaly: Hana Erteltová Věra Bartošová Dita Kaliánková Název projektu: Zahrada známá neznámá Cíl projektu: - získat pozitivní vztah k životnímu prostředí Dílčí cíle: - využití

Více