Náměty na projektové vyučování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náměty na projektové vyučování"

Transkript

1 AHO Náměty na projektové vyučování Mgr. Michaela Drozdová Mgr. Kateřina Fiurášková Mgr. Hana Grygárková AHOL Střední odborná škola, s.r.o.

2 Obsah Projekt č. 1 biologická laboratoř... 2 Projekt č. 2 biologická laboratoř... 4 Projekt č. 1 environmentální laboratoř... 6 Projekt č. 2 environmentální laboratoř... 9 Projekt č. 1 meteorologická stanice Projekt č. 2 meteorologická stanice Projekt č. 1 člověk a mimořádné události Projekt č. 2 člověk a mimořádné události

3 Projekt č. 1 biologická laboratoř Klasifikace projektu Cíl projektu: pozorování rostlinných těl Typ projektu: krátkodobý projekt Věková skupina: studenti 1. ročníků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby, implementace teoretických poznatků do praxe Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina zadání úkolů vyučovací hodina mikroskopovací techniky 4. vyučovací hodina prezentace výsledků a výklad problematiky Mezipředmětové vztahy: biologie, informatika, anglický jazyk Realizace projektu: zadání úkolů sběr přírodnin techniky mikroskopování prezentace výsledků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby, práce s internetem, zisk dovedností základních mikroskopovacích technik 2

4 Podrobný popis projektu: Studenti provedou sběr rostlinného materiálu. Pomocí optického mikroskopu s digitální videokamerou budou probíhat pozorování v oblasti: - rostlinná buňka (cytologie) - rostlinná pletiva (histologie) - rostlinné orgány (organologie) Studenti budou provádět komplexní řezy jednotlivými částmi rostlinných těl a budou tak muset analyzovat nejen specifické útvary rostlinného těla, ale budou muset určit všechny části pozorovaného materiálu. Získané fotografie budou vytištěny a studenti popíší všechny pozorované části. Nejzdařilejší práce budou prezentovány formou výstavy v galerii školy. Přílohy: fotografie z mikroskopu (autoři: studenti SOŠ AHOL) 3

5 Projekt č. 2 biologická laboratoř Klasifikace projektu Cíl projektu: pozorovat hmyzí zástupce a jejich metamorfózu Typ projektu: krátkodobý projekt Věková skupina: studenti 1. ročníku Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, práce s měřicími přístroji Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina zadání projektu 2. vyučovací hodina vytvoření chovných nádob s hmyzem následující přibližně dva měsíce pozorování a měření změn závěr projektu analýza a vyhodnocení projektu, prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: biologie, ekologie, informatika Realizace projektu: zadání úkolů vytvoření chovných stanic pozorování změn, případně měření fyziologických pochodů u hmyzu analýza prezentace výsledků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby 4

6 Podrobný popis projektu: Zadáním projektu je vytvoření chovné stanice hmyzích housenek. Studenti si vytvoří z plastových láhví (se seříznutým hrdlem) improvizovaná terária, ve kterých budou chovat housenky hmyzu. Jejich sběr proběhne v jarních měsících. Následovat bude pozorování metamorfózy jednotlivých druhů s případným měřením fyziologických procesů pomocí čidel dostupných v laboratoři. Jednotlivé fáze proměn budou fotografovány. Závěrem projektu bude publikování fotografií. 5

7 Projekt č. 1 environmentální laboratoř Klasifikace projektu Cíl projektu: mapovat hodnoty ph srážek v Moravskoslezském kraji Typ projektu: celoroční projekt Věková skupina: studenti všech ročníků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby (včetně cizojazyčných odborných pojmů) Časové rozvržení projektu: počátek školního roku seznámení s projektem, zadání individuálních sběrů dat během školního roku měření ph vzorků studentů, zaznamenávání dat, průběžné analýzy za každý měsíc závěr školního roku zpracování výsledků, vytvoření mapy, prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, biologie, ekologie, ochrana zdraví, anglický jazyk, informatika, matematika Realizace projektu: zadání úkolů seznámení se s problematikou kyselých dešťů (odkazy na internet, přednáška, vytvoření myšlenkové mapy) konzultace individuální sběr dat analýzy vzorků matematické zpracování výsledků prezentace výsledků 6

8 Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí, zisk dovedností práce s měřícími zařízeními, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby (včetně cizojazyčných pojmů), práce s internetem Podrobný popis projektu: - v rámci projektu budou průběžně během celého školního roku prováděny odběry dešťové vody z nejrůznějších míst Moravskoslezského kraje (včetně odběru srážkové vody přímo v areálu školy) o sběr dat začíná již v měsíci září a končí v červnu o předpokládá se, že studenti budou obstarávat nejen vzorky z okolí Ostravy, ale také z dalších měst Moravskoslezského kraje - studenti si budou sami testovat hodnotu ph svého vzorku (měřit mohou digitálním ph metrem nebo ph senzorem Vernier) - všechny hodnoty budou pečlivě a podrobně zapisovány - výstupem projektu bude nejen statistické zpracování dat, ale vznikne také mapa, kde budou vyznačeny nejpostiženější oblasti kraje (případně nejpostiženější část Ostravy) - v závěru školního roku proběhne shrnutí studentského mapování stavu životního prostředí v našem kraji o budou vyhodnoceni nejaktivnější studenti sběrači dat o bude vyhodnocena nejaktivnější třída Pokud bude zapojena SOŠ AHOL do projektu s Ostravskou univerzitou (v jednání, termín 12/2011), celý projekt bude soutěžit v rámci všech středních škol Moravskoslezského kraje. Vybraní studenti by tak projekt prezentovali před jinými studenty a tím by prezentovali nejen práci na projektu, ale také myšlenku environmentální laboratoře na SOŠ AHOL. Nedílnou součástí by bylo samozřejmě také zdokonalení komunikačních a prezentačních dovedností studentů. 7

9 Přílohy: Příloha č. 1: Mapa Ostravy a okolí (upraveno podle - do ní budou označovány pouze extrémní hodnoty ph Příloha č. 2: Ukázka tabulky pro zaznamenávání dat. Datum Jméno studenta, třída Odběrové místo Hodnota ph Poznámka 8

10 Projekt č. 2 environmentální laboratoř Klasifikace projektu Cíl projektu: pozorování modelových ekosystémů Typ projektu: celoroční projekt Věková skupina: studenti všech ročníků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby (včetně cizojazyčných odborných pojmů) Časové rozvržení projektu: první pololetí školního roku seznámení s projektem, výroba modelových ekosystémů během školního roku pozorování ekosystémů, práce s vlastním ekosystémem druhé pololetí školního roku simulace působení kyselých dešťů na modelový ekosystém závěr školního roku zpracování výsledků, prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, biologie, ekologie, anglický jazyk, informatika Realizace projektu: zadání úkolů seznámení se s problematikou kyselých dešťů tvorba modelových ekosystémů pozorování a práce s ekosystémem aplikace roztoků simulujících kyselé deště pozorování změn 9

11 analýza prezentace výsledků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby (včetně cizojazyčných pojmů), práce s internetem Podrobný popis projektu: V rámci projektu bude každá třída vytvářet modelový suchozemský a vodní ekosystém přičemž jediným omezením bude rozměr ekosystému (tj. pětilitrová sklenice). Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny, podle typu ekosystému, který budou zpracovávat. Studenti tak budou vytvářet z donesených přírodnin (rostlin, hub i živočichů) ekosystém a budou během celého školního roku o něj pečovat. Všechny ekosystémy budou vystaveny v laboratoři s podrobnými popisy jednotlivých přírodnin. V druhé části školního roku (druhé pololetí) bude probíhat simulace působení kyselých dešťů na vlastní ekosystém. Kyselé deště budou vyrobeny jako roztoky kyseliny octové o ph odpovídajícím ph kyselých dešťů. Závěrem proběhne analýza pozorování. Zveřejnění výsledků proběhne formou fotografií na stránkách školy a na Z nejlepších fotografií bude zpracován poster a bude prezentován na konferenci (např. v rámci studentských vědeckých konferencí pořádaných univerzitami). Přílohy: fotografie ekosystémů 10

12 Projekt č. 1 meteorologická stanice Klasifikace projektu Cíl projektu: Rozšíření znalostí žáků týkajících se měření teploty a vlhkosti a globálních meteorologických jevů. Navržení a vyrobení vlastního přístroje na meteorologické měření (z běžně dostupných materiálů). Zaznamenání dat naměřených tímto přístrojem a jejich porovnání s profesionálně získanými daty. Příprava a realizace exkurze na zvolenou meteorologickou stanici. Typ projektu: Střednědobý (převážně domácí) projekt cca 1 měsíc Věková skupina: všechny ročníky Hodnocení přínosu projektu z hlediska žáků: Prohloubení zájmu o jevy související se získáváním meteorologických dat, porozumění fyzikálním principům používaných k získávání těchto dat a jejich aplikace při návrhu konstrukce vlastních přístrojů. Rozvoj manuální zručnosti a dovedností při jejich konstrukci. Hledání zdrojů na internetu i v knižních publikacích, zpracování a kritické hodnocení získaných informací. Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina vytvoření skupin, zadání úkolů, rozdělení činností v rámci dané skupiny. 2. až 3. vyučovací hodina konzultace, kontrola mezivýsledků 4. a 5. vyučovací hodina předložení výsledků každé skupiny ve formě komentovaného posteru s teoretickou částí projektu a prezentace výrobku a jeho dokumentace. 1 den exkurze do vybrané meteorologické stanice Mezipředmětové vztahy: Fyzika, zeměpis, biologie, informatika, pracovní činnosti Realizace projektu: rozdělení žáků do skupin, zadání úkolů v teoretické části projektu výběr měřicího přístroje samostatná práce žáků ve skupinách 11

13 povinné konzultace a předložení částečných výsledků v daných termínech, v případě potřeby i mimo ně výstup z projektu poster s výsledky teoretické části projektu. Žáci musí být schopni zodpovídat dotazy vyučujícího i spolužáků k tématu, které zpracovávali. výstup z projektu výrobek (měřicí přístroj) a jeho dokumentace. Záznam dat získaných tímto přístrojem a jeho porovnání s profesionálně získanými daty. Vše bude vystaveno v prostorách školy. Na závěr projektu se doporučuje se žáky připravit a realizovat exkurzi do vybrané meteorologické stanice. Rozdělení třídy do pěti skupin (dle preferencí žáků). Každá skupina si vybere či vylosuje jedno teoretické a jedno praktické téma: Teoretická témata: 1. Teploměry I klasické teploměry používané v domácnosti a běžném životě, jejich fyzikální principy a konstrukce, rozsah použitelnosti. Například: kapalinové teploměry, různé typy lékařských teploměrů, bimetalové teploměry a spínače v domácích spotřebičích, Galileův teploměr používaný k dekoraci domácností, maximální a minimální teploměr, apod. 2. Teploměry II teploměry používané v průmyslu či vědeckých laboratořích, měření extrémních teplot (jak vysokých tak i velmi nízkých), měření teploty pro vojenské účely. Fyzikální principy a konstrukce těchto teploměrů, rozsah použitelnosti. Například: odporový teploměr, radiační teploměr, Segnerovy zuby, přístroje pro zjišťování pohybu osob založené na měření teploty, atd. 3. Teploměrné stupnice, teplotní roztažnost pevných látek historie měření teploty, teplotní stupnice používané u nás i ve světě v minulosti i nyní, jejich základní body. Fyzikální princip teplotní roztažnosti pevných látek, její využití v praxi, možné negativní důsledky a jejich eliminace. 4. Vlhkost fyzikální principy měření vlhkosti, typy vlhkoměrů, rosný bod. 5. Podnebí a počasí rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Souvislost podnebných pásem na Zemi se zeměpisnou šířkou, vzdáleností od oceánů, apod. Životní podmínky, typické druhy živočichů a rostlin v daných pásmech. Význam a důsledky mořských proudů pro počasí a podnebí. Cirkulace atmosféry, hurikány, monzuny, bríza. 12

14 Praktická témata: Každá skupina si vybere či vylosuje jeden z níže uvedených přístrojů. Navrhne konstrukci tohoto přístroje, vyrobí ho a zkalibruje (přesnost kalibrace dle možností, v závislosti na typu přístroje). Přístroj použije k měření dané veličiny, porovná získané hodnoty s daty získanými srovnávacím měřením pomocí profesionálně vyrobeného přístroje. K návrhu a výrobě přístroje připraví písemnou (případně fotografickou) dokumentaci, kterou spolu se samotným přístrojem a naměřenými daty předloží při prezentaci. A. Kapalinový teploměr B. Plynový teploměr C. Bimetalový teploměr D. Galileův teploměr E. Odporový teploměr F. Vlasový vlhkoměr G. Psychrometr Ke zpracování tématu využijte dostupné knižní a internetové zdroje (české i cizojazyčné). Výstupem projektu bude poster se zjištěnými teoretickými informacemi. Důraz se klade nejen na věcnou správnost informací, ale i na grafické zpracování. Druhým výstupem projektu bude vlastnoručně vyrobený měřící přístroj, jeho dokumentace a naměřená data. Dokumentaci je vhodné doplnit fotografiemi z průběhu tvorby. Hodnocení projektu: Každý žák bude za projekt ohodnocen dvěma známkami. První známka bude vyjadřovat kvalitu posteru (kritéria viz výše), Druhá známka bude odpovídat kvalitě ústní prezentace výrobku a schopnosti každého jednotlivce zodpovídat dotazy kladené během prezentace. 13

15 Projekt č. 2 meteorologická stanice Klasifikace projektu Cíl projektu: Rozšíření a prohloubení znalostí žáků z oblasti předpovídání počasí a to jak historickými metodami, tak nejmodernějšími metodami používanými v současnosti. Využití předchozích zkušeností žáků s předpovídáním počasí na základě pozorování přírody. Na základě dlouhodobých statistik ověření přesnosti lidových pranostik souvisejících s předpovědí počasí. Nalezení souvislostí mezi různými vědními obory, které se krátkodobými či dlouhodobými předpověďmi počasí z různých hledisek zabývají. Typ projektu: Střednědobý (převážně domácí) projekt cca 1 měsíc Věková skupina: všechny ročníky Hodnocení přínosu projektu z hlediska žáků: Prohloubení zájmu o běžně pozorovatelné jevy související s vývojem a předpovědí počasí, rozšíření vědomostí z oboru, který v současné době není běžnou součástí výuky. Hledání zdrojů na internetu i v knižních publikacích, zpracování a kritické hodnocení získaných informací. Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina vytvoření skupin, zadání úkolů, rozdělení činností v rámci dané skupiny. 2. až 3. vyučovací hodina konzultace, kontrola mezivýsledků 4. a 5. vyučovací hodina předložení výsledků každé skupiny ve formě prezentace a komentovaného posteru Mezipředmětové vztahy: Matematika, biologie, informatika, český jazyk, fyzika Realizace projektu: rozdělení žáků do skupin, zadání úkolů výběr témat samostatná práce žáků ve skupinách 14

16 povinné konzultace a předložení částečných výsledků v daných termínech, v případě potřeby i mimo ně výstup z projektu powerpointová prezentace výstup z projektu Poster, jehož obsah budou žáci komentovat při prezentaci a který bude zveřejněn v prostorách školy. Žáci musí být schopni zodpovídat dotazy vyučujícího i spolužáků k tématu, který zpracovávali. Rozdělení třídy do čtyř skupin (dle preferencí žáků). Každá skupina si vybere (či vylosuje, pokud nedojde k dohodě) jedno z témat: 1. Meteorologické družice a radary Principy fungování meteorologických radarů a družic, v současnosti používané typy družic a rozdíly mezi nimi, výpočet rychlosti pohybu alespoň dvou vybraných meteorologických družic pohybujících se v různé výšce nad zemským povrchem. Porovnání dat získaných různými typy těchto přístrojů v určitém období, jejich souvislost s vývojem počasí v dané oblasti. 2. Pozorování oblaků a oblohy Popis a charakteristika jednotlivých druhů oblaků, jejich souvislost s očekávaným počasím. Pozorování oblaků během nejméně tří dnů, jejich dokumentace fotografií či videozáznamem, snaha o jejich zařazení do systému. Záznam počasí, které s výskytem daných oblaků souviselo a porovnání vlastního pozorování s teoretickými poznatky. 3. Předpovídání podle přírody Zjištění, jaké přírodní jevy jsou či v minulosti bývaly využívány k předpovídání počasí, vlastní pozorování těchto jevů. Zjištění, zda a nakolik předpověď odpovídá skutečnému vývoji počasí. Popsání, jaké jevy slouží či v minulosti sloužily k předpovídání počasí v jiných zemích či podnebných pásech (jako zdroj lze využít internet, odborné publikace či beletrii). 4. Pranostiky Vyhledání pokud možno všech lidových pranostik (a to jak těch, které souvisely s počasím, tak těch, které se týkaly ročních období, dne a noci, apod.). Zařazení těchto pranostik k danému dni či období, jehož se týkají. U méně známých pranostik jejich přeložení do současného jazyka. Ověření platnosti alespoň pěti vybraných pranostik pomocí dlouhodobých meteorologických dat. Ke zpracování tématu využijte dostupné internetové či knižní zdroje (české i cizojazyčné). 15

17 Výstupem projektu bude powerpointová prezentace a poster se zjištěnými informacemi. Důraz se klade nejen na věcnou správnost informací, ale i originalitu a celkové zpracování posteru, nejlépe doplněné vlastními zkušenostmi či fotografiemi z pozorování. Hodnocení projektu: Každý žák bude za projekt ohodnocen dvěma známkami. První známka bude vyjadřovat kvalitu posteru (kritéria viz výše), Druhá známka bude odpovídat kvalitě ústní prezentace celé skupiny a schopnosti každého jednotlivce zodpovídat dotazy kladené během prezentace. 16

18 Projekt č. 1 člověk a mimořádné události Klasifikace projektu Cíl projektu: rozšířit znalosti žáků o vodě a změnit pohled na plýtvání s pitnou vodou Typ projektu: Krátkodobý projekt - 1 měsíc Věková skupina: 1. ročník Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby, exkurze do čističky vod Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina - zadání úkolů 2. vyučovací hodina prezentace výsledků 3. vyučovací hodina - prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: Chemie, fyzika, biologie, ekologie, ochrana zdraví Realizace projektu: rozdělení žáků do skupin, zadání úkolů rozdělení témat konzultace výstup z projektu poster hodnocení na internetu Rozdělení do čtyř skupin po pěti žácích rozdělení bude probíhat náhodně losem čísla 1 5. Každá skupina si vylosuje své téma: 1. Voda a její fyzikální a chemické vlastnosti 2. Rozdělení vody podle skupenství, podle salinity, podle hydrologie a meteorologie, + vymyslete jeden pokus na téma voda 17

19 3. Spotřeba vody u vás v domácnosti, v ČR a ve světě, hospodaření s pitnou vodou, světové zásoby pitné vody 4. Čištění vody, živočichové, kteří indikují čistotu vody nejbližší čistička vody, průběh + schéma Každá skupina si zpracuje své téma do powerpointové prezentace, bude čerpat minimálně z jednoho anglického zdroje (ne obrázek) a vytvořenou prezentaci potom odprezentujte - nejlépe i s fotografiemi z průběhu projektu! ;) Druhým výstupem projektu bude potom plakát od každé skupiny o rozměrech 40 x 40 cm z tvrdého bílého papíru. Každý si nechá roh (20x20cm), který překrývá přední plakát Voda jako čistý a nebudou jej nijak vystříhávat! Jednotlivé plakáty se potom spojí a vznikne z nich jeden velký. Každý své téma zpracuje a vyobrazí plakát po svém hlavní kritérium je: co nejméně textu a co nejvíce originality! Vlastnosti vody Rozdělení vody Pitná voda Čištění vody Hodnocení projektu: Každá skupina bude za své zpracování ohodnocena známkou a navíc bude vyhlášena internetová soutěž na facebooku o nejlepší část posteru snažte se! ;) Po skončení projektu půjde celá třída na exkurzi do čističky vod, abychom všichni viděli praktické čištění vody! 18

20 Projekt č. 2 člověk a mimořádné události Klasifikace projektu Cíl projektu: rozšířit znalosti žáků o ohni a zvýšit jejich zájem o hledání informací Typ projektu: Krátkodobý projekt - 1 měsíc Věková skupina: 1. ročník Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby, exkurze na Integrovaný záchranný systém. Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina - zadání úkolů 2. vyučovací hodina prezentace výsledků 3. vyučovací hodina - prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: Chemie, fyzika, biologie, ochrana zdraví Realizace projektu: rozdělení žáků do skupin, zadání úkolů rozdělení témat konzultace výstup z projektu poster hodnocení na internetu Rozdělení do čtyř skupin po pěti žácích rozdělení bude probíhat náhodně losem čísla 1 5. Každá skupina si vylosuje své téma: 1. Historie ohně a oheň v bájích a mýtech kdy byl objeven, v kterých bájích a mýtech se vyskytuje, jakou tam plní funkci, způsob rozdělávání ohně, 19

21 2. Oheň jako dobrý pomocník jeho veškeré kladné působení pro lidi, slavné objevy na základě ohně 3. Oheň jako zlý rádce jak se předcházet vzniku požárů, slavné požáry v historii i současnosti 4. Oheň jako symbol jakých symbolem je oheň, co znázorňuje, co znamená Každá skupina si zpracuje své téma do powerpointové prezentace, bude čerpat minimálně z jednoho anglického zdroje (ne obrázek) a vytvořenou prezentaci potom odprezentujte - nejlépe i s fotografiemi z průběhu projektu! ;) Druhým výstupem projektu bude potom plakát od každé skupiny o rozměrech 40 x 40 cm z tvrdého bílého papíru. Každý si nechá roh (20x20cm), který překrývá přední plakát Oheň jako čistý a nebudou jej nijak vystříhávat! Jednotlivé plakáty se potom spojí a vznikne z nich jeden velký. Každý své téma zpracuje a vyobrazí na plakát po svém hlavní kritérium je: co nejméně textu a co nejvíce originality! Historie ohně Oheň jako dobrý pomocník Oheň jako zlý rádce Oheň jako symbol Hodnocení projektu: Každá skupina bude za své zpracování ohodnocena známkou a navíc bude vyhlášena internetová soutěž na facebooku o nejlepší část posteru snažte se! ;) 20

22 21

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělání Odborné vzdělávání Zaměření Chemik operátor Odborná oblast Chemik operátor Jednotky učení Celkový čas (1 vyučovací hodina = 45 minut)

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA CELÁ ČÍSLA 1 Teploměr na obrázku ukazuje teplotu 15 C Říkáme: je mínus 15 stupňů Celsia je 15 stupňů pod nulou je 15 stupňů mrazu Ukaž na teploměru: 10 C, 8 C, +3 C, 6 C, 25 C, +36 C 2 Teploměr Teploměr

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-8-12

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova Průřezové téma Environmentální výchova 1 Základní informace: Název projektu: Stručný popis (anotace): Projektový formulář Jak s odpady? Projekt Jak s odpady? patří k projektům, které prolínají průřezovými

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem (práce v terénu + laboratorní

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy Brno 2014 Autoři textů: Mgr. Irena PLUCKOVÁ, Ph.D. (CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8, CH-9, CH-10,

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Lesní pedagogika jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Co to jsou průřezová témata? 1 jsou důležitým formativním prvkem vzdělávání pomáhají rozvíjet

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Statistika na Vysočině Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel / Předmět Ing. Jana Kahounová/Statistika/ITE Mgr. Pavel Rafaj / Zeměpis Ing. Jaroslava Hánová/ITE PhDr. Zdeňka Machačová/ANJ

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky: OBECNÝ FYZICKÝ VY_03_Z6E_20 ZEMĚPIS - Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem (práce

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů Fyzika pokus 10 Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů Projekt TROJLÍSTEK podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0044 Pokus číslo

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Příprava roztoku o dané koncentraci Laboratorní práce

Příprava roztoku o dané koncentraci Laboratorní práce Příprava o dané koncentraci Laboratorní práce VY_52_INOVACE_197 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Příprava o dané koncentraci Laboratorní práce Jméno Třída..Datum

Více

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Téma: Matematika nám pomáhá Blansko, květen 2008 Zpracovala: Mgr. Anna Sládková ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 Matematika nám pomáhá Navržené miniprojekty umožňují

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Den Země s Akademií věd ČR 2015 Den Země s Akademií věd ČR 2015 Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více