Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ"

Transkript

1 Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ POPIS MECHANISMŮ SPOLUPRÁCE Mgr. Vladimír Hradecký, Mgr. Lenka Sklenářová Projekt CZ.1.07/1.1.32/ je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR

2 Obsah 1 SOUTĚŽE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY HELP LINKA PRO GOOGLEAPPS ŘÍZENÁ ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY NA JEDEN DEN STŘEDOŠKOLÁKEM POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY ŽÁCI SŠ VEDOU PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY PRO ŽÁKY ZŠ POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY KRÁTKODOBÉ KURZY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY

3 1 Soutěže pro žáky základní školy 1.1 Popis aktivity Žáci střední školy připraví pro žáky základní školy různé typy soutěží. Žáci střední školy připraví vlastní soutěž: téma, jasně definovaná pravidla a zadání, zdokumentování průběhu a vyhodnocení. Soutěže by mohly probíhat v několika formách: Soutěž s volnou účastí: Žáci střední vyhlásí pravidla soutěže a přihlásit se může kterýkoli žák základní školy. S organizací přihlašování pomůže metodik ZŠ. V tomto typu soutěže je třeba předem zohlednit věk a případně soutěž rozdělit na kategorie. Pokud bude soutěž realizována centrálně v prostorách základní školy, je také nutno zohlednit počet soutěžících. Ten musí být buď omezen na počet počítačů, nebo se musí počítat s několika koly soutěže. Poznámka: při přihlašování na soutěž či při odevzdávání hotové práce se může pracovat s různými on-line nástroji. Bude se tak procvičovat další IT dovednost. Soutěž se školními předkoly: V tomto typu soutěže budou předkola probíhat například v rámci výuky. Z těchto předkol bude vybrán příslušný počet žáků do finále. Předkola bude zajišťovat (organizačně) základní škola. Tento typ soutěže je vhodný především na procvičení dovedností, které žáci získají v hodinách informatiky. Soutěž s domácím předkolem: Podle pravidel soutěže by žáci vypracovali soutěžní práce sami doma. Žáci střední školy by práce vyhodnotili a vybrali finalisty. Ti by museli ve finále svou práci obhájit. Forem obhajoby může být více: vytvoření části původní práce, tvorba práce podobné, prezentace projektu před komisí (slouženou ze žáků SŠ, případně i jejich učitelů). Tento typ soutěže je vhodný pro časově náročnější projekty. Soutěže budou probíhat na softwaru, který je freewarový nebo je k dispozici na počítačích základní školy. Pokud by soutěž probíhala na základní škole, zajišťuje dozor a materiální zabezpečení partnerská základní škola. Pokud by soutěž probíhala na střední škole, zajišťuje dozor a materiální zabezpečení střední škola. Žáci střední školy by pro jednotlivé soutěže vytvořili vzorové práce nebo návody. (Například pro soutěž v použití programu Malování by vytvořili návod, jak krok po kroku, pomocí nástrojů programu, vytvořit slona.) Pro zamyšlení: V některých typech soutěží by mohli proti sobě závodit zástupci základní školy a střední školy. Muselo by se však vybrat takové téma soutěže, které by eliminovalo rozdíl věku a případných znalostí. Termín soutěže by se měl vybrat podle časově tématického plánu předmětu Informatika, aby žáci již dokázali daný software použít. -2-

4 Možná témata soutěží pro první rok spolupráce: Psaní v textovém editoru pro žáky nižších ročníku ZŠ. Hodnotí se především rychlost a přesnost přepisovaného textu. Práce v textovém editoru pro žáky vyšších ročníků ZŠ. Hodnotí se především schopnost úpravy textu dle zadání. Práce v programu Malování volná tvorba na zadané téma. Práce s vektorovou grafikou na předem zadané téma. Práce s rastrovou grafikou na předem zadané téma. Tvorba pokročilejší výtvarné práce, případně i s dokončením na PC. 1.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září říjen 2012: Učitelé odborných předmětů na SŠ ve spolupráci s věcným manažerem a metodikem ZŠ seznámí žáky SŠ s touto aktivitou. Žáci SŠ dodají učitelům své nápady na realizaci této aktivity (především témata soutěží). Tento seznam postupně zkonzultují nejen se svými učiteli, ale také s metodikem ZŠ a učiteli předmětů Informatika a Výtvarná výchova na základní škole. Na základě těchto konzultací bude stanoven definitivní seznam soutěží i s jejich časovým určením ( kalendář akcí ). S tímto kalendářem budou seznámeni i žáci ZŠ Listopad 2012 Květen 2013 Samotná realizace aktivity. V dostatečném předstihu bude vždy žáky SŠ vyhlášena konkrétní soutěž. Žáci ZŠ budou o této soutěži informování svými učiteli nebo metodikem ZŠ. Průběh soutěže bude monitorován (pořizován zápis, fotografie, uchovávány digitální výstupy) a ve školním časopise ZŠ a na webu SŠ bude o průběhu soutěže článek. 1.3 Úkoly pro ZŠ Metodik ZŠ po konzultaci se žáky SŠ (kteří mu předloží své návrhy), v součinnosti s jednotlivými vyučujícími základní školy a s věcným manažerem, vytvoří seznam témat pro tuto aktivitu. Společně s věcným manažérem střední školy vytvoří časový plán aktivit. Metodik ZŠ vytvoří a předá věcnému manažerovi seznam vhodného softwaru pro tuto aktivitu. Metodik základní školy zajistí, podle informací dodaných věcným manažerem, publicitu a propagaci jednotlivých akcí. Metodik základní školy bude informovat jednotlivé vyučující předmětu o akci a zajistí, společně s vyučujícím předmětu, případná předkola soutěže. Vyučující předmětu, v jehož hodině se předkolo soutěže bude provádět, zajistí dozor nad žáky a bude přítomen celou dobu aktivity, pokud bude tato aktivita probíhat ve vyučovací hodině. Metodik základní školy zajistí dokumentaci přípravných prací ze strany žáků základní školy. Jestliže bude soutěž realizována na základní škole, zajistí metodik základní školy dozor a dokumentaci soutěže. -3-

5 Metodik základní školy vyhodnotí práci studentů a toto hodnocení předá věcnému manažerovi. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Bude se podílet na záznamu této aktivity a následné publicitě. 1.4 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí spolu s učiteli odborných předmětů, aby žáci SŠ připravili návrh soutěží, poté v součinnosti s metodikem ZŠ, vytvoří seznam témat pro tuto aktivitu. Společně s metodikem ZŠ vytvoří časový plán aktivit. Věcný manažer dodá, v dostatečném časovém předstihu, informace k propagaci jednotlivých akcí. Věcný manažer zajistí dodání případných návodů k jednotlivým soutěžím, a to nejlépe publikováním dokumentů na webu projektu. Věcný manažer zajistí dokumentaci přípravných prací ze strany žáků střední školy. V součinnosti s učiteli odborných předmětů bude dozorovat práci žáků SŠ při realizaci a vyhodnocení soutěž. Jestliže bude soutěž realizována na střední škole, zajistí věcný manažer dozor a dokumentaci soutěže. Věcný manažer, společně s vyučujícími střední školy a na podkladě materiálů dodaných metodikem ZŠ, vyhodnotí práci žáků SŠ v této aktivitě. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Společně zajistí dokumentaci průběhu aktivity a publikování článků na webu školy a v časopise školy. Věcný manažer zajistí drobné ceny pro vítěze soutěží. 1.5 Vyhodnocení aktivity V této aktivitě bude hodnocena především práce žáků SŠ, kteří budou zajišťovat různé soutěže. Výsledky žáků ZŠ v soutěžích mohou v určitých případech zahrnout jejich učitelé do klasifikace. Práce žáků SŠ bude dokumentována archivací digitálních materiálů z příprav soutěže (přípravné materiály, propagační materiály, pravidla a pokyny, návody, ), fotodokumentací a článkem na webu. Dále budou archivovány soutěžní práce žáků ZŠ. Též budou archivovány soupisky soutěžících. Z aktivity bude pořízen metodikem ZŠ a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály ap.). Věcný manažer a metodik ZŠ vyhodnotí aktivitu jako celek a její přínos pro žáky ZŠ i SŠ. -4-

6 2 Help linka pro GoogleApps řízená žáky střední školy 2.1 Popis aktivity Využití cloudových nástrojů Google Apps mají ve studijním plánu jak žáci základní školy, tak žáci střední školy. Každý samozřejmě s nástroji pracuje přiměřeně ke svému věku a předpokládá se, že studenti mají znalosti a dovednosti rozsáhlejší. Tato aktivita je zaměřena na pomoc žákům základní školy ze strany žáků střední školy, a to právě s nástroji Google Apps. Žáci základní školy se naučí základní použití nástrojů v hodinách informatiky. Následně, v rámci projektu dostanou úkol na zpracování dokumentů pomocí nástrojů Google Apps. Zároveň každý žák základní školy bude přiřazen k jednomu ze žáků střední školy, který mu bude s úkolem pomáhat. Pomoc bude probíhat formou ů, chatů, videochatů, případně konferencí, a to v rámci hodin informatiky, i mimo vyučování, v domácí přípravě. V aktivitě bude důležité, že se žáci základní školy naučí pracovat s nástroji Google Apps a zároveň komunikovat moderními prostředky. Žáci střední školy by si, kromě komunikace moderními prostředky, měli procvičit, jak ostatním poradit a pomoci. Důležité je vysvětlit vše žákům střední školy a namotivovat je (vysvětlit, že jejich úloha je žákům poradit, ne za ně úkol vypracovat). Kontrola spolupráce by měla probíhat i tak, že žáci práci nasdílí studentům a učitelům pouze k prohlídce a ne k editaci. Helplinka by fungovala i pro učitele základní školy, kteří by potřebovali s nástroji Google Apps poradit. 2.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září říjen 2012: Zajištění komunikace mezi školami a domluva nad tím, který typ aktivity bude pro tento rok vyzkoušen. Zajistí věcný manažer v součinnosti s metodikem ZŠ. Informování žáků základní i střední školy, seznámení je s principy aktivity. Volba konkrétního časového určení realizace aktivity. Říjen červen 2012: Vlastní realizace aktivity. Na realizaci budou dohlížet učitelé daných předmětů (jak na základní tak na střední škole), jejich činnost budou koordinovat věcný manažer a metodik ZŠ. 2.3 Příklad realizace konkrétní aktivity Aktivita může probíhat dlouhodobě i krátkodobě. Může být nastavena jako práce v hodině i jako domácí práce. Příkladem dlouhodobé domácí práce je tvorba webových stránek. V rámci informatiky se žáci základní školy seznámí se základem tvorby webů pomocí nástrojů Google Apps. Následně bude žákům základní školy zadán úkol, který bude přesně definovat požadavky na web, který mají žáci vytvořit. Také bude každému žákovi předána ová adresa žáka střední školy pomocníka (jeden pomocník -5-

7 může mít na starosti více žáků ZŠ). V zadání projektu bude uvedeno, jak častá musí být komunikace mezi žáky ZŠ a SŠ. Na začátku projektu by žáci základní školy měli, v hodinách informatiky, navázat spojení se svými středoškolskými pomocníky a učitel zkontroluje, že spojení funguje. Žáci ZŠ budou se žáky SŠ komunikovat em či chatem (v příštích letech se případně může vyzkoušet i videochat). Komunikaci budou žáci archivovat. Žáci pracují na projektu a v případě potřeby kontaktují přidělené pomocníky. Ti mají úlohu poradců. Žákům pomáhají řešit problémy při tvorbě webů, ale i také hodnotí jak žáci pokračují v práci. Krátkodobá práce v hodině informatiky může být koncipována jako úkol, který žáci mají vytvořit během jedné vyučovací hodiny. Opět je zde předpoklad, že v zadání bude i rozšiřující látka, se kterou se žáci základní školy zatím nesetkali a měli by s ní poradit žáci střední školy. Při této verzi aktivity je důležité, aby komunikace mezi žáky ZŠ a SŠ byla již vyzkoušena a aby bylo zajištěno, že žáci SŠ budou k dispozici v daný čas. Jako úkol může být žákům zadáno vytvoření a zformátování textového dokumentu, tabulek nebo prezentace. Komunikace, která bude zde probíhat převážně chatem, bude opět archivována. 2.4 Úkoly pro ZŠ Metodik partnerské základní školy zajistí, na základě dodaných podkladů od věcného manažera střední školy, založení účtů na doméně základní školy pro žáky střední školy. Tyto účty budou nutné pro komunikaci mezi žáky ZŠ a SŠ. Metodik partnerské základní školy, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími základní školy a s věcným manažerem střední školy, vytvoří seznam témat pro tuto aktivitu a rozpracuje podmínky jednotlivých úkolů. Společně s věcným manažerem střední školy vytvoří časový plán aktivit a zajistí jejich integraci do časově tématických plánů jednotlivých předmětů. Metodik základní školy zajistí pro vyučujícího, v jehož hodině se bude aktivita realizovat, příslušnou techniku pro komunikaci mezi žáky ZŠ a SŠ. Vyučující předmětu, v jehož hodině se aktivita bude provádět, zajistí dozor nad žáky a bude přítomen celou dobu aktivity, pokud bude tato aktivita probíhat ve vyučovací hodině. Metodik základní školy zajistí dokumentaci a propagaci aktivity. Vyučující předmětu seznámí žáky s zadaným úkolem a vysvětlí jim podmínky, za kterých bude probíhat. Metodik základní školy, společně s vyučujícím, zajistí podklady pro dokumentaci aktivity. Jedná se hlavně o archivaci u a chatu, screeny obrazovek a fotografie. Vyučující předmětu vyhodnotí práci žáků základní školy na úkolu. Metodik základní školy, společně s vyučujícím předmětu, vyhodnotí spolupráci mezi žáky ZŠ a žáky SŠ a toto hodnocení předají věcnému manažerovi. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. -6-

8 2.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer dodá metodikovi partnerské školy podklady k založení účtu žákům střední školy na doméně základní školy. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s metodikem základní školy, seznam témat pro tuto aktivitu. Společně s metodikem základní školy vytvoří časový plán aktivit a zajistí jejich integraci do časově tématických plánů jednotlivých předmětů. Věcný manažer, společně s odpovědnými vyučujícími střední školy, zajistí připravenost žáků SŠ v domluvený čas tak, aby mohla aktivita proběhnout (v případě, kdy bude zvolena krátkodobá verze aktivity). Věcný manažer zajistí vytvoření diskusního fóra a určí odpovědného člověka za jeho moderování. Věcný manažer předá metodikovi základní školy informace potřebné k využívání diskusního fóra. Věcný manažer střední školy, společně s metodikem základní školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Věcný manažer, společně s odpovědnými vyučujícími střední školy, zajistí podklady pro dokumentaci aktivity. Jedná se hlavně o archivaci u a chatu, screeny obrazovek a fotografie. Věcný manažer, společně s vyučujícími střední školy a na podkladě materiálů dodaných metodikem základní školy, vyhodnotí práci žáků SŠ v této aktivitě. 2.6 Vyhodnocení aktivity Vyhodnocení aktivitu se bude skládat z několika částí. Výsledek zadaného úkolu budou mít žáci základní školy klasifikován v rámci daného předmětu. Metodik základní školy, společně s vyučujícím, na základě podkladů dodaných žáky (archivy emaliů a chatů), vyhodnotí jak probíhala komunikace mezi žáky ZŠ a SŠ. Dále budou hodnotit vlastní práci žáků SŠ a tyto podklady metodik základní školy předá věcnému manažerovi střední školy. Žáci střední školy budou hodnoceni svými vyučujícími a věcným manažerem po předložení archivu komunikace ( y, chaty) a na podkladě informací dodaných metodikem základní školy. Věcný manažer a metodik základní školy vyhodnotí aktivitu jako celek a určí její přínos pro žáky základní i střední školy. Přítomnost žáků základní i střední školy bude dokladována prezenčními listinami. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály apod.). -7-

9 3 Na jeden den středoškolákem 3.1 Popis aktivity V prostorách střední školy bude žákům ZŠ představena výuka odborných předmětů na SŠ. Žáci ZŠ budou seznámeni s tím, jak výuka odborných předmětů probíhá, a budou si moci vyzkoušet různé aktivity, které se daného předmětu a jeho výuky přímo dotýkají. Výuka bude probíhat v různých učebnách (každá učebna bude zastupovat jeden předmět). Zde žáky ZŠ provedou daným předmětem jeho odborní učitelé a také žáci SŠ, kteří tento předmět studují (studovali). Aktivita úzce souvisí i s aktivitou č. 7. Na základě zjištěného zájmu žáků ZŠ pro ně budou na SŠ vytvořeny krátkodobé kurzy (a to z oblastí, které žáky ZŠ nejvíce zaujaly). Žáci ZŠ budou důkladně poučeni o tom, co je na SŠ čeká, o bezpečnosti a chování v průběhu akce. Příklady možné realizace jednodenní výuky v prvním roce spolupráce: skladba PC (technické vybavení), ukázky různých grafických a dalších programů (programové vybavení), tvorba jednoduchých animací (počítačová grafika), ukázka programování (algoritmizace), stavba sítí (serverové služby), vazba knih (práce s materiály), kresba (výtvarné techniky), fotka (základy digitální fotografie) apod. 3.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září říjen 2012: Příprava aktivity: konkrétní plán aktivity (přesný popis jednotlivých aktivit), stanovení přesného termínu konání, informační materiál pro žáky ZŠ, příprava žáků SŠ, kteří se budou na výuce podílet a další. Říjen listopad 2012: Vlastní realizace aktivity, tj. jeden konkrétní den proběhne návštěva žáků ZŠ na střední škole, kde se budou seznamovat s odbornými předměty zde vyučovanými. 3.3 Úkoly pro ZŠ Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity a stanoví datum realizace aktivity. Metodik partnerské základní školy zajistí informovanost zainteresovaných učitelů (třídních devátých ročníků, výchovné poradkyně, dozoru) a samotných žáků devátých ročníků. Metodik základní školy zajistí propagaci aktivity. Metodik základní školy zajistí účast žáků základní školy na aktivitě. Pověření učitelé seznámí napřed žáky s tím, co se během aktivity bude konat a poučí je zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. Pověření učitelé základní školy zajistí dozor nad žáky základní školy na akci, během akce i při návratu z akce a budou přítomni celou dobu aktivity. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, vyhodnotí aktivitu. -8-

10 3.4 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, společně s metodikem základní školy, komunikaci mezi školami v rámci aktivity a stanoví datum realizace aktivity. Věcný manažér zajistí, v součinnosti s jednotlivými odbornými vyučujícími střední školy, ukázky na jednotlivých stanovištích a to jak po stránce materiální, tak po stránce personální. Žáci střední školy budou s dostatečným předstihem seznámeni s činností, kterou budou vykonávat. Aktivita se bude konat v prostorách střední školy. Střední škola zajistí materiální podporu aktivity. Střední škola poučí své žáky zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. Pověření učitelé střední školy zajistí dozor nad žáky střední školy během akce a budou přítomni celou dobu aktivity. Věcný manažer zajistí pořízení dokumentace akce. Věcný manažer, společně s metodikem základní školy, vyhodnotí aktivitu. 3.5 Vyhodnocení aktivity V rámci aktivity by měla být především vyhodnocena práce žáků střední školy na jednotlivých stanovištích. Tu budou hodnotit jednotliví učitelé střední školy v součinnosti s věcným manažerem a metodikem základní školy. Metodik základní školy vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro žáky základní školy. Věcný manažer vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro celou střední školu. Přítomnost žáků základní i střední školy bude dokladována prezenčními listinami. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály apod.). -9-

11 4 Žáci SŠ vedou přednášky a workshopy pro žáky ZŠ 4.1 Popis aktivity Žáci střední školy povedou přednášky, workshopy a cvičení pro žáky partnerské základní školy. Tato aktivita bude integrována na základní škole do hodin předmětů Informatika a Výtvarná výchova, a to v rámci běžné výuky. Témata budou žákům základní školy známa s dostatečným předstihem, alespoň čtrnácti dnů. Žáci SŠ se na vedení přednášek a workshopů budou připravovat v rámci hodin Praktických cvičení (a v budoucnu podle nového ŠVP v rámci modulů Projekty se ZŠ) a to pod vedením svých učitelů odborných předmětů. Žáci SŠ si zajistí, ve spolupráci s metodikem základní školy a učiteli odborných předmětů, pomůcky na ukázku a aktivity žáků. Přednášky a workshopy budou probíhat v prvním roce spolupráce především prezenční formou (na půdě ZŠ). Případně budou před samotnou prezenční částí i v průběhu realizace využívány další komunikační kanály (mail, elektronické konference, chaty apod.). Z přednášek a workshopů budou pořizovány fotografie. Metodik ZŠ s Věcným manažerem (a případně učiteli odborných předmětů na SŠ) pořídí podrobný popis realizace této aktivity (včetně případných doporučení ke změnám v mechanizmech spolupráce). Žáci (jak ZŠ a SŠ) vytvoří jednoduchou fotoreportáž, kterou zveřejní ve školním časopise základní školy a na webových stránkách projektu. V příštích letech je možné uvažovat i o jiných způsobech dokumentování (videoreportáže, videozáznamy celého průběhu apod.). Možná témata pro první rok spolupráce: Z čeho se skládá počítač (přednáška s praktickými ukázkami na téma Technické vybavení počítače). Na ZŠ by byla přednáška začleněna do hodin Informatika. Internet a možnosti jeho využití (přednáška s praktickými ukázkami: co je to Internet, jaké služby můžeme využívat a jak; lze zdůraznit bezpečné používání sociálních sítí a vůbec bezpečné chování při využívání Internetu). Na ZŠ by byla přednáška začleněna do hodin Informatika. Vytváříme si vlastní logo. Postup tvorby loga od kresebného návrhu po jeho počítačové zpracování. Na ZŠ by byl workshop začleněn do hodin Výtvarné výchovy a Informatiky. 4.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září 2012: Učitelé odborných předmětů na SŠ a předmětů ICT a Výtvarná výchova na ZŠ se pod vedením Metodika ZŠ a Věcného manažera domluví na konkrétním seznamu témat pro přednášky a workshopy. Stanoví rozsah a hloubku probíraného učiva, upřesní cílovou skupinu (pro kterou třídu bude přednáška určena), časové zařazení do výuky a domluví konkrétní podmínky realizace. Učitelé odborných předmětů na SŠ seznámí žáky SŠ s tématy, vyberou týmy žáků (pravděpodobně vždy 2 žáci na přípravu jedné přednášky nebo workshopu), které budou na přípravě aktivity pracovat a připraví s nimi plán práce. -10-

12 Říjen 2012 Květen 2013 Samotná realizace aktivity. Žáci SŠ se pod dohledem učitelů odborných předmětů připravují na realizaci přednášky či workshopu. V rámci hodin výuky odborných předmětů konzultují postup práce a odzkouší si i vedení této přednášky. Nejpozději 14 dní před samotnou realizací přednášky nebo workshopu seznámí učitel ZŠ své žáky s touto aktivitou. Žáci SŠ se v tomto období domluví s učitelem daného předmětu na ZŠ podrobnosti realizace, s Metodikem ZŠ domluví potřebné pomůcky či prezentační techniku. Pro tuto komunikaci lze volit různé komunikační prostředky (osobní kontakt, mail, chat apod.). Průběh přednášky nebo workshopu v prostorách ZŠ: Před samotným začátkem výuky si žáci SŠ připraví pomůcky a techniku v učebně ZŠ. Poté ve stanovené hodině povedou přednášku či workshop. Metodik ZŠ zajistí pedagogický dozor v této hodině. Tomuto workshopu či přednášce může předcházet přípravná činnost, kdy žáci SŠ komunikují se žáky ZŠ dalšími komunikačními kanály (mail, konference, chat, videokonference apod.), kde mohou svou přednášku uvést, zadat žákům ZŠ úkoly apod. Z průběhu výuky budou pořizovány fotografie (ty budou pak součástí záznamu o průběhu aktivity, budou zveřejněny na stránkách projektu a také budou sloužit jako podklad pro tvorbu fotoreportáže). Metodik ZŠ a Věcný manažer pak pořídí písemný záznam o realizaci. 4.3 Příklad realizace konkrétní aktivity Téma aktivity č. 1: Z čeho se skládá počítač. Vyučovaný předmět na ZŠ: Informatika V rámci jedné vyučovací hodiny by žáci SŠ seznámili žáky základní školy se složením počítače a výklad by doprovodili praktickými ukázkami. Aktivita může probíhat i ve více ročních (je tedy třeba přizpůsobit věku žáků obsah přednášky). Přednášet může ve všech ročnících jeden tým nebo může být více týmů pro každý ročník jeden. Žáci SŠ mohou konzultovat přípravu přednášky v hodinách Praktických cvičení. Učitel odborného předmětu na SŠ bude práci dozorovat. Konzultovat mohou i s učitelem Informatiky na ZŠ a Metodikem ZŠ, případně Věcným manažerem (osobně, elektronicky). Samotná přednáška bude probíhat v prostorách ZŠ. Metodik ZŠ zajistí pedagogický dozor a prezentační techniku. Téma aktivity č. 2: Vytváříme si vlastní logo. Vyučovaný předmět na ZŠ: Výtvarná výchova a Informatika V rámci předmětů Výtvarná výchova a Informatika předvedou žáci SŠ žákům ZŠ tvorbu loga od kresebného návrhu až po vlastní počítačovou realizaci. Pro žáky ZŠ si připraví ukázky hotových log, připraví návod popis tvorby loga. Před samotným workshopem seznámí žáky ZŠ (např. mailem, prostřednictvím webových stránek apod.) s ukázkami již hotových log a zadají jim úkoly, které mají žáci splnit. V rámci hodiny Výtvarné výchovy budou se žáky ZŠ pracovat -11-

13 na kresebném návrhu. V rámci hodiny Informatiky pak žáky ZŠ seznámí s programem vhodným pro digitální zpracování loga (použijí mobilní učebnu SŠ notebooky, které na ZŠ přinesou) a každý žák ZŠ si jednoduché logo vytvoří. Na této aktivitě se bude podílet více žáků ze SŠ (aby se mohli dostatečně věnovat žákům ZŠ). Opět se žáci SŠ budou připravovat v rámci hodin odborných předmětů pod dohledem svých učitelů a před samotnou realizací budou konzultovat postup výuky i s učiteli ze ZŠ a Metodikem ZŠ, případně Věcným manažerem. 4.4 Úkoly pro ZŠ Metodik ZŠ seznámí učitele ZŠ s principem aktivity. Společně vyberou seznam možných témat pro přednášky a workshopy. Poté se na společné schůzce s učiteli odborných předmětů ze SŠ a věcným metodikem definitivně domluví na seznamu témat a domluví podrobně realizaci každé z aktivit. Metodik ZŠ společně s věcným manažerem poté vytvoří časový plán aktivit a zajistí jejich integraci do časově tematických plánů jednotlivých předmětů. Metodik základní školy, společně s vyučujícím předmětu, v jehož hodině se bude aktivita realizovat, zajistí prezentační techniku a jiné pomůcky, na kterých se domluví s věcným manažerem a studenty SŠ. Vyučující předmětu, v jehož hodině se aktivita bude provádět, zajistí dozor nad žáky a bude přítomen celou dobu aktivity. Aktivita bude časově omezena a čas bude předem domluven. Aktivity budou probíhat v prostorách základní školy. Metodik ZŠ (v součinnosti s věcným manažerem a učitelem předmětu, ve kterém aktivita probíhá) zajistí dokumentaci a propagaci aktivity. Vyučující předmětu seznámí napřed žáky s tím, co se během aktivity bude konat a poučí je zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. Metodik ZŠ, společně s vyučující, vytvoří hodnocení studentů pro potřeby střední školy a odevzdají ho věcnému manažerovi projektu. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. 4.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy a s metodikem základní školy, seznam témat pro tuto aktivitu. S tímto seznamem učitelé odborných předmětů seznámí žáky a zajistí sestavení týmů pro jejich realizaci. Společně s metodikem základní školy vytvoří časový plán aktivit. Střední škola zajistí personální i materiální podporu aktivity. Střední škola poučí své žáky zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. 4.6 Vyhodnocení aktivity Znalosti a dovednosti získané v rámci aktivity by ověřoval u žáků základní školy vyučující daného předmětu a byly by součástí jejich klasifikace. -12-

14 Práci žáků střední školy by hodnotil vyučující základní školy společně s metodikem základní školy a hodnocení předal věcnému manažerovi, který by je dále konzultoval s jednotlivými vyučujícími střední školy. Není vyloučena ani přítomnost vyučujícího střední školy na dané aktivitě. V takovém případě by se tento vyučující také podílel na hodnocení svých žáků. Přítomnost žáků ZŠ i SŠ bude dokladována prezenčními listinami. Z aktivity bude pořízen metodikem ZŠ a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály ap.). -13-

15 5 E-learningové kurzy pro žáky základní školy 5.1 Popis aktivity Žáci střední školy, pod vedením svých učitelů připraví a povedou e-learningové kurzy pro žáky základní školy. Tato aktivita může případně navazovat i na ostatní aktivity. Mohla by pomoci připravit soutěžící na následné soutěže (aktivita 1) nebo sloužit jako doplněk ke krátkodobým kurzům (aktivita 7). Samozřejmě může stát tato aktivita i sama o sobě. E-learningové kurzy by měly zpracovávat témata tak, aby žáci na svých počítačích mohli používat volně šířitelný software, případně mohli na školních počítačích používat software, který vlastní základní škola. Většina aktivit žáků základní školy v rámci této aktivity se plánuje mimo výuku. Některá témata by se částečně dala realizovat v hodinách Informatiky. Výsledky práce žáků základní školy by vyhodnocovali žáci střední školy, společně s učiteli střední školy a metodikem školy základní. E-learningové prostředí by dodala střední škola. Žák základní školy by se přihlásil do e-learningového kurzu a jeho činnost by byla monitorována. 5.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září listopad 2012: Výběr tématu a následná příprava kurzů žáky střední školy (především v hodinách Praktických cvičení) pod vedením jejich odborných učitelů. Příprava informačního materiálu o nabídce kurzů. Listopad květen 2012: Vlastní realizace aktivity. Žáci základní školy si vyberou kurz, který je zajímá a přihlásí se k jeho studiu. Metodik ZŠ předá věcnému manažerovi seznam žáků, ten pak připraví přístupy do e-learningu střední školy. Následně mohou žáci základní školy kurz studovat, budou vedeni tutorem z řad žáků střední školy. 5.3 Příklad realizace konkrétní aktivity V průběhu tohoto i příštích školních roků mohou být realizovány např. tyto aktivity: Kurz: Úprava digitální fotografie v programu Gimp. Toto téma by mohlo navazovat (předcházet, existovat souběžně) s krátkodobým kurzem Základy fotografování. Znalosti získané na kurzy by si žáci procvičili pomocí e-learningu. Kurz: Jak pracovat s Malováním Aktivita vhodná pro žáky nižších ročníků. Ti by se pomocí e-learningového kurzu mohli připravit na následnou soutěž. Kurz: Tvorba vektorové grafiky v programu Callisto Procvičení tvorby vektorové grafiky by mohlo být ukončeno soutěží (viz. aktivita 1). -14-

16 Kurz: Editace videa v programu Windows Movie Maker Aktivita navazující na kurz Základy filmování (aktivita 7). 5.4 Úkoly pro ZŠ Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Metodik základní školy zajistí propagaci aktivity na základě informací od věcného manažera. Metodik základní školy bude nápomocen žákům základní školy při přihlašování do e-learningového systému. Metodik základní školy zajistí žákům základní školy (v součinnosti s tutorem daného kurzu) volně šiřitelné programy, potřebné pro danou aktivitu. Metodik základní školy, společně s učiteli základní školy, zajistí přístup k e-learningovým aktivitám, pokud budou probíhat v rámci výuky. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, vyhodnotí aktivitu. 5.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, společně s metodikem základní školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, nabídku kurzů pro žáky základní školy. Tato nabídka bude obsahovat: název kurzu, stručný obsah kurzu, pro jakou věkovou hladinu je kurz vhodný, počet lekcí kurzu, termín začátku kurzu, jaký bude výstup kurzu. Tuto nabídku, společně s postupem, jak se přihlásit do e-learningového systému, předá metodikovi základní školy. Věcný manažer zajistí bezproblémový chod e-learningového systému. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, zajistí, aby žáci střední školy včas a kvalitně vytvořili obsah příslušných kurzů. Věcný manažer zajistí pořízení dokumentace akce, jako statistiky přístupů do e-learningového systému, práce účastníků, apod. Věcný manažer zajistí a bude kontrolovat včasnou a kvalitní zpětnou vazbu v rámci e-learningových aktivit a také hodnocení prací účastníků aktivity. Věcný manažer, společně s metodikem základní školy, vyhodnotí aktivitu. 5.6 Vyhodnocení aktivity Výstupem by měly být práce jednotlivých účastníků v rámci e-learningového kurzu, které budou definované v obsahu kurzu. V rámci aktivity se bude hodnotit práce žáků střední školy na přípravě a realizaci e-learningových aktivit. Tuto práci bude hodnotit hlavně věcný manažer společně s vyučujícími střední školy (patrony jednotlivých aktivit) a metodikem základní školy. Dále se bude hodnotit přístup a aktivita žáků základní školy v rámci e-learningových kurzů. Tuto část bude hodnotit hlavně metodik základní školy, společně s věcným manažerem, na podkladě informací, dodaných z e-learningového systému. -15-

17 Metodik základní školy vyhodnotí přínos pro žáky základní školy. Věcný manažer vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro žáky střední školy. Účast v aktivitě bude dokladována informačními a statistickými přehledy e-learningového systému. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (práce účastníků, statistické výstupy e-learningového systému, digitální materiály, apod.). -16-

18 6 Výukové materiály pro učitele základní školy 6.1 Popis aktivity Žáci střední školy, pod vedením svých učitelů, připraví pro učitele základní školy výukové materiály do jejich hodin. Může se jednat o prezentace, výukové materiály pro tabuli SMART, animace, programy, videa nebo modely. Jejich využití ve výuce bude již na učitelích základní školy. Metodik základní školy, společně s vyučujícími, sestaví možná témata pro tuto aktivitu, společně s termínovým rozvrhem a základní představou učitele o výukovém materiálu. Věcný manažer a vyučující střední školy následně zadají úkoly žákům střední školy a budou kontrolovat jejich práci. Vytvořené učební materiály předá věcný manažer metodikovi základní školy, který je poskytne jednotlivým učitelům základní školy. Aktivita by mohla být spojena s aktivitou 4 (přednášky žáků střední školy), kdy by žáci střední školy vlastní výukový materiál také prezentovali. 6.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Prosinec leden 2012: Příprava aktivity domluva žáků ZŠ a učitelů SŠ na konkrétní podobě výukového materiálu. Únor květen 2012: Vlastní realizace aktivity. Tvorba konkrétních materiálů. Práci dozorují učitelé SŠ a věcný manažer. Žáci komunikují s učiteli ZŠ, posílají jim ke schválení klíčové části materiálu, domlouvají se na případných úpravách a opravách. 6.3 Příklad realizace konkrétní aktivity Žáci SŠ mohou vytvářet výukové materiály buď přesně podle pokynů učitelů ZŠ (učitel si přesně zadá, jaké materiály chce vytvořit, co mají obsahovat za texty a obrázky a další specifika) nebo mohou vytvářet materiály z předmětů, které studují (zde mohou žáci učitelům sami navrhnout obsah materiálu a potom ve společné diskuzi obsah korigovat). Materiály z oblasti studovaných předmětů žáků SŠ mohou být např. z těchto oblastí: Výukový materiál Animace činnosti elektromagnetického relé Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří animaci činnosti elektromagnetického relé. Tuto animaci použije učitel základní školy ve výuce fyziky podle svého uvážení. Výukový materiál Program na vykreslování funkcí Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří program, který po zadání předpisu funkce vykreslí její graf. Tento program by vyučující základní školy použil jako ukázku v hodinách matematiky. -17-

19 Výukový materiál Video chemického nebo přírodovědného experimentu Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, natočí zadaný chemický nebo přírodovědný experiment. Toto video by vyučující základní školy použil jako ukázku v hodinách chemie nebo přírodopisu. Výukový materiál Model na ukázku, jak vlastnosti vodiče ovlivňují jeho odpor Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří pomůcku, která by demonstrovala, jaké vlastnosti vodiče ovlivňují jeho elektrický odpor. Tuto pomůcku by vyučující základní školy použil jako ukázku v hodinách fyziky. Výukový materiál pro tabuli SMART Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří výukový materiál pro tabuli SMART. Tuto pomůcku by vyučující základní školy použil pro aktivity ve svých hodinách. 6.4 Úkoly pro ZŠ Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Metodik základní školy, společně s učiteli základní školy a na podkladě informací dodaných věcným manažerem, sestaví seznam témat pro tuto aktivitu, s popisem výukového materiálu a termínem dodání. Metodik základní školy přebírá od věcného manažera vytvořené výukové materiály a zajistí jejich distribuci jednotlivým učitelům základní školy. Metodik základní školy zajistí pořízení dokumentace z používání výukových pomůcek vytvořených v rámci této aktivity. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, vyhodnotí aktivitu. 6.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, společně s metodikem základní školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Věcný manažer dodá metodikovi základní školy informace o tom, jaké typy pomůcek jsou žáci střední školy schopni vytvořit. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, zadání témat jednotlivým žákům střední školy. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, průběžnou kontrolu práce žáků na zadaném tématu. Věcný manažer zajistí včasné odevzdání výukové pomůcky metodikovi základní školy v domluveném časovém termínu a kvalitě. Věcný manažer zajistí pořízení dokumentace z tvorby výukových materiálů v této aktivitě. Věcný manažer, společně s metodikem základní školy, vyhodnotí aktivitu. 6.6 Vyhodnocení aktivity Výstupem aktivity by měla být řada různých výukových materiálů, vytvořených žáky střední školy. -18-

20 V rámci aktivity se bude hodnotit práce studentů střední školy na příslušném výukovém materiálu. Tuto práci bude hodnotit hlavně věcný manažer, společně s vyučujícími střední školy a metodikem střední školy. Metodik základní školy dále vyhodnotí, v součinnosti s učiteli základní školy, využití výukového materiálu ve výuce. Metodik základní školy vyhodnotí přínos pro učitele základní školy. Věcný manažér vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro žáky střední školy. Účast v aktivitě bude dokladována jednotlivými výukovými materiály a fotografiemi z jejich použití. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (práce účastníků, digitální materiály, apod.). -19-

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Matematika pro inženýry 21. století

Matematika pro inženýry 21. století Matematika pro inženýry 21. století Schůzka realizačního týmu 2. 12. 2010 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Program schůzky: Informace o

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.)

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Martina Kovářová, studentka ÚI, FPF, SU 1. května 2014 Název projektu (zkratka) Návody pro Národní knihovnu (NapNak) Logo projektu

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Známí matematici v hodinách matematiky

Známí matematici v hodinách matematiky Známí matematici v hodinách matematiky Obsah 1. Popis projektu... 2 2. Úkol... 3 3. Posup... 3 3.1 Témata... 3 3.2 Role v týmu... 3 4. Zdroje informací... 4 5. Hodnocení projektu... 4 6. Závěr... 5 7.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 Projekt EDUNET, průběžná zpráva 1.-6.2006 str. 1/6 Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 1. Popis výchozího stavu 2. Požadovaný cílový stav k 30. 6. 2006 3. Plnění projektu:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

MATEMATIKA PRO INŽENÝRY 21. STOLETÍ

MATEMATIKA PRO INŽENÝRY 21. STOLETÍ MATEMATIKA PRO INŽENÝRY 21. STOLETÍ Schůzka realizačního týmu 8. 9. 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROGRAM SCHŮZKY: Pilotní kurzy

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 DVPP velké množství kolegů na seminářích a konferencích problém předávání poznatků ostatním 1. fáze v rámci komise

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT1 Počítačová grafika a multimédia

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT1 Počítačová grafika a multimédia SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT1 Počítačová

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Statistika na Vysočině Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel / Předmět Ing. Jana Kahounová/Statistika/ITE Mgr. Pavel Rafaj / Zeměpis Ing. Jaroslava Hánová/ITE PhDr. Zdeňka Machačová/ANJ

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ Projekt SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY 09. 08. 2013 Hvězdárna Valašské Meziříčí Přítomni: Viz prezenční listina Předmět jednání: Koordinace realizace přeshraničního projektu Společně

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více