Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ"

Transkript

1 Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ POPIS MECHANISMŮ SPOLUPRÁCE Mgr. Vladimír Hradecký, Mgr. Lenka Sklenářová Projekt CZ.1.07/1.1.32/ je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR

2 Obsah 1 SOUTĚŽE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY HELP LINKA PRO GOOGLEAPPS ŘÍZENÁ ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY NA JEDEN DEN STŘEDOŠKOLÁKEM POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY ŽÁCI SŠ VEDOU PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY PRO ŽÁKY ZŠ POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY KRÁTKODOBÉ KURZY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY

3 1 Soutěže pro žáky základní školy 1.1 Popis aktivity Žáci střední školy připraví pro žáky základní školy různé typy soutěží. Žáci střední školy připraví vlastní soutěž: téma, jasně definovaná pravidla a zadání, zdokumentování průběhu a vyhodnocení. Soutěže by mohly probíhat v několika formách: Soutěž s volnou účastí: Žáci střední vyhlásí pravidla soutěže a přihlásit se může kterýkoli žák základní školy. S organizací přihlašování pomůže metodik ZŠ. V tomto typu soutěže je třeba předem zohlednit věk a případně soutěž rozdělit na kategorie. Pokud bude soutěž realizována centrálně v prostorách základní školy, je také nutno zohlednit počet soutěžících. Ten musí být buď omezen na počet počítačů, nebo se musí počítat s několika koly soutěže. Poznámka: při přihlašování na soutěž či při odevzdávání hotové práce se může pracovat s různými on-line nástroji. Bude se tak procvičovat další IT dovednost. Soutěž se školními předkoly: V tomto typu soutěže budou předkola probíhat například v rámci výuky. Z těchto předkol bude vybrán příslušný počet žáků do finále. Předkola bude zajišťovat (organizačně) základní škola. Tento typ soutěže je vhodný především na procvičení dovedností, které žáci získají v hodinách informatiky. Soutěž s domácím předkolem: Podle pravidel soutěže by žáci vypracovali soutěžní práce sami doma. Žáci střední školy by práce vyhodnotili a vybrali finalisty. Ti by museli ve finále svou práci obhájit. Forem obhajoby může být více: vytvoření části původní práce, tvorba práce podobné, prezentace projektu před komisí (slouženou ze žáků SŠ, případně i jejich učitelů). Tento typ soutěže je vhodný pro časově náročnější projekty. Soutěže budou probíhat na softwaru, který je freewarový nebo je k dispozici na počítačích základní školy. Pokud by soutěž probíhala na základní škole, zajišťuje dozor a materiální zabezpečení partnerská základní škola. Pokud by soutěž probíhala na střední škole, zajišťuje dozor a materiální zabezpečení střední škola. Žáci střední školy by pro jednotlivé soutěže vytvořili vzorové práce nebo návody. (Například pro soutěž v použití programu Malování by vytvořili návod, jak krok po kroku, pomocí nástrojů programu, vytvořit slona.) Pro zamyšlení: V některých typech soutěží by mohli proti sobě závodit zástupci základní školy a střední školy. Muselo by se však vybrat takové téma soutěže, které by eliminovalo rozdíl věku a případných znalostí. Termín soutěže by se měl vybrat podle časově tématického plánu předmětu Informatika, aby žáci již dokázali daný software použít. -2-

4 Možná témata soutěží pro první rok spolupráce: Psaní v textovém editoru pro žáky nižších ročníku ZŠ. Hodnotí se především rychlost a přesnost přepisovaného textu. Práce v textovém editoru pro žáky vyšších ročníků ZŠ. Hodnotí se především schopnost úpravy textu dle zadání. Práce v programu Malování volná tvorba na zadané téma. Práce s vektorovou grafikou na předem zadané téma. Práce s rastrovou grafikou na předem zadané téma. Tvorba pokročilejší výtvarné práce, případně i s dokončením na PC. 1.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září říjen 2012: Učitelé odborných předmětů na SŠ ve spolupráci s věcným manažerem a metodikem ZŠ seznámí žáky SŠ s touto aktivitou. Žáci SŠ dodají učitelům své nápady na realizaci této aktivity (především témata soutěží). Tento seznam postupně zkonzultují nejen se svými učiteli, ale také s metodikem ZŠ a učiteli předmětů Informatika a Výtvarná výchova na základní škole. Na základě těchto konzultací bude stanoven definitivní seznam soutěží i s jejich časovým určením ( kalendář akcí ). S tímto kalendářem budou seznámeni i žáci ZŠ Listopad 2012 Květen 2013 Samotná realizace aktivity. V dostatečném předstihu bude vždy žáky SŠ vyhlášena konkrétní soutěž. Žáci ZŠ budou o této soutěži informování svými učiteli nebo metodikem ZŠ. Průběh soutěže bude monitorován (pořizován zápis, fotografie, uchovávány digitální výstupy) a ve školním časopise ZŠ a na webu SŠ bude o průběhu soutěže článek. 1.3 Úkoly pro ZŠ Metodik ZŠ po konzultaci se žáky SŠ (kteří mu předloží své návrhy), v součinnosti s jednotlivými vyučujícími základní školy a s věcným manažerem, vytvoří seznam témat pro tuto aktivitu. Společně s věcným manažérem střední školy vytvoří časový plán aktivit. Metodik ZŠ vytvoří a předá věcnému manažerovi seznam vhodného softwaru pro tuto aktivitu. Metodik základní školy zajistí, podle informací dodaných věcným manažerem, publicitu a propagaci jednotlivých akcí. Metodik základní školy bude informovat jednotlivé vyučující předmětu o akci a zajistí, společně s vyučujícím předmětu, případná předkola soutěže. Vyučující předmětu, v jehož hodině se předkolo soutěže bude provádět, zajistí dozor nad žáky a bude přítomen celou dobu aktivity, pokud bude tato aktivita probíhat ve vyučovací hodině. Metodik základní školy zajistí dokumentaci přípravných prací ze strany žáků základní školy. Jestliže bude soutěž realizována na základní škole, zajistí metodik základní školy dozor a dokumentaci soutěže. -3-

5 Metodik základní školy vyhodnotí práci studentů a toto hodnocení předá věcnému manažerovi. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Bude se podílet na záznamu této aktivity a následné publicitě. 1.4 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí spolu s učiteli odborných předmětů, aby žáci SŠ připravili návrh soutěží, poté v součinnosti s metodikem ZŠ, vytvoří seznam témat pro tuto aktivitu. Společně s metodikem ZŠ vytvoří časový plán aktivit. Věcný manažer dodá, v dostatečném časovém předstihu, informace k propagaci jednotlivých akcí. Věcný manažer zajistí dodání případných návodů k jednotlivým soutěžím, a to nejlépe publikováním dokumentů na webu projektu. Věcný manažer zajistí dokumentaci přípravných prací ze strany žáků střední školy. V součinnosti s učiteli odborných předmětů bude dozorovat práci žáků SŠ při realizaci a vyhodnocení soutěž. Jestliže bude soutěž realizována na střední škole, zajistí věcný manažer dozor a dokumentaci soutěže. Věcný manažer, společně s vyučujícími střední školy a na podkladě materiálů dodaných metodikem ZŠ, vyhodnotí práci žáků SŠ v této aktivitě. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Společně zajistí dokumentaci průběhu aktivity a publikování článků na webu školy a v časopise školy. Věcný manažer zajistí drobné ceny pro vítěze soutěží. 1.5 Vyhodnocení aktivity V této aktivitě bude hodnocena především práce žáků SŠ, kteří budou zajišťovat různé soutěže. Výsledky žáků ZŠ v soutěžích mohou v určitých případech zahrnout jejich učitelé do klasifikace. Práce žáků SŠ bude dokumentována archivací digitálních materiálů z příprav soutěže (přípravné materiály, propagační materiály, pravidla a pokyny, návody, ), fotodokumentací a článkem na webu. Dále budou archivovány soutěžní práce žáků ZŠ. Též budou archivovány soupisky soutěžících. Z aktivity bude pořízen metodikem ZŠ a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály ap.). Věcný manažer a metodik ZŠ vyhodnotí aktivitu jako celek a její přínos pro žáky ZŠ i SŠ. -4-

6 2 Help linka pro GoogleApps řízená žáky střední školy 2.1 Popis aktivity Využití cloudových nástrojů Google Apps mají ve studijním plánu jak žáci základní školy, tak žáci střední školy. Každý samozřejmě s nástroji pracuje přiměřeně ke svému věku a předpokládá se, že studenti mají znalosti a dovednosti rozsáhlejší. Tato aktivita je zaměřena na pomoc žákům základní školy ze strany žáků střední školy, a to právě s nástroji Google Apps. Žáci základní školy se naučí základní použití nástrojů v hodinách informatiky. Následně, v rámci projektu dostanou úkol na zpracování dokumentů pomocí nástrojů Google Apps. Zároveň každý žák základní školy bude přiřazen k jednomu ze žáků střední školy, který mu bude s úkolem pomáhat. Pomoc bude probíhat formou ů, chatů, videochatů, případně konferencí, a to v rámci hodin informatiky, i mimo vyučování, v domácí přípravě. V aktivitě bude důležité, že se žáci základní školy naučí pracovat s nástroji Google Apps a zároveň komunikovat moderními prostředky. Žáci střední školy by si, kromě komunikace moderními prostředky, měli procvičit, jak ostatním poradit a pomoci. Důležité je vysvětlit vše žákům střední školy a namotivovat je (vysvětlit, že jejich úloha je žákům poradit, ne za ně úkol vypracovat). Kontrola spolupráce by měla probíhat i tak, že žáci práci nasdílí studentům a učitelům pouze k prohlídce a ne k editaci. Helplinka by fungovala i pro učitele základní školy, kteří by potřebovali s nástroji Google Apps poradit. 2.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září říjen 2012: Zajištění komunikace mezi školami a domluva nad tím, který typ aktivity bude pro tento rok vyzkoušen. Zajistí věcný manažer v součinnosti s metodikem ZŠ. Informování žáků základní i střední školy, seznámení je s principy aktivity. Volba konkrétního časového určení realizace aktivity. Říjen červen 2012: Vlastní realizace aktivity. Na realizaci budou dohlížet učitelé daných předmětů (jak na základní tak na střední škole), jejich činnost budou koordinovat věcný manažer a metodik ZŠ. 2.3 Příklad realizace konkrétní aktivity Aktivita může probíhat dlouhodobě i krátkodobě. Může být nastavena jako práce v hodině i jako domácí práce. Příkladem dlouhodobé domácí práce je tvorba webových stránek. V rámci informatiky se žáci základní školy seznámí se základem tvorby webů pomocí nástrojů Google Apps. Následně bude žákům základní školy zadán úkol, který bude přesně definovat požadavky na web, který mají žáci vytvořit. Také bude každému žákovi předána ová adresa žáka střední školy pomocníka (jeden pomocník -5-

7 může mít na starosti více žáků ZŠ). V zadání projektu bude uvedeno, jak častá musí být komunikace mezi žáky ZŠ a SŠ. Na začátku projektu by žáci základní školy měli, v hodinách informatiky, navázat spojení se svými středoškolskými pomocníky a učitel zkontroluje, že spojení funguje. Žáci ZŠ budou se žáky SŠ komunikovat em či chatem (v příštích letech se případně může vyzkoušet i videochat). Komunikaci budou žáci archivovat. Žáci pracují na projektu a v případě potřeby kontaktují přidělené pomocníky. Ti mají úlohu poradců. Žákům pomáhají řešit problémy při tvorbě webů, ale i také hodnotí jak žáci pokračují v práci. Krátkodobá práce v hodině informatiky může být koncipována jako úkol, který žáci mají vytvořit během jedné vyučovací hodiny. Opět je zde předpoklad, že v zadání bude i rozšiřující látka, se kterou se žáci základní školy zatím nesetkali a měli by s ní poradit žáci střední školy. Při této verzi aktivity je důležité, aby komunikace mezi žáky ZŠ a SŠ byla již vyzkoušena a aby bylo zajištěno, že žáci SŠ budou k dispozici v daný čas. Jako úkol může být žákům zadáno vytvoření a zformátování textového dokumentu, tabulek nebo prezentace. Komunikace, která bude zde probíhat převážně chatem, bude opět archivována. 2.4 Úkoly pro ZŠ Metodik partnerské základní školy zajistí, na základě dodaných podkladů od věcného manažera střední školy, založení účtů na doméně základní školy pro žáky střední školy. Tyto účty budou nutné pro komunikaci mezi žáky ZŠ a SŠ. Metodik partnerské základní školy, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími základní školy a s věcným manažerem střední školy, vytvoří seznam témat pro tuto aktivitu a rozpracuje podmínky jednotlivých úkolů. Společně s věcným manažerem střední školy vytvoří časový plán aktivit a zajistí jejich integraci do časově tématických plánů jednotlivých předmětů. Metodik základní školy zajistí pro vyučujícího, v jehož hodině se bude aktivita realizovat, příslušnou techniku pro komunikaci mezi žáky ZŠ a SŠ. Vyučující předmětu, v jehož hodině se aktivita bude provádět, zajistí dozor nad žáky a bude přítomen celou dobu aktivity, pokud bude tato aktivita probíhat ve vyučovací hodině. Metodik základní školy zajistí dokumentaci a propagaci aktivity. Vyučující předmětu seznámí žáky s zadaným úkolem a vysvětlí jim podmínky, za kterých bude probíhat. Metodik základní školy, společně s vyučujícím, zajistí podklady pro dokumentaci aktivity. Jedná se hlavně o archivaci u a chatu, screeny obrazovek a fotografie. Vyučující předmětu vyhodnotí práci žáků základní školy na úkolu. Metodik základní školy, společně s vyučujícím předmětu, vyhodnotí spolupráci mezi žáky ZŠ a žáky SŠ a toto hodnocení předají věcnému manažerovi. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. -6-

8 2.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer dodá metodikovi partnerské školy podklady k založení účtu žákům střední školy na doméně základní školy. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s metodikem základní školy, seznam témat pro tuto aktivitu. Společně s metodikem základní školy vytvoří časový plán aktivit a zajistí jejich integraci do časově tématických plánů jednotlivých předmětů. Věcný manažer, společně s odpovědnými vyučujícími střední školy, zajistí připravenost žáků SŠ v domluvený čas tak, aby mohla aktivita proběhnout (v případě, kdy bude zvolena krátkodobá verze aktivity). Věcný manažer zajistí vytvoření diskusního fóra a určí odpovědného člověka za jeho moderování. Věcný manažer předá metodikovi základní školy informace potřebné k využívání diskusního fóra. Věcný manažer střední školy, společně s metodikem základní školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Věcný manažer, společně s odpovědnými vyučujícími střední školy, zajistí podklady pro dokumentaci aktivity. Jedná se hlavně o archivaci u a chatu, screeny obrazovek a fotografie. Věcný manažer, společně s vyučujícími střední školy a na podkladě materiálů dodaných metodikem základní školy, vyhodnotí práci žáků SŠ v této aktivitě. 2.6 Vyhodnocení aktivity Vyhodnocení aktivitu se bude skládat z několika částí. Výsledek zadaného úkolu budou mít žáci základní školy klasifikován v rámci daného předmětu. Metodik základní školy, společně s vyučujícím, na základě podkladů dodaných žáky (archivy emaliů a chatů), vyhodnotí jak probíhala komunikace mezi žáky ZŠ a SŠ. Dále budou hodnotit vlastní práci žáků SŠ a tyto podklady metodik základní školy předá věcnému manažerovi střední školy. Žáci střední školy budou hodnoceni svými vyučujícími a věcným manažerem po předložení archivu komunikace ( y, chaty) a na podkladě informací dodaných metodikem základní školy. Věcný manažer a metodik základní školy vyhodnotí aktivitu jako celek a určí její přínos pro žáky základní i střední školy. Přítomnost žáků základní i střední školy bude dokladována prezenčními listinami. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály apod.). -7-

9 3 Na jeden den středoškolákem 3.1 Popis aktivity V prostorách střední školy bude žákům ZŠ představena výuka odborných předmětů na SŠ. Žáci ZŠ budou seznámeni s tím, jak výuka odborných předmětů probíhá, a budou si moci vyzkoušet různé aktivity, které se daného předmětu a jeho výuky přímo dotýkají. Výuka bude probíhat v různých učebnách (každá učebna bude zastupovat jeden předmět). Zde žáky ZŠ provedou daným předmětem jeho odborní učitelé a také žáci SŠ, kteří tento předmět studují (studovali). Aktivita úzce souvisí i s aktivitou č. 7. Na základě zjištěného zájmu žáků ZŠ pro ně budou na SŠ vytvořeny krátkodobé kurzy (a to z oblastí, které žáky ZŠ nejvíce zaujaly). Žáci ZŠ budou důkladně poučeni o tom, co je na SŠ čeká, o bezpečnosti a chování v průběhu akce. Příklady možné realizace jednodenní výuky v prvním roce spolupráce: skladba PC (technické vybavení), ukázky různých grafických a dalších programů (programové vybavení), tvorba jednoduchých animací (počítačová grafika), ukázka programování (algoritmizace), stavba sítí (serverové služby), vazba knih (práce s materiály), kresba (výtvarné techniky), fotka (základy digitální fotografie) apod. 3.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září říjen 2012: Příprava aktivity: konkrétní plán aktivity (přesný popis jednotlivých aktivit), stanovení přesného termínu konání, informační materiál pro žáky ZŠ, příprava žáků SŠ, kteří se budou na výuce podílet a další. Říjen listopad 2012: Vlastní realizace aktivity, tj. jeden konkrétní den proběhne návštěva žáků ZŠ na střední škole, kde se budou seznamovat s odbornými předměty zde vyučovanými. 3.3 Úkoly pro ZŠ Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity a stanoví datum realizace aktivity. Metodik partnerské základní školy zajistí informovanost zainteresovaných učitelů (třídních devátých ročníků, výchovné poradkyně, dozoru) a samotných žáků devátých ročníků. Metodik základní školy zajistí propagaci aktivity. Metodik základní školy zajistí účast žáků základní školy na aktivitě. Pověření učitelé seznámí napřed žáky s tím, co se během aktivity bude konat a poučí je zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. Pověření učitelé základní školy zajistí dozor nad žáky základní školy na akci, během akce i při návratu z akce a budou přítomni celou dobu aktivity. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, vyhodnotí aktivitu. -8-

10 3.4 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, společně s metodikem základní školy, komunikaci mezi školami v rámci aktivity a stanoví datum realizace aktivity. Věcný manažér zajistí, v součinnosti s jednotlivými odbornými vyučujícími střední školy, ukázky na jednotlivých stanovištích a to jak po stránce materiální, tak po stránce personální. Žáci střední školy budou s dostatečným předstihem seznámeni s činností, kterou budou vykonávat. Aktivita se bude konat v prostorách střední školy. Střední škola zajistí materiální podporu aktivity. Střední škola poučí své žáky zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. Pověření učitelé střední školy zajistí dozor nad žáky střední školy během akce a budou přítomni celou dobu aktivity. Věcný manažer zajistí pořízení dokumentace akce. Věcný manažer, společně s metodikem základní školy, vyhodnotí aktivitu. 3.5 Vyhodnocení aktivity V rámci aktivity by měla být především vyhodnocena práce žáků střední školy na jednotlivých stanovištích. Tu budou hodnotit jednotliví učitelé střední školy v součinnosti s věcným manažerem a metodikem základní školy. Metodik základní školy vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro žáky základní školy. Věcný manažer vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro celou střední školu. Přítomnost žáků základní i střední školy bude dokladována prezenčními listinami. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály apod.). -9-

11 4 Žáci SŠ vedou přednášky a workshopy pro žáky ZŠ 4.1 Popis aktivity Žáci střední školy povedou přednášky, workshopy a cvičení pro žáky partnerské základní školy. Tato aktivita bude integrována na základní škole do hodin předmětů Informatika a Výtvarná výchova, a to v rámci běžné výuky. Témata budou žákům základní školy známa s dostatečným předstihem, alespoň čtrnácti dnů. Žáci SŠ se na vedení přednášek a workshopů budou připravovat v rámci hodin Praktických cvičení (a v budoucnu podle nového ŠVP v rámci modulů Projekty se ZŠ) a to pod vedením svých učitelů odborných předmětů. Žáci SŠ si zajistí, ve spolupráci s metodikem základní školy a učiteli odborných předmětů, pomůcky na ukázku a aktivity žáků. Přednášky a workshopy budou probíhat v prvním roce spolupráce především prezenční formou (na půdě ZŠ). Případně budou před samotnou prezenční částí i v průběhu realizace využívány další komunikační kanály (mail, elektronické konference, chaty apod.). Z přednášek a workshopů budou pořizovány fotografie. Metodik ZŠ s Věcným manažerem (a případně učiteli odborných předmětů na SŠ) pořídí podrobný popis realizace této aktivity (včetně případných doporučení ke změnám v mechanizmech spolupráce). Žáci (jak ZŠ a SŠ) vytvoří jednoduchou fotoreportáž, kterou zveřejní ve školním časopise základní školy a na webových stránkách projektu. V příštích letech je možné uvažovat i o jiných způsobech dokumentování (videoreportáže, videozáznamy celého průběhu apod.). Možná témata pro první rok spolupráce: Z čeho se skládá počítač (přednáška s praktickými ukázkami na téma Technické vybavení počítače). Na ZŠ by byla přednáška začleněna do hodin Informatika. Internet a možnosti jeho využití (přednáška s praktickými ukázkami: co je to Internet, jaké služby můžeme využívat a jak; lze zdůraznit bezpečné používání sociálních sítí a vůbec bezpečné chování při využívání Internetu). Na ZŠ by byla přednáška začleněna do hodin Informatika. Vytváříme si vlastní logo. Postup tvorby loga od kresebného návrhu po jeho počítačové zpracování. Na ZŠ by byl workshop začleněn do hodin Výtvarné výchovy a Informatiky. 4.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září 2012: Učitelé odborných předmětů na SŠ a předmětů ICT a Výtvarná výchova na ZŠ se pod vedením Metodika ZŠ a Věcného manažera domluví na konkrétním seznamu témat pro přednášky a workshopy. Stanoví rozsah a hloubku probíraného učiva, upřesní cílovou skupinu (pro kterou třídu bude přednáška určena), časové zařazení do výuky a domluví konkrétní podmínky realizace. Učitelé odborných předmětů na SŠ seznámí žáky SŠ s tématy, vyberou týmy žáků (pravděpodobně vždy 2 žáci na přípravu jedné přednášky nebo workshopu), které budou na přípravě aktivity pracovat a připraví s nimi plán práce. -10-

12 Říjen 2012 Květen 2013 Samotná realizace aktivity. Žáci SŠ se pod dohledem učitelů odborných předmětů připravují na realizaci přednášky či workshopu. V rámci hodin výuky odborných předmětů konzultují postup práce a odzkouší si i vedení této přednášky. Nejpozději 14 dní před samotnou realizací přednášky nebo workshopu seznámí učitel ZŠ své žáky s touto aktivitou. Žáci SŠ se v tomto období domluví s učitelem daného předmětu na ZŠ podrobnosti realizace, s Metodikem ZŠ domluví potřebné pomůcky či prezentační techniku. Pro tuto komunikaci lze volit různé komunikační prostředky (osobní kontakt, mail, chat apod.). Průběh přednášky nebo workshopu v prostorách ZŠ: Před samotným začátkem výuky si žáci SŠ připraví pomůcky a techniku v učebně ZŠ. Poté ve stanovené hodině povedou přednášku či workshop. Metodik ZŠ zajistí pedagogický dozor v této hodině. Tomuto workshopu či přednášce může předcházet přípravná činnost, kdy žáci SŠ komunikují se žáky ZŠ dalšími komunikačními kanály (mail, konference, chat, videokonference apod.), kde mohou svou přednášku uvést, zadat žákům ZŠ úkoly apod. Z průběhu výuky budou pořizovány fotografie (ty budou pak součástí záznamu o průběhu aktivity, budou zveřejněny na stránkách projektu a také budou sloužit jako podklad pro tvorbu fotoreportáže). Metodik ZŠ a Věcný manažer pak pořídí písemný záznam o realizaci. 4.3 Příklad realizace konkrétní aktivity Téma aktivity č. 1: Z čeho se skládá počítač. Vyučovaný předmět na ZŠ: Informatika V rámci jedné vyučovací hodiny by žáci SŠ seznámili žáky základní školy se složením počítače a výklad by doprovodili praktickými ukázkami. Aktivita může probíhat i ve více ročních (je tedy třeba přizpůsobit věku žáků obsah přednášky). Přednášet může ve všech ročnících jeden tým nebo může být více týmů pro každý ročník jeden. Žáci SŠ mohou konzultovat přípravu přednášky v hodinách Praktických cvičení. Učitel odborného předmětu na SŠ bude práci dozorovat. Konzultovat mohou i s učitelem Informatiky na ZŠ a Metodikem ZŠ, případně Věcným manažerem (osobně, elektronicky). Samotná přednáška bude probíhat v prostorách ZŠ. Metodik ZŠ zajistí pedagogický dozor a prezentační techniku. Téma aktivity č. 2: Vytváříme si vlastní logo. Vyučovaný předmět na ZŠ: Výtvarná výchova a Informatika V rámci předmětů Výtvarná výchova a Informatika předvedou žáci SŠ žákům ZŠ tvorbu loga od kresebného návrhu až po vlastní počítačovou realizaci. Pro žáky ZŠ si připraví ukázky hotových log, připraví návod popis tvorby loga. Před samotným workshopem seznámí žáky ZŠ (např. mailem, prostřednictvím webových stránek apod.) s ukázkami již hotových log a zadají jim úkoly, které mají žáci splnit. V rámci hodiny Výtvarné výchovy budou se žáky ZŠ pracovat -11-

13 na kresebném návrhu. V rámci hodiny Informatiky pak žáky ZŠ seznámí s programem vhodným pro digitální zpracování loga (použijí mobilní učebnu SŠ notebooky, které na ZŠ přinesou) a každý žák ZŠ si jednoduché logo vytvoří. Na této aktivitě se bude podílet více žáků ze SŠ (aby se mohli dostatečně věnovat žákům ZŠ). Opět se žáci SŠ budou připravovat v rámci hodin odborných předmětů pod dohledem svých učitelů a před samotnou realizací budou konzultovat postup výuky i s učiteli ze ZŠ a Metodikem ZŠ, případně Věcným manažerem. 4.4 Úkoly pro ZŠ Metodik ZŠ seznámí učitele ZŠ s principem aktivity. Společně vyberou seznam možných témat pro přednášky a workshopy. Poté se na společné schůzce s učiteli odborných předmětů ze SŠ a věcným metodikem definitivně domluví na seznamu témat a domluví podrobně realizaci každé z aktivit. Metodik ZŠ společně s věcným manažerem poté vytvoří časový plán aktivit a zajistí jejich integraci do časově tematických plánů jednotlivých předmětů. Metodik základní školy, společně s vyučujícím předmětu, v jehož hodině se bude aktivita realizovat, zajistí prezentační techniku a jiné pomůcky, na kterých se domluví s věcným manažerem a studenty SŠ. Vyučující předmětu, v jehož hodině se aktivita bude provádět, zajistí dozor nad žáky a bude přítomen celou dobu aktivity. Aktivita bude časově omezena a čas bude předem domluven. Aktivity budou probíhat v prostorách základní školy. Metodik ZŠ (v součinnosti s věcným manažerem a učitelem předmětu, ve kterém aktivita probíhá) zajistí dokumentaci a propagaci aktivity. Vyučující předmětu seznámí napřed žáky s tím, co se během aktivity bude konat a poučí je zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. Metodik ZŠ, společně s vyučující, vytvoří hodnocení studentů pro potřeby střední školy a odevzdají ho věcnému manažerovi projektu. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. 4.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy a s metodikem základní školy, seznam témat pro tuto aktivitu. S tímto seznamem učitelé odborných předmětů seznámí žáky a zajistí sestavení týmů pro jejich realizaci. Společně s metodikem základní školy vytvoří časový plán aktivit. Střední škola zajistí personální i materiální podporu aktivity. Střední škola poučí své žáky zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. 4.6 Vyhodnocení aktivity Znalosti a dovednosti získané v rámci aktivity by ověřoval u žáků základní školy vyučující daného předmětu a byly by součástí jejich klasifikace. -12-

14 Práci žáků střední školy by hodnotil vyučující základní školy společně s metodikem základní školy a hodnocení předal věcnému manažerovi, který by je dále konzultoval s jednotlivými vyučujícími střední školy. Není vyloučena ani přítomnost vyučujícího střední školy na dané aktivitě. V takovém případě by se tento vyučující také podílel na hodnocení svých žáků. Přítomnost žáků ZŠ i SŠ bude dokladována prezenčními listinami. Z aktivity bude pořízen metodikem ZŠ a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály ap.). -13-

15 5 E-learningové kurzy pro žáky základní školy 5.1 Popis aktivity Žáci střední školy, pod vedením svých učitelů připraví a povedou e-learningové kurzy pro žáky základní školy. Tato aktivita může případně navazovat i na ostatní aktivity. Mohla by pomoci připravit soutěžící na následné soutěže (aktivita 1) nebo sloužit jako doplněk ke krátkodobým kurzům (aktivita 7). Samozřejmě může stát tato aktivita i sama o sobě. E-learningové kurzy by měly zpracovávat témata tak, aby žáci na svých počítačích mohli používat volně šířitelný software, případně mohli na školních počítačích používat software, který vlastní základní škola. Většina aktivit žáků základní školy v rámci této aktivity se plánuje mimo výuku. Některá témata by se částečně dala realizovat v hodinách Informatiky. Výsledky práce žáků základní školy by vyhodnocovali žáci střední školy, společně s učiteli střední školy a metodikem školy základní. E-learningové prostředí by dodala střední škola. Žák základní školy by se přihlásil do e-learningového kurzu a jeho činnost by byla monitorována. 5.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září listopad 2012: Výběr tématu a následná příprava kurzů žáky střední školy (především v hodinách Praktických cvičení) pod vedením jejich odborných učitelů. Příprava informačního materiálu o nabídce kurzů. Listopad květen 2012: Vlastní realizace aktivity. Žáci základní školy si vyberou kurz, který je zajímá a přihlásí se k jeho studiu. Metodik ZŠ předá věcnému manažerovi seznam žáků, ten pak připraví přístupy do e-learningu střední školy. Následně mohou žáci základní školy kurz studovat, budou vedeni tutorem z řad žáků střední školy. 5.3 Příklad realizace konkrétní aktivity V průběhu tohoto i příštích školních roků mohou být realizovány např. tyto aktivity: Kurz: Úprava digitální fotografie v programu Gimp. Toto téma by mohlo navazovat (předcházet, existovat souběžně) s krátkodobým kurzem Základy fotografování. Znalosti získané na kurzy by si žáci procvičili pomocí e-learningu. Kurz: Jak pracovat s Malováním Aktivita vhodná pro žáky nižších ročníků. Ti by se pomocí e-learningového kurzu mohli připravit na následnou soutěž. Kurz: Tvorba vektorové grafiky v programu Callisto Procvičení tvorby vektorové grafiky by mohlo být ukončeno soutěží (viz. aktivita 1). -14-

16 Kurz: Editace videa v programu Windows Movie Maker Aktivita navazující na kurz Základy filmování (aktivita 7). 5.4 Úkoly pro ZŠ Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Metodik základní školy zajistí propagaci aktivity na základě informací od věcného manažera. Metodik základní školy bude nápomocen žákům základní školy při přihlašování do e-learningového systému. Metodik základní školy zajistí žákům základní školy (v součinnosti s tutorem daného kurzu) volně šiřitelné programy, potřebné pro danou aktivitu. Metodik základní školy, společně s učiteli základní školy, zajistí přístup k e-learningovým aktivitám, pokud budou probíhat v rámci výuky. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, vyhodnotí aktivitu. 5.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, společně s metodikem základní školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, nabídku kurzů pro žáky základní školy. Tato nabídka bude obsahovat: název kurzu, stručný obsah kurzu, pro jakou věkovou hladinu je kurz vhodný, počet lekcí kurzu, termín začátku kurzu, jaký bude výstup kurzu. Tuto nabídku, společně s postupem, jak se přihlásit do e-learningového systému, předá metodikovi základní školy. Věcný manažer zajistí bezproblémový chod e-learningového systému. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, zajistí, aby žáci střední školy včas a kvalitně vytvořili obsah příslušných kurzů. Věcný manažer zajistí pořízení dokumentace akce, jako statistiky přístupů do e-learningového systému, práce účastníků, apod. Věcný manažer zajistí a bude kontrolovat včasnou a kvalitní zpětnou vazbu v rámci e-learningových aktivit a také hodnocení prací účastníků aktivity. Věcný manažer, společně s metodikem základní školy, vyhodnotí aktivitu. 5.6 Vyhodnocení aktivity Výstupem by měly být práce jednotlivých účastníků v rámci e-learningového kurzu, které budou definované v obsahu kurzu. V rámci aktivity se bude hodnotit práce žáků střední školy na přípravě a realizaci e-learningových aktivit. Tuto práci bude hodnotit hlavně věcný manažer společně s vyučujícími střední školy (patrony jednotlivých aktivit) a metodikem základní školy. Dále se bude hodnotit přístup a aktivita žáků základní školy v rámci e-learningových kurzů. Tuto část bude hodnotit hlavně metodik základní školy, společně s věcným manažerem, na podkladě informací, dodaných z e-learningového systému. -15-

17 Metodik základní školy vyhodnotí přínos pro žáky základní školy. Věcný manažer vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro žáky střední školy. Účast v aktivitě bude dokladována informačními a statistickými přehledy e-learningového systému. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (práce účastníků, statistické výstupy e-learningového systému, digitální materiály, apod.). -16-

18 6 Výukové materiály pro učitele základní školy 6.1 Popis aktivity Žáci střední školy, pod vedením svých učitelů, připraví pro učitele základní školy výukové materiály do jejich hodin. Může se jednat o prezentace, výukové materiály pro tabuli SMART, animace, programy, videa nebo modely. Jejich využití ve výuce bude již na učitelích základní školy. Metodik základní školy, společně s vyučujícími, sestaví možná témata pro tuto aktivitu, společně s termínovým rozvrhem a základní představou učitele o výukovém materiálu. Věcný manažer a vyučující střední školy následně zadají úkoly žákům střední školy a budou kontrolovat jejich práci. Vytvořené učební materiály předá věcný manažer metodikovi základní školy, který je poskytne jednotlivým učitelům základní školy. Aktivita by mohla být spojena s aktivitou 4 (přednášky žáků střední školy), kdy by žáci střední školy vlastní výukový materiál také prezentovali. 6.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Prosinec leden 2012: Příprava aktivity domluva žáků ZŠ a učitelů SŠ na konkrétní podobě výukového materiálu. Únor květen 2012: Vlastní realizace aktivity. Tvorba konkrétních materiálů. Práci dozorují učitelé SŠ a věcný manažer. Žáci komunikují s učiteli ZŠ, posílají jim ke schválení klíčové části materiálu, domlouvají se na případných úpravách a opravách. 6.3 Příklad realizace konkrétní aktivity Žáci SŠ mohou vytvářet výukové materiály buď přesně podle pokynů učitelů ZŠ (učitel si přesně zadá, jaké materiály chce vytvořit, co mají obsahovat za texty a obrázky a další specifika) nebo mohou vytvářet materiály z předmětů, které studují (zde mohou žáci učitelům sami navrhnout obsah materiálu a potom ve společné diskuzi obsah korigovat). Materiály z oblasti studovaných předmětů žáků SŠ mohou být např. z těchto oblastí: Výukový materiál Animace činnosti elektromagnetického relé Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří animaci činnosti elektromagnetického relé. Tuto animaci použije učitel základní školy ve výuce fyziky podle svého uvážení. Výukový materiál Program na vykreslování funkcí Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří program, který po zadání předpisu funkce vykreslí její graf. Tento program by vyučující základní školy použil jako ukázku v hodinách matematiky. -17-

19 Výukový materiál Video chemického nebo přírodovědného experimentu Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, natočí zadaný chemický nebo přírodovědný experiment. Toto video by vyučující základní školy použil jako ukázku v hodinách chemie nebo přírodopisu. Výukový materiál Model na ukázku, jak vlastnosti vodiče ovlivňují jeho odpor Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří pomůcku, která by demonstrovala, jaké vlastnosti vodiče ovlivňují jeho elektrický odpor. Tuto pomůcku by vyučující základní školy použil jako ukázku v hodinách fyziky. Výukový materiál pro tabuli SMART Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří výukový materiál pro tabuli SMART. Tuto pomůcku by vyučující základní školy použil pro aktivity ve svých hodinách. 6.4 Úkoly pro ZŠ Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Metodik základní školy, společně s učiteli základní školy a na podkladě informací dodaných věcným manažerem, sestaví seznam témat pro tuto aktivitu, s popisem výukového materiálu a termínem dodání. Metodik základní školy přebírá od věcného manažera vytvořené výukové materiály a zajistí jejich distribuci jednotlivým učitelům základní školy. Metodik základní školy zajistí pořízení dokumentace z používání výukových pomůcek vytvořených v rámci této aktivity. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, vyhodnotí aktivitu. 6.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, společně s metodikem základní školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Věcný manažer dodá metodikovi základní školy informace o tom, jaké typy pomůcek jsou žáci střední školy schopni vytvořit. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, zadání témat jednotlivým žákům střední školy. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, průběžnou kontrolu práce žáků na zadaném tématu. Věcný manažer zajistí včasné odevzdání výukové pomůcky metodikovi základní školy v domluveném časovém termínu a kvalitě. Věcný manažer zajistí pořízení dokumentace z tvorby výukových materiálů v této aktivitě. Věcný manažer, společně s metodikem základní školy, vyhodnotí aktivitu. 6.6 Vyhodnocení aktivity Výstupem aktivity by měla být řada různých výukových materiálů, vytvořených žáky střední školy. -18-

20 V rámci aktivity se bude hodnotit práce studentů střední školy na příslušném výukovém materiálu. Tuto práci bude hodnotit hlavně věcný manažer, společně s vyučujícími střední školy a metodikem střední školy. Metodik základní školy dále vyhodnotí, v součinnosti s učiteli základní školy, využití výukového materiálu ve výuce. Metodik základní školy vyhodnotí přínos pro učitele základní školy. Věcný manažér vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro žáky střední školy. Účast v aktivitě bude dokladována jednotlivými výukovými materiály a fotografiemi z jejich použití. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (práce účastníků, digitální materiály, apod.). -19-

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: EkoLtm-0553 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 12.6.2012 Plánovaný stav k 24.6.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer METODICKÁ PŘÍRUČKA Školní web rozv vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

Technické lyceum - Pilotáž

Technické lyceum - Pilotáž školní vzdělávací program Technické lyceum - Pilotáž 78-42-M/01Technické lyceum Technické lyceum - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT Každá níže uvedená šablona klíčové aktivity se sestává z části, která se objevuje v projektové žádosti Benefit7, dále z metodického výkladu a modelového příkladu. Modelový příklad

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více