Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ"

Transkript

1 Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ POPIS MECHANISMŮ SPOLUPRÁCE Mgr. Vladimír Hradecký, Mgr. Lenka Sklenářová Projekt CZ.1.07/1.1.32/ je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR

2 Obsah 1 SOUTĚŽE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY HELP LINKA PRO GOOGLEAPPS ŘÍZENÁ ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY NA JEDEN DEN STŘEDOŠKOLÁKEM POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY ŽÁCI SŠ VEDOU PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY PRO ŽÁKY ZŠ POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY KRÁTKODOBÉ KURZY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY POPIS AKTIVITY ČASOVÝ ROZVRH PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE PŘÍKLAD REALIZACE KONKRÉTNÍ AKTIVITY ÚKOLY PRO ZŠ ÚKOLY PRO SŠ VYHODNOCENÍ AKTIVITY

3 1 Soutěže pro žáky základní školy 1.1 Popis aktivity Žáci střední školy připraví pro žáky základní školy různé typy soutěží. Žáci střední školy připraví vlastní soutěž: téma, jasně definovaná pravidla a zadání, zdokumentování průběhu a vyhodnocení. Soutěže by mohly probíhat v několika formách: Soutěž s volnou účastí: Žáci střední vyhlásí pravidla soutěže a přihlásit se může kterýkoli žák základní školy. S organizací přihlašování pomůže metodik ZŠ. V tomto typu soutěže je třeba předem zohlednit věk a případně soutěž rozdělit na kategorie. Pokud bude soutěž realizována centrálně v prostorách základní školy, je také nutno zohlednit počet soutěžících. Ten musí být buď omezen na počet počítačů, nebo se musí počítat s několika koly soutěže. Poznámka: při přihlašování na soutěž či při odevzdávání hotové práce se může pracovat s různými on-line nástroji. Bude se tak procvičovat další IT dovednost. Soutěž se školními předkoly: V tomto typu soutěže budou předkola probíhat například v rámci výuky. Z těchto předkol bude vybrán příslušný počet žáků do finále. Předkola bude zajišťovat (organizačně) základní škola. Tento typ soutěže je vhodný především na procvičení dovedností, které žáci získají v hodinách informatiky. Soutěž s domácím předkolem: Podle pravidel soutěže by žáci vypracovali soutěžní práce sami doma. Žáci střední školy by práce vyhodnotili a vybrali finalisty. Ti by museli ve finále svou práci obhájit. Forem obhajoby může být více: vytvoření části původní práce, tvorba práce podobné, prezentace projektu před komisí (slouženou ze žáků SŠ, případně i jejich učitelů). Tento typ soutěže je vhodný pro časově náročnější projekty. Soutěže budou probíhat na softwaru, který je freewarový nebo je k dispozici na počítačích základní školy. Pokud by soutěž probíhala na základní škole, zajišťuje dozor a materiální zabezpečení partnerská základní škola. Pokud by soutěž probíhala na střední škole, zajišťuje dozor a materiální zabezpečení střední škola. Žáci střední školy by pro jednotlivé soutěže vytvořili vzorové práce nebo návody. (Například pro soutěž v použití programu Malování by vytvořili návod, jak krok po kroku, pomocí nástrojů programu, vytvořit slona.) Pro zamyšlení: V některých typech soutěží by mohli proti sobě závodit zástupci základní školy a střední školy. Muselo by se však vybrat takové téma soutěže, které by eliminovalo rozdíl věku a případných znalostí. Termín soutěže by se měl vybrat podle časově tématického plánu předmětu Informatika, aby žáci již dokázali daný software použít. -2-

4 Možná témata soutěží pro první rok spolupráce: Psaní v textovém editoru pro žáky nižších ročníku ZŠ. Hodnotí se především rychlost a přesnost přepisovaného textu. Práce v textovém editoru pro žáky vyšších ročníků ZŠ. Hodnotí se především schopnost úpravy textu dle zadání. Práce v programu Malování volná tvorba na zadané téma. Práce s vektorovou grafikou na předem zadané téma. Práce s rastrovou grafikou na předem zadané téma. Tvorba pokročilejší výtvarné práce, případně i s dokončením na PC. 1.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září říjen 2012: Učitelé odborných předmětů na SŠ ve spolupráci s věcným manažerem a metodikem ZŠ seznámí žáky SŠ s touto aktivitou. Žáci SŠ dodají učitelům své nápady na realizaci této aktivity (především témata soutěží). Tento seznam postupně zkonzultují nejen se svými učiteli, ale také s metodikem ZŠ a učiteli předmětů Informatika a Výtvarná výchova na základní škole. Na základě těchto konzultací bude stanoven definitivní seznam soutěží i s jejich časovým určením ( kalendář akcí ). S tímto kalendářem budou seznámeni i žáci ZŠ Listopad 2012 Květen 2013 Samotná realizace aktivity. V dostatečném předstihu bude vždy žáky SŠ vyhlášena konkrétní soutěž. Žáci ZŠ budou o této soutěži informování svými učiteli nebo metodikem ZŠ. Průběh soutěže bude monitorován (pořizován zápis, fotografie, uchovávány digitální výstupy) a ve školním časopise ZŠ a na webu SŠ bude o průběhu soutěže článek. 1.3 Úkoly pro ZŠ Metodik ZŠ po konzultaci se žáky SŠ (kteří mu předloží své návrhy), v součinnosti s jednotlivými vyučujícími základní školy a s věcným manažerem, vytvoří seznam témat pro tuto aktivitu. Společně s věcným manažérem střední školy vytvoří časový plán aktivit. Metodik ZŠ vytvoří a předá věcnému manažerovi seznam vhodného softwaru pro tuto aktivitu. Metodik základní školy zajistí, podle informací dodaných věcným manažerem, publicitu a propagaci jednotlivých akcí. Metodik základní školy bude informovat jednotlivé vyučující předmětu o akci a zajistí, společně s vyučujícím předmětu, případná předkola soutěže. Vyučující předmětu, v jehož hodině se předkolo soutěže bude provádět, zajistí dozor nad žáky a bude přítomen celou dobu aktivity, pokud bude tato aktivita probíhat ve vyučovací hodině. Metodik základní školy zajistí dokumentaci přípravných prací ze strany žáků základní školy. Jestliže bude soutěž realizována na základní škole, zajistí metodik základní školy dozor a dokumentaci soutěže. -3-

5 Metodik základní školy vyhodnotí práci studentů a toto hodnocení předá věcnému manažerovi. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Bude se podílet na záznamu této aktivity a následné publicitě. 1.4 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí spolu s učiteli odborných předmětů, aby žáci SŠ připravili návrh soutěží, poté v součinnosti s metodikem ZŠ, vytvoří seznam témat pro tuto aktivitu. Společně s metodikem ZŠ vytvoří časový plán aktivit. Věcný manažer dodá, v dostatečném časovém předstihu, informace k propagaci jednotlivých akcí. Věcný manažer zajistí dodání případných návodů k jednotlivým soutěžím, a to nejlépe publikováním dokumentů na webu projektu. Věcný manažer zajistí dokumentaci přípravných prací ze strany žáků střední školy. V součinnosti s učiteli odborných předmětů bude dozorovat práci žáků SŠ při realizaci a vyhodnocení soutěž. Jestliže bude soutěž realizována na střední škole, zajistí věcný manažer dozor a dokumentaci soutěže. Věcný manažer, společně s vyučujícími střední školy a na podkladě materiálů dodaných metodikem ZŠ, vyhodnotí práci žáků SŠ v této aktivitě. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Společně zajistí dokumentaci průběhu aktivity a publikování článků na webu školy a v časopise školy. Věcný manažer zajistí drobné ceny pro vítěze soutěží. 1.5 Vyhodnocení aktivity V této aktivitě bude hodnocena především práce žáků SŠ, kteří budou zajišťovat různé soutěže. Výsledky žáků ZŠ v soutěžích mohou v určitých případech zahrnout jejich učitelé do klasifikace. Práce žáků SŠ bude dokumentována archivací digitálních materiálů z příprav soutěže (přípravné materiály, propagační materiály, pravidla a pokyny, návody, ), fotodokumentací a článkem na webu. Dále budou archivovány soutěžní práce žáků ZŠ. Též budou archivovány soupisky soutěžících. Z aktivity bude pořízen metodikem ZŠ a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály ap.). Věcný manažer a metodik ZŠ vyhodnotí aktivitu jako celek a její přínos pro žáky ZŠ i SŠ. -4-

6 2 Help linka pro GoogleApps řízená žáky střední školy 2.1 Popis aktivity Využití cloudových nástrojů Google Apps mají ve studijním plánu jak žáci základní školy, tak žáci střední školy. Každý samozřejmě s nástroji pracuje přiměřeně ke svému věku a předpokládá se, že studenti mají znalosti a dovednosti rozsáhlejší. Tato aktivita je zaměřena na pomoc žákům základní školy ze strany žáků střední školy, a to právě s nástroji Google Apps. Žáci základní školy se naučí základní použití nástrojů v hodinách informatiky. Následně, v rámci projektu dostanou úkol na zpracování dokumentů pomocí nástrojů Google Apps. Zároveň každý žák základní školy bude přiřazen k jednomu ze žáků střední školy, který mu bude s úkolem pomáhat. Pomoc bude probíhat formou ů, chatů, videochatů, případně konferencí, a to v rámci hodin informatiky, i mimo vyučování, v domácí přípravě. V aktivitě bude důležité, že se žáci základní školy naučí pracovat s nástroji Google Apps a zároveň komunikovat moderními prostředky. Žáci střední školy by si, kromě komunikace moderními prostředky, měli procvičit, jak ostatním poradit a pomoci. Důležité je vysvětlit vše žákům střední školy a namotivovat je (vysvětlit, že jejich úloha je žákům poradit, ne za ně úkol vypracovat). Kontrola spolupráce by měla probíhat i tak, že žáci práci nasdílí studentům a učitelům pouze k prohlídce a ne k editaci. Helplinka by fungovala i pro učitele základní školy, kteří by potřebovali s nástroji Google Apps poradit. 2.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září říjen 2012: Zajištění komunikace mezi školami a domluva nad tím, který typ aktivity bude pro tento rok vyzkoušen. Zajistí věcný manažer v součinnosti s metodikem ZŠ. Informování žáků základní i střední školy, seznámení je s principy aktivity. Volba konkrétního časového určení realizace aktivity. Říjen červen 2012: Vlastní realizace aktivity. Na realizaci budou dohlížet učitelé daných předmětů (jak na základní tak na střední škole), jejich činnost budou koordinovat věcný manažer a metodik ZŠ. 2.3 Příklad realizace konkrétní aktivity Aktivita může probíhat dlouhodobě i krátkodobě. Může být nastavena jako práce v hodině i jako domácí práce. Příkladem dlouhodobé domácí práce je tvorba webových stránek. V rámci informatiky se žáci základní školy seznámí se základem tvorby webů pomocí nástrojů Google Apps. Následně bude žákům základní školy zadán úkol, který bude přesně definovat požadavky na web, který mají žáci vytvořit. Také bude každému žákovi předána ová adresa žáka střední školy pomocníka (jeden pomocník -5-

7 může mít na starosti více žáků ZŠ). V zadání projektu bude uvedeno, jak častá musí být komunikace mezi žáky ZŠ a SŠ. Na začátku projektu by žáci základní školy měli, v hodinách informatiky, navázat spojení se svými středoškolskými pomocníky a učitel zkontroluje, že spojení funguje. Žáci ZŠ budou se žáky SŠ komunikovat em či chatem (v příštích letech se případně může vyzkoušet i videochat). Komunikaci budou žáci archivovat. Žáci pracují na projektu a v případě potřeby kontaktují přidělené pomocníky. Ti mají úlohu poradců. Žákům pomáhají řešit problémy při tvorbě webů, ale i také hodnotí jak žáci pokračují v práci. Krátkodobá práce v hodině informatiky může být koncipována jako úkol, který žáci mají vytvořit během jedné vyučovací hodiny. Opět je zde předpoklad, že v zadání bude i rozšiřující látka, se kterou se žáci základní školy zatím nesetkali a měli by s ní poradit žáci střední školy. Při této verzi aktivity je důležité, aby komunikace mezi žáky ZŠ a SŠ byla již vyzkoušena a aby bylo zajištěno, že žáci SŠ budou k dispozici v daný čas. Jako úkol může být žákům zadáno vytvoření a zformátování textového dokumentu, tabulek nebo prezentace. Komunikace, která bude zde probíhat převážně chatem, bude opět archivována. 2.4 Úkoly pro ZŠ Metodik partnerské základní školy zajistí, na základě dodaných podkladů od věcného manažera střední školy, založení účtů na doméně základní školy pro žáky střední školy. Tyto účty budou nutné pro komunikaci mezi žáky ZŠ a SŠ. Metodik partnerské základní školy, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími základní školy a s věcným manažerem střední školy, vytvoří seznam témat pro tuto aktivitu a rozpracuje podmínky jednotlivých úkolů. Společně s věcným manažerem střední školy vytvoří časový plán aktivit a zajistí jejich integraci do časově tématických plánů jednotlivých předmětů. Metodik základní školy zajistí pro vyučujícího, v jehož hodině se bude aktivita realizovat, příslušnou techniku pro komunikaci mezi žáky ZŠ a SŠ. Vyučující předmětu, v jehož hodině se aktivita bude provádět, zajistí dozor nad žáky a bude přítomen celou dobu aktivity, pokud bude tato aktivita probíhat ve vyučovací hodině. Metodik základní školy zajistí dokumentaci a propagaci aktivity. Vyučující předmětu seznámí žáky s zadaným úkolem a vysvětlí jim podmínky, za kterých bude probíhat. Metodik základní školy, společně s vyučujícím, zajistí podklady pro dokumentaci aktivity. Jedná se hlavně o archivaci u a chatu, screeny obrazovek a fotografie. Vyučující předmětu vyhodnotí práci žáků základní školy na úkolu. Metodik základní školy, společně s vyučujícím předmětu, vyhodnotí spolupráci mezi žáky ZŠ a žáky SŠ a toto hodnocení předají věcnému manažerovi. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. -6-

8 2.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer dodá metodikovi partnerské školy podklady k založení účtu žákům střední školy na doméně základní školy. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s metodikem základní školy, seznam témat pro tuto aktivitu. Společně s metodikem základní školy vytvoří časový plán aktivit a zajistí jejich integraci do časově tématických plánů jednotlivých předmětů. Věcný manažer, společně s odpovědnými vyučujícími střední školy, zajistí připravenost žáků SŠ v domluvený čas tak, aby mohla aktivita proběhnout (v případě, kdy bude zvolena krátkodobá verze aktivity). Věcný manažer zajistí vytvoření diskusního fóra a určí odpovědného člověka za jeho moderování. Věcný manažer předá metodikovi základní školy informace potřebné k využívání diskusního fóra. Věcný manažer střední školy, společně s metodikem základní školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Věcný manažer, společně s odpovědnými vyučujícími střední školy, zajistí podklady pro dokumentaci aktivity. Jedná se hlavně o archivaci u a chatu, screeny obrazovek a fotografie. Věcný manažer, společně s vyučujícími střední školy a na podkladě materiálů dodaných metodikem základní školy, vyhodnotí práci žáků SŠ v této aktivitě. 2.6 Vyhodnocení aktivity Vyhodnocení aktivitu se bude skládat z několika částí. Výsledek zadaného úkolu budou mít žáci základní školy klasifikován v rámci daného předmětu. Metodik základní školy, společně s vyučujícím, na základě podkladů dodaných žáky (archivy emaliů a chatů), vyhodnotí jak probíhala komunikace mezi žáky ZŠ a SŠ. Dále budou hodnotit vlastní práci žáků SŠ a tyto podklady metodik základní školy předá věcnému manažerovi střední školy. Žáci střední školy budou hodnoceni svými vyučujícími a věcným manažerem po předložení archivu komunikace ( y, chaty) a na podkladě informací dodaných metodikem základní školy. Věcný manažer a metodik základní školy vyhodnotí aktivitu jako celek a určí její přínos pro žáky základní i střední školy. Přítomnost žáků základní i střední školy bude dokladována prezenčními listinami. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály apod.). -7-

9 3 Na jeden den středoškolákem 3.1 Popis aktivity V prostorách střední školy bude žákům ZŠ představena výuka odborných předmětů na SŠ. Žáci ZŠ budou seznámeni s tím, jak výuka odborných předmětů probíhá, a budou si moci vyzkoušet různé aktivity, které se daného předmětu a jeho výuky přímo dotýkají. Výuka bude probíhat v různých učebnách (každá učebna bude zastupovat jeden předmět). Zde žáky ZŠ provedou daným předmětem jeho odborní učitelé a také žáci SŠ, kteří tento předmět studují (studovali). Aktivita úzce souvisí i s aktivitou č. 7. Na základě zjištěného zájmu žáků ZŠ pro ně budou na SŠ vytvořeny krátkodobé kurzy (a to z oblastí, které žáky ZŠ nejvíce zaujaly). Žáci ZŠ budou důkladně poučeni o tom, co je na SŠ čeká, o bezpečnosti a chování v průběhu akce. Příklady možné realizace jednodenní výuky v prvním roce spolupráce: skladba PC (technické vybavení), ukázky různých grafických a dalších programů (programové vybavení), tvorba jednoduchých animací (počítačová grafika), ukázka programování (algoritmizace), stavba sítí (serverové služby), vazba knih (práce s materiály), kresba (výtvarné techniky), fotka (základy digitální fotografie) apod. 3.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září říjen 2012: Příprava aktivity: konkrétní plán aktivity (přesný popis jednotlivých aktivit), stanovení přesného termínu konání, informační materiál pro žáky ZŠ, příprava žáků SŠ, kteří se budou na výuce podílet a další. Říjen listopad 2012: Vlastní realizace aktivity, tj. jeden konkrétní den proběhne návštěva žáků ZŠ na střední škole, kde se budou seznamovat s odbornými předměty zde vyučovanými. 3.3 Úkoly pro ZŠ Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity a stanoví datum realizace aktivity. Metodik partnerské základní školy zajistí informovanost zainteresovaných učitelů (třídních devátých ročníků, výchovné poradkyně, dozoru) a samotných žáků devátých ročníků. Metodik základní školy zajistí propagaci aktivity. Metodik základní školy zajistí účast žáků základní školy na aktivitě. Pověření učitelé seznámí napřed žáky s tím, co se během aktivity bude konat a poučí je zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. Pověření učitelé základní školy zajistí dozor nad žáky základní školy na akci, během akce i při návratu z akce a budou přítomni celou dobu aktivity. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, vyhodnotí aktivitu. -8-

10 3.4 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, společně s metodikem základní školy, komunikaci mezi školami v rámci aktivity a stanoví datum realizace aktivity. Věcný manažér zajistí, v součinnosti s jednotlivými odbornými vyučujícími střední školy, ukázky na jednotlivých stanovištích a to jak po stránce materiální, tak po stránce personální. Žáci střední školy budou s dostatečným předstihem seznámeni s činností, kterou budou vykonávat. Aktivita se bude konat v prostorách střední školy. Střední škola zajistí materiální podporu aktivity. Střední škola poučí své žáky zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. Pověření učitelé střední školy zajistí dozor nad žáky střední školy během akce a budou přítomni celou dobu aktivity. Věcný manažer zajistí pořízení dokumentace akce. Věcný manažer, společně s metodikem základní školy, vyhodnotí aktivitu. 3.5 Vyhodnocení aktivity V rámci aktivity by měla být především vyhodnocena práce žáků střední školy na jednotlivých stanovištích. Tu budou hodnotit jednotliví učitelé střední školy v součinnosti s věcným manažerem a metodikem základní školy. Metodik základní školy vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro žáky základní školy. Věcný manažer vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro celou střední školu. Přítomnost žáků základní i střední školy bude dokladována prezenčními listinami. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály apod.). -9-

11 4 Žáci SŠ vedou přednášky a workshopy pro žáky ZŠ 4.1 Popis aktivity Žáci střední školy povedou přednášky, workshopy a cvičení pro žáky partnerské základní školy. Tato aktivita bude integrována na základní škole do hodin předmětů Informatika a Výtvarná výchova, a to v rámci běžné výuky. Témata budou žákům základní školy známa s dostatečným předstihem, alespoň čtrnácti dnů. Žáci SŠ se na vedení přednášek a workshopů budou připravovat v rámci hodin Praktických cvičení (a v budoucnu podle nového ŠVP v rámci modulů Projekty se ZŠ) a to pod vedením svých učitelů odborných předmětů. Žáci SŠ si zajistí, ve spolupráci s metodikem základní školy a učiteli odborných předmětů, pomůcky na ukázku a aktivity žáků. Přednášky a workshopy budou probíhat v prvním roce spolupráce především prezenční formou (na půdě ZŠ). Případně budou před samotnou prezenční částí i v průběhu realizace využívány další komunikační kanály (mail, elektronické konference, chaty apod.). Z přednášek a workshopů budou pořizovány fotografie. Metodik ZŠ s Věcným manažerem (a případně učiteli odborných předmětů na SŠ) pořídí podrobný popis realizace této aktivity (včetně případných doporučení ke změnám v mechanizmech spolupráce). Žáci (jak ZŠ a SŠ) vytvoří jednoduchou fotoreportáž, kterou zveřejní ve školním časopise základní školy a na webových stránkách projektu. V příštích letech je možné uvažovat i o jiných způsobech dokumentování (videoreportáže, videozáznamy celého průběhu apod.). Možná témata pro první rok spolupráce: Z čeho se skládá počítač (přednáška s praktickými ukázkami na téma Technické vybavení počítače). Na ZŠ by byla přednáška začleněna do hodin Informatika. Internet a možnosti jeho využití (přednáška s praktickými ukázkami: co je to Internet, jaké služby můžeme využívat a jak; lze zdůraznit bezpečné používání sociálních sítí a vůbec bezpečné chování při využívání Internetu). Na ZŠ by byla přednáška začleněna do hodin Informatika. Vytváříme si vlastní logo. Postup tvorby loga od kresebného návrhu po jeho počítačové zpracování. Na ZŠ by byl workshop začleněn do hodin Výtvarné výchovy a Informatiky. 4.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září 2012: Učitelé odborných předmětů na SŠ a předmětů ICT a Výtvarná výchova na ZŠ se pod vedením Metodika ZŠ a Věcného manažera domluví na konkrétním seznamu témat pro přednášky a workshopy. Stanoví rozsah a hloubku probíraného učiva, upřesní cílovou skupinu (pro kterou třídu bude přednáška určena), časové zařazení do výuky a domluví konkrétní podmínky realizace. Učitelé odborných předmětů na SŠ seznámí žáky SŠ s tématy, vyberou týmy žáků (pravděpodobně vždy 2 žáci na přípravu jedné přednášky nebo workshopu), které budou na přípravě aktivity pracovat a připraví s nimi plán práce. -10-

12 Říjen 2012 Květen 2013 Samotná realizace aktivity. Žáci SŠ se pod dohledem učitelů odborných předmětů připravují na realizaci přednášky či workshopu. V rámci hodin výuky odborných předmětů konzultují postup práce a odzkouší si i vedení této přednášky. Nejpozději 14 dní před samotnou realizací přednášky nebo workshopu seznámí učitel ZŠ své žáky s touto aktivitou. Žáci SŠ se v tomto období domluví s učitelem daného předmětu na ZŠ podrobnosti realizace, s Metodikem ZŠ domluví potřebné pomůcky či prezentační techniku. Pro tuto komunikaci lze volit různé komunikační prostředky (osobní kontakt, mail, chat apod.). Průběh přednášky nebo workshopu v prostorách ZŠ: Před samotným začátkem výuky si žáci SŠ připraví pomůcky a techniku v učebně ZŠ. Poté ve stanovené hodině povedou přednášku či workshop. Metodik ZŠ zajistí pedagogický dozor v této hodině. Tomuto workshopu či přednášce může předcházet přípravná činnost, kdy žáci SŠ komunikují se žáky ZŠ dalšími komunikačními kanály (mail, konference, chat, videokonference apod.), kde mohou svou přednášku uvést, zadat žákům ZŠ úkoly apod. Z průběhu výuky budou pořizovány fotografie (ty budou pak součástí záznamu o průběhu aktivity, budou zveřejněny na stránkách projektu a také budou sloužit jako podklad pro tvorbu fotoreportáže). Metodik ZŠ a Věcný manažer pak pořídí písemný záznam o realizaci. 4.3 Příklad realizace konkrétní aktivity Téma aktivity č. 1: Z čeho se skládá počítač. Vyučovaný předmět na ZŠ: Informatika V rámci jedné vyučovací hodiny by žáci SŠ seznámili žáky základní školy se složením počítače a výklad by doprovodili praktickými ukázkami. Aktivita může probíhat i ve více ročních (je tedy třeba přizpůsobit věku žáků obsah přednášky). Přednášet může ve všech ročnících jeden tým nebo může být více týmů pro každý ročník jeden. Žáci SŠ mohou konzultovat přípravu přednášky v hodinách Praktických cvičení. Učitel odborného předmětu na SŠ bude práci dozorovat. Konzultovat mohou i s učitelem Informatiky na ZŠ a Metodikem ZŠ, případně Věcným manažerem (osobně, elektronicky). Samotná přednáška bude probíhat v prostorách ZŠ. Metodik ZŠ zajistí pedagogický dozor a prezentační techniku. Téma aktivity č. 2: Vytváříme si vlastní logo. Vyučovaný předmět na ZŠ: Výtvarná výchova a Informatika V rámci předmětů Výtvarná výchova a Informatika předvedou žáci SŠ žákům ZŠ tvorbu loga od kresebného návrhu až po vlastní počítačovou realizaci. Pro žáky ZŠ si připraví ukázky hotových log, připraví návod popis tvorby loga. Před samotným workshopem seznámí žáky ZŠ (např. mailem, prostřednictvím webových stránek apod.) s ukázkami již hotových log a zadají jim úkoly, které mají žáci splnit. V rámci hodiny Výtvarné výchovy budou se žáky ZŠ pracovat -11-

13 na kresebném návrhu. V rámci hodiny Informatiky pak žáky ZŠ seznámí s programem vhodným pro digitální zpracování loga (použijí mobilní učebnu SŠ notebooky, které na ZŠ přinesou) a každý žák ZŠ si jednoduché logo vytvoří. Na této aktivitě se bude podílet více žáků ze SŠ (aby se mohli dostatečně věnovat žákům ZŠ). Opět se žáci SŠ budou připravovat v rámci hodin odborných předmětů pod dohledem svých učitelů a před samotnou realizací budou konzultovat postup výuky i s učiteli ze ZŠ a Metodikem ZŠ, případně Věcným manažerem. 4.4 Úkoly pro ZŠ Metodik ZŠ seznámí učitele ZŠ s principem aktivity. Společně vyberou seznam možných témat pro přednášky a workshopy. Poté se na společné schůzce s učiteli odborných předmětů ze SŠ a věcným metodikem definitivně domluví na seznamu témat a domluví podrobně realizaci každé z aktivit. Metodik ZŠ společně s věcným manažerem poté vytvoří časový plán aktivit a zajistí jejich integraci do časově tematických plánů jednotlivých předmětů. Metodik základní školy, společně s vyučujícím předmětu, v jehož hodině se bude aktivita realizovat, zajistí prezentační techniku a jiné pomůcky, na kterých se domluví s věcným manažerem a studenty SŠ. Vyučující předmětu, v jehož hodině se aktivita bude provádět, zajistí dozor nad žáky a bude přítomen celou dobu aktivity. Aktivita bude časově omezena a čas bude předem domluven. Aktivity budou probíhat v prostorách základní školy. Metodik ZŠ (v součinnosti s věcným manažerem a učitelem předmětu, ve kterém aktivita probíhá) zajistí dokumentaci a propagaci aktivity. Vyučující předmětu seznámí napřed žáky s tím, co se během aktivity bude konat a poučí je zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. Metodik ZŠ, společně s vyučující, vytvoří hodnocení studentů pro potřeby střední školy a odevzdají ho věcnému manažerovi projektu. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. 4.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy a s metodikem základní školy, seznam témat pro tuto aktivitu. S tímto seznamem učitelé odborných předmětů seznámí žáky a zajistí sestavení týmů pro jejich realizaci. Společně s metodikem základní školy vytvoří časový plán aktivit. Střední škola zajistí personální i materiální podporu aktivity. Střední škola poučí své žáky zejména o chování a bezpečnosti v rámci aktivity. 4.6 Vyhodnocení aktivity Znalosti a dovednosti získané v rámci aktivity by ověřoval u žáků základní školy vyučující daného předmětu a byly by součástí jejich klasifikace. -12-

14 Práci žáků střední školy by hodnotil vyučující základní školy společně s metodikem základní školy a hodnocení předal věcnému manažerovi, který by je dále konzultoval s jednotlivými vyučujícími střední školy. Není vyloučena ani přítomnost vyučujícího střední školy na dané aktivitě. V takovém případě by se tento vyučující také podílel na hodnocení svých žáků. Přítomnost žáků ZŠ i SŠ bude dokladována prezenčními listinami. Z aktivity bude pořízen metodikem ZŠ a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (fotografie, video, digitální materiály ap.). -13-

15 5 E-learningové kurzy pro žáky základní školy 5.1 Popis aktivity Žáci střední školy, pod vedením svých učitelů připraví a povedou e-learningové kurzy pro žáky základní školy. Tato aktivita může případně navazovat i na ostatní aktivity. Mohla by pomoci připravit soutěžící na následné soutěže (aktivita 1) nebo sloužit jako doplněk ke krátkodobým kurzům (aktivita 7). Samozřejmě může stát tato aktivita i sama o sobě. E-learningové kurzy by měly zpracovávat témata tak, aby žáci na svých počítačích mohli používat volně šířitelný software, případně mohli na školních počítačích používat software, který vlastní základní škola. Většina aktivit žáků základní školy v rámci této aktivity se plánuje mimo výuku. Některá témata by se částečně dala realizovat v hodinách Informatiky. Výsledky práce žáků základní školy by vyhodnocovali žáci střední školy, společně s učiteli střední školy a metodikem školy základní. E-learningové prostředí by dodala střední škola. Žák základní školy by se přihlásil do e-learningového kurzu a jeho činnost by byla monitorována. 5.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Září listopad 2012: Výběr tématu a následná příprava kurzů žáky střední školy (především v hodinách Praktických cvičení) pod vedením jejich odborných učitelů. Příprava informačního materiálu o nabídce kurzů. Listopad květen 2012: Vlastní realizace aktivity. Žáci základní školy si vyberou kurz, který je zajímá a přihlásí se k jeho studiu. Metodik ZŠ předá věcnému manažerovi seznam žáků, ten pak připraví přístupy do e-learningu střední školy. Následně mohou žáci základní školy kurz studovat, budou vedeni tutorem z řad žáků střední školy. 5.3 Příklad realizace konkrétní aktivity V průběhu tohoto i příštích školních roků mohou být realizovány např. tyto aktivity: Kurz: Úprava digitální fotografie v programu Gimp. Toto téma by mohlo navazovat (předcházet, existovat souběžně) s krátkodobým kurzem Základy fotografování. Znalosti získané na kurzy by si žáci procvičili pomocí e-learningu. Kurz: Jak pracovat s Malováním Aktivita vhodná pro žáky nižších ročníků. Ti by se pomocí e-learningového kurzu mohli připravit na následnou soutěž. Kurz: Tvorba vektorové grafiky v programu Callisto Procvičení tvorby vektorové grafiky by mohlo být ukončeno soutěží (viz. aktivita 1). -14-

16 Kurz: Editace videa v programu Windows Movie Maker Aktivita navazující na kurz Základy filmování (aktivita 7). 5.4 Úkoly pro ZŠ Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Metodik základní školy zajistí propagaci aktivity na základě informací od věcného manažera. Metodik základní školy bude nápomocen žákům základní školy při přihlašování do e-learningového systému. Metodik základní školy zajistí žákům základní školy (v součinnosti s tutorem daného kurzu) volně šiřitelné programy, potřebné pro danou aktivitu. Metodik základní školy, společně s učiteli základní školy, zajistí přístup k e-learningovým aktivitám, pokud budou probíhat v rámci výuky. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, vyhodnotí aktivitu. 5.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, společně s metodikem základní školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, nabídku kurzů pro žáky základní školy. Tato nabídka bude obsahovat: název kurzu, stručný obsah kurzu, pro jakou věkovou hladinu je kurz vhodný, počet lekcí kurzu, termín začátku kurzu, jaký bude výstup kurzu. Tuto nabídku, společně s postupem, jak se přihlásit do e-learningového systému, předá metodikovi základní školy. Věcný manažer zajistí bezproblémový chod e-learningového systému. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, zajistí, aby žáci střední školy včas a kvalitně vytvořili obsah příslušných kurzů. Věcný manažer zajistí pořízení dokumentace akce, jako statistiky přístupů do e-learningového systému, práce účastníků, apod. Věcný manažer zajistí a bude kontrolovat včasnou a kvalitní zpětnou vazbu v rámci e-learningových aktivit a také hodnocení prací účastníků aktivity. Věcný manažer, společně s metodikem základní školy, vyhodnotí aktivitu. 5.6 Vyhodnocení aktivity Výstupem by měly být práce jednotlivých účastníků v rámci e-learningového kurzu, které budou definované v obsahu kurzu. V rámci aktivity se bude hodnotit práce žáků střední školy na přípravě a realizaci e-learningových aktivit. Tuto práci bude hodnotit hlavně věcný manažer společně s vyučujícími střední školy (patrony jednotlivých aktivit) a metodikem základní školy. Dále se bude hodnotit přístup a aktivita žáků základní školy v rámci e-learningových kurzů. Tuto část bude hodnotit hlavně metodik základní školy, společně s věcným manažerem, na podkladě informací, dodaných z e-learningového systému. -15-

17 Metodik základní školy vyhodnotí přínos pro žáky základní školy. Věcný manažer vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro žáky střední školy. Účast v aktivitě bude dokladována informačními a statistickými přehledy e-learningového systému. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (práce účastníků, statistické výstupy e-learningového systému, digitální materiály, apod.). -16-

18 6 Výukové materiály pro učitele základní školy 6.1 Popis aktivity Žáci střední školy, pod vedením svých učitelů, připraví pro učitele základní školy výukové materiály do jejich hodin. Může se jednat o prezentace, výukové materiály pro tabuli SMART, animace, programy, videa nebo modely. Jejich využití ve výuce bude již na učitelích základní školy. Metodik základní školy, společně s vyučujícími, sestaví možná témata pro tuto aktivitu, společně s termínovým rozvrhem a základní představou učitele o výukovém materiálu. Věcný manažer a vyučující střední školy následně zadají úkoly žákům střední školy a budou kontrolovat jejich práci. Vytvořené učební materiály předá věcný manažer metodikovi základní školy, který je poskytne jednotlivým učitelům základní školy. Aktivita by mohla být spojena s aktivitou 4 (přednášky žáků střední školy), kdy by žáci střední školy vlastní výukový materiál také prezentovali. 6.2 Časový rozvrh první rok spolupráce Prosinec leden 2012: Příprava aktivity domluva žáků ZŠ a učitelů SŠ na konkrétní podobě výukového materiálu. Únor květen 2012: Vlastní realizace aktivity. Tvorba konkrétních materiálů. Práci dozorují učitelé SŠ a věcný manažer. Žáci komunikují s učiteli ZŠ, posílají jim ke schválení klíčové části materiálu, domlouvají se na případných úpravách a opravách. 6.3 Příklad realizace konkrétní aktivity Žáci SŠ mohou vytvářet výukové materiály buď přesně podle pokynů učitelů ZŠ (učitel si přesně zadá, jaké materiály chce vytvořit, co mají obsahovat za texty a obrázky a další specifika) nebo mohou vytvářet materiály z předmětů, které studují (zde mohou žáci učitelům sami navrhnout obsah materiálu a potom ve společné diskuzi obsah korigovat). Materiály z oblasti studovaných předmětů žáků SŠ mohou být např. z těchto oblastí: Výukový materiál Animace činnosti elektromagnetického relé Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří animaci činnosti elektromagnetického relé. Tuto animaci použije učitel základní školy ve výuce fyziky podle svého uvážení. Výukový materiál Program na vykreslování funkcí Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří program, který po zadání předpisu funkce vykreslí její graf. Tento program by vyučující základní školy použil jako ukázku v hodinách matematiky. -17-

19 Výukový materiál Video chemického nebo přírodovědného experimentu Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, natočí zadaný chemický nebo přírodovědný experiment. Toto video by vyučující základní školy použil jako ukázku v hodinách chemie nebo přírodopisu. Výukový materiál Model na ukázku, jak vlastnosti vodiče ovlivňují jeho odpor Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří pomůcku, která by demonstrovala, jaké vlastnosti vodiče ovlivňují jeho elektrický odpor. Tuto pomůcku by vyučující základní školy použil jako ukázku v hodinách fyziky. Výukový materiál pro tabuli SMART Žáci střední školy, pod vedením svých vyučujících, vytvoří výukový materiál pro tabuli SMART. Tuto pomůcku by vyučující základní školy použil pro aktivity ve svých hodinách. 6.4 Úkoly pro ZŠ Metodik základní školy, společně s věcným manažerem střední školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Metodik základní školy, společně s učiteli základní školy a na podkladě informací dodaných věcným manažerem, sestaví seznam témat pro tuto aktivitu, s popisem výukového materiálu a termínem dodání. Metodik základní školy přebírá od věcného manažera vytvořené výukové materiály a zajistí jejich distribuci jednotlivým učitelům základní školy. Metodik základní školy zajistí pořízení dokumentace z používání výukových pomůcek vytvořených v rámci této aktivity. Metodik základní školy, společně s věcným manažerem, vyhodnotí aktivitu. 6.5 Úkoly pro SŠ Věcný manažer zajistí, společně s metodikem základní školy, zajistí komunikaci mezi školami v rámci aktivity. Věcný manažer dodá metodikovi základní školy informace o tom, jaké typy pomůcek jsou žáci střední školy schopni vytvořit. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, zadání témat jednotlivým žákům střední školy. Věcný manažer zajistí, v součinnosti s jednotlivými vyučujícími střední školy, průběžnou kontrolu práce žáků na zadaném tématu. Věcný manažer zajistí včasné odevzdání výukové pomůcky metodikovi základní školy v domluveném časovém termínu a kvalitě. Věcný manažer zajistí pořízení dokumentace z tvorby výukových materiálů v této aktivitě. Věcný manažer, společně s metodikem základní školy, vyhodnotí aktivitu. 6.6 Vyhodnocení aktivity Výstupem aktivity by měla být řada různých výukových materiálů, vytvořených žáky střední školy. -18-

20 V rámci aktivity se bude hodnotit práce studentů střední školy na příslušném výukovém materiálu. Tuto práci bude hodnotit hlavně věcný manažer, společně s vyučujícími střední školy a metodikem střední školy. Metodik základní školy dále vyhodnotí, v součinnosti s učiteli základní školy, využití výukového materiálu ve výuce. Metodik základní školy vyhodnotí přínos pro učitele základní školy. Věcný manažér vyhodnotí aktivitu z hlediska přínosu pro žáky střední školy. Účast v aktivitě bude dokladována jednotlivými výukovými materiály a fotografiemi z jejich použití. Z aktivity bude pořízen metodikem základní školy a věcným manažerem podrobný popis jejího průběhu a budou zdokumentovány výstupy této aktivity (práce účastníků, digitální materiály, apod.). -19-

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 technologie Délka modulu 66 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Informatika a výpočetní technika (IVT)

Informatika a výpočetní technika (IVT) Informatika a výpočetní technika (IVT) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět IVT provádí vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie. Vzhledem k zaměření našeho

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Známí matematici v hodinách matematiky

Známí matematici v hodinách matematiky Známí matematici v hodinách matematiky Obsah 1. Popis projektu... 2 2. Úkol... 3 3. Posup... 3 3.1 Témata... 3 3.2 Role v týmu... 3 4. Zdroje informací... 4 5. Hodnocení projektu... 4 6. Závěr... 5 7.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odbornýchkompetencí

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více