Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno adresa: Čichnova 23, Brno statutární zástupce: PaedDr. Vladimír Šimíček kontaktní údaje: Ing. Marie Potůčková, www stránky: IČ: Spolupracující školy: Základní škola Edvarda Beneše Lysice Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu...4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu...5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje...5 Zhodnocení klíčových aktivit projektu...7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení...7 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách...7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem...8 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení...8 KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol...9 KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů...11 KA 9 Tvorba elektronických učebnic se získáním doložky MŠMT...12 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů...14 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání...15 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce...16 KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ...16 KA 15 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli...18 KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání...18 C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky...21 KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky...21 Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů...23 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu...24 Fotodokumentace z realizace projektu...25 Závěrečné shrnutí projektu partnerem...28 Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 3 z 27 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Aktuálně nastupující výrazný pokles žáků ZŠ, kteří míří do středních odborných škol, a nedostatečné praktické kompetence absolventů školy a jejich jazyková vybavenost (jak vyplývá z pravidelných jednání poradního sboru ředitele SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno z oborů telekomunikace, informační technologie a telematika v dopravě např. ICT unie, Česká asociace telekomunikací, IBM, AT&T) mohou nabídku kvalitních absolventů pro trh práce či další profesní vzdělávání ještě více zhoršit. Cíle projektu Cílem bylo podpořit technické vzdělávání na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, a to vybudováním odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy, vzděláváním pedagogických pracovníků k obsluze nově pořízené technologie, ale rovněž i prohloubením systematické spolupráce se základními školami a zejména pak se zaměstnavateli. Cílem bylo nejen motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech, ale také zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání zapojením odborníků z praxe do výuky, prohloubit odborné jazykové vzdělávání metodou CLIL, a tím ovlivnit lepší uplatnitelnost absolventů SŠIPF Brno na trhu práce v oborech informační technologie, informační a komunikační technologie a telematika v dopravě. Cílové skupiny Cílovou skupinu tvoří žáci zapojených základních škol a také žáci SŠIPF Brno. Cílovou skupinou jsou i pedagogové školy, kteří se zúčastnili vzdělávání pro práci s nově nakoupenou technologií a rovněž vzdělávání na podporu výuky metodou CLIL. Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Modernizace odborných učeben Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 1, KA 2, KA 11. Stránka 4 z 27 Stránka 5

6 2. Vzdělávání Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 5, KA 8, KA 10, KA 12, KA Metoda CLIL Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 3, KA 8, KA 16, KA Výukové zdroje Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčovou aktivitu celkového projektu: KA 9. Stránka 5 z 27 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této KA došlo k pořízení moderního vybavení inovované odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy a její modernizaci, díky níž si žáci partnerských ZŠ a Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (SŠIPF) prohlubovali praktické znalosti a dovednosti v rámci povinné výuky v předmětech informační a komunikační technologie, fyzika a praktické vyučování v oblastech zabezpečení dopravy a technologie VoIP. Nově pořizované technologie zahrnují online simulaci řízení městské hromadné dopravy na modelovém kolejišti a nové technologie pro zabezpečení provozu na pozemních komunikacích. Již do této KA se vhodně promítla spolupráce se zaměstnavateli, kdy bylo pořizované vybavení konzultováno s odborníky z Dopravního podniku města Brna, a.s. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Z provedeného dotazování je zřejmé, že výběr pořízeného vybavení byl zvolen velmi vhodně. Pořízené vybavení bylo při výuce používáno velmi často. S vybavením pracovali převážně žáci. Stránka 6 z 27 Stránka 7

8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: Součástí řešení projektu bylo pořízení nábytku (10 ks žákovských stolů, 20 židlí, katedra se židlí původní učebna nebyla vybavena žákovskými stoly a lavicemi, 10 ks skříní pod kolejiště, židle pro obsluhu simulátoru) a potřebné techniky (20 ks žákovských notebooků a 4 ks řídicích notebooků pro simulaci zabezpečení a řízení provozu hromadné dopravy na pozemních a kolejových komunikacích, zobrazovací jednotka velkoplošná TV, simulátor řízení tramvaje, 8 ks kamer a dataprojektor). Pro ověřování elektronických učebnic bylo nakoupeno 36 tabletů spolu s mobilním nabíjecím vozíkem, vzhledem k tomu, že ověřování probíhalo v různých učebnách školy. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: I pořizované neinvestiční vybavení bylo používáno ve výuce téměř vždy, což podtrhuje význam jeho pořízení. S vybavením převážně pracovali žáci. KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Popis činností v klíčové aktivitě: Učitelé školy byli proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů, které byly pořizovány v rámci KA 1 a 2. Proběhlo tak vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze modernizované učebny pro řízení dopravy. Protože šlo vesměs o vybavení, které ve výuce představuje novinku a většina vyučujících dosud neměla možnost se s takovým vybavením setkat v praxi, bylo školení velmi důležité. Stránka 7 z 27 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé si realizované školení velmi pochvalovali a téměř všichni je považovali za přínosné vzhledem k potřebě správného používání zařízení v praktické výuce. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: Ve vazbě na předměty Programování 1 a 2 probíhala volnočasová aktivita Programování a správa datových sítí ve spolupráci se společností MULTIMA, a.s. a Datové sítě (konfigurace) ve spolupráci se společností AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o. Ta se setkala s velmi kladným ohlasem žáků. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Stránka 8 z 27 Stránka 9

10 Dotázaný učitel si tuto aktivitu velmi pochvaloval a je přesvědčen, že žáky nejen bavila, ale zcela určitě zvýšila i jejich zájem o technická témata. Žáci: Před Po Stránka 10 Stránka 9 z 27

11 Žáci vnímají volnočasové aktivity jako velmi přínosné a zábavné s potenciálem se jich zúčastnit znovu. I přes vnímaný přínos však u nich došlo jen k minimální změně v podobě zvýšení zájmu o technická témata, a stejně tak nedošlo k žádné změně v zájmu o další studium těchto oborů. Nejčastější komentáře dotazovaných: aktivita se mi hodně líbila, naučil jsem se základy programování. KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Popis činností v klíčové aktivitě: Do povinné výuky praktického vyučování žáků SŠ v oblastech zabezpečení a řízení dopravy se zapojili čtyři odborníci z Dopravního podniku města Brna, a.s. a dále pak v oblasti přenosu hlasu po internetu (VoIP) jeden specialista ze společnosti ss7ipcom, s. r.o. Žáci měli možnost se bezprostředně setkat s novinkami v oboru, což přispělo ke zvýšenému zájmu zaměstnavatelů o tyto absolventy. Stránka Stránka 10 z 27 11

12 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Účastníci této KA vnímali zapojení odborníků z praxe jako přínosné a užitečné. Účastníci tvořili skupinu, která se z větší části zajímala o technická témata, avšak s převažujícím nezájmem o jejich další studium. KA 9 Tvorba elektronických učebnic se získáním doložky MŠMT Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této KA došlo ke zpracování tří interaktivních elektronických učebnic s doložkou MŠMT, které nám umožnily zajistit kvalitní výukové zdroje pro Spojovací techniku, Optoelektrotechniku a Zabezpečovací techniku. Zpracování učebnic přispělo k vyřešení nedostatku středoškolských učebnic k dané problematice, neboť tyto učebnice v nabídce dosud chyběly. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. Učebnice byly vytvářeny tak a s pomocí takových technologií, aby je do budoucna nebyl problém jakkoliv inovovat v souvislosti s dalším vývojem daných oborů. Stránka 11 z 27 Stránka 12

13 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Učitelé vnímali vytvořené nové materiály v elektronické podobě jako velmi přínosné a jsou přesvědčeni, že výuka pomocí nich žáky spíše bavila. Žáci: Žáci učebnice považovali spíše za přínosné a víceméně tak atraktivní, že byli ochotni doporučit je i svým kamarádům. Elektronické učebnice žáky zaujaly, což koresponduje s jejich zájmem o technická témata. Stránka 12 z 27 Stránka 13

14 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Na základě podnětů z výuky přírodovědných předmětů a nově otevřeného science centra vznikla možnost navštívit výukové programy a interaktivní expozice. VIDA Moravian Science Centre Brno nabízí možnost přiblížit žákům různé fyzikální jevy a přírodní zákonitosti. Jeho návštěvou tak došlo k rozšíření výuky o praktické využití vědy a k motivaci žáků ke studiu přírodovědných a technických předmětů. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Hodnocení této aktivity z pohledu žáků bylo velmi pozitivní a bylo vnímáno spíše jako přínosné s tím, že by se žáci podobných aktivit rádi zúčastnili znovu. A to i přesto, že ve skupině dotazovaných rozhodně nebyla většina těch, kteří by se o přírodovědná a/nebo technická témata intenzivně zajímali či chtěli v jejich studiu dále pokračovat. Nejčastější komentáře dotazovaných: dotazovaným se nejvíce líbila rotující místnost, tornádo a zvukotěsná komora. Stránka 13 z 27 Stránka 14

15 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Pro potřeby projektu bylo vhodné využít stávající prostory školy: jednu ze dvou učeben, která byla zaměřena na zabezpečení železničního provozu. Učebna byla vybavena pouze zastaralým technickým vybavením, které se již v praxi vůbec nepoužívá (navíc byla bez žákovských lavic a židlí). Nově pořízená technologie, která zahrnuje online simulaci řízení městské hromadné dopravy na modelovém kolejišti a nové technologie pro zabezpečení provozu na pozemních komunikacích, vyžadovala rekonstrukci stávající učebny. Nezbytné stavební úpravy zahrnovaly vybudování elektrorozvodů a datových rozvodů v podlaze místnosti, rekonstrukci podlahy, malířské a natěračské práce. Výběrové řízení na stavební práce bylo zahájeno dne 20. února 2014, dne 20. března 2014 byly zahájeny nezbytné stavební úpravy odborné učebny. Stavební úpravy byly úspěšně dokončeny ke dni 30. dubna Stránka 14 z 27 Stránka 15

16 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: Výstupy této klíčové aktivity považujeme za jeden z hlavních přínosů celého projektu. Podařilo se zahájit dlouhodobou spolupráci se základními školami a sociálními partnery v regionu. Aktivně se zapojilo 5 základních škol, a to svojí účastí na pravidelných workshopech pro žáky z oblasti řízení dopravy. Zvolená témata (práce výpravčího za pomoci simulačního programu ovládání stanice vlaků, řízení tramvaje pomocí simulátoru, sestavování hlášení a sestavování vlastního grafikonu) přispěla k prohloubení znalostí a dovedností žáků v předmětech fyzika a informační a komunikační technologie. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Z pohledu vyučujících šlo v případě sdílení učeben o přínosnou aktivitu jak pro ně samotné, tak i pro žáky, kteří se této aktivity účastnili. Stránka 15 z 27 Stránka 16

17 Žáci: Žáci tuto aktivitu vnímali také spíše jako přínosnou, ale poměrně velká část z nich nemá názor na to, zda aktivita přínosná byla a zda je vůbec bavila. Většina dotazovaných žáků, i když nijak výrazná, by se aktivit zúčastnila ráda znovu. To vyplývá zřejmě i z toho, že výraznější většina z nich se o přírodovědná a/nebo technická témata zajímá spíše napůl, nebo spíše nezajímá. Stránka 16 z 27 Stránka 17

18 KA 15 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli Popis činností v klíčové aktivitě: Spolupráce se zaměstnavateli se promítla do níže vedených aktivit projektu. Cenné rady odborníků z Dopravního podniku města Brna, a.s. přispěly k realizaci nově pořizované technologie, která zahrnuje online simulaci řízení městské hromadné dopravy na modelovém kolejišti a nové technologie pro zabezpečení provozu na pozemních komunikacích (KA1 Modernizace odborných učeben KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách, KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem). V rámci aktivity KA2 vzdělávání se zapojili do povinné výuky praktického vyučování žáků SŠ v oblastech zabezpečení a řízení dopravy čtyři odborníci z Dopravního podniku města Brna, a.s. a dále pak v oblasti přenosu hlasu po internetu (VoIP) jeden specialista ze společnosti ss7ipcom, s. r.o. Ve vazbě na předměty Programování 1 a 2 probíhala volnočasová aktivita programování ve spolupráci se společností MULTIMA, a.s. a datové sítě (konfigurace) se společností AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o. KA4 Výukové zdroje v rámci projektu probíhala rovněž revize a tvorba elektronických učebnic Spojovací technika, Optoelektrotechnika a Zabezpečovací technika v dopravě. Zpracovaná videa, ale i metodické vedení poskytly společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., ČD telematika, a.s. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: V tomto projektu bylo efektivně využito výstupů předchozího projektu OP VK, v jehož rámci došlo k vybudování informačního systému školy ve formě e-learningového portálu Moodle. Do tohoto e- learningového portálu byly nyní implementovány výukové zdroje na podporu výuky metodou CLIL. Ty jsou tak dostupné žákům online prostřednictvím webového rozhraní odkudkoliv (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Stránka 17 z 27 Stránka 18

19 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Podle dotazovaných učitelů žáci spojení aktivit aktuálního projektu a výstupů předchozího projektu vítali jako přínosné a jako celek je výuka bavila a přispěla také ke zvýšení jejich zájmu o přírodovědná a/nebo technická témata. Žáci: Stránka 18 z 27 Stránka 19

20 Velmi podobně viděli tuto záležitost i žáci, kteří inovativní formu studia formou e-learningu vnímali jako přínosnou a zábavnou. To může být dáno i tím, že dotazovaná skupina byla tvořena žáky, kteří se o přírodovědná a/nebo technická témata zajímají a chtěli by je dále studovat. Stránka 20 Stránka 19 z 27

21 C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky Popis činností v klíčové aktivitě: Cílem výuky nebylo získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především zvýšit ve vyučovaném předmětu odborné kompetence žáků. Výuka v anglickém jazyce se zaměřením na informační a komunikační technologie byla zaintegrována do předmětu praktické vyučování žáků SŠ formou povinné výuky. Pro podporu výuky metodou CLIL byly vytvořeny podpůrné materiály, které byly umístěny do informačního systému školy Moodle. Tento informační systém byl ve škole zaveden realizací projektu OP VK CZ.1.07/1.1.02/ E-learning Moderní systém výuky (2009 až 2011). Materiály byly využívány nejen při výuce, ale rovněž i při domácí přípravě žáků. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Žáci: Stránka 20 z 27 Stránka 21

22 Jak žáci, tak učitelé vnímají výuku metodou CLIL a používání pro ni vytvořených materiálů za přínosné a zábavné. Nebáli by se vytvořené učební materiály doporučit svým kamarádům. V případě dotazovaných žáků jde opět o motivovanou skupinu, v níž se většina zajímá o přírodovědná a/nebo technická témata a velká část z nich by je ráda dále studovala. Stránka 22 Stránka 21 z 27

23 Zhodnocení naplňování MI Všechny sledované monitorovací indikátory byly naplněny Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Plánovaná hodnota 460 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla naplněna, k bylo dosaženo počtu 657 podpořených osob v počátečním vzdělávání. Šlo o žáky ZŠ účastnící se workshopů pro ZŠ, účastníky exkurzí, dále žáky SŠ v rámci výuky zabezpečovací techniky, výuky VoIP, výuky databázových systémů (datové sítě, programování) a výuky metodou CLIL, které vždy probíhaly za asistence odborníka z dané oblasti výuky. Důvodem překročení plánovaného počtu je dodatečné zařazení klíčové aktivity č. 10 a realizace exkurzí do VIDA Centra Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Plánovaná hodnota 12 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla bez problémů naplněna, k bylo podpořeno celkem 15 poskytovatelů služeb. V případě tohoto MI se jednalo o osoby odborníků z praxe a pedagogů školy, kteří byli v rámci projektu podpořeni jako školitelé nově pořizovaného vybavení, tvůrci učebnic, tvůrci podpůrných textů AJ pro metodu CLIL, pracovníci zajišťující vedení kroužků pro žáky SŠ a vzdělávání žáků ZŠ Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Plánovaná hodnota 14 Skutečná hodnota plánovanou hodnotu MI se podařilo naplnit, a bylo tak podpořeno celkem 16 osob pracovníků v dalším vzdělávání. Jednalo se o pedagogické pracovníky školy a odborné učitele teoretického vyučování, kteří byli proškoleni pro práci s nově pořizovaným vybavením učeben, a práci s materiály metody CLIL Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Plánovaná hodnota 5 Skutečná hodnota - 0 ke dni Do konce realizace projektu budou všechny produkty vytvořeny. Stránka 22 z 27 Stránka 23

24 Novými produkty budou 3 elektronické učebnice (Spojovací technika, Optoelektrotechnika a Zabezpečovací technika v dopravě) a jedna sada odborných učebních textů v AJ pro metodu CLIL v e- learningovém systému Moodle. Dalším nově vytvořeným produktem je i tato evaluační zpráva partnera. Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Díky pořízenému modernímu vybavení odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy a její modernizaci si žáci partnerských ZŠ a Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (SŠIPF) prohlubovali praktické znalosti a dovednosti v rámci povinné výuky v předmětech informační a komunikační technologie, fyzika a praktické vyučování v oblastech zabezpečení dopravy a technologie VoIP. Tím tedy lze říci, že hlavní cíl projektu byl naplněn. Projekt umožnil žákům SŠ si rovněž rozšířit svoje praktické zkušenosti z oblasti datových sítí a programování, které hodlají uplatnit ve své budoucí profesi. Učitelé školy byli proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů. V rámci projektu vznikly 3 ks elektronických učebnic (Spojovací technika, Optoelektrotechnika a Zabezpečovací technika v dopravě) na podporu technických předmětů na škole, které dosud v nabídce učebnic chyběly. Všechny učebnice získaly doložku MŠMT. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. V projektu bylo rovněž využito výstupů předchozího projektu OP VK informačního systému školy Moodle, do kterého jsou implementovány výukové zdroje na podporu výuky metodou CLIL. Stránka 24 Stránka 23 z 27

25 Fotodokumentace z realizace projektu Nově vybavená učebna pro zabezpečení a řízení dopravy Stránka 24 z 27 Stránka 25

26 Elektronické výukové materiály Stránka 25 z 27 Stránka 26

27 Exkurze v prostorách Dopravního podniku města Brna Stránka 26 z 27 Stránka 27

28 Závěrečné shrnutí projektu partnerem Velký přínos projektu vidíme ve vybudování inovované odborné učebny se zaměřením na řízení dopravy a nové pojetí praktického vyučování žáků formou vstupů odborníků z praxe v oblastech zabezpečení a řízení dopravy a moderních technologií komunikace po internetu VoIP. Žáci měli možnost se bezprostředně setkat s novinkami v oboru, což přispělo ke zvýšenému zájmu zaměstnavatelů o tyto absolventy. Toto inovativní pojetí výuky přispělo k větší atraktivitě a zájmu žáků o vzdělávání. S velmi kladným ohlasem se rovněž setkala nepovinná výuka žáků střední školy v oblasti datových sítí či programování. Do výuky se zapojili specialisté z Dopravního podniku města Brna, a.s., ss7ipcom, s.r.o., MULTIMA, a.s. a společnosti AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o. K prohloubení odborných jazykových kompetencí přispěla výuka žáků s využitím metody CLIL a její zapojení do praktického vyučování žáků v oblasti informačních technologií. Součástí projektu bylo rovněž zpracování odborných textů, které byly v elektronické podobě implantovány do informačního systému školy Moodle jako studijní opora pro školní i domácí práci žáků a budou nadále využívány ve výuce. Za hlavní přínos projektu považujeme dlouhodobé navázání spolupráce se základními školami a sociálními partnery v regionu. Aktivně se zapojilo 5 základních škol, a to svojí účastí na pravidelných workshopech pro žáky z oblasti řízení dopravy. Zvolená témata (práce výpravčího za pomoci simulačního programu ovládání stanice vlaků, řízení tramvaje pomocí simulátoru, sestavování hlášení a sestavování vlastního grafikonu) přispěla k prohloubení znalostí a dovedností žáků v předmětech fyzika a informační a komunikační technologie. Jako výrazný přínos projektu vidíme zpracování tří interaktivních elektronických učebnic s doložkou MŠMT, které nám umožnily zajistit kvalitní výukové zdroje pro Spojovací techniku, Optoelektrotechniku a Zabezpečovací techniku. Zpracování učebnic přispělo k vyřešení nedostatku středoškolských učebnic k dané problematice a do budoucna odpadá problém s inovací těchto zdrojů. Stránka 27 z 27 Stránka 28

29

30 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 8

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 10 Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 4 Střední odborná škola a Střední

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 5 Střední škola stavebních řemesel

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 20 Gymnázium J. G. Mendela a jeho

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 21 Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 15 Gymnázium, Brno, třída Kapitána

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 6 Střední škola grafická Brno adresa:

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 2 Střední škola dopravy, obchodu

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 1 Střední škola a Základní škola

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 19 Střední škola polytechnická, Brno,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č.

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekt národní Příjemce: MŠMT, odbor Evropských programů 72 Tato prezentace je spolufinancována Evropským

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 23 Gymnázium Brno-Řečkovice adresa:

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 7 Střední škola technická a ekonomická,

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strana 1 z 7 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo prioritní

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech Program 9:00 9:05 zahájení a představení týmu, aktivity 9:05 9:15 spolupráce SŠ se ZŠ 9:15 9:25 spolupráce s profesní sférou,

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více