Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno adresa: Čichnova 23, Brno statutární zástupce: PaedDr. Vladimír Šimíček kontaktní údaje: Ing. Marie Potůčková, www stránky: IČ: Spolupracující školy: Základní škola Edvarda Beneše Lysice Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu...4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu...5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje...5 Zhodnocení klíčových aktivit projektu...7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení...7 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách...7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem...8 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení...8 KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol...9 KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů...11 KA 9 Tvorba elektronických učebnic se získáním doložky MŠMT...12 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů...14 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání...15 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce...16 KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ...16 KA 15 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli...18 KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání...18 C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky...21 KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky...21 Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů...23 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu...24 Fotodokumentace z realizace projektu...25 Závěrečné shrnutí projektu partnerem...28 Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 3 z 27 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Aktuálně nastupující výrazný pokles žáků ZŠ, kteří míří do středních odborných škol, a nedostatečné praktické kompetence absolventů školy a jejich jazyková vybavenost (jak vyplývá z pravidelných jednání poradního sboru ředitele SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno z oborů telekomunikace, informační technologie a telematika v dopravě např. ICT unie, Česká asociace telekomunikací, IBM, AT&T) mohou nabídku kvalitních absolventů pro trh práce či další profesní vzdělávání ještě více zhoršit. Cíle projektu Cílem bylo podpořit technické vzdělávání na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, a to vybudováním odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy, vzděláváním pedagogických pracovníků k obsluze nově pořízené technologie, ale rovněž i prohloubením systematické spolupráce se základními školami a zejména pak se zaměstnavateli. Cílem bylo nejen motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech, ale také zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání zapojením odborníků z praxe do výuky, prohloubit odborné jazykové vzdělávání metodou CLIL, a tím ovlivnit lepší uplatnitelnost absolventů SŠIPF Brno na trhu práce v oborech informační technologie, informační a komunikační technologie a telematika v dopravě. Cílové skupiny Cílovou skupinu tvoří žáci zapojených základních škol a také žáci SŠIPF Brno. Cílovou skupinou jsou i pedagogové školy, kteří se zúčastnili vzdělávání pro práci s nově nakoupenou technologií a rovněž vzdělávání na podporu výuky metodou CLIL. Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Modernizace odborných učeben Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 1, KA 2, KA 11. Stránka 4 z 27 Stránka 5

6 2. Vzdělávání Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 5, KA 8, KA 10, KA 12, KA Metoda CLIL Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 3, KA 8, KA 16, KA Výukové zdroje Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčovou aktivitu celkového projektu: KA 9. Stránka 5 z 27 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této KA došlo k pořízení moderního vybavení inovované odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy a její modernizaci, díky níž si žáci partnerských ZŠ a Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (SŠIPF) prohlubovali praktické znalosti a dovednosti v rámci povinné výuky v předmětech informační a komunikační technologie, fyzika a praktické vyučování v oblastech zabezpečení dopravy a technologie VoIP. Nově pořizované technologie zahrnují online simulaci řízení městské hromadné dopravy na modelovém kolejišti a nové technologie pro zabezpečení provozu na pozemních komunikacích. Již do této KA se vhodně promítla spolupráce se zaměstnavateli, kdy bylo pořizované vybavení konzultováno s odborníky z Dopravního podniku města Brna, a.s. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Z provedeného dotazování je zřejmé, že výběr pořízeného vybavení byl zvolen velmi vhodně. Pořízené vybavení bylo při výuce používáno velmi často. S vybavením pracovali převážně žáci. Stránka 6 z 27 Stránka 7

8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: Součástí řešení projektu bylo pořízení nábytku (10 ks žákovských stolů, 20 židlí, katedra se židlí původní učebna nebyla vybavena žákovskými stoly a lavicemi, 10 ks skříní pod kolejiště, židle pro obsluhu simulátoru) a potřebné techniky (20 ks žákovských notebooků a 4 ks řídicích notebooků pro simulaci zabezpečení a řízení provozu hromadné dopravy na pozemních a kolejových komunikacích, zobrazovací jednotka velkoplošná TV, simulátor řízení tramvaje, 8 ks kamer a dataprojektor). Pro ověřování elektronických učebnic bylo nakoupeno 36 tabletů spolu s mobilním nabíjecím vozíkem, vzhledem k tomu, že ověřování probíhalo v různých učebnách školy. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: I pořizované neinvestiční vybavení bylo používáno ve výuce téměř vždy, což podtrhuje význam jeho pořízení. S vybavením převážně pracovali žáci. KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Popis činností v klíčové aktivitě: Učitelé školy byli proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů, které byly pořizovány v rámci KA 1 a 2. Proběhlo tak vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze modernizované učebny pro řízení dopravy. Protože šlo vesměs o vybavení, které ve výuce představuje novinku a většina vyučujících dosud neměla možnost se s takovým vybavením setkat v praxi, bylo školení velmi důležité. Stránka 7 z 27 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé si realizované školení velmi pochvalovali a téměř všichni je považovali za přínosné vzhledem k potřebě správného používání zařízení v praktické výuce. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: Ve vazbě na předměty Programování 1 a 2 probíhala volnočasová aktivita Programování a správa datových sítí ve spolupráci se společností MULTIMA, a.s. a Datové sítě (konfigurace) ve spolupráci se společností AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o. Ta se setkala s velmi kladným ohlasem žáků. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Stránka 8 z 27 Stránka 9

10 Dotázaný učitel si tuto aktivitu velmi pochvaloval a je přesvědčen, že žáky nejen bavila, ale zcela určitě zvýšila i jejich zájem o technická témata. Žáci: Před Po Stránka 10 Stránka 9 z 27

11 Žáci vnímají volnočasové aktivity jako velmi přínosné a zábavné s potenciálem se jich zúčastnit znovu. I přes vnímaný přínos však u nich došlo jen k minimální změně v podobě zvýšení zájmu o technická témata, a stejně tak nedošlo k žádné změně v zájmu o další studium těchto oborů. Nejčastější komentáře dotazovaných: aktivita se mi hodně líbila, naučil jsem se základy programování. KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Popis činností v klíčové aktivitě: Do povinné výuky praktického vyučování žáků SŠ v oblastech zabezpečení a řízení dopravy se zapojili čtyři odborníci z Dopravního podniku města Brna, a.s. a dále pak v oblasti přenosu hlasu po internetu (VoIP) jeden specialista ze společnosti ss7ipcom, s. r.o. Žáci měli možnost se bezprostředně setkat s novinkami v oboru, což přispělo ke zvýšenému zájmu zaměstnavatelů o tyto absolventy. Stránka Stránka 10 z 27 11

12 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Účastníci této KA vnímali zapojení odborníků z praxe jako přínosné a užitečné. Účastníci tvořili skupinu, která se z větší části zajímala o technická témata, avšak s převažujícím nezájmem o jejich další studium. KA 9 Tvorba elektronických učebnic se získáním doložky MŠMT Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této KA došlo ke zpracování tří interaktivních elektronických učebnic s doložkou MŠMT, které nám umožnily zajistit kvalitní výukové zdroje pro Spojovací techniku, Optoelektrotechniku a Zabezpečovací techniku. Zpracování učebnic přispělo k vyřešení nedostatku středoškolských učebnic k dané problematice, neboť tyto učebnice v nabídce dosud chyběly. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. Učebnice byly vytvářeny tak a s pomocí takových technologií, aby je do budoucna nebyl problém jakkoliv inovovat v souvislosti s dalším vývojem daných oborů. Stránka 11 z 27 Stránka 12

13 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Učitelé vnímali vytvořené nové materiály v elektronické podobě jako velmi přínosné a jsou přesvědčeni, že výuka pomocí nich žáky spíše bavila. Žáci: Žáci učebnice považovali spíše za přínosné a víceméně tak atraktivní, že byli ochotni doporučit je i svým kamarádům. Elektronické učebnice žáky zaujaly, což koresponduje s jejich zájmem o technická témata. Stránka 12 z 27 Stránka 13

14 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Na základě podnětů z výuky přírodovědných předmětů a nově otevřeného science centra vznikla možnost navštívit výukové programy a interaktivní expozice. VIDA Moravian Science Centre Brno nabízí možnost přiblížit žákům různé fyzikální jevy a přírodní zákonitosti. Jeho návštěvou tak došlo k rozšíření výuky o praktické využití vědy a k motivaci žáků ke studiu přírodovědných a technických předmětů. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Hodnocení této aktivity z pohledu žáků bylo velmi pozitivní a bylo vnímáno spíše jako přínosné s tím, že by se žáci podobných aktivit rádi zúčastnili znovu. A to i přesto, že ve skupině dotazovaných rozhodně nebyla většina těch, kteří by se o přírodovědná a/nebo technická témata intenzivně zajímali či chtěli v jejich studiu dále pokračovat. Nejčastější komentáře dotazovaných: dotazovaným se nejvíce líbila rotující místnost, tornádo a zvukotěsná komora. Stránka 13 z 27 Stránka 14

15 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Pro potřeby projektu bylo vhodné využít stávající prostory školy: jednu ze dvou učeben, která byla zaměřena na zabezpečení železničního provozu. Učebna byla vybavena pouze zastaralým technickým vybavením, které se již v praxi vůbec nepoužívá (navíc byla bez žákovských lavic a židlí). Nově pořízená technologie, která zahrnuje online simulaci řízení městské hromadné dopravy na modelovém kolejišti a nové technologie pro zabezpečení provozu na pozemních komunikacích, vyžadovala rekonstrukci stávající učebny. Nezbytné stavební úpravy zahrnovaly vybudování elektrorozvodů a datových rozvodů v podlaze místnosti, rekonstrukci podlahy, malířské a natěračské práce. Výběrové řízení na stavební práce bylo zahájeno dne 20. února 2014, dne 20. března 2014 byly zahájeny nezbytné stavební úpravy odborné učebny. Stavební úpravy byly úspěšně dokončeny ke dni 30. dubna Stránka 14 z 27 Stránka 15

16 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: Výstupy této klíčové aktivity považujeme za jeden z hlavních přínosů celého projektu. Podařilo se zahájit dlouhodobou spolupráci se základními školami a sociálními partnery v regionu. Aktivně se zapojilo 5 základních škol, a to svojí účastí na pravidelných workshopech pro žáky z oblasti řízení dopravy. Zvolená témata (práce výpravčího za pomoci simulačního programu ovládání stanice vlaků, řízení tramvaje pomocí simulátoru, sestavování hlášení a sestavování vlastního grafikonu) přispěla k prohloubení znalostí a dovedností žáků v předmětech fyzika a informační a komunikační technologie. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Z pohledu vyučujících šlo v případě sdílení učeben o přínosnou aktivitu jak pro ně samotné, tak i pro žáky, kteří se této aktivity účastnili. Stránka 15 z 27 Stránka 16

17 Žáci: Žáci tuto aktivitu vnímali také spíše jako přínosnou, ale poměrně velká část z nich nemá názor na to, zda aktivita přínosná byla a zda je vůbec bavila. Většina dotazovaných žáků, i když nijak výrazná, by se aktivit zúčastnila ráda znovu. To vyplývá zřejmě i z toho, že výraznější většina z nich se o přírodovědná a/nebo technická témata zajímá spíše napůl, nebo spíše nezajímá. Stránka 16 z 27 Stránka 17

18 KA 15 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli Popis činností v klíčové aktivitě: Spolupráce se zaměstnavateli se promítla do níže vedených aktivit projektu. Cenné rady odborníků z Dopravního podniku města Brna, a.s. přispěly k realizaci nově pořizované technologie, která zahrnuje online simulaci řízení městské hromadné dopravy na modelovém kolejišti a nové technologie pro zabezpečení provozu na pozemních komunikacích (KA1 Modernizace odborných učeben KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách, KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem). V rámci aktivity KA2 vzdělávání se zapojili do povinné výuky praktického vyučování žáků SŠ v oblastech zabezpečení a řízení dopravy čtyři odborníci z Dopravního podniku města Brna, a.s. a dále pak v oblasti přenosu hlasu po internetu (VoIP) jeden specialista ze společnosti ss7ipcom, s. r.o. Ve vazbě na předměty Programování 1 a 2 probíhala volnočasová aktivita programování ve spolupráci se společností MULTIMA, a.s. a datové sítě (konfigurace) se společností AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o. KA4 Výukové zdroje v rámci projektu probíhala rovněž revize a tvorba elektronických učebnic Spojovací technika, Optoelektrotechnika a Zabezpečovací technika v dopravě. Zpracovaná videa, ale i metodické vedení poskytly společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., ČD telematika, a.s. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: V tomto projektu bylo efektivně využito výstupů předchozího projektu OP VK, v jehož rámci došlo k vybudování informačního systému školy ve formě e-learningového portálu Moodle. Do tohoto e- learningového portálu byly nyní implementovány výukové zdroje na podporu výuky metodou CLIL. Ty jsou tak dostupné žákům online prostřednictvím webového rozhraní odkudkoliv (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Stránka 17 z 27 Stránka 18

19 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Podle dotazovaných učitelů žáci spojení aktivit aktuálního projektu a výstupů předchozího projektu vítali jako přínosné a jako celek je výuka bavila a přispěla také ke zvýšení jejich zájmu o přírodovědná a/nebo technická témata. Žáci: Stránka 18 z 27 Stránka 19

20 Velmi podobně viděli tuto záležitost i žáci, kteří inovativní formu studia formou e-learningu vnímali jako přínosnou a zábavnou. To může být dáno i tím, že dotazovaná skupina byla tvořena žáky, kteří se o přírodovědná a/nebo technická témata zajímají a chtěli by je dále studovat. Stránka 20 Stránka 19 z 27

21 C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky Popis činností v klíčové aktivitě: Cílem výuky nebylo získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především zvýšit ve vyučovaném předmětu odborné kompetence žáků. Výuka v anglickém jazyce se zaměřením na informační a komunikační technologie byla zaintegrována do předmětu praktické vyučování žáků SŠ formou povinné výuky. Pro podporu výuky metodou CLIL byly vytvořeny podpůrné materiály, které byly umístěny do informačního systému školy Moodle. Tento informační systém byl ve škole zaveden realizací projektu OP VK CZ.1.07/1.1.02/ E-learning Moderní systém výuky (2009 až 2011). Materiály byly využívány nejen při výuce, ale rovněž i při domácí přípravě žáků. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Žáci: Stránka 20 z 27 Stránka 21

22 Jak žáci, tak učitelé vnímají výuku metodou CLIL a používání pro ni vytvořených materiálů za přínosné a zábavné. Nebáli by se vytvořené učební materiály doporučit svým kamarádům. V případě dotazovaných žáků jde opět o motivovanou skupinu, v níž se většina zajímá o přírodovědná a/nebo technická témata a velká část z nich by je ráda dále studovala. Stránka 22 Stránka 21 z 27

23 Zhodnocení naplňování MI Všechny sledované monitorovací indikátory byly naplněny Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Plánovaná hodnota 460 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla naplněna, k bylo dosaženo počtu 657 podpořených osob v počátečním vzdělávání. Šlo o žáky ZŠ účastnící se workshopů pro ZŠ, účastníky exkurzí, dále žáky SŠ v rámci výuky zabezpečovací techniky, výuky VoIP, výuky databázových systémů (datové sítě, programování) a výuky metodou CLIL, které vždy probíhaly za asistence odborníka z dané oblasti výuky. Důvodem překročení plánovaného počtu je dodatečné zařazení klíčové aktivity č. 10 a realizace exkurzí do VIDA Centra Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Plánovaná hodnota 12 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla bez problémů naplněna, k bylo podpořeno celkem 15 poskytovatelů služeb. V případě tohoto MI se jednalo o osoby odborníků z praxe a pedagogů školy, kteří byli v rámci projektu podpořeni jako školitelé nově pořizovaného vybavení, tvůrci učebnic, tvůrci podpůrných textů AJ pro metodu CLIL, pracovníci zajišťující vedení kroužků pro žáky SŠ a vzdělávání žáků ZŠ Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Plánovaná hodnota 14 Skutečná hodnota plánovanou hodnotu MI se podařilo naplnit, a bylo tak podpořeno celkem 16 osob pracovníků v dalším vzdělávání. Jednalo se o pedagogické pracovníky školy a odborné učitele teoretického vyučování, kteří byli proškoleni pro práci s nově pořizovaným vybavením učeben, a práci s materiály metody CLIL Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Plánovaná hodnota 5 Skutečná hodnota - 0 ke dni Do konce realizace projektu budou všechny produkty vytvořeny. Stránka 22 z 27 Stránka 23

24 Novými produkty budou 3 elektronické učebnice (Spojovací technika, Optoelektrotechnika a Zabezpečovací technika v dopravě) a jedna sada odborných učebních textů v AJ pro metodu CLIL v e- learningovém systému Moodle. Dalším nově vytvořeným produktem je i tato evaluační zpráva partnera. Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Díky pořízenému modernímu vybavení odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy a její modernizaci si žáci partnerských ZŠ a Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (SŠIPF) prohlubovali praktické znalosti a dovednosti v rámci povinné výuky v předmětech informační a komunikační technologie, fyzika a praktické vyučování v oblastech zabezpečení dopravy a technologie VoIP. Tím tedy lze říci, že hlavní cíl projektu byl naplněn. Projekt umožnil žákům SŠ si rovněž rozšířit svoje praktické zkušenosti z oblasti datových sítí a programování, které hodlají uplatnit ve své budoucí profesi. Učitelé školy byli proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů. V rámci projektu vznikly 3 ks elektronických učebnic (Spojovací technika, Optoelektrotechnika a Zabezpečovací technika v dopravě) na podporu technických předmětů na škole, které dosud v nabídce učebnic chyběly. Všechny učebnice získaly doložku MŠMT. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. V projektu bylo rovněž využito výstupů předchozího projektu OP VK informačního systému školy Moodle, do kterého jsou implementovány výukové zdroje na podporu výuky metodou CLIL. Stránka 24 Stránka 23 z 27

25 Fotodokumentace z realizace projektu Nově vybavená učebna pro zabezpečení a řízení dopravy Stránka 24 z 27 Stránka 25

26 Elektronické výukové materiály Stránka 25 z 27 Stránka 26

27 Exkurze v prostorách Dopravního podniku města Brna Stránka 26 z 27 Stránka 27

28 Závěrečné shrnutí projektu partnerem Velký přínos projektu vidíme ve vybudování inovované odborné učebny se zaměřením na řízení dopravy a nové pojetí praktického vyučování žáků formou vstupů odborníků z praxe v oblastech zabezpečení a řízení dopravy a moderních technologií komunikace po internetu VoIP. Žáci měli možnost se bezprostředně setkat s novinkami v oboru, což přispělo ke zvýšenému zájmu zaměstnavatelů o tyto absolventy. Toto inovativní pojetí výuky přispělo k větší atraktivitě a zájmu žáků o vzdělávání. S velmi kladným ohlasem se rovněž setkala nepovinná výuka žáků střední školy v oblasti datových sítí či programování. Do výuky se zapojili specialisté z Dopravního podniku města Brna, a.s., ss7ipcom, s.r.o., MULTIMA, a.s. a společnosti AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o. K prohloubení odborných jazykových kompetencí přispěla výuka žáků s využitím metody CLIL a její zapojení do praktického vyučování žáků v oblasti informačních technologií. Součástí projektu bylo rovněž zpracování odborných textů, které byly v elektronické podobě implantovány do informačního systému školy Moodle jako studijní opora pro školní i domácí práci žáků a budou nadále využívány ve výuce. Za hlavní přínos projektu považujeme dlouhodobé navázání spolupráce se základními školami a sociálními partnery v regionu. Aktivně se zapojilo 5 základních škol, a to svojí účastí na pravidelných workshopech pro žáky z oblasti řízení dopravy. Zvolená témata (práce výpravčího za pomoci simulačního programu ovládání stanice vlaků, řízení tramvaje pomocí simulátoru, sestavování hlášení a sestavování vlastního grafikonu) přispěla k prohloubení znalostí a dovedností žáků v předmětech fyzika a informační a komunikační technologie. Jako výrazný přínos projektu vidíme zpracování tří interaktivních elektronických učebnic s doložkou MŠMT, které nám umožnily zajistit kvalitní výukové zdroje pro Spojovací techniku, Optoelektrotechniku a Zabezpečovací techniku. Zpracování učebnic přispělo k vyřešení nedostatku středoškolských učebnic k dané problematice a do budoucna odpadá problém s inovací těchto zdrojů. Stránka 27 z 27 Stránka 28

29

30 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 8

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 2 Střední škola dopravy, obchodu

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 1 Střední škola a Základní škola

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 19 Střední škola polytechnická, Brno,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 23 Gymnázium Brno-Řečkovice adresa:

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1.6.2012 Datum ukončení realizace 31.7.2014

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA

EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Projekt Moderní škola, Reg. č.: CZ. 1.07./1.1.04/03.0017 Šternberk 2012 Výsledky dotazníkového šetření

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech Program 9:00 9:05 zahájení a představení týmu, aktivity 9:05 9:15 spolupráce SŠ se ZŠ 9:15 9:25 spolupráce s profesní sférou,

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1797P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1. Unikátní kód žádosti: 31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 0358P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 3 Střední odborná škola a Střední

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 24 I. Německé zemské gymnasium, základní

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více