Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno adresa: Čichnova 23, Brno statutární zástupce: PaedDr. Vladimír Šimíček kontaktní údaje: Ing. Marie Potůčková, www stránky: IČ: Spolupracující školy: Základní škola Edvarda Beneše Lysice Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu...4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu...5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje...5 Zhodnocení klíčových aktivit projektu...7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení...7 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách...7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem...8 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení...8 KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol...9 KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů...11 KA 9 Tvorba elektronických učebnic se získáním doložky MŠMT...12 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů...14 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání...15 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce...16 KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ...16 KA 15 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli...18 KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání...18 C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky...21 KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky...21 Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů...23 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu...24 Fotodokumentace z realizace projektu...25 Závěrečné shrnutí projektu partnerem...28 Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 3 z 27 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Aktuálně nastupující výrazný pokles žáků ZŠ, kteří míří do středních odborných škol, a nedostatečné praktické kompetence absolventů školy a jejich jazyková vybavenost (jak vyplývá z pravidelných jednání poradního sboru ředitele SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno z oborů telekomunikace, informační technologie a telematika v dopravě např. ICT unie, Česká asociace telekomunikací, IBM, AT&T) mohou nabídku kvalitních absolventů pro trh práce či další profesní vzdělávání ještě více zhoršit. Cíle projektu Cílem bylo podpořit technické vzdělávání na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, a to vybudováním odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy, vzděláváním pedagogických pracovníků k obsluze nově pořízené technologie, ale rovněž i prohloubením systematické spolupráce se základními školami a zejména pak se zaměstnavateli. Cílem bylo nejen motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech, ale také zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání zapojením odborníků z praxe do výuky, prohloubit odborné jazykové vzdělávání metodou CLIL, a tím ovlivnit lepší uplatnitelnost absolventů SŠIPF Brno na trhu práce v oborech informační technologie, informační a komunikační technologie a telematika v dopravě. Cílové skupiny Cílovou skupinu tvoří žáci zapojených základních škol a také žáci SŠIPF Brno. Cílovou skupinou jsou i pedagogové školy, kteří se zúčastnili vzdělávání pro práci s nově nakoupenou technologií a rovněž vzdělávání na podporu výuky metodou CLIL. Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Modernizace odborných učeben Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 1, KA 2, KA 11. Stránka 4 z 27 Stránka 5

6 2. Vzdělávání Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 5, KA 8, KA 10, KA 12, KA Metoda CLIL Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 3, KA 8, KA 16, KA Výukové zdroje Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčovou aktivitu celkového projektu: KA 9. Stránka 5 z 27 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této KA došlo k pořízení moderního vybavení inovované odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy a její modernizaci, díky níž si žáci partnerských ZŠ a Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (SŠIPF) prohlubovali praktické znalosti a dovednosti v rámci povinné výuky v předmětech informační a komunikační technologie, fyzika a praktické vyučování v oblastech zabezpečení dopravy a technologie VoIP. Nově pořizované technologie zahrnují online simulaci řízení městské hromadné dopravy na modelovém kolejišti a nové technologie pro zabezpečení provozu na pozemních komunikacích. Již do této KA se vhodně promítla spolupráce se zaměstnavateli, kdy bylo pořizované vybavení konzultováno s odborníky z Dopravního podniku města Brna, a.s. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Z provedeného dotazování je zřejmé, že výběr pořízeného vybavení byl zvolen velmi vhodně. Pořízené vybavení bylo při výuce používáno velmi často. S vybavením pracovali převážně žáci. Stránka 6 z 27 Stránka 7

8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: Součástí řešení projektu bylo pořízení nábytku (10 ks žákovských stolů, 20 židlí, katedra se židlí původní učebna nebyla vybavena žákovskými stoly a lavicemi, 10 ks skříní pod kolejiště, židle pro obsluhu simulátoru) a potřebné techniky (20 ks žákovských notebooků a 4 ks řídicích notebooků pro simulaci zabezpečení a řízení provozu hromadné dopravy na pozemních a kolejových komunikacích, zobrazovací jednotka velkoplošná TV, simulátor řízení tramvaje, 8 ks kamer a dataprojektor). Pro ověřování elektronických učebnic bylo nakoupeno 36 tabletů spolu s mobilním nabíjecím vozíkem, vzhledem k tomu, že ověřování probíhalo v různých učebnách školy. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: I pořizované neinvestiční vybavení bylo používáno ve výuce téměř vždy, což podtrhuje význam jeho pořízení. S vybavením převážně pracovali žáci. KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Popis činností v klíčové aktivitě: Učitelé školy byli proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů, které byly pořizovány v rámci KA 1 a 2. Proběhlo tak vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze modernizované učebny pro řízení dopravy. Protože šlo vesměs o vybavení, které ve výuce představuje novinku a většina vyučujících dosud neměla možnost se s takovým vybavením setkat v praxi, bylo školení velmi důležité. Stránka 7 z 27 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé si realizované školení velmi pochvalovali a téměř všichni je považovali za přínosné vzhledem k potřebě správného používání zařízení v praktické výuce. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: Ve vazbě na předměty Programování 1 a 2 probíhala volnočasová aktivita Programování a správa datových sítí ve spolupráci se společností MULTIMA, a.s. a Datové sítě (konfigurace) ve spolupráci se společností AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o. Ta se setkala s velmi kladným ohlasem žáků. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Stránka 8 z 27 Stránka 9

10 Dotázaný učitel si tuto aktivitu velmi pochvaloval a je přesvědčen, že žáky nejen bavila, ale zcela určitě zvýšila i jejich zájem o technická témata. Žáci: Před Po Stránka 10 Stránka 9 z 27

11 Žáci vnímají volnočasové aktivity jako velmi přínosné a zábavné s potenciálem se jich zúčastnit znovu. I přes vnímaný přínos však u nich došlo jen k minimální změně v podobě zvýšení zájmu o technická témata, a stejně tak nedošlo k žádné změně v zájmu o další studium těchto oborů. Nejčastější komentáře dotazovaných: aktivita se mi hodně líbila, naučil jsem se základy programování. KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Popis činností v klíčové aktivitě: Do povinné výuky praktického vyučování žáků SŠ v oblastech zabezpečení a řízení dopravy se zapojili čtyři odborníci z Dopravního podniku města Brna, a.s. a dále pak v oblasti přenosu hlasu po internetu (VoIP) jeden specialista ze společnosti ss7ipcom, s. r.o. Žáci měli možnost se bezprostředně setkat s novinkami v oboru, což přispělo ke zvýšenému zájmu zaměstnavatelů o tyto absolventy. Stránka Stránka 10 z 27 11

12 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Účastníci této KA vnímali zapojení odborníků z praxe jako přínosné a užitečné. Účastníci tvořili skupinu, která se z větší části zajímala o technická témata, avšak s převažujícím nezájmem o jejich další studium. KA 9 Tvorba elektronických učebnic se získáním doložky MŠMT Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této KA došlo ke zpracování tří interaktivních elektronických učebnic s doložkou MŠMT, které nám umožnily zajistit kvalitní výukové zdroje pro Spojovací techniku, Optoelektrotechniku a Zabezpečovací techniku. Zpracování učebnic přispělo k vyřešení nedostatku středoškolských učebnic k dané problematice, neboť tyto učebnice v nabídce dosud chyběly. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. Učebnice byly vytvářeny tak a s pomocí takových technologií, aby je do budoucna nebyl problém jakkoliv inovovat v souvislosti s dalším vývojem daných oborů. Stránka 11 z 27 Stránka 12

13 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Učitelé vnímali vytvořené nové materiály v elektronické podobě jako velmi přínosné a jsou přesvědčeni, že výuka pomocí nich žáky spíše bavila. Žáci: Žáci učebnice považovali spíše za přínosné a víceméně tak atraktivní, že byli ochotni doporučit je i svým kamarádům. Elektronické učebnice žáky zaujaly, což koresponduje s jejich zájmem o technická témata. Stránka 12 z 27 Stránka 13

14 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Na základě podnětů z výuky přírodovědných předmětů a nově otevřeného science centra vznikla možnost navštívit výukové programy a interaktivní expozice. VIDA Moravian Science Centre Brno nabízí možnost přiblížit žákům různé fyzikální jevy a přírodní zákonitosti. Jeho návštěvou tak došlo k rozšíření výuky o praktické využití vědy a k motivaci žáků ke studiu přírodovědných a technických předmětů. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Hodnocení této aktivity z pohledu žáků bylo velmi pozitivní a bylo vnímáno spíše jako přínosné s tím, že by se žáci podobných aktivit rádi zúčastnili znovu. A to i přesto, že ve skupině dotazovaných rozhodně nebyla většina těch, kteří by se o přírodovědná a/nebo technická témata intenzivně zajímali či chtěli v jejich studiu dále pokračovat. Nejčastější komentáře dotazovaných: dotazovaným se nejvíce líbila rotující místnost, tornádo a zvukotěsná komora. Stránka 13 z 27 Stránka 14

15 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Pro potřeby projektu bylo vhodné využít stávající prostory školy: jednu ze dvou učeben, která byla zaměřena na zabezpečení železničního provozu. Učebna byla vybavena pouze zastaralým technickým vybavením, které se již v praxi vůbec nepoužívá (navíc byla bez žákovských lavic a židlí). Nově pořízená technologie, která zahrnuje online simulaci řízení městské hromadné dopravy na modelovém kolejišti a nové technologie pro zabezpečení provozu na pozemních komunikacích, vyžadovala rekonstrukci stávající učebny. Nezbytné stavební úpravy zahrnovaly vybudování elektrorozvodů a datových rozvodů v podlaze místnosti, rekonstrukci podlahy, malířské a natěračské práce. Výběrové řízení na stavební práce bylo zahájeno dne 20. února 2014, dne 20. března 2014 byly zahájeny nezbytné stavební úpravy odborné učebny. Stavební úpravy byly úspěšně dokončeny ke dni 30. dubna Stránka 14 z 27 Stránka 15

16 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: Výstupy této klíčové aktivity považujeme za jeden z hlavních přínosů celého projektu. Podařilo se zahájit dlouhodobou spolupráci se základními školami a sociálními partnery v regionu. Aktivně se zapojilo 5 základních škol, a to svojí účastí na pravidelných workshopech pro žáky z oblasti řízení dopravy. Zvolená témata (práce výpravčího za pomoci simulačního programu ovládání stanice vlaků, řízení tramvaje pomocí simulátoru, sestavování hlášení a sestavování vlastního grafikonu) přispěla k prohloubení znalostí a dovedností žáků v předmětech fyzika a informační a komunikační technologie. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Z pohledu vyučujících šlo v případě sdílení učeben o přínosnou aktivitu jak pro ně samotné, tak i pro žáky, kteří se této aktivity účastnili. Stránka 15 z 27 Stránka 16

17 Žáci: Žáci tuto aktivitu vnímali také spíše jako přínosnou, ale poměrně velká část z nich nemá názor na to, zda aktivita přínosná byla a zda je vůbec bavila. Většina dotazovaných žáků, i když nijak výrazná, by se aktivit zúčastnila ráda znovu. To vyplývá zřejmě i z toho, že výraznější většina z nich se o přírodovědná a/nebo technická témata zajímá spíše napůl, nebo spíše nezajímá. Stránka 16 z 27 Stránka 17

18 KA 15 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli Popis činností v klíčové aktivitě: Spolupráce se zaměstnavateli se promítla do níže vedených aktivit projektu. Cenné rady odborníků z Dopravního podniku města Brna, a.s. přispěly k realizaci nově pořizované technologie, která zahrnuje online simulaci řízení městské hromadné dopravy na modelovém kolejišti a nové technologie pro zabezpečení provozu na pozemních komunikacích (KA1 Modernizace odborných učeben KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách, KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem). V rámci aktivity KA2 vzdělávání se zapojili do povinné výuky praktického vyučování žáků SŠ v oblastech zabezpečení a řízení dopravy čtyři odborníci z Dopravního podniku města Brna, a.s. a dále pak v oblasti přenosu hlasu po internetu (VoIP) jeden specialista ze společnosti ss7ipcom, s. r.o. Ve vazbě na předměty Programování 1 a 2 probíhala volnočasová aktivita programování ve spolupráci se společností MULTIMA, a.s. a datové sítě (konfigurace) se společností AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o. KA4 Výukové zdroje v rámci projektu probíhala rovněž revize a tvorba elektronických učebnic Spojovací technika, Optoelektrotechnika a Zabezpečovací technika v dopravě. Zpracovaná videa, ale i metodické vedení poskytly společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., ČD telematika, a.s. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: V tomto projektu bylo efektivně využito výstupů předchozího projektu OP VK, v jehož rámci došlo k vybudování informačního systému školy ve formě e-learningového portálu Moodle. Do tohoto e- learningového portálu byly nyní implementovány výukové zdroje na podporu výuky metodou CLIL. Ty jsou tak dostupné žákům online prostřednictvím webového rozhraní odkudkoliv (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Stránka 17 z 27 Stránka 18

19 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Podle dotazovaných učitelů žáci spojení aktivit aktuálního projektu a výstupů předchozího projektu vítali jako přínosné a jako celek je výuka bavila a přispěla také ke zvýšení jejich zájmu o přírodovědná a/nebo technická témata. Žáci: Stránka 18 z 27 Stránka 19

20 Velmi podobně viděli tuto záležitost i žáci, kteří inovativní formu studia formou e-learningu vnímali jako přínosnou a zábavnou. To může být dáno i tím, že dotazovaná skupina byla tvořena žáky, kteří se o přírodovědná a/nebo technická témata zajímají a chtěli by je dále studovat. Stránka 20 Stránka 19 z 27

21 C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky Popis činností v klíčové aktivitě: Cílem výuky nebylo získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především zvýšit ve vyučovaném předmětu odborné kompetence žáků. Výuka v anglickém jazyce se zaměřením na informační a komunikační technologie byla zaintegrována do předmětu praktické vyučování žáků SŠ formou povinné výuky. Pro podporu výuky metodou CLIL byly vytvořeny podpůrné materiály, které byly umístěny do informačního systému školy Moodle. Tento informační systém byl ve škole zaveden realizací projektu OP VK CZ.1.07/1.1.02/ E-learning Moderní systém výuky (2009 až 2011). Materiály byly využívány nejen při výuce, ale rovněž i při domácí přípravě žáků. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Žáci: Stránka 20 z 27 Stránka 21

22 Jak žáci, tak učitelé vnímají výuku metodou CLIL a používání pro ni vytvořených materiálů za přínosné a zábavné. Nebáli by se vytvořené učební materiály doporučit svým kamarádům. V případě dotazovaných žáků jde opět o motivovanou skupinu, v níž se většina zajímá o přírodovědná a/nebo technická témata a velká část z nich by je ráda dále studovala. Stránka 22 Stránka 21 z 27

23 Zhodnocení naplňování MI Všechny sledované monitorovací indikátory byly naplněny Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Plánovaná hodnota 460 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla naplněna, k bylo dosaženo počtu 657 podpořených osob v počátečním vzdělávání. Šlo o žáky ZŠ účastnící se workshopů pro ZŠ, účastníky exkurzí, dále žáky SŠ v rámci výuky zabezpečovací techniky, výuky VoIP, výuky databázových systémů (datové sítě, programování) a výuky metodou CLIL, které vždy probíhaly za asistence odborníka z dané oblasti výuky. Důvodem překročení plánovaného počtu je dodatečné zařazení klíčové aktivity č. 10 a realizace exkurzí do VIDA Centra Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Plánovaná hodnota 12 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla bez problémů naplněna, k bylo podpořeno celkem 15 poskytovatelů služeb. V případě tohoto MI se jednalo o osoby odborníků z praxe a pedagogů školy, kteří byli v rámci projektu podpořeni jako školitelé nově pořizovaného vybavení, tvůrci učebnic, tvůrci podpůrných textů AJ pro metodu CLIL, pracovníci zajišťující vedení kroužků pro žáky SŠ a vzdělávání žáků ZŠ Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Plánovaná hodnota 14 Skutečná hodnota plánovanou hodnotu MI se podařilo naplnit, a bylo tak podpořeno celkem 16 osob pracovníků v dalším vzdělávání. Jednalo se o pedagogické pracovníky školy a odborné učitele teoretického vyučování, kteří byli proškoleni pro práci s nově pořizovaným vybavením učeben, a práci s materiály metody CLIL Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Plánovaná hodnota 5 Skutečná hodnota - 0 ke dni Do konce realizace projektu budou všechny produkty vytvořeny. Stránka 22 z 27 Stránka 23

24 Novými produkty budou 3 elektronické učebnice (Spojovací technika, Optoelektrotechnika a Zabezpečovací technika v dopravě) a jedna sada odborných učebních textů v AJ pro metodu CLIL v e- learningovém systému Moodle. Dalším nově vytvořeným produktem je i tato evaluační zpráva partnera. Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Díky pořízenému modernímu vybavení odborné učebny pro zabezpečení a řízení dopravy a její modernizaci si žáci partnerských ZŠ a Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (SŠIPF) prohlubovali praktické znalosti a dovednosti v rámci povinné výuky v předmětech informační a komunikační technologie, fyzika a praktické vyučování v oblastech zabezpečení dopravy a technologie VoIP. Tím tedy lze říci, že hlavní cíl projektu byl naplněn. Projekt umožnil žákům SŠ si rovněž rozšířit svoje praktické zkušenosti z oblasti datových sítí a programování, které hodlají uplatnit ve své budoucí profesi. Učitelé školy byli proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů. V rámci projektu vznikly 3 ks elektronických učebnic (Spojovací technika, Optoelektrotechnika a Zabezpečovací technika v dopravě) na podporu technických předmětů na škole, které dosud v nabídce učebnic chyběly. Všechny učebnice získaly doložku MŠMT. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. V projektu bylo rovněž využito výstupů předchozího projektu OP VK informačního systému školy Moodle, do kterého jsou implementovány výukové zdroje na podporu výuky metodou CLIL. Stránka 24 Stránka 23 z 27

25 Fotodokumentace z realizace projektu Nově vybavená učebna pro zabezpečení a řízení dopravy Stránka 24 z 27 Stránka 25

26 Elektronické výukové materiály Stránka 25 z 27 Stránka 26

27 Exkurze v prostorách Dopravního podniku města Brna Stránka 26 z 27 Stránka 27

28 Závěrečné shrnutí projektu partnerem Velký přínos projektu vidíme ve vybudování inovované odborné učebny se zaměřením na řízení dopravy a nové pojetí praktického vyučování žáků formou vstupů odborníků z praxe v oblastech zabezpečení a řízení dopravy a moderních technologií komunikace po internetu VoIP. Žáci měli možnost se bezprostředně setkat s novinkami v oboru, což přispělo ke zvýšenému zájmu zaměstnavatelů o tyto absolventy. Toto inovativní pojetí výuky přispělo k větší atraktivitě a zájmu žáků o vzdělávání. S velmi kladným ohlasem se rovněž setkala nepovinná výuka žáků střední školy v oblasti datových sítí či programování. Do výuky se zapojili specialisté z Dopravního podniku města Brna, a.s., ss7ipcom, s.r.o., MULTIMA, a.s. a společnosti AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o. K prohloubení odborných jazykových kompetencí přispěla výuka žáků s využitím metody CLIL a její zapojení do praktického vyučování žáků v oblasti informačních technologií. Součástí projektu bylo rovněž zpracování odborných textů, které byly v elektronické podobě implantovány do informačního systému školy Moodle jako studijní opora pro školní i domácí práci žáků a budou nadále využívány ve výuce. Za hlavní přínos projektu považujeme dlouhodobé navázání spolupráce se základními školami a sociálními partnery v regionu. Aktivně se zapojilo 5 základních škol, a to svojí účastí na pravidelných workshopech pro žáky z oblasti řízení dopravy. Zvolená témata (práce výpravčího za pomoci simulačního programu ovládání stanice vlaků, řízení tramvaje pomocí simulátoru, sestavování hlášení a sestavování vlastního grafikonu) přispěla k prohloubení znalostí a dovedností žáků v předmětech fyzika a informační a komunikační technologie. Jako výrazný přínos projektu vidíme zpracování tří interaktivních elektronických učebnic s doložkou MŠMT, které nám umožnily zajistit kvalitní výukové zdroje pro Spojovací techniku, Optoelektrotechniku a Zabezpečovací techniku. Zpracování učebnic přispělo k vyřešení nedostatku středoškolských učebnic k dané problematice a do budoucna odpadá problém s inovací těchto zdrojů. Stránka 27 z 27 Stránka 28

29

30 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 8

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 24 I. Německé zemské gymnasium, základní

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 30 Gymnázium, Boskovice, Palackého

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 28 Purkyňovo gymnázium, Strážnice,

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 14 Střední průmyslová škola chemická, Pardubice Obsah Obsah 1 1. Identifikace

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace....

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1. Unikátní kód žádosti: 31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod 3 1. HODNOCENÍ

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy Obalky brozura Sebkova

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 Vazby vzdělávání a trhu práce Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 1 Obsah Úvod, metodologie... 3 Metodologie... 9 1. Názory zaměstnavatelů

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková Řešitelský tým: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Lucie Kuchťáková

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více