Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012"

Transkript

1 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/ Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat:

2 ZÁVĚR EVALUČNÍ ZPRÁVY Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo 83 žáků a 10 učitelů ze 4 partnerských středních škol: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29, Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o., Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4. Dotazníkové šetření dospělo k následujícím závěrům: Díky realizaci projektu měly partnerské školy možnost vyzkoušet moderní systém vzdělávání prostřednictvím e-learningové podpory. Konkrétně se jednalo o prostředí LMS Moodle, prostřednictvím kterého měli žáci možnost studovat 7 měsíců technické disciplíny v e-kurzu. Učitelé partnerských škol byli zapojeni zejména jako tutoři pro technické obory, kteří vytvořené materiály odborníky z Vysoké školy logistiky o.p.s. (příjemce finanční podpory) připomínkovali, ve výuce následně ověřovali a jako tutoři komunikovali s žáky. Žáci se účastnili pilotního testování vytvořené výukové podpory, a to přímou účastí v e-kurzu. Nový způsob výuky se prostřednictvím průzkumu, provedeném mezi oběma cílovými skupinami, projevil jako vhodný, 75 % žáků vyjádřilo spokojenost s touto formou výuky. Dle výpovědí uvedených v evaluační zprávy lze konstatovat, že aplikace je uceleným systémem, ve kterém je text logicky sestaven a obsah na sebe plynule navazuje. Ačkoliv učitelé jsou přesvědčeni, že aplikace obsahuje dostatečné množství různorodých výukových prvků, oproti tomu každý čtvrtý žák by spíše uvítal jejich větší množství s cílem obohacení aplikace. Co se týká počtu uvedených příkladů, ty však žáci považují převážně za dostatečné. Jaké výukové prvky by tedy žáci chtěli doplnit, již zůstává nezodpovězeno. 2

3 Žáci si váží možnosti zapojení do studia, měli určitá očekávání, k jejichž naplnění nedošlo. Příčinou může být nízká motivace, i přesto, že se učitelé domnívají, že žáky může tato forma studia bavit. Doporučujeme pokračovat v obdobných aktivitách a zároveň prověřit, v čem je spatřován základní problém nízké motivace žáků. Dle výpovědí respondentů aplikace přinesla prostřednictvím vzdělávacího e-kurzu žákům nové informace. Nejedná se tedy o opakování učiva ze střední školy, a možná právě proto se tyto nové informace jeví žákům za náročné. Náročnost témat projevily obě dotazované cílové skupiny, a to jak v obsahu výukové látky, tak i v následném ověřování znalostí formou testů či písemných prací. Negativním dílčím závěrem je označení těchto informací za nevyužitelné do budoucna a minimální změna ve znalostech žáků. Doporučujeme zapojit vhodnější cílovou skupinu, která bude mít skutečný zájem pokračovat v budoucím studiu na vysokých školách technických oborů. Zároveň doporučujeme ověřit vztah mezi velkou četností odpovědí příjmu informací a nezaznamenáním změny ve znalostech žáků po sedmi měsících výuky je tento výsledek tristní. Bez ohledu na náročnost e-kurzu se 66 % domnívá, že výukový text je dostatečný k absolvování testů i písemných prací. Nezanedbatelná část odpovědí, zejména Střední školy technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4, však upozorňuje na nesoulad výukových materiálů a otázek k ověření znalostí. Doporučujeme zkontrolovat, zda testové otázky korespondují s obsahem výuky dané kapitoly, a případné nesrovnalosti odstranit. Srozumitelnost výukového textu v e-kurzu je nejednoznačně hodnocena. Doporučujeme učitelům definovat problematické kapitoly a jejich obsahovou náplň upravit k lepší srozumitelnosti. Co se týká srozumitelnosti zadání testů a písemných prací, žáci vědí, na co jsou dotazováni a mohou nad správnou odpovědí přemýšlet. Žáci otázkám rozumí, ale jsou pro ně náročné. Případné dotazy žáků zodpovídali tutoři dotazy byly zodpovězeny řádně, věcně, rychle, tj. bez delších prodlev, které by narušovaly samostudium. Jedná se patrně o dotazy v průběhu studia, neboť z dalších odpovědí dotazníkového šetření vyplývá, že zpětná vazba při řešení výsledků testů a písemných prací nemusela být pro žáky dostatečná. Doporučujeme zlepšit komunikaci mezi žáky a tutory v průběhu studia a konzultovat správný postup řešení příkladů. 3

4 Cílem je upozornit na chyby, které se v písemných pracích často vyskytovaly, a zabránit tak jejich případnému budoucímu opakování. Po technické stránce byly zaznamenány minimální problémy. Systém e-learningového vzdělávání je nastaven jednoduchou a srozumitelnou formou, e-kurz je přehledný a účastníci se v něm orientují a ovládání hodnotí jako snadné. Doporučujeme však vylepšit nápovědu přímo v aplikaci, jelikož nebyla dostatečně využívána. Žáci se obraceli přímo na své tutory. Cílem je zkomfortnit práci učitelů. Zároveň doporučujeme zdokonalit proces předávání prvotních informací o e-kurzu a přihlášení do něj. Většina žáků a všichni učitelé se domnívají, že LMS Moodle je přínosný a může usnadnit studium. Zejména nabízí výukové materiály, které není třeba získávat náročným způsobem, umožňuje studium v příjemném prostředí domova (pokud má žák k dispozici PC a internet), testy nabízejí okamžitou zpětnou vazbu. Dle výpovědí respondentů není studium prostřednictvím LMS Moodle náročnější než v jiných hodinách, navíc umožňuje vlastní tempo studia. Z dotazníkového šetření rovněž vyplynulo, že fungování e-learningového kurzu z různých míst není totožné. Doporučujeme řešitelům projektu prověřit tuto skutečnost, a zda odlišnosti mohou být překážkou ve studiu. Aplikace neumožňuje vygenerovat stěžejní výukový materiál v pdf pro tisko, doporučujeme zvážit tuto možnost. I přes rozvoj technologií a neustálé se zvyšující dostupnosti PC a internetu v domácnostech byla průzkumem zaznamenána u některých jednotlivců (4 %) absence této techniky a tedy nemožnost využít e-kurz z jiných míst než jen školních. Rovněž však z průzkumu vyplynulo, že v omezené míře využívají i těch školních. Grafické zpracování e-kurzu je hodnoceno převážně kladně, zhruba třetina by však přivítala větší atraktivnost. Hodnocení předmětů Z pohledu náročnosti řešených technických disciplín je za nejméně náročnou považována informatika, nejobtížnější naopak kvantitativní metody. Nejjednodušší testy jsou 4

5 zaznamenány dle výpovědi u informatiky, nejtěžší rovněž z kvantitativních metod. Obecně lze konstatovat, že disciplíny, které jsou náročné již svým charakterem a zaměřením výukové látky, jsou pak náročné i z pohledu písemných prací. Každý třetí žák uvádí, že o financování projektu nebyl informován. Vytvořený e-kurz však splňuje veškeré prvky povinné publicity. Přesto doporučujeme realizačnímu týmu klást větší důraz na propagační kampaň realizovaného projektu, zejména pak šíření informací o spolufinancování projektu z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. E-kurz je kvalitně připraven, doporučujeme pokračovat v nastaveném systému vzdělávání samostudiu. Po zapracování drobných úprav (viz výše uvedená doporučení) bude e-kurz kvalitním nástrojem pro přípravu absolventů středních škol k dalšímu studiu na vysokých školách technických oborů. Přestup do dalšího stupně vzdělávání může být náročný, žáci na něj nemusí být plně připraveni. Pokračováním v započatých aktivitách eliminujeme počet žáků končících vysokoškolské studium předčasně/neúspěšně. 5

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové

Více

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA REVIDOVANÁ OBSAH Slovníček pojmů 3 1. Cíle a metodologie projektu.

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SEKCI KULTURA Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E 5 Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E školní rok 2010-2011 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Markéta Rolčíková, Yveta Tomášková, Alena Straková AULA, 2013, Vol.21, No. 2: 102-126

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ..07/.3.00/9.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Vychovatelství a Pedagoga volného času ÚVOD... 5 Vyhodnocení

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013 Z pohledu škol, editorů a odborníků z praxe Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012

ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012 ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012 Příloha č. 3 Závěrečné zprávy 10 případových studií Špatné praxe či problémových oblastí při realizaci a hodnocení vybraných projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Projekt Akademie elektronických transakcí

Projekt Akademie elektronických transakcí Projekt Akademie elektronických transakcí registrační číslo CZ.1.07/3.2.11/03.0089 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.11 spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evaluační

Více

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Vstupní analýza a průzkum spokojenosti

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZAKÁZKA: Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZADAVATEL: Česká republika - Ministerstvo

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková 27 ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy Obalky brozura Sebkova

Více

Zpětná vazba absolventů a firem

Zpětná vazba absolventů a firem Zpětná vazba absolventů a firem Dotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firem Jana Poláchová Vašťatková, Vladislava Závrská, Pavlína Valouchová, Michaela Prášilová 30 Zpětná

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více