GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 / 2014. www.gymnazium-pe.cz"

Transkript

1 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 /

2

3 Slovo úvodem Dovolte mi, abych si za Vás položil jednoduchou otázku. Proč jít na gympl v Pelhřimově? Odpověď může být stručná, ale i dlouhá Stručná odpověď: Chci jít na vysokou školu a potřebuji kvalitní všeobecný základ s možností zvolit si určité zaměření již na gymnáziu. Je sice pravděpodobné, že se na NĚJAKOU vysokou školu dostanu, ale já bych rád studoval na prestižní vysoké škole a hlavně bych ji rád dostudoval. Podrobnou odpověď se Vám snaží přinést tato brožura na následujících stranách. Aleš Petrák, ředitel školy Gymnázium Pelhřimov Mgr. Aleš Petrák Jirsíkova 244 ředitel školy Pelhřimov Kancelář školy: Ředitel školy: Mgr. Jana Daňhelová zástupkyně ředitele školy Navštívit nás, zhlédnout ukázky výuky a prohlédnout si školu můžete nejenom o dni otevřených dveří, ale i v kterýkoliv jiný pracovní den.

4 OBSAH Úvod... 2 Informace o studiu... 3 Úspěšnost u maturit a přijímání na VŠ... 7 Jak na přijímačky v roce 2014? Nejenom studiem živ je člověk Prezentace předmětů Otázka pro naše absolventy Úvod Gymnázium v Pelhřimově je nejstarší střední školou na území města i celého pelhřimovského regionu - vzdělává studenty již více než 140 let. Od založení školy až po současnost prošly jejími branami tisíce studentů několika generací, kterým škola poskytla základy vzdělanosti a životní orientace. Z absolventů pelhřimovského gymnázia vzešla řada vynikajících odborníků v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Základem vždy byla svědomitá a poctivá práce jeho učitelů na straně jedné a vnímavost a touha studentů po vědění na straně druhé. Za dobu své existence škola ovlivňovala a ovlivňuje, formovala a formuje obecnou vzdělanost Pelhřimovska. 2

5 Informace o studiu Rychle se blíží termín odevzdání přihlášek pro studium na některé ze středních škol. Pokud máte dobrý prospěch na základní škole a chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření, pak je tu pro Vás GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Na našem gymnáziu získává student všeobecné vzdělání zaměřené na cizí jazyky. Navíc náš moderní učební plán umožňuje každému studentovi specializovat se ve 3. a 4. ročníku na předměty, v jejichž studiu by chtěl pokračovat po maturitě. Pomocí volby volitelných předmětů si každý student připraví rozvrh ušitý na míru vybranému zaměření VŠ: Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) až 14 hodin výuky dvou (nebo třech) cizích jazyků týdně a pouze 2 hodiny matematiky ve 4. ročníku (a to jen v prvním pololetí). Směr technický (ČVUT, VUT, učitelství ) 7 hodin matematiky (ve 3. ročníku), respektive 4 hodiny (ve 4. ročníku) týdně a k tomu fyzika a technicky zaměřené výběrové předměty (informačně technologický základ, seminář z fyziky, deskriptivní geometrie ). Směr přírodovědně lékařský (přírodovědecké fakulty, medicína, farmacie ) až 4 hodiny biologie a 4 hodiny chemie týdně. Směr humanitní (filosofické fakulty, práva, učitelství) na výběr je mnoho společensko-vědních předmětů - základy ekonomiky, základy práva, literární seminář, latina či dějiny umění. Kvalitní všeobecný základ, který získává každý student, a specializace ve vyšších ročnících jsou tou správnou cestou k úspěšnému zvládnutí státních maturit a k následnému přijetí na VŠ. 3

6 Seznam předmětů pro čtyřleté studium a vyšší osmileté 1. roč + 2. roč + 3. roč + 4. roč. + oktáva Celkem kvinta sexta septima I. pol. II. pol Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Matematika v 14 Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8 Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8 Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9 Zeměpis v 6 Základy společenských věd v 7 Dějepis v 8 Hudební výtvarná výchova 2 2 x x x 4 Tělesná výchova Informatika a výp. tech. 2 1 x x x 3 Konverzace z cizího jazyka x x Volitelný předmět 1 x x Volitelný předmět 2 x x x Volitelný předmět 3 x x x Maturitní průprava x x x x 4 2 x - Předmět se v daném ročníku nevyučuje. v - Předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy. Každý student je povinen si na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva předměty (tedy minimálně 2 x 2 hodiny týdně). Nabídka volitelných předmětů (vol. předmět 1, 2, 3) a nepovinných předmětů Konverzace v AJ Literární seminář Seminář a cvičení z matematiky Hudební výchova Konverzace ve FJ Dějiny umění a architektury Seminář a cvičení z fyziky Výtvarná výchova Konverzace v NJ Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z biologie Základy ekonomie Konverzace v ŠJ Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z chemie Právní nauka Ruský jazyk Seminář ze zeměpisu Informatika a výpočetní Deskriptivní Latina technika geometrie Kroužky Environmentální výchova Čtenářský Astronomický Zdravotnický Sportovní (florbal, volejbal, lezecký oddíl, posilování) Moderní společenské hry Biologický Zábavná chemie 4

7 Seznam předmětů pro nižší osmileté studium Předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk volitelný jazyk ** (1) Občanská výchova Dějepis Matematika Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika 1 1* Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova celkem POZNÁMKA: * - V sekundě se jedná o předmět Informatika a výpočetní technika v přírodních vědách (F, Ch, B). - V tercii a kvartě si studenti volí mezi německým, francouzským a španělským jazykem. Vybavení školy (ICT, laboratoře, jaz. učebny, ) Vedení školy se neustále snaží co nejvíce modernizovat výuku a zajistit přístup studentů i pedagogů ke kvalitnímu technickému vybavení. Díky čtyřem velkým projektům ( Nové metody interaktivní výuky, EU peníze středním školám, Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost a Badatelská centra pro přírodní vědy ), kterých se naše škola účastní, jsme získali peníze z fondů EU na nové moderní vybavení. Dataprojektory a interaktivní tabule nebo projekční plátna ve všech odborných učebnách a v některých kmenových třídách; v roce 2013 nové počítače v počítačové učebně a 10 nových notebooků; v roce 2012 nový server (známky, absence a rozvrhy na internetu, elektronická třídní kniha); v roce kusů tabletů pro přírodovědná měření a další výuku; modernizované vybavení v laboratořích Bi, Fy, Ch (nové mikroskopy 5

8 pro studenty, moderní měřicí přístroje a nábytek, výpočetní a projekční technika); nové badatelské centrum - vysokorychlostní kamera, IR spektrometr, špičkový mikroskop, přístroje pro chemickou analýzu vzorků, termokamera, pracoviště zkoumání fyzikálních vlastností mikrosvěta; pokrytí budovy školy wi-fi signálem pro přístup k internetu; nová žákovská knihovna a studovna. Moderní interaktivní technika si žádá také digitální výukové materiály. Naši učitelé v rámci projektů již vytvořili více než 500 inovativních výukových prezentací a v květnu příštího roku bude dokončeno a odevzdáno více než 400 dalších. Tyto materiály společně s interaktivními učebnicemi od nakladatelství Fraus vytvářejí dobrý základ pro názornou výuku. Změny ve školním roce 2014/2015 Na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina (našeho zřizovatele) dojde od školního roku 2014/15 k administrativnímu přičlenění Obchodní akademie pod Gymnázium Pelhřimov. Co toto usnesení ZNAMENÁ v současné době v praxi? Studenty gymnázia a obchodní akademie usnesení téměř neovlivní - změní se jin razítko na vysvědčení. Studenti budou dále pokračovat ve studiu svých oborů a k maturitě je dovedou stejní vyučující. Výuka bude i nadále probíhat v obou budovách. Důvodem administrativního přičlenění je zájem zřizovatele, aby ekonomické obory mohly být v Pelhřimově nabízeny i při nižších počtech středoškoláků a nižším zájmu o středoškolské ekonomické obory bez ohledu na to, jestli se naplní jedna nebo dvě třídy na OA. 6

9 Úspěšnost u maturit a přijímání na VŠ Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2013 Z výsledků je zřejmé, že gymnázia i nadále poskytují nejpevnější všeobecně vzdělávací základ, na němž mohou stavět absolventi při svých vysokoškolských studiích. Maturanti Gymnázia Pelhřimov opět dosáhli ve všech částech státní maturitní zkoušky (v českém a anglickém jazyce a v matematice) nadprůměrných výsledků i v porovnání se svými vrstevníky na ostatních gymnáziích v České republice. Pro názornost jsme převedli statistická čísla do následujících grafů nejprve předkládáme souhrnné výsledky z předmětů zařazených do státní maturitní zkoušky, poté podrobnější výsledky jednotlivých částí maturitní zkoušky v našich třech maturitních třídách. Srovnání celkové úspěšnosti studentů u maturitní zkoušky Střední školy Gymnázia GY Pelhřimov Český jazyk Anglický jazyk Matematika 7

10 Podrobnější pohled na výsledky letošních maturit I. Český jazyk a literatura 4. A (26 studentů) 4. B (29 studentů) Oktáva (27 studentů) Průměr GY PE Gymnázia v ČR Střední školy v ČR Komplexní zkouška Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška II. Anglický jazyk 4. A (21 studentů) 4. B (27 studentů) Oktáva (16 studentů) Průměr GY PE Gymnázia v ČR Střední školy v ČR Komplexní zkouška Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška 8

11 III. Matematika didaktický test (4. A 5 studentů, 4. B 2 studenti, Oktáva 11 studentů) A 4. B Oktáva Průměr GY PE Gymnázia v ČR Střední školy v ČR Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ v roce 2013 Studenti našeho gymnázia jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení a pravidelně se dostávají na prestižní a náročné vysoké školy, které jsou zárukou jejich úspěšného budoucího profesního uplatnění. V současné době je důležité sledovat nikoliv to, zda se studenti dostanou na vysokou školu, ale na jakou jsou přijati a zda ji dokončí. Při současném nadbytku míst ke studiu na vysokých školách je víceméně každý student někam přijat. Proto v níže uvedených datech rozlišujeme prestižní vysoké školy a ostatní vysoké školy, popřípadě vyšší odborné školy. Rozdělení na prestižní a ostatní vychází ze zkušeností pedagogů naší školy. 9

12 a) Rozdělení studentů podle VŠ v procentech (maturanti z let ) univerzity a VŠ VOŠ, nástavba, jaz. školy ostatní VŠ zaměstnání, popř. zahraničí 21% 4% 2% 73% Poznámka: Univerzity a VŠ jsou: Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita Brno (MENDELU), Masarykova univerzita (MU) Brno, VŠE Praha, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB b) Rozdělení studentů podle oborů na VŠ (maturanti z let ) humanitní směr 29% ekonomie 19% medicína 13% přírodovědný směr 17% práva 3% technika 19% 10

13 Jak na přijímačky v roce 2014? Podle nařízení našeho zřizovatele (Kraje Vysočina) musí skládat přijímací zkoušky všichni studenti 5. i 9. ročníků bez ohledu na prospěch na základní škole. Naši budoucí studenti se však nemusí přijímaček vůbec obávat. Žáci, kteří budou mít samé jedničky nebo budou mít prospěch do 1,5 a zároveň uspějí v okresních nebo krajských vědomostních soutěžích a olympiádách, budou velmi zvýhodněni prémiovými body (díky tomu jim téměř nehrozí přeskočení ostatními uchazeči). Pro studenty 9. tříd připravujeme v roce 2014 NOVINKU. Budou pořádány bezplatné PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám. Tyto kurzy povedou profesoři ČJ a M z našeho gymnázia. Účastníci budou seznámeni s tím, co všechno se od zájemců o studium na našem gymnáziu očekává. Kurzy budou probíhat vždy ve středu, a to , , (matematika) a 5. 2., , (čeština). Zájemci se mohou již teď registrovat na u: Všichni uchazeči o čtyřleté studium budou skládat písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka (maximálně 50 bodů) a matematiky (maximálně 50 bodů). Za prospěch na ZŠ mohou získat 100 bodů. Z nich maximálně 60 bodů bude přiděleno za dobrý prospěch na ZŠ. Dalšími až 40 body bude prémiově bonifikován vynikající prospěch a umístění v soutěžích. Prémiové body budou přiděleny za samé výborné na všech vysvědčeních (i pololetních) v šestém až devátém ročníku základní školy. Menší počet prémiových bodů získají i ti uchazeči, kteří mají samé výborné na posledních třech vysvědčeních (v pololetí a na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy). Pro uchazeče platí, že nově budou lépe ohodnoceni úspěšní účastníci vědomostních soutěží. Prémiové body budou přidělovány podle předem stanovených kritérií za umístění na místě v okresním kole nebo za umístění do 3. místa v krajském kole v těchto soutěžích: olympiáda z matematiky, z českého jazyka, cizího jazyka (AJ, NJ, FJ), fyziky, chemie, 11

14 přírodopisu, dějepisu a zeměpisu. Započítávají se umístění získaná v kategoriích pro žáky 8. a 9. tříd. Kritéria pro uchazeče z páté třídy o studium na víceletém gymnáziu zůstávají obdobná jako v minulých letech. Žáci mohou získat až 50 bodů za prospěch na základní škole, dalších 50 bodů za přijímací zkoušky z ČJ a posledních 50 bodů za spojenou přijímací zkoušku z matematiky a obecních studijních předpokladů. Celkem tedy 150 bodů. Nové je pouze to, že psychologický test studijních předpokladů nebudou uchazeči psát samostatně, ale bude integrován do testů z matematiky (z podstatné části) respektive českého jazyka. Abychom zájemcům o studium na naší škole zajistili co možná nejlepší předpoklady k úspěšnému zvládnutí zkoušek, a zbavili je tak zbytečných obav, zveme všechny (tj. žáky 5. i 9. tříd) na přijímací zkoušky nanečisto. Ty se budou konat v rámci informačního odpoledne ve středu dne 15. ledna Připravené úlohy budou přesnou obdobou dubnových přijímacích testů. Zájemci si tedy zkusí typově naprosto shodné úkoly v obdobném počtu a stejné časové dotaci. Aleš Petrák, ředitel školy 12

15 Nejenom studiem živ je člověk Kromě kvalitní výuky mají studenti na naší škole možnost zúčastnit se mnoha dalších rozličných aktivit. Lyžařské kurzy (Krkonoše i Alpy) a adaptační kurzy (na začátku studia). Zahraniční studijní a poznávací pobyty (Holandsko, Anglie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko). Sportovní kurzy a pobyt v přírodě (vodácký výcvik, vysokohorská turistika Dolomity, cykloturistika). Přírodovědné exkurze (v rámci projektu EU Přírodní a technické obory ). Jednodenní vzdělávací exkurze a výlety (muzea, hrady, přírodní rezervace, technická zařízení, nemocnice, divadla, výstavy a besedy). Programy zaměřené na nejnovější dějiny a problémy současného světa (totalita, ekologie, chudoba, dodržování lidských práv) součástí jsou besedy a promítání dokumentů. Studentský parlament Studenti rozumí tomu, jak jejich škola funguje. Podílejí se na jejím chodu a snaží se jej zlepšovat. Chápou svoji důležitost. Chápou, že škola je tu pro ně; je to jejich škola. Přijímají svoji část odpovědnosti za to, jak bude fungovat. Chtějí kvalitní vzdělání a jsou připraveni k němu v rámci svých možností přispět. Jsou aktivní, zodpovědní a víceméně dospělí. Právě proto, aby se popsaná vize mohla stávat skutečností, funguje na Gymnáziu Pelhřimov od loňského roku Studentský parlament. Každá třída do něj nominuje dva zástupce, kteří si mezi sebou volí vedení parlamentu. Vše ostatní je pak již jenom na nich. Pokud potřebují radu či podporu, jsou jim k dispozici učitelé nebo vedení školy, ale běžné záležitosti si řeší sami, stejně jako vlastní náplň činnosti parlamentu. Tou se přirozeně staly hlavně bezprostřední záležitosti studentů, takže parlament v prvních měsících řešil například pokrytí školy signálem Wi-Fi, vybavení tělocvičny, studentskou 13

16 knihovnu nebo pořádek na toaletách. Povaha parlamentu je však zcela otevřená a umožňuje také realizaci vlastních projektů, takže studenti kvůli možné návštěvě amerického diplomata například zkontaktovali velvyslanectví USA v Praze, zabývají se myšlenkou založení studentského debatního klubu nebo připravují vznik klubu filmového. Volby do parlamentu se konají každoročně v lednu. Od začátku školního roku je tedy dost času si vše rozmyslet, naplánovat a rozhodnout - třeba je další rok křeslo v parlamentu připravené právě pro Vás. Mnoho dalších informací o naší škole (počínaje výroční zprávou přes roční plán akcí, informace o pedagogickém sboru a jednotlivých třídách, rozvrhy, suplování, články o dění ve škole, ukázky přijímacích zkoušek a konče tím nejdůležitějším jídelním lístkem z naší školní jídelny) najdete na našich pravidelně aktualizovaných webových stránkách. 14

17 Prezentace předmětů Český jazyk a literatura Příprava na budoucnost Učíme studenty porozumět psanému textu (literárnímu i neliterárnímu) a umět ho pravopisně, stylisticky a věcně správně tvořit. Tyto schopnosti pro ně budou stěžejní na VŠ i v budoucím životě. Maturity bez obav - Studenti našeho gymnázia dosahují při státních maturitách z českého jazyka vynikajících výsledků nejen v rámci gymnázií našeho kraje, ale i v celorepublikovém srovnání. Od spuštění centrálně zadávaných státních maturit zkoušku v jarním termínu vykonali úspěšně všichni naši maturanti (s průměrným výsledkem 83% bodů). Čtení je in - Studenti mohou navštěvovat literární seminář a nově zřízenou knihovnu s téměř dvěma tisíci svazky. Proč si dát fastfoodový film, když si mohu s chutně rafinovanou knížkou sednout do křesla? Smysluplné projekty - Projekty a soutěže mají sloužit k rozvoji studentů, proto se účastníme češtinářské olympiády O češtině trochu jinak a Recitační soutěže (pravidelně postupujeme z okresního kola). S Mladou frontou spolupracujeme na projektu Studenti čtou a píší noviny, rozbíhá se diskusní klub, který cvičí umění řečnické a argumentační. Studentům nabízíme rovněž přednášky (například prof. doc. Michal Bauer, Ph.D., mluvil o obrazu druhé světové války v naší literatuře šedesátých let). Jet, či nejet, to je to, oč tu běží - Každý rok obohacujeme výuku návštěvou mnoha divadelních představení v Jihlavě, Českých Budějovicích, Táboře nebo v Praze za poslední rok to byly hry Naši furianti, Petrolejové lampy, Marie Stuartovna, Hácha 1939 a Jak je důležité míti Filipa. 15

18 Anglický jazyk Angličtina je nejrozšířenější jazyk na světě - Dnes se učí nejen kvůli komunikaci s rodilými mluvčími, ale plní úlohu tzv. lingua franca, celosvětového dorozumívacího prostředku. Znalost angličtiny vám umožní rozumět filmům a písničkám, můžete si také přečíst úplně nový bestseller hned a nečekat na překlad. Angličtinu oceníte při cestách do zahraničí, neboť anglicky se domluvíte téměř po celém světě (s každým pátým člověkem). Potom není problém se zeptat na cestu, zajistit si ubytování, objednat si jídlo nebo si popovídat s místními obyvateli. Angličtina nutností na VŠ i v budoucím zaměstnání Na mnoha vysokých školách dnes dostávají posluchači materiály v anglickém jazyce, navíc je v angličtině mnoho odborných publikací, které nikdy nebudou přeloženy do češtiny. Po skončení vysokoškolských studií se čerstvý absolvent s angličtinou neloučí, bude ji potřebovat k tomu, aby se uplatnil na globalizovaném trhu práce. Intenzivní studium od primy až k maturitě - Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk, již od primy. Angličtina je od prvního ročníku vyučována ve skupinách podle pokročilosti. Angličtině je věnována na gymnáziu dostatečná pozornost, tedy 3-4 hodiny týdně. V posledních dvou ročnících mohou studenti docházet na další hodiny angličtiny ve formě konverzačních seminářů v počtu 2 hodin týdně. Pro zájemce jsou také zavedeny hodiny vedoucí k mezinárodně uznávaným zkouškám. Výuka anglického jazyka je posilována i v jiných předmětech, např. výtvarné výchově, chemii a IVT, kde se používá technika CLIL. Moderní metoda, moderní technologie - Hodiny angličtiny jsou založeny na moderní dynamické a flexibilní výukové metodice, která využívá nové učebnice připravující studenty ke státní maturitě. Kromě potřebných znalostí gramatických pravidel a slovní zásoby seznamují naše učebnice studenty i se současností anglofonních zemí a s jejich reáliemi. Naše jazykové třídy jsou vybaveny moderní technologií elektronickou interaktivní tabulí a multimediální technikou. Na obou stranách La Manche - Gymnázium pořádá jazykově poznávací zájezdy do Velké Británie, díky nimž se studenti mohou seznámit s anglicky mluvícím prostředím a prakticky vyzkoušet jazykové dovednosti. Oblíbené jsou i tradiční výměnné zájezdy do Holandska, které už trvají 25 let. Pracovním jazykem tohoto výměnného zájezdu je angličtina. 16

19 Německý jazyk Němčina je perspektivní Z 2290 kilometrů našich hranic tvoří 56 % hranice s německy mluvícími sousedy, do Rakouska to máme z Pelhřimova 60 kilometrů. Němečtí a rakouští vlastníci ovládají hned po Češích nejvíce českých firem, a to především technologických a strojírenských. Němci nám jsou povahově nejbližší a jména jako Kafka, Remarque či Goethe by nám měla být více než jen povědomá. Proč bychom se tedy neměli učit jazyk druhého nejpočetnějšího národa v Evropě? Jazyk pro logiky Němčina nás okouzluje velmi propracovanými mluvnickými pravidly, jež do sebe velmi dobře zapadají. Vhodná je především pro matematicky nadané jedince ti ho využijí i ve svém budoucím technickém zaměstnání. Žili jsme tu spolu Protože nás osud až do konce druhé světové války vodil stejnými cestami a Němci u nás tvořili odnepaměti silnou národnostní menšinu, němčinu využije každý budoucí student historie. Dostatečná hodinová dotace i výběr konverzace Němčině je věnována na gymnáziu dostatečná pozornost, tedy 3-4 hodiny týdně. Studenti s výrazným zájmem o tento krásný jazyk mohou navíc v posledních dvou ročnících docházet na konverzační semináře. Výuky němčiny začíná již v sekundě. Deutschland, Österreich oder die Schweiz? Naše gymnázium samozřejmě pořádá jazykově poznávací zájezdy do německy mluvících zemí (Berlín, Vídeň, Drážďany). 17

20 Francouzský jazyk Nejmelodičtější jazyk Francouzština krásně zní, a to nejen v nahrávkách Edith Piaf, ale i v běžném hovoru. Je mateřským jazykem v jedné z turisticky nejoblíbenějších zemí (památky, víno, výborné jídlo jsou s Francií spojeny odnepaměti) a druhým nejrozšířenějším cizím jazykem (220 milionů mluvčích). Setkáme se s ním na všech kontinentech, v knížkách od Saint Exuperyho i v básních Charlese Baudelaira či Jacquese Préverta. Moderní způsob výuky Francouzština se na našem gymnáziu vyučuje již od sekundy. Studenti nižšího gymnázia používají skvěle zpracovanou interaktivní učebnici z nakladatelství Fraus, která je zaměřena především na komunikaci a rozvíjení slovní zásoby. Vyšší ročník gymnázia využívá v současnosti nejnovější metodu Adosphère. Studenti se v jejím prostřednictvím seznamují nejen s nejnovějšími trendy ve výuce tohoto krásného jazyka, ale i se současnou Francií, s jejími problémy i radostmi. Nová metoda rovněž silně podporuje projektové vyučování. Vive la France Každý druhý rok pořádáme poznávací zájezd do Francie (k nejčastěji navštěvovaným místům patří Paříž, Normandie, Provence, Camargue, Bretagne), účastníme se konverzačních soutěží a navštěvujeme Francouzský institut v Praze. Studium v zemi galského kohouta Mnozí naši studenti na rok přerušují vzdělávání na našem gymnáziu a poznávají francouzskou kulturu a jazyk přímo ve Francii. 18

21 Základy společenských věd Vyznat se v sobě - Jaký jsem? Proč druhý umí malovat, a já ne, proč někdo lehce zvládá stres, a já ne, proč jiný pohotově reaguje, a já ne? Orientace v současném světě - Jaké jsou předpoklady demokracie a je naše země demokratická? Co je to ta recese a jak ji překonat? Kdy mohu a jak uzavřít manželství? Na tyto otázky by vám mohl odpovědět předmět základy společenských věd, častěji nazývaný zkratkou ZSV. Vyučuje se od prvního do čtvrtého ročníku jako dvouhodinový předmět. Plánujete studium na právnických, ekonomických, pedagogických, zdravotně sociálních fakultách, na fakultách humanitních studií a sociálních věd? Pak je pro vás nejlepší volbou společenskovědní seminář, nabízený jako dvouhodinový ve třetím a ve čtvrtém ročníku. Náplň semináře bývá volena po dohodě s vyučujícími a je směrována k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy a k zvládnutí maturitní zkoušky ze ZSV. Nemáte rádi jen strohý výklad, ale jste rádi aktivní? To vše se vám splní, neboť náš předmět je opřen o vyhledávání informací a práci s texty. K tomu slouží i pracovní sešity vydávané nakladatelstvím Didaktis, jehož učebnice využíváme. A ještě zajímavost pro nižší gymnázium - primáni bývají nadšeni z etické výchovy. Rádi si hrají, a tak se u nich zážitková forma výuky setkává s kladnou odezvou. 19

22 Dějepis Historia magistra vitae est Říká se, že lidé, kteří neznají svou minulost (či ji nechtějí znát), nemají budoucnost. Navíc naše každodenní rozhodnutí vycházejí z minulých zkušeností předků i nás samých. Historie lidského rodu je tedy opravdu učitelkou našich současných životů. Pamatujme si ji. Člověk by totiž nikdy neměl ztrácet paměť. Od Adama po včerejšek - Studenti sledují příběh našich i světových dějin od prvních předchůdců člověka až po pád Východního bloku. Ve třetím a čtvrtém ročníku je pro zájemce výuka doplněna maturitním seminářem (regionální dějiny a dějiny 20. století, práce s odbornou literaturou, tvorba seminární práce), studenti čtvrtého ročníku mohou navštěvovat jednoletý seminář zaměřený výhradně na moderní dějiny. Při výuce je kladen velký důraz na použití prezentační techniky (obrázky, mapy, fotografie, filmové ukázky a dokumenty). Mysliti dějiny Lidský život je podobný historii lidstva. Není složený pouze z dat a pojmů, naše jednání mívá příčiny a následky, někdy o dalším vývoji rozhoduje náhoda, strach, láska i nenávist. Do dějin patří jak Rudolf II. se svou maniodepresivní psychózou, s majestáty, které vydal, a s vojsky, které vyslal proti Turkům, ale i Filip Kužel, měšťan, který se projížděl v roce 1688 po pelhřimovském náměstí na saních, tažený svými kumpány. Jaký měli život, čím se lišil? Projekty, exkurze, soutěže Dějepis je pro projektové vyučování jako stvořený. V posledních dvou letech jsme připravili projekt k 17, listopadu, k nástupu komunismu a osobnosti Klementa Gottwalda a J. V. Stalina, k Václavu Havlovi, k výročí objevu Tutanchamonovy hrobky, k poznávání historických pramenů a práci s nimi a mnohé jiné. Úzce spolupracujeme s okresním archivem, Muzeem Vysočiny Pelhřimov, s Ústavem pro studium totalitních režimů (projekty Jak učit o komunismu, Rodinná paměť) a s Člověkem v tísni (projekty Příběhy bezpráví a Jeden svět na školách diskuse o dokumentech s lidmi, kterých se záběry bezprostředně týkají, jsou těmi nejsilnějšími zážitky, které pisatel tohoto příspěvku na pelhřimovském gymnáziu zažil). Pravidelnou součástí výuky jsou také exkurze do Prahy, Tábora, Terezína či Jindřichova Hradce. Každoročně u nás probíhá Dějepisná olympiáda a nově předvánoční školní soutěž pro milovníky historie (minulý rok se účastnilo 13 týmů). 20

23 Zeměpis Blízké i vzdálené obzory - Zeměpis patří na našich školách k tradičním a oblíbeným předmětům. Nejinak je tomu i na našem gymnáziu. Cílem výuky zeměpisu není pouze vybavit studenty faktografickými informacemi o regionech světa, ale také to, aby studenti porozuměli nejrůznějším zákonitostem v přírodních a sociálních procesech, které významným způsobem ovlivňují život lidí na naší planetě. Mapa nás provází celým studiem - V prvním ročníku a v kvintě je zeměpisu věnována jedna hodina týdně, ve všech ostatních ročnících nižšího i vyššího gymnázia dvě hodiny týdně. Základní pomůckou studenta i vyučujícího je mapa. Využíváme nejen tradiční mapové pomůcky jako Školní atlas světa a nástěnné mapy, ale také speciální Školní atlas dnešního světa včetně jeho elektronické verze, tematicky zaměřené atlasy i mapy z internetových zdrojů. Nedílnou součástí výuky je moderní technika - používáme dataprojektory k promítání prezentací, z nichž některé vytvářejí také studenti. Soutěže - Zájemci o zeměpis se každoročně účastní nejrůznějších zeměpisných soutěží. Největších úspěchů dosahují v soutěži Eurorebus, kde míváme obvykle několik zástupců v celostátním kole, dále v Zeměpisné olympiádě (někdy postup do celostátního kola) a soutěžích Poznej Vysočinu nebo S Vysočinou do Evropy. Oblíbený maturitní předmět - Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat zeměpisný seminář. Jeho hlavní náplní je příprava k maturitě a dále probírání rozšiřujícího učiva vhodného pro přípravu ke studiu na vysoké škole. Zeměpis bývá při volbě maturitních předmětů poměrně oblíben, obvykle si jej volí přibližně čtvrtina studentů. Někteří naši absolventi úspěšně studují geografické obory na vysokých školách. 21

24 Matematika Matematika je královna věd Bez ní se neobejde nejen žádná vědní disciplína, ale ani naše každodenní životy. Matematika je jeden ze základních předmětů studia na gymnáziu. Rozvíjí samostatné logické i abstraktní myšlení a prostorovou představivost studentů, napomáhá rozvoji uvažování a učí překonávat překážky. Maturita a další studium na VŠ Studium matematiky na našem gymnáziu zahrnuje všechny základní oblasti této vědy a přesahuje rámec základních požadavků ke státní maturitě. V posledních letech se do výuky výrazně prosazuje i finanční matematika a vše, co s ní souvisí. Výuka matematiky na gymnáziu má především připravit absolventy na studium na vysoké škole libovolného typu, protože v současné době téměř nenajdeme oblast našeho života, která by nebyla s matematikou spojena. Dostatek vyučovacích hodin a kvalitní vybavení Význam matematiky na naší škole je podtržen jak zvýšenou hodinovou dotací (1. a 2. ročník 4 hodiny týdně, 3. ročník 5 hodin, v prvním pololetí 4. ročníku 2 hodiny), tak plnou odbornou způsobilostí a kvalifikovaností všech vyučujících matematiky. Své matematické myšlení si může student dále rozvíjet, pokud si zvolí matematické semináře ve třetím a čtvrtém ročníku (2 hodiny týdně). Běžně při hodinách matematiky využíváme nejen křídu a tabuli, ale i nové technické pomůcky počítače, dataprojektory a interaktivní tabule. Soutěže a další aktivity Kromě běžné výuky se mnozí studenti zapojují do různých soutěží souvisejících s matematikou. Na prvním místě je to matematická olympiáda, kde ve všech kategoriích dosahují naši studenti velmi pěkných výsledků na regionální úrovni a někdy i v celostátním srovnání. Mezi další soutěže patří Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Logická olympiáda a další. Pro nižší stupeň gymnázia je to Pythagoriáda. 22

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Příprava na budoucnost Učíme studenty porozumět psanému textu (literárnímu i neliterárnímu) a umět ho pravopisně, stylisticky a věcně správně tvořit.

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy a ŠVP... 5 2.1. Charakteristika školy... 5 2.2. Profil absolventa... 10 2.3. Charakteristika ŠVP... 11 2.4. Začlenění průřezových témat... 16

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Ať každý hájí své názory, neboť úsudky jsou svobodné. Cicero 2 Část Obsah Strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MOJE ŠKOLA GYMNÁZIUM, BROUMOV, HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP G Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero 2 Část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV)

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) Školní vzdělávací program Církevní gymnázium v Kutné Hoře Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) 1 OBSAH OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1. VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY...6 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Aktualizace 1.

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o., 1. 9. 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský Táborské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 , Fr. Procházky 324 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324... 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 1 Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 6 Předkladatel...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 , Fr. Procházky 324 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324... 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 1 Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 6 Předkladatel...

Více