GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 / 2014. www.gymnazium-pe.cz"

Transkript

1 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 /

2

3 Slovo úvodem Dovolte mi, abych si za Vás položil jednoduchou otázku. Proč jít na gympl v Pelhřimově? Odpověď může být stručná, ale i dlouhá Stručná odpověď: Chci jít na vysokou školu a potřebuji kvalitní všeobecný základ s možností zvolit si určité zaměření již na gymnáziu. Je sice pravděpodobné, že se na NĚJAKOU vysokou školu dostanu, ale já bych rád studoval na prestižní vysoké škole a hlavně bych ji rád dostudoval. Podrobnou odpověď se Vám snaží přinést tato brožura na následujících stranách. Aleš Petrák, ředitel školy Gymnázium Pelhřimov Mgr. Aleš Petrák Jirsíkova 244 ředitel školy Pelhřimov Kancelář školy: Ředitel školy: Mgr. Jana Daňhelová zástupkyně ředitele školy Navštívit nás, zhlédnout ukázky výuky a prohlédnout si školu můžete nejenom o dni otevřených dveří, ale i v kterýkoliv jiný pracovní den.

4 OBSAH Úvod... 2 Informace o studiu... 3 Úspěšnost u maturit a přijímání na VŠ... 7 Jak na přijímačky v roce 2014? Nejenom studiem živ je člověk Prezentace předmětů Otázka pro naše absolventy Úvod Gymnázium v Pelhřimově je nejstarší střední školou na území města i celého pelhřimovského regionu - vzdělává studenty již více než 140 let. Od založení školy až po současnost prošly jejími branami tisíce studentů několika generací, kterým škola poskytla základy vzdělanosti a životní orientace. Z absolventů pelhřimovského gymnázia vzešla řada vynikajících odborníků v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Základem vždy byla svědomitá a poctivá práce jeho učitelů na straně jedné a vnímavost a touha studentů po vědění na straně druhé. Za dobu své existence škola ovlivňovala a ovlivňuje, formovala a formuje obecnou vzdělanost Pelhřimovska. 2

5 Informace o studiu Rychle se blíží termín odevzdání přihlášek pro studium na některé ze středních škol. Pokud máte dobrý prospěch na základní škole a chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření, pak je tu pro Vás GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Na našem gymnáziu získává student všeobecné vzdělání zaměřené na cizí jazyky. Navíc náš moderní učební plán umožňuje každému studentovi specializovat se ve 3. a 4. ročníku na předměty, v jejichž studiu by chtěl pokračovat po maturitě. Pomocí volby volitelných předmětů si každý student připraví rozvrh ušitý na míru vybranému zaměření VŠ: Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) až 14 hodin výuky dvou (nebo třech) cizích jazyků týdně a pouze 2 hodiny matematiky ve 4. ročníku (a to jen v prvním pololetí). Směr technický (ČVUT, VUT, učitelství ) 7 hodin matematiky (ve 3. ročníku), respektive 4 hodiny (ve 4. ročníku) týdně a k tomu fyzika a technicky zaměřené výběrové předměty (informačně technologický základ, seminář z fyziky, deskriptivní geometrie ). Směr přírodovědně lékařský (přírodovědecké fakulty, medicína, farmacie ) až 4 hodiny biologie a 4 hodiny chemie týdně. Směr humanitní (filosofické fakulty, práva, učitelství) na výběr je mnoho společensko-vědních předmětů - základy ekonomiky, základy práva, literární seminář, latina či dějiny umění. Kvalitní všeobecný základ, který získává každý student, a specializace ve vyšších ročnících jsou tou správnou cestou k úspěšnému zvládnutí státních maturit a k následnému přijetí na VŠ. 3

6 Seznam předmětů pro čtyřleté studium a vyšší osmileté 1. roč + 2. roč + 3. roč + 4. roč. + oktáva Celkem kvinta sexta septima I. pol. II. pol Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Matematika v 14 Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8 Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8 Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9 Zeměpis v 6 Základy společenských věd v 7 Dějepis v 8 Hudební výtvarná výchova 2 2 x x x 4 Tělesná výchova Informatika a výp. tech. 2 1 x x x 3 Konverzace z cizího jazyka x x Volitelný předmět 1 x x Volitelný předmět 2 x x x Volitelný předmět 3 x x x Maturitní průprava x x x x 4 2 x - Předmět se v daném ročníku nevyučuje. v - Předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy. Každý student je povinen si na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva předměty (tedy minimálně 2 x 2 hodiny týdně). Nabídka volitelných předmětů (vol. předmět 1, 2, 3) a nepovinných předmětů Konverzace v AJ Literární seminář Seminář a cvičení z matematiky Hudební výchova Konverzace ve FJ Dějiny umění a architektury Seminář a cvičení z fyziky Výtvarná výchova Konverzace v NJ Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z biologie Základy ekonomie Konverzace v ŠJ Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z chemie Právní nauka Ruský jazyk Seminář ze zeměpisu Informatika a výpočetní Deskriptivní Latina technika geometrie Kroužky Environmentální výchova Čtenářský Astronomický Zdravotnický Sportovní (florbal, volejbal, lezecký oddíl, posilování) Moderní společenské hry Biologický Zábavná chemie 4

7 Seznam předmětů pro nižší osmileté studium Předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk volitelný jazyk ** (1) Občanská výchova Dějepis Matematika Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika 1 1* Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova celkem POZNÁMKA: * - V sekundě se jedná o předmět Informatika a výpočetní technika v přírodních vědách (F, Ch, B). - V tercii a kvartě si studenti volí mezi německým, francouzským a španělským jazykem. Vybavení školy (ICT, laboratoře, jaz. učebny, ) Vedení školy se neustále snaží co nejvíce modernizovat výuku a zajistit přístup studentů i pedagogů ke kvalitnímu technickému vybavení. Díky čtyřem velkým projektům ( Nové metody interaktivní výuky, EU peníze středním školám, Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost a Badatelská centra pro přírodní vědy ), kterých se naše škola účastní, jsme získali peníze z fondů EU na nové moderní vybavení. Dataprojektory a interaktivní tabule nebo projekční plátna ve všech odborných učebnách a v některých kmenových třídách; v roce 2013 nové počítače v počítačové učebně a 10 nových notebooků; v roce 2012 nový server (známky, absence a rozvrhy na internetu, elektronická třídní kniha); v roce kusů tabletů pro přírodovědná měření a další výuku; modernizované vybavení v laboratořích Bi, Fy, Ch (nové mikroskopy 5

8 pro studenty, moderní měřicí přístroje a nábytek, výpočetní a projekční technika); nové badatelské centrum - vysokorychlostní kamera, IR spektrometr, špičkový mikroskop, přístroje pro chemickou analýzu vzorků, termokamera, pracoviště zkoumání fyzikálních vlastností mikrosvěta; pokrytí budovy školy wi-fi signálem pro přístup k internetu; nová žákovská knihovna a studovna. Moderní interaktivní technika si žádá také digitální výukové materiály. Naši učitelé v rámci projektů již vytvořili více než 500 inovativních výukových prezentací a v květnu příštího roku bude dokončeno a odevzdáno více než 400 dalších. Tyto materiály společně s interaktivními učebnicemi od nakladatelství Fraus vytvářejí dobrý základ pro názornou výuku. Změny ve školním roce 2014/2015 Na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina (našeho zřizovatele) dojde od školního roku 2014/15 k administrativnímu přičlenění Obchodní akademie pod Gymnázium Pelhřimov. Co toto usnesení ZNAMENÁ v současné době v praxi? Studenty gymnázia a obchodní akademie usnesení téměř neovlivní - změní se jin razítko na vysvědčení. Studenti budou dále pokračovat ve studiu svých oborů a k maturitě je dovedou stejní vyučující. Výuka bude i nadále probíhat v obou budovách. Důvodem administrativního přičlenění je zájem zřizovatele, aby ekonomické obory mohly být v Pelhřimově nabízeny i při nižších počtech středoškoláků a nižším zájmu o středoškolské ekonomické obory bez ohledu na to, jestli se naplní jedna nebo dvě třídy na OA. 6

9 Úspěšnost u maturit a přijímání na VŠ Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2013 Z výsledků je zřejmé, že gymnázia i nadále poskytují nejpevnější všeobecně vzdělávací základ, na němž mohou stavět absolventi při svých vysokoškolských studiích. Maturanti Gymnázia Pelhřimov opět dosáhli ve všech částech státní maturitní zkoušky (v českém a anglickém jazyce a v matematice) nadprůměrných výsledků i v porovnání se svými vrstevníky na ostatních gymnáziích v České republice. Pro názornost jsme převedli statistická čísla do následujících grafů nejprve předkládáme souhrnné výsledky z předmětů zařazených do státní maturitní zkoušky, poté podrobnější výsledky jednotlivých částí maturitní zkoušky v našich třech maturitních třídách. Srovnání celkové úspěšnosti studentů u maturitní zkoušky Střední školy Gymnázia GY Pelhřimov Český jazyk Anglický jazyk Matematika 7

10 Podrobnější pohled na výsledky letošních maturit I. Český jazyk a literatura 4. A (26 studentů) 4. B (29 studentů) Oktáva (27 studentů) Průměr GY PE Gymnázia v ČR Střední školy v ČR Komplexní zkouška Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška II. Anglický jazyk 4. A (21 studentů) 4. B (27 studentů) Oktáva (16 studentů) Průměr GY PE Gymnázia v ČR Střední školy v ČR Komplexní zkouška Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška 8

11 III. Matematika didaktický test (4. A 5 studentů, 4. B 2 studenti, Oktáva 11 studentů) A 4. B Oktáva Průměr GY PE Gymnázia v ČR Střední školy v ČR Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ v roce 2013 Studenti našeho gymnázia jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení a pravidelně se dostávají na prestižní a náročné vysoké školy, které jsou zárukou jejich úspěšného budoucího profesního uplatnění. V současné době je důležité sledovat nikoliv to, zda se studenti dostanou na vysokou školu, ale na jakou jsou přijati a zda ji dokončí. Při současném nadbytku míst ke studiu na vysokých školách je víceméně každý student někam přijat. Proto v níže uvedených datech rozlišujeme prestižní vysoké školy a ostatní vysoké školy, popřípadě vyšší odborné školy. Rozdělení na prestižní a ostatní vychází ze zkušeností pedagogů naší školy. 9

12 a) Rozdělení studentů podle VŠ v procentech (maturanti z let ) univerzity a VŠ VOŠ, nástavba, jaz. školy ostatní VŠ zaměstnání, popř. zahraničí 21% 4% 2% 73% Poznámka: Univerzity a VŠ jsou: Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita Brno (MENDELU), Masarykova univerzita (MU) Brno, VŠE Praha, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB b) Rozdělení studentů podle oborů na VŠ (maturanti z let ) humanitní směr 29% ekonomie 19% medicína 13% přírodovědný směr 17% práva 3% technika 19% 10

13 Jak na přijímačky v roce 2014? Podle nařízení našeho zřizovatele (Kraje Vysočina) musí skládat přijímací zkoušky všichni studenti 5. i 9. ročníků bez ohledu na prospěch na základní škole. Naši budoucí studenti se však nemusí přijímaček vůbec obávat. Žáci, kteří budou mít samé jedničky nebo budou mít prospěch do 1,5 a zároveň uspějí v okresních nebo krajských vědomostních soutěžích a olympiádách, budou velmi zvýhodněni prémiovými body (díky tomu jim téměř nehrozí přeskočení ostatními uchazeči). Pro studenty 9. tříd připravujeme v roce 2014 NOVINKU. Budou pořádány bezplatné PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám. Tyto kurzy povedou profesoři ČJ a M z našeho gymnázia. Účastníci budou seznámeni s tím, co všechno se od zájemců o studium na našem gymnáziu očekává. Kurzy budou probíhat vždy ve středu, a to , , (matematika) a 5. 2., , (čeština). Zájemci se mohou již teď registrovat na u: Všichni uchazeči o čtyřleté studium budou skládat písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka (maximálně 50 bodů) a matematiky (maximálně 50 bodů). Za prospěch na ZŠ mohou získat 100 bodů. Z nich maximálně 60 bodů bude přiděleno za dobrý prospěch na ZŠ. Dalšími až 40 body bude prémiově bonifikován vynikající prospěch a umístění v soutěžích. Prémiové body budou přiděleny za samé výborné na všech vysvědčeních (i pololetních) v šestém až devátém ročníku základní školy. Menší počet prémiových bodů získají i ti uchazeči, kteří mají samé výborné na posledních třech vysvědčeních (v pololetí a na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy). Pro uchazeče platí, že nově budou lépe ohodnoceni úspěšní účastníci vědomostních soutěží. Prémiové body budou přidělovány podle předem stanovených kritérií za umístění na místě v okresním kole nebo za umístění do 3. místa v krajském kole v těchto soutěžích: olympiáda z matematiky, z českého jazyka, cizího jazyka (AJ, NJ, FJ), fyziky, chemie, 11

14 přírodopisu, dějepisu a zeměpisu. Započítávají se umístění získaná v kategoriích pro žáky 8. a 9. tříd. Kritéria pro uchazeče z páté třídy o studium na víceletém gymnáziu zůstávají obdobná jako v minulých letech. Žáci mohou získat až 50 bodů za prospěch na základní škole, dalších 50 bodů za přijímací zkoušky z ČJ a posledních 50 bodů za spojenou přijímací zkoušku z matematiky a obecních studijních předpokladů. Celkem tedy 150 bodů. Nové je pouze to, že psychologický test studijních předpokladů nebudou uchazeči psát samostatně, ale bude integrován do testů z matematiky (z podstatné části) respektive českého jazyka. Abychom zájemcům o studium na naší škole zajistili co možná nejlepší předpoklady k úspěšnému zvládnutí zkoušek, a zbavili je tak zbytečných obav, zveme všechny (tj. žáky 5. i 9. tříd) na přijímací zkoušky nanečisto. Ty se budou konat v rámci informačního odpoledne ve středu dne 15. ledna Připravené úlohy budou přesnou obdobou dubnových přijímacích testů. Zájemci si tedy zkusí typově naprosto shodné úkoly v obdobném počtu a stejné časové dotaci. Aleš Petrák, ředitel školy 12

15 Nejenom studiem živ je člověk Kromě kvalitní výuky mají studenti na naší škole možnost zúčastnit se mnoha dalších rozličných aktivit. Lyžařské kurzy (Krkonoše i Alpy) a adaptační kurzy (na začátku studia). Zahraniční studijní a poznávací pobyty (Holandsko, Anglie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko). Sportovní kurzy a pobyt v přírodě (vodácký výcvik, vysokohorská turistika Dolomity, cykloturistika). Přírodovědné exkurze (v rámci projektu EU Přírodní a technické obory ). Jednodenní vzdělávací exkurze a výlety (muzea, hrady, přírodní rezervace, technická zařízení, nemocnice, divadla, výstavy a besedy). Programy zaměřené na nejnovější dějiny a problémy současného světa (totalita, ekologie, chudoba, dodržování lidských práv) součástí jsou besedy a promítání dokumentů. Studentský parlament Studenti rozumí tomu, jak jejich škola funguje. Podílejí se na jejím chodu a snaží se jej zlepšovat. Chápou svoji důležitost. Chápou, že škola je tu pro ně; je to jejich škola. Přijímají svoji část odpovědnosti za to, jak bude fungovat. Chtějí kvalitní vzdělání a jsou připraveni k němu v rámci svých možností přispět. Jsou aktivní, zodpovědní a víceméně dospělí. Právě proto, aby se popsaná vize mohla stávat skutečností, funguje na Gymnáziu Pelhřimov od loňského roku Studentský parlament. Každá třída do něj nominuje dva zástupce, kteří si mezi sebou volí vedení parlamentu. Vše ostatní je pak již jenom na nich. Pokud potřebují radu či podporu, jsou jim k dispozici učitelé nebo vedení školy, ale běžné záležitosti si řeší sami, stejně jako vlastní náplň činnosti parlamentu. Tou se přirozeně staly hlavně bezprostřední záležitosti studentů, takže parlament v prvních měsících řešil například pokrytí školy signálem Wi-Fi, vybavení tělocvičny, studentskou 13

16 knihovnu nebo pořádek na toaletách. Povaha parlamentu je však zcela otevřená a umožňuje také realizaci vlastních projektů, takže studenti kvůli možné návštěvě amerického diplomata například zkontaktovali velvyslanectví USA v Praze, zabývají se myšlenkou založení studentského debatního klubu nebo připravují vznik klubu filmového. Volby do parlamentu se konají každoročně v lednu. Od začátku školního roku je tedy dost času si vše rozmyslet, naplánovat a rozhodnout - třeba je další rok křeslo v parlamentu připravené právě pro Vás. Mnoho dalších informací o naší škole (počínaje výroční zprávou přes roční plán akcí, informace o pedagogickém sboru a jednotlivých třídách, rozvrhy, suplování, články o dění ve škole, ukázky přijímacích zkoušek a konče tím nejdůležitějším jídelním lístkem z naší školní jídelny) najdete na našich pravidelně aktualizovaných webových stránkách. 14

17 Prezentace předmětů Český jazyk a literatura Příprava na budoucnost Učíme studenty porozumět psanému textu (literárnímu i neliterárnímu) a umět ho pravopisně, stylisticky a věcně správně tvořit. Tyto schopnosti pro ně budou stěžejní na VŠ i v budoucím životě. Maturity bez obav - Studenti našeho gymnázia dosahují při státních maturitách z českého jazyka vynikajících výsledků nejen v rámci gymnázií našeho kraje, ale i v celorepublikovém srovnání. Od spuštění centrálně zadávaných státních maturit zkoušku v jarním termínu vykonali úspěšně všichni naši maturanti (s průměrným výsledkem 83% bodů). Čtení je in - Studenti mohou navštěvovat literární seminář a nově zřízenou knihovnu s téměř dvěma tisíci svazky. Proč si dát fastfoodový film, když si mohu s chutně rafinovanou knížkou sednout do křesla? Smysluplné projekty - Projekty a soutěže mají sloužit k rozvoji studentů, proto se účastníme češtinářské olympiády O češtině trochu jinak a Recitační soutěže (pravidelně postupujeme z okresního kola). S Mladou frontou spolupracujeme na projektu Studenti čtou a píší noviny, rozbíhá se diskusní klub, který cvičí umění řečnické a argumentační. Studentům nabízíme rovněž přednášky (například prof. doc. Michal Bauer, Ph.D., mluvil o obrazu druhé světové války v naší literatuře šedesátých let). Jet, či nejet, to je to, oč tu běží - Každý rok obohacujeme výuku návštěvou mnoha divadelních představení v Jihlavě, Českých Budějovicích, Táboře nebo v Praze za poslední rok to byly hry Naši furianti, Petrolejové lampy, Marie Stuartovna, Hácha 1939 a Jak je důležité míti Filipa. 15

18 Anglický jazyk Angličtina je nejrozšířenější jazyk na světě - Dnes se učí nejen kvůli komunikaci s rodilými mluvčími, ale plní úlohu tzv. lingua franca, celosvětového dorozumívacího prostředku. Znalost angličtiny vám umožní rozumět filmům a písničkám, můžete si také přečíst úplně nový bestseller hned a nečekat na překlad. Angličtinu oceníte při cestách do zahraničí, neboť anglicky se domluvíte téměř po celém světě (s každým pátým člověkem). Potom není problém se zeptat na cestu, zajistit si ubytování, objednat si jídlo nebo si popovídat s místními obyvateli. Angličtina nutností na VŠ i v budoucím zaměstnání Na mnoha vysokých školách dnes dostávají posluchači materiály v anglickém jazyce, navíc je v angličtině mnoho odborných publikací, které nikdy nebudou přeloženy do češtiny. Po skončení vysokoškolských studií se čerstvý absolvent s angličtinou neloučí, bude ji potřebovat k tomu, aby se uplatnil na globalizovaném trhu práce. Intenzivní studium od primy až k maturitě - Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk, již od primy. Angličtina je od prvního ročníku vyučována ve skupinách podle pokročilosti. Angličtině je věnována na gymnáziu dostatečná pozornost, tedy 3-4 hodiny týdně. V posledních dvou ročnících mohou studenti docházet na další hodiny angličtiny ve formě konverzačních seminářů v počtu 2 hodin týdně. Pro zájemce jsou také zavedeny hodiny vedoucí k mezinárodně uznávaným zkouškám. Výuka anglického jazyka je posilována i v jiných předmětech, např. výtvarné výchově, chemii a IVT, kde se používá technika CLIL. Moderní metoda, moderní technologie - Hodiny angličtiny jsou založeny na moderní dynamické a flexibilní výukové metodice, která využívá nové učebnice připravující studenty ke státní maturitě. Kromě potřebných znalostí gramatických pravidel a slovní zásoby seznamují naše učebnice studenty i se současností anglofonních zemí a s jejich reáliemi. Naše jazykové třídy jsou vybaveny moderní technologií elektronickou interaktivní tabulí a multimediální technikou. Na obou stranách La Manche - Gymnázium pořádá jazykově poznávací zájezdy do Velké Británie, díky nimž se studenti mohou seznámit s anglicky mluvícím prostředím a prakticky vyzkoušet jazykové dovednosti. Oblíbené jsou i tradiční výměnné zájezdy do Holandska, které už trvají 25 let. Pracovním jazykem tohoto výměnného zájezdu je angličtina. 16

19 Německý jazyk Němčina je perspektivní Z 2290 kilometrů našich hranic tvoří 56 % hranice s německy mluvícími sousedy, do Rakouska to máme z Pelhřimova 60 kilometrů. Němečtí a rakouští vlastníci ovládají hned po Češích nejvíce českých firem, a to především technologických a strojírenských. Němci nám jsou povahově nejbližší a jména jako Kafka, Remarque či Goethe by nám měla být více než jen povědomá. Proč bychom se tedy neměli učit jazyk druhého nejpočetnějšího národa v Evropě? Jazyk pro logiky Němčina nás okouzluje velmi propracovanými mluvnickými pravidly, jež do sebe velmi dobře zapadají. Vhodná je především pro matematicky nadané jedince ti ho využijí i ve svém budoucím technickém zaměstnání. Žili jsme tu spolu Protože nás osud až do konce druhé světové války vodil stejnými cestami a Němci u nás tvořili odnepaměti silnou národnostní menšinu, němčinu využije každý budoucí student historie. Dostatečná hodinová dotace i výběr konverzace Němčině je věnována na gymnáziu dostatečná pozornost, tedy 3-4 hodiny týdně. Studenti s výrazným zájmem o tento krásný jazyk mohou navíc v posledních dvou ročnících docházet na konverzační semináře. Výuky němčiny začíná již v sekundě. Deutschland, Österreich oder die Schweiz? Naše gymnázium samozřejmě pořádá jazykově poznávací zájezdy do německy mluvících zemí (Berlín, Vídeň, Drážďany). 17

20 Francouzský jazyk Nejmelodičtější jazyk Francouzština krásně zní, a to nejen v nahrávkách Edith Piaf, ale i v běžném hovoru. Je mateřským jazykem v jedné z turisticky nejoblíbenějších zemí (památky, víno, výborné jídlo jsou s Francií spojeny odnepaměti) a druhým nejrozšířenějším cizím jazykem (220 milionů mluvčích). Setkáme se s ním na všech kontinentech, v knížkách od Saint Exuperyho i v básních Charlese Baudelaira či Jacquese Préverta. Moderní způsob výuky Francouzština se na našem gymnáziu vyučuje již od sekundy. Studenti nižšího gymnázia používají skvěle zpracovanou interaktivní učebnici z nakladatelství Fraus, která je zaměřena především na komunikaci a rozvíjení slovní zásoby. Vyšší ročník gymnázia využívá v současnosti nejnovější metodu Adosphère. Studenti se v jejím prostřednictvím seznamují nejen s nejnovějšími trendy ve výuce tohoto krásného jazyka, ale i se současnou Francií, s jejími problémy i radostmi. Nová metoda rovněž silně podporuje projektové vyučování. Vive la France Každý druhý rok pořádáme poznávací zájezd do Francie (k nejčastěji navštěvovaným místům patří Paříž, Normandie, Provence, Camargue, Bretagne), účastníme se konverzačních soutěží a navštěvujeme Francouzský institut v Praze. Studium v zemi galského kohouta Mnozí naši studenti na rok přerušují vzdělávání na našem gymnáziu a poznávají francouzskou kulturu a jazyk přímo ve Francii. 18

21 Základy společenských věd Vyznat se v sobě - Jaký jsem? Proč druhý umí malovat, a já ne, proč někdo lehce zvládá stres, a já ne, proč jiný pohotově reaguje, a já ne? Orientace v současném světě - Jaké jsou předpoklady demokracie a je naše země demokratická? Co je to ta recese a jak ji překonat? Kdy mohu a jak uzavřít manželství? Na tyto otázky by vám mohl odpovědět předmět základy společenských věd, častěji nazývaný zkratkou ZSV. Vyučuje se od prvního do čtvrtého ročníku jako dvouhodinový předmět. Plánujete studium na právnických, ekonomických, pedagogických, zdravotně sociálních fakultách, na fakultách humanitních studií a sociálních věd? Pak je pro vás nejlepší volbou společenskovědní seminář, nabízený jako dvouhodinový ve třetím a ve čtvrtém ročníku. Náplň semináře bývá volena po dohodě s vyučujícími a je směrována k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy a k zvládnutí maturitní zkoušky ze ZSV. Nemáte rádi jen strohý výklad, ale jste rádi aktivní? To vše se vám splní, neboť náš předmět je opřen o vyhledávání informací a práci s texty. K tomu slouží i pracovní sešity vydávané nakladatelstvím Didaktis, jehož učebnice využíváme. A ještě zajímavost pro nižší gymnázium - primáni bývají nadšeni z etické výchovy. Rádi si hrají, a tak se u nich zážitková forma výuky setkává s kladnou odezvou. 19

22 Dějepis Historia magistra vitae est Říká se, že lidé, kteří neznají svou minulost (či ji nechtějí znát), nemají budoucnost. Navíc naše každodenní rozhodnutí vycházejí z minulých zkušeností předků i nás samých. Historie lidského rodu je tedy opravdu učitelkou našich současných životů. Pamatujme si ji. Člověk by totiž nikdy neměl ztrácet paměť. Od Adama po včerejšek - Studenti sledují příběh našich i světových dějin od prvních předchůdců člověka až po pád Východního bloku. Ve třetím a čtvrtém ročníku je pro zájemce výuka doplněna maturitním seminářem (regionální dějiny a dějiny 20. století, práce s odbornou literaturou, tvorba seminární práce), studenti čtvrtého ročníku mohou navštěvovat jednoletý seminář zaměřený výhradně na moderní dějiny. Při výuce je kladen velký důraz na použití prezentační techniky (obrázky, mapy, fotografie, filmové ukázky a dokumenty). Mysliti dějiny Lidský život je podobný historii lidstva. Není složený pouze z dat a pojmů, naše jednání mívá příčiny a následky, někdy o dalším vývoji rozhoduje náhoda, strach, láska i nenávist. Do dějin patří jak Rudolf II. se svou maniodepresivní psychózou, s majestáty, které vydal, a s vojsky, které vyslal proti Turkům, ale i Filip Kužel, měšťan, který se projížděl v roce 1688 po pelhřimovském náměstí na saních, tažený svými kumpány. Jaký měli život, čím se lišil? Projekty, exkurze, soutěže Dějepis je pro projektové vyučování jako stvořený. V posledních dvou letech jsme připravili projekt k 17, listopadu, k nástupu komunismu a osobnosti Klementa Gottwalda a J. V. Stalina, k Václavu Havlovi, k výročí objevu Tutanchamonovy hrobky, k poznávání historických pramenů a práci s nimi a mnohé jiné. Úzce spolupracujeme s okresním archivem, Muzeem Vysočiny Pelhřimov, s Ústavem pro studium totalitních režimů (projekty Jak učit o komunismu, Rodinná paměť) a s Člověkem v tísni (projekty Příběhy bezpráví a Jeden svět na školách diskuse o dokumentech s lidmi, kterých se záběry bezprostředně týkají, jsou těmi nejsilnějšími zážitky, které pisatel tohoto příspěvku na pelhřimovském gymnáziu zažil). Pravidelnou součástí výuky jsou také exkurze do Prahy, Tábora, Terezína či Jindřichova Hradce. Každoročně u nás probíhá Dějepisná olympiáda a nově předvánoční školní soutěž pro milovníky historie (minulý rok se účastnilo 13 týmů). 20

23 Zeměpis Blízké i vzdálené obzory - Zeměpis patří na našich školách k tradičním a oblíbeným předmětům. Nejinak je tomu i na našem gymnáziu. Cílem výuky zeměpisu není pouze vybavit studenty faktografickými informacemi o regionech světa, ale také to, aby studenti porozuměli nejrůznějším zákonitostem v přírodních a sociálních procesech, které významným způsobem ovlivňují život lidí na naší planetě. Mapa nás provází celým studiem - V prvním ročníku a v kvintě je zeměpisu věnována jedna hodina týdně, ve všech ostatních ročnících nižšího i vyššího gymnázia dvě hodiny týdně. Základní pomůckou studenta i vyučujícího je mapa. Využíváme nejen tradiční mapové pomůcky jako Školní atlas světa a nástěnné mapy, ale také speciální Školní atlas dnešního světa včetně jeho elektronické verze, tematicky zaměřené atlasy i mapy z internetových zdrojů. Nedílnou součástí výuky je moderní technika - používáme dataprojektory k promítání prezentací, z nichž některé vytvářejí také studenti. Soutěže - Zájemci o zeměpis se každoročně účastní nejrůznějších zeměpisných soutěží. Největších úspěchů dosahují v soutěži Eurorebus, kde míváme obvykle několik zástupců v celostátním kole, dále v Zeměpisné olympiádě (někdy postup do celostátního kola) a soutěžích Poznej Vysočinu nebo S Vysočinou do Evropy. Oblíbený maturitní předmět - Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat zeměpisný seminář. Jeho hlavní náplní je příprava k maturitě a dále probírání rozšiřujícího učiva vhodného pro přípravu ke studiu na vysoké škole. Zeměpis bývá při volbě maturitních předmětů poměrně oblíben, obvykle si jej volí přibližně čtvrtina studentů. Někteří naši absolventi úspěšně studují geografické obory na vysokých školách. 21

24 Matematika Matematika je královna věd Bez ní se neobejde nejen žádná vědní disciplína, ale ani naše každodenní životy. Matematika je jeden ze základních předmětů studia na gymnáziu. Rozvíjí samostatné logické i abstraktní myšlení a prostorovou představivost studentů, napomáhá rozvoji uvažování a učí překonávat překážky. Maturita a další studium na VŠ Studium matematiky na našem gymnáziu zahrnuje všechny základní oblasti této vědy a přesahuje rámec základních požadavků ke státní maturitě. V posledních letech se do výuky výrazně prosazuje i finanční matematika a vše, co s ní souvisí. Výuka matematiky na gymnáziu má především připravit absolventy na studium na vysoké škole libovolného typu, protože v současné době téměř nenajdeme oblast našeho života, která by nebyla s matematikou spojena. Dostatek vyučovacích hodin a kvalitní vybavení Význam matematiky na naší škole je podtržen jak zvýšenou hodinovou dotací (1. a 2. ročník 4 hodiny týdně, 3. ročník 5 hodin, v prvním pololetí 4. ročníku 2 hodiny), tak plnou odbornou způsobilostí a kvalifikovaností všech vyučujících matematiky. Své matematické myšlení si může student dále rozvíjet, pokud si zvolí matematické semináře ve třetím a čtvrtém ročníku (2 hodiny týdně). Běžně při hodinách matematiky využíváme nejen křídu a tabuli, ale i nové technické pomůcky počítače, dataprojektory a interaktivní tabule. Soutěže a další aktivity Kromě běžné výuky se mnozí studenti zapojují do různých soutěží souvisejících s matematikou. Na prvním místě je to matematická olympiáda, kde ve všech kategoriích dosahují naši studenti velmi pěkných výsledků na regionální úrovni a někdy i v celostátním srovnání. Mezi další soutěže patří Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Logická olympiáda a další. Pro nižší stupeň gymnázia je to Pythagoriáda. 22

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz GYMNÁZIUM PELHŘIMOV Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015 0 www.gymnazium-pe.cz Slovo úvodem Dovolte mi, abych si za Vás položil jednoduchou otázku. Proč jít na gympl v Pelhřimově? Odpověď

Více

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Příprava na budoucnost Učíme studenty porozumět psanému textu (literárnímu i neliterárnímu) a umět ho pravopisně, stylisticky a věcně správně tvořit.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. www.gyoa.cz. e-mail: petrak@gyoa.cz

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. www.gyoa.cz. e-mail: petrak@gyoa.cz KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Nová maturita od roku 2011

Nová maturita od roku 2011 Nová maturita od roku 2011 Základní charakteristika Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Průvodce studiem. Jan Amos Komenský

Průvodce studiem. Jan Amos Komenský Průvodce studiem Učit znamená vést od věci známé k neznámé, a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více