STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY"

Transkript

1 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY Místo konání programů: SEV a IS Kašperské Hory, Areál u SEV a IS Kašperské Hory, Okolí Kašperských Hor, území NP a CHKO Šumava Kdy se můžete zúčastnit našich programů: Od září 2010 do konce června 2011 Cena za výukový program: 20,- Kč/účastník/program Počet účastníků: Maximálně 25 účastníků ve skupině. Větší počet nutno dohodnout předem. Programy pro mateřské školy jsou určeny pro starší a předškolní děti. Objednávka programu: Telefonicky: , , em: Poštou: SEV a IS Kašperské Hory, Sušická 399, Kašperské Hory Upozornění: Prosíme před každým již objednaným programem telefonicky potvrdit účast. Tématické exkurze: U všech exkurzí zajišťujeme pouze program a doprovod. Dopravu autobusem si škola zařizuje vlastními prostředky. S sebou: Přezůvky, svačinu, na venkovní programy dobré obutí a vhodné oblečení do terénu. Poznámka: V případě nepříznivého počasí vám můžeme nabídnout náhradní program ve středisku. Na Vaši návštěvu se těší Miroslava Michnová, Milada Janošíková, Kristýna Havlíčková. 22 S. Pavlíková, ZŠ Povážská, Strakonice názor Děti získaly hlubší poznatky o životním prostředí některých živočichů, pracovaly ve skupinách, znalosti získávaly na základě vlastního pozorování

2 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA JE TOU NEJLEPŠÍ UČEBNOU POD ŠIRÝM NEBEM VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ přátele. Budeme si také hrát a malovat. Program lze absolvovat ve středisku, nebo jako součást výletu za vydrou na Povydří. POZNÁVÁME ŠUMAVSKOU PŘÍRODU V RŮZNÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH: PODZIM (září listopad), ZIMA (prosinec únor) JARO (březen květen), LÉTO (červen) Délka programu: 1,5 2,5 hodiny Cyklus vycházek do okolí Kašperských Hor. Ve všech ročních dobách je příroda rozmanitá a zajímavá. Naučíme se s dětmi poznávat její krásy a nacházet v ní kouzla a tajemství. Po každé vycházce děti dostanou pracovní listy s náměty pro další činnosti v MŠ a ZŠ pro dané období. NÁRODNÍ PARK A CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŠUMAVA a venkovní program Délka programu: 1,5 2 hodiny V programu děti zjistí, zda a proč je třeba chránit přirozené prostředí pro živočichy a rostliny. Seznámíme je s obyvateli (zvířátka, květiny, stromy, ) tohoto jedinečného území a společně se naučíme nejdůležitější pravidla chování v chráněném území. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. VYDRA VODNÍ DÁMA a venkovní program (září říjen, duben červen) Délka programu: 1,5 4 hodiny Nahlédneme do života vydry říční. Zjistíme, čím se živí, jak je přizpůsobena životu ve vodě, čím je pokryto její tělo, nebo jaké má příbuzné a jaké ne- NEJMENŠÍ OBYVATELÉ ŠUMAVY (září říjen, duben květen) Délka programu: 1,5 3 hodiny Pomocí jednoduchých aktivit a her se budeme seznamovat s životem nejmenších šumavských obyvatel například se včelami, motýly, mravenci, i jejich příbuznými. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. PAPÍR (listopad duben) Délka programu: 1,5 2,5 hodiny Papír je běžná věc, se kterou se setkáváme každý den. V programu děti zjistí, kde se papír bere, z čeho a jak se vyrábí. Pochopí, proč je důležité s ním šetřit a recyklovat jej. V závěru si vyrobí svůj vlastní papír, který si ozdobí a odnesou s sebou. HRAJEME SI S OVČÍ BABIČKOU (listopad duben) Délka programu: 1,5 2,5 hodiny Během programu se děti dozví, proč chováme ovečky, jak se o ně staráme, a co vše je možné vyrobit z jejich vlny. Program podporuje výtvarnou tvořivost, s sebou do školky si každý odnese vlastnoručně uplstěnou drobnost. A co je plstění? To zjistíte, když k nám přijedete. a bádání. Program převýšil mé očekávání. 23

3 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA PTAČÍ ZIMA NA ŠUMAVĚ (prosinec březen) Délka programu: 1,5 2,5 hodiny Seznámíme se s nejběžnějšími druhy ptáků, které můžeme v zimě pozorovat v okolí školky, nebo školy. Děti se dozví, čím je vhodné v zimním období ptáky přikrmovat a co do krmítka nepatří. Budeme pozorovat ptáky na krmítku, a vyrobíme jim pamlsky, které si děti odnesou do školky. RYS TAJEMNÁ KOČKA ŠUMAVY (prosinec březen) Délka programu: 1,5 2,5 hodiny V programu nahlédneme do života nádherné šumavské šelmy. Zjistíme, jak vypadá, kde žije, i čím se živí. Pokusíme se také dětem vysvětlit důležitost velkých šelem pro uchování rovnováhy v přírodě. Při vhodném počasí a dostatku sněhu bude program doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. MOJE ADRESA: STROM a venkovní program (leden červen) Délka programu: 1,5 2,5 hodiny Stromy mají pro nás obrovský význam. Všechny jsou jedinečné a zároveň důležité pro mnoho živočichů, kteří zde nacházejí domov i potravu. Toto vše se pokusíme dětem v našem programu ukázat a vysvětlit. Za příznivého počasí může být celý program, nebo jeho část realizována v areálu, v blízkosti IS. NA NÁVŠTĚVĚ U KRTKA (září, říjen, duben červen) Délka programu: 1,5 2,5 hodiny V programu vysvětlíme dětem, že půda není jen hmota, po které šlapeme, ale že je plná života a velmi důležitá pro život na naší planetě. Díky návštěvě krtčí domácnosti děti postupně poznají složení půdy a její obyvatele. Za příznivého počasí může být celý program, nebo jeho část realizována v areálu, v blízkosti IS. 24 názor p. uč. Kalná, Řeháková, MŠ Tylova Sušice Program obsahoval teoretickou i praktickou část, děti měly prostor pro své názory, mnohokrát děkujeme za krásné prostředí, příjemnou

4 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA JE TOU NEJLEPŠÍ UČEBNOU POD ŠIRÝM NEBEM VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO TŘÍDU ZŠ NÁRODNÍ PARK A CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŠUMAVA a venkovní program Délka programu: 1,5 2 hodiny V programu děti zjistí, zda a proč je třeba chránit přirozené prostředí pro živočichy a rostliny. Seznámíme je se základními biotopy v NPŠ a jejich obyvateli. Společně se naučíme nejdůležitější pravidla chování v chráněném území. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. VYDRA VODNÍ DÁMA (září říjen, duben červen) Délka programu: 2 4 hodiny Nahlédneme do života vydry říční. Zjistíme, čím se živí, jak je přizpůsobena životu ve vodě, čím je pokryto její tělo, nebo jaké má příbuzné a jaké nepřátele. Pokusíme se ji také namalovat. Program lze absolvovat ve středisku, nebo jako součást výletu za vydrou na Povydří. NEJMENŠÍ OBYVATELÉ ŠUMAVY (září říjen, duben květen) Pomocí jednoduchých aktivit a her se budeme seznamovat s životem nejmenších šumavských obyvatel například se včelami, motýly, mravenci, i jejich příbuznými. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. UMÍME VNÍMAT PŘÍRODU NEJEN OČIMA? (září říjen, květen červen) Délka programu: 2,5 4 hodiny Při procházce lesem se naučíme vnímat lesní ekosystém trochu jinak. Děti se učí rozvíjet vlastní smysly. Poznávají přírodu hmatem. Učí se rozpoznávat zvuky, vůně, ale i barvy přírody. Zdokonalují si prostorovou orientaci. Součástí může být i prohlídka hradu Kašperk (nutná předchozí domluva). LESY V OHROŽENÍ Délka programu: 2 2,5 hodiny Program obsahuje hry zaměřené na pochopení mechanizmů, které ohrožují lesy nejen na Šumavě. Rozvíjí komunikaci a spolupráci ve skupině. V případě příznivého počasí je možné celý program realizovat v areálu, v blízkosti IS. ŠUMAVSKÉ BYLINKY Děti se seznámí s našimi nejběžnějšími bylinkami. Zkusí je poznávat podle chutí, čichem i zrakem. Zjistíme, na jaký neduh je ta či ona bylinka používána. Nakonec si společně uvaříme lahodný čaj. Upozornění: program není vhodný pro alergické děti. atmosféru, milou lektorku a prostor pro děti. 25

5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA JEDEN ZA VŠECHNY Jednoduché i náročnější hry zaměřené na spolupráci ve třídě, na pomáhání slabším a potlačení sobeckosti. Hry napomáhají k odhalení charakterových vlastností a rozvoji osobnosti. NOVINKA: Tento program nabízíme také v anglickém jazyce. TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA (listopad duben) Myslíte si, že je jednoduché stát se zlatou přadlenou a získat si přízeň krále? Společně si povíme, proč chováme ovce, jak se o ně staráme, a co vše je možné vyrobit z jejich vlny. Vyzkoušíme si, jak se z ovčího rouna vyrobí vlněná příze i další způsoby zpracování ovčí vlny. Program podporuje tradice, stará řemesla a dětskou výtvarnou tvořivost. KAM S NIMI (listopad březen) V programu se pokusíme dětem pomocí výtvarných i jiných aktivit ukázat, že problém s odpady se týká nás všech. Děti se naučí rozeznávat jednotlivé druhy odpadů a správně je třídit. PAPÍR (listopad březen) Jaká je historie papíru a kde byl vynalezen? Zjistíme, na co psali staří Egypťané a Řekové. Vysvětlíme si, jak a z čeho se papír vyrábí, a proč je třeba s ním šetřit. Poté se stane z naší učebny malá továrna na výrobu papíru. Podle šikovnosti si každý vyrobí buď papír obyčejný nebo papír zdobený. RYS TAJEMNÁ KOČKA ŠUMAVY (prosinec březen) V programu nahlédneme do života nádherné šumavské šelmy. Zjistíme, jak vypadá, kde žije, i čím se živí. Pokusíme se také dětem vysvětlit důležitost velkých šelem pro uchování rovnováhy v přírodě. Při vhodném počasí a dostatku sněhu bude program doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. TAJEMNÍ NOČNÍ LETCI ŠUMAVY Nejsem hlodavec, ani pták, už vůbec ne upír, jsem zkrátka netopýr Toto je motto programu, ve kterém děti seznámíme s životem, příčinami ohrožení a ochranou netopýrů nejen na Šumavě. Za příznivého počasí může být celý program, nebo jeho část realizována v areálu, v blízkosti IS. 26 p. uč. H. Sloupová, ZŠ Lerchova, Sušice program upevnil a prohloubil vědomosti žáků, perfektní přístup k dětem, vstřícnost, odbornost, zajímavý výukový materiál

6 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA JE TOU NEJLEPŠÍ UČEBNOU POD ŠIRÝM NEBEM CO V PŘÍRODĚ (NE)VIDÍME Venkovní a vnitřní program (září říjen, březen červen) Málokdy se nám při toulkách přírodou podaří spatřit její obyvatele. My se v programu naučíme, jak lze z různých pobytových znamení poznat, kteří živočichové dané území obývají a navštěvují. Za příznivého počasí bude celý program nebo jeho část realizována v areálu, v blízkosti IS. OBOJŽIVELNÍCI (duben, květen) Délka programu: 2 2,5 hodiny V programu děti seznámíme s životem a významem živočichů, kteří mohou žít ve dvou živlech ve vodě i na souši. Děti se naučí poznávat druhy obojživelníků, se kterými se mohou na Šumavě setkat a dozví se, proč je třeba je chránit. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. STROMY OPRAVDU JE ZNÁME? (březen červen) V tomto programu seznámíme děti s nejdůležitějšími druhy šumavských dřevin a s jejich velkým významem pro nás, i celou přírodu. Společně se podíváme, co se děje uvnitř stromu, jak probíhá fotosyntéza, z čeho strom vzniká, i jak se vrací zpět do půdy. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. MOJE ADRESA: STROM Stromy jsou nejen mlčenlivými svědky lidské historie, ale i domovem pro celou řadu organismů. V tomto programu se pokusíme dětem představit některé živočichy, kteří se rozhodli bydlet a nacházet si potravu na stromech na Šumavě. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. NA NÁVŠTĚVĚ U KRTKA (září říjen, duben červen) V programu vysvětlíme dětem, že půda není jen hmota, po které šlapeme, ale že je plná života a velmi důležitá pro život na naší planetě. Díky návštěvě krtčí domácnosti děti postupně poznají složení půdy a její obyvatele. Za příznivého počasí může být celý program, nebo jeho část realizována v areálu, v blízkosti IS. ROBINSONI (červen) Délka programu: 3 3,5 hodiny Děti se stanou trosečníky na ostrově (areál SEV K. Hory) a budou se snažit o přežití. Aby se jim to podařilo, musí se naučit mnoho věcí o zdejší (šumavské) fauně i flóře, prokázat schopnost spolupracovat a zvládnout různé dovednosti. Pokusí se najít vodu, jídlo, postavit si přístřeší a rozdělat oheň. Splní-li všechny zadané úkoly, budou se moci vrátit zpět do civilizace. Oddechový program vhodný ke konci školního roku. UPOZORNĚNÍ: Tento program je nutné dohodnout telefonicky. p. uč. Synková, Míková, MŠ Tylova Sušice Program byl moc pěkně připravený, je vhodný pro děti od pěti let. Lektorka děti vhodně motivovala, byly pozorné a zaujaté. 27

7 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO TŘÍDU ZŠ NÁRODNÍ PARK A CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŠUMAVA a venkovní program Délka programu: 1,5 2 hodiny V programu děti zjistí, zda a proč je třeba chránit přirozené prostředí pro živočichy a rostliny. Seznámíme je s historií i současností Národního parku Šumava, představíme si základní biotopy a jejich obyvatele, i zajímavá místa v tomto jedinečném území a umělce, kteří je ve svých dílech ztvárňovali. Společně se naučíme nejdůležitější pravidla chování v chráněné oblasti. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. ŽIVOT V LESE (září říjen, duben květen) Délka programu: 3 4 hodiny Co víte o stromu? Jak roste? Dokážete určit jeho stáří, jeho listy a plody? Co znamenají úzké a široké letokruhy? Co dokáže les? Uvědomujeme si, jaký má pro nás význam? Jaké můžete v lese potkat živočichy? Během programu se na chvíli staneme výzkumníky a budeme zjišťovat co nejvíce o stromech a lese jako celku. A také si budeme trochu hrát. VYDRA VODNÍ DÁMA (září říjen, duben červen) Délka programu: 2 4 hodiny Nahlédneme do života vydry říční. Zjistíme, čím se živí, jak je přizpůsobena životu ve vodě, čím je pokryto její tělo, nebo jaké má příbuzné a jaké nepřátele. Pokusíme se ji také namalovat. Program lze absolvovat ve středisku, nebo jako součást výletu za vydrou na Povydří. PTAČÍ SVĚT Víte, jaká hnízda si ptáci stavějí, kde přezimují, nebo čím se živí? Jak jsou adaptovány různé druhy na prostředí, ve kterém žijí? Znáte vzácné druhy šumavských ptáků? Součástí programu je i pozorování ptáků v areálu. 28 p. uč. Hasnedlová, ZŠ Komenského Sušice Program doplnil informace, které již žáci znali. V programu nám nic nechybělo, byl perfektně připraven, obsahoval výborné pomůcky a nápady,

8 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA JE TOU NEJLEPŠÍ UČEBNOU POD ŠIRÝM NEBEM JEDEN ZA VŠECHNY Jednoduché i náročnější hry zaměřené na spolupráci ve třídě, na pomáhání slabším a potlačení sobeckosti. Hry napomáhají k odhalení charakterových vlastností a rozvoji osobnosti. V případě Vašeho zájmu lze objednat i pokračování. NOVINKA: Tento program nabízíme také v anglickém jazyce. RYS TAJEMNÁ KOČKA ŠUMAVY (prosinec březen) V programu nahlédneme do života nádherné šumavské šelmy. Zjistíme, jak vypadá, kde žije, i čím se živí. Pokusíme se také dětem vysvětlit důležitost velkých šelem pro uchování rovnováhy v přírodě. Při vhodném počasí a dostatku sněhu bude program doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA (listopad duben) Myslíte si, že je jednoduché stát se zlatou přadlenou a získat si přízeň krále? Společně si povíme, proč chováme ovce, jak se o ně staráme, a co vše je možné vyrobit z jejich vlny. Vyzkoušíme si, jak se z ovčího rouna vyrobí vlněná příze i další způsoby zpracování ovčí vlny. Program podporuje tradice, stará řemesla a dětskou výtvarnou tvořivost. ODPADY (listopad březen) V programu zjistíme, že lidská historie je i historií našich odpadů. Pokusíme se přijmout spoluzodpovědnost za odpady, které produkujeme a společně přijít na to, jaké obaly by bylo lepší používat, a jakými cestami hledat řešení tohoto problému. TAJEMNÍ NOČNÍ LETCI ŠUMAVY Nejsem hlodavec, ani pták, už vůbec ne upír, jsem zkrátka netopýr Toto je motto programu, ve kterém se seznámíme s životem, příčinami ohrožení a ochranou netopýrů nejen na Šumavě. Za příznivého počasí může být celý program, nebo jeho část realizována v areálu, v blízkosti IS. TETŘEVOVITÍ VZÁCNÍ OBYVATELÉ ŠUMAVY (únor duben) Pomocí her a jednoduchých aktivit se seznámíme s životem a významem tetřeva, tetřívka a jeřábka. Během programu dětem vysvětlíme, proč je třeba tyto vzácné obyvatele Šumavy chránit. které se dají dále využít ve škole. 29

9 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA CO V PŘÍRODĚ (NE)VIDÍME Venkovní a vnitřní program (září říjen, březen červen) Málokdy se nám při toulkách přírodou podaří spatřit její obyvatele. My se v programu naučíme, jak lze z různých pobytových znamení poznat, kteří živočichové dané území obývají a navštěvují. Za příznivého počasí bude celý program, nebo jeho část realizována v areálu, v blízkosti IS. OBOJŽIVELNÍCI (duben, květen) Délka programu: 2 2,5 hodiny V programu se seznámíme s životem a významem živočichů, kteří mohou žít ve dvou živlech ve vodě i na souši. Naučíme se poznávat druhy obojživelníků, s kterými se můžeme na Šumavě setkat a dozvíme se, proč je třeba je chránit. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. ŽIVOT STROMU, ANEB JAK SE STROM ZNOVU VRACÍ DO PŮDY (duben červen) V tomto programu se seznámíme s nejdůležitějšími druhy šumavských dřevin a s jejich velkým významem pro nás, i celou přírodu. Společně se podíváme, co se děje uvnitř stromu, jak probíhá fotosyntéza a popíšeme si celý cyklus života stromu. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. RAŠELINIŠTĚ ŠUMAVY (UNIKÁTNÍ OSTROVY SEVERSKÉ PŘÍRODY U NÁS) (únor březen) Délka programu: 2 hodiny Společně nahlédneme do tajemství rašelinišť. Povíme si, jak vznikají, čím jsou unikátní, a jaké rostliny a živočichy zde nalezneme. (září říjen, květen, červen) Délka programu: 4 8 hodin tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách): 1. trasa: Rokyta Tříjezerní slať Modrava (cca 9 km) 2. trasa: návštěva tří rašelinišť na Šumavě: Jezerní, Chalupská a Tříjezerní slať ŠUMAVSKÉ ŘEKY (září říjen, květen, červen) Délka programu: 4 6 hodin Tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách) na Povydří. Trasa: Čeňkova Pila Antýgl (7 km) dle dohody IS Rokyta (7,5 km). ŠUMAVSKÁ JEZERA (září říjen, květen, červen) Délka programu: 4 6 hodin Tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách) k Prášilskému jezeru. Trasa: Slunečná Prášilské jezero Prášily (cca 8 km). 30 MŠ Hrádek u Sušice Celý program se nám líbil. Rádi opět přijedeme! Děkujeme.

10 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA JE TOU NEJLEPŠÍ UČEBNOU POD ŠIRÝM NEBEM LESY ŠUMAVY (březen, duben) V programu se seznámíme s šumavskými lesními ekosystémy. (květen, červen) Délka programu: 4 8 hodin Tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách) do lesních ekosystémů NP a CHKO Šumava. Trasa: bude upřesněna při objednávání programu. POJĎTE S NÁMI POZNÁVAT ŠUMAVSKOU PŘÍRODU I HISTORII (duben červen) Délka programu: 3 8 hodin Přírodovědně vlastivědné vycházky do okolí Kašperských Hor (forma pracovních listů, her, jednoduchých aktivit a práce ve skupinách): Cestou zlatokopů 7,5 km Na Kašperk jinak 8 km Šumavskými vesnicemi 9,5 km Kolem pranýře za výhledy 5,5 km Vlastivědný okruh 8 km Přes Nebe a Peklo na Ždánov 8,5 km ŠUMAVSKÉ BEZLESÍ (březen, duben) V programu se seznámíme s různými typy bezlesí v krajině Šumavy. (květen, červen) Délka programu: 4 8 hodin Tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách) do některého z typů těchto stanovišť v NP a CHKO Šumava. Trasa: bude upřesněna při objednávání programu. p. uč. V. Sládková, H. Anýžová, MŠ Smetanova Sušice zajímavý materiál, vhodné pomůcky, zajímavosti. Program byl pestrý. 31

11 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NÁRODNÍ PARK A CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŠUMAVA a venkovní program Délka programu: 1,5 2 hodiny V programu seznámíme studenty s historií i současností Národního parku Šumava, představíme si základní biotopy a jejich obyvatele, i zajímavá místa v tomto jedinečném území a umělce, kteří je ve svých dílech ztvárňovali. Společně se naučíme nejdůležitější pravidla chování v chráněné oblasti. Program bude probíhat ve středisku, za příznivého počasí bude doplněn o aktivity v areálu, v blízkosti IS. JEDEN ZA VŠECHNY Jednoduché i náročnější hry zaměřené na spolupráci ve třídě, na pomáhání slabším a potlačení sobeckosti. Hry napomáhají k odhalení charakterových vlastností a rozvoji osobnosti. V případě Vašeho zájmu lze objednat i pokračování. NOVINKA: Tento program nabízíme také v anglickém jazyce. CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ. (listopad březen) V programu se žáci dozví, co je ekoznačka a ekologicky šetrný výrobek. Naučí se rozlišovat symboly na výrobcích, a jak se v nich orientovat. Zjistí, proč by měli nakupovat ekologicky šetrné výrobky, a jak je poznají. HRA BEO. (listopad březen) Svět se mění a s ním my, zahrajme si o Zemi! Výchovně vzdělávací stolní ekologická hra (vyvinuta britskou nadací Living Water Charitable Trust), kdy jednotliví členové hráčské skupiny pracují na záchraně planety společně. Hra poskytuje mnoho informací o řešení nejpalčivějších problémů na planetě Zemi, ale především zdůrazňuje etické hodnoty a dovednosti v oblasti komunikace a nezištné spolupráce. RAŠELINIŠTĚ ŠUMAVY (UNIKÁTNÍ OSTROVY SEVERSKÉ PŘÍRODY U NÁS) (únor březen) Společně nahlédneme do tajemství rašelinišť. Povíme si, jak vznikají, čím jsou unikátní a jaké rostliny a živočichy zde nalezneme. (září říjen, květen, červen) Délka programu: 4 8 hodin tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách): 1. trasa: Rokyta Tříjezerní slať- Modrava (cca 9 km) 2. trasa: návštěva tří rašelinišť na Šumavě: Jezerní, Chalupská a Tříjezerní slať ŠUMAVSKÉ ŘEKY (září říjen, květen, červen) Délka programu: 4 6 hodin tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách) na Povydří: Trasa: Čeňkova Pila Antýgl (7 km) dle dohody IS Rokyta (7,5 km) 32 p. uč. J. Kolářová, ZŠ Nad přehradou Praha Domníváme se, že toto zařízení pomáhá dětem pochopit souvislosti v přírodě a objevovat maličkosti, kterých by si, v běžném životě městských

12 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA JE TOU NEJLEPŠÍ UČEBNOU POD ŠIRÝM NEBEM ŠUMAVSKÁ JEZERA (září říjen, květen, červen) Délka programu: 4 6 hodin Tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách) k Prášilskému jezeru. Trasa: Slunečná Prášilské jezero Prášily (cca 8 km) LESY ŠUMAVY (březen, duben) V programu se seznámíme s šumavskými lesními ekosystémy. (květen, červen) Délka programu: 4 8 hodin Tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách) do lesních ekosystémů NP a CHKO Šumava. Trasa: bude upřesněna při objednávání programu ŠUMAVSKÉ BEZLESÍ (březen, duben) V programu se seznámíme s různými typy bezlesí v krajině Šumavy. (květen, červen) Délka programu: 4 8 hodin Tématická exkurze (forma pracovních listů a práce ve skupinách) do některého z typů těchto stanovišť v NP a CHKO Šumava. Trasa: bude upřesněna při objednávání programu. dětí, neměly šanci všimnout. Pokud bychom měli možnost, dáme tomuto zařízení jedničku s hvězdičkou a budeme si přát, aby takových bylo víc. 33

13 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA POJĎTE S NÁMI POZNÁVAT ŠUMAVSKOU PŘÍRODU I HISTORII (duben červen) Délka programu: 3 8 hodin Přírodovědně vlastivědné vycházky do okolí Kašperských Hor (forma pracovních listů, her a jednoduchých aktivit ve skupinách): Cestou zlatokopů 7,5 km Na Kašperk jinak 8 km Šumavskými vesnicemi 9,5 km Kolem pranýře za výhledy 5,5 km Vlastivědný okruh 8 km Přes Nebe a Peklo na Ždánov 8,5 km 34 ZŠ Čelakovského Strakonice Děkujeme za možnost využívat programy zaměřené na vzdělávání mimo školní lavice. Pro žáky jsou programy velmi atraktivní

14 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA JE TOU NEJLEPŠÍ UČEBNOU POD ŠIRÝM NEBEM ZAŘAZENÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ DO VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A OBORŮ Název výukového programu Jazyk a jazyková komunikace Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Průřezová témata p. uč. Hambergerová, ZvlŠ Nuželická, Sušice Byly použity výborné motivační pomůcky, všechny děti byly do programu vhodně zapojeny. Příjemná lektorka, která dokázala děti nadchnout. 35 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační tech. / Informatika a informační a komunikační tech. Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Fyzika Chemie Přírodopis / Biologie Zeměpis / Geografie + Geologie Hudební výchova / Hudební obor Výtvarná výchova / Výtvarný obor Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova MŠ - 1. Třída NP a CHKO Šumava x x x x x x Poznáváme š. přírodu v různých roč. obdobích, podzim, zima, jaro, léto x x x x x x x Vydra - vodní dáma x x x x x x Nejmenší obyvatelé Šumavy x x x x x x x x Papír x x x x x x Hrajeme si s ovčí babičkou x x x x x x x Ptačí zima na Šumavě x x x x x x Rys - tajemná kočka Šumavy x x x x x x x Moje adresa: Strom x x x x x x x Na návštěvě u krtka x x x x x x Třída NP a CHKO Šumava x x x x x x x Vydra - vodní dáma x x x x x x Nejmenší obyvatelé Šumavy x x x x x x x Umíme vnímat přírodu nejen očima? x x x x x x x Lesy v ohrožení x x x x x x x Šumavské bylinky x x x x x x Jeden za všechny x x x x x x x x x Kam s nimi x x x x x x x x x

15 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Název výukového programu Jazyk a jazyková komunikace Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Průřezová témata Papír x x x x x x Tvořivá dílna Z ovčína x x x x x x x Rys - tajemná kočka Šumavy x x x x x x x Tajemní noční letci Šumavy x x x x x x x Co v přírodě (ne)vidíme x x x x x x Stromy opravdu je známe? x x x x x x x Moje adresa: Strom x x x x x x x Obojživelníci x x x x x x Na návštěvě u krtka x x x x x x Robinsoni x x x x x x x x Třída NP a CHKO Šumava x x x x x x x x x x Život v lese x x x x x x x x x Vydra - vodní dáma x x x x x x x Ptačí svět x x x x x x x Jeden za všechny x x x x x x x x x Tvořivá dílna Z ovčína x x x x x x x x Co je doma, to se počítá x x x x x x x Odpady x x x x x x x x x x Rys - tajemná kočka Šumavy x x x x x x x x Tajemní noční letci Šumavy x x x x x x x x Tetřevovití - vzácní obyv. Šumavy x x x x x x x 36 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační tech. / Informatika a informační a komunikační tech. Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Fyzika Chemie Přírodopis / Biologie Zeměpis / Geografie + Geologie Hudební výchova / Hudební obor Výtvarná výchova / Výtvarný obor Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova p. uč. A. Jelínková, ZŠ Kašperské Hory V programu děti získaly nové informace a zajímavé výukové materiály.

16 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA JE TOU NEJLEPŠÍ UČEBNOU POD ŠIRÝM NEBEM Název výukového programu Jazyk a jazyková komunikace Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Průřezová témata Mediální výchova Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační tech. / Informatika a informační a komunikační tech. Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Fyzika Chemie Přírodopis / Biologie Zeměpis / Geografie + Geologie Hudební výchova / Hudební obor Výtvarná výchova / Výtvarný obor Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Co v přírodě (ne)vidíme x x x x x x Obojživelníci x x x x x x x Život stromu aneb jak se s. znovu x x x x x x x vrací do půdy Rašeliniště Šumavy x x x x x x x x x x Šumavské řeky x x x x x x x x x x x Šumavská jezera x x x x x x x x x x Lesy Šumavy x x x x x x x x Šumavské bezlesí x x x x x x x x x Pojďte s námi poznávat šum. přírodu x x x x x x x x x i historii SŠ NP a CHKO Šumava x x x x x x x x x x x Jeden za všechny x x x x x x x x x Co je doma, to se počítá x x x x x x x x Hra BEO x x x x x x x x x x x x Rašeliniště Šumavy x x x x x x x x x x Šumavské řeky x x x x x x x x x x x Šumavská jezera x x x x x x x x x x Lesy Šumavy x x x x x x x x x Šumavské bezlesí x x x x x x x x x Pojďte s námi poznávat šum. přírodu x x x x x x x x x x i historii 37 p. uč. A. Jelínková, ZŠ Kašperské Hory Program se mi líbil, kladl důraz na prožitkové aktivity, což je pro děti přínosem.

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ Místa konání programů: SEV a IS Kašperské Hory, areál u SEV a IS Kašperské

Více

Výukové programy určené pro předškolní děti MŠ - 1. třídu ZŠ

Výukové programy určené pro předškolní děti MŠ - 1. třídu ZŠ Místa konání programů: SEV a IS Kašperské Hory Areál u SEV a IS Kašperské Hory Okolí Kašperských Hor Kdy se můžete zúčastnit našich programů: od října 2008 do konce června 2009 Počet účastníků: Maximálně

Více

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro mateřské školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Více

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace UČITELÉ SŠ ZŠ II. ZŠ I. MŠ. nabídka programů 2015 / 2016. www.strevlik.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace UČITELÉ SŠ ZŠ II. ZŠ I. MŠ. nabídka programů 2015 / 2016. www.strevlik. Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace nabídka programů 2015 / 2016 www.strevlik.cz UČITELÉ SŠ ZŠ II. ZŠ I. MŠ Frýdlant Raspenava Děčín Chrastava Mníšek Stráž nad Nisou

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Nabídka programů pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Slovo úvodem Vážení pedagogové a vedoucí dětských organizací, jako každý rok,

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY REGIONY STRAKONICKO, PÍSECKO 2010/2011 Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA SEMÍNÁŘE STŘEDNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ ZŠ 1. STUPEŇ ZŠ Nabídka výukových

Více

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus.

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus. VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno

Více

Cyklus výukových programů

Cyklus výukových programů VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány tak, aby účastníky podněcovali k aktivitě. Děti jsou s tématem seznamovány formou jednoduchých her. Prostřednictvím připravených aktivit

Více

Výukové programy ekologické výchovy. pro MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12

Výukové programy ekologické výchovy. pro MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12 Výukové programy ekologické výchovy pro MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12 OBJEDNÁVACÍ PODMÍNKY NAbízené programy Poznáváme zvířata a jejich život 4 5 Domácí zvířátka 20 Kč/dítě (P) 4 Motýli 15 Kč/dítě

Více

MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015 NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015 NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015 NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ O nás Centrum Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA pro mateřské, základní a střední školy září 2012 Rýdlova 271/14, Říčany www.ricany.cz/ Prosté s grafickým prvkem font: Myriad Pro / Semibold / prostrkání: 25 bílé s průhledností

Více

místo konání* 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os. 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os.

místo konání* 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os. 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os. Název programu klíčové pojmy ročník délka programu Příběh jednoho odpadku odpady, třídění odpadů, recyklace, druhotné suroviny místo konání* cena pro okres Nový Jičín** cena mimo okres Nový Jičín návaznost

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY O nás Centrum Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat

Více

Ukázky živých dravců ve vaší třídě

Ukázky živých dravců ve vaší třídě Výukové a vzdělávací programy Regionální exkurze Environemnální den Environemntální noc Zážitkové pobyty Zajímavé soutěže pro všechny Spolupráce na projektech Ukázky živých dravců ve vaší třídě Dlouhodobá

Více

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009 OBSAH Úvod... 2 Použité zkratky... 2 Jednodenní výukové programy... 3 Ekodomov, o. s. Kutná Hora... 3 CEV Zvoneček... 4 CEVV

Více

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Nabídka výukových programů Všemi programy prolínáme hru i vážnější aktivity s důrazem na mezipředmětové vztahy, podporujeme diskusi, spolupráci Hlavním cílem

Více

SZČ - CEV DŘÍPATKA Rumpálova 999, 383 01 Prachatice Tel.: 739 369 457, www.dripatka.cz. Nabídka na školní rok 2014/2015 - MŠ

SZČ - CEV DŘÍPATKA Rumpálova 999, 383 01 Prachatice Tel.: 739 369 457, www.dripatka.cz. Nabídka na školní rok 2014/2015 - MŠ SZČ - DŘÍPATKA Rumpálova 999, 383 01 Prachatice Tel.: 739 369 457, www.dripatka.cz Pedagogové volného času připravují nabídku EVP s ohledem na požadavky pedagogů škol a stávajícího zájmu o programy. Seznam

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 012/2013 2013/2014 2. stupeň ZŠ a sš O nás Centrum Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zahrádkové poznávání Dvouleté programové zaměření školy v systému Ekoškolky VODA a PROSTŘEDÍ Platnost:

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích školní rok 2014/2015 nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Vážení pedagogičtí pracovníci, Na následujících stránkách naleznete

Více

Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II.

Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II. metodický materiál pro ZŠ Anotace Manuál Náměty exkurzí zaměřených na EVVO vzniká jako výstupní

Více