Životní vzdělávání, z.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní vzdělávání, z.s."

Transkript

1 Životní vzdělávání, z.s. Katalog seminářů na míru 1

2 Obsah Akce na míru... 3 Oblasti vzdělávání... 4 Osobnostní rozvoj... 5 Syndrom vyhoření a jak mu předcházet... 5 Jak "překřičet" 30 dětí a nezničit si hlasivky... 6 Komunikace základ života... 7 Škola - místo, kde tým spolupracuje... 8 Didaktické hry - psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce... 9 Konflikt - koření života Metody a formy výuky Třídnická hodina prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků Může být hodnocení žáka objektivní? Musí! Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním Tvorba pracovních listů pro žáky se specifickými poruchami učení Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Jak se domluvit s teenagerem a jeho rodičem Efektivní učení ve škole - metody a formy práce, které dělají učení zajímavější ICT technologie a multimédia ve výuce Prezi, Youtube, digitální fotografie a další moderní oživení výuky Čeština s PowerPointem Zeměkoule jako na dlani, aneb Google Earth jako trenažér mezipředmětových vztahů Praktikující chemikář Zpracování digitální fotografie začátečníci Interaktivní testy jednoduše a rychle Multimediální portfolio naší školy Tvorba vlastních internetových stránek aneb vlastní web zdarma a jednoduše MS Office Excel pro úplné začátečníky Učíme se vytvářet prezentace v MS PowerPoint Interaktivní tabule Využití interaktivní tabule v přírodovědných předmětech Hudební nauka na interaktivní tabuli Práce s interaktivní tabulí III. - pro pokročilé Lesson Activity Toolkit - jak na to Finanční gramotnost Na peníze s úsměvem Jak na finanční gramotnost? Prakticky! Základy finanční gramotnosti Jazyky Angličtina na 1. stupni ZŠ Der, die, das, jinak zas - multimediální výuka němčiny

3 Akce na míru Řekněte nám, co potřebujete a my to pro vás zařídíme Umíme připravit jednorázové semináře i cykly seminářů nebo i webináře pro celý kolektiv pracovníků, pedagogický sbor, případně kolektivy několika škol (malotřídní školy). Většina z nabízených seminářů a webinářů jsou akreditovány MŠMT. Dle Vašich požadavků Vám vybereme seminář z našich 200 akreditovaných vzdělávacích akcí. Téma, termín a čas přizpůsobíme Vašim potřebám. Akce lze hradit z prostředků DVPP či EU fondů. Spolupracujeme s kvalifikovanými lektory s praxí. Výhody seminářů na míru Konají se v prostředí Vaší školy. Šetří Váš čas nemusíte cestovat. Žádné suplování. Obsah semináře je uzpůsoben Vašim požadavkům. Najdeme nejvhodnějšího lektora právě pro Vás. Hodnocení seminářů na míru Děkuji za seminář na naší škole v Otnicích. Naše paní učitelky ho hodnotily jako velmi zdařilý. Zároveň také za ochotu a vstřícnost při jeho přípravě. Mgr. Iva Benušová, zást.řed. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov 3

4 Oblasti vzdělávání V katalogu najdete příklady nejžádanějších seminářů. Jejich výčet není úplný. Pro přehlednost jsou zařazené podle následujících vzdělávacích oblastí: osobnostní rozvoj metody a formy výuky ICT technologie a multimédia ve výuce MS Office interaktivní tabule finanční gramotnost jazyky Můžeme Vám nabídnout další semináře, které se do katalogu nevešly. 4

5 Osobnostní rozvoj Syndrom vyhoření a jak mu předcházet Praktický seminář zaměřený na lepší stres-management a rovnováhu v životě do výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogičtí pracovníci se naučí zvládat prevenci přetížení, stresu a nemocí. Pochopí jak předcházet sydromu vyhoření a jeho následky. Získají nové podněty a inspirace ke zdravému životními stylu. Pedagogům budou předány nové nápady a poznatky v této oblasti, naučí se pracovat s relaxačními a dechovými technikami. Účast na semináři předpokládá aktivní zapojení účastníků. Cílem je naučit se, co vše lze dělat pro obnovu sil a načerpání energie a předcházet tak syndromu vyhoření. zmapování současné situace účastníků, výklad o stresu a syndromu vyhoření cvičení pro každodenní použití náměty, techniky a materiály konkrétní nápady, postupy a příklady z praxe výstupy a zhodnocení "Doporučuji všem školám toto školení, které bylo vedeno na profesionální úrovni! Seminář měl hlavu a patu, byl "k věci" a v příjemné atmosféře. Seminář byl přínosný celému učitelskému sboru, každý si našel své téma. Děkuji." Alena Řezáčová, Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov 5

6 Jak "překřičet" 30 dětí a nezničit si hlasivky Účastníci se naučí pracovat efektivně se svým hlasem, naučí se základům techniky mluveného projevu, vyzkoušejí si prakticky cvičení pomáhající ke správnému položení hlasu tak, aby jejich hlas byl nosný a současně šetřili hlasivky. Zároveň se naučí cvičení napomáhající k odstranění trémy z mluveného projevu. Tělo jako nástroj práce s těžištěm Dech významová a výrazová funkce dechu Položení hlasu cvičení Hlas v prostoru posturická a proxemická cvičení hlasu v prostoru Oslovení skupiny Artikulační cvičení Cvičení napomáhající odstranění trémy Závěrečná reflexe, praktické ověření získaných dovedností Program semináře byl dobře sestavený, lektorka byla výborná. Největší přínos vidím v tom, že seminář byl velmi praktický." Dagmar Chytilová, SEV Toulcův dvůr, ZČHB Botič 6

7 Komunikace základ života To jak získáváme, třídíme a vysíláme informace je jednou z nejdůležitějších dovedností našeho života. Pouze efektivní způsoby získávání, zpracování a předávání informací, umožňují člověku komunikovat se světem tak, aby uspokojil své potřeby, dosáhl úspěchu a osobního štěstí. Obsahem semináře je seznámení se s komunikačními návyky, které představují principy efektivní empatické komunikace. Osvojení způsobů, jak úspěšně komunikovat s okolím, jak řešit problémy prostřednictvím komunikace. Čtení, psaní, mluvení a naslouchání schopnost komunikovat je nejdůležitější dovedností. Adekvátní komunikace a reflexivní naslouchání. Mluvit otevřeně, získat logickou odezvu, vidět fakta. Mezi čtyřma očima dialogem k řešení problémů. "Seminář byl zajímavý, dozvěděli jsme se spoustu poučných rad, jak mluvit s rodiči nebo jak si rozvrhnout schůzku, na co si dát pozor při jednání. Lektor byl příjemný, připravený, nabízel příklady z praxe." PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka, ZŠ Brno, Mutěnická 7

8 Škola - místo, kde tým spolupracuje Seminář je zaměřen na pedagogické sbory, které chtějí poznat lépe samy sebe a navzájem podpořit a odhalit talent a silné i slabé stránky s možností využití také pro výuku a rozvoj žáků. Budeme hledat odpověď na otázky: Co je to talent a silné stránky? Jak zjistit talentu a rozvíjet silné stránky? Jak posilovat své silné stránky a poznat je u ostatních? Jak vhodně využívat talent ve své práci i v rodině? Jak pracovat v týmu na základě talentu? poznáte metodu, jak najít a podporovat talent a silné stránky vlastního týmu i žáků pochopíte, jak se můžete vypořádat s vlastními i cizími slabými stránkami zjistíte osobní spokojenost jednotlivců s jejich prací i celkovou spokojenost uvědomíte si v čem je jedinečnost každého člověka a budete vědět, jak přistupovat individuálně k žákům pochopíte přínos využití talentu a silných stránek pro ostatní a hlavně pro žáky prohloubíte a podpoříte spolupráci a důvěru mezi členy týmu, ale i mezi žáky odhalíte nedostatky a příležitosti pro další zlepšování jednotlivců a nacvičíte si nové metody, do každodenní praxe učitele Se semináři jsme byli spokojeni já i moji spolupracovníci velice. Byly přínosné, inspirativní a profesionálně zdatné. Jsem velmi spokojen, uvažuji o nějaké podobné vzdělávací akci ve spolupráci s Vámi. Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy, Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka 8

9 Didaktické hry - psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod, můžeme je s úspěchem použít i k motivaci žáků. Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením (prožívání, vůle, rozhodnost, samostatnost ). U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější. Často jsou využívány vzájemné vztahy dětí. Mohou být dobrým nástrojem pedagogické diagnostiky. Účastníci semináře mají možnost uvědomit si, jak didaktická hra může napomáhat k rozvoji klíčových kompetencí žáků i k rozvoji pozitivního klima ve třídě. Seminář nabízí širokou škálu praktických ukázek a náměty psychomotorických a pohybových didaktických her. Průřezové téma OSV ve školním vzdělávacím programu Didaktická hra ve vzdělávání typologie, zajištění efektivity a zapojení, hodnocení hry Psychomotorické a pohybové hry obecně Nápadník didaktických her praktické ukázky didaktických her "Nové nápady na hry pro použití ve třídách všech věkových kategorií, praktické ukázky, vstřícné jednání, dynamický průběh." Helena Čechová, Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 9

10 Konflikt - koření života Seminář poskytuje teoretický úvod do efektivního řešení konfliktů. Seznámíme se s různými přístupy ke konfliktu. Těžiště semináře je v praktickém osvojení si sociálních dovedností potřebných k efektivnímu řešení konfliktu. uvedení do teorie konfliktu strategie přístupu ke konfliktu nácvik sociálních dovedností potřebných k efektivnímu řešení konfliktu sdílení zkušeností, diskuze Hodně praktických situací, návodů, lektorka přizpůsobila téma požadavkům účastníků semináře. Bezprostřední vystupování, z lektorky přímo vyzařovala pozitivní energie. Jarmila Čechová, ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 10

11 Metody a formy výuky Třídnická hodina prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků Třídnická hodina má v sobě skrytý velký potenciál. Je to osobní setkání třídního učitele se svou třídou, kdy všem zúčastněným jde o to, aby jim bylo společně v této třídě dobře. A to nejenom o třídnických hodinách, ale především v běžném školním běhu. Představíme dva možné způsoby, jak vést třídnickou hodinu. V první části se věnujeme demokratickému vedení třídy formou skupinové diskuze. Tento způsob vede žáky k vyjádření problémů, ke společnému hledání vhodného způsobu řešení a především k vzájemnému respektu a k převzetí odpovědnosti. V druhé části pojímáme třídnickou hodinu jako sociálně psychologický výcvik. Tedy jako příležitost k osobnostnímu růstu žáků. Zde se můžeme zaměřit na takovou osobnostní či sociální oblast, kterou v danou dobu považujeme za nejdůležitější. Součástí semináře je i praktická ochutnávka třídnické hodiny a účastníci si odnesou i osvědčené náměty na jejich třídnické hodiny. význam třídnické hodiny demokratickému vedení třídnické hodiny formou skupinové diskuze pojetí třídnické hodiny jako možnosti rozvoje osobnosti žáků praktická ochutnávka třídnické hodiny sdílení zkušeností, diskuze "Seminář považuji za velmi zdařilý a přínosný pro konkrétní kantorskou praxi. Vyplatí se občas se zastavit a podívat se na věc očima "druhé strany" - našich dětí. Minimum teorie, maximum praxe, zkušeností, ale i otevřenosti a empatie. Vřele doporučuji!" Zdeněk Hűbner, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice 11

12 Může být hodnocení žáka objektivní? Musí! Obsahem semináře je problematika klasifikace a slovního hodnocení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi, hodnocení jako pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání, problematika sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení. Seminář se věnuje formám a metodám hodnocení v souvislosti se školským zákonem, který zrovnoprávňuje klasifikaci a slovní hodnocení. Účastníci se seznámí se zásadami, které jsou společné pro všechny typy hodnocení a dále s postupem, jak psát slovní hodnocení. Cílem je zdokonalit účastníky v metodách a formách hodnocení, v praktické aplikaci zásad používání různých forem hodnocení, v praktických postupech, jak žáky pomocí hodnocení motivovat k učení. Klasifikace a hodnocení: legislativní rámec, obecná definice, srovnání (výhody a nevýhody) Školní pravidla pro hodnocení a klasifikaci týmová spolupráce (podíl žáků na tvorbě), hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Kritéria hodnocení žáka (učitele) vedoucí ke zvyšování objektivity a pozitivní motivace (různé předměty, výchovy, chování) Slovní hodnocení Sebehodnocení Portfólio jako způsob hodnocení průběhu vzdělávání Ukázka různých metod práce (skupinová práce, praktické činnosti, projekty) a vyvození způsobu jejich hodnocení Seminář doporučuji, protože to nebyla nudná přednáška. Lektorka byla vynikající, zapálená pro téma. Tím zaujala prakticky všechny:). Uvědomila jsem si, že ne vždy hodnotím spravedlivě pokusím se na sobě zapracovat. Pavla Müllerová, Velké Opatovice 12

13 Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním Většina učitelů uvádí, že největší potíže jim dělá udržení kázně ve třídě. Často si stěžují, že z univerzitního studia nejsou vybavení pedagogickými dovednostmi, jak efektivně jednat s problémovým žákem ve třídě a s jeho rodiči. Tento kurz reaguje na tyto stesky pedagogů a poskytuje inspiraci v této problematice. Nabízíme jiný pohled na problémového žáka, kdy cílem práce pedagoga není se takového žáka zbavit nebo ho umlčet, ale pochopit, že problémové chování je často voláním o pomoc. Efektivní práci s problémovým žákem tak můžeme vnímat jako pedagogickou výzvu par excellence. Kurz je veden zážitkovou metodou, která umožňuje nejen osvojení teoretických poznatků, ale i jejich ukotvení v praxi skrze vlastní prožitou zkušenost. V semináři se podrobně věnujeme analýze a porozumění mechanismu nevhodného chování žáka. Těžiště semináře spočívá v osvojení si intervenčních a preventivních strategiích. Účastník semináře získá jak teoretický vhled do problematiky nevhodného chování žáků, tak praktické náměty jak pracovat se žáky, u kterých se nevhodné chování vyskytuje. Dalším důležitým tématem semináře je problematika nastavení hranic a udržení kázně ve třídě. Kurz je veden zážitkovou metodou učení, důraz je kladen na získání praktických dovedností a usilujeme o co největší aktivní zapojení účastníků. "Užitečný seminář pro život - profesní i osobní. Zvládání konfliktu, lepší komunikace - jak na to? Teď už tuším alespoň teoreticky a mám touhu ověřit to v praxi. Děkuji." Iva Šagátová, ZŠ profesora Švejcara v Praze 12 13

14 Tvorba pracovních listů pro žáky se specifickými poruchami učení Žáci se specifickými poruchami učení a chování, kteří jsou integrováni do běžných tříd, vyžadují individuální přístup učitele i různé speciální pomůcky. Obsahem semináře je tvorba vlastních pracovních listů do českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy s využitím multimediální učební pomůcky pro žáky se SPUCH. Účastníci semináře mají možnost uvědomit si, jak může dobře sestavený pracovní list pomoci překonávat žákovi se SPUCH překážky a obtíže v učení. Účastníci se zdokonalují v tvorbě pracovních listů s využitím PC a multimediální učební pomůcky. Seminář nabízí praktické ukázky a náměty pracovních listů pro vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk) a Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda). Specifické poruchy učení a chování Metodicko - didaktický základ tvorby pracovních listů Praktický nácvik tvorby pracovních listů Seminář byl poučný, nejednalo se o nálevnu teorie, ale vše bylo z praxe. Doporučuji. Bc. Michala Duží Mazánková, ZŠ Moravská Třebová 14

15 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Na semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších. Účastníkům semináře jsou v průběhu semináře nabídnuty ukázky s vlastním prožitkem metod a forem aktivizujících metod práce, účastníci získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti. Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků. Změny ve vzdělávání kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život) Čtenářská gramotnost: vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti Obecná pedagogika metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození) Model vzdělávání: E U R Inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení ) Tento seminář velmi doporučuji, metody byly přínosné a velice ráda je vyzkouším. Bylo velice hezké a poučné vše si vyzkoušet osobně a aktivity prožít. Karolína Blechová, ZŠ a MŠ Praha-Nebušice 15

16 Jak se domluvit s teenagerem a jeho rodičem Seminář je především zaměřen prakticky - na asertivní, mediační a vyjednávací dovednosti při komunikaci s rodiči a teenagery. Seminář je rozdělen do 3 částí: 1. praktické postupy a návody komunikace s teenagerem - specifika komunikace s teenagerm 2. asertivní, mediační a vyjednávací techniky 3. praktické příklady a cvičení skutečných i modelových situací Učitelé si odnesou baterii postupů Jak se domluvit s teenagerem, kterou mohou použít (předat, okopírovat) rodičům a druhá část skript je věnována jednotlivých technikám a způsobům jejich použití ve školské praxi. Důraz je kladen na praktickou použitelnost. Pedagogové dané dovednosti využijí nejen v komunikaci s rodiči a žáky, ale i vlastními dětmi, kolegy atd. Cílem semináře je přehledně seznámit pedagogy s praktickými postupy jak se domluvit teenagery a zejména s jejich rodiči. Pedagogové se dozvědí, jak jednat s rodičem, jehož dítě zlobí a jak mu předat praktická doporučení způsobem, který umožní spolupráci namísto boje. psychologické pozadí rodiny, nástrahy na rodiče, nástrahy na učitele jak získat a udržet kontrolu nad svými emocemi (při obtížném jednání s rodičem) jak získat rodiče ke spolupráci, jak získat klíčové informace vedoucí k řešení jak vést jednání s rodičem a co je jeho výstupem, ošetření rizik a příprava krizového scénáře "Děkujeme za uspořádání seminářů. Jako obvykle jsme byli velmi spokojeni, lektor je příjemný, kreativní a fundovaný." Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka, ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant, okres Liberec 16

17 Efektivní učení ve škole - metody a formy práce, které dělají učení zajímavější Na semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání. Lektor zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: kooperativnímu učení (týmové a skupinové spolupráci), otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, projektovému vyučování, kritickému myšlení. Cílem semináře je zlepšení metodických a didaktických dovedností účastníků, zvýšení jejich motivace hledat iniciativně nové formy a metody práce s žáky, poskytnout jim praktické návody k některým činnostem a rovněž nabízí posouzení výhod a nevýhod metod i s návrhem hodnocení jednotlivých metod. změny ve vzdělávání kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život) role a postavení učitele v současném vzdělávání obecná pedagogika metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce kompetencí (vyvození) model vzdělávání: E U R inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT, skupinová práce (pravidla, role, hodnocení), kooperativní učení, projekty (příprava, realizace, hodnocení) "Seminář nám ukázal nové cesty, jak aktivovat žáky vnukl nové nápady. Seminář se mi líbil, nebylo na něm zbytečně moc teorie, ale spíše praktické ukázky a příklady. Projde si člověk metodami a může zhodnotit jejich účinky nejen po teoretické, ale i praktické stránce. Perfektní připravenost lektora. Spousta názorných ukázek z praxe. Seminář je velmi přínosný pro inovaci a motivaci při výuce." Mgr. Renáta Janotová, ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, p. o. 17

18 ICT technologie a multimédia ve výuce Prezi, Youtube, digitální fotografie a další moderní oživení výuky Svět se mění, technika se vyvíjí, nezůstávejte statičtí ani Vy. Seminář je určen všem učitelům bez rozdílu aprobace a věku, kteří se chtějí seznámit s možnostmi, jak přinést do výuky technologické oživení. Moderní nástroje skýtají zároveň možnosti ukázat žákům názorné příklady, přinést nové podněty, rozpoutat diskuze. Během semináře účastníci vypracovávají sami na počítači dílčí úkoly, učí se základní kroky v prezentačním softwaru Prezi. Důležitou složkou semináře je zisk konkrétních tipů do výuky (videa, využití digitálního fotoaparátu při domácí přípravě, ) a sdílení zkušeností účastníků Informace o portálu YouTube, softwaru Prezi (možnosti, podmínky užívání). Tipy na zajímavé edukační kanály a celosvětové projekty na YouTube. Konkrétní tipy do výuky. Naučíte se tvořit dynamické prezentace v Prezi. "Seminář byl zajímavý, lektorka motivovala k další tvorbě, přístup byl příjemný a podnětný." Mgr. Eva Sasová, VÚ, DD se školou, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 18

19 Čeština s PowerPointem Máte chuť podpořit vaši výuku kvalitními prezentacemi a nemáte k dispozici interaktivní tabuli? Interaktivní tabuli máte, ale chcete tvořit prezentace v prostředí PowerPointu? Pak je tento seminář určen právě vám! Na semináři vás seznámíme s možností využití PowerPointu ve výuce, vše si prakticky ověříte během semináře a vytvoříte si modelovou prezentaci pro předmět český jazyk a literatura. Dozvíte se základní didaktické zásady o formální a obsahové vhodnosti prezentací. To vše na praktických ukázkách výukových materiálů pro český jazyk. Základní orientace v okně PowerPointu Návrh snímku: šablony návrhů, barevná schémata, animační schémata, vlastní pozadí Rozložení snímku text a obsah, textové pole Vkládání obrázku, diagramu, tabulky, hypertextového odkazu, automatických tvarů, tlačítka akcí Nástroje kontroly pravopisu Nejčastější chyby, formální vhodnost, obsahová doporučení Internet jako zdroj citace, otevřené galerie obrázků, wikimedia Seminář proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Lektorka svým trpělivým přístupem dokázala zaujmout i účastníky s menší počítačovou zdatností." Mgr. Marie Hoffmannová, ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník 19

20 Zeměkoule jako na dlani, aneb Google Earth jako trenažér mezipředmětových vztahů Účastníci budou seznámeni s programem Google Earth (GE) úžasnou interaktivní pomůckou, kterou lze využít jak k přípravě učitele, potažmo k výuce, tak i jako vhodné prostředí pro samostatnou práci žáků. Naučí se jak moderně učit mezipředmětové vztahy pomocí programu Google Earth. Procvičí se ve využití pracovních panelů, zvládnou hlavní pracovní nástroje. Naučí se používat módy Země, Měsíc, Mars a hvězdná obloha, ovládanou dovedností vyznačit na virtuálním 3D glóbusu důležitá místa, vytyčit cesty, vkládat popisky a obrázky. Zjistí jak využívat obrovské množství fotografií, 3D prohlídek, videí a kontextových informací, které jsou součástí programu Google Earth. Pochopí jak vyučovat vazby a vztahy mezi objekty na Zeměkouli. Naučí se natáčet virtuální prohlídky kteréhokoliv místa na Zemi. Procvičí se v exportu kmz souborů. seznámení s programem GE, možnost stažení, uživatelská licence a instalace, panely nástrojů, možnostivyužití v pedagogické praxi, vyhledávání v GE základní nástroje (měření, vrstvy, cesty, tvary, obrázky) animace snímků animace objektů a přechody snímků pokročilé nástroje (natáčení prohlídky, módy Měsíc, Mars a Hvězdná obloha) export souborů kmz, návrhy a inspirace pro využití programu v pedagogické praxi "Seminář nabitý aktivitami, seznámení se zajímavými materiály - internet - možnosti využití ve vyučovacích hodinách. Tento seminář se mi velmi líbil a byl pro mě z profesního hlediska přínosný." Bc. Lenka Novotná, ZŠ Krhanice 20

21 Praktikující chemikář Seminář je určen pro vyučující přírodovědných předmětů a zejména chemikáře, kteří se rádi nechají inspirovat. Zaměříme se na to, jak začlenit pokusnictví do výuky i v současných podmínkách. Jak udělat své hodiny zajímavější a pro žáky přitažlivější. Předvedeme si několik jednoduchých, levných a přesto didakticky hodnotných pokusů. V neposlední řadě se seznámíme s tím, jak zařadit do výuky multimediální materiály z různých zdrojů. didaktika a metodika demonstračních pokusů metodika přípravy chemických pracovních listů levné, jednoduché a krátké demonstrační pokusy využití pokusů pro motivaci žáků pokusy jako ilustrace učiva nebo shrnutí probrané látky organizace výuky chemie a praktické využití demonstračních pokusů chemický pokus v elektronické podobě Chcete-li získat zajímavou inspiraci do výuky, dozvědět se něco o využití ICT v chemii a seznámit se s výbornými praktickými a levnými experimenty, je tento seminář pro vás jasná volba. Praktičnost, motivace a show u demonstračního stolu:)!" Petra Schnaubertová, ZŠ a MŠ Hradec Králové - Kukleny 21

22 Zpracování digitální fotografie začátečníci Obsahem semináře jsou základní principy práce s digitálním fotoaparátem, připojení digitálního fotoaparátu k počítači, výběr a instalace potřebného softwarového vybavení, základní grafické úpravy ořez a změny velikosti fotografií, kombinace více fotografií do jedné, práce s vrstvami, retušování chyb fotografií, využití filtrů, organizace a archivace fotografií. Každý účastník bude pracovat samostatně na počítači. jak převést fotografie do počítače, připravit a upravit je ve vhodném grafickém software jak pracovat s pojmy, rozlišení, velikost obrázku, grafické formáty, import, export fotografie základní typy editačních úloh s fotografií skládat fotografie do dalších dokumentů (PPT, PDF, Word) nebo je připravit pro vložení do webové stránky Seminář se mi líbil, praktický, lektor vstřícný, individuálně přistupoval k potřebám. Váš seminář byl přínosem. Lektor uměl poradit, odpovídal na zadané otázky a reagoval na konkrétní potřeby školy. Naučila jsem se pracovat s novým programem, naučila jsem se mnoho zajímavých informací. O úpravě fotek jsem věděla minimum, proto jsem získala mnoho nových poznatků. Zároveň se mi líbilo to, že jsme byli seznámeni s různými programy. Seminář je vhodný pro všechny, kteří chtějí začít s úpravou vlastních fotek. Naučíte se používat různé programy a jejich nástroje. Vřele doporučuji. Alžběta Brzezinová, Církevní ZŠ a MŠ Třinec 22

23 Interaktivní testy jednoduše a rychle Pedagogové získají informace o programech umožňujících vytváření interaktivních testů s výraznou zpětnou vazbou. Získají informace, kde a jak tyto programy získat a instalovat. Zjistí jak získané vědomosti a dovednosti didakticky uplatnit při výuce svých předmětů, při tvorbě vlastních testů, dokumentů, pracovních listů či webových stránek. Každý účastník bude pracovat samostatně na počítači. naučíte se vytvářet interaktivní testy s výraznou zpětnou vazbou vytvoříte si vlastní testy na počítači v důvěrně známém prostředí MS Office uslyšíte návrhy na využití osvojených dovedností v didaktické praxi při tvorbě vlastních testů, dokumentů, pracovních listů či webových stránek informace o Adobe Captivate 4 informace o freewerových editorech testů Tento seminář byl velmi konkrétní, praktický a přínosný. Věnoval se avizovanému tématu, přinesl praktické zkušenosti. Martina Prýmová, ZŠ a MŠ Tetín 23

24 Multimediální portfolio naší školy Chcete se efektivně naučit pracovat s digitálními soubory? Najít cestu jak vytvářet, upravovat a následně využívat ve výuce vlastní fotografie, videa a zvukové soubory? Potřebujete si udělat pořádek v multimediálních materiálech ve škole? Potom je tento seminář určen právě vám. Seminář je zaměřen jak na seznámení s vhodnými programy a možnostmi jejich získání, tak na krátké praktické ukázky práce s nimi. Cílem semináře je naučit účastníky pracovat s multimediálními soubory, vysvětlit jak je pořídit, upravovat, využívat a archivovat s minimálními finančními náklady a velkou úsporou času. formáty multimediálních souborů pořízení digitálních fotografií, zvuku a videa dostupné programy ke zpracování multimediálních souborů úpravy a konverze digitálních souborů úprava multimediálních souborů pro potřeby výuky náměty pro praktické využití multimedií "Doporučuji seminář zejména pro učitele ICT a informatiky a také pro všechny, kteří pracují s audiovizuální technikou. Lektor prokázal výborné znalosti jednotlivých programů pro tvorbu a úpravu multimediálních souborů" Mgr. Václav Dycka, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 24

25 Tvorba vlastních internetových stránek aneb vlastní web zdarma a jednoduše Obsahem semináře je naučit pedagogy vytvářet vlastní internetové stránky. Osvětlit jim jak si stránky připravit, rozvrhnout, vytvořit a umístit na internet. Zasvětit je do pravidel tvorby webových stránek a ukázat prakticky, jak stránky vytvářet ve freeware vývojovém prostředí a jak ho následně používat. Na semináři popíšeme správný způsob tvorby stránek a naučíme účastníky základům kódu html. Nabídneme ucelenou metodiku modernizace výuky pomocí vlastních internetových stránek. Objasníme důležitou vazbu mezi klasickými metodami výuky a internetem a vyložíme účastníkům pravidla a didaktické zásady při návrhu, tvorbě a využívání vlastních internetových stránek v pedagogické praxi. Odhalíme hlavní úskalí této metody a vysvětlíme pedagogům, jak se jim vyhnout. Naučíme pedagogy pojmout své stránky jako zajímavý a atraktivní prvek výuky. Co se na webináři dozvíte vymezení pojmů web, blog, editor, kód html, doména, webhosting principy fungování internetových stránek kompozice a návrh vlastních stránek didaktický přínos tvorby webových stránek editory webových stránek tvorba internetových stránek, html kód praktické ukázky pedagogických webových stránek mezipředmětová vazba informatiky a ostatních předmětů správa vlastních webových stránek Daný seminář splnil očekávání zúčastněných pedagogů naší školy. Lektor byl odborně fundovaný a velmi vstřícný, trpělivě zodpovídal všechny dotazy pedagogů. Děkujeme. PaedDr. Marie Viktorinová, ředitelka školy, ZŠ Kroměříž, Komenského nám. 25

Životní vzdělávání, z.s. Nabídka vzdělávacích aktivit pro žadatele Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v programovém období 2014 2020

Životní vzdělávání, z.s. Nabídka vzdělávacích aktivit pro žadatele Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v programovém období 2014 2020 Životní vzdělávání, z.s. Nabídka vzdělávacích aktivit pro žadatele Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v programovém období 2014 2020 1 Obsah Obsah. 2 Úvod...2 Akce na míru...4 Osobnostní rozvoj..5

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program:

6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program: 6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program: 7 30 8 30 Registrace účastníků 8 30 9 10 Úvod a zahájení konference 9 10 9 25 přestávka 9 25 10 10 1. blok náslechových

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/5 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. I 1. stupeň V.3. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do 5. ročníku. Žáci mohou

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více