Životní vzdělávání, z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní vzdělávání, z.s."

Transkript

1 Životní vzdělávání, z.s. Katalog seminářů na míru 1

2 Obsah Akce na míru... 3 Oblasti vzdělávání... 4 Osobnostní rozvoj... 5 Syndrom vyhoření a jak mu předcházet... 5 Jak "překřičet" 30 dětí a nezničit si hlasivky... 6 Komunikace základ života... 7 Škola - místo, kde tým spolupracuje... 8 Didaktické hry - psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce... 9 Konflikt - koření života Metody a formy výuky Třídnická hodina prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků Může být hodnocení žáka objektivní? Musí! Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním Tvorba pracovních listů pro žáky se specifickými poruchami učení Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Jak se domluvit s teenagerem a jeho rodičem Efektivní učení ve škole - metody a formy práce, které dělají učení zajímavější ICT technologie a multimédia ve výuce Prezi, Youtube, digitální fotografie a další moderní oživení výuky Čeština s PowerPointem Zeměkoule jako na dlani, aneb Google Earth jako trenažér mezipředmětových vztahů Praktikující chemikář Zpracování digitální fotografie začátečníci Interaktivní testy jednoduše a rychle Multimediální portfolio naší školy Tvorba vlastních internetových stránek aneb vlastní web zdarma a jednoduše MS Office Excel pro úplné začátečníky Učíme se vytvářet prezentace v MS PowerPoint Interaktivní tabule Využití interaktivní tabule v přírodovědných předmětech Hudební nauka na interaktivní tabuli Práce s interaktivní tabulí III. - pro pokročilé Lesson Activity Toolkit - jak na to Finanční gramotnost Na peníze s úsměvem Jak na finanční gramotnost? Prakticky! Základy finanční gramotnosti Jazyky Angličtina na 1. stupni ZŠ Der, die, das, jinak zas - multimediální výuka němčiny

3 Akce na míru Řekněte nám, co potřebujete a my to pro vás zařídíme Umíme připravit jednorázové semináře i cykly seminářů nebo i webináře pro celý kolektiv pracovníků, pedagogický sbor, případně kolektivy několika škol (malotřídní školy). Většina z nabízených seminářů a webinářů jsou akreditovány MŠMT. Dle Vašich požadavků Vám vybereme seminář z našich 200 akreditovaných vzdělávacích akcí. Téma, termín a čas přizpůsobíme Vašim potřebám. Akce lze hradit z prostředků DVPP či EU fondů. Spolupracujeme s kvalifikovanými lektory s praxí. Výhody seminářů na míru Konají se v prostředí Vaší školy. Šetří Váš čas nemusíte cestovat. Žádné suplování. Obsah semináře je uzpůsoben Vašim požadavkům. Najdeme nejvhodnějšího lektora právě pro Vás. Hodnocení seminářů na míru Děkuji za seminář na naší škole v Otnicích. Naše paní učitelky ho hodnotily jako velmi zdařilý. Zároveň také za ochotu a vstřícnost při jeho přípravě. Mgr. Iva Benušová, zást.řed. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov 3

4 Oblasti vzdělávání V katalogu najdete příklady nejžádanějších seminářů. Jejich výčet není úplný. Pro přehlednost jsou zařazené podle následujících vzdělávacích oblastí: osobnostní rozvoj metody a formy výuky ICT technologie a multimédia ve výuce MS Office interaktivní tabule finanční gramotnost jazyky Můžeme Vám nabídnout další semináře, které se do katalogu nevešly. 4

5 Osobnostní rozvoj Syndrom vyhoření a jak mu předcházet Praktický seminář zaměřený na lepší stres-management a rovnováhu v životě do výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogičtí pracovníci se naučí zvládat prevenci přetížení, stresu a nemocí. Pochopí jak předcházet sydromu vyhoření a jeho následky. Získají nové podněty a inspirace ke zdravému životními stylu. Pedagogům budou předány nové nápady a poznatky v této oblasti, naučí se pracovat s relaxačními a dechovými technikami. Účast na semináři předpokládá aktivní zapojení účastníků. Cílem je naučit se, co vše lze dělat pro obnovu sil a načerpání energie a předcházet tak syndromu vyhoření. zmapování současné situace účastníků, výklad o stresu a syndromu vyhoření cvičení pro každodenní použití náměty, techniky a materiály konkrétní nápady, postupy a příklady z praxe výstupy a zhodnocení "Doporučuji všem školám toto školení, které bylo vedeno na profesionální úrovni! Seminář měl hlavu a patu, byl "k věci" a v příjemné atmosféře. Seminář byl přínosný celému učitelskému sboru, každý si našel své téma. Děkuji." Alena Řezáčová, Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov 5

6 Jak "překřičet" 30 dětí a nezničit si hlasivky Účastníci se naučí pracovat efektivně se svým hlasem, naučí se základům techniky mluveného projevu, vyzkoušejí si prakticky cvičení pomáhající ke správnému položení hlasu tak, aby jejich hlas byl nosný a současně šetřili hlasivky. Zároveň se naučí cvičení napomáhající k odstranění trémy z mluveného projevu. Tělo jako nástroj práce s těžištěm Dech významová a výrazová funkce dechu Položení hlasu cvičení Hlas v prostoru posturická a proxemická cvičení hlasu v prostoru Oslovení skupiny Artikulační cvičení Cvičení napomáhající odstranění trémy Závěrečná reflexe, praktické ověření získaných dovedností Program semináře byl dobře sestavený, lektorka byla výborná. Největší přínos vidím v tom, že seminář byl velmi praktický." Dagmar Chytilová, SEV Toulcův dvůr, ZČHB Botič 6

7 Komunikace základ života To jak získáváme, třídíme a vysíláme informace je jednou z nejdůležitějších dovedností našeho života. Pouze efektivní způsoby získávání, zpracování a předávání informací, umožňují člověku komunikovat se světem tak, aby uspokojil své potřeby, dosáhl úspěchu a osobního štěstí. Obsahem semináře je seznámení se s komunikačními návyky, které představují principy efektivní empatické komunikace. Osvojení způsobů, jak úspěšně komunikovat s okolím, jak řešit problémy prostřednictvím komunikace. Čtení, psaní, mluvení a naslouchání schopnost komunikovat je nejdůležitější dovedností. Adekvátní komunikace a reflexivní naslouchání. Mluvit otevřeně, získat logickou odezvu, vidět fakta. Mezi čtyřma očima dialogem k řešení problémů. "Seminář byl zajímavý, dozvěděli jsme se spoustu poučných rad, jak mluvit s rodiči nebo jak si rozvrhnout schůzku, na co si dát pozor při jednání. Lektor byl příjemný, připravený, nabízel příklady z praxe." PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka, ZŠ Brno, Mutěnická 7

8 Škola - místo, kde tým spolupracuje Seminář je zaměřen na pedagogické sbory, které chtějí poznat lépe samy sebe a navzájem podpořit a odhalit talent a silné i slabé stránky s možností využití také pro výuku a rozvoj žáků. Budeme hledat odpověď na otázky: Co je to talent a silné stránky? Jak zjistit talentu a rozvíjet silné stránky? Jak posilovat své silné stránky a poznat je u ostatních? Jak vhodně využívat talent ve své práci i v rodině? Jak pracovat v týmu na základě talentu? poznáte metodu, jak najít a podporovat talent a silné stránky vlastního týmu i žáků pochopíte, jak se můžete vypořádat s vlastními i cizími slabými stránkami zjistíte osobní spokojenost jednotlivců s jejich prací i celkovou spokojenost uvědomíte si v čem je jedinečnost každého člověka a budete vědět, jak přistupovat individuálně k žákům pochopíte přínos využití talentu a silných stránek pro ostatní a hlavně pro žáky prohloubíte a podpoříte spolupráci a důvěru mezi členy týmu, ale i mezi žáky odhalíte nedostatky a příležitosti pro další zlepšování jednotlivců a nacvičíte si nové metody, do každodenní praxe učitele Se semináři jsme byli spokojeni já i moji spolupracovníci velice. Byly přínosné, inspirativní a profesionálně zdatné. Jsem velmi spokojen, uvažuji o nějaké podobné vzdělávací akci ve spolupráci s Vámi. Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy, Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka 8

9 Didaktické hry - psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod, můžeme je s úspěchem použít i k motivaci žáků. Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením (prožívání, vůle, rozhodnost, samostatnost ). U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější. Často jsou využívány vzájemné vztahy dětí. Mohou být dobrým nástrojem pedagogické diagnostiky. Účastníci semináře mají možnost uvědomit si, jak didaktická hra může napomáhat k rozvoji klíčových kompetencí žáků i k rozvoji pozitivního klima ve třídě. Seminář nabízí širokou škálu praktických ukázek a náměty psychomotorických a pohybových didaktických her. Průřezové téma OSV ve školním vzdělávacím programu Didaktická hra ve vzdělávání typologie, zajištění efektivity a zapojení, hodnocení hry Psychomotorické a pohybové hry obecně Nápadník didaktických her praktické ukázky didaktických her "Nové nápady na hry pro použití ve třídách všech věkových kategorií, praktické ukázky, vstřícné jednání, dynamický průběh." Helena Čechová, Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 9

10 Konflikt - koření života Seminář poskytuje teoretický úvod do efektivního řešení konfliktů. Seznámíme se s různými přístupy ke konfliktu. Těžiště semináře je v praktickém osvojení si sociálních dovedností potřebných k efektivnímu řešení konfliktu. uvedení do teorie konfliktu strategie přístupu ke konfliktu nácvik sociálních dovedností potřebných k efektivnímu řešení konfliktu sdílení zkušeností, diskuze Hodně praktických situací, návodů, lektorka přizpůsobila téma požadavkům účastníků semináře. Bezprostřední vystupování, z lektorky přímo vyzařovala pozitivní energie. Jarmila Čechová, ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 10

11 Metody a formy výuky Třídnická hodina prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků Třídnická hodina má v sobě skrytý velký potenciál. Je to osobní setkání třídního učitele se svou třídou, kdy všem zúčastněným jde o to, aby jim bylo společně v této třídě dobře. A to nejenom o třídnických hodinách, ale především v běžném školním běhu. Představíme dva možné způsoby, jak vést třídnickou hodinu. V první části se věnujeme demokratickému vedení třídy formou skupinové diskuze. Tento způsob vede žáky k vyjádření problémů, ke společnému hledání vhodného způsobu řešení a především k vzájemnému respektu a k převzetí odpovědnosti. V druhé části pojímáme třídnickou hodinu jako sociálně psychologický výcvik. Tedy jako příležitost k osobnostnímu růstu žáků. Zde se můžeme zaměřit na takovou osobnostní či sociální oblast, kterou v danou dobu považujeme za nejdůležitější. Součástí semináře je i praktická ochutnávka třídnické hodiny a účastníci si odnesou i osvědčené náměty na jejich třídnické hodiny. význam třídnické hodiny demokratickému vedení třídnické hodiny formou skupinové diskuze pojetí třídnické hodiny jako možnosti rozvoje osobnosti žáků praktická ochutnávka třídnické hodiny sdílení zkušeností, diskuze "Seminář považuji za velmi zdařilý a přínosný pro konkrétní kantorskou praxi. Vyplatí se občas se zastavit a podívat se na věc očima "druhé strany" - našich dětí. Minimum teorie, maximum praxe, zkušeností, ale i otevřenosti a empatie. Vřele doporučuji!" Zdeněk Hűbner, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice 11

12 Může být hodnocení žáka objektivní? Musí! Obsahem semináře je problematika klasifikace a slovního hodnocení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi, hodnocení jako pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání, problematika sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení. Seminář se věnuje formám a metodám hodnocení v souvislosti se školským zákonem, který zrovnoprávňuje klasifikaci a slovní hodnocení. Účastníci se seznámí se zásadami, které jsou společné pro všechny typy hodnocení a dále s postupem, jak psát slovní hodnocení. Cílem je zdokonalit účastníky v metodách a formách hodnocení, v praktické aplikaci zásad používání různých forem hodnocení, v praktických postupech, jak žáky pomocí hodnocení motivovat k učení. Klasifikace a hodnocení: legislativní rámec, obecná definice, srovnání (výhody a nevýhody) Školní pravidla pro hodnocení a klasifikaci týmová spolupráce (podíl žáků na tvorbě), hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Kritéria hodnocení žáka (učitele) vedoucí ke zvyšování objektivity a pozitivní motivace (různé předměty, výchovy, chování) Slovní hodnocení Sebehodnocení Portfólio jako způsob hodnocení průběhu vzdělávání Ukázka různých metod práce (skupinová práce, praktické činnosti, projekty) a vyvození způsobu jejich hodnocení Seminář doporučuji, protože to nebyla nudná přednáška. Lektorka byla vynikající, zapálená pro téma. Tím zaujala prakticky všechny:). Uvědomila jsem si, že ne vždy hodnotím spravedlivě pokusím se na sobě zapracovat. Pavla Müllerová, Velké Opatovice 12

13 Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním Většina učitelů uvádí, že největší potíže jim dělá udržení kázně ve třídě. Často si stěžují, že z univerzitního studia nejsou vybavení pedagogickými dovednostmi, jak efektivně jednat s problémovým žákem ve třídě a s jeho rodiči. Tento kurz reaguje na tyto stesky pedagogů a poskytuje inspiraci v této problematice. Nabízíme jiný pohled na problémového žáka, kdy cílem práce pedagoga není se takového žáka zbavit nebo ho umlčet, ale pochopit, že problémové chování je často voláním o pomoc. Efektivní práci s problémovým žákem tak můžeme vnímat jako pedagogickou výzvu par excellence. Kurz je veden zážitkovou metodou, která umožňuje nejen osvojení teoretických poznatků, ale i jejich ukotvení v praxi skrze vlastní prožitou zkušenost. V semináři se podrobně věnujeme analýze a porozumění mechanismu nevhodného chování žáka. Těžiště semináře spočívá v osvojení si intervenčních a preventivních strategiích. Účastník semináře získá jak teoretický vhled do problematiky nevhodného chování žáků, tak praktické náměty jak pracovat se žáky, u kterých se nevhodné chování vyskytuje. Dalším důležitým tématem semináře je problematika nastavení hranic a udržení kázně ve třídě. Kurz je veden zážitkovou metodou učení, důraz je kladen na získání praktických dovedností a usilujeme o co největší aktivní zapojení účastníků. "Užitečný seminář pro život - profesní i osobní. Zvládání konfliktu, lepší komunikace - jak na to? Teď už tuším alespoň teoreticky a mám touhu ověřit to v praxi. Děkuji." Iva Šagátová, ZŠ profesora Švejcara v Praze 12 13

14 Tvorba pracovních listů pro žáky se specifickými poruchami učení Žáci se specifickými poruchami učení a chování, kteří jsou integrováni do běžných tříd, vyžadují individuální přístup učitele i různé speciální pomůcky. Obsahem semináře je tvorba vlastních pracovních listů do českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy s využitím multimediální učební pomůcky pro žáky se SPUCH. Účastníci semináře mají možnost uvědomit si, jak může dobře sestavený pracovní list pomoci překonávat žákovi se SPUCH překážky a obtíže v učení. Účastníci se zdokonalují v tvorbě pracovních listů s využitím PC a multimediální učební pomůcky. Seminář nabízí praktické ukázky a náměty pracovních listů pro vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk) a Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda). Specifické poruchy učení a chování Metodicko - didaktický základ tvorby pracovních listů Praktický nácvik tvorby pracovních listů Seminář byl poučný, nejednalo se o nálevnu teorie, ale vše bylo z praxe. Doporučuji. Bc. Michala Duží Mazánková, ZŠ Moravská Třebová 14

15 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Na semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších. Účastníkům semináře jsou v průběhu semináře nabídnuty ukázky s vlastním prožitkem metod a forem aktivizujících metod práce, účastníci získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti. Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků. Změny ve vzdělávání kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život) Čtenářská gramotnost: vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti Obecná pedagogika metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození) Model vzdělávání: E U R Inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení ) Tento seminář velmi doporučuji, metody byly přínosné a velice ráda je vyzkouším. Bylo velice hezké a poučné vše si vyzkoušet osobně a aktivity prožít. Karolína Blechová, ZŠ a MŠ Praha-Nebušice 15

16 Jak se domluvit s teenagerem a jeho rodičem Seminář je především zaměřen prakticky - na asertivní, mediační a vyjednávací dovednosti při komunikaci s rodiči a teenagery. Seminář je rozdělen do 3 částí: 1. praktické postupy a návody komunikace s teenagerem - specifika komunikace s teenagerm 2. asertivní, mediační a vyjednávací techniky 3. praktické příklady a cvičení skutečných i modelových situací Učitelé si odnesou baterii postupů Jak se domluvit s teenagerem, kterou mohou použít (předat, okopírovat) rodičům a druhá část skript je věnována jednotlivých technikám a způsobům jejich použití ve školské praxi. Důraz je kladen na praktickou použitelnost. Pedagogové dané dovednosti využijí nejen v komunikaci s rodiči a žáky, ale i vlastními dětmi, kolegy atd. Cílem semináře je přehledně seznámit pedagogy s praktickými postupy jak se domluvit teenagery a zejména s jejich rodiči. Pedagogové se dozvědí, jak jednat s rodičem, jehož dítě zlobí a jak mu předat praktická doporučení způsobem, který umožní spolupráci namísto boje. psychologické pozadí rodiny, nástrahy na rodiče, nástrahy na učitele jak získat a udržet kontrolu nad svými emocemi (při obtížném jednání s rodičem) jak získat rodiče ke spolupráci, jak získat klíčové informace vedoucí k řešení jak vést jednání s rodičem a co je jeho výstupem, ošetření rizik a příprava krizového scénáře "Děkujeme za uspořádání seminářů. Jako obvykle jsme byli velmi spokojeni, lektor je příjemný, kreativní a fundovaný." Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka, ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant, okres Liberec 16

17 Efektivní učení ve škole - metody a formy práce, které dělají učení zajímavější Na semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání. Lektor zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: kooperativnímu učení (týmové a skupinové spolupráci), otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, projektovému vyučování, kritickému myšlení. Cílem semináře je zlepšení metodických a didaktických dovedností účastníků, zvýšení jejich motivace hledat iniciativně nové formy a metody práce s žáky, poskytnout jim praktické návody k některým činnostem a rovněž nabízí posouzení výhod a nevýhod metod i s návrhem hodnocení jednotlivých metod. změny ve vzdělávání kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život) role a postavení učitele v současném vzdělávání obecná pedagogika metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce kompetencí (vyvození) model vzdělávání: E U R inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT, skupinová práce (pravidla, role, hodnocení), kooperativní učení, projekty (příprava, realizace, hodnocení) "Seminář nám ukázal nové cesty, jak aktivovat žáky vnukl nové nápady. Seminář se mi líbil, nebylo na něm zbytečně moc teorie, ale spíše praktické ukázky a příklady. Projde si člověk metodami a může zhodnotit jejich účinky nejen po teoretické, ale i praktické stránce. Perfektní připravenost lektora. Spousta názorných ukázek z praxe. Seminář je velmi přínosný pro inovaci a motivaci při výuce." Mgr. Renáta Janotová, ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, p. o. 17

18 ICT technologie a multimédia ve výuce Prezi, Youtube, digitální fotografie a další moderní oživení výuky Svět se mění, technika se vyvíjí, nezůstávejte statičtí ani Vy. Seminář je určen všem učitelům bez rozdílu aprobace a věku, kteří se chtějí seznámit s možnostmi, jak přinést do výuky technologické oživení. Moderní nástroje skýtají zároveň možnosti ukázat žákům názorné příklady, přinést nové podněty, rozpoutat diskuze. Během semináře účastníci vypracovávají sami na počítači dílčí úkoly, učí se základní kroky v prezentačním softwaru Prezi. Důležitou složkou semináře je zisk konkrétních tipů do výuky (videa, využití digitálního fotoaparátu při domácí přípravě, ) a sdílení zkušeností účastníků Informace o portálu YouTube, softwaru Prezi (možnosti, podmínky užívání). Tipy na zajímavé edukační kanály a celosvětové projekty na YouTube. Konkrétní tipy do výuky. Naučíte se tvořit dynamické prezentace v Prezi. "Seminář byl zajímavý, lektorka motivovala k další tvorbě, přístup byl příjemný a podnětný." Mgr. Eva Sasová, VÚ, DD se školou, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 18

19 Čeština s PowerPointem Máte chuť podpořit vaši výuku kvalitními prezentacemi a nemáte k dispozici interaktivní tabuli? Interaktivní tabuli máte, ale chcete tvořit prezentace v prostředí PowerPointu? Pak je tento seminář určen právě vám! Na semináři vás seznámíme s možností využití PowerPointu ve výuce, vše si prakticky ověříte během semináře a vytvoříte si modelovou prezentaci pro předmět český jazyk a literatura. Dozvíte se základní didaktické zásady o formální a obsahové vhodnosti prezentací. To vše na praktických ukázkách výukových materiálů pro český jazyk. Základní orientace v okně PowerPointu Návrh snímku: šablony návrhů, barevná schémata, animační schémata, vlastní pozadí Rozložení snímku text a obsah, textové pole Vkládání obrázku, diagramu, tabulky, hypertextového odkazu, automatických tvarů, tlačítka akcí Nástroje kontroly pravopisu Nejčastější chyby, formální vhodnost, obsahová doporučení Internet jako zdroj citace, otevřené galerie obrázků, wikimedia Seminář proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Lektorka svým trpělivým přístupem dokázala zaujmout i účastníky s menší počítačovou zdatností." Mgr. Marie Hoffmannová, ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník 19

20 Zeměkoule jako na dlani, aneb Google Earth jako trenažér mezipředmětových vztahů Účastníci budou seznámeni s programem Google Earth (GE) úžasnou interaktivní pomůckou, kterou lze využít jak k přípravě učitele, potažmo k výuce, tak i jako vhodné prostředí pro samostatnou práci žáků. Naučí se jak moderně učit mezipředmětové vztahy pomocí programu Google Earth. Procvičí se ve využití pracovních panelů, zvládnou hlavní pracovní nástroje. Naučí se používat módy Země, Měsíc, Mars a hvězdná obloha, ovládanou dovedností vyznačit na virtuálním 3D glóbusu důležitá místa, vytyčit cesty, vkládat popisky a obrázky. Zjistí jak využívat obrovské množství fotografií, 3D prohlídek, videí a kontextových informací, které jsou součástí programu Google Earth. Pochopí jak vyučovat vazby a vztahy mezi objekty na Zeměkouli. Naučí se natáčet virtuální prohlídky kteréhokoliv místa na Zemi. Procvičí se v exportu kmz souborů. seznámení s programem GE, možnost stažení, uživatelská licence a instalace, panely nástrojů, možnostivyužití v pedagogické praxi, vyhledávání v GE základní nástroje (měření, vrstvy, cesty, tvary, obrázky) animace snímků animace objektů a přechody snímků pokročilé nástroje (natáčení prohlídky, módy Měsíc, Mars a Hvězdná obloha) export souborů kmz, návrhy a inspirace pro využití programu v pedagogické praxi "Seminář nabitý aktivitami, seznámení se zajímavými materiály - internet - možnosti využití ve vyučovacích hodinách. Tento seminář se mi velmi líbil a byl pro mě z profesního hlediska přínosný." Bc. Lenka Novotná, ZŠ Krhanice 20

21 Praktikující chemikář Seminář je určen pro vyučující přírodovědných předmětů a zejména chemikáře, kteří se rádi nechají inspirovat. Zaměříme se na to, jak začlenit pokusnictví do výuky i v současných podmínkách. Jak udělat své hodiny zajímavější a pro žáky přitažlivější. Předvedeme si několik jednoduchých, levných a přesto didakticky hodnotných pokusů. V neposlední řadě se seznámíme s tím, jak zařadit do výuky multimediální materiály z různých zdrojů. didaktika a metodika demonstračních pokusů metodika přípravy chemických pracovních listů levné, jednoduché a krátké demonstrační pokusy využití pokusů pro motivaci žáků pokusy jako ilustrace učiva nebo shrnutí probrané látky organizace výuky chemie a praktické využití demonstračních pokusů chemický pokus v elektronické podobě Chcete-li získat zajímavou inspiraci do výuky, dozvědět se něco o využití ICT v chemii a seznámit se s výbornými praktickými a levnými experimenty, je tento seminář pro vás jasná volba. Praktičnost, motivace a show u demonstračního stolu:)!" Petra Schnaubertová, ZŠ a MŠ Hradec Králové - Kukleny 21

22 Zpracování digitální fotografie začátečníci Obsahem semináře jsou základní principy práce s digitálním fotoaparátem, připojení digitálního fotoaparátu k počítači, výběr a instalace potřebného softwarového vybavení, základní grafické úpravy ořez a změny velikosti fotografií, kombinace více fotografií do jedné, práce s vrstvami, retušování chyb fotografií, využití filtrů, organizace a archivace fotografií. Každý účastník bude pracovat samostatně na počítači. jak převést fotografie do počítače, připravit a upravit je ve vhodném grafickém software jak pracovat s pojmy, rozlišení, velikost obrázku, grafické formáty, import, export fotografie základní typy editačních úloh s fotografií skládat fotografie do dalších dokumentů (PPT, PDF, Word) nebo je připravit pro vložení do webové stránky Seminář se mi líbil, praktický, lektor vstřícný, individuálně přistupoval k potřebám. Váš seminář byl přínosem. Lektor uměl poradit, odpovídal na zadané otázky a reagoval na konkrétní potřeby školy. Naučila jsem se pracovat s novým programem, naučila jsem se mnoho zajímavých informací. O úpravě fotek jsem věděla minimum, proto jsem získala mnoho nových poznatků. Zároveň se mi líbilo to, že jsme byli seznámeni s různými programy. Seminář je vhodný pro všechny, kteří chtějí začít s úpravou vlastních fotek. Naučíte se používat různé programy a jejich nástroje. Vřele doporučuji. Alžběta Brzezinová, Církevní ZŠ a MŠ Třinec 22

23 Interaktivní testy jednoduše a rychle Pedagogové získají informace o programech umožňujících vytváření interaktivních testů s výraznou zpětnou vazbou. Získají informace, kde a jak tyto programy získat a instalovat. Zjistí jak získané vědomosti a dovednosti didakticky uplatnit při výuce svých předmětů, při tvorbě vlastních testů, dokumentů, pracovních listů či webových stránek. Každý účastník bude pracovat samostatně na počítači. naučíte se vytvářet interaktivní testy s výraznou zpětnou vazbou vytvoříte si vlastní testy na počítači v důvěrně známém prostředí MS Office uslyšíte návrhy na využití osvojených dovedností v didaktické praxi při tvorbě vlastních testů, dokumentů, pracovních listů či webových stránek informace o Adobe Captivate 4 informace o freewerových editorech testů Tento seminář byl velmi konkrétní, praktický a přínosný. Věnoval se avizovanému tématu, přinesl praktické zkušenosti. Martina Prýmová, ZŠ a MŠ Tetín 23

24 Multimediální portfolio naší školy Chcete se efektivně naučit pracovat s digitálními soubory? Najít cestu jak vytvářet, upravovat a následně využívat ve výuce vlastní fotografie, videa a zvukové soubory? Potřebujete si udělat pořádek v multimediálních materiálech ve škole? Potom je tento seminář určen právě vám. Seminář je zaměřen jak na seznámení s vhodnými programy a možnostmi jejich získání, tak na krátké praktické ukázky práce s nimi. Cílem semináře je naučit účastníky pracovat s multimediálními soubory, vysvětlit jak je pořídit, upravovat, využívat a archivovat s minimálními finančními náklady a velkou úsporou času. formáty multimediálních souborů pořízení digitálních fotografií, zvuku a videa dostupné programy ke zpracování multimediálních souborů úpravy a konverze digitálních souborů úprava multimediálních souborů pro potřeby výuky náměty pro praktické využití multimedií "Doporučuji seminář zejména pro učitele ICT a informatiky a také pro všechny, kteří pracují s audiovizuální technikou. Lektor prokázal výborné znalosti jednotlivých programů pro tvorbu a úpravu multimediálních souborů" Mgr. Václav Dycka, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 24

25 Tvorba vlastních internetových stránek aneb vlastní web zdarma a jednoduše Obsahem semináře je naučit pedagogy vytvářet vlastní internetové stránky. Osvětlit jim jak si stránky připravit, rozvrhnout, vytvořit a umístit na internet. Zasvětit je do pravidel tvorby webových stránek a ukázat prakticky, jak stránky vytvářet ve freeware vývojovém prostředí a jak ho následně používat. Na semináři popíšeme správný způsob tvorby stránek a naučíme účastníky základům kódu html. Nabídneme ucelenou metodiku modernizace výuky pomocí vlastních internetových stránek. Objasníme důležitou vazbu mezi klasickými metodami výuky a internetem a vyložíme účastníkům pravidla a didaktické zásady při návrhu, tvorbě a využívání vlastních internetových stránek v pedagogické praxi. Odhalíme hlavní úskalí této metody a vysvětlíme pedagogům, jak se jim vyhnout. Naučíme pedagogy pojmout své stránky jako zajímavý a atraktivní prvek výuky. Co se na webináři dozvíte vymezení pojmů web, blog, editor, kód html, doména, webhosting principy fungování internetových stránek kompozice a návrh vlastních stránek didaktický přínos tvorby webových stránek editory webových stránek tvorba internetových stránek, html kód praktické ukázky pedagogických webových stránek mezipředmětová vazba informatiky a ostatních předmětů správa vlastních webových stránek Daný seminář splnil očekávání zúčastněných pedagogů naší školy. Lektor byl odborně fundovaný a velmi vstřícný, trpělivě zodpovídal všechny dotazy pedagogů. Děkujeme. PaedDr. Marie Viktorinová, ředitelka školy, ZŠ Kroměříž, Komenského nám. 25

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno B Ř E Z E N 2014 č. 03 M Ě S Í Č N Í K OBSAH OBSAH... 2 Informatika... 4 Geotagování fotografií využití digitální fotografie

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

INFORMÁTOR září 2 0 1 4

INFORMÁTOR září 2 0 1 4 INFORMÁTOR září 2 0 1 4 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR. březen 2 0 1 5. KVIC odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR. březen 2 0 1 5. KVIC odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR březen 2 0 1 5 KVIC odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz 1. Představujeme své lektory... 3 2. Metodika řízení... 4 3. Studium... 5 4. Organizujeme v březnu

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus.

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus. VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více