Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole"

Transkript

1 ROZVOJ ICT VE ŠKOLE Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole Úvodní prezentace (c) Radek Maca

2 Několik otázek úvodem 1. Co je cílem výuky ve školách? 2. Jaká je role učitele ve výuce? 3. Podle čeho (jak) hodnotíte úspěšnost jeho práce? 4. Podle čeho (jak) hodnotíte úspěšnost své práce? Podle čeho ji hodnotí váš nadřízený (zřizovatel, MŠMT)? Podle čeho ji hodnotí inspektor? 5. Jaká je role ICT ve výuce? 6. Jaká je role ICT ve vaší škole? 7. Jaké kladné (záporné) stránky přináší ICT do života školy? 8. Lze plánováním pozitivně ovlivnit roli ICT ve škole? Zamyslete se nad těmito otázkami, odpovědi nejsou jednoduché...

3 Co se děje za humny školy Roste množství a dostupnost informací nové objevy, nové obory, nové pojmy, informace zastarávají, globalizace nutnost informací o světě,... Koordinace vzdělávacích soustav komunikace po celém světě, více cestování, studijní výměny, mezinárodní projekty, studijní obory se mění, Mění se požadavky trhu práce životnost výrobků se zkracuje, portfolio firem se mění, pracuje a obchoduje se po celém světě, nelze dále nafukovat osnovy. Je třeba umět hledat validní a důležité informace požadavky na srovnatelné znalosti v různých částech světa požadavek na celoživotní učení

4 O co jde v reálném životě? roste cena uspořádaných informací představujících využitelnou znalost NELZE NAUČIT VŠE, nacházení informací ve smysluplných souvislostech v kontextu řešené situace za rozumnou cenu v dohledné době DŮLEŽITÉ JSOU KOMPETENCE roste objem a dostupnost informací

5 Nová studijní prostředí

6 Osobní vzdělávací prostředí Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 -

7 Nutnost posunu ve vzdělávání Dříve instruktivní přístup pevné osnovy učení znalostí drilem výuka postavena na kázni učitel je zdrojem informací jediná (tištěná) učebnice škola je uzavřená okolí vzdělávání končí ve škole Dnes? školský zákon 561/ Příště konstruktivní přístup tématický plán dle kompetencí učení pochopením souvislostí výuka postavena na zájmu kdokoli je zdrojem informací alternativní (i digitální) učebnice škola otevřená nejen okolí vzdělávání po celý život jak přitom mohou pomoci služby ICT?... jak můžete k posunu přispět VY?

8 Změna pojetí školy Institucionální Uzavřená Plánovaná Statická Stabilní Řízená Definovaná Ohraničená Strukturovaná Přenos všem naráz Individuální Otevřená Chaotická Decentralizovaná Dynamická Improvizovaná Osobní řízení (PLE) Osobní prostředí (PLE) Rovnost (teoretická) Spojení zájmových skupin

9 Co k tomu potřebujeme? Vhodnou strategii ŠVP Komplexní přístup...nejen ICT Schopné učitele...aktivní, tvořivé, informačně gramotné

10 Jak k tomu lze použít ICT? Systémovou integrací... Systémová integrace důsledně vychází z cílů školy. Cílem systémové integrace je vytvoření a údržba školního vzdělávacího a informačního systému školy (ŠVIS), který optimálně využívá HW, SW vybavení a znalostního potenciálu lidí k maximální podpoře vzdělávacích a výchovných cílů školy. ŠVIS podporuje všechny významné procesy ve škole, resp. všechna pracoviště školy. Systémovou integraci nelze provést ze dne na den, skládá se z několika věcných úrovní a realizuje se v několika časových etapách podle aktuálního stavu rozvoje služeb ICT v organizaci

11 Systémová integrace zdaleka není jen o HW Úrovně systémové integrace Integrace strategie školy a ICT strategie Integrace školy s okolím Metodická integrace Integrace interních procesů ve škole vertikální (liniová) horizontální (procesní, projektová) Technologická integrace data HW SW uživatelské rozhraní

12 Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí - vedoucí jídelny - vedoucí domova mládeže, Zaměstnanci -pedagogičtí pracovníci - provozní pracovníci - externisté Uživatelé - děti, žáci, studenti - rodiče - veřejnost proces integrace ICT Užší vedení Širší vedení Výkonní pracovníci Zákazníci Čj Cj M Fy Che Ze atd. administrativa provoz řízení výuka Proces systémové integrace jde napříč všemi liniemi, dotkne se všech zaměstnanců! Je třeba touto problematikou pověřit zodpovědnou osobu

13 Jak realizovat integraci ICT do života školy? aktivně efektivně systémově - plánovitě -> smysluplně

14 V jakých oblastech? Dle usnesení vlády ČR č. 1276/2008 Koncepce rozvoje ICT

15 S kým a na čem?

16 Jaká je role ředitele? stanovuje strategii školy (plánuje) v hlavních i podpůrných procesech (vzdělávání i zabezpečení) - PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ, PERSONALISTIKA, VEDENÍ LIDÍ, KONTROLOVÁNÍ organizuje realizaci plánů stanovuje priority, harmonogram realizace volí metody a formy práce deleguje pravomoci a úkoly řídí lidi (zajišťuje realizaci plánů a kontrolu mj. delegováním pravomocí) liniově (prostřednictvím vedoucích) procesně (prostřednictvím pověřených osob) projektově (prostřednictvím vedoucích projektových týmů) zajišťuje podmínky pro provoz školy finanční a materiálně technické zázemí školy personální podmínky včetně zajištění bezpečné práce prodává školu na vstupu (pro potenciální klienty žáky, pedagogy, subdodavateli, ) na výstupu (pro rodiče - veřejnost, následnou školu, zřizovatele, ) administruje školu Stanovuje strategii směr k informačnímu systému Ředitel by měl hrát roli manažera rozvoje školy, nikoliv jejího realizátora... manažer

17 Jaká je role koordinátora - metodika ICT? Dle standardů MŠMT pro DVPP v oblasti koordinace ICT: Plánování dalšího rozvoje služeb ICT ve škole zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat nákupy a aktualizace software, koordinovat provoz informačního systému školy. Koordinace integrace služeb ICT do života školy (procesně) metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, Má na starosti taktiku (metodiku) koordinovat užití ICT ve vzdělávání, pedagogický pracovník doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků ICT koordinátor metodik by měl hrát roli manažera systémové integrace, nikoliv jejího realizátora...

18 Jaká je role správce sítě správce infrastruktury opraví techniku zajišťuje a koordinuje nákup techniky plánuje rozvoj infrastruktury ve škole zajišťuje konektivitu do internetu (zajišťuje správu všech didaktických pomůcek) správce software zajišťuje instalaci SW zajišťuje sklad dat koordinuje nákup sw a dat zajišťuje plnění informační a bezpečnostní politiky školy správce provozuschopnosti sítě spravuje uživatelská konta uživatelů sítě zajišťuje správu a přístup k datům provozní pracovník realizuje operativu

19 Jaká je role učitele plní úkoly vyplývající ze zákona (a vyhlášek) připravuje se na výuku učí vzdělává se vede běžnou agendu učitele plní úkoly ředitele školy pomáhá žákům v soutěžích podílí se na doplňkovéčinnosti školy řídí se informační a bezpečnostní politikou školy poskytuje odborné informace v oblasti věcného rozvoje oboru metodiky výuky podílí se na realizaci vzdělávacího a informačního systému školy (plněním dat) pedagogický pracovník realizuje operativu

20 Jaká je role učitele informatiky plní úkoly vyplývající ze zákona (a vyhlášek) připravuje se na výuku učí vzdělává se vede běžnou agendu učitele plní úkoly ředitele školy pomáhá žákům v soutěžích podílí se na doplňkovéčinnosti školy řídí se informační a bezpečnostní politikou školy poskytuje odborné informace v oblasti Konektivity, LAN, HW, SW, aplikací tvorbě IS, WWW stránek školy, procesů a toků dat pedagogický pracovník konzultant podílí se na realizaci vzdělávacího a informačního systému školy

21 Jak se člověk učí, pamatuje si, jedná? Prostřednictvím smyslů pozoruje, poslouchá, čichá, dotýká se, chutná Prostřednictvím činností čte, píše, počítá, maluje, zpívá, cvičí Prostřednictvím společnosti hraje si, baví se, pracuje, komunikuje přitom se ptá eeee? co? proč? kdy? jak? za kolik? hledá odpovědi komunikací, v uspořádaných zdrojích, v neuspořádaných zdrojích hodnotí (porovnává) je s vlastní dřívější zkušeností, se zkušeností okolí vytváří si souvislosti data, informace, znalosti, taxonomie Již Komenský stavěl na těchto základech, my bychom měli také...

22 Vrstvy vzdělávání Rozšíření znalostní báze o dovednosti, formulování postojů a vazeb. Jednotliví pedagogové spolupracují na vytvoření sdíleného vzdělávacího prostředí školy CÍL: VYTVOŘENÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO PROSTŘEDÍ

23 Scénáře školy budoucnosti Karel Černý Budoucnost školy v percepci školského managementu

24 Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca

25 Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/ školský zákon (resp. 217/2007) Zákon č. 563/2004 zákon o pedagogických pracovnících Zákon č. 109/2002 zákon o ochranné výchově Zákon č. 143/1992 o platu a odměně za pracovní pohotovost Zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Nařízení vlády č. 469/2002 o katalogu prací a kvalifikačních předpokladů (resp. 224/2007) Nařízení vlády č. 75/2005 o rozsahu vyučovací povinnosti Vyhláška č. 317/2005 o DVPP (resp. 412/2006) Zákonné normy o informacích Zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů Zákon č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 121/2000 autorský zákon (resp. 216/2006) Usnesení vlády a metodické pokyny Usnesení vlády č. 792/2004 o koncepci financování služeb ICT do roku 2010 Metodický pokyn č.j / věcný standard služeb ICT (zrušeno - od roku 2007 neplatí není nutno tvořit ICT plán) Usnesení vlády č. 1276/2008 o koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období

26 Povinnost vzdělávání pro pedagogické pracovníky Zákon 563/2004 o ped. pracovnících popisuje m.j. předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka (PP) 24 PP má povinnost se vzdělávat, systém dalšího vzdělávání upravuje vyhláška V ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 41 bod 2: Za 9 se vkládá nový paragraf 9a): 9a Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši Kč měsíčně. m.j. tedy také koordinátorovi metodikovi v oblasti ICT

27 Další vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) Vyhláška č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických pracovníků popisuje druhy DVPP (kvalifikace, další kvalifikační předpoklady, prohlubování kvalifikace) 9 studium k výkonu specializovaných činností odst. a) koordinace v oblasti ICT Standardy pro udělování akreditací 6. Standardy Studia k výkonu specializovaných činností 6 a) Cíle a standardy pro studium ICTK Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních malých školách kvalifikovaně: metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizace software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat provoz informačního systému školy.

28 Snížení rozsahu vyučovací povinnosti Nařízení vlády č. 75/2005 rozsah vyučovací povinnosti 3 odst. (4) snížení úvazku učiteli metodikovi ICT meze: do 50 žáků snížení o 1 h do 150 žáků snížení o 2 h do 300 žáků snížení o 3 h do 500 žáků snížení o 4 h více než 500 žáků snížení o 5 h kumulace u ředitele: nejvýše do poloviny jeho úvazku

29 Financování informačních a komunikačních služeb ve školách Usnesení vlády č. 792/2004 o koncepci financování... Celkový objem: 1 mld. Kč ročně MŠMT vydá každoročně metodický pokyn, v němž stanoví účel, způsob přidělení dotace a sankce pro případ zneužití dotace k jinému účelu Pro rok 2006 MŠMT vydá metodický pokyn Standard služeb ICT, podle kterého školy zpracují svůj tzv. ICT plán. Metodický pokyn č.j / věcný standard služeb ICT Rozvojový program č.j / pro zajišťování standardních služeb ICT Metodický pokyn č.j / pro realizaci projektů škol v oblasti ICT Pro léta Neexistuje systematická podpora, účelové prostředky na ICT nejsou Usnesení vlády č. 1280/2013 o koncepci ICT v letech 2009 / 2013 Projekt Škola21 viz a Financování prostřednictvím ESF projektů - OPVK PO1, OP1-4, 1-5

30 Financování ICT ve školách - OPVK ZŠ SŠ průběžná výzva

31 Zákonné normy o vzdělávání Zákon č. 561/ školský zákon - zde ke stažení ve formátu PDF Zákon č. 563/ o pedagogických pracovnících - zde ke stažení ve formátu PDF Zákon č. 109/ o ochranné výchově - zde ke stažení ve formátu PDF Zákon č. 143/ o platu a odměně za pracovní pohotovost - zde ke stažení, od byl nahrazen novým zákoníkem práce - zákon č. 262/ zde k prohlížení ve formátu HTML Nařízení vlády č. 469/ o katalogu prací a kvalifikačních předpokladů - zde ke stažení ve formátu PDF Nařízení vlády č. 75/ o rozsahu vyučovací povinnosti - zde k prohlížení ve formátu HTML Vyhláška č. 317/ o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - zde ke stažení ve formátu TXT

32 Zákonné normy o informacích Zákon č. 101/ o ochraně osobních údajů - zde k prohlížení ve formátu HTML Zákon č. 106/ o svobodném přístupu k informacím - zde k prohlížení ve formátu HTML Zákon č. 121/ autorský zákon - zde k prohlížení ve formátu HTML Zákon č. 185/2001 o odpadech zde ke stažení ve formátu TXT

33 Jaký systém zvolit na vlastní škole? ŠVP Základní dokument koncepce vzdělávání ve škole Informační politika školy pravidla práce s daty v organizaci, jak je získávat, jak je zpracovávat, jak je zveřejňovat, Bezpečnostní politika pravidla práce s HW, SW, s informačními systémy ve škole Vzdělávací politika pravidla práce s ICT ve vzdělávání, vzdělávací sw, práce se vzdělávacími systémy (LMS), práce s internetem, sociálními sítěmi, Základní strategické dokumenty rozvoje služeb ICT v organizaci 1. Interní směrnice 2. Manuály a návody 3. Vzdělávání pedagogů

34 STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE OBLASTI ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE (c) Radek Maca

35 Škola není izolovaná soustava Instituce (MŠMT, zřizovatel, obec) Zaměstnanci (pedagogové, provoz., žáci) Jiné subjekty škola řízení hlavní činnost (výuka a výchova) dopl. činnost provoz (týlové zabezpečení) fungující škola chytřejší žáci, spokojenější zaměstnanci spokojená veřejnost vstupy prosperující společnost výstupy ICT by měly sloužit nejen ve výuce, ale ve všech oblastech činnosti školy...

36 Jak začlenit ICT do života školy?

37 Cílová představa... možnosti studia o škole Uplatnění absolventů zákony přírodní vědy Český jazyk DVPP konference soutěže projekty ŠVP vzdělávací náměstí s nabídkami informací o škole i pro školu (výuku) s možností komunikace PRO školu informace Ře Vých Uč Rod O škole Žák Občan

38 Jak toho lze dosáhnout? Systémovou integrací... Systémová integrace důsledně vychází z cílů školy. Cílem systémové integrace je vytvoření a údržba informačního systému školy, která optimálně využívá HW, SW vybavení a znalostního potenciálu lidí k maximální podpoře vzdělávacích cílů školy. Informační systém podporuje všechny významné procesy ve škole, resp. všechna pracoviště školy. Systémovou integraci nelze provést ze dne na den, realizuje se v několika časových etapách a věcných úrovních.

39 Systémová integrace není jen o HW a SW... Úrovně systémové integrace Integrace strategie školy a ICT strategie Integrace školy s okolím Metodická integrace Integrace interních procesů ve škole vertikální (liniová) horizontální (procesní, projektová) Technologická integrace data HW SW uživatelské rozhraní

40 Oblasti integrace ICT do života školy

41 Proces integrace ICT probíhá v několika krocích oblast 1. Začínáme 2. První zkušenosti I. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ 3. Nabýváme sebejistoty 4. Jsme příkladem ostatním II. ICT v ŠVP Difúzní model integrace moderních technologií do chodu školy III. PROFESNÍ ROZVOJ Národního centra pro technologie ve vzdělávání Irsko: IV. INTEGRACE ICT DO ŽIVOTA ŠKOLY ICT Planning Matrix (http://www.ncte.ie/ictplanning/ictplanningmatrix/) V. INFRASTRUKTURA

42 Oblast Řízení a plánování

43 Oblast Řízení a plánování nejvyšší cíle

44 Oblast ICT v ŠVP

45 Oblast ICT v ŠVP - nejvyšší cíle

46 Oblast Integrace služeb ICT

47 Oblast Integrace služeb ICT nejvyšší cíle

48 Oblast Profesní rozvoj

49 Oblast Profesní rozvoj - nejvyšší cíle

50 Oblast Infrastruktura

51 Oblast Infrastruktura nejvyšší cíle

52 Shrnutí Role ICT ve škole závisí na strategii školy Hlavní roli hraje ředitel školy Ředitel se řídí cíli, které jsou stanoveny v zákoně a v souladu s povolenými stupni volnosti rozšiřuje nebo omezuje realizaci ICT strategie Ředitel školy se neobejde bez odborných metodických informací z oblasti ICT, k tomu jmenuje koordinátora metodika v oblasti ICT Rozvoj služeb ICT se netýká jen infrastruktury, ale také řízení a plánování, integrace ICT do ŠVP, integrace do života školy a profesního rozvoje Cílem systémové integrace by měl být školní vzdělávací a informační systém...

53 STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich reálnému uskutečnění Základní otázky Kde jsem? analýza výchozí situace Kde chci být? ujasnění cílového stavu Jak se tam dostanu? způsob a prostředky cesty k cíli Jak budu vědět, že už tam jsem? zhodnocení cílového stavu 1

54 Druhy plánů Plán je hmatatelný výstup činnosti plánování, je to posloupnost (soubor) informací, na základě kterých lze realizovat plánované cíle Požadavky na plán: 1) Reálnost 2) Komplexnost 3) Alternativnost Druhy plánů dle časového horizontu: 1) Dlouhodobé plány s výhledem na 4 10 let strategie školy 2) Střednědobé plány v horizontu 1 3 let taktika realizace záměrů 3) Krátkodobé plány v horizontu dnů až měsíců operativa Plán by měl obsahovat 1. Předmět zlepšování: definice předmětu zlepšování, popis očekávaných vlivů, například na ostatní konkrétní oblasti zlepšování; 2. Definování vlastníka zlepšovací činnosti jmenování osoby odpovědné za zlepšení identifikované činnosti; 3. Cíl zlepšování popis cílů, které chce škola dosáhnout forma měřitelných výsledků, například zvýšená spokojenost interních či externích osob, méně chyb nebo menší spotřeba času); 4. Postupy popis obsahu zlepšování formou různých pracovních úkolů a průběhu práce, definování způsobu informování pracovníků školy způsob začlenění do běžného pracovního dne; harmonogram milníků zodpovědné osoby 2

55 Souvislosti mezi plány Plány ve škole Finanční plán ICT plán Organizační plán Plán BOZP Plán DVPP Plán personální Roční plán Tématický plán Týdenní plán Vzdělávací plán Jak se v tom vyznat? rozdělit do kategorií: -strategický plán rozvoje školy -roční plány práce -měsíční plány práce 3

56 Rozdělení plánů ve škole Kam patří ICT plán? Plánovací proces Uvědomění si příležitostí Stanovení cílů a výstupů Výčet činností (řešení úkolů) k dosažení cílů (vytvoření výstupů) Stanovení alternativních postupů Výběr (doporučení) postupu ÚČEL CÍLE VÝSTUPY ČINNOSTI 4

57 Hlavní oblasti činností ve škole vzdělávání(služby) Škola (šk. zařízení) provoz řízení(plánování) uplatnění(trh) administrativa Rozklad AKCE (procesu) na dílčí ČINNOSTI 5

58 Realizace činnosti pravidla řízení kontrola vstupy dílčí činnost výstupy L J lidské materiální finanční zdroje Analýza činností ve škole V každé oblasti činností je třeba podle očekávaného cíle (výstupu): popsat procesy rozdělit je na samostatné dílčí činnosti popsat souvislosti určit toky dat, řídících a rozhodovacích pokynů, stanovit mantinely realizace nastavit zpětnou vazbu realizace (evaluaci výstupu) max min min opt max 6

59 Shrnutí Stanovte si nejprve dlouhodobou strategii v oblasti ICT jakým způsobem smysluplně propojíte služby ICT se vzdělávací strategií školy Jaké potřebujete ICT služby z pohledu celé školy (konektivita, LAN, správa, metodika,...) z pohledu místností (vybavení učebny VT, odborných a běžných učeben, knihovny, sborovny, kabinetů) z pohledu pracoviště (žáka, pedagogického a nepedagogického pracovníka)... a to vše bez zbytečných podrobností pod hlavním úhlem pohledu: splnění stanovených strategických cílů školy 7

60 PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE NÁLEŽITOSTI ICT PLÁNU ŠKOLY (c) Radek Maca listopad 2006 (c) Radek Maca Východiska: Účel: Cíle: Proces tvorby ICT plánu -právní předpisy (školský zákon, nařízení vlády, ) -usnesení vlády (402/2004, 792/2004) -metodické pokyny (tzv. věcný standard služeb ICT) systematický přístup k rozvoji informačních a komunikačních služeb vzhledem ke vnějším i vnitřním podmínkám školy -popis aktuálního stavu služeb ICT vzhledem k obsahu výuky -stanovení cílových požadavků dle vzdělávacího záměru školy -popis procesů směrujících k naplňování cílů -nastavení kontrolních mechanismů plnění ICT plánu Výstupy v ICT plánu: -identifikační údaje o škole -infrastruktura školy (konektivita, LAN, učebny) -pracovní prostředí žáků a pedagogů (HW, SW, přístup k datům) -ICT kompetence pedagogů -informační a bezpečnostní politika Činnosti: -popis jednotlivých činností, směrujících k naplnění cílů - časový harmonogram -zdroje

61 Standard ICT služeb (dle UV č.792/2004) Počet PC/100 žáků Z toho PC mladší 5 let ,5 8 8,5 9 Min. rychlost připojení do internetu základní škola 64 kb/s 128 kb/s 256 kb/s 512 kb/s 1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s Min. rychlost připojení do internetu střední škola 128 kb/s 256 kb/s 512 kb/s 1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s Úroveň dostupnosti přípojných míst škola škola škola učebna učebna prac. místo prac. místo Projekční technika na 100 žáků 0,3 1 1,5 2 2,5 3 3,5 je pro každý rok upřesňován v metodickém pokynu... V roce 2006: MP č.j /2005, nyní neexistuje doporučení SIPVZ eu Proces vzniku ICT plánu 1. Popis aktuálního stavu pedagogický sbor 2. Popis žádoucího cílového stavu vedoucí předmětových komisí (vč. informatiky) 3. Proces postupu od aktuálního do cílového stavu management školy

62 Popis aktuálního stavu základní údaje o škole vnitřní řád školy školní řád tématické plány výuky plán projektů plán mimoškolních akcí doplňková činnost školy ICT služby: vše v souladu se ŠVP (dle RVP) konektivita LAN hw vybavení sw vybavení ICT školení pravidla Podrobnější popis aktuálního stavu

63 Požadavky na cílový stav infrastruktura informační zdroje a výukový software vzdělávání pedagogů vše v souladu se Standardem ICT služeb pravidla práce s ICT Podrobnější popis cílového stavu

64 Proces přechodu z aktuálního do cílového stavu organizační zajištění personální zajištění finanční zajištění vše v souladu se strategií školy (ŠVP dle RVP) zpětná vazba Podrobnější popis procesu

65 Forma ICT plánu školy Textová strukturovaný textový dokument snadné vytvoření, editace, formátování, tisk Tabulková Možnost využití statistických a analytických nástrojů (přehledy vybavenosti, trendy možnost dočasných výběrů skupin (filtrace, seskupování) Databázová komplexní plán směrující k informačnímu systému školy možnost výpočtů, možnosti filtrů, ukládání dotazů možnost tiskových i elektronických výstupů náročnější na tvorbu Projektová komplexní věcný plán s přiřazením zdrojů možnost sledování realizace a nasazení zdrojů možnost okamžité úpravy plánu dle akt. situace nejnáročnější na přípravu i realizaci, vyžaduje znalost projektového řízení i práci s příslušným sw Závěr ICT plán je pomůcka pro systematické plánování pořizování a využívání ICT ve výuce ICT plán školy je veřejný dokument (např. na jako součást plánu školy, na www stránkách školy, ) přístupný pro příslušné instituce (ČŠI, FÚ, zřizovateli, MŠMT, ) lze využít zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě ICT plán podporuje ostatní plány ve škole efektivním nasazením služeb ICT

66 STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE TVORBA ICT PLÁNU (c) Radek Maca

67 Kam patří ICT plán?

68 Strategický ICT plán Vychází ze strategického plánu školy, podporuje realizaci ŠVP z pohledu služeb ICT Obsahuje strategické cíle, ev. výstupy a nástin realizace (externě, svépomocí, službou, ) Rozsah 1-2 stránky Možná struktura Obecný úvod Zaměření, strategické cíle školy, (ze ŠVP) Strategické cíle dle oblastí oblasti činností ve škole (dle cílové skupiny) ICT oblasti plánování Základní předpoklady realizace Potřebné zdroje Souvislost s interními předpisy v organizaci Cv. 2 Strategické cíle

69 Oblasti integrace ICT do života školy (1) 1. Plánování a realizace (řízení) Filosofie integrace ICT a vzdělávací strategie, ICT plán (proces tvorby a realizace, začlenění do dokumentů školy,...) Informační a bezpečnostní politika školy (SW politika, práce s informacemi, bezpečnost dat) Interní správa dat (sdílení dat, delegování úkolů a jejich kontrola, plánování, ) Podpora integrace ICT do života školy ( metoda cukru a biče) 2. Výuka aneb ICT v ŠVP Porozumění zaměstnanců (proč, co, jak, kdo, kdy, za co... se zapojí do procesu) Příprava lidí na integraci (pedagogové, žáci, rodiče a přátelé školy,...) Příprava metod a forem práce s ICT (metodické listy, ukázkové hodiny, diskusní porady,...), Vybavení učeben (tříd, knihoven, studoven, kabinetů,...), Sdílení dat, výukových nástrojů (společná úložiště, znalostní báze, komunikace, ) Podpora pedagogů (usnadnění práce, rozvíjení ICT kompetencí), Podpora žáků (zefektivnění učení, podpora žáků se spec. vzdělávacími potřebami),

70 Oblasti integrace ICT do života školy (2) 3. Integrace ICT do života školy (přístupnost a vytěžování techniky) Dostupnost techniky (vhodná organizace práce, spolupráce, sdílení, ) Komunikace s okolím (web, vizuální identita školy, adekvátní odezva na podněty, ) Příprava na celoživotní vzdělávání (metody učení se s počítačem, práce s informacemi, e- learning, ) Standard a nadstandard pro žáky (podpora žáků, absolventů, zapojení do mimoškolních činností, online podpora vzdělávání, podpora žáků se spec. vzděl. potřebami, ) Tvorba knowhow (příklady dobré praxe, projekty, komunitní informační a vzdělávací centrum ) 4. Pracovníciškoly Podpora interní komunikace (objasňování rolí ICT, výhod a nevýhod, sdílení dobrých námětů, potřeba komunikace mezi sebou o využití ICT, ) ICT kompetence zaměstnanců, systém DVPP Pomoc a podpora při nezdarech, zvyšování sebedůvěry, Metodická pomoc (od výběru HW, SW přes metody výuky až po zpětnou vazbu) 5. Infrastruktura a data a) Plán rozvoje a integrace systémů (pro interní uživatele i externí spotřebitele), b) Sítě a zabezpečovací technika (konektivita, LAN, zabezpečení docházka, stravování,... ) c) Výukové nástroje (pracovní prezentační stanice, učebny, knihovny,... d) Pracovní prostředí žáků (přístup k technice, periferiím i z vlastních zdrojů, přístup k datům, bezpečnost žáka,...) e) Licenční politika f) Zajištění provozuschopnosti a technická podpora (školník didaktické techniky, podpora již při nákupech)

71 Příklady strategických cílů z oblasti ICT Na úrovni řízení Filosofie integrace ICT pro podporu realizace ŠVP (vzdělávací strategie) Webová prezentace organizace, Informační a komunikační politika v organizaci Sdílení a přenos informací (uvnitř i ven), Delegování úkolů a pravomocí, Týmová spolupráce. Na úrovni výuky (hlavní činnosti) Vybavení učeben (tříd, knihoven, studoven, kabinetů,...), Podpora pedagogů (usnadnění práce, ICT kompetence), Podpora žáků (zefektivnění učení, podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami), Na úrovni doplňkové (vedlejší) činnosti Podpora doplňkové vzdělávací činnosti (dle specifických potřeb školení, ubytování, jídelna, zájmové útvary, ). Na úrovni provozu a administrativy Konektivita, LAN, Evidence (lidí, majetku, financí,...), Firemní (školní) grafický manuál (logo, šablony, PR,...), Podpora nepedagogických pracovníků (usnadnění práce, ICT kompetence)

72 Kostra strategického ICT plánu Informace o škole jako celku Zaměření školy (dle ŠVP) Celkový počet žáků ve škole dle studijních oborů. Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole, z toho počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z, P, S a M. Síť ICT služeb schéma sítě statistické tabulky (počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně.) Informace o pracovním prostředí Žáka Pedagogického pracovníka Provozního pracovníka Hlavní strategické cíle (dle oblastí) Rychlost a způsob připojení školy do internetu. Inovace výukových metod s využitím interaktivních tabulí. Aktualizace webové prezentace školy, Doplňkové (nepovinné) údaje pro rodiče pro zřizovatele,

73 Přístupy ke tvorbě ICT plánu Standardní postup zdola požadavky učitelů (každý zná svůj aktuální stav i cíle) kategorizace činností dle věcného obsahu (dále vše ICTK-M) stanovení priorit činností realizace plánu (na základě finančních zdrojů když jsou, pak podle priorit) Sofistikovanější postup každý učitel si zpracuje SWOT analýzu a pak vznese požadavky další kroky stejné (vše ICTK-M) Systematický přístup STEP analýza -management + ICTK-M na základě koncepce školy SWOT analýza sbor + zástupci PK vnitřní vlivy ve škole Mind map pro plánování služeb ICT všichni pracovníci (VPK) Logické rámce pro ICT plán - ICTK-M (účel, cíle, výstupy, činnosti) Matici činností TOP management školy (kdo, co, event. za kolik např. na základě STEP analýzy) Harmonogram činností (síťový diagram) vedení školy v souladu s dalšími plány Cv. 3 Proces tvorby ICT plánu

74 Doporučený postup tvorby ICT plánu 1. Přehled činností ve škole [mind map, hierarchická struktura] ICTK s vedením 2. Přehled služeb ICT [mind map, strukturovaný víceúrovňový výčet ICT služeb] ICTK s kolegy informatiky a správcem sítě 3. Průnik 1. a 2., které ICT služby a) jsou (aktuální stav) b) měly by být (cílový stav) aplikovány v jednotlivých procesech a činnostech ve škole [STEP, SWOT, matice činností a ICT služeb] ICTK postupně se všemi předmětovými komisemi i s vedením 4. Finanční náročnost [matice ICT služeb a financí] 4. ICTK s ekonomem 5. Lidské zdroje [matice činností a lidí] ICTK s vedením 6. Priority činností [osobní jednání s vedením]. ICTK s vedením = integrace strategie školy a ICT strategie 7. Harmonogram činností dle vazeb [síťový diagram] ICTK 8. Dílčí úkoly a personální zodpovědnost [Gantův diagram] ICTK 9. Forma ICT plánu [od TXT přes TAB, DBF formu po projektový živý dokument] ICTK, vedení odsouhlasí a vyhlásí

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování Úvod Metodik ICT patří do managementu školy. Plánování je považováno za prioritní manažerskou funkci. Zabírá značnou část času, kterou má manažer k dispozici. Plánování je zaměřeno na stanovení budoucích

Více

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková 27 ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Učební texty 11/2006 Mgr. Radek Maca Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Jak začít s plánováním... 3 Strategie, taktika, operativa... 3 Shrnutí:... 4 Bez informací

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: SOŠ a SOU automobilní Kyjov Indikátor Počáteční stav k 1.11.2011 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: EkoLtm-0553 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 12.6.2012 Plánovaný stav k 24.6.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: zsmsperstejn - Hodnocení: Dotyková zařízení do výuky Indikátor Aktuální stav k 15.10.2014 Plánovaný stav k 30.6.2015 1. řízení a plánování role ICT ve vizi školy Využití ICT

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

5. Strukturovaná kabeláž UTP level 5e, všechny počítače propojeny v síti

5. Strukturovaná kabeláž UTP level 5e, všechny počítače propojeny v síti P l á n I C T Stávající stav: 1. Počet žáků: 600 2. Celkový počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z: 29 Celkový počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni P: 15 Celkový počet

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více