Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole"

Transkript

1 ROZVOJ ICT VE ŠKOLE Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole Úvodní prezentace (c) Radek Maca

2 Několik otázek úvodem 1. Co je cílem výuky ve školách? 2. Jaká je role učitele ve výuce? 3. Podle čeho (jak) hodnotíte úspěšnost jeho práce? 4. Podle čeho (jak) hodnotíte úspěšnost své práce? Podle čeho ji hodnotí váš nadřízený (zřizovatel, MŠMT)? Podle čeho ji hodnotí inspektor? 5. Jaká je role ICT ve výuce? 6. Jaká je role ICT ve vaší škole? 7. Jaké kladné (záporné) stránky přináší ICT do života školy? 8. Lze plánováním pozitivně ovlivnit roli ICT ve škole? Zamyslete se nad těmito otázkami, odpovědi nejsou jednoduché...

3 Co se děje za humny školy Roste množství a dostupnost informací nové objevy, nové obory, nové pojmy, informace zastarávají, globalizace nutnost informací o světě,... Koordinace vzdělávacích soustav komunikace po celém světě, více cestování, studijní výměny, mezinárodní projekty, studijní obory se mění, Mění se požadavky trhu práce životnost výrobků se zkracuje, portfolio firem se mění, pracuje a obchoduje se po celém světě, nelze dále nafukovat osnovy. Je třeba umět hledat validní a důležité informace požadavky na srovnatelné znalosti v různých částech světa požadavek na celoživotní učení

4 O co jde v reálném životě? roste cena uspořádaných informací představujících využitelnou znalost NELZE NAUČIT VŠE, nacházení informací ve smysluplných souvislostech v kontextu řešené situace za rozumnou cenu v dohledné době DŮLEŽITÉ JSOU KOMPETENCE roste objem a dostupnost informací

5 Nová studijní prostředí

6 Osobní vzdělávací prostředí Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 -

7 Nutnost posunu ve vzdělávání Dříve instruktivní přístup pevné osnovy učení znalostí drilem výuka postavena na kázni učitel je zdrojem informací jediná (tištěná) učebnice škola je uzavřená okolí vzdělávání končí ve škole Dnes? školský zákon 561/ Příště konstruktivní přístup tématický plán dle kompetencí učení pochopením souvislostí výuka postavena na zájmu kdokoli je zdrojem informací alternativní (i digitální) učebnice škola otevřená nejen okolí vzdělávání po celý život jak přitom mohou pomoci služby ICT?... jak můžete k posunu přispět VY?

8 Změna pojetí školy Institucionální Uzavřená Plánovaná Statická Stabilní Řízená Definovaná Ohraničená Strukturovaná Přenos všem naráz Individuální Otevřená Chaotická Decentralizovaná Dynamická Improvizovaná Osobní řízení (PLE) Osobní prostředí (PLE) Rovnost (teoretická) Spojení zájmových skupin

9 Co k tomu potřebujeme? Vhodnou strategii ŠVP Komplexní přístup...nejen ICT Schopné učitele...aktivní, tvořivé, informačně gramotné

10 Jak k tomu lze použít ICT? Systémovou integrací... Systémová integrace důsledně vychází z cílů školy. Cílem systémové integrace je vytvoření a údržba školního vzdělávacího a informačního systému školy (ŠVIS), který optimálně využívá HW, SW vybavení a znalostního potenciálu lidí k maximální podpoře vzdělávacích a výchovných cílů školy. ŠVIS podporuje všechny významné procesy ve škole, resp. všechna pracoviště školy. Systémovou integraci nelze provést ze dne na den, skládá se z několika věcných úrovní a realizuje se v několika časových etapách podle aktuálního stavu rozvoje služeb ICT v organizaci

11 Systémová integrace zdaleka není jen o HW Úrovně systémové integrace Integrace strategie školy a ICT strategie Integrace školy s okolím Metodická integrace Integrace interních procesů ve škole vertikální (liniová) horizontální (procesní, projektová) Technologická integrace data HW SW uživatelské rozhraní

12 Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí - vedoucí jídelny - vedoucí domova mládeže, Zaměstnanci -pedagogičtí pracovníci - provozní pracovníci - externisté Uživatelé - děti, žáci, studenti - rodiče - veřejnost proces integrace ICT Užší vedení Širší vedení Výkonní pracovníci Zákazníci Čj Cj M Fy Che Ze atd. administrativa provoz řízení výuka Proces systémové integrace jde napříč všemi liniemi, dotkne se všech zaměstnanců! Je třeba touto problematikou pověřit zodpovědnou osobu

13 Jak realizovat integraci ICT do života školy? aktivně efektivně systémově - plánovitě -> smysluplně

14 V jakých oblastech? Dle usnesení vlády ČR č. 1276/2008 Koncepce rozvoje ICT

15 S kým a na čem?

16 Jaká je role ředitele? stanovuje strategii školy (plánuje) v hlavních i podpůrných procesech (vzdělávání i zabezpečení) - PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ, PERSONALISTIKA, VEDENÍ LIDÍ, KONTROLOVÁNÍ organizuje realizaci plánů stanovuje priority, harmonogram realizace volí metody a formy práce deleguje pravomoci a úkoly řídí lidi (zajišťuje realizaci plánů a kontrolu mj. delegováním pravomocí) liniově (prostřednictvím vedoucích) procesně (prostřednictvím pověřených osob) projektově (prostřednictvím vedoucích projektových týmů) zajišťuje podmínky pro provoz školy finanční a materiálně technické zázemí školy personální podmínky včetně zajištění bezpečné práce prodává školu na vstupu (pro potenciální klienty žáky, pedagogy, subdodavateli, ) na výstupu (pro rodiče - veřejnost, následnou školu, zřizovatele, ) administruje školu Stanovuje strategii směr k informačnímu systému Ředitel by měl hrát roli manažera rozvoje školy, nikoliv jejího realizátora... manažer

17 Jaká je role koordinátora - metodika ICT? Dle standardů MŠMT pro DVPP v oblasti koordinace ICT: Plánování dalšího rozvoje služeb ICT ve škole zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat nákupy a aktualizace software, koordinovat provoz informačního systému školy. Koordinace integrace služeb ICT do života školy (procesně) metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, Má na starosti taktiku (metodiku) koordinovat užití ICT ve vzdělávání, pedagogický pracovník doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků ICT koordinátor metodik by měl hrát roli manažera systémové integrace, nikoliv jejího realizátora...

18 Jaká je role správce sítě správce infrastruktury opraví techniku zajišťuje a koordinuje nákup techniky plánuje rozvoj infrastruktury ve škole zajišťuje konektivitu do internetu (zajišťuje správu všech didaktických pomůcek) správce software zajišťuje instalaci SW zajišťuje sklad dat koordinuje nákup sw a dat zajišťuje plnění informační a bezpečnostní politiky školy správce provozuschopnosti sítě spravuje uživatelská konta uživatelů sítě zajišťuje správu a přístup k datům provozní pracovník realizuje operativu

19 Jaká je role učitele plní úkoly vyplývající ze zákona (a vyhlášek) připravuje se na výuku učí vzdělává se vede běžnou agendu učitele plní úkoly ředitele školy pomáhá žákům v soutěžích podílí se na doplňkovéčinnosti školy řídí se informační a bezpečnostní politikou školy poskytuje odborné informace v oblasti věcného rozvoje oboru metodiky výuky podílí se na realizaci vzdělávacího a informačního systému školy (plněním dat) pedagogický pracovník realizuje operativu

20 Jaká je role učitele informatiky plní úkoly vyplývající ze zákona (a vyhlášek) připravuje se na výuku učí vzdělává se vede běžnou agendu učitele plní úkoly ředitele školy pomáhá žákům v soutěžích podílí se na doplňkovéčinnosti školy řídí se informační a bezpečnostní politikou školy poskytuje odborné informace v oblasti Konektivity, LAN, HW, SW, aplikací tvorbě IS, WWW stránek školy, procesů a toků dat pedagogický pracovník konzultant podílí se na realizaci vzdělávacího a informačního systému školy

21 Jak se člověk učí, pamatuje si, jedná? Prostřednictvím smyslů pozoruje, poslouchá, čichá, dotýká se, chutná Prostřednictvím činností čte, píše, počítá, maluje, zpívá, cvičí Prostřednictvím společnosti hraje si, baví se, pracuje, komunikuje přitom se ptá eeee? co? proč? kdy? jak? za kolik? hledá odpovědi komunikací, v uspořádaných zdrojích, v neuspořádaných zdrojích hodnotí (porovnává) je s vlastní dřívější zkušeností, se zkušeností okolí vytváří si souvislosti data, informace, znalosti, taxonomie Již Komenský stavěl na těchto základech, my bychom měli také...

22 Vrstvy vzdělávání Rozšíření znalostní báze o dovednosti, formulování postojů a vazeb. Jednotliví pedagogové spolupracují na vytvoření sdíleného vzdělávacího prostředí školy CÍL: VYTVOŘENÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO PROSTŘEDÍ

23 Scénáře školy budoucnosti Karel Černý Budoucnost školy v percepci školského managementu

24 Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca

25 Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/ školský zákon (resp. 217/2007) Zákon č. 563/2004 zákon o pedagogických pracovnících Zákon č. 109/2002 zákon o ochranné výchově Zákon č. 143/1992 o platu a odměně za pracovní pohotovost Zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Nařízení vlády č. 469/2002 o katalogu prací a kvalifikačních předpokladů (resp. 224/2007) Nařízení vlády č. 75/2005 o rozsahu vyučovací povinnosti Vyhláška č. 317/2005 o DVPP (resp. 412/2006) Zákonné normy o informacích Zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů Zákon č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 121/2000 autorský zákon (resp. 216/2006) Usnesení vlády a metodické pokyny Usnesení vlády č. 792/2004 o koncepci financování služeb ICT do roku 2010 Metodický pokyn č.j / věcný standard služeb ICT (zrušeno - od roku 2007 neplatí není nutno tvořit ICT plán) Usnesení vlády č. 1276/2008 o koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období

26 Povinnost vzdělávání pro pedagogické pracovníky Zákon 563/2004 o ped. pracovnících popisuje m.j. předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka (PP) 24 PP má povinnost se vzdělávat, systém dalšího vzdělávání upravuje vyhláška V ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 41 bod 2: Za 9 se vkládá nový paragraf 9a): 9a Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši Kč měsíčně. m.j. tedy také koordinátorovi metodikovi v oblasti ICT

27 Další vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) Vyhláška č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických pracovníků popisuje druhy DVPP (kvalifikace, další kvalifikační předpoklady, prohlubování kvalifikace) 9 studium k výkonu specializovaných činností odst. a) koordinace v oblasti ICT Standardy pro udělování akreditací 6. Standardy Studia k výkonu specializovaných činností 6 a) Cíle a standardy pro studium ICTK Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních malých školách kvalifikovaně: metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizace software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat provoz informačního systému školy.

28 Snížení rozsahu vyučovací povinnosti Nařízení vlády č. 75/2005 rozsah vyučovací povinnosti 3 odst. (4) snížení úvazku učiteli metodikovi ICT meze: do 50 žáků snížení o 1 h do 150 žáků snížení o 2 h do 300 žáků snížení o 3 h do 500 žáků snížení o 4 h více než 500 žáků snížení o 5 h kumulace u ředitele: nejvýše do poloviny jeho úvazku

29 Financování informačních a komunikačních služeb ve školách Usnesení vlády č. 792/2004 o koncepci financování... Celkový objem: 1 mld. Kč ročně MŠMT vydá každoročně metodický pokyn, v němž stanoví účel, způsob přidělení dotace a sankce pro případ zneužití dotace k jinému účelu Pro rok 2006 MŠMT vydá metodický pokyn Standard služeb ICT, podle kterého školy zpracují svůj tzv. ICT plán. Metodický pokyn č.j / věcný standard služeb ICT Rozvojový program č.j / pro zajišťování standardních služeb ICT Metodický pokyn č.j / pro realizaci projektů škol v oblasti ICT Pro léta Neexistuje systematická podpora, účelové prostředky na ICT nejsou Usnesení vlády č. 1280/2013 o koncepci ICT v letech 2009 / 2013 Projekt Škola21 viz a Financování prostřednictvím ESF projektů - OPVK PO1, OP1-4, 1-5

30 Financování ICT ve školách - OPVK ZŠ SŠ průběžná výzva

31 Zákonné normy o vzdělávání Zákon č. 561/ školský zákon - zde ke stažení ve formátu PDF Zákon č. 563/ o pedagogických pracovnících - zde ke stažení ve formátu PDF Zákon č. 109/ o ochranné výchově - zde ke stažení ve formátu PDF Zákon č. 143/ o platu a odměně za pracovní pohotovost - zde ke stažení, od byl nahrazen novým zákoníkem práce - zákon č. 262/ zde k prohlížení ve formátu HTML Nařízení vlády č. 469/ o katalogu prací a kvalifikačních předpokladů - zde ke stažení ve formátu PDF Nařízení vlády č. 75/ o rozsahu vyučovací povinnosti - zde k prohlížení ve formátu HTML Vyhláška č. 317/ o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - zde ke stažení ve formátu TXT

32 Zákonné normy o informacích Zákon č. 101/ o ochraně osobních údajů - zde k prohlížení ve formátu HTML Zákon č. 106/ o svobodném přístupu k informacím - zde k prohlížení ve formátu HTML Zákon č. 121/ autorský zákon - zde k prohlížení ve formátu HTML Zákon č. 185/2001 o odpadech zde ke stažení ve formátu TXT

33 Jaký systém zvolit na vlastní škole? ŠVP Základní dokument koncepce vzdělávání ve škole Informační politika školy pravidla práce s daty v organizaci, jak je získávat, jak je zpracovávat, jak je zveřejňovat, Bezpečnostní politika pravidla práce s HW, SW, s informačními systémy ve škole Vzdělávací politika pravidla práce s ICT ve vzdělávání, vzdělávací sw, práce se vzdělávacími systémy (LMS), práce s internetem, sociálními sítěmi, Základní strategické dokumenty rozvoje služeb ICT v organizaci 1. Interní směrnice 2. Manuály a návody 3. Vzdělávání pedagogů

34 STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE OBLASTI ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE (c) Radek Maca

35 Škola není izolovaná soustava Instituce (MŠMT, zřizovatel, obec) Zaměstnanci (pedagogové, provoz., žáci) Jiné subjekty škola řízení hlavní činnost (výuka a výchova) dopl. činnost provoz (týlové zabezpečení) fungující škola chytřejší žáci, spokojenější zaměstnanci spokojená veřejnost vstupy prosperující společnost výstupy ICT by měly sloužit nejen ve výuce, ale ve všech oblastech činnosti školy...

36 Jak začlenit ICT do života školy?

37 Cílová představa... možnosti studia o škole Uplatnění absolventů zákony přírodní vědy Český jazyk DVPP konference soutěže projekty ŠVP vzdělávací náměstí s nabídkami informací o škole i pro školu (výuku) s možností komunikace PRO školu informace Ře Vých Uč Rod O škole Žák Občan

38 Jak toho lze dosáhnout? Systémovou integrací... Systémová integrace důsledně vychází z cílů školy. Cílem systémové integrace je vytvoření a údržba informačního systému školy, která optimálně využívá HW, SW vybavení a znalostního potenciálu lidí k maximální podpoře vzdělávacích cílů školy. Informační systém podporuje všechny významné procesy ve škole, resp. všechna pracoviště školy. Systémovou integraci nelze provést ze dne na den, realizuje se v několika časových etapách a věcných úrovních.

39 Systémová integrace není jen o HW a SW... Úrovně systémové integrace Integrace strategie školy a ICT strategie Integrace školy s okolím Metodická integrace Integrace interních procesů ve škole vertikální (liniová) horizontální (procesní, projektová) Technologická integrace data HW SW uživatelské rozhraní

40 Oblasti integrace ICT do života školy

41 Proces integrace ICT probíhá v několika krocích oblast 1. Začínáme 2. První zkušenosti I. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ 3. Nabýváme sebejistoty 4. Jsme příkladem ostatním II. ICT v ŠVP Difúzní model integrace moderních technologií do chodu školy III. PROFESNÍ ROZVOJ Národního centra pro technologie ve vzdělávání Irsko: IV. INTEGRACE ICT DO ŽIVOTA ŠKOLY ICT Planning Matrix ( V. INFRASTRUKTURA

42 Oblast Řízení a plánování

43 Oblast Řízení a plánování nejvyšší cíle

44 Oblast ICT v ŠVP

45 Oblast ICT v ŠVP - nejvyšší cíle

46 Oblast Integrace služeb ICT

47 Oblast Integrace služeb ICT nejvyšší cíle

48 Oblast Profesní rozvoj

49 Oblast Profesní rozvoj - nejvyšší cíle

50 Oblast Infrastruktura

51 Oblast Infrastruktura nejvyšší cíle

52 Shrnutí Role ICT ve škole závisí na strategii školy Hlavní roli hraje ředitel školy Ředitel se řídí cíli, které jsou stanoveny v zákoně a v souladu s povolenými stupni volnosti rozšiřuje nebo omezuje realizaci ICT strategie Ředitel školy se neobejde bez odborných metodických informací z oblasti ICT, k tomu jmenuje koordinátora metodika v oblasti ICT Rozvoj služeb ICT se netýká jen infrastruktury, ale také řízení a plánování, integrace ICT do ŠVP, integrace do života školy a profesního rozvoje Cílem systémové integrace by měl být školní vzdělávací a informační systém...

53 STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich reálnému uskutečnění Základní otázky Kde jsem? analýza výchozí situace Kde chci být? ujasnění cílového stavu Jak se tam dostanu? způsob a prostředky cesty k cíli Jak budu vědět, že už tam jsem? zhodnocení cílového stavu 1

54 Druhy plánů Plán je hmatatelný výstup činnosti plánování, je to posloupnost (soubor) informací, na základě kterých lze realizovat plánované cíle Požadavky na plán: 1) Reálnost 2) Komplexnost 3) Alternativnost Druhy plánů dle časového horizontu: 1) Dlouhodobé plány s výhledem na 4 10 let strategie školy 2) Střednědobé plány v horizontu 1 3 let taktika realizace záměrů 3) Krátkodobé plány v horizontu dnů až měsíců operativa Plán by měl obsahovat 1. Předmět zlepšování: definice předmětu zlepšování, popis očekávaných vlivů, například na ostatní konkrétní oblasti zlepšování; 2. Definování vlastníka zlepšovací činnosti jmenování osoby odpovědné za zlepšení identifikované činnosti; 3. Cíl zlepšování popis cílů, které chce škola dosáhnout forma měřitelných výsledků, například zvýšená spokojenost interních či externích osob, méně chyb nebo menší spotřeba času); 4. Postupy popis obsahu zlepšování formou různých pracovních úkolů a průběhu práce, definování způsobu informování pracovníků školy způsob začlenění do běžného pracovního dne; harmonogram milníků zodpovědné osoby 2

55 Souvislosti mezi plány Plány ve škole Finanční plán ICT plán Organizační plán Plán BOZP Plán DVPP Plán personální Roční plán Tématický plán Týdenní plán Vzdělávací plán Jak se v tom vyznat? rozdělit do kategorií: -strategický plán rozvoje školy -roční plány práce -měsíční plány práce 3

56 Rozdělení plánů ve škole Kam patří ICT plán? Plánovací proces Uvědomění si příležitostí Stanovení cílů a výstupů Výčet činností (řešení úkolů) k dosažení cílů (vytvoření výstupů) Stanovení alternativních postupů Výběr (doporučení) postupu ÚČEL CÍLE VÝSTUPY ČINNOSTI 4

57 Hlavní oblasti činností ve škole vzdělávání(služby) Škola (šk. zařízení) provoz řízení(plánování) uplatnění(trh) administrativa Rozklad AKCE (procesu) na dílčí ČINNOSTI 5

58 Realizace činnosti pravidla řízení kontrola vstupy dílčí činnost výstupy L J lidské materiální finanční zdroje Analýza činností ve škole V každé oblasti činností je třeba podle očekávaného cíle (výstupu): popsat procesy rozdělit je na samostatné dílčí činnosti popsat souvislosti určit toky dat, řídících a rozhodovacích pokynů, stanovit mantinely realizace nastavit zpětnou vazbu realizace (evaluaci výstupu) max min min opt max 6

59 Shrnutí Stanovte si nejprve dlouhodobou strategii v oblasti ICT jakým způsobem smysluplně propojíte služby ICT se vzdělávací strategií školy Jaké potřebujete ICT služby z pohledu celé školy (konektivita, LAN, správa, metodika,...) z pohledu místností (vybavení učebny VT, odborných a běžných učeben, knihovny, sborovny, kabinetů) z pohledu pracoviště (žáka, pedagogického a nepedagogického pracovníka)... a to vše bez zbytečných podrobností pod hlavním úhlem pohledu: splnění stanovených strategických cílů školy 7

60 PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE NÁLEŽITOSTI ICT PLÁNU ŠKOLY (c) Radek Maca listopad 2006 (c) Radek Maca Východiska: Účel: Cíle: Proces tvorby ICT plánu -právní předpisy (školský zákon, nařízení vlády, ) -usnesení vlády (402/2004, 792/2004) -metodické pokyny (tzv. věcný standard služeb ICT) systematický přístup k rozvoji informačních a komunikačních služeb vzhledem ke vnějším i vnitřním podmínkám školy -popis aktuálního stavu služeb ICT vzhledem k obsahu výuky -stanovení cílových požadavků dle vzdělávacího záměru školy -popis procesů směrujících k naplňování cílů -nastavení kontrolních mechanismů plnění ICT plánu Výstupy v ICT plánu: -identifikační údaje o škole -infrastruktura školy (konektivita, LAN, učebny) -pracovní prostředí žáků a pedagogů (HW, SW, přístup k datům) -ICT kompetence pedagogů -informační a bezpečnostní politika Činnosti: -popis jednotlivých činností, směrujících k naplnění cílů - časový harmonogram -zdroje

61 Standard ICT služeb (dle UV č.792/2004) Počet PC/100 žáků Z toho PC mladší 5 let ,5 8 8,5 9 Min. rychlost připojení do internetu základní škola 64 kb/s 128 kb/s 256 kb/s 512 kb/s 1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s Min. rychlost připojení do internetu střední škola 128 kb/s 256 kb/s 512 kb/s 1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s Úroveň dostupnosti přípojných míst škola škola škola učebna učebna prac. místo prac. místo Projekční technika na 100 žáků 0,3 1 1,5 2 2,5 3 3,5 je pro každý rok upřesňován v metodickém pokynu... V roce 2006: MP č.j /2005, nyní neexistuje doporučení SIPVZ eu Proces vzniku ICT plánu 1. Popis aktuálního stavu pedagogický sbor 2. Popis žádoucího cílového stavu vedoucí předmětových komisí (vč. informatiky) 3. Proces postupu od aktuálního do cílového stavu management školy

62 Popis aktuálního stavu základní údaje o škole vnitřní řád školy školní řád tématické plány výuky plán projektů plán mimoškolních akcí doplňková činnost školy ICT služby: vše v souladu se ŠVP (dle RVP) konektivita LAN hw vybavení sw vybavení ICT školení pravidla Podrobnější popis aktuálního stavu

63 Požadavky na cílový stav infrastruktura informační zdroje a výukový software vzdělávání pedagogů vše v souladu se Standardem ICT služeb pravidla práce s ICT Podrobnější popis cílového stavu

64 Proces přechodu z aktuálního do cílového stavu organizační zajištění personální zajištění finanční zajištění vše v souladu se strategií školy (ŠVP dle RVP) zpětná vazba Podrobnější popis procesu

65 Forma ICT plánu školy Textová strukturovaný textový dokument snadné vytvoření, editace, formátování, tisk Tabulková Možnost využití statistických a analytických nástrojů (přehledy vybavenosti, trendy možnost dočasných výběrů skupin (filtrace, seskupování) Databázová komplexní plán směrující k informačnímu systému školy možnost výpočtů, možnosti filtrů, ukládání dotazů možnost tiskových i elektronických výstupů náročnější na tvorbu Projektová komplexní věcný plán s přiřazením zdrojů možnost sledování realizace a nasazení zdrojů možnost okamžité úpravy plánu dle akt. situace nejnáročnější na přípravu i realizaci, vyžaduje znalost projektového řízení i práci s příslušným sw Závěr ICT plán je pomůcka pro systematické plánování pořizování a využívání ICT ve výuce ICT plán školy je veřejný dokument (např. na jako součást plánu školy, na www stránkách školy, ) přístupný pro příslušné instituce (ČŠI, FÚ, zřizovateli, MŠMT, ) lze využít zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě ICT plán podporuje ostatní plány ve škole efektivním nasazením služeb ICT

66 STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE TVORBA ICT PLÁNU (c) Radek Maca

67 Kam patří ICT plán?

68 Strategický ICT plán Vychází ze strategického plánu školy, podporuje realizaci ŠVP z pohledu služeb ICT Obsahuje strategické cíle, ev. výstupy a nástin realizace (externě, svépomocí, službou, ) Rozsah 1-2 stránky Možná struktura Obecný úvod Zaměření, strategické cíle školy, (ze ŠVP) Strategické cíle dle oblastí oblasti činností ve škole (dle cílové skupiny) ICT oblasti plánování Základní předpoklady realizace Potřebné zdroje Souvislost s interními předpisy v organizaci Cv. 2 Strategické cíle

69 Oblasti integrace ICT do života školy (1) 1. Plánování a realizace (řízení) Filosofie integrace ICT a vzdělávací strategie, ICT plán (proces tvorby a realizace, začlenění do dokumentů školy,...) Informační a bezpečnostní politika školy (SW politika, práce s informacemi, bezpečnost dat) Interní správa dat (sdílení dat, delegování úkolů a jejich kontrola, plánování, ) Podpora integrace ICT do života školy ( metoda cukru a biče) 2. Výuka aneb ICT v ŠVP Porozumění zaměstnanců (proč, co, jak, kdo, kdy, za co... se zapojí do procesu) Příprava lidí na integraci (pedagogové, žáci, rodiče a přátelé školy,...) Příprava metod a forem práce s ICT (metodické listy, ukázkové hodiny, diskusní porady,...), Vybavení učeben (tříd, knihoven, studoven, kabinetů,...), Sdílení dat, výukových nástrojů (společná úložiště, znalostní báze, komunikace, ) Podpora pedagogů (usnadnění práce, rozvíjení ICT kompetencí), Podpora žáků (zefektivnění učení, podpora žáků se spec. vzdělávacími potřebami),

70 Oblasti integrace ICT do života školy (2) 3. Integrace ICT do života školy (přístupnost a vytěžování techniky) Dostupnost techniky (vhodná organizace práce, spolupráce, sdílení, ) Komunikace s okolím (web, vizuální identita školy, adekvátní odezva na podněty, ) Příprava na celoživotní vzdělávání (metody učení se s počítačem, práce s informacemi, e- learning, ) Standard a nadstandard pro žáky (podpora žáků, absolventů, zapojení do mimoškolních činností, online podpora vzdělávání, podpora žáků se spec. vzděl. potřebami, ) Tvorba knowhow (příklady dobré praxe, projekty, komunitní informační a vzdělávací centrum ) 4. Pracovníciškoly Podpora interní komunikace (objasňování rolí ICT, výhod a nevýhod, sdílení dobrých námětů, potřeba komunikace mezi sebou o využití ICT, ) ICT kompetence zaměstnanců, systém DVPP Pomoc a podpora při nezdarech, zvyšování sebedůvěry, Metodická pomoc (od výběru HW, SW přes metody výuky až po zpětnou vazbu) 5. Infrastruktura a data a) Plán rozvoje a integrace systémů (pro interní uživatele i externí spotřebitele), b) Sítě a zabezpečovací technika (konektivita, LAN, zabezpečení docházka, stravování,... ) c) Výukové nástroje (pracovní prezentační stanice, učebny, knihovny,... d) Pracovní prostředí žáků (přístup k technice, periferiím i z vlastních zdrojů, přístup k datům, bezpečnost žáka,...) e) Licenční politika f) Zajištění provozuschopnosti a technická podpora (školník didaktické techniky, podpora již při nákupech)

71 Příklady strategických cílů z oblasti ICT Na úrovni řízení Filosofie integrace ICT pro podporu realizace ŠVP (vzdělávací strategie) Webová prezentace organizace, Informační a komunikační politika v organizaci Sdílení a přenos informací (uvnitř i ven), Delegování úkolů a pravomocí, Týmová spolupráce. Na úrovni výuky (hlavní činnosti) Vybavení učeben (tříd, knihoven, studoven, kabinetů,...), Podpora pedagogů (usnadnění práce, ICT kompetence), Podpora žáků (zefektivnění učení, podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami), Na úrovni doplňkové (vedlejší) činnosti Podpora doplňkové vzdělávací činnosti (dle specifických potřeb školení, ubytování, jídelna, zájmové útvary, ). Na úrovni provozu a administrativy Konektivita, LAN, Evidence (lidí, majetku, financí,...), Firemní (školní) grafický manuál (logo, šablony, PR,...), Podpora nepedagogických pracovníků (usnadnění práce, ICT kompetence)

72 Kostra strategického ICT plánu Informace o škole jako celku Zaměření školy (dle ŠVP) Celkový počet žáků ve škole dle studijních oborů. Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole, z toho počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z, P, S a M. Síť ICT služeb schéma sítě statistické tabulky (počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně.) Informace o pracovním prostředí Žáka Pedagogického pracovníka Provozního pracovníka Hlavní strategické cíle (dle oblastí) Rychlost a způsob připojení školy do internetu. Inovace výukových metod s využitím interaktivních tabulí. Aktualizace webové prezentace školy, Doplňkové (nepovinné) údaje pro rodiče pro zřizovatele,

73 Přístupy ke tvorbě ICT plánu Standardní postup zdola požadavky učitelů (každý zná svůj aktuální stav i cíle) kategorizace činností dle věcného obsahu (dále vše ICTK-M) stanovení priorit činností realizace plánu (na základě finančních zdrojů když jsou, pak podle priorit) Sofistikovanější postup každý učitel si zpracuje SWOT analýzu a pak vznese požadavky další kroky stejné (vše ICTK-M) Systematický přístup STEP analýza -management + ICTK-M na základě koncepce školy SWOT analýza sbor + zástupci PK vnitřní vlivy ve škole Mind map pro plánování služeb ICT všichni pracovníci (VPK) Logické rámce pro ICT plán - ICTK-M (účel, cíle, výstupy, činnosti) Matici činností TOP management školy (kdo, co, event. za kolik např. na základě STEP analýzy) Harmonogram činností (síťový diagram) vedení školy v souladu s dalšími plány Cv. 3 Proces tvorby ICT plánu

74 Doporučený postup tvorby ICT plánu 1. Přehled činností ve škole [mind map, hierarchická struktura] ICTK s vedením 2. Přehled služeb ICT [mind map, strukturovaný víceúrovňový výčet ICT služeb] ICTK s kolegy informatiky a správcem sítě 3. Průnik 1. a 2., které ICT služby a) jsou (aktuální stav) b) měly by být (cílový stav) aplikovány v jednotlivých procesech a činnostech ve škole [STEP, SWOT, matice činností a ICT služeb] ICTK postupně se všemi předmětovými komisemi i s vedením 4. Finanční náročnost [matice ICT služeb a financí] 4. ICTK s ekonomem 5. Lidské zdroje [matice činností a lidí] ICTK s vedením 6. Priority činností [osobní jednání s vedením]. ICTK s vedením = integrace strategie školy a ICT strategie 7. Harmonogram činností dle vazeb [síťový diagram] ICTK 8. Dílčí úkoly a personální zodpovědnost [Gantův diagram] ICTK 9. Forma ICT plánu [od TXT přes TAB, DBF formu po projektový živý dokument] ICTK, vedení odsouhlasí a vyhlásí

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE TVORBA ICT PLÁNU (c) Radek Maca rama@inforama.cz Kam patří ICT plán? Prvky strategie v oblasti ICT Na úrovni školy Filosofie integrace ICT a vzdělávací strategie,

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ZS Janov - Hodnocení: ZS Janov Indikátor Aktuální stav k 23.10.2014 Plánovaný stav k 31.7.2015 1. řízení a plánování Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je aktivně ověřována

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: zsmsperstejn - Hodnocení: Dotyková zařízení do výuky Indikátor Aktuální stav k 15.10.2014 Plánovaný stav k 30.6.2015 1. řízení a plánování role ICT ve vizi školy Využití ICT

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

5. Strukturovaná kabeláž UTP level 5e, všechny počítače propojeny v síti

5. Strukturovaná kabeláž UTP level 5e, všechny počítače propojeny v síti P l á n I C T Stávající stav: 1. Počet žáků: 600 2. Celkový počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z: 29 Celkový počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni P: 15 Celkový počet

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: SOŠ a SOU automobilní Kyjov Indikátor Počáteční stav k 1.11.2011 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Standard služeb ICT. Radek Maca 1

Standard služeb ICT. Radek Maca 1 Standard služeb ICT Radek Maca 1 Východiska a cíle pro rok 2006 Aktualizovaný plán 2. etapy Realizace SIPVZ (UV č. 992/2003 z 8. 10. 2003) mj. SIPVZ až do konce roku 2006 Vyjmutí SIPVZ z programového financování

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Profil Škola 21 integrace ICT do života školy Ondřej Neumajer Co je Profil Škola 21 Zapojení ICT

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více