Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole"

Transkript

1 ROZVOJ ICT VE ŠKOLE Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole Úvodní prezentace (c) Radek Maca

2 Několik otázek úvodem 1. Co je cílem výuky ve školách? 2. Jaká je role učitele ve výuce? 3. Podle čeho (jak) hodnotíte úspěšnost jeho práce? 4. Podle čeho (jak) hodnotíte úspěšnost své práce? Podle čeho ji hodnotí váš nadřízený (zřizovatel, MŠMT)? Podle čeho ji hodnotí inspektor? 5. Jaká je role ICT ve výuce? 6. Jaká je role ICT ve vaší škole? 7. Jaké kladné (záporné) stránky přináší ICT do života školy? 8. Lze plánováním pozitivně ovlivnit roli ICT ve škole? Zamyslete se nad těmito otázkami, odpovědi nejsou jednoduché...

3 Co se děje za humny školy Roste množství a dostupnost informací nové objevy, nové obory, nové pojmy, informace zastarávají, globalizace nutnost informací o světě,... Koordinace vzdělávacích soustav komunikace po celém světě, více cestování, studijní výměny, mezinárodní projekty, studijní obory se mění, Mění se požadavky trhu práce životnost výrobků se zkracuje, portfolio firem se mění, pracuje a obchoduje se po celém světě, nelze dále nafukovat osnovy. Je třeba umět hledat validní a důležité informace požadavky na srovnatelné znalosti v různých částech světa požadavek na celoživotní učení

4 O co jde v reálném životě? roste cena uspořádaných informací představujících využitelnou znalost NELZE NAUČIT VŠE, nacházení informací ve smysluplných souvislostech v kontextu řešené situace za rozumnou cenu v dohledné době DŮLEŽITÉ JSOU KOMPETENCE roste objem a dostupnost informací

5 Nová studijní prostředí

6 Osobní vzdělávací prostředí Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 -

7 Nutnost posunu ve vzdělávání Dříve instruktivní přístup pevné osnovy učení znalostí drilem výuka postavena na kázni učitel je zdrojem informací jediná (tištěná) učebnice škola je uzavřená okolí vzdělávání končí ve škole Dnes? školský zákon 561/ Příště konstruktivní přístup tématický plán dle kompetencí učení pochopením souvislostí výuka postavena na zájmu kdokoli je zdrojem informací alternativní (i digitální) učebnice škola otevřená nejen okolí vzdělávání po celý život jak přitom mohou pomoci služby ICT?... jak můžete k posunu přispět VY?

8 Změna pojetí školy Institucionální Uzavřená Plánovaná Statická Stabilní Řízená Definovaná Ohraničená Strukturovaná Přenos všem naráz Individuální Otevřená Chaotická Decentralizovaná Dynamická Improvizovaná Osobní řízení (PLE) Osobní prostředí (PLE) Rovnost (teoretická) Spojení zájmových skupin

9 Co k tomu potřebujeme? Vhodnou strategii ŠVP Komplexní přístup...nejen ICT Schopné učitele...aktivní, tvořivé, informačně gramotné

10 Jak k tomu lze použít ICT? Systémovou integrací... Systémová integrace důsledně vychází z cílů školy. Cílem systémové integrace je vytvoření a údržba školního vzdělávacího a informačního systému školy (ŠVIS), který optimálně využívá HW, SW vybavení a znalostního potenciálu lidí k maximální podpoře vzdělávacích a výchovných cílů školy. ŠVIS podporuje všechny významné procesy ve škole, resp. všechna pracoviště školy. Systémovou integraci nelze provést ze dne na den, skládá se z několika věcných úrovní a realizuje se v několika časových etapách podle aktuálního stavu rozvoje služeb ICT v organizaci

11 Systémová integrace zdaleka není jen o HW Úrovně systémové integrace Integrace strategie školy a ICT strategie Integrace školy s okolím Metodická integrace Integrace interních procesů ve škole vertikální (liniová) horizontální (procesní, projektová) Technologická integrace data HW SW uživatelské rozhraní

12 Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí - vedoucí jídelny - vedoucí domova mládeže, Zaměstnanci -pedagogičtí pracovníci - provozní pracovníci - externisté Uživatelé - děti, žáci, studenti - rodiče - veřejnost proces integrace ICT Užší vedení Širší vedení Výkonní pracovníci Zákazníci Čj Cj M Fy Che Ze atd. administrativa provoz řízení výuka Proces systémové integrace jde napříč všemi liniemi, dotkne se všech zaměstnanců! Je třeba touto problematikou pověřit zodpovědnou osobu

13 Jak realizovat integraci ICT do života školy? aktivně efektivně systémově - plánovitě -> smysluplně

14 V jakých oblastech? Dle usnesení vlády ČR č. 1276/2008 Koncepce rozvoje ICT

15 S kým a na čem?

16 Jaká je role ředitele? stanovuje strategii školy (plánuje) v hlavních i podpůrných procesech (vzdělávání i zabezpečení) - PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ, PERSONALISTIKA, VEDENÍ LIDÍ, KONTROLOVÁNÍ organizuje realizaci plánů stanovuje priority, harmonogram realizace volí metody a formy práce deleguje pravomoci a úkoly řídí lidi (zajišťuje realizaci plánů a kontrolu mj. delegováním pravomocí) liniově (prostřednictvím vedoucích) procesně (prostřednictvím pověřených osob) projektově (prostřednictvím vedoucích projektových týmů) zajišťuje podmínky pro provoz školy finanční a materiálně technické zázemí školy personální podmínky včetně zajištění bezpečné práce prodává školu na vstupu (pro potenciální klienty žáky, pedagogy, subdodavateli, ) na výstupu (pro rodiče - veřejnost, následnou školu, zřizovatele, ) administruje školu Stanovuje strategii směr k informačnímu systému Ředitel by měl hrát roli manažera rozvoje školy, nikoliv jejího realizátora... manažer

17 Jaká je role koordinátora - metodika ICT? Dle standardů MŠMT pro DVPP v oblasti koordinace ICT: Plánování dalšího rozvoje služeb ICT ve škole zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat nákupy a aktualizace software, koordinovat provoz informačního systému školy. Koordinace integrace služeb ICT do života školy (procesně) metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, Má na starosti taktiku (metodiku) koordinovat užití ICT ve vzdělávání, pedagogický pracovník doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků ICT koordinátor metodik by měl hrát roli manažera systémové integrace, nikoliv jejího realizátora...

18 Jaká je role správce sítě správce infrastruktury opraví techniku zajišťuje a koordinuje nákup techniky plánuje rozvoj infrastruktury ve škole zajišťuje konektivitu do internetu (zajišťuje správu všech didaktických pomůcek) správce software zajišťuje instalaci SW zajišťuje sklad dat koordinuje nákup sw a dat zajišťuje plnění informační a bezpečnostní politiky školy správce provozuschopnosti sítě spravuje uživatelská konta uživatelů sítě zajišťuje správu a přístup k datům provozní pracovník realizuje operativu

19 Jaká je role učitele plní úkoly vyplývající ze zákona (a vyhlášek) připravuje se na výuku učí vzdělává se vede běžnou agendu učitele plní úkoly ředitele školy pomáhá žákům v soutěžích podílí se na doplňkovéčinnosti školy řídí se informační a bezpečnostní politikou školy poskytuje odborné informace v oblasti věcného rozvoje oboru metodiky výuky podílí se na realizaci vzdělávacího a informačního systému školy (plněním dat) pedagogický pracovník realizuje operativu

20 Jaká je role učitele informatiky plní úkoly vyplývající ze zákona (a vyhlášek) připravuje se na výuku učí vzdělává se vede běžnou agendu učitele plní úkoly ředitele školy pomáhá žákům v soutěžích podílí se na doplňkovéčinnosti školy řídí se informační a bezpečnostní politikou školy poskytuje odborné informace v oblasti Konektivity, LAN, HW, SW, aplikací tvorbě IS, WWW stránek školy, procesů a toků dat pedagogický pracovník konzultant podílí se na realizaci vzdělávacího a informačního systému školy

21 Jak se člověk učí, pamatuje si, jedná? Prostřednictvím smyslů pozoruje, poslouchá, čichá, dotýká se, chutná Prostřednictvím činností čte, píše, počítá, maluje, zpívá, cvičí Prostřednictvím společnosti hraje si, baví se, pracuje, komunikuje přitom se ptá eeee? co? proč? kdy? jak? za kolik? hledá odpovědi komunikací, v uspořádaných zdrojích, v neuspořádaných zdrojích hodnotí (porovnává) je s vlastní dřívější zkušeností, se zkušeností okolí vytváří si souvislosti data, informace, znalosti, taxonomie Již Komenský stavěl na těchto základech, my bychom měli také...

22 Vrstvy vzdělávání Rozšíření znalostní báze o dovednosti, formulování postojů a vazeb. Jednotliví pedagogové spolupracují na vytvoření sdíleného vzdělávacího prostředí školy CÍL: VYTVOŘENÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO PROSTŘEDÍ

23 Scénáře školy budoucnosti Karel Černý Budoucnost školy v percepci školského managementu

24 Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca

25 Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/ školský zákon (resp. 217/2007) Zákon č. 563/2004 zákon o pedagogických pracovnících Zákon č. 109/2002 zákon o ochranné výchově Zákon č. 143/1992 o platu a odměně za pracovní pohotovost Zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Nařízení vlády č. 469/2002 o katalogu prací a kvalifikačních předpokladů (resp. 224/2007) Nařízení vlády č. 75/2005 o rozsahu vyučovací povinnosti Vyhláška č. 317/2005 o DVPP (resp. 412/2006) Zákonné normy o informacích Zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů Zákon č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 121/2000 autorský zákon (resp. 216/2006) Usnesení vlády a metodické pokyny Usnesení vlády č. 792/2004 o koncepci financování služeb ICT do roku 2010 Metodický pokyn č.j / věcný standard služeb ICT (zrušeno - od roku 2007 neplatí není nutno tvořit ICT plán) Usnesení vlády č. 1276/2008 o koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období

26 Povinnost vzdělávání pro pedagogické pracovníky Zákon 563/2004 o ped. pracovnících popisuje m.j. předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka (PP) 24 PP má povinnost se vzdělávat, systém dalšího vzdělávání upravuje vyhláška V ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 41 bod 2: Za 9 se vkládá nový paragraf 9a): 9a Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši Kč měsíčně. m.j. tedy také koordinátorovi metodikovi v oblasti ICT

27 Další vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) Vyhláška č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických pracovníků popisuje druhy DVPP (kvalifikace, další kvalifikační předpoklady, prohlubování kvalifikace) 9 studium k výkonu specializovaných činností odst. a) koordinace v oblasti ICT Standardy pro udělování akreditací 6. Standardy Studia k výkonu specializovaných činností 6 a) Cíle a standardy pro studium ICTK Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních malých školách kvalifikovaně: metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizace software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat provoz informačního systému školy.

28 Snížení rozsahu vyučovací povinnosti Nařízení vlády č. 75/2005 rozsah vyučovací povinnosti 3 odst. (4) snížení úvazku učiteli metodikovi ICT meze: do 50 žáků snížení o 1 h do 150 žáků snížení o 2 h do 300 žáků snížení o 3 h do 500 žáků snížení o 4 h více než 500 žáků snížení o 5 h kumulace u ředitele: nejvýše do poloviny jeho úvazku

29 Financování informačních a komunikačních služeb ve školách Usnesení vlády č. 792/2004 o koncepci financování... Celkový objem: 1 mld. Kč ročně MŠMT vydá každoročně metodický pokyn, v němž stanoví účel, způsob přidělení dotace a sankce pro případ zneužití dotace k jinému účelu Pro rok 2006 MŠMT vydá metodický pokyn Standard služeb ICT, podle kterého školy zpracují svůj tzv. ICT plán. Metodický pokyn č.j / věcný standard služeb ICT Rozvojový program č.j / pro zajišťování standardních služeb ICT Metodický pokyn č.j / pro realizaci projektů škol v oblasti ICT Pro léta Neexistuje systematická podpora, účelové prostředky na ICT nejsou Usnesení vlády č. 1280/2013 o koncepci ICT v letech 2009 / 2013 Projekt Škola21 viz a Financování prostřednictvím ESF projektů - OPVK PO1, OP1-4, 1-5

30 Financování ICT ve školách - OPVK ZŠ SŠ průběžná výzva

31 Zákonné normy o vzdělávání Zákon č. 561/ školský zákon - zde ke stažení ve formátu PDF Zákon č. 563/ o pedagogických pracovnících - zde ke stažení ve formátu PDF Zákon č. 109/ o ochranné výchově - zde ke stažení ve formátu PDF Zákon č. 143/ o platu a odměně za pracovní pohotovost - zde ke stažení, od byl nahrazen novým zákoníkem práce - zákon č. 262/ zde k prohlížení ve formátu HTML Nařízení vlády č. 469/ o katalogu prací a kvalifikačních předpokladů - zde ke stažení ve formátu PDF Nařízení vlády č. 75/ o rozsahu vyučovací povinnosti - zde k prohlížení ve formátu HTML Vyhláška č. 317/ o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - zde ke stažení ve formátu TXT

32 Zákonné normy o informacích Zákon č. 101/ o ochraně osobních údajů - zde k prohlížení ve formátu HTML Zákon č. 106/ o svobodném přístupu k informacím - zde k prohlížení ve formátu HTML Zákon č. 121/ autorský zákon - zde k prohlížení ve formátu HTML Zákon č. 185/2001 o odpadech zde ke stažení ve formátu TXT

33 Jaký systém zvolit na vlastní škole? ŠVP Základní dokument koncepce vzdělávání ve škole Informační politika školy pravidla práce s daty v organizaci, jak je získávat, jak je zpracovávat, jak je zveřejňovat, Bezpečnostní politika pravidla práce s HW, SW, s informačními systémy ve škole Vzdělávací politika pravidla práce s ICT ve vzdělávání, vzdělávací sw, práce se vzdělávacími systémy (LMS), práce s internetem, sociálními sítěmi, Základní strategické dokumenty rozvoje služeb ICT v organizaci 1. Interní směrnice 2. Manuály a návody 3. Vzdělávání pedagogů

34 STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE OBLASTI ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE (c) Radek Maca

35 Škola není izolovaná soustava Instituce (MŠMT, zřizovatel, obec) Zaměstnanci (pedagogové, provoz., žáci) Jiné subjekty škola řízení hlavní činnost (výuka a výchova) dopl. činnost provoz (týlové zabezpečení) fungující škola chytřejší žáci, spokojenější zaměstnanci spokojená veřejnost vstupy prosperující společnost výstupy ICT by měly sloužit nejen ve výuce, ale ve všech oblastech činnosti školy...

36 Jak začlenit ICT do života školy?

37 Cílová představa... možnosti studia o škole Uplatnění absolventů zákony přírodní vědy Český jazyk DVPP konference soutěže projekty ŠVP vzdělávací náměstí s nabídkami informací o škole i pro školu (výuku) s možností komunikace PRO školu informace Ře Vých Uč Rod O škole Žák Občan

38 Jak toho lze dosáhnout? Systémovou integrací... Systémová integrace důsledně vychází z cílů školy. Cílem systémové integrace je vytvoření a údržba informačního systému školy, která optimálně využívá HW, SW vybavení a znalostního potenciálu lidí k maximální podpoře vzdělávacích cílů školy. Informační systém podporuje všechny významné procesy ve škole, resp. všechna pracoviště školy. Systémovou integraci nelze provést ze dne na den, realizuje se v několika časových etapách a věcných úrovních.

39 Systémová integrace není jen o HW a SW... Úrovně systémové integrace Integrace strategie školy a ICT strategie Integrace školy s okolím Metodická integrace Integrace interních procesů ve škole vertikální (liniová) horizontální (procesní, projektová) Technologická integrace data HW SW uživatelské rozhraní

40 Oblasti integrace ICT do života školy

41 Proces integrace ICT probíhá v několika krocích oblast 1. Začínáme 2. První zkušenosti I. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ 3. Nabýváme sebejistoty 4. Jsme příkladem ostatním II. ICT v ŠVP Difúzní model integrace moderních technologií do chodu školy III. PROFESNÍ ROZVOJ Národního centra pro technologie ve vzdělávání Irsko: IV. INTEGRACE ICT DO ŽIVOTA ŠKOLY ICT Planning Matrix (http://www.ncte.ie/ictplanning/ictplanningmatrix/) V. INFRASTRUKTURA

42 Oblast Řízení a plánování

43 Oblast Řízení a plánování nejvyšší cíle

44 Oblast ICT v ŠVP

45 Oblast ICT v ŠVP - nejvyšší cíle

46 Oblast Integrace služeb ICT

47 Oblast Integrace služeb ICT nejvyšší cíle

48 Oblast Profesní rozvoj

49 Oblast Profesní rozvoj - nejvyšší cíle

50 Oblast Infrastruktura

51 Oblast Infrastruktura nejvyšší cíle

52 Shrnutí Role ICT ve škole závisí na strategii školy Hlavní roli hraje ředitel školy Ředitel se řídí cíli, které jsou stanoveny v zákoně a v souladu s povolenými stupni volnosti rozšiřuje nebo omezuje realizaci ICT strategie Ředitel školy se neobejde bez odborných metodických informací z oblasti ICT, k tomu jmenuje koordinátora metodika v oblasti ICT Rozvoj služeb ICT se netýká jen infrastruktury, ale také řízení a plánování, integrace ICT do ŠVP, integrace do života školy a profesního rozvoje Cílem systémové integrace by měl být školní vzdělávací a informační systém...

53 STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich reálnému uskutečnění Základní otázky Kde jsem? analýza výchozí situace Kde chci být? ujasnění cílového stavu Jak se tam dostanu? způsob a prostředky cesty k cíli Jak budu vědět, že už tam jsem? zhodnocení cílového stavu 1

54 Druhy plánů Plán je hmatatelný výstup činnosti plánování, je to posloupnost (soubor) informací, na základě kterých lze realizovat plánované cíle Požadavky na plán: 1) Reálnost 2) Komplexnost 3) Alternativnost Druhy plánů dle časového horizontu: 1) Dlouhodobé plány s výhledem na 4 10 let strategie školy 2) Střednědobé plány v horizontu 1 3 let taktika realizace záměrů 3) Krátkodobé plány v horizontu dnů až měsíců operativa Plán by měl obsahovat 1. Předmět zlepšování: definice předmětu zlepšování, popis očekávaných vlivů, například na ostatní konkrétní oblasti zlepšování; 2. Definování vlastníka zlepšovací činnosti jmenování osoby odpovědné za zlepšení identifikované činnosti; 3. Cíl zlepšování popis cílů, které chce škola dosáhnout forma měřitelných výsledků, například zvýšená spokojenost interních či externích osob, méně chyb nebo menší spotřeba času); 4. Postupy popis obsahu zlepšování formou různých pracovních úkolů a průběhu práce, definování způsobu informování pracovníků školy způsob začlenění do běžného pracovního dne; harmonogram milníků zodpovědné osoby 2

55 Souvislosti mezi plány Plány ve škole Finanční plán ICT plán Organizační plán Plán BOZP Plán DVPP Plán personální Roční plán Tématický plán Týdenní plán Vzdělávací plán Jak se v tom vyznat? rozdělit do kategorií: -strategický plán rozvoje školy -roční plány práce -měsíční plány práce 3

56 Rozdělení plánů ve škole Kam patří ICT plán? Plánovací proces Uvědomění si příležitostí Stanovení cílů a výstupů Výčet činností (řešení úkolů) k dosažení cílů (vytvoření výstupů) Stanovení alternativních postupů Výběr (doporučení) postupu ÚČEL CÍLE VÝSTUPY ČINNOSTI 4

57 Hlavní oblasti činností ve škole vzdělávání(služby) Škola (šk. zařízení) provoz řízení(plánování) uplatnění(trh) administrativa Rozklad AKCE (procesu) na dílčí ČINNOSTI 5

58 Realizace činnosti pravidla řízení kontrola vstupy dílčí činnost výstupy L J lidské materiální finanční zdroje Analýza činností ve škole V každé oblasti činností je třeba podle očekávaného cíle (výstupu): popsat procesy rozdělit je na samostatné dílčí činnosti popsat souvislosti určit toky dat, řídících a rozhodovacích pokynů, stanovit mantinely realizace nastavit zpětnou vazbu realizace (evaluaci výstupu) max min min opt max 6

59 Shrnutí Stanovte si nejprve dlouhodobou strategii v oblasti ICT jakým způsobem smysluplně propojíte služby ICT se vzdělávací strategií školy Jaké potřebujete ICT služby z pohledu celé školy (konektivita, LAN, správa, metodika,...) z pohledu místností (vybavení učebny VT, odborných a běžných učeben, knihovny, sborovny, kabinetů) z pohledu pracoviště (žáka, pedagogického a nepedagogického pracovníka)... a to vše bez zbytečných podrobností pod hlavním úhlem pohledu: splnění stanovených strategických cílů školy 7

60 PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE NÁLEŽITOSTI ICT PLÁNU ŠKOLY (c) Radek Maca listopad 2006 (c) Radek Maca Východiska: Účel: Cíle: Proces tvorby ICT plánu -právní předpisy (školský zákon, nařízení vlády, ) -usnesení vlády (402/2004, 792/2004) -metodické pokyny (tzv. věcný standard služeb ICT) systematický přístup k rozvoji informačních a komunikačních služeb vzhledem ke vnějším i vnitřním podmínkám školy -popis aktuálního stavu služeb ICT vzhledem k obsahu výuky -stanovení cílových požadavků dle vzdělávacího záměru školy -popis procesů směrujících k naplňování cílů -nastavení kontrolních mechanismů plnění ICT plánu Výstupy v ICT plánu: -identifikační údaje o škole -infrastruktura školy (konektivita, LAN, učebny) -pracovní prostředí žáků a pedagogů (HW, SW, přístup k datům) -ICT kompetence pedagogů -informační a bezpečnostní politika Činnosti: -popis jednotlivých činností, směrujících k naplnění cílů - časový harmonogram -zdroje

61 Standard ICT služeb (dle UV č.792/2004) Počet PC/100 žáků Z toho PC mladší 5 let ,5 8 8,5 9 Min. rychlost připojení do internetu základní škola 64 kb/s 128 kb/s 256 kb/s 512 kb/s 1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s Min. rychlost připojení do internetu střední škola 128 kb/s 256 kb/s 512 kb/s 1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s Úroveň dostupnosti přípojných míst škola škola škola učebna učebna prac. místo prac. místo Projekční technika na 100 žáků 0,3 1 1,5 2 2,5 3 3,5 je pro každý rok upřesňován v metodickém pokynu... V roce 2006: MP č.j /2005, nyní neexistuje doporučení SIPVZ eu Proces vzniku ICT plánu 1. Popis aktuálního stavu pedagogický sbor 2. Popis žádoucího cílového stavu vedoucí předmětových komisí (vč. informatiky) 3. Proces postupu od aktuálního do cílového stavu management školy

62 Popis aktuálního stavu základní údaje o škole vnitřní řád školy školní řád tématické plány výuky plán projektů plán mimoškolních akcí doplňková činnost školy ICT služby: vše v souladu se ŠVP (dle RVP) konektivita LAN hw vybavení sw vybavení ICT školení pravidla Podrobnější popis aktuálního stavu

63 Požadavky na cílový stav infrastruktura informační zdroje a výukový software vzdělávání pedagogů vše v souladu se Standardem ICT služeb pravidla práce s ICT Podrobnější popis cílového stavu

64 Proces přechodu z aktuálního do cílového stavu organizační zajištění personální zajištění finanční zajištění vše v souladu se strategií školy (ŠVP dle RVP) zpětná vazba Podrobnější popis procesu

65 Forma ICT plánu školy Textová strukturovaný textový dokument snadné vytvoření, editace, formátování, tisk Tabulková Možnost využití statistických a analytických nástrojů (přehledy vybavenosti, trendy možnost dočasných výběrů skupin (filtrace, seskupování) Databázová komplexní plán směrující k informačnímu systému školy možnost výpočtů, možnosti filtrů, ukládání dotazů možnost tiskových i elektronických výstupů náročnější na tvorbu Projektová komplexní věcný plán s přiřazením zdrojů možnost sledování realizace a nasazení zdrojů možnost okamžité úpravy plánu dle akt. situace nejnáročnější na přípravu i realizaci, vyžaduje znalost projektového řízení i práci s příslušným sw Závěr ICT plán je pomůcka pro systematické plánování pořizování a využívání ICT ve výuce ICT plán školy je veřejný dokument (např. na jako součást plánu školy, na www stránkách školy, ) přístupný pro příslušné instituce (ČŠI, FÚ, zřizovateli, MŠMT, ) lze využít zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě ICT plán podporuje ostatní plány ve škole efektivním nasazením služeb ICT

66 STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE TVORBA ICT PLÁNU (c) Radek Maca

67 Kam patří ICT plán?

68 Strategický ICT plán Vychází ze strategického plánu školy, podporuje realizaci ŠVP z pohledu služeb ICT Obsahuje strategické cíle, ev. výstupy a nástin realizace (externě, svépomocí, službou, ) Rozsah 1-2 stránky Možná struktura Obecný úvod Zaměření, strategické cíle školy, (ze ŠVP) Strategické cíle dle oblastí oblasti činností ve škole (dle cílové skupiny) ICT oblasti plánování Základní předpoklady realizace Potřebné zdroje Souvislost s interními předpisy v organizaci Cv. 2 Strategické cíle

69 Oblasti integrace ICT do života školy (1) 1. Plánování a realizace (řízení) Filosofie integrace ICT a vzdělávací strategie, ICT plán (proces tvorby a realizace, začlenění do dokumentů školy,...) Informační a bezpečnostní politika školy (SW politika, práce s informacemi, bezpečnost dat) Interní správa dat (sdílení dat, delegování úkolů a jejich kontrola, plánování, ) Podpora integrace ICT do života školy ( metoda cukru a biče) 2. Výuka aneb ICT v ŠVP Porozumění zaměstnanců (proč, co, jak, kdo, kdy, za co... se zapojí do procesu) Příprava lidí na integraci (pedagogové, žáci, rodiče a přátelé školy,...) Příprava metod a forem práce s ICT (metodické listy, ukázkové hodiny, diskusní porady,...), Vybavení učeben (tříd, knihoven, studoven, kabinetů,...), Sdílení dat, výukových nástrojů (společná úložiště, znalostní báze, komunikace, ) Podpora pedagogů (usnadnění práce, rozvíjení ICT kompetencí), Podpora žáků (zefektivnění učení, podpora žáků se spec. vzdělávacími potřebami),

70 Oblasti integrace ICT do života školy (2) 3. Integrace ICT do života školy (přístupnost a vytěžování techniky) Dostupnost techniky (vhodná organizace práce, spolupráce, sdílení, ) Komunikace s okolím (web, vizuální identita školy, adekvátní odezva na podněty, ) Příprava na celoživotní vzdělávání (metody učení se s počítačem, práce s informacemi, e- learning, ) Standard a nadstandard pro žáky (podpora žáků, absolventů, zapojení do mimoškolních činností, online podpora vzdělávání, podpora žáků se spec. vzděl. potřebami, ) Tvorba knowhow (příklady dobré praxe, projekty, komunitní informační a vzdělávací centrum ) 4. Pracovníciškoly Podpora interní komunikace (objasňování rolí ICT, výhod a nevýhod, sdílení dobrých námětů, potřeba komunikace mezi sebou o využití ICT, ) ICT kompetence zaměstnanců, systém DVPP Pomoc a podpora při nezdarech, zvyšování sebedůvěry, Metodická pomoc (od výběru HW, SW přes metody výuky až po zpětnou vazbu) 5. Infrastruktura a data a) Plán rozvoje a integrace systémů (pro interní uživatele i externí spotřebitele), b) Sítě a zabezpečovací technika (konektivita, LAN, zabezpečení docházka, stravování,... ) c) Výukové nástroje (pracovní prezentační stanice, učebny, knihovny,... d) Pracovní prostředí žáků (přístup k technice, periferiím i z vlastních zdrojů, přístup k datům, bezpečnost žáka,...) e) Licenční politika f) Zajištění provozuschopnosti a technická podpora (školník didaktické techniky, podpora již při nákupech)

71 Příklady strategických cílů z oblasti ICT Na úrovni řízení Filosofie integrace ICT pro podporu realizace ŠVP (vzdělávací strategie) Webová prezentace organizace, Informační a komunikační politika v organizaci Sdílení a přenos informací (uvnitř i ven), Delegování úkolů a pravomocí, Týmová spolupráce. Na úrovni výuky (hlavní činnosti) Vybavení učeben (tříd, knihoven, studoven, kabinetů,...), Podpora pedagogů (usnadnění práce, ICT kompetence), Podpora žáků (zefektivnění učení, podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami), Na úrovni doplňkové (vedlejší) činnosti Podpora doplňkové vzdělávací činnosti (dle specifických potřeb školení, ubytování, jídelna, zájmové útvary, ). Na úrovni provozu a administrativy Konektivita, LAN, Evidence (lidí, majetku, financí,...), Firemní (školní) grafický manuál (logo, šablony, PR,...), Podpora nepedagogických pracovníků (usnadnění práce, ICT kompetence)

72 Kostra strategického ICT plánu Informace o škole jako celku Zaměření školy (dle ŠVP) Celkový počet žáků ve škole dle studijních oborů. Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole, z toho počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z, P, S a M. Síť ICT služeb schéma sítě statistické tabulky (počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně.) Informace o pracovním prostředí Žáka Pedagogického pracovníka Provozního pracovníka Hlavní strategické cíle (dle oblastí) Rychlost a způsob připojení školy do internetu. Inovace výukových metod s využitím interaktivních tabulí. Aktualizace webové prezentace školy, Doplňkové (nepovinné) údaje pro rodiče pro zřizovatele,

73 Přístupy ke tvorbě ICT plánu Standardní postup zdola požadavky učitelů (každý zná svůj aktuální stav i cíle) kategorizace činností dle věcného obsahu (dále vše ICTK-M) stanovení priorit činností realizace plánu (na základě finančních zdrojů když jsou, pak podle priorit) Sofistikovanější postup každý učitel si zpracuje SWOT analýzu a pak vznese požadavky další kroky stejné (vše ICTK-M) Systematický přístup STEP analýza -management + ICTK-M na základě koncepce školy SWOT analýza sbor + zástupci PK vnitřní vlivy ve škole Mind map pro plánování služeb ICT všichni pracovníci (VPK) Logické rámce pro ICT plán - ICTK-M (účel, cíle, výstupy, činnosti) Matici činností TOP management školy (kdo, co, event. za kolik např. na základě STEP analýzy) Harmonogram činností (síťový diagram) vedení školy v souladu s dalšími plány Cv. 3 Proces tvorby ICT plánu

74 Doporučený postup tvorby ICT plánu 1. Přehled činností ve škole [mind map, hierarchická struktura] ICTK s vedením 2. Přehled služeb ICT [mind map, strukturovaný víceúrovňový výčet ICT služeb] ICTK s kolegy informatiky a správcem sítě 3. Průnik 1. a 2., které ICT služby a) jsou (aktuální stav) b) měly by být (cílový stav) aplikovány v jednotlivých procesech a činnostech ve škole [STEP, SWOT, matice činností a ICT služeb] ICTK postupně se všemi předmětovými komisemi i s vedením 4. Finanční náročnost [matice ICT služeb a financí] 4. ICTK s ekonomem 5. Lidské zdroje [matice činností a lidí] ICTK s vedením 6. Priority činností [osobní jednání s vedením]. ICTK s vedením = integrace strategie školy a ICT strategie 7. Harmonogram činností dle vazeb [síťový diagram] ICTK 8. Dílčí úkoly a personální zodpovědnost [Gantův diagram] ICTK 9. Forma ICT plánu [od TXT přes TAB, DBF formu po projektový živý dokument] ICTK, vedení odsouhlasí a vyhlásí

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE TVORBA ICT PLÁNU (c) Radek Maca rama@inforama.cz Kam patří ICT plán? Prvky strategie v oblasti ICT Na úrovni školy Filosofie integrace ICT a vzdělávací strategie,

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

Úvod do strategie řízení. Radek Maca 1

Úvod do strategie řízení. Radek Maca 1 Úvod do strategie řízení Radek Maca 1 Hlavní oblasti činností ve škole vzdělávání (služby) Škola (šk. zařízení) řízení (plánování) uplatnění (trh) administrativa Radek Maca 2 Škola není izolovaná soustava

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

ZŠ Chodov, Nejdecká 254 okres Sokolov, příspěvková organizace ICT PLÁN ŠKOLY. Indikátor Aktuální stav Plánovaný stav. 1. řízení a plánování

ZŠ Chodov, Nejdecká 254 okres Sokolov, příspěvková organizace ICT PLÁN ŠKOLY. Indikátor Aktuální stav Plánovaný stav. 1. řízení a plánování ZŠ Chodov, Nejdecká 254 okres Sokolov, příspěvková organizace ICT PLÁN ŠKOLY školní rok: 2014/2015 ICT koordinátor: Mgr. Iva Jurnečková Indikátor Aktuální stav Plánovaný stav 1. řízení a plánování role

Více

Plán ICT do 31. 8. 2016

Plán ICT do 31. 8. 2016 Plán ICT do 31. 8. 2016 Škola: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín Indikátor Aktuální stav k 30. 4. 2014 Plánovaný stav k 31. 8. 2016 1. řízení a plánování role ICT ve vizi školy Využití ICT hraje

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: zsmsperstejn - Hodnocení: Dotyková zařízení do výuky Indikátor Aktuální stav k 15.10.2014 Plánovaný stav k 30.6.2015 1. řízení a plánování role ICT ve vizi školy Využití ICT

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ZS Janov - Hodnocení: ZS Janov Indikátor Aktuální stav k 23.10.2014 Plánovaný stav k 31.7.2015 1. řízení a plánování Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je aktivně ověřována

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace - Hodnocení: Dotyk Indikátor Aktuální stav k 20.8.2015 Plánovaný stav k 30.6.2016 1. řízení

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Modul 4 Nástroje pro sběr dat

Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 seznamuje účastníky s hlavními postupy nového sledování informační gramotnosti a představuje základní přehled nově navržených nástrojů pro sledování podpory informační

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Radek Maca, NIDM. Praha 6. 9. 2010

Radek Maca, NIDM. Praha 6. 9. 2010 EVALUACE INTEGRACE ICT POMOCÍ DIFUZNÍHO MODELU Radek Maca, NIDM Praha 6. 9. 2010 Obsah Úvod... 1 EU peníze školám... 1 Oblast Využívání ICT... 2 Difúzní model integrace moderních technologií do života

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Standard služeb ICT. Radek Maca 1

Standard služeb ICT. Radek Maca 1 Standard služeb ICT Radek Maca 1 Východiska a cíle pro rok 2006 Aktualizovaný plán 2. etapy Realizace SIPVZ (UV č. 992/2003 z 8. 10. 2003) mj. SIPVZ až do konce roku 2006 Vyjmutí SIPVZ z programového financování

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Profil Škola 21 integrace ICT do života školy Ondřej Neumajer Co je Profil Škola 21 Zapojení ICT

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

5. Strukturovaná kabeláž UTP level 5e, všechny počítače propojeny v síti

5. Strukturovaná kabeláž UTP level 5e, všechny počítače propojeny v síti P l á n I C T Stávající stav: 1. Počet žáků: 600 2. Celkový počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z: 29 Celkový počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni P: 15 Celkový počet

Více

IKT v České republice

IKT v České republice IKT v České republice Radek Maca (rama@inforama.cz) Čím vám mohu být prospěšný? 1. Chcete vědět, jak podporuje naše ministerstvo školství školy a na základě toho tlačit vašeho ministra k podobným krokům?

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Cíle SIPVZ. Radek Maca 1

Cíle SIPVZ. Radek Maca 1 Cíle SIPVZ Radek Maca 1 1. Rozvoj informační výchovy ve školách Koncepce SIPVZ (UV 351/2000) Vzděláváním k informační gramotnosti nutné předpoklady personální -> ICT vzdělávaní (Z, P, S, M) technické ->

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: SOŠ a SOU automobilní Kyjov Indikátor Počáteční stav k 1.11.2011 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Vzdělávací program RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Akreditace MSMT- 30149/2014-1-747 platí do 10.11.2017 Anotace V rámci vzdělávacího programu se účastník seznámí s metodami a nástroji

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

ICT PLÁN G Y M N Á Z I U M

ICT PLÁN G Y M N Á Z I U M G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax: 581 705 329 e-mail: gym@glnb.cz, www.glnb.cz ICT PLÁN Název školy: Gymnázium, Lipník

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více