VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

2 I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:... 3 III. ÚVOD... 3 IV. SCHŮZE SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY... 4 V. MAJETEK NADACE K VI. VÝNOSY Z MAJETKU NADACE ZA ROK VII. NADAČNÍ PROJEKTY... 6 VIII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY:... 9 IX. PŘIJATÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DARY NAD KČ... 9 X. SPRÁVA PŘÍSPĚVKU NIF VLOŽENÉHO DO NADAČNÍHO JMĚNÍ

3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov Sídlo: Zámek 59, Český Krumlov Datum zápisu do nadačního rejstříku: 26. listopadu 1998 Nadace je zapsaná v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl N, vložka 27. III. ÚVOD V roce 2007 se nadace v rámci realizovaných projektů soustředila na základní strategické oblasti, tj. popularizaci vlastní činnosti, ale zejména popularizace barokního divadla zámku Český Krumlov a nových vědeckých poznatků v oboru historických divadel. K tomu slouží zástupcům nadace řada prostředků. Mezi nejprestižnější patří odborná konference spojená s představením v barokním divadle, příloha Jihočeských listů a šesté kolo otevřené grantové soutěže, kde mohou žadatelé získat finanční prostředky na vlastní projekty. Nadace ve všech svých projektech úzce spolupracuje se správcem památky, Národním památkovým ústavem, především se Správou Hradu a zámku Český Krumlov a územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích. Dobré vztahy a vzájemná podpora našly konkrétní vyjádření v dokumentu Dohoda o vzájemné spolupráci pro rok 2007, signovaném představiteli obou organizací. V prvním pololetí se činnost Nadace barokního divadla soustředila na organizaci odborné konference Svět barokního divadla. Šestý ročník úspěšného projektu na téma téma Commedia dell Arte proběhl v prostorách zámku Český Krumlov ve dnech 1. až 3. června Zúčastnilo se jej více než padesát posluchačů a přednášejících z České republiky, z řady Evropských zemí i ze zámoří. Byli mezi nimi divadelní vědci, režiséři, choreografové, restaurátoři či ředitelé muzeí. Na programu byla vedle přednášek v Zrcadlovém sále také návštěva depozitáře barokního divadla, nebo Barokní večer na zámku v Českém Krumlově, komponovaný večerní program, zahrnující provedení komedie del arte Benátskou divadelní společností v Maškarním sále, baletní představení v barokním divadle a iluminace letní jízdárny zámecké zahrady. Jedenáctý ročník přílohy Jihočeských listů byl publikován 22. března Příloha shrnuje nadační aktivity za předcházející rok, uvádí články s odbornou divadelně-historickou tématikou zaměřené na barokní divadlo, a informuje případné zájemce o aktuálních podmínkách získávání nadačních příspěvků. Články jsou doplněny řadou fotografií. Autorsky se podílejí členové, pracovníci a partneři nadace. V roce 2007 nadace nezískala žádný příspěvek z Nadačního investičního fondu. Nadační jmění, zapsané v nadačním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v hodnotě třicet čtyři a půl miliónu korun doznalo celkovou změnu ve struktuře investic Nadace prodala na základě rozhodnutí správní rady v listopadu 2007 podíly v otevřených podílových fondech a nakoupila portfolio složené ze šesti emisí Státních dluhopisů ČR. Hlavním důvodem k této transakci byla nízká výnosová míra podílových fondů v předcházejících letech a nejistota v budoucích výnosech, která způsobovala nejistotu ekonomickou i v Nadaci. V roce 2007 se nadační strategie soustředila na získávání finančních prostředků, které použije na kofinancování velkých evropských grantů odborného zaměření. Jelikož jde o zdroje v řádu desítek miliónů korun, je zapotřebí soustředit částku cca 5 10 miliónů korun jako jistinu či potvrzení solventnosti žadatele. V této strategii bude nadace pokračovat i v dalších letech. 3

4 IV. SCHŮZE SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY Členové správní a dozorčí rady se sešli na společném zasedání celkem 2x: na 47. řádné schůzi dne 28. června 2007 na 48. schůzi dne 25. října 2007 V. MAJETEK NADACE K I. FINANČNÍ MAJETEK Základní nadační jmění a příspěvky NIFu zapsané v nadačním rejstříku počet kusů (nominální hodnota 1 ks Kč) Portfolio držené do splatnosti dluhopisů v pořizovacích cenách: emise: 2,55/ emise: 6,55/ emise: 3,55/ emise: 3,25/ emise: 3,70/ emise: 6,40/ Kč Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM Kč Poplatky ,12 Kč Nadační jmění CELKEM ,12 Kč 4

5 II. DLOUHODOBÝ MAJETEK v pořizovacích cenách brutto zaokrouhleno na tis. Kč bankovní účty, pokladna, ceniny Kč dlouhodobý hmotný majetek Kč dlouhodobý nehmotný majetek Kč umělecká díla a kopie uměl. děl Kč zásoby Kč CELKEM Kč VI. VÝNOSY Z MAJETKU NADACE za rok 2007 I. FINANČNÍ MAJETEK Základní nadační jmění a příspěvky NIFu zapsané v nadačním rejstříku výnosy za rok 2007 Prodej PL fondu: BFN, Pioneer Investments ČSOB Nadační (Základní jmění + příspěvky NIFu) Kč Alikvotní výnos Státních dluhopisů ČR Kč výnosy z účtu Patria Direct, a.s. nadační jmění výnosy z běžného účtu ČSOB Kč 549 Kč CELKEM Kč 5

6 VII. NADAČNÍ PROJEKTY a. Obnova barokních fondů a barokního divadla: projekt mezinárodní konference a experimentálního představení barokní opery v zámeckém českokrumlovském divadle ve spolupráci se Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav, SHZ Český Krumlov, NPÚ, ú.o.p. v Českých Budějovicích a Společností přátel Českého Krumlova, o. s. projekt tvorby souboru plánů barokního divadla projekt výroby kopií kostýmů - doplnění tří kusů zámeckých muzikantských livrejí projekt výroby rekvizit na experimentální představení - girlanda, vývěsní štít projekt zmenšených kopií efektových strojů - vodopád, hlava pekla, bořící se dům. projekt výroby modelů divadelních efektových strojů b. Kulturní projekty: Spolupráce na iluminaci zámecké zahrady s Nadačním fondem Festival komorní hudby pro kulturní program Barokní noc na zámku v Českém Krumlově 30. června 2006 v rámci Festivalu komorní hudby na zámku v Českém Krumlově Prezentace barokní iluminací během prezentace Města Český Krumlov dne 14. července v Vocklabrück, Rakousko, ve spolupráci s Městem Český Krumlov Zapůjčení muzikantských livrejí pro kurz tanců Passacaille, který proběhl na zámku v Českém Krumlově v srpnu 2007 Prezentace barokních iluminací v Klášteře rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou v 30. listopadu 2007 v rámci Barokní noci u příležitosti oslav 15. výročí zápisu Města Český Krumlov na seznam UNESCO c. Publikační a popularizační projekty: Svět barokního divadla Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2004, 2005, vydán ve spolupráci se Společností přátel Českého Krumlova, o.s. 11. ročník novinové přílohy Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově ve spolupráci s vydavatelstvím Deníků Bohemia Vltava-Labe-Press, a.s. a krajskou redakcí v Č. Budějovicích, vyšel dne 22. března 2007 d. Rozvojové projekty Přihláška projektu Obnova budovy Hrádku pod zámeckou věží na 2. zámeckém nádvoří zámku Český Krumlov IV. fáze, obnova interiérů v přízemí o podporu z Finančního mechanismu EHP/Norska 6

7 e. Mezinárodní a odborné projekty 6. ročník mezinárodní konference SVĚT BAROKNÍHO DIVADLA 2007 na zámku v Českém Krumlově června 2007 Témata konference: Přednášky: 1. Domenico Pietropaolo (Kanada): The logic of gestures and physical language in the Commedia dell Arte tradition (Logika gest a výrazu těla v tradici komedie dell arte) 2. Iain MackIntosh (Velká Británie): 1765: An English attack on the two foreign influences of opera and pantomime, epitomised in the recently discovered and freshly researched painting The Downfall of Shakespeare on a Modern Stage 1765: Anglický útok na dva cizí vlivy na operu a pantomimu, shrnutý v nedávno nalezeném a zkoumaném obrazu Pád Shakespeara na moderní scéně 3. Jim Fowler (Velká Británie) Hester Booth, nee Santlow, (c ) as a Harlequin Woman Hester Booth, rozená Santlow (asi ), jako žena-harlekýn 4. Alan Andrews (Kanada) A Gardener and the Commedia Dionisio Minaggio and the Commedia dell'arte Zahradník a komedie Dionisio Minaggio a komedie dell arte 5. Jure Gantar (Kanada) The Phenomenological Nature of Lazzi Fenomenologická podstata Lazzi 6. Andrea Rousová (ČR) Prezentace výstavy Národní galerie v Praze Dvorské a lidové tance a slavnosti století 7. Cesare Molinari (Itálie) Notes on Commedia dell'arte iconography Poznámky o ikonografii komedie dell arte 8. Vicki Ann Cremona (Malta) Gherardi and Commedia dell Arte in France under Louis XIV. Gherardi a komedie dell arte ve Francii za Ludvíka XIV. 9. Adolf Scherl (ČR) Komedie dell arte v českých zemích a zámecké divadlo v Českém Krumlově 10. Helena Kazárová (ČR): Význam komedie dell arte pro vývoj jevištního tance v 18. století 11. Miloslav Blahynka (Slovensko): Prvky komedie dell arte v Mozartově Figarově svatbě Doplňkové akce v rámci konference: 1. Prezentace DVD Svět barokního divadla (sestřih z experimentálních představení ) 2. Výstava: Rekvizity z barokního divadla v prostorách depozitáře Renesančního domu. Prezentováno více jak 250 kusů rekvizit ze sbírek zámku Český Krumlov, doplněných o ikonografický materiál dokumentující použití rekvizit. Realizace výstavy: PhDr. Stanislava Slavková, Hana Mertová. 3. Barokní večer na zámku Český Krumlov v pátek 1. června 2007: Představení Commedia dell Arte v Maškarním sále krumlovského zámku. 7

8 D'Amore Rapito (Únos z lásky / Kidnapped Of Love) Účinkující: Venezia Inscena, Itálie / Venezia Inscena, Italy: Umělecký šéf / Artistic Director: Adriano Jurissevich Experimentální divadelní baletní představení v zámeckém barokním divadle. Arlequin Immortel (Nesmrtelný Harlekýn / Harlequin Immortal) Dance scenes of Commedia dell Arte from Frech and Italian sources. Reconstructed from the graphic records of F. Le Rousseau, G. L. Pécour, R. A. Feuillet and the book of engravings of G. Lambranzi Taneční výjevy komedie dell arte z francouzských a italských pramenů rekonstruováno podle grafických zápisů F. Le Rousseau, G. L. Pécoura, R. A. Feuilleta a knihy rytin G. Lambranziho Joseph Starzer Franz Anton Hilverding: La guirlande enchantée (Čarovná girlanda / Magic Garland) Ballet-pantomime from the Český Krumlov Castle Archive Balet-pantomima z českokrumlovského zámeckého archivu Účinkující: Taneční soubor Hartig a hosté / Dance Ensemble Hartig and guests Choreografie a režie / Choreography and stage direction: Helena Kazárová Musica Florea / Musica Florea Orchestra Hudební nastudování / Reconstruction of score, conductor: Marek Štryncl f. Odborné kontakty, semináře a konference Pověření členové nadace se zúčastnili těchto mezinárodních odborných aktivit: dubna 2007 Švédsko, Drottningholm - zástupci Nadace se zúčastnili zasedání Mezinárodní asociace historických divadel Perspectiv, jejíž je Nadace členem (zúčastnili se Petr Peřina a Pavel Slavko) října Velká Británie, Bury St. Edmunds - zástupci Nadace se zúčastnili zasedání Mezinárodní asociace historických divadel Perspectiv, jejíž je Nadace členem (zúčastnil se Petr Peřina) 12. června Rakousko, Vídeň - zástupci Nadace navštívili Divadelní muzeum v Lobkowitzském paláci, aby kopírovali sbírky kostýmních návrhů Bertoliho (Itálie, 18. stol. (zúčastnili se Petr Peřina a Pavel Slavko) března Wiliamsburg, USA - Pavel Slavko přednášel na odborném setkání na téma Typolobie divadla 18. století v Evropě jako podklad pro rekonstrukci divadla ve Wiliamsburgu 8

9 VIII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY: Číslo Název projektu Architektonický vývoj středověkého města na příkladu 1 Českého Krumlova 2 Barokní iluminace Obrazová publikace "Příběh 3 maškarního sálu" Žadatel Umělecká Beseda Český Krumlov, o.s. Společnost přátel Českého Krumlov, o.s. Společnost přátel Českého Krumlov, o.s. Příspěvek NADACE Kč Kč Kč 4 Simulace prostorové akustiky barokního krumlovského divadla Společnost přátel Českého Krumlov, o.s Kč 5 Po stopách Marca Pola Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru Kč 6 Hudební kultura na zámku v Č. Krumlově v raném novověku Občanské sdružení Dyškanti Kč 7 Tvorba nástrojů pro interaktivní práci s virtuálním modelem barokního divadla II. ČVÚT v Praze, Fakulta stavební Kč 8 Den s handicapem, den bez bariér Kiwanis Klub Český Krumlov, o.s Kč J. Starzer - Kouzelná girlanda, balet ze zámeckého archivu v 9 Č.Krumlově z roku 1757 Musica Florea, o.s Kč 10 Kurz tanců 17. a 18. století - Passacaille Asociace hist. Tance Kč CELKEM Kč Resumé: nadace rozdělila v roce 2007 celkem Kč a poskytla 10 nadačních příspěvků. IX. PŘIJATÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DARY NAD KČ Datum dárce částka Zentiva, a.s Kč Ondřej Macek Kč Kámen a písek, s.r.o., Český Krumlov Kč Hotel Rajský, Český Krumlov Kč JUDr. Ing. Milan Marko, Český Kč Krumlov CELKEM Kč 9

10 X. SPRÁVA PŘÍSPĚVKU NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU vloženého do nadačního jmění 1. Způsob vložení příspěvku z NIFu do nadačního jmění: Vloženo do cenných papírů - podílových listů. a. Výše příspěvku z NIF: Kč b. Základní nad. jmění : Kč CELKEM Kč 2. Nadace měla příspěvek NIF spolu se základním nad. jměním uložen k takto: Základní nadační jmění a příspěvky NIFu zapsané v nadačním rejstříku kusů Pořizovací cena emise: 2,55/ emise: 6,55/ emise: 3,55/ emise: 3,25/ emise: 3,70/ emise: 6,40/ Kč Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM Kč 10

11 3. Úrok z příspěvku NIF za rok 2006 minimální částka k rozdělení třetím osobám v roce 2007 Výnos z příspěvků NIF vložených do nad.jmění výpočet úroku dle Čl. IV. odst. 3 (jedna polovina aritmetického průměru sazeb PRIBID k prvnímu a poslednímu dni roku 2006) výše příspěvku zapsaného v nad. rejstříku za rok 2006 ½ x (2,45 + 2,71)/2 = 1, Kč výše výnosu (minimálního úroku) k rozdělení výnos (minimální úrok) snížený o přeplatek z výnosu roku 2005 (rozdělován v roce 2006) x 1,29 % = Kč = Kč úrok k rozdělení třetím osobám období, do kterého je nadace povinna výnos poskytnout třetí osobě Kč do Úrok z příspěvku NIF za rok 2007 minimální částka k rozdělení třetím osobám v roce 2008 Výnos z příspěvků NIF vložených do nad.jmění výpočet úroku dle Čl. IV. odst. 3 (jedna polovina aritmetického průměru sazeb PRIBID k prvnímu a poslednímu dni roku 2007) za rok 2007 ½ x (2,71 + 4,13)/2 = 1,71 výše příspěvku zapsaného v nad. rejstříku Kč výše výnosu (minimálního úroku) k rozdělení x 1,71 % = Kč úrok k rozdělení třetím osobám období, do kterého je nadace povinna výnos poskytnout třetí osobě Kč do

12 V Českém Krumlově 2. června 2008 Za nadaci: PhDr. Pavel Slavko, jednatel a člen správní rady Přílohy: Výrok auditora k výroční zprávě za rok 2007 Účetní závěrka - rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2007 Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2007 Témata grantových projektů na rok 2007 NIF Všeobecné podmínky k získání grantu v roce

13 Zpráva o ověření výroční zprávy ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO SPRÁVNÍ RADU ORGANIZACE NADACE BAROKNÍHO DIVADLA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV, ZÁMEK 59, ČESKÝ KRUMLOV, PSČ , IČ Ověřili jsme soulad výroční zprávy organizace Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov k s účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán organizace Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě organizace Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov k ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou k Český Krumlov dne AUDIT 99, s.r.o. Chvalšinská 236 Český Krumlov IČO: Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností : 423 Oprávněný auditor: Ing. Jan Tůma, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 660, Ing.Vendula Malečková, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1982

14 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov Zámek Český Krumlov A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek ř #REF! #REF! I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Dlouhodobý nehmotný majetek Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) Součet ř. 2 až II. Pozemky (031) Dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) Součet ř. 10 až III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Dlouhodobý finanční majetek Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Součet ř. 21 až Odesláno dne: Razítko: Podpis Odpovídá vedoucího za údaje : účetní jednotky : Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1

15 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k Oprávky k softwaru (073) dlouhodobému Oprávky k ocenitelným právům (074) majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky k stavbám (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Součet ř. 29 až B. Krátkodobý majetek ř #REF! #REF! I. Materiál na skladě (112) Zásoby Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) Součet ř. 42 až 50 a II. Odběratelé (311) Pohledávky Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)

16 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet ř. 52 až 69 minus 70 a 71 #REF! #REF! III. Pokladna (211) Krátkodobý Ceniny (213) finanční majetek Bankovní účty (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (+/-261) Součet ř. 72 až IV. Náklady příštích období (381) Jiná aktiva Příjmy příštích období (385) celkem Kursové rozdíly aktivní (386) Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV ř #REF! #REF! Kontrolní číslo ř. 1 až #REF! #REF! 3

17 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období P A S I V A c d 3 4 A. Vlastní zdroje č Vlastní jmění (901) Jmění Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků (921) Součet ř. 87 až Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X Výsledek Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) X hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) Součet ř. 91 až B. Cizí zdroje ř Rezervy (941) Dlouhodobé bankovní úvěry (953) Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Součet ř. 97 až Dodavatelé (321) Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané kratkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) Součet ř.105 až Výdaje příštích období (383) Jiná pasiva Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) Součet ř. 129 až ÚHRN PASIV ř Kontrolní číslo (ř.86 až 133) #REF! 4

18 #REF! VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY #REF! (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky #REF! #REF! IČO #REF! #REF! #REF! #REF! Číslo účtu A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Název ukazatele Číslo řádku hlavní hospodářská celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady #REF! 1 Činnosti

19 Číslo účtu Název ukazatele VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Číslo řádku Činnosti hlavní hospodářská celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 552 nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) #REF! #REF! #REF! #REF! B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy

20 Číslo účtu Číslo řádku V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Činnosti hlavní hospodářská celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 652 majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Název ukazatele Provozní dotace Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 591 Daň z příjmů D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM Kontrolní číslo #REF! #REF! #REF! #REF! 999 #REF! #REF! #REF! #REF! Odesláno den: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky: Odpovídá za údaje: #REF! 3 Telefon:

21 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO SPRÁVNÍ RADU ORGANIZACE NADACE BAROKNÍHO DIVADLA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV, ZÁMEK 59, ČESKÝ KRUMLOV, PSČ , IČ Zpráva o účetní závěrce Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o organizace Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán organizace Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika Výroční zpráva 2012 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním Nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov Zámek 59 381 01 Český Krumlov IČO: 60084081 Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov v roce 2001 Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2010 ( od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2011 1 Obsah: 1. Základní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

výroční zpráva 2009 nadace české architektury

výroční zpráva 2009 nadace české architektury 1 výroční zpráva 2009 nadace české architektury Posláním Nadace české architektury je prezentace české architektury jako nedílné součásti současného umění. Pomocí grantů, které nadace každoročně uděluje,

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více