a logaritmickou funkci a goniometrické funkce. 6.1 Násobení řad. Podívejme se neprve na násobení mnohočlenů x = x x n a y = y y n.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a logaritmickou funkci a goniometrické funkce. 6.1 Násobení řad. Podívejme se neprve na násobení mnohočlenů x = x x n a y = y y n."

Transkript

1 Matematická aalýza II předášky M. Málka cvičeí A. Hakové a R. Otáhalové Semestr letí Nekoečé řady fukcí V šesté kapitole pokračujeme ve studiu ekoečých řad. Nejprve odvozujeme základí tvrzeí o součiech řad (která později využijeme při odvozováí základích vlastostí expoeciálí a goiometrických fukcí). Poté zavádíme pojmy ekoečé řady fukcí a její bodové a stejoměré kovergece. V dalším odstavci probíráme mocié řady, které jsou základím příkladem ekoečých řad fukcí. Pomocí mociých řad pak v posledím odstavci defiujeme ěkteré elemetárí fukce: expoeciálí a logaritmickou fukci a goiometrické fukce. 6.1 Násobeí řad. Podívejme se eprve a ásobeí mohočleů x = x x a y = y y. Podle distributivího zákoa máme pro = 1 x y = x 1 y 1, = 2 x y = (x 1 y 1 ) + (x 1 y 2 + x 2 y 2 + x 2 y 1 ) (oproti předchozímu součiu přibyl součet x 1 y 2 + x 2 y 2 + x 2 y 1 ). Pro dva trojčley dostaeme = 3 x y = (x 1 y 1 + x 1 y 2 + x 2 y 2 + x 2 y 1 ) + (x 1 y 3 + x 2 y 3 + x 3 y 3 + x 3 y 2 + x 3 y 2 ) (tedy oproti ásobeí dvojčleů přibyl součet x 1 y 3 + x 2 y 3 + x 3 y 3 + x 3 y 2 + x 3 y 2 ). Jistě bychom yí byli schopi apsat které čley přibudou ásobíme-li dva -čley, toho za chvíli využijeme. Obdobě postupujeme i v případě součiu ekoečých řad. Uvažme dvě řady x a y s posloupostmi částečých součtů (s ) a (t ). Máme s t = (x 1 + x x )(y 1 + y y ) = x 1 y 1 + +x 1 y 2 + x 2 y 2 + x 2 y 1 +x 1 y 3 + x 2 y 3 + x 3 y 3 + x 3 y 2 + x 3 y 1 (6.1.1). +x 1 y + x 2 y + + x 1 y + x y + + x y 1 + x y x y 1. Posloupost (u ) = (s t ) je tedy posloupostí částečých součtů řady z, kde z = x 1 y + x 2 y + + x 1 y + x y + (6.1.2) + x y 1 + x y x y 1. Jestliže yí existují limity s = lim s a t = lim t, pak existuje i limita lim u a je rova st. Dokázali jsme tedy Věta 6.1. Necht čley řady z jsou určey předpisem (6.1.2). Kovergují-li řady x a y, pak koverguje i řada z a platí z = x y. (6.1.3) Řada z z předchozí věty se azývá (obyčejý) souči řad x a y. Věta 6.2. Necht řada z, je tvořea součiy x i y j, i, j N uspořádaými v libovolém pořadí. Pak jestliže řady x a y absolutě kovergují, koverguje absolutě i řada z a platí z = x y. (6.1.4) 6-1

2 Nekoečé řady fukcí D ů k a z. Tvrzeí, že řada z koverguje při libovolém uspořádáí čleů x i y i plye z absolutí kovergece řad x, y a věty Zbývá tedy dokázat vztah (6.1.4). Protože, jak už víme, uspořádáí čleů řady z její součet ezměí, předpokládejme, že čley poslouposti (z ) jsou uspořádáy takto: (z ) = (x 1 y 1, x 1 y 2, x 2 y 2, x 2 y 1, x 1 y 3, x 2 y 3, x 3 y 3, x 3, y 2, x 3 y 1, ). Jelikož řady x a y kovergují absolutě, pak podle věty 6.1 koverguje i řada z, tvořeá čley z = x 1 y + x 2 y + + x 1 y + x y + + x y 1 + x y x y 1 Posloupost částečých součtů této řady je vybraou posloupostí z poslouposti částečých součtů řady z, která má ezáporé čley a koverguje. Řada z tedy koverguje absolutě. Tím je věta dokázáa. Důsledek 6.3. Jestliže řady x a y absolutě kovergují, pak absolutě koverguje i řada z, kde z = x 1 y + x 2 y x y 1 a platí z = x y. Řada z z předchozího tvrzeí se azývá Cauchyho souči řad x a y. Uvažujme dvě geometrické řady p a q, Cauchyho souči řad saději pochopíme uspořádáme-li si všechy součiy p i q j kde i, j N do ekoečě velké,,tabulky pq p 2 q p 3 q p 4 q pq 2 p 2 q 2 p 2 q 3 pq 3 p 3 q 2 pq 4 Cauchyho souči q p, porovej s defiicí, je řada z jejíž čley jsou z 1 = pq (čle v levém horím rohu), z 2 = p 2 q + pq 2 (druhá diagoála zprava do leva), dále z 3 = p 3 q + p 2 q + pq 3 (třetí diagoála), až obecě z = p q + + pq. To může být velmi výhodé, jak uvidíme u mociých řad. Ale již yí, pokud by p = q, dostaeme z = p Nekoečé řady fukcí. Necht Y X R. Uvažujeme posloupost ( f ) fukcí f : X R. Symbol f azýváme ekoečou řadou fukcí, určeou posloupostí ( f ). Posloupost (h ) fukcí h : X R, defiovaou předpisem h = f 1 + f f, azýváme posloupostí částečých součtů řady f. Jestliže je posloupost částečých součtů (h ) a možiě Y bodově kovergetí, azýváme řadu f bodově kovergetí a možiě Y. Obor kovergece poslouposti (h ) azýváme oborem kovergece řady f. Je-li Z X obor kovergece řady f, pak fukci f : Z R takovou, že pro každé x Z platí f (x) = f (x) azýváme součtem řady f. Je-li posloupost (h ) a možiě Y stejoměrě kovergetí, azýváme řadu f stejoměrě kovergetí a možiě Y. Necht X = R \ {0} a f : X R, f (x) = /x. Najděme obor kovergece řady f. Necht x X. Použijeme podílové kritérium (věta 5.21) a řadu / x platí ( + 1) x lim x = lim = 1 x x.

3 Matematická aalýza II 6-3 Je-li tedy 1/ x < 1, řada / x koverguje, a tedy řada /x koverguje absolutě. Je-li 1/ x > 1 řada / x, a tedy ai řada /x esplňuje utou podmíku kovergece. Řady /1 a /( 1) divergují. Oborem kovergece řady f je tedy možia (, 1) (1, ). Stejého výsledku lze dosáhout pomocí odmociového kritéria. Věta 6.4 (Cauchy-Bolzaovo kritérium). Řada f koverguje stejoměrě a možiě Y, právě když ke každému ε > 0 existuje číslo 0 takové, že pro každé a x Y platí f f 2 < ε. (6.2.1) D ů k a z. Stačí použít větu 5.8 a posloupost částečých součtů řady f. Jestliže v (6.2.1) položíme 1 = 2, dostaeme Důsledek 6.5 (utá podmíka stejoměré kovergece řady fukcí). Jestliže řada f koverguje stejoměrě a Y, pak posloupost ( f ) koverguje stejoměrě k ule a Y. Důsledek 6.6. Jestliže řada f koverguje stejoměrě a Y, pak posloupost ( k= f k ) koverguje stejoměrě k ule a Y. Věta 6.7. Jestliže řada f koverguje a Y, pak i řada f koverguje a Y a platí f f. D ů k a z. Pro každé 1 2 a x Y platí f 1 (x) + + f 2 (x) f 1 (x) + + f 2 (x) Prví část tvrzeí je tedy důsledkem věty 6.4. Druhou část dokazuje ásledující výpočet: f (x) = lim ( f 1(x) + + f (x)) lim ( f 1(x) + + f (x) ) = f (x). Jestliže řada f koverguje stejoměrě a Y (což podle věty 6.7 zameá, že řada f a Y rověž stejoměrě koverguje) říkáme, že řada a Y koverguje absolutě stejoměrě. Věta 6.8. Necht ( f ) a (g ) jsou poslouposti reálých fukcí a X. Jestliže ( f ) (g ) a řada g koverguje stejoměrě a Y, pak řada f koverguje absolutě stejoměrě a Y. D ů k a z. Řada g splňuje a Y podmíku Cauchyho-Bolzaova kritéria (věta 6.4). Ke každému ε > 0 tedy existuje číslo 0 takové, že pro každé platí g g 2 < ε. Jelikož ( f ) (g ), řada f rověž a Y splňuje podmíku Cauchyho-Bolzaova kritéria. Řada f tedy a Y koverguje absolutě stejoměrě. Jsou-li fukce g kostatí, plye stejoměrá kovergece řady g z její bodové kovergece (ověřte!). V tomto případě je použití uvedeé věty velmi výhodé (porovej s příkladem 2). Následující důležité tvrzeí je bezprostředím důsledkem věty 5.9. Věta 6.9. Necht fukce f jsou spojité a možiě Y a řada f stejoměrě koverguje k fukci f a Y. Pak fukce f je a možiě Y spojitá. D ů k a z. Stačí aplikovat větu 5.9 a posloupost částečých fukcí řady f (jak?). Důsledek Necht řada f stejoměrě koverguje a možiě Y k fukci f a echt pro každé N existuje limita lim x x0 f (x) = a. Pak řada a koverguje, limita lim x x0 f (x) existuje a platí a = lim x x 0 f (x). 6.3 Mocié řady. Výsledky předchozího odstavce aplikujeme a důležitý typ řad fukcí, a mocié řady.

4 Nekoečé řady fukcí Necht X = R, x 0 R a (a ) je posloupost reálých čísel. Defiujme posloupost fukcí f : R R předpisem f 1 = a 1, f = a (x x 0 ) 1, pro > 1. (6.3.1) Řada f se azývá mociá řada, číslo x 0 její střed, posloupost a její posloupost koeficietů. Pro = 1 a x = x 0 výraz a (x x 0 ) 1 emá smysl (číslo 0 0 eí defiováo). Proto bylo uté fukci f 1 defiovat zvlášt. Na druhou strau, abychom se apříště vyhuli epříjemostem s defiováím advakrát, domluvíme se takto: kdykoli apíšeme mociou řadu a (x x 0 ) 1, budeme mít a mysli řadu, jejíž prví čle je kostatí fukce a 1. Věta Obor kovergece mocié řady a (x x 0 ) 1 je eprázdý iterval koečé délky se středem v x 0 ebo možia R. V prvím případě je poloměr itervalu rove číslu 1/p, kde p = lim sup a, (6.3.2) ve druhém případě je p = 0. V každém vitřím bodě svého oboru kovergece mociá řada koverguje absolutě. D ů k a z. Zvolme x R. Je-li x = x 0, řada a (x x 0 ) 1 absolutě koverguje. Předpokládejme, že x x 0 a ozačme p = lim sup a. Z limitího odmociového kritéria (věta 5.23) plye, že je-li x x 0 p < 1, řada a (x x 0 ) 1 absolutě koverguje a je-li x x 0 p > 1, pak tato řada diverguje. Odtud plye, že oborem kovergece řady a (x x 0 ) 1 je iterval se středem v x 0 a poloměrem 1/p (jestliže 0 < p < ) ebo iterval (, ) (je-li p = 0) ebo iterval [x 0, x 0 ] (je-li p = ). Kovergece v kocových bodech (tedy kdy x x 0 p = 1) je pro tvrzeí epodstatá. 1) Obor kovergece mocié řady a (x x 0 ) 1 se azývá iterval kovergece této řady a jeho poloměr poloměr kovergece této řady (je-li itervalem kovergece možia R, je tedy poloměr kovergece řady rove ). Uvažujme řadu ( 1) +1 (x + 1) +1. (6.3.3) Najdeme iterval kovergece této řady. Pro x R aplikujeme odmociové kritérium a řadu x (řada absolutích hodot z (6.3.3)) (je to řada ezáporých reálých čísel). Platí lim x x + 1 = lim x + 1 = x + 1. Naše řada tedy koverguje absolutě pro x + 1 < 1, tedy pro x ( 2, 0) a diverguje pro x + 1 > 1, tedy pro x (, 2) (0, ). Poloměr kovergece této řady je tedy 1. Zbývá vyšetřit kovergeci řady pro x = 2 a 1) To zameá, že se může stát, že oborem kovergece bude z jedé stray otevřeý a z druhé stray uzavřeý iterval (porovej s příkladem za ásledujícím odstavcem).

5 Matematická aalýza II 6-5 x = 0. V prvím případě se jedá o harmoickou řadu, která diverguje, ve druhém o alterující řadu, o íž sado pomocí Leibizova kritéria zjistíme, že koverguje. Itervalem kovergece aší mocié řady je tedy iterval ( 2, 0]. Stejého výsledku lze dosáhout i pomocí podílového kritéria. Věta Mociá řada a (x x 0 ) 1 s poloměrem kovergece r koverguje stejoměrě a itervalu [x 0 p, x 0 + p] pro každé kladé p < r. D ů k a z. Podle věty 6.11 řada a p 1 koverguje absolutě. Navíc pro každý prvek x [x 0 p, x 0 + p] platí a x x 0 1 a p 1. Tvrzeí tedy plye z věty ) Důsledek Součet mocié řady a (x x 0 ) 1 je fukce spojitá ve všech vitřích bodech jejího itervalu kovergece. D ů k a z. Plye z předchozí věty a z věty Expoeciálí fukce a logaritmus. Uvažujme mociou řadu x /!. Pomocí podílového kritéria sado zjistíme (viz. příklad 5), že oborem kovergece této řady je R. Můžeme tedy defiovat fukci exp : R (0, ) 3) předpisem exp(x) = x!. (6.4.1) Tato fukce se jmeuje expoeciálí fukce. Klademe e = exp(1). Číslo e azýváme Eulerovo číslo. 4) Je-li e = exp(1), je pouhým využitím defiice fukce exp dostaeme, že 1/! = e. Následující tvrzeí shruje základí vlastosti fukce exp. Věta Fukce exp je spojitá. 2. Pro každé x, y R, platí exp(x + y) = exp(x) exp(y). 3. Fukce exp je rostoucí. 4. lim x exp(x) = a lim x exp(x) = 0. D ů k a z. 1. Plye z důsledku Máme exp(x) exp(y) = x! y! = ( ) y =! + x y 1 1!( 1)! + + x! = (( ) ( ) ( ) 1 y + x y )x! =! (x + y) (biomická věta) = exp(x + y). (důsledek 6.3 součet po diagoálách) 3. Jestliže x < y, pak pro každé N je x /! < y /!. Řady pro exp(x) a exp(y) přitom mají ezáporé čley, což zameá, že exp(x) < exp(y). Tím jsme dokázali, že fukce exp je rostoucí a itervalu [0, ). Ze vztahu exp(x) exp( x) = 1 (který plye z bodu 2.) yí sado odvodíme (jak?), že fukce exp je rostoucí i a itervalu (, 0]. 4. Podle bodu 3. je exp(1) > exp(0), eboli e > 1. Podle bodu 2. je exp() = e. Odtud plye, že lim exp() =. Z bodu 3. ovšem plye, že také lim x exp(x) =. Hodota druhé limity plye z toho, že exp( x) = 1/ exp(x). 2) Zde je vidět, jak je výhodé ohraičeí kostatími fukcemi (jsou to fukce a p 1 ). 3) To, že jsme mohli vzít za obor hodot iterval (0, ) ukáže ásledující věta. 4) Časem se ukáže, že 1/! = lim(1 + 1/). Tím bude odstraěa estrovalost, vziklá dvojím defiováím čísla e.

6 Nekoečé řady fukcí Důsledek Pro každé celé číslo k platí exp(k) = e k. 2. exp(r) = (0, ). 3. Fukce exp je homeomorfismus. D ů k a z. 1. Plye ihed z bodu 2. předchozí věty. 2. Plye z bodů 3. a 4. předchozí věty. 3. Plye z bodů 1. a 3. předchozí věty, z věty 4.21 a z bodu 2. tohoto důsledku. Iverzí fukci k fukci exp azýváme přirozeý logaritmus a ozačujeme symbolem l. Následující tvrzeí je jedoduchým důsledkem vlastostí expoeciálí fukce. Věta Fukce l je spojitá. 2. Pro každé x 1, x 2 (0, ) je l(x 1 x 2 ) = l(x 1 ) + l(x 2 ). 3. Fukce l je rostoucí. 4. lim x 0 + l(x) = a lim x l(x) =. D ů k a z. 1. Plye z bodu 3. důsledku Ozačme y 1 = l(x 1 ), y 2 = l(x 2 ). Máme l(x 1 x 2 ) = l(e y 1 e y 2 ) = l(e y 1+y 2 ) = y 1 + y 2 = l(x 1 ) + l(x 2 ). 3. Iverzí fukce k roustoucí fukci je vždy rostoucí (proč?). 4. Z věty 4.26 vyplývá že tyto limity existují (v R). Ozačíme-li lim x 0 + l(x) = a a lim x l(x) = b, máme podle věty 4.24 lim x a ex = lim y 0 el(y) = lim l(y) = 0 + y 0 + což zameá, že a =. Podobě, z lim x b ex = lim y el(y) = lim y = y plye, že b =. Nyí můžeme defiovat expoeciálí a logaritmickou fukci o libovolém základu. Pro libovolé číslo a > 0 defiujeme fukci exp a : R (0, ) předpisem exp a (x) = e x l(a). (6.4.2) Fukce exp a se azývá expoeciálí fukce o základu a. Následující věta shruje její základí vlastosti (všechy sado vyplývají z vlastostí fukcí exp a l; proto echáme její důkaz a čteáři). Věta Fukce exp a je spojitá. 2. Pro každé x, y R platí exp a (x + y) = exp a (x) exp a (y). 3. Je-li a (0, 1), je fukce exp a klesající. Pro a = 1 je kostatí a pro a > 1 rostoucí. 4. Je-li a (0, 1), je lim x exp a (x) = 0 a lim x exp a (x) =, je-li a > 1 je lim x exp a (x) = a lim x exp a (x) = Důsledek Pro každé celé číslo k platí exp a (k) = a k. 2. Pro a 1 je exp a (R) = (0, ). 3. Pro a 1 je exp a homeomorfismus. Vzhledem k bodu 1. uvedeého důsledku je přirozeé zavést ozačeí exp a (x) = a x pro libovolé reálé číslo a. Ihed dostáváme (a x ) y = a xy. Necht a (0, 1) (1, ). Iverzí fukce k fukci exp a se azývá logaritmus o základu a a ozačuje l a. Základí vlastosti této fukce si milý čteář již sado odvodí sám. 6.5 Goiometrické fukce. Podobě jako expoeciálí fukce se defiují i fukce goiometrické. Fukce sius si : R [ 1, 1] a kosius cos : R [ 1, 1] jsou defiováy předpisem

7 Matematická aalýza II 6-7 si(x) = ( 1) x 2+1 (2 + 1)!, (6.5.1) cos(x) = ( 1) x2 (6.5.2) (2)! (opět lze zjistit, že řady a pravé straě kovergují pro každé x R, což ás opravňuje vzít za defiičí obor R; později se ukáže, že maximum a miimu těchto fukcí je 1 a 1, proto oborem hodot může být iterval [ 1, 1]). Základí vlastosti goiometrických uvádí ásledující věta. Věta Fukce si a cos jsou spojité. 2. Fukce si je lichá, fukce cos je sudá. 3. Pro každé x, y R platí a si(x + y) = si(x) cos(y) + cos(x) si(y) cos(x + y) = cos(x) cos(y) si(x) si(y). (součtový vzorec pro sius) (součtový vzorec pro kosius) D ů k a z. 1. Plye z důsledku Plye z tvrzeí 3. věty Dokážeme ejprve součtový vzorec pro sius. Vyjádřeme si výrazy si(x) cos(y) a cos(x) si(y) jako cauchyovy součiy řad z (6.5.1) a (6.5.2) (tedy použijeme důsledek 6.3, můžeme, řady jsou přece absolutě kovergetí (ověřte!)). Máme x x y2 2! x y 4 4! x y6 6! x3 3! x 3 y 2 3!2! x3 y 4 3!4! si(x) cos(y) x 5 5! x5 y 2 5!2! x 7 7! y x2 y 2! x 4 y 4! x6 y 2! si(y) cos(x) y3 3! x 2 y 3 2!3! x4 y 3 4!3! y 5 5! x2 y 5 2!5! Vezmeme-li postupě z obou těchto tabulek ejprve prví diagoály a sečteme je potom druhé a tak dále (to přece můžeme, jsou to absolutě kovergetí řady, porovej s větou 5.27), dostaeme řadu ( ) x 3 a = (x + y) 3! + x2 y + x y2 2! 2! + y3 + 3! = = + ( x 5 5! + x4 y 4! + x3 y 2 3!2! + x2 y 3 2!3! + x y4 4! + y5 5! 2+1 ( 1) x 2+1 k y k (2 + 1 k)!k! k=0 2+1 ( 1) 1 ( ) x 2+1 k y k (2 + 1)! k k=0 ) y7 7!

8 Nekoečé řady fukcí = (x + y)2+1 ( 1) = si(x + y) (2 + 1)! Obdobým způsobem lze dokázat i součtový vzorec pro kosius te ale přeecháváme tobě čteáři. Důsledek Pro každé x R platí si(2x) = 2 si(x) cos(x) a cos(2x) = cos 2 (x) si 2 (x). 2. Pro každé x R platí si 2 (x) + cos 2 (x) = 1. D ů k a z. 1. Plye ze součtových vzorců siu a kosiu. 2. V součtovém vzorci pro kosius položíme y = x, využijeme bodu 2. předchozí věty a toho, že cos(0) = 1. Potom tedy dostáváme 1 = cos(x x) = cos(x) cos( x) si(x) si( x) = cos 2 (x) + si 2 (x). Lze dokázat, ale zatím to eí v ašich silách, že takto defiovaé fukce si a cos mají téže vlastosti, s imiž se čitatel v předchozím studiu setkal. Zopakujme pouze, že fukce si a cos jsou periodické a poloviu jejich periody budeme začit π. 5) Další vlastosti goiometrických fukcí zde již ezmiňujeme, spoléháme se a čteářovy dřívější zalosti, o dalších goiometrických fukcích se zde již je zmííme. Defiujeme fukci ta : R \ {π/2 + kπ k Z} R, tak že položíme ta(x) = si(x)/ cos(x), tuto fukci azveme tages. Obdobě defiujeme fukci kotages cota : R \ {kπ k Z} R, cota(x) = cos(x)/ si(x). 6.6 Cyklometrické fukce. Iverzí fukce ke zúžeým fukcím si : [ π/2, π/2] [ 1, 1], cos : [0, π] [ 1, 1], ta : ( π/2, π/2) R a cota : (0, π) R azýváme arkus sius, arkus kosius, arkus tages a arkus kotages, začíme je arcsi, arccos, arcta a arccota. Vlastosti těchto fukcí laskavě poecháváme k prozkoumáí čteáři. Příklady 1. Najděte obor kovergece řady f, jestliže f (x) = (x 2) /. Řešeí: Použijeme odmociové kritérium a řadu f lim sup x 2 = lim sup x 2 = x 2. 1 Z odmociového kritéria dostáváme, že pro x 2 < 1 řada f koverguje a podle věty 5.25 koverguje i f. Pro x 2 > 1 řada f a tudíž i f esplňuje utou podmíku kovergece. Zbývá ám ověřit případy x = 3 a x = 1. Pro x = 3 jde o řadu 1/, tedy o harmoickou řadu, která, jak jistě víme, ekoverguje. Pro x = 1 jde o řadu ( 1) /, tato řada je kovergetí. Lze se o tom přesvědčit Leibitzovým kritériem. Celkově, oborem kovergece aší řady je iterval [1, 3). 2. Dokažte, že řada f stejoměrě koverguje a I, jestliže f (x) = e 1 x a I = [1, ). Řešeí: Pokusíme se k řadě f ajít stejoměrě kovergetí majoratu. Nejlépe se pro teto účel hodí řada kostatích fukcí (pro ty přece stejoměrá kovergece plye z kovergece, proč?). Každou fukci f shora ohraičíme kostatí fukcí g (x) = sup x [1, ) f (x). Protože každá z fukcí f je a itervalu [1, ) klesající (opravdu f (x) = f (x) = 1/ 1/e x, fukce 1/ je 5) Zámé Ludolfovo číslo. Pomocí součtu ekoečé řady jej lze defiovat π = 4 ( 1)

9 Matematická aalýza II 6-9 kostatí a e x rostoucí), abývá f svého maxima v bodě 1. Proto g (x) = f (1) = 1/e, řada 1/e je kovergetí (ověřte odmociovým kritériem!) a řada g, tudíž i f, je stejoměrě kovergetí. 3. Ukažte, že součet řady fukcí f, kde f : [0, 1] R, f (x) = 5x2 2 je spojitá fukce. Řešeí: Je jasé, že každá z fukcí f je spojitá, pokud se ám podaří ukázat, že řada f koverguje stejoměrě a [0, 1], pak i její součet bude utě spojitá fukce. Stejě jako v předchozím příkladě se pokusíme fukce f shora ohraičit kostatími fukcemi. Jelikož f 0 a pro každé x [0, 1] platí 5x 2 5, vezmeme posloupost (g ) kostatích fukcí, g (x) = 5/ 2, pro které platí f g a protože g = 5/ 2 koverguje (ověřte podílovým kritériem!), podařilo se ám řadu fukcí f shora ohraičit stejoměrě kovergetí řadou fukcí g. 4. Najděte obor kovergece mocié řady se středem v x 0 a posloupostí koeficietů (a ), jestliže x 0 = 0 a a = 5. Řešeí: Počítejme poloměr kovergece r = 1/p, kde p = lim sup 5. Tedy p = lim sup 5 = lim sup 5 = 1 5. Víme, že řada koverguje pro x (x 0 r, x 0 + r) = ( 1 5, 1 5 ), jak je tomu v kocových bodech musíme prozkoumat zvlášt. Pro x = 1 5, jde o řadu 5 ( 5 1 ) = ( 1), která ale esplňuje utou podmíku kovergece. Obdobě je tomu i pro x = 1 5. Celkově dostáváme, že itervalem kovergece této řady je ( 5 1, 1 5 ). 5. Najděte obor kovergece řady x!. Řešeí: Využijeme limitího podílového kritéria. Počítejme lim sup f +1 f = lim sup x +1 ( + 1)! x pro každé x R. Tedy oborem kovergece je R.! x = lim = 0, Cvičeí 1. Najděte obor kovergece řady f, jestliže a) f (x) = (3 x) ; b) f (x) = x(x + ) ; c) f (x) =! (x 2 + 1)(x 2 + 2) (x 2 + ) ; d) f (x) = 1 ( ) x ; x e) f (x) = l (3x); f) f (x) = cos(x) e x. 2. Dokažte ásledující tvrzeí: Je-li f kovergetí řada kostatích fukcí f : X R, pak tato řada koverguje a X stejoměrě. 3. Dokažte, že řada =2 f stejoměrě koverguje a I, jestliže a) f (x) = 1 x 4 + 2, I = R; b) f (x) = x 2 e x, I = [0, ); c) f (x) = x x 2, I = [0, ); d) f (x) = 1 2 2x, I = R; + e

10 Nekoečé řady fukcí e) f (x) = cos(x) 2, I = R; f) f (x) = si(x), I = R; ( ) g) f (x) = l 1 + x l 2, I = ( 1, 1); h) f (x) = ( 1) () + si(x), I = [0, 2π]; i) f (x) = ( 1) x +, I = (0, ); j) f (x) = e 2 x 2 3, I = R. 4. Dokažte, že součet řady f je spojitá fukce, kde e x2 ( 2 + 1). 5. Najděte obor kovergece mocié řady se středem x 0 a posloupostí koeficietů (a ), jestliže a) f (x) = cos(x) ( + 1) ; b) f (x) = si(x) ( + 1) ; c) f (x) = a) x 0 = 0, a = 5 ; b) x 0 = 0, a =!; c) x 0 = 0, a = 3 2 ; d) x 0 = 0, a = 3 + ( 1) ; e) x 0 = 2, a = ( 1) + ; f) x 0 = 2, a =!. 6. Najděte obor kovergece řady f, jestliže a) f (x) = x 2 1 (2 1)!(2 1) ; b) f (x) = 3 2 x 2 ; c) f (x) =!x 2 ; d) f (x) = x2 2 ; e) f (x) = ( 1)5 1 1 ; f) f (x) = 10 2 (2x 3). 7. Pomocí Cauchyho součiu řad ukažte, že platí ásledující rovosti a) cos(x + y) = cos(x) cos(y) si(x) si(y); b) exp(1 1) = Bud a = ( 1). Dokažte, že Cauchyho souči řad a a ekoverguje. Obyčejý souči řad a a ale koverguje (proč?). Jak je to možé? 9. Pomocí Cauchyho součiu spočtěte druhou mociu řady ( 1 5 ) 1. Výsledky 1. a) (2, 4); b) ; c) R \ {0}; d) (, 0); e) (1/3e, e/3); f) { π/2 π = 0, 1, 2, } (0, ). 3. a) Stejoměrě kovergetí majorata a I : g (x) = 1/ 2 ; b) g (x) = e ; c) g (x) = 1/2 2 ; e) g (x) = 2 ; f) g (x) = 3/2 ; h) g (x) = ( 1) /; i) g (x) = ( 1) /; j) g (x) = 1/ a) Stejoměrě kovergetí majorata: g (x) = 1/(( + 1)); b) g (x) = 1/(( + 1)); c) g (x) = 1/(( 2 + 1)). 5. a) ( 1 5, 1 5 ); b) {0}; c) ( 2 3 2, 3 2 2); e) (1, 3); f) (2 e, 2 + e). 6. b) ( 1 3, 1 3 ); c) {0}; d) ( 2, 2); e) ; f) ( , )

5. Posloupnosti a řady

5. Posloupnosti a řady Matematická aalýza I předášky M. Málka cvičeí A. Hakové a R. Otáhalové Zimí semestr 2004/05 5. Poslouposti a řady 5.1 Limita a hromadé hodoty. Mějme posloupost x ) prvků Hausdorffova topologického prostoru

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b Najděte itu Poslouposti a číselé řady ) + Protože + = + x ) + + =, je + + + + ) + = = 0 + + Najděte itu 3 si! + Protože je si! a 3 = 0, je 3 si! = 0 Najděte itu + a + a + + a + b + b, a

Více

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0 Nekoečé řady, geometrická řada, součet ekoečé řady Defiice Výraz a 0 a a a, kde {a i } i0 je libovolá posloupost reálých čísel, azveme ekoečou řadou Číslo se azývá -tý částečý součet Defiice Nekoečá řada

Více

1 Nekonečné řady s nezápornými členy

1 Nekonečné řady s nezápornými členy Nekoečé řady s ezáporými čley Příklad.. Rozhoděte o kovergeci ásledující řady Řešeí. Pro každé N platí Řada tg. tg. diverguje, a proto podle srovávacího kritéria diverguje také řada tg. Příklad.. Určete

Více

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace: . cvičeí Příklady a matematickou idukci Dokažte:.! . Návody:. + +. + i i i i + + 4. + + + + + + + + Operace s možiami.

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova uiverzita Přírodovědecká fakulta Zuzaa Došlá, Vítězslav Novák NEKONEČNÉ ŘADY Bro 00 c Zuzaa Došlá, Vítězslav Novák, Masarykova uiverzita, Bro, 998, 00 ISBN 80-0-949- 3 Kapitola 3 Řady absolutě

Více

je číselná posloupnost. Pro všechna n položme s n = ak. Posloupnost

je číselná posloupnost. Pro všechna n položme s n = ak. Posloupnost Číselé řady Defiice (Posloupost částečých součtů číselé řady). Nechť (a ) =1 je číselá posloupost. Pro všecha položme s = ak. Posloupost ( s ) azýváme posloupost částečých součtů řady. Defiice (Součet

Více

(3n + 1) 3n Příklady pro samostatnou práci

(3n + 1) 3n Příklady pro samostatnou práci ... 4. 5. 6. 0 0 0 a q koverguje pro q < geometrická řada diverguje harmoická řada koverguje srovejte s teleskopickou řadou + + utá podmíka kovergece + 4 + + 7 ití srovávací kritérium, srováí s ití podílové

Více

Mocninné řady - sbírka příkladů

Mocninné řady - sbírka příkladů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mocié řady - sbírka příkladů Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.

Více

Matematická analýza I

Matematická analýza I 1 Matematická aalýza ity posloupostí, součty ekoečých řad, ity fukce, derivace Matematická aalýza I látka z I. semestru iformatiky MFF UK Zpracovali: Odřej Keddie Profat, Ja Zaatar Štětia a další 2 Matematická

Více

Přednáška 7, 14. listopadu 2014

Přednáška 7, 14. listopadu 2014 Předáška 7, 4. listopadu 204 Uvedeme bez důkazu klasické zobecěí Leibizova kritéria (v ěmž b = ( ) + ). Tvrzeí (Dirichletovo a Abelovo kritérium). Nechť (a ), (b ) R, přičemž a a 2 a 3 0. Pak platí, že.

Více

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad...

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad... Obsah 1 Mocié řady 1 1.1 Defiice a vlastosti mociých řad.................... 1 1. Rozvoj fukce do mocié řady...................... 5 1.3 Aplikace mociých řad........................... 10 1 Kapitola 1

Více

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil Text byl vytvoře v rámci realizace projektu Matematika pro ižeýry 2. století (reg. č. CZ..07/2.2.00/07.0332), a kterém se společě podílela Vysoká škola báňská Techická

Více

11.1 Úvod. Definice : [MA1-18:P11.1] definujeme pro a C: nedefinujeme: Posloupnosti komplexních čísel

11.1 Úvod. Definice : [MA1-18:P11.1] definujeme pro a C: nedefinujeme: Posloupnosti komplexních čísel KAPITOLA : Číselé řdy MA-8:P.] Ozčeí: R {, +} R R C {} C rozšířeá komplexí rovi evlstí hodot, číslo, bod U ε {x C x < ε } pro C, ε > 0 U K {x C x > K } pro K 0 defiujeme pro C: ±, je pro 0, edefiujeme:

Více

I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem. z k k!. ( ) e z = k=0

I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem. z k k!. ( ) e z = k=0 8. Elemetárí fukce I. Expoeciálí fukce Defiice: Pro komplexí hodoty z defiujeme expoeciálí fukci předpisem ) e z = z k k!. Vlastosti expoeciálí fukce: a) řada ) koverguje absolutě v C; b) pro z = x + jy

Více

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel Komplexí čísla Defiice komplexích čísel Komplexí číslo můžeme adefiovat jako uspořádaou dvojici reálých čísel [a, b], u kterých defiujeme operace sčítáí, ásobeí, apod. Stadardě se komplexí čísla zapisují

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

Definice obecné mocniny

Definice obecné mocniny Defiice obecé mociy Zavedeí obecé mociy omocí ity číselé oslouosti lze rovést ěkolika zůsoby Níže uvedeý zůsob využívá k defiici eoeciálí fukce itu V dalším budeme otřebovat ásledující dvě erovosti: Lemma

Více

Abstrakt. Co jsou to komplexní čísla? K čemu se používají? Dá se s nimi dělat

Abstrakt. Co jsou to komplexní čísla? K čemu se používají? Dá se s nimi dělat Komplexí čísla Hoza Krejčí Abstrakt. Co jsou to komplexí čísla? K čemu se používají? Dá se s imi dělat ěco cool? Na tyto a další otázky se a předášce/v příspěvku pokusíme odpovědět. Proč vzikla komplexí

Více

Kapitola 1. Nekonečné číselné řady. Definice 1.1 Nechť {a n } n=1 je posloupnost reálných čísel. Symbol. a n nebo a 1 + a 2 + a

Kapitola 1. Nekonečné číselné řady. Definice 1.1 Nechť {a n } n=1 je posloupnost reálných čísel. Symbol. a n nebo a 1 + a 2 + a Kpitol Nekoečé číselé řdy Defiice. Nechť { } je posloupost reálých čísel. Symbol ebo + 2 + 3 +... zýváme ekoečou číselou řdou. s = i= i = + 2 +... + zveme -tý částečý součet řdy {s } posloupost částečých

Více

STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ

STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE Ztím ebylo v těchto textech věováo příliš pozorosti kovergeci fukcí, t jko limit poslouposti ebo součet řdy. Jik byl kovergece poslouposti fukcí ebo řdy brá jko bodová kovergece.

Více

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové:

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové: Užitečé zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičeím z Kalkulu 3 od Kristýy Kucové: http://www.karli.mff.cui.cz/~kucova/historie8. php K posloupostem řad a fukcí Ilja Čerý: Iteligetí kalkulus. Olie zde:

Více

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie 1 Uzavřeá Gaussova rovia a její topologie Podobě jako reálá čísla rozšiřujeme o dva body a, rozšiřujeme také možiu komplexích čísel. Nepřidáváme však dva body ýbrž je jede. Te budeme začit a budeme ho

Více

ZS 2018/19 Po 10:40 T5

ZS 2018/19 Po 10:40 T5 Cvičeí - Matematická aalýza ZS 08/9 Po 0:40 T5 Cvičeí 008 Řešte erovice v R: 8, log 3 ( 3+3 0 Částečý součet geometrické řady: pro každé q C, q, a N platí 3 Důsledek: +q +q + +q = q+ q si+si+ +si = si

Více

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - - DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ ÚVODNÍ POZNÁMKY I derivace podobě jako limity můžeme počítat ěkolikerým způsobem a to kokrétě pomocí: defiice vět o algebře

Více

P. Girg. 23. listopadu 2012

P. Girg. 23. listopadu 2012 Řešeé úlohy z MS - díl prví P. Girg 2. listopadu 202 Výpočet ity poslouposti reálých čísel Věta. O algebře it kovergetích posloupostí.) Necht {a } a {b } jsou kovergetí poslouposti reálých čísel a echt

Více

11. přednáška 16. prosince Úvod do komplexní analýzy.

11. přednáška 16. prosince Úvod do komplexní analýzy. 11. předáška 16. prosice 009 Úvod do komplexí aalýzy. Tři závěrečé předášky předmětu Matematická aalýza III (NMAI056) jsou věováy úvodu do komplexí aalýzy. Což je adeseá formulace eboť časový rozsah ám

Více

Kapitola 4 Euklidovské prostory

Kapitola 4 Euklidovské prostory Kapitola 4 Euklidovské prostory 4.1. Defiice euklidovského prostoru 4.1.1. DEFINICE Nechť E je vektorový prostor ad tělesem reálých čísel R,, : E 2 R. E se azývá euklidovský prostor, platí-li: (I) Pro

Více

Nekonečné řady. 1. Nekonečné číselné řady 1.1. Definice. = L L nekonečnou posloupnost reálných čísel. a) Označme { a }

Nekonečné řady. 1. Nekonečné číselné řady 1.1. Definice. = L L nekonečnou posloupnost reálných čísel. a) Označme { a } Nekoečé řdy. Nekoečé číselé řdy.. Defiice ) Ozčme { } { } = L L ekoečou posloupost reálých čísel.,,,,, Nekoečá číselá řd je součet tvru = + + + L+ + L. Jedotlivá čísl,,, L,, L se zývjí čley řdy, čle obvykle

Více

Kapitola 5 - Matice (nad tělesem)

Kapitola 5 - Matice (nad tělesem) Kapitola 5 - Matice (ad tělesem) 5.. Defiice matice 5... DEFINICE Nechť T je těleso, m, N. Maticí typu m, ad tělesem T rozumíme zobrazeí možiy {, 2,, m} {, 2,, } do T. 5..2. OZNAČENÍ Možiu všech matic

Více

1 Základní pojmy a vlastnosti

1 Základní pojmy a vlastnosti Základí pojmy a vlastosti DEFINICE (Trigoometrický polyom a řada). Fukce k = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrický polyom. Řada = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrická řada. TVRZENÍ (Ortogoalita).

Více

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 2012 / 13 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

3. ELEMENTÁRNÍ FUNKCE A POSLOUPNOSTI. 3.1 Základní elementární funkce. Nejprve uvedeme základní elementární funkce: KONSTANTNÍ FUNKCE

3. ELEMENTÁRNÍ FUNKCE A POSLOUPNOSTI. 3.1 Základní elementární funkce. Nejprve uvedeme základní elementární funkce: KONSTANTNÍ FUNKCE ELEMENTÁRNÍ FUNKCE A POSLOUPNOSTI Základí elemetárí fukce Nejprve uvedeme základí elemetárí fukce: KONSTANTNÍ FUNKCE Nechť a je reálé číslo Potom kostatí fukcí rozumíme fukce f defiovaou předpisem ( f

Více

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ ) Pojem ukce, gra ukce De: Fukcí reálé proměé azýváme pravidlo, které každému reálému číslu D přiřazuje právě jedo reálé číslo y H Toto pravidlo začíme ejčastěji

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Fukce RNDr. Yvetta Bartáková Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou Limita poslouposti a fukce VY INOVACE_0 9_M Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou A) Limita poslouposti Říkáme, že posloupost a je kovergetí,

Více

I. TAYLORŮV POLYNOM ( 1

I. TAYLORŮV POLYNOM ( 1 I. TAYLORŮV POLYNOM Připomeňme si defiice elemetárích fukcí: a si( = 2+ = ( (2+! b cos( = 2 = ( (2! c e = =!. Dokažte, že Taylorův polyom k-tého řádu v bodě pro fukce f je rove polyomu P : (tyto výsledky

Více

6.2. ČÍSELNÉ ŘADY. V této kapitole se dozvíte:

6.2. ČÍSELNÉ ŘADY. V této kapitole se dozvíte: 6.2. ČÍSELNÉ ŘADY V této kpitole se dozvíte: jk defiujeme číselou řdu; defiici kovergece řdy jejího součtu; jk vypdá ritmetická, geometrická hrmoická řd jk je to s jejich kovergecí; jk zí utá podmík kovergece

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Ivaa Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY. Bakalářská práce BRNO 2012 PAVLA STARÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY. Bakalářská práce BRNO 2012 PAVLA STARÁ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY Bakalářská práce BRNO 202 PAVLA STARÁ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY Rozklady celých

Více

I. TAYLORŮV POLYNOM. Taylorovy řady některých funkcí: Pro x R platí: sin(x) =

I. TAYLORŮV POLYNOM. Taylorovy řady některých funkcí: Pro x R platí: sin(x) = Taylorovy řady ěkterých fukcí: I. TAYLORŮV POLYNOM Pro R platí: si) = 2+ = ), cos) = 2 2+)! = ), 2)! e = =.! Pro, : log + ) = = ) Pro, ) a a R: + ) a = a ) =, kde ) a = a a ) a 2) a +).!. Nalezěte Taylorův

Více

n 3 lim 3 1 = lim Je vidět, že posloupnost je neklesající, tedy z Leibnize řada konverguje, ( 1) k 1 k=1

n 3 lim 3 1 = lim Je vidět, že posloupnost je neklesající, tedy z Leibnize řada konverguje, ( 1) k 1 k=1 3. cvičeí Přílady. (a) (b) (c) ( ) ( 3 ) = Otestujeme itu 3 = 3 = = 0. Je vidět, že posloupost je elesající, tedy z Leibize řada overguje, ( ) Řada overguje podle Leibizova ritéria, ebot je zjevě erostoucí.

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

Cvičení 1.1. Dokažte Bernoulliovu nerovnost (1 + x) n 1 + nx, n N, x 2. Platí tato nerovnost obecně pro všechna x R a n N?

Cvičení 1.1. Dokažte Bernoulliovu nerovnost (1 + x) n 1 + nx, n N, x 2. Platí tato nerovnost obecně pro všechna x R a n N? 1 Prví prosemiář Cvičeí 1.1. Dokažte Beroulliovu erovost (1 + x) 1 + x, N, x. Platí tato erovost obecě pro všecha x R a N? Řešeí: (a) Pokud předpokládáme x 1, pak lze řešit klasickou idukcí. Pro = 1 tvrzeí

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce skupina A 16. listopad dx

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce skupina A 16. listopad dx NMAF06, ZS 07 08 Zápočtová písemá práce skupia A 6. listopad 07 Jedotlivé kroky při výpočtech stručě, ale co ejpřesěji odůvoděte. Pokud používáte ějaké tvrzeí, ezapomeňte ověřit splěí předpokladů. Jméo

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

= + nazýváme tečnou ke grafu funkce f

= + nazýváme tečnou ke grafu funkce f D E R I V A C E F U N KCE Deiice. (derivace Buď ukce,!. Eistuje-li limitu derivací ukce v bodě a začíme ji (. lim ( + lim Deiice. (teča a ormála Přímku o rovici y ( v bodě, přímku o rovici y ( (, kde (

Více

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce VZOR 5. ledna e bx2 x 2 e x2. F (b) =

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce VZOR 5. ledna e bx2 x 2 e x2. F (b) = NAF61, ZS 17 18 Zápočtová písemá práce VZOR 5. leda 18 Jedotlivé kroky při výpočtech stručě, ale co ejpřesěji odůvoděte. Pokud používáte ějaké tvrzeí, ezapomeňte ověřit splěí předpokladů. Jméo a příjmeí:

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

Iterační výpočty projekt č. 2

Iterační výpočty projekt č. 2 Dokumetace k projektu pro předměty IZP a IUS Iteračí výpočty projekt č. 5..007 Autor: Václav Uhlíř, xuhlir04@stud.fit.vutbr.cz Fakulta Iformačích Techologii Vysoké Učeí Techické v Brě Obsah. Úvodí defiice.....

Více

NMAF063 Matematika pro fyziky III Zkoušková písemná práce 17. ledna 2019

NMAF063 Matematika pro fyziky III Zkoušková písemná práce 17. ledna 2019 Jméo: Příklad 2 3 Celkem bodů Bodů 0 8 2 30 Získáo 0 Uvažujte posloupost distribucí {f } + = D (R defiovaou jako f (x = ( δ x m, kde δ ( x m začí Diracovu distribuci v bodě m Najděte limitu f = lim + f

Více

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy 1. Číselé obory, dělitelost, výrazy 1. obor přirozeých čísel - vyjadřující počet prvků možiy - začíme (jsou to kladá edesetiá čísla) 2. obor celých čísel - možia celých čísel = edesetiá, ale kladá i záporá

Více

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - 6. - PRVNÍ DIFERENCIÁL TAYLORŮV ROZVOJ FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL PŘÍKLAD Pomocí věty o prvím difereciálu ukažte že platí přibližá rovost

Více

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015 Cvičeí k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikovaé matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičeí Zimí semestr akademického roku 2015/2016 20. listopadu 2015 Předmluva

Více

množina všech reálných čísel

množina všech reálných čísel /6 FUNKCE Základí pojmy: Fukce sudá a lichá, Iverzí fukce Nepřímá úměrost, Mociá fukce, Epoeciálí fukce a rovice Logaritmus, logaritmická fukce a rovice Opakováí: Defiice fukce, graf fukce Defiičí obor,

Více

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné Spojitost a limita fukcí jedé reálé proměé Pozámka Vyšetřeí spojitosti fukce je možo podle defiice převést a výpočet limity V dalším se proto soustředíme je problém výpočtu limit Pozámka Limitu fukce v

Více

( + ) ( ) ( ) ( ) ( ) Derivace elementárních funkcí II. Předpoklady: Př. 1: Urči derivaci funkce y = x ; n N.

( + ) ( ) ( ) ( ) ( ) Derivace elementárních funkcí II. Předpoklady: Př. 1: Urči derivaci funkce y = x ; n N. .. Derivace elemetárích fukcí II Předpoklady: Př. : Urči derivaci fukce y ; N. Budeme postupovat stejě jako předtím dosazeím do vzorce: f ( + ) f ( ) f f ( + ) + + + +... + (biomická věta) + + +... + f

Více

1 Základy Z-transformace. pro aplikace v oblasti

1 Základy Z-transformace. pro aplikace v oblasti Základy Z-trasformace pro aplikace v oblasti číslicového zpracováí sigálů Petr Pollák 9. říja 29 Základy Z-trasformace Teto stručý text slouží k připomeutí základích vlastostí Z-trasformace s jejími aplikacemi

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V Předáška 1: Vektorové prostory Vektorový prostor Pro abstraktí defiici vektorového prostoru jsou podstaté vlastosti dvou operací, sčítáí vektorů a ásobeí vektoru (reálým číslem) Tyto dvě operace musí být

Více

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS ,

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS , Řešeí písemé zkoušky z Matematické aalýzy a ZS008-09,0..009 Příklad : Spočtěte itu poslouposti 75 + 60 ) 75 60 + ) 0 + ) 0 +) 70 ) 70. 5 bodů) Řešeí:Ozačíme a : 75 + 60 75 60,dále b : + ) 0 + ) 0,akoečě

Více

U. Jestliže lineární zobrazení Df x n n

U. Jestliže lineární zobrazení Df x n n MATEMATICKÁ ANALÝZA III předášky M. Krupky Zmí semestr 999/ 3. Iverzí a mplctí zobrazeí V této kaptole uvádíme dvě důležté věty, které acházeí aplkace v moha oblastech matematky: Větu o verzím a větu o

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

2.4. INVERZNÍ MATICE

2.4. INVERZNÍ MATICE 24 INVERZNÍ MICE V této kapitole se dozvíte: defiici iverzí matice; základí vlastosti iverzí matice; dvě základí metody výpočtu iverzí matice; defiici celočíselé mociy matice Klíčová slova této kapitoly:

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti 8 Aritmetická posloupost, posloupost rostoucí a klesající Poslouposti Posloupost je fukci s defiičím oborem celých kladých čísel - apř.,,,,,... 3 4 5 Jako fukci můžeme také posloupost zobrazit do grafu:

Více

6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.1. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI

6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.1. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI 6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI V této kpitole se dozvíte: jk defiujeme posloupost reálých ebo komplexích čísel; defiici vlstí evlstí limity poslouposti; defiici pojmů souvisejících

Více

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI 6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI Fukce Dovedosti:. Základí pozatky o fukcích -Chápat defiici fukce,obvyklý způsob jejího zadáváí a pojmy defiičí obor hodot fukce. U fukcí zadaých předpisem umět správě operovat

Více

Přehled často se vyskytujících limit posloupností. = ek. = 1 lim n n! = = C = α 0+

Přehled často se vyskytujících limit posloupností. = ek. = 1 lim n n! = = C = α 0+ Neurčité výrzy (lgebr s posloupostmi divergujícími k ekoeču), zvedeí pojmu číselé řdy, defiice POSLOUPNOST ČÁSTEČNÝCH SOUČTŮ, součet řdy, TVRZENÍ O NUTNÉ PODMÍNCE KONVERGENCE ŘADY, kokrétí příkldy výpočtu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY MB202. Diferenciální a integrální počet B

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY MB202. Diferenciální a integrální počet B MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Sbírka příkladů do cvičeí MB0 Difereciálí a itegrálí počet B jaro 08 Mgr. Jakub Juráek Obsah Polyomy, racioálí lomeé fukce, iterpolace Limity a spojitost fukce

Více

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln Číselé řady - řešeé přílady ČÍSELNÉ ŘADY - řešeé přílady A. Součty řad Vzorové přílady:.. Přílad. Určete součet řady + = + 6 + +.... Řešeí: Rozladem -tého čleu řady a parciálí zlomy dostáváme + = + ) =

Více

Zkoušková písemná práce č. 1 z předmětu 01MAB3

Zkoušková písemná práce č. 1 z předmětu 01MAB3 Katedra matematiky Fakulty jaderé a fyzikálě ižeýrské ČVUT v Praze Příjmeí a jméo 1 2 3 4 5 BONUS CELKEM (13 bodů) Zkoušková písemá práce č. 1 z předmětu 01MAB3 14. leda 2016, 9:00 11:00 Pro kvadratickou

Více

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS ,

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS , Řešeí písemé zkoušky z Matematické aalýzy a ZS008-09009 Příklad : Spočtěte itu poslouposti + 3 +) 4+3 4+ 5 bodů) Řešeí: Díky tvaru jmeovatele budeme zlomek + 3 +) Z : 4+3 4+ rozšiřovatvýrazem 4+3+ 4+Přepíšemečitatele:

Více

1.2. NORMA A SKALÁRNÍ SOUČIN

1.2. NORMA A SKALÁRNÍ SOUČIN 2 NORMA A SKALÁRNÍ SOUČIN V této kapitole se dozvíte: axiomatickou defiici ormy vektoru; co je to ormováí vektoru a jak vypadá Euklidovská orma; axiomatickou defiici skalárího (také vitřího) součiu vektorů;

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina;

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina; . Náhodá veličia Většia áhodých pokusů koaých v přírodích ebo společeských vědách má iterpretaci pomocí reálé hodoty. Při takovýchto dějích přiřazujeme tedy reálá čísla áhodým jevům. Proto je důležité

Více

1 Základní matematické pojmy Logika Množiny a jejich zobrazení... 7

1 Základní matematické pojmy Logika Množiny a jejich zobrazení... 7 Semiář z matematické aalýzy I Čížek Jiří-Kubr Mila 8 září 007 Obsah Základí matematické pojmy Logika Možiy a jejich zobrazeí 7 Reálá a komplexí čísla 6 Poslouposti 7 Základí vlastosti posloupostí 7 Limita

Více

3. cvičení - LS 2017

3. cvičení - LS 2017 3. cvičeí - LS 07 Michal Outrata Defiičí obor, průsečíky os, kladost/záporost fukce a) fx) x 5x+4 4 x b) fx) x x +4x+ c) fx) 3x 9x+ x +6x 0 d) fx) x 7x+0 4 x. Řešeí a) Nulové body čitatele a jmeovatele

Více

O Jensenově nerovnosti

O Jensenově nerovnosti O Jeseově erovosti Petr Vodstrčil petr.vodstrcil@vsb.cz Katedra aplikovaé matematiky, Fakulta elektrotechiky a iformatiky, Vysoká škola báňská Techická uiverzita Ostrava Ostrava, 28.1. 2019 (ŠKOMAM 2019)

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Derivace součinu a podílu

Derivace součinu a podílu 5 Derivace součiu a podílu Předpoklad: Pedagogická pozámka: Následující odvozeí jsem převzal a amerického fzikálího kursu Mechaical Uiverse Možá eí dostatečě rigorózí, ale mě osobě se strašě líbí spojitost

Více

3. cvičení - LS 2017

3. cvičení - LS 2017 3. cvičeí - LS 07 Michal Outrata Defiičí obor, průsečíky os, kladost/záporost fukce a fx x 5x+4 4 x b fx x x +4x+ c fx 3x 9x+ x +6x 0. Řešeí a Nulové body čitatele a jmeovatele jsou { 4}. Aby vše bylo

Více

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Středoškolská techika 00 Setkáí a prezetace prací středoškolských studetů a ČVUT STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Pavel Husa Gymázium Jiřího z Poděbrad Studetská 66/II

Více

1. Přirozená topologie v R n

1. Přirozená topologie v R n MATEMATICKÁ ANALÝZA III předášy M Krupy Zií seestr 999/ Přirozeá topologie v R V prví části tohoto tetu zavádíe přirozeou topologii a ožiě R ejprve jao topologii orovaého prostoru a pa jao topologii součiu

Více

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS ,

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS , Řešeí písemé zkoušky z Mtemtické lýzy ZS008-09,9..009 Příkld : Spočtěte limitu poslouposti lim + ) 7 + 8 5 + ) 4 4 +) 5). Ozčme : + 7 +, b 8 : 5 +) 4 4 +) 5,zjímáástedy lim b. Máme 7 8 + 7 + + 7 ) + 8

Více

Vlastnosti posloupností

Vlastnosti posloupností Vlstosti posloupostí Nekoečá posloupost je fukce defiová v oboru přirozeých čísel Z toho plye, že kždá posloupost má prví čle (zčíme ), koečé poslouposti mjí i čle posledí Př Vypište prví čtyři čley poslouposti

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací 3. Náhodý výběr Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých realizací

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze limití Náhodé limití Katedra pravděpodobosti a matematické statistiky Uiverzita Karlova v Praze email: praskova@karli.mff.cui.cz 9.4.-22.4. 200 limití Outlie limití limití efiice: Řekeme, že stacioárí

Více