Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky"

Transkript

1 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková

2 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc. Pavla Macháčková, Dis. Grafické zpracování: Ing. Martin Ondra Vydal: Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arne Nováka Brno Texty podléhají licenci Creative Commons 6 Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko

3 Obsah Přes překážky k informačnímu vzdělávání... 4 Co si představujete pod pojmem informační vzdělávání?...4 Sebevzdělávání je základ... Konzultace s odborníky... Účast na odborných akcích...6 Lekce, pozorování a testování...7 Výzkum...9 Seznámení s metodami...10 I.N.S.E.R.T V-CH-D...10 Myšlenková mapa...11 Pětilístek...11 Volné psaní Čtení s předvídáním Brainstorming Kimovy hry...13 Lekce pro inspiraci...14 Jak by tedy měla lekce v modelu E-U-R vypadat? Čtenářská gramotnost s paní Láryfáry... 1 Les...17 Bajky...20 Vánoce Kraje ČR...26 Referát...29 Ekologie...31 Tvorba poznámek - téma geocaching...34 Až si budete připravovat vlastní lekci Chcete vědět víc? Medailonky

4 1 Přes překážky k informačnímu vzdělávání Přes překážky, bez počátečních znalostí o informačním vzdělávání, bez zkušeností s dětským uživatelem, až k lekcím informačního vzdělávání, které jsou postaveny na samostatné práci uživatelů a na metodách kritického myšlení.. aneb Nebát se a vzdělávat (se)!... Co si představujete pod pojmem informační vzdělávání (IV)? Otázka, která nás provázela po celou dobu naší cesty za lekcemi IV v knihovně Na Křižovatce. Proto se hlavním cílem projektu, který vznikl v rámci studia Informačních studií a knihovnictví při Masarykově univerzitě, stala především snaha sjednotit směr v informačním vzdělávání pro základní školy, a představit tak možné změny v této tradiční službě, kterou knihovny poskytují. Lekce IV si každá knihovna většinou vytváří sama a podle svého. Bohužel mnohdy je vzdělávání zaměňováno za besedy či pouhý frontální výklad knihovníka o autorech, ačkoliv dnešní definice IV hovoří o mnohem rozsáhlejších oblastech. Začátky nebývají vždy jednoduché a ani nám se nezačínalo s projektem snadno. Během jednoho víkendu jsme sestavili tým, a vzápětí jsme již plánovali celý průběh projektu, jeho cíle a závěrečné metriky, aniž bychom sami o informačním vzdělávání nebo jeho stavu v českých knihovnách něco věděli. První kroky tedy musely rozhodně vést přes naše vlastní vzdělávání v této oblasti. Hodně jsme toho přečetli a hodně jsme se ptali. Za cenné odpovědi děkujeme především Lence Navrátilové z knihovny v Poličce, díky ní pro nás byla tato cesta mnohem jednodušší. Účastnili jsme se také pracovních setkání sekce IVU SDRUK, workshopů informačního vzdělávání v Prachaticích či Národního semináře IV, a mnoho inspirace přinesly i návštěvy lekcí uskutečněných v různých knihovnách po celé ČR. Od dubna do června jsme zrealizovali 20 lekcí informačního vzdělávání zaměřených na rozvoj informační a čtenářské gramotnosti. Celkem 8 témat lekcí jsme přizpůsobili potřebám žáků podle typu školy a jednotlivých tříd. Dobrým partnerem nám byly spolupracující brněnské školy - Základní škola na Křídlovické a Praktická a základní škola na Vídeňské - a jejich ochotné a vstřícné učitelky. Prostřednictvím této publikace bychom vám chtěli předat své zkušenosti se začátky IV v knihovně a zároveň na konkrétních příkladech praxe ukázat, jak by takové informační vzdělávání mohlo vypadat, aby uspokojilo potřeby dnešních dětských uživatelů, a poskytnout alespoň malou oporu těm, kteří s informačním vzděláváním teprve začínají. 4

5 2 Sebevzdělávání je základ Tato kapitola byla pro nás z celého projektu nejdůležitější, vlastnímu vzdělávání jsme věnovali čas po celý rok, i v době, kdy už jsme vytvářeli lekce pro naše školy. Vždy to byla příležitost zjistit něco užitečného, vyzkoušet nové prvky v lekci a celkově se inspirovat. Pro ty z vás, kteří se IV teprve začínají věnovat, by tato část měla být největší inspirací do začátků. Stejně tak si z ní však mohou odnést tip i zkušení knihovníci, kteří již IV provozují. Na aktualizaci znalostí a dovedností je vždy vhodná doba a informační vzdělávání v žádném případě není uzavřené téma, které by se člověk prostě naučil a pak ho jen předával dál. Naopak s rozvojem technologií a celkově dnešních možností je stále co zlepšovat a co nového do lekcí zahrnovat. Konzultace s odborníky Mgr. Jan Zikuška Jan působí na KISKu a má na triku projekty jako CEINVE (Centrum informačního vzdělávání na MU), NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání) či předměty Informační vzdělávání, Kreativní práce s informacemi nebo populární Kurz práce s informacemi. V roce 2013 také společně s PhDr. Ivou Zadražilovou organizoval již třetí ročník Národního semináře informačního vzdělávání. Byl pro nás klíčovou osobností, celý rok projekt mentoroval, a průběžně nám předával užitečné informace, tipy, kontakty i pozvánky na důležité akce. Mgr. Lenka Navrátilová Lenka pracuje v Městské knihovně v Poličce, kde vede lekce IV pro základní a střední školy i pro učiliště. Aktivně se snaží o prosazování nových přístupů v informačním vzdělávání v knihovnách. Po všech našich setkáních, ať už při soukromých konzultacích nebo na různých seminářích, v ní vidíme guru IV, který by ani u vašich začátků neměl chybět. Pro začátek si můžete přečíst články 1, které napsala, a inspirovat se můžete i její diplomovou prací představující koncepci informačního vzdělávání městské knihovny, jejíž součástí jsou také zpracované ukázkové lekce. 1 Navrátilová, Lenka. Informační vzdělávání. 1. část, Obsah a cíle IV. Čtenář. 2012, 64(12), s ISSN Navrátilová, Lenka. Informační vzdělávání. 2. část, Atraktivní lekce?!. Čtenář. 2013, 6(1), s ISSN Navrátilová, Lenka. Informační vzdělávání. 3. část, Osnova a průběh lekce. Čtenář. 2013, 6(2), s. -7. ISSN Navrátilová, Lenka. Informační vzdělávání. 4. část, Ukázky lekcí. Čtenář. 2013, 6(3), s ISSN

6 2 První setkání s Lenkou na KISKu (říjen 2012) Parádní, přínosné, vzdělávací, inspirující, ale především motivující čtyřhodinové setkání s informačním vzděláváním, které naštěstí nebylo poslední. Poprvé jsme se setkali s metodickými listy MKM. Dostali jsme doporučení na knihovny vhodné pro pozorování lekcí. Dále nám Lenka vysvětlila základy informačního vzdělávání pojmy, jednotlivé gramotnosti, třífázový vzdělávací model E-U-R, rámec lekcí. A také nám poskytla pár tipů, jak oslovit a získat přízeň spolupracujících škol. Workshop s Lenkou v knihovně v Poličce (únor 2013) Setkání, které nás posunulo o pořádný kus dál. Pod Lenčiným dozorem jsme si ujasnili cíle, tedy to, co si mají žáci z každé lekce odnést. Rozpracovali jsme osnovu lekcí s časovou dotací jednotlivých fází, s metodami a způsoby získávání zpětné vazby. Dozvěděli jsme se, že z dobré lekce by si žák neměl odnést jen nově získané informace a dovednosti, ale měl by se utvrdit také ve svých postojích umět si stanovit priority, argumentovat, obhájit své názory, nebát se hodnotit sebe sama, rozvíjet se a sebevzdělávat. Vyzkoušeli jsme si lekci Jak na referát, kterou pro školy realizují v poličské knihovně. Cílem této lekce není samotná tvorba referátu, ale cesta k tomu, jak jej udělat kvalitně a s pocitem dobře odvedené práce (lekce je uvedena mezi vzorovými v této příručce). Účast na odborných akcích Pracovní víkend s IVU SDRUK, Polička (listopad 2012) Na pracovní setkání sekce Informačního Vzdělávání Uživatelů při SDRUKu jsme se jeli inspirovat, ptát se, ale především se podívat, jak pracuje jiný tým, který se zabývá informačním vzděláváním. 2 Tady jsme ještě tak úplně nevěděli, že sestavit příručku lekcí informačního vzdělávání opravdu není žádná legrace. Opět milé setkání s Lenkou Navrátilovou a také s Veronikou Peslerovou. Spolupráci jsme zde navázali s Helenou Seluckou, která nás posléze vzala na pozorování lekcí do Knihovny Jiřího Mahena. Knihovna připravuje lekce jak pro klasické základní školy, tak pro školy, které se věnují žákům se specifickými poruchami učení. Navštívili jsme tak například i lekce pro Základní školu pro tělesně postižené na Kociánce. Infokon (listopad 2012) Na konferenci Infokon, která je určena studentům, vyučujícím, odborníkům a příznivcům informační vědy a knihovnictví, jsme vystoupili s příspěvkem o tom, co všechno chceme za rok v knihovně Na Křižovatce stihnout, zároveň jsme nastínili spolupráci knihovny se ZŠ na informačním vzdělávání. Také na této akci jsme získali kontakt na další knihovny pro případnou spolupráci. 2 NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Sekce IVU pracovala tentokráte v Poličce. Duha [online]. 2012, 26(4) [cit ]. ISSN Dostupné z: 6

7 2 Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách, Prachatice (duben 2013) Tento celostátní seminář byl zaměřen prakticky; mohli jsme se přihlašovat na jednotlivé workshopy, na kterých byly prezentovány ukázky lekcí. 3 Nechali jsme se inspirovat nápady Míly Lince na lekci o bajkách, vystoupila zde Veronika Peslerová s kritickým myšlením pro nejmenší, Dáša Chytková školila použití myšlenkových map a na výběr bylo i mnoho dalších workshopů. V našem vlastním workshopu Lenka na začátku popsala knihovnu Na Křižovatce a zmínila výsledky výzkumu zaměřeného na pozorování lekcí v knihovnách. Katka popsala, jak jsme s informačním vzděláváním začínali, jak jsme navazovali spolupráci se školou, jakým způsobem jsme vybírali témata a jak vypadá osnova našich lekcí. Pavla si s účastníky vyzkoušela metody vhodné pro jednotlivé fáze vzdělávacího modelu E-U-R. Národní seminář informačního vzdělávání III., Kouty (červen 2013) Třídenní akce spojující prvky konference a workshopů. Jak už název napovídá, je zaměřená na problematiku informačního vzdělávání v knihovnách a jejím cílem je nejen vzdělávat, ale také propojit zájemce o IV. Program a náplň je možné vidět na adrese naser.knihovna.cz/program/, další ročníky se chystají. Lekce, pozorování a testování Inspirace z jiných knihoven (listopad 2012-duben 2013) V listopadu jsme začali navštěvovat a pozorovat lekce v nejrůznějších typech knihoven po celé České republice. Jako první jsme viděli lekce Knihovny Jiřího Mahena v Brně, během dalších měsíců následovala návštěva knihovny v Prostějově, Zlíně, Břeclavi, Havlíčkově Brodě a ve Vyškově. Na těchto pozorovacích návštěvách jsme si uvědomili, co na děti působí dobře, jak s nimi knihovnice komunikují, u čeho naopak začínají zlobit; jací jsou pedagogové, co si o lekcích myslí oni a jak se s nimi jde domlouvat. Testovací lekce IV v Městské knihovně v Oslavanech (prosinec 2012) Metody kritického myšlení a lekce postavené na třífázovém vzdělávacím modelu E-U-R pro nás byly novinkou. První lekci jsme si zkusili v knihovně nepolíbené informačním vzděláváním. Kvalitně navázaná spolupráce oslavanské knihovny a základní školy usnadnila domlouvání termínu lekce. Do karet nám hrálo i to, že Katka v této knihovně pracovala a testovací třídu znala. Nebylo to špatné, ale bylo co zlepšovat - problém se vyskytl například u vysvětlováni metod, které se jevilo jako příliš složité. 3 Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách In: Sdružení knihoven ČR [online] [cit ]. Dostupné z: php?u=http%3a%2f%2fwww.sdruk.cz%2fsdruk%2fodborne-sekce%2fsekce-pro-informacnivzdelavani-uzivatelu%2fclanek%2fseminar-informacni-vzdelavani-uzivatelu-ve-verejnychknihovnach-2013%2f&h=eaqfix9vo 7

8 2 Lekce pro Základní a praktickou školu Vídeňská (duben-červen 2012) Katka začala s realizací lekcí. Cílová skupina byla jedním velkým překvapením, žáci praktické školy vyžadují speciální přístup, protože ve třídách jsou žáci se schizofrenií, mentálním či sociálním handicapem a práce s nimi je obtížná. V této době se uskutečnily celkem čtyři navazující lekce s třídou 7. B. Vzájemná komunikace se postupně zlepšovala a i přínos lekcí byl pozorovatelný - žákům na začátku dělalo problém samostatně vytvořit ucelený text, ale v závěrečné lekci již zvládli metodu klíčových slov a dokázali tak sami vymyslet i krátký příběh. Lekce pro Základní školu Křídlovická (květen-červen 2012) Pavla během těchto měsíců zrealizovala lekce pro školu na Křídlovické. Dokončili jsme lekce pro všechny třídy Základní a praktické školy na Vídeňské. V realizaci lekcí chceme pokračovat i v dalším školním roce. Baví nás to a je zde velký prostor pro náš rozvoj. 8

9 3 Výzkum Výzkum nám posloužil především jako podklad pro vlastní vzdělání a také pro lepší přehled o stavu IV v našich knihovnách. Během čtyř měsíců jsme navštívili 6 knihoven, které nás zaujaly svou nabídkou, případně nám byly doporučeny. S knihovnami jsme se domluvili na účasti na jedné nebo i více lekcích, kde jsme potichoučku sledovali dění, následně jsme si popovídali s knihovnicí, jaké má s vedením svých lekcí sama zkušenosti, a nakonec jsme se ještě nechali ohromit prohlídkou celé knihovny. Protože jsme si vybírali pouze ty knihovny, které již nějakou dobu IV realzují (abychom se mohli přiučit), tak i knihovnice lektorky byly vždy již zkušené ve vytváření lekcí, měly dlouholeté zkušenosti s dětským čtenářem a také navázanou spolupráci se školami. Už při samotných návštěvách nám bylo jasné, že nejdůležitější ze všeho je pravidelná dlouhodobá účast žáků, která má pak kladný vliv na jejich znalosti i informační gramotnost, a také na utváření pevnějšího vztahu ke knihovně již od dětství. Zároveň pravidelné lekce s jednou třídou otevírají více možností pro rozvoj metod samostatného a kritického myšlení, měření pokroku a dosažených výsledků s touto třídou, na rozdíl od nárazové práce s různými třídami, které nechodí pravidelně, a chybí tak možnost navazovat na předchozí znalosti. Ačkoliv si knihovny často tuto skutečnost uvědomují, tvrdí, že s ní nemohou nic udělat, protože to závisí na škole. U většiny lekcí nás nejvíce trápilo, že knihovnice žáky nenechávají pracovat samostatně, nedávají jim prostor pro vlastní rozvoj, učení, hledání, diskutování, vlastní organizaci či aby si předávali znalosti mezi sebou. Téměř vždy se jednalo hlavně o výklad knihovníka, více či méně prokládaný krátkými úkoly či doplňujícími otázkami. Přitom existují různé pedagogické metody (i portály s celými lekcemi), které podporují právě samostatnou práci žáků, při které knihovník figuruje spíše jako průvodce lekcí než jako učitel. TIP: Zapomeňte na celou školu, naopak zkuste soustředit energii pouze na jednu třídu (ideálně na prvním stupni, kde je více času) podle zájmu pedagoga, kde budete vaše lekce navazovat a rozvíjet. Pokud škola uvidí pokroky či rozdíly u této třídy (případně dostává kladné reference od pedagoga), pak sama bude chtít spolupráci více rozvíjet. V každém případě uvidíte rozdíl vy jako lektoři a navíc je to zábavnější, než stále dokola opakovat představení knihovny pro děti, které do ní zavítají jednou za rok. Nebo jenom jednou. 9

10 Seznámení s metodami Následující pedagogické metody patří k metodám kritického myšlení. Protože jsou použity v následujících ukázkových lekcích, považujeme za vhodné vás s nimi nejdříve seznámit. I.N.S.E.R.T. metoda pro tvorbu poznámek a pro porozumění psanému textu, vhodná také k učení z textu při používání značek je čtenář nucen více vnímat text a přemýšlet nad ním, značky navíc mohou pomáhat i k lepší orientaci v textu metodu lze používat pro osobní potřebu při čtení či učení se, ale také skupinově ve třídě k diskuzi o zadaném textu 4 Postup: 1) Čtenář si v textu tvoří značky, které text člení na souhlas ( ) - rozpor (-) - nová informace (+) - neporozumění (?). 2) Po dokončení vypíše označená místa do tabulky (a může o nich diskutovat nebo si je dohledávat z jiných zdrojů): - +? V-CH-D jedná se o metodu, která se prolíná celou lekcí, od evokace až po reflexi žáci vyplňují tabulku o třech sloupcích: VÍM - CHCI VĚDĚT -DOZVĚDĚL JSEM SE Postup: 1) sloupec VÍM patří do evokace, žák si vybavuje vše, co k danému tématu ví a zapisuje do kolonky 2) sloupec CHCI VĚDĚT se nejlépe tvoří ve dvojích až trojicích, kdy po konzultaci prvního sloupce napadají jednotlivé žáky další otázky, které by k tématu chtěli vědět - metodu může dělat i každý zcela samostatně, je to však těžší varianta, protože žák potom musí o to více kriticky přemýšlet o problému a pokládat si zvídavé otázky 3) sloupec DOZVĚDĚL JSEM SE použijeme až na konci lekce jako reflexi a uzavření, žáci si do posledního sloupce zapíší důležité informace, které se během lekce dozvěděli 10

11 Myšlenková mapa velmi oblíbená metoda pro plánování, tvorbu poznámek, rozvoj fantazie a asociačního myšlení mapa může být zcela nesmyslná pouze na základě asociací tvůrce, skvěle se ale hodí i pro plánování (úkoly, projekty, prezentace,...) myšlenkové mapy se mohou stát také krásnými výtvarnými díly Postup: Začneme názvem (slovem) uprostřed a z něj vycházejí další větve kolem do podtémat, která se ještě dále větví. 4 Obr. - Myšlenková mapa Pětilístek jednoduchá metoda, při které žáci tvoří pětiřádkovou básničku ve fázi evokace lze použít pro shrnutí dosavadních znalostí k tématu pro lektora, případně jako naladění žáků pro rozvíjející se téma ve fázi reflexe může posloužit jako shrnutí právě probraných znalostí či jako krátká zpětná vazba Postup: Lektor zadá první podstatné jméno, zbytek k zadanému slovu již vymýšlí žáci dle následujícího schématu: 1 podstatné jméno - 2 přídavná jména - 3 slovesa - věta o čtyřech slovech - 1 shrnující synonymum. téma zajímavé vtahující povídat dozvídat vytvářet žáci ukazují vlastní přehled jednoduchost 4 Kde hledat inspiraci pro myšlenkové mapy. In: Myšlenkové mapy [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 Volné psaní metoda volného psaní slouží k uvolnění, k překonání bloku ze psaní a prázdné hlavy Postup: Určíme téma a čas, který je třeba přesně dodržet (např. minut) a po ten čas všichni píší, je důležité dodržet, aby ho nepřekročili a nepsali ani kratší dobu. V textu nejde o obsah a žáci své výtvory dál neprezentují (pokud sami nechtějí), což je třeba říci předem. Čtení s předvídáním podpora čtenářství, zájem o text, napětí, zvědavost porozumění textu (shrnutí, co se stalo), rozvoj fantazie (jak se příběh asi vyvine dál?) 4 Postup: Nejtěžší na této metodě je výběr textu. Ideální je text s příběhem, náročný přiměřeně publiku. Text si několikrát přečteme, vybereme a označíme si zajímavé pasáže, v těch poté dáváme žákům otázky a úkoly (na zopakování, shrnutí, co se bude dít dál, kdo je..., jaký má vztah k..., co se stalo..., proč...). Čtení má obvykle tři hlavní fáze, kde se delší dobu rozebírá, co se právě stalo a proč, co bude následovat. Pro menší děti jsou však zábavnější jednoduché otázky v průběhu celého čtení (př.: Anička jela do školy MHD. --> Co je MHD? Jaké ještě znáte dopravní prostředky?...a čteme dál.). Brainstorming vhodný pro sběr nových nápadů nebo shrnutí dosavadních znalostí skupinou žáků podporuje asociační myšlení Postup: Zvolíme jednu otázku. 1. fáze: vymýšlení nápadů: jeden zapisovatel zapisuje všechny nápady, jak jsou navrženy, aniž by je přeformuloval. Nikdo nápady v žádném případě nehodnotí. Tip: mluví se postupně, ne všichni najednou. 2. fáze: hodnocení nápadů - zde teprve může docházet k vysvětlování, hodnocení, hlasování. Pozor! na hodnocení či jakékoliv komentáře během první fáze, ať už ze strany moderátora/zapisovatele, či žáků - je důležité, aby mluvil pokud možno každý a beze strachu. 12

13 Kimovy hry původně je to hra spojená s procvičováním paměti, ale hodí se i na evokaci s tematicky zaměřenými předměty či obrázky, které naladí žáky na hlavní téma lekce Postup: Připravíme si několik předmětů (nebo obrázkových kartiček) k tématu, které žákům ukážeme na pár sekund a zase je skryjeme, žáci potom vyjmenují co nejvíce předmětů si pamatují. V jiné variantě můžeme jeden předmět odebrat a žáci hledají, co chybí. 4 13

14 Lekce pro inspiraci Veškeré lekce, které zde pro vaši inspiraci předkládáme, jsme tvořili ve třífázovém modelu Evokace - Uvědomění a spojení s dosavadními znalostmi - Reflexe (E-U-R). Tento model je vhodný nejen pro přijetí, uspořádání a zapamatování si nových informací nebo složitých témat, ale také pro samotnou tvorbu lekce, kdy si sami snáze ujasníme její průběh a ověříme návaznost. Jak by tedy měla lekce v modelu E-U-R vypadat? 1. fáze: Evokace - ve fázi evokace bychom měli plynule a nenásilně přejít do tématu, měli bychom si uvědomit, co již o tématu víme, co se nám vybaví. Můžeme se otevřít fantazii a vymýšlet nové hypotézy. Je to krátká a lehká fáze, kde se hodí metody, jako je brainstorming, pětilístek, myšlenková mapa, volné psaní, Kimovy hry a podobně. 2. fáze: Uvědomění - hlavní a nejdelší fáze, ve které jde o příjem informací a jejich uspořádání do souvislostí. Nejde tedy o to, aby žáci poslouchali přednášku, kterou si prostě nějak zapamatují (nebo spíš ne). Důležité naopak je, aby si uvědomili co nejvíce možných souvislostí, dosavadních znalostí, rozpory, které se vyskytly s novou informací, nebo naopak co známého jim nová informace potvrdila. Jinak řečeno v této fázi po nich žádáme, aby kriticky přemýšleli, pokládali si správné otázky, argumentovali a dokázali podložit a obhájit své názory. V praxi to znamená, že by si sami žáci měli hledat zdroje, pokládat mezi sebou otázky, bádat nad nimi, hledat správné odpovědi a prezentovat je, a lektor je v této činnosti spíše moderátorem, který je k dispozici, dokáže poradit či navést správným směrem, ale nevykládá žákům celou látku, aniž by se nad ní oni sami museli zamyslet. 3. fáze: Reflexe - Reflexe je takové shrnutí všeho podstatného, které by mělo celou lekci uzavřít. Jde však nejen o shrnutí nových poznatků a podstatnějších informací, ale také je vhodné zařadit otázky, kde a jak lze nové informace využít a jak s nimi dále pracovat. Žáci mají často tendenci se ptát, k čemu je hodina toho či onoho, protože informace v tu chvíli považují za zbytečné, proto je obzláště dobré na toto při reflexi myslet. Odpovědi jim však nepodsouvá lektor, ale opět by na ně měli přijít sami. Na úplný závěr lekce potom vždy doporučujeme zařadit zpětnou vazbu. Zpětná vazba někdy může být obsažena již v samotné reflexi. Také však můžeme využít kratších orientačních aktivit (např. jen pomocí smajlíků) nebo naopak pro starší žáky i dotazníků, které by nám měly poskytnout ucelený přehled. TIP: Lekce by optimálně měly vycházet na 90 minut. U speciálních tříd potom nezkracujeme čas, ale snižujeme náročnost lekce.. 14

15 Čtenářská gramotnost s paní Láryfáry Cílová skupina: třída ZŠ Časová dotace: 90 min Anotace Lekce rozvíjí čtenářskou gramotnost u žáků nejnižších tříd. Žáci vymyslí příběh a předpovídají, jak se bude příběh dále rozvíjet, snaží se argumentovat a prezentují si své výsledky. Cíl lekce Rozvoj čtenářské gramotnosti Práce v týmu Prezentační dovednosti Materiály Text příběhu Léčení čurbesajdy z knihy Paní Láryfáry Tabulky předpovědí (v případě starších žáků) Obrázky pro všechny z knihy Jasný případ?! Papíry, psací potřeby Osnova Úvodní aktivita seřazení podle měsíce narození Evokace klíčová slova Uvědomění si čtení s předvídáním Reflexe diskuze Knihy vhodné pro lekci MACDONALD, Betty. Paní Láryfáry. Vyd. v tomto souboru 2. Praha: Lika klub, ISBN OBRIST, Jürg. Jasný případ?!: 40 kriminálních minipříběhů k řešení. Praha: Thovt, c2006. ISBN KROLUPPEROVÁ, Daniela. Josífkův pekelný týden. V Praze: Albatros, Druhé čtení. ISBN alternativní příběh pro lekci o domácích povinnostech, dětských přáních a záhadně se měnících rodičích Průběh lekce Úvodní aktivita - 10 minut Jako úvodní aktivitu zvolíme něco pohybového, neboť po zbytek lekce se bude jen sedět. Žáci mají za úkol seřadit se podle měsíce narození bez mluvení. Následně se všichni představí a řeknou, jaká je jejich oblíbená hračka. Evokace - 1 minut Ve fázi evokace je v této lekci vhodnou technikou metoda klíčových slov. Žáci dostanou 4-6 slov, která musí zasadit do vlastního příběhu. Podle věku 1

16 a schopností dětí je možné slova napsat na tabuli, nadiktovat či připravit obrázky. Děti tvoří příběh samostatně nebo ve skupinkách, zapisují si ho nebo jen vymýšlí. Poté příběh vyprávějí ostatním. Vhodná slova k danému příběhu jsou: hračky, postel, cirkus, uklízení. Uvědomění - 60 minut V hlavní části lekce je pozornost věnována připravenému příběhu, se kterým pracujeme metodou čtení s předvídáním. Starší žáci dostanou tabulku, kterou v průběhu vyplňují ve stanoveném čase a text rozdělený na jednotlivé části tak, aby viděli pouze aktuální část. Čtení probíhá postupně po částech, po každé z nich se na nějakou dobu zastavíme a pokládáme otázky na právě přečtenou část a na nápady na další pokračování. Žáci mají vymýšlet, jak bude příběh pokračovat a své nápady zapisují do tabulky. Tímto způsobem projdeme celý příběh. V případě mladších žáků, kteří ještě nezvládnou čtení delších částí a samostatné psaní, čte lektor příběh nahlas a žáci odpovídají na otázky pouze slovně. Ve druhé části pracujeme s knihou Jasný případ?! autora Jürga Obrista. Lektor přečte krátký příběh a žáci hledají v obrázku odpověď. Obr. - Žáci musí v nepořádku najít důkaz, že muž na obrázku ukradl vzácného papouška (krmení pro ptáky) Reflexe - minut V závěrečné fázi probíhá diskuze o lekci, žáci sdělují své dojmy o tom, co se jim nejvíce líbilo, a rozvíjíme debatu o tom, zda si sami doma uklízí, pomáhají s domácím úklidem, nebo zda za ně všechno dělá někdo jiný (maminka) a zda je to tak správné. Lekce by ve svém průběhu a hlavně v závěrečné relfexi kromě rozvoje čtenářské gramotnosti měla také vytvořit a upevnit postoj dětí vůči domácímu úklidu či jiným povinnostem. TIPY: Pokud žáci tvoří příběh metodou klíčových slov ve skupince a mají problém se domluvit, chtějte, aby každý řekl jednu větu. Není nutné, aby svůj příběh prezentovali všichni žáci, ale pokud mají chuť, nebráníme jim. Při čtení s předvídáním pomáháme žákům kladením otázek, které je přimějí zamyslet se a objevit nové souvislosti. 16

17 Cílová skupina: třída ZŠ Časová dotace: Les 90 min Anotace Lekce je zaměřená na rozvíjení logického uvažování, žáci se také učí obhajovat a zdůvodňovat své názory a procvičují si paměť. Lekce je jednoduše přizpůsobitelná na jakékoliv téma. Cíl lekce Rozvíjení čtenářské gramotnosti - hledání klíčových pojmů v textu Obhajoba názorů, argumentace Materiály Kartičky s různými obrázky, které do lesa patří/nepatří Pracovní listy Poznávání zvířat podle popisu a Mraveniště Tužky a papíry Tabule či flipchart Osnova Úvodní aktivita volné psaní Evokace myšlenková mapa Uvědomění si hledání klíčových slov, Kimova hra, Mraveniště Reflexe hodnocení, diskuze pětilístek Průběh lekce 1. Úvodní aktivita 10 minut Jako úvodní aktivitu pro tuto lekci je vhodné zvolit metodu volného psaní. Žákům rozdáme čisté papíry, metodu jim vysvětlíme a necháme je psát vše, co je napadne k tématu lekce LES. Po uplynutí času můžeme nad tématem lekce diskutovat (jestli žáci chodí do lesa, jestli jezdí na tábory do přírody, ). 2. Evokace 1 minut Opět na úvod vysvětlíme princip a fungování myšlenkové mapy. Následně napíšeme na tabuli či flipchart slovo ZVÍŘATA, žáci po jednom myšlenkovou mapu doplňují zvířaty, která v lese žijí. Již napsaná zvířata mohou žáci rozvíjet o jejich vlastnosti či typické znaky. Nezapomínejme nad vytvořenou mapou společně debatovat a nové nápady do mapy vždy doplníme. 3. Uvědomění minut Nejdříve všem žákům rozdáme připravené papíry s popisy zvířat. Každý žák musí po přečtení svého popisku zvíře poznat a napsat na druhou stranu listu. Až všichni žáci své zvíře poznají, požádáme je, aby si text opět přečetli a na druhou 17

18 stranu papíru připsali ještě dvě klíčová slova, podle kterých popisované zvíře poznali. Poté můžeme nechat zájemce přečíst výsledky úkolu. Příklady popisovaných zvířat: Sudokopytník. Žije v lesích a je oblíbenou lovnou zvěří myslivců. Dorůstá výšky přes 2 metry. Má hnědou krátkou srst. Typickým znakem pro samce jsou parohy, které každý rok, obvykle na konci zimy, shazuje. Pták, který má černý ocas i zobák, hnědé oči, na křídlech má modrá pírka s černými proužky. Celoročně se vyskytuje ve smíšených, listnatých i jehličnatých lesích, parcích, zahradách. Obvykle se ozývá chraptivým kšréé, mňoukavým pijé. Přezdívá se jí udavačka či práskačka lesa. Dále navážeme Kimovou hrou. Obrázky na hru nejdříve použijeme pro aktivitu, při které si každý žák vybere jednu kartičku a řekne, jestli daná věc do lesa patří či nepatří. Každý žák by měl svou volbu vysvětlit a zdůvodnit či případně argumentovat. Poté kartičky rozprostřeme na místě viditelném pro všechny, rozdáme žákům čisté papíry a tužky. Vymezíme jim čas, za který si musí zapamatovat co nejvíce obrázků z karet, po uplynutí doby je necháme opět ve vymezeném čase zapamatovaná slova napsat na papír. Vítěze, který bude mít nejvíce správně vypsaných obrázků, můžeme odměnit. Obr. Kartičky s obrázky na Kimovu hru Následně žákům rozdáme pracovní list Mraveniště, vysvětlíme způsob jeho vyplňování. Žáci musí vybarvit zvířata, která žijí v lese, a vytvořit tak cestu k mraveništi. 18

19 4. Reflexe - 10 minut Nově získané informace zopakujeme pomocí metody pětilístku, žákům vysvětlíme jeho tvorbu a jako úvodní slovo použijeme LES. Na závěr můžeme zkusit hromadně vytvořit jeden pětilístek pro společné zopakování. TIPY: Pokud žáci pracují s metodou volného psaní, můžeme jim během psaní pustit zvuky přírody, vybaví si les a lépe se jim bude psát. Nápad k pracovnímu listu Mraveniště je dostupný na metodickém portálu: Pracovní listy můžeme graficky upravit, zjednodušit či je připravit obtížnější. Nachystáme si vždy aktivitu navíc. Pokud na konci lekce zůstane čas, záložní aktivita se může hodit. 19

20 Bajky Cílová skupina: 3.-. třída ZŠ Časová dotace: 90 min Anotace Bajky a jejich autoři jsou tématem probíraným na prvním stupni základních škol. Lekce může sloužit pro úvodní seznámení s látkou, kterou se žáci následně učí ve škole. Lekce u žáků rozvíjí jejich schopnost pracovat ve skupinách a prezentovat společně vytvořenou práci. Cíl lekce Rozvíjení čtenářské gramotnosti - práce s textem, vytváření vlastních textů Rozvíjení komunikačních schopností Materiály Vybrané ukázky bajek, které budeme předčítat Rozstříhané texty bajek, rozdělené do obálek Papíry a psací potřeby Tabule či flipchart Osnova Úvodní aktivita skládání rozstříhaných bajek Evokace vytváření myšlenkové mapy a pětilístku Uvědomění si předvídání a vymýšlení závěrů bajek, klíčová slova Reflexe hodnocení, diskuze Knihy vhodné pro lekci Zajíc a želva a jiné pohádky. Bratislava: Fortuna Print, Zlatá sbírka pohádek. ISBN ŠRUT, Pavel. Ezopovy bajky. Praha: Albatros, Klub mladých čtenářů. ISBN LA FONTAINE, Jean de. Bajky. Praha: Brio, c2012. ISBN Průběh lekce 1. Úvodní aktivita 10 minut Žáky rozdělíme do skupin, každé skupině dáme jednu obálku, ve které se nachází rozstříhaný text bajky. Tento text musí každá skupina složit tak, aby dával smysl. Vyhodnotíme úkol. Diskutujeme o způsobu práce, jak se žákům bajka skládala a podle čeho rozpoznávali posloupnost bajky. 2. Evokace 1 minut Na úvod vysvětlíme princip a fungování myšlenkové mapy. Následně napíšeme na tabuli či flipchart slovo BAJKY, žáci po jednom myšlenkovou mapu doplňují 20

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT OBSAH /konkrétní studijní cíle lekcí víte, co chcete děti naučit?/ FORMA /lekce plnohodnotná učebná jednotka, která navazuje na ŠVP dané školy/ VÝSTUPY /vyhodnocení efektivity

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

JAK NA UČENÍ podmínky k učení

JAK NA UČENÍ podmínky k učení Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz JAK NA UČENÍ podmínky k učení Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Téma aktivity: Adaptace literárního textu Předmět: Doporučený věk studentů: 13 15 let Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Cíle: Adaptovat umělecký literární text do podoby

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Vyjmenovaná slova po S opakování

Vyjmenovaná slova po S opakování Vyjmenovaná slova po S opakování Popis V této hodině si s žáky budeme opakovat problematiku vyjmenovaných slov po S. Nejdříve bez použití ICT za pomoci básniček, hádanek a různých her v prostorách třídy

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Pipi Dlouhá Punčocha Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pipi Dlouhá Punčocha Stručná anotace učební jednotky Žáci pracují

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Neklidný spánek MV EVVO VDO VMEGS MKV OSV Proč jsme neklidně spali? MV Ing. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ a MŠ Dobronín:

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova Průřezové téma Environmentální výchova 1 Základní informace: Název projektu: Stručný popis (anotace): Projektový formulář Jak s odpady? Projekt Jak s odpady? patří k projektům, které prolínají průřezovými

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy oblast Člověk a příroda Název lekce (téma) Písemná práce z matematiky Časový rozsah lekce 35 minut Věková skupina

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Známí matematici v hodinách matematiky

Známí matematici v hodinách matematiky Známí matematici v hodinách matematiky Obsah 1. Popis projektu... 2 2. Úkol... 3 3. Posup... 3 3.1 Témata... 3 3.2 Role v týmu... 3 4. Zdroje informací... 4 5. Hodnocení projektu... 4 6. Závěr... 5 7.

Více

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 Dovednosti potřebné pro práci s informacemi Nalézt informace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Úvodní projektový den Co jsou to Sudety? Samotnému projektovému dni by měl předcházet historický vhled zaměřený na problematiku

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život CO JE ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ÚVOD Je to výbava člověka, která mu umožňuje zorientovat se v různých druzích

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více