Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Arizace v Protektorátu Čechy a Morava"

Transkript

1 Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce: Pracovní list určený k samostatné práci žáků (případně práci partnerské či skupinové). Žáci získají ucelený pohled na proces arizace židovského majetku. Při práci využívají informace z textu na pracovním listu a z internetu.

2 Arizace v Protektorátu Čechy a Morava V březnu 1939 po okupaci českých zemí se sama protektorátní vláda pokusila o zahájení arizace židovských podniků. Koncem března porada představitelů německých bank s Hansem Kehrlem její arizační snahy překazila a arizace byla prohlášena v zásadě za německou záležitost. Arizaci v podstatě zahájilo gestapo, když konfiskovalo majetek osobám, a to nejen pouze židovským, jež z hlediska okupačních orgánů porušily zákonné normy. ( ) Další skupina arizovaného majetku náležela těm židovským osobám, jimž bylo povoleno vycestovat do zahraničí, ovšem pouze s tou podmínkou, že svůj majetek převedly do správy věrné ruky německým bankám. Dělo se tak na základě dohody gestapa, sicherheitsdienstu a německých bank. Do června 1939 tato akce vynesla korun v hotovosti, cenných papírech, spořitelních knížkách, majetkových podílech, nemovitostem, pozemcích a devizových pohledávkách. V rámci této akce pověřil Hans Kehrl ředitele Dresdner Bank Karla Rascheho, aby spolu s ředitelem Živnostenské banky Jaroslavem Preissem vyjednával s Rotschildy o prodeji Vítkovického horního a hutního těžířstva. Rotschildové nakonec ve smlouvě, jež měla nabýt platnosti v září 1939, souhlasili s částkou marek, což byla jedna třetina původně odhadované ceny. Nástup masových arizací ohlásilo nařízení říšského protektora Konstantina von Neuratha ze dne 21. června 1939, jež vymezovalo židovskou osobu v podstatě již podle norimberských zákonů, jež v protektorátu vstoupily v platnost od 4. července Zásadní, pokud se jednalo o majetkové záležitosti, byla von Neurathova charakteristika židovského podniku. Ve veřejné obchodní nebo komanditní společnosti stačila jedna židovská osoba, aby celý podnik byl označen za židovský. U akciových společností tomu bylo obdobně stačilo, byl-li aspoň jeden člen správní či dozorčí rady Židem. Za židovský podnik byl označen i ten, na němž participoval židovský kapitál z více jak 25 procent. K označení za židovský stačilo dokonce prohlášení, že ten či onen podnik je pod rozhodujícím vlivem Židů. Nařízení odebíralo Židům právo se svými podniky svobodně nakládat, nesměli je prodávat, nabývat či zastavovat, totéž platilo pro akcie a pozemkový majetek. Říšský protektor si vyhradil právo jmenovat do židovských (ale i nežidovských) podniků správce majetku (treuhändery). Do všech židovských podniků byli dosazeni treuhändeři již do konce roku 1939, resp. počátkem roku Cenné předměty, např. z drahých kovů, předměty umělecké i sbírky nad korun, musely být ohlášeny úřadům vrchních zemských radů. V březnu 1941 byl židovský majetek zabavený gestapem a spravovaný treuhändery odhadován na 10 mld. korun. Německá okupační správa postupně zvyšovala tlak na prodej židovského majetku. Dne 26. ledna 1940 vydal říšský protektor nařízení o vyřazení Židů z hospodářského života. Od února pak byly publikovány výnosy, jimiž bylo Židům zakázáno vést podniky v určitých oborech s podotknutím, že tyto podniky budou likvidovány, ve výjimečných případech pak arizovány. Současně rychle postupovala akce na zmapování jednotlivých druhů majetků, nacházejících se v židovských rukou. Říšský protektor uložil 12. února 1940 židovským podnikům, aby přiznaly výši svého provozního kapitálu doma i v zahraničí, ve lhůtě jednoho měsíce museli Židé vypracovat soupisy svého pozemkového vlastnictví, akcií a účastí všech druhů. ( ) Židovské obyvatelstvo stálo pod administrativním nátlakem, aby dobrovolně a o své vůli podepisovalo plné moci, na jejichž základě německé banky prováděly zpeněžení jejich majetku. V zásadě se od sebe příliš nelišil postup při prodeji výrobního podniku, akcií či cenností povinně deponovaných v trezorech vybraných bank. I k jejich prodeji byl vyžadován formální písemný souhlas vlastníka, teprve poté odesílala banka z pověření svého klienta cennosti monopolní obchodní společnosti Hadega, náležící do koncernu Kreditanstalt der Deutschen, k zpeněžení.

3 Za prodané cennosti byla židovského klientovi na jeho vázané konto připsána částka odpovídající zhruba čtvrtině ceny, za niž předměty z drahých kovů a drahých kamenů prodal. Zbytek po odečtení pětiprocentní provize Hadega poukázala na zvláštní konto říšského protektora. ( ) Významným nástrojem růstu podílu říšskoněmeckého kapitálu na hospodářství v českých zemích byly německé banky Böhmische Escompte-Bank a Böhmeische Union-Bank. Tyto banky podle požadavků svých centrál hledaly v protektorátu pro říšskoněmecké klienty požadované židovské podniky a zprostředkovávaly jejich prodej. Pro židovského vlastníka byl tento prodej cenově nevýhodný. Kupní cena zdaleka nedosahovala odhadů a pohybovala se hluboko pod cenou tržní. Otázky a úkoly k textu: 1. Jak rozumíte pojmu arizace? 2. Na internetu vyhledejte, jak je v norimberských zákonech definována židovská osoba (např. 3. Jak byl v Protektorátu Čechy a Morava vymezen židovský podnik? 4. Popište vývoj arizace židovského majetku. 5. Na internetu v článku Dr. Jaroslavy Milotové Arizace (http://www.holocaust.cz/cz2/resources/ros_chodes/1999/11/arizace) vyhledejte, co se stalo s majetkem židovských osob deportovaných od října 1940 do koncentračního tábora.

4 Řešení: 1. arizace = vyřazení židovských osob z hospodářského života a převod jejich majetku do árijských rukou 2. Nařízení k zákonu o říšském občanství 2 (2) Židovským míšencem je ten, kdo pochází od jednoho nebo dvou prarodičů, podle rasy plně židovských, není-li podle 5, odst. 2, židem. Za plně židovského se bez dalšího pokládá prarodič, když příslušel k židovskému náboženskému společenství. 5 (1) Židem je ten, kdo pochází při nejmenším od tří prarodičů, podle rasy plně židovských. Platí (tu) 2, odst. 2, věta 2. (2) Za žida se také pokládá státní příslušník, je-li židovským míšencem, pocházejícím od dvou plně židovských prarodičů, a) když v době vydání zákona příslušel k židovskému náboženskému společenství nebo potom do něho byl přijat, b) když v době vydání zákona byl v manželství se židem nebo potom do něho vstoupil, c) když pochází z manželství se židem ve smyslu odstavce 1, jestliže bylo toto manželství uzavřeno za účinnosti zákona o ochraně německé krve a německé cti ze dne 15. září 1935, d) když pochází z mimomanželského styku se židem ve smyslu odstavce 1 a narodil se nemanželsky po dni 31. července Ve veřejné obchodní nebo komanditní společnosti stačila jedna židovská osoba, aby celý podnik byl označen za židovský. U akciových společností tomu bylo obdobně stačilo, byl-li aspoň jeden člen správní či dozorčí rady Židem. Za židovský podnik byl označen i ten, na němž participoval židovský kapitál z více jak 25 procent. K označení za židovský stačilo dokonce prohlášení, že ten či onen podnik je pod rozhodujícím vlivem Židů. 4. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava zabírání majetku gestapem za nezákonnou činnost ; majetek Židů, kterým bylo povoleno vycestování z protektorátu; do židovských podniků správci majetku; postupně nucené prodávání židovského majetku velmi nevýhodné pro židovské vlastníky.

5 5. Nucený převod majetku do německých rukou vyšlo druhé nařízení říšského protektora o péči o Židy a židovské organizace. Ústředna jím byla zmocněna k likvidaci majetku deportovaných. Osoby zařazené do deportačního transportu byly ve sběrném táboře nuceny Ústředně udělit plnou moc, která ji zmocňovala k převzetí nejen jejich depozit v bankách, peněžních prostředků na vázaných účtech, bytů včetně zařízení, šatů apod., ale i jakéhokoli dalšího majetku, který byl v době transportu neznámý či zatajovaný.

6 Zdroje: BENEŠ, Zdeněk et al. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech , opr. vyd. Praha: Gallery, ISBN Sirůček, Pavel a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie: (vývoj, současnost, výhledy). Vyd. 1. Slaný: Melandrium, s. ISBN Pokud není uvedeno jinak, jedná se o autorskou práci.

Úloha bank v procesu arizace a konfiskace nepřátelského majetku v letech 1938- 1945 (projekt RB 35/19/00)

Úloha bank v procesu arizace a konfiskace nepřátelského majetku v letech 1938- 1945 (projekt RB 35/19/00) Úloha bank v procesu arizace a konfiskace nepřátelského majetku v letech 1938-1945 (projekt RB 35/19/00) Řešitelský tým: Drahomír Jančík, Eduard Kubů, Jaroslava Milotová, Jiří Novotný, Jiří Šouša Dílo

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4.

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4. Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4. A Osud rodiny Neumannovy na pozadí antisemitského Kralupska Název předmětu:

Více

Vyostřování protektorátní protižidovské politiky v roce 1941. Ústav pro studium totalitních režimů

Vyostřování protektorátní protižidovské politiky v roce 1941. Ústav pro studium totalitních režimů Vyostřování protektorátní protižidovské politiky v roce 1941 Jan Machala Ústav pro studium totalitních režimů Jan Machala Zahájení války na východní frontě proti SSSR prezentoval nacistický režim jako

Více

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář Viktoriafilm (1936) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Viktoriafilm Časový rozsah pomůcky: (1936) 1939 1953 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

80 LET HISTORIE NAŠÍ CENTRÁLNÍ BANKY David Martinčík

80 LET HISTORIE NAŠÍ CENTRÁLNÍ BANKY David Martinčík 1. Úvod 80 LET HISTORIE NAŠÍ CENTRÁLNÍ BANKY David Martinčík Dne 1. 4. 2006 uplynulo 80 let od zahájení činnosti instituce, jejíž přímou pokračovatelkou je dnešní Česká národní banka. Takovéto kulaté narozeniny

Více

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR OUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Samospráva a velení SS v ghettu Terezín

Samospráva a velení SS v ghettu Terezín MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Samospráva a velení SS v ghettu Terezín (magisterská diplomová práce) Michaela Kučerová Vedoucí práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Brno

Více

Nacifikace města Prahy

Nacifikace města Prahy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra dějin a didaktiky dějepisu Olga Kuthanová Nacifikace města Prahy Diplomová práce Praha 2007 2 1. ÚVOD... 5 2. MĚNÍCÍ SE TVÁŘ MĚSTA... 9 2.1 SPRÁVNÍ

Více

Právní rozbor privatizace OKD s důrazem na majetkovou část OKD tvořící bytový fond

Právní rozbor privatizace OKD s důrazem na majetkovou část OKD tvořící bytový fond V E V E R K A & M A R V A N OVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Sídlo - Londýnská 59, Praha 2, 120 00 Tel: (420) 221 620 444 Exekuční odd. - Londýnská 81, Praha 2, 120 00 Fax: (420) 221 620 440 Archiv Libušská 79,

Více

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu Martin Hořák, Tomáš Jelínek editoři NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu KATALOGIZACE

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Závěrečná zpráva. o průběhu likvidace ke dni 30. 6. 2014

Závěrečná zpráva. o průběhu likvidace ke dni 30. 6. 2014 Závěrečná zpráva o průběhu likvidace ke dni 30. 6. 2014 Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00 IČO: 00411850 Obsah Použité zkratky a zkrácené pojmy

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Hospodářská kriminalita při insolvenci podniku Jana Försterová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Hospodářská kriminalita při insolvenci podniku Jana Försterová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Hospodářská kriminalita při insolvenci podniku Jana Försterová Bakalářská práce 2008 Souhrn Práce je věnována problematice insolvenčního řízení. Poukazuje

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 10. 2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 10. 2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 10. 2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. V úvodu jednání uplatnili

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Fakulta veřejných politik v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Fakulta veřejných politik v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2014 Lucie Ovšonková SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav veřejné správy a regionální politiky

Více