5 H D S E M I N Á Ř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř"

Transkript

1 5 H D S E M I N Á Ř

2 Hospodářský zázrak Spolkové republiky Německo

3 NĚMECKÝ HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK ( ) Hospodářství po válce fungovalo na směnném a naturálním obchodě V platnosti několik druhů marek, které ale byly devalvované a neměly cenu Zničena dopravní infrastruktura a byla nutná finanční pomoc ze zahraničí (Marshallův plán) Na základě Jaltské a Postupimské konference Německo rozděleno na čtyři okupační zóny, stejně tak Berlín

4 MĚNOVÁ REFORMA I V dubnu se začala připravovat měnová reforma/ v červnu 1948 provedena liberalizace cen, sjednocení měn zavedla se nová německá marka Operace Bird Dog vymysleli ji Američanié Uplatňována pro trizóny Tajná akce Marka tištěna na americkém území a pak transportována na území Německa

5 MĚNOVÁ REFORMA II Ludwig Erhard, ministr financí Úspory byly znehodnoceny, vydělali na tom ti, co investovali po válce nebo za války do nemovitostí/dlouhodobých aktiv Obchody se zaplnily zbožím, protože zboží bylo, ale nebyl zájem je prodávat za devalvovanou měnu

6 MĚNOVÁ REFORMA ČERVEN 1948 Navazuje na tradici marky z 19. století kompromis mezi tolarem a guldenem Pochybná pověst meziválečné období, Třetí říše Spojeno s bojem proti inflaci Konec řízeného hospodářství kontrola cen, černý trh Americká idea - kapitána Edward Tenenbaum; něm. Instituce jen poradní hlas V USA vytištěno, inspirace dolarem Součást studené války Příčina I. berlínské krize Neznamená okamžitý nástup hosp. zázraku Dostatek zboží, vysoké ceny, pomalu stoupající platy Význam: vliv Spojenců

7 KONRAD ADENAUER První poválečný kancléř Německa ( ) Předseda CDU

8 BERLÍNSKÁ BLOKÁDA Měnová reforma určena pro Trizónii, to se Stalinovi nelíbilo, bál se, že devalvovaná měna zaplaví východní část Německa, tak začal blokovat 1948/49 byl vytvořen letecký most Stalin se nesnažil zabránit leteckému mostu, nesestřeloval je vyhlášení západního Německa

9 ZÁPADNÍ NĚMECKO U moci CDU/CSU první kancléř Konrád Adenauer (zvolen protože byl první v abecedě) Západní Německo se začalo integrovat a spolupracovat se západní Evropou Druhým kancléřem pak Ludwig Erhard bývalý ministr financí

10 HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK V PRAXI Erhardova koncepce ordoliberalismu a freiburské školy - státní instituce měly v hospodářství zaručit určitý řád, podmínky a pak na jejich základě nechat fungovat tržní liberální hospodářství Sociálně tržní hospodářství s úlohou státu v ekonomice Počátkem 50. let rozšířen sociální systém Korejská válka

11 HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK V PRAXI Nebyla zestátněna centrální banka, tak jak se dělo v jiných státech v Evropě Státní podpora v zemědělství (tzv. zelený plán) Západní část - průmyslové zázemí, vyspělá chemie, elektrotechnika, strojírenství, východní část stála na zemědělství Po skončení Marshallova plánu do Německa plynou investice a finanční prostředky zejména z USA Výměna zkušeností se zahraničím a migrace přijímali emigranty z východního bloku a nejvíce z východního Německa než byla postavena berlínská zeď v roce 1961

12 HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK V PRAXI Reorganizace bankovnictví, vznikla Bundes Bank, úvěrová průmyslová banka, ústav pro obnovu Rozvoj bytové výstavby, došlo ke státním dotacím pro sociálně slabší obyvatele Vznikla sídliště v Berlíně, Hannoveru Vliv americké kultury film

13 HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK V PRAXI Růst spotřebního průmyslu, měli vysokou kvalitu zboží a služeb, byli největším exportérem v západní Evropě, nejvíce vyváželi auta Neměli motivaci vojensky zbrojit (neúčastnili se studené války) Rostla průměrná mzda, díky odborům Udržovala se nezaměstnanost na přirozené výši Vysoké tempo růstu

14 EVROPSKÝ BOOM ( ) Roste celá Evropa západní i východní Symbol evropského vývoje po roce 1945/50 Přeměna industriální v postindustriální společnost Společnost městská, konzumní, mladá Poválečný baby-boom V 60. a 70. let odklon od těžkého průmyslu k terciéru Konec I. ropný šok

15 PŘÍČINY HOSPODÁŘSKÉHO ZÁZRAKU Specifické podmínky po roce 1945 tj. hospodářský boom je svázán s nacistickou hospodářskou politikou; samotný pojem Wirtschaftswunder vznikl v roce 1936 Hospodářský vzestup SRN byl řízen lidmi, kteří pod Erhardem vlastně pokračovali v práci, jež začli dělat za nacistů, takže hospodářský vzestup je určitým mixem liberální hospodářské politiky, tradice předfašitické struktury průmyslu a částečně také výsledkem amerikanizace po roce 1945 Spíše kontinuita než diskontinuita - u úředníků, učitelů, soudců Německé hodnoty

16 PŘÍČINY HOSPODÁŘSKÉHO ZÁZRAKU Dostatek kvalifikovaných pracovníků Snaha dokázat, že Německo může být demokratické Hospodářský aspekt v mezinárodní politice Studená válka Existence NDR Systémová konkurence podporovala u západoněmeckých mocenských elit flexibilitu a ochotu ke kompromisům Amerikanizace po roce 1945 Roste geopolitický význam SRN NATO, evropská integrace bezpečnostní otázka, Německo-francouzské sblížení

17 VÝSLEDKY REFORMY Nezávislá centrální banka Bundesbank Proexportní politika Stabilní nedevalvující Německá marka Vyváželi jak zboží, tak kapitál, využili výhody integrace Stinné stránky v sociální oblasti, kdy asi 20 % obyvatelstva byl závislý na sociální pomoci Neexistovaly stejné pracovní podmínky a platové podmínky pro muže a ženy Po roce 1967 se postupně začal sociální stát opouštět a začal keynesiánský obrat kvůli malé hospodářské krizi, kdy vyhráli volby SPD a Erharda vystřídal Willy Brandt

18 LUDWIG ERHARD ( ) Univerzita ve Frankfurtu nad Mohanem národní hospodářství, sociologii, BWL 30. léta - Institut für Konsumforschung, 1942 Institut für Industrieforschung Hl. mužem něm. hosp. Bizonie Proti státu, protiklad nacismu, orientace na spotřebitele sociálně-tržní hospodářství Komplikovaný spor s Adenauerem, neúspěchy kartelový zákon (1957), zákon o důchodech (1957)

19 WILLY BRANDT Kancléř západního Německa Sociálnědemokratická strana SPD Ostpolitik snaha o zlepšení vztahů mezi V Německem, Polskem a Sovětským Svazem

20 KLÍČOVÁ ODVĚTVÍ PRO HOSP. ZÁZRAK Těžký průmysl Porúří, Porýní Montánní unie Německý export podhodnocená marka, otevřený přístup na západní trhy a do USA Podpora průmyslových svazů zejména BDI (Svaz německých průmyslníků) jednoznačně podporují orientaci K. Adenauera na západní Evropu a USA Strojírenství Korea-boom Věda a výzkum Konzumní společnost

21 VOLKSWAGEN Symbol hosp. zázraku naplnění hesla Už jsme opět někdo Návaznost na nacismus ale jen nákl. vozy Heinrich Nordhoff ( ) král Nordhoff Wolfsburg Volkswagenstadt 50. léta průlom na amer. trhu auto pro ženy, dospívající, chudé, imigranty, střední třídu, inteligenci Malé vozy, levné, vliv USA

22 ODVRÁCENÁ TVÁŘ HOSP. ZÁZRAKU Vysoké sociální výdaje proměna ve stát blahobytu (60. léta) Stoupající státní zadlužování Světová konkurence Krize v těžkém průmyslu Rizika studené války Generační proměna

23 SEXUÁLNÍ REVOLUCE

24

25 POVÁLEČNÁ VELKÁ BRITÁNIE ( )

26 POVÁLEČNÁ SITUACE Za války ztratila přibližně ¼ národního bohatství Musela ¼ zahraničních investic rozprodat, aby měla na splácení úvěrů (především amerických) Zdlouhavá a nerovnoměrná obnova poválečného hospodářství Marshallův plán (nejvíce podpořená země) Závislá na dovozu (kolonie a dovoz z nich) dekolonizace, přišla o Indii, Pákistán, Palestinu Dluhy vůči USA, snaha vojensky si udržet nejvýznamnější kolonie, což ji zadlužovala ještě víc a ani se jí to nepovedlo

27 POLITICKÁ SITUACE Po válce se v Evropě začínají prosazovat prvky keynesiánství a zásahy státu do ekonomiky přes fiskální politiku a politika sociálního státu Zklamání z Velké hospodářské krize Churchill, konzervativec prohrál po válce volby, nástup labouristické vlády ( ) velký sociální volební program Clement Atlee Bytová politika, síť sociálních služeb Ministr zahraničí Ernest Bevin

28 CLEMENT ATLEE Britský státník, člen Labouristické strany a premiér ( ) Keynesiánská politika založena na snaze dosáhnout plné zaměstnanosti Rozšířil systém sociálních služeb Znárodnění velkých průmyslových společností, veřejných služeb Státní zdravotní služba Dekolonizace

29 WELFARE STATE I Beveridgeova zpráva (prosinec 1942) Základní principy sociálního státu Všeobecné sociální zabezpečení, bezplatné zdravotnictví, školství zestátňování bankovnictví, průmyslu, dopravy a zdravotních pojišťoven, regulace zahraničního obchodu 1946 zestátněna Bank of England Zestátňování bylo vždy za nějakou náhradu (i ve Francii i ve Velké Británii)

30 WELFARE STATE II NHS = National Healt Service bezplatně poskytovali zdravotní péči, za což dostávali od státu peníze Plná zaměstnanost Regulace zahraničního obchodu Systém sociálního zabezpečení Nárůst zadlužení, dluhy se až ztrojnásobily

31 VÍTĚZSTVÍ KONZERVATIVCŮ Devalvace libry 50. léta, důsledky suezské krize Posílení odborů - stávky 1948 byla olympiáda v Londýně Vojenská pomoc v korejské válce potopila labouristickou vládu (zbrojili a omezovali peníze do zdravotnictví) ve volbách zvítězili konzervativci W. Churchill, Antony Eden, Herold Macmillan

32 ANTHONY EDEN Státník Člen Konzervativní strany Premiér ( ) Zastával také po tři funkční období funkci ministra zahraničí Oponent appeasementu, muž míru a schopný diplomat

33 POLITIKA KONZERVATIVCŮ Pokračovali v politice sociálního státu, bez prvků keynesiánství Preference cenové stability před plnou zaměstnaností a deficitem Problémy s inflací, nevýkonností a nekonkurenceschopností ekonomiky Britské zboží bylo špatné a nekvalitní Přejímání konzumního způsobu života z USA, zvýšil se životní standard a spotřeba na úkor zadlužování Po celé poválečné období se střídá labouristická vláda s konzervativní

34 VIDEA afri cola tampax nesquik moda

Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko)

Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko) VIII. cvičení Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko) Nejsilnější hospodářskou velmocí zůstaly po druhé světové válce USA (v roce 1945 produkovaly

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité.

schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité. SLOVNÍK 1 ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 2 Zpracovali: Klára Fabianková, Jakub Haas, Petr Chalupecký, Zdenka Jeřábková 1 Slovník vznikl jako výstup z projektu Inovace

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY

1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY 1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY Obsah přednášky 1. Pojem světová ekonomika (SE) 2. Podmínky vzniku SE 3. Vývojové etapy SE 4. Diferenciační proces a struktura světové ekonomiky Pojem světová

Více

Světové hospodářství

Světové hospodářství Světové hospodářství AAA a NIRA - USA zákony institucionalistů AAA 30. léta v USA zákon institucionalistů podpora zemědělců přes zvýšení agrárních cen ACQUIS - zákony, které by země měla změnit v rámci

Více

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Jaromír Vaněk v 2.0 Obsah I. Hospodářství českých zemí do 1 sv. Války...3 1. Industriální společnost a průmyslová revoluce...3 2. České země

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 22 Číslo 3, 2005 CHILSKÁ EKONOMIKA ZA PINOCHETA L. Žídek Došlo:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol.

DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol. DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol. Slovník vznikl v rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci

Více

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Marshallův plán: mýty a realita Tyler Cowen srpen září 2002 / ročník 3 Mýty, mýty, mýty aneb proč politici nechtějí, abychom znali pravdu Rozhovor

Více

Jak učit o Evropské unii

Jak učit o Evropské unii Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol WWW.AMO.CZ 1 ASOCIACE PRO MEZIN RODNÕ OT ZKY Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol 1 Jak učit o Evropské unii Příručka

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

EVROPSKÁ UNIE TAK AKORÁT

EVROPSKÁ UNIE TAK AKORÁT EVROPSKÁ UNIE TAK AKORÁT Praktický průvodce evropskou integrací VÍT DOČKAL, PETR KANIOK OBSAH 5 OBSAH PŘEDMLUVA... 9 1. DĚJINY EVROPSKÉ INTEGRACE...11 Ve spolupráci se sdružením Jagello 2000 Česká euroatlantická

Více

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř 5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř SJEDNOCENÉ NĚMECKO II. ETAPA PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE www.wikipedia.org, www.google.cz/imgres www.wikipedia.org 1871 Po vítězství Pruska nad Francií bylo Německo sjednoceno ve federaci

Více

41. Domácí odboj. Otázky a úkoly: Doplň text: - přímý nebo.. boj byl nemožný - místo toho drobné.. písek, šroubovák (oblíbené heslo PP =.

41. Domácí odboj. Otázky a úkoly: Doplň text: - přímý nebo.. boj byl nemožný - místo toho drobné.. písek, šroubovák (oblíbené heslo PP =. 41. Domácí odboj - přímý nebo partyzánský boj byl nemožný - místo toho drobné sabotáže písek, šroubovák (oblíbené heslo PP = pracuj pomalu) - zahraniční rozhlasové vysílání (Londýn, Beneš) Odbojové organizace

Více

Ekonomiky Španělska, Řecka a Portugalska v EU KEU 8

Ekonomiky Španělska, Řecka a Portugalska v EU KEU 8 Ekonomiky Španělska, Řecka a Portugalska v EU KEU 8 Jižní ekonomiky: charakteristiky 2. pol. 70. let uvolnění politických režimů, liberalizace, integrace do EU Nižší ekonomická vyspělost, konvergence k

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

3. Evropský sociální model

3. Evropský sociální model In: POTUŽÁKOVÁ, Z., Trh práce v evropském kontextu, Liberec: TUL, 2013 3. Evropský sociální model Evropský sociální model je jedno ze specifik, které odlišuje Evropu od ostatních center světové ekonomiky.

Více

HISTORIE EVROPSKÉ INTEGRACE. Myšlenkové kořeny evropského sjednocení Evropa mezi válkami

HISTORIE EVROPSKÉ INTEGRACE. Myšlenkové kořeny evropského sjednocení Evropa mezi válkami HISTORIE EVROPSKÉ INTEGRACE Myšlenkové kořeny evropského sjednocení Evropa mezi válkami Myšlenkové kořeny evropského sjednocení Pokus o evropské sjednocení je historický fenomén Sjednocování Evropy není

Více

Kapitola 2. Transformace hospodářství České republiky Transformace je změna, přeměna, přechod na reformu.

Kapitola 2. Transformace hospodářství České republiky Transformace je změna, přeměna, přechod na reformu. Kapitola 2. Transformace hospodářství České republiky Transformace je změna, přeměna, přechod na reformu. Cíl: Transformace ekonomiky představuje pro naši zemi významné, dnes již třináctileté období o

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vývoj zlatého standardu v 1. polovině 20. století Vladimír Šedivý

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vývoj zlatého standardu v 1. polovině 20. století Vladimír Šedivý Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vývoj zlatého standardu v 1. polovině 20. století Vladimír Šedivý Plzeň 2012 2 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI?

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? ÚVAHY O POKRIZOVÉM GLOBÁLNÍM (EKONOMICKÉM) VLÁDNUTÍ, O NOVÉ ROVNOVÁZE, O PROBLÉMECH, TRENDECH A ALTERNATIVÁCH V (GLOBÁLNÍ) FINANČNÍ POLITICE Z POHLEDU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Pražský

Více

Globalizace. S důrazem na ekonomickou globalizaci

Globalizace. S důrazem na ekonomickou globalizaci Globalizace S důrazem na ekonomickou globalizaci Globalizace je jev zahrnující změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, kulturních, sociálních a ekonomických událostí na celoplanetární

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra

Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra Bakalářská práce Autor: Filip Čech Bankovní management Vedoucí práce:

Více