Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007"

Transkript

1 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až Prof. Dr. Dr. h. c. H.-H. Francke Universität Freiburg, Německo

2 2 A. K problematice B. Trhy s domy zažívající boom a různé míry inflace v euro-zemích C. Nedostatečné spoření a nerovnováhy platební bilance D. Asymetrické vlivy společné peněžní politiky E. Shrnutí

3 3 A. K problematice Ústřední otázky 1.) Jak se v souvislosti s odlišnými mírami inflace v euro-systému vyvinuly trhy s nemovitostmi? 2.) Jak bylo možné financovat investice do nemovitostí vzhledem k částečně nedostatečnému spoření? 3.) Do jaké míry toho byla příčinou společná peněžní politika Evropské centrální banky?

4 4 B. Trhy s domy zažívající boom a různé míry inflace v euro-zemích I. trhy s domy zažívající boom a) Vývoj cen domů v členských státech euro-systému Vyobrazení 1: Procentuální odchylka od trendu Procenta potenciálního výstupu Reálné ceny domů (levé měřítko) Výstupní rozdíl (pravé měřítko) Quelle: OECD Economic Outlook 78, p. 126 Poznámka: Reálné ceny domů byly očištěny od trendu za použití lineárního trendu. Souhrn OECD byl vypočten za použití váhy GDP v roce 2000 v paritách nákupní síly. Zdroj: Databáze OECD Economic Outlook 78 a výpočty OECD Pramen: OECD Economic Outlook 78, str. 126

5 5 b) Různé vývoje trhů Tabulka 1: 1999 až 2005 (kumulovaně) Belgie Německo Finsko Francie Řecko Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Rakousko Portugalsko Španělsko Eurový prostor Cenové bubliny ( bubbles): Španělsko, Irsko, Řecko Boom: Francie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko Stagnace: Německo, Rakousko, Portugalsko Pramen: ECB, 2006, str. 56

6 6 II. Konvergence a divergence měr inflace a) Vývoj míry inflace v euro-systému (HVPI), změny oproti minulému roku Vyobrazení 2: Prameny: výpočty BIZ, Eurostatu a Evropské centrální banky

7 7 Míra inflace a nestálost inflace Tabulka 2: Inflationsrate Míra inflace jährl. Roční Durchschnitt průměr (in (v %) %) Volatilität Nestálost Procentní Prozentpunkte body er léta er 80. léta

8 8 b) Vývoj míry inflace v jednotlivých členských zemích (průměrná změna oproti minulému roku) Vyobrazení 3: Europrostor Prameny: výpočty Eurostatu a Evropské centrální banky Poznámka: HVPI od roku 1992 pro Belgii, od roku 1996 pro Německo, od roku 1995 pro Irsko a Řecko, od roku 1993 pro Španělsko a od roku 1996 pro Lucembursko; dříve VPI

9 9 Nadprůměrně vysoké míry inflace: ve Španělsku, Irsku, Řecku, Portugalsku Podprůměrně nízké míry inflace: v Německu, Rakousku, Francii, Finsku c) Pozměněná forma efektu inflace Od inflace spotřebitelských cen k inflaci cen majetku Ceny nemovitostí reagují silněji než kursy cenných papírů a mají trvalejší majetkové efekty

10 10 III. Ceny nemovitostí, úvěry na bydlení a růst objemu peněz a) Růst objemu peněz jako příčina nebo důsledek inflace cen domů? První hypotéza: růst objemu peněz popohání ceny nemovitostí wm > w( Y / P) N im P im 3 Druhá hypotéza: poptávka po nemovitostech popohání růst objemu peněz wn im wkr wm 3

11 11 b) Empirická souvislost v euro-systému Vyobrazení 4a: Objem peněz M3 1) Ceny nemovitostí 2) 1 Pramen: evropská centrální banka 2 Pramen: BIZ Německá spolková banka Pramen: Německá spolková banka Měsíční zpráva za červenec 2007, str. 22

12 12 Vyobrazení 4b: Průměrné roční míry změn od roku 1998 do roku 2006 v % Úvěry na výstavbu bytů 1) Ceny nemovitostí 2) Pramen: Německá spolková banka Měsíční zpráva za červenec 2007, str. 22

13 13 c) Globální empirická souvislost Nadprodukce High powered money - v USA (státní zadlužení) - v Číně (přes devizový nákup centrální banky)

14 14 C. Nedostatečné spoření a nerovnováhy platební bilance I. Souvislost mezi investicemi, úsporou a vnějším příspěvkem BIP (Y) = spotřeba (C) + investice (I) + Exp Im Vnější příspěvek (AB)

15 15 Y = C + I + AB Y C AB = S (Ersparnis (Úspora) ) S = I + S I = AB AB Když je Když je Wenn Wenn S S > < I I AB AB pozitivní positiv negativní negativ převis platební bilance (výkonové bilance) deficit platební bilance (výkonové bilance)

16 16 II. Souvislost zůstatků platební bilance Výkonová bilance (zboží a služby) Vývozy Dovozy Kapitálová bilance (úvěry a přímé investice) Kapitálové dovozy Kapitálové vývozy Devizová bilance (zlato a devizy centrální banky) Devizové dovozy Devizové vývozy Celkově je platební bilance vždy vyrovnaná! Vnější příspěvek (zůstatek) výkonové bilance (AB) = zůstatek kapitálové bilance + zůstatek devizové bilance

17 17 Když se zůstatek devizové bilance = O, platí: AB = kapitálové dovozy kapitálové vývozy AB = S I = K výv K dov Když je S > I výv > dov K výv > K dov Tuzemský příspěvek spoření na financování úspor v zahraničí (tam jsou investice větší než úspory)

18 18 Když je S < I výv < dov K výv < K dov Zahraniční příspěvek spoření na financování úspor v tuzemsku (zde jsou investice větší než úspory)

19 19 III. Zůstatky výkonových bilancí členských zemí euro-systému Vyobrazení 5: Europrostor Prameny: Eurostat, Evropská komise

20 20 1. teze: Vzhledem k pevným nominálním směnným kursům ( jednotková měna ) v euro-systému přibylo nerovnováh platebních bilancí. 2. teze: Ty členské státy, v nichž se objevil boom trhů s nemovitostmi, měly negativní vnější příspěvky výkonové bilance, tzn. tuzemské úspory nedokázaly financovat investice. 3. teze: Boom nemovitostí v jednotlivých členských státech euro-systému byl financován pozitivním vnějším příspěvkem popř. kapitálovými dovozy ostatních členských států.

21 21 D. Asymetrické vlivy společné peněžní politiky v euro-systému I. Různéreálnéúroky a) Souvislost mezi nominálními úroky, reálnými úroky a mírou inflace ex ante: nominální úrok = reálný úrok + očekávaná míra inflace nominální úroky jsou v euro-systému shodné národní míry inflace jsou různé ex post: národní reálný úrok = nominální úrok národní míra inflace

22 22 b) Reálné úrokové sazby v euro-systému Vyobrazení 6: Dlouhodobé úrokové sazby Krátkodobé úrokové sazby Prameny: NZB, Global Financial Data, BIZ, Reuters, Evropská centrální banka

23 23 c) Reálné úrokové sazby v členských státech před a po zavedení euro-systému Vyobrazení 7: Reálné krátkodobé úvěry před hospodářskou a měnovou unií (EMU) Reálné krátkodobé úvěry po zavedení hospodářské a měnové unie (EMU)

24 24 Teze: V zemích s trhy s nemovitostmi zažívajícími boom byly reálné úroky nejnižší, protože tam byly nejvyšší míry inflace. Teze: Stabilizační efekt úrokových změn je v euro-systému narušen, protože nominální úroky jsou jednotné.

25 25 II. Finančně-politické dilema a) Inflační zátěže versus nezaměstnanost? b) zaměstnanost versus vnější hospodářská nerovnováha? c) Snížení základních úroků nebo zvýšení základních úroků?

26 26 E. Shrnutí V zemích s trhy s nemovitostmi zažívajícími boom byla míra inflace vyšší. Z inflace spotřebitelských cen se přitom vyvinula inflace majetkových cen. Nedostatečné spoření v zemích s trhy s nemovitostmi zažívajícími boom bylo kompenzována kapitálovými dovozy ze zemí s převisy výkonové bilance a nižší národní mírou inflace.

27 27 Společná peněžní politika sice vytvořila jednotné nominální úroky, ale vzhledem k různým národním mírám inflace různé reálné úroky. V současné době se peněžní politika Evropské centrální banky potýká s dilematem mezi stabilizací peněžní hodnoty a zajištěním zaměstnanosti.

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

3 TRHY AKTIV 3 TRHY AKTIV 3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

3 TRHY AKTIV 3 TRHY AKTIV 3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH TRHY AKTIV 9 TRHY AKTIV. VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Po změně v komunikaci klíčových centrálních bank ohledně rychlosti a intenzity normalizace jejich měnové politiky se od poloviny loňského roku volatilita

Více

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 OBSAH 1 I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3 II.1 Eurozóna 3 II.2 Spojené státy 4 II.3 Německo 5 II.4 Japonsko 5 III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 III.1 Čína 6 III.2 Indie

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2005 červen 2006 1 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM TRHU...

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. 4. čtvrtletí 2013. Recese u konce vítejte v dobrých časech?

Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. 4. čtvrtletí 2013. Recese u konce vítejte v dobrých časech? Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. čtvrtletí 3 Recese u konce vítejte v dobrých časech? Ekonomické a strategické analýzy research@csas.cz (+ 99 9) www.investicnicentrum.cz Důležitá upozornění, složení analytického

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Analýza zadluženosti českých domácností

Analýza zadluženosti českých domácností Měšec.cz: Analýza zadluženosti českých domácností 25. října 2005 Úvěry domácnostem patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících služeb, které finanční instituce domácnostem poskytují, a to již téměř tři

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více

Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003

Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003 Analýza duben 25 Jak reformovat daňový systém v ČR Daně se v poslední době staly jedním z hlavních kolbišť politické scény. Již delší dobu hraje na tuto strunu ODS návrhem patnáctiprocentní rovné daně.

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více