Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D."

Transkript

1 Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

2 Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální rámec ECB Rozhodování o monetární politice 2

3 !!! Jaký je rozdíl mezi anglosaským a německým modelem centrálního bankovnictví (např. mezi FED a ČNB)? Modely centrálního bankovnictví se liší: ve stanovení cílů centrální banky ve vztahu k vládě dané země 3

4 Modely centrálního Anglosaský model bankovnictví sleduje různé cíle mající stejnou váhu: stabilita cenová a stabilita hospodářského cyklu, nezaměstnanost, finanční stabilita politická závislost CB, na schválení monetární politiky participuje vláda Německý model hlavním cílem cenová stabilita, doplňkové cíle (nezaměstnanost...) nesmí ohrozit hlavní cíl politická nezávislost 4

5 Modely centrálního bankovnictví - ECB Maastrichtská smlouva definuje cenovou stabilitu jako hlavní, primární cíl ECB (Article 105(1)). Article 2 definuje další cíle (vysoký stupeň zaměstnanosti, stabilita hospodářského cyklu...) jako cíle sekundární. Pozn. srovnej s cíli FED 5

6 !!! Podmínkou cenové stability je politická nezávislost CB. financování státního rozpočtu, důsledkem je inflace 6

7 Modely centrálního bankovnictví - ECB Article 107:...rozhodovací proces ECB nesmí podléhat ani být zkoumán žádnou centrální bankou, vládou či jinou institucí členských států... Article 104(1):...má být zakázáno získávat zdroje financování státního dluhu přímo z ECB nebo národních CB... 7

8 Německý model převládl ze dvou důvodů politická nezávislost zaručuje plnění dlouhodobých cílů (závislost by vedla ke krátkodobým cílům, ovlivněným volbami) strategická pozice Německa v HMU a jeho obava z vyšší inflace v HMU 8

9 Nezávislost vers. odpovědnost moc, kterou vláda předává centrální bance musí být úzce spjata s její odpovědností za plnění cílů; vlády jsou odpovědné vůči svým voličům; stupeň odpovědnosti ECB je nižší než stupeň odpovědnosti většiny ostatních CB 9

10 Optimální vztah nezávislosti a odpovědnosti Figure 7.7: Optimal relation between independence and accountability Independence ECB Bundesbank Fed Accountability 10

11 Nezávislost a odpovědnost obecné pojetí sekundárních cílů v Maastrichtské smlouvě vede ECB k jedinému cíli cenové stabilitě zejména v období ekonomické recese a při růstu nezaměstnanosti vzniká konflikt mezi ECB a zájmy členských států 11

12 Nezávislost a odpovědnost řešení širší odpovědnost nejen na poli cenové stability ale i dalších cílů (stabilizace hospodářského cyklu, snižování nezaměstnanosti apod.) Změna v období krize nákup dluhopisů na sekundárním trhu (porušení statutu ECB) ale i další nestandardní operace 12

13 Dílčí závěr anglosaský a německý systém centrálního bankovnictví primární a sekundární cíle ECB nezávislost x odpovědnost ECB 13

14 Institucionální rámec ESCB ESCB Evropský systém centrálních bank: nemá právní subjektivitu, korporace CB, vytvořen za účelem koordinace jednotné monetární politiky, zejména: definice a provádění jednotné monetární politiky HMU provádění měnových operací v souladu s příslušným ustanovením Maastrichtské smlouvy držitel a správce oficiálních rezerv v cizích měnách členských států podpory fungování platebních systémů legislativní činnost a konzultační činnost provádění opatření v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi shromažďování statistických informací. 14

15 Institucionální rámec ESCB ESCB je nezávislý na orgánech EU princip federalismu podřízení monetárních politik jednotlivých členů HMU společné monetární politice princip subsidiarity - autonomie v této oblasti 15

16 Institucionální rámec ESCB nezávislost je definována jako nezávislost: organizační (ECB nepřijímá žádné pokyny od orgánů Evropského společenství, jednotlivých vlád či jiných institucí) funkční nezávislost (hlavním cílem monetární politiky musí být cenová stabilita) osobní (vrcholné orgány ECB a národních centrálních bank musí mít minimálně pětileté funkční období s nemožností odvolání z politických důvodů) finanční (vlády nesmějí využívat národní centrální banky k financování rozpočtových výdajů a nesmějí ovlivňovat rozpočty těchto bank) 16

17 Institucionální rámec ESCB ESCB Evropský systém centrálních bank je složen z: Evropské centrální banky (ECB) má právní subjekt. národních centrálních bank (NCB) členských zemí EU (ESCB Evropský systém centrálních bank) Hlavní orgány ESCB: Výkonný výbor (Executive Board) (ve složení prezident, víceprezident + 4 ředitelé ECB) Rada Guvernérů ECB (Governing Council) (ve složení 6 členů Výkonného výboru + guvernéři 17 národních centrálních bank) Generální rada ECB (prezident, víceprezident a guvernéři národních centrálních bank členských států EU (27), tedy vč. Švédska, Dánska, Velké Británie...) = 29 17

18

19 Rada Guvernérů ECB hlavní rozhodovací orgán ESCB určuje monetární politiku, výši úrokových sazeb, výši rezerv, zásoby likvidity setkání 2x týdně ve Frankfurtu 23 členů, každý člen 1 hlas 19

20 Výkonný výbor realizuje monetární politiku (včetně doporučení jednotlivým národním centrálním bankám), stanovenou Radou ECB; určuje program jednání Rady ECB; strategická pozice a vliv na rozhodovací proces Rady ECB. President, vicepresident a 4 členové VV 20

21 Decentralizace evropského měnového systému (vliv národních CB) guvernéři centrálních bank budou prosazovat podmínky kopírující situaci v jejich zemi úroková sazba zahrnující ekonomické podmínky v jednotlivých zemích je určena Taylorovým pravidlem ECB stanoví úrokovou sazbu dle ekon. podmínek všech členských zemí 21

22 Decentralizace evropského měnového systému (Taylorovo pravidlo, 1993) i i * a( * ) b( y y * ) i - požadovaná úroková sazba i* - dlouhodobá rovnovážná úroková sazba π* - inflační cíl y-y* - mezera růstu 22

23 Decentralizace evropského měnového systému (Taylorovo pravidlo, 1993) Rozhodnutí rady ECB je ovlivněno ekonomickou situací významných členů HMU (Německo, Itálie, Francie) Problém synchronizace hospodářských cyklů a různé úrovně inflačních tlaků v HMU. 23

24 Kontrolní otázky Definujte primární a sekundární cíl monetární politiky ECB. Porovnejte jej s cíli FED. Jaké znáte modely centrálního bankovnictví a jak se tyto modely liší? Vysvětlete význam nezávislosti centrální banky. Porovnejte nezávislost a odpovědnost ECB, FED a Bundesbanky. Objasněte důvody pro srovnání i vliv na monetární politiku těchto bank. 24

25 Kontrolní otázky Charakterizujte ECB a její monetární politiku v praxi posledních let. Definujte hlavní orgány ECB. Který z orgánu ECB rozhoduje o jednotné monetární politice HMU, jakým způsobem probíhá hlasování? Objasněte význam Taylorova pravidla (vlastní výpočet požadované výše úrokové sazby, význam parametrů a,b). 25

26 Děkuji za pozornost 26

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Bankovní regulace a dohled Distanční studijní opora Dalibor Pánek Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni

Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropský

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru

Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Hospodářská a měnová unie I FH VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing.Luděk Urban, CSc Literatura : 1. Baldwin,R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada 2008, kap. 13, 15,

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2013 VII. volební období Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského a Františka Laudáta na vydání ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.14 COM(14) 36 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 14 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(14)

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

101 OTÁZEK pro Evropskou unii

101 OTÁZEK pro Evropskou unii 101 OTÁZEK pro Evropskou unii 1 Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a její ministerstva obraz

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Regulace finančních služeb online v Evropské unii

Regulace finančních služeb online v Evropské unii Regulace finančních služeb online v Evropské unii Regulace finančních služeb online v Evropské unii Libor Kyncl Vladimír Týč Masarykova univerzita Brno, 2013 Tato učebnice byla vydána v rámci projektu

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE Ing Jaroslav KOVÁRNÍK, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra ekonomie, Rokitanského

Více

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR),

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A Irena Szarowská Karviná 2005 Irena Szarowská, Veřejné finance A 2 OBSAH MODULU VEŘEJNÉ FINANCE A 1 VÝZNAM VEŘEJNÝCH

Více