Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n e c OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building 17/ Building 18/ Building 19/ Building 20/ Building 21/ Deutsches Ingenieur Blatt 5/ Deutsches Ingenieur Blatt 6/ ICE Bridge Engineering 6/ ICE Engineering Sustainability 6/ Travaux 897/ Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 2

3 Building... 17/2013 Dva týmy budou stavět temžskou vodohospodářskou síť Two teams make grade for mater framework Building č. 17 / 2013, str. 9 Dvě konsorcia firem byla vybrána pro výstavbu vodohospodářské sítě Thames včetně dodání projektů za 3 mld. liber na prvních pět let. Síť zahrnuje výstavbu vodovodních zařízení a rozvodů, odpadních stok, tunelářské práce, výstavbu čistíren vod, čerpacích stanic a zásobníků vody. Vybrané vedoucí firmy konsorcií Balfour Beaty, Skanska, Costain a Atkins musí investovat do přípravy a technologických zařízení významné finanční prostředky. Hrozí odchod z Hinkley C Hinkley C go-ahead - imminent Building č. 17 / 2013, str. 11 Jednání mezi britskou vládou a francouzskou společností EdF, která má dodávat jadernou elektrárnu v Hinkley, hrozí nezdarem. Šéf výstavby z EdF pochyboval o termínech schůzek, které by vedly k řešení situace a o diskuzích, které se vedly přímo na staveništi. Vláda zase pochybuje o ceně, kterou dostala od dodavatele ve výši 95 až 99 liber za 1 MWh, garantovanou po dobu 35 let, kde se však nezohlednila otázka možné inflace. Na druhé straně britští investoři do jaderné energie tlačí vládu k dohodě. Společnost EdF nechce uzavřít otázku investování do projektu Hinkley před zářím 2013 ve výši 10 mld. liber a snížila nyní svůj pracovní tým na přípravě staveniště na polovinu. Podle článku v časopisu Building č. 19 podepsala EdF dohodu o spolupráci s čínskou společností Guangdong Nuclear Power Holding Co, což by znamenalo spoluúčast čínské společnosti na výstavbě v Hinkley. Mezitím bylo vydáno stavební povolení, které nyní napadla společnost Greenpeace s argumentací, že okolní region odmítá vybudovat úložiště vyhořelého paliva v původně plánované lokalitě (usnesení Cumbria). Reálný pokrok v zavádění BIM BIM makes real progress as focus shifts to implementation Building č. 17 / 2013, str. 12 Vláda učinila krok k zavedení způsobu BIM (Building Infomation Modelling) do výstavby. Nedávná konference doložila význam zavádění BIM do praxe řadou příkladů o úsporách na projektech, na termínech a dalších jednáních mezi partnery výstavby a s kladným dopadem na růst hospodářství země. Výsledky zavádění BIM ve Velké Británii by mohly být využity v poskytování informací a ve vlastním zavádění BIM v rozvojových zemích. Vydaná zpráva o problému uvádí i příznivý dopad do plánování území a do parametrů výstavby v jednotlivých skupinách staveb. Odmítá pochybnosti rozpočtářů, různých manažérů a konzultačních inženýrů- o širokém zavádění BIM do praxe. Architekti chtějí nejdřív získat zkušenosti s BIM, kdežto stavební inženýři a konstruktéři volají po rychlém zavedení BIM do praxe. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 3

4 Velká ocelářská firma Rowecord v bankrotu Steelwork giant Rowecord Engineering collapses Building č. 17 / 2013, str. 13 Na jednu z největších ocelářských firem ve Velké Británii Rowecord, která dodávala např. ocelovou střešní konstrukci akvacentra pro Olympijské hry v Londýně 2012 a konstrukci pro Cardiff City Footbal Club, byl uvalen dohled. Firma se sídlem v Newportu (Wales) vykazovala obrat 68,2 mil. liber, měla okolo 500 pracovníků, z nichž nyní 430 propustila. Bankrot firmy se připisuje špatné hospodářské situaci ve Walesu. V současné době se firma účastní prací na dostavbě budov historického Britského muzea. Dostavba muzea za 135 mil. liber zahrne i Světové konzervační a výstavní centrum a bude dokončena na podzim roku 2013, s otevřením pro veřejnost v březnu roku O koupi části Rowecord se ihned přihlásili tři zahraniční zájemci, dva z Asie a jedna firma z Evropy. Vyskytla se možnost vrátit do práce propuštěných 430 pracovníků. Zájemci chtějí získat sídlo firmy v Newportu a nemají zájem o čtyři regionální pracoviště. Investice 15 mil. liber do lepšího zakládání větrných jednotek Holyrood hands ofshore wind industry lb.15 mil. Building č. 17 / 2013, str. 15 Skotský parlament oznámil investice ve výši 15 mil. liber do rozvoje zakládání větrných jednotek v moři, kde je hloubka vody větší než 30 m. Skotsko bude tak jednou z prvních zemí, kde se zabývají touto důležitou otázkou statické bezpečnosti stožárů pro větrné jednotky na místech, vzdálenějších od pobřeží. Investice do rozvoje pomohou snížit cenu zakládání a sjednotit ji podle jednotlivých typů zařízení. Vládní usnesení dokládá důvěru do tohoto zdroje obnovitelné energie. Výstavba souboru pasivních domů Passivhaus plans Building č. 17 / 2013, str. 15 Největší soubor pasivních domů ve Velké Británii získal stavební povolení. Soubor má na ploše 20 akrů 150 domů ve standardu německého Passivhaus s nízkou energetickou spotřebou. Investice má překonat nedůvěru, kterou má značná část odborné veřejnosti vůči této výstavbě, jako nevhodné pro Británii. Pokles stavebnictví o 2,5 % Construction output down 2,5 % Building č. 17 / 2013, str. 18 Sektor stavebnictví byl v prvním čtvrtletí 2013 nejhorším sektorem národního hospodářství. Jeho výkonnost poklesla o 2,5 %, ačkoliv celý průmysl doznal růst 0,3 %. Tento výsledek byl očekáván vzhledem k nedobrým poměrům v investicích, v jejich malé vládní podpoře a vzhledem k odkládaným zásadním rozhodnutím o celém profilu výstavby (jaderný program, školství). Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 4

5 Létání u větrných farem Tilting at winds farms Building č. 17 / 2013, str. 21 Ministerstvo obrany Velké Británie nesouhlasí s výstavbou dvou navrhovaných větrných farem v Cornwallu, neboť se domnívá, že 50 m vysoké stožáry mohou nepříznivě ovlivňovat signály na monitorech radarů letišť. Mohlo by dojít k tomu, že provoz věrných jednotek bude posuzován jako nepřátelský útok s následky případného protiútoku na tyto jednotky. A falešný poplach by mohl prý pomoci skutečným nepřátelům země! Stavební trh v zemích severní Afriky The construction market in north Africa countries Building č. 17 / 2013, str. 36 Země severní Afriky zažívají na stavebním trhu velké přírůstky, které lákají stavební firmy z vyspělých zemí k účasti. Na závadu však může být nejasná politická situace a přetrvávající obavy z možného násilí vůči cizincům, které stále v jednotlivých zemích hrozí. V tomto směru je nejbezpečnější Maroko, jehož trh vykazuje nejmenší hodnotu, největším trhem je Egypt, v současné době se složitou vnitřní politickou situací. Alžírsko se po dlouhé odmlce vrací na své bývalé pozice, Libye se pomalu zvedá z důsledku událostí před několika málo lety. Zjištěné údaje jsou odhadované, růst na období let se zdá být příliš optimistický. Velkou měrou bují v některých zemích korupce, Libye je na 160. místě ze 174. sledovaných, Egypt na 112. místě. Nutností pro získání účasti na těchto trzích je spolupráce s místní stavební firmou nebo projektantem. Zatím co v Maroku a v Alžírsku jsou ve výhodě francouzsky mluvící dodavatelé, v Libyi a Egyptě pak anglicky mluvící. Ale také zde jako v celé Africe se začíná projevovat zvýšený zájem o trhy u Číny, která nabízí dlouhodobé úvěry a další výhody ve všech těchto zemích. Země Rozsah trhu 2013 Růst v mld. dolarů v % Maroko 15,0 61,8 Alžírsko 41,1 40,7 Libye 26,8 65,6 Egypt 41,1 49,0 Building... 18/2013 Napadení vlády pro neodpovědné jednání o certifikátech MEPs attack governement for incoherent approach to DECs Building č. 18 / 2013, str. 11 Zástupci opozice v evropském parlamentu napadli vládu Velké Británie, že nejedná odpovědně ve věci udělování energetických certifikátů ve výstavbě. Jak známo, vláda opustila původní projekt, podle nějž musely získat energetický průkaz všechny nové veřejné i soukromé stavby, v souladu se směrnicemi Evropské unie. Nyní by se tato povinnost vztahovala jen na veřejné stavby. Úloha certifikátů DEC (Display Energy Certificates) je jednou z pěti hlavních kritérií úspěchu britského prorůstového programu Building s Green for Growth s cílem snižovat emise uhlíku. Evropská komise nikdy nečinila rozdíl mezi standardy veřejných a soukromých staveb. Je domněnka, že vláda ustoupila zájmům obchodních a dalších institucí. Dopis, zaslaný tajemníku pro komunální politiku uvádí, že o celé situaci nebyla vedena žádná konzultace. Reakce vlády není v současnosti známa. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 5

6 Trhy obviněny za snížení částky 1 mld. liber pro PF2 školy Markets blamed for 1 bn.lb. to PF2 schools Building č. 19 / 2013, str. 12 Agentura pro financování výuky (EFA) se vyjádřila ke snížení částky na výstavbu soukromě financovaných škol o 1 mld. liber. Není správné svalovat vinu za snížení peněz na nezájem partnerů na trzích, kteří dosud nestrávili změny ve financování škol společnými prostředky státu a soukromého sektoru podle bývalého modelu PF 1 (jinde ve světě PPP). Nový model PF2 přinesl změny, které přijaila vláda v zájmu menšího dopadu dlouhodobých úvěrů na státní rozpočet. Nyní se snížený plán výstavby týká 46 škol; v prvním sledu je to 7 škol v červnu 2013 za 122 mil. liber, dále ve čtyřech etapách na dalších 12 měsíců: 12 škol severovýchod, 12 škol severozápad, 7 škol v Yorkshire, 8 škol v Midlandu. Otázkou bude, zda firmy ze soukromého sektoru získají dostatek dlouhodobého bankovního úvěru. Jejich jména jsou již známa. Pro zachování plánovaného rozsahu výstavby vláda vyčlenila nyní 300 mil. liber do zvláštního fondu, ze kterého se budou financovat první školské projekty. Třetina obecních rad selhala u směrnice o zelené výstavbě A third of councils failing on green building directive Building č. 19 / 2013, str. 15 Zavedení směrnice Evropské unie, požadující vystavení certifikátu o energetické kvalitě u objektů s podlažní plochou nad m 2, nesplnila téměř třetina obecních rad na svém území. Vláda přitom vyčlenila mezi ně ročně 1,9 mil. liber ke splnění tohoto požadavku. V obcích nevznikl jednotný názor na účelnost této směrnice, což může mít vliv na jednání odborných firem v oblasti energetiky. Vláda prý nevydala jasný postup k provedení tohoto úkolu a sekretář pro komunální politiku nedostál svému úkolu, což ohrožuje cíle ve snižování emisí uhlíku. Chybí možná i vyšší politická vůle vyhovět směrnicím Evropské unie. Building... 19/2013 Klíčová fakta o Barmě Key facts on Burma Building č. 19 / 2013, str. 50 Barma je největší zem v jihovýchodní Asii, 677 tisíc km 2, 55 mil. obyvatel, z toho 60 % pracuje, 90 % je gramotných. Má velké přírodní bohatství, uhlí, ropu, drahé kameny. Její stavební trh se odhaduje na 3,3 mld. dolarů. Největší část tvoří bytová výstavba, která vykazuje celou polovinu (1,680 mld.), následuje infrastruktura (900 mil.), průmyslová výstavba (462 mil.), obchod (210 mil.), instituce (88 mil.). Ve městech rostou ceny pozemků právě díky poptávce po nových bytech. Investoři a dodavatelé pocházejí z asijských zemí, z Číny, Koreje a Singapuru, převážně investují do ropy a plynu. Ceny jsou obecně vyšší o 20 až 30 % než v sousedním Thajsku. Zaostalé zemědělství by potřebovalo značné finanční injekce do vybavení. Pro evropské investory platí poučka pro všechny rozvojové země, provést předem dokonalý průzkum celého chodu národního hospodářství a i když je nabídka pro cizí investice a stavební dodávky lákavá, nutno zachovat nejvyšší obezřetnost. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 6

7 Building... 20/2013 Ruská zakázka Russian Job Building č. 20 / 2013, str. 10 V ruském Sankt Petěrburgu bude postaven soubor staveb s byty, m 2 ploch pro tři školy, pět školek, polikliniku a potřebnou infrastrukturu za víc než 1 mld. liber. Britská firma Macy získala zakázku na dodávku projektu, rozpočtu, konstrukčního návrhu a na technický dozor. Vláda zdvojnásobila podporu pro obnovitelné tepelné systémy Governmnet doubles subsidies for renewable heat schemes Building č. 20 / 2013, str. 15 Vláda zvýšila podporu pro investory, kteří si instalují nová tepelná zařízení na bázi obnovitelných zdrojů, na dvojnásobek. Pro tepelná čerpadla se zvýší podpora z liber na liber, pro zásobníky na biomasu z 950 liber na liber, pro solární jednotky z 300 liber na 600 liber. Veřejnost označuje tuto novinu za fantastickou. Nyní se zdá, že se nová technologická zařízení objeví u všech domů. Jít na západ Go west Building č. 20 / 2013, str. 34 Čínská výstavba zaznamenala v poslední době značné úspěchy a řada odborníků oceňuje zejména výstavbu v přímořské oblasti. Avšak tím se prohlubuje rozdíl mezi životní úrovní tohoto pobřežního pásu a západních části Číny, kde se investovalo daleko méně. Nyní se vláda země uvědomuje, že musí posílit výstavbu v západních regionech. Problémem zůstává značná zadluženost země a regionů, která brzdí investiční možnosti a podle poznatků zahraničních odborníků se některé i dobré a potřebné projekty nerealizovaly. Častou výměnou vedoucích politických pracovníků v regionech přicházejí i nové názory na již připravené investice a mění se proto, aby tito vedoucí za sebou nechali svůj otisk. Nyní se také mění názor na znovu využití již zastavěných ploch, než stále přibírat velké pozemky na zelené louce. Nová je také koncepce trvalé udržitelnosti staveb, která je v rozvinutých zemích již zavedená, v Číně teprve nastává doba seznamování se s potřebami takové intenzivní výstavby. Dnes nastal odliv dříve žádaných stavebních firem ze západu a čínské společnosti si mnoho staveb již připravují a řídí samy. Dokonce pronikají svými kapacitami zejména do Afriky, kde nabízejí podstatně levnější realizace, než mohou nabídnout firmy z rozvinutých zemí. Je tomu tak díky nízkým mzdám pracovníků z Číny, jejichž mzda je zlomkem mzdy dělníků z Evropy. K tomu nabízejí výhodné půjčky, i když vlastní státní dluh Číny je obrovský a měří se biliony dolarů (podle USA jsou to triliony). Trvale platí, že se do hospodářství země těžko proniká a ví se pouze to, co vláda propustí. Avšak řada znalců tvrdí, že výstavba v Číně nemá takovou kvalitu jako jinde, neboť chybí dobrá kontrola, ověřování a odborné schvalování. Je-li však příkazem slogan jít na západ, pak se v Číně tomu rozumí nejen zvelebovat západní oblasti velké země, ale i pronikat do všech krajin západně od Číny, na Střední a Blízký východ, do Afriky ale také do Evropy. Pokud se najde skulinka. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 7

8 Kousek historie - Stonehenge A lot of history Building č. 20 / 2013, str. 41 Kruhové uspořádání neolitických velkých kamenů Stonehenge - je ročně navštěvováno mnoha návštěvníky. Staré nevyhovující návštěvnické centrum bude zbouráno a přes dvacet let se připravovala výstavba nového centra s komplexními službami návštěvníkům. Po mnoha létech jednání, zahrnujících mimo jiné i úpravu příjezdových silnic, je před dokončením zvláštní stavba canopy (baldachýn) asi 2,5 km od kruhového souboru. Tento velký přístřešek obsahuje všechny potřebné části, sloužící návštěvníkům, informační centrum, pokladnu, obchod, kavárnu, středisko výuky o Stonehenge a umístění nalezených předmětů. Návštěvník bude poučen před příchodem na místo neolitických kamenů. Celá stavba je jen 8 m vysoká, zapadá do krajiny, konstrukčně stojí na 313 sloupech, celkové rozměry stavby jsou 78 x 36 m, sleduje tvar pozemku a proto je střešní plocha zvlněná. Založení stavby je povrchové bez základů, neboť pozemek patří do chráněné archeologické zóny. Stavba má být dána do provozu v prosinci Building... 21/2013 Firmy bojují o kontrakty na výstavbu metra vdžiddě Firms battle for key role on Jeddah Metro project Building č. 21 / 2013, str. 9 V Saudské Arábii se postaví ve městě Džida metro za 6 mld. liber, které bude mít tři trati, první z nich Oranžová bude 67 km dlouhá s 22 stanicemi, druhá Modrá bude 24 km dlouhá s 17 stanicemi, třetí Zelená dlouhá 17 km se sedmi stanicemi, celkem 108 km se 46 stanicemi. O tento projekt má zájem konsorcium britských firem, které již úspěšně pracovaly v zemi, BC Harris se podílel na výstavbě věže Kingdom Tower, fa. Atkins na výstavbě letiště v Džidě, vítěz tendru dodá kompletní management projektu. Hlavní město Saudské Arábie Rijád plánuje také metro s 86 stanicemi, poutní město Mekka bude nynější délku metra zvětšovat a stavět víceúčelovou městskou železniční trať. Britové mají v zemi dobrou pozici a je předpoklad, že tendr získají. Nejlepší země pro investice do infrastruktury UK is best country to invest in infrastructure Building č. 21 / 2013, str. 12 Podle názoru mezinárodní právnické společnosti je Velká Británie nejlepší zemí světa pro investice do infrastruktury. Atraktivnost země je založena na ekologické dani, na přístupnosti úvěru, na dobrém souboru právních ekologických předpisů, na snadnosti zahájit činnost a na trvalé aktivitě v oblasti infrastruktury. Po soudu zmíněné společnosti je na druhém místě Austrálie, třetí je Francie, čtvrté jsou Spojené státy, páté Německo. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 8

9 Londýn: přednost plánování London: Planning ahead Building č. 21 / 2013, str. 36 V Londýně přetrvává diskuze o rozvoji obchodní a bytové struktury města v centru. Korporace City of London je proti rozvoji bytové výstavby v centru, obhajuje výjimku, kterou poskytlo usnesení vlády z možnosti přebudovat obchodní budovy na bytové domy bez stavebního povolení. Naopak, řada odborníků se domnívá, že mnoho lidí chce bydlet ve středu města z důvodu lepší dostupnosti obchodů, lékařů, úřadů i škol. Dosavadní systém plánování však neumožňuje měnit v centru výraz často cenného zevnějšku budov, což opět napadá skupina architektů a konzultantů jako přežitek. Tlak na nové pozemky pro obchodní výstavbu přichází mimo jiné také z Asie, Číny a Hong-Kongu od firem, zabývajících se finančním servisem nebo společností, provozujících hotely nebo stavby se smíšeným užitím, které upřednostňují projekty zajímavých staveb v cenách na druhém místě důležitosti. Problém je s vybavením budov, v Londýně nelze u výškových budov otvírat okna v důsledku emisí, a také hygienické předpisy jsou mnohem přísnější než v Asii. Jisté je, že se v Londýně bude stavět podle zde přijatých stavebních předpisů s přísnou kontrolou jejich dodržování. Deutsches Ingenieur Blatt... 5/2013 Zahájení konzultací o politice v energietice a ochraně klimatu Konsultation zur Energie und Klimapolitik veröffentlicht Deutsches Ingenieur Blatt, č. 5 / 2013, str. 33 Evropská komise předložila ještě v tomto funkčním období rámec své politiky v oblasti energie a změny klimatu do roku Pod názvem zelená kniha podněcuje veřejné konzultace a diskusi o směrech uvedené politiky se třemi cíli První číslo znamená snížit emise skleníkových plynů o 20 % proti stavu roku 1999, druhé číslo uvádí zvýšení podílu dodávek energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 na 20 %, třetí číslo vyjadřuje snížení spotřeby energie v průměru o 20 %. Podle zjištění Evropské unie jsou již v jednotlivých zemích prováděna opatření, která signalizují, že stanovených hodnot lze v daném termínu dosáhnout. Pro inženýry znamená orientace na návrhy v zelené knize konkrétní šanci ovlivňovat svými náměty a nástroji energetickou a klimatizační politiku svých zemí. Konzultace a diskuse, vedené v tomto duchu mohou značně přispět ke splnění daných cílů. Výhled do roku 2050 pak uvažuje se snížením emisí skleníkových plynů až o %. Deutsches Ingenieur Blatt... 6/2013 Novinky z Německa Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 3 Stručné vyjádření redaktora časopisu k otázce trvanlivosti ve stavebním sektoru. Vedle běžného užití tohoto významu v potravinářství nebo u jiného spotřebního zboží představuje trvanlivost ve stavebnictví komplexní problém, který obsahuje mnoho důležitých rozhodování již v teoretických úvahách o optimálním zavádění nových materiálů, technických a technologických opatřeních pro výstavbu, v zadávání stavebních akcí, v jejich přípravě, v projektové činnosti, kam se výsledky předchozích teoretických fází musí promítat. To vše dává práci inženýrů a techniků důležitost a v současném období je ústředním tématem rozhodování ve stavebním procesu také v souvislosti s přechodem ekonomického pohledu na celoživotní cyklus stavby. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 9

10 Zpráva o stavu větrné energie v roce 2012 Windenergie report 2012 Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 6 Podle vydané zprávy pro rok 2012 o stavu energie, získávané z větrných jednotek, dále roste uplatnění tohoto využití obnovitelného zdroje, zvýšil se v roce 2012 počet větrných zařízení o 959 jednotek s výkonem MW. Nyní je celkem v Německu instalováno MW, což pokrývá 7,7 % celkové potřeby energie. Tato zařízení jsou instalována podle individuálního umístění na pobřeží nebo v moři, případně na větrných místech země. Zde mohou dosahovat výšky stožárů až 140 m. Jednotky na moři (offshore) představují asi 16% z všech větrných zařízení a jejich podíl se v roce 2013 dále zvýší. Tyto jednotky mají však kratší životnost asi 20 let a z nich nejstarší již této doby dosáhly. Nastává problém, zda jejich funkci prodloužit, a tím i jejich bezpečný provoz nezbytnými rekonstrukcemi nebo je likvidovat a postavit nové. Příručka pro ochranu proti vysoké vodě Leitfaden Hochwasserschutz Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 6 Silné deště značně poškozují celé národní hospodářství, zejména pak vznikajícími záplavami. Na náklad dvou zemských vlád, Porýní-Falce a Badenska-Württemberska byla vydána příručka, která pomáhá obcím a regionům v hodnocení nebezpečí ze záplav a jak provádět opatření, aby se minimalizovaly následky těchto povodní. Příručka je zdarma a může být uplatněna v podstatě ve všech spolkových zemích, jak konečně ukázaly nedávné záplavy. Budoucnost životního prostředí Zukunft Lebensräume Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 7 Na toto téma bude koncem října 2013 uspořádáno ve Frankfurtu. v rámci mezinárodní interdisciplinární konference odborné setkání, které poprvé se bude zabývat hospodářskou péčí v bytové výstavbě s tématy, přesahující pouze stavebnictví. Účast cílových skupin z podnikatelské sféry v bytové výstavbě, dodavatelů stavebních materiálů a výrobků a stavebních prací, inženýrů a architektů, investorů, projektantů i zástupců řemesel, avšak také ze zdravotnictví a péče zabezpečuje vysokou úroveň jednání a jejich výsledků. Trvalý dohled nad chováním stavebních dílů pod zatížením Permanent überwacht: für Bauwerke Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 11 Společným zpracováním výzkumného projektu: Vysokou školou v Lipsku, Společností pro geomechaniku a Stavebního měření byla vydána závěrečná systematická příručka, zjišťující chování povrchů stavebních dílů při zatížení např. sněhem u hal a hodnocení tohoto jevu zejména u kritického stavu. U takto namáhaných stavebních dílů musí být trvale sledováno, jaké jsou jejich rezervy v únosnosti. Navržený systém sledování byl v zimě 2012/13 ověřen v praxi na jedné z hal ve Vogtlandu. Mimo toho byl simulován průběh chování stavebního dílce za zatížení sněhem a výsledky simulace byly zpracovány. Cílem projektu je pomoci projektantům při navrhování obdobných stavebních konstrukcí v zájmu získání podkladů pro bezpečný návrh celé stavby. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

11 Harmonizace stavebních norem Harmonisierte Bauproduktnormen Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 10 Podle návrhu Evropské komise zpracoval Komitét pro normování CEN ve spolupráci s Komitétem pro elektrotechnické normování CENELEC soubor harmonizovaných norem pro stavební produkty, které jsou označeny CE. Toto označení uvádí, že výrobek odpovídá svými parametry evropským normativním požadavkům. Harmonizované normy byly vtěleny do směrnice Evropské unie č /EWG podle německého zákona č. 305/2011, jenž vstoupil v platnost 1. července 2011 a je nyní všeobecně závazný. Za více než 20 let, co existují směrnice o stavebních produktech, nasává nutnost provést na nich řadu koncepčních změn s cílem jejich zjednodušení a efektivnosti, především při uplatnění v malých podnicích a tím zlepšit jejich prosazování na stavebním trhu. V Německu lze získat veškeré informace o směrnicích na Online-Dienst včetně všech potřebných stavebních předpisů na evropské i národní úrovni, seznamů regulačních opatření ve výstavbě a údajích o přípustnosti v Evropě. Tyto údaje jsou každý měsíc aktualizovány. Využívají je zejména výrobci stavebních produktů, jejich svazy a spolky, dodavatelský stavební průmysl úřady i jurisdikce. Z německých inženýrských komor Komora Bádensko - Württembersko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 33 Inženýrská komora spolkové země Bádensko - Württembersko uspořádala dotazníkovou akci o podnikové konjunktuře v současnosti. Z došlých sdělení bylo 65 % klasifikováno jak velmi dobrý stav, dalších 30 % jako uspokojivý, podniky si stěžovaly na nedostatek manuálních pracovních sil. Komora Bavorsko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 33 V novém informačním listu uvádí komora argumenty pro přiměřené odměňování inženýrských prací a obrací se na investory a stavebníky, aby nepodléhali pokušení zadávat práce jen podle nejnižší cenové nabídky. Komora Hesensko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 33 Plánování měst je nesporně důležitou inženýrskou disciplínou, jak sdělila komora svým členům. Doporučuje proto úřadům, plánovacím místům rozvoje města a dalším zainteresovaným orgánům, aby zvaly inženýry na všechna jednání s tím spojená a vyslechly jejich argumenty. Umožňují to i nově přijaté zemské předpisy o úloze inženýrů přo výstavbě měst. Komora Sasko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 32 Inženýrská komora vyzvala své členy, aby obeslali svými pracemi výstavu Sasko země inženýrů a do čtyř týdnů se sešlo 150 prací, prokazujících pestrou a kvalitní sestavu inženýrských návrhů, projektů a realizací ve všech stavebních oborech. Bylo tak důstojně oslaveno 20. výročí činnosti Stavební inženýrské komory Sasko. Z konání konference při této příležitosti vyplynul závěr, že svou budoucnost si musí komora zabezpečit vždy technickými prostředky, které umožní rychlé stavební řízení, odměňování podle provedených výkonů a moudrou vzdělávací politiku komory. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

12 ICE Bridge Engineering... 6/2013 Inženýři mimo hranic Německa akce mosty Bridges by Engineers without borders Germany ICE Bridge Engineering červen 2013 V roce 2003 se ustavila skupina inženýrů uvnitř charitativní organizace v Německu Inženýři mimo hranic Německa, která se inspirovala jinými nevládními organizacemi a rozhodla se pomáhat svými odbornými znalosti v zemích třetího světa, postižených přírodními katastrofami. Za deset let se skupina rozrostla o další členy a její účast v projektech a výstavbě infrastruktury je významná a velmi vítaná. Součástí této technické pomoci je využívání místních materiálů a školení místních techniků a také spolupráce s místními vysokými školami. Dnes má organizace členů ve 26 regionálních skupinách, z nichž je pět specializovaných, jedna z nich na mostní stavby. Tato skupina spolupracuje s mezinárodní sítí Inženýři mimo hranice international. První projekt mostu byl postaven v Rwandě v roce 2005 na místě povodní zničeného mostu z roku Následovaly mosty v Keni, opět ve Rwandě, plánují se akce v Panamě, Kongu, Kamerunu a Tádžikistánu. V článku se podrobně uvádějí okolnosti z práce na jednotlivých akcích, s řešením problémů a se zvláštním zřetelem k tomu, aby i v těchto zemích byly realizovány stavby v duchu trvalé udržitelnosti. ICE Engineering Sustainability... 6/2013 Obnova a nový dům z hlediska hodnocení životního cyklu Retrofit versus new-build house using life-cycle assessment (LCA) ICE Engineering Sustainability červen 2013 Porovnání kvality dvou staveb z ekologického hlediska, rekonstruovaného domu a nového domu. Rekonstrukce byla zkompletována jako pasivní dům, nový dům byl proveden podle současných předpisů. Ekologické parametry obou byly měřeny s uplatněním hodnocení celoživotního cyklu stavby, vyšetřovaly se etapy výstavby, provozu a ukončení po 50 až 80 letech životnosti. Každá etapa představovala model. Během provozu obou staveb bylo zjištěno nejvíc ekologických nedostatků, při výstavbě jich bylo méně a nejméně na konci životnosti. Hodnocení LCA umožnilo kvantifikovat použité zdroje a ekologické dopady, bylo postupováno podle série mezinárodních předpisů ISO Podrobné popisy obou domů (dům z viktoriánské doby blok dvou detašovaných domů) přispěly k hodnocení. Výsledky celého hodnocení ukazují, že pokud se provede rekonstrukce kvalitně, jedná se vždy o nákladnou a pracnou akci, avšak s výsledkem, který je z hlediska ekologie velmi dobrý. V porovnání se spotřebou energie u nového domu lze u rekonstrukce dosáhnout vyšších úspor, předpisy pro nové domy obecně jsou vytvořeny pro relativně dobré ekologické vlastnosti, u rekonstrukcí jsou možná individuální opatření, která ekologickou kvalitu zvyšují právě za cenu vyšších nákladů. Pro velkosériovou celostátní akci snížení spotřeby energie při rekonstrukcích domů ve Velké Británii v příštích letech jsou výsledky provedeného porovnání důležité a inspirující. Travaux /2013 Obsah čísla časopisu Travaux č. 897 Číslo 897 časopisu Travaux je věnováno mechanice zemin a zakládání staveb. Pojednává o příkladech zakládání na nestálých stlačitelných zeminách, v krasové oblasti, na pilotách, uvádí technologické postupy, zvyšující kvalitu základové zeminy, stabilitu násypů a svahů, opatření proti zemětřesení, popisuje příklad výstavby suterénních staveb uprostřed městské zástavby. V jednom příspěvku se jedná o provádění komplexní přípravy území pro výstavbu rychlostních trati LGV. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

13 18. mezinárodní kongres o mechanice zemin a geotechnice Paris accueille le 18e congrës international de mécanique du sol Travaux 897, str. 1 Od 2. do 6. září 2013 se v Paříži konal mezinárodní kongres o mechanice zemin a geotechnice v Kongresovém paláci u brány Porte Maillot. Mezinárodní společnost SMGS, která kongres pořádá, sdružuje celosvětové odborníky v této oblasti, inženýry, vědce, investory, dodavatele a katedry vysokých škol, celkem 86 institucí s více než členy. Prezident a šest viceprezidentů ze všech světadílů jsou voleni na čtyři roky, za Evropu je to Čech Ivan Vaníček. Je vydáván odborný časopis a byla založena nadace k podpoře znalostí o problematice. Kongres bude místem výměny informací o současném stavu techniky a o významných příkladech uplatnění výzkumu v praxi. Geotextilie násobí své uplatnění ve stavitelství Les géotextiles multiplient leurs applications en génie civil Travaux 897, str. 8 Geotextilie se uplatňují ve stavebních akcích již přes 40 let. Dosud se stále více uplatňují hlavně proto, že roste počet stavenišť, kde jsou územní poměry pro stavění stále složitější. Jedná se o řadu problémů s odvodněním, s oddělováním jednotlivých vrstev zeminy, s výstavbou opěrných zdí, se zřizováním násypů, s úpravou stlačitelných podloží. V poslední době se geotextilie uplatňují i při opravách vozovek a při výstavbě rychlostních trati LGV a v krasových zónách se zesílením materiálu o polyester. Výzkum se orientuje také na trvanlivost zabudovaných geotextilních prvků. Komisariát nahrazuje strategické analytické centrum Un commissariat remplace le centre d analyse stratégique Travaux 897, str. 10 Středisko strategické analýzy vzniklo nedávno jako orgán, který má dávat podněty k hlavním strategickým rozvojovým programům Francie, v ekonomice, v sociální oblasti, v kultuře a ekologii a také náměty ve sféře řízení národního hospodářství. Nyní bylo středisko nahrazeno komisariátem, přímo podřízeným premiérovi vlády se zaměřením na důchody, zaměstnání, rodinu, nemocenské pojistné, financování sociálních záležitostí a průmyslu a na využití informací mezinárodního rázu. Poslední výsledky práce bývalého střediska se týkaly trvale udržitelného hospodaření s vodou, vlakové přepravy osob a rozvoje tratí pro rychlovlaky ve světovém měřítku. Návrhy na systém výkonnější železniční dopravy Propositions pour un systëme ferroviare plus performant Travaux 897, str. 10 Dvě zprávy vedení francouzské železniční dopravy konstatují značný hospodářský propad v provozování této dopravy. Vzniklé dluhy dosahují přes 30 mld. euro a zprávy dávají náměty, jak tuto situaci zlepšit. Především musí být znovu přehodnocena příliš rozsáhlá výstavby nových rychlostních tratí, musí být dána přednost každodenní dopravě osob do práce a do škol včetně výstavby a rekonstrukcí existujících nádraží, musí se posílit úloha regionálních správ při řízení provozu, stanovit a dodržovat ceny jízdného a tím navrátit porušenou rovnováhu mezi místní, regionální a státní, případně mezinárodní přepravou. Návrh dává do diskuze otázku budování rychlostních tratí na půdorysu existujících tras s levnější přestavbou na rychlosti okolo 200 km/hod. a nikoli drahým stavbám s daleko vyššími rychlostmi jako zbytečnými. Zprávy tak shrnují náměty na zásadní změnu názoru v oblasti rozvoje železnice v zemi. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

14 Druhý projekt kanálu Seina - Severní Evropa v roce 2014 Second projet du canal Seine Nord Europe en 2014 Travaux 897, str. 13 Zpráva o situaci stavby druhého kanálu, spojujícího řeku Seinu se severem Francie tím i dále Evropy, poukazuje na příliš vysoké náklady na výstavbu se zřetelem na špatnou ekonomickou situaci země a malý zájem o dopravu ze strany organizací, uvádí problémy, které vznikly v partnerství PPP (veřejný a soukromý kapitál) a jak se změnily vztahy oproti roku 2006, Kanál o délce 106 km se šířkou 54 m má stát 4,7 mld. euro a nemá zajištěny půjčky v této výši, prostavěno bylo dosud 300 mil. euro. Projekt bude podán Evropské komisi na jaře 2014 se žádostí o subvenci. Bojovat proti inflaci normativů Lutter contre l inflation normative Travaux 897, str. 13 Na jaře 2013 se zpracovala řada zpráv na témata, spojená s výstavbou. Mezi ně patří i sdělení, které upozorňuje na přemnožený počet různých normativů, zatěžujících nepochybně činnost místních a regionálních správ ve věcech kompetencí pro výstavbu. Sdělení požaduje, aby se provedla revize všech vydaných norem a předpisů, které se týkají výstavby a odstranily se přebytečné, upravily se nejasné a nepraktické a ponechaly pouze ty, které stanovují jednoznačně a jasně, oč v daném případě běží. Na této revizi se musí podílet široký kolektiv odborníků. Studovat současný balík normativů, o kterých se ani neví, zda je úplný, je ztrátou času a končí se nejasným výsledkem, někdy snadno napadnutelným jiným předpisovým souborem, což se v řadě případů stává a využívá skupinami k vytváření situací, které jsou kontraproduktivní. ATMB investuje 35 mil. euro v roce 2013 ATMB investit 35 millions d euros en Travaux 897, str. 14 Společnost, spravující dopravní uzel pod horou Mont Blanc včetně tunelu, jímž je koncesionářem, investuje v roce 2013 celkem 35 mil. euro do tohoto uzlu, z toho 4 mil. do tunelu. Cílem investice je snížení hluku, upravená spotřeba energie a vody, omezení odpadu a odstraňování sněhu. Budou zakoupeny nové stroje s nižším obsahem emisí, upraví se hospodaření se solí v zimě, několik milionů půjde do údržby vozovek, zvýší se bezpečnostní opatření venku i v tunelu, koupí se nové požární vozy. Důležitá dopravní spojnice mezi Francií a Itálií je koncesionářky společně spravovaná francouzskou a italskou stranou. Evropská investiční banka půjčila 500 mil. euro na elektrorozvody BEI prete 500 millions d euros a RTE Travaux 897, str. 14 Společnost, spravující rozvody elektřiny (RTE) získala od Evropské investiční banky půjčku 500 mil. euro na financování sedmi projektů pro vedení vysokého napětí. Cílem prací bude zajistit kvalitu přenosu energie, zvýšit bezpečnost dodávky a navíc integrovat do sítě produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Bude postaveno celkem 580 km sítí, 275 km sítí bude zesíleno. Stejným způsobem byla již dříve společnosti RTE poskytnuta bankovní půjčka při propojení sítí Francie a Španělska. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

15 Hobas ve frankofonních zemích Hobas en pays francophones Travaux č. 897, str. 14 Firma Hobas dodává kanalizační potrubí z polyesteru, zesílené vlákny ze skla pro velké projekty ve frankofonních zemích Maghrebu (severní Afriky Maroka, Alžírska, Tuniska) a nyní také v Kanadě, kde otevřela filiálku v Quebeku. Výrobky firmy nevyžadují údržbu a často se pokládají bez výkopu. Spie plus pracuje v Nizozemsku Spie plus présent aux Pays-Bas Travaux č. 897, str. 14 Specialista na telekomunikační služby firma Spie vstupuje do nizozemské výstavby v oblasti numerických spojů (instalace, údržba, gesce kabelové nebo vlnové infrastruktury) jako společník nizozemské skupiny KPN s obratem zhruba 100 mil. euro ročně. Colas staví železnici v Tunisku a Maroku Colas rail en Tunisie et au Maroc Travaux č. 897, str. 16 Firma Colas získala dva kontrakty na výstavbu železniční rychlodráhy, jeden v Tunisku s podílem 86 mil. euro z celkových 145 mil. Firma bude dodávat energetické napájecí systémy, systém tele-dohledu, a sklady po dobu 4 let. Projekt má širší financování, část nese stát, dále Evropská investiční banka, francouzská Agentura pro rozvoj a německá banka KFW. Druhý kontrakt je v Maroku, bude postavena rychlodráha v délce 185 km mezi Tangerem a Kenitrou. Colas má účast 124 mil. euro z celkových 136 mil. Do provozu má jít trať již v roce vodních děl bude modernizováno 29 barrages VNF modernisés Travaux 897, str. 16 Velký kontrakt na modernizaci 29 ručně ovládaných vodních děl byl uzavřen mezi společností Vodní splavné cesty a firmou Vinci. Rozsah smlouvy se týká projektů, stavebních prací, provozu, údržby a úprav staveb včetně jejich vybavení formou koncese. Z velké části se jedná o vodní díla na řece Meuse západně od města Nancy a poblíž belgických hranic (23 staveb) a na řece Marne v oblasti Remeše (6 staveb). Konstrukce děl bude modernizována a automatizována v zájmu zlepšení pracovních podmínek obsluhy a snížení nebezpečnosti při manipulaci. Zlepší se také řízení vodního průtoku, částečně pro zásobování pitnou vodou a pro chlazení jaderných jednotek a budou instalovány prostupy pro ryby. Cena 200 mil. euro bude ještě projednána. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

16 V obchodním centru je ozeleněných m 2 fasád a střech m 2 de façades et toitures plantées Travaux 897, str. 17 Renovace obchodního centra Beaugrenelle v Paříži stála 450 mil. euro a jeho fasády a střechy byly osázeny vegetací na ploše m2. Je to největší ozeleněná plocha ve městě. Terasy tří budov byly pokryty 40 cm zeminy pro rostliny a pro instalaci včelích úlů. Pro zlepšení biologických poměrů uprostřed města na břehu Seiny jde o vhodnou integraci do pozemní platformy, zřízené v roce Stavba získá certifikaci Vysoká ekologická kvalita (HQE Haute qualité écologique). Vnitřní prostor je temperován fasádami, tvořenými dvojitými skleněnými stěnami v trojúhelníkových rámech z kovu, připomínajících blízkou Eiffelovu věž. Celková užitná plocha tří částí je m2 spojovaná lávkami. V jedné části je prodej módního zboží, potřeb pro kulturu a odpočinek, ve druhé části je restaurace s výhledem na Seinu, ve třetí běžný maloobchod. Věž v Lyonu vysoká 200 m Tour de 200 m a Lyon Travaux 897, str. 17 Byla zahájena výstavba věžové stavby v Lyonu s dokončením v roce Budova bude mít m2 kanceláří. Konstrukce z oceli, 40 podlaží, celkové náklady 124 mil. euro. Budova bude provedena v kvalitě HQE vysoká ekologická kvalita a získá také britský certifikát BREEAM. Fasády budou dvojité, čímž se sníží spotřeba na klimatizaci a přitom zůstane dostatečný přístup světla z venku. Věž byla nazvána Incity. Socotec specializovaná společnost pro infrastrukturu Socotec crée une societé spéciale Travaux 897, str. 16 Skupina Socotec, který z pověření provádí kontrolu všech staveb a to jak projektů, tak i realizací, založila novou společnost, zaměřenou na stavby infrastruktury. Socotec zaměstnává 5000 převážně odborných pracovníků a má roční obrat 475 mil. euro ve 40 zemích světa. Nová společnost se zaměří na stavby infrastruktury, na jejich projekty, na kontrolu stavebních prací, na diagnostiku konstrukcí a na potřebná technická měření kvality uplatněných materiálů, na jejich zkoušky, na dopady na životní prostředí a na expertní, požadovanou činnost. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Ing. Jiří Rosický Želivská provozní s.r.o. VÝVOJ OBORU VAK PO ROCE 1989 Vývoj oboru v létech 1989 2011: Počet obyvatel zásobených

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s.

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. 1 Obsah prezentace Výzvy komunální energetiky Dotazníkové šetření Bariéry komunální energetiky Požadavky a rezervy měst a obcí v komunální

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Fórum českého stavebnictví 2013

Fórum českého stavebnictví 2013 Fórum českého stavebnictví 2013 Jak se vyrovnává s recesí německé stavebnictví RA Michael Knipper, generální ředitel Hlavního svazu německého stavebního průmyslu, Berlín Březen 2013 Průmysl je oporou německého

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada Metoda EPC proniká na nové trhy Miroslav Marada EPC v jihovýchodní Evropě a ve střední Asii Zdroje informací Marketingové studie EBRD tvořené za účelem přípravy finančních produktů na financování projektů

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Německu při energetické rekonstrukci domů

Německu při energetické rekonstrukci domů Zákonné předpoklady ř d a veřejné ř dotace v Německu při energetické rekonstrukci domů Dipl. Ing. (FH) Gerhard Brunner Poradce pro životní prostředí a energie při Komoře řemeslníků Niederbayern- Oberpfalz

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR Karel Křížek

ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR Karel Křížek ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR 11.05.2016 Karel Křížek Obsah Současný stav energetiky v ČR jeho vliv na vývoj a rozvoj v jaderné oblasti Státní energetická koncepce (SEK) určuje orientaci české energetiky

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Management a ekonomika ve stavebnictví Obory studijního programu Stavební

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Tisková zpráva. ERÚ připravuje zastavit finanční podporu pro nové podporované energetické. zdroje

Tisková zpráva. ERÚ připravuje zastavit finanční podporu pro nové podporované energetické. zdroje 25. dubna 2012 Tisková zpráva ERÚ připravuje zastavit finanční podporu pro nové podporované energetické zdroje ERÚ oznamuje, že zahájil přípravu zastavení finanční podpory pro podporované a obnovitelné

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení?

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení? Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení? Bytová výstavba: na cestě do další krize Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 14.9.2016 Definice - Budovy s téměř nulovou spotřebou

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více