Název časopisu Číslo Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n e c OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building 17/ Building 18/ Building 19/ Building 20/ Building 21/ Deutsches Ingenieur Blatt 5/ Deutsches Ingenieur Blatt 6/ ICE Bridge Engineering 6/ ICE Engineering Sustainability 6/ Travaux 897/ Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 2

3 Building... 17/2013 Dva týmy budou stavět temžskou vodohospodářskou síť Two teams make grade for mater framework Building č. 17 / 2013, str. 9 Dvě konsorcia firem byla vybrána pro výstavbu vodohospodářské sítě Thames včetně dodání projektů za 3 mld. liber na prvních pět let. Síť zahrnuje výstavbu vodovodních zařízení a rozvodů, odpadních stok, tunelářské práce, výstavbu čistíren vod, čerpacích stanic a zásobníků vody. Vybrané vedoucí firmy konsorcií Balfour Beaty, Skanska, Costain a Atkins musí investovat do přípravy a technologických zařízení významné finanční prostředky. Hrozí odchod z Hinkley C Hinkley C go-ahead - imminent Building č. 17 / 2013, str. 11 Jednání mezi britskou vládou a francouzskou společností EdF, která má dodávat jadernou elektrárnu v Hinkley, hrozí nezdarem. Šéf výstavby z EdF pochyboval o termínech schůzek, které by vedly k řešení situace a o diskuzích, které se vedly přímo na staveništi. Vláda zase pochybuje o ceně, kterou dostala od dodavatele ve výši 95 až 99 liber za 1 MWh, garantovanou po dobu 35 let, kde se však nezohlednila otázka možné inflace. Na druhé straně britští investoři do jaderné energie tlačí vládu k dohodě. Společnost EdF nechce uzavřít otázku investování do projektu Hinkley před zářím 2013 ve výši 10 mld. liber a snížila nyní svůj pracovní tým na přípravě staveniště na polovinu. Podle článku v časopisu Building č. 19 podepsala EdF dohodu o spolupráci s čínskou společností Guangdong Nuclear Power Holding Co, což by znamenalo spoluúčast čínské společnosti na výstavbě v Hinkley. Mezitím bylo vydáno stavební povolení, které nyní napadla společnost Greenpeace s argumentací, že okolní region odmítá vybudovat úložiště vyhořelého paliva v původně plánované lokalitě (usnesení Cumbria). Reálný pokrok v zavádění BIM BIM makes real progress as focus shifts to implementation Building č. 17 / 2013, str. 12 Vláda učinila krok k zavedení způsobu BIM (Building Infomation Modelling) do výstavby. Nedávná konference doložila význam zavádění BIM do praxe řadou příkladů o úsporách na projektech, na termínech a dalších jednáních mezi partnery výstavby a s kladným dopadem na růst hospodářství země. Výsledky zavádění BIM ve Velké Británii by mohly být využity v poskytování informací a ve vlastním zavádění BIM v rozvojových zemích. Vydaná zpráva o problému uvádí i příznivý dopad do plánování území a do parametrů výstavby v jednotlivých skupinách staveb. Odmítá pochybnosti rozpočtářů, různých manažérů a konzultačních inženýrů- o širokém zavádění BIM do praxe. Architekti chtějí nejdřív získat zkušenosti s BIM, kdežto stavební inženýři a konstruktéři volají po rychlém zavedení BIM do praxe. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 3

4 Velká ocelářská firma Rowecord v bankrotu Steelwork giant Rowecord Engineering collapses Building č. 17 / 2013, str. 13 Na jednu z největších ocelářských firem ve Velké Británii Rowecord, která dodávala např. ocelovou střešní konstrukci akvacentra pro Olympijské hry v Londýně 2012 a konstrukci pro Cardiff City Footbal Club, byl uvalen dohled. Firma se sídlem v Newportu (Wales) vykazovala obrat 68,2 mil. liber, měla okolo 500 pracovníků, z nichž nyní 430 propustila. Bankrot firmy se připisuje špatné hospodářské situaci ve Walesu. V současné době se firma účastní prací na dostavbě budov historického Britského muzea. Dostavba muzea za 135 mil. liber zahrne i Světové konzervační a výstavní centrum a bude dokončena na podzim roku 2013, s otevřením pro veřejnost v březnu roku O koupi části Rowecord se ihned přihlásili tři zahraniční zájemci, dva z Asie a jedna firma z Evropy. Vyskytla se možnost vrátit do práce propuštěných 430 pracovníků. Zájemci chtějí získat sídlo firmy v Newportu a nemají zájem o čtyři regionální pracoviště. Investice 15 mil. liber do lepšího zakládání větrných jednotek Holyrood hands ofshore wind industry lb.15 mil. Building č. 17 / 2013, str. 15 Skotský parlament oznámil investice ve výši 15 mil. liber do rozvoje zakládání větrných jednotek v moři, kde je hloubka vody větší než 30 m. Skotsko bude tak jednou z prvních zemí, kde se zabývají touto důležitou otázkou statické bezpečnosti stožárů pro větrné jednotky na místech, vzdálenějších od pobřeží. Investice do rozvoje pomohou snížit cenu zakládání a sjednotit ji podle jednotlivých typů zařízení. Vládní usnesení dokládá důvěru do tohoto zdroje obnovitelné energie. Výstavba souboru pasivních domů Passivhaus plans Building č. 17 / 2013, str. 15 Největší soubor pasivních domů ve Velké Británii získal stavební povolení. Soubor má na ploše 20 akrů 150 domů ve standardu německého Passivhaus s nízkou energetickou spotřebou. Investice má překonat nedůvěru, kterou má značná část odborné veřejnosti vůči této výstavbě, jako nevhodné pro Británii. Pokles stavebnictví o 2,5 % Construction output down 2,5 % Building č. 17 / 2013, str. 18 Sektor stavebnictví byl v prvním čtvrtletí 2013 nejhorším sektorem národního hospodářství. Jeho výkonnost poklesla o 2,5 %, ačkoliv celý průmysl doznal růst 0,3 %. Tento výsledek byl očekáván vzhledem k nedobrým poměrům v investicích, v jejich malé vládní podpoře a vzhledem k odkládaným zásadním rozhodnutím o celém profilu výstavby (jaderný program, školství). Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 4

5 Létání u větrných farem Tilting at winds farms Building č. 17 / 2013, str. 21 Ministerstvo obrany Velké Británie nesouhlasí s výstavbou dvou navrhovaných větrných farem v Cornwallu, neboť se domnívá, že 50 m vysoké stožáry mohou nepříznivě ovlivňovat signály na monitorech radarů letišť. Mohlo by dojít k tomu, že provoz věrných jednotek bude posuzován jako nepřátelský útok s následky případného protiútoku na tyto jednotky. A falešný poplach by mohl prý pomoci skutečným nepřátelům země! Stavební trh v zemích severní Afriky The construction market in north Africa countries Building č. 17 / 2013, str. 36 Země severní Afriky zažívají na stavebním trhu velké přírůstky, které lákají stavební firmy z vyspělých zemí k účasti. Na závadu však může být nejasná politická situace a přetrvávající obavy z možného násilí vůči cizincům, které stále v jednotlivých zemích hrozí. V tomto směru je nejbezpečnější Maroko, jehož trh vykazuje nejmenší hodnotu, největším trhem je Egypt, v současné době se složitou vnitřní politickou situací. Alžírsko se po dlouhé odmlce vrací na své bývalé pozice, Libye se pomalu zvedá z důsledku událostí před několika málo lety. Zjištěné údaje jsou odhadované, růst na období let se zdá být příliš optimistický. Velkou měrou bují v některých zemích korupce, Libye je na 160. místě ze 174. sledovaných, Egypt na 112. místě. Nutností pro získání účasti na těchto trzích je spolupráce s místní stavební firmou nebo projektantem. Zatím co v Maroku a v Alžírsku jsou ve výhodě francouzsky mluvící dodavatelé, v Libyi a Egyptě pak anglicky mluvící. Ale také zde jako v celé Africe se začíná projevovat zvýšený zájem o trhy u Číny, která nabízí dlouhodobé úvěry a další výhody ve všech těchto zemích. Země Rozsah trhu 2013 Růst v mld. dolarů v % Maroko 15,0 61,8 Alžírsko 41,1 40,7 Libye 26,8 65,6 Egypt 41,1 49,0 Building... 18/2013 Napadení vlády pro neodpovědné jednání o certifikátech MEPs attack governement for incoherent approach to DECs Building č. 18 / 2013, str. 11 Zástupci opozice v evropském parlamentu napadli vládu Velké Británie, že nejedná odpovědně ve věci udělování energetických certifikátů ve výstavbě. Jak známo, vláda opustila původní projekt, podle nějž musely získat energetický průkaz všechny nové veřejné i soukromé stavby, v souladu se směrnicemi Evropské unie. Nyní by se tato povinnost vztahovala jen na veřejné stavby. Úloha certifikátů DEC (Display Energy Certificates) je jednou z pěti hlavních kritérií úspěchu britského prorůstového programu Building s Green for Growth s cílem snižovat emise uhlíku. Evropská komise nikdy nečinila rozdíl mezi standardy veřejných a soukromých staveb. Je domněnka, že vláda ustoupila zájmům obchodních a dalších institucí. Dopis, zaslaný tajemníku pro komunální politiku uvádí, že o celé situaci nebyla vedena žádná konzultace. Reakce vlády není v současnosti známa. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 5

6 Trhy obviněny za snížení částky 1 mld. liber pro PF2 školy Markets blamed for 1 bn.lb. to PF2 schools Building č. 19 / 2013, str. 12 Agentura pro financování výuky (EFA) se vyjádřila ke snížení částky na výstavbu soukromě financovaných škol o 1 mld. liber. Není správné svalovat vinu za snížení peněz na nezájem partnerů na trzích, kteří dosud nestrávili změny ve financování škol společnými prostředky státu a soukromého sektoru podle bývalého modelu PF 1 (jinde ve světě PPP). Nový model PF2 přinesl změny, které přijaila vláda v zájmu menšího dopadu dlouhodobých úvěrů na státní rozpočet. Nyní se snížený plán výstavby týká 46 škol; v prvním sledu je to 7 škol v červnu 2013 za 122 mil. liber, dále ve čtyřech etapách na dalších 12 měsíců: 12 škol severovýchod, 12 škol severozápad, 7 škol v Yorkshire, 8 škol v Midlandu. Otázkou bude, zda firmy ze soukromého sektoru získají dostatek dlouhodobého bankovního úvěru. Jejich jména jsou již známa. Pro zachování plánovaného rozsahu výstavby vláda vyčlenila nyní 300 mil. liber do zvláštního fondu, ze kterého se budou financovat první školské projekty. Třetina obecních rad selhala u směrnice o zelené výstavbě A third of councils failing on green building directive Building č. 19 / 2013, str. 15 Zavedení směrnice Evropské unie, požadující vystavení certifikátu o energetické kvalitě u objektů s podlažní plochou nad m 2, nesplnila téměř třetina obecních rad na svém území. Vláda přitom vyčlenila mezi ně ročně 1,9 mil. liber ke splnění tohoto požadavku. V obcích nevznikl jednotný názor na účelnost této směrnice, což může mít vliv na jednání odborných firem v oblasti energetiky. Vláda prý nevydala jasný postup k provedení tohoto úkolu a sekretář pro komunální politiku nedostál svému úkolu, což ohrožuje cíle ve snižování emisí uhlíku. Chybí možná i vyšší politická vůle vyhovět směrnicím Evropské unie. Building... 19/2013 Klíčová fakta o Barmě Key facts on Burma Building č. 19 / 2013, str. 50 Barma je největší zem v jihovýchodní Asii, 677 tisíc km 2, 55 mil. obyvatel, z toho 60 % pracuje, 90 % je gramotných. Má velké přírodní bohatství, uhlí, ropu, drahé kameny. Její stavební trh se odhaduje na 3,3 mld. dolarů. Největší část tvoří bytová výstavba, která vykazuje celou polovinu (1,680 mld.), následuje infrastruktura (900 mil.), průmyslová výstavba (462 mil.), obchod (210 mil.), instituce (88 mil.). Ve městech rostou ceny pozemků právě díky poptávce po nových bytech. Investoři a dodavatelé pocházejí z asijských zemí, z Číny, Koreje a Singapuru, převážně investují do ropy a plynu. Ceny jsou obecně vyšší o 20 až 30 % než v sousedním Thajsku. Zaostalé zemědělství by potřebovalo značné finanční injekce do vybavení. Pro evropské investory platí poučka pro všechny rozvojové země, provést předem dokonalý průzkum celého chodu národního hospodářství a i když je nabídka pro cizí investice a stavební dodávky lákavá, nutno zachovat nejvyšší obezřetnost. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 6

7 Building... 20/2013 Ruská zakázka Russian Job Building č. 20 / 2013, str. 10 V ruském Sankt Petěrburgu bude postaven soubor staveb s byty, m 2 ploch pro tři školy, pět školek, polikliniku a potřebnou infrastrukturu za víc než 1 mld. liber. Britská firma Macy získala zakázku na dodávku projektu, rozpočtu, konstrukčního návrhu a na technický dozor. Vláda zdvojnásobila podporu pro obnovitelné tepelné systémy Governmnet doubles subsidies for renewable heat schemes Building č. 20 / 2013, str. 15 Vláda zvýšila podporu pro investory, kteří si instalují nová tepelná zařízení na bázi obnovitelných zdrojů, na dvojnásobek. Pro tepelná čerpadla se zvýší podpora z liber na liber, pro zásobníky na biomasu z 950 liber na liber, pro solární jednotky z 300 liber na 600 liber. Veřejnost označuje tuto novinu za fantastickou. Nyní se zdá, že se nová technologická zařízení objeví u všech domů. Jít na západ Go west Building č. 20 / 2013, str. 34 Čínská výstavba zaznamenala v poslední době značné úspěchy a řada odborníků oceňuje zejména výstavbu v přímořské oblasti. Avšak tím se prohlubuje rozdíl mezi životní úrovní tohoto pobřežního pásu a západních části Číny, kde se investovalo daleko méně. Nyní se vláda země uvědomuje, že musí posílit výstavbu v západních regionech. Problémem zůstává značná zadluženost země a regionů, která brzdí investiční možnosti a podle poznatků zahraničních odborníků se některé i dobré a potřebné projekty nerealizovaly. Častou výměnou vedoucích politických pracovníků v regionech přicházejí i nové názory na již připravené investice a mění se proto, aby tito vedoucí za sebou nechali svůj otisk. Nyní se také mění názor na znovu využití již zastavěných ploch, než stále přibírat velké pozemky na zelené louce. Nová je také koncepce trvalé udržitelnosti staveb, která je v rozvinutých zemích již zavedená, v Číně teprve nastává doba seznamování se s potřebami takové intenzivní výstavby. Dnes nastal odliv dříve žádaných stavebních firem ze západu a čínské společnosti si mnoho staveb již připravují a řídí samy. Dokonce pronikají svými kapacitami zejména do Afriky, kde nabízejí podstatně levnější realizace, než mohou nabídnout firmy z rozvinutých zemí. Je tomu tak díky nízkým mzdám pracovníků z Číny, jejichž mzda je zlomkem mzdy dělníků z Evropy. K tomu nabízejí výhodné půjčky, i když vlastní státní dluh Číny je obrovský a měří se biliony dolarů (podle USA jsou to triliony). Trvale platí, že se do hospodářství země těžko proniká a ví se pouze to, co vláda propustí. Avšak řada znalců tvrdí, že výstavba v Číně nemá takovou kvalitu jako jinde, neboť chybí dobrá kontrola, ověřování a odborné schvalování. Je-li však příkazem slogan jít na západ, pak se v Číně tomu rozumí nejen zvelebovat západní oblasti velké země, ale i pronikat do všech krajin západně od Číny, na Střední a Blízký východ, do Afriky ale také do Evropy. Pokud se najde skulinka. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 7

8 Kousek historie - Stonehenge A lot of history Building č. 20 / 2013, str. 41 Kruhové uspořádání neolitických velkých kamenů Stonehenge - je ročně navštěvováno mnoha návštěvníky. Staré nevyhovující návštěvnické centrum bude zbouráno a přes dvacet let se připravovala výstavba nového centra s komplexními službami návštěvníkům. Po mnoha létech jednání, zahrnujících mimo jiné i úpravu příjezdových silnic, je před dokončením zvláštní stavba canopy (baldachýn) asi 2,5 km od kruhového souboru. Tento velký přístřešek obsahuje všechny potřebné části, sloužící návštěvníkům, informační centrum, pokladnu, obchod, kavárnu, středisko výuky o Stonehenge a umístění nalezených předmětů. Návštěvník bude poučen před příchodem na místo neolitických kamenů. Celá stavba je jen 8 m vysoká, zapadá do krajiny, konstrukčně stojí na 313 sloupech, celkové rozměry stavby jsou 78 x 36 m, sleduje tvar pozemku a proto je střešní plocha zvlněná. Založení stavby je povrchové bez základů, neboť pozemek patří do chráněné archeologické zóny. Stavba má být dána do provozu v prosinci Building... 21/2013 Firmy bojují o kontrakty na výstavbu metra vdžiddě Firms battle for key role on Jeddah Metro project Building č. 21 / 2013, str. 9 V Saudské Arábii se postaví ve městě Džida metro za 6 mld. liber, které bude mít tři trati, první z nich Oranžová bude 67 km dlouhá s 22 stanicemi, druhá Modrá bude 24 km dlouhá s 17 stanicemi, třetí Zelená dlouhá 17 km se sedmi stanicemi, celkem 108 km se 46 stanicemi. O tento projekt má zájem konsorcium britských firem, které již úspěšně pracovaly v zemi, BC Harris se podílel na výstavbě věže Kingdom Tower, fa. Atkins na výstavbě letiště v Džidě, vítěz tendru dodá kompletní management projektu. Hlavní město Saudské Arábie Rijád plánuje také metro s 86 stanicemi, poutní město Mekka bude nynější délku metra zvětšovat a stavět víceúčelovou městskou železniční trať. Britové mají v zemi dobrou pozici a je předpoklad, že tendr získají. Nejlepší země pro investice do infrastruktury UK is best country to invest in infrastructure Building č. 21 / 2013, str. 12 Podle názoru mezinárodní právnické společnosti je Velká Británie nejlepší zemí světa pro investice do infrastruktury. Atraktivnost země je založena na ekologické dani, na přístupnosti úvěru, na dobrém souboru právních ekologických předpisů, na snadnosti zahájit činnost a na trvalé aktivitě v oblasti infrastruktury. Po soudu zmíněné společnosti je na druhém místě Austrálie, třetí je Francie, čtvrté jsou Spojené státy, páté Německo. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 8

9 Londýn: přednost plánování London: Planning ahead Building č. 21 / 2013, str. 36 V Londýně přetrvává diskuze o rozvoji obchodní a bytové struktury města v centru. Korporace City of London je proti rozvoji bytové výstavby v centru, obhajuje výjimku, kterou poskytlo usnesení vlády z možnosti přebudovat obchodní budovy na bytové domy bez stavebního povolení. Naopak, řada odborníků se domnívá, že mnoho lidí chce bydlet ve středu města z důvodu lepší dostupnosti obchodů, lékařů, úřadů i škol. Dosavadní systém plánování však neumožňuje měnit v centru výraz často cenného zevnějšku budov, což opět napadá skupina architektů a konzultantů jako přežitek. Tlak na nové pozemky pro obchodní výstavbu přichází mimo jiné také z Asie, Číny a Hong-Kongu od firem, zabývajících se finančním servisem nebo společností, provozujících hotely nebo stavby se smíšeným užitím, které upřednostňují projekty zajímavých staveb v cenách na druhém místě důležitosti. Problém je s vybavením budov, v Londýně nelze u výškových budov otvírat okna v důsledku emisí, a také hygienické předpisy jsou mnohem přísnější než v Asii. Jisté je, že se v Londýně bude stavět podle zde přijatých stavebních předpisů s přísnou kontrolou jejich dodržování. Deutsches Ingenieur Blatt... 5/2013 Zahájení konzultací o politice v energietice a ochraně klimatu Konsultation zur Energie und Klimapolitik veröffentlicht Deutsches Ingenieur Blatt, č. 5 / 2013, str. 33 Evropská komise předložila ještě v tomto funkčním období rámec své politiky v oblasti energie a změny klimatu do roku Pod názvem zelená kniha podněcuje veřejné konzultace a diskusi o směrech uvedené politiky se třemi cíli První číslo znamená snížit emise skleníkových plynů o 20 % proti stavu roku 1999, druhé číslo uvádí zvýšení podílu dodávek energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 na 20 %, třetí číslo vyjadřuje snížení spotřeby energie v průměru o 20 %. Podle zjištění Evropské unie jsou již v jednotlivých zemích prováděna opatření, která signalizují, že stanovených hodnot lze v daném termínu dosáhnout. Pro inženýry znamená orientace na návrhy v zelené knize konkrétní šanci ovlivňovat svými náměty a nástroji energetickou a klimatizační politiku svých zemí. Konzultace a diskuse, vedené v tomto duchu mohou značně přispět ke splnění daných cílů. Výhled do roku 2050 pak uvažuje se snížením emisí skleníkových plynů až o %. Deutsches Ingenieur Blatt... 6/2013 Novinky z Německa Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 3 Stručné vyjádření redaktora časopisu k otázce trvanlivosti ve stavebním sektoru. Vedle běžného užití tohoto významu v potravinářství nebo u jiného spotřebního zboží představuje trvanlivost ve stavebnictví komplexní problém, který obsahuje mnoho důležitých rozhodování již v teoretických úvahách o optimálním zavádění nových materiálů, technických a technologických opatřeních pro výstavbu, v zadávání stavebních akcí, v jejich přípravě, v projektové činnosti, kam se výsledky předchozích teoretických fází musí promítat. To vše dává práci inženýrů a techniků důležitost a v současném období je ústředním tématem rozhodování ve stavebním procesu také v souvislosti s přechodem ekonomického pohledu na celoživotní cyklus stavby. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 9

10 Zpráva o stavu větrné energie v roce 2012 Windenergie report 2012 Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 6 Podle vydané zprávy pro rok 2012 o stavu energie, získávané z větrných jednotek, dále roste uplatnění tohoto využití obnovitelného zdroje, zvýšil se v roce 2012 počet větrných zařízení o 959 jednotek s výkonem MW. Nyní je celkem v Německu instalováno MW, což pokrývá 7,7 % celkové potřeby energie. Tato zařízení jsou instalována podle individuálního umístění na pobřeží nebo v moři, případně na větrných místech země. Zde mohou dosahovat výšky stožárů až 140 m. Jednotky na moři (offshore) představují asi 16% z všech větrných zařízení a jejich podíl se v roce 2013 dále zvýší. Tyto jednotky mají však kratší životnost asi 20 let a z nich nejstarší již této doby dosáhly. Nastává problém, zda jejich funkci prodloužit, a tím i jejich bezpečný provoz nezbytnými rekonstrukcemi nebo je likvidovat a postavit nové. Příručka pro ochranu proti vysoké vodě Leitfaden Hochwasserschutz Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 6 Silné deště značně poškozují celé národní hospodářství, zejména pak vznikajícími záplavami. Na náklad dvou zemských vlád, Porýní-Falce a Badenska-Württemberska byla vydána příručka, která pomáhá obcím a regionům v hodnocení nebezpečí ze záplav a jak provádět opatření, aby se minimalizovaly následky těchto povodní. Příručka je zdarma a může být uplatněna v podstatě ve všech spolkových zemích, jak konečně ukázaly nedávné záplavy. Budoucnost životního prostředí Zukunft Lebensräume Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 7 Na toto téma bude koncem října 2013 uspořádáno ve Frankfurtu. v rámci mezinárodní interdisciplinární konference odborné setkání, které poprvé se bude zabývat hospodářskou péčí v bytové výstavbě s tématy, přesahující pouze stavebnictví. Účast cílových skupin z podnikatelské sféry v bytové výstavbě, dodavatelů stavebních materiálů a výrobků a stavebních prací, inženýrů a architektů, investorů, projektantů i zástupců řemesel, avšak také ze zdravotnictví a péče zabezpečuje vysokou úroveň jednání a jejich výsledků. Trvalý dohled nad chováním stavebních dílů pod zatížením Permanent überwacht: für Bauwerke Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 11 Společným zpracováním výzkumného projektu: Vysokou školou v Lipsku, Společností pro geomechaniku a Stavebního měření byla vydána závěrečná systematická příručka, zjišťující chování povrchů stavebních dílů při zatížení např. sněhem u hal a hodnocení tohoto jevu zejména u kritického stavu. U takto namáhaných stavebních dílů musí být trvale sledováno, jaké jsou jejich rezervy v únosnosti. Navržený systém sledování byl v zimě 2012/13 ověřen v praxi na jedné z hal ve Vogtlandu. Mimo toho byl simulován průběh chování stavebního dílce za zatížení sněhem a výsledky simulace byly zpracovány. Cílem projektu je pomoci projektantům při navrhování obdobných stavebních konstrukcí v zájmu získání podkladů pro bezpečný návrh celé stavby. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

11 Harmonizace stavebních norem Harmonisierte Bauproduktnormen Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 10 Podle návrhu Evropské komise zpracoval Komitét pro normování CEN ve spolupráci s Komitétem pro elektrotechnické normování CENELEC soubor harmonizovaných norem pro stavební produkty, které jsou označeny CE. Toto označení uvádí, že výrobek odpovídá svými parametry evropským normativním požadavkům. Harmonizované normy byly vtěleny do směrnice Evropské unie č /EWG podle německého zákona č. 305/2011, jenž vstoupil v platnost 1. července 2011 a je nyní všeobecně závazný. Za více než 20 let, co existují směrnice o stavebních produktech, nasává nutnost provést na nich řadu koncepčních změn s cílem jejich zjednodušení a efektivnosti, především při uplatnění v malých podnicích a tím zlepšit jejich prosazování na stavebním trhu. V Německu lze získat veškeré informace o směrnicích na Online-Dienst včetně všech potřebných stavebních předpisů na evropské i národní úrovni, seznamů regulačních opatření ve výstavbě a údajích o přípustnosti v Evropě. Tyto údaje jsou každý měsíc aktualizovány. Využívají je zejména výrobci stavebních produktů, jejich svazy a spolky, dodavatelský stavební průmysl úřady i jurisdikce. Z německých inženýrských komor Komora Bádensko - Württembersko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 33 Inženýrská komora spolkové země Bádensko - Württembersko uspořádala dotazníkovou akci o podnikové konjunktuře v současnosti. Z došlých sdělení bylo 65 % klasifikováno jak velmi dobrý stav, dalších 30 % jako uspokojivý, podniky si stěžovaly na nedostatek manuálních pracovních sil. Komora Bavorsko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 33 V novém informačním listu uvádí komora argumenty pro přiměřené odměňování inženýrských prací a obrací se na investory a stavebníky, aby nepodléhali pokušení zadávat práce jen podle nejnižší cenové nabídky. Komora Hesensko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 33 Plánování měst je nesporně důležitou inženýrskou disciplínou, jak sdělila komora svým členům. Doporučuje proto úřadům, plánovacím místům rozvoje města a dalším zainteresovaným orgánům, aby zvaly inženýry na všechna jednání s tím spojená a vyslechly jejich argumenty. Umožňují to i nově přijaté zemské předpisy o úloze inženýrů přo výstavbě měst. Komora Sasko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 32 Inženýrská komora vyzvala své členy, aby obeslali svými pracemi výstavu Sasko země inženýrů a do čtyř týdnů se sešlo 150 prací, prokazujících pestrou a kvalitní sestavu inženýrských návrhů, projektů a realizací ve všech stavebních oborech. Bylo tak důstojně oslaveno 20. výročí činnosti Stavební inženýrské komory Sasko. Z konání konference při této příležitosti vyplynul závěr, že svou budoucnost si musí komora zabezpečit vždy technickými prostředky, které umožní rychlé stavební řízení, odměňování podle provedených výkonů a moudrou vzdělávací politiku komory. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

12 ICE Bridge Engineering... 6/2013 Inženýři mimo hranic Německa akce mosty Bridges by Engineers without borders Germany ICE Bridge Engineering červen 2013 V roce 2003 se ustavila skupina inženýrů uvnitř charitativní organizace v Německu Inženýři mimo hranic Německa, která se inspirovala jinými nevládními organizacemi a rozhodla se pomáhat svými odbornými znalosti v zemích třetího světa, postižených přírodními katastrofami. Za deset let se skupina rozrostla o další členy a její účast v projektech a výstavbě infrastruktury je významná a velmi vítaná. Součástí této technické pomoci je využívání místních materiálů a školení místních techniků a také spolupráce s místními vysokými školami. Dnes má organizace členů ve 26 regionálních skupinách, z nichž je pět specializovaných, jedna z nich na mostní stavby. Tato skupina spolupracuje s mezinárodní sítí Inženýři mimo hranice international. První projekt mostu byl postaven v Rwandě v roce 2005 na místě povodní zničeného mostu z roku Následovaly mosty v Keni, opět ve Rwandě, plánují se akce v Panamě, Kongu, Kamerunu a Tádžikistánu. V článku se podrobně uvádějí okolnosti z práce na jednotlivých akcích, s řešením problémů a se zvláštním zřetelem k tomu, aby i v těchto zemích byly realizovány stavby v duchu trvalé udržitelnosti. ICE Engineering Sustainability... 6/2013 Obnova a nový dům z hlediska hodnocení životního cyklu Retrofit versus new-build house using life-cycle assessment (LCA) ICE Engineering Sustainability červen 2013 Porovnání kvality dvou staveb z ekologického hlediska, rekonstruovaného domu a nového domu. Rekonstrukce byla zkompletována jako pasivní dům, nový dům byl proveden podle současných předpisů. Ekologické parametry obou byly měřeny s uplatněním hodnocení celoživotního cyklu stavby, vyšetřovaly se etapy výstavby, provozu a ukončení po 50 až 80 letech životnosti. Každá etapa představovala model. Během provozu obou staveb bylo zjištěno nejvíc ekologických nedostatků, při výstavbě jich bylo méně a nejméně na konci životnosti. Hodnocení LCA umožnilo kvantifikovat použité zdroje a ekologické dopady, bylo postupováno podle série mezinárodních předpisů ISO Podrobné popisy obou domů (dům z viktoriánské doby blok dvou detašovaných domů) přispěly k hodnocení. Výsledky celého hodnocení ukazují, že pokud se provede rekonstrukce kvalitně, jedná se vždy o nákladnou a pracnou akci, avšak s výsledkem, který je z hlediska ekologie velmi dobrý. V porovnání se spotřebou energie u nového domu lze u rekonstrukce dosáhnout vyšších úspor, předpisy pro nové domy obecně jsou vytvořeny pro relativně dobré ekologické vlastnosti, u rekonstrukcí jsou možná individuální opatření, která ekologickou kvalitu zvyšují právě za cenu vyšších nákladů. Pro velkosériovou celostátní akci snížení spotřeby energie při rekonstrukcích domů ve Velké Británii v příštích letech jsou výsledky provedeného porovnání důležité a inspirující. Travaux /2013 Obsah čísla časopisu Travaux č. 897 Číslo 897 časopisu Travaux je věnováno mechanice zemin a zakládání staveb. Pojednává o příkladech zakládání na nestálých stlačitelných zeminách, v krasové oblasti, na pilotách, uvádí technologické postupy, zvyšující kvalitu základové zeminy, stabilitu násypů a svahů, opatření proti zemětřesení, popisuje příklad výstavby suterénních staveb uprostřed městské zástavby. V jednom příspěvku se jedná o provádění komplexní přípravy území pro výstavbu rychlostních trati LGV. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

13 18. mezinárodní kongres o mechanice zemin a geotechnice Paris accueille le 18e congrës international de mécanique du sol Travaux 897, str. 1 Od 2. do 6. září 2013 se v Paříži konal mezinárodní kongres o mechanice zemin a geotechnice v Kongresovém paláci u brány Porte Maillot. Mezinárodní společnost SMGS, která kongres pořádá, sdružuje celosvětové odborníky v této oblasti, inženýry, vědce, investory, dodavatele a katedry vysokých škol, celkem 86 institucí s více než členy. Prezident a šest viceprezidentů ze všech světadílů jsou voleni na čtyři roky, za Evropu je to Čech Ivan Vaníček. Je vydáván odborný časopis a byla založena nadace k podpoře znalostí o problematice. Kongres bude místem výměny informací o současném stavu techniky a o významných příkladech uplatnění výzkumu v praxi. Geotextilie násobí své uplatnění ve stavitelství Les géotextiles multiplient leurs applications en génie civil Travaux 897, str. 8 Geotextilie se uplatňují ve stavebních akcích již přes 40 let. Dosud se stále více uplatňují hlavně proto, že roste počet stavenišť, kde jsou územní poměry pro stavění stále složitější. Jedná se o řadu problémů s odvodněním, s oddělováním jednotlivých vrstev zeminy, s výstavbou opěrných zdí, se zřizováním násypů, s úpravou stlačitelných podloží. V poslední době se geotextilie uplatňují i při opravách vozovek a při výstavbě rychlostních trati LGV a v krasových zónách se zesílením materiálu o polyester. Výzkum se orientuje také na trvanlivost zabudovaných geotextilních prvků. Komisariát nahrazuje strategické analytické centrum Un commissariat remplace le centre d analyse stratégique Travaux 897, str. 10 Středisko strategické analýzy vzniklo nedávno jako orgán, který má dávat podněty k hlavním strategickým rozvojovým programům Francie, v ekonomice, v sociální oblasti, v kultuře a ekologii a také náměty ve sféře řízení národního hospodářství. Nyní bylo středisko nahrazeno komisariátem, přímo podřízeným premiérovi vlády se zaměřením na důchody, zaměstnání, rodinu, nemocenské pojistné, financování sociálních záležitostí a průmyslu a na využití informací mezinárodního rázu. Poslední výsledky práce bývalého střediska se týkaly trvale udržitelného hospodaření s vodou, vlakové přepravy osob a rozvoje tratí pro rychlovlaky ve světovém měřítku. Návrhy na systém výkonnější železniční dopravy Propositions pour un systëme ferroviare plus performant Travaux 897, str. 10 Dvě zprávy vedení francouzské železniční dopravy konstatují značný hospodářský propad v provozování této dopravy. Vzniklé dluhy dosahují přes 30 mld. euro a zprávy dávají náměty, jak tuto situaci zlepšit. Především musí být znovu přehodnocena příliš rozsáhlá výstavby nových rychlostních tratí, musí být dána přednost každodenní dopravě osob do práce a do škol včetně výstavby a rekonstrukcí existujících nádraží, musí se posílit úloha regionálních správ při řízení provozu, stanovit a dodržovat ceny jízdného a tím navrátit porušenou rovnováhu mezi místní, regionální a státní, případně mezinárodní přepravou. Návrh dává do diskuze otázku budování rychlostních tratí na půdorysu existujících tras s levnější přestavbou na rychlosti okolo 200 km/hod. a nikoli drahým stavbám s daleko vyššími rychlostmi jako zbytečnými. Zprávy tak shrnují náměty na zásadní změnu názoru v oblasti rozvoje železnice v zemi. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

14 Druhý projekt kanálu Seina - Severní Evropa v roce 2014 Second projet du canal Seine Nord Europe en 2014 Travaux 897, str. 13 Zpráva o situaci stavby druhého kanálu, spojujícího řeku Seinu se severem Francie tím i dále Evropy, poukazuje na příliš vysoké náklady na výstavbu se zřetelem na špatnou ekonomickou situaci země a malý zájem o dopravu ze strany organizací, uvádí problémy, které vznikly v partnerství PPP (veřejný a soukromý kapitál) a jak se změnily vztahy oproti roku 2006, Kanál o délce 106 km se šířkou 54 m má stát 4,7 mld. euro a nemá zajištěny půjčky v této výši, prostavěno bylo dosud 300 mil. euro. Projekt bude podán Evropské komisi na jaře 2014 se žádostí o subvenci. Bojovat proti inflaci normativů Lutter contre l inflation normative Travaux 897, str. 13 Na jaře 2013 se zpracovala řada zpráv na témata, spojená s výstavbou. Mezi ně patří i sdělení, které upozorňuje na přemnožený počet různých normativů, zatěžujících nepochybně činnost místních a regionálních správ ve věcech kompetencí pro výstavbu. Sdělení požaduje, aby se provedla revize všech vydaných norem a předpisů, které se týkají výstavby a odstranily se přebytečné, upravily se nejasné a nepraktické a ponechaly pouze ty, které stanovují jednoznačně a jasně, oč v daném případě běží. Na této revizi se musí podílet široký kolektiv odborníků. Studovat současný balík normativů, o kterých se ani neví, zda je úplný, je ztrátou času a končí se nejasným výsledkem, někdy snadno napadnutelným jiným předpisovým souborem, což se v řadě případů stává a využívá skupinami k vytváření situací, které jsou kontraproduktivní. ATMB investuje 35 mil. euro v roce 2013 ATMB investit 35 millions d euros en Travaux 897, str. 14 Společnost, spravující dopravní uzel pod horou Mont Blanc včetně tunelu, jímž je koncesionářem, investuje v roce 2013 celkem 35 mil. euro do tohoto uzlu, z toho 4 mil. do tunelu. Cílem investice je snížení hluku, upravená spotřeba energie a vody, omezení odpadu a odstraňování sněhu. Budou zakoupeny nové stroje s nižším obsahem emisí, upraví se hospodaření se solí v zimě, několik milionů půjde do údržby vozovek, zvýší se bezpečnostní opatření venku i v tunelu, koupí se nové požární vozy. Důležitá dopravní spojnice mezi Francií a Itálií je koncesionářky společně spravovaná francouzskou a italskou stranou. Evropská investiční banka půjčila 500 mil. euro na elektrorozvody BEI prete 500 millions d euros a RTE Travaux 897, str. 14 Společnost, spravující rozvody elektřiny (RTE) získala od Evropské investiční banky půjčku 500 mil. euro na financování sedmi projektů pro vedení vysokého napětí. Cílem prací bude zajistit kvalitu přenosu energie, zvýšit bezpečnost dodávky a navíc integrovat do sítě produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Bude postaveno celkem 580 km sítí, 275 km sítí bude zesíleno. Stejným způsobem byla již dříve společnosti RTE poskytnuta bankovní půjčka při propojení sítí Francie a Španělska. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

15 Hobas ve frankofonních zemích Hobas en pays francophones Travaux č. 897, str. 14 Firma Hobas dodává kanalizační potrubí z polyesteru, zesílené vlákny ze skla pro velké projekty ve frankofonních zemích Maghrebu (severní Afriky Maroka, Alžírska, Tuniska) a nyní také v Kanadě, kde otevřela filiálku v Quebeku. Výrobky firmy nevyžadují údržbu a často se pokládají bez výkopu. Spie plus pracuje v Nizozemsku Spie plus présent aux Pays-Bas Travaux č. 897, str. 14 Specialista na telekomunikační služby firma Spie vstupuje do nizozemské výstavby v oblasti numerických spojů (instalace, údržba, gesce kabelové nebo vlnové infrastruktury) jako společník nizozemské skupiny KPN s obratem zhruba 100 mil. euro ročně. Colas staví železnici v Tunisku a Maroku Colas rail en Tunisie et au Maroc Travaux č. 897, str. 16 Firma Colas získala dva kontrakty na výstavbu železniční rychlodráhy, jeden v Tunisku s podílem 86 mil. euro z celkových 145 mil. Firma bude dodávat energetické napájecí systémy, systém tele-dohledu, a sklady po dobu 4 let. Projekt má širší financování, část nese stát, dále Evropská investiční banka, francouzská Agentura pro rozvoj a německá banka KFW. Druhý kontrakt je v Maroku, bude postavena rychlodráha v délce 185 km mezi Tangerem a Kenitrou. Colas má účast 124 mil. euro z celkových 136 mil. Do provozu má jít trať již v roce vodních děl bude modernizováno 29 barrages VNF modernisés Travaux 897, str. 16 Velký kontrakt na modernizaci 29 ručně ovládaných vodních děl byl uzavřen mezi společností Vodní splavné cesty a firmou Vinci. Rozsah smlouvy se týká projektů, stavebních prací, provozu, údržby a úprav staveb včetně jejich vybavení formou koncese. Z velké části se jedná o vodní díla na řece Meuse západně od města Nancy a poblíž belgických hranic (23 staveb) a na řece Marne v oblasti Remeše (6 staveb). Konstrukce děl bude modernizována a automatizována v zájmu zlepšení pracovních podmínek obsluhy a snížení nebezpečnosti při manipulaci. Zlepší se také řízení vodního průtoku, částečně pro zásobování pitnou vodou a pro chlazení jaderných jednotek a budou instalovány prostupy pro ryby. Cena 200 mil. euro bude ještě projednána. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

16 V obchodním centru je ozeleněných m 2 fasád a střech m 2 de façades et toitures plantées Travaux 897, str. 17 Renovace obchodního centra Beaugrenelle v Paříži stála 450 mil. euro a jeho fasády a střechy byly osázeny vegetací na ploše m2. Je to největší ozeleněná plocha ve městě. Terasy tří budov byly pokryty 40 cm zeminy pro rostliny a pro instalaci včelích úlů. Pro zlepšení biologických poměrů uprostřed města na břehu Seiny jde o vhodnou integraci do pozemní platformy, zřízené v roce Stavba získá certifikaci Vysoká ekologická kvalita (HQE Haute qualité écologique). Vnitřní prostor je temperován fasádami, tvořenými dvojitými skleněnými stěnami v trojúhelníkových rámech z kovu, připomínajících blízkou Eiffelovu věž. Celková užitná plocha tří částí je m2 spojovaná lávkami. V jedné části je prodej módního zboží, potřeb pro kulturu a odpočinek, ve druhé části je restaurace s výhledem na Seinu, ve třetí běžný maloobchod. Věž v Lyonu vysoká 200 m Tour de 200 m a Lyon Travaux 897, str. 17 Byla zahájena výstavba věžové stavby v Lyonu s dokončením v roce Budova bude mít m2 kanceláří. Konstrukce z oceli, 40 podlaží, celkové náklady 124 mil. euro. Budova bude provedena v kvalitě HQE vysoká ekologická kvalita a získá také britský certifikát BREEAM. Fasády budou dvojité, čímž se sníží spotřeba na klimatizaci a přitom zůstane dostatečný přístup světla z venku. Věž byla nazvána Incity. Socotec specializovaná společnost pro infrastrukturu Socotec crée une societé spéciale Travaux 897, str. 16 Skupina Socotec, který z pověření provádí kontrolu všech staveb a to jak projektů, tak i realizací, založila novou společnost, zaměřenou na stavby infrastruktury. Socotec zaměstnává 5000 převážně odborných pracovníků a má roční obrat 475 mil. euro ve 40 zemích světa. Nová společnost se zaměří na stavby infrastruktury, na jejich projekty, na kontrolu stavebních prací, na diagnostiku konstrukcí a na potřebná technická měření kvality uplatněných materiálů, na jejich zkoušky, na dopady na životní prostředí a na expertní, požadovanou činnost. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Německu při energetické rekonstrukci domů

Německu při energetické rekonstrukci domů Zákonné předpoklady ř d a veřejné ř dotace v Německu při energetické rekonstrukci domů Dipl. Ing. (FH) Gerhard Brunner Poradce pro životní prostředí a energie při Komoře řemeslníků Niederbayern- Oberpfalz

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada Metoda EPC proniká na nové trhy Miroslav Marada EPC v jihovýchodní Evropě a ve střední Asii Zdroje informací Marketingové studie EBRD tvořené za účelem přípravy finančních produktů na financování projektů

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK

jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK Water UK - efektivní ochrana zájmz jmů ve vodohospodářských ských službách ve Velké Británii David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK Přehled tématt 1) Struktura vodohospodářského

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost

Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost true blue Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost Rozhodujte se při koupi na základě znalosti konkrétních faktů z hlediska ekonomického i ekologického. Doklad efektivnosti TrueBlue činí náklady

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více