Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n e c OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building 17/ Building 18/ Building 19/ Building 20/ Building 21/ Deutsches Ingenieur Blatt 5/ Deutsches Ingenieur Blatt 6/ ICE Bridge Engineering 6/ ICE Engineering Sustainability 6/ Travaux 897/ Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 2

3 Building... 17/2013 Dva týmy budou stavět temžskou vodohospodářskou síť Two teams make grade for mater framework Building č. 17 / 2013, str. 9 Dvě konsorcia firem byla vybrána pro výstavbu vodohospodářské sítě Thames včetně dodání projektů za 3 mld. liber na prvních pět let. Síť zahrnuje výstavbu vodovodních zařízení a rozvodů, odpadních stok, tunelářské práce, výstavbu čistíren vod, čerpacích stanic a zásobníků vody. Vybrané vedoucí firmy konsorcií Balfour Beaty, Skanska, Costain a Atkins musí investovat do přípravy a technologických zařízení významné finanční prostředky. Hrozí odchod z Hinkley C Hinkley C go-ahead - imminent Building č. 17 / 2013, str. 11 Jednání mezi britskou vládou a francouzskou společností EdF, která má dodávat jadernou elektrárnu v Hinkley, hrozí nezdarem. Šéf výstavby z EdF pochyboval o termínech schůzek, které by vedly k řešení situace a o diskuzích, které se vedly přímo na staveništi. Vláda zase pochybuje o ceně, kterou dostala od dodavatele ve výši 95 až 99 liber za 1 MWh, garantovanou po dobu 35 let, kde se však nezohlednila otázka možné inflace. Na druhé straně britští investoři do jaderné energie tlačí vládu k dohodě. Společnost EdF nechce uzavřít otázku investování do projektu Hinkley před zářím 2013 ve výši 10 mld. liber a snížila nyní svůj pracovní tým na přípravě staveniště na polovinu. Podle článku v časopisu Building č. 19 podepsala EdF dohodu o spolupráci s čínskou společností Guangdong Nuclear Power Holding Co, což by znamenalo spoluúčast čínské společnosti na výstavbě v Hinkley. Mezitím bylo vydáno stavební povolení, které nyní napadla společnost Greenpeace s argumentací, že okolní region odmítá vybudovat úložiště vyhořelého paliva v původně plánované lokalitě (usnesení Cumbria). Reálný pokrok v zavádění BIM BIM makes real progress as focus shifts to implementation Building č. 17 / 2013, str. 12 Vláda učinila krok k zavedení způsobu BIM (Building Infomation Modelling) do výstavby. Nedávná konference doložila význam zavádění BIM do praxe řadou příkladů o úsporách na projektech, na termínech a dalších jednáních mezi partnery výstavby a s kladným dopadem na růst hospodářství země. Výsledky zavádění BIM ve Velké Británii by mohly být využity v poskytování informací a ve vlastním zavádění BIM v rozvojových zemích. Vydaná zpráva o problému uvádí i příznivý dopad do plánování území a do parametrů výstavby v jednotlivých skupinách staveb. Odmítá pochybnosti rozpočtářů, různých manažérů a konzultačních inženýrů- o širokém zavádění BIM do praxe. Architekti chtějí nejdřív získat zkušenosti s BIM, kdežto stavební inženýři a konstruktéři volají po rychlém zavedení BIM do praxe. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 3

4 Velká ocelářská firma Rowecord v bankrotu Steelwork giant Rowecord Engineering collapses Building č. 17 / 2013, str. 13 Na jednu z největších ocelářských firem ve Velké Británii Rowecord, která dodávala např. ocelovou střešní konstrukci akvacentra pro Olympijské hry v Londýně 2012 a konstrukci pro Cardiff City Footbal Club, byl uvalen dohled. Firma se sídlem v Newportu (Wales) vykazovala obrat 68,2 mil. liber, měla okolo 500 pracovníků, z nichž nyní 430 propustila. Bankrot firmy se připisuje špatné hospodářské situaci ve Walesu. V současné době se firma účastní prací na dostavbě budov historického Britského muzea. Dostavba muzea za 135 mil. liber zahrne i Světové konzervační a výstavní centrum a bude dokončena na podzim roku 2013, s otevřením pro veřejnost v březnu roku O koupi části Rowecord se ihned přihlásili tři zahraniční zájemci, dva z Asie a jedna firma z Evropy. Vyskytla se možnost vrátit do práce propuštěných 430 pracovníků. Zájemci chtějí získat sídlo firmy v Newportu a nemají zájem o čtyři regionální pracoviště. Investice 15 mil. liber do lepšího zakládání větrných jednotek Holyrood hands ofshore wind industry lb.15 mil. Building č. 17 / 2013, str. 15 Skotský parlament oznámil investice ve výši 15 mil. liber do rozvoje zakládání větrných jednotek v moři, kde je hloubka vody větší než 30 m. Skotsko bude tak jednou z prvních zemí, kde se zabývají touto důležitou otázkou statické bezpečnosti stožárů pro větrné jednotky na místech, vzdálenějších od pobřeží. Investice do rozvoje pomohou snížit cenu zakládání a sjednotit ji podle jednotlivých typů zařízení. Vládní usnesení dokládá důvěru do tohoto zdroje obnovitelné energie. Výstavba souboru pasivních domů Passivhaus plans Building č. 17 / 2013, str. 15 Největší soubor pasivních domů ve Velké Británii získal stavební povolení. Soubor má na ploše 20 akrů 150 domů ve standardu německého Passivhaus s nízkou energetickou spotřebou. Investice má překonat nedůvěru, kterou má značná část odborné veřejnosti vůči této výstavbě, jako nevhodné pro Británii. Pokles stavebnictví o 2,5 % Construction output down 2,5 % Building č. 17 / 2013, str. 18 Sektor stavebnictví byl v prvním čtvrtletí 2013 nejhorším sektorem národního hospodářství. Jeho výkonnost poklesla o 2,5 %, ačkoliv celý průmysl doznal růst 0,3 %. Tento výsledek byl očekáván vzhledem k nedobrým poměrům v investicích, v jejich malé vládní podpoře a vzhledem k odkládaným zásadním rozhodnutím o celém profilu výstavby (jaderný program, školství). Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 4

5 Létání u větrných farem Tilting at winds farms Building č. 17 / 2013, str. 21 Ministerstvo obrany Velké Británie nesouhlasí s výstavbou dvou navrhovaných větrných farem v Cornwallu, neboť se domnívá, že 50 m vysoké stožáry mohou nepříznivě ovlivňovat signály na monitorech radarů letišť. Mohlo by dojít k tomu, že provoz věrných jednotek bude posuzován jako nepřátelský útok s následky případného protiútoku na tyto jednotky. A falešný poplach by mohl prý pomoci skutečným nepřátelům země! Stavební trh v zemích severní Afriky The construction market in north Africa countries Building č. 17 / 2013, str. 36 Země severní Afriky zažívají na stavebním trhu velké přírůstky, které lákají stavební firmy z vyspělých zemí k účasti. Na závadu však může být nejasná politická situace a přetrvávající obavy z možného násilí vůči cizincům, které stále v jednotlivých zemích hrozí. V tomto směru je nejbezpečnější Maroko, jehož trh vykazuje nejmenší hodnotu, největším trhem je Egypt, v současné době se složitou vnitřní politickou situací. Alžírsko se po dlouhé odmlce vrací na své bývalé pozice, Libye se pomalu zvedá z důsledku událostí před několika málo lety. Zjištěné údaje jsou odhadované, růst na období let se zdá být příliš optimistický. Velkou měrou bují v některých zemích korupce, Libye je na 160. místě ze 174. sledovaných, Egypt na 112. místě. Nutností pro získání účasti na těchto trzích je spolupráce s místní stavební firmou nebo projektantem. Zatím co v Maroku a v Alžírsku jsou ve výhodě francouzsky mluvící dodavatelé, v Libyi a Egyptě pak anglicky mluvící. Ale také zde jako v celé Africe se začíná projevovat zvýšený zájem o trhy u Číny, která nabízí dlouhodobé úvěry a další výhody ve všech těchto zemích. Země Rozsah trhu 2013 Růst v mld. dolarů v % Maroko 15,0 61,8 Alžírsko 41,1 40,7 Libye 26,8 65,6 Egypt 41,1 49,0 Building... 18/2013 Napadení vlády pro neodpovědné jednání o certifikátech MEPs attack governement for incoherent approach to DECs Building č. 18 / 2013, str. 11 Zástupci opozice v evropském parlamentu napadli vládu Velké Británie, že nejedná odpovědně ve věci udělování energetických certifikátů ve výstavbě. Jak známo, vláda opustila původní projekt, podle nějž musely získat energetický průkaz všechny nové veřejné i soukromé stavby, v souladu se směrnicemi Evropské unie. Nyní by se tato povinnost vztahovala jen na veřejné stavby. Úloha certifikátů DEC (Display Energy Certificates) je jednou z pěti hlavních kritérií úspěchu britského prorůstového programu Building s Green for Growth s cílem snižovat emise uhlíku. Evropská komise nikdy nečinila rozdíl mezi standardy veřejných a soukromých staveb. Je domněnka, že vláda ustoupila zájmům obchodních a dalších institucí. Dopis, zaslaný tajemníku pro komunální politiku uvádí, že o celé situaci nebyla vedena žádná konzultace. Reakce vlády není v současnosti známa. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 5

6 Trhy obviněny za snížení částky 1 mld. liber pro PF2 školy Markets blamed for 1 bn.lb. to PF2 schools Building č. 19 / 2013, str. 12 Agentura pro financování výuky (EFA) se vyjádřila ke snížení částky na výstavbu soukromě financovaných škol o 1 mld. liber. Není správné svalovat vinu za snížení peněz na nezájem partnerů na trzích, kteří dosud nestrávili změny ve financování škol společnými prostředky státu a soukromého sektoru podle bývalého modelu PF 1 (jinde ve světě PPP). Nový model PF2 přinesl změny, které přijaila vláda v zájmu menšího dopadu dlouhodobých úvěrů na státní rozpočet. Nyní se snížený plán výstavby týká 46 škol; v prvním sledu je to 7 škol v červnu 2013 za 122 mil. liber, dále ve čtyřech etapách na dalších 12 měsíců: 12 škol severovýchod, 12 škol severozápad, 7 škol v Yorkshire, 8 škol v Midlandu. Otázkou bude, zda firmy ze soukromého sektoru získají dostatek dlouhodobého bankovního úvěru. Jejich jména jsou již známa. Pro zachování plánovaného rozsahu výstavby vláda vyčlenila nyní 300 mil. liber do zvláštního fondu, ze kterého se budou financovat první školské projekty. Třetina obecních rad selhala u směrnice o zelené výstavbě A third of councils failing on green building directive Building č. 19 / 2013, str. 15 Zavedení směrnice Evropské unie, požadující vystavení certifikátu o energetické kvalitě u objektů s podlažní plochou nad m 2, nesplnila téměř třetina obecních rad na svém území. Vláda přitom vyčlenila mezi ně ročně 1,9 mil. liber ke splnění tohoto požadavku. V obcích nevznikl jednotný názor na účelnost této směrnice, což může mít vliv na jednání odborných firem v oblasti energetiky. Vláda prý nevydala jasný postup k provedení tohoto úkolu a sekretář pro komunální politiku nedostál svému úkolu, což ohrožuje cíle ve snižování emisí uhlíku. Chybí možná i vyšší politická vůle vyhovět směrnicím Evropské unie. Building... 19/2013 Klíčová fakta o Barmě Key facts on Burma Building č. 19 / 2013, str. 50 Barma je největší zem v jihovýchodní Asii, 677 tisíc km 2, 55 mil. obyvatel, z toho 60 % pracuje, 90 % je gramotných. Má velké přírodní bohatství, uhlí, ropu, drahé kameny. Její stavební trh se odhaduje na 3,3 mld. dolarů. Největší část tvoří bytová výstavba, která vykazuje celou polovinu (1,680 mld.), následuje infrastruktura (900 mil.), průmyslová výstavba (462 mil.), obchod (210 mil.), instituce (88 mil.). Ve městech rostou ceny pozemků právě díky poptávce po nových bytech. Investoři a dodavatelé pocházejí z asijských zemí, z Číny, Koreje a Singapuru, převážně investují do ropy a plynu. Ceny jsou obecně vyšší o 20 až 30 % než v sousedním Thajsku. Zaostalé zemědělství by potřebovalo značné finanční injekce do vybavení. Pro evropské investory platí poučka pro všechny rozvojové země, provést předem dokonalý průzkum celého chodu národního hospodářství a i když je nabídka pro cizí investice a stavební dodávky lákavá, nutno zachovat nejvyšší obezřetnost. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 6

7 Building... 20/2013 Ruská zakázka Russian Job Building č. 20 / 2013, str. 10 V ruském Sankt Petěrburgu bude postaven soubor staveb s byty, m 2 ploch pro tři školy, pět školek, polikliniku a potřebnou infrastrukturu za víc než 1 mld. liber. Britská firma Macy získala zakázku na dodávku projektu, rozpočtu, konstrukčního návrhu a na technický dozor. Vláda zdvojnásobila podporu pro obnovitelné tepelné systémy Governmnet doubles subsidies for renewable heat schemes Building č. 20 / 2013, str. 15 Vláda zvýšila podporu pro investory, kteří si instalují nová tepelná zařízení na bázi obnovitelných zdrojů, na dvojnásobek. Pro tepelná čerpadla se zvýší podpora z liber na liber, pro zásobníky na biomasu z 950 liber na liber, pro solární jednotky z 300 liber na 600 liber. Veřejnost označuje tuto novinu za fantastickou. Nyní se zdá, že se nová technologická zařízení objeví u všech domů. Jít na západ Go west Building č. 20 / 2013, str. 34 Čínská výstavba zaznamenala v poslední době značné úspěchy a řada odborníků oceňuje zejména výstavbu v přímořské oblasti. Avšak tím se prohlubuje rozdíl mezi životní úrovní tohoto pobřežního pásu a západních části Číny, kde se investovalo daleko méně. Nyní se vláda země uvědomuje, že musí posílit výstavbu v západních regionech. Problémem zůstává značná zadluženost země a regionů, která brzdí investiční možnosti a podle poznatků zahraničních odborníků se některé i dobré a potřebné projekty nerealizovaly. Častou výměnou vedoucích politických pracovníků v regionech přicházejí i nové názory na již připravené investice a mění se proto, aby tito vedoucí za sebou nechali svůj otisk. Nyní se také mění názor na znovu využití již zastavěných ploch, než stále přibírat velké pozemky na zelené louce. Nová je také koncepce trvalé udržitelnosti staveb, která je v rozvinutých zemích již zavedená, v Číně teprve nastává doba seznamování se s potřebami takové intenzivní výstavby. Dnes nastal odliv dříve žádaných stavebních firem ze západu a čínské společnosti si mnoho staveb již připravují a řídí samy. Dokonce pronikají svými kapacitami zejména do Afriky, kde nabízejí podstatně levnější realizace, než mohou nabídnout firmy z rozvinutých zemí. Je tomu tak díky nízkým mzdám pracovníků z Číny, jejichž mzda je zlomkem mzdy dělníků z Evropy. K tomu nabízejí výhodné půjčky, i když vlastní státní dluh Číny je obrovský a měří se biliony dolarů (podle USA jsou to triliony). Trvale platí, že se do hospodářství země těžko proniká a ví se pouze to, co vláda propustí. Avšak řada znalců tvrdí, že výstavba v Číně nemá takovou kvalitu jako jinde, neboť chybí dobrá kontrola, ověřování a odborné schvalování. Je-li však příkazem slogan jít na západ, pak se v Číně tomu rozumí nejen zvelebovat západní oblasti velké země, ale i pronikat do všech krajin západně od Číny, na Střední a Blízký východ, do Afriky ale také do Evropy. Pokud se najde skulinka. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 7

8 Kousek historie - Stonehenge A lot of history Building č. 20 / 2013, str. 41 Kruhové uspořádání neolitických velkých kamenů Stonehenge - je ročně navštěvováno mnoha návštěvníky. Staré nevyhovující návštěvnické centrum bude zbouráno a přes dvacet let se připravovala výstavba nového centra s komplexními službami návštěvníkům. Po mnoha létech jednání, zahrnujících mimo jiné i úpravu příjezdových silnic, je před dokončením zvláštní stavba canopy (baldachýn) asi 2,5 km od kruhového souboru. Tento velký přístřešek obsahuje všechny potřebné části, sloužící návštěvníkům, informační centrum, pokladnu, obchod, kavárnu, středisko výuky o Stonehenge a umístění nalezených předmětů. Návštěvník bude poučen před příchodem na místo neolitických kamenů. Celá stavba je jen 8 m vysoká, zapadá do krajiny, konstrukčně stojí na 313 sloupech, celkové rozměry stavby jsou 78 x 36 m, sleduje tvar pozemku a proto je střešní plocha zvlněná. Založení stavby je povrchové bez základů, neboť pozemek patří do chráněné archeologické zóny. Stavba má být dána do provozu v prosinci Building... 21/2013 Firmy bojují o kontrakty na výstavbu metra vdžiddě Firms battle for key role on Jeddah Metro project Building č. 21 / 2013, str. 9 V Saudské Arábii se postaví ve městě Džida metro za 6 mld. liber, které bude mít tři trati, první z nich Oranžová bude 67 km dlouhá s 22 stanicemi, druhá Modrá bude 24 km dlouhá s 17 stanicemi, třetí Zelená dlouhá 17 km se sedmi stanicemi, celkem 108 km se 46 stanicemi. O tento projekt má zájem konsorcium britských firem, které již úspěšně pracovaly v zemi, BC Harris se podílel na výstavbě věže Kingdom Tower, fa. Atkins na výstavbě letiště v Džidě, vítěz tendru dodá kompletní management projektu. Hlavní město Saudské Arábie Rijád plánuje také metro s 86 stanicemi, poutní město Mekka bude nynější délku metra zvětšovat a stavět víceúčelovou městskou železniční trať. Britové mají v zemi dobrou pozici a je předpoklad, že tendr získají. Nejlepší země pro investice do infrastruktury UK is best country to invest in infrastructure Building č. 21 / 2013, str. 12 Podle názoru mezinárodní právnické společnosti je Velká Británie nejlepší zemí světa pro investice do infrastruktury. Atraktivnost země je založena na ekologické dani, na přístupnosti úvěru, na dobrém souboru právních ekologických předpisů, na snadnosti zahájit činnost a na trvalé aktivitě v oblasti infrastruktury. Po soudu zmíněné společnosti je na druhém místě Austrálie, třetí je Francie, čtvrté jsou Spojené státy, páté Německo. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 8

9 Londýn: přednost plánování London: Planning ahead Building č. 21 / 2013, str. 36 V Londýně přetrvává diskuze o rozvoji obchodní a bytové struktury města v centru. Korporace City of London je proti rozvoji bytové výstavby v centru, obhajuje výjimku, kterou poskytlo usnesení vlády z možnosti přebudovat obchodní budovy na bytové domy bez stavebního povolení. Naopak, řada odborníků se domnívá, že mnoho lidí chce bydlet ve středu města z důvodu lepší dostupnosti obchodů, lékařů, úřadů i škol. Dosavadní systém plánování však neumožňuje měnit v centru výraz často cenného zevnějšku budov, což opět napadá skupina architektů a konzultantů jako přežitek. Tlak na nové pozemky pro obchodní výstavbu přichází mimo jiné také z Asie, Číny a Hong-Kongu od firem, zabývajících se finančním servisem nebo společností, provozujících hotely nebo stavby se smíšeným užitím, které upřednostňují projekty zajímavých staveb v cenách na druhém místě důležitosti. Problém je s vybavením budov, v Londýně nelze u výškových budov otvírat okna v důsledku emisí, a také hygienické předpisy jsou mnohem přísnější než v Asii. Jisté je, že se v Londýně bude stavět podle zde přijatých stavebních předpisů s přísnou kontrolou jejich dodržování. Deutsches Ingenieur Blatt... 5/2013 Zahájení konzultací o politice v energietice a ochraně klimatu Konsultation zur Energie und Klimapolitik veröffentlicht Deutsches Ingenieur Blatt, č. 5 / 2013, str. 33 Evropská komise předložila ještě v tomto funkčním období rámec své politiky v oblasti energie a změny klimatu do roku Pod názvem zelená kniha podněcuje veřejné konzultace a diskusi o směrech uvedené politiky se třemi cíli První číslo znamená snížit emise skleníkových plynů o 20 % proti stavu roku 1999, druhé číslo uvádí zvýšení podílu dodávek energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 na 20 %, třetí číslo vyjadřuje snížení spotřeby energie v průměru o 20 %. Podle zjištění Evropské unie jsou již v jednotlivých zemích prováděna opatření, která signalizují, že stanovených hodnot lze v daném termínu dosáhnout. Pro inženýry znamená orientace na návrhy v zelené knize konkrétní šanci ovlivňovat svými náměty a nástroji energetickou a klimatizační politiku svých zemí. Konzultace a diskuse, vedené v tomto duchu mohou značně přispět ke splnění daných cílů. Výhled do roku 2050 pak uvažuje se snížením emisí skleníkových plynů až o %. Deutsches Ingenieur Blatt... 6/2013 Novinky z Německa Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 3 Stručné vyjádření redaktora časopisu k otázce trvanlivosti ve stavebním sektoru. Vedle běžného užití tohoto významu v potravinářství nebo u jiného spotřebního zboží představuje trvanlivost ve stavebnictví komplexní problém, který obsahuje mnoho důležitých rozhodování již v teoretických úvahách o optimálním zavádění nových materiálů, technických a technologických opatřeních pro výstavbu, v zadávání stavebních akcí, v jejich přípravě, v projektové činnosti, kam se výsledky předchozích teoretických fází musí promítat. To vše dává práci inženýrů a techniků důležitost a v současném období je ústředním tématem rozhodování ve stavebním procesu také v souvislosti s přechodem ekonomického pohledu na celoživotní cyklus stavby. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/2013 9

10 Zpráva o stavu větrné energie v roce 2012 Windenergie report 2012 Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 6 Podle vydané zprávy pro rok 2012 o stavu energie, získávané z větrných jednotek, dále roste uplatnění tohoto využití obnovitelného zdroje, zvýšil se v roce 2012 počet větrných zařízení o 959 jednotek s výkonem MW. Nyní je celkem v Německu instalováno MW, což pokrývá 7,7 % celkové potřeby energie. Tato zařízení jsou instalována podle individuálního umístění na pobřeží nebo v moři, případně na větrných místech země. Zde mohou dosahovat výšky stožárů až 140 m. Jednotky na moři (offshore) představují asi 16% z všech větrných zařízení a jejich podíl se v roce 2013 dále zvýší. Tyto jednotky mají však kratší životnost asi 20 let a z nich nejstarší již této doby dosáhly. Nastává problém, zda jejich funkci prodloužit, a tím i jejich bezpečný provoz nezbytnými rekonstrukcemi nebo je likvidovat a postavit nové. Příručka pro ochranu proti vysoké vodě Leitfaden Hochwasserschutz Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 6 Silné deště značně poškozují celé národní hospodářství, zejména pak vznikajícími záplavami. Na náklad dvou zemských vlád, Porýní-Falce a Badenska-Württemberska byla vydána příručka, která pomáhá obcím a regionům v hodnocení nebezpečí ze záplav a jak provádět opatření, aby se minimalizovaly následky těchto povodní. Příručka je zdarma a může být uplatněna v podstatě ve všech spolkových zemích, jak konečně ukázaly nedávné záplavy. Budoucnost životního prostředí Zukunft Lebensräume Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 7 Na toto téma bude koncem října 2013 uspořádáno ve Frankfurtu. v rámci mezinárodní interdisciplinární konference odborné setkání, které poprvé se bude zabývat hospodářskou péčí v bytové výstavbě s tématy, přesahující pouze stavebnictví. Účast cílových skupin z podnikatelské sféry v bytové výstavbě, dodavatelů stavebních materiálů a výrobků a stavebních prací, inženýrů a architektů, investorů, projektantů i zástupců řemesel, avšak také ze zdravotnictví a péče zabezpečuje vysokou úroveň jednání a jejich výsledků. Trvalý dohled nad chováním stavebních dílů pod zatížením Permanent überwacht: für Bauwerke Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 11 Společným zpracováním výzkumného projektu: Vysokou školou v Lipsku, Společností pro geomechaniku a Stavebního měření byla vydána závěrečná systematická příručka, zjišťující chování povrchů stavebních dílů při zatížení např. sněhem u hal a hodnocení tohoto jevu zejména u kritického stavu. U takto namáhaných stavebních dílů musí být trvale sledováno, jaké jsou jejich rezervy v únosnosti. Navržený systém sledování byl v zimě 2012/13 ověřen v praxi na jedné z hal ve Vogtlandu. Mimo toho byl simulován průběh chování stavebního dílce za zatížení sněhem a výsledky simulace byly zpracovány. Cílem projektu je pomoci projektantům při navrhování obdobných stavebních konstrukcí v zájmu získání podkladů pro bezpečný návrh celé stavby. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

11 Harmonizace stavebních norem Harmonisierte Bauproduktnormen Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 10 Podle návrhu Evropské komise zpracoval Komitét pro normování CEN ve spolupráci s Komitétem pro elektrotechnické normování CENELEC soubor harmonizovaných norem pro stavební produkty, které jsou označeny CE. Toto označení uvádí, že výrobek odpovídá svými parametry evropským normativním požadavkům. Harmonizované normy byly vtěleny do směrnice Evropské unie č /EWG podle německého zákona č. 305/2011, jenž vstoupil v platnost 1. července 2011 a je nyní všeobecně závazný. Za více než 20 let, co existují směrnice o stavebních produktech, nasává nutnost provést na nich řadu koncepčních změn s cílem jejich zjednodušení a efektivnosti, především při uplatnění v malých podnicích a tím zlepšit jejich prosazování na stavebním trhu. V Německu lze získat veškeré informace o směrnicích na Online-Dienst včetně všech potřebných stavebních předpisů na evropské i národní úrovni, seznamů regulačních opatření ve výstavbě a údajích o přípustnosti v Evropě. Tyto údaje jsou každý měsíc aktualizovány. Využívají je zejména výrobci stavebních produktů, jejich svazy a spolky, dodavatelský stavební průmysl úřady i jurisdikce. Z německých inženýrských komor Komora Bádensko - Württembersko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 33 Inženýrská komora spolkové země Bádensko - Württembersko uspořádala dotazníkovou akci o podnikové konjunktuře v současnosti. Z došlých sdělení bylo 65 % klasifikováno jak velmi dobrý stav, dalších 30 % jako uspokojivý, podniky si stěžovaly na nedostatek manuálních pracovních sil. Komora Bavorsko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 33 V novém informačním listu uvádí komora argumenty pro přiměřené odměňování inženýrských prací a obrací se na investory a stavebníky, aby nepodléhali pokušení zadávat práce jen podle nejnižší cenové nabídky. Komora Hesensko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 33 Plánování měst je nesporně důležitou inženýrskou disciplínou, jak sdělila komora svým členům. Doporučuje proto úřadům, plánovacím místům rozvoje města a dalším zainteresovaným orgánům, aby zvaly inženýry na všechna jednání s tím spojená a vyslechly jejich argumenty. Umožňují to i nově přijaté zemské předpisy o úloze inženýrů přo výstavbě měst. Komora Sasko Deutsches Ingenieur Blatt č. 6 / 2013, str. 32 Inženýrská komora vyzvala své členy, aby obeslali svými pracemi výstavu Sasko země inženýrů a do čtyř týdnů se sešlo 150 prací, prokazujících pestrou a kvalitní sestavu inženýrských návrhů, projektů a realizací ve všech stavebních oborech. Bylo tak důstojně oslaveno 20. výročí činnosti Stavební inženýrské komory Sasko. Z konání konference při této příležitosti vyplynul závěr, že svou budoucnost si musí komora zabezpečit vždy technickými prostředky, které umožní rychlé stavební řízení, odměňování podle provedených výkonů a moudrou vzdělávací politiku komory. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

12 ICE Bridge Engineering... 6/2013 Inženýři mimo hranic Německa akce mosty Bridges by Engineers without borders Germany ICE Bridge Engineering červen 2013 V roce 2003 se ustavila skupina inženýrů uvnitř charitativní organizace v Německu Inženýři mimo hranic Německa, která se inspirovala jinými nevládními organizacemi a rozhodla se pomáhat svými odbornými znalosti v zemích třetího světa, postižených přírodními katastrofami. Za deset let se skupina rozrostla o další členy a její účast v projektech a výstavbě infrastruktury je významná a velmi vítaná. Součástí této technické pomoci je využívání místních materiálů a školení místních techniků a také spolupráce s místními vysokými školami. Dnes má organizace členů ve 26 regionálních skupinách, z nichž je pět specializovaných, jedna z nich na mostní stavby. Tato skupina spolupracuje s mezinárodní sítí Inženýři mimo hranice international. První projekt mostu byl postaven v Rwandě v roce 2005 na místě povodní zničeného mostu z roku Následovaly mosty v Keni, opět ve Rwandě, plánují se akce v Panamě, Kongu, Kamerunu a Tádžikistánu. V článku se podrobně uvádějí okolnosti z práce na jednotlivých akcích, s řešením problémů a se zvláštním zřetelem k tomu, aby i v těchto zemích byly realizovány stavby v duchu trvalé udržitelnosti. ICE Engineering Sustainability... 6/2013 Obnova a nový dům z hlediska hodnocení životního cyklu Retrofit versus new-build house using life-cycle assessment (LCA) ICE Engineering Sustainability červen 2013 Porovnání kvality dvou staveb z ekologického hlediska, rekonstruovaného domu a nového domu. Rekonstrukce byla zkompletována jako pasivní dům, nový dům byl proveden podle současných předpisů. Ekologické parametry obou byly měřeny s uplatněním hodnocení celoživotního cyklu stavby, vyšetřovaly se etapy výstavby, provozu a ukončení po 50 až 80 letech životnosti. Každá etapa představovala model. Během provozu obou staveb bylo zjištěno nejvíc ekologických nedostatků, při výstavbě jich bylo méně a nejméně na konci životnosti. Hodnocení LCA umožnilo kvantifikovat použité zdroje a ekologické dopady, bylo postupováno podle série mezinárodních předpisů ISO Podrobné popisy obou domů (dům z viktoriánské doby blok dvou detašovaných domů) přispěly k hodnocení. Výsledky celého hodnocení ukazují, že pokud se provede rekonstrukce kvalitně, jedná se vždy o nákladnou a pracnou akci, avšak s výsledkem, který je z hlediska ekologie velmi dobrý. V porovnání se spotřebou energie u nového domu lze u rekonstrukce dosáhnout vyšších úspor, předpisy pro nové domy obecně jsou vytvořeny pro relativně dobré ekologické vlastnosti, u rekonstrukcí jsou možná individuální opatření, která ekologickou kvalitu zvyšují právě za cenu vyšších nákladů. Pro velkosériovou celostátní akci snížení spotřeby energie při rekonstrukcích domů ve Velké Británii v příštích letech jsou výsledky provedeného porovnání důležité a inspirující. Travaux /2013 Obsah čísla časopisu Travaux č. 897 Číslo 897 časopisu Travaux je věnováno mechanice zemin a zakládání staveb. Pojednává o příkladech zakládání na nestálých stlačitelných zeminách, v krasové oblasti, na pilotách, uvádí technologické postupy, zvyšující kvalitu základové zeminy, stabilitu násypů a svahů, opatření proti zemětřesení, popisuje příklad výstavby suterénních staveb uprostřed městské zástavby. V jednom příspěvku se jedná o provádění komplexní přípravy území pro výstavbu rychlostních trati LGV. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VII/

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) l e d e n 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building č. 41 / 2013 3 Building č. 43 / 2013 5 Building č. 44 / 2013

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 3 / 2014 3 Building č. 6 / 2014 4 Building č.

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building č. 3 / 2014 3 Building č. 4 / 2014 5 Building č. 5 / 2014

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) p r o s i n e c 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 10 / 2014 3 Building č. 36 / 2014 3 Building

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 5 / 2015 3 Building č. 9 / 2015 4 Building č.

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Obsah ČÁST 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT V EU...3 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT CHYTRÝCH MĚST...4 1.1 Platforma pro

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Problémem je zejména nadměrná administrativa spojená s evidováním projektů OPŽP v tzv. systému ISPROFIN,

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory.

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 I PROSINEC 2009 I zdarma I www.opzp.cz Tereza Paulová, Odbor odpadů MŽP: 4. prosince 2009 byla vyhlášena XV. výzva OPŽP pro poskytnutí

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010. Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění

SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010. Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy březen 2011 Efektivní projektový controlling Aneb již žádné polštáře a nemilá překvapení na konec str. 10 Analýza výsledků stavebnictví

Více

Přirozeným rysem úvěrů či záruk, které ČMZRB poskytuje, je jejich ekonomická výhodnost pro podnikatele,

Přirozeným rysem úvěrů či záruk, které ČMZRB poskytuje, je jejich ekonomická výhodnost pro podnikatele, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 (4/2009) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Přirozeným rysem úvěrů či záruk, které ČMZRB poskytuje, je jejich ekonomická

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY Česká republika NÁRODNÍ STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO FOND SOUDRŽNOSTI v SEKTORU DOPRAVY (období 2004 06) Praha březen 2004 2 Obsah ÚVOD... 3 1 SOUČASNÁ SITUACE V DOPRAVNÍM SEKTORU... 5 1.1 MAKROEKONOMICKÉ

Více