POLSKO ČESKO NĚMECKO VZÁJEMNÉ VZTAHY / SPOLUPRÁCE / ROZVOJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLSKO ČESKO NĚMECKO VZÁJEMNÉ VZTAHY / SPOLUPRÁCE / ROZVOJ"

Transkript

1

2

3 POLSKO ČESKO NĚMECKO VZÁJEMNÉ VZTAHY / SPOLUPRÁCE / ROZVOJ

4 Materiál byl vypracován divizí výkonného ředitele pro strategii PKN ORLEN na základě průzkumu Institutu věcí veřejných provedeného na zakázku PKN ORLEN. PŘÍPRAVA: Vztahy v hospodářské a kulturní oblasti Grzegorz Kozieja, vedoucí projektu v Kanceláři analýz a strategického prognózování PKN ORLEN Výsledky průzkumu mínění Jacek Kucharczyk, předseda představenstva Institutu věcí veřejných Agnieszka Łada, vedoucí Evropského programu a hlavní analytik Institutu věcí veřejných Łukasz Wenerski, analytik Institutu věcí veřejných DOHLED: Andrzej Kozłowski, výkonný ředitel pro strategii a řízení projektů Krzysztof Łagowski, ředitel Kanceláře analýz a strategického prognózování PKN ORLEN REDAKCE: Alina Gużyńska, zástupkyně ředitele, Kancelář Public Affairs PKN ORLEN PODPORA: Kancelář pro korporátní komunikaci PKN ORLEN Piotr Iwankiewicz, vedoucí projektu v Kanceláři analýz a strategického prognózování PKN ORLEN SAZBA, TISK A VAZBA MEDIAKOLOR Sp.J. ul. Podchorążych Płock, Polsko Copyright by PKN ORLEN, Varšava 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být publikována, reprodukována nebo předávána v jakékoliv formě a pomocí jakýchkoliv prostředků nebo uchovávána v jakékoliv databázi nebo systému čtení, kromě jejího využití pro soukromé a nekomerční účely, s výjimkou veškerých povolených forem užití, které jsou v souladu s příslušnými předpisy autorského práva. Ke každému takovému užití je nutné získat písemný souhlas.

5 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 6 PKN ORLEN MEZINÁRODNÍ PALIVOVÝ KONCERN... 8 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 9 ÚVOD...10 VZTAHY V HOSPODÁŘSKÉ OBLASTI...11 DEMOKRATIZACE RADOST A ODPOVĚDNOST...11 SPOLEČNÁ SÍLA, VZÁJEMNÉ ROZDÍLY...12 OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ SPOLUPRÁCE...15 ENERGETIKA PROSTOR PRO INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCI...18 DEMOGRAFIE OHROŽENÝ PILÍŘ RŮSTU...20 VZTAHY V KULTURNÍ OBLASTI...20 NÁRODNÍ KULTURA...20 SPOLEČENSKÉ HODNOTY A AKTIVITY...22 VZÁJEMNÉ SBLÍŽENÍ...24 VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ...25 HOSPODÁŘSKÉ VZTAHY A IMAGE SOUSEDNÍHO STÁTU...25 NÁZORY NA INVESTICE...28 SOUSEDÉ VE SPOLEČENSKÝCH PROFESIONÁLNÍCH ROLÍCH FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZÁJEMNÉ VNÍMÁNÍ...35 SMĚRY ČINNOSTI PRO PODPORU SPOLEČNÉHO ROZVOJE...37

6 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Jacek Krawiec PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PKN ORLEN předkládáme Vám šestý sešit z vydavatelské série PKN ORLEN Future Fuelled by Knowledge. Snahou této aktivity je zahájit diskuzi v zajímavých a důležitých oblastech spojených se společenským a hospodářským životem. Předmětem této publikace je otázka vzájemných vztahů mezi Poláky, Čechy a Němci. Poláci, Češi a Němci jsou tři sousední kulturní živly, které byly vždy historicky provázány a mezi nimiž probíhala intenzivní hospodářská a kulturní výměna. Tyto společnosti žily vedle sebe, konkurovaly si i spolupracovaly, vytvářely dějiny a podléhaly jejich toku. Získané zkušenosti nám vytvořily vzájemný obraz, který v sobě nosíme do dnešního dne. Součástí těchto vztahů se staly také zahraniční investice, které PKN ORLEN uskutečnil za první desetiletí 21. století. V roce 2002 převzal čerpací stanice v Německu a v roce 2004 pak většinový podíl v českém palivovém a petrochemickém koncernu Unipetrol. Od doby, kdy se PKN ORLEN transformoval z čistě polské společnosti na mezinárodní podnik se značnými aktivy za západní a jižní hranicí, uplynula doba kolem deseti let. Jako organizace, v níž jsou vztahy mezi Poláky, Čechy a Němci každodenní záležitostí, jsme se rozhodli zjistit, jak doopravdy tyto vztahy vypadají. Pouze s těmito znalostmi se můžeme pokusit přenastavit vzájemné sympatie a antipatie do synergií, které jsou ziskové pro všechny. Výsledky těchto průzkumů se budou hodit nejen PKN ORLEN, ale i ostatním podnikatelům z Česka, Německa či Polska, kteří investují v našich zemích a kteří se snaží dobývat trhy sousedů. 6 future fuelled by knowledge

7 Výsledky průzkumů mohou být nápomocné i pro orgány státní správy a místních samospráv angažujících se v mezinárodních partnerstvích. Věříme, že tyto informace mohou přinést užitek všem, kteří se podobně jako PKN ORLEN zabývají polsko-česko-německou spoluprací. Záměrně jsme se rozhodli soustředit se právě na to, jak jsou sousední společnosti a státy vnímány obyvateli našeho regionu, a nikoliv na analýzu aktuálních ekonomických a politických vztahů. Heslo naší série zní budoucnost poháněná vědomostmi. A základem pro budoucnost je právě to, jak se na sebe dnes díváme, jak si rozumíme a jak si důvěřujeme. Pouze díky znalosti dnešní podoby těchto vztahů budeme moci náš region více stabilizovat. V rámci vyhledávání partnera pro provedení průzkumu pro tento projekt jsme oslovili Institut věcí veřejných. V dubnu roku 2013 zveřejnil Institut zprávu o průzkumu v oblasti polsko-litevských vztahů, která přímo souvisí s oblastí podnikání PKN ORLEN. Jsme rádi, že se nám pro sérii Future Fuelled by Knowledge podařilo získat partnera s takto vysokou mírou profesionality, který garantuje kvalitu provádění výzkumů a analýzy jejich výsledků. Publikace, kterou dostáváte do rukou, představuje výsledky výzkumů provedených v Polsku, Česku a Německu speciálně pro potřeby této zprávy. Jedná se o první průzkum, který umožňuje současně analyzovat a srovnávat vzájemné vnímání těchto tří společností. Na konci tohoto sešitu uvádíme pět klíčových směrů činnosti pro zlepšení vzájemných vztahů. Věříme, že diskuze vyvolaná touto zprávou přispěje k lepšímu vzájemnému pochopení tří sousedů a v delším horizontu umožní vypracovat taková řešení, která díky dosaženému porozumění pomohou pohánět společný rozvoj. Přeji Vám příjemné čtení, Jacek Krawiec future fuelled by knowledge 7

8 PKN ORLEN MEZINÁRODNÍ PALIVOVÝ KONCERN PKN ORLEN již více než deset let působí na mezinárodní úrovni a je vlastníkem aktiv v Polsku, Česku, Německu a na Litvě. Součástí skupiny ORLEN v Polsku, Česku a na Litvě jsou největší rafinerie a petrochemické závody v těchto jednotlivých zemích. Koncern vlastní také největší síť čerpacích stanic ve střední a východní Evropě téměř provozoven, které prodají ročně cca 9,1 miliardy litrů pohonných hmot. Kapitálová skupina ORLEN zaměstnávala ke konci roku 2012 celkem lidí, z nichž více než 1/3 pracuje mimo území Polska. PKN ORLEN je jedničkou v hledání uhlovodíků z nekonvenčních zdrojů v Polsku a Evropě a udává tak budoucí směr vývoje kontinentálního energetického trhu. S dosahovanými tržbami nad 120 miliard PLN v roce 2012 se PKN ORLEN umisťuje na čele žebříčku největších firem v regionu. 8 future fuelled by knowledge

9 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Vztahy v oblasti ekonomiky Polsko, Česko a Německo tvoří značnou sílu v Evropské unii: 25 % jejího obyvatelstva a 25 % jejího HDP. Německá ekonomika je však mnohem větší než česká a polská: vytváří pětinásobně větší HDP než Polsko a Česko dohromady. Rozdíly ve velikosti ekonomiky a bohatství jsou stále přítomné, i když se snižují. Od roku 1995 se hrubý domácí produkt Polska zvýšil kumulativně o 103 %, Česka o 54 % a Německa o 25 %. Také HDP na obyvatele podle parity kupní síly významně vzrostl: opět nejvíce v Polsku (+184 %), pak v Česku (+111 %) a Německu (+77 %). Německo je největším partnerem v zahraničním obchodu, a to jak pro Česko, tak i pro Polsko. Obraty s Německem tvoří cca 30 % výměny se zahraničím obou těchto států. Pro Německo jsou ekonomiky Polska a Česka méně strategické společně odpovídají za 7 % exportu a 8 % importu. Mezi Německem, Polskem a Českem probíhá intenzivní spolupráce prostřednictvím přímých zahraničních investic. Německo patří k největším investorům v obou těchto zemích, avšak Polsko a Česko také navyšují svoji přítomnost na německém trhu. Celková kumulativní hodnota přímých zahraničních investic v tomto trojúhelníku činila ke konci roku 2011 téměř 50 miliard EUR. Ekonomiky Polska a Česka jsou považovány za méně konkurenční a s méně příznivým podnikatelským prostředím než v případě ekonomiky Německa. V globálním žebříčku konkurenceschopnosti se Německo umístilo na 6. místě, Česko na 39. a Polsko na 41. mezi 144 zařazenými státy. V žebříčku snadnosti podnikání se Německo umístilo na 20. místě, Polsko na 55. a Česko na 65. Energetika by měla představovat důležitou oblast spolupráce mezi Polskem, Českem a Německem. Ve všech těchto zemích je velmi důležitou energetickou surovinou uhlí. Zaváděním politiky Energiewende v Německu dochází k nutnosti těsné spolupráce s energetickými systémy Česka a Polska. Německé a české zkušenosti při výrobě atomové energie budou sloužit jako důležitá lekce pro Polsko. Vztahy v kulturní oblasti Veřejnost v Polsku, Česku a Německu se liší v jednotlivých dimenzích z hlediska národní kultury. Odstup od moci a sklon k vyhýbání se nejistotě jsou největší v Polsku. Česko je nejvíce orientováno krátkodobě. Němci ve větší míře než Poláci a Češi směřují k individualitě. Společnosti ve všech třech zemích si cení hlavní hodnoty obdobně: nejdůležitější je zdraví a rodina. Češi dávají otázkám náboženství nejmenší význam, přičemž v Polsku jsou tyto otázky velmi důležité. Všechny společnosti přikládají malý význam účasti v politickém životě. Poláci jsou poměrně málo aktivní při trávení volného času. Češi a Němci se mnohem častěji účastní různých sportovních či kulturních akcí a a svým koníčkům se věnují. V Polsku, Česku a Německu existují podmínky pro kulturní sblížení. Společnosti se mohou čím dál tím lépe poznávat. Mezi státy probíhá intenzivní výměna studentů v programu Erasmus se výměny v trojúhelníku Polsko / Česko / Německo zúčastnilo už téměř 50 tis. lidí. future fuelled by knowledge 9

10 Rekapitulace výsledků průzkumu Obecně vzato vzájemně vnímaná image Poláků, Čechů a Němců je spíše pozitivní, i když je patrná asymetrie vzájemného vnímání Poláků a Čechů. V Německu je image Polska lepší než v Česku, zároveň je image Polska v Německu lepší než image Česka v Německu. Pozitivní obraz Polska v Německu, zejména ve srovnání s německým míněním o Česku a českým o Polsku a Polácích, dokládá obrovskou změnu ve smýšlení, které panuje historicky za Odrou. Z výzkumu jasně vyplývá velmi pozitivní image Německa a Němců v Polsku a Česku. Nepatrně větší odstup vůči Němcům je v polském případě patrný pouze ve vztahu vyjádřeným sympatiím (méně častým než vůči Čechům). Už v případě akceptace nebo hodnocení charakterových vlastností jsou Němci vnímáni velmi pozitivně. U Čechů je hodnocení Německa vždy lepší a často mnohem lepší než hodnocení Polska a jeho společnosti. Úvod Jak praví polské přísloví: Shoda buduje, svár ruinuje. Ke shodě a porozumění je však zapotřebí vzájemného poznání. Mezilidské vztahy se poznávají obzvlášť obtížně, protože jsou neustále ovlivňovány prakticky nekonečným množstvím faktorů, které jsou jen stěží měřitelné. Nicméně existence těchto vztahů je nevyhnutelná a pro zvyšování úrovně společenského blahobytu přímo nezbytná. Stejně jako jednotlivci musí spolupracovat i státy. Ačkoli jsou si Polsko, Česko a Německo důležitými sousedy, neznají se příliš dobře. Důvodem se stala hranice, která země na dlouhou dobu neprodyšně rozdělila. Svobodně se mohou poznávat až v poslední době. Vzájemné vnímání je proto zatíženo starými stereotypy založenými na některých náhodných faktech a nedostatku přímých zkušeností. To je prostředí, v němž musí fungovat byznys, který čím dál tím častěji propojuje působnost v Polsku, Česku a Německu. V nejbližším okolí se objevují šéfové, spolupracovníci a sousedé, kteří pocházejí z opačné strany hranice. Na první pohled jsou podobní, ale stává se také, že se v každodenních situacích zachovají nečekaně. Řízení těchto vztahů je dnes záležitostí nejen velkých koncernů, jako je např.: PKN ORLEN, Volkswagen nebo ČEZ, ale má význam i pro řadu menších organizací, které v rámci svého podnikání překračují státní hranice. V době světové hospodářské nejistoty a při hledání nových růstových aktivit stojí za to, narušit každodenní rutinu, často uzavřenou ve standardizovaných tabulkových procesorech a otevřít se všem příležitostem kolem nás. Kulturní analýza a vyvozování závěrů z této analýzy je stále nedoceněnou výhodou pro zlepšení efektivity práce v organizaci. Tento materiál může sloužit jako příspěvek k jejímu širšímu uplatnění. 10 future fuelled by knowledge

11 VZTAHY V HOSPODÁŘSKÉ OBLASTI Demokratizace radost a odpovědnost Téměř čtvrt století, které uplynulo od pádu totalitního režimu ve střední a východní Evropě, přineslo změny, které byly ještě na konci osmdesátých let 20. století jen těžko představitelné. Velkou geopolitickou změnou, která tehdy v Evropě nastala, došlo k tomu, že začátek příštího desetiletí postavil Německo, Česko a Polsko před brány nové epochy. Epochy, jejíž podobou si tehdy nikdo nemohl být jistý. Poláci vítali rok 1990 s vládou zvolenou během prvních, částečně svobodných voleb, které se konaly v červnu Tehdejší optimismus však ochlazovaly hospodářské problémy spojené s šokem, který nastal při zavádění autentické instituce trhu do hospodářství. Na občany doléhala masivní inflace v roce 1990 se ceny zvýšily o více než 600 %. Pro porovnání: dnes takové ukazatele popisují ekonomiku zemí jako Eritrea, Etiopie nebo Malawi. Obavy vyvolával i velký zahraniční dluh. Oficiálně se objevila i dříve skrytá nezaměstnanost. Na vlastní kůži se občané přesvědčili o tom, že blahobyt tržního systému nevzniká automaticky, ale musí být vybudován, často překonáním obrovských problémů. To, co v Polsku trvalo 10 let a v Maďarsku 10 měsíců, stihlo Československo za 10 dnů takto se hovořilo o zavádění demokracie v těchto třech zemích. V Československu proběhla tato změna nejmírněji, což vešlo do dějin pod pojmem Sametová revoluce. Ekonomika zvládla transformaci poměrně dobře. Už předtím byla zaměřena především na lehký průmysl a spotřební zboží. Později bylo rozhodnuto o zániku státu jehož kořeny sahaly do doby získání nezávislosti po skončení 1. světové války v roce Čechy a Slováky čekala hluboká změna a svět si kladl otázku, zda se nezopakuje např. scénář z rozpadu Jugoslávie. Vznikly také obavy, zda rozdělení jednoho státu střední velikosti na dva menší nebude mít destabilizační vliv na celý region a nevyprovokuje krvavé konflikty na základě problematických historických vztahů, např. mezi Maďarskem a Slovenskem. future fuelled by knowledge 11

12 Na druhou stranu v Německu proběhl opačný proces. 3. října 1990 došlo k opětovnému sjednocení Německa východní spolkové země se připojily ke Spolkové republice. Jeden stát měl být vytvořen ze dvou organismů, které se po dobu předchozích 50 let rozvíjely na základě zcela odlišných hodnot, alespoň oficiálně. Z hospodářského hlediska byly západní a východní Německo úplně jiné světy. Hrubý národní produkt SRN v roce 1988 činil 19,3 tis. USD na obyvatele a v NDR 4,5 tis. Na obyvatel západních spolkových zemí připadalo 620 telefonů a 450 automobilů, přičemž na východě pouze 240 a 220. V červnu 1990 tehdejší kancléř SRN Helmuth Kohl sliboval, že východní spolkové země budou transformovány na kvetoucí krajiny, kde stojí za to žít a pracovat, a to za společného úsilí všech Němců. Na vlně tehdy panujícího optimismu se doufalo, že vyrovnání životní úrovně je otázkou maximálně několika let, nikoliv desetiletí. Demokratizace měla svoji cenu, nicméně při transformaci se v Německu, Polsku ani Česku nesplnily ty nejhorší z předpokládaných scénářů. Nedošlo ke krveprolití a státy si zachovaly své vlastní hranice. Politická Evropa posunula svoje hranice na východ až k bývalým hranicím se Sovětským svazem a v pobaltských státech je dokonce překročila. Suverénní státy Evropy se možná mohou semknout nejsilněji v dějinách. Působí ve stejných mezinárodních organizacích: nejen politických či ekonomických, ale i vojenských. Válka jako způsob řešení mezinárodních sporů vymizela ze všeobecného povědomí, a to i přes nelehké historické zkušenosti v regionu. Společná síla, vzájemné rozdíly Polsko, Německo a Česko jsou v Evropské unii značnou silou společně tvoří čtvrtinu jejího obyvatelstva a odpovídají i za stejné procento hrubého domácího produktu vytvářeného v Unii. Společně se angažují ve všech oblastech její politiky. Německo je obecně jedním z lídrů evropské politiky zemí, na níž v současné době možná záleží v Evropě nejvíc. Polsko je největší zemí na východě, zároveň je politickým vůdcem Unie v této oblasti. 12 future fuelled by knowledge

13 Polsko, Česko a Německo se liší v oblasti ekonomického rozvoje. Ve srovnání s Německem vyrábějí ekonomiky Polska a Česka mnohem méně: polská ekonomika je téměř sedminásobně menší než německá, česká pak více než sedmnáctinásobně. HDP na obyvatele je v Polsku více než třikrát nižší a v Česku více než dvakrát nižší než v Německu. Tyto rozdíly však přetrvávají i přes zrychlující se hospodářský růst v Česku a zejména v Polsku za posledních několik let. Od roku 1995 nejvíce vzrostla hodnota polského hrubého domácího produktu, a to dvojnásobně. Český hrubý domácí produkt se zvýšil o polovinu a německá ekonomika vzrostla za stejnou dobu o 25 procent. Trochu jinak se jeví růst HDP na obyvatele podle parity kupní síly. Polsko je jedničkou i v této kategorii, nicméně rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou menší. Vedle růstu v Polsku o 184 % se v Česku tato hodnota zvýšila o 111 %, v Německu pak o 77 %. Zde je zřetelná síla německé ekonomiky. I přes vysoký základ z roku 1995 se podařilo dosáhnout velmi významného růstu. Polsko, Česko a Německo byly také odlišně dotčeny dosud nejtraumatičtějším hospodářským jevem 21. století, tj. krizí, která začala v roce Německá ekonomika tehdy zpomalila, ale během následujících let se vrátila na cestu růstu. Využila nejen potenciál uvolněný reformami trhu práce, které byly v této zemi provedeny začátkem století, ale i sílu růstu vznikajících tržních ekonomik, pro něž bylo Německo jedním z hlavních dodavatelů pokročilých řešení a zařízení. Po pěti letech od začátku světového zpomalení Německo posílilo svoji pozici a je světem vnímáno jako hospodářský a politický lídr Evropské unie. Přičemž samo, jak se zdá, raději působí především v té první roli. Polsku se jako jedinému státu Evropské unie recese vyhnula. Nejlepším štítem se ukázal být velký a absorbující vnitřní trh, stále ještě nenasycený spotřebním zbožím. Díky tomu se v očích světa podařilo vypracovat obraz země s hospodářským úspěchem, která statečně odolává krizi. Tato image však byla a nadále bude neustále podrobovaná zkouškám. future fuelled by knowledge 13

14 Česko zažilo větší problémy než Polsko. V roce 2012 se hrubý domácí produkt snížil o 1,3 procenta. Bylo to podruhé od začátku krize, kdy během roku došlo ke snížení HDP předtím v roce 2009 o 4,5 %. Nicméně Češi si zachovali pozitivní image v zahraničí, a to nejen u obyčejných lidí, ale i na finančních trzích. Úročení českých desetiletých státních dluhopisů je asi o polovinu nižší než polských. Polsko a Česko značně zaostávají za Německem z hlediska konkurenceschopnosti ekonomiky. Ve zprávě Global Competitiveness Report (GCR), zveřejněné nadací World Economic Forum, se v žebříčku 144 zařazených států Německo umístilo na 6. pozici, Česko na 39. a Polsko na 41. Je zde však třeba podotknout, že v období po krizi se konkurenceschopnost polského hospodářství zvyšovala. Německu se po poklesu podařilo vrátit na předkrizovou úroveň, kdežto ekonomika Česka zaznamenala snížení hodnocení a přiblížila se v tomto ohledu Polsku, které bylo historicky hodnoceno mnohem níže než jeho jižní soused. Nejmarkantnější rozdíly mezi ekonomikami jsou viditelné v oblasti inovací, tj. v otázce, která se již delší dobu objevuje ve veřejné diskuzi jako zásadní pro další rozvoj. Zde Polsko obdrželo známku nejhorší, Češi dopadli jen o něco lépe. Do Německa, které se v globálním žebříčku v této kategorii umístilo na 7. příčce, mají obě země velmi daleko. Německá ekonomika má značnou převahu nad Polskem a Českem, pokud jde o snadnost podnikání, na což poukazuje zpráva Doing Business 2012 vypracovaná International Finance Corporation ze skupiny Světové banky. Německo patří k úzké světové elitě např. v oblasti bezproblémové vymahatelnosti smluv (5. místo v žebříčku), získávání stavebního povolení (14. místo) nebo ukončování podnikání formou prohlášení úpadku (19. místo). Polsko se ve všeobecném žebříčku umístilo na 55. místě ze 185 zařazených zemí. Přitom je před Českem, které se umístilo na 65. místě. V oblasti snadnosti získávání úvěru je na tom Polsko výrazně lépe než Česko i Německo. 14 future fuelled by knowledge

15 V této klasifikaci je na 4. místě na světě. Také relativně lépe chrání zájmy investorů (49. místo vůči Německu a Česku ex aequo na 100. místě). Nejhorší pozici má dosud z hlediska komplikovaného postupu při získávání stavebního povolení: 161. ze 185 zemí. Na druhou stranu z hlediska postupu při registraci nemovitosti je na tom Česko lépe než Polsko a Německo. V žádné jiné kategorii se však neumístilo výš než Německo a Polsko. Proto tedy nepatří ke špičce celkového hodnocení. Obchodní a investiční spolupráce Jak již bylo uvedeno výše, polská ekonomika se vyznačuje poměrně velkým podílem vnitřního trhu na celkovém součtu hrubého domácího produktu až 62 % ve srovnání s 50 % v Česku a 57 % v Německu. V sedmadvacítce zemí Evropské unie je podíl vnitřního trhu na HDP 58 %. Velký vnitřní trh přinášel určitou při celosvětovém hospodářském zpomalení. Pokles hospodářské aktivity v zahraničí se tak promítl do tempa rozvoje hrubého domácího produktu v Polsku jen omezeně. Na druhé straně však menší závislost na zahraničí snižuje výhody při zrychlení ekonomik jiných států. V Německu byl za poslední dekádu export jedním z hlavních motorů hospodářského rozvoje stál za polovinou ekonomického růstu za posledních 10 let a Německo se stalo třetím největším světovým exportérem, když prodalo do zahraničí téměř tolik co USA. Německé firmy byly tradičně vnímány jako silné ve třech velkých výrobních oblastech: obráběcí stroje, chemikálie a automobily. Ukázalo se to jako perfektní kombinace pro období růstu velkých rozvíjejících se ekonomik, především v Číně. Téměř polovinu veškerého německého exportu a 72 % exportu do Číny tvoří stroje a přepravní zboží. future fuelled by knowledge 15

16 16 future fuelled by knowledge

17 Česko je, podobně jako Německo, podstatnou měrou závislé na exportu, nicméně je mnohem závislejší na situaci v eurozóně než jeho západní soused. Proto také ekonomické problémy Evropské unie mnohem silněji ovlivňují kondici českého hospodářství než v případě Německa. Německo je pro Polsko i Česko největším obchodním partnerem, a to jak z hlediska importu, tak i exportu výrobků a zboží přibližně 1/3 výměny. Rovněž Polsko a Česko jsou si navzájem důležitými a strategickými obchodními partnery. Jejich podíl na celkové mezinárodní výměně mezi těmito zeměmi je však rozhodně menší než v případě Německa. Přesto je Česko pro Polsko pátým obchodním partnerem po Německu, Rusku, Číně a Itálii, zatímco Polsko je pro Česko třetím největším obchodním partnerem. Polsko a Česko mají menší význam pro zahraniční obchod Německa, než je tomu obráceně. Společně odpovídají za 7 % německého exportu a 8 % importu. Je však nutno poznamenat, že polský směr už po mnoho let tvoří větší procento německého exportu než např. Rusko. Vedle obchodu jsou dalším pilířem spolupráce vzájemné přímé zahraniční investice. Obdobně jako v případě obchodu je spolupráce nejintenzivnější na linii Německo Česko a Německo Polsko, přičemž mnohem omezenější je pak mezi Polskem a Českem. Německo patří k dominantním zahraničním investorům v Polsku i v Česku. Například se odhaduje že jen v roce 2012 německé investice v Polsku vytvořily 4,5 tis. nových pracovních míst. Součet kumulovaných vzájemných přímých investic v trojúhelníku Polsko Česko Německo je téměř 50 miliard EUR. Tato statistika však nepostihuje celkovou dynamiku, s jakou občané skutečně investují svoje peníze v těchto zemích. Kromě velkých hráčů a velkých investičních akcí, které se počítají v desítkách či stovkách milionů eur, vznikají každý den i malé podniky poskytovatelé služeb, stavební firmy atd. future fuelled by knowledge 17

18 V roce 2012 bylo zveřejněno, že v Německu vzniklo už cca 100 tis. polských firem. Je to třikrát více, než založili zástupci tamější největší menšiny - Turci. Také v Česku bývají zajímavé tržní příležitosti využity malými polskými firmami z příhraničních oblastí, které využívají např. nižší sazby pojistného než v Polsku. Energetika prostor pro intenzivní spolupráci Energetické suroviny patří k základům hospodářského rozvoje. Ložiska na území Polska, Česka a Německa neumožňují dosáhnout plné nezávislosti na vnějších zdrojích energie. Proto je ve společném zájmu těchto zemí, aby se podporovaly v co nejlepším umístění na regionálním a globálním energetickém trhu. Podle struktury spotřeby primární energie a palivových zdrojů využívaných pro výrobu elektřiny lze vypozorovat, že Polsko, Česko a Německo ve značné míře opírají svoje ekonomiky o uhlí. Uhlí je jedinou energetickou surovinou, jíž mají tyto země dostatek. Německo je evropskou jedničkou ve výrobě a spotřebě hnědého uhlí (177 mil. t ročně v roce 2011), Polsko je v této klasifikaci na třetím místě (63 mil. t), Česko na pátém (47 mil. t). Využití tohoto paliva tvoří případnou platformu pro politickou spolupráci v kontextu politiky ochrany klimatu EU a rozvoje technologií pro podporu maximální efektivity spalování hnědého uhlí. Německo již nyní vyrábí 26 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a do roku 2022 by se tento podíl měl zvýšit až na 48 %. Je to efekt politiky nazvané Energiewende, která spočívá v rozšíření výkonu obnovitelných zdrojů energie především na úkor jádra. Další vývoj politiky Energiewende v Německu je příležitostí ke spolupráci s Polskem a Českem. Energie z fotovoltaických článků nebo větrných farem se vyznačuje tím, že existuje velká fluktuace její dostupnosti. 18 future fuelled by knowledge

19 Při omezených možnostech skladování energie se jedná o velký a dosud nevyřešený problém zelené revoluce. Není-li dostatek energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE), musí se systém napájet z elektráren poháněných tradičními palivy, jako je uhlí nebo plyn. Pro zajištění stabilní úrovně dodávek elektřiny bude tedy nutná spolupráce mezi energetickými soustavami sousedů. Energiewende v Německu je také obrovskou výzvou spojenou s odpovídajícím rozšířením elektrických distribučních sítí. Podle současných plánů Německo potřebuje do roku 2022 přes km nového vedení, z nichž je v současné době hotovo pouze 300 km. To může být příležitost pro firmy z Česka a Polska, které mohou pomoci při rozšíření německé přenosové soustavy. Německo je v důsledku silného rozvoje technologií využívání obnovitelných zdrojů energie přirozeným exportérem tohoto typu řešení do Polska a Česka. Polsko a Česko může takto sousedsky dostupné hotové technologie absorbovat a kreativně přetvářet pro vlastní potřeby a v další budoucnosti možná i exportovat. V posledních letech je v kontextu Polska plyn spojován především s plynem břidlicovým. Podle předběžných odhadů jsou německé zásoby stejně velké jako polské. Tento potenciál lze jen těžko přehlédnout. Němci jsou mnohem dál s průzkumnými pracemi a měli by proto bedlivě sledovat situaci v Polsku. Jedná se nejen o v Polsku upravované technologie těžby a možnosti jejich využití v Německu, ale i o řízení společenských poměrů a právního režimu, který je potřeba zajistit pro zavedení těžby v průmyslovém měřítku. V této oblasti, na rozdíl od OZE, je právě Polsko evropským pionýrem. Polsko se připravuje na připojení ke skupině států, které vyrábějí atomovou energii. Česko i Německo mají mnohem větší tradice využití těchto zdrojů energie než Polsko. future fuelled by knowledge 19

20 Demografie ohrožený pilíř růstu Na začátku i na konci ekonomiky jsou lidé: jako jeden z výrobních prostředků a jako spotřebitelé. Bez lidí nemá podnikání smysl. Jak již bylo uvedeno výše, Polsko, Česko a Německo tvoří celkem čtvrtinu obyvatelstva Evropské unie celkem 130 milionů lidí. Statistika však ukazuje, že je tato demografická síla ohrožená stárnutím populace. Procento lidí, kteří víc než o intenzivním budování kariéry přemýšlejí o tom, jak bude vypadat jejich život po odchodu do důchodu, tj. lidí ve věku 50+, je v Německu již 39 %. Mladých pod 30 let je jen 32 %. V Česku a Polsku je navíc tento poměr obrácený, tzn. že tyto země mají více mládeže než osob ve středním věku, a to 35 % a 34 %, resp. 38 % a 32 %. Nicméně je už nyní potřeba přijmout odpovídající opatření, aby tento negativní trend nebyl nevratný. VZTAHY V KULTURNÍ OBLASTI Národní kultura Polsko, Česko a Německo jsou zeměmi, které jsou si geograficky blízké. Mají také, třeba z důvodu vzájemné polohy a historie, společné politické a hospodářské zájmy. Jsou si však Polsko, Česko a Německo z kulturního hlediska stejně blízké? Kultura je dimenzí, která je obtížně pozorovatelná a srovnatelná. Výzkum v této oblasti je velmi pracný a vyžaduje nekompromisní přístup k metodologii jeho provádění. Jedním z nejznámějších srovnávacích výzkumů kultur je práce holandského sociologa Geerta Hofstedeho. Tento badatel prokázal, že určité vzorce myšlení, cítění a chování, které odlišují členy jedné organizace od druhé (organizační kultury), jsou charakteristické pro příslušníky daného národa (národní kultury). Na základě tohoto výzkumu, a poté i výzkumu Michaela Bonda, bylo stanoveno pět dimenzí, podle nichž je možné srovnávat jednotlivé kultury: Rozpětí moci definuje vztahy mezi nadřízenými a podřízenými a mezi státní mocí a občanem. Definuje také míru akceptace společenských nerovností, tendence nadřízených ke konzultacím s podřízenými atd. Kolektivismus a individualismus poměr mezi orientací na dobro jedince a skupiny. V kolektivistických společnostech stojí skupina za svými členy, za to pak získává jejich loajalitu. V individualistických společnostech je pozice jedince dána jeho vlastními vlastnostmi, od lidí se očekává, že budou nezávislí a samostatní. Femininita a maskulinita v každé kultuře k ženským rolím patří péče o citovou oblast a zachování harmonie, k mužským rolím pak asertivita a průbojnost. Ve femininních kulturách se mužské a ženské role překrývají a blíží se k ženskému pólu, přičemž v maskulinních kulturách jsou větší rozdíly mezi rolemi přiřazovanými pohlavím. Současně se chování obou pohlaví blíží více mužskému pólu než ve femininních kulturách. 20 future fuelled by knowledge

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

FIREMNÍ KULTURA ČESKÝCH DRAH, A. S.

FIREMNÍ KULTURA ČESKÝCH DRAH, A. S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management FIREMNÍ KULTURA ČESKÝCH DRAH, A. S. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jan

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti 1 Úvod...3 1. Současný rámec integrace v EU...4 1.1 Tampere a právní rámec na úrovni EU...4 1.2 Politické nástroje

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Výzkumná zpráva z projektu IGA 18/05 Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Lucie Václavková

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012)

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) SPECIAL REPORT 15-19. října 2012 Za podpory 20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) Obsah: Dočká se vnitřní trh EU svého dokončení? Již dvacet let mohou občané EU využívat výhod vnitřního trhu, který je považován

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JOSEF ŠLERKA: ČÍSLA OBJEKTIVITU NENAHRADÍ 10 OBRAT V ROZVODECH 34. www.czso.cz MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 10/2013 ROČNÍK 3

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JOSEF ŠLERKA: ČÍSLA OBJEKTIVITU NENAHRADÍ 10 OBRAT V ROZVODECH 34. www.czso.cz MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 10/2013 ROČNÍK 3 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 10/2013 ROČNÍK 3 TÉMA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 17 JOSEF ŠLERKA: ČÍSLA OBJEKTIVITU NENAHRADÍ 10 OBRAT V ROZVODECH 34 www.czso.cz czso.cz na tabletu i v mobilu www.czso.cz OBSAH

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více