POLSKO ČESKO NĚMECKO VZÁJEMNÉ VZTAHY / SPOLUPRÁCE / ROZVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLSKO ČESKO NĚMECKO VZÁJEMNÉ VZTAHY / SPOLUPRÁCE / ROZVOJ"

Transkript

1

2

3 POLSKO ČESKO NĚMECKO VZÁJEMNÉ VZTAHY / SPOLUPRÁCE / ROZVOJ

4 Materiál byl vypracován divizí výkonného ředitele pro strategii PKN ORLEN na základě průzkumu Institutu věcí veřejných provedeného na zakázku PKN ORLEN. PŘÍPRAVA: Vztahy v hospodářské a kulturní oblasti Grzegorz Kozieja, vedoucí projektu v Kanceláři analýz a strategického prognózování PKN ORLEN Výsledky průzkumu mínění Jacek Kucharczyk, předseda představenstva Institutu věcí veřejných Agnieszka Łada, vedoucí Evropského programu a hlavní analytik Institutu věcí veřejných Łukasz Wenerski, analytik Institutu věcí veřejných DOHLED: Andrzej Kozłowski, výkonný ředitel pro strategii a řízení projektů Krzysztof Łagowski, ředitel Kanceláře analýz a strategického prognózování PKN ORLEN REDAKCE: Alina Gużyńska, zástupkyně ředitele, Kancelář Public Affairs PKN ORLEN PODPORA: Kancelář pro korporátní komunikaci PKN ORLEN Piotr Iwankiewicz, vedoucí projektu v Kanceláři analýz a strategického prognózování PKN ORLEN SAZBA, TISK A VAZBA MEDIAKOLOR Sp.J. ul. Podchorążych Płock, Polsko Copyright by PKN ORLEN, Varšava 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být publikována, reprodukována nebo předávána v jakékoliv formě a pomocí jakýchkoliv prostředků nebo uchovávána v jakékoliv databázi nebo systému čtení, kromě jejího využití pro soukromé a nekomerční účely, s výjimkou veškerých povolených forem užití, které jsou v souladu s příslušnými předpisy autorského práva. Ke každému takovému užití je nutné získat písemný souhlas.

5 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 6 PKN ORLEN MEZINÁRODNÍ PALIVOVÝ KONCERN... 8 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 9 ÚVOD...10 VZTAHY V HOSPODÁŘSKÉ OBLASTI...11 DEMOKRATIZACE RADOST A ODPOVĚDNOST...11 SPOLEČNÁ SÍLA, VZÁJEMNÉ ROZDÍLY...12 OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ SPOLUPRÁCE...15 ENERGETIKA PROSTOR PRO INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCI...18 DEMOGRAFIE OHROŽENÝ PILÍŘ RŮSTU...20 VZTAHY V KULTURNÍ OBLASTI...20 NÁRODNÍ KULTURA...20 SPOLEČENSKÉ HODNOTY A AKTIVITY...22 VZÁJEMNÉ SBLÍŽENÍ...24 VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ...25 HOSPODÁŘSKÉ VZTAHY A IMAGE SOUSEDNÍHO STÁTU...25 NÁZORY NA INVESTICE...28 SOUSEDÉ VE SPOLEČENSKÝCH PROFESIONÁLNÍCH ROLÍCH FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZÁJEMNÉ VNÍMÁNÍ...35 SMĚRY ČINNOSTI PRO PODPORU SPOLEČNÉHO ROZVOJE...37

6 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Jacek Krawiec PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PKN ORLEN předkládáme Vám šestý sešit z vydavatelské série PKN ORLEN Future Fuelled by Knowledge. Snahou této aktivity je zahájit diskuzi v zajímavých a důležitých oblastech spojených se společenským a hospodářským životem. Předmětem této publikace je otázka vzájemných vztahů mezi Poláky, Čechy a Němci. Poláci, Češi a Němci jsou tři sousední kulturní živly, které byly vždy historicky provázány a mezi nimiž probíhala intenzivní hospodářská a kulturní výměna. Tyto společnosti žily vedle sebe, konkurovaly si i spolupracovaly, vytvářely dějiny a podléhaly jejich toku. Získané zkušenosti nám vytvořily vzájemný obraz, který v sobě nosíme do dnešního dne. Součástí těchto vztahů se staly také zahraniční investice, které PKN ORLEN uskutečnil za první desetiletí 21. století. V roce 2002 převzal čerpací stanice v Německu a v roce 2004 pak většinový podíl v českém palivovém a petrochemickém koncernu Unipetrol. Od doby, kdy se PKN ORLEN transformoval z čistě polské společnosti na mezinárodní podnik se značnými aktivy za západní a jižní hranicí, uplynula doba kolem deseti let. Jako organizace, v níž jsou vztahy mezi Poláky, Čechy a Němci každodenní záležitostí, jsme se rozhodli zjistit, jak doopravdy tyto vztahy vypadají. Pouze s těmito znalostmi se můžeme pokusit přenastavit vzájemné sympatie a antipatie do synergií, které jsou ziskové pro všechny. Výsledky těchto průzkumů se budou hodit nejen PKN ORLEN, ale i ostatním podnikatelům z Česka, Německa či Polska, kteří investují v našich zemích a kteří se snaží dobývat trhy sousedů. 6 future fuelled by knowledge

7 Výsledky průzkumů mohou být nápomocné i pro orgány státní správy a místních samospráv angažujících se v mezinárodních partnerstvích. Věříme, že tyto informace mohou přinést užitek všem, kteří se podobně jako PKN ORLEN zabývají polsko-česko-německou spoluprací. Záměrně jsme se rozhodli soustředit se právě na to, jak jsou sousední společnosti a státy vnímány obyvateli našeho regionu, a nikoliv na analýzu aktuálních ekonomických a politických vztahů. Heslo naší série zní budoucnost poháněná vědomostmi. A základem pro budoucnost je právě to, jak se na sebe dnes díváme, jak si rozumíme a jak si důvěřujeme. Pouze díky znalosti dnešní podoby těchto vztahů budeme moci náš region více stabilizovat. V rámci vyhledávání partnera pro provedení průzkumu pro tento projekt jsme oslovili Institut věcí veřejných. V dubnu roku 2013 zveřejnil Institut zprávu o průzkumu v oblasti polsko-litevských vztahů, která přímo souvisí s oblastí podnikání PKN ORLEN. Jsme rádi, že se nám pro sérii Future Fuelled by Knowledge podařilo získat partnera s takto vysokou mírou profesionality, který garantuje kvalitu provádění výzkumů a analýzy jejich výsledků. Publikace, kterou dostáváte do rukou, představuje výsledky výzkumů provedených v Polsku, Česku a Německu speciálně pro potřeby této zprávy. Jedná se o první průzkum, který umožňuje současně analyzovat a srovnávat vzájemné vnímání těchto tří společností. Na konci tohoto sešitu uvádíme pět klíčových směrů činnosti pro zlepšení vzájemných vztahů. Věříme, že diskuze vyvolaná touto zprávou přispěje k lepšímu vzájemnému pochopení tří sousedů a v delším horizontu umožní vypracovat taková řešení, která díky dosaženému porozumění pomohou pohánět společný rozvoj. Přeji Vám příjemné čtení, Jacek Krawiec future fuelled by knowledge 7

8 PKN ORLEN MEZINÁRODNÍ PALIVOVÝ KONCERN PKN ORLEN již více než deset let působí na mezinárodní úrovni a je vlastníkem aktiv v Polsku, Česku, Německu a na Litvě. Součástí skupiny ORLEN v Polsku, Česku a na Litvě jsou největší rafinerie a petrochemické závody v těchto jednotlivých zemích. Koncern vlastní také největší síť čerpacích stanic ve střední a východní Evropě téměř provozoven, které prodají ročně cca 9,1 miliardy litrů pohonných hmot. Kapitálová skupina ORLEN zaměstnávala ke konci roku 2012 celkem lidí, z nichž více než 1/3 pracuje mimo území Polska. PKN ORLEN je jedničkou v hledání uhlovodíků z nekonvenčních zdrojů v Polsku a Evropě a udává tak budoucí směr vývoje kontinentálního energetického trhu. S dosahovanými tržbami nad 120 miliard PLN v roce 2012 se PKN ORLEN umisťuje na čele žebříčku největších firem v regionu. 8 future fuelled by knowledge

9 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Vztahy v oblasti ekonomiky Polsko, Česko a Německo tvoří značnou sílu v Evropské unii: 25 % jejího obyvatelstva a 25 % jejího HDP. Německá ekonomika je však mnohem větší než česká a polská: vytváří pětinásobně větší HDP než Polsko a Česko dohromady. Rozdíly ve velikosti ekonomiky a bohatství jsou stále přítomné, i když se snižují. Od roku 1995 se hrubý domácí produkt Polska zvýšil kumulativně o 103 %, Česka o 54 % a Německa o 25 %. Také HDP na obyvatele podle parity kupní síly významně vzrostl: opět nejvíce v Polsku (+184 %), pak v Česku (+111 %) a Německu (+77 %). Německo je největším partnerem v zahraničním obchodu, a to jak pro Česko, tak i pro Polsko. Obraty s Německem tvoří cca 30 % výměny se zahraničím obou těchto států. Pro Německo jsou ekonomiky Polska a Česka méně strategické společně odpovídají za 7 % exportu a 8 % importu. Mezi Německem, Polskem a Českem probíhá intenzivní spolupráce prostřednictvím přímých zahraničních investic. Německo patří k největším investorům v obou těchto zemích, avšak Polsko a Česko také navyšují svoji přítomnost na německém trhu. Celková kumulativní hodnota přímých zahraničních investic v tomto trojúhelníku činila ke konci roku 2011 téměř 50 miliard EUR. Ekonomiky Polska a Česka jsou považovány za méně konkurenční a s méně příznivým podnikatelským prostředím než v případě ekonomiky Německa. V globálním žebříčku konkurenceschopnosti se Německo umístilo na 6. místě, Česko na 39. a Polsko na 41. mezi 144 zařazenými státy. V žebříčku snadnosti podnikání se Německo umístilo na 20. místě, Polsko na 55. a Česko na 65. Energetika by měla představovat důležitou oblast spolupráce mezi Polskem, Českem a Německem. Ve všech těchto zemích je velmi důležitou energetickou surovinou uhlí. Zaváděním politiky Energiewende v Německu dochází k nutnosti těsné spolupráce s energetickými systémy Česka a Polska. Německé a české zkušenosti při výrobě atomové energie budou sloužit jako důležitá lekce pro Polsko. Vztahy v kulturní oblasti Veřejnost v Polsku, Česku a Německu se liší v jednotlivých dimenzích z hlediska národní kultury. Odstup od moci a sklon k vyhýbání se nejistotě jsou největší v Polsku. Česko je nejvíce orientováno krátkodobě. Němci ve větší míře než Poláci a Češi směřují k individualitě. Společnosti ve všech třech zemích si cení hlavní hodnoty obdobně: nejdůležitější je zdraví a rodina. Češi dávají otázkám náboženství nejmenší význam, přičemž v Polsku jsou tyto otázky velmi důležité. Všechny společnosti přikládají malý význam účasti v politickém životě. Poláci jsou poměrně málo aktivní při trávení volného času. Češi a Němci se mnohem častěji účastní různých sportovních či kulturních akcí a a svým koníčkům se věnují. V Polsku, Česku a Německu existují podmínky pro kulturní sblížení. Společnosti se mohou čím dál tím lépe poznávat. Mezi státy probíhá intenzivní výměna studentů v programu Erasmus se výměny v trojúhelníku Polsko / Česko / Německo zúčastnilo už téměř 50 tis. lidí. future fuelled by knowledge 9

10 Rekapitulace výsledků průzkumu Obecně vzato vzájemně vnímaná image Poláků, Čechů a Němců je spíše pozitivní, i když je patrná asymetrie vzájemného vnímání Poláků a Čechů. V Německu je image Polska lepší než v Česku, zároveň je image Polska v Německu lepší než image Česka v Německu. Pozitivní obraz Polska v Německu, zejména ve srovnání s německým míněním o Česku a českým o Polsku a Polácích, dokládá obrovskou změnu ve smýšlení, které panuje historicky za Odrou. Z výzkumu jasně vyplývá velmi pozitivní image Německa a Němců v Polsku a Česku. Nepatrně větší odstup vůči Němcům je v polském případě patrný pouze ve vztahu vyjádřeným sympatiím (méně častým než vůči Čechům). Už v případě akceptace nebo hodnocení charakterových vlastností jsou Němci vnímáni velmi pozitivně. U Čechů je hodnocení Německa vždy lepší a často mnohem lepší než hodnocení Polska a jeho společnosti. Úvod Jak praví polské přísloví: Shoda buduje, svár ruinuje. Ke shodě a porozumění je však zapotřebí vzájemného poznání. Mezilidské vztahy se poznávají obzvlášť obtížně, protože jsou neustále ovlivňovány prakticky nekonečným množstvím faktorů, které jsou jen stěží měřitelné. Nicméně existence těchto vztahů je nevyhnutelná a pro zvyšování úrovně společenského blahobytu přímo nezbytná. Stejně jako jednotlivci musí spolupracovat i státy. Ačkoli jsou si Polsko, Česko a Německo důležitými sousedy, neznají se příliš dobře. Důvodem se stala hranice, která země na dlouhou dobu neprodyšně rozdělila. Svobodně se mohou poznávat až v poslední době. Vzájemné vnímání je proto zatíženo starými stereotypy založenými na některých náhodných faktech a nedostatku přímých zkušeností. To je prostředí, v němž musí fungovat byznys, který čím dál tím častěji propojuje působnost v Polsku, Česku a Německu. V nejbližším okolí se objevují šéfové, spolupracovníci a sousedé, kteří pocházejí z opačné strany hranice. Na první pohled jsou podobní, ale stává se také, že se v každodenních situacích zachovají nečekaně. Řízení těchto vztahů je dnes záležitostí nejen velkých koncernů, jako je např.: PKN ORLEN, Volkswagen nebo ČEZ, ale má význam i pro řadu menších organizací, které v rámci svého podnikání překračují státní hranice. V době světové hospodářské nejistoty a při hledání nových růstových aktivit stojí za to, narušit každodenní rutinu, často uzavřenou ve standardizovaných tabulkových procesorech a otevřít se všem příležitostem kolem nás. Kulturní analýza a vyvozování závěrů z této analýzy je stále nedoceněnou výhodou pro zlepšení efektivity práce v organizaci. Tento materiál může sloužit jako příspěvek k jejímu širšímu uplatnění. 10 future fuelled by knowledge

11 VZTAHY V HOSPODÁŘSKÉ OBLASTI Demokratizace radost a odpovědnost Téměř čtvrt století, které uplynulo od pádu totalitního režimu ve střední a východní Evropě, přineslo změny, které byly ještě na konci osmdesátých let 20. století jen těžko představitelné. Velkou geopolitickou změnou, která tehdy v Evropě nastala, došlo k tomu, že začátek příštího desetiletí postavil Německo, Česko a Polsko před brány nové epochy. Epochy, jejíž podobou si tehdy nikdo nemohl být jistý. Poláci vítali rok 1990 s vládou zvolenou během prvních, částečně svobodných voleb, které se konaly v červnu Tehdejší optimismus však ochlazovaly hospodářské problémy spojené s šokem, který nastal při zavádění autentické instituce trhu do hospodářství. Na občany doléhala masivní inflace v roce 1990 se ceny zvýšily o více než 600 %. Pro porovnání: dnes takové ukazatele popisují ekonomiku zemí jako Eritrea, Etiopie nebo Malawi. Obavy vyvolával i velký zahraniční dluh. Oficiálně se objevila i dříve skrytá nezaměstnanost. Na vlastní kůži se občané přesvědčili o tom, že blahobyt tržního systému nevzniká automaticky, ale musí být vybudován, často překonáním obrovských problémů. To, co v Polsku trvalo 10 let a v Maďarsku 10 měsíců, stihlo Československo za 10 dnů takto se hovořilo o zavádění demokracie v těchto třech zemích. V Československu proběhla tato změna nejmírněji, což vešlo do dějin pod pojmem Sametová revoluce. Ekonomika zvládla transformaci poměrně dobře. Už předtím byla zaměřena především na lehký průmysl a spotřební zboží. Později bylo rozhodnuto o zániku státu jehož kořeny sahaly do doby získání nezávislosti po skončení 1. světové války v roce Čechy a Slováky čekala hluboká změna a svět si kladl otázku, zda se nezopakuje např. scénář z rozpadu Jugoslávie. Vznikly také obavy, zda rozdělení jednoho státu střední velikosti na dva menší nebude mít destabilizační vliv na celý region a nevyprovokuje krvavé konflikty na základě problematických historických vztahů, např. mezi Maďarskem a Slovenskem. future fuelled by knowledge 11

12 Na druhou stranu v Německu proběhl opačný proces. 3. října 1990 došlo k opětovnému sjednocení Německa východní spolkové země se připojily ke Spolkové republice. Jeden stát měl být vytvořen ze dvou organismů, které se po dobu předchozích 50 let rozvíjely na základě zcela odlišných hodnot, alespoň oficiálně. Z hospodářského hlediska byly západní a východní Německo úplně jiné světy. Hrubý národní produkt SRN v roce 1988 činil 19,3 tis. USD na obyvatele a v NDR 4,5 tis. Na obyvatel západních spolkových zemí připadalo 620 telefonů a 450 automobilů, přičemž na východě pouze 240 a 220. V červnu 1990 tehdejší kancléř SRN Helmuth Kohl sliboval, že východní spolkové země budou transformovány na kvetoucí krajiny, kde stojí za to žít a pracovat, a to za společného úsilí všech Němců. Na vlně tehdy panujícího optimismu se doufalo, že vyrovnání životní úrovně je otázkou maximálně několika let, nikoliv desetiletí. Demokratizace měla svoji cenu, nicméně při transformaci se v Německu, Polsku ani Česku nesplnily ty nejhorší z předpokládaných scénářů. Nedošlo ke krveprolití a státy si zachovaly své vlastní hranice. Politická Evropa posunula svoje hranice na východ až k bývalým hranicím se Sovětským svazem a v pobaltských státech je dokonce překročila. Suverénní státy Evropy se možná mohou semknout nejsilněji v dějinách. Působí ve stejných mezinárodních organizacích: nejen politických či ekonomických, ale i vojenských. Válka jako způsob řešení mezinárodních sporů vymizela ze všeobecného povědomí, a to i přes nelehké historické zkušenosti v regionu. Společná síla, vzájemné rozdíly Polsko, Německo a Česko jsou v Evropské unii značnou silou společně tvoří čtvrtinu jejího obyvatelstva a odpovídají i za stejné procento hrubého domácího produktu vytvářeného v Unii. Společně se angažují ve všech oblastech její politiky. Německo je obecně jedním z lídrů evropské politiky zemí, na níž v současné době možná záleží v Evropě nejvíc. Polsko je největší zemí na východě, zároveň je politickým vůdcem Unie v této oblasti. 12 future fuelled by knowledge

13 Polsko, Česko a Německo se liší v oblasti ekonomického rozvoje. Ve srovnání s Německem vyrábějí ekonomiky Polska a Česka mnohem méně: polská ekonomika je téměř sedminásobně menší než německá, česká pak více než sedmnáctinásobně. HDP na obyvatele je v Polsku více než třikrát nižší a v Česku více než dvakrát nižší než v Německu. Tyto rozdíly však přetrvávají i přes zrychlující se hospodářský růst v Česku a zejména v Polsku za posledních několik let. Od roku 1995 nejvíce vzrostla hodnota polského hrubého domácího produktu, a to dvojnásobně. Český hrubý domácí produkt se zvýšil o polovinu a německá ekonomika vzrostla za stejnou dobu o 25 procent. Trochu jinak se jeví růst HDP na obyvatele podle parity kupní síly. Polsko je jedničkou i v této kategorii, nicméně rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou menší. Vedle růstu v Polsku o 184 % se v Česku tato hodnota zvýšila o 111 %, v Německu pak o 77 %. Zde je zřetelná síla německé ekonomiky. I přes vysoký základ z roku 1995 se podařilo dosáhnout velmi významného růstu. Polsko, Česko a Německo byly také odlišně dotčeny dosud nejtraumatičtějším hospodářským jevem 21. století, tj. krizí, která začala v roce Německá ekonomika tehdy zpomalila, ale během následujících let se vrátila na cestu růstu. Využila nejen potenciál uvolněný reformami trhu práce, které byly v této zemi provedeny začátkem století, ale i sílu růstu vznikajících tržních ekonomik, pro něž bylo Německo jedním z hlavních dodavatelů pokročilých řešení a zařízení. Po pěti letech od začátku světového zpomalení Německo posílilo svoji pozici a je světem vnímáno jako hospodářský a politický lídr Evropské unie. Přičemž samo, jak se zdá, raději působí především v té první roli. Polsku se jako jedinému státu Evropské unie recese vyhnula. Nejlepším štítem se ukázal být velký a absorbující vnitřní trh, stále ještě nenasycený spotřebním zbožím. Díky tomu se v očích světa podařilo vypracovat obraz země s hospodářským úspěchem, která statečně odolává krizi. Tato image však byla a nadále bude neustále podrobovaná zkouškám. future fuelled by knowledge 13

14 Česko zažilo větší problémy než Polsko. V roce 2012 se hrubý domácí produkt snížil o 1,3 procenta. Bylo to podruhé od začátku krize, kdy během roku došlo ke snížení HDP předtím v roce 2009 o 4,5 %. Nicméně Češi si zachovali pozitivní image v zahraničí, a to nejen u obyčejných lidí, ale i na finančních trzích. Úročení českých desetiletých státních dluhopisů je asi o polovinu nižší než polských. Polsko a Česko značně zaostávají za Německem z hlediska konkurenceschopnosti ekonomiky. Ve zprávě Global Competitiveness Report (GCR), zveřejněné nadací World Economic Forum, se v žebříčku 144 zařazených států Německo umístilo na 6. pozici, Česko na 39. a Polsko na 41. Je zde však třeba podotknout, že v období po krizi se konkurenceschopnost polského hospodářství zvyšovala. Německu se po poklesu podařilo vrátit na předkrizovou úroveň, kdežto ekonomika Česka zaznamenala snížení hodnocení a přiblížila se v tomto ohledu Polsku, které bylo historicky hodnoceno mnohem níže než jeho jižní soused. Nejmarkantnější rozdíly mezi ekonomikami jsou viditelné v oblasti inovací, tj. v otázce, která se již delší dobu objevuje ve veřejné diskuzi jako zásadní pro další rozvoj. Zde Polsko obdrželo známku nejhorší, Češi dopadli jen o něco lépe. Do Německa, které se v globálním žebříčku v této kategorii umístilo na 7. příčce, mají obě země velmi daleko. Německá ekonomika má značnou převahu nad Polskem a Českem, pokud jde o snadnost podnikání, na což poukazuje zpráva Doing Business 2012 vypracovaná International Finance Corporation ze skupiny Světové banky. Německo patří k úzké světové elitě např. v oblasti bezproblémové vymahatelnosti smluv (5. místo v žebříčku), získávání stavebního povolení (14. místo) nebo ukončování podnikání formou prohlášení úpadku (19. místo). Polsko se ve všeobecném žebříčku umístilo na 55. místě ze 185 zařazených zemí. Přitom je před Českem, které se umístilo na 65. místě. V oblasti snadnosti získávání úvěru je na tom Polsko výrazně lépe než Česko i Německo. 14 future fuelled by knowledge

15 V této klasifikaci je na 4. místě na světě. Také relativně lépe chrání zájmy investorů (49. místo vůči Německu a Česku ex aequo na 100. místě). Nejhorší pozici má dosud z hlediska komplikovaného postupu při získávání stavebního povolení: 161. ze 185 zemí. Na druhou stranu z hlediska postupu při registraci nemovitosti je na tom Česko lépe než Polsko a Německo. V žádné jiné kategorii se však neumístilo výš než Německo a Polsko. Proto tedy nepatří ke špičce celkového hodnocení. Obchodní a investiční spolupráce Jak již bylo uvedeno výše, polská ekonomika se vyznačuje poměrně velkým podílem vnitřního trhu na celkovém součtu hrubého domácího produktu až 62 % ve srovnání s 50 % v Česku a 57 % v Německu. V sedmadvacítce zemí Evropské unie je podíl vnitřního trhu na HDP 58 %. Velký vnitřní trh přinášel určitou při celosvětovém hospodářském zpomalení. Pokles hospodářské aktivity v zahraničí se tak promítl do tempa rozvoje hrubého domácího produktu v Polsku jen omezeně. Na druhé straně však menší závislost na zahraničí snižuje výhody při zrychlení ekonomik jiných států. V Německu byl za poslední dekádu export jedním z hlavních motorů hospodářského rozvoje stál za polovinou ekonomického růstu za posledních 10 let a Německo se stalo třetím největším světovým exportérem, když prodalo do zahraničí téměř tolik co USA. Německé firmy byly tradičně vnímány jako silné ve třech velkých výrobních oblastech: obráběcí stroje, chemikálie a automobily. Ukázalo se to jako perfektní kombinace pro období růstu velkých rozvíjejících se ekonomik, především v Číně. Téměř polovinu veškerého německého exportu a 72 % exportu do Číny tvoří stroje a přepravní zboží. future fuelled by knowledge 15

16 16 future fuelled by knowledge

17 Česko je, podobně jako Německo, podstatnou měrou závislé na exportu, nicméně je mnohem závislejší na situaci v eurozóně než jeho západní soused. Proto také ekonomické problémy Evropské unie mnohem silněji ovlivňují kondici českého hospodářství než v případě Německa. Německo je pro Polsko i Česko největším obchodním partnerem, a to jak z hlediska importu, tak i exportu výrobků a zboží přibližně 1/3 výměny. Rovněž Polsko a Česko jsou si navzájem důležitými a strategickými obchodními partnery. Jejich podíl na celkové mezinárodní výměně mezi těmito zeměmi je však rozhodně menší než v případě Německa. Přesto je Česko pro Polsko pátým obchodním partnerem po Německu, Rusku, Číně a Itálii, zatímco Polsko je pro Česko třetím největším obchodním partnerem. Polsko a Česko mají menší význam pro zahraniční obchod Německa, než je tomu obráceně. Společně odpovídají za 7 % německého exportu a 8 % importu. Je však nutno poznamenat, že polský směr už po mnoho let tvoří větší procento německého exportu než např. Rusko. Vedle obchodu jsou dalším pilířem spolupráce vzájemné přímé zahraniční investice. Obdobně jako v případě obchodu je spolupráce nejintenzivnější na linii Německo Česko a Německo Polsko, přičemž mnohem omezenější je pak mezi Polskem a Českem. Německo patří k dominantním zahraničním investorům v Polsku i v Česku. Například se odhaduje že jen v roce 2012 německé investice v Polsku vytvořily 4,5 tis. nových pracovních míst. Součet kumulovaných vzájemných přímých investic v trojúhelníku Polsko Česko Německo je téměř 50 miliard EUR. Tato statistika však nepostihuje celkovou dynamiku, s jakou občané skutečně investují svoje peníze v těchto zemích. Kromě velkých hráčů a velkých investičních akcí, které se počítají v desítkách či stovkách milionů eur, vznikají každý den i malé podniky poskytovatelé služeb, stavební firmy atd. future fuelled by knowledge 17

18 V roce 2012 bylo zveřejněno, že v Německu vzniklo už cca 100 tis. polských firem. Je to třikrát více, než založili zástupci tamější největší menšiny - Turci. Také v Česku bývají zajímavé tržní příležitosti využity malými polskými firmami z příhraničních oblastí, které využívají např. nižší sazby pojistného než v Polsku. Energetika prostor pro intenzivní spolupráci Energetické suroviny patří k základům hospodářského rozvoje. Ložiska na území Polska, Česka a Německa neumožňují dosáhnout plné nezávislosti na vnějších zdrojích energie. Proto je ve společném zájmu těchto zemí, aby se podporovaly v co nejlepším umístění na regionálním a globálním energetickém trhu. Podle struktury spotřeby primární energie a palivových zdrojů využívaných pro výrobu elektřiny lze vypozorovat, že Polsko, Česko a Německo ve značné míře opírají svoje ekonomiky o uhlí. Uhlí je jedinou energetickou surovinou, jíž mají tyto země dostatek. Německo je evropskou jedničkou ve výrobě a spotřebě hnědého uhlí (177 mil. t ročně v roce 2011), Polsko je v této klasifikaci na třetím místě (63 mil. t), Česko na pátém (47 mil. t). Využití tohoto paliva tvoří případnou platformu pro politickou spolupráci v kontextu politiky ochrany klimatu EU a rozvoje technologií pro podporu maximální efektivity spalování hnědého uhlí. Německo již nyní vyrábí 26 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a do roku 2022 by se tento podíl měl zvýšit až na 48 %. Je to efekt politiky nazvané Energiewende, která spočívá v rozšíření výkonu obnovitelných zdrojů energie především na úkor jádra. Další vývoj politiky Energiewende v Německu je příležitostí ke spolupráci s Polskem a Českem. Energie z fotovoltaických článků nebo větrných farem se vyznačuje tím, že existuje velká fluktuace její dostupnosti. 18 future fuelled by knowledge

19 Při omezených možnostech skladování energie se jedná o velký a dosud nevyřešený problém zelené revoluce. Není-li dostatek energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE), musí se systém napájet z elektráren poháněných tradičními palivy, jako je uhlí nebo plyn. Pro zajištění stabilní úrovně dodávek elektřiny bude tedy nutná spolupráce mezi energetickými soustavami sousedů. Energiewende v Německu je také obrovskou výzvou spojenou s odpovídajícím rozšířením elektrických distribučních sítí. Podle současných plánů Německo potřebuje do roku 2022 přes km nového vedení, z nichž je v současné době hotovo pouze 300 km. To může být příležitost pro firmy z Česka a Polska, které mohou pomoci při rozšíření německé přenosové soustavy. Německo je v důsledku silného rozvoje technologií využívání obnovitelných zdrojů energie přirozeným exportérem tohoto typu řešení do Polska a Česka. Polsko a Česko může takto sousedsky dostupné hotové technologie absorbovat a kreativně přetvářet pro vlastní potřeby a v další budoucnosti možná i exportovat. V posledních letech je v kontextu Polska plyn spojován především s plynem břidlicovým. Podle předběžných odhadů jsou německé zásoby stejně velké jako polské. Tento potenciál lze jen těžko přehlédnout. Němci jsou mnohem dál s průzkumnými pracemi a měli by proto bedlivě sledovat situaci v Polsku. Jedná se nejen o v Polsku upravované technologie těžby a možnosti jejich využití v Německu, ale i o řízení společenských poměrů a právního režimu, který je potřeba zajistit pro zavedení těžby v průmyslovém měřítku. V této oblasti, na rozdíl od OZE, je právě Polsko evropským pionýrem. Polsko se připravuje na připojení ke skupině států, které vyrábějí atomovou energii. Česko i Německo mají mnohem větší tradice využití těchto zdrojů energie než Polsko. future fuelled by knowledge 19

20 Demografie ohrožený pilíř růstu Na začátku i na konci ekonomiky jsou lidé: jako jeden z výrobních prostředků a jako spotřebitelé. Bez lidí nemá podnikání smysl. Jak již bylo uvedeno výše, Polsko, Česko a Německo tvoří celkem čtvrtinu obyvatelstva Evropské unie celkem 130 milionů lidí. Statistika však ukazuje, že je tato demografická síla ohrožená stárnutím populace. Procento lidí, kteří víc než o intenzivním budování kariéry přemýšlejí o tom, jak bude vypadat jejich život po odchodu do důchodu, tj. lidí ve věku 50+, je v Německu již 39 %. Mladých pod 30 let je jen 32 %. V Česku a Polsku je navíc tento poměr obrácený, tzn. že tyto země mají více mládeže než osob ve středním věku, a to 35 % a 34 %, resp. 38 % a 32 %. Nicméně je už nyní potřeba přijmout odpovídající opatření, aby tento negativní trend nebyl nevratný. VZTAHY V KULTURNÍ OBLASTI Národní kultura Polsko, Česko a Německo jsou zeměmi, které jsou si geograficky blízké. Mají také, třeba z důvodu vzájemné polohy a historie, společné politické a hospodářské zájmy. Jsou si však Polsko, Česko a Německo z kulturního hlediska stejně blízké? Kultura je dimenzí, která je obtížně pozorovatelná a srovnatelná. Výzkum v této oblasti je velmi pracný a vyžaduje nekompromisní přístup k metodologii jeho provádění. Jedním z nejznámějších srovnávacích výzkumů kultur je práce holandského sociologa Geerta Hofstedeho. Tento badatel prokázal, že určité vzorce myšlení, cítění a chování, které odlišují členy jedné organizace od druhé (organizační kultury), jsou charakteristické pro příslušníky daného národa (národní kultury). Na základě tohoto výzkumu, a poté i výzkumu Michaela Bonda, bylo stanoveno pět dimenzí, podle nichž je možné srovnávat jednotlivé kultury: Rozpětí moci definuje vztahy mezi nadřízenými a podřízenými a mezi státní mocí a občanem. Definuje také míru akceptace společenských nerovností, tendence nadřízených ke konzultacím s podřízenými atd. Kolektivismus a individualismus poměr mezi orientací na dobro jedince a skupiny. V kolektivistických společnostech stojí skupina za svými členy, za to pak získává jejich loajalitu. V individualistických společnostech je pozice jedince dána jeho vlastními vlastnostmi, od lidí se očekává, že budou nezávislí a samostatní. Femininita a maskulinita v každé kultuře k ženským rolím patří péče o citovou oblast a zachování harmonie, k mužským rolím pak asertivita a průbojnost. Ve femininních kulturách se mužské a ženské role překrývají a blíží se k ženskému pólu, přičemž v maskulinních kulturách jsou větší rozdíly mezi rolemi přiřazovanými pohlavím. Současně se chování obou pohlaví blíží více mužskému pólu než ve femininních kulturách. 20 future fuelled by knowledge

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR 4. října Jak se jednotlivé třídy podílejí na celkovém růstu registrací Růst registrací ve srovnání / Celkové registrace v roce Třída Q1 Q2 VII-VIII I-VIII Nižší střední

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi?

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? Názor občanů ČR na podpou výroby energie z obnovitelných zdrojů a omezení plýtvání Závěrečná zpráva výsledky za ČR, červen 2014 blanka.simova@ipsos.com

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Jako ohrožení právních a demokratických principů České republiky vnímá většina domácí populace informace obsažené

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více