ŠKODA Rapid (2012 ) ŠKODA Rapid Spaceback (2013 ) SEAT Toledo (2012 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA Rapid (2012 ) ŠKODA Rapid Spaceback (2013 ) SEAT Toledo (2012 )"

Transkript

1 1 ŠKODA Rapid (2012 ) ŠKODA Rapid Spaceback (2013 ) SEAT Toledo (2012 ) MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USER S GUIDE TMB PS 088 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro automobily für Personenkraftwagen for passenger cars ŠKODA Rapid, SEAT Toledo, ŠKODA Rapid Spaceback s přišroubovaným tažným ramenem mit angeschraubtem Kugelhals with bolt-on towarm E8 55R

2 2 Seznam dílů, Verzeichnis der Teile, List of components: Název dílu Kusů Pozice Bezeichnung des Teils, Name of the part Stück, Quantity Position, Positon Nosník (Träger, Beam ) 1 1 Tažné rameno (Kugelhals, Towarm) 1 2 Šroub (Schraube, Bolt) M12 x Matice (Mutter, Nut) M Držák zásuvky (Steckdosenhalter, Plug box holder) 1 5 Krytka kul. čepu (Kugelbolzendeckel, Cover of the ball) 1 6 Šroub (Schraube, Bolt) M10 x

3 3 TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ TMB PS 088 Upozornění Díl tažné zařízení, TMB PS 088 doporučujeme montovat v autorizovaném servisu. Montáž vyžaduje použití speciálního nářadí a dílenských příruček. Tažné zařízení je vyrobeno podle schválené dokumentace a odpovídá homologaci E8 55R Všeobecné údaje Konstrukce tažného zařízení odpovídá všem mezinárodním předpisům. Zařízení prošlo pevnostními zkouškami dle evropského předpisu EHK 55, Tažné rameno je opatřeno kulovým čepem o průměru 50 mm dle ISO Elektrická instalace pro tažné zařízení není součástí dodávky. Technické parametry Tažné zařízení je konstruováno pro: maximální hmotnost brzděného přívěsu kg maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 640 kg max. svislé statické zatížení na kulový čep 75 kg Platí omezení hmotnosti přívěsu dle technického průkazu vozidla! D C Wert (vztažná síla) 8,0 kn. T C D C g T C g tíhové zrychlení (g = 9,81 ms -2 ) T hmotnost tažného vozidla [t] C hmotnost přívěsu [t] Celková hmotnost tažného zařízení 13,5 kg Rozměry x 625 x 231 mm. Seznam speciálního nářadí : Pila pro vyříznutí otvoru do nárazníku Momentový klíč

4 4 Postup montáže - Ustavte vozidlo na ramena dílenského zvedáku. - Demontujte zadní světla a obložení zav. prostoru. - Demontujte zadní nárazník (lapače nečistot jsou-li na vozidle) - Demontujte příčník zadního nárazníku, matice namontujte zpět. Vystřižení otvoru do zadního nárazníku - Demontovaný zadní nárazník položte na měkkou plstěnou podložku. - Dle předlisovaného označení vystřihněte (vyřízněte) vhodným nástrojem otvor pro tažné rameno a držák zásuvky. Otvor začistěte. - Takto připravený zadní nárazník odložte na vhodné místo. Montáž tažného zařízení na vozidlo - Strhněte záslepky otvorů pro uchycení tažného zařízení na zadních podélnících (obě strany vozu). V případě potřeby odstraňte části plastizolu uvnitř podélníků. - Tažné zařízení nasuňte podélnými nosníky do otvorů na zadním čele vozu a ustavte ho do správné polohy. - Nosníky přišroubujte pomocí čtyř šroubů M10 x 35 (7) k podvozku vozidla a šrouby (střídavě) na obou stranách dotáhněte utahovacím momentem 70 Nm. Montáž tažného ramena - Tažné rameno (2) přišroubujte pomocí šroubů M12 x 65 (3) a matic M12 (4) mezi držáky tažného zařízení. - Na levý držák tažného ramena pod matici (4) (vzdálenější od kulového čepu) vložte držák zásuvky (5) viz obrázek. - Šrouby provlékněte otvorem tak, aby hlava šroubu byla na pravém držáku tažného ramena (ve směru jízdy). - Šrouby dotáhněte utahovacím momentem 80 Nm.- - Pokračujte montáží elektrické instalace tažného zařízení na vozidlo. - Po skončení montáže elektrické instalace namontujte zpět všechny demontované díly a příslušné spoje utáhněte předepsanými utahovacími momenty. - Na kulový čep tažného zařízení nasaďte krytku (6).

5 Upozornění pro zákazníka 5 - Kulový čep občas namažte vhodným mazacím tukem. - Po připojení přívěsu zasuňte zástrčku (od přívěsu) do zásuvky tažného zařízení a zkontrolujte funkci světel na přívěsu. - Veškeré změny a úpravy tažného zařízení jsou nepřípustné. - Při používání tažného zařízení dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. - Výrobce na sebe nebere zodpovědnost za škody způsobené chybně namontovaným tažným ramenem, jeho přetěžováním nebo poškozením při havárii vozidla. - Tažné zařízení nesmí být provozováno je-li poškozeno nebo je neúplné. - Není-li připojen přívěsný vozík k tažnému zařízení, musí být kulový čep chráněn krytkou! - Tažné rameno (pokud ho budete demontovat) uložte a zajistěte v zavazadlovém prostoru tak, aby při náhlém zabrždění nemohlo ohrozit bezpečnost cestujících a způsobit poškození zavazadlového prostoru. Na kulový čep tažného ramena nasaďte krytku. - Po ujetí prvních asi 500 km s přívěsem je nutné zkontrolovat dotažení upínacích šroubů nosníku k podvozku vozidla a případně je dotáhnout předepsanými utahovacími momenty! Tuto kontrolu Vám doporučujeme provést v nejbližším autorizovaném servisu. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny technických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření).

6 Hinweis 6 ANHÄNGERKUPPLUNG TMB PS 088 Das Teil Anhängerkupplung, TMB PS 083 empfehlen wir, in einem autorisierten Service montieren zu lassen. Die Montage erfordert die Verwendung spezieller Werkzeuge und Werkstättenhandbücher. Die Anhängerkupplung ist nach genehmigter Dokumentation gefertigt worden und entspricht der Typengenehmigung E8 55R Allgemeine Angaben Die Konstruktion der Anhängerkupplung entspricht allen tschechischen und internationalen Vorschriften. Die Vorrichtung wurde auf Festigkeit laut der europäischen Reglement ECE 55 geprüft. Der Kugelhals ist mit einem Kugelbolzen mit einem Durchmesser von 50 mm laut ISO 3853 versehen. Die Elektroinstallation der Zugvorrichtung bildet keinen Lieferungsbestandteil. Technische Parameter Die Anhängerkupplung ist konstruiert für: - Maximalgewicht des gebremsten Anhängers Kg - Maximalgewicht des ungebremsten Anhängers 640 Kg Die maximale senkrechte statische Belastung des Kugelbolzens beträgt 75 Kg Es gelten die Gewichtseinschränkungen des Anhängers laut Fahrzeugszulassungsschein! D C Wert (Bezugskraft) 8,0 kn. T C D C g T C g Lastbeschleunigung (g = 9,81 ms -2 ) T Gewicht des Zugfahrzeugs [t] C Anhängergewicht [t] Gesamtgewicht der Anhängerkupplung 13,5 kg Maße x 625 x 231 mm.

7 Verzeichnis Spezialwerkzeug: Säge für das Ausschneiden einer Öffnung in den Stoßfänger Drehmomentschlüssel Montageablauf - Setzen Sie das Fahrzeug auf die Arme eines Werkstättenhebers. - Demontieren Sie die Heckleuchten und die Gepäckraumverkleidung - Nehmen Sie den Heckstoßfänger (Schmutzfänger, soweit auf dem Fahrzeug befindlich) - Nehmen Sie den Querträger des Heckstoßfängers ab und die Muttern zurück einverschrauben. Ausschneiden der Öffnung in den Heckstoßfänger - Den abgenommenen Stoßfänger auf eine weiche Filzunterlage legen. - Nach Vorgestanzter Kennzeichnung mit geeignetem Werkzeug die Öffnung für den Zugbügel und den Steckdosenhalter ausschneiden und die Öffnung versäubern. - Den so vorbereiteten Stoßfänger an einem geeigneten Ort ablegen. Montage der Anhängerkupplung auf das Fahrzeug 7 - Reißen Sie die Verblendungen der Öffnungen für die Befestigung der Anhängerkupplung auf den hinteren Längsseiten ab (beide Fahrzeugsseiten). Entfernen Sie im Bedarfsfall Plastisolteile aus dem Innerern der Längsträger. Schieben Sie die Anhängerkupplung mit ihren Längsträgern in die Öffnungen auf der Hinterfront des Fahrzeugs und bringen Sie sie in die richtige Position. - Schrauben Sie die Träger mit Hilfe von vier Schrauben M10 x 35 (7) an das Fahrgestell des Fahrzeugs und ziehen sie die Schrauben (abwechselnd) auf beiden Seiten mit einem Anziehmoment von 70 Nm nach. Montage des Deichselarms - Schrauben Sie den Deichselarm (2) mit Hilfe der Schrauben M12 x 65 (3) und Muttern M12 (4) zwischen die Halter der Anhängerkupplung. Legen Sie auf den linken Halter des Deichselarms unter die Mutter (4) (weiter weg vom Kugelbolzen) den Steckdosenhalter (5) - Siehe Bild. Ziehen Sie die Schrauben durch die Öffnung so durch, dass der Schraubenkopf auf dem rechten Deichselarm (in Fahrrichtung) aufliegt. - Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anziehmoment von 80 Nm nach.-

8 8 - Setzen Sie die Montage der Elektroinstallation der Zugbelastung auf das Fahrzeug fort. - Bauen Sie nach Beendung der Montage der Elektroinstallation alle demontierten Teile wieder auf und ziehen Sie sie mit den vorgeschriebenen Anziehmomenten nach. - Setzen Sie auf den Kugelbolzen der Anhängerkupplung den Deckel auf (6). Hinweis für den Kunden - Schmieren Sie den Kugelbolzen hin und wieder mit einem geeigneten Schmierfett ein. - Schieben Sie nach Anhängeranschluss den Stecker (des Anhängers) in die Steckdose der Anhängerkupplung und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Lichter auf dem Anhänger. - Sämtliche Änderungen und Modifizierungen der Anhängerkupplung sind unzulässig. - Halten Sie bei der Verwendung der Anhängerkupplung die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen ein. - Der Hersteller nimmt keinerlei Verantwort für Schäden auf sich, die durch eine fehlerhaft angebaute Anhängerkupplung verursacht wurden, ihre Überbelastung oder die Beschädigung beim Fahrzeugsunfall. - Die Anhängerkupplung darf nicht betrieben werden, falls sie beschädigt oder unvollständig ist. - Falls kein Anhänger an die Anhängerkupplung angeschlossen ist, muss der Kugelbolzen mit einer Haube geschützt werden! - Der Kugelhals (falls Sie ihn anbauen werden) ist im Gepäckraum so abzulegen und so zu sichern, dass er beim plötzlichen Bremsen die Sicherheit der Reisenden nicht gefährdet und den Gepäckraum nicht beschädigt. Setzen Sie auf den Kugelbolzen des Kugelhals eine Haube auf. - Nach Zurücklegen der ersten ungefähr 500 km mit Anhänger ist die Anzugskraft der Spannschrauben des Trägers an das Fahrgestell des Fahrzeugs zu überprüfen und gegebenenfalls mit den vorgeschriebenen Anziehmomenten nachzuziehen! Wir empfehlen diese Kontrolle im nächstgelegenen autorisierten Service vorzunehmen. Informationen über die technischen Angaben, Konstruktion, Ausstattung, Material, Gewährleistungen und Aussenansicht beziehen sich auf den Zeitraum der Druckeingabe. Der Hersteller behält sich das Recht der Änderung vor (inklusive Änderung technischer Parameter mit den Änderungen der einzelnen Modellmaßnahmen).

9 Important: 9 COUPLING DEVICE TMB PS 088 The part COUPLING DEVICE type TMB PS 088 should be installed at an authorised service. The installation requires special tools and workshop manuals. The coupling device is made according to approved documentation and complies with the homologation E8 55R General data The design of the coupling device complies with all international standards. The device passed the tests according to the European Regulation No.55 Revision 1. The towarm has a ball pivot ø 50mm ISO Electrical wiring is not included in this set. Technical data and parameters The device is designed for: braked trailers - maximum towed load unbraked trailer maximum towed load max. nose static weight on the ball pivot Mind the limits of the tow load in the registration certificate D C reference dynamic force T C D C g T C g gravitational acceleration (g = 9,81 ms -2 ) T towing car weight [t] C trailer s weight [t] Total weight of the coupling device 13,5 kg Dimensions x 511 x 304 mm kg 640 kg 75 kg 8,0 kn. List of special tools and gadgets: Suitable cutter for making an opening in the rear buffer Torque wrench Installing procedure - Position the car on the garage jack s arms. - Dismount the tail lamps and the boot s padding. - Dismount the rear bumper ( and plastic mudguards if present). - Dismount the crossbeam of the rear bumper and put the nuts back.

10 Cutting an opening in the back bumper - Put the removed rear bumper upon a soft felt surface. - In accordance with pre-stamped marking, cut (or shear) out the necessary hole in the bumper using a suitable tool for the tow arm and the socket holder. Clean the cut-out hole. - Once the rear bumper has been prepared in this way, keep it at a convenient place. 10 Mounting the equipment onto the car -Take out the blinds from the pre-bored holes in the sills on both sides of the car underbody. If necessary, clean the interior of the holes from the deposits of plastic protection; -Insert the longitudinal beams of the towing fixture into the proper openings in the back panel of the body and fix in the right position. - Screw up the beams with four bolts M10 x 35 (7) onto the underbody tighten the bolts by turns on both sides - prescribed torque: 70 Nm. Mounting the towarm - The towarm (2) is fixed by the bolts M12 x 65 (3), and nuts M12 (4) between the brackets of the coupling device. - Fasten the plugbox holder (5) onto the left long.beam under the nut (4) (farther off the ball pivot) - see picture. - Put the bolts into the holes so that their heads remain on the right bracket (if looking ahead); - Tighten the bolts by the prescribed torque : 80 Nm.- - Further step is the installation of electric wiring. - After installing the cable harness remount back all dismantled parts and tighten the appropriate joints by the respective torques. - Place a lid onto the ball pivot of the towbar (6).

11 11 Notice to the customers - The ball of the towarm should be occasionally cleaned and greased by a suitable lubricant. - Check the function of all lights on the trailer after coupling the trailer and pluging the trailer to the plugbox on the towing vehicle. - Any alternations of the towing equipment are not allowed. - Follow the instructions of this guide while using the coupling device. - The producer cannot take over any responsibility for any damage resulting from improper installation of the towarm, its overloading or a crash of the car. The coupling device cannot be used if damaged or incomplete. - In case of the trailer not being coupled with the car, the ball pivot must be protected by a plastic cover! - The towarm (in case it is removed from the brackets) should be stored properly in in boot to prevent damgage to the car or any injury of the passangers at sudden braking. The ball pivot shoult be covered by its plastic cover. - After running the first about 500 km with a trailer it is necessary to re-tighten the bolts fixing the crossbeam to the car underbody and bolts fixing the towarm with the prescribed torques! We recoment to have this check done in your nearest authorized service station. Information on technical specification, design, equipment, materials, guarantee, and appearance refer to the period of printing this guide. The producer reserves its right to change technical parameters during the product innovation.

12 12 Záruční podmínky Výrobce tažného zařízení poskytuje záruku na konstrukci, použitý materiál, výrobní provedení a funkci dodaného tažného zařízení 24 měsíců od data prodeje. Reklamaci výrobku v zákonné lhůtě uplatní kupující u prodávajícího. Oprávněnost reklamace posoudí zástupce prodávajícího spolu se zástupcem výrobce v souladu s platnými předpisy. Podmínkou platnosti záruky je, aby tažné zařízení bylo používáno pouze k účelům, ke kterým je určeno. Kupující je povinen prověřit stav zboží při jeho převzetí. V případě poškození zboží, nedodání části tažného zařízení apod. je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Všechny součásti a příslušenství tažného zařízení musí být před odbornou montáží, zkontrolovány ve vztahu k jejich kompatibilitě na odpovídající typ vozidla. Tažná zařízení, smí být použita pouze na výrobcem uvedený typ vozidla. V případě neodborné montáže či montáže tažného zařízení na typ vozidla, pro který není tažné zařízení určeno, neodpovídá výrobce za případné poškození tažného zařízení, způsobené vadnou montáží či jeho nesprávným použitím. Prodávající odpovídá za vady, které mělo tažné zařízení při jeho převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na škody mající původ v běžném opotřebení, v přetěžování a neodborném používání tažného zařízení, dále pokud není užíváno v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené živelnými vlivy. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy bylo tažné zařízení změněno či jinak upraveno. Záruka zaniká, bylo-li tažné zařízení poškozeno havárií (kromě havárie vyvolané samotným tažným zařízením) nebo zásahy do jeho mechanismu a konstrukce.

13 13 Garantieinformationen und Bedingungen Der Hersteller der Anhängerkupplung gewährt auf Konstruktion, verwendetes Material, Produktionsausführung und Funktion der gelieferten Anhängerkupplung eine Garantie von 24 Monaten ab Verkaufsdatum. Die Reklamation des Produkts in der gesetzlichen Frist macht der Käufer beim Verkäufer geltend. Die Berechtigung der Reklamation beurteilt ein Vertreter des Verkäufers zusammen mit einem Vertreter des Herstellers entsprechend der gültigen Vorschriften. Bedingung für die Gültigkeit der Garantie ist, dass die Anhängerkupplung zum für sie bestimmten Zweck angewendet wurde. Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand der Ware bei Übernahme zu überprüfen. Bei Beschädigung der Ware, fehlendem Teil der Anhängerkupplung, u.ä. ist der Käufer verpflichtet, diese Tatsache unverzüglich dem Verkäufer zu melden, dies ohne unnötigen Verzug nach Warenübernahme. Alle Teile und das Zubehör der Anhängerkupplung muss vor der fachgerechten Montage in Beziehung zur Kompatibilität für den entsprechenden Fahrzeugtyp kontrolliert werden. Anhängerkupplungen dürfen nur am vom Hersteller angeführten Fahrzeugtyp benutzt werden. Bei nicht fachgerechter Montage oder Montage der Anhängerkupplung an einen Fahrzeugtyp, für welchen sie nicht bestimmt ist, haftet der Hersteller nicht für eventuelle Beschädigungen der Anhängerkupplung, verursacht durch fehlerhafte Montage oder falsche Benutzung. Der Verkäufer haftet für Mängel, welche die Anhängerkupplung bei Übernahme durch den Käufer hatte. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden, die ihre Ursache in normalem Verschleiß, Überlastung und nicht fachgerechter Benutzung der Anhängerkupplung haben, weiter wenn sie nicht gemäß der Anweisungen in der Gebrauchsanleitung benutzt wurde. Die Garantie bezieht sich weiter nicht auf durch Naturkatastrophen verursachte Schäden. Der Verkäufer haftet ebenfalls nicht für Schaden, wenn die Anhängerkupplung geändert oder angepasst wurde. Die Garantie erlischt, wenn die Anhängerkupplung durch einen Unfall beschädigt wurde (außer einem Unfall, hervorgerufen durch die Anhängerkupplung) oder bei Eingriff in ihren Mechanismus und Konstruktion.

14 14 Guarantee information and conditions The manufacturer of the towing coupling gives the guarantee for the construction, used material, manufacturing execution and function of the supplied towing coupling for 24 months from the date of sale. The complaints are to be presented by the buyer to the selling organization within the legal period. The rightfulness of the complaint will be judged by a representative of the selling organization together with a representative of the manufacturer in accordance with valid regulations. The prerequisite of validity of the guarantee is that the towing coupling has to be used only for those purposes for which it is designed. The buyer shall examine the condition of the goods at their reception. In case of any damage of the goods or failure to deliver any part of the towing coupling the buyer shall report such fact immediately to the selling organization without unnecessary delay after the reception of the goods. All parts and accessories of the towing coupling must be checked before professional fitting with regard to their compatibility with the respective type of vehicle. The towing couplings may be used only for the vehicle type stated by the manufacturer. In case of incompetent fitting or fitting of the towing coupling on a type of vehicle for which the towing coupling is not intended, the manufacturer shall not be responsible for any damage of the towing coupling caused by defective fitting or its incorrect use. The selling organization is responsible for defects the towing coupling had at its reception by the buyer. The guarantee does not cover any damages resulting from common wear and tear, overloading and unprofessional use, as well as damages caused by non-compliance with the instructions stated in the operating manual. The guarantee does not cover any damages due to natural disasters. The selling organization is not responsible for any damage in the case when the towing coupling was modified or otherwise altered. The guarantee also becomes void if the towing coupling has been damaged due to an accident (except accidents caused by the towing coupling itself) or by tampering with its mechanism and construction.

15 15

16 Záruční list/ Garantieschein/ Certificate of guarantee 16 Výrobní číslo:... Produktionsnummer: Production No: Datum výroby:... Produktoinsdatum: Date of production: Výstupní kontrola výrobce:... Ausgangskontrolle des Herstellers: Final inspection of the manufacturer: Datum prodeje:... Verkaufsdatum: Date of sale: Prodávající:... Verkäufer: (Razítko a podpis prodávajícího) Seller: (Stempel und Unterschrift des Verkäufers) (Stamp and signature of the seller) Výrobce: Manufacturer: Hersteller: PROF SVAR s.r.o., Přestavlcká 1474, CZ Mnichovo Hradiště, Tel.: Fax.: LDPE

ŠKODA Octavia III (2012 ) ŠKODA Octavia III Combi (2013 ) (Kromě verze 4x4; Außer Version 4x4; Except version 4x4)

ŠKODA Octavia III (2012 ) ŠKODA Octavia III Combi (2013 ) (Kromě verze 4x4; Außer Version 4x4; Except version 4x4) 1 ŠKODA Octavia III (2012 ) ŠKODA Octavia III Combi (2013 ) (Kromě verze 4x4; Außer Version 4x4; Except version 4x4) MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTIONS

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG USER S GUIDE INSTALLATION INSTRUCTIONS TMB PS 069

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG USER S GUIDE INSTALLATION INSTRUCTIONS TMB PS 069 US příruba 2" MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG USER S GUIDE INSTALLATION INSTRUCTIONS TMB PS 069 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ VERBINDUNGS ANHÄNGERKUPPLUNG TRAILER COUPLING DEVICE

Více

Dacia Logan MCV (2008 ) Dacia Logan Pick-Up (2008 )

Dacia Logan MCV (2008 ) Dacia Logan Pick-Up (2008 ) 1 Dacia Logan MCV (2008 ) Dacia Logan Pick-Up (2008 ) MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG USER S GUIDE INSTALLATION INSTRUCTIONS TMB PS 060 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ VERBINDUNGS

Více

TMB PS 044 SPOJOVACÍ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA SUPERB I, VW PASSAT, VW PASSAT VARIANT

TMB PS 044 SPOJOVACÍ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA SUPERB I, VW PASSAT, VW PASSAT VARIANT 1 ŠKODA SUPERB I (2/02-3/08) VW PASSAT (10/96-2005) VW PASSAT VARIANT (3/97-2005) (není určeno pro verze 4x4, es ist nicht bestimmt für die Versionen 4x4, it is not intended for versions 4x4) TMB PS 044

Více

DACIA Sandero DACIA Sandero Stepway TMB PS 077

DACIA Sandero DACIA Sandero Stepway TMB PS 077 1 DACIA Sandero DACIA Sandero Stepway Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual TMB PS 077 Tažné zařízení s přišroubovaným ramenem Towing equipment with bolt-on

Více

DACIA Duster (4x2 + 4x4) TMB PS 078

DACIA Duster (4x2 + 4x4) TMB PS 078 1 DACIA Duster (4x2 + 4x4) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual TMB PS 078 Tažné zařízení s přišroubovaným ramenem Towing equipment with bolt-on tow arm Anhängerkupplung

Více

VW Golf V (11/03-2008) (exclude GTi Turbo and Variant) VW Golf Plus (V, VI - 2005 ) Audi A3 (06/03 ) (for 3-doors Hatchback, exclude Sportsback)

VW Golf V (11/03-2008) (exclude GTi Turbo and Variant) VW Golf Plus (V, VI - 2005 ) Audi A3 (06/03 ) (for 3-doors Hatchback, exclude Sportsback) 1 VW Golf V (11/03-2008) (exclude GTi Turbo and Variant) VW Golf Plus (V, VI - 2005 ) Audi A3 (06/03 ) (for 3-doors Hatchback, exclude Sportsback) ŠKODA Yeti (2009 ) VW GOLF VI (09/08 ) TMB PS 042 SPOJOVACÍ

Více

VW Touran (2003 ) Škoda Superb II (2008 )

VW Touran (2003 ) Škoda Superb II (2008 ) 1 VW Touran (2003 ) Škoda Superb II (2008 ) Tažné zařízení s přišroubovaným ramenem Towing equipment with bolt-on tow arm Anhängerkupplung mit angeschraubten Kugelhals TMB PS 039 Montážní a uživatelský

Více

KIA Cee d (2006 2011) KIA Cee d SW (Sporty Wagon 2007-2012) KIA Pro Cee d (2006 2011) Hyundai i30 (2006 2011) except version Wagon TMB PS 086

KIA Cee d (2006 2011) KIA Cee d SW (Sporty Wagon 2007-2012) KIA Pro Cee d (2006 2011) Hyundai i30 (2006 2011) except version Wagon TMB PS 086 1 KIA Cee d (2006 2011) KIA Cee d SW (Sporty Wagon 2007-2012) KIA Pro Cee d (2006 2011) Hyundai i30 (2006 2011) except version Wagon Návod k montáži Montageanleitung Fitting Manual TMB PS 086 Tažné zařízení

Více

Škoda Fabia II Škoda Fabia II Combi

Škoda Fabia II Škoda Fabia II Combi 1 Škoda Fabia II Škoda Fabia II Combi Tažné zařízení s přišroubovaným ramenem Towing equipment with bolt-on tow arm Anhängerkupplung mit angeschraubten Kugelhals TMB PS 035 Montážní a uživatelský návod

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Tažné zaízení s pišroubovaným ramenem Towing equipment with bolt-on tow arm Anhängerkupplung mit angeschraubten Kugelhals

Tažné zaízení s pišroubovaným ramenem Towing equipment with bolt-on tow arm Anhängerkupplung mit angeschraubten Kugelhals 1 Škoda Tažné zaízení s pišroubovaným ramenem Towing equipment with bolt-on tow arm Anhängerkupplung mit angeschraubten Kugelhals TMB PS 034 Montážní a uživatelský návod Mounting instructions and user

Více

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg SVC Náchod A2 / 5 Montážní návod Fitting instruction Montageanleitung Classe A50-X ES 94/20 e27-00-0034 Typ:VTZ 001-070 8/03 Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 2003-> 2011-> Typ: VTZ 001-070 Volkswagen

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG USER S GUIDE INSTALLATION INSTRUCTIONS TMB PS 051

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG USER S GUIDE INSTALLATION INSTRUCTIONS TMB PS 051 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004) SEAT Leon (4x2) (1999 5/05)

Více

www.svcgroup.cz Hyundai i-30 HB Typ: VTZ 001-298 VTZ 002-298 2012-> INFO: www.svcnachod.cz E-mail:svc@svcnachod.cz

www.svcgroup.cz Hyundai i-30 HB Typ: VTZ 001-298 VTZ 002-298 2012-> INFO: www.svcnachod.cz E-mail:svc@svcnachod.cz SVC Náchod A2 / 6 Montážní návod Fitting instruction Montageanleitung Classe A50-X EC 94/20 e27 2xM12x35 G8.8. VTZ 002-298 Hyundai i-30 HB 2012-> Typ: VTZ 001-298 VTZ 002-298 3xM10x1,25-35 G8.8. 1xL VTZ

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 PEUGEOT 307 Kombi ab ab 04/02 PEUGEOT 307 Station Wagon ab 04/02 Inhalt: 1 Steckdosen-Gehäuse

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

Škoda Octavia II Škoda Octavia II Combi

Škoda Octavia II Škoda Octavia II Combi 1 Škoda Octavia II Škoda Octavia II Combi Uživatelský a montážní návod Montage und Bedienungsanleitung User s guide and installation instructions TMB PS 016A (4x2) TMB PS 041A (4x4) Tažné zařízení pro

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ VZKO 2/110

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ VZKO 2/110 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD VANOVÁ ZÁSTĚNA KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ

Více

www.svcgroup.cz Kia Cee d SVC NÁCHOD,s.r.o. Typ: VTZ 001-330 VTZ 002-330 06/2012-> 2000 kg 1500 kg 8,41 kn 75 kg

www.svcgroup.cz Kia Cee d SVC NÁCHOD,s.r.o. Typ: VTZ 001-330 VTZ 002-330 06/2012-> 2000 kg 1500 kg 8,41 kn 75 kg SVC Náchod A2 / 5 Montážní návod Fitting instruction Montageanleitung Classe A50-X EC 94/20 e27 2xM12x35 00-0519 VTZ 002-330 TYPE: 1xL Kia Cee d 06/2012-> Typ: VTZ 001-330 VTZ 002-330 3xM10x1,25-35 HB

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Peugeot 206 alle Modelle ab 09/98 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Škoda Montážní návod Montageanleitung Fitting instructions

Škoda Montážní návod Montageanleitung Fitting instructions 1 Škoda Montážní návod Montageanleitung Fitting instructions TMB PS 026 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro automobily Škoda Roomster (Praktik) s odnímatelným tažným ramenem ANHÄNGERKUPPLUNG für PKW Škoda Roomster

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual 1 14.10.2010 Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual TMB PS 029 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro automobily Volkswagen Touran s odnímatelným

Více

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Catalogue & servicing manual RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Převod Gear ratio Základní Standard provedení Příbal Included D-ANA s.r.o. - JRM Divišov Vlašimská 216 257 26 Divišov 1.67 1.59 Kolo

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 FIAT PUNTO ab 09/99 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig, 1 Leitungssatz 7-adrig, 1 Gummidichtung

Více

Škoda Superb II Škoda Superb II Combi

Škoda Superb II Škoda Superb II Combi 1 Škoda Superb II Škoda Superb II Combi Uživatelský a montážní návod Montage und Bedienungsanleitung User s guide and installation instructions TMB PS 032 Tažné zařízení pro osobní vozidla s odnímatelným

Více

Seat Ibiza (SE 250 3P, 5P, FR) (2008 ) Seat Ibiza ST (SE 253) (2010 )

Seat Ibiza (SE 250 3P, 5P, FR) (2008 ) Seat Ibiza ST (SE 253) (2010 ) Seat Ibiza (SE 250 3P, 5P, FR) (2008 ) Seat Ibiza ST (SE 253) (2010 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual TMB PS 056 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ VERBINDUNGS

Více

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 ávod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 CZ verze 1.0 1 POUŽITÍ Ventily s pohonem řady VZK 3xx - 230-1P mohou být použity ve spojení s jakýmkoliv

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 CITROËN BERLINGO alle Modelle ab 10/96 PEUGEOT PARTNER alle Modelle ab 11/96 Inhalt:

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

ŠKODA Octavia RS (1Z)

ŠKODA Octavia RS (1Z) ŠKODA Octavia RS (1Z) Difuzor Diffusor Diffuser Objednací číslo / Bestellnummer / Order Nummer BT.1Z0.807.421 - CZ Upozornění Díl difuzor je určen pouze k odborné montáži. Díl je vyroben z materiálu >GFK

Více

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R Predator Predator Predator ÚPRV RMENE - Predátor P50R RM-DJUSTIERUNG - Predator P50R RM DJUSTMENT - Predator P50R Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 03 / 2011 2 Pokyny k objednávání

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

KIA Cee d KIA Cee d SW (Sporty Wagon) 2006 TMB PS 079

KIA Cee d KIA Cee d SW (Sporty Wagon) 2006 TMB PS 079 1 KIA Cee d KIA Cee d SW (Sporty Wagon) 2006 Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual TMB PS 079 Tažné zařízení s přišroubovaným ramenem Towing equipment with

Více

SHRNOVACÍ RADLICE RÄUMSCHILD SR-1

SHRNOVACÍ RADLICE RÄUMSCHILD SR-1 - 1 - SHRNOVACÍ RADLICE RÄUMSCHILD (D) SR-1 9730901 P ů v o d n í n á v o d k p o u ž í v á n í O r i g i n a l B e d i e n u n g s a n l e i t u n g 09/2012 - 2 - Záruční list Garantieschein (D) Vyplní

Více

SERVICE ADVISORY SA-5A

SERVICE ADVISORY SA-5A V510 PROPELLER TYPE SERIES REPLACEMENT OF BLADE BEARING SEAL VRTULE TYPOVÉ ŘADY V510 VÝMĚNA TĚSNÍCÍ MANŽETY ULOŽENÍ LISTU 1. GENERAL A. This document provides disassembly and assembly procedure in the

Více

ŠKODA Octavia RS (1Z)

ŠKODA Octavia RS (1Z) ŠKODA Octavia RS (1Z) od KT 22 / 2009 ab KW 22 / 2009 from CW 22 / 2009 Spoiler předního nárazníku Frontschürzenlippe Front bumper spoiler Objednací číslo / Bestellnummer / Order Nummer BT.1Z0.807.221.FL

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS Kapitola Dokumentace č. 0 CS Přívod oleje kanálový Sortimentní číslo výrobku 0088-6-5-70040 Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 4 40 4907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 5 499 Wermelskirchen Deutschland Tel.

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

VW Golf V (11/03-2008) (exclude GTi Turbo and Variant) VW Golf V Plus (2005 ) Audi A3 (06/03 ) (for 3-doors Hatchback, exclude Sportsback)

VW Golf V (11/03-2008) (exclude GTi Turbo and Variant) VW Golf V Plus (2005 ) Audi A3 (06/03 ) (for 3-doors Hatchback, exclude Sportsback) 1 VW Golf V (11/03-2008) (exclude GTi Turbo and Variant) VW Golf V Plus (2005 ) Audi A3 (06/03 ) (for 3-doors Hatchback, exclude Sportsback) ŠKODA Yeti (2009 ) VW Golf VI (09/08 ) Návod k obsluze a montáţi

Více

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 Návod na instalaci a použití ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 CZ verze 1.2 Popis: Zónové ventily s vratnou pružinou jsou určeny do hydraulických

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736216 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736216 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736216 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 FIAT ULYSSE ab 09/94 bis 08/02 PEUGEOT 806 ab 09/94 bis 08/02 CITROËN EVASION ab 09/94

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Škoda Fabia II Škoda Fabia II Combi

Škoda Fabia II Škoda Fabia II Combi Škoda Fabia II Škoda Fabia II Combi Uživatelský a montážní návod Montage und Bedienungsanleitung User s guide and installation instructions TMB PS 027A Tažné zařízení pro osobní vozidla s odnímatelným

Více

MDM 1 FOX 02081. Položka Název dílu Materiál, rozměr Volně / ks Balíček/ ks

MDM 1 FOX 02081. Položka Název dílu Materiál, rozměr Volně / ks Balíček/ ks MDM 1 FOX 02081 GB - USA Parts list Part Part name Material, dimensions Loose In bag # building instructions 01 - drawing documetation 01-1 fuselage fiberglass 01-1-23 elevator servo tray plywood 4 mm

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

ŠKODA FABIA typ TMB PS 014A

ŠKODA FABIA typ TMB PS 014A ŠKODA FABIA typ TMB PS 014A ŠKODA FABIA COMBI ŠKODA FABIA SEDAN typ TMB PS 014B SPOJOVACÍ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, ŠKODA FABIA COMBI a ŠKODA FABIA SEDAN s odnímatelným tažným ramenem

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodící prvky E Přesné díly F Pružiny G Elastomery H FIBROCHEMIE J Periferní zařízení K Klínové jednotky L Normálie pro

Více

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 OUTDOOR MOTOR DRIVE FOR MV DISCONNECTORS ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE SUP a) STORAGE / SKLADOVÁNÍ The packed devices on wooden pallet it is not allowed

Více

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Montážní návod Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Operating instructions Crimping pliers PV-CZM... for MC3, MC4 and MC4-EVO 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...2

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736570 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736570 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736570 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 VW SHARAN ab 06/00 FORD GALAXY ab 06/00 SEAT ALHAMBRA ab 06/00 Inhalt: 1 Steckdosen-Gehäuse

Více

Neplatí pro přístroje série Pro EVO!

Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Montážní návod vkládací řídící jednotka pro WGB C/D, WGB-K C, WBS/WBC C/D pro BGB, BBS C, BBK C/D pro SGB C/D Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Obsah Často kladené

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

RAUTOOL M1 MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ NÁVOD K OBSLUZE 850625. Platný od ledna 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

RAUTOOL M1 MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ NÁVOD K OBSLUZE 850625. Platný od ledna 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ NÁVOD K OBSLUZE 850625 Platný od ledna 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH Návod k obsluze 3 OBSAH Bezpečnostní pokyny 5 Dodávaný sortiemnt

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Magnetický ventil s kulovým kohoutem. Ventil pro doplňování. Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 01/03

Magnetický ventil s kulovým kohoutem. Ventil pro doplňování. Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 01/03 Ventil pro doplňování Návod pro montáž, provoz a údržbu Všeobecně Všeobecné bezpečnostní pokyny Ventil doplňování "Magnetický ventil s kulovým kohoutem" je smontovaná skupina armatur, která se skládá z

Více

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný kulový ventil s pohonem (s možností směšování) VZK-S 3xx - 230-2P - 001

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný kulový ventil s pohonem (s možností směšování) VZK-S 3xx - 230-2P - 001 ávod na použití, montáž a údržbu Třícestný kulový ventil s pohonem (s možností směšování) VZK-S 3xx - 230-2P - 001 CZ verze 1.0 1 POUŽITÍ Ventily s pohonem řady VZK-S 3xx - 230-2P mohou být použity ve

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN Vydání: 1 ze dne 23.01.2009 Nahrazuje vydání: ---------------- ČESKY 1. Určení. Relé modul MP5 (AWZ 520) je určen k použití v nízkonapěťových instalacích.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736686 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736686 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736686 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 RENAULT Kangoo - alle Modelle ab 07/02 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt

Více

NSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 NSKKH 2/90 R55, 2/80 R55 NSKRH 2/90, 2/80 NSKPU 1/90

NSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 NSKKH 2/90 R55, 2/80 R55 NSKRH 2/90, 2/80 NSKPU 1/90 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver.07/2011 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD - SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Více

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu *

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu * SPRCHOVÉ VANIKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIKY * ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADKLAI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo

Více

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600 DEXXTER 600 IP65 light fittings with louvre and glass for M600 panel false ceilings Recessed luminaires for fluorescent lamps designed for mounting in extra clean cleanrooms Designed for mounting into

Více

Opěradlo židle Lyra je výškově nastavitelné a je možné je vybavit i nastavitelnou bederní opěrkou.

Opěradlo židle Lyra je výškově nastavitelné a je možné je vybavit i nastavitelnou bederní opěrkou. lyra lyra Série Lyra je navržena tak aby splnila všechny požadavky uživatele a přitom v sobě odrážela přívětivý a svěží design. Co se týká technických parametrů židle, je vybavena mnoha funkcemi jež je

Více

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o.

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. POLO 2.0 TERRASSENHEIZUNG PLYNOVÝ ZÁŘIČ GAS Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. Ořešská Enders Colsman 1542 AG 155 00 Praha 5 - Řeporyje tel.: +420

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

CASIA zásuvková lišta pro kuchyně na zeď / do rohu (923.0XX)

CASIA zásuvková lišta pro kuchyně na zeď / do rohu (923.0XX) Přehled Overview Vue d ensemble Visión general Privire de ansamblu Overzicht 1 Přehled Overview Vue d ensemble Visión general Privire de ansamblu Overzicht Ozn. Popis Množství Description Quantity A Kryt

Více

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction Instalační kabely Installation cables Standard PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více