ŠKODA Rapid (2012 ) ŠKODA Rapid Spaceback (2013 ) SEAT Toledo (2012 )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA Rapid (2012 ) ŠKODA Rapid Spaceback (2013 ) SEAT Toledo (2012 )"

Transkript

1 1 ŠKODA Rapid (2012 ) ŠKODA Rapid Spaceback (2013 ) SEAT Toledo (2012 ) MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USER S GUIDE TMB PS 088 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro automobily für Personenkraftwagen for passenger cars ŠKODA Rapid, SEAT Toledo, ŠKODA Rapid Spaceback s přišroubovaným tažným ramenem mit angeschraubtem Kugelhals with bolt-on towarm E8 55R

2 2 Seznam dílů, Verzeichnis der Teile, List of components: Název dílu Kusů Pozice Bezeichnung des Teils, Name of the part Stück, Quantity Position, Positon Nosník (Träger, Beam ) 1 1 Tažné rameno (Kugelhals, Towarm) 1 2 Šroub (Schraube, Bolt) M12 x Matice (Mutter, Nut) M Držák zásuvky (Steckdosenhalter, Plug box holder) 1 5 Krytka kul. čepu (Kugelbolzendeckel, Cover of the ball) 1 6 Šroub (Schraube, Bolt) M10 x

3 3 TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ TMB PS 088 Upozornění Díl tažné zařízení, TMB PS 088 doporučujeme montovat v autorizovaném servisu. Montáž vyžaduje použití speciálního nářadí a dílenských příruček. Tažné zařízení je vyrobeno podle schválené dokumentace a odpovídá homologaci E8 55R Všeobecné údaje Konstrukce tažného zařízení odpovídá všem mezinárodním předpisům. Zařízení prošlo pevnostními zkouškami dle evropského předpisu EHK 55, Tažné rameno je opatřeno kulovým čepem o průměru 50 mm dle ISO Elektrická instalace pro tažné zařízení není součástí dodávky. Technické parametry Tažné zařízení je konstruováno pro: maximální hmotnost brzděného přívěsu kg maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 640 kg max. svislé statické zatížení na kulový čep 75 kg Platí omezení hmotnosti přívěsu dle technického průkazu vozidla! D C Wert (vztažná síla) 8,0 kn. T C D C g T C g tíhové zrychlení (g = 9,81 ms -2 ) T hmotnost tažného vozidla [t] C hmotnost přívěsu [t] Celková hmotnost tažného zařízení 13,5 kg Rozměry x 625 x 231 mm. Seznam speciálního nářadí : Pila pro vyříznutí otvoru do nárazníku Momentový klíč

4 4 Postup montáže - Ustavte vozidlo na ramena dílenského zvedáku. - Demontujte zadní světla a obložení zav. prostoru. - Demontujte zadní nárazník (lapače nečistot jsou-li na vozidle) - Demontujte příčník zadního nárazníku, matice namontujte zpět. Vystřižení otvoru do zadního nárazníku - Demontovaný zadní nárazník položte na měkkou plstěnou podložku. - Dle předlisovaného označení vystřihněte (vyřízněte) vhodným nástrojem otvor pro tažné rameno a držák zásuvky. Otvor začistěte. - Takto připravený zadní nárazník odložte na vhodné místo. Montáž tažného zařízení na vozidlo - Strhněte záslepky otvorů pro uchycení tažného zařízení na zadních podélnících (obě strany vozu). V případě potřeby odstraňte části plastizolu uvnitř podélníků. - Tažné zařízení nasuňte podélnými nosníky do otvorů na zadním čele vozu a ustavte ho do správné polohy. - Nosníky přišroubujte pomocí čtyř šroubů M10 x 35 (7) k podvozku vozidla a šrouby (střídavě) na obou stranách dotáhněte utahovacím momentem 70 Nm. Montáž tažného ramena - Tažné rameno (2) přišroubujte pomocí šroubů M12 x 65 (3) a matic M12 (4) mezi držáky tažného zařízení. - Na levý držák tažného ramena pod matici (4) (vzdálenější od kulového čepu) vložte držák zásuvky (5) viz obrázek. - Šrouby provlékněte otvorem tak, aby hlava šroubu byla na pravém držáku tažného ramena (ve směru jízdy). - Šrouby dotáhněte utahovacím momentem 80 Nm.- - Pokračujte montáží elektrické instalace tažného zařízení na vozidlo. - Po skončení montáže elektrické instalace namontujte zpět všechny demontované díly a příslušné spoje utáhněte předepsanými utahovacími momenty. - Na kulový čep tažného zařízení nasaďte krytku (6).

5 Upozornění pro zákazníka 5 - Kulový čep občas namažte vhodným mazacím tukem. - Po připojení přívěsu zasuňte zástrčku (od přívěsu) do zásuvky tažného zařízení a zkontrolujte funkci světel na přívěsu. - Veškeré změny a úpravy tažného zařízení jsou nepřípustné. - Při používání tažného zařízení dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. - Výrobce na sebe nebere zodpovědnost za škody způsobené chybně namontovaným tažným ramenem, jeho přetěžováním nebo poškozením při havárii vozidla. - Tažné zařízení nesmí být provozováno je-li poškozeno nebo je neúplné. - Není-li připojen přívěsný vozík k tažnému zařízení, musí být kulový čep chráněn krytkou! - Tažné rameno (pokud ho budete demontovat) uložte a zajistěte v zavazadlovém prostoru tak, aby při náhlém zabrždění nemohlo ohrozit bezpečnost cestujících a způsobit poškození zavazadlového prostoru. Na kulový čep tažného ramena nasaďte krytku. - Po ujetí prvních asi 500 km s přívěsem je nutné zkontrolovat dotažení upínacích šroubů nosníku k podvozku vozidla a případně je dotáhnout předepsanými utahovacími momenty! Tuto kontrolu Vám doporučujeme provést v nejbližším autorizovaném servisu. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny technických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření).

6 Hinweis 6 ANHÄNGERKUPPLUNG TMB PS 088 Das Teil Anhängerkupplung, TMB PS 083 empfehlen wir, in einem autorisierten Service montieren zu lassen. Die Montage erfordert die Verwendung spezieller Werkzeuge und Werkstättenhandbücher. Die Anhängerkupplung ist nach genehmigter Dokumentation gefertigt worden und entspricht der Typengenehmigung E8 55R Allgemeine Angaben Die Konstruktion der Anhängerkupplung entspricht allen tschechischen und internationalen Vorschriften. Die Vorrichtung wurde auf Festigkeit laut der europäischen Reglement ECE 55 geprüft. Der Kugelhals ist mit einem Kugelbolzen mit einem Durchmesser von 50 mm laut ISO 3853 versehen. Die Elektroinstallation der Zugvorrichtung bildet keinen Lieferungsbestandteil. Technische Parameter Die Anhängerkupplung ist konstruiert für: - Maximalgewicht des gebremsten Anhängers Kg - Maximalgewicht des ungebremsten Anhängers 640 Kg Die maximale senkrechte statische Belastung des Kugelbolzens beträgt 75 Kg Es gelten die Gewichtseinschränkungen des Anhängers laut Fahrzeugszulassungsschein! D C Wert (Bezugskraft) 8,0 kn. T C D C g T C g Lastbeschleunigung (g = 9,81 ms -2 ) T Gewicht des Zugfahrzeugs [t] C Anhängergewicht [t] Gesamtgewicht der Anhängerkupplung 13,5 kg Maße x 625 x 231 mm.

7 Verzeichnis Spezialwerkzeug: Säge für das Ausschneiden einer Öffnung in den Stoßfänger Drehmomentschlüssel Montageablauf - Setzen Sie das Fahrzeug auf die Arme eines Werkstättenhebers. - Demontieren Sie die Heckleuchten und die Gepäckraumverkleidung - Nehmen Sie den Heckstoßfänger (Schmutzfänger, soweit auf dem Fahrzeug befindlich) - Nehmen Sie den Querträger des Heckstoßfängers ab und die Muttern zurück einverschrauben. Ausschneiden der Öffnung in den Heckstoßfänger - Den abgenommenen Stoßfänger auf eine weiche Filzunterlage legen. - Nach Vorgestanzter Kennzeichnung mit geeignetem Werkzeug die Öffnung für den Zugbügel und den Steckdosenhalter ausschneiden und die Öffnung versäubern. - Den so vorbereiteten Stoßfänger an einem geeigneten Ort ablegen. Montage der Anhängerkupplung auf das Fahrzeug 7 - Reißen Sie die Verblendungen der Öffnungen für die Befestigung der Anhängerkupplung auf den hinteren Längsseiten ab (beide Fahrzeugsseiten). Entfernen Sie im Bedarfsfall Plastisolteile aus dem Innerern der Längsträger. Schieben Sie die Anhängerkupplung mit ihren Längsträgern in die Öffnungen auf der Hinterfront des Fahrzeugs und bringen Sie sie in die richtige Position. - Schrauben Sie die Träger mit Hilfe von vier Schrauben M10 x 35 (7) an das Fahrgestell des Fahrzeugs und ziehen sie die Schrauben (abwechselnd) auf beiden Seiten mit einem Anziehmoment von 70 Nm nach. Montage des Deichselarms - Schrauben Sie den Deichselarm (2) mit Hilfe der Schrauben M12 x 65 (3) und Muttern M12 (4) zwischen die Halter der Anhängerkupplung. Legen Sie auf den linken Halter des Deichselarms unter die Mutter (4) (weiter weg vom Kugelbolzen) den Steckdosenhalter (5) - Siehe Bild. Ziehen Sie die Schrauben durch die Öffnung so durch, dass der Schraubenkopf auf dem rechten Deichselarm (in Fahrrichtung) aufliegt. - Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anziehmoment von 80 Nm nach.-

8 8 - Setzen Sie die Montage der Elektroinstallation der Zugbelastung auf das Fahrzeug fort. - Bauen Sie nach Beendung der Montage der Elektroinstallation alle demontierten Teile wieder auf und ziehen Sie sie mit den vorgeschriebenen Anziehmomenten nach. - Setzen Sie auf den Kugelbolzen der Anhängerkupplung den Deckel auf (6). Hinweis für den Kunden - Schmieren Sie den Kugelbolzen hin und wieder mit einem geeigneten Schmierfett ein. - Schieben Sie nach Anhängeranschluss den Stecker (des Anhängers) in die Steckdose der Anhängerkupplung und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Lichter auf dem Anhänger. - Sämtliche Änderungen und Modifizierungen der Anhängerkupplung sind unzulässig. - Halten Sie bei der Verwendung der Anhängerkupplung die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen ein. - Der Hersteller nimmt keinerlei Verantwort für Schäden auf sich, die durch eine fehlerhaft angebaute Anhängerkupplung verursacht wurden, ihre Überbelastung oder die Beschädigung beim Fahrzeugsunfall. - Die Anhängerkupplung darf nicht betrieben werden, falls sie beschädigt oder unvollständig ist. - Falls kein Anhänger an die Anhängerkupplung angeschlossen ist, muss der Kugelbolzen mit einer Haube geschützt werden! - Der Kugelhals (falls Sie ihn anbauen werden) ist im Gepäckraum so abzulegen und so zu sichern, dass er beim plötzlichen Bremsen die Sicherheit der Reisenden nicht gefährdet und den Gepäckraum nicht beschädigt. Setzen Sie auf den Kugelbolzen des Kugelhals eine Haube auf. - Nach Zurücklegen der ersten ungefähr 500 km mit Anhänger ist die Anzugskraft der Spannschrauben des Trägers an das Fahrgestell des Fahrzeugs zu überprüfen und gegebenenfalls mit den vorgeschriebenen Anziehmomenten nachzuziehen! Wir empfehlen diese Kontrolle im nächstgelegenen autorisierten Service vorzunehmen. Informationen über die technischen Angaben, Konstruktion, Ausstattung, Material, Gewährleistungen und Aussenansicht beziehen sich auf den Zeitraum der Druckeingabe. Der Hersteller behält sich das Recht der Änderung vor (inklusive Änderung technischer Parameter mit den Änderungen der einzelnen Modellmaßnahmen).

9 Important: 9 COUPLING DEVICE TMB PS 088 The part COUPLING DEVICE type TMB PS 088 should be installed at an authorised service. The installation requires special tools and workshop manuals. The coupling device is made according to approved documentation and complies with the homologation E8 55R General data The design of the coupling device complies with all international standards. The device passed the tests according to the European Regulation No.55 Revision 1. The towarm has a ball pivot ø 50mm ISO Electrical wiring is not included in this set. Technical data and parameters The device is designed for: braked trailers - maximum towed load unbraked trailer maximum towed load max. nose static weight on the ball pivot Mind the limits of the tow load in the registration certificate D C reference dynamic force T C D C g T C g gravitational acceleration (g = 9,81 ms -2 ) T towing car weight [t] C trailer s weight [t] Total weight of the coupling device 13,5 kg Dimensions x 511 x 304 mm kg 640 kg 75 kg 8,0 kn. List of special tools and gadgets: Suitable cutter for making an opening in the rear buffer Torque wrench Installing procedure - Position the car on the garage jack s arms. - Dismount the tail lamps and the boot s padding. - Dismount the rear bumper ( and plastic mudguards if present). - Dismount the crossbeam of the rear bumper and put the nuts back.

10 Cutting an opening in the back bumper - Put the removed rear bumper upon a soft felt surface. - In accordance with pre-stamped marking, cut (or shear) out the necessary hole in the bumper using a suitable tool for the tow arm and the socket holder. Clean the cut-out hole. - Once the rear bumper has been prepared in this way, keep it at a convenient place. 10 Mounting the equipment onto the car -Take out the blinds from the pre-bored holes in the sills on both sides of the car underbody. If necessary, clean the interior of the holes from the deposits of plastic protection; -Insert the longitudinal beams of the towing fixture into the proper openings in the back panel of the body and fix in the right position. - Screw up the beams with four bolts M10 x 35 (7) onto the underbody tighten the bolts by turns on both sides - prescribed torque: 70 Nm. Mounting the towarm - The towarm (2) is fixed by the bolts M12 x 65 (3), and nuts M12 (4) between the brackets of the coupling device. - Fasten the plugbox holder (5) onto the left long.beam under the nut (4) (farther off the ball pivot) - see picture. - Put the bolts into the holes so that their heads remain on the right bracket (if looking ahead); - Tighten the bolts by the prescribed torque : 80 Nm.- - Further step is the installation of electric wiring. - After installing the cable harness remount back all dismantled parts and tighten the appropriate joints by the respective torques. - Place a lid onto the ball pivot of the towbar (6).

11 11 Notice to the customers - The ball of the towarm should be occasionally cleaned and greased by a suitable lubricant. - Check the function of all lights on the trailer after coupling the trailer and pluging the trailer to the plugbox on the towing vehicle. - Any alternations of the towing equipment are not allowed. - Follow the instructions of this guide while using the coupling device. - The producer cannot take over any responsibility for any damage resulting from improper installation of the towarm, its overloading or a crash of the car. The coupling device cannot be used if damaged or incomplete. - In case of the trailer not being coupled with the car, the ball pivot must be protected by a plastic cover! - The towarm (in case it is removed from the brackets) should be stored properly in in boot to prevent damgage to the car or any injury of the passangers at sudden braking. The ball pivot shoult be covered by its plastic cover. - After running the first about 500 km with a trailer it is necessary to re-tighten the bolts fixing the crossbeam to the car underbody and bolts fixing the towarm with the prescribed torques! We recoment to have this check done in your nearest authorized service station. Information on technical specification, design, equipment, materials, guarantee, and appearance refer to the period of printing this guide. The producer reserves its right to change technical parameters during the product innovation.

12 12 Záruční podmínky Výrobce tažného zařízení poskytuje záruku na konstrukci, použitý materiál, výrobní provedení a funkci dodaného tažného zařízení 24 měsíců od data prodeje. Reklamaci výrobku v zákonné lhůtě uplatní kupující u prodávajícího. Oprávněnost reklamace posoudí zástupce prodávajícího spolu se zástupcem výrobce v souladu s platnými předpisy. Podmínkou platnosti záruky je, aby tažné zařízení bylo používáno pouze k účelům, ke kterým je určeno. Kupující je povinen prověřit stav zboží při jeho převzetí. V případě poškození zboží, nedodání části tažného zařízení apod. je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Všechny součásti a příslušenství tažného zařízení musí být před odbornou montáží, zkontrolovány ve vztahu k jejich kompatibilitě na odpovídající typ vozidla. Tažná zařízení, smí být použita pouze na výrobcem uvedený typ vozidla. V případě neodborné montáže či montáže tažného zařízení na typ vozidla, pro který není tažné zařízení určeno, neodpovídá výrobce za případné poškození tažného zařízení, způsobené vadnou montáží či jeho nesprávným použitím. Prodávající odpovídá za vady, které mělo tažné zařízení při jeho převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na škody mající původ v běžném opotřebení, v přetěžování a neodborném používání tažného zařízení, dále pokud není užíváno v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené živelnými vlivy. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy bylo tažné zařízení změněno či jinak upraveno. Záruka zaniká, bylo-li tažné zařízení poškozeno havárií (kromě havárie vyvolané samotným tažným zařízením) nebo zásahy do jeho mechanismu a konstrukce.

13 13 Garantieinformationen und Bedingungen Der Hersteller der Anhängerkupplung gewährt auf Konstruktion, verwendetes Material, Produktionsausführung und Funktion der gelieferten Anhängerkupplung eine Garantie von 24 Monaten ab Verkaufsdatum. Die Reklamation des Produkts in der gesetzlichen Frist macht der Käufer beim Verkäufer geltend. Die Berechtigung der Reklamation beurteilt ein Vertreter des Verkäufers zusammen mit einem Vertreter des Herstellers entsprechend der gültigen Vorschriften. Bedingung für die Gültigkeit der Garantie ist, dass die Anhängerkupplung zum für sie bestimmten Zweck angewendet wurde. Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand der Ware bei Übernahme zu überprüfen. Bei Beschädigung der Ware, fehlendem Teil der Anhängerkupplung, u.ä. ist der Käufer verpflichtet, diese Tatsache unverzüglich dem Verkäufer zu melden, dies ohne unnötigen Verzug nach Warenübernahme. Alle Teile und das Zubehör der Anhängerkupplung muss vor der fachgerechten Montage in Beziehung zur Kompatibilität für den entsprechenden Fahrzeugtyp kontrolliert werden. Anhängerkupplungen dürfen nur am vom Hersteller angeführten Fahrzeugtyp benutzt werden. Bei nicht fachgerechter Montage oder Montage der Anhängerkupplung an einen Fahrzeugtyp, für welchen sie nicht bestimmt ist, haftet der Hersteller nicht für eventuelle Beschädigungen der Anhängerkupplung, verursacht durch fehlerhafte Montage oder falsche Benutzung. Der Verkäufer haftet für Mängel, welche die Anhängerkupplung bei Übernahme durch den Käufer hatte. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden, die ihre Ursache in normalem Verschleiß, Überlastung und nicht fachgerechter Benutzung der Anhängerkupplung haben, weiter wenn sie nicht gemäß der Anweisungen in der Gebrauchsanleitung benutzt wurde. Die Garantie bezieht sich weiter nicht auf durch Naturkatastrophen verursachte Schäden. Der Verkäufer haftet ebenfalls nicht für Schaden, wenn die Anhängerkupplung geändert oder angepasst wurde. Die Garantie erlischt, wenn die Anhängerkupplung durch einen Unfall beschädigt wurde (außer einem Unfall, hervorgerufen durch die Anhängerkupplung) oder bei Eingriff in ihren Mechanismus und Konstruktion.

14 14 Guarantee information and conditions The manufacturer of the towing coupling gives the guarantee for the construction, used material, manufacturing execution and function of the supplied towing coupling for 24 months from the date of sale. The complaints are to be presented by the buyer to the selling organization within the legal period. The rightfulness of the complaint will be judged by a representative of the selling organization together with a representative of the manufacturer in accordance with valid regulations. The prerequisite of validity of the guarantee is that the towing coupling has to be used only for those purposes for which it is designed. The buyer shall examine the condition of the goods at their reception. In case of any damage of the goods or failure to deliver any part of the towing coupling the buyer shall report such fact immediately to the selling organization without unnecessary delay after the reception of the goods. All parts and accessories of the towing coupling must be checked before professional fitting with regard to their compatibility with the respective type of vehicle. The towing couplings may be used only for the vehicle type stated by the manufacturer. In case of incompetent fitting or fitting of the towing coupling on a type of vehicle for which the towing coupling is not intended, the manufacturer shall not be responsible for any damage of the towing coupling caused by defective fitting or its incorrect use. The selling organization is responsible for defects the towing coupling had at its reception by the buyer. The guarantee does not cover any damages resulting from common wear and tear, overloading and unprofessional use, as well as damages caused by non-compliance with the instructions stated in the operating manual. The guarantee does not cover any damages due to natural disasters. The selling organization is not responsible for any damage in the case when the towing coupling was modified or otherwise altered. The guarantee also becomes void if the towing coupling has been damaged due to an accident (except accidents caused by the towing coupling itself) or by tampering with its mechanism and construction.

15 15

16 Záruční list/ Garantieschein/ Certificate of guarantee 16 Výrobní číslo:... Produktionsnummer: Production No: Datum výroby:... Produktoinsdatum: Date of production: Výstupní kontrola výrobce:... Ausgangskontrolle des Herstellers: Final inspection of the manufacturer: Datum prodeje:... Verkaufsdatum: Date of sale: Prodávající:... Verkäufer: (Razítko a podpis prodávajícího) Seller: (Stempel und Unterschrift des Verkäufers) (Stamp and signature of the seller) Výrobce: Manufacturer: Hersteller: PROF SVAR s.r.o., Přestavlcká 1474, CZ Mnichovo Hradiště, Tel.: Fax.: LDPE

Škoda Octavia II Škoda Octavia II Combi

Škoda Octavia II Škoda Octavia II Combi 1 Škoda Octavia II Škoda Octavia II Combi Uživatelský a montážní návod Montage und Bedienungsanleitung User s guide and installation instructions TMB PS 016A (4x2) TMB PS 041A (4x4) Tažné zařízení pro

Více

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual 1 14.10.2010 Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual TMB PS 029 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro automobily Volkswagen Touran s odnímatelným

Více

ŠKODA OCTAVIA 4x4 OCTAVIA COMBI 4x4 TMB PS 010.01

ŠKODA OCTAVIA 4x4 OCTAVIA COMBI 4x4 TMB PS 010.01 1 10.01.2004 ŠKODA OCTAVIA 4x4 OCTAVIA COMBI 4x4 TMB PS 010.01 EEA 092 036 A SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA-OCTAVIA 4x4 OCTAVIA COMBI 4x4 s odnímatelným tažným ramenem ANHÄNGERKUPPLUNG

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Radlice VARES. Radlice pro travní (zahradní) dvounápravové traktory Schneeräumschilde für Rasentraktoren

Radlice VARES. Radlice pro travní (zahradní) dvounápravové traktory Schneeräumschilde für Rasentraktoren Radlice VARES Radlice pro travní (zahradní) dvounápravové traktory Schneeräumschilde für Rasentraktoren VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699, 251 64 Mnichovice, CZECH REPUBLIC www.vares.cz info@vares.cz

Více

ZI-HDR100 / ZI-HDR140

ZI-HDR100 / ZI-HDR140 CZ Návod k použití Vysokotlaký čistič EN Operation manual High pressure cleaner ZI-HDR100 / ZI-HDR140 EAN : 9120039238180 / 9120039238197 CZ Před použitím si přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6494 Chůdy WORKER Alty (S1564NSH) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete chůdy používat, přečtěte si pozorně následující pokyny 1. Před každým použitím zkontrolujte stav šroubů a rukojetí.

Více

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 FZD 4010-E 2 English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 1 1 5 2 6 7 3 4 8 FZD 4010-E 3 2 11 9 10 3 4 8 5 a b c d 4 6 7 12 8 b a c FZD 4010-E

Více

300/10/50 N #50054. Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar

300/10/50 N #50054. Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar 300/10/50 N #50054 Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 1 12 6 11 4 13 5 7 2 1 10 9

Více

POLYGONAL FILTERS RECHTECKIGE FILTER FILTRES POLYGONAUX POLYGONÁLNÍ FILTRY

POLYGONAL FILTERS RECHTECKIGE FILTER FILTRES POLYGONAUX POLYGONÁLNÍ FILTRY TECHNICKÉ A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ WAMAIR POLYGONAL FILTERS RECHTECKIGE FILTER FILTRES POLYGONAUX All rights reserved WAMGROUP CATALOGUE No. 03510 ISSUE A5 POLYGONÁLNÍ FILTRY CIRCULATION 100 DATE OF LATEST

Více

PRESSURE RELIEF VALVES FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ÜBER - UNTERDRUCKVENTILE FÜR EXPLOSIVE ATMOSPHÄRE

PRESSURE RELIEF VALVES FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ÜBER - UNTERDRUCKVENTILE FÜR EXPLOSIVE ATMOSPHÄRE ÚDRŽBA PRESSURE RELIEF VALVES FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE VCP ÜBER - UNTERDRUCKVENTILE FÜR EXPLOSIVE ATMOSPHÄRE EINBAU-, BETRIEBS-UND WARTUNGSANLEITUNG BEZPEČNOSTNÍ

Více

GE 145 W # 20001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen

GE 145 W # 20001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen GE 145 W Deutsch 3 English 8 Français 12 Čeština 17 Slovenčina 21 Nederlands 26 Italiano 31 Magyar 36 # 20001 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen 2 6 7 8 1 3 DE DE Wir bedanken uns

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

page Light fittings for cleanrooms 4 BEST CLEAN 14 LOUVRE+GLASS 22 PLEXI 38 light fittings for dental surgeries and laboratories TOOTH 54

page Light fittings for cleanrooms 4 BEST CLEAN 14 LOUVRE+GLASS 22 PLEXI 38 light fittings for dental surgeries and laboratories TOOTH 54 IP 54 IP 65 2 OSVĚTLOVÁNÍ - ČISTÉ PROSTORY LIGHTING - CLEANROOMS BELEUCHTUNG - REINRÄUME OBSAH/ CONTENTS/ DE str. svítidla pro čisté prostory 4 BEST CLEAN 14 LOS+SKLO 22 PLEXI 38 svítidla pro stoma. ordinace

Více

ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE PETROL SWEEPER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR MOTOR KEHRMASCHINE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÉHO ROTAČNÍHO KARTÁČE

ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE PETROL SWEEPER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR MOTOR KEHRMASCHINE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÉHO ROTAČNÍHO KARTÁČE ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE PETROL SWEEPER EN ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR MOTOR KEHRMASCHINE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÉHO ROTAČNÍHO KARTÁČE PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE MOTOROVEJ ROTAČNEJ KEFY INSTRUKCJA

Více

Tramvajový motorový vůz ČKD Tatra T6; T5

Tramvajový motorový vůz ČKD Tatra T6; T5 ramvajový motorový vůz ČKD atra ; ramcar ČKD atra ; Strassenbahn ČKD atra ; /87 SÉRIE SVEBNIC RMVJÍ rt.nr.: 00;07;00;0 /87 RMCR KIS / SERIE VON SRSSENBHNEN -BUKSEN rt.nr.: 00; 07;00;0 Rok výroby/manufacturing

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

ILT LEVEL INDICATOR FÜLLSTANDANZEIGER INDICATEURS DE NIVEAU ROTAČNÍ ČIDLO HLADINY

ILT LEVEL INDICATOR FÜLLSTANDANZEIGER INDICATEURS DE NIVEAU ROTAČNÍ ČIDLO HLADINY TOREX S.r.l. Via Canaletto, 139/A 41030 S. Prospero (MO) ITALY ( fax email internet ++39 / 059 / 8080811 ++39 / 059 / 908204 torex@torex.it www.torex.it TECHNICKÉ A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ILT OPERATING AND

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4325 Stolní fotbal WORKER MESSER Seznam dílů Návod na sestavení Výrobek není vhodný pro děti do 3 let, obsahuje drobné díly, které by mohlo dítě spolknout. Výrobek by měla sestavovat

Více

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE D Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen

Více

4770613 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselő fogó / HU Nietzange / DE Hand Riveter / EN

4770613 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselő fogó / HU Nietzange / DE Hand Riveter / EN 4770613 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselő fogó / HU Nietzange / DE Hand Riveter / EN Původní návod k použití / CZ Preklad pôvodného návodu na použitie / SK Az eredeti használati utasítás

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

výpalky cut shapes brennschneidteile

výpalky cut shapes brennschneidteile výpalky cut shapes brennschneidteile Produktový katalog / Product catalogue / Katalog 2 představení střediska tvarových výpalků Introducing the cut shapes centre Präsentation des Brennschneidbetriebes

Více

Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident

Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident Jak postupovat při poškození vozidla Důležité po nehodě: 1. Nechte

Více

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití.

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. FS-C5400DN Návod k obsluze Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje

Více

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 610992-CZ ISSUED FERUARY 2009 / VYDÁNO V ÚNORU 2009 SAFETY For any questions on material contained in this manual,

Více

Bandsäge Original-Anleitung. Pásová pila Překlad z originálního návodu k obsluze. Band Saw Translation from the original instruction manual

Bandsäge Original-Anleitung. Pásová pila Překlad z originálního návodu k obsluze. Band Saw Translation from the original instruction manual Art.Nr. 4901504924 4901504001 05/2013 hbs hbs 20 20 D Bandsäge Original-Anleitung CZ Pásová pila Překlad z originálního návodu k obsluze GB FR Band Saw Translation from the original instruction manual

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4326 Stolní fotbal WORKER RODRIGO Návod na sestavení VAROVÁNÍ: Hrozí riziko udušení výrobek obsahuje míčky a malé díly a je tudíž nevhodný pro děti do 3 let. DŮLEŽITÉ Manuál uschovejte.

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a 2003/44/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a 2003/44/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a 2003/44/ES Překlad a anglické znění Překlady směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a 2003/44/ES (rekreační plavidla) byly zpracovány

Více