Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D."

Transkript

1 Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

2 Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické struktury vítěze Zveřejňování v praxi Změny v oblasti zveřejňování s důrazem na podlimitní řízení Zveřejňování - úvahy de lege ferenda

3 Zveřejňování Pojem širší než zákonný pojem uveřejnění Zveřejnění není ZVZ definováno - zveřejnění jako zpřístupnění informací - související otázky: které informace o uchazečích a zadávacím řízení zpřístupňovat a komu? - ZVZ nestanoví ani příkladmý výčet toho, co by mělo být zveřejňováno Informační zákon není ve vztahu k veřejným zakázkám účinným nástrojem, chybí sankce

4 Uveřejňování podle zákona č. 137/2006 Sb. Zákonem stanovena povinnost uveřejnění stanovených oznámení Kde uveřejnit - informační systém o veřejných zakázkách (ISVZ) pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky - Úřední věstník Evropské unie (nadlimitní veřejné zakázky) buď přímo nebo prostřednictvím ISVZ - nově též na profilu zadavatele zveřejněném v ISVZ v zákonem stanovených případech Další informace o zadávacím řízení přístupné okruhu osob stanovenému ZVZ - Protokol o otevírání obálek s nabídkami - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek = Tyto informace jsou přístupné pouze uchazečům

5 Uveřejňování podle zákona č. 137/2006 Sb. Povinnost uveřejnit oznámení: Otevřené řízení: - Předběžné oznámení nadlimitní VZ: lze nahradit uveřejněním na profilu zadavatele; - Oznámení o zahájení zadávacího řízení; - Oznámení o výsledku zadávacího řízení, popř. o zrušení zadávacího řízení. Užší řízení: - Viz uveřejnění oznámení u otevřeného řízení. Jednací řízení s uveřejněním (veřejný zadavatel): - Oznámení o zahájení zadávacího řízení; zadavatel není povinen uveřejnit, pokud v předchozím zadávacím řízení byly podány nabídky splňující zákonem stanovené požadavky; zadávací řízení potom zahájeno odesláním výzvy k jednání; - Oznámení o zadání zakázky, popř. o zrušení zadávacího řízení. Jednací řízení bez uveřejnění (veřejný zadavatel): - Oznámení o zadání zakázky. Soutěžní dialog (veřejný zadavatel): - Oznámení o zahájení zadávacího řízení; - Oznámení o zadání zakázky, popř. o zrušení zadávacího řízení. Zjednodušené podlimitní řízení (veřejný zadavatel): - Uveřejnění písemné výzvy k podání nabídky vhodným způsobem lze v ISVZ nebo na profilu zadavatele;

6 Veřejné zakázky malého rozsahu - zveřejňování I. Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 2 miliony Kč (služby), resp. 6 milionů Kč (stavební práce) ZVZ nestanoví žádnou uveřejňovací povinnost pro zadavatele Pouze 54,6% z objemu všech VZ v roce 2009 zveřejněno v ISVZ

7 Veřejné zakázky malého rozsahu - zveřejňování II. Někteří zadavatelé informace o VZMR uveřejňují na svých webových stránkách (ministerstva, města) Informace o VZMR za poplatek přístupné též na specializovaných serverech Pokud se však zadavatel rozhodne o VZMR neinformovat, jedná v souladu se ZVZ?

8 Veřejné zakázky malého rozsahu - související otázky I. Principy veřejného zadávání vs. neuveřejňování informací o VZMR Kde stanovit hranici předpokládané hodnoty pro povinné uveřejňování informací o VZMR? Otázky dělení veřejných zakázek, předpokládaná hodnota při opakujícím se nebo trvajícím plnění

9 Veřejné zakázky malého rozsahu - související otázky II. Přezkum zadávacího řízení u VZMR Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vývoj: Rozsudky KS v Brně Ca 30/2008, Ca 34/2008 z 11. srpna 2008 ÚOHS má přezkoumávat VZMR Novela 112 ZVZ (účinnost od ) ÚOHS nepřezkoumává VZMR (nepřezkoumává zákonnost úkonů a zachovávání zásad podle 6 ZVZ)

10 Zveřejnění vlastnické struktury vítězné firmy I. Zadávací řízení přístupné všem uchazečům bez ohledu na vlastnickou strukturu Snahy o zamezení účasti uchazečům s nejasnou vlastnickou strukturou dosud nerealizovány Zrušení listinných akcií na doručitele?

11 Zveřejnění vlastnické struktury vítězné firmy II. Informace o vlastnické struktuře - přístupné nebo zjistitelné (OR, Centrální depozitář cenných papírů) V případě listinných akcií na majitele je informování o vlastnické struktuře diskusní vzhledem ke způsobu jejich převodu Zveřejnění - možný přínos k transparentnosti veřejného zadávání

12 Aktualizace metodiky výběru vítěze veřejné zakázky Při zadání VZ podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky musí být nově dílčí hodnotící kritéria stanovena tak, aby vyjádřila vztah užitné hodnoty a ceny Stanovení váhy jednotlivých dílčích hodnotících kritérií buď v procentech nebo prostřednictvím jiného matematického vztahu mezi dílčími kritérii Stanovení užitné hodnoty a další související otázky => Připravovaná metodika MMR

13 Zveřejňování v praxi Ve veřejném zadávání původně možnost používat pouze atestované elektronické nástroje Nově tato povinnost nahrazena povinností prokázat shodu s požadavky ZVZ a příslušných prováděcích předpisů prostřednictvím certifikátu shody Certifikované nástroje nutno použít při činění úkonů zadavatele týkajících se podlimitních a nadlimitních VZ

14 Zveřejňování podlimitní řízení Veřejný zadavatel uveřejní písemnou výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace vhodným způsobem Tato povinnost je splněna též uveřejněním výzvy na profilu zadavatele Profil zadavatele musí být před uveřejněním výzvy uveřejněn v ISVZ

15 Zveřejňování podlimitní řízení Profil zadavatele: - Adresa elektronického nástroje v síti Internet - Používaná k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek zadavatele, umožňující dálkový přístup - Musí splňovat požadavky stanovené ZVZ a příslušnými prováděcími předpisy

16 Zveřejňování veřejných zakázek jak dál? Zveřejňování podepsaných smluv Zveřejňování údajů o skutečně dosažené ceně VZ a celkové době její realizace Zveřejňování informací o vlastnické struktuře vítězné firmy Zveřejňování VZMR

17 Děkuji za pozornost.

18 JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo náměstí 10 Praha 2 Tel.:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele

Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 23. února 2012 Aktuální úprava resortního centralizovaného zadávání veřejných zakázek v ČR Usnesení vlády č.

Více

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

Souhrn navržených opatření příloha k Závěrečné zprávě Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky

Souhrn navržených opatření příloha k Závěrečné zprávě Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky Souhrn navržených opatření příloha k Závěrečné zprávě Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky (pořadí, v němž jsou opatření v tabulce uvedena, nevyjadřuje prioritu toho kterého opatření,

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj odbor veřejného investování Praha duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory popisující situaci

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012 V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL)

Více

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Oldřich Hladký, Ing. Bc. Milan Lindovský, MBA VAE CONTROLS s.r.o. Ostrava nám. Jurije Gagarina 1, 710 00 Ostrava, e-mail: info@vaecontrols.cz

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI Počet listů: 1/14 Název dokumentu: Veřejné zakázky ČMI Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace: Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006L1XJ* UOHSX006L1XJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S858/2014/VZ-26132/2014/523/ASo Brno 9. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více