Zápis z jednání pracovních týmů k prioritizaci potřeb na území kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání pracovních týmů k prioritizaci potřeb na území kraje"

Transkript

1 Zápis z jednání pracvních týmů k priritizaci ptřeb na území kraje Datum: Míst: Davidův mlýn, Staré Těchanvice Účastníci jednání: pracvní týmy (PT), jež byly ustaveny za účelem priritizace ptřeb na území kraje v rámci prjektu Krajský akční plán rzvje vzdělávání Mravskslezskéh kraje (KAP MSK) Zápis: , dpledne V rámci becné splečné dplední části Mgr. Bachříkvá (KÚ MSK) infrmvala prjektu KAP MSK, hlavních aktivitách a stavu realizace prjektu, dále představila členy pracvních týmů a realizačníh týmu. Následně byly předány infrmace ke krajskému akčnímu plánvání a metdické pdpře krajskéh akčníh plánvání (prjekt P-KAP), které prezentvali zástupci Nárdníh ústavu pr vzdělávání, šklskéh pradenskéh zařízení a zařízení pr další vzdělávání pedaggických pracvníků (NÚV) Ing. Nvák (hlavní manažer prjektu P-KAP) a Ing. Návratvá (dbrný garant prjektu P-KAP). Zástupci Centra reginálníh rzvje Ing. Juřinvá a RNDr. Putala infrmvali Integrvaném reginálním prgramu (IROP), pdmínkách a kritériích tht prgramu a připravvaných výzvách. Psledním příspěvkem v rámci dplední části byla prezentace zástupce Statutárníh města Ostravy Mgr. Hudce, který předal infrmace k Integrvané teritriální investici (ITI), strategii ITI pdmínkách a plánvaných výzvách , dpledne a Odplední prgram a prgram , který zaštiťval realizační tým KAP MSK ve splupráci s garanty intervencí z NÚV, byl věnván pracvním jednáním jedntlivých pracvních týmů k příslušným tématům KAP MSK a priritizaci ptřeb na území kraje v rámci těcht témat: Rámec pr pdpru infrastruktury a investic (Ing. Žižkvá) Pracvní tým pr blast tvrby Rámce pr pdpru infrastruktury a investic byl dne na svém jednání seznámen s výstupy dtazníkvéh šetření ve šklách a s pstupy priritizace investičních záměrů uvedených v Metdickém listu č. 02 B. Následně byly pracvnímu týmu předlženy varianty zpracvání Rámce pr pdpru infrastruktury a investic se zhledněním návrhů mžných kritérií. P prjednání jedntlivých návrhů se pracvní tým shdl na dpručení Pracvní skupině Vzdělávání, zařadit d Rámce pr pdpru infrastruktury a investic všechny investiční záměry škl financvatelné z Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu. 1

2 Pdpra plytechniky na SŠ a VOŠ v části infrastrukturních pžadavků (Ing. Žižkvá) Pracvní tým pr blast Pdpra plytechniky na SŠ a VOŠ v části infrastrukturních pžadavků byl dne na svém jednání seznámen s výstupy dtazníkvéh šetření ve šklách a s pstupy priritizace investičních záměrů uvedených v Metdickém listu č. 02 B. P prjednání jedntlivých návrhů mžných kritérií se pracvní tým shdl na dpručení Pracvní skupině Vzdělávání, zařadit d skupiny prjektů s nejvyšší priritu všechny investiční záměry škl financvatelné z Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu. ICT kmpetence (Ing. Ondra) Pracvní tým pr blast intervence ICT kmpetence dne 12. května 2016 na svém jednání knkretizval/upravil ptřeby z Analýzy v území a vymezil prblémy, na které se váží ptřeby v územní analýze. PROBLÉM POTŘEBA z Analýzy v území zastaralé vybavení škl v blasti ICT (hardware, sftware) nízká gramtnst abslventů v blasti ICT nedstatečné kmpetence učitelů dbrných předmětů v blasti ICT nedstatečné kmpetence učitelů všebecně vzdělávacích předmětů v blasti ICT pravidelná mdernizace ICT (v Analýze v území uváděn jak pdpra zajištění materiálně technických pdmínek a vybavvání škl ICT a didaktickými pmůckami, a t i s hledem na žáky se speciálními vzdělávacími ) zvyšvání digitální gramtnsti žáků a učitelů a věřvání pkrku (v Analýze v území uváděn jak zvyšvání digitální gramtnsti žáků a učitelů a věřvání pkrku pmcí nezávislých systémů ) metdická pdpra škl v blasti ICT a dalšíh vzdělávání učitelů dbrných předmětů v blasti ICT, rganizace dplňkvých vzdělávacích aktivit v tét blasti, síťvání pedaggických pracvníků pr sdílení a prezentvání výukvých pstupů, zajištění klegiální pdpry při zavádění ICT d dbrných předmětů (v Analýze v území uváděn jak metdická pdpra škl v blasti ICT a dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti ICT, rganizace dplňkvých vzdělávacích aktivit v tét blasti, síťvání pedaggických pracvníků pr sdílení a prezentvání výukvých pstupů, zajištění klegiální pdpry při zavádění ICT d výuky ) metdická pdpra škl v blasti ICT a dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti ICT, rganizace dplňkvých vzdělávacích aktivit v tét blasti, síťvání pedaggických pracvníků pr sdílení a prezentvání výukvých pstupů, zajištění klegiální pdpry při zavádění ICT d výuky (v Analýze v území uváděn jak metdická pdpra škl v blasti ICT a 2

3 dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti ICT, rganizace dplňkvých vzdělávacích aktivit v tét blasti, síťvání pedaggických pracvníků pr sdílení a prezentvání výukvých pstupů, zajištění klegiální pdpry při zavádění ICT d výuky ) nedstatečné zabezpečení sítí nezájem infrmační kmpetence využitelné v praxi ve vztahu k zaměstnavatelům nedstatečná rganizace výuky, vč. Nedstatečnéh využívání n-line vzdělávání malá pdpra mimřádně nadaných žáků v blasti ICT zvýšení ICT bezpečnsti (v Analýze v území uváděn jak ICT bezpečnst ) zvýšení znalstí a dvednstí abslventů v blasti ICT ve vztahu k zaměstnavatelům (v Analýze v území nebyl uveden, tzn. nvý cíl) - rzvj n-line vzdělávání - persnalizvaný n-line vzdělávací prstr pr žáky se SVP i pedaggickéh pracvníka (v Analýze v území uváděn jak persnalizvaný n-line vzdělávací prstr (pr žáka i učitele) ) pdpra mimřádně nadaných žáků v blasti ICT (v Analýze v území uváděn jak pdpra mladých talentů v blasti ICT ) Pracvní tým pr becnst a prvázanst s statními cíli neknkretizval ptřebu z Analýzy ptřeb v území využívání ICT ve výuce a přípravě na výuku, a t včetně vlastních zařízení učitelů a žáků (BYOD). Cíl tak není zahrnut d výsledných ptřeb. Pracvní tým byl dále seznámen s výsledky analýzy ptřeb ve šklách a seznámen s cíli, které si škly v návaznsti na sučasný stav kladu. Na základě spjení bu analýz, tedy jak územní, tak ptřeb škl, byl diskutván a prjednán níže uvedený návrh cílů ptřeb kraje. Výsledně nadefinvané cíle/ptřeby byly pracvním týmem pr blast intervence ICT kmpetence priritizvány takt: Ptřeby s nejvyšší důležitstí pravidelná mdernizace ICT; zvyšvání digitální gramtnsti žáků a učitelů a věřvání pkrku; metdická pdpra škl v blasti ICT a dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti ICT, rganizace dplňkvých vzdělávacích aktivit v tét blasti, síťvání pedaggických pracvníků pr sdílení a prezentvání výukvých pstupů, zajištění klegiální pdpry při zavádění ICT d výuky; metdická pdpra škl v blasti ICT a dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti ICT, rganizace dplňkvých vzdělávacích aktivit v tét blasti, síťvání pedaggických pracvníků pr sdílení a prezentvání výukvých pstupů, zajištění klegiální pdpry při zavádění ICT d výuky; zvýšení ICT bezpečnsti. Ptřeby se střední důležitstí zvýšení znalstí a dvednstí abslventů v blasti ICT ve vztahu k zaměstnavatelům; 3

4 rzvj n-line vzdělávání; persnalizvaný n-line vzdělávací prstr pr žáky se SVP i pedaggickéh pracvníka; pdpra mimřádně nadaných žáků v blasti ICT. Pdpra dbrnéh vzdělávání včetně splupráce škl a zaměstnavatelů (Ing. Nytrvá) Pracvní tým pr blast intervence Pdpra dbrnéh vzdělávání včetně splupráce škl a zaměstnavatelů dne 12. května 2016 na svém jednání ve splupráci s garantem intervence JUDr. Petrem Jansu knkretizval a upravil ptřeby z Analýzy v území a vymezil prblémy, na které se váží ptřeby v územní analýze. PROBLÉM POTŘEBA z Analýzy v území nedstatek kvalitních abslventů dbrných škl zvýšit kvalitu dbrnéh vzdělávání nesulad mezi pžadavky zaměstnavatelů a dvednstmi abslventů v návaznsti na technlgický vývj zajistit kvalitní persnální a materiální zázemí dbrných škl rstucí ptřeba splupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů rzvíjet příp. navázat splupráci škl a zaměstnavatelů nedstatečné prpjení teretické výuky s praxí v systému dbrnéh vzdělávání prpjit dbrnu výuku ve šklách s praxí ve firmách nutnst zhlednění zavádění nvých trendů a technlgií d dbrnéh vzdělávání realizvat další vzdělávání pedaggů dbrných předmětů a praktickéh vyučvání ve splupráci se zaměstnavateli klesající zájem dbrné vzdělávání s výučním listem ppularizvat dbrné šklství ve splupráci se sciálními partnery se zapjením rdičů, ZŠ a výchvných pradců text dplněn pracvním týmem zhlednění zavádění nvých trendů d dbrnéh vzdělávání pdpra zavádění nvých technlgií a pracvních pstupů žáků a studentů škl v rámci dbrné přípravy na pvlání nedstačující splupráce škl s IPS ÚP a s statními aktéry na trhu práce, např. zaměstnavateli splupráce škl a zaměstnavatelů na kariervém pradenství nízký zájem abslventů pdnikání pdpra kreativity a iniciativy žáků a studentů veducí k samstatnému pdnikání nedstupnst vzdělávání pedaggů v prvzech zaměstnavatelů stáže pedaggů ve firmách malá zkušenst žáků s praktickým využitím získaných znalstí pdpra prduktivních prací žáků veducí ke zvýšení jejich pracvních zkušenstí 4

5 Pracvní tým byl seznámen s výsledky analýzy ptřeb ve šklách a seznámen s cíli, které si škly v návaznsti na sučasný stav kladu. Na základě spjení bu analýz, tedy jak územní, tak ptřeb škl, byl diskutván a prjednán níže uvedený návrh cílů ptřeb kraje. Cíle/ptřeby upravené PT: zvýšit kvalitu dbrnéh vzdělávání; cíl pr jeh nadřazenst nebyl PT priritizván zajistit kvalitní persnální a materiální zázemí dbrných škl; rzvíjet příp. navázat splupráci škl a zaměstnavatelů; prpjit dbrnu výuku ve šklách s praxí ve firmách, včetně stáží pedaggů ve firmách; spjení dvu cílů d jednh bdu realizvat další vzdělávání pedaggů dbrných předmětů a praktickéh vyučvání ve splupráci se zaměstnavateli; ppularizvat dbrné šklství ve splupráci se sciálními partnery se zapjením rdičů, ZŠ a výchvných pradců; pdpra zavádění nvých technlgií a pracvních pstupů žáků a studentů škl v rámci dbrné přípravy na pvlání; splupráce škl a zaměstnavatelů na kariervém pradenství; cíl je priritizván v intervenci Pdpra kariérvé pradenství pdpra kreativity a iniciativy žáků a studentů veducí k samstatnému pdnikání; cíl je priritizván v intervenci Pdpra kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě stáže pedaggů ve firmách; cíl pr návaznst spjen s cílem prpjit dbrnu výuku ve šklách s praxí ve firmách pdpra prduktivních prací žáků veducí ke zvýšení jejich pracvních zkušenstí. Výsledně nadefinvané ptřeby byly pracvním týmem pr blast intervence Pdpra dbrnéh vzdělávání včetně splupráce škl a zaměstnavatelů dpručeny PS Vzdělávání k priritizaci takt: Ptřeby s nejvyšší důležitstí rzvíjet příp. navázat splupráci škl a zaměstnavatelů prpjit dbrnu výuku ve šklách s praxí ve firmách, včetně stáží pedaggů ve firmách zajistit kvalitní persnální a materiální zázemí dbrných škl ppularizvat dbrné šklství ve splupráci se sciálními partnery se zapjením rdičů, ZŠ a výchvných pradců realizvat další vzdělávání pedaggů dbrných předmětů a praktickéh vyučvání ve splupráci se zaměstnavateli ptřeba byla pracvním týmem definvána jak ptřeba s vysku důležitstí a přesunuta z ptřeb se střední důležitstí Ptřeby se střední důležitstí pdprvat zavádění nvých technlgií a pracvních pstupů žáků a studentů škl v rámci dbrné přípravy na pvlání Ptřeby s nižší důležitstí pdpra prduktivních prací žáků veducí ke zvýšení jejich pracvních zkušenstí Pdpra inkluze (Mgr. Apriasvá) 5

6 Pracvní tým pr blast intervence Pdpra inkluze dne 12. května 2016 na svém jednání knkretizval/upravil ptřeby z Analýzy v území a vymezil prblémy, na které se váží ptřeby v územní analýze. Prblém Ptřeba Malá praxe, nechta, bavy, nízká mtivace pedaggických pracvníků v blasti inkluzivníh vzdělávání a neuplatňvání vhdných metd a frem výuky Nedstatek pedaggických pracvníků na dbrných šklách se vzděláním v blasti speciální pedaggiky Vzdělávání pedaggických pracvníků k prblematice inkluzivníh vzdělávání ve středních šklách a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Nedstatečná vzájemná splupráce škla ŠPZ Nedstatečné persnální zabezpečení ŠPZ s hledem na nvé legislativní pdmínky Nesystematičnst řešení (systém řešíme prjekty) Pdpra splupráce se šklskými pradenskými zařízeními Nedstatečná dbrná pdpra žáků a pedaggických pracvníků přím na škle (finanční nárčnst) Pdpra zřizvání funkcí šklních psychlgů a šklních speciálních pedaggů ve šklách Organizační zabezpečení inkluzivníh vzdělávání včetně stavebních úprav prstr Nedstatečné a nevyhvující kapacity pr zajištění nvých legislativních pdmínek (např. klidvé místnsti pr žáky s SVP, prstry pr dbrné pracvníkyfinanční nárčnst) Pdpra vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáků talentvaných a nadaných text dplněn pracvním týmem Pracvní tým byl seznámen s výsledky analýzy ptřeb ve šklách a seznámen s cíli, které si škly v návaznsti na sučasný stav kladu. Na základě spjení bu analýz, tedy jak územní, tak ptřeb škl, 6

7 byl diskutván a prjednán níže uvedený návrh cílů ptřeb kraje. Výsledně nadefinvané ptřeby byly pracvním týmem dpručeny PS Vzdělávání k priritizaci takt: Ptřeby s nejvyšší důležitstí Vzdělávání pedaggických pracvníků k prblematice inkluzivníh vzdělávání ve středních šklách a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Pdpra splupráce se šklskými pradenskými zařízeními Pdpra zřizvání funkcí šklních psychlgů a šklních speciálních pedaggů ve šklách Pdpra vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáků talentvaných a nadaných Pdpra kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě (Ing. Ondra) Pracvní tým pr blast intervence Pdpra kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě dne 12. května 2016 na svém jednání knkretizval/upravil ptřeby z Analýzy v území a vymezil prblémy, na které se váží ptřeby v územní analýze. PROBLÉM POTŘEBY z Analýzy v území Nedstatečná úrveň kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě Chybějící pdněty k rzvji kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě - pdpra svjvání a zvýšení kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě na všech úrvních vzdělávání - pdpra talentvaných žáků - vzdělávání pedaggických pracvníků k efektivnímu rzvji kmpetencí žáků i účastníků aktivit v rámci celživtníh učení pdpra rzvje pdnětnéh, kreativitu stimulujícíh prstředí ve šklách Pdpra pdnikavsti - pdpra praktických aktivit zaměřených na rzvíjení pdnikavsti a tvřivsti jak např. badatelské vzdělávání, brainstrming, prjektvé vyučvání, kreativní hry, žákvské prjekty, dbrné sutěže apd. - pdpra start-upů (v Analýze v území uváděn jak pdpra pdnikatelských inkubátrů a start-upů pr začínající pdnikatele ) Z důvdu becnéh a širkéh pjetí cíle pdpra svjvání kmpetencí frmu splupráce škl, pedaggů, pdnikatelské sféry a zaměstnavatelů pracvní tým dále neknkretizval tut ptřebu z Analýzy ptřeb v území a rzhdl se ji nepriritizvat. Pracvní tým byl dále seznámen s výsledky analýzy ptřeb ve šklách a seznámen s cíli, které si škly v návaznsti na sučasný stav kladu. Na základě spjení bu analýz, tedy jak územní, tak ptřeb škl, byl diskutván a prjednán níže uvedený návrh cílů ptřeb kraje. Výsledně nadefinvané cíle/ptřeby byly 7

8 pracvním týmem pr blast intervence Pdpra kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě priritizvány takt: Ptřeby s nejvyšší důležitstí pdpra svjvání a zvýšení kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě na všech úrvních vzdělávání; pdpra talentvaných žáků; vzdělávání pedaggických pracvníků k efektivnímu rzvji kmpetencí žáků i účastníků aktivit v rámci celživtníh učení; pdpra rzvje pdnětnéh, kreativitu stimulujícíh prstředí ve šklách; pdpra praktických aktivit zaměřených na rzvíjení pdnikavsti a tvřivsti jak např. badatelské vzdělávání, brainstrming, prjektvé vyučvání, kreativní hry, žákvské prjekty, dbrné sutěže apd. Ptřeby se střední důležitstí pdpra start-upů Za blast ZŠ a MŠ (z důvdu absence jakékliv metdiky či dpručení ke způsbu definvání důležitsti ptřeb a pririt v průřezvých tématech, které jsu řešeny na úrvni jedntlivých místních akčních plánů) byl dpručen následující: vycházet z výše uvedených ptřeb, které se týkají také základních a mateřských škl; v suladu s dtazníkvým šetřením realizvaným MŠMT, které kmpletně vyplnil 93 % MŠ a 97 % ZŠ, by důležitst ptřeb měla vycházet také z pdílu MŠ či ZŠ narážejících na danu překážku v blasti pdpry kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě viz níže uvedené tabulky. Pdíl ZŠ narážejících na danu překážku v blasti pdpry kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě Nedstatek finančních prstředků pr realizaci vzdělávání mim vlastní výuku Malý zájem zaměstnavatelů a pdnikatelů splupráci se šklami Nedstatek výukvých materiálů, pmůcek a metdik v blasti pdnikavsti, iniciativy a kreativity Nedstatečné kmpetence pedaggických pracvníků k rzvji pdnikavsti, iniciativy a kreativity u žáků Nedstatek příležitstí ke vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti pdnikavsti, iniciativy a kreativity Malý zájem žáků témata, cvičení, prjekty rzvíjející kmpetence k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě 78% 54% 45% 37% Pdíl MŠ narážejících na danu překážku v blasti pdpry kmpetencí k pdnikavsti, iniciativě a kreativitě Nedstatek finančních prstředků pr zajištění pmůcek, literatury apd. pr rzvj iniciativy a kreativity Nedstupnst infrmačních a kmunikačních technlgií pr rzvj iniciativy a kreativity Nedstatek příležitsti k dalšímu vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti rzvje iniciativy a kreativity Malý zájem a steretypní přístup pedaggů k pdpře iniciativy a kreativity 68% 27% 22% 12% 37% Zřizvatel škly nepvažuje téma za priritu 4% 33% Management škly nepvažuje téma za priritu 2% 8

9 Nedstatečná dstupnst infrmačních a kmunikačních technlgií pr výuku v blasti pdnikavsti, iniciativy a kreativity Malý zájem pedaggů pdpru pdnikavsti, iniciativy a kreativity Zřizvatel škly nepvažuje téma za priritu Management škly nepvažuje téma za priritu 24% 18% 8% 8% Pdpra kariérvéh pradenství (Mgr. Králvá) Pracvní tým tématu kariérvéh pradenství byl seznámen s cíli uvedenými v Analýze ptřeb území a výsledky dtazníkvéh šetření ve šklách. Pracvní tým navrhl v rámci priritizace ptřeb nvý cíl/ptřebu Zavedení samstatné funkce kariérvéh pradce - piltní věření, který byl následně zapracván d tabulky. Pracvní tým dpručuje Pracvní skupině vzdělávání k dsuhlasení tyt cíle/ptřeby: Prblémy Příčina Ptřeby Různá kvalita a nejedntný přístup škl ke kariérvému pradenství Nedstačující práce se žáky v rámci kariérvéh pradenství ve šklách Nedstačující splupráce s IPS ÚP a statními aktéry na trhu práce (např. zaměstnavateli) Nedstupnst služeb šklních psychlgů a šklních speciálních pedaggů ve šklách 1. Nedstatečná nabídka vzdělávání v blasti kariérvéh pradenství 2. Nedstatečná časvá dtace na výkn funkce VP/KP 1. Nedstatečná časvá dtace na výkn funkce VP/KP 2. Nedstatek pedaggů se znalstmi v blasti kariérvéh pradenství 1. Nedstatečná persnální kapacita IPS ÚP 2. Pptávka p splupráci se zaměstnavateli převyšuje nabídku (mžnsti) 1. Nedstatek kvalifikvaných dbrníků 2. Nedstatek finančních prstředků na platy šklních psychlgů a speciálních pedaggů 9 Zkvalitnění kariérvéh pradenství ve šklách prstřednictvím cílenéh vzdělávání výchvných pradců a dalších pedaggických pracvníků Zavedení samstatné funkce kariérvéh pradce - piltní věření pracvní tým navrhl v rámci priritizace ptřeb tut nvu ptřebu Prhlubení splupráce s IPS ÚP a statními aktéry na trhu práce včetně zaměstnavatelů a Paktu zaměstnansti na návrh členů pracvníh týmu dplněn včetně zaměstnavatelů a Paktu zaměstnansti. Pdpra dstupnsti služeb šklních pradenských pracvišť v dalších šklách Pracvní tým dále psudil ptřeby z hlediska důležitsti, vyhdntil všechny navrhvané ptřeby jak ptřeby s nejvyšší důležitstí a dpručuje Pracvní skupině vzdělávání následující:

10 Ptřeby s nejvyšší důležitstí 1. Zkvalitnění kariérvéh pradenství ve šklách prstřednictvím cílenéh vzdělávání výchvných pradců a dalších pedaggických pracvníků 2. Zavedení samstatné funkce kariérvéh pradce - piltní věření 3. Prhlubení splupráce s IPS ÚP a statními aktéry na trhu práce včetně zaměstnavatelů a Paktu zaměstnansti 4. Pdpra dstupnsti služeb šklních pradenských pracvišť v dalších šklách Rzvj výuky cizích jazyků (Ing. Žižkvá) Pracvní tým pr blast intervence Rzvj výuky cizích jazyků dne 13. května 2016 na svém jednání knkretizval ptřeby vyplývající z Analýzy ptřeb v území a vymezil prblémy, na které se uvedené ptřeby váží. PROBLÉM POTŘEBA z Analýzy v území Vyské nárky na funkční znalst cizích jazyků Realizace prjektů ke zkvalitnění jazykvéh vzdělávání Nedstačující, příp. zastaralé vybavení nedpvídající sučasným ptřebám výuky Mdernizace infrastruktury a vybavení škl pr jazykvé vzdělávání Nedstatečná jazykvá vybavenst abslventů škl, kmplikvaný vstup a uplatnění na trhu práce Větší zapjení cizíh jazyka d dbrnéh vzdělávání Nedstatečná jazykvá praxe žáků, převážně pasivní znalst jazyka Pdpra zahraničních jazykvých stáží, výměnných pbytů a mezinárdních prjektů pr žáky a pedaggické pracvníky Chybí testvací systém pr srvnání jazykvých dvednstí Zlepšení návaznsti výuky při přechdu na vyšší stupeň vzdělávání Nedstatečná jazykvá praxe žáků, převážně pasivní znalst jazyka Zapjení vyššíh pčtu rdilých mluvčích v hdinách cizích jazyků Nízký pčet škl využívajících mderní metdy výuky Pdpra využívání nvých metd výuky, např. využívání metdy CLIL, bilingvní výuka, využívání ICT ve výuce Pracvní tým byl seznámen s výsledky analýzy ptřeb ve šklách a seznámen s cíli, které si škly v návaznsti na sučasný stav kladu. Na základě spjení bu analýz, tedy jak územní, tak ptřeb škl, byl diskutván a prjednán níže uvedený návrh cílů ptřeb kraje. Výsledně nadefinvané ptřeby byly pracvním týmem pr blast intervence Rzvj výuky cizích jazyků dpručeny PS Vzdělávání k priritizaci takt: Ptřeby s nejvyšší důležitstí 10

11 pdpra zahraničních jazykvých stáží, výměnných pbytů a mezinárdních prjektů pr žáky a pedaggické pracvníky; zapjení vyššíh pčtu rdilých mluvčích v hdinách cizích jazyků; mdernizace infrastruktury a vybavení škl pr jazykvé vzdělávání; zlepšení návaznsti výuky při přechdu na vyšší stupeň vzdělávání; větší zapjení cizíh jazyka d dbrnéh vzdělávání; realizace prjektů ke zkvalitnění jazykvéh vzdělávání ptřeba byla pracvním týmem definvána jak ptřeba s nejvyšší důležitstí a přesunuta z ptřeb se střední důležitstí. Ptřeby se střední důležitstí pdpra využívání nvých metd výuky, např. využívání metdy CLIL, bilingvní výuka, využívání ICT ve výuce; Kvalifikvaní vyučující s aprbací pr výuku příslušnéh cizíh jazyka ptřeba byla pracvním týmem definvána jak ptřeba se střední důležitstí a přesunuta z ptřeb s nižší důležitstí; Zřízení funkce pradce/předsedy předmětvé kmise pr rzvj a další pdpru jazykvéh vzdělávání ve škle ptřeba byla pracvním týmem definvána jak ptřeba se střední důležitstí a přesunuta z ptřeb s nižší důležitstí. Pdpra vytváření kmplexníh systému hdncení škl na úrvni kraje (Ing. Cinař) Pracvní tým pr blast intervence Pdpra vytváření kmplexníh systému hdncení škl na úrvni kraje dne 13. května 2016 na svém jednání knkretizval/upravil ptřeby z Analýzy v území a vymezil prblémy, na které se váží ptřeby v územní analýze. PROBLÉM neexistence systému hdncení škl zřizvatelem dluhdbě se snižující kvalita pskytvanéh vzdělávání pdpra rganizacím v blasti vlastníh hdncení není nyní zajišťvána POTŘEBA z Analýzy v území vytvření dbrnéh nástrje pr hdncení škl zřizvatelem prstřednictvím hdncení škl, jakžt užitečnéh a účinnéh nástrje, zlepšit kvalitu pskytvanéh vzdělávání zajištění pdpry vlastníh hdncení rganizací, stanvení cílů, směřvání a způsbu dsažení cílů Pracvní tým byl seznámen se skutečnstí, že dané téma patří v KAP mezi nepvinná témata a neprbíhal u něj šetření ptřeb ve šklách. Výsledně nadefinvané cíle/ptřeby byly pracvním týmem pr tut blast intervence priritizvány takt: Ptřeby s nejvyšší důležitstí: vytvření dbrnéh nástrje pr hdncení škl zřizvatelem prstřednictvím hdncení škl, jakžt užitečnéh a účinnéh nástrje, zlepšit kvalitu pskytvanéh vzdělávání 11

12 zajištění pdpry vlastníh hdncení rganizací, stanvení cílů, směřvání a způsbu dsažení cílů Ptřeby se střední a nižší důležitstí nejsu definvány. V rámci tématu byl dále diskutván následující: knkrétní představa dbrnéh nástrje pr hdncení škl jaká je představa kraje, prč byl tt téma zařazen d KAP upzrnění, aby nedcházel ke zdvjvání již vyknávané činnsti ČŠI bava z přetěžvání ředitelů, upzrnění na skutečnst, že škly prdukují duplicitní data dpručení, aby při hdncení byly zvlášť hdnceny gymnázia, SOŠ, SOU Pdpra plytechnickéh vzdělávání (přírdvědné, technické a envirnmentální vzdělávání) (Ing. Ondra) V úvdu jednání vystupil garant intervence plytechnickéh vzdělávání Mgr. Petr Paníček z NÚV, který představil blast intervence a seznámil pracvní tým s výsledky analýzy ptřeb ve šklách a seznámen s cíli, které si škly v návaznsti na sučasný stav kladu. Pracvní tým pr blast intervence Pdpra plytechnickéh vzdělávání (přírdvědné, technické a envirnmentální vzdělávání) následně dne 13. května 2016 knkretizval/upravil ptřeby z Analýzy v území a vymezil prblémy, na které se váží ptřeby v územní analýze. PROBLÉM POTŘEBA z Analýzy v území - ppularizvat a zatraktivnit technické, přírdvědné a envirnmentální vzdělávání - zvýšení kvality výuky a dbrné způsbilsti pedaggických pracvníků nízký zájmem žáků a nedstatečná infrmvanst plytechnickém vzdělávání - pdpra aktivit technickéh, přírdvědnéh a envirnmentálníh charakteru pr žáky i pedaggické pracvníky, jak např. knference, semináře, sutěže, šklní prjekty, mezinárdní splupráce apd. (v Analýze v území uváděn jak pdprvat aktivity envirnmentálníh charakteru pr žáky i pedaggické pracvníky, jak např. knference, semináře, sutěže, šklní prjekty, mezinárdní splupráce apd. ) - splupráce se zaměstnavateli v blasti plytechnickéh vzdělávání nedstatečné zázemí pr výuku v blasti plytechnickéh vzdělávání mdernizvat infrastrukturu a vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ pr vzdělávání v technických a přírdvědných předmětech (v Analýze v území uváděn jak mdernizvat infrastrukturu a vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ pr vzdělávání v 12

13 technických, přírdvědných a envirnmentálních předmětech ) nedstatečné znalsti a dvednsti žáků v blasti plytechnickéh vzdělávání pdpra manuální zručnsti a prvků plytechnické výchvy ve vzdělávání v mateřských a základních šklách vzrůstající pžadavek zaměstnavatelů na lepší jazykvu vybavenst abslventů plytechnickéh vzdělávání pdpra výuky technických a přírdvědných předmětů v cizím jazyce na SŠ a VOŠ nedstatečná prvázanst plytechnickéh vzdělávání napříč stupni vzdělávání pdpra vzájemné splupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, příp. VŠ Na základě spjení analýzy ptřeb v území a v úvdu prezentvané analýzy ptřeb škl, byl diskutván a prjednán níže uvedený návrh cílů ptřeb kraje. Výsledně nadefinvané ptřeby byly pracvním týmem pr blast intervence Pdpra plytechnickéh vzdělávání (přírdvědné, technické a envirnmentální vzdělávání) priritizvány takt: Ptřeby s nejvyšší důležitstí ppularizvat a zatraktivnit technické, přírdvědné a envirnmentální vzdělávání; zvýšení kvality výuky a dbrné způsbilsti pedaggických pracvníků; pdpra aktivit technickéh, přírdvědnéh a envirnmentálníh charakteru pr žáky i pedaggické pracvníky, jak např. knference, semináře, sutěže, šklní prjekty, mezinárdní splupráce apd.; mdernizvat infrastrukturu a vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ pr vzdělávání v technických, přírdvědných a envirnmentálních předmětech; pdpra výuky technických a přírdvědných předmětů v cizím jazyce na SŠ a VOŠ (ptřeba byla pracvním týmem definvána jak ptřeba s nejvyšší důležitstí a přesunuta z ptřeb s nižší důležitstí); pdpra vzájemné splupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, příp. VŠ (ptřeba byla pracvním týmem definvána jak ptřeba s nejvyšší důležitstí a přesunuta z ptřeb se střední důležitstí). Za blast ZŠ a MŠ (z důvdu absence jakékliv metdiky či dpručení ke způsbu definvání důležitsti ptřeb a pririt v průřezvých tématech, které jsu řešeny na úrvni jedntlivých místních akčních plánů) byly ptřeby priritizvány takt: pdpra manuální zručnsti a prvků plytechnické výchvy ve vzdělávání v mateřských a základních šklách; pdpra vzájemné splupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, příp. VŠ; 13

14 v suladu s dtazníkvým šetřením realizvaným MŠMT, které kmpletně vyplnil 93 % MŠ a 97 % ZŠ, by důležitst ptřeb měla vycházet z pdílu MŠ či ZŠ narážejících na danu překážku v blasti plytechnickéh vzdělávání viz níže uvedené tabulky. Pdíl ZŠ narážejících na danu překážku v blasti plytechnickéh vzdělávání Nedstatek financí na úhradu vedení vlitelných předmětů a kružků 76,6% Pdíl MŠ narážejících na danu překážku v blasti plytechnickéh vzdělávání Nedstatek financí na pdpru plytechnickéh vzdělávání 75,4% Učitelé plytechnických předmětů nejsu jazykvě vybaveni pr výuku v CLILL 64,6% Absence pzice samstatnéh pracvníka neb pracvníků pr rzvj plytechnickéh vzdělávání 48,3% Nedstatečné/nedpvídající prstry 59,3% Nevhdné či žádné vybavení labratří, dbrných učeben, dílen apd. 54,8% Nevhdné či žádné vybavení pmůckami pr rzvj plytechnickéh vzdělávání (vybavení tříd, heren, hřišť, keramických dílen apd.) Nedstatek příležitstí k dalšímu vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti plytechniky 43,0% 24,4% Absence pzice samstatnéh pracvníka neb pracvníků pr rzvj plytechniky 45,9% Malý zájem pedaggů pdpru plytechnickéh vzdělávání neb strach bezpečnst dětí 20,1% Malý zájem plytechnické vzdělávání ze strany žáků a rdičů Pedaggičtí pracvníci nemají aktuální znalsti a dvednsti v plytechnické blasti Nedstatečná dstupnst infrmačních a kmunikačních technlgií pr výuku v blasti plytechnickéh vzdělávání Pedaggičtí pracvníci škly neumí vzbudit zájem žáků v blasti plytechniky 42,6% 18,3% 16,6% 10,1% Nedstatečná pdpra dětí se zájmem plytechnické vzdělávání jejich rdiči 17,4% Čtenářská a matematická gramtnst (Ing. Nytrvá) Pracvní tým pr blast intervence Čtenářská a matematická gramtnst dne 13. května 2016 na svém jednání upravil a knkretizval ptřeby z Analýzy v území a vymezil prblémy, na které se váží ptřeby v územní analýze. PROBLÉM POTŘEBA z Analýzy v území pkles dvednstí a znalstí žáků ve spjení s hršící se matematicku a čtenářsku gramtnstí mál účinné metdy výuky neschpnst využití pznatků z matematiky v praxi a v běžném živtě nízká atraktivita a malá mtivace vzdělávat se v matematice zlepšit matematicku a čtenářsku gramtnst; realizvat vzdělávání pedaggů v těcht blastech pdprvat rzvj matematickéh a lgickéh myšlení; cíl změněn RT z ppularizvat matematické a lgické myšlení zatraktivnit matematické vzdělávání; 14

15 pznat příčiny nepříznivéh vývje výsledků žáků v mezinárdních šetřeních analyzvat mžné příčiny sučasnéh stavu matematické gramtnsti a matematickéh vzdělávání v našem kraji; prblémy žáků s przuměním textu a jeh vyhdncením a využitím v běžném živtě pdpra čtenářské gramtnsti napříč vzděláváním Pracvní tým byl dále seznámen s výsledky analýzy ptřeb ve šklách a s cíli, které si škly v návaznsti na sučasný stav kladu. Na základě spjení bu analýz, tedy jak územní, tak ptřeb škl, byl diskutván a prjednán níže uvedený návrh cílů ptřeb kraje. Cíle/ptřeby upravené PT: zlepšit matematicku a čtenářsku gramtnst; realizvat vzdělávání pedaggů v těcht blastech; pdprvat rzvj matematickéh a lgickéh myšlení; zatraktivnit matematické vzdělávání; analyzvat mžné příčiny sučasnéh stavu matematické gramtnsti a matematickéh vzdělávání v našem kraji; pdpra čtenářské gramtnsti napříč vzděláváním persnální a materiální zajištění knzultací pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami v blasti čtenářské a matematické gramtnsti cíl byl PT definván na základě výsledků analýzy ptřeb ve šklách Pracvním týmem pr blast intervence Čtenářská a matematická gramtnst byly výsledně nadefinvané cíle/ptřeby dpručeny PS Vzdělávání k priritizaci takt: Ptřeby s nejvyšší důležitstí zlepšit matematicku a čtenářsku gramtnst realizvat vzdělávání pedaggů v těcht blastech pdpra čtenářské gramtnsti napříč vzděláváním persnální a materiální zajištění knzultací pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami v blasti čtenářské a matematické gramtnsti tat nvá ptřeba byla pracvním týmem definvána jak ptřeba s vysku důležitstí Ptřeby se střední důležitstí pdprvat rzvj matematickéh a lgickéh myšlení zatraktivnit matematické vzdělávání Ptřeby s nižší důležitstí analyzvat mžné příčiny sučasnéh stavu matematické gramtnsti a matematickéh vzdělávání v našem kraji Rzvj škl jak center dalšíh prfesníh vzdělávání (Ing. Chlebusvá) 15

16 Jednání k tmut tématu se zúčastnily také garantky intervencí (garantky pr rzvj škl jak center CŽU) z NÚV PhDr. Bydžvská a Mgr. Švábvá. PhDr. Bydžvská v rámci své prezentace účastníky seznámila s metdicku pdpru KAP pr intervenci Rzvj škl jak center CŽU (dalšíh prfesníh vzdělávání). Následně byl Pracvní tým pr blast intervence Rzvj škl jak center dalšíh prfesníh vzdělávání seznámen s jedntlivými bdy priritizace pr tut blast. PT knkretizval ptřeby z Analýzy v území, tedy vymezil prblémy, na které se tyt ptřeby vztahují, případně je frmulačně upravil: Prblém prblematická kvalita dalšíh vzdělávání, výběr ddavatele vzdělávání pdle ceny ne pdle kvality zakázku realizují vzdělávací agentury bez ptřebnéh persnálníh zajištění neuspkjivá dbrná a sbnstní úrveň lektrů malý zájem zaměstnavatelů splupráci se šklami nedstatečná infrmvanst mžnstech systému uznávání, mžnsti využití NSK zaměstnavateli veřejné zakázky úřadů práce na realizaci rekvalifikací nezaměstnaných - upřednstňvána cena nad kvalitu (dle sučasnéh znění zákna veřejných zakázkách) nedstačující kmunikace mezi sciálními partnery v území negativní demgrafické změny úbytek žáků SŠ malá účast dspělých na dalším vzdělávání malá účast dspělých na dalším vzdělávání rzdíly mezi znalstmi, dvednstmi a schpnstmi, s nimiž na pracvní trh přicházejí abslventi, a těmi, jež jsu pptávány zaměstnavateli Ptřeba zajištění prfesinality a zvyšvání kvality lektrů (zejména pedaggických pracvníků v rli lektrů pr dspělé) prstřednictvím jejich vzdělávání; využívání prfesní kvalifikace Lektr dalšíh vzdělávání pdle Nárdní sustavy kvalifikací půvdně dva cíle spjeny pracvním týmem na jeden cíl psílení a rzvj splupráce mezi partnery v území šklami a dalšími sciálními partnery v blasti dalšíh vzdělávání (ÚP, zaměstnavateli, zřizvateli), splupráce a nastavení kmunikace, např. pr sdílení zkušenstí a příkladů dbré praxe zajištění využívání vlných kapacit (vybavení a prstry, persnální zajištění) středních škl k pskytvání dalšíh vzdělávání (prfesníh, rekvalifikačníh, zájmvéh, bčanskéh) rzvíjení činnstí škl a šklských zařízení jak center celživtníh učení a dalšíh prfesníh vzdělávání s důrazem na kvalitu vzdělávání 16

17 malá účast dspělých na dalším vzdělávání nedstatek některých prfesí na trhu práce pdniky v MSK se ptýkají s nedstatečným pčtem a kvalitu kvalifikvaných techniků a řemeslníků, snižujícím se pčtem abslventů technických brů nedstatečná infrmvanst veřejnsti dalším vzdělávání nedstačující marketingvé aktivity škl v blasti prpagace DV malý zájem další vzdělávání silná a rstucí závislst vědmstí a dvednstí dspělých na jejich rdinném zázemí účast v dalším vzdělávání je pdmíněna úrvní nejvyššíh dsaženéh frmálníh vzdělání jedince sučasný rychlý rzvj techniky a technlgií, elektrnizace a digitalizace ptřeba mdernizvat a vybavvat, ptřeba rzvje vzdělávací infrastruktury pr (celživtní) vzdělávání zvyšující se nárky zaměstnavatelů na jazykvu vybavenst zaměstnanců zájem významných zahraničních investrů nedstatečné kapacity zejména anglicky mluvících zaměstnanců nedstatečné vědmsti využívání systému dalšíh vzdělávání neznalst mžnstí uplatňvání jejích výstupů v praxi nedstatečné využívání systému uznávání výsledků předchzíh učení nevyužívání mžnstí zkušek z prfesních kvalifikací zajištění rzmanitsti nabídky dalšíh vzdělávání v návaznsti na pžadavky trhu práce, dstupnsti, prstupnsti a prpjensti dalšíh a pčátečníh vzdělávání, prfesních a úplných kvalifikací (systému uznávání) stimulace pptávky a mtivace bčanů k účasti v dalším vzdělávání (také s hledem na nízk kvalifikvané a sciálně znevýhdněné bčany a na seniry) text dplněn pracvním týmem: a na seniry/starší bčany ) bnva vybavensti a infrastruktury pr DPV (mdernizace prstr a vybavení institucí zapjených d celživtníh vzdělávání - stavební úpravy a reknstrukce bjektů škl, šklských zařízení a dalších institucí a jejich vybavení) zvýšení jazykvé úrvně a dstupnsti jazykvéh vzdělávání s akcentem na anglický jazyk a kvalitu výuky na všech stupních vzdělávacíh systému, vč. dalšíh vzdělávání využívání systému uznání předchzíh vzdělání (frmální, nefrmální a infrmální) zalženéh na Nárdní sustavě kvalifikací a zajištění infrmvansti NSK a prpagace systému uznávání; 17

18 Pracvní tým byl seznámen s výsledky Analýzy ptřeb ve šklách a seznámen s ptřebami, které si škly v návaznsti na sučasný stav kladu. Na základě spjení bu analýz, tedy jak územní, tak ptřeb škl, byl diskutván a prjednán níže uvedený návrh cílů ptřeb kraje. Ptřeby s nejvyšší důležitstí zajištění prfesinality a zvyšvání kvality lektrů (zejména pedaggických pracvníků v rli lektrů pr dspělé) prstřednictvím jejich vzdělávání; využívání prfesní kvalifikace Lektr dalšíh vzdělávání pdle Nárdní sustavy kvalifikací psílení a rzvj splupráce mezi partnery v území šklami a dalšími sciálními partnery v blasti dalšíh vzdělávání (ÚP, zaměstnavateli, zřizvateli), splupráce a nastavení kmunikace, např. pr sdílení zkušenstí a příkladů dbré praxe zajištění využívání vlných kapacit (vybavení a prstry, persnální zajištění) středních škl k pskytvání dalšíh vzdělávání (prfesníh, rekvalifikačníh, zájmvéh, bčanskéh) rzvíjení činnstí škl a šklských zařízení jak center celživtníh učení a dalšíh prfesníh vzdělávání s důrazem na kvalitu vzdělávání zajištění rzmanitsti nabídky dalšíh vzdělávání v návaznsti na pžadavky trhu práce, dstupnsti, prstupnsti a prpjensti dalšíh a pčátečníh vzdělávání, prfesních a úplných kvalifikací (systému uznávání) stimulace pptávky a mtivace bčanů k účasti v dalším vzdělávání (také s hledem na nízk kvalifikvané a sciálně znevýhdněné bčany a na seniry/starší bčany) bnva vybavensti a infrastruktury pr DPV (mdernizace prstr a vybavení institucí zapjených d celživtníh vzdělávání - stavební úpravy a reknstrukce bjektů škl, šklských zařízení a dalších institucí a jejich vybavení) Ptřeby se střední důležitstí zvýšení jazykvé úrvně a dstupnsti jazykvéh vzdělávání s akcentem na anglický jazyk a kvalitu výuky na všech stupních vzdělávacíh systému, vč. dalšíh vzdělávání využívání systému uznání předchzíh vzdělání (frmální, nefrmální a infrmální) zalženéh na Nárdní sustavě kvalifikací a zajištění infrmvansti NSK a prpagace systému uznávání finance na kvalitní materiál ptřeba byla definván na základě výsledků Analýzy ptřeb ve šklách Pracvním týmem pr blast intervence Rzvj škl jak center dalšíh prfesníh vzdělávání byly výsledně nadefinvané ptřeby dpručeny PS Vzdělávání k priritizaci takt: zajištění prfesinality a zvyšvání kvality lektrů (zejména pedaggických pracvníků v rli lektrů pr dspělé) prstřednictvím jejich vzdělávání; využívání prfesní kvalifikace Lektr dalšíh vzdělávání pdle Nárdní sustavy kvalifikací psílení a rzvj splupráce mezi partnery v území šklami a dalšími sciálními partnery v blasti dalšíh vzdělávání (ÚP, zaměstnavateli, zřizvateli), splupráce a nastavení kmunikace, např. pr sdílení zkušenstí a příkladů dbré praxe zajištění využívání vlných kapacit (vybavení a prstry, persnální zajištění) středních škl k pskytvání dalšíh vzdělávání (prfesníh, rekvalifikačníh, zájmvéh, bčanskéh) rzvíjení činnstí škl a šklských zařízení jak center celživtníh učení a dalšíh prfesníh vzdělávání s důrazem na kvalitu vzdělávání zajištění rzmanitsti nabídky dalšíh vzdělávání v návaznsti na pžadavky trhu práce, dstupnsti, prstupnsti a prpjensti dalšíh a pčátečníh vzdělávání, prfesních a úplných kvalifikací (systému uznávání) 18

19 stimulace pptávky a mtivace bčanů k účasti v dalším vzdělávání (také s hledem na nízk kvalifikvané a sciálně znevýhdněné bčany) bnva vybavensti a infrastruktury pr DPV (mdernizace prstr a vybavení institucí zapjených d celživtníh vzdělávání - stavební úpravy a reknstrukce bjektů škl, šklských zařízení a dalších institucí a jejich vybavení) zvýšení jazykvé úrvně a dstupnsti jazykvéh vzdělávání s akcentem na anglický jazyk a kvalitu výuky na všech stupních vzdělávacíh systému, vč. dalšíh vzdělávání využívání systému uznání předchzíh vzdělání (frmální, nefrmální a infrmální) zalženéh na Nárdní sustavě kvalifikací a zajištění infrmvansti NSK a prpagace systému uznávání finance na kvalitní materiál Zapsala: Ing. Chlebusvá Datum:

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace škly,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013 Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 Praha, říjen 2012 Preambule Předkládaná Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 (dále jen ADZ VŠE 2013) je

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení Standardy a kariérní systémy v učitelské prfesi: zahraniční přístupy a česká cesta Pedaggická fakulta Masarykva univerzita 27.11.2014 Standardy pr učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: klnsti

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Dotazník pro členy KHK KK. Jaká jsou témata vzdělávání, která by pro Vás a Vaše podnikání byla zajímavá?

Dotazník pro členy KHK KK. Jaká jsou témata vzdělávání, která by pro Vás a Vaše podnikání byla zajímavá? Dtazník pr členy KHK KK Dtazník zdpvěděl 28 respndentů. Otázky pr buducí rzvj 1. Jaká jsu témata vzdělávání, která by pr Vás a Vaše pdnikání byla zajímavá: Práv 12% Vstup na nvé trhy 6% Účetnictví Jazykvé

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18 Prgramvé cíle rzvje VŠE v Praze pr bdbí 2014-18 Výchdiska prgramvých cílů rzvje VŠE Pzitiva Tradičně vnímána (zvláště u starší generace) jak přední VŠ eknmickéh zaměření v ČR. Začíná být pzitivně vnímána

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více