12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče"

Transkript

1

2 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. pořádají 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Mikulov, dubna 2013

3 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Programový výbor konference Předseda programového výboru MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Členové programového výboru MUDr. Roman Gřegoř Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Ing. Naděžda Knězková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. MUDr. Jana Kubalová Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno JUDr. Pavel Müller ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Interní kardiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno MUDr. Rudolf Zvolánek Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Hlavní témata konference Kardiologie a resuscitace Traumatologie a UP Operační střediska ZZS a nemocnic, vzájemná komunikace, SW řízení MEKA - krizová připravenost ZZS a nemocnic SPIS Varia Organizační garant konference SYMMA, spol. s r.o. Aleš Martinek Kounicova 13, Brno Tel., Fax:

4 ČASOVÝ PLÁN KONFERENCE 3. dubna hod Registrace účastníků 4. dubna hod Registrace účastníků hod Zahájení konference hod Přednáškový blok I. Kardiologie v PNP a časné NNP I hod Coffee break hod Přednáškový blok II. Kardiologie v PNP a časné NNP II hod Oběd hod Přednáškový blok III. Časná NNP na UP a TC hod Coffee break hod Přednáškový blok IV. Operační střediska ZZS WORKSHOP hod Ultrasonografie v přednemocniční péči hod Společenský večer 5. dubna hod Registrace účastníků hod Přednáškový blok V. MEKA a SPIS hod Coffee break hod Přednáškový blok VI. Varia hod Oběd WORKSHOP hod SPIS v roce hod Porod v sanitě hod Když nejde zaintubovat, zajistit žílu a puls se ztrácí hod Setkání výjezdových skupin LZS /Specifika LZS jednotlivých regionů/

5 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 4. dubna hod Registrace účastníků hod Zahájení konference hod Přednáškový blok I. Kardiologie v PNP a časné NNP I. Předsedající: Hlinomaz O., Jánský P., Kala P., Urbánek P. 1. Kala P.: Zavedení transportních protokolů v léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku (STEMI) do praxe 2. Hlinomaz O., Francek L.: Máme co zlepšit v přednemocniční péči o nemocného s akutním infarktem myokardu? 3. Urbánek P.: Může ještě nějak PNP přispět ke zlepšení výsledků péče o AIM v ČR? 4. Jánský P.: Přednemocniční trombolýza - co je nového? 5. Škulec R.: Mohou nemocní s plicní embolií profitovat z přednemocniční systémové trombolýzy? Diskuze hod Coffee break hod Přednáškový blok II. Kardiologie v PNP a časné NNP II. Předsednictvo: Škulec R., Truhlář A., Zvolánek R. 1. Truhlář T.: Nejčastější chyby při kardiopulmonální resuscitaci 2. Škulec R.: Ultrasonografické vyšetření v PNP u nemocných s dušností a bolestí na hrudi 3. Mezulianík R.: Koho Bůh miluje, ten umírá mlád Zvolánek R.: Nenechat se zmást úspěšnou terapií 5. Jakeš A.: Léčba arytmií v podmínkách PNP Diskuze hod Oběd

6 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 4. dubna hod Přednáškový blok III. Časná NNP na UP a TC Předsednictvo: Hubáček P., Mašek M., Nestrojil P. 1. Krtička M., Ira D., Mašek M., Plánka L., Švancara J.: Analýza souboru pacientů se závažnými monotraumaty a polytraumaty ošetřených v TC FN Brno v roce 2012 nejen z pohledu přednemočniční péče 2. Kočí J.: Predikce aplikace masivního transfuzního protokolu a jeho praktické užití 3. Sviták R., Bosman R., Mach R.: Syndrom hypotenze v urgentní péči? algoritmus postupu 4. Mašek M., Mach P., Ruber V.: Trakční dlaha v praxi 5. Nestrojil P.: Penetrující poranění břicha a pánve kovovou tyčí Diskuze hod Coffee break hod Přednáškový blok IV. Operační střediska ZZS Předsednictvo: Nestrojil P., Zvolánek R. 1. Franěk O.: Rozpoznání náhlé zástavy oběhu (NZO) a zahájení telefonicky asistované neodkladné resuscitace u pacientů s NZO jako jeden z klíčových parametrů kvality práce ZOS 2. Gřegoř R., Jančata B., Lang L., Sovinský S.: Společné operační středisko IZS, zkušenosti z dvouletého provozu 3. Jančata B.: Nové zákony a jejich dopad na práci KOS ZZS MS kraje 4. Franěk O: Nález mrtvého těla z pohledu ZOS jak je to vlastně správně? 5. Lang L.: Informační centrum Záchranné služby MS kraje 6. Ondrová H. Tísňová výzva a triáž u pacientů s traumaty 7. Bělušová M., Gregorovič Z. Výsledky TANR ZZS JMK v roce 2012 Diskuze hod Společenský večer na zámku Mikulov

7 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 4. dubna 2013 WORKSHOP hod Škulec R.: Ultrasonografie v přednemocniční péči ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 5. dubna hod Přednáškový blok V. MEKA a SPIS Předsednictvo: Gutwirth J., Urbánek P. 1. Humpl L.: SPIS v roce Nestrojil P., Valentová R., Slavíková L., Koloušková K.: Traumateam ČR opět v akci 3. Zvolánek R.: Zásah složek IZS v tunelu 4. Urbánek P.: Evakuace nemocnice je někdo připraven? 5. Fischer V.: Tvorba TP ZZS v roce 2013 Diskuze hod Coffee break hod Přednáškový blok VI. Varia Předsednictvo: Gutvirth J., Urbánek P. 1. Gutvirth J.: Bezpečná analgesie při těžké bolesti v přednemocniční péči (PNP) 2. Fiala H., Kaňkovská K.: Péče o dárce orgánů během transportu 3. Štěpánková D.: Chladové trauma, zvláštnosti KPR u podchlazených 4. Tothová L., Sviták R.: Akutní subglotická laryngitida Diskuze hod Závěr konference hod Oběd 7

8 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 5. dubna 2013 POSTEROVÁ SEKCE 1. Krygarová R. Gutvirth J.: Systém vzdělávání zdravotníků - Jihočeská záchranná služba WORKSHOPY hod Workshop č. 1 Porod v sanitě Nácvik porodu v sanitě: sanita na parkovišti u hotelu Vedoucí workshopu: MUDr. Tomáš Vaňatka lektoři: Miloslava Havlíková, Bc. Helena Palasová Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina hod Workshop č. 2 SPIS v roce 2012 Vedoucí workshopu a přednášející: PhDr. Lukáš Humpl Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Program workshopu aktuální informace k problematice SPIS práce s kazuistikami peerů specifické potřeby v rámci SPIS v přednemocniční a nemocniční péči JMK aktuální úkoly peerů SPIS v JMK praktický nácvik poskytování peer podpory hod Workshop č. 3 - Když nejde zaintubovat, zajistit žílu a puls se ztrácí praktické nácviky Vedoucí workshopu: MUDr. Jana Kubalová PREZENTACE 1. Zajištění dýchacích cest v PNP, indikace, kompetence, komplikace, alternativní pomůcky Truhlář A. 2. Chirurgické zajištění dýchacích cest koniotomie, koniopunkce, B. A. C. T. Otáhal M. 3. Intraoseální přístup do cévního řečiště, indikace, provedení Kubalová J. 8

9 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 5. dubna Intranasální aplikace léků Gutvirth J. 5. Zástava masívního končetinového poranění, časné použití pánevní fixace a trakční dlahy Duchoň J. Praktický nácvik: probíhá po ukončení prezentací, na 4 stanovištích 1. Použití laryngeálních masek typ Fastrach, Supreme, další alternativní pomůcky Koníčková J. 2. Chirurgické zajištění dýchacích cest bougie asistovaná koniotomie, quick trach, minitrach Otáhal M. 3. Alternativní zajištění cévního vstupu a podání léků - instraoseální přístup EZ-IO, provedení, místa zavedení Kubalová J. 4. Použití turniketů, pánevní fixace a extenční dlahy a krční dlahy indikace a timing nasazení Duchoň J hod Minisymposium: Setkání výjezdových skupin LZS /Specifika LZS jednotlivých regionů/ Vedoucí minipanelu: Jakubů M. 1. Kryštof 04 Jakubů M. 2. Letecká záchranná služba Hradec Králové - Kryštof 6 Honzík M. 3. Spolupráce LZZS s pozemní záchrannou službou Přecechtěl R. 4. LZZS Kraje Vysočina - Kryštof 12 Vidlák M. 9

10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo konání Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov Registrační poplatky Lékaři do Kč 1400,- od Kč 1 600,- na místě Kč 1800,- NLZP do Kč od Kč 1 300,- na místě Kč 1500,- V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd dne a 5. 4., vstupenka na společenský večer, kongresové materiály a DPH. Registrace účastníků 3. dubna hod 4. dubna hod 5. dubna hod Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy. Parkování Možnost parkování v areálu hotelu Galant. Počet parkovacích míst je omezen. Konferenční materiály Při registraci obdržíte jmenovku a konferenční set. Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference u registrace účastníků. Obědy Obědy formou buffet se vydávají v hotelové restauraci dne 4. dubna 2013 od do hod a dne 5. dubna 2013 od do hod. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. Stravenky na oběd obdržíte při registraci účastníků. Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Společenský večer Společenský večer formou rautu se koná dne 4. dubna 2013 na zámku Mikulov. Vstupenku na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků. INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Konferenční technika dataprojektor PC laserové ukazovátko vč. bezdrátové myši Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále. Prezentace Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD/DVD nebo USB Flash disku. 10

11 SBORNÍK ABSTRAKT SBORNÍK ABSTRAKT 12. BRNĚNSKÉ DNY PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE dubna 2013 ABSTRAKTA NEPROŠLA JAZYKOVOU ÚPRAVOU 11

12 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče REJSTŘÍK AUTORŮ Bělušová Miroslava; Fiala Hynek, MUDr., Ph.D.; Fischer Václav, Ing.; Franěk Ondřej, MUDr.; Gřegoř Roman, MUDr.; Gutvirth Jaroslav, MUDr.; Havlíková Miloslava; Hlinomaz Ota, MUDr., CSc.; Honzík Martin; Humpl Lukáš, PhDr.; Jakeš Aleš, MUDr.; Jančata Bohdan; Jánský Petr, MUDr.; Kala Petr, MUDr., Ph.D.; Kaňkovská Karin, MUDr.; Kočí J., MUDr. Krtička Milan, MUDr., Ph.D.; Krygarová Radka; Kubalová Jana, MUDr.; Lang Ladislav; Mašek Michal, doc. MUDr., CSc.; Mezulianík René, MUDr.; Nestrojil Petr, MUDr., CSc.; Ondrová Hana, MUDr.; Palasová Helena, Bc.; Přecechtěl Radek, DiS; Sviták Roman; Škulec Roman, MUDr.; Štěpánková Dagmar, Bc.; Tothová Ludmila, MUDr.; Truhlář Anatolij, MUDr., FERC; Urbánek Pavel, MUDr., Ph.D.; Vaňatka Tomáš, MUDr.; Vidlák Michal, DiS; Zvolánek Rudolf, MUDr.; 12

13 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah: Zavedení transportních protokolů v léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku (STEMI) do praxe...14 Máme co zlepšit v přednemocniční péči o nemocného s akutním infarktem myokardu?...15 Může ještě nějak PNP přispět ke zlepšení výsledků péče o AIM v ČR?...16 Přednemocniční trombolýza - co je nového?...18 Mohou nemocní s plicní embolií profitovat z přednemocniční systémové trombolýzy?...19 Nejčastější chyby při kardiopulmonální resuscitaci...20 Ultrasonografické vyšetření v PNP u nemocných s dušností a bolestí na hrudi...21 Koho Bůh miluje, ten umírá mlád Nenechat se zmást úspěšnou terapií...23 Léčba arytmií v podmínkách PNP...24 Analýza souboru pacientů se závažnými monotraumaty a polytraumaty ošetřených v TC FN Brno v roce 2012 nejen z pohledu přednemočniční péče...26 Predikce aplikace masivního transfuzního protokolu a jeho praktické užití...27 Syndrom hypotenze v urgentní péči? Algoritmus postupu...28 Trakční dlaha v praxi...29 Penetrující poranění břicha a pánve kovovou tyčí - kasuistika...30 Rozpoznání náhlé zástavy oběhu (NZO) a zahájení telefonicky asistované neodkladné resuscitace u pacientů s NZO jako jeden z klíčových parametrů kvality práce ZOS...31 Společné operační středisko IZS, zkušenosti z dvouletého provozu...32 Nové zákony a jejich dopad na práci KOS ZZS MS kraje...33 Nález mrtvého těla z pohledu ZOS jak je to vlastně správně?...34 Informační centrum Záchranné služby MS kraje...35 Tísňová výzva a triáž u pacientů s traumaty...36 Výsledky TANR ZZS JMK v roce SPIS v roce Traumateam ČR opět v akci...39 Zásah složek IZS v tunelu...40 Evakuace nemocnice je někdo skutečně připraven?...41 Tvorba TP ZZS v roce Mysli globálne konaj lokálne-kazuistiky súčinnosti zložiek IZS v oblasti Plzeň jih...44 Bezpečná analgesie při těžké bolesti v přednemocniční péči (PNP)...45 Péče o dárce orgánů během transportu...46 Chladové trauma, zvláštnosti KPR u podchlazených...47 Akutní subglotická laryngitida...48 Systém vzdělávání zdravotníků - Jihočeská záchranná služba...49 Workshop č. 1 Porod v sanitě...50 Workshop č. 3 Když nejde zaintubovat, zajistit žílu a puls se ztrácí...51 Workshop č. 4 Setkání výjezdových skupin LZS /Specifika LZS jednotlivých regionů/

14 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Zavedení transportních protokolů v léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku (STEMI) do praxe Kala P. LF MU a FN Brno Primární PCI je v současnosti nejrychlejší a nejúčinnější léčbou pacientů se STEMI. V obecné rovině je indikována do 12 hod od vzniku příznaků v konkrétní rovině však o životě a smrti může rozhodnout každá minuta. Česká republika patří mezi země s nejlépe vytvořeným systémem péče o pacienty s AIM a je jednou z tzv. best-practice countries v evropské iniciative Stent for Life podporovaném Evropskou asociací PCI a Evropskou kardiologickou společností. Jedná se o iniciativu původně zaměřenou na zlepšení péče o pacienty s AIM pouze v evropských zemích, v současnosti je však tato iniciativa akceptována i v zemích jako je India a Čína a dalších. Časový faktor je při léčbě STEMI nebo AIM obecně zcela zásadní. Především v prvních 2-3 hodinách je totiž možné zachránit velkou část srdeční svaloviny před jejím nevratným odumřením a předejít tak následným komplikacím. V ČR je při více než 90% pacientů se STEMI léčených primární PCI prakticky nemožné zvýšit kvantitu naší péče, a proto je nutné se zaměřit na zvýšení její kvality. Jako nejdůležitější se jeví zkrácení časového intervalu od vzniku obtíží po dosažení tzv. reperfuze tzn. zprůchodnění infarktové tepny. Naše snaha je ovlivnit oba faktory, které se na tomto čase podílejí: 1) zdržení zaviněné pacientem a 2) zdržení zaviněné systémem zdravotní péče. Na pacienty je zaměřena edukační kampaň Jednej rychle.zachraň život jako součást Stent for Life v ČR (http://www.infarktneceka.cz/cz/), zlepšení sytému je pak závislé především na spolupráci Rychlé lékařské pomoci a non-stop primárních PCI center. Zavedení jednoduchých transportních protokolů do praxe a přesné sledování časů u konkrétních pacientů minimálně se STEMI je pro zlepšení naší péče zcela zásadní. Naším společným cílem musí být praktické naplnění doporučených postupů České a Evropské kardiologické společnosti a zkrácení času do poskytnutí primární PCI (10 min od příjezdu RLP k natočení 12-svodového EKG a tedy stanovení diagnózy STEMI; 90 min od příjezdu RLP k reperfuzi u většiny pacientů a 60 min u pacientů s rozsáhlým STEMI přední stěny a/nebo volajících RLP v prvních 2 hod). 14

15 SBORNÍK ABSTRAKT Máme co zlepšit v přednemocniční péči o nemocného s akutním infarktem myokardu? Hlinomaz O., Francek L. I. interní kardioangiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 15

16 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Může ještě nějak PNP přispět ke zlepšení výsledků péče o AIM v ČR? Urbánek P. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Péče o pacienty s AIM je v ČR jistě na vysoké úrovni a v počtu pacientů léčených PCI patříme mezi úplnou špičku ve světě. To však neznamená, že jsou výsledky po PCI u všech pacientů vždy skvělé, rozsah postižení myokardu je přímo úměrný délce působení ischémie, době od vzniku uzávěru do jejího odstranění na katetrizačním sále kardiocentra. Např. dříve zdravý pacient přijatý v katlabu za 90 minut od vzniku potíží měl již jen 25% ejekční frakci levé srdeční komory. Některé studie uvádí, že každých 30 minut prodloužení trvání ischemie zvyšuje 1 roční mortalitu relativně o 7,5% (p= 0,041). Oborné doporučení České kardiologické společnosti (ČKS) z roku 2009, Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST, přednemocniční trombolýzu (TL) indikuje jen v případě stanovení diagnózy do 2 hod od vzniku a při současném předpokladu transportu nad 90 min (ojedinělý souběh, kvůli kterému asi nikdo trombolytikum do výbavy nepořídí). Zdůvodněním tohoto postoje ČKS je dostatečný počet katlabů a malé vzdálenosti v ČR, což garantuje přijetí většiny pacientů právě do zmíněných 90 minut od stanovení diagnózy (jde však o dojem a nikoliv statisticky podložené tvrzení). My však víme, že transporty do kardiocentra přímo z místa zásahu jsou organizačně velice náročné, někdy ihned nerealizovatelné, ale především je hodně oblastí (jistě v každém kraji), kdy se objektivně nepodaří pacienta s AIM předat v kardiocentru do 90 minut od natočení diagnostického EKG. Zatím jsme transportní doby analyzovali ve 4 krajích a přibližně u 15 % pacientů byla transportní doba delší. Těmto stovkám a možná i tisícům pacientů však nemáme možnost nabídnout žádnou alternativní léčbu, jako např. zprůchodnění uzavřené tepny již v terénu přednemocničně podanou trombolýzou. Z dostupnosti trombolytika v PNP by navíc profitovali i pacienti s diagnostikovanou masivní plicní embolií, kde je včasná trombolýza jedinou léčebnou možností. Výše zmíněných 15% pacientů, kteří se dostávají do katlabu opožděně je realita, kterou tvůrci doporučených postupů z řad kardiologů odmítají akceptovat. Jejich pacient se nachází v optimálním světě, kde dosáhnout optimálních časů není problém, záchranná služba zasahuje však ve světě reálném. Doba bolest telefon je optimálně 10 minut, ale reálně 2-3 hodiny. Doufejme, že bude mít dobrý efekt nová edukační kampaň Jednej rychle., která je zaměřena na lepší informovanost pacientů. Doba telefon první kontakt se zdravotnickým personálem, optimálně by měl být lékař na místě do 15 (20) minut od zavolání. V mnoha případech je limitní nikoliv vzdálenost, ale nalezení konkrétního popisného čísla ať již sídlištích či v obcích a třeba v noci. Místem zásahu je myšlen adresní bod, pokud však pacient bydlí v 5 poschodí bez výtahu, či nelze přes zamčené domovní dveře do domu proniknout, doba do fyzického kontaktu se prodlužuje. Vyšetření a léčba nemocného na místě by neměla trvat déle jak 15 minut, avšak jedině pokud sedí pacient připraven, do půl pasu obnažen a oholen, u dveří. Pokud je však 16

17 SBORNÍK ABSTRAKT vyprošťován ze záchodu bytového jádra, zpocený a bez nachystané žilní linky, může se doba ošetřování na místě zásahu dosti protáhnout, a to zcela objektivně a doložitelně. Doprava do nemocnice optimálně 15 až 20 minut, toto časové doporučení se jeví jako nejproblematičtější, vychází z pouhé aproximace (15 minut tam, tak 15 minut zpět). Když pomineme, že jízda s pacientem musí být šetrná a tudíž výrazně pomalejší, pak největším omylem je předpoklad, že posádky vyjíždí z nemocnice kam se i vrací. Výjezdová stanoviště jsou plošně rozmístěna ve spádové oblasti a rychlost transportu závisí i na síti a stavu komunikací. Nikde není započítána doba transportu (přenášení) pacienta, mnohdy velice komplikovaného, z bytu (zahrady a pod) do sanity a příprava na transport. Také vyložení a vnitronemocniční transport mnohde není bezproblémový a časově zanedbatelný. Doba telefon katetrizační sál < 60 minut je dosažitelná prakticky jen v okruhu do 20 km od kakterizačního centra, z nejvzdálenějších oblastí jednotlivých krajů pak může být i doba < 120 minut, bez ohledu na kvalitu organizace PNP, problém. Závěr Připusťme, že objektivně existuje skupina pacientů s AIM (15%), kterou nejsme schopni vyřešit cestou p-pci do 120 minut, a kterým tudíž nemůžeme nabídnout žádné srovnatelné ošetření. Připustíme-li dále, že facilitace PCI přednemocničně podanou trombolýzou by neměla v těchto případech za úkol zlepšovat výsledky intervence, ale šlo by pouze o nouzové řešení a záchranu části myokardu těchto pacientů. Pak pokud se ptáme, zda můžeme ještě nějak PNP přispět ke zlepšení výsledků péče o AIM v ČR? Tak já se domnívám, že v konkrétních případech jedině přednemocničně podanou trombolýzou! 17

18 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Přednemocniční trombolýza - co je nového? Jánský P. Fakultní nemocnice v Motole 18

19 SBORNÍK ABSTRAKT Mohou nemocní s plicní embolií profitovat z přednemocniční systémové trombolýzy? Škulec R. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 19

20 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Nejčastější chyby při kardiopulmonální resuscitaci Truhlář A. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 20

21 SBORNÍK ABSTRAKT Ultrasonografické vyšetření v PNP u nemocných s dušností a bolestí na hrudi Škulec R. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Beroun Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní oddělení Nemocnice Beroun Jessenia a.s., Beroun Jednou z indikací ultrasonografie (USG) hrudníku v přednemocniční neodkladné péči (PNP) jsou dušnost a bolest na hrudi. Nezřídka se tyto příznaky vyskytují společně. Existují dva definované protokoly USG vyšetření hrudníku: BLUE: Bedside lung Ultrasound in Emergency, protokol k vyšetření plic, FATE: Focus-assessed Transthoracic Echocardiography, protokol k vyšetření srdce. Uvedené protokoly shrnují cílené racionální postupy, které neslouží k popisnému vyšetření nitrohrudních orgánů, ale k rychlému posouzení přítomnosti či nepřítomnosti závažných nálezů (tabulka 1). Tabulka 1. Základní hodnocené struktury během urgentního USG hrudníku v PNP a jejich popis. HODNOCENÁ STRUKTURA HODNOCENÝ PARAMETR VÝSLEDEK VYŠETŘENÍ levá komora srdeční systolická funkce normální funkce snížená funkce pravá komora srdeční velikost normální dilatovaná zkolabovaná perikard tekutina v perikardu žádná přítomna tamponáda dolní dutá žíla rozměr respirační variace normální dilatovaná zkolabovaná ano - ne pleura pneumotorax tekutina v pleurální dutině přítomen nepřítomen přítomna nepřítomna plíce infiltrace linie typu A linie typu B přítomna nepřítomna CHOPN, astma bronchiale, plicní embolie plicní edém Pomocí vyšetření můžeme odhalit anebo vyloučit: dysfunkci levé komory srdeční, plicní edém, akutní cor pulmonale, pneumonii, resp. infiltraci plíce perikardiální výpotek a srdeční tamponádu, pleurální výpotek a hypovolemii, pneumotorax. Vyšetření lze realizovat během 2 3 minut a v klinickém kontextu tvoří přidanou hodnotu k základnímu fyzikálnímu vyšetření a dvanáctisvodovému EKG. Jeho výsledek může jako nezávislý prediktor ovlivnit upřesnění diagnózy, akutní léčbu v PNP i směřování transportu. V prezentaci bude uvedena aktuální analýza souboru provedených vyšetření a zajímavé kazuistiky. 21

22 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Koho Bůh miluje, ten umírá mlád... Mezulianík R. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Život ohrožující arytmie jsou u mladých lidí poměrně vzácné nicméně je třeba na ně myslet zejména na úrovni přijímání tísńové výzvy. Prezentuji 2 kasuistiky: mladou ženu s primární fibrilací komor s nezastupitelnou úlohou telefonicky asistované resuscitace a druhou se symtomatickou bradyarytmií. 22

23 SBORNÍK ABSTRAKT Nenechat se zmást úspěšnou terapií Zvolánek R. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Je nutné vždy věnovat významnou pozornost při vyšetření pacienta i drobnostem, které nás mohou svést na diagnostické a následně terapeutické scestí. V přednášce je zmíněn případ, kdy pouze důslednost při vyšetření neohrozila zdraví pacienta a to i poté, co byla pacientova odezva na původní medikaci uspokojivá, aniž by ta řešila základní problém. Za aktivně a úspěšně zaléčenou hyperventilací se skrýval akutní infarkt myokardu s netypickou klinikou. 23

24 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Léčba arytmií v podmínkách PNP Jakeš A. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. l. rozdělení arytmií z hlediska potřeb lékaře /SZP/ v PNP závažné, život ohrožující? nutno řešit ihned potenciálně závažné? někdy netřeba řešit nezávažné - neřešit nebo nechat řešení na nemocnice nebo odborné ambulance 2. tachykardie - komorová - nejzávažnější, řešit ihned zvážit provedení výboje /vždy analgosedace, nejlépe Sufenta + Midazolam! / méně efektivní - medikamentosně / Cordarone/ paroxysmální supraventrikulární pokus o medikamentosní řešení by se měl provést vždy, zvláště při vyšších frekvencích, lék 1. volby Rytmonorm při neúspěchu medikamentosní léčby zkusit vagové manévry, dop. Valsalvův neúspěšná terapie + závažný stav pacienta výboj /analgosedace!/ slušný celkový stav bez oběhového selhávání pouze monitorovat 3. bradykardie velmi důležité je rozlišení sinusová zjistit základní příčinu a řešit tuto se štíhlými komplexy - léčba Atropinem ve standardní dávce, neúčinná nebo - se širokými komplexy - lze zkusit Atropin v max. vagolytické dávce 3mg, ale lépe zevní stimulace varianta kont. Isoprenalin pokud pacient nejeví známek oběhového selhávání, v terénu nestimulujeme při zavedení zevní stimulace je nutná opět analgosedace! 4. nepravidelná akce fibrilaci síní v terénu neřešíme, je-li frekvence komor uspokojivá v případě rychlé odpovědi komor léčíme nejlépe Cordaronem pokud má pacient FS poprvé, vždy odesíláme k hospitalizaci komorové extrasystoly? jsou potenciálně nebezpečné při ischemii myokardu /AIM, NAP, obecně při bolestech na hrudi/, v těchto případech je nutné je řešit? Cordarone KES u mladých jedinců bez známek koronární ischemie? benigní, řešíme anxiolytiky 4. závěr? v PNP je nutno odlišit závažnost nebo potenciální závažnost arytmie, v těchto případech vždy monitorovat a léčit, rychle, aktivně a racionálně 24

25 SBORNÍK ABSTRAKT léčbu je často lepší ponechat na zdrav, zařízení, pokud pacient nejeví známky oběhového selhávání? někdy je méně více benigní arytmie neřešit nebo pouze podat anxiolytika, vždy je ale nutné pacientovi stav vysvětlit s pochopením jeho potíží vždy je lépe předvídat komplikace a být na ně připraven/monitorace, zajištění i.v. přístupu/ než improvizovat ve složité situaci cave kombinace antiarytmik, v praxi nejčastější verapamil + beta blokátory? pokud se rozhodneme léčit paroxysmální SVT Isoptinem, vždy musíme zjistit, zda pacient neužívá beta blokátor /platí i obráceně!/ 25

26 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Analýza souboru pacientů se závažnými monotraumaty a polytraumaty ošetřených v TC FN Brno v roce 2012 nejen z pohledu přednemočniční péče Krtička M., Ira D., Mašek M., Plánka L., Švancara J. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno Autoři přednášky na základě analýzy Úrazového registru České republiky hodnotí soubor pacientů s ISS 16 ošetřených v roce 2012 v traumacentru FN Brno. Hodnotí základní indikátory kvality poskytované péče nejen v části přednemocniční fáze ošetření, ale také během hospitalizace, získané výsledky porovnávají s indikátory kvality poskytované péče z německého úrazového registru. 26

27 SBORNÍK ABSTRAKT Predikce aplikace masivního transfuzního protokolu a jeho praktické užití Kočí J. 27

28 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Syndrom hypotenze v urgentní péči? Algoritmus postupu Sviták R. 1,2, Bosman R. 2, Mach R. 1 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 1 Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice Plzeň 2 Hypotenze je častým symptomerm v přednemocniční neodkladné péči (PNP), na urgentních příjmech, operačních sálech a odděleních intenzivní péče. Včasná diagnostika, určení příčiny a správně vedená léčba jsou předpokladem prevence tkáňové hypoperfúze. Pokles krevního tlaku o mmhg oproti výchozí hodnotě, pokles systolického krevního tlaku pod 90 mmhg nebo středního tlaku pod 60 mmhg jsou nejčastěji uváděny jako hodnoty pro definici hypotenze. Hypotenze vzniká v důsledku nízkého srdečního výdeje a/nebo nízké periferní cévní rezistence (MAP = CO x SVR), nízký srdeční výdej je spojen s nedostatečnou dodávkou kyslíku tkáním (DO2 = CO x CaO2). Spotřeba kyslíku tkáněmi je udržována přes snížení D02, zvýšenou extrakci kyslíku do určitého bodu (kritický práh D02), při dalším snižování dodávky kyslíku dochází již ke snížení spotřeby, nedostatečné tvorbě energie aerobní cestou, nadprodukci laktátu se všemi důsledky. Příčiny hypotenze: 1. snížení plnění myokardu krví (hypovolémie, obstrukce krevního průtoku. 2. snížení kontraktility myokardu (kardiogenní). 3. snížení periferní cévní rezistence (vazodilatace). Základní monitorace u pacientů se syndromem hypotenze v PNP: klinické známky tkáňové perfúze, tepová frekvence, krevní tlak, EKG, dechová frekvence, SpO2, krevní plyny, hladina laktátu. U nemocného s hypotenzí je základním prvotním postupem oxygenoterapie (s cílem SpO %) a podání tekutin (zvýšení intravaskulárního objemu) s výjimkou situace těžkého levostranného srdečního selhání. První doporučenou dávkou je podání objemu ml/kg tělesné hmotnosti krystaloidního roztoku. U nemocných s krvácením a penetrujícím traumatem je akceptovatelným postupem tzv.?permisivní hypotenze? s udržením systolického krevního tlaku na mmhg a urychleným řešením příčiny krvácení. V případě přetrvávající hypotenze je nutné zvážit: je nálož tekutin dostatečná? odpovídá ztrátám tekutin při hypovolémii? Při perzistující hypotenzi a obnovení intravaskulárního objemu je nutné použít vazopresory ke zvýšení cévního tonu a/nebo inotropní látky ke zvýšení kontraktility myokardu. Vazopresory a inotropika jsou indikovány při nedostatečné reakci na volumoterapii k udržení perfúzního krevního tlaku, lékem volby u nemocných v PNP je noradrenalin. Nemocní v hypotenzi představují rizikovou skupinu s možností progrese do šoku a ireverzibilního orgánového selhání. Včasná a intenzivní terapeutická intervence musí být vždy imperativem. Hlavním cílem terapie je zvrat klinických a laboratorních známek periferní tkáňové hypoperfúze co nejdříve jako klíčový předpoklad dosažení co nejlepšího klinického výsledku. 28

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

Urgentní medicína 2014

Urgentní medicína 2014 20let odborné společnosti PNP UM a MK Clarion Congress Hotel Ostrava **** 7. 9. 10. 2014 Urgentní medicína 2014 Program Úterý 7. 10. 2014 Workshop sonografie 13 16 hod. Sál Silver Workshop sonografie 17

Více

Urgentní medicína 2013

Urgentní medicína 2013 15. výročí oboru urgentní medicíny 10 let ZZS Moravskoslezského kraje Park Inn by Radisson Ostrava 8. 10. 10. 2013 Urgentní medicína 2013 1 Program Úterý 8. 10. 2013 Konferenční sál Sophora Workshop na

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Urgentní medicína 2015

Urgentní medicína 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava **** 6. 8. 10. 2015 Urgentní medicína 2015 1 Program Úterý 6. 10. 2015 Workshopy Intraoseální inzerce dospělí a děti teorie i praxe 13.00 15.00 sál Gold Intraoseální inzerce

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně X. ročník konference Medicína katastrof 28. a 29. listopadu 2013, Univerzita Hradec Králové Pavel Urbánek ZZS Jihomoravského kraje Brno, 23.5.201, hlášení 19,19 hod

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno

Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Mechanizmus civilní ochrany ES Vytvoření mechanizmu civilní ochrany ES - rozhodnutí rady ES ze dne 8. listopadu 2007 Obecný

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

Organizace humanitární mise po zemětřesení v Nepálu

Organizace humanitární mise po zemětřesení v Nepálu Organizace humanitární mise po zemětřesení v Nepálu Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Cvičení MODEX FALCK Cvičení MODEX FALCK Zemětřesení Nepál Zemětřesení Nepál

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Sviták R. 1,2, Chytra I. 2, Bosman R. 2, Beneš J. 2, Kasal E. 2,

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR ANALÝZA POLYTRAUMAT U DOSPĚLÝCH ZA ROK 2009 a 2010 Ševčík P, Plánka L, Gál P, Švancara J, Dušek L, Krtička M FN Brno a LF MU Brno - KARIM, KDCHOT,

Více

Úrazová nemocnice v Brně. VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013. Brno, 7. 8. února 2013 PROGRAM. www.meka-brno.

Úrazová nemocnice v Brně. VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013. Brno, 7. 8. února 2013 PROGRAM. www.meka-brno. Úrazová nemocnice v Brně VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013 Brno, 7. 8. února 2013 PROGRAM www.meka-brno.cz KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI

Více

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Nestrojil P., Slavíková L., Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno KS MEKA OBKŘ TC FN Brno Traumateam ČR modul č. 7 -Rozhodnutí komise EU - Euratom

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 www.fnplzen.cz Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF -zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové Ing. Miloslav Beneš benesm@fnplzen.cz

Více

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Celostátní konference -Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Část 3.1. Plán krizové připravenosti Ing. Marika Bejdáková prosinec 2014 Modul 3.

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

Specifika práce záchranáře na posádce LZZS. Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka.

Specifika práce záchranáře na posádce LZZS. Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka. Specifika práce záchranáře na posádce LZZS Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka.eu VII. Pelhřimovský podvečer 21. -22. 10. 2011 Podmínky výkonu

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA KLINIKA TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ A REHABILITACE LF MU KATEDRA FYZIOTERAPIE LF MU A FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ POŘÁDAJÍ VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 2. 3. října 2015 Mikulov,

Více

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008 Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK Hradec Králové 27.11.2008 MUDr. Jaroslav Valášek,MUDr.Jiří Danda, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz ZZSHMP-ÚSZS Význam traumamanagementu

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění Středa 13. února 12.00 20.00 hod. 12.00 20.00 hod. 17.00 hod. 18.00 19.00 hod. 18.00 19.00 hod. 19.00 21.00 hod. Registrace Instalace doprovodné výstavy,

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP Doporučený postup ZZS při řešení HPZ Správné vyhodnocení tísňové výzvy a vyslání

Více

Medicína katastrof Brno 2014

Medicína katastrof Brno 2014 www.fnplzen.cz Medicína katastrof Brno 2014 6. února 2014 IX. Mezinárodní kongres Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče Co nám zákon přinesl, aneb opravdu šok pro nemocnici? Ing.

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

MULTICENTRICKÁ STUDIE EUROCALL ANEB ZAPOMENUTÝ ČLÁNEK ŘETĚZCE PŘEŽITÍ PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

MULTICENTRICKÁ STUDIE EUROCALL ANEB ZAPOMENUTÝ ČLÁNEK ŘETĚZCE PŘEŽITÍ PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta vhradci Králové, Fakultní

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Modul 6 Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení

Modul 6 Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 6 Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. prosinec

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace TŘÍDÍCÍ KARTA PRO LÉKAŘSKÉ TŘÍDĚNÍ PŘI HROMADNÉM POSTIŽENÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP TŘÍDÍCÍ KARTA jednotná třídící = důležitý

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Spolupráce lékařů ÚN Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý KPR ve specifických situacích Vladimír Černý Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.

Více

Program. Hladík M., Trávníček B., Olosová A., Baghtary A., Dvořák P. FNsP Ostrava Can't intubate, can't ventilate

Program. Hladík M., Trávníček B., Olosová A., Baghtary A., Dvořák P. FNsP Ostrava Can't intubate, can't ventilate urgentní medicíny Program Program Středa 8.11.2006 8.45 Zahájení konference Úvodní blok Mason M.A. Dr., Suffolk, Anglie / 45min. LMA DEVICES IN PRESHOSPITAL CARE Hladík M., Trávníček B., Olosová A., Baghtary

Více

Modul 5 - Využití informačních technologií pro oblast krizového řízení ve zdravotnickém zařízení

Modul 5 - Využití informačních technologií pro oblast krizového řízení ve zdravotnickém zařízení Celostátní konference -Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 5 - Využití informačních technologií pro oblast krizového řízení ve zdravotnickém zařízení Ing. Monika Kudrlová prosinec 2014 Základní

Více

Role Koordinačního střediska. při mimořádných událostech

Role Koordinačního střediska. při mimořádných událostech Role Koordinačního střediska medicíny katastrof a SPIS při mimořádných událostech Mgr. Renata Valentová MUDr. Petr nestrojil, CSc. FN Brno KS MEKA Koordinační středisko medicíny katastrof ve FN Brno -

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Zpráva o činnosti výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP v období 2007 2010 Vzhledem k

Více

KPR a prognozování. Praha 2011

KPR a prognozování. Praha 2011 Praha 2011 KPR a prognozování Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

DIAGNÓZA PLICNÍ EMBOLIE SE NEMŮŽE LIŠIT Z POHLEDU LÉKAŘE UM A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ

DIAGNÓZA PLICNÍ EMBOLIE SE NEMŮŽE LIŠIT Z POHLEDU LÉKAŘE UM A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Část 3.5. Evakuační plán MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. prosinec 2014 Modul 3. Krizová

Více

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Správné vedení KPCR Karel Cvachovec KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Řetězec přežití Motto: každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. 1 2 3 4 1. Prevence a časná dg. 2. Ihned zahájit

Více

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka FVZ UO Hradec Králové } Dostatečné množství dostupných zdrojů nejenom na místě MU Lidé Materiál Transportní prostředky } Rychlost poskytnutí pomoci

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více