12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče"

Transkript

1

2 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. pořádají 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Mikulov, dubna 2013

3 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Programový výbor konference Předseda programového výboru MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Členové programového výboru MUDr. Roman Gřegoř Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Ing. Naděžda Knězková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. MUDr. Jana Kubalová Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno JUDr. Pavel Müller ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Interní kardiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno MUDr. Rudolf Zvolánek Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Hlavní témata konference Kardiologie a resuscitace Traumatologie a UP Operační střediska ZZS a nemocnic, vzájemná komunikace, SW řízení MEKA - krizová připravenost ZZS a nemocnic SPIS Varia Organizační garant konference SYMMA, spol. s r.o. Aleš Martinek Kounicova 13, Brno Tel., Fax:

4 ČASOVÝ PLÁN KONFERENCE 3. dubna hod Registrace účastníků 4. dubna hod Registrace účastníků hod Zahájení konference hod Přednáškový blok I. Kardiologie v PNP a časné NNP I hod Coffee break hod Přednáškový blok II. Kardiologie v PNP a časné NNP II hod Oběd hod Přednáškový blok III. Časná NNP na UP a TC hod Coffee break hod Přednáškový blok IV. Operační střediska ZZS WORKSHOP hod Ultrasonografie v přednemocniční péči hod Společenský večer 5. dubna hod Registrace účastníků hod Přednáškový blok V. MEKA a SPIS hod Coffee break hod Přednáškový blok VI. Varia hod Oběd WORKSHOP hod SPIS v roce hod Porod v sanitě hod Když nejde zaintubovat, zajistit žílu a puls se ztrácí hod Setkání výjezdových skupin LZS /Specifika LZS jednotlivých regionů/

5 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 4. dubna hod Registrace účastníků hod Zahájení konference hod Přednáškový blok I. Kardiologie v PNP a časné NNP I. Předsedající: Hlinomaz O., Jánský P., Kala P., Urbánek P. 1. Kala P.: Zavedení transportních protokolů v léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku (STEMI) do praxe 2. Hlinomaz O., Francek L.: Máme co zlepšit v přednemocniční péči o nemocného s akutním infarktem myokardu? 3. Urbánek P.: Může ještě nějak PNP přispět ke zlepšení výsledků péče o AIM v ČR? 4. Jánský P.: Přednemocniční trombolýza - co je nového? 5. Škulec R.: Mohou nemocní s plicní embolií profitovat z přednemocniční systémové trombolýzy? Diskuze hod Coffee break hod Přednáškový blok II. Kardiologie v PNP a časné NNP II. Předsednictvo: Škulec R., Truhlář A., Zvolánek R. 1. Truhlář T.: Nejčastější chyby při kardiopulmonální resuscitaci 2. Škulec R.: Ultrasonografické vyšetření v PNP u nemocných s dušností a bolestí na hrudi 3. Mezulianík R.: Koho Bůh miluje, ten umírá mlád Zvolánek R.: Nenechat se zmást úspěšnou terapií 5. Jakeš A.: Léčba arytmií v podmínkách PNP Diskuze hod Oběd

6 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 4. dubna hod Přednáškový blok III. Časná NNP na UP a TC Předsednictvo: Hubáček P., Mašek M., Nestrojil P. 1. Krtička M., Ira D., Mašek M., Plánka L., Švancara J.: Analýza souboru pacientů se závažnými monotraumaty a polytraumaty ošetřených v TC FN Brno v roce 2012 nejen z pohledu přednemočniční péče 2. Kočí J.: Predikce aplikace masivního transfuzního protokolu a jeho praktické užití 3. Sviták R., Bosman R., Mach R.: Syndrom hypotenze v urgentní péči? algoritmus postupu 4. Mašek M., Mach P., Ruber V.: Trakční dlaha v praxi 5. Nestrojil P.: Penetrující poranění břicha a pánve kovovou tyčí Diskuze hod Coffee break hod Přednáškový blok IV. Operační střediska ZZS Předsednictvo: Nestrojil P., Zvolánek R. 1. Franěk O.: Rozpoznání náhlé zástavy oběhu (NZO) a zahájení telefonicky asistované neodkladné resuscitace u pacientů s NZO jako jeden z klíčových parametrů kvality práce ZOS 2. Gřegoř R., Jančata B., Lang L., Sovinský S.: Společné operační středisko IZS, zkušenosti z dvouletého provozu 3. Jančata B.: Nové zákony a jejich dopad na práci KOS ZZS MS kraje 4. Franěk O: Nález mrtvého těla z pohledu ZOS jak je to vlastně správně? 5. Lang L.: Informační centrum Záchranné služby MS kraje 6. Ondrová H. Tísňová výzva a triáž u pacientů s traumaty 7. Bělušová M., Gregorovič Z. Výsledky TANR ZZS JMK v roce 2012 Diskuze hod Společenský večer na zámku Mikulov

7 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 4. dubna 2013 WORKSHOP hod Škulec R.: Ultrasonografie v přednemocniční péči ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 5. dubna hod Přednáškový blok V. MEKA a SPIS Předsednictvo: Gutwirth J., Urbánek P. 1. Humpl L.: SPIS v roce Nestrojil P., Valentová R., Slavíková L., Koloušková K.: Traumateam ČR opět v akci 3. Zvolánek R.: Zásah složek IZS v tunelu 4. Urbánek P.: Evakuace nemocnice je někdo připraven? 5. Fischer V.: Tvorba TP ZZS v roce 2013 Diskuze hod Coffee break hod Přednáškový blok VI. Varia Předsednictvo: Gutvirth J., Urbánek P. 1. Gutvirth J.: Bezpečná analgesie při těžké bolesti v přednemocniční péči (PNP) 2. Fiala H., Kaňkovská K.: Péče o dárce orgánů během transportu 3. Štěpánková D.: Chladové trauma, zvláštnosti KPR u podchlazených 4. Tothová L., Sviták R.: Akutní subglotická laryngitida Diskuze hod Závěr konference hod Oběd 7

8 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 5. dubna 2013 POSTEROVÁ SEKCE 1. Krygarová R. Gutvirth J.: Systém vzdělávání zdravotníků - Jihočeská záchranná služba WORKSHOPY hod Workshop č. 1 Porod v sanitě Nácvik porodu v sanitě: sanita na parkovišti u hotelu Vedoucí workshopu: MUDr. Tomáš Vaňatka lektoři: Miloslava Havlíková, Bc. Helena Palasová Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina hod Workshop č. 2 SPIS v roce 2012 Vedoucí workshopu a přednášející: PhDr. Lukáš Humpl Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Program workshopu aktuální informace k problematice SPIS práce s kazuistikami peerů specifické potřeby v rámci SPIS v přednemocniční a nemocniční péči JMK aktuální úkoly peerů SPIS v JMK praktický nácvik poskytování peer podpory hod Workshop č. 3 - Když nejde zaintubovat, zajistit žílu a puls se ztrácí praktické nácviky Vedoucí workshopu: MUDr. Jana Kubalová PREZENTACE 1. Zajištění dýchacích cest v PNP, indikace, kompetence, komplikace, alternativní pomůcky Truhlář A. 2. Chirurgické zajištění dýchacích cest koniotomie, koniopunkce, B. A. C. T. Otáhal M. 3. Intraoseální přístup do cévního řečiště, indikace, provedení Kubalová J. 8

9 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 5. dubna Intranasální aplikace léků Gutvirth J. 5. Zástava masívního končetinového poranění, časné použití pánevní fixace a trakční dlahy Duchoň J. Praktický nácvik: probíhá po ukončení prezentací, na 4 stanovištích 1. Použití laryngeálních masek typ Fastrach, Supreme, další alternativní pomůcky Koníčková J. 2. Chirurgické zajištění dýchacích cest bougie asistovaná koniotomie, quick trach, minitrach Otáhal M. 3. Alternativní zajištění cévního vstupu a podání léků - instraoseální přístup EZ-IO, provedení, místa zavedení Kubalová J. 4. Použití turniketů, pánevní fixace a extenční dlahy a krční dlahy indikace a timing nasazení Duchoň J hod Minisymposium: Setkání výjezdových skupin LZS /Specifika LZS jednotlivých regionů/ Vedoucí minipanelu: Jakubů M. 1. Kryštof 04 Jakubů M. 2. Letecká záchranná služba Hradec Králové - Kryštof 6 Honzík M. 3. Spolupráce LZZS s pozemní záchrannou službou Přecechtěl R. 4. LZZS Kraje Vysočina - Kryštof 12 Vidlák M. 9

10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo konání Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov Registrační poplatky Lékaři do Kč 1400,- od Kč 1 600,- na místě Kč 1800,- NLZP do Kč od Kč 1 300,- na místě Kč 1500,- V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd dne a 5. 4., vstupenka na společenský večer, kongresové materiály a DPH. Registrace účastníků 3. dubna hod 4. dubna hod 5. dubna hod Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy. Parkování Možnost parkování v areálu hotelu Galant. Počet parkovacích míst je omezen. Konferenční materiály Při registraci obdržíte jmenovku a konferenční set. Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference u registrace účastníků. Obědy Obědy formou buffet se vydávají v hotelové restauraci dne 4. dubna 2013 od do hod a dne 5. dubna 2013 od do hod. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. Stravenky na oběd obdržíte při registraci účastníků. Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Společenský večer Společenský večer formou rautu se koná dne 4. dubna 2013 na zámku Mikulov. Vstupenku na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků. INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Konferenční technika dataprojektor PC laserové ukazovátko vč. bezdrátové myši Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále. Prezentace Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD/DVD nebo USB Flash disku. 10

11 SBORNÍK ABSTRAKT SBORNÍK ABSTRAKT 12. BRNĚNSKÉ DNY PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE dubna 2013 ABSTRAKTA NEPROŠLA JAZYKOVOU ÚPRAVOU 11

12 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče REJSTŘÍK AUTORŮ Bělušová Miroslava; Fiala Hynek, MUDr., Ph.D.; Fischer Václav, Ing.; Franěk Ondřej, MUDr.; Gřegoř Roman, MUDr.; Gutvirth Jaroslav, MUDr.; Havlíková Miloslava; Hlinomaz Ota, MUDr., CSc.; Honzík Martin; Humpl Lukáš, PhDr.; Jakeš Aleš, MUDr.; Jančata Bohdan; Jánský Petr, MUDr.; Kala Petr, MUDr., Ph.D.; Kaňkovská Karin, MUDr.; Kočí J., MUDr. Krtička Milan, MUDr., Ph.D.; Krygarová Radka; Kubalová Jana, MUDr.; Lang Ladislav; Mašek Michal, doc. MUDr., CSc.; Mezulianík René, MUDr.; Nestrojil Petr, MUDr., CSc.; Ondrová Hana, MUDr.; Palasová Helena, Bc.; Přecechtěl Radek, DiS; Sviták Roman; Škulec Roman, MUDr.; Štěpánková Dagmar, Bc.; Tothová Ludmila, MUDr.; Truhlář Anatolij, MUDr., FERC; Urbánek Pavel, MUDr., Ph.D.; Vaňatka Tomáš, MUDr.; Vidlák Michal, DiS; Zvolánek Rudolf, MUDr.; 12

13 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah: Zavedení transportních protokolů v léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku (STEMI) do praxe...14 Máme co zlepšit v přednemocniční péči o nemocného s akutním infarktem myokardu?...15 Může ještě nějak PNP přispět ke zlepšení výsledků péče o AIM v ČR?...16 Přednemocniční trombolýza - co je nového?...18 Mohou nemocní s plicní embolií profitovat z přednemocniční systémové trombolýzy?...19 Nejčastější chyby při kardiopulmonální resuscitaci...20 Ultrasonografické vyšetření v PNP u nemocných s dušností a bolestí na hrudi...21 Koho Bůh miluje, ten umírá mlád Nenechat se zmást úspěšnou terapií...23 Léčba arytmií v podmínkách PNP...24 Analýza souboru pacientů se závažnými monotraumaty a polytraumaty ošetřených v TC FN Brno v roce 2012 nejen z pohledu přednemočniční péče...26 Predikce aplikace masivního transfuzního protokolu a jeho praktické užití...27 Syndrom hypotenze v urgentní péči? Algoritmus postupu...28 Trakční dlaha v praxi...29 Penetrující poranění břicha a pánve kovovou tyčí - kasuistika...30 Rozpoznání náhlé zástavy oběhu (NZO) a zahájení telefonicky asistované neodkladné resuscitace u pacientů s NZO jako jeden z klíčových parametrů kvality práce ZOS...31 Společné operační středisko IZS, zkušenosti z dvouletého provozu...32 Nové zákony a jejich dopad na práci KOS ZZS MS kraje...33 Nález mrtvého těla z pohledu ZOS jak je to vlastně správně?...34 Informační centrum Záchranné služby MS kraje...35 Tísňová výzva a triáž u pacientů s traumaty...36 Výsledky TANR ZZS JMK v roce SPIS v roce Traumateam ČR opět v akci...39 Zásah složek IZS v tunelu...40 Evakuace nemocnice je někdo skutečně připraven?...41 Tvorba TP ZZS v roce Mysli globálne konaj lokálne-kazuistiky súčinnosti zložiek IZS v oblasti Plzeň jih...44 Bezpečná analgesie při těžké bolesti v přednemocniční péči (PNP)...45 Péče o dárce orgánů během transportu...46 Chladové trauma, zvláštnosti KPR u podchlazených...47 Akutní subglotická laryngitida...48 Systém vzdělávání zdravotníků - Jihočeská záchranná služba...49 Workshop č. 1 Porod v sanitě...50 Workshop č. 3 Když nejde zaintubovat, zajistit žílu a puls se ztrácí...51 Workshop č. 4 Setkání výjezdových skupin LZS /Specifika LZS jednotlivých regionů/

14 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Zavedení transportních protokolů v léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku (STEMI) do praxe Kala P. LF MU a FN Brno Primární PCI je v současnosti nejrychlejší a nejúčinnější léčbou pacientů se STEMI. V obecné rovině je indikována do 12 hod od vzniku příznaků v konkrétní rovině však o životě a smrti může rozhodnout každá minuta. Česká republika patří mezi země s nejlépe vytvořeným systémem péče o pacienty s AIM a je jednou z tzv. best-practice countries v evropské iniciative Stent for Life podporovaném Evropskou asociací PCI a Evropskou kardiologickou společností. Jedná se o iniciativu původně zaměřenou na zlepšení péče o pacienty s AIM pouze v evropských zemích, v současnosti je však tato iniciativa akceptována i v zemích jako je India a Čína a dalších. Časový faktor je při léčbě STEMI nebo AIM obecně zcela zásadní. Především v prvních 2-3 hodinách je totiž možné zachránit velkou část srdeční svaloviny před jejím nevratným odumřením a předejít tak následným komplikacím. V ČR je při více než 90% pacientů se STEMI léčených primární PCI prakticky nemožné zvýšit kvantitu naší péče, a proto je nutné se zaměřit na zvýšení její kvality. Jako nejdůležitější se jeví zkrácení časového intervalu od vzniku obtíží po dosažení tzv. reperfuze tzn. zprůchodnění infarktové tepny. Naše snaha je ovlivnit oba faktory, které se na tomto čase podílejí: 1) zdržení zaviněné pacientem a 2) zdržení zaviněné systémem zdravotní péče. Na pacienty je zaměřena edukační kampaň Jednej rychle.zachraň život jako součást Stent for Life v ČR (http://www.infarktneceka.cz/cz/), zlepšení sytému je pak závislé především na spolupráci Rychlé lékařské pomoci a non-stop primárních PCI center. Zavedení jednoduchých transportních protokolů do praxe a přesné sledování časů u konkrétních pacientů minimálně se STEMI je pro zlepšení naší péče zcela zásadní. Naším společným cílem musí být praktické naplnění doporučených postupů České a Evropské kardiologické společnosti a zkrácení času do poskytnutí primární PCI (10 min od příjezdu RLP k natočení 12-svodového EKG a tedy stanovení diagnózy STEMI; 90 min od příjezdu RLP k reperfuzi u většiny pacientů a 60 min u pacientů s rozsáhlým STEMI přední stěny a/nebo volajících RLP v prvních 2 hod). 14

15 SBORNÍK ABSTRAKT Máme co zlepšit v přednemocniční péči o nemocného s akutním infarktem myokardu? Hlinomaz O., Francek L. I. interní kardioangiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 15

16 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Může ještě nějak PNP přispět ke zlepšení výsledků péče o AIM v ČR? Urbánek P. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Péče o pacienty s AIM je v ČR jistě na vysoké úrovni a v počtu pacientů léčených PCI patříme mezi úplnou špičku ve světě. To však neznamená, že jsou výsledky po PCI u všech pacientů vždy skvělé, rozsah postižení myokardu je přímo úměrný délce působení ischémie, době od vzniku uzávěru do jejího odstranění na katetrizačním sále kardiocentra. Např. dříve zdravý pacient přijatý v katlabu za 90 minut od vzniku potíží měl již jen 25% ejekční frakci levé srdeční komory. Některé studie uvádí, že každých 30 minut prodloužení trvání ischemie zvyšuje 1 roční mortalitu relativně o 7,5% (p= 0,041). Oborné doporučení České kardiologické společnosti (ČKS) z roku 2009, Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST, přednemocniční trombolýzu (TL) indikuje jen v případě stanovení diagnózy do 2 hod od vzniku a při současném předpokladu transportu nad 90 min (ojedinělý souběh, kvůli kterému asi nikdo trombolytikum do výbavy nepořídí). Zdůvodněním tohoto postoje ČKS je dostatečný počet katlabů a malé vzdálenosti v ČR, což garantuje přijetí většiny pacientů právě do zmíněných 90 minut od stanovení diagnózy (jde však o dojem a nikoliv statisticky podložené tvrzení). My však víme, že transporty do kardiocentra přímo z místa zásahu jsou organizačně velice náročné, někdy ihned nerealizovatelné, ale především je hodně oblastí (jistě v každém kraji), kdy se objektivně nepodaří pacienta s AIM předat v kardiocentru do 90 minut od natočení diagnostického EKG. Zatím jsme transportní doby analyzovali ve 4 krajích a přibližně u 15 % pacientů byla transportní doba delší. Těmto stovkám a možná i tisícům pacientů však nemáme možnost nabídnout žádnou alternativní léčbu, jako např. zprůchodnění uzavřené tepny již v terénu přednemocničně podanou trombolýzou. Z dostupnosti trombolytika v PNP by navíc profitovali i pacienti s diagnostikovanou masivní plicní embolií, kde je včasná trombolýza jedinou léčebnou možností. Výše zmíněných 15% pacientů, kteří se dostávají do katlabu opožděně je realita, kterou tvůrci doporučených postupů z řad kardiologů odmítají akceptovat. Jejich pacient se nachází v optimálním světě, kde dosáhnout optimálních časů není problém, záchranná služba zasahuje však ve světě reálném. Doba bolest telefon je optimálně 10 minut, ale reálně 2-3 hodiny. Doufejme, že bude mít dobrý efekt nová edukační kampaň Jednej rychle., která je zaměřena na lepší informovanost pacientů. Doba telefon první kontakt se zdravotnickým personálem, optimálně by měl být lékař na místě do 15 (20) minut od zavolání. V mnoha případech je limitní nikoliv vzdálenost, ale nalezení konkrétního popisného čísla ať již sídlištích či v obcích a třeba v noci. Místem zásahu je myšlen adresní bod, pokud však pacient bydlí v 5 poschodí bez výtahu, či nelze přes zamčené domovní dveře do domu proniknout, doba do fyzického kontaktu se prodlužuje. Vyšetření a léčba nemocného na místě by neměla trvat déle jak 15 minut, avšak jedině pokud sedí pacient připraven, do půl pasu obnažen a oholen, u dveří. Pokud je však 16

17 SBORNÍK ABSTRAKT vyprošťován ze záchodu bytového jádra, zpocený a bez nachystané žilní linky, může se doba ošetřování na místě zásahu dosti protáhnout, a to zcela objektivně a doložitelně. Doprava do nemocnice optimálně 15 až 20 minut, toto časové doporučení se jeví jako nejproblematičtější, vychází z pouhé aproximace (15 minut tam, tak 15 minut zpět). Když pomineme, že jízda s pacientem musí být šetrná a tudíž výrazně pomalejší, pak největším omylem je předpoklad, že posádky vyjíždí z nemocnice kam se i vrací. Výjezdová stanoviště jsou plošně rozmístěna ve spádové oblasti a rychlost transportu závisí i na síti a stavu komunikací. Nikde není započítána doba transportu (přenášení) pacienta, mnohdy velice komplikovaného, z bytu (zahrady a pod) do sanity a příprava na transport. Také vyložení a vnitronemocniční transport mnohde není bezproblémový a časově zanedbatelný. Doba telefon katetrizační sál < 60 minut je dosažitelná prakticky jen v okruhu do 20 km od kakterizačního centra, z nejvzdálenějších oblastí jednotlivých krajů pak může být i doba < 120 minut, bez ohledu na kvalitu organizace PNP, problém. Závěr Připusťme, že objektivně existuje skupina pacientů s AIM (15%), kterou nejsme schopni vyřešit cestou p-pci do 120 minut, a kterým tudíž nemůžeme nabídnout žádné srovnatelné ošetření. Připustíme-li dále, že facilitace PCI přednemocničně podanou trombolýzou by neměla v těchto případech za úkol zlepšovat výsledky intervence, ale šlo by pouze o nouzové řešení a záchranu části myokardu těchto pacientů. Pak pokud se ptáme, zda můžeme ještě nějak PNP přispět ke zlepšení výsledků péče o AIM v ČR? Tak já se domnívám, že v konkrétních případech jedině přednemocničně podanou trombolýzou! 17

18 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Přednemocniční trombolýza - co je nového? Jánský P. Fakultní nemocnice v Motole 18

19 SBORNÍK ABSTRAKT Mohou nemocní s plicní embolií profitovat z přednemocniční systémové trombolýzy? Škulec R. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 19

20 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Nejčastější chyby při kardiopulmonální resuscitaci Truhlář A. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 20

21 SBORNÍK ABSTRAKT Ultrasonografické vyšetření v PNP u nemocných s dušností a bolestí na hrudi Škulec R. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Beroun Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní oddělení Nemocnice Beroun Jessenia a.s., Beroun Jednou z indikací ultrasonografie (USG) hrudníku v přednemocniční neodkladné péči (PNP) jsou dušnost a bolest na hrudi. Nezřídka se tyto příznaky vyskytují společně. Existují dva definované protokoly USG vyšetření hrudníku: BLUE: Bedside lung Ultrasound in Emergency, protokol k vyšetření plic, FATE: Focus-assessed Transthoracic Echocardiography, protokol k vyšetření srdce. Uvedené protokoly shrnují cílené racionální postupy, které neslouží k popisnému vyšetření nitrohrudních orgánů, ale k rychlému posouzení přítomnosti či nepřítomnosti závažných nálezů (tabulka 1). Tabulka 1. Základní hodnocené struktury během urgentního USG hrudníku v PNP a jejich popis. HODNOCENÁ STRUKTURA HODNOCENÝ PARAMETR VÝSLEDEK VYŠETŘENÍ levá komora srdeční systolická funkce normální funkce snížená funkce pravá komora srdeční velikost normální dilatovaná zkolabovaná perikard tekutina v perikardu žádná přítomna tamponáda dolní dutá žíla rozměr respirační variace normální dilatovaná zkolabovaná ano - ne pleura pneumotorax tekutina v pleurální dutině přítomen nepřítomen přítomna nepřítomna plíce infiltrace linie typu A linie typu B přítomna nepřítomna CHOPN, astma bronchiale, plicní embolie plicní edém Pomocí vyšetření můžeme odhalit anebo vyloučit: dysfunkci levé komory srdeční, plicní edém, akutní cor pulmonale, pneumonii, resp. infiltraci plíce perikardiální výpotek a srdeční tamponádu, pleurální výpotek a hypovolemii, pneumotorax. Vyšetření lze realizovat během 2 3 minut a v klinickém kontextu tvoří přidanou hodnotu k základnímu fyzikálnímu vyšetření a dvanáctisvodovému EKG. Jeho výsledek může jako nezávislý prediktor ovlivnit upřesnění diagnózy, akutní léčbu v PNP i směřování transportu. V prezentaci bude uvedena aktuální analýza souboru provedených vyšetření a zajímavé kazuistiky. 21

22 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Koho Bůh miluje, ten umírá mlád... Mezulianík R. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Život ohrožující arytmie jsou u mladých lidí poměrně vzácné nicméně je třeba na ně myslet zejména na úrovni přijímání tísńové výzvy. Prezentuji 2 kasuistiky: mladou ženu s primární fibrilací komor s nezastupitelnou úlohou telefonicky asistované resuscitace a druhou se symtomatickou bradyarytmií. 22

23 SBORNÍK ABSTRAKT Nenechat se zmást úspěšnou terapií Zvolánek R. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Je nutné vždy věnovat významnou pozornost při vyšetření pacienta i drobnostem, které nás mohou svést na diagnostické a následně terapeutické scestí. V přednášce je zmíněn případ, kdy pouze důslednost při vyšetření neohrozila zdraví pacienta a to i poté, co byla pacientova odezva na původní medikaci uspokojivá, aniž by ta řešila základní problém. Za aktivně a úspěšně zaléčenou hyperventilací se skrýval akutní infarkt myokardu s netypickou klinikou. 23

24 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Léčba arytmií v podmínkách PNP Jakeš A. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. l. rozdělení arytmií z hlediska potřeb lékaře /SZP/ v PNP závažné, život ohrožující? nutno řešit ihned potenciálně závažné? někdy netřeba řešit nezávažné - neřešit nebo nechat řešení na nemocnice nebo odborné ambulance 2. tachykardie - komorová - nejzávažnější, řešit ihned zvážit provedení výboje /vždy analgosedace, nejlépe Sufenta + Midazolam! / méně efektivní - medikamentosně / Cordarone/ paroxysmální supraventrikulární pokus o medikamentosní řešení by se měl provést vždy, zvláště při vyšších frekvencích, lék 1. volby Rytmonorm při neúspěchu medikamentosní léčby zkusit vagové manévry, dop. Valsalvův neúspěšná terapie + závažný stav pacienta výboj /analgosedace!/ slušný celkový stav bez oběhového selhávání pouze monitorovat 3. bradykardie velmi důležité je rozlišení sinusová zjistit základní příčinu a řešit tuto se štíhlými komplexy - léčba Atropinem ve standardní dávce, neúčinná nebo - se širokými komplexy - lze zkusit Atropin v max. vagolytické dávce 3mg, ale lépe zevní stimulace varianta kont. Isoprenalin pokud pacient nejeví známek oběhového selhávání, v terénu nestimulujeme při zavedení zevní stimulace je nutná opět analgosedace! 4. nepravidelná akce fibrilaci síní v terénu neřešíme, je-li frekvence komor uspokojivá v případě rychlé odpovědi komor léčíme nejlépe Cordaronem pokud má pacient FS poprvé, vždy odesíláme k hospitalizaci komorové extrasystoly? jsou potenciálně nebezpečné při ischemii myokardu /AIM, NAP, obecně při bolestech na hrudi/, v těchto případech je nutné je řešit? Cordarone KES u mladých jedinců bez známek koronární ischemie? benigní, řešíme anxiolytiky 4. závěr? v PNP je nutno odlišit závažnost nebo potenciální závažnost arytmie, v těchto případech vždy monitorovat a léčit, rychle, aktivně a racionálně 24

25 SBORNÍK ABSTRAKT léčbu je často lepší ponechat na zdrav, zařízení, pokud pacient nejeví známky oběhového selhávání? někdy je méně více benigní arytmie neřešit nebo pouze podat anxiolytika, vždy je ale nutné pacientovi stav vysvětlit s pochopením jeho potíží vždy je lépe předvídat komplikace a být na ně připraven/monitorace, zajištění i.v. přístupu/ než improvizovat ve složité situaci cave kombinace antiarytmik, v praxi nejčastější verapamil + beta blokátory? pokud se rozhodneme léčit paroxysmální SVT Isoptinem, vždy musíme zjistit, zda pacient neužívá beta blokátor /platí i obráceně!/ 25

26 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Analýza souboru pacientů se závažnými monotraumaty a polytraumaty ošetřených v TC FN Brno v roce 2012 nejen z pohledu přednemočniční péče Krtička M., Ira D., Mašek M., Plánka L., Švancara J. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno Autoři přednášky na základě analýzy Úrazového registru České republiky hodnotí soubor pacientů s ISS 16 ošetřených v roce 2012 v traumacentru FN Brno. Hodnotí základní indikátory kvality poskytované péče nejen v části přednemocniční fáze ošetření, ale také během hospitalizace, získané výsledky porovnávají s indikátory kvality poskytované péče z německého úrazového registru. 26

27 SBORNÍK ABSTRAKT Predikce aplikace masivního transfuzního protokolu a jeho praktické užití Kočí J. 27

28 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Syndrom hypotenze v urgentní péči? Algoritmus postupu Sviták R. 1,2, Bosman R. 2, Mach R. 1 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 1 Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice Plzeň 2 Hypotenze je častým symptomerm v přednemocniční neodkladné péči (PNP), na urgentních příjmech, operačních sálech a odděleních intenzivní péče. Včasná diagnostika, určení příčiny a správně vedená léčba jsou předpokladem prevence tkáňové hypoperfúze. Pokles krevního tlaku o mmhg oproti výchozí hodnotě, pokles systolického krevního tlaku pod 90 mmhg nebo středního tlaku pod 60 mmhg jsou nejčastěji uváděny jako hodnoty pro definici hypotenze. Hypotenze vzniká v důsledku nízkého srdečního výdeje a/nebo nízké periferní cévní rezistence (MAP = CO x SVR), nízký srdeční výdej je spojen s nedostatečnou dodávkou kyslíku tkáním (DO2 = CO x CaO2). Spotřeba kyslíku tkáněmi je udržována přes snížení D02, zvýšenou extrakci kyslíku do určitého bodu (kritický práh D02), při dalším snižování dodávky kyslíku dochází již ke snížení spotřeby, nedostatečné tvorbě energie aerobní cestou, nadprodukci laktátu se všemi důsledky. Příčiny hypotenze: 1. snížení plnění myokardu krví (hypovolémie, obstrukce krevního průtoku. 2. snížení kontraktility myokardu (kardiogenní). 3. snížení periferní cévní rezistence (vazodilatace). Základní monitorace u pacientů se syndromem hypotenze v PNP: klinické známky tkáňové perfúze, tepová frekvence, krevní tlak, EKG, dechová frekvence, SpO2, krevní plyny, hladina laktátu. U nemocného s hypotenzí je základním prvotním postupem oxygenoterapie (s cílem SpO %) a podání tekutin (zvýšení intravaskulárního objemu) s výjimkou situace těžkého levostranného srdečního selhání. První doporučenou dávkou je podání objemu ml/kg tělesné hmotnosti krystaloidního roztoku. U nemocných s krvácením a penetrujícím traumatem je akceptovatelným postupem tzv.?permisivní hypotenze? s udržením systolického krevního tlaku na mmhg a urychleným řešením příčiny krvácení. V případě přetrvávající hypotenze je nutné zvážit: je nálož tekutin dostatečná? odpovídá ztrátám tekutin při hypovolémii? Při perzistující hypotenzi a obnovení intravaskulárního objemu je nutné použít vazopresory ke zvýšení cévního tonu a/nebo inotropní látky ke zvýšení kontraktility myokardu. Vazopresory a inotropika jsou indikovány při nedostatečné reakci na volumoterapii k udržení perfúzního krevního tlaku, lékem volby u nemocných v PNP je noradrenalin. Nemocní v hypotenzi představují rizikovou skupinu s možností progrese do šoku a ireverzibilního orgánového selhání. Včasná a intenzivní terapeutická intervence musí být vždy imperativem. Hlavním cílem terapie je zvrat klinických a laboratorních známek periferní tkáňové hypoperfúze co nejdříve jako klíčový předpoklad dosažení co nejlepšího klinického výsledku. 28

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Karel Košťál

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Karel Košťál Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Karel Košťál Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství N5341 Bc. Ivana Krsová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DUBEN 2007 Pavel Burda Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51,

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 10.9.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. IV. odborné konference KZ ZZS ČR: VAROVNÉ KASUISTIKY

SBORNÍK ABSTRAKT. IV. odborné konference KZ ZZS ČR: VAROVNÉ KASUISTIKY SBORNÍK ABSTRAKT IV. odborné konference KZ ZZS ČR: VAROVNÉ KASUISTIKY / ISBN 978-80-260-1969-5-1 - SBORNÍK ABSKRAKT IV. odborné konference KZ ZZS ČR: Varovné kasuistiky Sborník abstrakt odborné konference,

Více

Při ohrožení zdraví či života volejte bezplatnou linku. - je vám k dispozici 24 hodin denně.

Při ohrožení zdraví či života volejte bezplatnou linku. - je vám k dispozici 24 hodin denně. Při ohrožení zdraví či života volejte bezplatnou linku - je vám k dispozici 24 hodin denně. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby (ZZS HMP ÚSZS) je nejstarší

Více

Problematika dárcovství orgánů

Problematika dárcovství orgánů Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Problematika dárcovství orgánů Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Monitorování krevního tlaku a srdeční činnosti pomocí EKG v přednemocniční neodkladné péči

Monitorování krevního tlaku a srdeční činnosti pomocí EKG v přednemocniční neodkladné péči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Monitorování krevního tlaku a srdeční činnosti pomocí EKG v přednemocniční

Více

Infoservis. číslo 25 ročník 2 5. prosince 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 25 ročník 2 5. prosince 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Infoservis číslo 25 ročník 2 5. prosince 2011 www.vzp.cz Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky speciál n Mezinárodní seminář Štíhlé řízení pro úspory ve zdravotnictví

Více

Hromadné postižení zdraví postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu

Hromadné postižení zdraví postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Doporučený postup č. 18 Hromadné postižení zdraví postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu Aktualizace:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Tomáš Křížek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Tomáš Křížek Studijní

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000 ROČNÍK III. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H UM Vydává MEDIPRAX CB s. r. o. České Budějovice Branišovská 31 370 05 České Budějovice tel.: 0038/530 03

Více

P r o g r a m a a b s t r a k ta

P r o g r a m a a b s t r a k ta II. mezioborový lékařský kongres DÝCHÁNÍ PODMÍNKA ŽIVOTA Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci s SPL ČR, ČIPA a ČARO 27. 29. 11. 2008 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary P r o g r a m a a b s t r a

Více

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III - 1 Naléhavé diagnostické a léčebné postupy 1.1. Kardiopulmonální resuscitace ( KPR) Současné rozdělení vychází z původního schématu kardiopulmonální resuscitace(safar 1968).

Více

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Markéta Jarušková

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Markéta Jarušková Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR Markéta Jarušková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Pro toto téma jsem se

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více