VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí"

Transkript

1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té o uto ma em im čís oc u la: ě it í í Recidivující subglotické larygitidy

2 Motrose Pharma - Altargo

3 t i r á ž o b s a h VOX PEDIATRIAE Časopis praktických lékařů pro děti a dorost Adresa redakce: U Hraic 16-18, Praha 10 sekretariát: tel.: , fax: redakce VOX: tel.: , Vydavatel: Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. Odborá garace: Odborá společost praktických dětských lékařů ČLS JEP Grafika, výroba, distribuce: Vydavatelství MEDIX, s. r. o. GSM: ) Vedoucí redakčí rady: MUDr. Mila Kudy Redakčí rada: MUDr. Pavel Neugebauer MUDr. Jiřia Dvořáková MUDr. Jiří Liška, CSc. MUDr. Olga Roškotová Odpovědý redaktor: Mgr. Zdeěk Brtický Jazykové korektury: Mgr. Jaroslav Tesař Časopis je urče převážě praktickým dětským lékařům. Distribuce čleům SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP zdarma. Vychází 10 ročě, v ákladu 2200 výtisků. Povoleo miisterstvem kultury pod číslem MK ČR E 10971, ISSN Redakce ezodpovídá za obsah čláků. Reprodukce obsahu je povolea pouze s písemým souhlasem redakce. Nevyžádaé podklady pro tisk se evracejí. Příspěvky zasílejte a adresu redakce v elektroické podobě (disketa, ) spolu s jedou písemou kopií. Redakčí rada VOX PEDIATRIAE ezodpovídá za obsah izercí a vložeých tiskovi. Izerce: VOX PEDIATRIAE Ig. Veroika Drahovzalová U Hraic 16-18, Praha 10 GSM: je pro izerety Přehled čiosti SPLDD za měsíc září Koalice soukromých lékařů 6 Protokol z jedáí přípravé fáze dohodovacího řízeí o ceách a rok 2009 ve skupiě praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost 10 Věková struktura PLDD v ČR 12 Iformace VoZP ČR o způsobu spolupráce s PLD a PLDD v roce VIII. český pediatrický kogres, Jihlava 14 Evropská miisterská koferece WHO, Talli 15 Nová kategorie léčiv posílí kompetece lékáríků 18 Hazard se zdravím a životy 18 Julíek slíbil lékařům kompromis 19 MUDr. Haa Cabrochová Iformace OSPDL ČLS JEP 20 MUDr. Daa Němcová, doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., doc. Jozef Hoza, CSc. Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí 22 doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. Primárí systémové vaskulitidy u dětí 28 prim. MUDr. Vladimír Němec, Bc. Eva Bočkayová Nadměrá kloubí volost u dětí 34 MUDr. Zdeňka Růžičková Kazuistika: I při bolesti v zádech může být ebezpečí z prodleí 40 MUDr. Petr Víšek Recidivující subglotické larygitidy 43 Ze světa odboré literatury 46 Aktuality 47 Řádková izerce 54 Středová příloha: VYHLÁŠKA č. 350/2008 Sb., kterou se staoví idikačí sezam pro zdravotí péči v odborých dětských léčebách Nakladatelství UMÚN, s. r. o., Nad Školou 1289, Liberec tel.: , Obrázek a titulí straě amaloval ústy Triatafillos Iliadis 3

4 e d i t o r i a l p ř i p r a v u j e m e Vážeí kolegové, jak jsme Vás iformovali a strákách tohoto časopisu, chystají se v aší odboré společosti volby do výboru a revizí komise. Nově sestaveý výbor, který vzejde z prosicových voleb, si ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu, sekretáře a regioálí zástupce odboré společosti. Nadcházející volby jsou důvodem k rekapitulaci toho, co se ám podařilo, ale také důvodem k zamyšleí ad tím, co bychom mohli dělat lépe.v posledích ěkolika letech se podařilo astavit systém pravidelého celoživotího vzděláváí postaveého a páteřích vzdělávacích tématech. Smyslem je proškolit v určité oblasti co ejvětší skupiu ašich kolegů, upozorit a oviky, diskutovat ová doporučeí. Naše společost tak každoročě pořádá 14 vzdělávacích akcí v regioech, dalších 5-7 regioálích akcí a téma očkováí, yí již potřetí se budeme podílet a přípravě kogresu primárí péče. Navíc se v regioech ve spolupráci s aší odborou společostí koají další vzdělávací akce, které se ám díky garaci OSPDL daří kreditovat a zařadit do systému celoživotího vzděláváí. Právě čleství v ČLS JEP ám dává možost přidělovat kredity bez spolupráce s ČLK, aše akce jsou pouze hlášey do cetrálí databáze akcí, kterou ČLK spravuje. V roce 2004 byl schvále záko o vzděláváí lékařů, který historicky poprvé defioval obor praktický lékař pro děti a dorost (PLDD). Novela tohoto zákoa přijatá v letoším roce dále počítá s tímto oborem, přechodá ustaoveí defiují podmíky pro získáí specializovaé způsobilosti v oboru PLDD. Poprvé v letoším roce jsme začali zkoušet atestace z oboru praktický lékař pro děti a dorost. Díky dobré komuikaci s kolegy praktickými lékaři jsme se dohodli a zrušeí oboru rodié lékařství. Možství specializovaých způsobilostí vydávaých pro obor PLDD by alespoň částečě mohlo pomoci aplit počty ašich řad do doby, ež dojde k většímu zájmu o áš obor z řad budoucích absolvetů lékařských fakult. Právě tomuto zájmu by mohl apomoci systém rezidečích míst pro jedotlivé obory. Nyí jsme před rozhodutím jaké počty zájemců o áš obor by měl stát fiačě podpořit a jakou částkou. Vzděláváí budoucích kolegů probíhá v akreditovaých ordiacích PLDD, které se alespoň částečě daří spolufiacovat ze systému zdravotího pojištěí a po přechodou dobu i z dotačích programů MZČR. Právě rezidečí místa by ale měla být tou správou pobídkou pro další vzděláváí a fiačí ohodoceí práce školitelů. V odborých tématech jsme za posledí období apomohli prosazeí hexavakcíy do poviého očkováí, máme přislíbeo zavedeí booster dávky očkováí proti pertusi. Dojde-li k otevřeí ového zdroje fiací pro úhradu očkovacích látek ze zdravotího pojištěí, mělo by v příštím roce dojít k hrazeí očkováí proti peumokokovým ákazám. Sažíme se udržet krok s vyspělým světem, umožili jsme možost abídou rodičům alterativu poviého očkováí za situace, kdy a trhu existuje jiá variata očkovací látky, podařilo se ám udržet přímou distribuci očkovacích látek do ašich ordiací. Výčet ikdy ebude kompletí, jsem ráda, že se aše odborá společost stala partery pro jedáí a moha úrovích. Musím poděkovat svým kolegům z výboru, kteří se spolupodílí a výsledcích čiosti aší odboré společosti, rověž tak ašim regioálích zástupcům s jejichž prací jsme byli vždy velmi spokojei. Co popřát do dalšího období? Ráda bych, aby i budoucí výbor mohl pracovat v tak dobré atmosféře, jakou jsem po celé volebí období zažila, aby ás práce především těšila a večerí zasedáí výboru pro ás zůstaly radostým setkáím kolegů, kteří chtějí ěco zlepšit, změit a echtějí bořit a kazit to dobré, co bylo vykoáo. Čeká ás diskuse o změě hrazeí očkovacích látek (více v iformacích OSPDL v tomto čísle), změy v legislativě týkající se důležitých oblastí aší čiosti. Připravili jsme změu áplě prevetivích prohlídek, diskutuje se možost vykazovat sekudárí preveci u vyjmeovaých diagos a ahradit tím dosud efukčí systém dispezarizace. Máme ové žádosti o akreditace, měí se postaveí IPVZ a odborá společost tak bude muset převzít část této čiosti, to vše je je ěkolik aktuálích úkolů do budouca a pro ový výbor OSPDL. Děkuji Vám všem za spolupráci. S pozdravem Haa Cabrochová Neoatologie v t o m t o č í s l e i z e r u j í úředí hodiy SPLDD ČR Podělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2008 číslo 9 ročík 8 Téma čísla: Neoatologie Akacia Group Boehriger Igelheim ČNZP Hero Johso&Johso Markdistri MEDIAL MEDICOM it. Motrose Pharma MSD Nestlé Nutricia Pavex caada SCA hygiee products Stiefel Wyeth Whitehall hodi hodi hodi hodi hodi Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. U Hraic 16-18, Praha 10 sekretariát: tel.: fax: redakce VOX: tel.:

5 Přehled čiosti SPLDD za měsíc září 2008 MUDr. Pavel Neugebauer předseda SPLDD ČR Měsíc září byl ve zameí itezivích jedáí o ceách a rok Složitá jedáí byla akoec dovedea k uzavřeí kompromisí dohody, která zameá přibližě 16 % meziročí avýšeí. Zároveň pokračovala jedáí o možostech zavedeí tzv. itegrovaé péče, připravey jsou již projekty se dvěma zdravotími pojišťovami. Trochu zaskočei jsme byli z ávrhu SUKL, který, dle ašeho ázoru, epřiměřeě rozšiřoval kompetece lékáríků. Se zástupci miisterstva probíhala další komuikace ohledě avržeých legislativích orem, diskuse probíhaly i ohledě možých změ očkovacího kaledáře spolu s předsedkyí OSPDL ČLS JEP a místopředsedkyí Sdružeí jsme jedali s áměstkyí miistra zdravotictví MUDr. Markétou Hellerovou o dalších výhledech vzděláváí PLDD. Diskuse se točila i kolem možého zkráceí vzdělávacího kurikula z 5 a 4 roky jako reakci a urychleí výchovy ových lékařů aší odborosti. Návrh vzešel z pera miisterstva, icméě za určitých okolostí jsme byli ochoti takový model připustit se zdravotími pojišťovami jsme se sešli aposledy v rámci přípravé fáze dohodovacího řízeí o ceách a rok Po bouřlivé diskusi jsme akoec edokázali dojít ke kompromisímu řešeí, ávrhy ze stray zdravotích pojišťove zamrzly a hodotě kapitace 46 Kč, což byla hodota pro ás epřijatelá. Náš požadavek byl podlože reálou kalkulací a diametrálě se lišil od hodoty abízeé zdravotími pojišťovami. Nicméě jsme byli ochoti diskutovat o možosti kompromisího ávrhu, pokud bude meziročí avýšeí miimálě o 15 %, k čemuž jsme byli i vázái rozhodutím ejvyšších orgáů obou sdružeí PL. Miimálí hodota kapitace by se tak měla pohybovat a úrovi 49 Kč. Výsledkem přípravé fáze byla tedy edohoda a k té byl i podepsá protokol Předsedictvo Sdružeí a svém pravidelém jedáí řešilo výstupy z ceových jedáí, zabývalo se problematikou výstupů jedáí s jedotlivými zdravotími pojišťovami a řešilo problematiku jedotlivých regioů. Výstupy z jedáí předsedictva jsou předkládáy a projedáváy v jedotlivých regioech a jedáích regioálích rad jedala Koalice soukromých lékařů. Na programu byla především otázka výstupů z avržeých legislativích orem. Hodě vzrušeí přiesla iiciativa SÚKL ohledě volě prodejých léků se záměrem podstatým způsobem rozšířit kompetece lékáreské péče. O výstupech podroběji iformujeme a jiém místě a půdě ČNZP se dále fializovalo zadáí pilotího projektu Systému itegrovaé péče. Zdá se, že skutečě vše je již připraveo ke zkušebímu provozu a hodoceí dat od , což byl také cíl, může začít. Iformace a pokyy byly uložey a webové stráky Sdružeí a k dispozici jsou i a portálu ČNZP se zástupci zdravotích pojišťove jsme se sešli v předvečer závěrečého jedacího de dohodovacího řízeí o ceách a rok Předmětem jedáí bylo hledáí možosti uzavřeí kompromisí dohody. Jedáí bylo o pozáí vstřícější ze stray zdravotích pojišťove, dohodě však stále bráil postoj jedé z ich. Ujistili jsme zástupce všech zdravotích pojišťove, že zájem a uzavřeí kompromisí dohody z aší stray trvá. Zmíěá zdravotí pojišťova byla požádáa, aby ještě zvážila svůj postoj před zahájeím závěrečého de dohodovacího jedáí o ceách a rok 2009 jsme podepsali se všemi zdravotími pojišťovami protokol o dohodě o ceách a rok 2009 ve zěí diskutovaého kompromisího ávrhu. Výsledkem je tedy dohoda, která zaručuje v miimálích sazbách, tedy bez všech boifikačích příplatků, meziročí avýšeí o 16 %. Úplé zěí dohody obsažeé v protokolu zveřejňujeme a jiém místě v Českých Budějovicích pokračoval cyklus semiářů, a kterých jsme představovali spolu s ig. Zámečíkem záměry pilotích projektů itegrovaé péče o možostech mezioborové spolupráce se stomatology jsme diskutovali spolu se zástupci zdravotích pojišťove a MZ ČR u tzv. kulatého stolu. O výstupech iformujeme a jiém místě a žádost Koalice jsme se sešli s miistrem zdravotictví MUDr. Tomášem Julíkem, abychom diskutovali o problematice lékáreské péče v ávazosti a materiál předložeý SÚKL. Miistr ás ujistil, že záměrem miisterstva skutečě eí rozšířeí kompetecí lékáríků pracoví skupia zabývající se výživou dětí se sešla k hodoceí projektů a pořádaých semiářů. Na programu bylo i propojeí s aktivitou společosti Hero, se kterou má zájem i aše Sdružeí rozšířit okruh spolupráce v problematice výživy dětí do 3 let věku pracoví skupia zabývající se problematikou změ v očkovacím kaledáři jedala a MZ ČR. Spolu s předsedkyí aší odboré společosti MUDr. Haou Cabrochovou jsme a tomto jedáí předesli striktí požadavek, aby se změy edotkly ekoomiky ašich praxí, tj. že úhrada očkovacích látek pro poviá očkováí esmí být realizováa prostředictvím ašich ambulací. Z těchto důvodů se diskutovalo o možých modelech vykazováí očkováí, adhozea byla i možost avýšeí kódu očkováí s áměstkem miistra zdravotictví MUDr. Pavlem Hroboěm jsme se sešli ad připomíkami k ávrhu změy zákoa č. 48/1996 Sb., o veřejém zdravotím pojištěí. V celkem věcé diskusi jsme se sažili vysvětlit podstatu ašich zásadích připomíek. Jak to však akoec dopade, ukáže až čas. Navíc tu hraje důležitou roli i ta skutečost, že avržeý text může dostát i zásadích změ při projedáváí Parlametem ČR. 5

6 Koalice soukromých lékařů Prázdiy kupodivu ezamealy pro toto volé uskupeí orgaizací zastupujících soukromé lékaře žádé extra volo. Díky legislativím aktivitám resortího miisterstva bylo o čem mluvit a jedat. Koalice si a své jedáí pozvala i 1. áměstka miistra zdravotictví Bc. Marka Šajdra, aby s ím projedala určité zepokojeí vyjádřeé v osloveí miistra. Leccos bylo objasěo, moho otazíků ale stále zůstalo. Jaké tedy budou výstupy z předkládaých ových zákoů? Příští měsíce uvidíme I. Připomíky SPLDD ČR k ávrhu zákoa č. 48/1997 Sb., o veřejém zdravotím pojištěí a o změě a doplěí ěkterých souvisejících zákoů, s vypořádáím Připomíka obecá: Záko je připomíková v ezvykle krátké době, důvodová zpráva je velmi stručá, v ěkterých bodech edostatečá. Některé body postrádají souvislost s předložeým zákoem. Vypořádáí: Zdůvoděo obecým časovým presem. Připomíky kokrétí: ČÁST ČTVRTÁ PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE 11 c) a poskytutí hrazeých služeb, pokud mu byly poskytuty v rozsahu a za podmíek staoveých tímto zákoem. Poskytovatel esmí za tyto hrazeé služby přijmout od pojištěce žádou úhradu. Při porušeí této poviosti i přes opakovaé písemé upozorěí je oprávě příslušý orgá státí správy odejmout oprávěí k poskytováí zdravotích služeb ebo uložit pokutu až do výše Kč. Ze stejých důvodů je příslušá zdravotí pojišťova oprávěa vypovědět smlouvu o poskytováí hrazeých služeb. Zdravotí pojišťovy koordiují svůj postup s orgáy státí správy při uplatňováí postihu za porušeí poviosti uložeé tímto ustaoveím zákoa, Připomíka: Výše uvedeé pokuty (vyzačeo červeě) je pro zařízeí PLDD epřijatelá, eboť je likvidačí. Neí důvod, aby byla a dvojásobé výši ež apř. při porušeí poviosti vybírat poplatky. Dále požadujeme doplit modře vyzačeý text. Vypořádáí: MZ zváží předložeé připomíky. 14 Zásadí připomíka: Nelze připustit úhradu zdravotích služeb při pobytu v ciziě do výše úhrady takových služeb v ČR. Zejméa z důvodu velkého rozdílu ce, který by paciet v ěkterých případech ebyl schope uhradit. Nelze připustit utost předchozího souhlasu zdravotí pojišťovy k čerpáí dalších zdravotích služeb, zejméa v souvislosti se staoveím výše úhrady. Nuté porovat a sladit s evropským právem. Vypořádáí: Údajě dáo meziárodími předpisy. 15a (2) Ze zdravotího pojištěí se ehradí léčivé přípravky a potraviy pro zvláští lékařské účely uvedeé v odstavci 1, pokud Ústav rozhodutím úhradu epřizal. Ústav epřizá úhradu, jde-li o léčivé přípravky a potraviy pro zvláští lékařské účely a) podpůré a doplňkové, b) jejichž používáí je z odborého hlediska evhodé, Připomíka: Bez uvedeí specifikace, kdo a jak určí uvedeé odboré hledisko, je toto ustaoveí (vyzačeo červeě) vágí a zakládá možost spekulací a rozdílých výkladů. c) emají dostatečé důkazy o terapeutické účiosti, ebo Připomíka: Bez uvedeí specifikace, kdo a jak určí oe žádoucí účiek v běžé kliické praxi, je toto ustaoveí (vyzačeo červeě) vágí a zakládá možost spekulací a rozdílých výkladů. (3) Ústav rozhoduje o b) podmíěí úhrady léčivých přípravků a potravi pro zvláští lékařské účely uvedeých v písmeu a) 1. způsobem vyúčtováí, 2. preskripčími a idikačími omezeími ebo Připomíka zásadí: Chybí specifikace, jak tato proskripčí a idikačí omezeí vzikají. Bez uvedeí tohoto opět riziko svévolého, resp. úplatého rozhodováí. Vypořádáí: Již zákoem o stabilizaci veřejých rozpočtů byla tato kompetece převedea a SÚKL s tím, že veškerá jedáí vyplývající dle výše uvedeého textu jsou vedea ve smyslu správího řízeí, tj. jsou dokladovatelá a ke stažeí a webu SÚKL pro ás podět, jakým způsobem lze řešit stávající stav euspokojivého proskripčího omezeí apod. 16a Regulačí poplatky (1) Pojištěec, aebo za ěj jeho zákoý zástupce, je povie v souvislosti s poskytováím hrazeých služeb hradit poskytovateli, který hrazeé služby uvedeé v písmeech a) až d) poskytl, regulačí poplatek ve výši 30 Kč při poskytováí ambulatích zdravotích služeb za 1. ávštěvu u poskytovatele, při které bylo provedeo kliické vyšetřeí, 2. ávštěví službu poskytutou podle zákoa o zdravotích službách, Připomíka: Navrhujeme vypustit písmeo u jako adbytečé. Vypořádáí: Souhlas s ámi avržeou změou. (3) Regulačí poplatek podle odstavce 1 písm. a) se eplatí, jde-li o e) děti do dovršeí 6. roku věku včetě tohoto de. Připomíka zásadí: esouhlas s rozšiřováím výjimek z placeí regulačích poplatků. Současá praxe k tomu edává důvody, chy 6

7 bí aalýzy, jde o čistě politické rozhodutí. Ve svém důsledku povede opět k adužíváí péče v této věkové kategorii, a zcela tak vymizí regulačí smysl, pro který byl regulačí poplatek zavádě. Vypořádáí: Jedá se o politické rozhodutí koaličí trojkou, elze tímto způsobem změit. (9) Poskytovatel je povie regulačí poplatek uvedeý v odstavci 1 od pojištěce ebo jeho zákoého zástupce vybrat, pokud ejde o výjimku z placeí regulačího poplatku podle odstavce 2 až 4. Při zjištěí opakovaého a soustavého porušováí této poviosti, a to i přes opakovaé písemé upozorěí ze stray zdravotí pojišťovy, je zdravotí pojišťova oprávěa tomuto poskytovateli uložit pokutu až do výše Kč. Pokutu je možo uložit i opakovaě. Při ukládáí pokuty zdravotí pojišťova přihlíží k závažosti porušeí, k míře zaviěí a k okolostem, za ichž k porušeí poviosti došlo. Pokutu lze uložit do jedoho roku ode de, kdy zdravotí pojišťova zjistila porušeí ebo esplěí poviosti, ejdéle však do 3 let ode de, kdy k porušeí ebo esplěí poviosti došlo. Pokuta je příjmem zdravotí pojišťovy, která ji uložila. (10) Poskytovatel esmí vybírat regulačí poplatky v souvislosti s poskytováím hrazeých služeb, které podle tohoto zákoa regulačím poplatkům epodléhají. Při zjištěí opakovaého porušováí této poviosti, a to i přes opakovaé písemé upozorěí ze stray zdravotí pojišťovy, je zdravotí pojišťova oprávěa tomuto poskytovateli uložit pokutu až do výše Kč. Připomíka zásadí: Požadujeme z důvodu trasparetosti a korektosti doplit modře ozačeý text. Navíc se jedá o ově zavedeou sakci, která ebyla s lékaři diskutováa. Oslabuje práva pacieta a posiluje postaveí zdravotích pojišťove. To vše s e úplě jasým defiováím výběru regulačích poplatků. Vypořádáí: Přislíbea akceptace, resp. pro dokazováí prý bude muset být písemé upozorěí. Podmíky poskytováí hrazeých služeb 18 (1) Zdravotí služby, kterými je poskytováa odborá zdravotí péče, léčivé přípravky a potraviy pro zvláští lékařské účely předepsaé a recept a zdravotické prostředky předepsaé a poukaz se poskytují jako hrazeé služby, pokud a) jsou přiměřeé zdravotímu stavu pojištěce a účelu, jehož má být jejich poskytutím dosažeo, a jsou pro pojištěce přiměřeě bezpečé, Připomíka: (vyzačeo červeě) opět jedo z dosti vágích ustaoveí, pokud eí staoveo, kdo a za jakých podmíek bude přiměřeou bezpečost defiovat. Vypořádáí: Jedá se prý o čistě právický výklad, resp. běžou formulaci. 19 Ambulatí péče Ambulatí péčí se rozumí a) primárí zdravotí péče, b) specializovaá ambulatí zdravotí péče, c) zvláští ambulatí péče. Připomíka: Pokud ebude jedozačě zřejmá defiice primárí péče v zákoě o zdravotích službách, je pro ás vyškrtutí primárí zdravotí péče z tohoto zákoa epřijatelé. Vypořádáí: Primárí péče by měla být defiováa v zákoě o zdravotích službách. 26 (1) Hrazeými službami je i vybaveí pojištěce léčivými přípravky, potraviami pro zvláští lékařské účely a zdravotickými prostředky a) po dobu trváí propustky podle zákoa o zdravotích službách, ebo b) po ukočeí hospitalizace a tři dy, ebo v odůvoděých případech i a další ezbytě utou dobu. Připomíka zásadí: V ávazosti a výše uvedeá ustaoveí pokládáme za uté doplit výše uvedeou poviost i do poviostí během hospitalizace. Nezřídka se stává, že jsou růzé požadavky a dodáí léků ze stray pacieta i během hospitalizace. Vypořádáí: Toto prý vyplývá i z dikce stávající. 29 (1) Hrazeými službami jsou primárí prevetiví prohlídky podle zákoa o zdravotích službách, které se provádějí: a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho miimálě šestkrát v prvém půlroce života a z toho miimálě třikrát v prvích třech měsících života, pokud ejsou prováděy v rámci sekudárích prevetivích prohlídek, b) v 18 měsících věku, c) ve třech letech a dále vždy jedekrát za dva roky, ejdříve však 23 měsíců po provedeí posledí prevetiví prohlídky. Připomíka zásadí: V případě prevetivích prohlídek je třeba upřesit ásledující. Iterval s miimálím odstupem 23 měsíců se týká pouze primárí prevetiví prohlídky, icméě jak bude řešea termíová kolize se sekudárími prevetivími prohlídkami, jak bude specifikováa áplň sekudárích a jak bude realizováa úhrada v tomto případě. Iterval 23 měsíců je u dětí odborě a hraě, kvůli apř. dlouhodobé emoci či pobytu v zahraičí může být iterval příliš dlouhý, resp. může vypadout prohlídka v tzv. uzlovém věku dítěte. Z těchto důvodů považujeme za správější výčet primárích prevetivích prohlídek vzhledem k věku dítěte a mladistvého. Vypořádáí: Přislíbea revize tohoto ustaoveí spolu se všemi připomíkami týkajícími se sekudárí prevece. 30 (2) Hrazeé služby dále zahrují: očkováí včetě očkovacích látek pro pravidelá očkováí podle atigeího složeí očkovacích látek staoveého Miisterstvem zdravotictví podle zvláštího právího předpisu o ochraě veřejého zdraví, 35) Připomíka zásadí: Bez dořešeí ávazostí a tuto zásadí změu je pro ás tato změa epřijatelá. Vypořádáí: V současosti se řeší. 31 Dispezárí péče Hrazeými službami jsou i sekudárí prevetiví prohlídky podle zákoa o zdravotích službách, které se provádějí: a) dětem do jedoho roku, b) vybraým dětem od jedoho roku věku chroicky emocým a ohrožeým poruchami zdravotího stavu, a to v důsledku epřízivého rodiého ebo jiého společeského prostředí, c) vybraým mladistvým, 7

8 Připomíka zásadí: Zcela chybí ávazost a úhradový systém a prováděí primárích prevetivích prohlídek (viz výše), v této podobě pro ás epřijatelé. Vypořádáí: Přislíbea revize tohoto ustaoveí spolu se všemi připomíkami týkajícími se sekudárí prevece. 33 (1) Hrazeými službami jsou léčebě rehabilitačí zdravotí služby poskytovaé jako ezbytá součást léčebého pláu. Návrh a poskytováí lůžkových léčebě rehabilitačích zdravotích služeb podává a formuláři zdravotí pojišťovy a ávrh poskytovatele ambulatích zdravotích služeb, který má pojištěce v péči pro oemocěí, které je důvodem idikace léčebě rehabilitačích zdravotích služeb, ebo poskytovatel lůžkových zdravotích služeb, v jehož zdravotickém zařízeí je pojištěec hospitalizová. Součástí ávrhu podle věty druhé je i určeí stupě aléhavosti poskytutí těchto zdravotích služeb. (7) Dětem od 3 do 15 let zdravotě oslabeým vlivem epřízivého životího prostředí, dětem se zdravotími problémy spojeými s esprávým životím stylem a dětem v rekovalesceci, jejichž zdravotí stav ještě evyžaduje poskytováí lůžkových léčebě rehabilitačích zdravotích služeb, se tyto zdravotí služby mohou poskytout a ávrh poskytovatele, který má pojištěce v péči pro oemocěí, které je důvodem idikace léčebě rehabilitačích zdravotích služeb, potvrzeý revizím lékařem. Tyto zdravotí služby se poskytují zpravidla po dobu epřesahující 21 dů; delší poskytováí těchto zdravotích služeb je možé pouze se souhlasem revizího lékaře. Připomíka: Navrhujeme doplit odstavec 7 a aalogicky upravit odstavec 1 tak, aby bylo zřejmé, že ávrh a tyto služby podává poskytovatel, který tyto služby idikuje. Vypořádáí: Akceptováo. 34a Poskytovatel lůžkových léčebě rehabilitačích zdravotích služeb podle 33 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a poskytovatel lůžkových ošetřovatelských zdravotích služeb podle 34 jsou povii ejméě jedekrát měsíčě zhodotit zdravotí stav pojištěce a učiit do zdravotické dokumetace závěr, ze kterého vyplývá, zda stále trvá idikace pro poskytováí těchto lůžkových zdravotích služeb. Poskytovatelé jsou povii k hodoceí podle věty prví přizvat revizího lékaře zdravotí pojišťovy pojištěce, kterému se tyto zdravotí služby poskytují. Připomíka: Neí zcela jasé, jak toto ustaoveí v praxi bude realizováo. Zda bude v silách revizích lékařů toto aplit, vzhledem k možým počtům pacietů. Tato připomíka bude poecháa, ebyla a jedáí Koalice vypořádáa. Vypořádáí: Vysvětleo, že jde pouze o možost účasti a rozhodováí, ikoliv poviost, tz. bude využíváo je ve sporých případech. 36 Zdravotí pojišťova hradí dopraví zdravotí služby poskytovaé a území České republiky v případě, že zdravotí stav pojištěce podle vyjádřeí poskytovatele, který tyto dopraví zdravotí služby idikuje, eumožňuje dopravu běžým způsobem bez využití dopraví zdravotí služby. Pokud k oemocěí došlo v místě přechodého pobytu, je doprava ze zdravotického zařízeí do místa trvalého pobytu, které je vzdáleější ež místo přechodého pobytu, hrazea je tehdy, pokud to podle vyjádřeí poskytovatele ezbytě vyžaduje zdravotí stav pojištěce. Je-li poskytovatelem idiková doprovod pojištěce, hradí zdravotí pojišťova, která hradí dopravu pojištěce, i dopravu doprovázející osoby. Jde-li o osobu pohybující se převážě a vozíku pro tělesě postižeé a je idikováa doprava ze zdravotích důvodů dopraví zdravotí službou, hradí zdravotí pojišťova dopravu i jiému dopravci, pokud tuto dopravu zajišťuje dopravím prostředkem speciálě upraveým pro převoz osob a vozíku pro tělesě postižeé; o takové dopravě rozhoduje poskytovatel, který má pojištěce v péči Připomíka: Toto ustaoveí může být předmětem moha sporů. Neí zřejmé, jak poskytovatel PLDD či PL zjistí síť a oprávěí všech spádových ZZ. Nejasá formulace v souvislosti s defiováím dopraví zdravotí služby v zákoě o zdravotích službách, zakládá a četé spory lékařů, pacietů se zdravotími pojišťovami. Vypořádáí: Naše připomíka bude prověřea a případě uprave text. 40 Připomíka k odst. 6): Nesouhlasíme s možostí zrušeí podikáí v hrazeých zdravotích službách z důvodu eplaceí zdravotího pojištěí. Připomíka již při projedáváí zákoa o zdrav. službách. ČÁST SEDMÁ 41 Iformačí cetrum (1) Iformačí cetrum zdravotího pojištěí spravuje Všeobecá zdravotí pojišťova České republiky (dále je Správce cetra ). Iformačí cetrum zdravotího pojištěí slouží ke kotrole čerpáí fiačích prostředků zdravotího pojištěí jedotlivými poskytovateli, kteří jsou ve smluvím vztahu ke zdravotím pojišťovám. K tomuto účelu vede Správce cetra přehled: Připomíka: Iformačí cetrum by emělo být ve správě jedé ze ZP, ale příslušého odboru MZ, resp. Ústavu pro dohled ad ZP. Takto zvýhodňuje jedu ze ZP. Vypořádáí: Vyřeší Úřad pro dohled ad zdravotími pojišťovami? 42 Připomíka k odst. 4): Neí defiová odborý pracovík, který má právo vstupu do ZZ poskytovatelů, zejméa ve vztahu k přístupu ke zdravotické dokumetaci (možé pouze pro lékaře). Vypořádáí: Bude upřesěo. ČÁST DEVÁTÁ SÍŤ POSKYTOVATELŮ 46 (1) Zdravotí pojišťova je povia zajistit poskytováí hrazeých služeb svým pojištěcům. Tuto poviost plí prostředictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytováí hrazeých služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvích poskytovatelů zdravotí pojišťovy (dále je síť ). (2) Před uzavřeím smlouvy o poskytováí hrazeých služeb se koá výběrové řízeí. Výběrové řízeí se ekoá a) pro poskytovatele lékáreských zdravotích služeb, b) pro Vězeňskou službu České republiky 46a), c) pro poskytovatele zdravotické záchraé služby, d) při uzavíráí ové smlouvy o poskytováí hrazeých služeb, pokud se jedá 8

9 o smluví vztah se stejým subjektem a současě edochází k rozšířeí rozsahu poskytovaých hrazeých služeb. (3) V případě změy práví formy poskytovatele se výběrové řízeí koá pouze tehdy, dochází-li k rozšířeí rozsahu poskytovaých hrazeých služeb. 47 (2) Vyhlášeí výběrového řízeí musí obsahovat: a) formu, druh a rozsah hrazeých služeb, obory odboré zdravotí péče a území, pro které mají být poskytováy, a ozačeí zdravotí pojišťovy, je-li zdravotí pojišťova avrhovatelem výběrového řízeí, Připomíka: Neí jasé, jak bude orgá příslušý k registraci posuzovat druh a rozsah. Je třeba dořešit problematiku výběrových řízeí v ávazosti a růzé formy pokračováí praxe v ezměěém druhu a rozsahu ové smlouvy stávajících poskytovatelů, ové smlouvy při vziku ové ZP, převod z fyzické a právickou osobu, předáí praxe eje z důvodu úmrtí stávajícího poskytovatele apod. Vypořádáí: Naše připomíky budou zapracováy. Připomíky za SPLDD ČR zpracovávali: MUDr. Pavel Neugebauer, předseda MUDr. Mila Kudy, 1. místopředseda MUDr. Eva Vitoušová, místopředsedkyě MUDr. Iloa Hülleová, předsedkyě JM regiou Vypořádáí: MUDr. Pavel Neugebauer za SPLDD ČR Za MZ ČR áměstci: Bc. Marek Šajdr, 1. áměstek MUDr. Markéta Hellerová, áměstkyě pro zdravotí péči MUDr. Pavel Hroboň, áměstek pro zdravotí pojištěí II. Výpis z jedáí Koalice soukromých lékařů ze de 9. září Vypořádáí připomíek Koalice k zákou o zdravotích službách Jedáí proběhlo za účasti Bc. Marka Šajdra, 1. áměstka miistra zdravotictví, a MUDr. Markéty Hellerové, áměstkyě pro zdravotí péči MZ ČR Podle iformace Bc. Šajdra bude mít MZ ČR do 14 dů k dispozici defiitiví verzi zákoa se zapracovaými přijatými připomíkami. MUDr. Markéta Hellerová sezámila čley Koalice se staoviskem miisterstva k připomíkám, které byly jeho zástupcům předložey a jedáí : 1) Záko o zdravotích službách eobsahuje specifikaci (defiici) primárí péče a její specifickou roli v poskytováí zdravotích služeb. MZ ČR: Primárí péče bude ve zdravotických zařízeích vázaá a registrujícího poskytovatele zdravotí péče. Tato formulace je přesuuta ze zákoa o veřejém zdravotím pojištěí. MZ ČR ji upraví podle tzv. Talliské charty. 2) Pokuty za edodržeí zákoa jsou epřiměřeě vysoké a erové vůči velikosti ZZ (ambulace 1 lékaře versus emocice). MZ ČR: Tato část zákoa bude přepracováa, aby výše pokut byla přiměřeá. 3) Ve vyjmeovaých druzích zdravotických zařízeí ejsou uvedey zubí laboratoře. MZ ČR: Zubí laboratoře budou zařazey pod zdravotická zařízeí, která záko blíže especifikuje, ale defiuje je pouze obecě. 4) Paušálí přeregistrace je adbytečý byrokratický úko, při současých kapacitách krajských úřadů erealizovatelý ve lhůtě, kterou staoví záko. MZ ČR avíc požaduje při přeregistraci další údaje, které dosud ebyly povié. KSL avrhuje pouze prověřeí a případé doplěí současé dokumetace. MZ ČR: Text zákoa byl uprave. Současí poskytovatelé zdravotí péče zašlou ve staoveém termíu a krajský úřad písemou žádost o zařazeí do cetrálího registru poskytovatelů a úřad si po kotrole dokladů vyžádá chybějící. Registrace se uskutečí v jedom řízeí, a pokud si poskytovatel otevře zdravotické zařízeí i v jiém kraji, dodá pouze doklady, které si vyžádá příslušý úřad. 5) Poviost vystavit údaje vyjmeovaé zákoem a veřejě přístupých místech ZZ může v ěkterých případech, zejméa je-li ZZ v ájmu, arazit a esouhlas majitele objektu. MZ ČR: Tato poviost zůstala v zákoě zakotvea, ale sakce byly zmírěy. Pokud poskytovatel doloží, že tomuto požadavku emůže z objektivích důvodů vyhovět, bude od sakcí upuštěo zcela. 6) Zpracováí kompletího léčebého pláu je z časového hlediska erealizovatelé. KSL avrhuje staovit léčebý plá, pouze pokud je paciet v péči více lékařů. Obdobě může být problematické vždy vyzačovat čas (apř. evidíme důvod v případě vystaveí potvrzeí, posudku apod.). MZ ČR: Teto bod bude upřesě po dohodě s ambulatími specialisty. Zatím MZ ČR požaduje alespoň základí diagostickou rozvahu, ale o problému je možé ještě diskutovat. 7) V zákoě je třeba přesě specifikovat 2. ázor, aby edocházelo k duplicitím vyšetřeím pacieta, a staovit způsob úhrady. MZ ČR: Defiice v zákoě o zdravotích službách je dostačující, ale edostatečě jsou defiováy úhrady v zákoě o veřejém zdravotím pojištěí. MZ ČR se bude tímto problémem dále zabývat. 8) Některé lhůty staoveé zákoem elze z objektivích důvodů dodržet (děděí, prodej, převzetí praxe). MZ ČR: V souladu s připomíkami budou lhůty upravey. 9) KSL esouhlasí se způsobem hodoceí kvality a bezpečí poskytovaých služeb, jak je staove zákoem, chybí kritéria hodoceí a jeho účel. Návrh předat kompetece hodoceí kvality komorám (tato připomíka souvisí i s problematikou hodoceí persoálího obsazeí ZZ). Někteří zástupci Koalice se domívají, že řešit certifikaci kvality zákoem je bezpředměté, protože existuje již yí. Navrhují astavit základí podmíky, které by muselo splňovat každé ZZ, a adstadard chápat jako formu soutěže. ČSK dodá MZ ČR podklady. MZ ČR: Kompetece komor týkající se záruky odborosti čleů ebyly v souvislosti s tímto bodem omezey, v zákoě o zdravotích službách jde o hodoceí kvality poskytovatelů, ikoliv čleů komor. 10) KSL esouhlasí, aby zajištěí zástupu bylo poviostí poskytovatele. Tato poviost by měla být přeesea a zdravotí pojišťovy. MZ ČR: v této záležitosti eustou- 9

10 pilo, ale zmírilo sakce. Na argumet Koalice, že zejméa v malých obcích je teto požadavek esplitelý, souhlasilo s tím, že postačí, když v době epřítomosti v ordiaci bude lékař iformovat paciety, jak dlouho bude mimo pracoviště a kde jim bude poskytuta akutí péče. 11) KSL esouhlasí s vazbou oprávěí k poskytováí služeb a kraj. Připomíkovali i utost dvojí registrace. (Tato připomíka byla vypořádáa v souvislosti s bodem č. 4.) 2. Připomíky Koalice k zákou o veřejém zdravotím pojištěí Čleové KSL diskutovali se zástupci MZ ČR o svých připomíkách k ovele zákoa číslo 48/1997 Sb. MZ ČR většiu připomíek akceptovalo a přislíbilo zapracovat je do ávrhu v rámci připomíkového řízeí. 3. Návrh SÚKL sezam léků vydávaých bez lékařského předpisu Zástupci Koalice soukromých lékařů se domívají, že v případě ávrhu SÚKL jde o legalizaci poskytováí lékáreské zdravotí služby. Jeho přijetím by bylo arušeo právo pacieta a soukromí a ávrh eřeší práví odpovědost za zdraví pacietů. Podle MZ ČR bylo prvotím záměrem SÚKL zpřísěí výdeje léků a bázi efedriu, ale úřad původí záměr přesáhl způsobem, který překvapil i miisterstvo. Přestože prezetace ávrhu SÚKL ebyla ejšťastější, zástupci MZ ČR se domívají, že vyvolal zajímavou a užitečou diskusi. MZ ČR emá v úmyslu ahrazovat zdravotí péči lékařů lékáríky a souhlasí s vydáím společého prohlášeí v tomto smyslu. 4. Růzé Na dotaz KSL, proč v Odborém fóru Národího referečího cetra jsou zastoupey pouze emocice a ikoliv poskytovatelé zdravotí péče, odpověděl Bc. Šajdr, že v Národím referečím cetru zatím ebyly ustavey pracoví skupiy, ve kterých se s účastí poskytovatelů počítá. Zástupce do Odborého fóra lze řešit ve spolupráci s MUDr. Hellerovou. Dr. Jojko iformoval o ukočeí jedáí Akceptačí komise, která se zabývala revizí sezamu výkoů. Přislíbil zaslat čleům KSL výstupy s tím, že eobsahují žádé závěry, a emohou tedy sloužit jako podklad pro jedáí komise MZ ČR. Pro VOX zpracoval: MUDr. Pavel Neugebauer III. Tisková zpráva se uskutečilo jedáí Koalice soukromých lékařů s představiteli MZ ČR M. Šajdrem a M. Hellerovou. Zástupci MZ ČR kostatovali, že ávrh SÚKL a zařazeí lékových skupi do kategorie léčivých přípravků vydávaých bez lékařského předpisu s omezeím je pouze prvím podětem k diskusi k daé problematice. Sezam ATC skupi bude patrě reduková a realizace záměru eproběhe bez předchozího souhlasu příslušých odborých společostí a dalších rozhodujících zástupců lékařské veřejosti. Za Koalici soukromých lékařů: mluvčí MUDr. Pavel Neugebauer Dohoda o ceě a rok 2009 ve skupiě praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost V rámci jedáí přípravé fáze dohodovacího řízeí o ceách a rok 2009, ve skupiě praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, došlo mezi účastíky jedáí k dohodě o úhradě zdravotí péče u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedáí proběhla ve dech , a O posledím ávrhu, který vzikl jako výsledek jedáí ad všemi ávrhy předložeými v jedotlivých jedacích dech, bylo hlasováo ásledujícím způsobem. Návrh je součástí Přílohy č. 1. Pro: 4 zástupci poskytovatelů (SPL, SPLDD, Aprimed, ČLK, o. s.), 10 zástupců ZP Proti: ikdo Zdržel se: 0 Výsledek: Návrh byl přijat Příloha č.1 Návrh a úhradu zdravotí péče praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost a rok 2009 Zdravotí péče poskytovaá praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost bude hrazea v roce 2009 podle idividuálího smluvího ujedáí mezi kokrétím zdravotickým zařízeím a kokrétí zdravotí pojišťovou (apříklad modifikovaou kombiovaou kapitačěvýkoovou platbou staoveou a vyhodocovaou a smluvě dohodutých pricipech a úhradou výkoů mimo kapitaci ve smluvě dohodutých hodotách bodu, případě výkoovým způsobem dle platého Sezamu zdravotích výkoů s bodovými hodotami ve smluvě dohodutých hodotách bodu ebo jiým způsobem eodporujícím obecě závazým předpisům upravujícím veřejé zdravotí pojištěí). V případě, že mezi zdravotí pojišťovou a zdravotickým zařízeím edojde k idividuálí smluví dohodě o způsobu a výši úhrad, bude zdravotí péče poskytovaá v roce 2009 hrazea dle íže uvedeých pravidel: Čláek 1. Výše kapitačí platby a hodota bodu Variata A: Kombiovaá kapitačě-výkoová platba 1. Zdravotí péče poskytovaá praktickými 10

11 lékaři pro dospělé se v roce 2009 hradí podle smluvího ujedáí mezi zdravotí pojišťovou a zdravotickým zařízeím kombiovaou kapitačě-výkoovou platbou, kdy výše kapitačí platby se vypočte podle počtu registrovaých pojištěců se zohleděím jejich věku. Výše základí kapitačí sazby pro zdravotické zařízeí, které poskytuje zdravotí péči v ordiačí době ejméě 25 hodi týdě rozložeě do všech pracovích dů, přičemž alespoň jede de v týdu je ordiačí doba prodloužea miimálě do 18 hodi, bude v roce 2009 čiit 49 Kč. Pokud to místí podmíky vyžadují, mohou se zdravotí pojišťova a zdravotické zařízeí dohodout o prodloužeí ordiačí doby odlišě. 2. U ostatích zdravotických zařízeí praktických lékařů pro dospělé bude výše základí kapitačí sazby čiit 47 Kč. 3. Zdravotí péče poskytovaá praktickými lékaři pro děti a dorost se v roce 2009 hradí podle smluvího ujedáí mezi zdravotí pojišťovou a zdravotickým zařízeím kombiovaou kapitačěvýkoovou platbou, kdy výše kapitačí platby se vypočte podle počtu registrovaých pojištěců se zohleděím jejich věku. Výše základí kapitačí sazby pro zdravotické zařízeí čií v roce Kč. 4. Zdravotí výkoy ezahruté do kapitačí platby, zdravotí výkoy za eregistrovaé pojištěce zdravotí pojišťovy a za pojištěce z EU, zdravotickým zařízeím vykázaé a zdravotí pojišťovou uzaé, budou v roce 2009 hrazey podle platého sezamu zdravotích výkoů, pro které se staoví hodota bodu ve výši 1,05 Kč. 5. Hodota bodu za výkoy 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032, a čií 1,10 Kč. 6. Pro výkoy dopravy v ávštěví službě, hrazeé podle sezamu výkoů, se staoví hodota bodu ve výši 0,91 Kč. Variata B: Kombiovaá kapitačě-výkoová platba s dorováím kapitace 1. Dorováí kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař pro dospělé ebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem a geografické podmíky, meší počet jedicových registrovaých pojištěců, ež je 70 % celostátího průměrého počtu takových pojištěců [celostátí průměrý počet se staoví vždy pro daý kaledáří rok podle údajů Cetrálího registru pojištěců, spravovaého Všeobecou zdravotí pojišťovou České republiky (dále je VZP )], a poskytováí takové zdravotí péče je ezbyté ke splěí poviostí zdravotí pojišťovy podle 46 odst. 1 zákoa č. 48/1997 Sb., o veřejém zdravotím pojištěí a o změě a doplěí ěkterých souvisejících předpisů, ve zěí pozdějších předpisů. 2. Dorováí kapitace lze poskytout až do výše 90 % kapitačí platby vypočteé a celostátí průměrý počet jedicových registrovaých pojištěců. Na dorováí se podílejí zdravotí pojišťovy, s imiž má příslušý praktický lékař uzavřeu smlouvu o poskytováí a o úhradě zdravotí péče, podílem, který odpovídá procetu jejich pojištěců z jedicových registrovaých pojištěců tohoto praktického lékaře. Teto typ úhrady se týká ordiací praktických lékařů, kterým byl Komisí pro malé praxe přizá status malé praxe. 3. Zdravotí výkoy ezahruté do kapitačí platby, zdravotí výkoy za eregistrovaé pojištěce zdravotí pojišťovy a za pojištěce z EU, zdravotickým zařízeím vykázaé a zdravotí pojišťovou uzaé, budou v roce 2009 hrazey podle platého sezamu zdravotích výkoů, pro které se staoví hodota bodu ve výši 1,05 Kč. Hodota bodu za výkoy 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032, a čií 1,10 Kč. Variata C: Podle vyhlášky Miisterstva zdravotictví č. 134/1998 Sb., 1. ve zěí pozdějších předpisů, kterou se vydává sezam zdravotích výkoů s bodovými hodotami, a to u zdravotických zařízeí, která ezvolila jako variatu úhrady KKVP, kdy hodota bodu je 1 Kč do limitu času ositele výkou 10 hodi a kaledáří de. Čláek 2. Úprava úhrady Základí výše kapitačí sazby, případě celková výše úhrady, může být avýšea za podmíek dohodutých mezi pojišťovou a zdravotickým zařízeím, a to zejméa: ve vazbě a vyhodoceí komplexí fiačí ákladovosti zdravotí péče poskytuté registrovaé klietele a porováím s obdobými áklady a zdravotí péči u jiých zařízeí praktických lékařů (resp. praktických lékařů pro děti a dorost), sledováí ekoomicky a medicísky efektiví péče. Při vyhodocováí komplexí fiačí ákladovosti pojišťova zajistí vyloučeí ákladů, které praktický lékař emůže ovlivit (zejméa stomatologie, gyekologie, mimořádě ákladá péče), zohledí především ehomogeitu čerpáí ákladů jedotlivými věkovými skupiami. Pro zajištěí trasparetosti tohoto opatřeí jsou zdravotí pojišťovy oprávěy předávat a zdravotická zařízeí přejímat potřebé datové soubory při aktivím zapojeí do procesu celoživotího vzděláváí, při aktivím působeí v oblasti s edostatkem praktických lékařů, při aktivím zapojeí do LSPP, při zapojeí praktických lékařů jako školicích praxí při přípravě praktických lékařů pro samostatý výko povoláí, při zvyšováí podílu prevetivích prohlídek a prevetivích aktivit zaregistrovaé klietely, při aktivím zapojeí do prevetivích a dalších smluvě dohodutých aktivit zdravotí pojišťovy, při aktivím zapojeí do procesu řízeé péče zdravotí pojišťovy, při aktivím přístupu ve vykazováí začátku a koce pracovích eschopostí včetě uvedeí příslušých diagóz, dle dalších kritérií dohodutých mezi pojišťovou a zdravotickým zařízeím. Čláek 3. Regulačí omezeí 1. Regulace za předepsaé léčivé přípravky a zdravotické prostředky a za vyžádaou péči ve vyjmeovaých odborostech (do vyžádaé péče se ezahrují zdravotí výkoy mammografického screeigu prováděé zdravotickým zařízeím, které má se zdravotí pojišťovou a poskytováí těchto zdravotích výkoů uzavřeu smlouvu): 1.1 Pokud průměrá úhrada za léčivé přípravky a zdravotické prostředky předepsaé zdravotickým zařízeím, vztažeá a jedoho přepočteého pojištěce, převýší o více ež 20 % celostátí průměrou úhradu za předepsaé léčivé přípravky a zdravotické prostředky, je zdravotí pojišťova oprávěa uplatit regulačí srážku do výše 25 % z překročeí. Do průměré úhrady a jedoho přepočteého pojištěce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možost ahrazeí podle 11

12 32 odst. 2 zákoa a které ZP proplatila. 1.2 Pokud průměrá úhrada za vyžádaou péči ve vyjmeovaých odborostech podle sezamu výkoů, vztažeá a jedoho přepočteého pojištěce, převýší o více ež 20 % celostátí průměrou úhradu za vyžádaou péči ve vyjmeovaých odborostech, je zdravotí pojišťova oprávěa uplatit regulačí srážku do výše 25 % z překročeí. 2. Regulačí omezeí podle bodu 1.1 a 1.2 se epoužijí, pokud zdravotické zařízeí odůvodí poskytutou zdravotí péči, a jejímž základě došlo k překročeí průměrých úhrad podle bodu 1.1, popřípadě Regulačí omezeí podle bodu 1.1 a 1.2 se dále epoužijí, pokud zdravotické zařízeí registrovalo v roce 2008 ebo a méě pojištěců příslušé zdravotí pojišťovy ebo poskytlo zdravotí péči 50 a méě eregistrovaým pojištěcům příslušé zdravotí pojišťovy ebo jedá li se o zdravotí péči poskytutou pojištěcům z EU. 4. Regulačí omezeí podle bodu 1.1 se epoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotické prostředky předepsaé praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2009 epřevýší předpokládaou výši úhrad a teto druh zdravotí péče a rok 2009 vycházející ze zdravotě pojistého pláu příslušé zdravotí pojišťovy. 5. Regulačí omezeí podle bodu 1.2 se epoužijí, pokud celková úhrada za vyžádaou péči ve vyjmeovaých odborostech v roce 2009 epřevýší předpokládaou výši úhrad a teto druh zdravotí péče a rok 2009 vycházející ze zdravotě pojistého pláu příslušé zdravotí pojišťovy. 6. Zdravotí pojišťova je oprávěa uplatit regulačí srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálě do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytuté touto zdravotí pojišťovou zdravotickému zařízeí za kapitačí platbu a zdravotí výkoy sížeé o objem úhrady za zvlášť účtovaý materiál a zvlášť účtovaé léčivé přípravky za rok Regulačí omezeí podle bodu 1.1 a 1.2 se epoužijí, pokud komplexí áklady zdravotického zařízeí epřekročí 120 % komplexích ákladů z roku Věková struktura praktických lékařů pro děti a dorost v České republice Věková struktura praktických lékařů pro děti a dorost v České republice Regio / věková skupia do Celkem PRAHA STŘEDNÍ ČECHY JIHOČESKÝ ZÁPADOČESKÝ SEVEROČESKÝ VÝCHODOČESKÝ JIHOMORAVSKÝ SEVEROMORAVSKÝ Celkem celá ČR % 4 % 7 % 15 % 23 % 22 % 15 % 8 % 5 % Pro Vox zpracovala: Ig. Veroika Drahovzalová 12

13 Iformace VoZP ČR o způsobu spolupráce s PLD a PLDD v roce 2009 Ig. Fratišek Beráek Geerálí ředitel VoZP ČR Vojeská zdravotí pojišťova ČR chce s lékaři prví liie, zejméa s PLD a PLDD, kooperovat tak, aby se aplil zcela její cíl a poviost zajistit včas dostupost kvalití a efektiví zdravotí péče pro její pojištěce. Chceme adále prohlubovat spolupráci s PLD a PLDD k prospěchu těchto lékařů i ašich pojištěců. Kromě realizace diferecovaé kapitačě výkoové úhrady zdravotí péče a realizace Projektu koordiovaé péče pro rok 2009 chceme eustále vylepšovat všechy formy a metody spolupráce. Naše pojišťova si plě uvědomuje problémy, které by mohly astat při edostatku lékařů prvího styku, a proto apř. ve spolupráci se Sdružeími praktických lékařů zahájila již v tomto roce boifikaci lékařů této odborosti v případě, že doloží VoZP ČR získáí akreditace MZ ČR k uskutečňováí vzdělávacího programu v oboru praktický lékař pro dospělé. Těmto praktikům je a bude adále zvýšea základí sazba o 2 Kč. V případě realizace školeí ových praktických lékařů v předatestačí přípravě je a bude zvýšea základí sazba o 4 Kč, zdravotickému zařízeí, které v roce 2007 získalo v rámci kotiuálího vzděláváí 1 certifikát + 6 kreditů ebo 2 certifikáty, je a bude základí sazba zvýšea o 1 Kč. Chci Vám sdělit, že v současé době je již možé praktickými lékaři využívat Portál ZP, který poskytuje aktuálí iformaci o registrovaých pojištěcích u daého praktika. Teto servis již také cca 20 % smluvích praktických lékařů v komuikaci s VoZP ČR po jejich řádé registraci využívá. Potřebý certifikát pro registraci pojišťovy sdružeé v Portálu ZP plě lékařům hradí. Vzhledem k tomu, že zbylých cca 80 % smluvích praktických lékařů k této formě elektroické komuikace ještě epřistoupilo, dovolujeme si touto cestou apelovat a to, aby praktičtí lékaři ve větší míře využívali teto způsob komuikace s VoZP ČR. Právě tyto lékaře jsme také připravei ve větší míře podporovat a vylepšovat pro ě možosti přístupu k iformacím o jejich registrovaých pojištěcích. Postup registrace a Portál ZP je možé ajít a aší iteretové adrese Portál ZP. V druhé poloviě roku 2006 jsme zavedli ový iformačí systém, daleko sofistikovaější ež te původí. Jsme jediou zdravotí pojišťovou, která ho má certifiková, získali jsme atest podle zákoa. Umožňuje ám poskytout všechy údaje o léčeí ašich pojištěců praktickým lékařům, kteří je mají v péči, a ve spolupráci s imi zajistit jejich ejefektivější léčbu. Lékaři mají árok zát dokoale aamézu svého pacieta a vědět o ěm vše. Jaké druhy léků a kolik užívá, kdo mu je předepsal, jaká vyšetřeí podstoupil bez jejich doporučeí apod. Projekt koordiovaé péče VoZP ČR pracuje a projektu, který by byl dostatečě motivující pro praktické lékaře i pojištěce a vedl by k racioálějšímu vyakládáí fiačích prostředků z veřejého zdravotího pojištěí, ale přitom byl jedoduchý a trasparetí. Od Projektu očekáváme zejméa: účiý systém iteligetí kotroly ákladů, zvýšeí efektivity při ákupu zdravotích služeb (objemové slevy), alterativí produkt a trhu zdravotího pojištěí. Předpokládáme, že projekt bude probíhat v ěkolika etapách a bude postupě rozvíje a kultivová. Prví etapa: Cílem je vytvořit iformačí systém, který bude všem praktickým lékařům poskytovat aktuálí iformace o jejich pacietech pojištěcích VoZP ČR a základí iformace o ákladovosti praxe. V současé době je práce a této části projektu ve stadiu defiovaého zadáí a testováí možostí iformačího systému. Předpokládáme, že iformace budou poskytováy prostředictvím portálu bezplatě, přístupové kódy budou součástí dodatku ke smlouvě. Druhá etapa: Cílem je vytvořit otevřeý systém, který umoží každému praktickému lékaři zapojit se do projektu v případě, že bude podle svého vyhodoceí schope dodržet staoveá kritéria. Jako hlaví ástroj projektu je zamýšle boifikačí systém, tedy fiačí profit ordiaci, zejméa při: zohleděí počtu registrovaých pojištěců, zohleděí počtu prevetivích prohlídek, zapojeí do LSPP, efektivím koordiováí zdravotí péče, prohloubeí kotaktu s registrovaými pojištěci, prováděí diagosticko-léčebé péče podle defiovaých stadardů, spokojeosti registrovaých pojištěců, stabilím smluvím ujedáí s VoZP ČR. Předpokládáme zaměřeí projektu hlavě do oblasti ákladé léčby, tj. dopad bude zejméa u lékařů s větším počtem registrovaých pojištěců s chroickými diagózami. Jako součást programu, a jejíž realizaci se již v současosti pracuje, bude VoZP ČR podporovat aktiví účast pojištěců a jejich zapojeí do projektu. Jako ejvhodější motivačí faktor se ukazuje rověž forma boifikací, které do koce roku 2008 budeme specifikovat. Uvědomujeme si, že systémem objedáváí jsou motivovái k dodržováí čerpáí zdravotí péče v síti Pláu koordiovaé zdravotí péče a k aktivímu přístupu k udržováí zdraví. V současé době je Projekt ve stadiu přípravých prací a aalýzy dat z iformačího systému. Další postup bude průběžě kozultová se zástupci PL. 13

14 VIII. český pediatrický kogres , Jihlava MUDr. Olga Roškotová redakčí rada časopisu VOX Pediatriae Vážeé kolegyě a kolegové, ve dech 25. až proběhl v Jihlavě VIII. český pediatrický kogres s meziárodí účastí. Hlavím pořadatelem kogresu byla Česká pediatrická společost ČLS JEP a a orgaizaci se podílela i aše Odborá společost praktických dětských lékařů ČLS JEP. Obavy přihlášeých účastíků o edostatek parkovacích míst v cetru Jihlavy byly zbytečé. Nevadilo ai, že účastíci byli ubytovái v růzých hotelích a pezioech. Naopak, ukázalo se, že výběr kogresového města v itru České republiky byl šťastý a dostupost pro všechy účastíky z Čech, Moravy a Sloveska dobrá. Správou volbou bylo také postavit do čela kogresu jako prezidetku žeu, prof. MUDr. Hau Hrstkovou, CSc., která s elegací a moravskou vstřícostí jí vlastí skvěle reprezetovala aši současou pediatrii. Slavostího zahájeí se zúčastili i dva čleové vlády ČR, miistryě pro lidská práva paí MUDr. Džamila Stehlíková a miistr zdravotictví MUDr. Tomáš Julíek. Ve svém projevu ás oba hed úvodem rozesmáli. Paí miistryě svým přeřekutím, kdy k ám chvilku promlouvala jako k psychiatrům, a pa miistr tím, že v určitém příměru hovořil o geriatrii, i když si byl vědom, že je a kogresu pediatrickém. To už jsme propukli v hlasitý smích. Že by to způsobil pohled do publika? Rozhlíželi jsme se, zda jsou účastíky kogresu je starší věkové kategorie, ale byli jsme mile překvapei. Tetokrát a tomto odborém shromážděí byli v poměrě hojém počtu lékaři středího a mladšího věku. To je pro pediatrii adějé. Výhodou bylo, že v časopise Česko-sloveská pediatrie s předstihem vyšel program kogresu, přehled předášek, posterů a abstrakta. Účastík se lépe orietoval a mohl si vybrat dle vlastích potřeb z bohaté abídky předášek, probíhajících ve dvou sálech. Předášející prezetovali oviky z oborů zabývajících se diagostikou a léčbou vad a oemocěí dětského věku. Úvodí předášku profesora Šajdaufa o současém stavu dětské chirurgie v ČR měli možost vyslechout všichi účastíci, zatímco v dalších blocích přecházeli a jedotlivá sděleí mezi sály podle svých zájmů. Své zkušeosti z oboru hematologie a okologie představila špičková pracoviště z Prahy a Bra a jako hosté kogresu vystoupili také kolegové ze Sloveska. Ukázalo se, že léčba aémie je složitý problém, že přístup k léčbě hemagiomů je odlišý ež v miulosti, že vyšetřovací metody des umožňují eje diagostikovat, ale velmi účelě moitorovat průběh oemocěí. Souběžě probíhající předášky z eoatologie ve druhém sále byly také velmi zajímavé. Škoda že ebylo možo sledovat obojí současě. Dobře že v letoším roce je eoatologie jedím ze dvou páteřích vzdělávacích témat OSPDL ČLS JEP a a příští rok je apláováa právě hematologie a okologie. Spolupráce OSPDL s ostatími odborými společostmi a její spoluúčast a orgaizaci celorepublikových odborých akcí umožňuje včas a pružě reagovat při pláováí regioálích semiářů pro PLDD. Tak přeese OSPDL oviky a regioálí a místí úroveň. Možá by do budouca bylo užitečé uvažovat o souběžém přeosu předášek do druhého sálu. Moho ašich kolegů má zvyk věovat se současě dvěma i více čiostem. Mozí při svém večerím odpočiku sledují televizi, píší a otebooku a ještě diskutují se čley rodiy a mohé k tomu ještě hlídají sporák a zda doprala automatická pračka. Dětská efrologie byla zaměřea více pro kliické pediatry, proto PLDD většiou zvolili předášky z dětské a dorostové psychiatrie. Přestože program dětské chirurgie byl lákavý, velké možství PLDD přitáhlo téma recidivujících horeček. A stálo to za to. Příjemá paí docetka Doležalová ás svou předáškou velmi zaujala a dala aději, že pracoviště, kde působí, se v případě potřeby dobře postará o vašeho pacieta. Těžké rozhodováí bylo mezi dětskou dermatoveerologií a iteziví péčí o děti a dorost. Naši předí dětskou koží lékařku Štěpáku Čapkovou si ale PLDD málokdy echá ujít. Vždy je to věcé, praktické, srozumitelé. Vždy ěco ového. Brěské pracoviště reprezetovaé paí doktorkou Bučkovou ás iformovalo, co vše skrývá kůže ovorozeců, a paí doktorka Faberová prezetovala pohled a periferí céví aomálie u dětí. Přestože účastík koží sekce estihl zároveň předášky z iteziví péče, byl vděčý alespoň za tu posledí o trasplataci jater u dětí. Je skvělé být alespoň ablízku těm, kteří dělají medicíu a takové úrovi! Dětská gastroeterologie s ašimi předími odboríky přitáhla do sálu opět PLDD, protože problematika kojeeckých kolik je aším deím chlebem. Příspěvky o celiakii od paa profesora Nevorala, kolegů z Bra a sloveského Martia byly eméě zajímavé. Dlouhý odborý de byl zakoče krásým kocertem dětského pěveckého sboru a mladých smyčcových umělců v kostele sv. Igáce. Po duševím soustu jsme byli všichi pozvái do gotického sálu jihlavské radice. Neje a jedu číši dobrého vía, jak bylo uvedeo v programu. Byla to příležitost k vzájemým rozhovorům mezi PLDD a kliiky, mezi spolužáky ebo bývalými kolegy. Je potěšující, že je aše pediatrie průběžě omlazováa mladými lékaři a že eí je žeskou záležitostí. V pátečím programu zaujaly příspěvky paa doceta Ivaa Nováka a téma aléhavé situace 14

15 v primárí péči, yí z jeho pohledu PLDD. Je to úžasé, když uzávaý předí itezivista po ukočeí své kariéry kliika a učitele přijde do řad PLDD a předává své zkušeosti z obou oborů pediatrie ostatím kolegům. A opět aémie dětského věku, tetokráte z pracoviště olomoucké kliiky. Dětská edokriologie přivedla do sálu jak kliiky, tak praktiky. Souběžě probíhající předášky ze sociálí pediatrie prezetovaé ašimi předími odboríky tohoto oboru měly kvůli tomu oslabeou účast, ačkoliv předášky byly hodoté. Odpoledí blok byl věová primárí péči. Předeseé oviky v prevetivím podáváí vitamiu D v dětském věku a profylaxi K vitamiem u kojeých dětí vyjdou v brzké době v doporučeých postupech. Velmi zajímavé byly příspěvky sloveských hostů a téma očkováí pa profesor Dluholucký z Baské Bystrice, věcé, vtipé. Předášek o očkováí, prezetovaých předsedkyí OSPDL ČLS JEP doktorkou Cabrochovou, profesorem Prymulou a docetem Chlíbkem, se zúčastili kromě PLDD i kliičtí lékaři. O chystaých změách v oblasti očkováí vyjdou čláky v ásledujících číslech VOX Pediatriae. Člověk by řekl, že po takovém maratou předášek už pediatr večer evydrží. Opak je pravdou. Galavečeru se zúčastili kolegové všech věkových kategorií. Parket byl plý do pozdích hodi. Pái profesoři, doceti a primáři v čele s paí prezidetkou kogresu profesorkou Hrstkovou předvedli, že jsou eje vědeckými kapacitami ve svém oboru, ale že se umí i dobře bavit. Mladí kolegové a kolegyě z ústecké kliiky se svým předostou prim. Škvorem se prezetovali jako sehraá taečí skupia. Netačící si užili dobré muziky a zhlédli hezké taečí kreace. O patro íže po celý večer piaista hladil klávesy bílého piaa a oblíbeé melodie Ježka, Suchého a jié ozdravovaly duši posluchačů. Mozí si zazpívali, odložili vážé tváře a vyplavalo a povrch jejich člověčeství. Posledí dopolede kogresu bylo věováo dorostovému lékařství, dětské peumologii, dětské stomatologii a etice v medicíě. Předášelo se, živě diskutovalo a vzášely se dotazy. V programu kogresu byl i křest ové kížky Praktická pediatrie - Obvyklé diagostické a léčebé postupy a Pediatrické kliice v Motole (pořadatelé prof. J. Lébl, prof. J. Jada, prof. P. Pohuek), kterou dostali všichi účastíci kogresu. Závěrem mi dovolte pogratulovat k úspěšému průběhu kogresu a poděkovat všem těm, kteří se a jeho přípravě podíleli. Těm, kteří eměli tu čest kogres zažít osobě, redakčí rada časopisu VOX Pediatriae slibuje, že budou v ásledujících číslech časopisu vycházet čláky z prezetovaých předášek. P. S.: VOX Pediatriae a kogresu prezetoval přehled svých výtisků. Během prvího de byly rozebráy a z úst ěkolika kliiků zazěly pochvalé ohlasy a áš časopis. Evropská miisterská koferece WHO Talli, Estosko, červe 2008 Evropská miisterská koferece SZO věovaá zdravotím systémům byla svoláa při příležitosti třicátého výročí Almaatské deklarace o základí zdravotí péči, jejíž doporučeí, aby se zdravotí systémy orietovaly a občay, populaci a a základí zdravotí péči, je dodes aktuálí, i když bylo přijato před 30 lety. Tato (Talliská) charta rověž připomíá důležitost dalších chart a deklarací o podpoře zdraví (1966 Ottawa, 1997 Jakarta, 2005 Bagkok), Lublaňské koferece o Reformách zdravotí péče z roku 1996, Mexického staoviska ke zdravotickému výzkumu z roku 2004, ové verze zdravotí osovy Zdraví pro všechy pro Evropský regio WHO. Právo a to, aby se lidé těšili z co ejvyšší zdravotí úrově, je rověž výslově zakotveo v Ústavě SZO, Uiverzálí deklaraci lidských práv, Koveci o právech dítěte a v Rozvojových cílech tisíciletí OSN. Toto přesvědčeí se opírá o důkazy, zejméa o výchozí materiály připraveé SZO pro Evropskou miisterskou kofereci o zdravotích systémech. V souladu s rezolucí Světového zdravotího shromážděí o meziárodí migraci zdravotických pracovíků výzva pro zdravotí systémy rozvojových zemí (WHA57.19) a s rezolucí Evropského regioálího výboru SZO o zdravotických pracovích silách v Evropském regiou (EUR/RC57/R1). Talliská charta: Zdravotí systémy pro zdraví a blahobyt Preambule 1. Záměrem této charty je zavázat čleské státy Světové zdravotické orgaizace (SZO) áležející do Evropského regiou, aby zlepšovaly zdraví lidí prostředictvím posilováí zdravotích systémů, a to při respektováí sociálích, kulturích a ekoomických odlišostí jedotlivých států. Talliská charta potvrzuje a schvaluje hodoty uvedeé ve dřívějších chartách, smlouvách a deklaracích (1). 2. Zdravotí systém je začleě do politického a istitucioálího systému každé země. Je souhrem všech veřejých i soukromých orgaizací, istitucí a prostředků, které mají oprávěí zlepšovat, chráit a avracet zdraví. Zdravotí systémy poskytují služby jedotlivcům i populačím skupiám. Ovlivňují opatřeí a aktivity jiých rezortů, aby reagovaly a determiaty zdraví v oblasti sociálí, ekoomické i pokud jde o životí prostředí. 15

16 3. Všechy země Evropského regiou SZO by se měly zabývat hlavími zdravotími problémy v ávazosti a demografické a epidemiologické změy, prohlubující se ekoomické rozdíly, omezeé zdroje, techologický rozvoj a rostoucí očekáváí. 4. Příos zdravotích systémů však espočívá je v ochraě a avráceí zdraví. Zlepšeé zdraví přispívá k sociálímu blahobytu prostředictvím přízivého vlivu a ekoomický rozvoj, kokureceschopost a produktivitu. 5. Z těchto důvodů jsou čleské státy a další účastíci přesvědčei (2), že: ivestice do zdraví jsou ivesticemi do humáího rozvoje, sociálí pohody a blahobytu; v deší době je epřijatelé, aby lidé trpěli ouzí v důsledku emoci; posláí zdravotích systémů je širší ež je poskytováí zdravotí péče, zahruje preveci, podporu zdraví a úsilí ovlivňovat ostatí rezorty, aby ve svých aktivitách dbaly a zdravotí okolosti; dobře pracující zdravotí systémy představují základí podmíku zlepšováí zdraví: posíleé zdravotí systémy zachraňují životy; a proto by zdravotí systémy měly průběžě dokládat, že pracují dobře. Výzva k aktivitě 6. My, čleské státy, se zavazujeme: hájit a rozvíjet sdíleé hodoty, jako je solidarita, spravedlost a participace, prostředictvím zdravotí politiky, přidělováím fiačích prostředků a dalšími opatřeími, i ujištěím, že chudým a ostatím zevýhoděým skupiám je věováa áležitá pozorost; ivestovat do zdravotích systémů a podporovat ty ivestice v ostatích sektorech, které přízivě ovlivňují zdraví; využívat přitom důkazy o vazbách mezi socioekoomickým rozvojem a zdravím; prosazovat trasparetost (dostupost věrohodých a srozumitelých dat) a skládat účty z toho, co zdravotí systém dělá, se záměrem dosahovat měřitelých výsledků; usilovat o to, aby zdravotí systémy byly vstřícější k lidem, aby braly v úvahu potřeby lidí, jejich preferece a očekáváí, a to při zvažováí jejich práv i poviostí při péči o své vlastí zdraví; zapojit všechy, kterých se to týká, do přípravy a realizace zdravotí politiky; podporovat výměu zkušeostí a spolupráci v jedotlivých zemích i mezi imi při vytvářeí a zaváděí zdravotích reforem a árodí i krajské úrovi; zajistit, aby zdravotí systémy byly připravey a schopy čelit krizovým situacím a aby formou vzájemé spolupráce byla realizováa Meziárodí zdravotí ařízeí (Iteratioal Health Reagulatios). 7. SZO bude podporovat evropské čleské státy při rozvoji jejich zdravotích systémů, bude koordiovat realizaci charty, a to zejméa pokud jde o měřeí a hodoceí výkoosti zdravotích systémů a výměu zkušeostí získaých při realizaci výše uvedeého záměru. 8. My, SZO, Světová baka, Dětský fod OSN (UNICEF), Meziárodí orgaizace pro migraci a Světový fod pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií, se zavazujeme spolupracovat s čleskými státy a realizaci této charty v souladu s ašimi staovami, s cílem zlepšit výkoost zdravotích systémů. Vyzýváme Radu Evropy, Evropskou komisi a avazující istituce, aby záměry této charty vzaly v úvahu při přípravě vlastích aktivit směřujících ke zdravotím systémům. Evropská ivestičí baka se bude sažit a realizaci této charty spolupracovat s čleskými státy a dalšími zaiteresovaými istitucemi v souladu s možostmi, které jí dává její madát a staovy. My, čleské státy, vyzýváme další ochoté partery, aby se připojili. Posíleí zdravotích systémů: od záměrů k čiům 9. Všechy čleské státy SZO v Evropském regiou si společě váží co ejvyšší dosažitelé úrově zdraví jako základího lidského práva; každá země bude usilovat o zvýšeí výkoosti svého zdravotího systému s cílem dosáhout zlepšeí zdraví při respektováí pricipu spravedlosti, tz. reagovat a specifické zdravotické potřeby v ávazosti a pohlaví, věk, etický původ a příjem. 10. Každá země se bude sažit přispět k sociálí pohodě a společeské soudržosti tím, že zajistí, aby její zdravotí systémy: rozdělovaly fiačí zátěž podle schoposti lidí uhradit áklady tak, aby se jedotlivci a rodiy epropadli do chudoby důsledkem špatého zdravotího stavu ebo ásledkem čerpáí zdravotických služeb; reagovaly a lidské potřeby a preferece, aby při kotaktu se zdravotím systémem byla respektováa lidská důstojost a aby se s paciety akládalo s úctou. 11. Země se budou sažit plit co ejvíce uvedeých záměrů s ohledem a své prostředky. Proto je základí podmíkou efektivita zajišťující co ejlepší využití dostupých zdrojů. 12. Předpokladem praktické aplikace těchto obecě pojatých cílů je, aby v každé zemi byly vymezey kokrétí realizovatelé úkoly, které odpovídají sociopolitickým prioritám jedotlivých zemí a jejich ekoomickým a fiačím možostem. Za příklad, který je relevatí pro všechy země, lze ozačit zlepšeí přístupu k vysoce kvalitím zdravotickým službám a rozšířeí vědomostí lidí o tom, jak zlepšovat své vlastí zdraví. Úkoly by měly být specifikováy tak, aby bylo možé je měřit a průběžě sledovat dosahovaé výsledky. To by mělo předzameávat formu, realizaci i hodoceí reforem zdravotích systémů. 13. Zdravotí systémy jsou rozdílé, je však možé vymezit jejich společé fukce, a to prostředictvím úkolů a čiostí, které jsou uvedey íže. Poskytováí zdravotických služeb jedotlivcům i skupiám (populacím) Řídící zdravotičtí pracovíci Evropského regiou oceňují a saží se zajistit poskytováí kvalitích služeb všem, zejméa zraitelým skupiám podle jejich potřeb, a saží se, aby lidé měli větší možosti při rozhodováí o svém zdravém životím stylu. Pacieti chtějí mít přístup ke kvalití péči a chtějí být ujištěi, že zdravotíci vycházejí z ejlepších zalostí, které může poskytout medicíská věda, a používají adekvátí techologii zajištující zlepšeí jak účiosti terapie, tak zvýšeí bezpečosti pacietů. Pacieti rověž požadují, aby jejich vztah se zdravotíky byl založe a respektováí soukromí, a důstojosti a důvěrosti. Účiá primárí péče je základím předpokladem pro dosažeí zmíěých cílů. Je základou pro kotakty a spolupráci mezi zdravotickými službami a rodiami i populačími skupiami a pro spolupráci mezi všemi rezorty i uvitř zdravotictví. Primárí péče je důležitá rověž pro rozvoj podpory zdraví. Zdravotí systémy by měly při realizaci zdravotích programů zaměřeých a jedotlivé emoci vytvářet adekvátí istituce a služby, aby zajistily lepší a dlouhodobé výsledky. Zdravotí systémy musí zajistit jedak komplexí služby, tz. podporu zdraví, preveci emocí a itegrovaé zdravotí programy zaměřeé a jedotlivé skupiy emocí, a jedak koordiaci mezi růzými poskytovateli, istitucemi a zařízeími, ať už jsou veřejá ebo soukromá a poskytují primárí, akutí, ásledou i domácí péči a další služby. Fiacováí systému Neí k dispozici jedoduchý a ejlepší způsob fiacováí. Rozdíly mezi jedotlivými modely jsou ejasé, protože jedotlivé 16

17 státy si vytvářejí ové kombiace výběru daí a poplatků, společých fodů, ájmů a ákupů podle svých potřeb, historických, fiačích a demografických podmíek i sociálích priorit a preferecí. Způsob fiacováí by měl spočívat a přerozdělováí zdrojů v souladu se zdravotími potřebami, při respektováí fiačí odpovědosti by měl omezovat fiačí bariéry dostuposti potřebých služeb a chráit před fiačími riziky spojeými s využíváím služeb. Způsob fiacováí by měl rověž motivovat a fiačě oceňovat efektiví orgaizaci a poskytováí zdravotických služeb, zajišťovat zdroje poskytovatelům zdravotických služeb podle jejich výkoosti a potřeb lidí, podporovat skládáí účtů z použitých fiací a zajišťovat trasparetost využití zdrojů. Celkové přidělováí zdrojů by mělo stavět a přiměřeé rovováze mezi zdravotickými službami, prevecí emocí a podporou zdraví s cílem zvládat současé i budoucí zdravotí potřeby. Vytvářeí zdrojů Ve saze vhodě reagovat a měící se zdravotí potřeby a změy ve zdravotích systémech je v rychle se globalizujícím světě ezbyté dlouhodobé pláováí a ivestice. Zejméa se to týká získáváí ových vědomostí, rozvoje ifrastruktury, techologií, především přípravy zdravotických odboríků, a to pokud jde o úroveň a strukturu jejich kvalifikace. Ivestice do pracujících ve zdravotictví jsou velmi důležité, protože se etýkají je toho státu, který ivestuje, ale v důsledku mobility zdravotických pracovíků i všech ostatích zemí. Meziárodí kvalifikačí předpisy pro zdravotické pracovíky by měly být vedey etickými aspekty i mezistátí solidaritou a měly by být právě zakotvey (3). Ve všech zemích je uté posílit zdravotí politiku, systémový výzkum, účié využíváí ových zdravotických techologií a léků. Hodoceí zdravotických postupů (health techology assessmet) by mělo být využíváo pro zlepšeí rozhodováí. Dobrá a odpovědá správa (stewardship) Přestože každý čleský stát řídí svůj zdravotí systém, jak sám uzá za vhodé, ěkteré úkoly jsou však důležité a do začé míry stejé pro všecha miisterstva zdravotictví. Měla by vytvořit svou vizi rozvoje zdravotího systému, aplit madát a přijmout odpovědost za legislativu, regulačí opatřeí a posíleí zdravotí politiky, stejě jako za shromažďováí iformací o zdraví a jeho determiatách sociálích, ekoomických a týkajících se životího prostředí. Miisterstva zdravotictví by měla přispívat k tomu, aby se zdravotí aspekty staly součástí politiky i ostatích rezortů a a všech úrovích řízeí a aby se jejich vhodým uplatěím dosáhlo co ejvětšího zdravotího příosu. Pro posíleí odpovědosti a trasparetosti v oblasti péče o zdraví je ezbyté průběžé sledováí a hodoceí výkoosti zdravotího systému i vyvážeá spolupráce, uplatňovaá a růzých úrovích řízeí se všemi zaiteresovaými účastíky zdravotího systému. 14. Fukce zdravotího systému jsou vzájemě propojey. Zlepšeí jeho výkoosti proto vyžaduje koordiovaý a vitřě skloubeý postup, který zahruje všechy podstaté aktivity. Zkušeost dokládá, že akce orietovaé pouze a jedotlivé čiosti ebo programy je výjimečě vedou k podstatému zlepšeí ebo k žádoucím výsledkům. 15. My, čleské státy Evropského regiou SZO, se zavazujeme využít tuto chartu jako základu pro uplatěí ašich sdíleých hodot v praktické čiosti a jako stěžejí katalyzátor realizace zmíěých závazků týkajících se posíleí zdravotích systémů. Tato charta byla přijata za účasti miistra zdravotictví České republiky T. Julíka. PREVENCE ZUBNÍHO KAZU Praha, 23. září 2008 Prezidet České stomatologické komory MUDr. Jiří Pekárek de 23. září 2008 zaštítil projekt Kulatý stůl - odborou diskusi a téma prevece kazivosti zubů. Teto projekt přímo avazuje a aktivity z posledí doby, mezi ěž patří apř. i ustaveí Komise MZ ČR pro preveci v zubím lékařství a dále pak programy typu Bobříkova škola zdravých zoubků apod. O vážosti (důležitosti) tématu prevece zubího kazu svědčí i účast zástupců miisterstva zdravotictví. Z tohoto pohledu epřekvapí ai účast zdravotích pojišťove, pro které by prevece zubího kazu mohla být ámětem pro obsah ěkterého z prevetivích programů pro své kliety. Doc. MUDr. Vlasta Merglová a MUDr. Romaa Ivačáková, zastupující pedostomatology, představily úhel současého pohledu a problematiku prevece a léčby zubího kazu. Ve sděleích byl klade důraz především a skutečost, že zubí kaz je vlastě ifekčí oemocěí s rozhodující úlohou bakterie Streptoccocus mutas. Účastíci kulatého stolu byli sezámei s možostmi včasé diagostiky a moderích tredech léčby, která více ež léčbou je spíše upřesěím a zdokoaleím hygiey dutiy ústí s důrazem možosti využít ěkteré přírodí prvky, jako je apříklad umělé sladidlo xylitol. Diskutováa byla i doba aktiví prevece ifekce Streptoccocusu mutas, kdy ejvětším rizikem je přeos přímo z matky a dítě. Oblizováí dudlíku ebo lžiček při krmeí je ejčastějším způsobem přeosu. Pro tyto případy je ejvhodější zahájit prevetiví opatřeí ještě v době těhoteství. Proto se kulatého stolu zúčastila za gyekologickou společost MUDr. Alexadra Stará. Ta ve svém vystoupeí logicky kladla důraz a záchyt, respektive diagostiku míry výskytu streptokoka v dutiě ústí pomocí tzv. rychlé diagostiky: V rámci pravidelých těhoteských vyšetřeí máme možost abídout těhotým žeám vyšetřeí staovující míru výskytu bakterie Streptoccocus mutas v jejich dutiě ústí. Zároveň je poučíme, že boj proti této bakterii je i bojem proti vývoji zubího kazu u jejich dětí. Zatímco účast gyekologů a diskusi o preveci zubího kazu mohla být pro mohé přítomé překvapivá, účast zástupce praktických dětských lékařů ikoho epřekvapila. Ve svém vystoupeí jsem pak zdůrazil, že čiost praktického dětského lékaře je ve více ež z 50 % zaměřea a tzv. prevetiví medicíu. Nicméě jsem přpustil, že důraz a preveci zubího kazu epatří mezi domiatí témata při prevetivích prohlídkách. I proto jsem uvítal aktivitu stomatologů a podpořil myšleku mezioborové spolupráce při řešeí této problematiky. Pokud se do boje proti zubímu kazu souběžě zapojí kromě stomatologa i gyekolog spolu s dětským lékařem, věřím, že ve svých ordiacích brzy zubí kaz vůbec eudíme, řekl jsem s trochou adsázky a dodal: Pochopitelě i my začeme matkám, respektive rodičům, abízet možost diagostiky ifekce daým streptokokem. Pro Vox: MUDr. Pavel Neugebauer, předseda SPLDD ČR 17

18 Nová kategorie léčiv posílí kompetece lékáríků SÚKL zveřejil ávrh ové kategorie léčiv bez předpisu s omezeím. Odborá zdravotická veřejost může k tomuto materiálu posílat a adresu SÚKL připomíky do 15. září. Materiál obsahuje takzvaý pozitiví sezam ATC skupi. Zavedeím této ové kategorie si pacieti s ěkterými typy chroických i akutích oemocěí budou moci vyzvedout svůj lék v lékárě, aiž by museli pokaždé avštívit ošetřujícího lékaře. Podle tohoto ávrhu by lékáríci mohli za přesě staoveých podmíek vydat léky a ěkterá oemocěí i bez lékařského předpisu. Podmíky k vydáí léku bez receptu se liší dle jedotlivých ATC a jsou podle ávrhu ásledující: diagóza musí být potvrzea lékařem, farmaceut musí ověřit diagózu a vystaveí receptu lékařem v miulosti a také mometálí zdravotí stav pacieta (apříklad u hypertoiků se musí kreví tlak a tep pohybovat v určeém rozmezí, jiak lék emůže být vydá). Podmíkou pro zavedeí ové kategorie léčiv je také vzik cetrálího úložiště iformací o vystaveých receptech a diagózách pacietů. V tuto chvíli existuje záko č. 378/2007 Sb., který Státímu ústavu pro kotrolu léčiv ukládá vybudováí cetrálího úložiště do koce tohoto roku. Bez tohoto úložiště emůže lékárík ověřit, kdy a zda vůbec vystavil lékař pacietovi recept. Projektový rámec e-health byl dokoče v srpu V ávazosti a teto milík ústav zpracoval zadávací dokumetaci veřejé zakázky a zřízeí cetrálího úložiště. Veřejá zakázka má staove termí plěí 20. prosice 2008, odpověděla Jitka Židlická z tiskového odděleí SÚKL a dotaz ZDN, zda ústav stihe připravit teto složitý iformačí systém během ásledujících čtyř měsíců. Podle iformací ústavu bude cetrálí úložiště fugovat jako automat, který bude předávat iformace od lékařů k lékáríkům a aopak. Pricip úložiště bude zjedodušeě řečeo v tom, že lékař vystaví elektroický recept a te bude prostředictvím jeho iformačího systému odeslá právě do cetrálího úložiště elektroických receptů. Cetrálí úložiště obratem zašle iformačímu systému lékaře potvrzeí o přijetí, zpracováí a uložeí elektroického receptu, popisuje Židlická. Lékaři versus lékáríci Iformace o chystaých změách ve výdeji ěkterých léčiv rozdělila lékařskou a lékárickou veřejost. Lékaři se obávají toho, že výrazá část diagostických a léčebých kompetecí přejde do rukou lékáríků. Svazovat výdej léku s vyšetřeím pacieta lékárou pokládám za bizarí esmysl. K čemu jsou dlouhodobě platé recepty, jimiž lékař může omezit počet kotrolích vyšetřeí a ezbyté miimum? Poskytováí zdravotí péče včetě ordiace léků je avíc svázáo s poviostmi daými právími ormami, kterým emůže lékára vyhovět, ledaže by zřídila patřičě vybaveou ambulaci s lékařem a sestrou, amítá pediatr Jiří Killia. Návrh dává lékáríkovi za úkol provádět aamestické a fyzikálí vyšetřeí, což jsou výkoy lékařské péče. Na jedé straě lékař emůže vydávat léky, a straě druhé lékárík může ordiovat. Když epileptik ztratí léky, žádá lékára mu je edá bez receptu, ač je to i životě důležité. Zato má táž lékára ordiovat podle vlastího vyšetřeí. Hrozý pricip, dodává lékař. Lékáríci však takový výklad lékařů pokládají za esprávou iterpretaci zamýšleých změ ve výdeji léčiv. Převzato: Hazard se zdravím a životy MUDr. Mila Kubek prezidet České lékařské komory Miisterský ávrh umožit lékáríkům vydávat léky a závažé choroby bez lékařského předpisu zvýší spotřebu léčiv a obrat pro farmaceutické firmy i lékáry. Po umožěí reklamy a tyto léky v obecých sdělovacích prostředcích pacieti vystaveí masiví kampai rádi podlehou iluzi, že polykáí zázračých pilulek je vyléčí, a ebudou dodržovat často epříjemá režimová opatřeí, apříklad dietu, tedy právě ta doporučeí lékaře, která jsou základem léčby. Nebezpečý ávrh však paradoxě ai pacietům eušetří peíze, eboť si budou muset léky bez receptu platit v plé výši. Návrh je ejeom v kolizi s ěkolika zákoy, které určují podmíky k výkou povoláí lékaře a lékáríka, ale především odporuje zdravému rozumu. Lékárík emůže ahrazovat lékaře, emá totiž potřebé vzděláí. V otázkách fugováí lidského těla, patologie a patofyziologie chorob zůstává pouhým laikem. Představa uiverzálích mastičkářů by byla ávratem do středověku. Lékáry jsou sice zdravotickými zařízeími, ale ejsou zařízey k vyšetřováí pacietů. Představa, jak ve frotě u okéka líčíte lékáríkovi pro pobaveí lidí čekajících za vámi počet a kvalitu svých stolic, působí tragikomicky. Bez lékařské kotroly mohou být léky ebezpečé. Jediě lékař může hodotit efekt léčby. Je o odhalí možé komplikace ebo změu diagózy. Vždyť i u pacieta, který léta trpí fukčími zažívacími poruchami, může bez výrazější změy obtíží propukout rakovia. I vyikající léky mohou být bez lékařské kotroly ebezpečé. Například statiy a vysoký cholesterol mohou způsobovat rozpad svalové tkáě s ásledým selháím ledvi. 18

19 Hormoálí atikocepce může poškozovat játra a způsobovat žilí trombózy s možostí smrtelé embolie plicí. Po předávkováí ihalačími sympatomimetiky již ejede astmatik zemřel a srdečí arytmie. Léky a vysoký tlak mohou způsobit áhlou ztrátu vědomí či rozvrat vitřího prostředí. Proto Vědecká rada lékařské komory, složeá z předích odboríků, esmyslý ávrh, hazardující se zdravím a lidskými životy, jedomyslě odmítla. Již des totiž existují recepty, které umožňují opakovaé vydáváí léku, aby paciet emusel chodit k lékaři častěji, ež je to uté. A a vekově, kde ejsou lékáry, ulehčí zejméa starým lidem život aše ovela zákoa o léčivech, která usadí vydáváí léků v ordiacích lékařů. Na rozdíl od miisterského hazardu taková změa ikoho eohrozí. Převzato: LN, Julíek slíbil lékařům kompromis Miistr zdravotictví Tomáš Julíek (ODS) se miulou středu dohodl s lékaři a kompromisu. Slíbil, že kompetece lékáríků erozšíří, takže ebudou moci prodat bez receptu ěkteré léky, které jsou zatím je a recept. Se zástupci sdružeí praktiků, pediatrů a gyekologů se miistr zdravotictví dohodl, že do skupiy léků bez receptu s omezeím zařadí pouze ty, s imiž budou lékaři souhlasit. Předběžě se lékaři s miistrem shodli je a pseudoefedriu, z ěhož se vyrábějí elegálí drogy. Lékáríci odborou debatu podporují, vyšší kompetece prý ežádají. V žádém případě echceme ahradit práci lékaře, ai ám to epřísluší, řekl pro ČTK mluvčí České lékárické komory Aleš Krebs. Komora podle ěj má představu, které léky by se do skupiy daly zařadit. Od začátku říkáme, že by si k jedomu stolu měly sedout odboré společosti, komory a miisterstvo a ávrhy posoudit, dodal. Naše tedece je zvýšit počet volě prodejých léků, aby je pacieti měli sáze dostupé. Zástupci lékařů jsou většiou pro. Skupia léků s omezeím bude především pro léky s pseudoefedriem, tím přispíváme k boji proti krimialitě. Také tam budou léky, a kterých se dohodeme, řekl miistr Julíek. Čle tiskové komise Sdružeí praktických lékařů Ja Jelíek potvrdil, že lékaři souhlasí s tím, aby se skupia volě prodejých léků rozšířila. Shoda je, že zařazováí bude podle odborých kritérií, ikoli podle politických tlaků ebo lékáreských či distributorských lobby, řekl Jelíek. Součástí debaty, která bude o jedotlivých lécích probíhat, bude i otázka, zda je před vydáím léku uté kliické vyšetřeí. To může dělat je lékař, takže u přípravků s tímto omezeím automaticky padá možost, že by je vydával lékárík. Jelíek potvrdil, že pokud ěkteré léky budou avržey do skupiy volě prodejých a lékaři předloží vážé ámitky, že by to mohlo pacieta poškodit, budou přeřazey do kategorie výdej s omezeím. Zatím se to bude týkat je pseudoefedriu. Miistr s lékaři mluvil i o hormoálí kotracepci. Klasická hormoálí kotracepce eí volě v prodeji ikde v zemích Evropské uie, prohlásil předseda Sdružeí soukromých gyekologů ČR a České gyekologické a porodické společosti ČLS JEP Vladimír Dvořák. Naopak ouzová kotracepce, která je určea pro výjimečé situace a zabraňuje početí, by podle Dvořáka měla být v lékárách dostupá zcela volě. Porostou kompetece praktiků Nové rozděleí léků by mělo fugovat od leda Pacietům by se zároveň měl usadit přístup k ěkterým přípravkům tím, že by je ově mohl předepsat i praktik. Podle Jelíka ěkteré emoci léčí specialista i praktik. Pokud ale yí praktik chce apsat kokrétí lék, který smí apsat je specialista, musí svého pacieta poslat pro recept k ěmu. Schůzka miistra se zástupci lékařů byla reakcí a sezam, který dal zdravotické veřejosti k vyjádřeí Státí ústav pro kotrolu léčiv. Na sezamu léků, které dosud byly a předpis a yí by měly být volě prodejé, byly apříklad přípravky a vysoký tlak či cholesterol. Lékaři varovali, že užíváí těchto léků bez lékařské kotroly může pacieta ohrozit a zdraví, případě i a životě. Julíek si postěžoval, že rozesláí sezamu ebyl příliš dobrý způsob, jakým ústav zahájil debatu. Nebylo to šťasté zahájeí komuikace s lékaři, taková věc se má odehrávat a půdě miisterstva zdravotictví, řekl Julíek. ČLK je proti ové kategorii. Návrh miisterstva v předchozích dech ostře kritizoval prezidet České lékařské komory (ČLK) Mila Kubek. Před dvěma týdy prezidet ČLK ozámil, že podá trestí ozámeí v případě, že se miisterstvu podaří prosadit zavedeí kategorie léčiv bez lékařského předpisu s omezeím. Podle komory teto krok emá medicíské opodstatěí a je pro paciety velmi ebezpečý. Léčba chroických chorob vyžaduje pravidelé moitorováí lékařem, který včas odhalí edostatečý či adměrý efekt léčby, ežádoucí účiky, komplikace Pouze vyšetřeí u lékaře může odhalit změu diagózy při ěkdy je málo změěých přízacích. Představa, že v lékárě je možo odebírat od pacietů aamézu a provádět jejich vyšetřováí lege artis, je aiví, vysvětlil svůj postoj Kubek. Podle ěj ová kategorie přiese zisk pouze farmaceutickým firmám, ročě to prý mohou být až 2 miliardy Kč. Pokud zvítězí zájem farmaceutických lobby, ezbude mi ic jiého ež podat trestí ozámeí a ředitele SÚKL a miistra zdravotictví z důvodu podezřeí ze spácháí trestího čiu obecého ohrožeí, prohlásil Kubek. Reklama v obecých sdělovacích prostředcích jistě zvýší tržby farmaceutickým firmám, ale u pacietů vzbudí klamý dojem, že pouhé,polykáí pilulek stačí k vyléčeí, řekl prezidet ČLK. ČLK upozorňuje, že v případě schváleí ávrhu by lékaři emohli ést zodpovědost za zdravotí stav svých pacietů ai za případé komplikace způsobeé léčbou ekotrolovaou lékařem. Komora tvrdí, že pokud lékař rozhode, že kotroly pacieta ejsou uté, může mu vystavit tzv. repetitiví recept, aby paciet k lékaři emusel. Převzato: Zdravotické oviy,

20 Iformace OSPDL ČLS JEP MUDr. Haa Cabrochová předsedkyě OSPDL ČLS JEP 1. Změy fiacováí očkovacích látek Miisterstvo zdravotictví avrhuje ovely zákoa č. 258 (o ochraě veřejého zdraví) a zákoa č. 48 (o zdravotím pojištěí), které obě umoží hradit očkovací látky ze zdravotího pojištěí. Právě záko č. 48 to dosud prakticky zakazoval a očkovací látky pro povié očkováí hradil stát. Naše odborá společost, ale i předsedictvo SPLDD schválily podmíky, za kterých bychom tuto změu akceptovali. Těmito podmíkami jsou: Nuté zachováí cetrálího ákupu (ižší cey, defiovaá distribučí přirážka, garatovaé dodávky a celý rok). Požadavky a cetrálí ákup týkající se rozsahu poviého očkováí a typu očkovacích látek musí vycházet i ze staoviska legislativě garatovaého orgáu Národí imuizačí komise kam budou delegovái zástupci příslušých OS (OSPDL, Vakciologická, Ifekce + epidemiolog., zástupce SZÚ ), pravděpodobě i zástupce plátců ZP, HH ČR a dále. V předstihu dle aktuálích epidemiologických dat rozhodout o rozsahu poviého očkováí v ásledujícím roce před uskutečěím ákupu očkovacích látek. Pláy počtů očkovacích látek (OL) a další rok dělat pouze cetrálě dle aktuálích dat o počtu dětí v jedotlivých ročících, vývoji porodosti a počtu dětí v rizikových skupiách (opakovaě tak před ákupem děláo, avíc ale dotazováí v teréu, které obtěžovalo PLDD a bylo velmi zkreslující a epříosé). Nesmí dojít k árůstu admiistrativy v ordiaci PLDD, zásadě odmítáme další zaváděí systému Očko, který ebyl fukčí ai a straě skladové evidece spádových HS. PLDD se ebudou fiačě podílet a ákupu, tedy propláceí OL půjde cestou od ZP směrem k distributorům. Zlepší se distribuce OL všechy ordiace PLDD (i PL) budou zavážey dle požadavků. Evidece vyočkovaých látek bude cestou zadáí kódu očkováí s příslušou diagózou ( Z ). Všechy tyto podmíky jsou v avrhovaém legislativím řešeí splěy a ám by to mohlo přiést miimálě zlepšeí v ásledujících oblastech: 1) zlepšeí distribuce (dosud si většia PLDD musela sama OL dovážet), 2) přesá evidece proočkovaosti populace v jedotlivých ročících, 3) evidece počtu vyočkovaých dávek z dat ZP, zlepšeí pláováí počtu OL. Nyí probíhají jedáí a téma evidece a vykazováí očkovacích látek. Nechceme zavádět složitější systém, který by předpokládal evidovat každou aplikovaou očkovací látku cestou vykázáí ZULP. Proto jsme se domluvili a vytvořeí samostatých číselých kódů pro každé očkováí (číselá řada půjde tak, aby umožila sadé zapamatováí). Navíc by v sezamu zdravotích výkoů byl výko očkováí, které eí spojeé s výdejem očkovací látky, a to pro případy, kdy ZP platí očkováí, ale rodiče si koupí očkovací látku (Twirix místo Egerixu, Priorix místo Trivivacu a podobě). Pochopitelě to vše se změí pouze za situace, kdy v listopadu projdou Parlametem ovelizovaé zákoy. Teprve potom by všichi obdrželi podrobou metodiku. PLDD rozhodě ebudou muset očkovací látky pro poviá očkováí akupovat! Novely zákoů počítají se zavedeím tzv. epoviého očkováí proti peumokokům, poviě budou i adále očkováy rizikové skupiy dětí. Toto epovié očkováí by se mělo týkat dětí: Pro vykazováí epoviého očkováí bude samostatý výko očkováí. Zde by mělo dojít k plé úhradě alespoň jedé očkovací látky, která v té době bude a trhu. Účiost přijatého zákoa by mohla být s datem , ale také později, tedy od Potom by se pochopitelě toto epovié očkováí posuulo až a březe, zěí zákoa by zůstalo stejé, tedy mohly by být doočkováy děti, které toto očkováí mohly dostat již v ledu (e ve třech, ale v pěti měsících). 2. Změy v očkovacím kaledáři 2009 S účiostí od se změí vyhláška o očkováí bez ohledu a připravovaé ovely zákoů, tedy bez ohledu a to, zda dojde ke změě fiacováí očkovacích látek. Změa počítá se zavedeím kombiovaé očkovací látky proti pertusi (DTP a IPV) s IPV v jedé kombiovaé vakcíě, která bude aplikováa dětem mezi desátým a jedeáctým rokem. V této vakcíě je obsaže i booster proti tetau, další přeočkováí pro tyto děti bude proto posuuté. V roce 2009 se tedy budou doočkovávat IPV v moovaletí podobě pouze ročíky let a starší děti, které edostaly 5. dávku očkováí proti poliomyelitidě. Ročík let bude již očková kombiovaou očkovací látkou. Koečou podobu očkovacího kaledáře zveřejíme v ásledujícím čísle ašeho časopisu. Další ovikou je epovié očkováí proti peumokokovým ákazám, které bude aplikováo ve schématu 3+1 dávka. Důvodem zavedeí tohoto schématu je emožost odchýlit se při epoviém očkováí od schématu doporučeého výrobcem. Změa by byla možá pouze při zavedeí plošého poviého očkováí. Bohužel, ale ve schématu 2+1 dávka a ižší proočkovaosti by bylo riziko ižší účiosti především u jedoho ze sérotypů (6B), který u ás v ČR je poměrě frekvetě zastoupe jako jede z vyvolavatelů závažých sepsí u dětí v ejižších věkových kategoriích (viz studie Dr. Motlové, SZÚ). Nepovié očkováí proti peumokokům hrazeé ze zdravotího pojištěí bude realizováo za situace, bude-li přijata příslušá ovela zákoa č. 48. V opačém případě by byly očkováy pouze děti z rizikových skupi. V případě rizikových skupi by měla být doplěa skupia těžce a středě těžce edoošeých dětí s porodí hmotostí pod 1500 g. 20

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2011 číslo 7 ročík 11 Trombóza a hormoálí atikocepce u mladistvých dívek Kazuistika: Kogeitálí hemagiom Mikroskopické houby v pediatrii

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF Cislo smlouvy MF 332/029/2012 Toto cislo uuadejte pri faktura ci C. J. Poskytovatele: MFIN.4.62.S.o3_2012..^ Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extraet er - RESORT-N MF ve smyslu ustaovei 536

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de 15. 12. 2004 schválilo tři ové obecě závazé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9 MEZIDENOM INAČNÍ MISIJNÍ ORGANIZACE Tim 2,2 o.s. - www.timdvadva.et Libáňská 4, 193 Praha 9 281 926 563 kacelar@timdvadva.et V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 9 ve službě DĚTEM - RODIČŮM - SBORŮM Mauela Eliška

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

klub ročník 3 / číslo 3 červen 2009

klub ročník 3 / číslo 3 červen 2009 katedry klub 10 let VŠFS škola Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS ročík 3 / číslo 3 červe 2009 Vážeí a milí čteáři Šortek! V miulém úvodíku Šortek jsem vyprávěla skoro detektiví příběh, který se odehrál a ašem

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi...2 2. Podsaa projeku...3 3. Srukura beeficieů...6 3.1 Vymezeí zaieresovaých subjeků...6 4. Popis ivesičí a ulové variay...7

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 5 / 2006 Rakušaé si prohlédli temelíský reaktor Pracovat a Temelíě? To bychom rádi, říkají studeti Jada dovedl v Temelíě školáky z Týa k vítězství

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více