SLOVNÍČEK POJMŮ 1. díl. (období leden prosinec 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍČEK POJMŮ 1. díl. (období leden prosinec 2012)"

Transkript

1 SLOVNÍČEK POJMŮ 1. díl (období leden prosinec 2012)

2 SLOVNÍČEK POJMŮ ROK 2012 A ADITIVA jsou to takové látky, které se přidávají do nejrůznějších směsí a látek, a to z toho důvodu, aby vylepšily anebo upravily jejich vlastnosti. Najdeme je nejčastěji v potravinách pod souhrnným označením přídatné látky, dále také v palivech, nátěrových hmotách nebo lécích. Ve farmaceutickém průmyslu slouží především jako konzervační látky. ADRENALIN nebo také epinefrin je hormon patřící do skupiny tzv. katecholaminů. Tvoří se v nadledvinách, konkrétně v dřeni. Je součástí stresové reakce člověka, zvyšuje tlak, posiluje srdeční činnost, Má rovněž protialergické účinky. ALT (alaninaminotransferáza) enzym, jehož aktivita v krevním séru se zvyšuje zejména u jaterního poškození. Stanovení ALT patří k základnímu biochemickému vyšetření. ANGINA PECTORIS je jedním z projevů ischemické choroby srdeční (tzv. algická forma ischemické choroby srdeční). Projevuje se typickou bolestí na hrudi, která může vystřelovat do ramen nebo čelisti. Bolest bývá většinou způsobena fyzickou námahou, rozrušením nebo chladem a v klidovém režimu do několika minut zmizí. Někdy je třeba podat postiženému nitroglycerin. ANTISEPTICKÉ ÚČINKY neboli desinfekční účinky. Antiseptika se užívají místně (například na kůži ve formě masti, na sliznice ve formě kapek a sprejů). Pomáhají likvidovat choroboplodné zárodky. ANXIOLYTIKA jedná se o léky ze skupiny psychofarmak. Jejich úkolem je odstranit úzkost (anxieta). Mezi nejznámější patří například diazepam, oxazepam a venlafaxin. ARYTMIE je porucha srdečního rytmu způsobená postižením převodního systému, který řídí srdeční činnost. Arytmii mohou vyvolat některé poruchy, jako jsou ischemie nebo hypoxie, ale také zánět, některé léky, působení elektrického proudu nebo také stres. AUTISMUS chorobné zaměření na vlastní osobu, uzavření se do svého vlastního světa. Typická je sociální izolovanost a nerealistické snění. Známý je také autismus dětský. Jedná se o těžkou psychickou poruchu, kvůli níž dítě nedokáže navazovat kontakty s okolím, je agresivní, trpí poruchou řeči. Inteligence přitom nemusí být narušena. B BIOLOGICKÁ HODNOTA POTRAVIN vypovídá o vyváženosti a kvalitě potravin. Je dána množstvím vitaminů, minerálů, aminokyselin, vlákniny a esenciálních mastných kyselin. Biologicky nejhodnotnějšími potravinami jsou vejce, ovoce, zelenina a libové maso. BIORYTMUS děj, jinými slovy biologicky vlastní cyklus změn týkající se nějakého stavu, vlastnosti nebo hodnoty. U každého živého organismu probíhá opakovaně a s určitou pravidelností (například spánek/bdění, menstruační cyklus aj.).

3 BOTULOTOXIN toxin vytvářený bakterií Clostridium botulinum. Extrémně toxický. Otrava botulotoxinem vzniká nejčastěji pozřením nedobře připravených masových a zeleninových konzerv. Nebezpečný je zejména pro děti. C CUKROVKA 2. TYPU nejrozšířenější druh cukrovky, na rozdíl od 1. typu tělo inzulín vytváří, ale nedokáže vstřebávat nadměrné množství cukrů, čímž se zvyšuje jejich hladina. Postihuje především starší a obézní lidi a také osoby, v jejichž rodině se již cukrovka vyskytla. D DEGRANULACE obecně se jedná o vymizení granul ven z buněk. Známá je hlavně degranulace mastocytů, která se podílí na vzniku alergické reakce. Degranulací se do těla uvolňují některé látky (např. histamin), které spouštějí klinické projevy anafylaxe. DIASTOLA znamená klidové období srdečního cyklu mezi dvěma systolami (tj. fáze srdečního cyklu, při níž dochází ke kontrakci srdeční síně nebo komory s vypuzením krve). E ENKOPRESIS neschopnost udržet stolici (řec. kopros = stolice). Tento výraz je známější v počeštělé variantě enkopréza. ENURESIS NOCTURNA latinský výraz pro tvz. noční pomočování. Jedná se o stav, kdy dítě nebo dospělý močí ve spánku, přestože normálně ovládá močový měchýř. Příčiny mohou být různé, může se jednat například o poruchy močového měchýře, poruchy v CNS, genetické vlivy, ale také nadměrný stres a prodělaná traumata. EPIFÝZA neboli šišinka je důležitá část mezimozku, jejímž úkolem je produkovat melatonin. Ovlivňuje biorytmy a podle některých průzkumů má vliv dokonce také na pohlavní žlázy. Její funkce závisí na míře světla. V ponurém, tmavém prostředí nepracuje dostatečně, což může způsobovat výkyvy nálad, někdy dokonce deprese. Pojem epifýza se používá také pro koncovou část dolních kostí. EPITEL je výraz pro krycí tkáň pokrývající zevní povrch těla. Známe ji spíše pod pojmem výstelka. Vystýlá také vnitřní povrch dutých orgánů (s výjimkou cév a mozkových komor). Jedná se o nejčetnější lidskou tkáň. EUKARYOTICKÁ BUŇKA je taková buňka, která má vytvořené buněčné jádro. To znamená, že chromozomy jsou obaleny membránou. Tyto buňky v sobě nesou prvoci a dále všichni vícea mnohobuněčné organismy.

4 H HASHIMOTOVA STRUMA zánětlivé onemocnění štítné žlázy, vzniká na autoimunitním podkladě. Způsobuje poruchy štítné žlázy, mnohdy bývá provázeno ještě dalšími autoimunitními onemocněními. HEMATOENCEFALICKÁ BARIÉRA tato bariéra odděluje krev a mozkovou tkáň. Dokáže tak zabránit průniku některých nežádoucích látek do centrálního nervového systému. Její funkce může být značně oslabena vlivem některých onemocnění (hlavně zánětů). HIPPOCAMPUS část velkého mozku, je součástí limbického systému. Zodpovídá za schopnost ukládat v mozku krátkodobé informace a orientovat se v prostoru. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou mají v první řadě poškozenu právě tuto část mozku. Poškození hipokampu může vést k poruchám paměti, vzniku epilepsie, zánětu mozkových blan a řadě dalších onemocnění. CH CHRONICKÁ ANEMIE anémie neboli chudokrevnost znamená nedostatek železa. V chronickém stadiu se prohlubují její projevy, jako jsou únava, malátnost, bušení srdce, bledá pokožka aj. I IgE zkratka pro imunoglobulin E, který se vyskytuje v malém množství především ve tkáních. Je vázán na mastocyty. Uvolňuje látky jako histamin, serotonin a další mediátory zánětu. Zvýšená koncentrace se vyskytuje při alergických reakcích. IMUNOKOMPLEXY jsou spojení imunoglobulinu (protilátky) a antigenu (cizí látka, proti níž je tělo schopno vytvořit si protilátky). Imunokomplexy často cirkulují v krvi, mohou se také ukládat na stěnách cév a způsobovat závažná imunokomplexová onemocnění. Dokáží také vyvolat anafylaktický šok. ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ onemocnění srdce, způsobené jeho nedostatečným prokrvením neboli ischemií. Porušeno je jak zásobení kyslíkem, tak také odvádění zplodin látkové výměny. Podkladem je zúžení koronárních tepen. K KARDIOTONIKUM léčivá složka upravující srdeční činnost a sloužící k posílení srdeční výkonnosti. Mají nízké terapeutické spektrum s rizikem předávkování a četné lékové interakce. KASEIN patří k jednomu z proteinů mléka, konkrétně k tzv. fosfoproteinům. V kravském mléku tvoří téměř 80 % veškerých mléčných bílkovin. Jedná se o produkt srážení netučného mléka kyselinami nebo syřidlem a průmyslovou látku pro výrobu umělé rohoviny. Je častým potravinovým alergenem.

5 KORTIKOIDY skupina látek, které se podobají hormonům produkovaným nadledvinami (tzv. glukokortikoidy). Tlumí záněty nejrůznějšího původu. Známé jsou i jejich účinky protialergické, imunosupresivní a vazokonstrikční. Kortikoidové léky používá klasická medicína při léčbě zánětlivých onemocnění plic, kůže, ledvin aj. Léky se mohou užívat celkově, anebo místně (inhalátory, masti). Dokáží výrazně tlumit průběh těchto chorob, odstranit je však nedokáží. Jejich dlouhodobé užívání navíc provází celá řada závažných vedlejších účinků (zvýšená tělesná hmotnost, deprese, ztenčení kůže, osteoporóza, ). KORTISON steroidní hormon tvořící se v kůře nadledvin. Patří do skupiny tzv. glukokortikoidů, které ovlivňují metabolismus, jsou důležité pro zvládnutí stresu, tlumí alergické reakce aj. Jejich nadmíra nebo nedostatek vážně poškozuje organismus. KRETENISMUS jedná se o oficiálně uznanou mozkovou chorobu, kterou provází různé stupně poruch tělesného i duševního růstu, např. malý vzrůst, duševní zaostalost aj. Onemocnění vzniká při snížené funkci štítné žlázy v raném dětství, pokud tato hormonální porucha není včas léčena. Na vzniku onemocnění se podílí nedostatek jódu. KURDĚJE nemoc způsobená nedostatkem vitaminu C. K hlavním příznakům patří krvácení z dásní, které může vést až k úplné ztrátě zubů, dále snížená odolnost a špatné hojení ran. Při tomto onemocnění dochází k poruše tvorby vaziva a snížení pevnosti cév. V České republice se vzácně objevuje vinou nedostatečné konzumace ovoce a zeleniny, jedná se však o lehké formy onemocnění. L LARYNGITIS zánět hrtanu, bývá nejčastěji součástí probíhajícího zánětu horních cest dýchacích, méně často se vyskytuje samostatně. Za jeho vznik mohou nejčastěji viry, ale také bakterie a nejrůznější dráždivé podněty (například dráždivé plyny). Onemocnění je provázeno chrapotem, sípavým dýcháním a kašlem. V těžkých případech (akutní zánět hrtanu) může hrtan zduřet natolik, že vyvolá stavy dušení. Toto riziko se týká především dětí. LIPIDY jedná se o souhrnné označení pro tuky a tzv. lipoidy (látky tukům podobné). Obávané lipidy mají pro organismus zásadní význam. Jedná se o energeticky nejbohatší složku potravy, pomáhají vstřebávat vitaminy rozpustné v tucích. Jejich nadměrný přísun může způsobit obezitu nebo aterosklerózu, akutní nedostatek může mít pro organismus rovněž fatální následky. M MASTOCYT neboli žírná buňka, obsahuje histamin a další látky, které jsou přítomny při alergické nebo zánětlivé reakci. MELANIN pigment, barevná látka obsažená v kůži, vlasech, duhovce. Jeho množství se zvyšuje vlivem ultrafialového záření, chrání kůži před jeho škodlivými účinky. Mnoho lidí si jej plete s melatoninem. Ten však s pigmentem nemá nic společného. Jedná se o hormon vznikající ze serotoninu, jeho největší sekrece je za tmy, což má za následek ospalost. Pomáhá k dobrému spánku.

6 MELANOCYT buňka tvořící melanin. Hojně se vyskytuje v kůži. MELANOM zhoubný nádor z pigmentových buněk. Objevuje se nejčastěji na kůži, může se vyskytovat i ve sliznicích nebo v oku. Riziko vzniku se zvyšuje vlivem ultrafialového záření, snížení ozonu aj. Více ohroženi jsou lidé se světlou pletí a lidé, jejichž pokožka byla opakovaně spálená přílišným sluněním. MENINGITIDA je odborný termín pro zánět mozkových blan. Nejčastěji jej vyvolávají bakterie (meningokoky, pneumokoky aj.) a viry. Některé formy meningitidy jsou přenosné mezi lidmi navzájem. Existuje několik druhů meningitidy, všechny jsou velmi vážné a mohou způsobit trvalé následky, někdy dokonce smrt. K hlavním příznakům patří bolesti hlavy, horečky, světloplachost, tuhnutí svalů (především šíje). MIKROFLÓRA jedná se o seskupení rozmanitých druhů bakterií a prvoků. Nachází se nejčastěji ve vnitřních orgánech živočichů. Nejznámější je mikroflóra střevní a vaginální. Mikroflóra dokáže člověku výrazně pomáhat, ale také uškodit. To v případě, kdy je poškozena (například častým braním antibiotik) nebo se ocitá v nerovnováze. MUMIO je lepkavá hmota podobná dehtu. Vyskytuje se v různých barvách od bílé po tmavě hnědou. Jedná se o přírodní směs organických a anorganických prvků, která má protizánětlivé, analgetické a baktericidní účinky. Urychluje také hojení ran. Mumio se nachází ve skalách, jeskyních, a skalních výklencích. Podobá se pryskyřici. Dostupné je v lékárnách nejčastěji ve formě kapslí. MYKOTOXINY nejobávanější druh toxinů. Jsou to jedovaté, agresivní látky tvořené mikroskopickými houbami. Mohou vyvolat otravu. N NEUROVEGETATIVNÍ SYSTÉM řídí celou škálu vegetativních projevů (například pocení, bušení srdce, zvracení, průjem, slinění), které jsou vyvolány na základě nervového podnětu. Všechny tyto projevy jsou typické především pro neurotiky. Neuróza není pouze pojem, jedná se o funkční duševní poruchu, která se od jiných poruch liší tím, že schází organický nález na mozku a dotyčný si je svého stavu plně vědom. O OBEZITA neboli otylost, jedná se o nadměrnou tělesnou hmotnost odpovídající BMI vyšší než 30. Obezita na rozdíl od nadváhy (BMI větší než 25 a menší než 30) prokazatelně zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních chorob, cukrovky, kožních infekcí a nemocí pohybového aparátu. OBJEM PLIC je obecný výraz pro množství vdechnutého a vydechnutého vzduchu. Dechový objem znamená množství vdechnutého a vydechnutého vzduchu v klidu. Inspirační rezervní objem ukazuje množství vdechnutého vzduchu po běžném výdechu. Expirační rezervní objem zase značí množství vydechnutého vzduchu po běžném nádechu. Zbytkový objem ukazuje, kolik vzduchu zůstane v plicích po maximálním výdechu.

7 P PANDEMIE jedná se o hromadný výskyt infekčního onemocnění v rozsahu větším než epidemie. Infekční onemocnění napadá více zemí, někdy i kontinentů. Pandemie vzniká v okamžiku, když se radikálně změní struktura viru. PAPILOMAVIRY neboli HPV (human papiloma virus), vyskytuje se pouze u lidí, vyvolává hyperplastické až nádorové projevy na kůži nebo sliznicích. Jednotlivých typů HPV je přes šedesát! Šíří se často přímým stykem nebo sexuálním kontaktem. Typickými projevy jsou bradavice, změny na děložním čípku vedoucí ke karcinomu, papilomy ve spojivce atd. PESTICIDY označení pro látky, kterých se využívá zejména pro cílené hubení nežádoucích organismů. U nás jsou známy především jako látky hubící plevel a hmyz. Tyto jedovaté látky se mohou objevit v některých potravinách, přestože mají jednoznačně vysoce škodlivý vliv na organismus. PONS VAROLI latinský výraz pro Varolův most, součást mozkového kmene. Nachází se v mozku savců, u jiných živočichů jej nenajdeme. Varolův most ovládá reflexivní činnosti, jako je slinění, slzení a zužování zornic. Je také nezbytnou součástí spánku. Navozuje totiž REM fázi. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ znamená období před narozením. Dělí se na období embryonální a období plodové. V tomto období nedochází pouze k tělesnému vývoji plodu. Stále více se dnes hovoří také o vývoji psychickém. Je dokázáno, že plod dokáže reagovat na veškeré vnější podněty odrážející se uvnitř nitroděložního prostředí. Zásadní roli hrají emoční projevy matky, smyslová komunikace (masírování bříška, matčin hlas) a matčino vnímání plodu (to, jak o něm přemýšlí, jak se na něj těší). Veškeré tyto podněty se zapíší do osobnosti každého jedince již v jeho prenatálním vývoji. PŮSOBEK látka, která vzniká v organismu a působí na jeho různé části. Jedná se o podobný výraz jako hormon, ovšem v nejširším možném slova smyslu. Působek je český termín. R REM spánek zkratka REM pochází z anglického rapid eye movement (rychlé oční pohyby). Tyto oční pohyby jsou pro fázi REM spánku typické. V období REM spánku se výrazně zmírňuje svalové napětí, mění se srdeční tep, vyplavují se hormony, muži mívají erekci, Právě v této fázi spánku se nám zdá největší množství snů, které bývají doprovázeny nejrůznějšími pocity. S SALMONELÓZA s tímto pojmem má většina lidí spojené hlavně zažívací potíže. Ne každá nevolnost provázená průjmy však musí být zrovna salmonelóza. Tu způsobují výhradně bakterie z rodu Salmonella. V případě ložiskových forem nebo sepse se musí léčit antibiotiky.

8 SEROTONIN tzv. hormon dobré nálady. Jedná se o biologicky aktivní látku vznikající z aminokyseliny tryptofanu. Účastní se zánětlivých a alergických reakcí (zužuje průdušky), podílí se na vzniku nálady. Je často využívána v psychiatrii, používá se ale například i k léčbě migrén. SPERMIOGRAM výsledek vyšetření spermatu (tzv. spermiologické vyšetření). Ukazuje na počet spermií v jednom mililitru ejakulátu, na jejich pohyblivost a celkový stav. Vyšetření se provádí v případě podezření na neplodnost či poruchy plodnosti. SPIROMETRIE vyšetření umožňující sledovat funkci a kapacitu plic. Spirometr zakresluje dýchání prostřednictvím grafu, na němž jsou zobrazeny veškeré změny objemu vzduchu v plicích. Vyšetření je jednoduché a bezbolestné; provádí se dýcháním přímo do přístroje. Podstupují jej nejčastěji osoby s plicními chorobami a lidé před operací hrudníku. STROFANTIN má stejné účinky jako kardiotonikum, ale je určen k nitrožilnímu podání při akutních stavech. STRUMA/VOLE nenádorové zvětšení štítné žlázy, jehož příčinou je boule pod bradou. Dříve se hojně vyskytovala v oblastech s nedostatkem jódu. Dnes jí často trpí zejména mladé dívky. Hormonální léčbou štítné žlázy většinou zmizí bez následků. T TACHYKARDIE znamená zrychlení srdeční frekvence (tj. vyšší než 90 tepů za minutu). Na jejím vzniku se může podílet mnoho faktorů (fyzická námaha, horečka, stres, vrozené či získané srdeční vady). Existují tři typy tachykardie: sinusová, supraventrikulární a komorová. TERMOREGULACE řízení tělesné teploty, reguluje tělesnou teplotu a řídí rovnováhu mezi teplotou těla a jejími ztrátami. Centrum se nachází v hypotalamu. Poruchami termoregulace trpí nejčastěji malé děti, starší osoby a chudokrevní lidé. THYMOL součást mateřídouškového vonného oleje, má desinfekční vlastnosti. Může se připravovat i synteticky. TINITUS je odborný výraz pro ušní šelest. Jedná se o stav, v němž člověk vnímá zvuky bez akustického stimulu. Ušní šelest může mít různý charakter a intenzitu. Rozmanité jsou také příčiny jejího vzniku (např. mazová zátka, poškození bubínku, prodělaný zánět, neprůchodnost Eustachovy trubice, nádory v oblasti ucha a mnoho dalších). TRIACILGLYCEROLY také triglycerid, jedná se o neutrální tuk. Je tvořen třemi mastnými kyselinami a glycerolem. Je to hlavní zásobní forma energie v těle. Nachází se zejména v podkoží. V VEGETATIVNÍ FUNKCE takové funkce organismu, které jsou řízeny veg. nervovým systémem a probíhají mimovolně, např. dýchání, pocení aj.

9 VITÁLNÍ KAPACITA PLIC řadí se k jednomu z mnoha termínů spadajících pod pojem objem plic. Je to množství, které lze nadechnout a vydechnout. Je závislá na fyzické zdatnosti člověka. Celková kapacita plic je dána součtem zbytkového objemu a vitální kapacity plic. VITAMIN PP neboli nikotinová kyselina. Tento vitamin rozpustný ve vodě patří k vitaminům skupiny B. Je obsažen v celé řadě enzymů. Pokud v organismu schází, může vzniknout tzv. avitaminóza. Ve vyšších dávkách se používá jako lék k rozšiřování cév a snižování cholesterolu. Přirozeně se vyskytuje v obilí, masu a kvasnicích. VNITŘNÍ FAKTOR v úplném znění Castelův vnitřní faktor je glykoprotein vylučovaný žaludečními žlázkami. Je nepostradatelný pro správné vstřebávání vitaminu B 12. Nedostatečná sekrece tohoto faktoru způsobuje nedostatek vitaminu B 12 a následnou perniciózní anémii. VOLNÉ RADIKÁLY jedná se o biologické radikály, které zvyšují oxidativní charakter. Hrají klíčovou roli v chemických reakcích biologických systémů. Podílí se také na reakcích vedoucích v důsledku k poškození buněk. Snižují hladinu antioxidantů vnitřního prostředí organismu. Zdroj: Vokurka, M., Hugo, J.: Velký lékařský slovník. 5. aktualizované vydání. MAXDORF s. r. o., Praha 2005 Ilustrační foto:

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz Borůvka nať- řezaná Nať borůvky je velmi ceněnou drogou, chránící proti volným radikálům a mající silné protizánětlivé účinky. Listy obsahují glukokininy (myrtilin) a proto se nálev z nich používá při

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_165 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3489

CZ.1.07/1.4.00/21.3489 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Mgr. Kateřina Wernerová Název materiálu: VY_52_INOVACE_Pr.8.We.19_Vylucovani_ledviny_kozni_soustava Datum: 23. 3. 2013 Ročník: osmý

Více

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 AMINO 1000 STAR pro podporu kostí, chrupavek a cév 525 Kč imunita vitalita tvorba kolagenu nervová

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

BETAVIT [Novinka] Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betavitu. Energetická charakteristika

BETAVIT [Novinka] Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betavitu. Energetická charakteristika Stop jarní únavě! ZELENÉ POTRAVINY Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě. A není se čemu divit. Potraviny, které se dostávají na náš stůl, jsou ve většině případů nějakým způsobem chemicky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více