Obsah. Ekonomika Shrnutí 3. čtvrtletí Investice...4 Shrnutí čtvrtletí Předpověď...4. Kanceláře Předpověď...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Ekonomika Shrnutí 3. čtvrtletí Investice...4 Shrnutí čtvrtletí Předpověď...4. Kanceláře Předpověď..."

Transkript

1 Česká republika PŘEHLED TRHU Q3 2016

2 Obsah Ekonomika... 3 Shrnutí 3. čtvrtletí Investice...4 Shrnutí čtvrtletí Předpověď...4 Kanceláře... 5 Shrnutí 3. čtvrtletí Předpověď... 6 Průmysl a logistika... 7 Shrnutí 3. čtvrtletí Předpověď Přehled trhu Q Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

3 F 2017F 2018F 2019F 2020F F 2017F 2018F 2019F 2020F Ekonomika Růst a předpověď růstu HDP (meziroční) 9% 7% 5% 3% Shrnutí 3. čtvrtletí % -1% > Ve druhém čtvrtletí růst české ekonomiky zpomalil, avšak ne v takovém rozsahu, jak bylo předpovídáno. Pro celý rok 2016 očekává Česká Národní Banka (ČNB) růst HDP o 2,8%, což je oproti jejich předchozím předpovědím mírné vylepšení. -3% -5% Zdroj: Focus Economics > Trh práce zaznamenal opět další pokles nezaměstnanosti. Na konci října 2016 bylo bez práce pouze 4,1% práceschopného obyvatelstva. > Meziroční inflace se v červenci a srpnu zvýšila na 0,5% respektive 0,6% a již tak není blízko k nule. Tento nárůst se dá připisovat zejména vyšším cenám potravin, avšak inflace je stále daleko od cílové hodnoty stanovené ČNB na 2%. > V následujících letech je očekáván růst ekonomiky na úrovni roku Na jedné straně by měla ekonomika profitovat z obnovení veřejných investic, na druhou stranu však očekávané ukončení intervencí ze strany ČNB, což pravděpodobně zdraží české exporty. > S přibližujícím se ukončením intervencí ČNB na regulaci kurzu koruny vůči Euru rovněž očekáváme zvýšení aktivity nových investorů do nemovitostí. Investoři obecně očekávají zhodnocení koruny a hledají proto alternativní typy investic, přičemž nemovitosti jsou svými výnosy dostatečně atraktivní. PRŮMĚRNÁ MZDA VE 2. ČTVRTLETÍ: 1,036 4% y-o-y Míra nezaměstnanosti (% práceschopné populace) 8% 7% 6% 5% 4% 3% UNEMPLOYMENT (% OF ACTIVE POPULATION, AOP) Zdroj: Focus Economics MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI 4.1% v září Přehled trhu Q Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

4 Investice Shrnutí čtvrtletí 2016 > Během prvních třech čtvrtletí roku 2016 se zvýšil objem investic do komerčních nemovitostí na více než 1,45 miliardy EUR. V meziročním srovnání je to pokles o 37%. > Ve třetím čtvrtletí proběhly investice ve výši 489 milionu EUR. V mezičtvrtletním srovnání je to 4% nárůst, v meziročním srovnání je to však výrazný pokles, neboť 3. čtvrtletí 2015 bylo nejaktivnějším čtvrtletím v historii trhu. > Maloobchodní a kancelářské nemovitosti ve třetím čtvrtletí dominovaly trhu, s podílem 37%, respektive 34,5% na celkovém objemu investic. > Z hlediska zdroje kapitálu byli velmi aktivní lokální investoři, s podílem 55% na celkovém objemu investic, následováni jihoafrickými investory s podílem 11% a britskými investory se 7%. > Největší transakcí 3. čtvrtletí byla koupě City Tower v Praze 4 místním investičním fondem Reico za zhruba 163 milionů EUR. Objem investic v České republice (v milionech EUR) Q1-Q3 Kanceláře Maloobchod Průmysl a logistika Ostatní Zdroj: Colliers International Podíl jednotlivých typů investic na celkovém objemu v čtvrtletí % 21% 50% Zdroj: Colliers International 19% Kanceláře Maloobchod Průmysl Ostatní (včetně hotelů) Předpověď > Ve čtvrtém čtvrtletí očekáváme uzavření řady transakcí, z nichž u několika předpokládáme cílovou částku investice přesahující 200 milionů EUR. Výnosové míry (v %) za nejlepší nemovitosti v ČR 10 8 > I přes nižší objem investic v čtvrtletí předpovídáme, že rok 2016 prolomí předchozí rekordní objemy transakcí a investice překročí hranici 3 miliard EUR. 6 4 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q VÝNOS ZA NEJLEPŠÍ KANCELÁŘE VÝNOS ZA HLAVNÍ OBCHODNÍ ULICE VÝNOS ZA NEJLEPŠÍ SKLADY VÝNOS ZA NÁKUPNÍ CENTRA Zdroj: Colliers International 4 Přehled trhu Q Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

5 Kanceláře Shrnutí 3. čtvrtletí 2016 NABÍDKA > Na konci 3. čtvrtletí 2016 narostl celkový objem kancelářských ploch v Praze jen minimálně na 3,24 milionu m2. Během 3. čtvrtletí byly dokončeny tři nové projekty: Futurama Busines Park F ( m2) v Praze 8, Harrachovský palác (1 380 m2) v Praze 1 a Antal Business Centre (2 369 m2) v Praze 4. NEOBSAZENOST/DOSTUPNOST > I přes určitou míru neobsazenosti v nově dokončených budovách celková míra neobsazenosti mezičtvrtletně poklesla o 0,6 procentního bodu na 11,7% na konci čtvrtletí. > Celkový objem volných kanceláří dosahoval na konci 3. čtvrtletí m2, což byl pokles o m2 za čtvrtletí. > Největší objem dostupných ploch byl na Praze 4, která je rovněž největším dílčím trhem v Praze. Ve 3. čtvrtletí zde došlo k výraznému zvýšení neobsazenosti na 12,5%, vyjádřeno plochou o více než m2, a to zejména kvůli uvolnění prostor po přesunu firmy Hewlett- Packard. Celkový objem volných ploch na Praze 4 tak narostl na m2, což představuje 27,4% všech volných ploch v Praze. > Druhý největší objem volných ploch poskytovala Praha 1 s m2, což bylo 15,8% ze všech dostupných ploch. Přeloženo do míry neobsazenosti v této městské části, na Praze 1 bylo volných 13% kanceláří. > Neobsazenost poklesla s pár výjimkami ve všech městských částech. V metrech čtverečních došlo k největšímu poklesu neobsazenosti na Praze 1, kde došlo k poklesu o m2 a poklesu míry neobsazenosti o 1,6 procentního bodu. BUDOUCÍ NABÍDKA > Během posledního čtvrtletí 2016 bude dokončen jediný projekt, South Point na Praze 4 s m2. > Vzhledem k tomu, že některé projekty dříve plánované k dokončení v roce 2017 byly posunuty do dalších let, došlo k mírné úpravě očekávaných ploch k dokončení v roce 2017 na cca m2. > Celkový objem ploch pro rok 2018 bude postupně narůstat. V současné době je ve výstavbě již cca m2 kanceláří s plánovaným dokončením v roce > Celkový objem prostor ve výstavbě přesahoval m2, z čehož bylo již 14% pronajato. POPTÁVKA > Celkový hrubý objem pronájmů dosáhl m2, což byl v mezičtvrtletním srovnání pokles o 3%, avšak v meziročním srovnání je to nárůst o 19%. > V souhrnu za první tři čtvrtletí činil hrubý objem pronájmů m2. V meziročním srovnání byl o 10% vyšší. > Čistý objem pronájmů (bez přejednaných smluv, podnájmů a relokací) byl ve 3. čtvrtletí m2, o 5% více mezičtvrtletně a o 62% více meziročně. Kumulativní objem pronájmů za tři čtvrtletí dosáhl m2, meziročně o 64% více. > Přejednaných smluv bylo relativně omezené množství, s objemem pronájmů ve výši m2, což bylo 20% z hrubého objemu pronájmů. Kumulativně za tři čtvrtě roku tvořily přejednané smlouvy 24% hrubého objemu pronájmů. > I přes nově dokončované plochy trh úspěšně absorbuje neobsazené kanceláře. Čistá absorpce volných prostor tak byla již šest po sobě jdoucích čtvrtletí pozitivní. > Největším pronájmem čtvrtletí byl nový pronájem firmy Johnson & Johnson na budově Mechanica 01 v Praze 5 5 Přehled trhu Q Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

6 '000 sq m Q1'09 Q4'09 Q3'10 Q2'11 Q1'12 Q4'12 Q3'13 Q2'14 Q1'15 Q4'15 Q3'16 Q2'17 Q1'18 PRAGUE 1 PRAGUE 2 PRAGUE 3 PRAGUE 4 PRAGUE 5 PRAGUE 6 PRAGUE 7 PRAGUE 8 PRAGUE 9 PRAGUE 10 ( m2), uzavřeným před dokončením budovy. Mezi další významné transakce patří pronájem firmy MSD na budově Five v Praze 5 (6 731 m2), rovněž podepsaný před dokončením budovy, a přejednání smlouvy firmy Škofin na budově Argonit v Praze 5 (6 446 m2). > Praha 5 byla nejaktivnější městskou částí ve 3. čtvrtletí s m2, tedy 34% z celkového hrubého objemu pronájmů. Praha 4 byla druhá s m2 (17%), následována Prahou 8 s m2 (14%). Ostatní městské části nezaznamenaly pronájmy přesahující m2. Plochy moderních kanceláří v městských částech > Nejaktivnějším sektorem poptávky během roku 2016 byly prozatím IT firmy, s 16% podílem na hrubém objemu pronájmů. Farmaceutické firmy byly druhé nejaktivnější s 13% podílem, profesionální služby třetí s 12% a finance čtvrté s 11%. NÁJEMNÉ > Nájemné za nejlepší kanceláře zůstalo nezměněné a pohybovalo se v rozmezí 18,50 až 19,50 Euro za m2 za měsíc. > Nájemné ve vnitřní části města zůstalo taktéž na totožné úrovni mezi 14,50 až 16,50 Euro za m2 za měsíc, v okrajových částech města pak mezi 13,00 a 14,50 Euro za m2 za měsíc. > Průměrné nájemné v celém hlavním městě je taktéž nezměněné na úrovni 13,20 Euro za m2 na měsíc. > Čisté efektivní nájemné je obecně o 12-15% nižší než základní nájemné, avšak úroveň nájemních pobídek se liší nemovitost od nemovitosti a je závislá na řadě faktorů jako je lokalita, nová nabídka na trhu, přetrvávající úroveň neobsazenosti apod. Předpověď > Poptávka ze strany nájemců zůstává relativně silná a očekáváme, že tomu tak bude i v roce > Neobsazenost bude nadále klesat i ve 4. čtvrtletí S nárůstem objemu nově dokončených ploch v roce 2017 může dojít k mírnému nárůstu neobsazenosti, a to zejména ve 2. pololetí, neboť 62% ploch bude dodáno na trh až po první polovině roku. > Ačkoliv v posledních 18 měsících došlo k výraznému poklesu míry neobsazenosti, množství dostupných kanceláří je i nadále relativně vysoké a proto nevidíme prostor pro růst nájemného. I přesto se na trhu objevuje několik projektů v centru města, které se vymezují vůči obvyklému nájemnému za nejlepší prostory a požadují nájemné o 10-15% nad normou. OBSAZENÉ KANCELÁŘE (M2) Zdroj: Colliers International, Prague Research Forum Vývoj a předpověď vývoje neobsazenosti 18% 16% 14% 12% 10% Zdroj: Colliers International, Prague Research Forum Objem pronájmů Zdroj: Colliers International, Prague Research Forum VOLNÉ KANCELÁŘE (M2) MÍRA NEOBSAZENOSTI REALISTICKÝ SCÉNÁŘ VÝVOJE OPTIMISTICKÝ SCÉNÁŘ PESIMISTICKÝ SCÉNÁŘ Předpověď Q1-Q PŘEJEDNANÉ SMLOUVY A RELOKACE ČISTÝ OBJEM PRONÁJMŮ 6 Přehled trhu Q Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

7 Průmysl a logistika Shrnutí 3. čtvrtletí 2016 NABÍDKA > Na konci 3. čtvrtletí dosáhla nabídka průmyslových a logistických prostor v ČR úrovně 6,08 milionu m2. > Během 3. čtvrtletí bylo dokončeno m2 nových prostor v šesti halách, a to zejména v Praze a okolí, ale rovněž v Plzeňském kraji. > Při dokončení bylo neobsazeno pouze 22% prostor. Tři skladové haly byly plně pronajaty, jedna menší hala byla zcela prázdná. > Největším dokončeným projektem ve 3. čtvrtletí byla první hala v Panattoni Parku Prague Airport II o velikosti m2. > Praha a okolí je i nadále největším logistickým regionem v zemi s 2,4 miliony m2 skladových ploch, což je zhruba 40% z celkového objemu těchto ploch v České republice. NEOBSAZENOST/DOSTUPNOST PLOCH > Na konci 3. čtvrtletí poklesla neobsazenost na 4,4%, mezičtvrtletně o 0,3 procentního bodu. > Celkový objem neobsazených ploch představoval m2, což je mezičtvrtletní pokles o m2. > Dostupnost větších ploch (nad m2) mezičtvrtletně poklesla a je omezena na 15 nemovitostí. > Největší objem dostupných ploch byl v Praze a okolí. S m2 to představuje 32% všech neobsazených ploch v zemi. 43% neobsazených ploch v Praze a okolí je v pouhých pěti nemovitostech, které nabízejí větší volné jednotky. > Druhý největší objem dostupných ploch byl v Plzeňském kraji se m2 ploch (24% neobsazených ploch v republice). Jižní Morava nabízela zhruba m2 volných průmyslových ploch, Moravsko-Slezský kraj m2. Neobsazenost a objem pronájmů průmyslových ploch Q Q Q Q Q ČISTÝ OBJEM PRONÁJMŮ (M2) Q Zdroj: Colliers International, Industrial Research Forum Q PŘEJEDNANÉ A OBNOVENÉ SMLOUVY (M2) NEOBSAZENOST (%) BUDOUCÍ NABÍDKA > Na konci 3. čtvrtletí bylo ve výstavbě kolem m2 nových skladových prostor. Téměř 70% z nich již bylo předem pronajato. > 48% z těchto ploch by mělo být dokončeno ve 4. čtvrtletí, zbývajících 52% pak v roce > Zhruba m2 ploch se staví v Praze a okolí, m2 pak zamíří do Plzeňského kraje. Karlovarský kraj, který do 2. čtvrtletí nedisponoval žádnými komerčně pronajímanými sklady, očekává dokončení m2 nových prostor, které jsou již zcela pronajaty. 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7 Přehled trhu Q Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

8 > Dalších zhruba m2 nových ploch je ve fázi pozastavené výstavby. Většinou se jedná o projekty dokončené do fáze hrubé stavby, u nichž se s dokončením čeká na budoucího nájemce.. POPTÁVKA > Hrubý objem pronájmů ve 3. čtvrtletí 2016 byl m2, což je pokles o 17% mezičtvrtletně a o 15% meziročně. Čistý objem pronájmů byl m2, což je pokles o 62% mezičtvrtletně a o 55% meziročně. > Praha a okolí byla nejaktivnějším regionem se m2 (41% pronájmů), následovalo Plzeňsko s m2 (33%) a Moravskoslezský kraj s m2 {11%). > Souhrnný objem pronájmů v tomto roce činil m2, což byl meziroční pokles o 4%. Čistý objem pronájmů pak dosáhl m2, meziročně o 20% méně. > Největším pronájmem čtvrtletí bylo přejednání smlouvy MD Logistika v P3 Horní Počernice ( m2). Největší nový pronájem podepsala společnost Weltbild v CTParku Bor ( m2). NÁJEMNÉ > Základní smluvní nájemné se v regionech při pětileté smlouvě pohybovalo v rozmezí 3,70 až 3,9) Euro za m2 na měsíc v Praze; 3,70 až 4,00 Euro za m2 na měsíc v Plzni; mezi 3,75 a 3,95 Euro za m2 na měsíc v Ostravě a mezi 3,95 až 4,25 Euro za m2 na měsíc v Brně. > Kancelářské prostory v rámci průmyslových objektů se pronajímaly mezi 8,00 a 9,00 Euro za m2 na měsíc. > Servisní poplatky se v moderních průmyslových parcích pohybovaly typicky mezi 0,50 a 0,70 Euro za m2 na měsíc. > Nájemní pobídky jsou víceméně nezměněné, typická nabídka je měsíc nájemních prázdnin na rok pronájmu. Celkový objem poskytnutých pobídek pak záleží na délce pronájmu, k níž je ochoten se nájemce zavázat. V některých případech může být pronajímatel ochoten i převzít část nákladů na přemístění nájemce. Předpověď > Poptávka ze strany nájemců zůstává silná a očekáváme, že hrubý objem pronájmů průmyslových ploch přesáhne 1,2 milionu m2. Čísla poptávky naznačují, že z hlediska aktivity nájemců v ČR se bude jednat o další silný rok. > Nejvyhledávanější regiony se potýkají s problémy v dostupnosti pracovní síly. V kombinaci s rozvojem infrastruktury by to mohlo přispět k posunu nabídky a poptávky do prozatím méně rozvinutých krajů České republiky. CELKOVÝ OBJEM PLOCH A NEOBSAZENOST V KRAJÍCH ČR Legenda: TOTAL celkový objem ploch v tisících m2 VACANT neobsazené plochy v m2 8 Přehled trhu Q Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

9 Klíčové pojmy PRIME NET INITIAL YIELD (ČISTÝ VÝNOS): Výnosové procento, které je investor ochoten zaplatit za plně obsazenou budovu třídy A s kvalitními nájemci za nájemné odpovídající prémiové lokalitě. Nájemní podmínky by měly být odpovídající trhu. Jako kalkulace čistý výnos=čistý příjem za první rok/kupní cena (před zaplacením provizí, poplatků a daní). PRIME HEADLINE RENT (NÁJEMNÉ ZA NEJLEPŠÍ PROSTORY): Představuje nejvyšší dosažitelné nájemné na trhu, které je očekávané u standardní velikosti jednotky a odpovídá poptávce, v budově nejvyšší kvality a specifikací, v nejlepší lokalitě na trhu v době průzkumu trhu. Mělo by reflektovat úroveň, za které se v dané době dojednávají smlouvy na trhu, ale nemusí nutně představovat konkrétní transakci, zejména pokud se na trhu neuskutečňuje mnoho transakcí nebo pokud jsou na trhu neobvyklé jednorázové transakce. Pokud v dané době na trhu není dostatek transakcí, jedná se o hypotetickou hodnotu opřenou o názor odborníků na trhu. Hodnota je bez servisních poplatků, daní a nájemních pobídek. HRUBÝ OBJEM PRONÁJMŮ (GROSS TAKE-UP): Celkový hrubý objem pronájmů je celková plocha, o níž je známo že se pronajala nebo prodala jako jeden z následujících typů transakcí: předpronájem (smlouva před započetím výstavby)/ nový nájem / prodloužení smlouvy / přejednání smlouvy / expanze / podnájem / prodej a zpětný pronájem. > ČISTÝ OBJEM PRONÁJMŮ (NET TAKE-UP): Kancelářský trh: čistý objem pronájmů představuje souhrn objemu pronájmů, které zahrnují aktivity zvyšující poptávku po prostorách, tedy očištěno o přejednané smlouvy prodloužené smlouvy a přemístění nájemců v rámci existujících budov. > Průmyslový trh: Čistý objem pronájmů představuje hrubý objem pronájmů očištěný o aktivity, které nezvyšují poptávku na trhu, tedy o přejednané a prodloužené smlouvy > CELKOVÝ OBJEM PLOCH (TOTAL COMPETITIVE STOCK): Kancelářský trh: Zahrnuje hrubou pronajímatelnou plochu v budovách třídy A a B, včetně těch kde vlastník je nájemce (owner occupier) a vládních budov. Doplňkové kancelářské prostory jsou zahrnuty pouze v případě, že je lze rozumně využívat nezávisle na primárním užití ploch budov, v nichž se nacházejí. > Průmyslový trh: Zahrnuje hrubou pronajímatelnou plochu v budovách třídy A, včetně spekulativně stavěných a pronajímatelných ploch, ale bez budov kde vlastník je uživatelem (owner occupier). Dalším pravidlem bývá, že budova musí být vytápěná a mít čistou využitelnou výšku minimálně 6 m. > PROSTORY VE VÝSTAVBĚ: Představuje celkový objem pronajímatelných prostor v budovách, kde probíhá aktivní výstavba nebo kde dochází k zásadní rekonstrukci či renovaci v době průzkumu trhu. > NEOBSAZENÝ PROSTOR: Kancelářský trh: Celkový hrubý objem pronajímatelných ploch, který odpovídá svou kvalitou definici Total Competitive Stock (viz výše) a který je k datu průzkumu fyzicky neobsazen a aktivně nabízen na trhu. Prostor by měl být připraven k okamžitému nastěhování. > Průmyslový trh: Čistý objem ploch v existujících budovách odpovídající definici Total Competitive Stock (viz výše), který je fyzicky neobsazen v době průzkumu trhu. Jakékoliv kanceláře a mezaniny, sanitární a technické prostory stejně jako na míru vestavěné chodby jsou v tomto čísle zahrnuty PRO VÍCE INFORMACÍ: PŘISPĚVATELÉ: Ondřej Vlk Head of Research Czech Republic Omar Sattar Managing Director Czech Republic Iva Caňková Head of Office Agency Andrew Thompson Head of Capital Markets Czech Republic & Slovakia Petr Zaoral Head of Industrial Agency Marcel Kolesár Head of Valuations 9 Přehled trhu Q Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

10 554 offices in 66 countries on 6 continents United States: 153 Canada: 34 Latin America: 24 Asia Pacific: 231 EMEA: 112 MARKET CONTACT: Ondřej Vlk Head of Research Czech Republic Colliers International Czech Republic Slovanký dům, Building B/C Na Příkopě 859/ Prague billion in annual revenue 185 million square meters under management 16,000 professionals and staff About Colliers International Group Inc. Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) is a global leader in commercial real estate services with more than 16,000 professionals operating from 554 offices in 66 countries. With an enterprising culture and significant insider ownership, Colliers professionals provide a full range of services to real estate occupiers, owners and investors worldwide. Services include brokerage, global corporate solutions, investment sales and capital markets, project management and workplace solutions, property and asset management, consulting, valuation and appraisal services, and customized research and thought leadership. Colliers International has been ranked among the top 100 outsourcing firms by the International Association of Outsourcing Professionals Global Outsourcing for 10 consecutive years, more than any other real estate services firm. Copyright 2016 Colliers International. The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made to ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to w consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report. 10 Přehled trhu Q Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah. 2 Přehled vývoje trhu 2. čtvrtletí 2016 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah. 2 Přehled vývoje trhu 2. čtvrtletí 2016 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika PŘEHLED VÝVOJE TRHU 2. čtvrtletí 2016 Obsah Ekonomika... 3 Shrnutí 2. čtvrtletí 2016... 3 Investice... 4 Shrnutí 1. pololetí 2016... 4 Výhled... 4 Kanceláře... 5 Shrnutí 2. čtvrtletí 2016...

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí Výrazné zvýšení aktivity na trhu 221 000 m 2 pronajatých skladových a výrobních ploch. Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých

Více

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce.

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Čistá realizovaná poptávka poklesla

Více

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí 2011 Výrazný pokles aktivity na trhu Renegociace staly za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor Autor

Více

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 1. čtvrtletí 2010 Autor Lenka Hartmanová Consulting & Research Česká Republika +420 234 262 239 lenka.hartmanova@dtz.com Kontakty Martin Šumera Senior Industrial

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí 2011 Renegociace stály za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Více

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce.

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 4. čtvrtletí 2010 Obsah Shrnutí 1 Nabídka 2 Poptávka 2 Míra neobsazenosti 2 Nájemné 2 Očekávaný další vývoj 3 Doporučení 3 Nejvýznamnější pronájmy 4 Definice

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Obsah Ekonomické faktory Přehled trhu s kancelářskými prostory Přehled trhu s maloobchodními

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu průmyslových prostor v ČR. Veškeré ve zprávě publikované

Více

C z e c h I n d u s t r i a l B u l l e t i n Q Celková plocha a míra neobsazenosti ,70% SEVERNÍ ČECHY ZÁPADNÍ ČECHY ,51%

C z e c h I n d u s t r i a l B u l l e t i n Q Celková plocha a míra neobsazenosti ,70% SEVERNÍ ČECHY ZÁPADNÍ ČECHY ,51% C z e c h I n d u s t r i a l B u l l e t i n Q3 21 Průmysl a logistika Poptávka hlásí další čtvrtletí dobrých výsledků. Gross take-up dosáhl ve třetím čtvrtletí výše 26.1 m 2, což je přibližně stejný

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/H1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 21* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu týkající se trhu průmyslových prostor

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Česká národní banka pro rok 2016 předpovídá meziroční růst HDP 2,8 %, v následujících dvou letech by pak mělo tempo růstu dosáhnout 2,9 %.

Česká národní banka pro rok 2016 předpovídá meziroční růst HDP 2,8 %, v následujících dvou letech by pak mělo tempo růstu dosáhnout 2,9 %. 1* 1* 1* PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 1 Q3 Česká národní banka pro rok 1 předpovídá meziroční růst HDP, %, v následujících dvou letech by pak mělo tempo růstu dosáhnout,9 %. % - - Graf 1: Meziroční

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu investic do komerčních nemovitostí v ČR. Veškeré ve

Více

Česká národní banka pro rok 2016 předpovídá meziroční růst HDP 2,8 %, v následujících dvou letech by pak mělo tempo růstu dosáhnout 2,9 %.

Česká národní banka pro rok 2016 předpovídá meziroční růst HDP 2,8 %, v následujících dvou letech by pak mělo tempo růstu dosáhnout 2,9 %. 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 1* 17* 1* ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 Q3 Česká národní banka pro rok 1 předpovídá meziroční růst HDP, %, v následujících dvou letech by pak mělo tempo růstu dosáhnout,9 %. %

Více

Realitní trh v ČR 2008

Realitní trh v ČR 2008 Realitní trh v ČR 2008 Přehled vývoje realitního trhu v České republice Logistika Kanceláře Maloobchod Byty Investice Hotely 2 Průmyslový a logistický trh 1997 První budovy střední velikosti pro logistiku

Více

PŘÍRŮSTEK HDP PROGNÓZA INFLACE

PŘÍRŮSTEK HDP PROGNÓZA INFLACE 1 7 9 1 11 1 1 7 9 1 11 1 1 1* 17* ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 Q % Graf 1: Přírůstek HDP Dle odhadu ČSÚ činila meziroční změna HDP v druhém čtvrtletí tohoto roku, %, v mezičtvrtletním srovnání pak

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ

Více

Index nabídkových cen převýšil v roce 2015 vysokou úroveň z roku 2008.

Index nabídkových cen převýšil v roce 2015 vysokou úroveň z roku 2008. Index nabídkových cen převýšil v roce 1 vysokou úroveň z roku 8. 7 8 9 1 11 1 13 1 1 7 8 9 1 11 1 13 1 1 1* 17* TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 1 H1 % Graf 1: Přírůstek HDP Dle odhadu ČSÚ činila meziroční

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu Martin Skalický, investiční ředitel REICO České spořitelny Filip Kubricht, finanční ředitel REICO České spořitelny 15. 11. 2010 Obsah Aktuální situace

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 212 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD,EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY... 4 NABÍDKA...

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP.....3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK / USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu odhalující data týkající se investičního

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 212 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD,EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY... 4 NABÍDKA...

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 14 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 13/Q1 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* V návaznosti na zprávu týkající se českého trhu realitních investic v roce 1 Vám nyní předkládáme informace týkající se prvního čtvrtletí

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 INFLACE... 3 PROGNÓZA VÝVOJE INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ

Více

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA Prokop Svoboda Svoboda & Williams PŘEDSTAVENÍ SVOBODA & WILLIAMS Během 20 let svého působení jsme se pevně zařadili mezi respektovaná jména na pražském realitním

Více

VÝBĚR LOGISTICKÉ NEMOVITOSTI JAKO PROJEKT: ŘEŠENÍ NA MÍRU. PREZENTACE SPOLEČNOSTI 108 AGENCY, s.r.o.

VÝBĚR LOGISTICKÉ NEMOVITOSTI JAKO PROJEKT: ŘEŠENÍ NA MÍRU. PREZENTACE SPOLEČNOSTI 108 AGENCY, s.r.o. VÝBĚR LOGISTICKÉ NEMOVITOSTI JAKO PROJEKT: ŘEŠENÍ NA MÍRU PREZENTACE SPOLEČNOSTI 108 AGENCY, s.r.o. 108 AGENCY ZAMĚŘENÍ NA KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Průmyslové nemovitosti Kanceláře a maloobchod Správa nemovitostí

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na trhu realitních investic v roce 212 a to na území České republiky.

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

PŘÍRŮSTEK HDP PROGNÓZA INFLACE

PŘÍRŮSTEK HDP PROGNÓZA INFLACE 9 1 1 9 1 1 1* 1* PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR % Graf 1: Přírůstek HDP ČNB v tomto roce očekává pomalejší růst hrubého domácího produktu. Odhad růstu HDP pro rok 1 činí,3 %. Růst české ekonomiky v

Více

Trendy tuzemského realitního trhu

Trendy tuzemského realitního trhu Trendy tuzemského realitního trhu Podobně jako ve druhé polovině roku 2008 a v roce 2009, pokračoval i v roce 2010 propad trhu, i když v relativním vyjádření se jednalo o menší procentní hodnoty. Propad

Více

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Zdenka Klapalová Knight Frank prosinec 2009 Investiční transakce v roce 2008 Date Property Address Sector Size Sq.m Price m.euro Initial Yield Seller Purchaser

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q2 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

E-SHOPY vs. SKLADOVÉ NEMOVITOSTI ZÓNA LOGISTIKA

E-SHOPY vs. SKLADOVÉ NEMOVITOSTI ZÓNA LOGISTIKA E-SHOPY vs. SKLADOVÉ NEMOVITOSTI 23.03.2016 ZÓNA LOGISTIKA 108 AGENCY ZAMĚŘENÍ NA KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Průmyslové nemovitosti Kanceláře a maloobchod Správa nemovitostí Investiční příležitosti Marketing

Více

Nákupní centra a trendy na retailovém trhu v České republice

Nákupní centra a trendy na retailovém trhu v České republice Nákupní centra a trendy na retailovém trhu v České republice Ondřej Novotný Praha, leden 2014 1. Fakta a čísla 2 Retailový trh v ČR Rozdělení trhu z hlediska typu center Celkový objem center 3,315,624

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 13/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

MEGA Yarmarka Brovary. Investment memorandum

MEGA Yarmarka Brovary. Investment memorandum MEGA Yarmarka Brovary Investment memorandum duben 2014 OBSAH Ukrajina Základní fakta Makroekonomický přehled Kyjevský realitní trh Kancelářské prostory Retailový trh Představení projektu Lokalita Aktuální

Více

Investice do komerčních nemovitostí v ČR

Investice do komerčních nemovitostí v ČR Investice do komerčních nemovitostí v ČR KNIGHT FRANK ZDENKA KLAPALOVÁ, MRICS 1 OBSAH 1. Objem investičních transakcí v ČR 2005 2014 2. Objem investičních transakcí v Evropě 2007 2014 3. Investiční transakce

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

FACILITY MANAGEMENT a HODNOTA NEMOVITOSTI

FACILITY MANAGEMENT a HODNOTA NEMOVITOSTI FACILITY a HODNOTA NEMOVITOSTI Seminář Stavebního Fóra Facility Management a řízení firemních aktiv Červen 2013 Představení ING. ONDREJ FUKAL MRICS PARTNER, HEAD OF 1917 založena v USA 60 zemí 253 kanceláří

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Developerský trh v ČR

Developerský trh v ČR Developerský trh v ČR Akvizice v oblasti nemovitostí komplexní pohled Seminář časopisu Stavební fórum 16.09.2008 Praha Ing. arch. & Ing. Filip Endal, fendal@deloittece.com Cíle přednášky Cílem přednášky

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 2015

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 2015 TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 1 Index nabídkových cen převýšil v roce 1 Index vysokou nabídkových úroveň z roku cen převýšil 8. v roce 1 vysokou úroveň z roku 8. PROFESSIONALS An independent real PROFESSIONALS

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen EDULIOS a.s. ) Podfond EDULIOS Alfa

EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen EDULIOS a.s. ) Podfond EDULIOS Alfa EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen EDULIOS a.s. ) Podfond EDULIOS Alfa Nemovitostní Fond Kvalifikovaných Investorů Hlavní investiční impulsy Investice pouze do pražských

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ SVOBODA & WILLIAMS SEGMENT DATA 1 2 NADSTANDARDNÍ A PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI Prémiové nemovitosti prodej: 85.000 120.000 Kč/m2 Luxusní nemovitosti prodej:

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2 Investiční Memorandum Mánes House Václavská 12, Praha 2 Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Úvod 1 Klíčové

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 2015

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 2015 PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR Rok přinesl nejvyšší růst HDP v České republice od počátku krize a rekordní výsledky hrubé poptávky v Praze. PROFESSIONALS Nezávislá realitně poradenská společnost od

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Rezidenční development v Praze

Rezidenční development v Praze Rezidenční development v Praze Pavlína Rödlová Pražský rezidenční trh tvoří v rámci České republiky specifickou oblast. Koncentruje se zde vysoká poptávka i nabídka rezidenčních nemovitostí, stejně jako

Více

ZPRÁVA O STAVU TRHU KOMERČNÍCH REALIT V PRAZE 1. POLOLETÍ 2010

ZPRÁVA O STAVU TRHU KOMERČNÍCH REALIT V PRAZE 1. POLOLETÍ 2010 ZPRÁVA O STAVU TRHU KOMERČNÍCH REALIT V PRAZE 1. POLOLETÍ 21 Kč MAKROEKONOMICKÁ SITUACE Rok 29 ve světovém, evropském i regionálním měřítku charakterizován především světovou hospodářskou krizí. Její důsledky

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR říjen Vývoj hrubého domácího produktu 6 % Vývoj HDP 4 % 4,7 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Label Dřívější výhled Aktualizované Predikce

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Do srpnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů osm domácích a jeden zahraniční

Více

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR Tomáš Löster, Jana Langhamrová Abstrakt Nezaměstnanost je jedním ze základních ukazatelů, které hodnotí ekonomiku. Nejen z tohoto důvodu je nezaměstnanosti a její míře věnována

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více