Zdravotník zotavovacích akcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotník zotavovacích akcí"

Transkript

1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Určeno pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, 40 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušky) Zdravotník zotavovacích akcí Akreditovaný kurz MŠMT Č.j.: MSMT-41972/ První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 1

2 Země původu: Česká republika Vydavatel: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Město, obec, region: Moravskoslezský kraj Projekt: První pomoc šance pro život 2 Smyslem projektu je informovat, rozšířit povědomí a preventivně působit na cílovou skupinu učitelů a provozních zaměstnanců základních a středních škol Moravskoslezského kraje, kteří jsou neustále vystaveni riziku čelit úrazům a zranění dětí. Realizací projektu by mělo být dosaženo toho, že vedení ZŠ a SŠ umožní svým zaměstnancům získat nové znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci. Nezanedbatelný bude rovněž i druhotný účinek, kdy učitelé využijí nabyté znalosti během vyučovacích hodin zaměřených na tuto oblast a budou neformálně šířit zdravotnickou osvětu. Doba realizace projektu: Přístupnost dokumentu: Pouze v elektronické formě. Kontakty: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., ul. Závodní 815, ; URL: První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 2

3 Bližší informace: KaPA, o.p.s. je malým podnikem - nestátní neziskovou organizací (obecně prospěšnou společností). Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., byla založena v roce Zakladateli jsou Třinecké železárny, a. s., ZO OS KOVO Třinecké železárny a Město Třinec. Posláním společnosti je zvyšování zaměstnatelnosti občanů mikroregionu Třinecko, Českotěšínsko a Jablunkovsko cestou posilování jejich znalostí a dovedností. Společnost je držitelem řady akreditací vydaných MPSV k realizaci kurzů zejména ze sociální oblasti a mimo jiné má také licenci k poskytování služeb agentury práce. Již od svého vzniku zajišťuje Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., podporu nezaměstnaným při návratu na trh práce formou profesního poradenství a vzdělávání zaměřeného jak na obecné znalosti a dovednosti (aktivizační, motivační a počítačové kurzy), tak na odborné činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb. Žadatel i jeho zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním komplexních služeb osobám hledajícím uplatnění na trhu práce. První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 3

4 Náplň studijního programu zdravotník zotavovacích akcí vychází ze zákona 106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.2. Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem Základy stavby a funkce lidského těla První pomoc - teoretická část První pomoc - praktická část Péče o nemocné Základy zdravotnické dokumentace Práva a povinnosti zdravotníků zotavovací akcí Hygiena a epidemiologie Základy záchrany tonoucích Celkem Závěrečná zkouška (2 hodiny) je tvořena těmito částmi: Písemný test, Praktická zkouška z první pomoci, Ústní zkouška První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 4

5 Obsah 1 Základy stavby a funkce lidského těla Stavba a funkce lidského těla Pohybové ústrojí Krevní oběh a krev Trávicí ústrojí Dýchací ústrojí Vylučovací ústrojí Kožní ústrojí Pohlavní systém žen a mužů Smyslové ústrojí Nervové ústrojí Látková řízení organismu První pomoc - teoretická část Druhy první pomoci Transport raněných Základní druhy zdravotnického třídění Prevence úrazů Krvácení První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 5

6 2.6 Dechová a oběhová selhání Úraz elektrickým proudem Tonutí Bezvědomí Křečové stavy Intoxikace Poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku a břicha Poranění pohybového ústrojí Náhlé bolesti břicha a hrudníku Alergické reakce Rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání Šok Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách Zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky Péče o nemocné Dezinfekce, sterilizace, způsoby, zásady Ošetřovatelská péče Péče o lůžko Podávání léků První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 6

7 3.5 Odvšivování Péče o hygienu nemocného Výživa nemocných Léčba běžných infekcí zažívacího traktu Pitný režim Vliv prostředí na nemocného Ošetřování nemocného dítěte nejčastější dětské nemoci Zásady ošetřování nemocných při hromadném výskytu infekčních onemocnění Základy zdravotnické dokumentace Práva a povinnosti zdravotníka zotavovacích akcí Zahájení zotavovací akce V průběhu zotavovací akce Povinnosti zdravotníka zotavovací akce: Ošetřovna Závěr zotavovací akce Vzor posudku Vzor prohlášení o bezinfekčnosti První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 7

8 6 Základy hygieny a epidemiologie Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostředí Denní režim Vztah organismu a prostředí Hygiena životního prostředí Odstraňování odpadních látek Hygiena výživy a stravovací služby Stravování: Zdravá výživa Příloha č.1. k vyhlášce 137/ Prevence vzniku a šíření nákazy Infekce a infekční onemocnění Záchrana tonoucích Co je utonutí Průběh tonutí Fáze tonutí Definice vod a toků Příklad zajištění bezpečnosti dětí při vodních aktivitách Technika záchrany tonoucích První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 8

9 8 Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Pro urychlení práce se textem, postačí na příslušnou kapitolu přejít pomocí Ctrl+klepnutí. První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 9

10 1 Základy stavby a funkce lidského těla 1.1 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotkou těla je buňka. Skládá se z buněčné membrány, cytoplasmy s buněčnými organelami a jádra. Velikost a tvar jednotlivých typů buněk je velmi rozmanitý. Největší buňkou lidského těla je vajíčko. Tkáň vzniká tak, že po dělení buněk (mitóza) se od sebe nevzdalují a zůstávají pohromadě. Věda, která studuje mikroskopickou stavbu tkání, je histologie. Mezi základní typy tkání patří: Epitelová tkáň pokrývá povrch těla a dutiny vnitřních orgánů (v kontextu PP: rány, popáleniny, poranění dutých orgánů). Pojivová tkáň vazivo, kosti, chrupavky (v kontextu PP: zlomeniny, vykloubení, vymknutí). Svalová tkáň hladká svalová tkáň: žaludek, střevo, močový měchýř, dýchací cesty, děloha, (v kontextu PP: koliky, poranění dutých orgánů, astmatický záchvat); příčně pruhovaná svalovina: kosterní svalstvo, konečník, hltan, jazyk (v kontextu PP: pohmožděniny, zlomeniny, ztrátová poranění). Nervová tkáň centrální nervstvo (mozek, mícha) a periferní nervstvo (v kontextu PP: otřes mozku, krvácení do mozku, poranění míchy po pádech, autonehodách, amputace, hluboké rány). Tělní tekutiny krev, míza, tkáňový mok (v kontextu PP: krvácení). První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 10

11 1.2 Pohybové ústrojí Kosterní systém V lidském těle je asi 220 kostí. Soubor kostí v přirozené poloze se nazývá kostra skelet. Funkce kosterního systému je především opora měkčím tkáním, vytvoření pevného a pohyblivého podkladu pro úpony svalů, vazů, ochrana některých orgánů (hrudní koš), zásobárna vápníku a fosforu pro organismus, významná úloha při krvetvorbě. Kosti mají různý tvar, velikost a funkci. Stavba kostí: od povrchu směrem dovnitř: okostice, kompaktní kost, spongiózní kost a kostní dřeň. Okostice (periost): jedná se o tuhou vazivovou blánu, která se nachází na celém povrchu kosti. Součástí okostice je bohaté krevní zásobení a inervace. Pokud se na stavbu kostí podíváme v kontextu první pomoci, jasně vyplývá, že u zlomenin kostí (porušení celistvosti všech vrstev kosti) počítáme s velkou bolestivostí a hlavně krevní ztrátou, která může být minimální (malé kosti), až po život ohrožující krevní ztráty v řádech několika litrů a to i u uzavřených zlomenin (např. zlomenina pánve může vést až ke ztrátě 5000ml, což je de facto objem cirkulující krve dospělého člověka). S krevní ztrátou jde ruku v ruce riziko rozvoje šoku! Krvácení se lokálně projevuje modřinou (hematomem) a otokem (zbytněním okolí zlomeniny) u zlomenin uzavřených; a zevním krvácením u otevřených zlomenin. V rámci první pomoci se tedy pokusíme o minimalizaci krvácení a bolesti imobilizace končetiny, pánve, hrudníku a o prevenci rozvoje šokového stavu (protišoková opatření 5 T). Skeleton kostra se dělí na kostru lebky, osový skelet (páteř, žebra, hrudní kost) a kostru končetin. První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 11

12 Kostra lebky Skládá se z mnoha kostí, které jsou vzájemně pevně spojeny. Výjimku tvoří pouze dolní čelist, které je díky kloubnímu spojení pohyblivá. Lebku můžeme rozdělit na část obličejovou a mozkovou. Mozkovou část tvoří: kalva (lebeční klenba) zahrnuje kost tylní, kosti temenní, čelní a spánkové; báze lební (spodina lebeční) zahrnuje kost tylní, klínovou, čichovou, radličnou a dolní skořepy nosní. Mozková část dutina lebeční - tvoří především prostor pro mozek a otvory v bázi lební zajišťují prostor pro nervy, cévy a prodlouženou míchu. Z hlediska úrazů s sebou kostěný obal mozku přináší benefity: především ochrana mozku při nárazech. Na druhou stranu je kostěný obal zcela rigidní a v případě silného nárazu a vážného poškození mozku, při kterém dochází k otoku mozkové tkáně, tedy k její expanzi, dochází vzhledem k omezenému prostoru k útlaku jednotlivých částí mozku (stlačení prodloužené míchy do týlního otvoru), což vede k jeho dalšímu poškození a k progresi (zhoršení) stavu postiženého. Pokud dojde ke zlomenině báze lební tedy místa, které odděluje mozkovou část a část obličejovou, dojde ke vzniku patologické komunikace, která se projevuje vytékáním mozkomíšního moku a krve z nosu a ucha. V rámci první pomoci můžeme zmírnit následky poškození mozku a otoku vhodnou polohou. Pokud je poškozený při vědomí, poloha se zvýšenou hlavou zajistí dostatečnou drenáž odtok žilní krve z mozku, což může alespoň zmírnit narůstající otok mozku. Pokud je poraněný v bezvědomí, uložíme jej do zotavovací polohy, v případě odtékání mozkomíšního moku z ucha, na stranu výtoku. Obličejovou část tvoří kosti: horní čelist, dolní čelist, kost lícní, nosní, slzní, patrová, jazylka. V obličejové části rozeznáváme kostěnou dutinu nosní zlomeniny jsou zpravidla doprovázeny krvácením. První pomoc spočívá v poloze vsedě s předkloněnou hlavou, První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 12

13 přidržení savého materiálu u nosu, chladný obklad přiložit na temeno hlavy. Pozor! Je důležité rozlišit, zda se jedná o izolovaný úraz nosu např. kopnutí balónu do obličeje, nebo zda se jedná o poranění hlavy (báze lební) s výtokem krve! Proto je velmi důležité zjistit okolnosti zranění. Osový skelet Tvoří páteř s připojenými žebry a hrudní kost. Páteř Je tvořena 33 až 34 obratli. Z toho 7 obratlů krčních (C1 C7), 12 obratlů hrudních (Th1 Th12), 5 obratlů bederních (L1 L5), kost křížová (vznikla srůstem 5 křížových obratlů) a kostrční (4 5 obratlů kostrčních). Obratle jsou mezi sebou spojeny klouby, vazy a pružnými chrupavčitými destičkami meziobratlové ploténky. Páteř se zkřivuje v předozadním směru lordóza (prohnutí vpřed 2x) a kyfóza (prohnutí vzad, 2x). Páteř tvoří také kostěný obal ochranu míchy. Proto, pokud dojde k poškození páteře zlomeniny obratlů, luxace, je velké riziko poškození míchy s vážnými následky. Poranění míchy vede k poruše hybnosti (ochrnutí) a citlivosti v oblasti od místa poškození směrem dolů tedy k dolním končetinám. Čím výše došlo k poranění (tedy čím blíže k hlavě) tím vážnější jsou následky. Poškození horních segmentů krční páteře může vést až ke smrti zraněného (paralýza dýchacích svalů). Další život ohrožujícím stavem je neurogenní šok dochází k ochrnutí stěny cévní, což vede k hromadění krve především v žilách, poklesu krevního tlaku a nedostatečnému prokrvení tkání. K poškození míchy může dojít také nešetrnou manipulací s poškozeným, který má poraněnou páteř úlomky zlomených obratlů mohou druhotně poškodit míchu. Proto, vždy když je První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 13

14 i minimální podezření na poškození páteře (pády z výšky, autonehody, pády na hlavu, záda, těžké dopady na dolní končetiny, skoky do vody), je nutné manipulovat s poškozeným s nejvyšší opatrností, provádět jen nejnutnější úkony s minimální manipulací. Zajistit krční páteř proti nechtěnému pohybu je možné např. sáčky s pískem, kameny obalenými v oblečení, které se přiloží k uším zraněného; popř. pomocí rukou jednoho ze zachránců. Je dobré pamatovat také na 5T protišokových opatření. Kostra horní končetiny Skládá se z kosti klíční a lopatky tvoří tzv. Pletenec horní končetiny, na který se upínají svaly horní končetiny. Dále z kosti pažní, kosti vřetení, kosti loketní, kostmi zápěstními, záprstními a články prstů. Při zlomeninách kosti pažní může dojít ke ztrátě 800 ml krve, u kosti vřetení a loketní až 400 ml krve. Pánev Pánev se skládá ze dvou kostí pánevních, spojených vpředu stydkou sponou (chrupavčitá spona), z kosti křížové a kostrční. Každá kost pánevní se skládá z kosti kyčelní, sedací a stydké všechny kosti jsou spojeny srůstem. Vnitřní prostor pánve rozlišujeme na velkou pánev prostor ohraničují lopaty kostí kyčelních; a malou pánev prostor mezi kostí křížovou a kostrčí (vzadu), kostí sedací a stydkou (po stranách) a symfýzou (vpředu). Zlomeniny pánve jsou doprovázeny silným krvácením až 5000ml krve jsou tedy život ohrožující. Důvodem tak silného krvácení je jednak velikost kostí (relativně velké) a také velikost prostoru vnitřní pánev která nebrání toku krve. První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 14

15 Kostra dolní končetiny Ke kostře dolní končetiny řadíme, z hlediska anatomie, také pánev (viz výše). Dále se dolní končetina skládá z kosti stehenní, čéšky, holenní, lýtkové a kostí nohy (kosti zánártní, nártní a články prstů). Kost stehenní je nejmohutnější dlouhá kost v těle. Při její zlomenině dochází ke ztrátě až 2000 ml krve. Opět je tedy postižený ohrožen rozvojem šokového stavu. Při zlomenině kostí bérce (tedy holenní a lýtkové kosti) je možná ztráta až 1 litru krve. Kosti končetin jsou spojeny klouby, které umožňují pohyb. Klouby jsou tvořeny kloubními plochami (jamka, hlavice), chrupavkou a vazy, které kloub zpevňují. Horní končetina kloub sternoklavikulární, kloub spojující kost klíční a lopatku, kloub ramenní, loketní a klouby spojující drobné kosti ruky s kosti vřetenní a se sebou navzájem. Dolní končetina kloub kyčelní, kolenní, hlezenní (kotník) a klouby spojující drobné kosti nohy. Každé kloubní spojení může být poškozeno různými mechanismy (pád, úder předmětem, špatné došlápnutí při sportu, autonehody, ). Může dojít k vykloubení (luxace, subluxace) tedy kloubní plochy se vychýlí do stran (kloubní hlavice se ocitne mimo kloubní jamku) a v této pozici zůstanou. Projevuje se patologickým postavením končetiny (kostí), bolestí, omezením pohybu, otokem, hematomem. Nebo k podvrtnutí (distorze) kloubní plochy se na chvíli vychýlí ze svého anatomického postavení, ale vrátí se zase zpět do původní polohy. Projevuje se bolestí, omezenou pohyblivostí, otokem, hematomem. V obou případech dochází k poškození vazů. První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 15

16 Svaly Svalstvo v lidském těle rozlišujeme na hladkou svalovinu (vůlí neovladatelnou střeva, cévy, jsou řízeny vegetativním nervstvem sympatikus, parasympatikus), příčně pruhované kosterní svalstvo (vůlí ovladatelné) a srdeční (stavbou velmi podobné kosternímu svalstvu, ale vůlí neovladatelné, schopno automacie tedy schopno práce bez závislosti na vyšších nervových etážích). Příčně pruhované svalstvo spolu s kostrou tvoří funkční pohybový aparát zabezpečují pohyb, vzpřímenou polohu, jsou zdrojem tepelné energie. Tělo má přibližně 600 svalů, z nichž většina je párových. Základní stavební jednotkou je mnohojaderné svalové vlákno. Větší počet svalových vláken je spojen vazivem ve snopečky a ty pak ve snopce. Soubor snopců tvoří svalové bříško, které je pokryté tenkou vazivovou vrstvou povázkou (fascií). Na obou koncích přechází bříško v pevné bílé šlachy. Činnost svalových vláken je řízena mozkovými a míšní nervy (jsou tedy ovladatelné vůlí). Při smrštění svalových vláken se bříško svalu ztlušťuje a zkracuje šlachy táhnou za kost a dochází k pohybu kostí v kloubech. Názvosloví svalů vychází z činnosti, kterou vykonávají flexory (vykonávají flexi, tedy ohnutí), extenzory (extenze, tedy natažení), abduktory (abdukce, tedy odtažení) a adduktory (addukce, tedy přitažení). Svalstvo je velice bohatě zásobeno krví a nervy. Při jejich poškození dochází ke krvácení (otevřené, hematom), bolestivosti a omezení pohybu. Může dojít k pohmoždění svalu, natržení svalu. Svaly velice těsně nasedají na kosti. Při otevřené zlomenině kostí dochází k protětí svalstva, při uzavřených zlomeninách dochází k jejich pohmoždění. První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 16

17 1.3 Krevní oběh a krev Krevní oběh tvoří tepny, žíly, vlásečnice a srdce (pumpa). Srdce je dutý orgán, který se skládá z pravého srdce (pravá síň a komora) a levého srdce (levá síň a komora). Krev je přiváděna horní a dolní dutou žilou do pravé síně, odtud přes chlopeň (trojcípá) do pravé komory. Přes poloměsíčitou chlopeň do plícní tepny (plícnice) a do plic. Z plic 4 plícními žílami do levé síně, přes dvoucípou chlopeň do levé komory. Odtud přes poloměsíčitou chlopeň do srdečnice (aorty) a do celého těla. Žíly přivádějí krev DO srdce a většinou vedou odkysličenou krev. Z důvodů nízkého obsahu kyslíku je tmavě červená, a jelikož je v žilním systému relativně nízký tlak, z rány spíše vytéká. Tepny odvádějí krev ze srdce a ve většině případů vedou krev okysličenou obsah kyslíku způsobuje světlé zbarvení krve, a jelikož je krev vedena OD srdce, tedy pod tlakem, z rány stříká podle tepu srdce. Z toho vyplývá způsob přiložení škrtidla, popř. zmáčknutí tlakových bodů vždy mezi ránou a srdcem! Vlásečnice jsou drobné cévky, které spojují žilní systém s tepenným, kde dochází k výměně živin a dýchacích plynů mezi tkání a krví. Vlásečnicové krvácení je většinou nezávažné, lehce zastavitelné. Krev je tekutá tkáň. Skládá se z krevní plazmy (tekutá složka krve) a krevních elementů: červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty). Dospělý člověk má v průměru 4,5 5 litrů krve. Krev má funkci transportní (živiny, kyslík), udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy), imunitní, udržování stálého objemu (srážlivost). První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 17

18 Téměř každé zranění je doprovázeno krvácením. Drobná krvácení jsou organismem velmi dobře zvládaná. Větší až masivní ztráty jsou život ohrožující. Při ztrátách většího objemu je riziko vzniku šoku. Šok můžeme rozdělit na hypovolemický (nízkoobjemový) tedy takový, při kterém dochází ke ztrátám tělesných tekutin (krve, plazmy, vody). Příčiny jsou krvácení, masivní zvracení, průjmy (úpal, úžeh, infekční nemoci - salmonelóza), popáleniny (ztráta tekutin skrz poškozenou kůži). Dalším druhem šoku je kardiogenní při tomto druhu šoku selhává srdce jako pumpa, tedy objem krve se nezměnil, ale srdce nezvládá přečerpávat obíhající množství krve a důsledkem je nedostatečné prokrvení tkání. A posledním druhem šoku je distributivní již z názvu vyplývá, že jde spíše o problém v distribuci (rozmístění) objemu krve než o absolutní ztrátu krve. Tedy, opět, objem krve je v prvních fázích zachován, ale dochází z různých příčin (např. silná alergie anafylaktický šok; vážná celková infekce septický šok; poškození míchy a centrálního nervového systému neurogenní šok, viz výše) k patologické paréze ochrnutí stěny cévní, což vede k jejich rozšíření. Tedy stejný objem krve se najednou musí rozlít do mnohem většího prostoru, což opět vede k poklesu krevního tlaku a k nedostatečnému prokrvení tkání. (Můžeme přirovnat k řece pokud stejné množství vody proteče úzkým korytem, proud bude silný a voda poteče pod větším tlakem. V okamžení, kdy se vylije z břehů a stejné množství vody se rozlije po poli, tok vody velmi zpomalí, místy zastaví úplně). V rámci první pomoci není důležité, o jaký druh šoku se jedná, ale mít v podvědomí, že se šok může rozvinout a pokusit se mu předcházet protišokovým opatřením 5T. Tedy Ticho (zranění je pro organismus velmi náročná situace, hlukem se zbytečným stresováním nemocného dochází ke stimulaci autonomního nervového systému a vyplavování stresových hormonů, které situaci jen zhoršují), Teplo (zabránit ztrátám tepla; podchlazení ovlivňuje vnitřní První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 18

19 prostředí a prohlubuje šokový stav), Tekutiny (v rámci první pomoci je možné JEN a POUZE zvlhčování rtů; postižený nesmí pít z důvodu možné operace, poškození zažívacího traktu). Tišení bolesti (v rámci první pomoci se jedná JEN o fixaci zlomenin, šetrné zacházení, minimální manipulaci; NESMÍ se podávat léky z důvodu zkreslení příznaků bolest je důležitý diagnostický ukazatel), Transport co nejrychlejší a nejšetrnější! 1.4 Trávicí ústrojí Dutina ústní je ohraničena rty, tvářemi, měkkým a tvrdým patrem a jazykem. V dutině ústní se nachází zuby mléčný chrup má 20 zubů, trvalý 32. Zuby rozlišujeme na řezáky, špičáky, třenové a stoličky. Do dutiny ústní ústí slinné žlázy příušní, podjazyková, podčelistní. Součástí je také jazyk svalový orgán. Vnitřní část je vystlána sliznicí, která je bohatě prokrvena při poraněních (pády na obličej, míčové hry, brachiální násilí, požití kyselin, louhů, popáleniny) dochází ke značnému krvácení. Na dutinu ústní navazuje hltan trubicovitý orgán, který je společný jak pro dýchací, tak trávicí systém. Má část nosní, ústní a hrtanovou. Navazuje jícen trubicovitý orgán dlouhý asi 25 cm. Spojuje hltan a žaludek. Do žaludku vstupuje pod bránicí. K závažnému poškození může dojít při požití cizího ostrého předmětu (rybí kost, monočlánek), kyselin, louhů, při bodných ranách. Žaludek vakovitý orgán, kde dochází k natrávení požité stravy působením HCl a pepsinu. Natrávená strava je dále posouvána do tenkého střeva, kde dochází k dalším procesům trávení a vstřebávání živin. K poškození může dojít požitím cizího tělesa (monočlánky), louhy, kyseliny, ale také prasknutí žaludečních vředů, atd. Tenké střevo 4 5 m dlouhá trubice. Dělí se na dvanáctník, lačník a kyčelník. Sliznice střeva obsahuje drobné klky, které jsou bohatě zásobeny krví zde dochází ke vstřebávání živin První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 19

20 do krve. Do dvanáctníku ústí žlučovod a vývod slinivky břišní. Žlučovodem je přiváděna žluč, která napomáhá trávení tuků a ze slinivky břišní pankreatická šťáva, která obsahuje enzymy štěpící cukry, tuky, bílkoviny. Tlusté střevo je trubicovitý orgán, ve kterém dochází k posouvání nestrávených zbytků potravy, k jejich zahuštění (zpětným vstřebáváním vody) a dalšímu zpracování bakteriemi (tvorba vitamínu K a vitamíny skupiny B). Součástí tlustého střeva je také slepé střevo s červikovitým výběžkem appendix. Jeho zánět se projevuje nejdříve nespecifickým diskomfortem, poté bolestmi v podbřišku, teplotou do 38 C, zvracením. V konečníku dochází k hromadění a následnému vyloučení stolice. Pobřišnice hladká, lesklá blána, která vystýlá dutinu břišní (nástěnná) a pokrývá (útrobní) orgány dutiny břišní. Při poškození dutých orgánů dochází ke krvácení, ale také k přesunu jejich obsahu do okolních tkání např. stolice (infekce zánět pobřišnice), žaludeční šťávy ( poleptání ) což vede k závažnému poškození dalších orgánů dutiny břišní. K zažívacímu ústrojí řadíme také parenchymatózní orgány játra, slinivka břišní. V dutině břišní se nachází také slezina (patří do mízního systém). Tyto orgány jsou velmi bohatě zásobeny krví a při jejich poranění (ostrá bodné rány; tupá nárazy na volant, kopnutí koněm,...) dochází k velkému krvácení. U tupých poranění se jedná o vnitřní krvácení tedy skryté a proto velmi nebezpečné. Při podezření na možné vnitřní krvácení (mechanismus úrazu, hematom v oblasti břicha,...) je dobré se zaměřit na tyto příznaky bolest, zrychlený tep, bledost, studený pot, úzkost, Dýchací ústrojí Skládá se z dutiny nosní, nosohltanu, hrtanu, průdušnice, průdušek a plic. První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 20

21 Dutina nosní má hlavní funkci v ohřívání, zvlhčování a očištění vdechovaného vzduchu. S dutinou nosní jsou spojeny vedlejší nosní dutiny. Sliznice dutiny nosní je bohatě zásobená krví. Při jejím poškození dochází ke krvácení. V kontextu první pomoci je důležité vyvarovat se záklonu hlavy krev stéká do dutiny ústní a může dojít k jejímu vdechnutí do plic. Z nosní dutiny může vytékat kromě krve také mozkomíšní mok (nažloutlý, většinou však v kombinaci s krví) při zlomenině báze lební (viz lebka). Nosohltan je místo, kde se kříží dýchací a trávicí cesty. Hrtan 6 cm dlouhý trubicovitý orgán, na který navazuje průdušnice. Je tvořen chrupavkami. Vnitřní stěna je pokryta sliznicí při alergické reakci může zduřet a způsobit dušení. Stejně tak při podráždění dýchacích cest např. při tonutí může dojít ke křečovitému sevření hrtanu (laryngospasmus) a rovněž způsobit dušení (tzv. suché tonutí). Průdušnice cm dlouhá trubice, tvořená chrupavkami. Průdušnice se dále dělí na pravou a levou průdušku, které se zanořují do plic a dále se dělí na drobné průdušinky, na které v plících nasedají plícní sklípky. Velkým rizikem, zejména u malých dětí, je vdechnutí cizího tělesa do dýchacích cest. Čím výše (tedy blíže k dutině ústní) se těleso zaklíní tím je větší riziko udušení. K odstranění tělesa se může použít u dospělých Heimlichův hmat, který využívá zvýšeného tlaku v dýchacích cestách při stlačení nadbřišku; nebo Gordonův manévr (u dětí), který využívá gravitace. Plíce jsou párový orgán, který je uložen v dutině hrudní. V plících dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého mezi atmosférou a krví. Plíce jsou pokryty poplicnicí, která přechází v pohrudnici ta vystýlá dutinu hrudní. V tomto prostoru (pohrudniční dutina) se nachází podtlak tedy nižší tlak než v okolí, který zajišťuje rozepětí plic. Při jeho poranění bodné rány, poranění zlomeným žebrem dochází ke zrušení podtlaku a ke kolapsu plíce (pneumothorax). První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 21

22 Dýchání má 3 fáze: nádech, výdech a pauzu. Nádech je aktivní děj. Při nádechu dochází, činností mezižeberních svalů a bránice, ke zvětšení objemu hrudníku, což vede ke zvětšení podtlaku v pohrudniční dutině a k nasávání vzduchu. Výdech je, za normálních okolností, pasivní děj. Jde tedy pouze o uvolnění dýchacích svalů, poklesu hrudníku, zmenšení jeho objemu a smrštění plíce. Námahový výdech je viditelný např. u astmatického záchvatu. 1.6 Vylučovací ústrojí Tvoří ledviny a vývodné cesty močové. Ledviny Jsou párový orgán, nachází se v zadní části dutiny břišní tzv. retroperitoneum. Povrch ledviny je pokryt blánou a ledvina je chráněná vazivovým pouzdrem. Skládá se z kůry a dřeně. Dřen ústí do ledvinných kalichů (patří mezi vývodné cesty močové). Hlavní funkční jednotkou je nefron v něm dochází k filtraci krve a tvorbě moči (1,5 l/24 hod, nepotřebné látky, škodlivé látky, vedlejší produkty metabolismu). Krev je do ledvin přiváděna ledvinnými tepnami ty odstupují ze srdečnice. Při tupých poraněních (autonehody, kopnutí,...) může dojít k odtržení (natržení) od tepny a masivnímu vnitřnímu krvácení. Může dojít také k pohmoždění ledviny či jejímu natržení. Vývodné cesty močové Odvádějí vytvořenou moč z těla ven. Začínají ledvinnými kalichy, pokračují v ledvinnou pánvičku, močovod, močový měchýř a močovou trubici. Jedná se o dutý systém. Močový měchýř může být poškozen otevřeným poraněním bodná rána nebo může dojít k jeho První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 22

23 prasknutí při tupém nárazu (pády z výšky, sražení chodce,...). Při poškození močového měchýře dochází k vylití moči do malé pánve, které může vést k poškození okolních tkání zánětem (zánět pobřišnice). 1.7 Kožní ústrojí Kůže je z hlediska plochy největším orgánem v těle. Odděluje vnitřní prostředí od zevního, chrání před vysycháním a pronikáním mikroorganismů do těla, udržuje stálou tělesnou teplotu a je také orgánem smyslovým. Skládá se ze tří vrstev pokožka, škára a podkožní vazivo; a z přídatných orgánů vlasy, chlupy, nehty a žlázy). Pokožka je zcela na povrchu její buňky postupně umírají, rohovatí a olupují se. Škára je vazivová vrstva, velmi bohatě prokrvená s četnými mízními cévami. Díky bohatému krevnímu řečišti je zásobárnou krve, která může být v případě potřeby přesunuta k jiným orgánů. Tento mechanismus se uplatňuje u šoku. Proto mívá zraněný s nastupujícím šokovým stavem bledou a studenou kůži. Podkožní vazivo je bohaté na tukové buňky. Při termickém poškození kůže dochází k narušení jejich funkcí dochází k úniku plazmy a tím ke ztrátě tekutin a možnému rozvoji šoku, je zvýšené riziko prostupu mikroorganismů, popálený jedinec je ohrožen podchlazením, čím větší plocha a hlubší vrstvy kůže jsou postiženy, tím horší je stav zraněného. 1.8 Pohlavní systém žen a mužů Ženské pohlavní orgány Vnitřní ženské pohlavní orgány: vaječníky, vejcovody, děloha, pochva. První pomoc šance pro život 2, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/ Strana 23

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči SOBALÍK TOMÁŠ VILÍMKOVÁ ANDREA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Znalosti členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti zdravotnické první pomoci, vyprošťování a manipulace se

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Úrazy v cyklistice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Úrazy v cyklistice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Úrazy v cyklistice Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Vypracoval: Bc.

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více