Obecnický ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Tak nám to naše počasí v českých krajích trochu zoranžovělo. Lidé asi už měli dost modravého nebe. Holt bude listopad a listí se nám vybarvuje. Některé listí na stromech je ještě zelené, některé hnědne, jiné oranžoví a jiné až červená. Jak jsem tak pozoroval listy stromů, nemohl jsem nikde ty domodra nějak nalézt, ale všiml jsem si podivného úkazu. Když se některé listy dotknou jeden druhého, okamžitě zfialoví, řekl bych až zbrunátní. Možná je to tím, že je každý z jiného stromu. Prostě různě barevné listy se nemají rády. Faktem zůstává, že pokud je odložíte do kompostu, nechtějí ti prevíti listy vydávat živiny, které si za léta svého činorodého života nahrabaly. Obrátím list, omlouvám se poctivým listům, kteří své živiny poctivě vydávaly při práci pro ostatní. Jak říká jedna poučka: Levá, pravá, přední, zadní, pod sebe si řádně hrábni, košile bližší nežli kabát, lepší bráti nežli dávat. To mě te napadlo, ale jakoby ji ti naši listové už dávno znali. Jak říká jiná poučka: Nějak bylo nějak bude, možná na nás také zbude. Te nám nezbývá nic jiného než listí na zahradě shrabat nebo s ním cosi provést. Mně se povedlo jej sekačkou pěkně rozšmelcovat, ale než jsem dojel na konec zahrady, mohl jsem začít znova. Nechám jej asi spadat a budu dou- ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI Vážení spoluobčané, v příštím zpravodaji bude publikován článek o budování kanalizace v obci. Je těsně před dokončením a obec budovala IV. etapu kanalizace za přispění dotací z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo ve středu 22. října 2008 a program se zabýval Schválením podání žádosti o dotace. Upozorňujeme občany, že je nutné do 31. října 2008 uhradit všechny poplatky a do konce roku je nutné zaplatit stočné. Zapojte se i vy do systému ekologického nakládání s elektroodpadem. Když ušetří obec, ušetříte i vy. fat, že větřík vše rozfouká po polích. Truchlivá nálada, která na mne padla s padajícím listím mě zdolala a začal jsem také truchlit. A ke všemu mě opustila manželka, no, ona se za týden vrátí, a já tvrdě zasažen lenivou, truchlivou, podzimní náladou - přestal jsem doma uklízet a nádobí umývám jen to, co potřebuji. Do toho přišli řemeslníci zateplovat dům a já jak jsem připravoval anténní rozvody, nějak jsem opomněl zavřít okno. Tak trochu se domů malinko naprášilo, ještě že ta moje to neviděla. To by byla zase odborná přednáška, už minule zaváděla Půjčovnu Bohoušů, a to prý až se vrátí, vznikne ve zpravodaji nová rubrika. Něco jako Chcete mě? Prý v ní budou manželky nabízet půjčování svých chlapů. Nevím jak to myslela, ale pokud by šlo o lehčí erotiku, ne o práci, možná by se to chlapům líbilo. Ale s tou prací by to nebylo moc slavné. Před pár lety jsem skládal uhlí do uhelny, a jak jistě víte, uhlí trochu práší. Pravda, když přišla žena z práce, byl jsem v pilné práci. Usmívala se. Ovšem než vlezla do domu. Představte si, že někdo vlezl do kotelny a schválně otevřel dveře na chodbu do baráku. To určitě nějací přející kamarádi. Nebo že by samo? Tak mi napadá: Chcete mě? Nojo, asi ne, že? bs VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Účast voličů 42,14% ČSSD hlasů tj. 35,16 % ODS tj. 32,81 % KSČM tj. 13,75 % Nezávislí starostové pro kraj hlasů tj. 5,73 % Koalice pro Středočeský kraj hlasů tj. 3,44 % Počet zisku mandátů Celkový počet čl. zastupitelstva 65 ČSSD 26 hlasů tj. 40 % ODS 25 tj. 38,46 % KSČM 10 tj. 15,38 % Nezávislí starostové pro kraj 4 tj. 6,15 % VOLBY DO SENÁTU Účast 41,22 % MVDr. Josef Řihák ČSSD hlasů 35,07 % Ing. Jaromír Volný ODS hlasů 22,57 % Druhé kolo proběhne 24. a 25. října 2008 Zdroj bs

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen 2008 JAK JSME VOLILI U NÁS Volební účast v obci Obecnice 44,66 % Oseč 76,09 % Obecnice Počet osob v sezn. voličů 889 Počet voličů vydané úř.obálky 397 Počet odevzd. úř. obálek 397 Počet platných hlasů 358 č. k. název p. hlasů 48 ČSSD ,2 % 47 ODS ,6 % 1 KSČM 59 16,5 % 9 Nezáv. starost. pro kraj Koal. pro Stř. kraj (KDU-SHK) SZ Strana zdravého rozumu 5 53 Děl. strana za zruš. poplatků 3 5 Středočeši SPOS, US-DEU, KAN 2 37 Strana důstojného života 1 42 Volte Pravý Blok...cibulka.net 1 Oseč Počet osob v sezn.voličů 92 Počet voličů vydané úř. obálky 70 Počet odevzd. úř. obálek 70 Počet platných hlasů 70 č. k. název p. hlasů 48 ČSSD 37 52,8 % 47 ODS 13 18,6 % 1 KSČM 10 14,3 % 32 Strana zdravého rozumu 4 35 Koalice pro Stř. kraj (KDU-SHK) 2 9 Nezáv. starost. pro kraj 2 18 SZ 1 5 Středočeši SPOS, US-DEU, KAN 1 Volební komise v Obecnici Volby do senátu 1. kolo Obecnice Oseč č. k. kadidát p. hlasů 1. Josef Řihák Jaromír Volný Jiřina Humlová Vladimír Kyselák Josef Vacek Martin Bartoš Alena Šálová Vladimír Kříž Pavel Jánský 2 0 Zdroj OU Obecnice bs Volební komise v Oseči Podzim v Brdech

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen Z OBECNÍCH KRONIK A ARCHIVŮ Minule jsme publikovali mapu nemovitostí v Oseči z roku 1839, v kronice existuje mapka i z roku V tomto roce obec čítala 43 čísel popisných, pro oživení uvádím jména 1. Křížová Marie, čp. 2 Koudela Eduard, čp. 3 a čp. 4 Křížová Alžběta, čp. 5 Koudela Alois, čp.6 a čp. 7 Matějovský Josef, čp. 8 Falc Augustín, čp. 9 Joklová Anna, čp.10 Seidl Václav, čp. 11 Oktábec Eduard, čp. 12 Veleman František, čp. 13 Falcová Marie, čp.14 Milec Josef, čp Obecní domek, čp.16 a čp.17 Ježek Bohumil, čp. 18 Nachtman Josef, čp Kříž Eduard, čp. 20 Kadlecová Františka, p.21 Šeffl Jan, p. 22 Tkadlec Josef, čp. 23 Oktábec Eduard, čp. 24 Hojdenová Anna, čp. 25 Lukešová Josefa, čp. 26 Rada Josef, čp. 27 Kočí Antonín, čp. 28 Vávra Stanislav, čp Soukup František, čp.30 Žaludová Marie, čp Kříž František čp.32 Dupáková Anna, čp.33 Hodková Marie, čp. 34 Pachmanová Aloisie, čp. 35 Špatenka Bohumil, čp. 36 Patěk Vojtěch, čp.37 Bulan Bohumil, čp. 38 Stejskal Antonín, čp. 39 Pitýrová Anna, čp. 40 Tkadlec Jan, čp Mrkáček Alois, čp. 42 Jůza František, čp. 43 Marešová Blažena. Některé z domů byly přestavěny, některé byly zbourány a čísla popisná přidělena jiné stavbě. Krytina na domech byla většinou došková či šindelová, až v roce 1920 rolník Koudela Alois poprvé použil střešní krytinu taškovou. Obecní zvonice, která byla před mnoha lety dřevěná, byla v roce 1864 rozbourána a na jejím místě postavena zvonice zděná. Zvonice následkem odebrání země při stavbě silnice hrozila sesutím, proto byla postavena nová v roce 1933 na majetku Eduarda Oktábce, který pozemek pod zvonici daroval obci. Kříž, který stával u staré zvonice, dal Augustin Falc opravit a postavil jej na svůj pozemek, kde byl církví katolickou v roce 1933 posvěcen. U druhého kříže, stojícího proti hasičskému skladišti, není známo kým a za jakým účelem byl postaven. Obec byla kdysi s Německou Lhotou připojena k Trhovým Dušníkám, kde sídlil starosta a v připojených obcích byl jeden radní. Roku 1880 byla Oseč připojena k Německé Lhotě až do roku Od tohoto letopočtu se datuje samostatnost obce. Prvním starostou byl Václav Chyba horník čp. 28 až do roku 1897, po něm následují: Kříž Josef, horník, čp. 34 do roku 1901, Emanuel Novotný, rolník, čp.6 do roku 1905, Karel Vimr, kovář, čp. 31 do roku 1908, Pekárek Josef, rolník čp. 3 do roku 1911, Pekárek Josef, truhlář, čp. 8 do roku 1920, Alois Koudela, rolník, čp. 5 do roku 1932, Tkadlec Josef, strojník, čp června 1919 dle všeobecného práva byly provedeny volby a bylo zvoleno dvanáct členů obecního zastupitelstva za stranu Českosl.soc.strany dělnické. V květnu roku 1919 byla konána slavnost sázení Lípy Svobody. Byl pořádán průvod obcí veškerého domácího i vůkolního obyvatelstva, kterého se účastnily malé i školou povinné dítky v pestrobarevném kroji národním. Od roku 1922, kdy byla založena v Obecnici četnická stanice, patřila obec pod dohlídku této stanice. Sbor dobrovolných hasičů byl založen 11. dubna 1920 a 13. srpna se konalo první veřejné cvičení spojené se OSEČSKÁ HISTORIE V. slavností svěcení nové stříkačky. Matkou stříkačky byla paní Josefa Novotná, manželka Bohumila Novotného, rolníka z Oseče čp. 7, za kmotru byla paní Anna Kropáčková, cho lékárníka z Příbramě. Při slavnosti bylo přítomno mnoho okolního obyvatelstva i členů hasičských sborů. Obec byla vyzdobena prapory a na každém stavení různými hesly ověnčenými chvojím. K uvítání hostů byla na okraji obce postavena slavobrána. Svěcení stříkačky provedl p. Emanuel Hrdlička, děkan z Příbrami, byla sloužena mše polní, která se konala na zahradě bývalého majitele Oktábce Linharta čp. 11. Po slavnostním ukončení církevního aktu se konalo taktické cvičení sboru a po něm zahradní zábava u p.václava Seidla čp. 10. Dle sčítání lidu v roce 1930 bylo v obci 218 obyvatel, sčítacím komisařem byl pan řídící Methoděj Záborec. Vliv války se podepsal porodností i na úbytku obyvatelstva. To se skládalo ze tří čtvrtim z horníků, ostatní byli rolníky nebo dělníky. V obci byly dva hostince a jeden prodej piva. Mladí lidé byli většinou bez práce a v době krize nemohli najít zaměstnání. Za lepšími životními podmínkami se stěhovali do Ameriky, Pekárek Antonín, sladovnický, čp. 8, Patěk Alois, sladovnický, čp. 36, ti byli prvními, kteří utekli před vojenskou službou za Rakouska. Poté po krátké době následovali: Pekárek František, horník, Pekárková Jenoféfa, Pekárek Josef, truhlář s rodinou čp. 8, Patěk František, kameník, Patěk Jan, dělník, Anna Pa ková, Marie Pa ková čp. 36, Vimr František, kovář s rodinou čp. 31, Hůla Josef s rodinou, čp. 17, Koudela Josef, truhlář čp. 14, Korejs Kvído, čp. 31, Suchopár Rudolf, Suchopár Adolf čp. 31, Seidlová Bohumila čp. 10, sestry Křížová Marie a Anna, čp. 10, Bulan Antonín, Václav, Josef, čp. 37 bratři. Celkově to bylo i s rodinnými příslušníky 44 osob. Nejstaršími občany v roce 1935 byli: Kadlecová Františka nar. 1845, Pachman František nar. 1851, Hojdenová Anna nar. 1855, Špatenka Štěpán nar. 1856, Novotný Josef nar podle osečské kroniky - bs INZERCE

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen 2008 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici MZŠ Obecnice získala zlatý certifikát Za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovné vzdělávací činnosti. Ve školním roce 2008/2009 se MZŠ Obecnice zapojila do Dlouhodobého programu primární prevence užívání návykových látek. Personální změna: od nastoupil na MZŠ Obecnice Mgr. František Matějka za Mgr. Markétu Markovou. OHLÉDNUTÍ ZA BĚHEM KOVOHUTĚMI 13. září se konal 38. ročník Běhu Kovohutěmi. Tohoto závodu se účastnilo také několik závodníků z MZŠ Obecnice. Nejlépe z našich dopadla Karolina Dopitová, v kategorii mladších žákyň se umístila na prvním místě. Jan Herink doběhl v kategorii 3000m (dorostenci) na pěkném třetím místě. Další třetí místo obsadil Jindra Lukáš v mladších žácích.v kategorii starších žáků zabodoval pátým místem Tomáš Uzel. Blahopřejeme nejen vítězům, ale všem, kteří se závodu zúčastnili. Vyhráli možná i sami nad sebou. Zaměstnanci Kovohutí připravili zajímavé doprovodné akce pro mladší i starší diváky, takže si na své přišli všichni přítomní. Už se těšíme na 39. ročník této tradiční běžecké akce. L. Šimonek PLANETÁRIUM Žáci prvního stupně navštívili v září Štefánikovu hvězdárnu v Praze. Tuto hvězdárnu můžeme najít na Petříně. Promítací sál je přibližně pro 40 lidí. Nabízí výukové programy pro mateřské, základní a střední školy. První, druhá a třetí třída zhlédly pohádku O měsíčku, čtvrtá a pátá třída viděla program Výlet do vesmíru. Na chodbě hvězdárny si návštěvník může prohlédnout výstavu dalekohledů a fotografií vesmíru. S průvodcem můžeme zajít do patra, kde se nacházejí dvě kopule, z nichž se dá pozorovat okolí Petřínské rozhledny, Praha i vesmír. V planetáriu je možné zakoupit upomínkové předměty pohledy, pexesa, leporela, modely slunečních hodin, knihy o vesmíru. Při návštěvě tohoto objektu se určitě nikdo nebude nudit. V. Krůtová ZPÁTKY DO EVROPY Vyprávění Václava Šaška z Bířkova o putování pana Lva z Rožmitálu skrze země evropské, jež začalo na podzim Léta Páně 1465, předvedl René Josef. Představení jednoho herce bylo poučné a zároveň vtipné. Scénář Vladimíra Zajíce zachycoval dobu renesance. Přiblížili jsme si myšlenky Jiřího z Poděbrad a kromě způsobu života a zvyků dodržovaných v některých zemích Evropy jsme se seznámili i s postavami z významných děl světové literatury, např. Robinsonem Crusoe, Janou z Arku, Krysařem či Donem Quijotem. Představení bylo velice zajímavé, živé a vtipné. Když se přidala k jednotlivým scénám hudba (např. keltské či španělské rytmy zahrané hercem na kytaru, flétnu či harmoniku), působení na diváka bylo dokonalé. René Josef využíval také zajímavé rekvizity a tzv. totemové loutky. V závěru pořadu byl za účasti dobrovolníků z řad diváků předveden obřad pasování na rytíře. Odnesli jsme si dobrou náladu, poznatky, které využijeme v různých vyučovacích předmětech, ale také moudré myšlenky Jiřího z Poděbrad. K. Čapková VÍTE, KDO JE LUDĚK STÍNIL? Pokud ne, tak vám prozradím, že se jedná o mladého spisovatele knih pro dívky. V pátek 10. října v Knihovně Jana Drdy v Příbrami s tímto mladým mužem besedovaly dívky z osmé a deváté třídy Masarykovy základní školy Obecnice. Setkání bylo velmi příjemné. Nejdříve se nám představil, poté vysvětlil, jak začíná psát knihu. Ve svých 32 letech už napsal více než 30 knih, má tedy zkušenosti. Věnuje se také práci v rádiu a novinách. Vyprávěl i o svém životě a zodpovídal naše zvědavé dotazy. Během besedy panovala veselá atmosféra. Odnesly jsme si nejen dobrou náladu, nové informace, ale také podpis spisovatele. Dvě dívky v soutěži vyhlášené autorem získaly novou knihu Lu ka Stínila. Poděkování patří zaměstnancům Knihovny Jana Drdy, že nám zprostředkují nejen hodiny bibliografické přípravy, ale i další zajímavé akce, jako např. tato beseda. V. Kuchařová SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN Devátého října proběhlo v aule Základní školy Jiráskovy sady Příbram slavnostní předávání cen úspěšným účastníkům soutěže Napiš básničku. Organizátorem akce je Knihovna Jana Drdy ve spolupráci s výše jmenovanou školou. Básnířka Olga Fikrlová a šansonierka Marta Němcová si vybraly pro svůj komponovaný pořad texty, které je oslovily, a tak jsme si mohli vyslechnout básně ve velmi procítěném podání. Do soutěže bylo přihlášeno 169 textů, konkurence tedy byla velká. Z naší školy se účastnilo deset autorů se svými básněmi. Nejúspěšnější byly Kristýna Strmisková a Marcela Vítková, podělily se o třetí a čtvrté místo. (pokračování na str. 5)

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN (dokončení ze str. 4) V pořadu zazněly také básně M. Poláka, K. Tintěrové, T. Bredlové, Z. Komínkové a J. Dandy. Dopolední slavnostní program byl velmi povedený. Divákům přinesl zajímavou zkušenost a nezapomenutelný zážitek.výhercům blahopřál ředitel Knihovny J. Drdy a místostarosta Příbrami. Úspěšní autoři odcházeli s plnou náručí pěkných cen a s úsměvem na tváři. M. Vítková Každý úspěch žáků naší školy nás velice těší. Přejeme všem mladým autorům hodně dobrých nápadů, chu do dalšího tvoření a nové úspěchy. A. Kadlecová Oceněné básně: Marcela Vítková Co vzkazuje voda člověku? Jsem pro tebe všechno, jsem důležitá! Když poprvé otevřeš oči a uvidíš svět, netušíš, jak ti na mně bude záležet. Ale tolik mě už te potřebuješ! Jsem život sám! Beze mne by nic nerostlo, nekvetlo, nežilo... Zkrátka by tu nic nebylo! Někdy se ti do cesty postavím, tvůj život tím smutně pozměním. V tu chvíli mě nesnášíš! Ale pak mě zase tolik potřebuješ! Někdy jsem čistá a skrývám v sobě tolik věcí. Někdy jsem zkalená a představuji nebezpečí! Možná je to tím, žes mě po svém zkrotit chtěl. Já nejsem tvůj nepřítel. Stále mě potřebuješ! Jsem pro tebe všechno, jsem důležitá! Jsem přítel tvůj, jsi ty můj? Člověče?! VZPOMÍNKA Kristýna Strmisková Barvy Když se dívám na barvy, připadám si jak v přátelském vesmíru. Barvy štěstí ušijou mi na míru. Červená je láska, růžová něha, žlutá, to je důvěra, fialová teplo dá, oranžová přátelství. Všechny míří ke štěstí. Tyhle barvy hřejivé a něžné jsou, teplo do duše tvé přinesou. Modrá je zima, zelená pýcha, hnědá je závist, šedivá zlost. Černá neštěstí nese, člověk se strachy celý třese. Tyhle barvy studené a závistivé jsou, svým chladem duši tvé teplo seberou. Bílá barva je jako anděl, co na nebi na malém mráčku seděl. Barvy nejsou sirotci, to se ví. Kdo je jejich maminka? No přece Duha! hned ti odpoví. Když se dívám na barvy, létám si v červáncích. Prohlížím všechny odstíny, co bydlí v nebi, v ráji, v oblacích. Letos to je sto let, co se narodila moje maminka Eliška Veselá rozená Smrčková. Oba její rodiče byli z Obecnice Otec Obchodník Karel Smrček z čp. 52 a matka Eliška roz. Nelibová z čp. 97. Její otec byl v létech obecnickým starostou. Maminka se narodila také v Obecnici. Měla ještě dva mladší sourozence Karla a Jiřinu. Vystudovala Filosofickou fakultu UK v Praze a poté učila jako středoškolská profesorka češtinu a němčinu v Poličce, v Kremnici na Slovensku a v Písku. Tam se provdala za mého otce RNDr. Jaroslava Veselého, narodila jsem se já a od roku 1949 jsme bydleli v Praze. Ještě několik let učila a potom až do odchodu do důchodu pracovala v Archeologickém ústavu v Praze. Zemřela v Příbrami. Eliška Tomanová Lékař a my KREVNÍ TLAK Je tlak, kterým krev působí na stěnu cév. Závisí na síle, kterou srdce vhání krev do oběhu a na schopnosti stěny přizpůsobit se této síle díky své pružnosti, elasticitě. Vyšší a první hodnota je maximum tlaku v okamžiku úderu srdce systolický tlak a druhá nižší hodnota je minimum mezi dvěma údery, tedy v době plnění srdce krví diastolický tlak. Horní hranice tlaku u zdravého dospělého člověka je 140/90 a hodnoty nad tuto hranici jsou již považovány za tlak vysoký hypertenzi. U těhotných žen nebo diabetiků je horní hranice normy nižší 130/80. Dlouhodobé snížení tlaku pod 100/65 je považováno za chronickou hypotenzi. Obě nemoci s sebou nesou určitá rizika, léčit je ale potřeba především tlak vysoký, který se označuje jako tzv. tichý zabiják. Nízký krevní tlak dá o sobě rychle vědět. Objeví se točení hlavy, závratě, pocit slabosti, zívání, pocit na zvracení, studený pot, může dojít i ke krátkodobé ztrátě vědomí, tzv. synkopě, která rychle odezní při uložení postiženého do vodorovné polohy zcela obvykle bez následků, pomineme-li riziko úrazu při náhlém pádu atd. Nízký tlak je dán spíše konstitucí člověka, abnormální regulací krevního tlaku, malým příjmem tekutin a dietou s nízkým obsahem soli. K nízkému tlaku mají sklony vysoké štíhlé osoby a často těhotné ženy v úvodu těhotenství. Krom této formy hypotenze ale existují i onemocnění, která jsou nízkým tlakem provázená. Může se jednat o poruchu centrální nervové soustavy při cukrovce, o chronické onemocnění ledvin, Parkinsonovu chorobu, vliv antidepresiv, nadměrné snížení vysokého tlaku užitými léky, degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy nebo o chronický alkoholismus, k hypotenzi může vést i dlouhodobé upoutání na lůžko. Nízký tlak se léčí v případě, že je jeho příčina známá. Mnohem zásadnějším problémem je ale tlak vysoký, protože se mnohdy neprojeví žádnými příznaky a prvním projevem může být až cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu. K obvyklým příznakům, pokud se objeví, patří bolesti hlavy, únavnost, dušnost, pocit zhoršeného vidění, poruchy spánku, tlak na hrudi nebo bušení srdce. Jednoznačná příčina hypertenze není obvykle známá, důležitou roli hraje kombinace více faktorů nadváha, nadměrný příjem alkoholu, soli, chronický stres, nízká pohybová aktivita, onemocnění (pokračování na str. 6)

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen 2008 Lékař a my KREVNÍ TLAK / (dokončení ze str. 5) ledvin, užívání některých léků V případě geneticky podmíněné hypertense se může objevit vysoký tlak již u mladého člověka i pod dvacet let věku. Řada lidí si svého vysokého tlaku není vůbec vědoma a onemocnění může být zjištěno jen při měření tlaku při preventivní prohlídce u praktického lékaře. Zvláštní skupinu tvoří vysoký tlak vyvolaný těhotenstvím, postihuje asi 10% žen a vyžaduje mimořádnou pozornost, protože představuje pro maminku i pro plod nezanedbatelné nebezpečí. Jeho sledování popř. léčení je v kompetenci gynekologa a internisty a obvykle se upraví porodem. U ostatních osob s hypertenzí spočívá léčba v úpravě životosprávy a v nasazení léků antihypertensi, které vedou ke snížení krevního tlaku tím, že snižují napětí cévní stěny a pomáhají jejich rozšíření. Léčba je často doživotní a má předejít mnoha horším stavům, jako je například mozková mrtvice nebo infarkt. Krom léků je třeba dodržovat dietní opatření snížit příjem soli v potravě, alkoholu, měly by převažovat potraviny čerstvé nad konservovanými, netučná jídla, hojně ovoce a zeleniny,celozrnné pečivo a olivový olej. Pacient by měl změnit životosprávu, snížit váhu, pamatovat na dostatek pohybové aktivity, nekouřit a vyvarovat se stresu (hezky se to píše, že?). Zátěž mohou znamenat horké letní dny, je dobře nepobývat na přímém slunci, nepouštět se do fyzicky náročné činnosti, opatrně se skoky do studené vody. Při léčbě by měla být hodnota tlaku kontrolována podle doporučení praktického lékaře, měření v ordinaci s sebou někdy nese tzv. syndrom bílého pláště, kdy se vysoký tlak objevuje jen v ordinaci a při jeho monitorování přístrojem doma po dobu 24 hod (Holtr) je tlak stále v normě. Pacient si může sledovat tlak i pomocí domácího tlakoměru, ale rozhodně by neměl zasahovat do léčby dle svého zvážení. Drsvo. HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE Pokračování šesté Pomalu se blížíme ke konci první kroniky divadelního souboru Skalka, kterou tak hezky psal Josef Kunický. V roce 1961 se pustil soubor do frašky se zpěvy od Johannesa Nestroye s názvem Talisman. Bylo to vlastně u příležitosti patnáctého výročí trvání lesního divadla. Hru navrhla herečka Divadla Příbram, známá Helenka Růžičková a s režisérem E. Červeným vedla i několik zkoušek. Bohužel musela nácvik ukončit, a tak soubor pokračoval ve zkoušení za velikých obtíží. Soubor ve hře Dámy a husaři v roce 1957 Vyvstaly i problémy osobní či rodinné, Fandu Kubu (úmrtí v rodině) musel nahradit Jirka Škola z Obecnice, poté deštivé počasí, uzavřená hospoda v Podlesí, Jirka Šimek si způsobil zranění nohy a nahrazoval jej Jenda Dvořák, Emanovi Kuchařovi zemřel otec. Počasí se stále nelepšilo, ale premiéra se musela konat. Zde bych odcitoval kronikáře Pepu, který zachycuje autenticky své pocity: Díky režisérovi a Jendovi Sobotkovi ( hrál po dvou zkouškách) byly poslední problémy překonány a jednadvacátého května vystoupili znavení ochotníci s početnou skupinou mládeže z celého okolí před průměrný počet diváků, kteří prokřehlí zimou a s úsměvem přihlíželi, tleskali a libovali si v pěkném prostředí. To vykouzlil z lajsniček, několika kusů plátna, drátů a barev, náš výpravář Václav Ježek s několika členy kroužku. Asi čtyřicet účinkujících a šest hudeb- níků ZK Kovohutě připravilo divákům v jubilejním roce příjemnou podívanou. Ochotně a zadarmo pomohl při maskování herců pan Vlas s manželkou a dcerou, kteří při cestě domů ještě ke všemu dost promokli. Při opakování hry v červnu bylo pro změnu úmorné vedro. Poloprázdné hlediště a z režijního pohledu slabší výkony, ale pro diváky to stejně byla pěkná podívaná. Ještě tohoto roku v srpnu na počest stodesátého výročí narození Aloise Jiráska sehrál soubor jeho divadelní hru Samota. Cituji kroniku: Dlouhé vážné scény byly místy příjemně podbarveny hudbou a několik statistů doplňovalo hru, která zvláště v komických scénách, ale i těch ostatních kratších, dovedla zaujmout i některé neklidné, ale vděčné diváky. Na uvedení hry měli, kromě režiséra p. Červeného, největší podíl přespolní vytrvalci, ze Lhoty paní Anna Lišková se svoji dcerou Aničkou a Lojzík Ježek, z Oseče Zdena Marešová, z Příbrami Pepa Švarcbek, z Obecnice Fanda Strniště s dcerou Růženkou a Jirka Škoda. Ocenění zaslouží i Vlasta Hlavová, která zaměstnaná a s dvěma dětma se obětavě účastní v souboru všeho dění. Kromě zmíněných ve hře vystupoval ještě Jan Dvořák jako MUDr. Vejr, Dáša Švancarová jako Verunka, Milena Procházková jako řeznice Mráčková, Jan Sobotka jako zámecký revident Schlums, Eman Kuchař jako Jaro Labu ka. Uvedení hry předcházely problémy, při kterých trpěl nejenom režisér, ale hlavně Anička Lišková mladší. Bolavý zub ji přes noc změnil k nepoznání, návštěva lékaře nepomohla, ale obětavá Anička se rozhodla, že bude hrát i oteklou tváří. A tři stovky diváků byly spokojeny. V listopadu téhož roku se hrála divadelní hra Petra Karvaše Půlnoční mše v hostinci v Novém Podlesí. Hra líčila poslední období druhé světové války, těsně před osvobozením Slovenska Rudou armádou, v rodině Valentina Kubiše, kterého hrál Pepa Kunický. Po deseti letech se vrátil Fanda Hála a zahrál si poručíka Breckera, po devíti letech Věra Jenišová (Trefná) hrála Vilmu ženu Kubišovu a také se vrátil Milan Kosiba v roli Kubišova syna Mariána, ve hře vystupoval ještě Fanda Kuba, Vlasta Hlavová, Alois Ježek, Anička Lišková, Jenda Dvořák, Josef Švarcbek a Fanda Strniště. Výpravu dělal Václav Ježek, masky Jaroslav Vlas, osvětlení Jenda Dvořák s Jirkou Sobotkou a nápovědu Maruška Soukupová. Hra se hrála také dvakrát v prosinci v Obecnici, kde se však sešlo jen asi čtyřicet diváků. V kronice mě zaujala pasáž, při jejímž čtení jsem si uvě- (pokračování na str. 7)

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE (dokončení ze str. 6) domil, jak je vše dnes jinak. Cituji: Po představení jsme měli malý pohovor s metodikem soudruhem Štolem. Hodnotil celé představení jako úspěšné, s pochopením základní myšlenky, kterou autor hře dal. Pepa Kunický dodává: Ceníme si úspěchu na jevišti, morální síly souboru, ovšem charakter našich her zaměříme znovu na cestu převážně veseloherní, která je nám vlastní a bude působit daleko přitažlivěji, abychom obstáli i po stránce finanční. Uvědomil jsem si, jak by to asi vypadalo v dnešní době, kdyby nějaký metodik se snažil souboru vnutit hodnocení ze stránky společenské a politické a řešit otázku, zda jsme vystihli autorův záměr. Díky našemu režisérovi Pepovi Hudečkovi a jeho zkušenostem s prostorem lesního divadla, hrajeme na Skalce většinou komediální hry, při kterých se baví diváci a také my ochotníci. Do textů sice autorům občas zasahujeme, ale představením hrám to spíše prospívá. Nevím, co na to autoři, kteří nás sledují z divadelního nebe, ale po letošní premiéře prohlásil jeden ze členů souboru: Chudák Tyl, kdyby nás slyšel, asi by se v hrobě obrátil. Druhý člen podotkl: Říkali, že te v červenci v Plzni na hřbitově pořád něco bouchá, to prý jak se deska u Tylova náhrobku neustále nadzvedává. Asi nás holt pan Tyl ve Tvrdohlavé ženě sledoval. Jak prohlásila po přiběhnutí ze scény naše nejmladší generace, zastoupená malým Honzíkem Zapletalů, Teda to bylo hustý. Je jiná doba, ale vra me se zpět k historii. Končíme patnáctiletou historii divadelního spolku a končí i první kronika. Na Skalce se za tu dobu odehrálo od roku 1946 Pracanti na skalce dvacet jedno představení, v Novém Podlesí na jevišti devět a ve Starém Podlesí, v Žežicích, v Obecnici, v Vysoké Peci či v Drahlíně osm představení. Celkem třicet osm. A na nás čeká druhá kronika a další plodná léta z historie ochotnického divadla Skalce. Fotografie dodala p. Kuchařová z Nového Podlesí Pokračování příště Bohouš Svoboda SPORT SLAVOJ OBECNICE LEDNÍ HOKEJ SPORT Rozlosování MOP mužů - skupina PB-BE Účastníci: 1. Sokol Cerhovice, 2. HK Příbram 99 B, 3. Slavoj Obecnice, 4. Spartak Hořovice, 5. HK Příbram 99 A. Hraje se v malé hale (MH) a velké hale (VH) Příbram a v Hořovicích 1. kolo Příbram B : Příbram A SO h. MH Příbram Obecnice : Hořovice NE h. VH Příbram 2. kolo Příbram A : Obecnice SO h. MH Příbram Příbram B : Cerhovice SO h. MH Příbram 3. kolo Obecnice : Cerhovice SO h. MH Příbram Hořovice : Příbram A SO h. Hořovice 4.kolo Cerhovice : Hořovice SO h. Hořovice Příbram B : Obecnice SO h. MH Příbram 5. kolo Hořovice : Příbram B SO h. Hořovice Příbram A : Cerhovice SO h. MH Příbram 6. kolo Příbram A : Příbram B SO h. MH Příbram Hořovice : Obecnice SO h. Hořovice 7. kolo Obecnice : Příbram A SO h. MH Příbram Cerhovice : Příbram B NE h. Hořovice 8. kolo Cerhovice : Obecnice SO h. Hořovice Příbram A : Hořovice SO h. MH Příbram 9. kolo Hořovice : Cerhovice SO h. Hořovice Obecnice : Příbram B SO h. MH Příbram 10. kolo Příbram B : Hořovice SO h. MH Příbram Cerhovice : Příbram A PÁ h. Hořovice Hokejisté Slavoje děkují paní Slávce Kryllové z firmy Kryll elektro za pomoc při zajištění a výběru hokejových dresů. Tréninkové dresy jsou modré, zápasové bílé. Předvádějí figurantky Ilona a Nikola.

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen 2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici Od začátku školního roku uběhlo šest týdnů a v naší mateřské školce se událo za tu dobu hodně zajímavostí. Děti se formou her učí anglicky, každou středu probíhá taneční a pohybová průprava pod vedením paní učitelek ze ZUŠ z Rožmitálu. Starším dětem se za pomoci maminek vyzdobila třída. Tímto jim za práci a sponzorské dary děkujeme. Také byla vyhlášena soutěž pro rodiče O nejhezčího skřítka Podzimníčka. Rodiče společně s dětmi mají za úkol vytvořit skřítka z přírodních materiálů. Ve školce se jich sešla celá řada a 17. října proběhlo vyhodnocení odbornou porotou složenou z pana starosty J. Karase a dalších. Všem soutěžícím blahopřejeme. Daniela Magenheimová ZE STARÝCH ČASOPISŮ V časopise Od stříbrných hor jsem nalezl články žáků Masarykovy obecné školy z roku Možná je psali vaši předkové. A tak můžete srovnávat o čem píší žáci nyní a o čem psali tenkrát. (bs) Založení Dominikálních Pasek. Na místě, kde stojí vesnice Dominikální Paseky, stával kdysi hustý les. Poskytoval obživy mnohým dřevorubcům, kteří v něm pálili uhlí. Jeden z nich jménem Dominik, vystavěl si na vykácené pasece chatu, aby neztrácel času docházením ze vzdálené vesnice. A druzí následovali jeho příkladu. Zanedlouho stála tam celá vesnička. Na památku svého prvního zakladatele vesnička dostala jméno Dominikální Paseky. Emilie Andělová, žákyně 3. třídy Masarykovy obecné školy v Obecnici Carvánka v Brdských lesích pod vrchem Tokem, jenž dostal jméno od tokání tetřevů, stojí směrem západním od loveckého zámečku u Strašic Carvánka, stará věkem sešlá, bývalá hájovna. U ní je louka s lesní studánkou. Dostala prý jméno po starém silném uhlíři, kterému říkali Carván. Ten trávil v lesní chaloupce celý život, odloučen od světa a chránil zvěř od pytláků. Po jeho smrti byla chaloupka rozšířena a obydlena hajným, aby chránil vzdálené lesy a zvěř na Carvánce. Tak se jméno po starém uhlíři až do dnešních dob zachovalo a v lesích zmapovalo. Zdeněk Zelenka, žák 4.b Ob. školy v Obecnici U Slaniny. Pod Třemošnou směrem k Oseči, v lese stojáku je dřevěný křížek s nápisem U Slaniny. K němu se poutá tato pověst: Před mnoha lety potulovali se okolo Oseče pytláci. Tamní hajný Slanina bedlivě se procházel ve dne i v noci lesem a chránil zvěř před pytláky. Jednoho dne však byl od pytláků přepaden. Žádali na něm peníze. Když jim je Slanina nechtěl dát, zavraždili ho. V těchto místech, kde lidé zavražděného Slaninu našli, stojí dodnes Slaninský křížek. Anna Křížová, žákyně 4.b Ob. školy v Obecnici Jubilea v říjnu slavili a slaví Miroslava Lundáková 55 let Danuše Štáfová 65 let Václav Rozsypal 75 let Miloslav Tůma 55 let Jubilea v listopadu budou slavit Božena Kaňoková 95 let Jana Kadlecová 50 let Marie Šmídová 60 let Josef Zelenka 55 let Václav Přibyl 80 let Jiří Rudovský 60 let Bohumil Kozárek 60 let OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Obecnice Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Pozdní Faunovo léto zaznívá tónem sluneční milostné písně, až se listy stromů

Více

Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Ministerstvo slunečnictví varuje: Sluníčko a teplé počasí způsobuje

Více

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice-oficial.com Vykouklo sluníčko, vykouklo nad kopec, vesele pustilo se do kluků.

Více

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12.

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12. Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ Obecnice Výstavba vodojemu SDH MZŠ MŠ Obecnická

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ

Více

Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2015. Multifunkční hřiště Obecnice CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2015. Multifunkční hřiště Obecnice CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Hele,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2010

Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2010 Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2010 Vydává Obecní úřad ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co také najdete v Obecnickém zpravodaji: MZŠ MŠ ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Více

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE VÍTÁNÍ

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou. Čtěte na straně 4

Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou. Čtěte na straně 4 7. ročník Běhu Emila Zátopka Do Rožnova opět dorazil populární závod Čtěte na straně 2 Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou Čtěte na straně 4!!!! Mezinárodní šachový festival ve Valašské Bystřici

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Obecnický ZPRAVODAJ ÚNOR 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Únor bílý,

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

Kobylské hody 2009. Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií. č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009

Kobylské hody 2009. Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií. č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009 č.2/2009 Kobylí dědina č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009 Kobylské hody 2009 pořádané ve dnech 20., 21. a 22. června doprovází DH Lácaranka srdečně Vás zve chasa a 1. stárek a stárka Jan Charvát a Aneta Damborská

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři,

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři, LISTOPAD 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, blíží se prosincové vánoční svátky, a tak jsme pro Vás připravili poslední číslo Vítonického zpravodaje v roce 2011. Vánoce jsou svátky klidu a já doufám, že obsah

Více

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to.

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to. Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Poradím jak na to. Tel.: 720 442 651 M. Jónová 512 43 Jablonec nad Jizerou 452 Wellness poradce. VĚTRNÍK Proč?? Za co??? Roste!!! Zpravodaj MěÚ Vysoké

Více

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007. - Bylo schváleno zahájení přípravy změny č. 3 územního plánu města Pyšely s ohledem na probíhající stavební

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Číslo 1 Ročník: XL Datum: 30. 03. 2015 Cena výtisku: 15,- Kč vč. DPH

Číslo 1 Ročník: XL Datum: 30. 03. 2015 Cena výtisku: 15,- Kč vč. DPH Číslo 1 Ročník: XL Datum: 30. 03. 2015 Cena výtisku: 15,- Kč vč. DPH - 2 - / 24 Řečické zajímavosti č.1/2015 Rekonstrukce radnice začala Ve čtvrtek 5. února započala podpisem smlouvy a předáním staveniště

Více