JINECKÝ ZPRAVODAJ ÈERVEN cena 5 Kè. Roèník 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ ÈERVEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 ÈERVEN cena 5 Kè 1

2 POZVÁNKY AKCE Èerven 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Èerven Běh Terryho Foxe (více: Ze života školy) Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: Z činnosti společenských ) Zábava na Ohrazenici (více: Z činnosti společenských ) Den dětí (více: Z činnosti společenských ) Oslavy 130. výročí založení SDH Jince (více: Z činnosti společenských ) Suché máje na Ohrazenici (více: Z činnosti společenských ) Veřejné zasedání zastupitelstva (více: Informace z Úřadu ) Podvečerní hodinka s hudbou (více: Kulturní středisko) Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: PRCHALOVÁ Anežka 93 let FORRO Ferdinand 80 let TYLLOVÁ Zdenka 86 let STAŇKOVÁ Jindřiška 70 let Kamenná svatba SRPEN: Zájezd na Chodské slavnosti (více: Kulturní středisko) Letní stanový tábor (více: Z činnosti společenských ) KOPÍROVÁNÍ a INTERNET v Knihovně Jince Otevřeno: Po + St hod. Út + Pá 8 11 hod. Upozornění pro čtenáře: Od do je v Knihovna Jince uzavřena čerpání dovolené. Z technických důvodů vyjde prázdninové číslo Jineckého zpravodaje (červenec srpen/2007) o několik dní později. Děkujeme za pochopení. Manželé Hana a Jan Novákovi oslavili 26. dubna 2007 úctyhodných 65 let společného života (viz JZ květen). Dodatečně přikládáme fotografii. (Foto J. Hála) Od tohoto čísla JZ se historické pohlednice přestěhovaly na titulní stranu. Tento pohled na jinecké náměstí nám zapůjčila paní Stanislava Pluhařová. Na straně poslední postupně představíme současné jinecké obchody. Série fotografií Lubomír Kasl. Narození PITELKOVÁ Leontýnka 2 3

3 VZPOMÍNKY Rozloučili jsme se... MÁSLER František Dne 11. června 2006 se vydal po jiných cestách člověk milovaný i milující Tonda Hrkal přítel pravdy s ryzím srdcem, báječný kamarád. Vzpomínají manželka s dětmi, celá rodina i kamarádi. Dne 12. června 2007 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Josefa Šambergera. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Rodina Dne 13. června 2007 tomu budou dva měsíce, co nás navždy opustil manžel, tatínek, děda a praděda, pan Emil Vojkovský. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se s ním přišli 24. dubna 2007 naposledy rozloučit a projevili upřímnou soustrast. Silvie Domanská s rodinou Sbohem, pane řediteli Uprostřed krásných květnových dnů jsme se dověděli smutnou zprávu o úmrtí pana Františka Máslera, bývalého ředitele jinecké školy. Základní školu vedl jako ředitel dlouhá léta, během nichž se v pedagogickém sboru vystřídala celá řádka učitelů. Všichni na něho vzpomínáme jako na ředitele, který byl sice přísný, ale zároveň vlídný, spravedlivý a dobrosrdečný. Vždy až úzkostlivě dbal o to, aby jeho škola dobře fungovala - nejen jako instituce výchovně vzdělávací, ale i kulturní a společenská. Podařilo se mu vytvořit poměrně stabilní, dobrý a semknutý kolektiv lidí, z nichž řada zůstala škole věrná dodnes. Pamětníci si jistě vzpomenou na různá slavnostní shromáždění, kde se náš pan ředitel uměl převtělit v družného kamaráda, který rád zpíval hlavně ty moravské lidové, ke kterým patří nejen veselá mysl, ale i dobré vínko. Vždy přispíval ke stmelování kolektivu, aniž by pozbyl své přirozené autority. Za všechny roky, které věnoval své ředitelské funkci a škole, mu patří dík a uznání. Čest jeho památce. Zaměstnanci Základní školy Jince INFORMACE z Úøadu mìstyse Jince Èerven 2007 Kontaktní adresa: Úřad městyse Jince, Čsl. dělostřelců 172, Jince Úřední hodiny: úřední dny PO a ST neúřední dny ÚT a ČT PÁ Kontakty: Starosta RSDr. Josef Hála tel Asistentka Emilie Hurychová tel Tajemnice Věra Kadeřábková tel Stavební úřad Milan Tůma tel Podatelna Jitka Kadeřábková tel Matrika Lubomíra Endrštová tel Mzdová účt. Ivanka Krotilová tel Účtárna Milena Šimková tel Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Jince, které se koná dne 19. června 2007 od 18 hodin v sále Kulturního střediska Jince. 4 5

4 Krátce z obce Garáže Na pozemku je provedeno zasí ování (kanalizace, veřejné osvětlení) a bylo zadáno geodetické zaměření jednotlivých garáží. Celkem zde bude vybudováno 71 garáží. Všichni dosavadní žadatelé budou znovu osloveni, zda na své žádosti trvají. Další zájemci si mohou podat žádost na ÚM Jince. Cena pozemku je cca polovina dosavadní investice, tzn Kč. Koupaliště byla provedena nejnutnější oprava celého bazénu připraveno k napuštění Hasičský dům opravená schůzovní místnost v hasičském domě z prostor bývalé prádelny byla vybudována šatna se sociálním zařízením pro členy obecní zásahové jednotky SDH opravena a natřena byla oboje garážová vrata i fasáda s nápisem Hasičský dům Královky čilý stavební ruch je na Královkách, kde se vedle rybníčka staví rodinné domky a buduje se příjezdová komunikace. Čekárna novou autobusovou zastávku u sokolovny (směr Hořovice) zhotovila firma BOBR Jince. Zpráva o činnosti bytové komise městyse Jince Bytová komise se schází podle potřeby, vždy při nahlášení uvolnění bytu od bytové správy a dále při řešení aktuální situace v rodinách obyvatel bydlících v katastru obce Jince, Běřín a Rejkovice. Dosud se komise sešla 6x. Podala návrh na přidělení 3 bytů, 2 výměn bytů, doporučila přechody nájmů i dočasného podnájmu. Tyto návrhy jsou prostřednictvím předsedkyně komise nebo člena obecní rady předkládány ke konečnému rozhodnutí radě městyse Jince. Dále se bytová komise zabývala problematikou 667 z. č. 40/64 Sb., zpracovala podklady pro jednání rady městyse i zastupitelstva městyse, včetně konzultace s právním zástupcem. Jednalo se o způsob postupu při rekonstrukci bytu na náklady uživatele za souhlasu vlastníka. V praxi to znamená, že nájemce se může domáhat úhrady zhodnocení bytu po jeho vrácení vlastníkovi. V našem případě se jednalo o jeden byt a požadavek byl řešen na základě vypracovaného znaleckého posudku. Po rozhodnutí zastupitelstva městyse o 2. etapě privatizace bytů provedli členové komise průzkum zájmu obyvatel sídliště Jana Žižky a ul. Čenkovská o koupi těchto bytů. Jelikož bylo zjištěno, že převážná část obyvatel má o privatizované byty zájem, zastupitelstvo městyse rozhodlo v této akci pokračovat. Marie Houšková, předsedkyně bytové komise 6 7

5 PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ (rok 2007) Činnost kulturní komise městyse Jince Také kulturní komise se schází dle potřeby a podílí se na organizaci a přípravě kulturních a společenských akcí v obci. Kulturní komise pracuje společně s Kulturním střediskem, ale její členové pomáhají také individuálně např. p. Kratochvílová, která po dobu nemoci paní Krejčové zastupovala v Knihovně Jince, pomohla s organizací všech akcí, které KS pořádalo, p. Maršálek z nich pořídil bohatou fotodokumentaci, p. Kadeřábková úzce spolupracovala při výstavě fotografií, atp. Kulturní komise nabídla svoji pomoc organizacím, které pořádají Den dětí 9. června na sokolské zahradě v Jincích a hasičům při oslavách 130. výročí založení jejich sboru v Jincích. Za KK Jiří Vinkler PIETNÍ AKT Ve středu 9. května přišli členové základních organizací KSČM, Českého svazu žen a další obyvatelé Čenkova a Jinec vzdát úctu těm, kteří se zasloužili osvobození naší vlasti před 62 lety. Účastníci se nejprve sešli na hřbitově v Jincích u pomníčku Našim osvoboditelům. Starosta městyse Jince Josef Hála přítomné přivítal a ocenil, že se přes všechny společenské změny nacházejí lidé, kteří si každoročně na tomto místě připomínají významné události z historie i hrdiny, kteří se o ně zasloužili. Nemohl nevzpomenout i problémy, kterými žijí obyvatelé našich obcí v současné době a ocenil zájem řady spoluobčanů o zachování brdské přírody i pro naše potomky. Člen výkonného výboru OV KSČM Příbram a předseda základní organizace Čenkov Václav Fiřt připomněl u hrobu Antonína Kindla, že přišel o život v jineckých kasárnách 5. května 1945 tedy doslova několik hodin před odchodem Němců z Jinec. 8 9

6 Větší diskuse se rozproudila u partyzána na Klínku. I zde, tak jako na předešlých dvou místech, byly položeny kytice karafiátů. Na počátku devadesátých let byl tento pomníček několikrát poškozen. Nyní toto místo se zájmem navštěvují a mnohdy i uklízejí nejen obyvatelé okolních obcí, ale i turisté. Miroslav Maršálek (foto autor) Zajímavá beseda na téma radar, organizovaná hejtmanem Petrem Bendlem, se konala 16. května 2007 v Příbrami. V zaplněném sále nechyběli ani občané z Jinec. Vpravo hejtman P. Bendl a starosta Příbrami MVDr. J. Řihák. NE základnám Stovky odpůrců americké radarové základny v Česku se sešly v sobotu 26. května 2007 na demonstraci Davidové proti Goliášovi na Václavském náměstí v Praze. Část účastníků demonstrace se vydala na pochod Prahou z Václavského náměstí, Národní třídou, po pravém břehu Vltavy, přes Karlův most na Malostranské náměstí a Nerudovou ulicí před Pražský hrad. Těchto vytrvalých účastníků, které neodradilo ani velké vedro, bylo hodně přes tisíc. Jedním z vystupujících byl starosta městyse Jince z oblasti Brd RSDr. Josef Hála. Zabýval se především reakcí občanů na snahu umístit v Brdech americký radar, ale i nespokojeností obyvatel obcí s informovaností ze strany vlády, ale i sdělovacích prostředků. Miroslav Maršálek (foto autor) Foto M. Maršálek 10 11

7 Z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Èerven 2007 POZVÁNKY Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná dne 7. června 2007 od hodin v Kulturním středisku Jince. COUNTRY Y ZÁBAVA se koná dne 8. června 2007 od 20 hodin v restauraci U Pstruha v Ohrazenici. Vstupné 30,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Český svaz žen Jince, Kulturní středisko, ČSTV Jince, Sbor dobrovolných hasičů Jince, Pionýrská skupina Jince a Vamatremp pořádají v sobotu 9. června 2007 od 14 hod. na sokolské zahradě DEN DĚTÍ odpoledne plné her, soutěží a překvapení. Srdečně zvou pořadatelé. Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice Vás srdečně zve na SUCHÉ MÁJE, kde proběhne také tradiční dražba máje. Kdy? 16. června 2007 Kde? Restaurace U Pstruha Ohrazenice K tanci a poslechu hraje skupina GONG. Přejeme příjemnou zábavu pod širým nebem! 130 let Sboru dobrovolných hasičů JINCE Sbor dobrovolných hasičů Jince Vás srdečně zve na oslavu 130. výročí svého založení, která se koná 16. června 2007 v prostorách sokolské zahrady v Jincích. Program oslav: 9.00 Příjezd hasičských sborů 7. okrsku a techniky Zahájení oslav - slavnostní nástup a projevy hostů - ocenění zasloužilých členů SDH - pokládání věnců Přehlídka hasičské techniky Netradiční hasičská soutěž Ukázky použití hasičské techniky, minikurz hašení pro nejodvážnější děti i dospělé Volný program pro návštěvníky oslav Večerní společenská akce s hudbou se koná na sokolské zahradě, hraje skupina Signál Po celou dobu oslav je pro návštěvníky připraveno typické hasičské občerstvení. V dopoledních hodinách bude účinkovat swingový orchestr ZUŠJJR z Rožmitálu FOR EVERGREENS, programem oslav provede známý moderátor Zbyněk Merunka. Všichni jste srdečně zváni! Upozornění: V průběhu dopoledne bude náměstí uzavřeno pro běžné parkování. Výbor SDH Jince 12 13

8 Spolek DRAČÍ ZUB pořádá LETNÍ STANOVÝ TÁBOR KDE? Ohrazenice u Příbrami KDY? Od 11. do 25. srpna 2007 CENA? 3.000,- Kč/osoba JAK DÍTĚ PŘIHLÁSIT? Stačí, když nás libovolným způsobem kontaktujete a my Vám rádi poskytneme potřebné informace. Prosíme volat mezi hod. (každý den i o víkendech). ŽÁKOVSKÝ KONCERT Ve středu dne 23. května 2007 se konal v sokolovně Jince koncert žáků Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem pobočka Jince. Zájem o tuto akci byl velký, své děti a vnoučata přišlo podpořit mnoho rodinných příslušníků, ale čas si našli i občané Jinec a okolí. Všichni přítomní tak mohli zhodnotit, co se žáci za tento školní rok pod vedením svých pedagogů z Rožmitálu naučili. Jineckým se věnují paní učitelka H. Bouší (taneční obor) a páni učitelé T. Bláha, S. Aksamit a P. Hrubý (přípravná hudební výchova, klavír, kytara a zobcová flétna). Na tomto koncertu nechyběl ani ředitel ZUŠJJR pan H. Hoyer. Závěrem poděkoval starosta J. Hála všem pedagogům, kteří dětem věnují svůj čas a vštěpují jim lásku k hudbě. KS, foto M. Maršálek KDE ZÍSKÁTE INFORMACE? Radek Jahelka - hlavní vedoucí tel Martina Vinšová tel Lenka Bardoňová tel Michal Lisý tel Program tábora je zaměřen na pobyt dětí v přírodě. O děti se starají zkušení vedoucí. Zdravotnická služba je zabezpečena kvalifikovanou zdravotnicí. Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Sociální zařízení suché WC, polní koupelna, klubovna a velký vojenský stan v případě deště, pravá táborová sauna. Strava 5x denně snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Na děti čeká bohatý program plný zajímavých her, celotáborová hra, pohyb v přírodě, výlety (nejen po okolí) a spousta nových kamarádů

9 KULTURNÍ STØEDISKO Èerven 2007 Pořádáme: Neděle 24. června 2007 od 16 hodin v sále KS Podvečerní hodinka s hudbou Ozvěny jednoho života Srdečně zveme. Kulturní středisko Vás zve na muzikál: GOLEM (Palác Hybernia) P. Kolář, J. Korn, I. Csáková aj. JACK ROZPAROVAČ (Divadlo Kalich) D. Šinkorová, J. Vojtek, J. Langmajer aj. Závazné přihlášky v KS Jince tel nebo POZVÁNKA Kulturní středisko Jince Vás zve na celodenní zájezd na CHODSKÉ SLAVNOSTI do Domažlic, který se bude konat dne Chodské slavnosti jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů u nás a je tradičně spojován s domažlickou Vavřineckou poutí. Stěžejní část programu je věnována zejména národopisným hudebním a tanečním souborům. Zajímavým zpestřením je velký staročeský jarmark v historickém centru města. Odjezd autobusu v 8.00 hodin, zastávky: Jince nádraží, sokolovna, náměstí, Rejkovice. Cena zájezdu: 50 Kč/os. Přihlášky v KS. Zájezd se uskuteční v případě, přihlásí-li se dostatečný počet účastníků. Pořádali jsme... Výstava dětských obrázků Ve dnech května 2007 se konala v Kulturním středisku Jince další výstava, a to prací dětí z Mateřské školy Sluníčko Jince. Šikovné ručičky pod vedením svých učitelek namalovaly, vystříhaly či nalepily mnoho obrázků a nad výrobou společných koláží určitě všichni užili spoustu legrace. Nejvíce se návštěvníkům výstavy líbily výtvarné práce s tématikou čertů a Mikuláše, ale za pozornost stály i všechny ostatní, které byly rozděleny do několika okruhů např. jaro a Velikonoce, léto a zima, podzim, zvířátka, dopravní prostředky, květiny, pohádka, cirkus a klaun a děti a rodina. (foto KS) Výlet seniorů Dne 10. května 2007 se vydali senioři na výlet tentokrát se jejich cílem stal zámek Ploskovice a skanzen Zubrnice v Ústeckém kraji. Současný zámek Ploskovice ve stylu vrcholného baroka nechala v letech vybudovat princezna Anna Marie Františka Toskánská panství přechází do soukromého majetku toskánské větve Habsburků objekt se stává letním sídlem odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I. Habsburského (zámek je zvýšen o jedno patro a přistavěny dvě postranní správní budovy). Po smrti Ferdinanda se panství ujímá císař František Josef I

10 1918 zřízeno zde letní sídlo Ministerstva zahraničních věcí. Jezdil sem hlavně Edward Beneš se svojí manželkou. Za okupace tu byla škola pro mladé nacisty, tzv. Napola. Interiérová instalace poloviny 19. století navozuje atmosféru letních pobytů penzionovaného císařského páru. Soubory obrazů, porcelánu a skla jsou doplněny nádhernými romantickými nástropními malbami českého malíře Josefa Navrátila a sochařskou výzdobou českého sochaře Václava Levého. V suterénu zámku se nacházejí grotty (umělé jeskyně s fontánami a sochařskou a malířskou výzdobou). Nedaleko Ploskovic se nachází muzeum lidové architektury Zubrnice. Sympatická průvodkyně účastníky zájezdu seznámila s nejzajímavějšími objekty skanzenu: zemědělská usedlost obytný patrový roubený dům z roku 1808, hrázděná stodola ze začátku 19. století, expozice zemědělských strojů a nářadí, roubený špýchar z konce 18. století, expozice praček, sušárna ovoce je z poloviny 19.stol., kostel sv. Maří Magdalény (původně gotický) z poloviny 14. století. V 18. stol. byl rozšířen a barokně přestavěn, zde výstava Lidová architektura v kresbách Tomáše Eflera, expozice vesnického obchodu z padesátých let 20. století, škola z roku 1863 expozice třídy, jejíž zařízení a vybavení odpovídá standardu vesnických škol ještě po druhé světové válce, výstava školních obrazů, mlýn z roku KS Posezení s Doubravankou Dne 15. května 2007 odpoledne se konalo v Kulturním středisku již tradiční posezení pro seniory ke Dni matek. Úvodem přednesly svoje roztomilé pásmo nejmenší děti z Mateřské školy Sluníčko Jince pod vedením Věry Nesnídalové a Dany Chvojkové. Mnohé přítomné ženy se při jejich vystoupení neubránily slzám dojetí. Poté se svých nástrojů chopila Doubravanka z Újezda u Hořovic a vyhrávala k poslechu i k tanci až do večerních hodin. Mezi přítomné zavítal také starosta Jinec Josef Hála. (Foto M. Maršálek) SLAVÍKOVY JINCE Neděle 20. květen Slunečné, teplé, vpravdě už letní odpoledne. Ulice téměř liduprázdné. Mírný vánek odněkud přináší zvuk houslí. Horko zahání do chládku

11 V sále Kulturního střediska je ale příjemně. A jsou tu naši přátelé hudební mládí z Prahy se svou profesorkou housle s klavírem znějí v perfektních výkonech. Stisky rukou, úsměvy a HUDBA a klid a povznesení ducha. To byly Slavíkovy Jince MK Prof. Daniela Foltýnová MgA Luděk Růžička Dáša Savić Michal Foltýn Eva Kačírková (Foto M. Maršálek) Čtenáři nám píší... Několik slov k aktualitám, které byly aktualitami v květnu: Hudební festival Antonína Dvořáka byl už letos po 39. tradiční náplní měsíce května a obohacením kulturního života v Příbrami i okolí. Letošní ročník překvapil několika novinkami nejen v repertoáru což budiž, samozřejmě vítáno tak ale i v netradiční (alespoň podle našich zkušeností v Jincích) docela pozdní popularizací; ale asi to je také pokulhávání nás, kteří nevlastníme internet! Nová myšlenka se objevila na propagačních letáčcích, které přinášely sice jména souborů i sólistů s nápaditými názvy jednotlivých koncertů ( Inspirace Dvořákem, Klarinetové inspirace, Inspirace krásou,.. hlasem apod.), ale už ne repertoár! Ten se nám, účastníkům (možná někomu dříve? Nevím!) dostal do ruky až při 1. koncertu, v podobě tradičního sešitku, kde nechyběly, jako vždycky, informace o sólistech a souborech. Zahajovací koncert byl skutečně poctou Antonínu Dvořákovi; v první části programu zazněl před naplněným sálem Divadla v Příbrami Mistrův Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 v podání naší talentované, i světovými orchestry žádané Gabriely Demeterové, v druhé části pak 8. Dvořákova symfonie G dur op. 88 provedená Severočeskou filharmonií Teplice, která v úvodu také doprovázela sólistku. Obě skladby dirigoval kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe. Trochu odvážným, ale úspěch přinesším pokusem, byl hned 2. festivalový koncert s názvem Jazzové inspirace, 14. května v Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké u Příbramě. Účinkujícími byli pražské smyčcové kvarteto EPOQUE QUARTET a náš klavírista s mezinárodními zkušenostmi Jiří Kollert. V programu provedli mladí umělci nejprve Dvořákův Klavírní kvintet A dur; provedení jedinečné; typická komorní atmosféra Památníku spolu s hudbou stále připomíná někdejší Mistrovu přítomnost v těchto prostorách 20 21

12 V druhé části byli posluchači nejprve trochu (dost) vyvedeni z tradiční idyly místo původně ohlášeného Janáčkova smyčcového kvartetu zazněly mistrovské jazzové improvizace EPOQUE KVARTETA! (Ale vždy koncert byl uveden jako Jazzové inspirace!) Posluchačstvo se ale velmi rychle přeorientovalo, a tak si nakonec perfektní výkony souboru s jeho plným nasazením vynutily několik přídavků. Nakonec i ty staré převysoké stromy v okolním parku po původním zvědavém nahlížení do oken, zdálo se, že souhlasně šuměly. (A myslím, že i Mistr Dvořák by se usmíval třeba i při někdejší vzpomínce na své americké inspirace a těm pilným, dobrou muziku odevzdávajícím, mladým umělcům, by poslal své muzikantské požehnání!) MK.. Jsem kytka, a co je víc?.. SPANILÁ JÍZDA Dne 5. května 2007 pořádal Žebrácký spolek mopedistů 7. ročník Spanilé jízdy, která byla výjimečná tím, že letos je tomu právě 50 let, kdy byl vyroben první moped Stadion. Barvy naší obce hájili na svých strojích jezdci Honza Anděl, Jiří Souček, Simona Součková, Miroslav Ungr a Luboš Srnánek. Trasa byla dlouhá cca 70 km. Start byl v Žebráku v hodin a 330 mopedistů se vydalo za mohutného povzbuzování přihlížejících směrem Cerhovice Zbiroh Lhota pod Radčem Těškov - Volduchy Svojkovice Holoubkov Hůrky Dobřív Strašice Cheznovice Kařez - Bouchalka Cerhovice Žebrák. Počasí jakž takž sice občas sprchlo a teplo také vypadá jinak, ale skoro všichni se vrátili bez újmy na zdraví. Až druhý den někteří účastníci na sobě pozorovali mírné potíže s pohybem... KS Ve středu 25. dubna 2007 navštívilo 11 členek turistického oddílu TJ Sokol Jince (s nimi tříletý Kuba) výstavu obrazů z lisovaných květin v Galerii TGM na zámku Hluboš. Autorkou byla Jindra Klímová. Obrazy byly opravdu zajímavé. Co se z našich běžných kytiček dá vytvořit, to jsme ještě neviděly! Jistě to ponoukne mnohou z nás, abychom to také zkusily. Po prohlídce jsme prošly parkem, který se stále vylepšuje, přivoněly jsme k právě kvetoucím keřům. Potom jsme se rozešly každá podle svého spěchu. Některé hned autobusem zpět, některé jsme zašly do motorestu. Jen dvě turistky se vracely po svých přes Bratkovice domů. Š. N., M. K

13 Ze zivota školy Èerven 2007 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Konec dubna byl v naší školce ve znamení čarodějnického reje. Pečlivě jsme se na něj připravovali. Hned ráno do školky přicházeli čarodějové i čarodějnice, různá strašidla a příšery. Slavnost vyvrcholila snědením opečených vuřtů a velkým tancem všech čarodějnic. Teplé počasí nás vylákalo ven a tak jsme začali podnikat polodenní výlety a delší vycházky. Podívali jsme se do přírody na Vinici, na Ohrazenici, pod Plešivec, na statek Hejdov do Rejkovic. Ze všeho nejvíc se dětem na výletech líbí posezení u svačiny a smlsnutí sladkostí, které si s sebou nesou. Výlety jsou zkrátka fajn. 15. května se některé naše děti zúčastnily akce, kterou pořádalo KS v Jincích na oslavu svátku matek. Vystoupily s krátkým hudebním programem. Mezi nejmladší účinkující patřili Honzík Kušnír, Tomášek Lexa, Nikolásek Natanailidis, Natálka Hrabcová, Terezka Váchalová, Terezka Kozáková, ze starších účinkovali Kubíček Tůša, Adélka Vavreková, Adélka Mochanová a Nelinka Fenclová. 16. a 17. května děti s učitelkami ve svých třídách připravovaly besídky pro maminky spojené s posezením. Při krásných písničkách a básničkách některé maminky uronily i nějakou tu slzičku. Do našich příprav na besídku se pustili i rodiče. Některé maminky přinesly malé pohoštění a i tentokrát jsme měli možnost ocenit jejich pekařské umění. Všechny děti pro své maminky připravily spoustu dárků a překvapení. Byla to přáníčka, kytičky, náhrdelníky a dokonce i pravé koláčky. V pátek jsme dostali zajímavou pozvánku. Jdeme na pou! Vše jsme si tam prohlédli a také se svezli. V sobotu a v neděli vyrazíme s rodiči... Kolektiv MŠ Základní škola Jince Květinový den Dne 16. května 2007 se konal 11. ročník úspěšné celonárodní sbírky - Květinový den pořádaný organizací Liga proti rakovině. Ve vybraných obcích chodily dvoučlenné hlídky a vybíraly od dobrovolných dárců příspěvky na boj proti rakovině. V Jincích dosáhla celkově vybraná částka výše ,50 Kč. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme! Velké poděkování patří i našemu týmu pomocníků. Mgr. B. Vyskočilová Na 16. května připravila Hudební škola Rožmitál, jejíž pobočka působí na naší škole, koncert, kde naši žáci předvedli, co se od loňského října naučili. Výkony účinkujících byly obdivuhodné. Děti ukázaly, že jejich práce nebyla marná a že za poměrně krátkou dobu rozvinuly své hudební umění do podoby hodné uznání. My učitelky, které jsme s dětmi shlédly už nejeden výchovný koncert připravený různými umělci, jsme se shodly na tom, že tento byl daleko výchovnější a více motivující. Takovou akci musíme hodnotit jako velmi zdařilou a Hudební škole s našimi malými umělci děkujeme a tleskáme. Dne 6. června Běh Terryho Foxe 2007 v Jincích na náměstí. Bližší informace na plakátech. Za tým pořadatelů srdečně zve B. Vyskočilová

14 ÈERNÁ KRONIKA Èerven 2007 Během noci dne 16. dubna vnikl neznámý pachatel do vozidla Škoda Felicia, které bylo zaparkované u ubytovny v Jincích. Poté z něj odcizil přední kapotu v hodnotě 7 tisíc korun. Dne bylo oznámeno na linku 158, že neznámý pachatel během noci rozbil kamenem zadní okno u vozidla Škoda Fabia, které bylo zaparkované v ulici Čsl. dělostřelců v Jincích. Škoda je ve výši 7 tisíc korun. Neznámý pachatel během noci dne 19. dubna rozbil zadní okno u nákladního vozidla Iveco, které bylo zaparkované u vlakového nádraží v Jincích. Odcizil odtud 2 ks magnetických majáků oranžové barvy a přenosný černobílý televizor. Celková škoda činí 28 tisíc korun. K vloupání do stavební buňky v Jincích došlo během noci dne 19. dubna. Pachatel prostřihl plot u areálu kovošrotu, odstranil visací zámek a poté odsud odcizil mě a mosaz v hodnotě 7 tisíc korun. Dne ráno byla v katastru obce Jince způsobena dopravní nehoda. Třiatřicetiletý řidič vozidla Škoda Felicia nezvládl řízení při míjení se s protijedoucím vozidlem, najel na krajnici a poté sjel do silničního příkopu, kde narazil do stromu. Ke zranění nedošlo, škoda na vozidle činí 48 tisíc korun. Zatím nezjištěný pachatel vnikl v době mezi a do stavební buňky v areálu kovošrotu v Jincích. Následně odcizil 20 kg hliníku a 10 kg mosazi v hodnotě necelé 2 tisíce korun. Dne večer kontrolovala hlídka policie u obce Čenkov pětadvacetiletého muže, který řídil vozidlo Moskvič. Následnou lustrací bylo zjištěno, že dotyčný nevlastní řidičský průkaz. Hned druhý den ráno zastavila policejní hlídka v Jincích sedmadvacetiletého muže při řízení vozidla Škoda. Prokázal se pouze občanským průkazem a následně přiznal, že není držitelem řidičáku. Tímto oba naplnili znaky skutkové podstaty trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. K dopravní nehodě došlo dne 30. dubna odpoledne. Devětatřicetiletý řidič nákladního vozidla Renault Premium v obci Čenkov při projíždění ústím železničního podjezdu zachytil o levý bok zastaveného vozidla Opel Corsa, které se mu vyhýbalo. Škoda na vozidlech činí 40 tisíc korun. Neznámý pachatel v době od do vyrazil dveře do domu v lokalitě Pod Plešivcem v Jincích. Odcizil odtud televizi, DVD přehrávač, vrtačku, kotoučovou pilu, hoblovku a počítač. Celková škoda je ve výši 76 tisíc korun. Dne brzy ráno nezjištěný pachatel rozbil okno pátých dveří u vozidla Opel Zafira, které bylo zaparkované v Čenkově před domem. Škoda byla odhadnuta na 10 tisíc korun. Škoda ve výši téměř 9 tisíc korun byla způsobena během páteční noci Nezjištěný pachatel odstranil visací zámek z vrat u skladu v areálu bývalých Čenkovských strojíren a ze skladu odcizil dvě cívky s měděným drátem o váze 43 kg. nprap. Monika Schindlová Vojenský újezd Brdy informuje Èerven 2007 Relace střeleb na měsíc červen 2007 Střelby na zařízeních SOVZ Brdy budou prováděny ve dnech: až až až až

15 SPORT Èerven 2007 Jinecká plácačka V sobotu 28. dubna se konal již 20. ročník Jinecké plácačky turnaje smíšených družstev ve volejbale na sokolské zahradě. Stejně jako loni byl o něj velký zájem, ale účast musíme omezovat, protože k dispozici jsou jen dva kurty a turnaj by se v případě většího počtu družstev nepodařilo odehrát v rozumném čase. Zúčastnilo se celkem 8 týmů Rožmitál, Písek, Březnice, Houby Příbram, Sokol Příbram, Mirovice, LDN a TJ Jince. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech, z každé postupovaly dva nejlepší týmy, které se utkaly v semifinále a finále. I když tomu mnozí nechtěli uvěřit, TJ Jince po několika letech marné snahy bojovat o stupně vítězů postoupila ze skupiny a dokonce se ve finále utkala s konečným vítězem Houbami. Třetím letošním nejlepším družstvem byl Sokol Příbram. Sportem příjemně strávený den umocnilo i nádherné slunečné počasí. SK JINCE 1921 Žáci skupina A Dne se hrál zápas na hřišti v Jincích. Naši žáci porazili S. Drahlín 2 : 0. Na snímku zleva: Jarda Ilek, Kuba Roček, Michal Roček, Marek Krásný, Martin Píchal ml., Martin Hanák, asistent trenéra Tomáš Hofírek a trenér Martin Píchal. Sedící: Vítek Jaborský, Ondra Dvořák, Honza Ungr, Lukáš Tůša a Tomáš Zadina. V popředí Standa Kubeš brankář. (Foto KS) Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince a Šachový oddíl ČeSTV Jince informují: Za TJ Jince N. Benešová Jinecký pěšec putuje do Peček V sobotu 28. dubna se v jídelně Základní školy Jince uskutečnil šachový turnaj pro mládež do 15 let O Jineckého pěšce již po jednadvacáté. Hráče, rodiče, doprovody a hosty v našem městysi přivítal za všechny organizátory starosta Jinec Dr. Josef Hála

16 V letošním roce se dostavilo 45 soutěžících, z toho 19 bylo z Jinec, což udělalo pořadatelům radost. Navíc této možnosti využili i ti mladí neregistrovaní hráči, pro které jsme letos zatím žádnou samostatnou akci ani výlet neuskutečnili. Z nich se nejvíce dařilo Martinu Řachovi z Rejkovic (4 body! a 20. místo!), ale mile překvapili i úplní nováčci Lukáš Korec a Regina Krotilová (oba 2 body). Přítomna byli i početná výprava ze Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v ČR. Její dospělá část absolvovala projíž ku po nejbližším okolí. Tomáš Tarant Daniel Zadina V turnaji zaslouženě zvítězil Martin Vesecký ze Sokola Pečky, který získal 6 bodů ze 7 možných a převzal tak na 1 rok do opatrování symbolického Jineckého pěšce od loňského vítěze Tomáše Sladovníka z Ohrazenice. Stejný počet bodů, ale méně příznivé pomocné hodnocení měl opět druhý Melikset Zanikov a o další půlku za nimi skončil jeho oddílový kolega ze Šachového klubu Smíchov Garegin Minasjan. Nejlepší z jineckých hráčů byli Roman Sladovník a Petr Fencl s 5 body, kteří obsadili pěkné 4. a 5. místo. Následovali: 7. Tomáš Zadina, 9. Jiří Zadina (oba 5 bodů), 12. Tomáš Tarant (4,5), 13. Michal Vozian, 15. Michal Karmazín, 16. Dominik Bureš, 18. Jakub Hrkal (všichni 4 body), ale spokojeni můžeme být i s dalšími výkony našich hráčů. O přestávkách byly pro účastníky připraveny rozhovory s hosty, fotografie z dřívějších akcí kroužku, oddílu, obce a návštěva výstavy makrofotografií z přírody Pavla Kadeřábka v Kulturním středisku. Poděkovat je třeba všem organizátorům, zejména těm, kteří s předstihem soutěž připravovali. Za všechny bych jmenoval Václava Zeiska, Dagmar a Václava Zadinu mladšího. Jako nový ale úspěšný rozhodčí se projevil Tomáš Sladovník, který již letos nemohl hrát jako soutěžící. Byli bychom rádi, kdyby byl pravou rukou hlavnímu rozhodčímu Ing. Vlastimilu Kraislovi i při následujících soutěžích. Za pestrý a bohatý výběr cen děkujeme touto cestou Úřadu městyse Jince, Pionýrské skupině Jince, Místní radě Česko ruské společnosti Příbram, Kulturnímu středisku Jince, redakci Československého šachu a Růženě Přibylové, Okresní radě Klubu českého pohraničí Příbram a Stanislavu Kofroňovi, Ruské škole v Praze, firmě Autoplachty KM, s.r.o., Základní organizaci Českého svazu žen Jince, Koloniálu u Klánů Jince a dalším příznivcům. Miroslav Maršálek Stanislav Kofroň a KČP navštívil Jince U příležitosti konání šachového turnaje pro mládež O Jineckého pěšce navštívila Jince řada hostů. Mezi ně téměř každoročně patří výpravy Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v ČR (Ruská škola). Od loňska bývá pravidelně vedoucím této delegace šachový mistr Ruské federace Georij Nazarbekov, který v současné době vede šachový kroužek při škole. První cesty těchto hostů do Jinec zprostředkovávala přibližně před 20 lety Základní organizace Československo sovětského přátelství v Jincích vedená panem Štěpánkem a její okresní odbočka v Příbrami. Spolupráce s Pionýrskou skupinou a jejím šachovým kroužkem pokračovala i s pozdější Okresní koordinační radou Společnosti přátel národů východu a také na letošním ročníku byla přítomna delegace Česko ruské 30 31

17 společnosti (což je současný nový název) vedená předsedou Středočeské krajské rady Miroslavem Černohorským. I on již v minulosti Jince navštívil. Letošní ročník však poprvé výraznější měrou podpořily dvě další organizace. Základní organizace Českého svazu žen se již řadu let podílí na akcích pro děti a mládež v Jincích. V letošním roce ženy věnovaly ceny malým příznivcům královské hry a na turnaj přišla jinecké naděje povzbudit členka výboru Marie Houšková. Velkou radost pořadatelům udělala také Okresní rada Klubu českého pohraničí v Příbrami, která k nám vyslala svého místopředsedu Jaroslava Vojíře a dopisovatele OR Stanislava Kofroně z Příbrami. S posledně jmenovaným se již dříve mladí jinečtí šachisté setkali na celodenní akci Putování po památných místech odboje a diskutovali s ním o jeho známých obrázcích ze Sedlčanska, Příbramska a Rožmitálska. Těmto mladíkům již je ale kolem 20 let a žákovské soutěže jsou pro ně nepřístupné. Tentokrát s sebou vzal Jaroslav Kofroň nejen svoje kresby známých památných míst, souvisejících s osvobozením v r. 1945, ale i obrázky ze současných akcí Klubu českého pohraničí, které se těšily u dětí i dospělých velkému zájmu. Žáky i vedoucí z Ruské školy navíc mile překvapil svými několika pracemi z jejich areálu, který před několika lety navštívil. Jako cenu pro vítěze věnovali hosté z Klubu kresbu Stanislava Kofroně. Další 3 hráči obdrželi originály kreseb, na nichž je umělec vyobrazil při hře přímo na turnaji, což je pro ně a pro jejich rodiče unikátní památka. V závěru oba tito hosté navštívili společně s hráči turnaje a vedoucími výstavu fotografií Pavla Kadeřábka v Kulturním středisku a po zápisu do pamětní knihy se rozloučili. Díky zájmu Úřadu městyse Jince i dalších spolupracujících organizací a sponzorů se Jinecký pěšec stal nejen sportovní, ale i společenskou událostí. Děkujeme všem, kteří se o to zasloužili. Miroslav Maršálek, vedoucí ŠK Pionýrské skupiny Jince Kultura v Hoøovicích Èerven 2007 Městské kino Hořovice Pražská 620, tel Pátek 2. Sobota od hodin MOST DO ZEMĚ TERABITHIA Americký rodinný film - zavřete oči a vstupte do světa fantazie... Vstupné: 60,- Kč Mládeži přístupno 5. Úterý od hodin 6. Středa od a hodin ROBINSONOVI Americký animovaný rodinný film nás zavede na návštěvu k rodince z budoucnosti, ke které pomocí stroje času doputuje dvanáctiletý osiřelý vědátor. Vstupné: 70,- Kč Mládeži přístupno 8. Pátek 9. Sobota od hodin JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ Nový český animovaný film s prvky hororu i černého humoru. Vstupné: 65,- Kč Mládeži přístupno 12. Úterý 13. Středa od hodin HORY MAJÍ OČI 2 Americký horor. Jednotka vojáků Národní gardy má namířeno na základnu v Novém Mexiku, kam mají přivézt vybavení pro skupinu jaderných vědců... Vstupné: 55,- Kč Mládeži nepřístupno 15. Pátek 16. Sobota od hodin VLAJKY NAŠICH OTCŮ Americké historické válečné drama, citlivý příběh o odvaze, přátelství a oběti ve válečné vřavě. Vstupné: 65,- Kč Mládeži přístupno 19. Úterý 20. Středa od hodin SUNSHINE Americké akční sci-fi. Slunce začíná vyhasínat a lidstvo má poslední šanci pokusit se odvrátit hrozící záhubu. Proto se k naší hvězdě vydává kosmická lo Icarus 2. Vstupné: 55,- Kč Mládeži přístupno 22. Pátek 23. Sobota od hodin DIVOČÁCI Americká komedie. Čtveřice tatíků z předměstí se rozhodne uniknout krizi středního věku výletem na motorkách napříč Amerikou. Vstupné: 65,- Kč Mládeži přístupno 26. Úterý 27. Středa od hodin NORBIT Americká komedie. Komik Eddie Murphy se představí hned ve třech rolích této drsné komedie. Vstupné: 55,- Kč Mládeži nepřístupno 29. Pátek 30. Sobota od hodin ODSTŘELOVAČ Americký akční film. Bývalý špičkový armádní průzkumník a odstřelovač pověsil kariéru na hřebík poté, co se stal obětí podrazu organizovaného vyššími místy. Vstupné: 55,- Kč Mládeži nepřístupno 32 33

18 Kultura v Pøíbrami Èerven 2007 Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram Legionářů 400, Příbram 7 tel.: Po Nahniličko aneb Poněkud dojatý driják o třinácti obrazech Divadlo Kalich Praha sk. A Komedie svérázná česká rodina se stane svědkem a posléze i účastníkem velkého byznysu s poněkud nebezpečným artiklem. Jan Kraus nám nabízí velmi neotřelý a nesmlouvavý pohled na naši porevoluční realitu. Provokuje, výstižně pojmenovává a zejména královsky baví, jak je ostatně jeho dobrým zvykem. Hrají Ivana Chýlková, Eva Holubová, Eva Aichmajerová, Jan Kraus, Bohumil Klepl, Josef Žlu ák Hrubý. Režie Jiří Ornest Út Dvouplošník v hotelu Westminster sk. C Fraška o tom, co všechno může způsobit nevěra. Čt D 35 Klubové posezení Zkušebna divadla Vystoupí Maděra, Václav Sam Stach, Maděrky, Ježkovy voči a další hosté. Pá Hurvínkův popletený víkend Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medví atům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky. Režie Helena Štáchová a Martin Klásek. So Hurvínkův popletený víkend sk. D Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha So Hurvínkův popletený víkend Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha Ne Houslový recitál Václava Hudečka Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Ne Jak jsem vyhrál válku hrajeme na Letní scéně v Podlesí Po Dvouplošník v hotelu Westminster sk. S Út Penzion pro svobodné pány Malá scéna Kolotoč bláznivých situací v jednom penzionu. St Ukli si svou pláž Za dvě hodiny práce v areálu Nového rybníku obdrží zúčastění vuřty na opečení a 20% slevu na říjnové představení Donaha!. Práce se uskuteční za účasti herců divadla. St Hrdý Budžes Malá scéna Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Hrají Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková/Marcela Šiková, Libor Jeník. Čt Natěrač Divadlo Kalich Praha sk. P, P Příběh natěrače Waltera, který je souhrou pikantních okolností nucen sehrát roli manžela své klientky, za což je také náležitě odměněn Hrají Pavel Zedníček, Jana Paulová, Simona Stašová/Zuzana Mixová. Pá Čekej do tmy Malá scéna Pá IRSKÉ DNY Plný kapsy šutrů Divadlo Rokoko Praha sk. B, C Dva statisti z malé irské vesnice se účastní natáčení amerického velkofilmu. Členové štábu, herecké hvězdy i místní venkovani, ti všichni hrají své role nejen na place, ale i mimo něj, v situacích a vztazích, které natáčení vyvolává. A co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, když se octnou na dosah velkého světa, peněz a slávy? Inscenace vznikla ve spolupráci s Filmovou a divadelní agenturou Bif. Hrají Miroslav Vladyka, Radek Holub

19 Pá Čekej do tmy Malá scéna derniéra So Dny krásy Foyer Velké scény Akce Tato akce vznikla ve spolupráci se specializovanou klinikou MYclinic Prague a agenturou Andante a uskuteční se ve dvou kolech, která se pořádají vzhledem k obrovskému zájmu. Hostem odpoledne budou i zástupci firmy La Roche Posay, kteří zde představí speciální kosmetiku pro citlivou ple s možností jejího zakoupení. Kapacita je výrazně omezena, vzhledem k tomu, aby byl dostatek času na každou z klientek. So IRSKÉ DNY Irish Dew Malá sécna Hudební skupina Irish Dew hraje tradiční irskou a skotskou hudbu a původní skladby v keltském duchu. Ne Roman Pokorný Trio Foyer Velké scény Jeden z nejvýraznějších jazzových kytaristů naší scény Roman Pokorný hrající moderní jazz. Trio hraje ve složení Roman Pokorný kytara, Mirek Hloucal trumpeta, Jan Tengler kontrabas. Pá Slavnostní vyhlášení ankety o nejoblíbenějšího herce/herečku a nejúspěšnější představení/pohádku Foyer Velké scény ESTRÁDNÍ SÁL: Čt Žalman, Jíšová, Hlaváč Koncert tří legendárních osobností. So IRSKÉ DNY Shannon hudební skupina irská lidová píseň Kaskáda a Gach la gach taneční skupina irského stepu Hudební skupina Shannon je známá nejen českému publiku hraním tradiční irské a keltské hudby. V odpoledním programu vystoupí společně s tanečními soubory Kaskáda a Gach la gach (tradiční irský step a tance). Rozhodně si nenechte tento program v závěru Irských dnů ujít. INZERCE Èerven 2007 HORKÝ Miloslav a Roman ELEKTRO- INSTALACE a HROMOSVODY montáže, opravy, údržba REVIZE JINCE 192 Tel Mobil ,

20 38 39

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, jsme krátce v podzimních dnech letošního roku. Pokud počasí dovolí, čekají nás práce na zahrádce, úklid listí a samozřejmě sběr ovoce a dalších výpěstků. Lehce také v tomto období již

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Malé granty Výběrová komise konstatovala, že všichni žadatelé splnili podmínky grantového řízení a tudíž všichni uspěli. Celkem se přihlásilo 14 žadatelů a ti

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Naše škola je druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Socrates s názvem Where do we come from where do we go to?. S partnerskými školami z Německa,

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více