JINECKÝ ZPRAVODAJ ÈERVEN cena 5 Kè. Roèník 25

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ ÈERVEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 ÈERVEN cena 5 Kè 1

2 POZVÁNKY AKCE Èerven 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Èerven Běh Terryho Foxe (více: Ze života školy) Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: Z činnosti společenských ) Zábava na Ohrazenici (více: Z činnosti společenských ) Den dětí (více: Z činnosti společenských ) Oslavy 130. výročí založení SDH Jince (více: Z činnosti společenských ) Suché máje na Ohrazenici (více: Z činnosti společenských ) Veřejné zasedání zastupitelstva (více: Informace z Úřadu ) Podvečerní hodinka s hudbou (více: Kulturní středisko) Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: PRCHALOVÁ Anežka 93 let FORRO Ferdinand 80 let TYLLOVÁ Zdenka 86 let STAŇKOVÁ Jindřiška 70 let Kamenná svatba SRPEN: Zájezd na Chodské slavnosti (více: Kulturní středisko) Letní stanový tábor (více: Z činnosti společenských ) KOPÍROVÁNÍ a INTERNET v Knihovně Jince Otevřeno: Po + St hod. Út + Pá 8 11 hod. Upozornění pro čtenáře: Od do je v Knihovna Jince uzavřena čerpání dovolené. Z technických důvodů vyjde prázdninové číslo Jineckého zpravodaje (červenec srpen/2007) o několik dní později. Děkujeme za pochopení. Manželé Hana a Jan Novákovi oslavili 26. dubna 2007 úctyhodných 65 let společného života (viz JZ květen). Dodatečně přikládáme fotografii. (Foto J. Hála) Od tohoto čísla JZ se historické pohlednice přestěhovaly na titulní stranu. Tento pohled na jinecké náměstí nám zapůjčila paní Stanislava Pluhařová. Na straně poslední postupně představíme současné jinecké obchody. Série fotografií Lubomír Kasl. Narození PITELKOVÁ Leontýnka 2 3

3 VZPOMÍNKY Rozloučili jsme se... MÁSLER František Dne 11. června 2006 se vydal po jiných cestách člověk milovaný i milující Tonda Hrkal přítel pravdy s ryzím srdcem, báječný kamarád. Vzpomínají manželka s dětmi, celá rodina i kamarádi. Dne 12. června 2007 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Josefa Šambergera. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Rodina Dne 13. června 2007 tomu budou dva měsíce, co nás navždy opustil manžel, tatínek, děda a praděda, pan Emil Vojkovský. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se s ním přišli 24. dubna 2007 naposledy rozloučit a projevili upřímnou soustrast. Silvie Domanská s rodinou Sbohem, pane řediteli Uprostřed krásných květnových dnů jsme se dověděli smutnou zprávu o úmrtí pana Františka Máslera, bývalého ředitele jinecké školy. Základní školu vedl jako ředitel dlouhá léta, během nichž se v pedagogickém sboru vystřídala celá řádka učitelů. Všichni na něho vzpomínáme jako na ředitele, který byl sice přísný, ale zároveň vlídný, spravedlivý a dobrosrdečný. Vždy až úzkostlivě dbal o to, aby jeho škola dobře fungovala - nejen jako instituce výchovně vzdělávací, ale i kulturní a společenská. Podařilo se mu vytvořit poměrně stabilní, dobrý a semknutý kolektiv lidí, z nichž řada zůstala škole věrná dodnes. Pamětníci si jistě vzpomenou na různá slavnostní shromáždění, kde se náš pan ředitel uměl převtělit v družného kamaráda, který rád zpíval hlavně ty moravské lidové, ke kterým patří nejen veselá mysl, ale i dobré vínko. Vždy přispíval ke stmelování kolektivu, aniž by pozbyl své přirozené autority. Za všechny roky, které věnoval své ředitelské funkci a škole, mu patří dík a uznání. Čest jeho památce. Zaměstnanci Základní školy Jince INFORMACE z Úøadu mìstyse Jince Èerven 2007 Kontaktní adresa: Úřad městyse Jince, Čsl. dělostřelců 172, Jince Úřední hodiny: úřední dny PO a ST neúřední dny ÚT a ČT PÁ Kontakty: Starosta RSDr. Josef Hála tel Asistentka Emilie Hurychová tel Tajemnice Věra Kadeřábková tel Stavební úřad Milan Tůma tel Podatelna Jitka Kadeřábková tel Matrika Lubomíra Endrštová tel Mzdová účt. Ivanka Krotilová tel Účtárna Milena Šimková tel Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Jince, které se koná dne 19. června 2007 od 18 hodin v sále Kulturního střediska Jince. 4 5

4 Krátce z obce Garáže Na pozemku je provedeno zasí ování (kanalizace, veřejné osvětlení) a bylo zadáno geodetické zaměření jednotlivých garáží. Celkem zde bude vybudováno 71 garáží. Všichni dosavadní žadatelé budou znovu osloveni, zda na své žádosti trvají. Další zájemci si mohou podat žádost na ÚM Jince. Cena pozemku je cca polovina dosavadní investice, tzn Kč. Koupaliště byla provedena nejnutnější oprava celého bazénu připraveno k napuštění Hasičský dům opravená schůzovní místnost v hasičském domě z prostor bývalé prádelny byla vybudována šatna se sociálním zařízením pro členy obecní zásahové jednotky SDH opravena a natřena byla oboje garážová vrata i fasáda s nápisem Hasičský dům Královky čilý stavební ruch je na Královkách, kde se vedle rybníčka staví rodinné domky a buduje se příjezdová komunikace. Čekárna novou autobusovou zastávku u sokolovny (směr Hořovice) zhotovila firma BOBR Jince. Zpráva o činnosti bytové komise městyse Jince Bytová komise se schází podle potřeby, vždy při nahlášení uvolnění bytu od bytové správy a dále při řešení aktuální situace v rodinách obyvatel bydlících v katastru obce Jince, Běřín a Rejkovice. Dosud se komise sešla 6x. Podala návrh na přidělení 3 bytů, 2 výměn bytů, doporučila přechody nájmů i dočasného podnájmu. Tyto návrhy jsou prostřednictvím předsedkyně komise nebo člena obecní rady předkládány ke konečnému rozhodnutí radě městyse Jince. Dále se bytová komise zabývala problematikou 667 z. č. 40/64 Sb., zpracovala podklady pro jednání rady městyse i zastupitelstva městyse, včetně konzultace s právním zástupcem. Jednalo se o způsob postupu při rekonstrukci bytu na náklady uživatele za souhlasu vlastníka. V praxi to znamená, že nájemce se může domáhat úhrady zhodnocení bytu po jeho vrácení vlastníkovi. V našem případě se jednalo o jeden byt a požadavek byl řešen na základě vypracovaného znaleckého posudku. Po rozhodnutí zastupitelstva městyse o 2. etapě privatizace bytů provedli členové komise průzkum zájmu obyvatel sídliště Jana Žižky a ul. Čenkovská o koupi těchto bytů. Jelikož bylo zjištěno, že převážná část obyvatel má o privatizované byty zájem, zastupitelstvo městyse rozhodlo v této akci pokračovat. Marie Houšková, předsedkyně bytové komise 6 7

5 PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ (rok 2007) Činnost kulturní komise městyse Jince Také kulturní komise se schází dle potřeby a podílí se na organizaci a přípravě kulturních a společenských akcí v obci. Kulturní komise pracuje společně s Kulturním střediskem, ale její členové pomáhají také individuálně např. p. Kratochvílová, která po dobu nemoci paní Krejčové zastupovala v Knihovně Jince, pomohla s organizací všech akcí, které KS pořádalo, p. Maršálek z nich pořídil bohatou fotodokumentaci, p. Kadeřábková úzce spolupracovala při výstavě fotografií, atp. Kulturní komise nabídla svoji pomoc organizacím, které pořádají Den dětí 9. června na sokolské zahradě v Jincích a hasičům při oslavách 130. výročí založení jejich sboru v Jincích. Za KK Jiří Vinkler PIETNÍ AKT Ve středu 9. května přišli členové základních organizací KSČM, Českého svazu žen a další obyvatelé Čenkova a Jinec vzdát úctu těm, kteří se zasloužili osvobození naší vlasti před 62 lety. Účastníci se nejprve sešli na hřbitově v Jincích u pomníčku Našim osvoboditelům. Starosta městyse Jince Josef Hála přítomné přivítal a ocenil, že se přes všechny společenské změny nacházejí lidé, kteří si každoročně na tomto místě připomínají významné události z historie i hrdiny, kteří se o ně zasloužili. Nemohl nevzpomenout i problémy, kterými žijí obyvatelé našich obcí v současné době a ocenil zájem řady spoluobčanů o zachování brdské přírody i pro naše potomky. Člen výkonného výboru OV KSČM Příbram a předseda základní organizace Čenkov Václav Fiřt připomněl u hrobu Antonína Kindla, že přišel o život v jineckých kasárnách 5. května 1945 tedy doslova několik hodin před odchodem Němců z Jinec. 8 9

6 Větší diskuse se rozproudila u partyzána na Klínku. I zde, tak jako na předešlých dvou místech, byly položeny kytice karafiátů. Na počátku devadesátých let byl tento pomníček několikrát poškozen. Nyní toto místo se zájmem navštěvují a mnohdy i uklízejí nejen obyvatelé okolních obcí, ale i turisté. Miroslav Maršálek (foto autor) Zajímavá beseda na téma radar, organizovaná hejtmanem Petrem Bendlem, se konala 16. května 2007 v Příbrami. V zaplněném sále nechyběli ani občané z Jinec. Vpravo hejtman P. Bendl a starosta Příbrami MVDr. J. Řihák. NE základnám Stovky odpůrců americké radarové základny v Česku se sešly v sobotu 26. května 2007 na demonstraci Davidové proti Goliášovi na Václavském náměstí v Praze. Část účastníků demonstrace se vydala na pochod Prahou z Václavského náměstí, Národní třídou, po pravém břehu Vltavy, přes Karlův most na Malostranské náměstí a Nerudovou ulicí před Pražský hrad. Těchto vytrvalých účastníků, které neodradilo ani velké vedro, bylo hodně přes tisíc. Jedním z vystupujících byl starosta městyse Jince z oblasti Brd RSDr. Josef Hála. Zabýval se především reakcí občanů na snahu umístit v Brdech americký radar, ale i nespokojeností obyvatel obcí s informovaností ze strany vlády, ale i sdělovacích prostředků. Miroslav Maršálek (foto autor) Foto M. Maršálek 10 11

7 Z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Èerven 2007 POZVÁNKY Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná dne 7. června 2007 od hodin v Kulturním středisku Jince. COUNTRY Y ZÁBAVA se koná dne 8. června 2007 od 20 hodin v restauraci U Pstruha v Ohrazenici. Vstupné 30,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Český svaz žen Jince, Kulturní středisko, ČSTV Jince, Sbor dobrovolných hasičů Jince, Pionýrská skupina Jince a Vamatremp pořádají v sobotu 9. června 2007 od 14 hod. na sokolské zahradě DEN DĚTÍ odpoledne plné her, soutěží a překvapení. Srdečně zvou pořadatelé. Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice Vás srdečně zve na SUCHÉ MÁJE, kde proběhne také tradiční dražba máje. Kdy? 16. června 2007 Kde? Restaurace U Pstruha Ohrazenice K tanci a poslechu hraje skupina GONG. Přejeme příjemnou zábavu pod širým nebem! 130 let Sboru dobrovolných hasičů JINCE Sbor dobrovolných hasičů Jince Vás srdečně zve na oslavu 130. výročí svého založení, která se koná 16. června 2007 v prostorách sokolské zahrady v Jincích. Program oslav: 9.00 Příjezd hasičských sborů 7. okrsku a techniky Zahájení oslav - slavnostní nástup a projevy hostů - ocenění zasloužilých členů SDH - pokládání věnců Přehlídka hasičské techniky Netradiční hasičská soutěž Ukázky použití hasičské techniky, minikurz hašení pro nejodvážnější děti i dospělé Volný program pro návštěvníky oslav Večerní společenská akce s hudbou se koná na sokolské zahradě, hraje skupina Signál Po celou dobu oslav je pro návštěvníky připraveno typické hasičské občerstvení. V dopoledních hodinách bude účinkovat swingový orchestr ZUŠJJR z Rožmitálu FOR EVERGREENS, programem oslav provede známý moderátor Zbyněk Merunka. Všichni jste srdečně zváni! Upozornění: V průběhu dopoledne bude náměstí uzavřeno pro běžné parkování. Výbor SDH Jince 12 13

8 Spolek DRAČÍ ZUB pořádá LETNÍ STANOVÝ TÁBOR KDE? Ohrazenice u Příbrami KDY? Od 11. do 25. srpna 2007 CENA? 3.000,- Kč/osoba JAK DÍTĚ PŘIHLÁSIT? Stačí, když nás libovolným způsobem kontaktujete a my Vám rádi poskytneme potřebné informace. Prosíme volat mezi hod. (každý den i o víkendech). ŽÁKOVSKÝ KONCERT Ve středu dne 23. května 2007 se konal v sokolovně Jince koncert žáků Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem pobočka Jince. Zájem o tuto akci byl velký, své děti a vnoučata přišlo podpořit mnoho rodinných příslušníků, ale čas si našli i občané Jinec a okolí. Všichni přítomní tak mohli zhodnotit, co se žáci za tento školní rok pod vedením svých pedagogů z Rožmitálu naučili. Jineckým se věnují paní učitelka H. Bouší (taneční obor) a páni učitelé T. Bláha, S. Aksamit a P. Hrubý (přípravná hudební výchova, klavír, kytara a zobcová flétna). Na tomto koncertu nechyběl ani ředitel ZUŠJJR pan H. Hoyer. Závěrem poděkoval starosta J. Hála všem pedagogům, kteří dětem věnují svůj čas a vštěpují jim lásku k hudbě. KS, foto M. Maršálek KDE ZÍSKÁTE INFORMACE? Radek Jahelka - hlavní vedoucí tel Martina Vinšová tel Lenka Bardoňová tel Michal Lisý tel Program tábora je zaměřen na pobyt dětí v přírodě. O děti se starají zkušení vedoucí. Zdravotnická služba je zabezpečena kvalifikovanou zdravotnicí. Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Sociální zařízení suché WC, polní koupelna, klubovna a velký vojenský stan v případě deště, pravá táborová sauna. Strava 5x denně snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Na děti čeká bohatý program plný zajímavých her, celotáborová hra, pohyb v přírodě, výlety (nejen po okolí) a spousta nových kamarádů

9 KULTURNÍ STØEDISKO Èerven 2007 Pořádáme: Neděle 24. června 2007 od 16 hodin v sále KS Podvečerní hodinka s hudbou Ozvěny jednoho života Srdečně zveme. Kulturní středisko Vás zve na muzikál: GOLEM (Palác Hybernia) P. Kolář, J. Korn, I. Csáková aj. JACK ROZPAROVAČ (Divadlo Kalich) D. Šinkorová, J. Vojtek, J. Langmajer aj. Závazné přihlášky v KS Jince tel nebo POZVÁNKA Kulturní středisko Jince Vás zve na celodenní zájezd na CHODSKÉ SLAVNOSTI do Domažlic, který se bude konat dne Chodské slavnosti jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů u nás a je tradičně spojován s domažlickou Vavřineckou poutí. Stěžejní část programu je věnována zejména národopisným hudebním a tanečním souborům. Zajímavým zpestřením je velký staročeský jarmark v historickém centru města. Odjezd autobusu v 8.00 hodin, zastávky: Jince nádraží, sokolovna, náměstí, Rejkovice. Cena zájezdu: 50 Kč/os. Přihlášky v KS. Zájezd se uskuteční v případě, přihlásí-li se dostatečný počet účastníků. Pořádali jsme... Výstava dětských obrázků Ve dnech května 2007 se konala v Kulturním středisku Jince další výstava, a to prací dětí z Mateřské školy Sluníčko Jince. Šikovné ručičky pod vedením svých učitelek namalovaly, vystříhaly či nalepily mnoho obrázků a nad výrobou společných koláží určitě všichni užili spoustu legrace. Nejvíce se návštěvníkům výstavy líbily výtvarné práce s tématikou čertů a Mikuláše, ale za pozornost stály i všechny ostatní, které byly rozděleny do několika okruhů např. jaro a Velikonoce, léto a zima, podzim, zvířátka, dopravní prostředky, květiny, pohádka, cirkus a klaun a děti a rodina. (foto KS) Výlet seniorů Dne 10. května 2007 se vydali senioři na výlet tentokrát se jejich cílem stal zámek Ploskovice a skanzen Zubrnice v Ústeckém kraji. Současný zámek Ploskovice ve stylu vrcholného baroka nechala v letech vybudovat princezna Anna Marie Františka Toskánská panství přechází do soukromého majetku toskánské větve Habsburků objekt se stává letním sídlem odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I. Habsburského (zámek je zvýšen o jedno patro a přistavěny dvě postranní správní budovy). Po smrti Ferdinanda se panství ujímá císař František Josef I

10 1918 zřízeno zde letní sídlo Ministerstva zahraničních věcí. Jezdil sem hlavně Edward Beneš se svojí manželkou. Za okupace tu byla škola pro mladé nacisty, tzv. Napola. Interiérová instalace poloviny 19. století navozuje atmosféru letních pobytů penzionovaného císařského páru. Soubory obrazů, porcelánu a skla jsou doplněny nádhernými romantickými nástropními malbami českého malíře Josefa Navrátila a sochařskou výzdobou českého sochaře Václava Levého. V suterénu zámku se nacházejí grotty (umělé jeskyně s fontánami a sochařskou a malířskou výzdobou). Nedaleko Ploskovic se nachází muzeum lidové architektury Zubrnice. Sympatická průvodkyně účastníky zájezdu seznámila s nejzajímavějšími objekty skanzenu: zemědělská usedlost obytný patrový roubený dům z roku 1808, hrázděná stodola ze začátku 19. století, expozice zemědělských strojů a nářadí, roubený špýchar z konce 18. století, expozice praček, sušárna ovoce je z poloviny 19.stol., kostel sv. Maří Magdalény (původně gotický) z poloviny 14. století. V 18. stol. byl rozšířen a barokně přestavěn, zde výstava Lidová architektura v kresbách Tomáše Eflera, expozice vesnického obchodu z padesátých let 20. století, škola z roku 1863 expozice třídy, jejíž zařízení a vybavení odpovídá standardu vesnických škol ještě po druhé světové válce, výstava školních obrazů, mlýn z roku KS Posezení s Doubravankou Dne 15. května 2007 odpoledne se konalo v Kulturním středisku již tradiční posezení pro seniory ke Dni matek. Úvodem přednesly svoje roztomilé pásmo nejmenší děti z Mateřské školy Sluníčko Jince pod vedením Věry Nesnídalové a Dany Chvojkové. Mnohé přítomné ženy se při jejich vystoupení neubránily slzám dojetí. Poté se svých nástrojů chopila Doubravanka z Újezda u Hořovic a vyhrávala k poslechu i k tanci až do večerních hodin. Mezi přítomné zavítal také starosta Jinec Josef Hála. (Foto M. Maršálek) SLAVÍKOVY JINCE Neděle 20. květen Slunečné, teplé, vpravdě už letní odpoledne. Ulice téměř liduprázdné. Mírný vánek odněkud přináší zvuk houslí. Horko zahání do chládku

11 V sále Kulturního střediska je ale příjemně. A jsou tu naši přátelé hudební mládí z Prahy se svou profesorkou housle s klavírem znějí v perfektních výkonech. Stisky rukou, úsměvy a HUDBA a klid a povznesení ducha. To byly Slavíkovy Jince MK Prof. Daniela Foltýnová MgA Luděk Růžička Dáša Savić Michal Foltýn Eva Kačírková (Foto M. Maršálek) Čtenáři nám píší... Několik slov k aktualitám, které byly aktualitami v květnu: Hudební festival Antonína Dvořáka byl už letos po 39. tradiční náplní měsíce května a obohacením kulturního života v Příbrami i okolí. Letošní ročník překvapil několika novinkami nejen v repertoáru což budiž, samozřejmě vítáno tak ale i v netradiční (alespoň podle našich zkušeností v Jincích) docela pozdní popularizací; ale asi to je také pokulhávání nás, kteří nevlastníme internet! Nová myšlenka se objevila na propagačních letáčcích, které přinášely sice jména souborů i sólistů s nápaditými názvy jednotlivých koncertů ( Inspirace Dvořákem, Klarinetové inspirace, Inspirace krásou,.. hlasem apod.), ale už ne repertoár! Ten se nám, účastníkům (možná někomu dříve? Nevím!) dostal do ruky až při 1. koncertu, v podobě tradičního sešitku, kde nechyběly, jako vždycky, informace o sólistech a souborech. Zahajovací koncert byl skutečně poctou Antonínu Dvořákovi; v první části programu zazněl před naplněným sálem Divadla v Příbrami Mistrův Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 v podání naší talentované, i světovými orchestry žádané Gabriely Demeterové, v druhé části pak 8. Dvořákova symfonie G dur op. 88 provedená Severočeskou filharmonií Teplice, která v úvodu také doprovázela sólistku. Obě skladby dirigoval kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe. Trochu odvážným, ale úspěch přinesším pokusem, byl hned 2. festivalový koncert s názvem Jazzové inspirace, 14. května v Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké u Příbramě. Účinkujícími byli pražské smyčcové kvarteto EPOQUE QUARTET a náš klavírista s mezinárodními zkušenostmi Jiří Kollert. V programu provedli mladí umělci nejprve Dvořákův Klavírní kvintet A dur; provedení jedinečné; typická komorní atmosféra Památníku spolu s hudbou stále připomíná někdejší Mistrovu přítomnost v těchto prostorách 20 21

12 V druhé části byli posluchači nejprve trochu (dost) vyvedeni z tradiční idyly místo původně ohlášeného Janáčkova smyčcového kvartetu zazněly mistrovské jazzové improvizace EPOQUE KVARTETA! (Ale vždy koncert byl uveden jako Jazzové inspirace!) Posluchačstvo se ale velmi rychle přeorientovalo, a tak si nakonec perfektní výkony souboru s jeho plným nasazením vynutily několik přídavků. Nakonec i ty staré převysoké stromy v okolním parku po původním zvědavém nahlížení do oken, zdálo se, že souhlasně šuměly. (A myslím, že i Mistr Dvořák by se usmíval třeba i při někdejší vzpomínce na své americké inspirace a těm pilným, dobrou muziku odevzdávajícím, mladým umělcům, by poslal své muzikantské požehnání!) MK.. Jsem kytka, a co je víc?.. SPANILÁ JÍZDA Dne 5. května 2007 pořádal Žebrácký spolek mopedistů 7. ročník Spanilé jízdy, která byla výjimečná tím, že letos je tomu právě 50 let, kdy byl vyroben první moped Stadion. Barvy naší obce hájili na svých strojích jezdci Honza Anděl, Jiří Souček, Simona Součková, Miroslav Ungr a Luboš Srnánek. Trasa byla dlouhá cca 70 km. Start byl v Žebráku v hodin a 330 mopedistů se vydalo za mohutného povzbuzování přihlížejících směrem Cerhovice Zbiroh Lhota pod Radčem Těškov - Volduchy Svojkovice Holoubkov Hůrky Dobřív Strašice Cheznovice Kařez - Bouchalka Cerhovice Žebrák. Počasí jakž takž sice občas sprchlo a teplo také vypadá jinak, ale skoro všichni se vrátili bez újmy na zdraví. Až druhý den někteří účastníci na sobě pozorovali mírné potíže s pohybem... KS Ve středu 25. dubna 2007 navštívilo 11 členek turistického oddílu TJ Sokol Jince (s nimi tříletý Kuba) výstavu obrazů z lisovaných květin v Galerii TGM na zámku Hluboš. Autorkou byla Jindra Klímová. Obrazy byly opravdu zajímavé. Co se z našich běžných kytiček dá vytvořit, to jsme ještě neviděly! Jistě to ponoukne mnohou z nás, abychom to také zkusily. Po prohlídce jsme prošly parkem, který se stále vylepšuje, přivoněly jsme k právě kvetoucím keřům. Potom jsme se rozešly každá podle svého spěchu. Některé hned autobusem zpět, některé jsme zašly do motorestu. Jen dvě turistky se vracely po svých přes Bratkovice domů. Š. N., M. K

13 Ze zivota školy Èerven 2007 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Konec dubna byl v naší školce ve znamení čarodějnického reje. Pečlivě jsme se na něj připravovali. Hned ráno do školky přicházeli čarodějové i čarodějnice, různá strašidla a příšery. Slavnost vyvrcholila snědením opečených vuřtů a velkým tancem všech čarodějnic. Teplé počasí nás vylákalo ven a tak jsme začali podnikat polodenní výlety a delší vycházky. Podívali jsme se do přírody na Vinici, na Ohrazenici, pod Plešivec, na statek Hejdov do Rejkovic. Ze všeho nejvíc se dětem na výletech líbí posezení u svačiny a smlsnutí sladkostí, které si s sebou nesou. Výlety jsou zkrátka fajn. 15. května se některé naše děti zúčastnily akce, kterou pořádalo KS v Jincích na oslavu svátku matek. Vystoupily s krátkým hudebním programem. Mezi nejmladší účinkující patřili Honzík Kušnír, Tomášek Lexa, Nikolásek Natanailidis, Natálka Hrabcová, Terezka Váchalová, Terezka Kozáková, ze starších účinkovali Kubíček Tůša, Adélka Vavreková, Adélka Mochanová a Nelinka Fenclová. 16. a 17. května děti s učitelkami ve svých třídách připravovaly besídky pro maminky spojené s posezením. Při krásných písničkách a básničkách některé maminky uronily i nějakou tu slzičku. Do našich příprav na besídku se pustili i rodiče. Některé maminky přinesly malé pohoštění a i tentokrát jsme měli možnost ocenit jejich pekařské umění. Všechny děti pro své maminky připravily spoustu dárků a překvapení. Byla to přáníčka, kytičky, náhrdelníky a dokonce i pravé koláčky. V pátek jsme dostali zajímavou pozvánku. Jdeme na pou! Vše jsme si tam prohlédli a také se svezli. V sobotu a v neděli vyrazíme s rodiči... Kolektiv MŠ Základní škola Jince Květinový den Dne 16. května 2007 se konal 11. ročník úspěšné celonárodní sbírky - Květinový den pořádaný organizací Liga proti rakovině. Ve vybraných obcích chodily dvoučlenné hlídky a vybíraly od dobrovolných dárců příspěvky na boj proti rakovině. V Jincích dosáhla celkově vybraná částka výše ,50 Kč. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme! Velké poděkování patří i našemu týmu pomocníků. Mgr. B. Vyskočilová Na 16. května připravila Hudební škola Rožmitál, jejíž pobočka působí na naší škole, koncert, kde naši žáci předvedli, co se od loňského října naučili. Výkony účinkujících byly obdivuhodné. Děti ukázaly, že jejich práce nebyla marná a že za poměrně krátkou dobu rozvinuly své hudební umění do podoby hodné uznání. My učitelky, které jsme s dětmi shlédly už nejeden výchovný koncert připravený různými umělci, jsme se shodly na tom, že tento byl daleko výchovnější a více motivující. Takovou akci musíme hodnotit jako velmi zdařilou a Hudební škole s našimi malými umělci děkujeme a tleskáme. Dne 6. června Běh Terryho Foxe 2007 v Jincích na náměstí. Bližší informace na plakátech. Za tým pořadatelů srdečně zve B. Vyskočilová

14 ÈERNÁ KRONIKA Èerven 2007 Během noci dne 16. dubna vnikl neznámý pachatel do vozidla Škoda Felicia, které bylo zaparkované u ubytovny v Jincích. Poté z něj odcizil přední kapotu v hodnotě 7 tisíc korun. Dne bylo oznámeno na linku 158, že neznámý pachatel během noci rozbil kamenem zadní okno u vozidla Škoda Fabia, které bylo zaparkované v ulici Čsl. dělostřelců v Jincích. Škoda je ve výši 7 tisíc korun. Neznámý pachatel během noci dne 19. dubna rozbil zadní okno u nákladního vozidla Iveco, které bylo zaparkované u vlakového nádraží v Jincích. Odcizil odtud 2 ks magnetických majáků oranžové barvy a přenosný černobílý televizor. Celková škoda činí 28 tisíc korun. K vloupání do stavební buňky v Jincích došlo během noci dne 19. dubna. Pachatel prostřihl plot u areálu kovošrotu, odstranil visací zámek a poté odsud odcizil mě a mosaz v hodnotě 7 tisíc korun. Dne ráno byla v katastru obce Jince způsobena dopravní nehoda. Třiatřicetiletý řidič vozidla Škoda Felicia nezvládl řízení při míjení se s protijedoucím vozidlem, najel na krajnici a poté sjel do silničního příkopu, kde narazil do stromu. Ke zranění nedošlo, škoda na vozidle činí 48 tisíc korun. Zatím nezjištěný pachatel vnikl v době mezi a do stavební buňky v areálu kovošrotu v Jincích. Následně odcizil 20 kg hliníku a 10 kg mosazi v hodnotě necelé 2 tisíce korun. Dne večer kontrolovala hlídka policie u obce Čenkov pětadvacetiletého muže, který řídil vozidlo Moskvič. Následnou lustrací bylo zjištěno, že dotyčný nevlastní řidičský průkaz. Hned druhý den ráno zastavila policejní hlídka v Jincích sedmadvacetiletého muže při řízení vozidla Škoda. Prokázal se pouze občanským průkazem a následně přiznal, že není držitelem řidičáku. Tímto oba naplnili znaky skutkové podstaty trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. K dopravní nehodě došlo dne 30. dubna odpoledne. Devětatřicetiletý řidič nákladního vozidla Renault Premium v obci Čenkov při projíždění ústím železničního podjezdu zachytil o levý bok zastaveného vozidla Opel Corsa, které se mu vyhýbalo. Škoda na vozidlech činí 40 tisíc korun. Neznámý pachatel v době od do vyrazil dveře do domu v lokalitě Pod Plešivcem v Jincích. Odcizil odtud televizi, DVD přehrávač, vrtačku, kotoučovou pilu, hoblovku a počítač. Celková škoda je ve výši 76 tisíc korun. Dne brzy ráno nezjištěný pachatel rozbil okno pátých dveří u vozidla Opel Zafira, které bylo zaparkované v Čenkově před domem. Škoda byla odhadnuta na 10 tisíc korun. Škoda ve výši téměř 9 tisíc korun byla způsobena během páteční noci Nezjištěný pachatel odstranil visací zámek z vrat u skladu v areálu bývalých Čenkovských strojíren a ze skladu odcizil dvě cívky s měděným drátem o váze 43 kg. nprap. Monika Schindlová Vojenský újezd Brdy informuje Èerven 2007 Relace střeleb na měsíc červen 2007 Střelby na zařízeních SOVZ Brdy budou prováděny ve dnech: až až až až

15 SPORT Èerven 2007 Jinecká plácačka V sobotu 28. dubna se konal již 20. ročník Jinecké plácačky turnaje smíšených družstev ve volejbale na sokolské zahradě. Stejně jako loni byl o něj velký zájem, ale účast musíme omezovat, protože k dispozici jsou jen dva kurty a turnaj by se v případě většího počtu družstev nepodařilo odehrát v rozumném čase. Zúčastnilo se celkem 8 týmů Rožmitál, Písek, Březnice, Houby Příbram, Sokol Příbram, Mirovice, LDN a TJ Jince. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech, z každé postupovaly dva nejlepší týmy, které se utkaly v semifinále a finále. I když tomu mnozí nechtěli uvěřit, TJ Jince po několika letech marné snahy bojovat o stupně vítězů postoupila ze skupiny a dokonce se ve finále utkala s konečným vítězem Houbami. Třetím letošním nejlepším družstvem byl Sokol Příbram. Sportem příjemně strávený den umocnilo i nádherné slunečné počasí. SK JINCE 1921 Žáci skupina A Dne se hrál zápas na hřišti v Jincích. Naši žáci porazili S. Drahlín 2 : 0. Na snímku zleva: Jarda Ilek, Kuba Roček, Michal Roček, Marek Krásný, Martin Píchal ml., Martin Hanák, asistent trenéra Tomáš Hofírek a trenér Martin Píchal. Sedící: Vítek Jaborský, Ondra Dvořák, Honza Ungr, Lukáš Tůša a Tomáš Zadina. V popředí Standa Kubeš brankář. (Foto KS) Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince a Šachový oddíl ČeSTV Jince informují: Za TJ Jince N. Benešová Jinecký pěšec putuje do Peček V sobotu 28. dubna se v jídelně Základní školy Jince uskutečnil šachový turnaj pro mládež do 15 let O Jineckého pěšce již po jednadvacáté. Hráče, rodiče, doprovody a hosty v našem městysi přivítal za všechny organizátory starosta Jinec Dr. Josef Hála

16 V letošním roce se dostavilo 45 soutěžících, z toho 19 bylo z Jinec, což udělalo pořadatelům radost. Navíc této možnosti využili i ti mladí neregistrovaní hráči, pro které jsme letos zatím žádnou samostatnou akci ani výlet neuskutečnili. Z nich se nejvíce dařilo Martinu Řachovi z Rejkovic (4 body! a 20. místo!), ale mile překvapili i úplní nováčci Lukáš Korec a Regina Krotilová (oba 2 body). Přítomna byli i početná výprava ze Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v ČR. Její dospělá část absolvovala projíž ku po nejbližším okolí. Tomáš Tarant Daniel Zadina V turnaji zaslouženě zvítězil Martin Vesecký ze Sokola Pečky, který získal 6 bodů ze 7 možných a převzal tak na 1 rok do opatrování symbolického Jineckého pěšce od loňského vítěze Tomáše Sladovníka z Ohrazenice. Stejný počet bodů, ale méně příznivé pomocné hodnocení měl opět druhý Melikset Zanikov a o další půlku za nimi skončil jeho oddílový kolega ze Šachového klubu Smíchov Garegin Minasjan. Nejlepší z jineckých hráčů byli Roman Sladovník a Petr Fencl s 5 body, kteří obsadili pěkné 4. a 5. místo. Následovali: 7. Tomáš Zadina, 9. Jiří Zadina (oba 5 bodů), 12. Tomáš Tarant (4,5), 13. Michal Vozian, 15. Michal Karmazín, 16. Dominik Bureš, 18. Jakub Hrkal (všichni 4 body), ale spokojeni můžeme být i s dalšími výkony našich hráčů. O přestávkách byly pro účastníky připraveny rozhovory s hosty, fotografie z dřívějších akcí kroužku, oddílu, obce a návštěva výstavy makrofotografií z přírody Pavla Kadeřábka v Kulturním středisku. Poděkovat je třeba všem organizátorům, zejména těm, kteří s předstihem soutěž připravovali. Za všechny bych jmenoval Václava Zeiska, Dagmar a Václava Zadinu mladšího. Jako nový ale úspěšný rozhodčí se projevil Tomáš Sladovník, který již letos nemohl hrát jako soutěžící. Byli bychom rádi, kdyby byl pravou rukou hlavnímu rozhodčímu Ing. Vlastimilu Kraislovi i při následujících soutěžích. Za pestrý a bohatý výběr cen děkujeme touto cestou Úřadu městyse Jince, Pionýrské skupině Jince, Místní radě Česko ruské společnosti Příbram, Kulturnímu středisku Jince, redakci Československého šachu a Růženě Přibylové, Okresní radě Klubu českého pohraničí Příbram a Stanislavu Kofroňovi, Ruské škole v Praze, firmě Autoplachty KM, s.r.o., Základní organizaci Českého svazu žen Jince, Koloniálu u Klánů Jince a dalším příznivcům. Miroslav Maršálek Stanislav Kofroň a KČP navštívil Jince U příležitosti konání šachového turnaje pro mládež O Jineckého pěšce navštívila Jince řada hostů. Mezi ně téměř každoročně patří výpravy Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v ČR (Ruská škola). Od loňska bývá pravidelně vedoucím této delegace šachový mistr Ruské federace Georij Nazarbekov, který v současné době vede šachový kroužek při škole. První cesty těchto hostů do Jinec zprostředkovávala přibližně před 20 lety Základní organizace Československo sovětského přátelství v Jincích vedená panem Štěpánkem a její okresní odbočka v Příbrami. Spolupráce s Pionýrskou skupinou a jejím šachovým kroužkem pokračovala i s pozdější Okresní koordinační radou Společnosti přátel národů východu a také na letošním ročníku byla přítomna delegace Česko ruské 30 31

17 společnosti (což je současný nový název) vedená předsedou Středočeské krajské rady Miroslavem Černohorským. I on již v minulosti Jince navštívil. Letošní ročník však poprvé výraznější měrou podpořily dvě další organizace. Základní organizace Českého svazu žen se již řadu let podílí na akcích pro děti a mládež v Jincích. V letošním roce ženy věnovaly ceny malým příznivcům královské hry a na turnaj přišla jinecké naděje povzbudit členka výboru Marie Houšková. Velkou radost pořadatelům udělala také Okresní rada Klubu českého pohraničí v Příbrami, která k nám vyslala svého místopředsedu Jaroslava Vojíře a dopisovatele OR Stanislava Kofroně z Příbrami. S posledně jmenovaným se již dříve mladí jinečtí šachisté setkali na celodenní akci Putování po památných místech odboje a diskutovali s ním o jeho známých obrázcích ze Sedlčanska, Příbramska a Rožmitálska. Těmto mladíkům již je ale kolem 20 let a žákovské soutěže jsou pro ně nepřístupné. Tentokrát s sebou vzal Jaroslav Kofroň nejen svoje kresby známých památných míst, souvisejících s osvobozením v r. 1945, ale i obrázky ze současných akcí Klubu českého pohraničí, které se těšily u dětí i dospělých velkému zájmu. Žáky i vedoucí z Ruské školy navíc mile překvapil svými několika pracemi z jejich areálu, který před několika lety navštívil. Jako cenu pro vítěze věnovali hosté z Klubu kresbu Stanislava Kofroně. Další 3 hráči obdrželi originály kreseb, na nichž je umělec vyobrazil při hře přímo na turnaji, což je pro ně a pro jejich rodiče unikátní památka. V závěru oba tito hosté navštívili společně s hráči turnaje a vedoucími výstavu fotografií Pavla Kadeřábka v Kulturním středisku a po zápisu do pamětní knihy se rozloučili. Díky zájmu Úřadu městyse Jince i dalších spolupracujících organizací a sponzorů se Jinecký pěšec stal nejen sportovní, ale i společenskou událostí. Děkujeme všem, kteří se o to zasloužili. Miroslav Maršálek, vedoucí ŠK Pionýrské skupiny Jince Kultura v Hoøovicích Èerven 2007 Městské kino Hořovice Pražská 620, tel Pátek 2. Sobota od hodin MOST DO ZEMĚ TERABITHIA Americký rodinný film - zavřete oči a vstupte do světa fantazie... Vstupné: 60,- Kč Mládeži přístupno 5. Úterý od hodin 6. Středa od a hodin ROBINSONOVI Americký animovaný rodinný film nás zavede na návštěvu k rodince z budoucnosti, ke které pomocí stroje času doputuje dvanáctiletý osiřelý vědátor. Vstupné: 70,- Kč Mládeži přístupno 8. Pátek 9. Sobota od hodin JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ Nový český animovaný film s prvky hororu i černého humoru. Vstupné: 65,- Kč Mládeži přístupno 12. Úterý 13. Středa od hodin HORY MAJÍ OČI 2 Americký horor. Jednotka vojáků Národní gardy má namířeno na základnu v Novém Mexiku, kam mají přivézt vybavení pro skupinu jaderných vědců... Vstupné: 55,- Kč Mládeži nepřístupno 15. Pátek 16. Sobota od hodin VLAJKY NAŠICH OTCŮ Americké historické válečné drama, citlivý příběh o odvaze, přátelství a oběti ve válečné vřavě. Vstupné: 65,- Kč Mládeži přístupno 19. Úterý 20. Středa od hodin SUNSHINE Americké akční sci-fi. Slunce začíná vyhasínat a lidstvo má poslední šanci pokusit se odvrátit hrozící záhubu. Proto se k naší hvězdě vydává kosmická lo Icarus 2. Vstupné: 55,- Kč Mládeži přístupno 22. Pátek 23. Sobota od hodin DIVOČÁCI Americká komedie. Čtveřice tatíků z předměstí se rozhodne uniknout krizi středního věku výletem na motorkách napříč Amerikou. Vstupné: 65,- Kč Mládeži přístupno 26. Úterý 27. Středa od hodin NORBIT Americká komedie. Komik Eddie Murphy se představí hned ve třech rolích této drsné komedie. Vstupné: 55,- Kč Mládeži nepřístupno 29. Pátek 30. Sobota od hodin ODSTŘELOVAČ Americký akční film. Bývalý špičkový armádní průzkumník a odstřelovač pověsil kariéru na hřebík poté, co se stal obětí podrazu organizovaného vyššími místy. Vstupné: 55,- Kč Mládeži nepřístupno 32 33

18 Kultura v Pøíbrami Èerven 2007 Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram Legionářů 400, Příbram 7 tel.: Po Nahniličko aneb Poněkud dojatý driják o třinácti obrazech Divadlo Kalich Praha sk. A Komedie svérázná česká rodina se stane svědkem a posléze i účastníkem velkého byznysu s poněkud nebezpečným artiklem. Jan Kraus nám nabízí velmi neotřelý a nesmlouvavý pohled na naši porevoluční realitu. Provokuje, výstižně pojmenovává a zejména královsky baví, jak je ostatně jeho dobrým zvykem. Hrají Ivana Chýlková, Eva Holubová, Eva Aichmajerová, Jan Kraus, Bohumil Klepl, Josef Žlu ák Hrubý. Režie Jiří Ornest Út Dvouplošník v hotelu Westminster sk. C Fraška o tom, co všechno může způsobit nevěra. Čt D 35 Klubové posezení Zkušebna divadla Vystoupí Maděra, Václav Sam Stach, Maděrky, Ježkovy voči a další hosté. Pá Hurvínkův popletený víkend Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medví atům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky. Režie Helena Štáchová a Martin Klásek. So Hurvínkův popletený víkend sk. D Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha So Hurvínkův popletený víkend Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha Ne Houslový recitál Václava Hudečka Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Ne Jak jsem vyhrál válku hrajeme na Letní scéně v Podlesí Po Dvouplošník v hotelu Westminster sk. S Út Penzion pro svobodné pány Malá scéna Kolotoč bláznivých situací v jednom penzionu. St Ukli si svou pláž Za dvě hodiny práce v areálu Nového rybníku obdrží zúčastění vuřty na opečení a 20% slevu na říjnové představení Donaha!. Práce se uskuteční za účasti herců divadla. St Hrdý Budžes Malá scéna Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Hrají Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková/Marcela Šiková, Libor Jeník. Čt Natěrač Divadlo Kalich Praha sk. P, P Příběh natěrače Waltera, který je souhrou pikantních okolností nucen sehrát roli manžela své klientky, za což je také náležitě odměněn Hrají Pavel Zedníček, Jana Paulová, Simona Stašová/Zuzana Mixová. Pá Čekej do tmy Malá scéna Pá IRSKÉ DNY Plný kapsy šutrů Divadlo Rokoko Praha sk. B, C Dva statisti z malé irské vesnice se účastní natáčení amerického velkofilmu. Členové štábu, herecké hvězdy i místní venkovani, ti všichni hrají své role nejen na place, ale i mimo něj, v situacích a vztazích, které natáčení vyvolává. A co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, když se octnou na dosah velkého světa, peněz a slávy? Inscenace vznikla ve spolupráci s Filmovou a divadelní agenturou Bif. Hrají Miroslav Vladyka, Radek Holub

19 Pá Čekej do tmy Malá scéna derniéra So Dny krásy Foyer Velké scény Akce Tato akce vznikla ve spolupráci se specializovanou klinikou MYclinic Prague a agenturou Andante a uskuteční se ve dvou kolech, která se pořádají vzhledem k obrovskému zájmu. Hostem odpoledne budou i zástupci firmy La Roche Posay, kteří zde představí speciální kosmetiku pro citlivou ple s možností jejího zakoupení. Kapacita je výrazně omezena, vzhledem k tomu, aby byl dostatek času na každou z klientek. So IRSKÉ DNY Irish Dew Malá sécna Hudební skupina Irish Dew hraje tradiční irskou a skotskou hudbu a původní skladby v keltském duchu. Ne Roman Pokorný Trio Foyer Velké scény Jeden z nejvýraznějších jazzových kytaristů naší scény Roman Pokorný hrající moderní jazz. Trio hraje ve složení Roman Pokorný kytara, Mirek Hloucal trumpeta, Jan Tengler kontrabas. Pá Slavnostní vyhlášení ankety o nejoblíbenějšího herce/herečku a nejúspěšnější představení/pohádku Foyer Velké scény ESTRÁDNÍ SÁL: Čt Žalman, Jíšová, Hlaváč Koncert tří legendárních osobností. So IRSKÉ DNY Shannon hudební skupina irská lidová píseň Kaskáda a Gach la gach taneční skupina irského stepu Hudební skupina Shannon je známá nejen českému publiku hraním tradiční irské a keltské hudby. V odpoledním programu vystoupí společně s tanečními soubory Kaskáda a Gach la gach (tradiční irský step a tance). Rozhodně si nenechte tento program v závěru Irských dnů ujít. INZERCE Èerven 2007 HORKÝ Miloslav a Roman ELEKTRO- INSTALACE a HROMOSVODY montáže, opravy, údržba REVIZE JINCE 192 Tel Mobil ,

20 38 39

Foto M. Maršálek. Květen 2008

Foto M. Maršálek. Květen 2008 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 5. Čt Svátek práce 2. 5. Pá 3. 5. So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, 10. 5. zavřeno 4. 5. Ne 5. 5. Po kvìten 2008 6. 5. Út Senior

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) www.jince.eu

Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) www.jince.eu Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 listopad 2011 1. 11. Út MC, Senior-klub od 14.00 hod. 2. 11. St Schůzka Klubu učitelů-důchodců (více: KS) 14.00 hod. 3. 11.

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

kalendář akcí listopad 2013

kalendář akcí listopad 2013 kalendář akcí listopad 2013 1. 11. Pá Šachový oddíl (SCJS) 17.00 h. 2. 11. So HUBERTSKÝ DEN (více: Z činnosti...) 10.00 h. 3. 11. Ne Čenkovský divadelní podzim (více: Zprávy z Čenkova) 19.30 h. 4. 11.

Více

kalendář akcí duben 2014

kalendář akcí duben 2014 kalendář akcí duben 2014 1. 4. Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) 8.30-11.30 h. Senior-klub (SCJS) 14.00 h. MĚŘENÍ FYZICKÉ BILANCE (více: Z činnosti...) 13.00-16.00 h. 2. 4. St Schůzka klubu učitelů

Více

Únor 2008 www.jince.cz

Únor 2008 www.jince.cz Únor 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 2. Pá únor 2008 2. 2. So Sběrný dvůr 8 11 hod. 3. 2. Ne 4. 2. Po Začátek jarních prázdnin ZS Jince 5. 2. Út Senior klub v KS 14.00 hod. 6. 2. St Schůzka

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 KVÌTEN 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Kvìten 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Kvìten 2007 3. 5. Zápis dětí do MŠ Jince (více: Ze života školy) 3. 5. Schůzka Klubu vojenských

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 záøí 2008 1. 9. Po 2. 9. Út Mateřské centrum v KS 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 3. 9. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

kalendář akcí únor 2015

kalendář akcí únor 2015 kalendář akcí únor 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 2. Ne LEDOVÁ PRAHA - Pionýr 2. 2. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 2. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček Senior-klub 14.00 Kult.

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 únor 2010 1. 2. Po Klavírní kurzy v KS 17.00-19.30 hod. 2. 2. Út Mateřské centrum od 10 hod., Senior-klub od 14 hod. v KS 3. 2. St Schůzka Klubu

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2006. Ročník 24. cena 5 Kč. www.jince.cz

JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2006. Ročník 24. cena 5 Kč. www.jince.cz JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 PROSINEC 2006 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Adolf Heyduk Vánoční list (úryvky z básně) Vše na Štědrý se večer chystá, kdo možný, rybu koupí snad, i chudý páter lokalista chce zvoníka

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2006. www.jince.cz

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2006. www.jince.cz JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 KVĚTEN 2006 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Josef Václav Sládek To bylo v horách. Příval strhal pole. U jednoho, kde zbyla holá skála, stál starý sedlák, tvář se kámen zdála, jak zkoušel

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 duben 2010 1. 4. Čt Mateřské centrum od 10.00 hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS (více: KS) 15.30 hod. 2. 4. Pá 3. 4. So Knihovna Jince

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník z Města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Dění ve městě - Kulturní léto v Bělé - Mělnická ulice V. - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, Léto dorazilo a před námi jsou prázdniny. Jaké bude počasí, se dá

Více

kalendář akcí říjen 2014

kalendář akcí říjen 2014 kalendář akcí říjen 2014 1. 10. St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) 14.00 h. Výtvarná dílna v knihovně 15.00-16.45 h. Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS) 16.00 h. 2. 10. Čt Mateřské centrum (více:

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Skořápkovník. Jednání zastupitelstva. Setkání s občany města. Výtvarná soutěž Noci kostelů. na XVII. setkání s občany města,

Skořápkovník. Jednání zastupitelstva. Setkání s občany města. Výtvarná soutěž Noci kostelů. na XVII. setkání s občany města, Zpravodaj města Chropyně 4/2015 Skořápkovník Aprílovým žertíkem přivítali Velikonoce obětaví pracovníci Správy majetku města Chropyně. Do barevných kraslic připravených turistkami a zručnými babičkami

Více