ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 134 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro obec Zbiroh a k.ú. Jablečno Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ing. Vladimír Nechutný Insolvenční správce Soukenická Plzeň Podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje Znalecká společnost s.r.o. Palackého 715/ Praha 1 - Nové Město Znalecký posudek obsahuje 20 stran textu včetně titulního listu a 11 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze

2 ÚVOD 1.1 Znalecký úkol 1.2 Základní informace 1.3 Prohlídka a zaměření 1.4 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1.5 Vlastnické a evidenční údaje, práva a závady 1.6 Popis metod ocenění 2. NÁLEZ 2.1 Předmět ocenění 2.2 Poloha a charakteristika předmětu ocenění 2.3 Podrobný popis a stav nemovitostí 2.4 Aplikace metod ocenění Výpočet zjištěné ceny (dle oceňovacího předpisu) Stanovení obvyklé ceny (metoda porovnávací) 2.5 Rekapitulace 2.6 Silné a slabé stránky předmětu ocenění 3. ZÁVĚR 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 5. PŘÍLOHY 2

3 1. ÚVOD 1.1. Znalecký úkol Úkolem znalce je stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 134 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro obec Zbiroh a k.ú. Jablečno Základní informace Název předmětu ocenění: rodinný dům č.p. 21 Adresa předmětu ocenění: Jablečno Zbiroh Jablečno Kraj: Plzeňský Okres: Rokycany Obec: Zbiroh Katastrální území: Jablečno Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 050,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel II 0,85 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, I 1,00 kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka III 0,90 O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) II 0,98 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 377,85 Kč/m Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti vlastníků nemovitostí, pana Matějky Bohuslava a paní Matějkové Boženy Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. poskytnuté objednatelem posudku: - výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, LV 134, katastrální území Jablečno, obec Zbiroh - znalecký posudek č ze dne

4 2. zajištěné znalcem: - fotodokumentace pořízená při prohlídce nemovitosti - kopie snímku katastrální mapy - mapa okolí - skutečnosti zjištěné při prohlídce nemovitosti - informace o nabídkách prodeje obdobných nemovitostí 1.5. Vlastnické a evidenční údaje, práva a závady Vlastnické údaje viz výpis z KN, který je nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku. Předmět ocenění je zatížen nařízením exekuce a zástavním právem exekutorským, viz výpis z KN. Toto právo při exekučním prodeji zaniká, proto není v posudku dále uvažováno. Předmět ocenění je zatížen zástavním právem smluvním k zajištění pohledávky věřitele Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, Praha 5, IČ dle smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne s právními účinky vkladu ke dni Toto právo při exekučním prodeji zaniká, proto není v posudku dále uvažováno. Znalcem nebyla zjištěna žádná jiná práva a vady, jako např. věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva či jiná zatížení Popis metod ocenění Pro ocenění jsou v tomto případě použity dvě metody používané při oceňování nemovitostí, a to metoda stanovení zjištěné hodnoty a metoda porovnávací. Výpočet ceny zjištěné je proveden na základě platného cenového předpisu, tj. zákona č. 151/1997 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 199/2014 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, bez použití koeficientu prodejnosti. Metoda věcné hodnoty vyjadřuje reprodukční cenu věci, sníženou o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena zjištěná porovnávacím způsobem, tj. porovnáním trhu s obdobnými nemovitostmi nejlépe odráží situaci na trhu a bude proto použita jako další metoda. V daném případě, tedy při ocenění rodinného domu, včetně pozemku jsou k dispozici objektivní a aktuální údaje o cenových úrovních obdobných nemovitostí, ze stejné lokality. Je proto možné stanovit cenu právě na základě těchto cenových informací (tzn. metodou porovnání tržních cen). Porovnávací hodnota je cena založená na porovnání oceňované nemovitosti s nemovitostmi obdobnými, jejichž převody se znalostí ceny převodu byly v nedávné době realizovány a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu stavby, tak i hodnotu pozemku. Pro porovnání je vhodné použít minimálně tři realizované ceny obdobných nemovitostí, které byly uskutečněny v časovém horizontu max. dvanácti měsíců, popřípadě též ceny nabídkové přiměřeně redukované s ohledem na cenu stanovenou jako očekávanou ze strany prodávajícího. 4

5 2. NÁLEZ 2.1. Předmět ocenění 1. rodinný dům č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st pozemek parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří 2.2. Poloha a charakteristika předmětu ocenění Předmětem ocenění jsou nemovitosti vyjmenované v bodě 1.1. tohoto znaleckého posudku. Rodinný dům se nachází na území obce Zbiroh, v samostatné části Jablečno, vzdálené od obce severně cca 3,5 km. V místní části Jablečno se nenachází občanská vybavenost, nejbližší je v obci Zbiroh. V místě se nachází autobusová zastávka se dvěma spoji denně do obce Zbiroh. Do obce dvakrát v týdnu jezdí pojízdná prodejna. Poblíž Jablečna se nachází stejnojmenná přehrada se sypanou hrází. Rodinný dům se nachází v centrální zastavěné části na návsi. Okolní území je zastavěno rodinnými domy a zahrady. Obec Zbiroh leží na silnici č. 235 cca 30 kilometrů jihozápadně od Berouna, 3 km od dálnice D5 Praha - Plzeň (exit 41 Cerhovice ve vzdálenosti 6,5 km). Obec Zbiroh je městem se základní standardní infrastrukturou a občanskou vybaveností s dobrou dopravní dostupností. V obci se nachází obecní úřad, Česká pošta, základní škola, základní umělecká škola, mateřská škola, zdravotní středisko, rehabilitační centrum, lékárna, městské muzeum, knihovna, sokolovna, informační centrum Mikroregionu Zbirožsko, dům s pečovatelskou službou atd. V obci jsou zastávky autobusové dopravy Podrobný popis a stav nemovitostí Předmětem ocenění je rodinný dům a související pozemek. Oceňovaná stavba je obdélníkového půdorysného tvaru s jedním nadzemním podlažím a půdou v sedlové střeše se vstupem na jihovýchodní straně. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s obytným prostorem v 1. NP, kde se dále nachází technický prostor, v němž je umístěna dílna s el. bojlerem (samostatný vstup). Podkroví není realizováno jako obytné, v prostoru zastřešení je půda s možností vybudování obytného podkroví. Dům je částečně podsklepen pod obytnou částí, kde se nachází jeden sklepní prostor přístupný po schodech z verandy. Dům pochází cca z roku 1900, stáří domu odhadováno přes 100 let. Nemovitost je napojena ze standardních inženýrských sítí na elektřinu a vodovod. Plyn a veřejná kanalizace chybí. Odkanalizování zajištěno do jímky nacházející se na pozemku v zadní části. Vytápění objektu je řešeno jako ústřední s krbovou vložkou na tuhá paliva, ohřev TÚV el. bojlerem. Jedná se o objekt zděný, základy smíšené bez izolace proti zemní vlhkosti, stropy s rovným podhledem, krov dřevěný vázaný, střešní krytina bobrovka dvouvrstvá, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, schodiště dřevěné, omítka vnější vápenná hladká, okna dvojitá dřevěná. Podrobný popis konstrukcí a vybavení je zřejmý ze samotného ocenění. Objekt nebyl rekonstruován a je v původním stavu pokud jde o konstrukce dlouhodobé životnosti. 5

6 V přízemí domu se nachází obytná část a dílna se samostatným vstupem z verandy. Hlavní vstup vede přímo z verandy do obytné části, která je tvořena zádveřím, obývacím pokojem, ložnicí, jídelnou s kuchyňským koutem, chodbou, spíží, koupelnou a WC. Ze zádveří se vstupuje do jídelní části bytu, kde se nachází krbová vložka, z jídelní části jsou přístupné oba pokoje s okny směřujícími na verandu a dále chodba, ze které je přístupná spíž, koupelna a WC. Kuchyň tvoří s jídelnou jeden prostor ve tvaru písmene L. Po dřevěném schodišti v zádveří je přístupná půda. Podlahy v obytných místnostech dřevěné prkenné a keramická dlažba. Dům je s ohledem na jeho původní stav a prováděnou základní údržbu v dobrém stavebně technickém stavu. K objektu přísluší stavební pozemek a zahrada v přední a zadní části domu. Příslušenství domu tvoří dále studna, kůlna na severovýchodní straně domu, samostatně stojící garáž s přístřeškem, oplocení, zpevněné plochy a trvalé porosty. Vše je zohledněno v ceně obvyklé Aplikace metod ocenění Metoda stanovení zjištěné hodnoty (dle oceňovacího předpisu) Věcná hodnota Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá II 0,00 poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož I 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu I 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - nařízení exekuce I -0,02 6

7 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu I 1,00 záplav Index trhu I T = P 6 * (1 + Σ P i) = 0,980 5 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,00 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,04 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) IV -0,08 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci není III -0,02 dostupná žádná občanská vybavenost v obci 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VII 0,01 s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,00 dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti II 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí I 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů I 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,950 i = 2 Koeficient pp = I T * I P = 0, Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.PP 1,90*4,00*2,75 = 20,90 m 3 1.NP 4,10*15,50*8,05+1,55*2,70*1,30/2 = 514,30 m 3 půda 2,80/2*15,50*8,05 = 174,69 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.PP NP 20,90 m 3 1.NP NP 514,30 m 3 půda NP 174,69 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 709,89 m 3 7

8 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy smíšené P Zdivo zděné tl. 45 cm S Stropy dřevěné S Střecha krov dřevěný, vázaný S Krytina pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky vápenné, štukové S Fasádní omítky vápenné hladké S Vnější obklady chybí C Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody dřevěné S Dveře dřevěné S Okna dřevěná, zdvojená P Podlahy obytných místností prkenný povrch S Podlahy ostatních místností keramická dlažba S Vytápění ústřední topení S Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod bleskosvod S Rozvod vody plast, studená i teplá voda S Zdroj teplé vody bojler S Instalace plynu chybí C Kanalizace žumpa P Vybavení kuchyně elektrický sporák s plotýnkami S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC S Záchod splachovací S Ostatní chybí C 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy P 8, ,46 3,77 2. Zdivo S 21, ,00 21,20 3. Stropy S 7, ,00 7,90 4. Střecha S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 3, ,00 3,40 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,90 7. Vnitřní omítky S 5, ,00 5,80 8. Fasádní omítky S 2, ,00 2,80 9. Vnější obklady C 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 1, ,00 1,00 8

9 12. Dveře S 3, ,00 3, Okna P 5, ,46 2, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 5, ,00 5, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod S 0, ,00 0, Rozvod vody S 3, ,00 3, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu C 0, ,00 0, Kanalizace P 3, ,46 1, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 4, ,00 4, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní C 3, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 86,69 Koeficient vybavení K 4 : 0,8669 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 2 290,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8669 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1150 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 198,70 Plná cena: 709,89 m 3 * 4 198,70 Kč/m 3 = ,14 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 100 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 60 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 160 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 160 = 62,5 % Koeficient opotřebení: (1-62,5 % / 100) * 0,375 Nákladová cena stavby CS N = ,68 Kč Koeficient pp * 0,931 Cena stavby CS = ,26 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,26 Kč 1.2. Příslušenství Garáž Zatřídění pro potřeby ocenění Garáž 15: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná nebo železobetonová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

10 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.NP 5,50*3,80 = 20,90 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 20,90 m 2 2,70 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP 2,70*5,50*3,80 = 56,43 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 56,43 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 56,43 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 6, ,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,10 3. Stropy S 26, ,00 26,20 4. Krov X 0, ,00 0,00 5. Krytina S 5, ,00 5,70 6. Klempířské konstrukce S 2, ,00 2,90 7. Úpravy povrchů S 4, ,00 4,80 8. Dveře S 2, ,00 2,70 9. Okna S 1, ,00 1, Vrata S 6, ,00 6, Podlahy S 7, ,00 7, Elektroinstalace S 6, ,00 6,00 Součet upravených objemových podílů 100,00 Koeficient vybavení K 4 : 1,0000 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 13) [Kč/m 3 ]: = 1 375,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,

11 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 842,13 Plná cena: 56,43 m 3 * 2 842,13 Kč/m 3 = ,40 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 31 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 71 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 31 / 71 = 43,7 % Koeficient opotřebení: (1-43,7 % / 100) * 0,563 Nákladová cena stavby CS N = ,73 Kč Koeficient pp * 0,931 Cena stavby CS = ,39 Kč Garáž - zjištěná cena = ,39 Kč Kůlna Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.NP 8,65*2,90 = 25,09 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 25,09 m 2 3,50 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP 3,50*8,65*2,90 = 87,80 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 87,80 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 87,80 m 3 Popis a hodnocení standardu 11

12 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 8, ,00 8,30 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,90 3. Stropy S 21, ,00 21,20 4. Krov X 0, ,00 0,00 5. Krytina S 11, ,00 11,10 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,60 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,00 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1, Podlahy S 10, ,00 10, Elektroinstalace S 4, ,00 4,00 Součet upravených objemových podílů 100,00 Koeficient vybavení K 4 : 1,0000 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 970,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 004,99 Plná cena: 87,80 m 3 * 2 004,99 Kč/m 3 = ,12 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 115 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 15 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 130 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 115 / 130 = 88,5 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 % Koeficient opotřebení: (1-85 %/ 100) * 0,150 Nákladová cena stavby CS N = ,72 Kč Koeficient pp * 0,931 Cena stavby CS = ,73 Kč Kůlna - zjištěná cena = ,73 Kč Přístřešek Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: typ G přístřešky nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží 12

13 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.NP 2,40*3,50 = 8,40 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 8,40 m 2 2,75 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP 2,75*2,40*3,50 = 23,10 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 23,10 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 23,10 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,00 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempířské práce S 4, ,00 4,20 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 100,00 Koeficient vybavení K 4 : 1,0000 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,

14 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 550,25 Plná cena: 23,10 m 3 * 1 550,25 Kč/m 3 = ,78 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 8 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 60 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 68 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 8 / 68 = 11,8 % Koeficient opotřebení: (1-11,8 % / 100) * 0,882 Nákladová cena stavby CS N = ,11 Kč Koeficient pp * 0,931 Cena stavby CS = ,74 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,74 Kč Studna Zatřídění pro potřeby ocenění Studna 19 Typ studny: vrtaná Hloubka studny: 7,00 m Profil studny: 10 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Ocenění studny Základní cena dle přílohy č. 16: hloubka: 7,00 m * 975,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = 6 825,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2930 Upravená cena studny = ,73 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 8 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 92 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 8 / 100 = 8,0 % Koeficient opotřebení: (1-8,0 % / 100) * 0,920 = ,75Kč Nákladová cena stavby CS N = ,75 Kč Koeficient pp * 0,931 Cena stavby CS = ,31 Kč Studna - zjištěná cena = ,31 Kč 14

15 2. Ocenění pozemků 2.1. pozemky Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití I 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% I 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky I 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + Σ P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,980 Index polohy pozemku I P = 0,950 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,980 * 1,000 * 0,950 = 0,931 6 i = 1 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,85 0, ,78 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a ,00 351, ,62 nádvoří Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,62 Pozemek - zjištěná cena = ,62 Kč Výsledná zjištěná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Jedenmiliontřistasedmtisícosmset Kč 15

16 Stanovení obvyklé ceny (metoda porovnávací) Tato metoda vychází z porovnání oceňované nemovitosti s obdobnými nemovitostmi, resp. z vyhodnocení cen v nedávné době nabízených nemovitostí na trhu realit nebo z vyhodnocení v nedávné době realizovaných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Pro porovnání jsou použity celkem 4 nabídkové ceny realitních kanceláří obdobných nemovitostí, které jsou aktuálně nabízeny k prodeji. Vzhledem k tomu, že se jedná o ceny nabídkové, nikoli realizované, jsou tyto redukovány koeficientem 0,90 (jedná se o přání prodávajícího, cena je stanovena včetně provize realitní kanceláře a současný trh je charakterizován nižší poptávkou). Ceny byly dále upraveny následujícími koeficienty: velikost objektu, provedení a vybavení nemovitosti, celkový stav (stavebně technický stav, stáří, rekonstrukce), pozemek (výměra, využitelnost, venkovní úpravy) a příslušenství. Pozemek a příslušenství nemovitosti jsou zahrnuty v obvyklé ceně a není třeba je oceňovat zvlášť. Popisy porovnávaných nemovitostí: RD č. 1 Prodej Domu Hořovice - Podluhy. Nově rekonstruovaný rodinný dům s obytnou plochou 100m2 a pozemkem 308m2, se nachází na klidném místě v obci Podluhy. Dům prošel rekonstrukci (nová střecha včetně krovů, plastová okna, zateplení + obkopání proti vlhkosti, nové rozvody vody + topení, elektřina v mědi. V současnosti je dům řešen jako 2+1 s koupelnou a samostatnou toaletou. Je možnost jednoduše rozšířit na 3+1 další místností v přízemí, která je nevyužívána a půdní vestavbou cca o 80m2. Dům je celý podsklepený. Napojeno na internet, obecní vodovod i kanalizaci. Topení řešeno centrálním kotlem na tuhá paliva s možností napojení elektro kotle ( napojení již připraveno). RD č. 2 Prodej RD 4+1 o podlahové ploše 110 m 2, zastavěná plocha 293 m 2, celková výměra pozemku 933 m2 v obci Ostrovec - Lhotka, okr. Rokycany. K domu patří hospodářské stavení - stodola, chlévy, stáj pro koně, skladové prostory a garáž. Sklep 30 m 2. V podkroví je půda. Dům napojen na vodovod, vytápění lokální na tuhá paliva a lokální el. Odkanalizování do septiku. Vhodné k trvalému bydlení, rekreaci či jako menší farma. Veškerá občanská vybavenost vzdálená 10 km v obci Zbiroh. RD č. 3 Prodej rodinného domu v Lhotě pod Račem 4+1, ihned obyvatelný. Je to velice prostorný dům s velkou předsíní, z které se vchází na jedné straně do dvou pokojů a na straně druhé do kuchyně a dvou pokojů. Z předsíně je také vchod do koupelny, kde není dokončená rekonstrukce. Koupelna je velice prostorná a je zde místo na vanu i sprchový kout. WC je samostatně. V domu je ještě spíš a malá komora. V chodbě a v kuchyni je položená nová dlažba. Vytápění je kotlem na tuhá paliva a je zde i elektrický kotel. /platí zde nižší sazba na elektřinu/ Ohřev vody je řešen bojlerem. Voda je z obecního vodovodu a odpad je řešen septikem. Dům je z poloviny podsklepen. Je zde i velký půdní prostor, kde je možnost půdní vestavby. U domu je menší zahrádka a dvůr. Pozemek 270 m 2. Celkově je dům v dobrém stavu. Nedaleko zhruba 5km je nájezd na dálnici Praha-Rozvadov. 16

17 RD č. 4 Zrekonstruovaný rodinný dům nedaleko centra v obci Mýto, ulice Pražská. Jedná se o menší nemovitost s pozemkem 235 m2, ležící cca 2 km od nájezdu na dálnici D5 (Praha- Plzeň). Dispozičně se jedná o byt 2+1, s možností dostavby obytného podkroví. Plocha přízemního bytu je cca 70 m2, při realizaci půdní vestavby může být celková plocha až cca 135 m2. Dům je po téměř kompletní rekonstrukci (veškeré rozvody a instalace, nová okna, nové omítky a obklady, nové podlahy a dlažby atd). Vytápění je realizováno krbovými kamny. Dům je napojen na kanalizaci a vodovod, na hranici pozemku je k dispozici plynová přípojka, součástí domu je dílna. Výborná dopravní obslužnost (vlak, autobus, dálnice D5). Obec leží na okraji rozlehlého polesí Brdy, což zajišťuje ideální kontakt s přírodou (houbaření, cyklistika a další možnosti aktivního trávení volného času). Dům je koncipován k trvalému bydlení, ale jeho velikost a dispozice jej umožňují využít též k rekreaci či jako chatu s možností celoročního provozu. Srovnatelné nemovitosti Název: RD č. 1 Lokalita: Podluhy Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 0,95 K4 Provedení a vybavení 0,90 K5 Celkový stav 0,95 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Příslušenství 1,05 Celkový koef. K C 0,77 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: RD č. 2 Lokalita: Lhotka Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 0,90 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,05 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 0,95 K7 Příslušenství 0,97 Celkový koef. K C 0,78 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks 17

18 Název: RD č. 3 Lokalita: Lhota pod Račem Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 0,95 K3 Poloha 0,98 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Příslušenství 1,05 Celkový koef. K C 0,88 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: RD č. 4 Lokalita: Mýto Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 1,05 K3 Poloha 1,05 K4 Provedení a vybavení 0,95 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,03 K7 Příslušenství 1,05 Celkový koef. K C 1,02 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání Minimální jednotková porovnávací cena Průměrná jednotková porovnávací cena Maximální jednotková porovnávací cena Stanovená jednotková cena oceňované nemovité věci Výsledná porovnávací hodnota Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč 2.5. Rekapitulace Cena zjištěná po zaokrouhlení celkem: ,- Kč slovy: Jedenmiliontřistasedmtisícosmsetkorunčeských 18

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 136-9.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.13 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Choťovice, k.ú. Choťovice Adresa nemovité věci: Choťovice 13, 289 05 Vlastník

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 O ceně podílu o velikosti 1/8 rodinného domu v obci Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky č.p.79, vč.příslušenství a pozemku p.č.st.178, zastavěná plocha a nádvoří, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 6/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 19 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Rouchovany, k.ú. Šemíkovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 83/2012 O ceně rodinného domu čp.13 na pozemku p.č. St. 132 + pozemků p.č. St. 132 a p.č. 1441 v obci Kozmice, část obce Rousínov, k.ú. Kozmice u Benešova, okres Benešov. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1849-383/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1849-383/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1849-383/2015 Objednatel: PROKONZULTA, a. s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 537/1, ulice Družstevní, část obce Hranice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 7 jehož součástí je rodinný dům č.p. 36 a pozemky parc.č. 106, parc.č. 1659. Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres

Více