Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1)"

Transkript

1 Základní škola Hýskov okres Beroun 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 02/2013

2 Zřizovatel: Škola: Školní družina : Vyučování: Zaměstnanci školy: Obec Hýskov pětitřídní s pěti ročníky, dvě oddělení v 1.-5.roč. podle ŠVP : ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST 8 pedagogických pracovnic 3 správní-školnice,uklízečka,sekretářka Údaje o zaměstnancích školy: Mgr. Lenka Štětková Jarmila Piskáčková ředitelka školy úvazek: 10 hodin /1,000 vzdělání: PF České Budějovice, NŠ VV praxe: 22 let zástupkyně ředitelky školy třídní učitelka v 1. roč., počet dětí 23 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, 1. st. praxe: 24 let Mgr.Jarmila Kolářová třídní učitelka ve 4.roč.,počet dětí 15 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání :PF UK Praha, 1.st. praxe: 3 Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 5. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/ 1,000 vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni učitelství pro 1. stupeň praxe: 20 let Mgr.Klára Balášová třídní učitelka v 2.roč., počet dětí 19 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání:univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň, specializace tělesná výchova, rok ukončení: červen 2011 praxe: 2 let Mgr. Renata Kučerová třídní učitelka ve 3. roč., počet dětí 19 Úvazek: 22 hodin/1,000. vzdělání: Jihočeská univerzita, PF České Budějovice Učitelství pro 1.stupeň Praxe: 10 let Blanka Zelenková uklízečka úvazek: 0,25 vzdělání: PŠ Cheb praxe: 48 let

3 Edita Rajlichová Ivana Řeřichová Oldřich Chlup Sabina Levová Iva Polánková Alice Hošková vychovatelka úvazek: 17,55 hodin ve ŠD, 8 hod. vyučovala Tv,Vpv,,Hv vzdělání:gymnázium, nást. pedag. škola, spec. pedag. praxe: 20 let vychovatelka vzdělání:gymnázium,nást.-pedag.škola,jednoduché a podvojné účetnictví úvazek: 17,50 hodin ve ŠD, 8 hod. vyučovala Tv,Vpv 2 hod.administrativa praxe: 7 let vychovatel Vzdělání: SPŠ Příbram,UK Praha-DPS vychovatel,ped.volného času Úvazek:0,75 a 0,23 Praxe: 8 let vychovatelka Vzdělání: SPgŠ Beroun Úvazek: 0,57 a 0,36 školnice, uklízečka prac. povinnost: 40 hod. / týdně, 1,000, dělené směny sekretářka vzdělání: SEŠ Beroun úvazek: 0,1 Vyučování začátek: konec: přestávky: Provoz ŠD: v 8 hod. v 11,40 hod. čtvrtá vyučovací hodina ve12,35 hod. pátá vyučovací hodina 10min., po 2. vyuč. hod ti min. přestávka od 11,40 hod. do 16,30 hod. ( Po - ČT) v PÁ do 16,00 hod. Celkový počet žáků na ZŠ k : 97 dětí Počet zapsaných dětí v ŠD k : 60 dětí Zápis do 1. třídy Termín: Náhradní termín Zapsáno: 22 dětí Odklad : 2 děti

4 Žáci 5. ročníku V letošním školním roce ukončilo docházku na ZŠ Hýskov 22 žáků. S vyznamenáním odchází na jiné školy deset žáků. Z celkového počtu 22 žáků přechází 1 žák na Gymnázium Beroun, 1 žákyně na ZŠ Wagnerovo náměstí, 1 žák do školy se sportovním zaměřením do Prahy, 1 žák na ZŠ Jungmannova Beroun a 18 žáků odchází do ZŠ Závodí v Berouně. Žáci 5. ročníku se zúčastnili několika soutěží, ve kterých dosáhli řady úspěchů 7. místo v Pythagoriádě, 2 žáci 7. místo Duatlon, 12. místo dopravní soutěž,žáci postoupili do okresního kola MO a zapojili se do srovnávacích testů Kalibro. Žáci 5.roč. se zúčastnili v počtu 22 celostátních srovnávacích testů v Čj,M, AJ. Jedna žákyně testy plnila z důvodu IVP v jednodušší verzi. Testy proběhly v termínech: ČJ 16.,17., M 21.,22., Aj 23.,24., Dokončení testů,náhradní termíny(nepřítomnost žáka) : Průměrná úspěšnost žáků: Čj 61% M 55% Aj 83% Většina žáků zadané úkoly plnila zodpovědně. Celkové výsledky zcela neodpovídaly schopnostem žáků. Některé byly ovlivněné trémou žáků. Někteří nadprůměrní žáci měli slabší výsledky, oproti slabším žákům, kteří některé úkoly jen tipovali. Přehledné údaje o vzdělávání žáků v jednotlivých třídách k : Ročník počet žáků zameš.hod. průměr prospěch chování celkem chlapci dívky oml. neoml. na 1 žáka V P N VD U

5 Kontrolní orgány: Finanční kontrola OÚ Hýskov Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Finanční úřad pro SK Beroun - z důvodů čerpání dotace EU Peníze školám, proběhne dokončení kontroly v roce Finanční kontrola z obce drobná doporučení Prověrka BOZP - zjištěné nedostatky byly odstraněny k Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov. Doplnit náplň účtové osnovy. ČŠI dne se p.inspektor Jiroš zúčastnil testování žáků 5.roč., testování AJ Školská rada: Pracuje od září Dne proběhly již třetí volby do ŠR. V nově zvolené ŠR pracují: J. Piskáčková, Mgr.I.Kohoutová( za ZŠ), M.Prošková, P.Trochová( vede pokladnu - příspěvky rodičů)( za rodiče), A.Veselý, B. Zelenková (za OÚ) Jednání ŠR: , , Zápisy ze ŠR jsou zveřejněny na webu školy. ŠR projednávala personální změny, schvalovala školní řád,projednala zkrácení ŠD do 16 hod. z důvodu nevytíženosti v této době, schválila příspěvek rodičů do fondu,na podzim 2012 proběhly volby do ŠR.

6 Zájmové kroužky : Na škole od do pracovaly tyto zájmové kroužky: název kroužku vedoucí kroužku Úterý KERAMIKA (2 oddělení) p.jelínková DYSLEKTICKÝ (vybr.žáci ) p. Balášová ANGLIČTINA (1.-2.roč. 1 skupina) p.jimmy Bozeman Čtvrtek VÝTVARNÝ ( ,2 skup.) p.havelková Zároveň probíhala výuka SZUŠ Dr. Tauberové - zpěv, hra na hudební nástroje (kytara, klavír, klávesy, flétna),nauka, sbor Úterý FLÉTNA,KYTARA p. Váško KLÁVESY, NAUKA, SBOR p. Vášková Čtvrtek KLAVÍR p. Balášová ORGANIZACE ŠK. ROKU A AKCE, KTERÉ JSME USKUTEČNILI: Září Slavnostní zahájení nového školního roku 9.9. EVVO školení Kolářová Návštěva čističky 4. a 5.ročník KONTROLA OSSZ období Plavání 2.a 3.ročník Plavání 2.a 3.ročník Třídní schůzky EVVO školení Kolářová Vítání občánků Evropský den jazyků pracovní list připomenutí 3.-5.ročník 28.9.Státní svátek Plavání 2.a 3.ročník Říjen Školení ředitelka školy Školení ředitelka školy Školská rada Plavání 2.a 3.ročník EVVO školení Kolářová Návštěva MŠ v 1.třídě Školení Kohoutová PREVENCE Beroun Vítání občánků Florbal 4,5.roč. oblastní kolo 1.místo Plavání 2.a 3.ročník

7 20.10.Plavání 2.a 3.ročník EVVO školení Kolářová Cvičný nenahlášený poplach 26.a Podzimní prázdniny Státní svátek Den vzniku samost.čs.státu Halloween tématický den v jednotlivých třídách Listopad Hudební pořad celá škola Seminář Plzeň Tělesná výchova Kohoutová, Řeřichová Plavání 2.a 3.ročník EVVO Kolářová Sázení lípy na návsi 3.-5.roč Plavání 2.a 3.ročník Solná jeskyně výlet ŠD 14. a Seminář ŘŠ Krajský úřad Státní svátek LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD VÝZDOBA ŠKOLY Ředitelské volno důvod posílení elektriky 3.,4.,5.ročník Oprava rozvaděče 1.patro a úprava okruhu PC Plavání 2.a 3.ročník Pletení věnců ročník Solná jeskyně výlet ŠD Prosinec Třídní schůzky (konzultace) 4.12.Vánoční trhy vystoupení žáků ZŠ Mikulášská nadílka Ples v ŠD Vánoční besídky v jednotl.třídách Vánoční prázdniny Leden Vánoční prázdniny 6.1.Tříkrálová sbírka-šd 13.1.EVVO - Kolářová 25.1.Kino celá škola Auta Zápis do 1.roč Matematická olympiáda J.Hofmanová 1.místo 5.roč Vysvědčení pololetní Únor Kontrola finanční výbor OÚ 3.2. Pololetní prázdniny-studijní volno 6.2.Kalibro 5.roč. 7.2.Náhradní zápis 15,00 hod Seminář zákoník práce ŘŠ Karneval v ŠD 2.oddělení 17.2.Oslava v ŠD 1.oddělení 18.2.MASOPUST vystoupení žáků ZŠ PREVENTAN CUP turnaj vybíjená 2ZŠ 4.,5.roč postup z 2.místa do

8 okresního kola 23.2.Školská rada Seminář BOZP ŘŠ 27.2.Knihovna 2.třída PREVENTAN CUP turnaj vybíjená Hořovice odhlášeno nemoc soutěžících Sbírka Motol 980,- Kč Březen Školení Kohoutová, Balášová Praha 5.3.Divadlo Honza na červenou celá škola 6.3.Divadlo Praha 1.ročník s MŠ HURVÍNKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 9.3.ŽIVOTODÁRNÁ VODA-školní kolo-výtvarně literární soutěž Pololetní prázdniny studijní volno z toho 2dny náhradní práce 21.3.ZŠ Tmaň soutěž Životodárná voda - spolupráce málotřídních škol- ZŠ Tmaň, ZŠ Nižbor, ZŠ Hýskov, ZŠ Karlštejn Duben Knihovna 2.roč.ŠejvlováI 4.4.Den otevřených dveří Velikonoční prázdniny Hokejbal proti drogám 1.-3.roč.2.místo okresní kolo,m.folkman nejlepší Brankář turnaje Hokejbal proti drogám 4. a 5.roč. 2.místo okresní kolo 20.4.Úklid obce DEN ZEMĚ Mc Donald s Cup V HLINKÁCH turnaj ve fotbale 1.-3.roč Mc Donald s Cup NA MÁCHOVNĚ turnaj ve fotbale 4.-5.roč.1.místo postup do okresního kola Květen Mc Donald s Cup V HOŘOVICÍCH turnaj ve fotbale 4.-5.roč. 1.místo postup do krajského kola 10.5.Mc Donald s Cup VLAŠIM turnaj ve fotbale 4.-5.roč. celkové 5.místo Hokejbal proti drogám 4.a 5.roč. regionální kolo 2.místo 14.5.Zdravověda 4.-5.ročník 15.5.Focení 16.5.Výlet Křivoklát 1.ročník Pojďte s námi do lesa Seminář Aj Kohoutová,Kolářová 17.5.Školení EVVO Chyňava 21.5.Knihovna 2.ročník 22.5.Výlet Křivoklát 3.ročník Zvířata v lese 25.5.Recitační soutěž školní kolo 26.5.Máje vystoupení žáků 3.roč Hokejbal proti drogám 1.-3.roč.6.místo regionální kolo Hokejbal proti drogám 4. a 5.roč. 2.místo regionální kolo postup do celorepublikového kola,m.švestka nejlepší brankář turnaje Beseda Zdravé zuby pí.švestková 30.5.Výlet Křivoklát 4.a 5.roč.Naučnou stezkou Brdatky ke Klíčavě

9 Červen Vybíjená Karlštejn 4. a 5. roč. 3.místo - spolupráce málotřídních škol- ZŠ Tmaň, ZŠ Nižbor, ZŠ Hýskov, ZŠ Karlštejn Návštěva hradu Karlštejn Dětský den 1.-3.ročník Výlet Nižbor - ŠD 4.6.Návštěva knihovny 2.a 3.roč. 5.6.Výlet do ZOO celá škola Hokejbal proti drogám 4. a 5.roč. celorepublikové kolo 5.místo 12.6.Výlet Křivoklát 1.ročník Zvířata v lese Výlet Bezdrev 5.ročník Výlet Křivoklát 3.ročník Od semínka po výrobek třída Hmyz slavnostní rozloučení se žáky 5.roč. v KD Hýskov za přítomnosti starostky OÚ, zástupců OÚ, učitelského sboru, velkého počtu rodičů Škola v přírodě STARÁ ŽIVOHOŠŤ, 1.a 2.roč Vysvědčení Škola celoročně sbírá starý papír. Škola celoročně sbírá použité náplně do tiskáren, cartridge. Škola celoročně sbírá úsporné zářivky. Na podzim sbíráme kaštany, které jsou předávány MS Chyňava. Žádosti o dotace, granty, sponzorské dary EU peníze školám ,- Kč probíhá čerpání z dotace, byly vyčerpány prostředky za vzdělávání, školení,tvorbu DUMů : Vybavení PC učebny 8 PC, ITA tabule Školení Rozvoj přírodních věd 6 pedagogů Seminář poznávání přírody prostřednictvím pokusů 2 pedagogové Prevence soc. patologických jevů dvakrát čtyři bloky 8mi hodinové pro žáky 2. až 5. ročníku Školení PowerPoint začátečníci,pokročilí 6 pedagogů Tvorba DUMů 6 pedagogů Školení MO Word začátečníci 5 pedagogů Pedagogové vytvořili 336 DUMů, z toho 120 digitálních. Všechny DUMy byly ověřené ve výuce. Budou sloužit jako učební materiál pro všechny vyučující. Práce to byla velmi náročná, jelikož většina pedagogů neuměla pracovat v Power Pointu. Po školení a získání informací se nám podařilo vytvořit a splnit DUMy. Zároveň chci připomenout, že díky vystěhování školy neměli vyučující přístup k PC, tvorba DUMů se posunula z větší části na šk.rok Projekt ovoce do škol škola je zapojena do projektu od roku 2013.

10 Z důvodu stěhování školy byl školní rok 2012/2013 zahájen V přípravném týdnu až do probíhalo za pomoci pracovníků OÚ a dobrovolníků přemístění a mytí všech pomůcek a vybavení školy z prostor OÚ a fi Savas, kde vše bylo od uloženo. Poděkování patří všem zaměstnancům školy. Začátek šk.roku byl náročný, jelikož nebyl čas na přípravné práce, třídnické práce apod. Přesto se vše zvládlo a školní rok úspěšně proběhl. Slavnostní otevření školy proběhlo za účasti zástupců OÚ, Fi Jež, zaměstnanců školy, žáků školy a veřejnosti dne Od byla zpřístupněna žákům 5.roč. i nově vybudovaná učebna ve 2.patře. Soutěže,evaluace : Okresní kolo Aj 9.mMísto Lukáš Landa GVH Hořovice Pythagoriáda okresní kolo 7. místo František Jiral Matematická olympiáda Jonášová Kateřina 12. místo Turnaj ve vybíjené PREVENTAN CUP 3. místo- okrskové kolo Hokejbal proti drogám kategorie 1.-3.ročník 2. místo oblastní kolo,2.místo regionální kolo Kladno Hokejbal proti drogám kategorie 4.a 5.ročník 4.místo oblastní kolo Turnaj v kopané MC Donald s cup kategorie 4.a 5.ročník 4. místo okresní kolo I v tomto školním roce 2012/2013 se žáci ročníku ZŠ Hýskov zúčastnili celorepublikové soutěže Klokan, Cvrček, Kalibro. Dopravní soutěž 7. místo Beroun Zdravověda 6. místo Beroun Plavecko-běžecké závody Hořovice 3. místo Soutěž Mladých cyklistů Beroun 6. místo Vv a literární soutěž PO očima dětí 1. místo Spolupráce s MŠ: 2x během šk. roku navštívili budoucí žáci naši školu, sledovali výuku,. zapojili se do činností v 1. roč. společná akce - návštěva divadla rozlučka v MŠ účast ŘŠ a p.uč.kohoutová Spolupráce málotřídních škol ZŠ Hýskov, Nižbor, Karlštejn a Tmaň - listopad Vv soutěž Obnovitelné zdroje energie vyhodnocení soutěže proběhlo na ZŠ Hýskov ZŠ Hýskov, Nižbor, Karlštejn a Tmaň červen vybíjená na ZŠ Karlštejn, žáci ZŠ Hýskov se umístili na 2.místě Odborová organizace škola spadá pod odborovou organizaci na ZŠ Nižbor

11 Charitativní akce: ŠD,ŠKOLA OS Život Dětem Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek Fond Sidus Podpora FN Motol Praha a Olomouc Český den proti rakovině květen Sbírky na podporu boje proti rakovině Červen výsadba stromů na břehu Berounky u MV elektrárny Adopce Březen 2013 adopce zvířátka ze ZOO Praha komba ušatá. Stáž, praxe studentů: Prosinec leden 2013 sl. Prepletaná studentka OA, SPŠ a Jaz. škola Beroun Leden-únor 2013 p. Kalaš student Univerzita Tomáše Bati Zlín Březen 2013 sl. Vohnoutková studentka OA a SPŠ a Jaz.škola Beroun Duben 2013 sl. Balková studentka VOŠ Praha Činnost školní družiny Hodnocení školní družiny za 1. pololetí šk. roku oddělení Školní rok byl zahájen s 30 zapsanými dětmi. Dětem byla představena celoroční hra Cesta do pohádkového města. První měsíc patřil seznamování, určování pravidel a vzájemnému poznávání. V říjnu jsme plnili úkoly z oblasti přírody. Chodili jsme do lesa a vyráběli z přírodnin. Listopad jsme trávili také většinu času venku, protože počasí nám stále přálo. Začali jsme také nacvičovat vystoupení pro rodiče, které se uskutečnilo v kulturním domě v Hýskově s názvem Fandovy vzpomínky. Toto nacvičování znamenalo spoustu dramatické, výtvarné, pracovní, hudební práce. Ale vše se vyplatilo a děti sklidily zasloužený aplaus početného publika. Z dalších akcí jsme si v prosinci dále užily sněhových radovánek a hlavně vánoční besídky s nadílkou. Moje činnost v této družině byla ukončena s počtem 30 dětí. Edita Rajlichová

12 Hodnocení školní družiny za 1. pololetí šk. roku oddělení Školní rok byl zahájen s 30 zapsanými dětmi. Byla představena celoroční hra Cesta do pohádkového města. První měsíc, nazvaný PŘÁTELSTVÍ, patřil seznamování, určování pravidel a vzájemného poznávání. V říjnu děti plnily úkoly z oblasti přírody. Časté návštěvy lesa děti využily k poznávání a sběru přírodnin,které použily k výtvarně pracovním činnostem.nasbírané kaštany děti zanechaly v krmelci v lese pro zvířátka.dále se v říjnu uskutečnila halloweenská akce s názvem MONSTER PÁRTY.Děti si v kostýmech na dané téma zasoutěžily,zatančily a snědly dort, který jedna z maminek upekla. Listopad děti trávily také většinu času venku, protože počasí stále ještě přálo.věnovaly se sportovním činnostem florbal, míčové hry, kopaná. Začaly také nacvičovat vystoupení pro rodiče, které se uskutečnilo v kulturním domě v Hýskově Toto nacvičování znamenalo spoustu dramatické, výtvarné, pracovní, hudební práce. Ale vše se vyplatilo, za hudebně zábavný pořad s názvem FANDOVY VZPOMÍNKY, děti sklidily zasloužený aplaus početného publika. V prosinci si dále užily sněhových radovánek a hlavně vánoční besídky s nadílkou.vychovatelka I.Řeřichová předala k zapsaných dětí novému p.vychovateli. Zapsala Ivana Řeřichová Informace rodičům : -třídní schůzky - informace o dění ve škole, prospěchu a chování žáků ( ), konzultace a po telefonické domluvě individuální schůzka -předávání informací na mobilní telefony rodičů (oznámení termínů schůzek, připomenutí akcí školy, pozdravy ze ŠvP, jiná oznámení). -aktualizované www stránky školy, které jsou v provozu od ledna nástěnky v obci

13 Další vzdělávání pedag. pracovníků: DVVP školní rok Mgr. Lenka Štětková Kondiční studium anglického jazyka s metodikou 125 hodin Kladno- sídlo AJAK Kladno Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech EU a MY hodin Praha,Štrasburk,Brusel Školská legislativa-aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech/novela z.č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících hodin PH-KÚ SK, Praha 5 Microsoft PowerPoint pokročilí hodin ZŠ Hýskov Microsoft PowerPoint začátečníci hodin ZŠ Hýskov Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ-rozvoj přírodních věd hodin ZŠ Hýskov Výjezdní seminář pro ředitele MŠ,ZŠ,ZUŠ a školských zařízení ,Nesuchyně Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce 24. června hodiny Praha a Střední Čechy Kurz jazykově metodologický Cambridge od do Jarmila Piskáčková Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech Evropská unie a my Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ - rozvoj přírodních věd Objevuje se šikana u předškolních dětí a žáků mladšího školního věku? MicrosoftPowerPoint začátečníci Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů MicrosoftPowerPoint pokročilí

14 Mgr. Iveta Kohoutová Mgr. Jarmila Kolářová Školení PO a BOZP (srpen 2012) (ZŠ Hýskov) Učitelská angličtina - úroveň B1 (září 2012 červen 2013) Mgr.Petra Veverková Gymnázium J. Barranda Beroun Zdravé cvičení Abeceda dechová a relaxační cvičení Gymnázium J. Barranda Beroun 4 hodiny Týmová spolupráce při naplňování požadavků průřezového tématu EVVO, konkrétní problémy EVVO, řešení konfliktních situací problémové učení hodiny (20 hod přímé výuky+15 hod e-lerningové podpory) (hotel Astra Srby, Kamenné Žehrovice) Mgr. Eva Burdová Objevuje se šikana u předškolních dětí a žáků mladšího školního věku? Paedr.Zdeněk Martínek ZŠ Tmaň 6 hod Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ-rozvoj přírodních věd ZŠ Hýskov 6 hod Microsoft PowerPoint začátečníci 6 hod ZŠ Hýskov Microsoft PowerPoint pokročilí ZŠ Hýskov 6 hod Školení PO a BOZP srpen 2012 ZŠ Hýskov Jak předcházet chybám při tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP Praha 5 6hod Týmová spolupráce při naplňování požadavků průřezového tématu EVVO, konkrétní problémy EVVO, řešení konfliktních situací problémové učení hod (20 hod přímé výuky+15 hod e-lerningové podpory) (hotel Astra Srby, Kamenné Žehrovice) Mgr. Eva Burdová Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů (Praha 1) 6 hod Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ-rozvoj přírodních věd (ZŠ Hýskov) 6 hod Microsoft PowerPoint pokročilí (ZŠ Hýskov) 6 hod Mgr. Klára Balášová, DiS. Školení PO a BOZP srpen 2012 (ZŠ Hýskov) Dyslexie a dysortografie prakticky (DYS-centrum Praha) 6 hod Jóga pro děti (PH VISK Praha) 6 hod Microsoft PowerPoint začátečníci (ZŠ Hýskov) 6 hod Microsoft PowerPoint pokročilí (ZŠ Hýskov) 6 hod

15 Mgr. Renata Kučerová Zdravé cvičení Abeceda dechová a relaxační cvičení Gymnázium J. Barrana Beroun 4 hod Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ-rozvoj přírodních věd ZŠ Hýskov 6 hod Microsoft PowerPoint začátečníci 6 hod ZŠ Hýskov Microsoft PowerPoint pokročilí 6 hod ZŠ Hýskov Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost 4 hod (PH-VISK Praha) Chlup Oldřich Právní vědomí vychovatelů 6 hod NIDV, pracoviště Praha a Střední Čechy, Praha 1 PO, BOZP, leden 2013, ZŠ Hýskov Sabina Levová PO, BOZP leden 2013 ZŠ Hýskov Ředitelské volno: 3.9. a z důvodů rozsáhlé rekonstrukce budovy 7.1. a přerušení dodávky elektřiny posílení přípojky NN a úprava pojistkové skříně 5.6.,6.6. a mimořádná situace v ČR povodně, špatné výsledky pitné vody, na základě rozhodnutí KHS Beroun, p.jelínková Interiér školy a okolí školy: během školního roku docházelo k drobným opravám výměna plyn.kotle (červenec 2013) Sponzorské dary: 5000,- Kč Rybářství Hluboká 1000,- Kč Marcel Sejpka, Hýskov 5000,- Kč p. Piecyková

16 Vybavení ke zpestření, zdokonalení výuky: Po celý školní rok probíhala výuka v roč. i činnost ŠD podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost. Po rekonstrukci školy se žáci 5.roč. přemístili do 2.patra do nové učebny, která je prostorná, vybavená 8 PC a ITA tabulí. Ve 2.patře je i sociální zázemí a šatní skříň pro žáky 5.roč. Od 1.roč. do 5.roč. probíhala výuka Aj. Cílem v nižších ročnících je seznámit děti s angličtinou,vybudovat pozitivní přístup k učení se Aj, rozšířit si slovní zásobu, porozumět krátkému textu. V hodinách se využívají programy na PC, hodiny zpestřují hry, písničky. Jelikož je škola vybavená třemi interaktivními tabulemi, ve třech učebnách jsou dataprojektory,v každé učebně jsou počítače,výuka je žákům díky tomuto vybavení zpestřována. V hodinách jsou využívány pomůcky: Logiko, mapy, encyklopedie, slovníky, Dipo, sady karet a názvosloví k výuce Prvouky, Flashcards k výuce Aj, číselné osy, zlomky, magnet.tabule, kružítka, pravítka, atd. Učitelé během výuky využívají vlastní vyrobené pomůcky. V současné době řeší škola problém se šatními prostory. Žáci v učebně v přízemí se ŠD využívají úzký prostor k odložení oblečení a přezůvek. Žáci tří ročníků využívají prostory šatny. S rostoucím počtem dětí na škole se objevil problém s uložením převlečení na TV. Vhodné by bylo do šatních prostor vybudovat malé skříňky místo úložného prostoru pro čepice. Zde by si děti odkládaly oblečení na Tv a přezůvky.

17 Údaje jsou k školního roku Školní rok Počet žáků z toho dívek

18 Počet dětí k školního roku počet žáků školní rok Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedag. radě dne Dne byla schválena školskou radou. Dne byla předložena RO Hýskov. V Hýskově Mgr. Lenka Štětková řed.školy

19 Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 Státní rozpočet Položka Příjmy Výdaje Čerpání platy vyčerpáno dohody vyčerpáno odvody na SP nedočerpáno odvody na ZP FKSP přečerpáno ONIV přečerpáno úraz. pojištění učebnice učeb. Pomůcky 129 náhrada za nemoc školení ostatní služby Příspěvek obec Položka Příjmy Výdaje Zůstatek Příspěvek učebnice knihy,uč. Pom spotř. mater mater. z daru vodné plyn elektřina služby nevýr. Povahy opravy,údržba DDHM potraviny 0 poštovné telefony služby peněž.ústavů školy v přírodě cestovné čerpání RF - služby celkem výdaje ostatní příjmy dary - čerpání

20 školné výběr ŠvP sběr úroky poj.plnění+ene.jež RF - čerpání celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 824,- Kč, čili kladný hospodářský výsledek. Na základě rozhodnutí rady obce bude tento zisk takto rozdělen : tvořen rezerní fond Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 ZŠ Hýskov - dodatek Dotace Evropská unie Položka Příjmy Výdaje Zůstatek předpoklad dotace materiál vzdělávání služby mzdy a platy odvody na SP a ZP FKSP 219 CELKEM V roce 2011 vyčerpáno Nevyčerpaná částka vedena na rezervním fondu, vytvořeném pro tuto dotaci. Bude dočerpáno do roku 2014, únor.

21 Průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP v ročníku, ve kterém jste vyučoval/la ve šk.roce 2012/13. Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání. 1.roč.- zvládnutí učiva, osvědčilo se učivo M přechod přes desítku v oboru do 20 2.roč. kladen důraz na rozvoj klíč.kompetencí, dařilo se naplnit k.komunikativní,k.k učení, k.k řešení problémů,zaměřeno bylo i na k.sociální a personální nutný v tomto kolektivu, výsledky vzdělávání - dobré 3.roč. - nezodpovězeno na otázku ŠVP, výsledky jsou výborné u většiny žáků 4.roč. rozvíjeny kompetence k učení vlastní poznámky, sebehodnocení, k.k řešení problému hledání info, kontrola své práce, k.komunikativní slovní zásoby, diskuze, vajádření, k.soc.a person.- práce ve skupině,pomoc druhým, k.občanská VL povědomí o státě,vlasti, lidech, tolerance, k.pracovní VpV výroba, kresba, malba cíle: procvičit slovní druhy, pády, velká násobilka u některých žáků dělá toto učivo problémy 5.roč. Čj vynechat: LV přispívá do inter.časopisu, rozlišuje růz.typy uměl.textů skladba podmět všeobecný, přísudek jmenný změna formulace: ovládá grafický zápis přímé řeči na seznámí se s graf.zápisem doplnit předpony s,z,vz Aj vynechat bud.čas slovesa být, vynechat: provede zápis čísel do 1000 na seznámí se M doplnit aritmetický průměr, nás deset.čísel menších než 10, nás.des.č.100 a 1000,M-G střed. A os.soum,druhy čar,konstr.pravid.šestiúhel. rovnoběžky,obvod mnohoúh. Co se Vám ve vaší třídě dařilo, nedařilo ( výuka, třídní akce, spolupr. s rodiči, řešení problému, apod.) 1.roč. dobrá spolupráce s rodiči, zájem o prospěch dětí, závažnější problémy se nevyskytly, povedla se ŠvP Orlík. 2.roč. dařilo se motivovat žáky ke zlepšení jejich indiv.pokroku, k četbě, rozvoj M gramot., povedly se výlety, ŠvP, kulturní akce, spolupráce s rodiči není dobrá, často často nečtou info, nereagují na ně, obtížnější komunikace s rodiči jedné žákyně 3.roč. třída je motivovaná, dobře se vyučuje, horší chování, spolupráce s rodiči výborná 4.roč. výuka zaujala celoroční soutěž, výborná motivace, akce ukáznění, z výletů mají radost, spolupráce s rodiči vyhovující, obtížnější komunikace s matkou žáka 5.roč. výborné spolupráce s rodiči, rozlučkový výlet, rozlučka 5.roč., úspěšní jednotlivci v M ( MO, Pyth., Klokan), třídní M soutěž ŠD dařilo se zlepšování vzáj.vztahů dětí, spolupráce s rodiči, tvůrčí činnost, zapojení do mimošk.akcí.

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 Základní škola Hýskov, okres Beroun www.zshyskov.cz Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 05 /2014 Základní

Více

Základní škola Hýskov okres Beroun

Základní škola Hýskov okres Beroun Základní škola Hýskov okres Beroun 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j.06/2010 Zřizovatel: Obec Hýskov ŠKOLA

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 V Jindřichově 26. srpna 2014 Zpracovala: Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy V Ý R O Č

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 10 Přehled oborů základního vzdělávání 10 Vzdělávací programy 10

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 10 Přehled oborů základního vzdělávání 10 Vzdělávací programy 10 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí příspěvková organizace Olomoucká 355, 783 65 Hlubočky 3 Zpracovala: Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy Projednáno na pracovní poradě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 23. 09. 2013 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1 Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 2 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání... str. 3 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/2013 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/2013 - Zpráva o hospodaření školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zpracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více