Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1)"

Transkript

1 Základní škola Hýskov okres Beroun 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 02/2013

2 Zřizovatel: Škola: Školní družina : Vyučování: Zaměstnanci školy: Obec Hýskov pětitřídní s pěti ročníky, dvě oddělení v 1.-5.roč. podle ŠVP : ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST 8 pedagogických pracovnic 3 správní-školnice,uklízečka,sekretářka Údaje o zaměstnancích školy: Mgr. Lenka Štětková Jarmila Piskáčková ředitelka školy úvazek: 10 hodin /1,000 vzdělání: PF České Budějovice, NŠ VV praxe: 22 let zástupkyně ředitelky školy třídní učitelka v 1. roč., počet dětí 23 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, 1. st. praxe: 24 let Mgr.Jarmila Kolářová třídní učitelka ve 4.roč.,počet dětí 15 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání :PF UK Praha, 1.st. praxe: 3 Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 5. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/ 1,000 vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni učitelství pro 1. stupeň praxe: 20 let Mgr.Klára Balášová třídní učitelka v 2.roč., počet dětí 19 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání:univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň, specializace tělesná výchova, rok ukončení: červen 2011 praxe: 2 let Mgr. Renata Kučerová třídní učitelka ve 3. roč., počet dětí 19 Úvazek: 22 hodin/1,000. vzdělání: Jihočeská univerzita, PF České Budějovice Učitelství pro 1.stupeň Praxe: 10 let Blanka Zelenková uklízečka úvazek: 0,25 vzdělání: PŠ Cheb praxe: 48 let

3 Edita Rajlichová Ivana Řeřichová Oldřich Chlup Sabina Levová Iva Polánková Alice Hošková vychovatelka úvazek: 17,55 hodin ve ŠD, 8 hod. vyučovala Tv,Vpv,,Hv vzdělání:gymnázium, nást. pedag. škola, spec. pedag. praxe: 20 let vychovatelka vzdělání:gymnázium,nást.-pedag.škola,jednoduché a podvojné účetnictví úvazek: 17,50 hodin ve ŠD, 8 hod. vyučovala Tv,Vpv 2 hod.administrativa praxe: 7 let vychovatel Vzdělání: SPŠ Příbram,UK Praha-DPS vychovatel,ped.volného času Úvazek:0,75 a 0,23 Praxe: 8 let vychovatelka Vzdělání: SPgŠ Beroun Úvazek: 0,57 a 0,36 školnice, uklízečka prac. povinnost: 40 hod. / týdně, 1,000, dělené směny sekretářka vzdělání: SEŠ Beroun úvazek: 0,1 Vyučování začátek: konec: přestávky: Provoz ŠD: v 8 hod. v 11,40 hod. čtvrtá vyučovací hodina ve12,35 hod. pátá vyučovací hodina 10min., po 2. vyuč. hod ti min. přestávka od 11,40 hod. do 16,30 hod. ( Po - ČT) v PÁ do 16,00 hod. Celkový počet žáků na ZŠ k : 97 dětí Počet zapsaných dětí v ŠD k : 60 dětí Zápis do 1. třídy Termín: Náhradní termín Zapsáno: 22 dětí Odklad : 2 děti

4 Žáci 5. ročníku V letošním školním roce ukončilo docházku na ZŠ Hýskov 22 žáků. S vyznamenáním odchází na jiné školy deset žáků. Z celkového počtu 22 žáků přechází 1 žák na Gymnázium Beroun, 1 žákyně na ZŠ Wagnerovo náměstí, 1 žák do školy se sportovním zaměřením do Prahy, 1 žák na ZŠ Jungmannova Beroun a 18 žáků odchází do ZŠ Závodí v Berouně. Žáci 5. ročníku se zúčastnili několika soutěží, ve kterých dosáhli řady úspěchů 7. místo v Pythagoriádě, 2 žáci 7. místo Duatlon, 12. místo dopravní soutěž,žáci postoupili do okresního kola MO a zapojili se do srovnávacích testů Kalibro. Žáci 5.roč. se zúčastnili v počtu 22 celostátních srovnávacích testů v Čj,M, AJ. Jedna žákyně testy plnila z důvodu IVP v jednodušší verzi. Testy proběhly v termínech: ČJ 16.,17., M 21.,22., Aj 23.,24., Dokončení testů,náhradní termíny(nepřítomnost žáka) : Průměrná úspěšnost žáků: Čj 61% M 55% Aj 83% Většina žáků zadané úkoly plnila zodpovědně. Celkové výsledky zcela neodpovídaly schopnostem žáků. Některé byly ovlivněné trémou žáků. Někteří nadprůměrní žáci měli slabší výsledky, oproti slabším žákům, kteří některé úkoly jen tipovali. Přehledné údaje o vzdělávání žáků v jednotlivých třídách k : Ročník počet žáků zameš.hod. průměr prospěch chování celkem chlapci dívky oml. neoml. na 1 žáka V P N VD U

5 Kontrolní orgány: Finanční kontrola OÚ Hýskov Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Finanční úřad pro SK Beroun - z důvodů čerpání dotace EU Peníze školám, proběhne dokončení kontroly v roce Finanční kontrola z obce drobná doporučení Prověrka BOZP - zjištěné nedostatky byly odstraněny k Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov. Doplnit náplň účtové osnovy. ČŠI dne se p.inspektor Jiroš zúčastnil testování žáků 5.roč., testování AJ Školská rada: Pracuje od září Dne proběhly již třetí volby do ŠR. V nově zvolené ŠR pracují: J. Piskáčková, Mgr.I.Kohoutová( za ZŠ), M.Prošková, P.Trochová( vede pokladnu - příspěvky rodičů)( za rodiče), A.Veselý, B. Zelenková (za OÚ) Jednání ŠR: , , Zápisy ze ŠR jsou zveřejněny na webu školy. ŠR projednávala personální změny, schvalovala školní řád,projednala zkrácení ŠD do 16 hod. z důvodu nevytíženosti v této době, schválila příspěvek rodičů do fondu,na podzim 2012 proběhly volby do ŠR.

6 Zájmové kroužky : Na škole od do pracovaly tyto zájmové kroužky: název kroužku vedoucí kroužku Úterý KERAMIKA (2 oddělení) p.jelínková DYSLEKTICKÝ (vybr.žáci ) p. Balášová ANGLIČTINA (1.-2.roč. 1 skupina) p.jimmy Bozeman Čtvrtek VÝTVARNÝ ( ,2 skup.) p.havelková Zároveň probíhala výuka SZUŠ Dr. Tauberové - zpěv, hra na hudební nástroje (kytara, klavír, klávesy, flétna),nauka, sbor Úterý FLÉTNA,KYTARA p. Váško KLÁVESY, NAUKA, SBOR p. Vášková Čtvrtek KLAVÍR p. Balášová ORGANIZACE ŠK. ROKU A AKCE, KTERÉ JSME USKUTEČNILI: Září Slavnostní zahájení nového školního roku 9.9. EVVO školení Kolářová Návštěva čističky 4. a 5.ročník KONTROLA OSSZ období Plavání 2.a 3.ročník Plavání 2.a 3.ročník Třídní schůzky EVVO školení Kolářová Vítání občánků Evropský den jazyků pracovní list připomenutí 3.-5.ročník 28.9.Státní svátek Plavání 2.a 3.ročník Říjen Školení ředitelka školy Školení ředitelka školy Školská rada Plavání 2.a 3.ročník EVVO školení Kolářová Návštěva MŠ v 1.třídě Školení Kohoutová PREVENCE Beroun Vítání občánků Florbal 4,5.roč. oblastní kolo 1.místo Plavání 2.a 3.ročník

7 20.10.Plavání 2.a 3.ročník EVVO školení Kolářová Cvičný nenahlášený poplach 26.a Podzimní prázdniny Státní svátek Den vzniku samost.čs.státu Halloween tématický den v jednotlivých třídách Listopad Hudební pořad celá škola Seminář Plzeň Tělesná výchova Kohoutová, Řeřichová Plavání 2.a 3.ročník EVVO Kolářová Sázení lípy na návsi 3.-5.roč Plavání 2.a 3.ročník Solná jeskyně výlet ŠD 14. a Seminář ŘŠ Krajský úřad Státní svátek LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD VÝZDOBA ŠKOLY Ředitelské volno důvod posílení elektriky 3.,4.,5.ročník Oprava rozvaděče 1.patro a úprava okruhu PC Plavání 2.a 3.ročník Pletení věnců ročník Solná jeskyně výlet ŠD Prosinec Třídní schůzky (konzultace) 4.12.Vánoční trhy vystoupení žáků ZŠ Mikulášská nadílka Ples v ŠD Vánoční besídky v jednotl.třídách Vánoční prázdniny Leden Vánoční prázdniny 6.1.Tříkrálová sbírka-šd 13.1.EVVO - Kolářová 25.1.Kino celá škola Auta Zápis do 1.roč Matematická olympiáda J.Hofmanová 1.místo 5.roč Vysvědčení pololetní Únor Kontrola finanční výbor OÚ 3.2. Pololetní prázdniny-studijní volno 6.2.Kalibro 5.roč. 7.2.Náhradní zápis 15,00 hod Seminář zákoník práce ŘŠ Karneval v ŠD 2.oddělení 17.2.Oslava v ŠD 1.oddělení 18.2.MASOPUST vystoupení žáků ZŠ PREVENTAN CUP turnaj vybíjená 2ZŠ 4.,5.roč postup z 2.místa do

8 okresního kola 23.2.Školská rada Seminář BOZP ŘŠ 27.2.Knihovna 2.třída PREVENTAN CUP turnaj vybíjená Hořovice odhlášeno nemoc soutěžících Sbírka Motol 980,- Kč Březen Školení Kohoutová, Balášová Praha 5.3.Divadlo Honza na červenou celá škola 6.3.Divadlo Praha 1.ročník s MŠ HURVÍNKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 9.3.ŽIVOTODÁRNÁ VODA-školní kolo-výtvarně literární soutěž Pololetní prázdniny studijní volno z toho 2dny náhradní práce 21.3.ZŠ Tmaň soutěž Životodárná voda - spolupráce málotřídních škol- ZŠ Tmaň, ZŠ Nižbor, ZŠ Hýskov, ZŠ Karlštejn Duben Knihovna 2.roč.ŠejvlováI 4.4.Den otevřených dveří Velikonoční prázdniny Hokejbal proti drogám 1.-3.roč.2.místo okresní kolo,m.folkman nejlepší Brankář turnaje Hokejbal proti drogám 4. a 5.roč. 2.místo okresní kolo 20.4.Úklid obce DEN ZEMĚ Mc Donald s Cup V HLINKÁCH turnaj ve fotbale 1.-3.roč Mc Donald s Cup NA MÁCHOVNĚ turnaj ve fotbale 4.-5.roč.1.místo postup do okresního kola Květen Mc Donald s Cup V HOŘOVICÍCH turnaj ve fotbale 4.-5.roč. 1.místo postup do krajského kola 10.5.Mc Donald s Cup VLAŠIM turnaj ve fotbale 4.-5.roč. celkové 5.místo Hokejbal proti drogám 4.a 5.roč. regionální kolo 2.místo 14.5.Zdravověda 4.-5.ročník 15.5.Focení 16.5.Výlet Křivoklát 1.ročník Pojďte s námi do lesa Seminář Aj Kohoutová,Kolářová 17.5.Školení EVVO Chyňava 21.5.Knihovna 2.ročník 22.5.Výlet Křivoklát 3.ročník Zvířata v lese 25.5.Recitační soutěž školní kolo 26.5.Máje vystoupení žáků 3.roč Hokejbal proti drogám 1.-3.roč.6.místo regionální kolo Hokejbal proti drogám 4. a 5.roč. 2.místo regionální kolo postup do celorepublikového kola,m.švestka nejlepší brankář turnaje Beseda Zdravé zuby pí.švestková 30.5.Výlet Křivoklát 4.a 5.roč.Naučnou stezkou Brdatky ke Klíčavě

9 Červen Vybíjená Karlštejn 4. a 5. roč. 3.místo - spolupráce málotřídních škol- ZŠ Tmaň, ZŠ Nižbor, ZŠ Hýskov, ZŠ Karlštejn Návštěva hradu Karlštejn Dětský den 1.-3.ročník Výlet Nižbor - ŠD 4.6.Návštěva knihovny 2.a 3.roč. 5.6.Výlet do ZOO celá škola Hokejbal proti drogám 4. a 5.roč. celorepublikové kolo 5.místo 12.6.Výlet Křivoklát 1.ročník Zvířata v lese Výlet Bezdrev 5.ročník Výlet Křivoklát 3.ročník Od semínka po výrobek třída Hmyz slavnostní rozloučení se žáky 5.roč. v KD Hýskov za přítomnosti starostky OÚ, zástupců OÚ, učitelského sboru, velkého počtu rodičů Škola v přírodě STARÁ ŽIVOHOŠŤ, 1.a 2.roč Vysvědčení Škola celoročně sbírá starý papír. Škola celoročně sbírá použité náplně do tiskáren, cartridge. Škola celoročně sbírá úsporné zářivky. Na podzim sbíráme kaštany, které jsou předávány MS Chyňava. Žádosti o dotace, granty, sponzorské dary EU peníze školám ,- Kč probíhá čerpání z dotace, byly vyčerpány prostředky za vzdělávání, školení,tvorbu DUMů : Vybavení PC učebny 8 PC, ITA tabule Školení Rozvoj přírodních věd 6 pedagogů Seminář poznávání přírody prostřednictvím pokusů 2 pedagogové Prevence soc. patologických jevů dvakrát čtyři bloky 8mi hodinové pro žáky 2. až 5. ročníku Školení PowerPoint začátečníci,pokročilí 6 pedagogů Tvorba DUMů 6 pedagogů Školení MO Word začátečníci 5 pedagogů Pedagogové vytvořili 336 DUMů, z toho 120 digitálních. Všechny DUMy byly ověřené ve výuce. Budou sloužit jako učební materiál pro všechny vyučující. Práce to byla velmi náročná, jelikož většina pedagogů neuměla pracovat v Power Pointu. Po školení a získání informací se nám podařilo vytvořit a splnit DUMy. Zároveň chci připomenout, že díky vystěhování školy neměli vyučující přístup k PC, tvorba DUMů se posunula z větší části na šk.rok Projekt ovoce do škol škola je zapojena do projektu od roku 2013.

10 Z důvodu stěhování školy byl školní rok 2012/2013 zahájen V přípravném týdnu až do probíhalo za pomoci pracovníků OÚ a dobrovolníků přemístění a mytí všech pomůcek a vybavení školy z prostor OÚ a fi Savas, kde vše bylo od uloženo. Poděkování patří všem zaměstnancům školy. Začátek šk.roku byl náročný, jelikož nebyl čas na přípravné práce, třídnické práce apod. Přesto se vše zvládlo a školní rok úspěšně proběhl. Slavnostní otevření školy proběhlo za účasti zástupců OÚ, Fi Jež, zaměstnanců školy, žáků školy a veřejnosti dne Od byla zpřístupněna žákům 5.roč. i nově vybudovaná učebna ve 2.patře. Soutěže,evaluace : Okresní kolo Aj 9.mMísto Lukáš Landa GVH Hořovice Pythagoriáda okresní kolo 7. místo František Jiral Matematická olympiáda Jonášová Kateřina 12. místo Turnaj ve vybíjené PREVENTAN CUP 3. místo- okrskové kolo Hokejbal proti drogám kategorie 1.-3.ročník 2. místo oblastní kolo,2.místo regionální kolo Kladno Hokejbal proti drogám kategorie 4.a 5.ročník 4.místo oblastní kolo Turnaj v kopané MC Donald s cup kategorie 4.a 5.ročník 4. místo okresní kolo I v tomto školním roce 2012/2013 se žáci ročníku ZŠ Hýskov zúčastnili celorepublikové soutěže Klokan, Cvrček, Kalibro. Dopravní soutěž 7. místo Beroun Zdravověda 6. místo Beroun Plavecko-běžecké závody Hořovice 3. místo Soutěž Mladých cyklistů Beroun 6. místo Vv a literární soutěž PO očima dětí 1. místo Spolupráce s MŠ: 2x během šk. roku navštívili budoucí žáci naši školu, sledovali výuku,. zapojili se do činností v 1. roč. společná akce - návštěva divadla rozlučka v MŠ účast ŘŠ a p.uč.kohoutová Spolupráce málotřídních škol ZŠ Hýskov, Nižbor, Karlštejn a Tmaň - listopad Vv soutěž Obnovitelné zdroje energie vyhodnocení soutěže proběhlo na ZŠ Hýskov ZŠ Hýskov, Nižbor, Karlštejn a Tmaň červen vybíjená na ZŠ Karlštejn, žáci ZŠ Hýskov se umístili na 2.místě Odborová organizace škola spadá pod odborovou organizaci na ZŠ Nižbor

11 Charitativní akce: ŠD,ŠKOLA OS Život Dětem Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek Fond Sidus Podpora FN Motol Praha a Olomouc Český den proti rakovině květen Sbírky na podporu boje proti rakovině Červen výsadba stromů na břehu Berounky u MV elektrárny Adopce Březen 2013 adopce zvířátka ze ZOO Praha komba ušatá. Stáž, praxe studentů: Prosinec leden 2013 sl. Prepletaná studentka OA, SPŠ a Jaz. škola Beroun Leden-únor 2013 p. Kalaš student Univerzita Tomáše Bati Zlín Březen 2013 sl. Vohnoutková studentka OA a SPŠ a Jaz.škola Beroun Duben 2013 sl. Balková studentka VOŠ Praha Činnost školní družiny Hodnocení školní družiny za 1. pololetí šk. roku oddělení Školní rok byl zahájen s 30 zapsanými dětmi. Dětem byla představena celoroční hra Cesta do pohádkového města. První měsíc patřil seznamování, určování pravidel a vzájemnému poznávání. V říjnu jsme plnili úkoly z oblasti přírody. Chodili jsme do lesa a vyráběli z přírodnin. Listopad jsme trávili také většinu času venku, protože počasí nám stále přálo. Začali jsme také nacvičovat vystoupení pro rodiče, které se uskutečnilo v kulturním domě v Hýskově s názvem Fandovy vzpomínky. Toto nacvičování znamenalo spoustu dramatické, výtvarné, pracovní, hudební práce. Ale vše se vyplatilo a děti sklidily zasloužený aplaus početného publika. Z dalších akcí jsme si v prosinci dále užily sněhových radovánek a hlavně vánoční besídky s nadílkou. Moje činnost v této družině byla ukončena s počtem 30 dětí. Edita Rajlichová

12 Hodnocení školní družiny za 1. pololetí šk. roku oddělení Školní rok byl zahájen s 30 zapsanými dětmi. Byla představena celoroční hra Cesta do pohádkového města. První měsíc, nazvaný PŘÁTELSTVÍ, patřil seznamování, určování pravidel a vzájemného poznávání. V říjnu děti plnily úkoly z oblasti přírody. Časté návštěvy lesa děti využily k poznávání a sběru přírodnin,které použily k výtvarně pracovním činnostem.nasbírané kaštany děti zanechaly v krmelci v lese pro zvířátka.dále se v říjnu uskutečnila halloweenská akce s názvem MONSTER PÁRTY.Děti si v kostýmech na dané téma zasoutěžily,zatančily a snědly dort, který jedna z maminek upekla. Listopad děti trávily také většinu času venku, protože počasí stále ještě přálo.věnovaly se sportovním činnostem florbal, míčové hry, kopaná. Začaly také nacvičovat vystoupení pro rodiče, které se uskutečnilo v kulturním domě v Hýskově Toto nacvičování znamenalo spoustu dramatické, výtvarné, pracovní, hudební práce. Ale vše se vyplatilo, za hudebně zábavný pořad s názvem FANDOVY VZPOMÍNKY, děti sklidily zasloužený aplaus početného publika. V prosinci si dále užily sněhových radovánek a hlavně vánoční besídky s nadílkou.vychovatelka I.Řeřichová předala k zapsaných dětí novému p.vychovateli. Zapsala Ivana Řeřichová Informace rodičům : -třídní schůzky - informace o dění ve škole, prospěchu a chování žáků ( ), konzultace a po telefonické domluvě individuální schůzka -předávání informací na mobilní telefony rodičů (oznámení termínů schůzek, připomenutí akcí školy, pozdravy ze ŠvP, jiná oznámení). -aktualizované www stránky školy, které jsou v provozu od ledna nástěnky v obci

13 Další vzdělávání pedag. pracovníků: DVVP školní rok Mgr. Lenka Štětková Kondiční studium anglického jazyka s metodikou 125 hodin Kladno- sídlo AJAK Kladno Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech EU a MY hodin Praha,Štrasburk,Brusel Školská legislativa-aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech/novela z.č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících hodin PH-KÚ SK, Praha 5 Microsoft PowerPoint pokročilí hodin ZŠ Hýskov Microsoft PowerPoint začátečníci hodin ZŠ Hýskov Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ-rozvoj přírodních věd hodin ZŠ Hýskov Výjezdní seminář pro ředitele MŠ,ZŠ,ZUŠ a školských zařízení ,Nesuchyně Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce 24. června hodiny Praha a Střední Čechy Kurz jazykově metodologický Cambridge od do Jarmila Piskáčková Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech Evropská unie a my Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ - rozvoj přírodních věd Objevuje se šikana u předškolních dětí a žáků mladšího školního věku? MicrosoftPowerPoint začátečníci Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů MicrosoftPowerPoint pokročilí

14 Mgr. Iveta Kohoutová Mgr. Jarmila Kolářová Školení PO a BOZP (srpen 2012) (ZŠ Hýskov) Učitelská angličtina - úroveň B1 (září 2012 červen 2013) Mgr.Petra Veverková Gymnázium J. Barranda Beroun Zdravé cvičení Abeceda dechová a relaxační cvičení Gymnázium J. Barranda Beroun 4 hodiny Týmová spolupráce při naplňování požadavků průřezového tématu EVVO, konkrétní problémy EVVO, řešení konfliktních situací problémové učení hodiny (20 hod přímé výuky+15 hod e-lerningové podpory) (hotel Astra Srby, Kamenné Žehrovice) Mgr. Eva Burdová Objevuje se šikana u předškolních dětí a žáků mladšího školního věku? Paedr.Zdeněk Martínek ZŠ Tmaň 6 hod Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ-rozvoj přírodních věd ZŠ Hýskov 6 hod Microsoft PowerPoint začátečníci 6 hod ZŠ Hýskov Microsoft PowerPoint pokročilí ZŠ Hýskov 6 hod Školení PO a BOZP srpen 2012 ZŠ Hýskov Jak předcházet chybám při tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP Praha 5 6hod Týmová spolupráce při naplňování požadavků průřezového tématu EVVO, konkrétní problémy EVVO, řešení konfliktních situací problémové učení hod (20 hod přímé výuky+15 hod e-lerningové podpory) (hotel Astra Srby, Kamenné Žehrovice) Mgr. Eva Burdová Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů (Praha 1) 6 hod Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ-rozvoj přírodních věd (ZŠ Hýskov) 6 hod Microsoft PowerPoint pokročilí (ZŠ Hýskov) 6 hod Mgr. Klára Balášová, DiS. Školení PO a BOZP srpen 2012 (ZŠ Hýskov) Dyslexie a dysortografie prakticky (DYS-centrum Praha) 6 hod Jóga pro děti (PH VISK Praha) 6 hod Microsoft PowerPoint začátečníci (ZŠ Hýskov) 6 hod Microsoft PowerPoint pokročilí (ZŠ Hýskov) 6 hod

15 Mgr. Renata Kučerová Zdravé cvičení Abeceda dechová a relaxační cvičení Gymnázium J. Barrana Beroun 4 hod Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ-rozvoj přírodních věd ZŠ Hýskov 6 hod Microsoft PowerPoint začátečníci 6 hod ZŠ Hýskov Microsoft PowerPoint pokročilí 6 hod ZŠ Hýskov Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost 4 hod (PH-VISK Praha) Chlup Oldřich Právní vědomí vychovatelů 6 hod NIDV, pracoviště Praha a Střední Čechy, Praha 1 PO, BOZP, leden 2013, ZŠ Hýskov Sabina Levová PO, BOZP leden 2013 ZŠ Hýskov Ředitelské volno: 3.9. a z důvodů rozsáhlé rekonstrukce budovy 7.1. a přerušení dodávky elektřiny posílení přípojky NN a úprava pojistkové skříně 5.6.,6.6. a mimořádná situace v ČR povodně, špatné výsledky pitné vody, na základě rozhodnutí KHS Beroun, p.jelínková Interiér školy a okolí školy: během školního roku docházelo k drobným opravám výměna plyn.kotle (červenec 2013) Sponzorské dary: 5000,- Kč Rybářství Hluboká 1000,- Kč Marcel Sejpka, Hýskov 5000,- Kč p. Piecyková

16 Vybavení ke zpestření, zdokonalení výuky: Po celý školní rok probíhala výuka v roč. i činnost ŠD podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost. Po rekonstrukci školy se žáci 5.roč. přemístili do 2.patra do nové učebny, která je prostorná, vybavená 8 PC a ITA tabulí. Ve 2.patře je i sociální zázemí a šatní skříň pro žáky 5.roč. Od 1.roč. do 5.roč. probíhala výuka Aj. Cílem v nižších ročnících je seznámit děti s angličtinou,vybudovat pozitivní přístup k učení se Aj, rozšířit si slovní zásobu, porozumět krátkému textu. V hodinách se využívají programy na PC, hodiny zpestřují hry, písničky. Jelikož je škola vybavená třemi interaktivními tabulemi, ve třech učebnách jsou dataprojektory,v každé učebně jsou počítače,výuka je žákům díky tomuto vybavení zpestřována. V hodinách jsou využívány pomůcky: Logiko, mapy, encyklopedie, slovníky, Dipo, sady karet a názvosloví k výuce Prvouky, Flashcards k výuce Aj, číselné osy, zlomky, magnet.tabule, kružítka, pravítka, atd. Učitelé během výuky využívají vlastní vyrobené pomůcky. V současné době řeší škola problém se šatními prostory. Žáci v učebně v přízemí se ŠD využívají úzký prostor k odložení oblečení a přezůvek. Žáci tří ročníků využívají prostory šatny. S rostoucím počtem dětí na škole se objevil problém s uložením převlečení na TV. Vhodné by bylo do šatních prostor vybudovat malé skříňky místo úložného prostoru pro čepice. Zde by si děti odkládaly oblečení na Tv a přezůvky.

17 Údaje jsou k školního roku Školní rok Počet žáků z toho dívek

18 Počet dětí k školního roku počet žáků školní rok Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedag. radě dne Dne byla schválena školskou radou. Dne byla předložena RO Hýskov. V Hýskově Mgr. Lenka Štětková řed.školy

19 Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 Státní rozpočet Položka Příjmy Výdaje Čerpání platy vyčerpáno dohody vyčerpáno odvody na SP nedočerpáno odvody na ZP FKSP přečerpáno ONIV přečerpáno úraz. pojištění učebnice učeb. Pomůcky 129 náhrada za nemoc školení ostatní služby Příspěvek obec Položka Příjmy Výdaje Zůstatek Příspěvek učebnice knihy,uč. Pom spotř. mater mater. z daru vodné plyn elektřina služby nevýr. Povahy opravy,údržba DDHM potraviny 0 poštovné telefony služby peněž.ústavů školy v přírodě cestovné čerpání RF - služby celkem výdaje ostatní příjmy dary - čerpání

20 školné výběr ŠvP sběr úroky poj.plnění+ene.jež RF - čerpání celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 824,- Kč, čili kladný hospodářský výsledek. Na základě rozhodnutí rady obce bude tento zisk takto rozdělen : tvořen rezerní fond Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 ZŠ Hýskov - dodatek Dotace Evropská unie Položka Příjmy Výdaje Zůstatek předpoklad dotace materiál vzdělávání služby mzdy a platy odvody na SP a ZP FKSP 219 CELKEM V roce 2011 vyčerpáno Nevyčerpaná částka vedena na rezervním fondu, vytvořeném pro tuto dotaci. Bude dočerpáno do roku 2014, únor.

21 Průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP v ročníku, ve kterém jste vyučoval/la ve šk.roce 2012/13. Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání. 1.roč.- zvládnutí učiva, osvědčilo se učivo M přechod přes desítku v oboru do 20 2.roč. kladen důraz na rozvoj klíč.kompetencí, dařilo se naplnit k.komunikativní,k.k učení, k.k řešení problémů,zaměřeno bylo i na k.sociální a personální nutný v tomto kolektivu, výsledky vzdělávání - dobré 3.roč. - nezodpovězeno na otázku ŠVP, výsledky jsou výborné u většiny žáků 4.roč. rozvíjeny kompetence k učení vlastní poznámky, sebehodnocení, k.k řešení problému hledání info, kontrola své práce, k.komunikativní slovní zásoby, diskuze, vajádření, k.soc.a person.- práce ve skupině,pomoc druhým, k.občanská VL povědomí o státě,vlasti, lidech, tolerance, k.pracovní VpV výroba, kresba, malba cíle: procvičit slovní druhy, pády, velká násobilka u některých žáků dělá toto učivo problémy 5.roč. Čj vynechat: LV přispívá do inter.časopisu, rozlišuje růz.typy uměl.textů skladba podmět všeobecný, přísudek jmenný změna formulace: ovládá grafický zápis přímé řeči na seznámí se s graf.zápisem doplnit předpony s,z,vz Aj vynechat bud.čas slovesa být, vynechat: provede zápis čísel do 1000 na seznámí se M doplnit aritmetický průměr, nás deset.čísel menších než 10, nás.des.č.100 a 1000,M-G střed. A os.soum,druhy čar,konstr.pravid.šestiúhel. rovnoběžky,obvod mnohoúh. Co se Vám ve vaší třídě dařilo, nedařilo ( výuka, třídní akce, spolupr. s rodiči, řešení problému, apod.) 1.roč. dobrá spolupráce s rodiči, zájem o prospěch dětí, závažnější problémy se nevyskytly, povedla se ŠvP Orlík. 2.roč. dařilo se motivovat žáky ke zlepšení jejich indiv.pokroku, k četbě, rozvoj M gramot., povedly se výlety, ŠvP, kulturní akce, spolupráce s rodiči není dobrá, často často nečtou info, nereagují na ně, obtížnější komunikace s rodiči jedné žákyně 3.roč. třída je motivovaná, dobře se vyučuje, horší chování, spolupráce s rodiči výborná 4.roč. výuka zaujala celoroční soutěž, výborná motivace, akce ukáznění, z výletů mají radost, spolupráce s rodiči vyhovující, obtížnější komunikace s matkou žáka 5.roč. výborné spolupráce s rodiči, rozlučkový výlet, rozlučka 5.roč., úspěšní jednotlivci v M ( MO, Pyth., Klokan), třídní M soutěž ŠD dařilo se zlepšování vzáj.vztahů dětí, spolupráce s rodiči, tvůrčí činnost, zapojení do mimošk.akcí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Hýskov okres Beroun

Základní škola Hýskov okres Beroun Základní škola Hýskov okres Beroun 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j.06/2010 Zřizovatel: Obec Hýskov ŠKOLA

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně Č. j. 16/06

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně Č. j. 16/06 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2006 Č. j. 16/06 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2005/2006 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více