Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hraniční přechody na území Libereckého kraje"

Transkript

1 Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí odboru dopravy KÚLK Mgr. Vladimír Richter člen rady kraje pověřený vedením resortu dopravy Původní zpracování: srpen 2004 Dokument byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne usnesení č. 248/04/ZK. 1. aktualizace: leden 2006 Dokument byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne usnesení č. 47/06/ZK. 2. aktualizace: červen 2007

2 1. Hraniční přechody Hraničním přechodem se rozumí: místo vymezené mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána, určené pro překračování státních hranic České republiky za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou nebo zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; mezinárodní letiště; prostor mezistátního vlaku a paluba lodě mezistátní osobní nebo nákladní lodní přepravy v době, kdy je v tomto prostoru prováděna hraniční kontrola. Seznam hraničních přechodů, které za stanovených podmínek mohou použít k překročení státních hranic státní občané České republiky a cizinci, včetně rozsahu provozu na jednotlivých hraničních přechodech, je uveden v příloze ke sdělení Ministerstva vnitra č. 396/2006 Sb. Hraniční přechody se dělí na: silniční hraniční přechody; přechody malého pohraničního styku; přechody na turistických stezkách protínajících státní hranice; říční hraniční přechody; letištní hraniční přechody; železniční hraniční přechody. 2. Hraniční přechody na území Libereckého kraje Délka státní hranice Libereckého kraje s Polskou republikou je 130 km, se Spolkovou republikou Německo 22,7 km. Rozšíření sítí veřejné dopravy představuje v příhraničních regionech prioritu ve spojitosti s usnadněním mobility obyvatel mezi příhraničními regiony. Jsou také důležité při umožnění rychlé přepravy zboží a nákladů na širší trhy i pro usnadňování přístupu turistů do regionu. V Libereckém kraji je celkem 6 silničních hraničních přechodů, 17 přechodů na turistických stezkách a 2 železniční hraniční přechody. Přechody malého pohraničního styku a říční hraniční přechody se na území Libereckého kraje nenachází. V současné době je evidováno celkem 8 návrhů na zřízení nových hraničních přechodů, převážně na turistických stezkách protínajících státní hranice, a několik návrhů na změnu rozsahu dopravy na stávajících hraničních přechodech. Následující tabulka je přehledem všech stávajících i navrhovaných hraničních přechodů na území Libereckého kraje a poskytuje základní informace ke každému z nich. Seznam je řazen dle abecedního názvu hraničního přechodu. 2/63

3 Tabulka: Abecední přehled stávajících a navrhovaných hraničních přechodů na území Libereckého kraje P.č. Země Druh Specifikace Andělka Lutogniewice 19 Polsko turistický III/0354 Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt 10 Polsko, SRN návrh - turistický MK Černousy/Ves Zawidów 20 Polsko turistický ÚK Česká brána Neu Hartau 7 SRN turistický ÚK Dolní Světlá Jonsdorf 2 SRN turistický MK Dolní Světlá Waltersdorf 1 SRN turistický * III/26839 Frýdlant v Čechách Zawidów 22 Polsko železniční nákladní žel. 037 Habartice Zawidów 23 Polsko silniční * I/13 Harrachov Jakuszyce 32 Polsko silniční I/10 Harrachov Jakuszyce 30 Polsko návrh - železniční - Harrachov Polana Jakuszycka 29 Polsko turistický ÚK Harrachov, Nový Svět Tkacka Góra 31 Polsko návrh - turistický ÚK Heřmanice Bogatynia 15 Polsko návrh - turistický III/3513 Hrádek nad Nisou Hartau 9 SRN turistický * III/27111 Hrádek nad Nisou Kopaczów 13 Polsko návrh - silniční I/35 Hrádek nad Nisou Neu Hartau 8 SRN turistický ÚK Hrádek nad Nisou Porajów 11 Polsko silniční I/35 Hrádek nad Nisou Zittau/Žitava 12 SRN železniční žel. 089 Jindřichovice pod Smrkem Świecie 25 Polsko turistický III/2915 Jizerka Orle 28 Polsko turistický ÚK Krompach Jonsdorf 3 SRN turistický * MK Krompach Oybin/Hain 4 SRN turistický * MK Kunratice Bogatynia 16 Polsko silniční III/03511 Kunratice Bogatynia, haldy 17 Polsko návrh - turistický ÚK Nové Město pod Smrkem Czerniawa Zdrój 26 Polsko silniční * II/291 Oldřichov na Hranicích Kopaczów 14 Polsko návrh - turistický MK Petrovice Lückendorf 5 SRN turistický * II/270 Petrovice (Lví buk) Lückendorf (Forsthaus) 6 SRN turistický ÚK Smědá Witka 21 Polsko návrh - říční řeka Smrk Stóg Izerski 27 Polsko turistický ÚK Srbská Miloszów 24 Polsko silniční III/2918 Višňovská Wigancice Zytawskie 18 Polsko turistický MK Vosecká bouda (Tvarožník) Szrenica 33 Polsko turistický ÚK 3/63

4 Legenda: ve sloupci Druh je údaj o druhu hraničního přechodu (silniční, turistický = přechod na turistické stezce protínající státní hranice, železniční, příp. návrh = návrh na zřízení nového hraničního přechodu); pokud je za tímto údajem uvedena * znamená to, že u stávajícího hraničního přechodu je navrhována změna; ve sloupci P.č. je údaj o pořadovém čísle hraničního přechodu v seznamu všech stávajících i navrhovaných hraničních přechodů na území Libereckého kraje (číslo přiděleno dle umístění hraničního přechodu na mapě směrem od západu k východu); ve sloupci Specifikace je údaj o pozemní komunikaci, která vede z české strany k hraničnímu přechodu (silnice třída/číslo, příp. MK = místní komunikace, ÚK = účelová komunikace), nebo údaj o železniční trati (žel. číslo). Příloha: Mapa hraničních přechodů na území Libereckého kraje 4/63

5 2.1 Česko německé státní hranice Se Spolkovou republikou Německo je na území Libereckého kraje nyní otevřeno celkem 10 hraničních přechodů, z toho: 1 železniční hraniční přechod; 9 přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice. Na přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice se Spolkovou republikou Německo mohou překračovat státní hranice občané České republiky, státní příslušníci Spolkové republiky Německo a státní příslušníci třetích států, kteří nepodléhají vízové povinnosti v České republice ani v žádném z členských států Evropské unie, za podmínek stanovených Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, ze dne Každoročně probíhají jednání na téma Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po začlenění České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody). Na území Libereckého kraje se jedná o možnost rozšíření provozu na některých turistických přechodech na hranici Libereckého kraje a Svobodného státu Sasko v místech, kde v minulosti silniční spojení mezi českým a německým územím již existovalo. Navrhovaná silniční spojení mezi oběma státy jsou vázána na splnění všech podmínek Schengenské dohody (zpočátku dojde ke zrušení celních kontrol mezi ČR a jednotlivými státy EU, poté k úplnému otevření vnitřních hranic - tj. zrušení pasové i celní kontroly mezi ČR a jednotlivými státy EU). Kromě již otevřených hraničních přechodů je evidován návrh na společný česko-polskoněmecký přechod Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt. Následuje přehled údajů o jednotlivých hraničních přechodech na území Libereckého kraje se Spolkovou republikou Německo. Tento přehled je řazen podle pořadového čísla hraničního přechodu v seznamu všech hraničních přechodů na území Libereckého kraje (číslo přiděleno dle umístění hraničního přechodu na mapě směrem od západu k východu). V záhlaví každé tabulky je uvedena informace, v jakém režimu se hraniční přechod nyní nachází. NOVÝ znamená, že se jedná o návrh na zřízení nového hraničního přechodu. ZMĚNA znamená, že hraniční přechod již existuje a je navrhována změna oproti stávajícímu stavu. Pokud zde není nic uvedeno, hraniční přechod je oficiálně otevřen a žádná změna není v současné době navrhována. 5/63

6 Hraniční přechod Dolní Světlá Waltersdorf Pořadové číslo 1 ZMĚNA Dolní Světlá Waltersdorf Spolková republika Německo přechod na turistické stezce Hraniční znak II 1/1-1 Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) Specifikace přístupové pozemní komunikace (SRN) III/26839 MK pro občany ČR, občany SRN a občany třetích států nepodléhajících vízové povinnosti ve státech EU pěší, cyklisté, lyžaři, vozíčkáři :00-22:00 hod.; :00-18:00 hod. Letecký snímek / obrázek / mapový zákres rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily 6/63

7 Pořadové číslo 1 ZMĚNA Dolní Světlá Waltersdorf Tento návrh vyplývá z dokumentu Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody), který byl zpracován Saským státním ministerstvem pro hospodářství a práci, oddělení dopravy a silniční výstavby, referát dopravní politiky a projektové přípravy. Stanovisko obce Mařenice; ze dne Neschvaluje rozšíření provozu pro motorová vozidla. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru dopravy; červen odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu; ze dne odboru územního plánování a stavebního řádu; březen odboru rozvoje kraje; ze dne odboru životního prostředí a zemědělství; ze dne Stanovisko Správy CHKO Lužické hory; ze dne Stanovisko Euroregionu Nisa; ze dne Souhlasí za předpokladu provedení stavebních úprav nová konstrukce vozovky s rozšířením cca 1,5 km. Nemá připomínek. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily, bude nutné tuto skutečnost zapracovat do ÚP VÚC Libereckého kraje. Navrhovaný záměr je v souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje. Nemá námitek. Nesouhlasí s rozšířením provozu pro osobní automobilovou dopravu. Návrh podporuje. Výpis z Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody) leden 2004 Projednáno Radou Libereckého kraje dne (č. usnesení 316/04/RK) Stanovisko Libereckého kraje Priorita 4 Proti otevření silničního spojení existují velmi závažné námitky z hlediska ochrany přírody a krajiny. Jejich realizace prozatím na dobu cca 20 let nepřichází v úvahu. Kraj doporučuje, obec Mařenice nemá zájem. Německá strana zamítá. Proti otevření silničního spojení existují velmi závažné námitky ze strany CHKO Lužické hory a obce Mařenice, přesto Liberecký kraj souhlasí s rozšířením rozsahu dopravy o osobní automobily s časovým horizontem cca 10 let. 7/63

8 Hraniční přechod Dolní Světlá Jonsdorf Pořadové číslo 2 Dolní Světlá Jonsdorf Spolková republika Německo přechod na turistické stezce Hraniční znak I 21/22-22 Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) Specifikace přístupové pozemní komunikace (SRN) MK MK pro občany ČR, občany SRN a občany třetích států nepodléhajících vízové povinnosti ve státech EU pěší, lyžaři :00-22:00 hod.; :00-18:00 hod. Letecký snímek / obrázek / mapový zákres změna není navrhována 8/63

9 Hraniční přechod Krompach Jonsdorf Pořadové číslo 3 ZMĚNA Krompach Jonsdorf Spolková republika Německo přechod na turistické stezce Hraniční znak I Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) MK Specifikace přístupové pozemní komunikace (SRN) K 8651 pro občany ČR, občany SRN a občany třetích států nepodléhajících vízové povinnosti ve státech EU pěší, cyklisté, lyžaři, vozíčkáři :00-22:00 hod.; :00-18:00 hod. Letecký snímek / obrázek / mapový zákres rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily 9/63

10 Pořadové číslo 3 ZMĚNA Krompach Jonsdorf Tento návrh vyplývá z dokumentu Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody), který byl zpracován Saským státním ministerstvem pro hospodářství a práci, oddělení dopravy a silniční výstavby, referát dopravní politiky a projektové přípravy. Stanovisko obce Krompach; ze dne Zcela jednoznačně odmítá otevření hraničního přechodu pro automobilovou dopravu. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru dopravy; červen odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu; ze dne odboru územního plánování a stavebního řádu; březen odboru rozvoje kraje; ze dne odboru životního prostředí a zemědělství; ze dne Stanovisko Správy CHKO Lužické hory; ze dne Stanovisko Euroregionu Nisa; ze dne Souhlasí za předpokladu provedení stavebních úprav zesílení krytu vozovky s rozšířením cca 0,5 km. Nemá připomínek. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily, bude nutné tuto skutečnost zapracovat do ÚP VÚC Libereckého kraje. Navrhovaný záměr je v souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje. Nemá námitek. Souhlasí po začlenění ČR do Schengenské dohody s otevřením hraničního přechodu pro osobní automobily a veřejnou autobusovou dopravu. Návrh podporuje. Výpis z Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody) leden 2004; Projednáno Radou Libereckého kraje dne (č. usnesení 316/04/RK) Priorita 1 Důležitá silniční spojení, která mohou být otevřena v relativně krátké době (cca do roku 2010). Oběma stranami byla vydána v zásadě souhlasná stanoviska. Doporučuje se. Stanovisko Libereckého kraje Proti otevření silničního spojení existují závažné námitky ze strany obce Krompach, přesto Liberecký kraj souhlasí s rozšířením rozsahu dopravy o osobní automobily. 10/63

11 Hraniční přechod Krompach Oybin/Hain Pořadové číslo 4 ZMĚNA Krompach Oybin/Hain Spolková republika Německo přechod na turistické stezce Hraniční znak I Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) MK Specifikace přístupové pozemní komunikace (SRN) K 8641 pro občany všech států pěší, cyklisté, lyžaři :00-22:00 hod.; :00-18:00 hod. Letecký snímek / obrázek / mapový zákres rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily 11/63

12 Pořadové číslo 4 ZMĚNA Krompach Oybin/Hain Tento návrh vyplývá z dokumentu Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody), který byl zpracován Saským státním ministerstvem pro hospodářství a práci, oddělení dopravy a silniční výstavby, referát dopravní politiky a projektové přípravy. Stanovisko obce Krompach; ze dne Zcela jednoznačně odmítá otevření hraničního přechodu pro automobilovou dopravu. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru dopravy; červen odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu; ze dne odboru územního plánování a stavebního řádu; srpen odboru rozvoje kraje; ze dne odboru životního prostředí a zemědělství; ze dne Stanovisko Správy CHKO Lužické hory; ze dne Stanovisko Euroregionu Nisa; ze dne Souhlasí za předpokladu provedení složitých stavebních úprav nová konstrukce vozovky s rozšířením cca 2,0 km. Nemá žádné připomínky. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily, bude nutné tuto skutečnost zapracovat do ÚP VÚC Libereckého kraje. Navrhovaný záměr je v souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje. Změna je navrhovaná v pásmu ochrany vodních zdrojů Krompach a je nutné respektovat omezení daná rozhodnutím vodoprávního úřadu o stanovení pásma ochrany. Nesouhlasí s otevřením hraničního přechodu pro automobilovou a autobusovou dopravu. Návrh podporuje. Výpis z Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody) leden 2004; Projednáno Radou Libereckého kraje dne (č. usnesení 316/04/RK) Stanovisko Libereckého kraje Priorita 3 Otevření silničních spojení v této kategorii je možné pouze za předpokladu náročných stavebních opatření (přeložky silnic, obchvaty obcí). Jejich realizace prozatím na dobu cca 20 let nepřichází v úvahu. Česká strana doporučuje. Omezená podpora německé strany. Proti otevření silničního spojení existují velmi závažné námitky ze strany CHKO Lužické hory a obce Krompach, přesto Liberecký kraj souhlasí s rozšířením rozsahu dopravy o osobní automobily s časovým horizontem cca 10 let. 12/63

13 Hraniční přechod Petrovice Lückendorf Pořadové číslo 5 ZMĚNA Petrovice Lückendorf Spolková republika Německo přechod na turistické stezce Hraniční znak I Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) II/270 Specifikace přístupové pozemní komunikace (SRN) S 132 pro občany všech států pěší, cyklisté, lyžaři, vozíčkáři celoročně 6:00-22:00 hod. Letecký snímek / obrázek / mapový zákres rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily a autobusy pro linkovou dopravu 13/63

14 Pořadové číslo 5 ZMĚNA Petrovice Lückendorf Tento návrh vyplývá z dokumentu Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody), který byl zpracován Saským státním ministerstvem pro hospodářství a práci, oddělení dopravy a silniční výstavby, referát dopravní politiky a projektové přípravy. Dále je dle návrhu na sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách navrženo rozšíření provozní doby - v době od 1. října do 31. března od do hod.. Stanovisko města Jablonné v Podještědí; ze dne Souhlasí se záměrem rozšíření provozu pro motorová vozidla do 3,5 tuny a linkovou autobusovou dopravu. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru dopravy; červen odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu; ze dne odboru územního plánování a stavebního řádu; březen odboru rozvoje kraje; ze dne odboru životního prostředí a zemědělství; ze dne Stanovisko Správy CHKO Lužické hory; ze dne Stanovisko Euroregionu Nisa; ze dne Souhlasí za předpokladu provedení stavebních úprav zesílení krytu vozovky cca 1,5 km a rekonstrukce v bezprostředním hraničním prostoru cca 50 m. Nemá připomínek. Návrh na rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily je v souladu s Konceptem ÚP VÚC Libereckého kraje. Navrhovaný záměr je v souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje. Doporučuje. Nemá námitek. Souhlasí po začlenění ČR do Schengenské dohody s otevřením hraničního přechodu pro osobní automobily a veřejnou autobusovou dopravu. Návrh podporuje. Výpis z Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody) leden 2004; Projednáno Radou Libereckého kraje dne (č. usnesení 316/04/RK) Priorita 1 Důležitá silniční spojení, která mohou být otevřena v relativně krátké době (cca do roku 2010). Oběma stranami byla vydána v zásadě souhlasná stanoviska. Doporučuje se. Stanovisko Libereckého kraje S rozšířením rozsahu dopravy o osobní automobily a autobusy pro linkovou dopravu souhlasí. 14/63

15 Hraniční přechod Petrovice (Lví buk) Lückendorf (Forsthaus) / Ringelshainer Weg Pořadové číslo 6 Petrovice (Lví buk) Lückendorf (Forsthaus) / Ringelshainer Weg Spolková republika Německo přechod na turistické stezce Hraniční znak I 9/7-9/8 Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) ÚK pro občany všech států pěší, cyklisté, lyžaři, vozíčkáři :00-22:00 hod.; :00-18:00 hod. Obrázek / mapový zákres změna není navrhována 15/63

16 Hraniční přechod Česká brána Neu Hartau Pořadové číslo 7 Česká brána Neu Hartau Spolková republika Německo přechod na turistické stezce Hraniční znak I 6/17-7/14 Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) ÚK pro občany všech států pěší, cyklisté, lyžaři, vozíčkáři :00-22:00 hod.; :00-18:00 hod. Obrázek / mapový zákres změna není navrhována 16/63

17 Hraniční přechod Hrádek nad Nisou Neu Hartau Pořadové číslo 8 Hraniční přechody na území Libereckého kraje Hrádek nad Nisou Neu Hartau Spolková republika Německo přechod na turistické stezce Hraniční znak I 5/16-6 Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) ÚK pro občany všech států pěší, cyklisté, lyžaři :00-22:00 hod.; :00-18:00 hod. Obrázek / mapový zákres změna není navrhována 17/63

18 Hraniční přechod Hrádek nad Nisou Hartau Pořadové číslo 9 ZMĚNA Hrádek nad Nisou Hartau Spolková republika Německo přechod na turistické stezce Hraniční znak I 3-4 Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) Specifikace přístupové pozemní komunikace (SRN) III/27111 MK pro občany všech států pěší, cyklisté, vozíčkáři, jezdci na koních celoročně 6:00-22:00 hod. Obrázek / mapový zákres rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily a autobusy pro linkovou dopravu 18/63

19 Pořadové číslo 9 ZMĚNA Hrádek nad Nisou Hartau Tento návrh vyplývá z dokumentu Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody), který byl zpracován Saským státním ministerstvem pro hospodářství a práci, oddělení dopravy a silniční výstavby, referát dopravní politiky a projektové přípravy. Stanovisko města Hrádek nad Nisou; ze dne Deklarace Společné rady svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia (PL) - Hrádek nad Nisou (CZ) - Zittau (D); ze dne Zastupitelstvo města souhlasí s rozšířením provozu na turistickém přechodu pro linkové autobusy. Podporuje rozšíření provozu pro linkovou autobusovou dopravu. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru dopravy; červen odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu; ze dne odboru územního plánování a stavebního řádu; březen odboru rozvoje kraje; ze dne odboru životního prostředí a zemědělství; ze dne Stanovisko Euroregionu Nisa; ze dne Souhlasí za předpokladu provedení stavebních úprav zesílení krytu vozovky cca 2,5 km s rozšířením na 4,5 m. Zásadně nesouhlasí s rozšířením dopravy o osobní automobily mohlo by zde docházet ke kolizím cyklistů s automobily. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily, bude nutné tuto skutečnost zapracovat do ÚP VÚC Libereckého kraje. Nedoporučuje rozšiřovat rozsah dopravy o osobní automobily z důvodu blízkosti již existujícího automobilového hraničního přechodu. Nemá námitek. Návrh podporuje za podmínky rozšíření příjezdní komunikace. Výpis z Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody) leden 2004; Projednáno Radou Libereckého kraje dne (č. usnesení 316/04/RK) Priorita 1 Důležitá silniční spojení, která mohou být otevřena v relativně krátké době (cca do roku 2010). Oběma stranami byla vydána v zásadě souhlasná stanoviska. Doporučuje se. Stanovisko Libereckého kraje S rozšířením rozsahu dopravy o osobní automobily a autobusy pro linkovou dopravu souhlasí. 19/63

20 Hraniční přechod Hrádek nad Nisou Zittau/Žitava Pořadové číslo 12 Hraniční přechody na území Libereckého kraje Hrádek nad Nisou Zittau/Žitava Spolková republika Německo železniční Hraniční znak IV /1 Specifikace železniční tratě (ČR) 089 pro občany všech států železniční nepřetržitá Obrázek / mapový zákres změna není navrhována Provozovatelem trati jsou České dráhy a.s. Nákladní doprava byla na žádost německé strany zrušena, pouze při mimořádnostech je individuálně domluven konkrétní objem nákladních přeprav. 20/63

21 2.2 Česko polské státní hranice S Polskou republikou je na území Libereckého kraje nyní otevřeno celkem 15 hraničních přechodů, z toho: 1 železniční hraniční přechod; 6 silničních hraničních přechodů; 8 přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice. Na přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice s Polskou republikou mohou překračovat státní hranice občané České republiky a státní příslušníci Polské republiky, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Izraele, Japonska, Kanady, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spolkové republiky Německo, Španělska, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie za podmínek stanovených Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, ze dne , v doplněném znění dle schválených diplomatických nót. Již několik let se usiluje o otevření nových hraničních přechodů na území Libereckého kraje s Polskou republikou. Kromě otevřených hraničních přechodů je evidováno celkem 8 návrhů na otevření nových přechodů, z toho: 1 železniční (Harrachov Jakuszyce); 1 silniční (Hrádek nad Nisou Kopaczów); 1 říční (Smědá Witka); 5 turistických (Harrachov, Nový Svět Tkacka Góra; Heřmanice Bogatynia; Kunratice Bogatynia, haldy; Oldřichov na Hranicích Kopaczów a společný česko-polsko-německý Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt). Následuje přehled údajů o jednotlivých hraničních přechodech na území Libereckého kraje s Polskou republikou. Tento přehled je řazen podle pořadového čísla hraničního přechodu v seznamu všech hraničních přechodů na území Libereckého kraje (číslo přiděleno dle umístění hraničního přechodu na mapě směrem od západu k východu). V záhlaví každé tabulky je uvedena informace, v jakém režimu se hraniční přechod nyní nachází. NOVÝ znamená, že se jedná o návrh na zřízení nového hraničního přechodu. ZMĚNA znamená, že hraniční přechod již existuje a je navrhována změna oproti stávajícímu stavu. Pokud zde není nic uvedeno, hraniční přechod je oficiálně otevřen a žádná změna není v současné době navrhována. 21/63

22 Hraniční přechod Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt Hraniční přechody na území Libereckého kraje Pořadové číslo 10 NOVÝ Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt Polská republika + Spolková republika Německo návrh přechod na turistické stezce Hraniční znak IV 146/5 + I 2 Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) Specifikace přístupové pozemní komunikace (Polsko) Specifikace přístupové pozemní komunikace (SRN) MK MK MK pro občany všech států pěší, cyklisté celoročně 6:00-22:00 hod. Obrázek / mapový zákres návrh na zřízení přechodu na turistické stezce Návrh města Hrádek nad Nisou na zřízení přechodu na turistické stezce protínající státní hranice. 22/63

23 Pořadové číslo 10 NOVÝ Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt Stanovisko města Hrádek nad Nisou; ze dne Deklarace Společné rady svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia (PL) - Hrádek nad Nisou (CZ) - Zittau (D); ze dne Zastupitelstvo města schvaluje záměr vybudování turistického hraničního přechodu v bodě Trojzemí na česko-německo-polské hranici. Podporuje otevření nového hraničního přechodu pro pěší a cyklisty. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru dopravy; leden odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ze dne odboru územního plánování a stavebního řádu; ze dne odboru hospodářského a regionálního rozvoje; ze dne odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí; ze dne Stanovisko Euroregionu Nisa; ze dne Stanovisko Libereckého kraje Bez připomínek. Souhlasí. Nemá připomínek. V případě, že dojde ke zřízení hraničního přechodu, bude tato skutečnost zapracována do ÚP VÚC Libereckého kraje. Navrhovaný záměr je v souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje. Bez připomínek. Návrh podporuje. Se zřízením přechodu na turistické stezce protínající státní hranice souhlasí. 23/63

24 Hraniční přechod Hrádek nad Nisou Porajów Pořadové číslo 11 Hrádek nad Nisou Porajów Polská republika silniční Hraniční znak IV 145/ Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) I/35 Specifikace přístupové pozemní komunikace (Polsko) 1026 pro občany všech států pěší, cyklisté, motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti nepřetržitá Letecký snímek / obrázek / mapový zákres změna není navrhována 24/63

25 Hraniční přechod Hrádek nad Nisou Kopaczów Pořadové číslo 13 NOVÝ Hrádek nad Nisou Kopaczów Polská republika návrh silniční Hraniční znak IV 144/10-144/11 Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) I/35 pro občany všech států motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní vozidla nepřetržitá Obrázek / mapový zákres návrh na zřízení hraničního přechodu Návrh na zřízení nového silničního hraničního přechodu do Polské republiky bez omezení rozsahu dopravy. 25/63

26 Pořadové číslo 13 NOVÝ Stanovisko města Hrádek nad Nisou; ze dne Hrádek nad Nisou Kopaczów Souhlasí se zřízením nového hraničního přechodu s rozsahem provozu: motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru dopravy; červenec odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu; ze dne odboru územního plánování a stavebního řádu; srpen odboru rozvoje kraje; ze dne odboru životního prostředí a zemědělství; ze dne Stanovisko Euroregionu Nisa; ze dne Výpis z dokumentu Společné prohlášení o silničním spojení v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou (ČR), Bogatynia (PR) a Žitava (SRN) ; ze dne Závěr ze setkání pracovní skupiny pro dopravu a překračování česko-polské hranice Mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci; Jeseník, Závěr z jednání delegací expertů České republiky a Polské republiky o hraničních přechodech a přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice; Jablonec nad Nisou, Bez připomínek. Nemá žádné připomínky. V případě, že dojde ke zřízení nového hraničního přechodu, bude nutné tuto skutečnost zapracovat do ÚP VÚC Libereckého kraje. Navrhovaný záměr je v souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje. V případě zásahu do vodního toku (hraniční tok Lužická Nisa a Oldřichovský potok) je nutné získat souhlas vodoprávního úřadu. Návrh výrazně podporuje. Strany budou společně usilovat o realizaci silničního spojení mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo v oblasti trojmezí mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Žitava (D) vybudováním nové komunikace, propojující českou silnici R 35 a německou silnici B 178 přes polské státní území tak, aby vzniklo propojení všech tří zemí. Dne byla podepsána smlouva mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o vybudování silničního spojení v Euroregionu Nisa mezi lokalitami Hrádek nad Nisou Bogatynia Zittau. Otázka budoucího hraničního přechodu bude předmětem dalších jednání, které bude iniciovat česká strana. Obě delegace se dohodly, že po nabytí účinnosti Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního propojení mezi městy Hrádek nad Nisou v ČR a Zittau ve SRN přes území Polské republiky česká strana připraví iniciační nótu o zařazení budoucího hraničního přechodu do přílohy č. 2 Dohody. 26/63

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/26 Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno Vídeň (R52)

Informace z kontrolní akce č. 08/26 Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno Vídeň (R52) Informace z kontrolní akce č. 08/26 Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno Vídeň (R52) Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY Česká republika NÁRODNÍ STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO FOND SOUDRŽNOSTI v SEKTORU DOPRAVY (období 2004 06) Praha březen 2004 2 Obsah ÚVOD... 3 1 SOUČASNÁ SITUACE V DOPRAVNÍM SEKTORU... 5 1.1 MAKROEKONOMICKÉ

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

ČESKÁ REPUBLIKA VSTUPUJE DO SCHENGENU

ČESKÁ REPUBLIKA VSTUPUJE DO SCHENGENU ČESKÁ REPUBLIKA VSTUPUJE DO SCHENGENU OBSAH Úvod.................................................... 1 O Schengenu............................................. 2 Příprava České republiky na Schengen.........................

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa Dokument číslo: Strategie/CZ/5 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo:

Více

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11. Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.02547 Objednatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Obsah. 1. Předmluva. 2. Hospodářství. 3. Doprava. 4. Lesy. 5. Voda Čistá Nisa. 6. Cestovní ruch. 7. Cykloturistika. 8. Zdravotnická záchranná sluţba

Obsah. 1. Předmluva. 2. Hospodářství. 3. Doprava. 4. Lesy. 5. Voda Čistá Nisa. 6. Cestovní ruch. 7. Cykloturistika. 8. Zdravotnická záchranná sluţba Obsah 1. Předmluva 2. Hospodářství 3. Doprava 4. Lesy 5. Voda Čistá Nisa 6. Cestovní ruch 7. Cykloturistika 8. Zdravotnická záchranná sluţba 9. Krizové řízení 10. Veřejné zdraví 11. Kultura 12. Sport 13.

Více

Územní plán Úvalno odůvodnění opatření obecné povahy O D Ů V O D N Ě N Í. II. OBSAH odůvodnění územního plánu Úvalno

Územní plán Úvalno odůvodnění opatření obecné povahy O D Ů V O D N Ě N Í. II. OBSAH odůvodnění územního plánu Úvalno O D Ů V O D N Ě N Í II. OBSAH odůvodnění územního plánu Úvalno II.A. TEXTOVÁ ČÁST odůvodnění: II.A.1 Údaje o postupu pořízení územního plánu 2 II.A.2 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 V Liberci dne 26. 5. 2014 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012

právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012 O B S A H 13. Nařízení Libereckého kraje o zrušení přírodní rezervace Sluneční dvůr a jejího ochranného pásma

Více

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 Obsah 1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 3. Likvidace škod vzniklých v důsledku povodní 2013 na dopravní infrastruktuře; místní komunikace a

Více

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 2/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 9 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

Ing. Michael Canov, Starosta města

Ing. Michael Canov, Starosta města Zastupitelstvo města Chrastavy rozhodlo na svém zasedání o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad Nisou ve věci městské policie. Jelikož tutéž smlouvu schválilo i Zastupitelstvo Stráže nad Nisou,

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti Oto

Více

Studie využitelnosti evropského seskupení pro územní spolupráci v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa

Studie využitelnosti evropského seskupení pro územní spolupráci v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa Studie využitelnosti evropského seskupení pro územní spolupráci v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa Cesta k založení ESÚS Dr. Pavel Branda Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Historické souvislosti...4 2 Přípravná

Více

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁKUPY Stupeň - fáze: NÁVRH Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Město Zákupy Borská 5, 471 23 Zákupy ORMI-Úřad územního plánování

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE-LBE spatial planning flood management strategy Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE -LBE Preventivní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více