Český jazyk. Doplň podle diktátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk. Doplň podle diktátu"

Transkript

1 Doplň podle diktátu Český jazyk František Langer Děti a dýka Vesnice _odol_ se probouz_. Dr_be_ s_ u_ odkokrhala a odkdákala své ráno, ze dvora se ohlás_l dob_tek hlubok_m_ tón_, lidi ještě není sl_šet. A_ kdy_ na kostele ra zvonek _končí svou pr_pov_dku, ob v_ se první známky l kého ž_vota. Bled_ kouř začne stoupat nad jedním kom_nem, nad druh_m, třetím, a_ na konec všech padesát nebo šedesát kom_n_ celé vs_ pos_lá sv_j dech k sv_tle modré obloze. Kouř se zvedá nev_soko nad střech_, je ří_k_, takže se brz_ ro_pl_vá v čisté vzdušné báni nad vs_. Nem_že b_t na světě nic m_rnějšího a m_ruplnějšího než toto d_chání j_třních l kých ohnišť. Stojíš nad vs_, v_diš průsv_tné stu_ky a vlajk_ kouře, jsou tak be_ tíh_ a tak nehmotné, že nem_sl_š ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, polé_k_, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře ra ího ob_tního obřadu, kter_m se pokorní l_d í tvorové připomínají nebes_m, a znamení, která podávají jeden druhému a celému sv_tu, že přečkal_ noc a že v m_ru a kl_du se započal jej_ch nov_ den.

2 Text Pozorně si přečti následující text (věty jsou očíslované, aby ses v textu snadněji orientoval): /1/ V jednom mlýně poblíž Kolína strašilo. /2/ Všichni mleči to věděli, a proto každý chvátal, aby byl za dne s mletím hotový. /3/ I sám mlynář si vystavěl opodál sídlo, aby nemusel v noci ve mlýně zůstat. /4/ Jak se přiblížila půlnoc, strhl se vítr okolo mlýna, ve mlejnici to začalo hřmotit a hvízdat. /5/ Mlynář vynaložil na to už mnoho peněz, aby strašidlo zažehnal, protože mu tím mletí ubývalo, ale nic platné. /6/ Až jednou přijde do mlýna krajánek a ptá se, proč nemelou taky v noci. /7/ Všechno mu pověděli a on se usmál a povídá, to že on se sám o to strašidlo pokusí. /8/ Vyžádal si jen dvě svíčky, ořechy a karty a zavřel se do šalandy. /9/ Když se blížila jedenáctá hodina, rozsvítil svíčky a začal hrát sám v karty. 1. Vyber tvrzení, které neodpovídá údajům uvedeným v textu: a) Mlynář si opodál vystavěl sídlo, protože se ve mlýně bál. b) Kvůli strašidlu měl mlynář méně práce. c) Sotva se setmělo, začalo to ve mlýně hřmotit a hvízdat. d) Vyhnat strašidlo se pokusil krajánek. 2. Vypiš z textu větu jednoduchou. 3. Kolik vět má větný celek číslo 9? a) 2 věty b) 3 věty c) 4 věty d) 5 vět 4. Z podtržené části textu vypiš podmět a přísudek.

3 5. Kterým slovem nelze v textu nahradit slovo chvátal ( v 2. větném celku)? a) loudal se b) pospíchal c) snažil se d) spěchal 6. Proč se půlnoci říká půlnoc? 7. Které podstatné jméno je v 6. pádě? a) okolo mlýna b) o strašidlo c) ve mlýně d) s mletím 8. Které podstatné jméno skloňujeme podle vzoru město? a) mletí b) strašidlo c) mlejnice d) ořechy 9. Které z následujících sloves je v čase minulém? a) povídá b) pokusí se c) zavřel se d) přijde

4 10. Z větného celku číslo 5 vypiš všechny spojky. 11. Vypiš z textu libovolnou číslovku: 12. Které podstatné jméno je v 7. větném celku zastoupeno zájmenem mu? 13. Které z následujících slov není ohebné? a) to b) hřmotit c) nic d) okolo 14. Vypiš z textu vlastní jméno: 15. U kterého z následujících slov není správně podtržený kořen? a) ubývalo b) vyžádat c) strašidlo d) vystavěl 16. Které z uvedených slov není příbuzné se slovem krajánek? a) krajíc b) krajina c) krajský d) kraj

5 17. Zdůvodněte, proč se ve slově rozsvítit píše zs: 18. Které slovo obsahuje slabikotvornou souhlásku? a) karty b) strhl c) hřmotit d) krajánek 19. Urči počet slabik ve slově přiblížili: a) 2 slabiky b) 3 slabiky c) 4 slabiky d) 5 slabik 20. K jakému literárnímu žánru byste ukázku zařadili? a) bajka b) pohádka c) báseň d) povídka

6 Matematika Jaké číslo bude v posledním políčku? (schéma si zjednodušeně překresli a jednotlivá políčka doplň) 2. Součet tří lichých čísel, která jdou za sebou, je 99. Která čísla to jsou? 3. Maminka přinesla jablka. Z poloviny upekla závin. Pak přišel domů Karel a snědl polovinu ze zbylých jablek. Po něm přišel Vítek a snědl zase polovinu. Nakonec se vrátil tatínek a i ten si vzal polovinu z jablek, která zbyla, takže malému Ondrovi už zůstalo jen jedno. Kolik jablek maminka původně přinesla? 4. Urči, které číslo chybí v řadě, která je tvořena podle určitého pravidla : 5. Nemocný Milan má užívat prvních 6 tablet po 4 hodinách, další tablety pak po 6 hodinách. Kdy dobere krabičku 20 tablet, jestliže začne v pondělí v 10 hodin?

7 1) Žďárem nad Sázavou protéká řeka a) Poděbradka b) Vltava c) Nudle d) Sázava Test všeobecného přehledu 2) Co znamená výraz evangelium? a) poslední soud b) radostná zvěst c) nanebevzetí d) vzkříšení 3) Kdo je Václav Klaus? a) současný český předseda vlády b) německý kancléř c) současný český prezident d) slovenský prezident 4) S kterým z uvedených států Česká republika sousedí? a) Francie b) Německo c) Rusko d) Švýcarsko

8 5) Památkou zapsanou v seznamu UNESCO ve Žďáru nad Sázavou je a) chrám sv. Prokopa b) morový sloup na náměstí c) kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře d) zámek 6) Nejbližší planetou k Slunci je a) Země b) Merkur c) Venuše d) Jupiter 7) Mezi mořské ryby patří a) sardinka b) štika c) sumec d) lín 8) Jak se jmenuje zvířecí kamarád Macha a Šebestové? a) Rek b) Fík c) Jonatán d) Horáček

9 9) Kdo ilustroval pohádky o Krtečkovi: a) Josef Lada b) Helena Zmatlíková c) Zdeněk Miler d) Radek Pilař 10) Kdo kliká? a) sportovec, když provádí posilovací cvičení b) řemeslník, když montuje kliky c) sekretářka, když mačká tlačítko počítačové myši d) podvodník, když má štěstí 11) Co je fleška? a) přenosné zařízení na ukládání dat b) čerstvá limonáda c) láhev d) kosmetický přípravek 12) Jak se nazývá hlavní město Japonska? a) Peking b) Tokyo c) Dillí d) Nagano

10 13) Kolik kruhů je na olympijské vlajce? a) čtyři b) sedm c) pět d) ani jeden 14) Do kterého sportovního odvětví patří výraz bully? a) do volejbalu b) do ledního hokeje c) do moderního pětiboje d) do krasobruslení 15) Ve kterém městě se uskutečnily poslední letní olympijské hry v roce 2004? a) v Římě b) v Athénách c) v Naganu d) v Praze 16) Posvátná kniha křesťanů se nazývá a) Bible b) Korán c) Evangeliář d) Breviář

11 17) Vánoce od počátku připomínají a) ukřižování Krista b) zmrtvýchvstání Krista c) zvěstování Panně Marii d) narození Krista 18) Mezi léčivé rostliny patří a) hrách b) jetel c) buk d) podběl 19) Který výraz nepatří mezi ostatní? a) román b) báseň c) povídka d) renesance 20) Jak se nazývá nejnižší mužský hlas v operním zpěvu? a) soprán b) bas c) baryton d) alt

12 21) Které z uvedených měst není hlavním městem žádné země? a) Praha b) Lisabon c) Bratislava d) Mnichov 22) Citát Blahoslavení tvůrci pokoje vyslovil a) Buddha b) Mohamed c) Ježíš Kristus d) Hare Kršna 23) Co si představíte pod pojmem baroko? a) umělecký sloh b) prudce odpálený míč v baseballu c) módní účes d) klidná zátoka 24) Ve které části světa žije volně klokan? a) v jižní Africe b) v Austrálii c) na Madagaskaru d) na Sahaře

13 25) Páteř se skládá z tvarovaných kostí, kterým říkáme a) žebra b) články c) kotníky d) obratle 26) Kdo je ministrant? a) zaměstnanec ministerstva b) pomocník u oltáře při bohoslužbě c) nositel nižšího svěcení d) ten, kdo udržuje pořádek v kostele 27) Které z uvedených jmen nepatří slavnému hudebnímu skladateli? a) Mozart b) Koller c) Beethoven d) Janáček 28) Který z uvedených druhů ptáků nedokáže uletět ani metr? a) sojka b) kachna c) tučňák d) rorýs

14 29) Jak se jmenoval první stát, který se rozkládal na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska? a) Velká Morava b) Kyjevská Rus c) Byzantská říše d) Protektorát Čechy a Morava 30) Ve které části Evropy byste hledali Skandinávii? a) na severu b) na východě c) na jihu d) na západě

Český jazyk. Doplňte podle diktátu, včetně interpunkce. Rudolf Křesťan. Jak na huňáče

Český jazyk. Doplňte podle diktátu, včetně interpunkce. Rudolf Křesťan. Jak na huňáče Doplňte podle diktátu, včetně interpunkce. Český jazyk Rudolf Křesťan Jak na huňáče Roky šl_ dál a příští návštěv atranských oblastí měl_ povahu pov_tce tur_stickou. B_lo to v době kdy se stala populární

Více

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu vhodná písmena: II. Komplexní jazykový rozbor

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu vhodná písmena: II. Komplexní jazykový rozbor Český jazyk I. Doplň podle diktátu vhodná písmena: Josef Pohl: Za trnkov_m keřem Do vs_ vedla cesta pestrou krajinou. Louky se střídal_ s ří_kými porosty pln_mi života. V korunách habrů se v_tve chvěl_

Více

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu. II. Komplexní jazykový rozbor. Výlet na hra-

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu. II. Komplexní jazykový rozbor. Výlet na hra- Český jazyk I. Doplň podle diktátu. Výlet na hra- V neděl- jsme se v-dal- na celode-í v-let. Šl- jsme s-lnicí i p-šinami mez- pol-. Před polednem jsme dorazili do vs- pod starob-l-m hradem. Mezi korunam-

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy ČLOVĚK A JEHO SVĚT Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Recenzovali: PaedDr. Blanka Janovská, Mgr. Roman Kroufek Schválilo MŠMT čj. 9885/2008-22

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Tataři na Moravě Ve středověku byli i pro naši zemi velkým nebezpečím Tataři. Jejich útoky představovaly pro všechny obyvatele utrpení. Pověsti vyprávějí i

Více

Mgr. Aleš Dlouhý Mgr. Helena Chmelařová. Nalep. Vystřihni. Najdi v knihách. Nakresli, vybarvi. Udělej za domácí úkol. Najdi, vylušti, rozlušti.

Mgr. Aleš Dlouhý Mgr. Helena Chmelařová. Nalep. Vystřihni. Najdi v knihách. Nakresli, vybarvi. Udělej za domácí úkol. Najdi, vylušti, rozlušti. 4. ROČNÍK NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 4. ROČNÍK ZŠ 4. ROČNÍK NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 4. ROČNÍK ZŠ AUTOŘI: Mgr. Aleš Dlouhý Mgr.

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník Výstupy stanovené RVP sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

Český jazyk. 2. Rozbor textu Text č. 1 Pozorně si text přečtěte. Větné celky jsou pro přehlednost očíslovány.

Český jazyk. 2. Rozbor textu Text č. 1 Pozorně si text přečtěte. Větné celky jsou pro přehlednost očíslovány. 1. Diktát (doplň vynechaná písmena ) Český jazyk Vašek _ Brokem mířil_ k ú_ké p_šině, která vedla _dolím kolem potoka. Náhle se chlapec zaraz_l. U tůňky spatřil vel_kého ptáka, na první pohle_ čápa, jenže

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

Večerníčky. Rumcajs Vochomůrka. Manka Hurvínek Ája Křemílek

Večerníčky. Rumcajs Vochomůrka. Manka Hurvínek Ája Křemílek VY_12_INOVACE_ČJ.3.B.01 ČESKÝ JAZYK 3. ročník Večerníčky pohádkové postavy Mgr. Marie Mašínová Maxipes Fík Štaflík Jeníček Spejbl Rumcajs Vochomůrka http://www.predskolaci.cz/?p=11927 Manka Hurvínek Ája

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A KAŽDÁ OTÁZKA MÁ JEDNU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZAKROUŽKUJTE JI 1) Olympijské hry mají svůj původ a) ve starověkém Řecku b) ve starověkém Římě c) ve středověké Francii d) v USA, kde

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Karin Šulcová LIDÉ KOLEM NÁS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovaly: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková; Eva Pechová Recenzovali: PaedDr.

Více

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 43 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 100 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Český jazyk. I/Doplňte podle diktátu vhodná písmena a interpunkci. II/Komplexní jazykový rozbor. Květiny které neuvadl_

Český jazyk. I/Doplňte podle diktátu vhodná písmena a interpunkci. II/Komplexní jazykový rozbor. Květiny které neuvadl_ Český jazyk I/Doplňte podle diktátu vhodná písmena a interpunkci Květiny které neuvadl_ Jediná květina která nikdy neuvadne je ta kterou utrhl_ oči malířov_. M_lada _uračková měla oči citl_vé a laskavé.

Více

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU 4LETÝCH OBORŮ SŠ ROK 2014

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU 4LETÝCH OBORŮ SŠ ROK 2014 ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU 4LETÝCH OBORŮ SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 38 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více