Číslo: 10 ročník: října 2012 cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 10 ročník: října 2012 cena: 10 Kč Zahájení nové benátecké akce Posezení s burčákem zleva Ing. J. Kadrnka zastupitel města Hustopeče, L. Součková MěÚ Benátky n. J., J. Dibitanzl vedoucí Divadelního spolku Bazilišek, Ing. J. Šimeček město Modra, L. Sadílek místostarosta města Hustopeče, J. Král starosta města Benátky n. J. Na snímku dole prodejní stánek hustopečského Vinařství. Více informací na straně 28. Vítězství z letošního Běhu zámeckým parkem získala ZŠ Pražská poháry převzali Michaela Sejpalová a Filip Roudnický. Více na straně 6 a 27. Město koupilo ultrazvukový přístroj Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR Změna rozpočtu města 51. ročník soutěže Benátky filmových amatérů Sport

2 Zprávy Z Benátecké radnice Rekonstrukce komunikace v ulici Soumarova pokračující práce na opravě a čištění uličních vpustí Benátecká Poliklinika má ultrazvukový přístroj Ve středu dne 12. září 2012 se v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi uskutečnilo předání barevného ultrazvukového přístroje LOGIO CS Premium včetně příslušenství a softwarových programů, který zakoupilo Město Benátky nad Jizerou pro pracoviště Klaudiánova nemocnice Poliklinika Benátky nad Jizerou. Předávání se zúčastnil MUDr, Luděk Kramář, MBA ředitel nemocnice, MUDr. Richard Pabišta primář urologického oddělení, MUDr. Pavel Rybáček primář radiodiagnostického oddělení a další tři lékaři Klaudiánovy nemocnice. Za Město Benátky nad Jizerou to byl Jaroslav Král starosta města a MUDr. Igor Karen, kteří byli členy výběrové komise. Cena přístroje, byl zakoupen u firmy Electric Medical Service s.r.o., je cca Kč. Používání přístroje lékaři Klaudiánovy nemocnice v Benátkách nad Jizerou bude zahájeno od 1. října Občané nebudou již muset dojíždět na sono do Mladé Boleslavi. S přesným provozním řádem budou občané seznámeni na oficiálních webových stránkách města, na úřední desce i v samotné Poliklinice. Zakoupení ultrazvukového přístroje je příspěvkem města pro zlepšení zdravotní péče o občany města Benátky nad Jizerou i občany z obcí ze spádové oblasti. Rekonstrukce ulice Miroslava Soumara Zhotovitel: STRABAG a.s. Investor: Středočeský kraj Během měsíce září pokračovaly práce na přeložkách kabelů jak na komunikaci, tak i v okolí mostu do Obodře. Zhotovitel ve spolupráci se společností VaK MB a.s. prováděl prohlídku a zároveň opravu stávajících dešťových vpustí. Na základě požadavků ze strany města byla zhotovena základní podkladní vrstva tak, aby se zde zlepšili podmínky pro majitelé nemovitostí v této ulici. Protipovodňová ochrana města Benátky nad Jizerou Projekt financovaný Ministerstvem zemědělství, jehož investorem je Povodí Labe s.p., pokračoval i v měsíci září. Vzhledem k tomu, že v dosavadním průběhu stavby sediment těžený ze dna Jizery nemohl být za účelem odvodnění přechodně uskladňován v areálu Carborundum Electrite (firma Carborundum Electrite nepřistoupila k uzavření dohody s Městem Benátky nad Jizerou) a následně, zbavený vody, teprve dopravován na stavební objekt, docházelo k znečišťování komunikací Pražská, Na Burse a Tovární. Město zajistilo jejich čištění v Benátkách nad Jizerou II a omlouvá se tímto všem občanům, jejichž pohyb v dané části města byl v době převážení jizerního sedimentu nepříznivě ovlivněn. Husovo náměstí čp. 39 výměna střešního pláště Práce na opravě střechy pokračovaly i tento měsíc. Majitelé antén pro příjem mobilního signálu byli vyzváni k přemístění zařízení na dokončenou část střechy a poté se začala vyměňovat střešní krytina na střední části střechy včetně provedení tepelné a vodotěsné izolace. Bylo zjištěno, že při minulé opravě byly některé odvětrávací komínky ubourány a ukončeny pod krytinou, čímž docházelo k vlhnutí střešního prostoru a hnití dřevěné konstrukce krovu. Tyto napadené části jsou nyní vyměněny za nové a prostor bude odvětráván. Rekonstrukce MŠ Růženka Zhotovitel: ZETA Benátky s.r.o.. V průběhu měsíce září bylo provedeno zateplení a zároveň natažení nové fasády na západní a severní straně budovy. V rámci rekonstrukce došlo k úpravě přístupových schodišť na severní a východní straně budovy včetně úpravy povrchu schodiště a rekonstrukce zábradlí. V posledním týdnu měsíce došlo k drobným úpravám nátěrů a k úklidu kolem celé budovy. Celkové náklady na rekonstrukci činí Kč. Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou Zhotovitel: STRABAG a.s. Technický dozor investora: Realstav MB s.r.o. V předposledním týdnu měsíce září byla zhotovitelem upravena asfaltovým recyklátem stezka kolem Jizery začínající v ulici Cukrovarská a končící před vstupem na železniční most. Tato provizorní komunikace umožní pohyb obyvatelům městské části Obodř do města, po dobu rekonstrukce ulice M. Soumara. Povrch zde zhotovila firma STRABAG ve vlastní režii na základě požadavku města Benátky Po přemístění antén pro příjem mobilního signálu práce na opravě střechy Záložny (Husovo náměstí čp. 39) pokračují nad Jizerou. V průběhu měsíce října dojde k položení chráničky a kabelů pro nové veřejné osvětlení. Stezka z ulice Cukrovarská až k bývalému železničnímu mostu byla dočasně zpevněna asfaltovým recyklátem Rekonstrukce plochy u zámku a domu čp. 172 na Plajchu V polovině měsíce září bylo předáno staveniště firmě SYNER s.r.o. Liberec a ihned byly zahájeny práce. Nejprve byly odstraněny povolené dřeviny, které překážely stavbě. Staveniště bylo oploceno a specielně bylo ještě zvlášť oploceno ochranné pásmo chráněného jinanu dvoulaločného, aby v průběhu stavby nebyl poškozen. Poté bylo zahájeno vyklízení objektu a odstraňování střešní krytiny a poškozených částí krovu. Celkové náklady na rekonstrukci jsou Kč, město dostalo na akci dotaci od ministerstva financí ve výši Kč. Restaurování andílků Po třech měsících je dokončeno restaurování originálů tří sošek andílků, které byly původně umístěny na podstavci sochy Kojící Panny Restaurované originály tří sošek andílků budou uloženy v lapidáriu Zpravodaj Benátecka 2

3 Zprávy Z Benátecké radnice Rekonstrukce plochy u zámku a domu čp. 172 na Plajchu v polovině měsíce září bylo předáno staveniště firmě SYNER s.r.o. Liberec a ihned byly zahájeny práce. Marie v zámeckém parku. Originál sochy se nachází v lapidáriu a tam budou umístěny i sošky andílků. Původně byly andílci čtyři, ale čtvrtý andílek se nedochoval. Tyto tři sošky byly nalezeny v dezolátním stavu po smrti restaurátora Vitvara v jeho ateliéru. Ten sochu Panny Marie restauroval v 60. letech minulého století. Nynější restaurování provedl jeho syn Josef Vitvar. Oprava zvonů Po opravě hodin na věži kostela Narození Panny Marie byla zahájena oprava dvou zvonů z téže věže. Oba zvony jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek. Větší z obou zvonů z roku 1477 od mistra Egidia z Prahy váží asi 1700 kg. Podle vyjádření Národního památkového ústavu bude zvon vrácen na ruční pohon. U menšího zvonu od mistra Stanislava, který pochází z roku 1550, bude opraven elektrický pohon a bude možné jej využívat k pravidelnému vyzvánění. Úprava pochozích ploch na hřbitově v Nových Benátkách Zhotovitel: firma Jiří Toman V průběhu měsíce října dojde k úpravě hlavní cesty včetně plochy kolem kaple. Dojde k odebrání stávající zeminy, místo které budou položeny nové podkladní vrstvy ze štěrkodrťi, na které bude osazena nová protiskluzová zámková dlažba. Celý chodník bude lemovat sadový obrubník. Stejný postup bude zvolen i na ploše před kaplí. Ukončení prací je plánováno ve třetím týdnu měsíce října a celkové náklady jsou Kč. Opravy autobusových zastávek V měsíci srpnu a září byly provedeny opravy autobusových zastávek v celém městě a městských částech Benátek nad Jizerou. Zděné 3 8. října 2012 zastávky dostaly nový kabát, byly opraveny shnilé plechové střechy, kovové zastávky byly umyty a opatřeny novým nátěrem. V ulici Dražická budou ještě demontovány 2 staré autobusové zastávky a budou zabudovány nové, které byly původně umístěny v průmyslové zóně a kde byly nepotřebné. Zhotovitelé oprav: Technické služby města Benátky n. J. firma Miroslav Hofmann, Klempířství Dražice firma František Libich, Lakýrnictví Celkové výdaje: cca 100 tisíc Kč Vodovod ulice Pod Brdy Zhotovitel: GEMA MB s.r.o. Náklady: Kč Investor: Město Benátky nad Jizerou Termín realizace: 10/2012-1/2013 V průběhu měsíce října budou zahájeny práce na vybudování nového vodovodního řadu a jednotlivých domovních přípojek. Pro zimní měsíce bude provedeno zpevnění povrchu a práce na rekonstrukci povrchů budou zahájeny v příštím roce. Výběr informací ze zasedaní Zastupitelstva města dne 6. září 2012 Ze zprávy starosty R e k o n s t r u k c e u l i c e S o u m a r o v a v rámci rekonstrukce této ulice byla vydána čtyři stavební povolení a to stavební povolení na výměnu vodovodního řadu, stavební povolení na dokompletování kanalizace u pěti domů, stavební povolení na rekonstrukci mostku a stavební povolení na samotnou rekonstrukci komunikace a veřejného osvětlení. V současné době je dokončena výměna vodovodního řadu a dostavba kanalizace. Firmou Strabag a.s., která je zhotovitelem rekonstrukce, byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci povrchu. Investorem celé akce je Středočeský kraj. Předpokládané ukončení této akce je do Objízdná trasa byla stanovena přes obce Sedlec a Zdětín. Jiné objízdné trasy, např. po polních cestách, nejsou technicky možné. Město se snaží vytvořit přístupovou cestu do Benátek nad Jizerou II přes bývalý železniční most kolem areálu společnosti Korund. Tato cesta bude zpevněna a osvětlena, aby byl zajištěn bezpečný pohyb pěších i cyklistů. Úprava pochozích ploch na hřbitově v Nových Benátkách - v poslední týdnu měsíce září byla zahájena úprava hlavní cesty a ploch kolem kaple Probíhají p ř í p r a v n é p r á c e pro zahájení akce Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy. Zhotovitelem je na základě výběrového řízení firma Strabag, a.s. Praha. V souvislosti s uvedenou akcí proběhlo také výběrové řízení na zhotovitele výstavby vodovodu v ulici Pod Brdy. Zhotovitelem je firma GEMA MB s.r.o., která v tomto výběrovém řízení zvítězila. Rekonstrukce u l i c e M l a d s k á připravená projektová dokumentace na rekonstrukci této ulice bude muset být na základě nesouhlasu p. Límana s prodejem svých pozemků do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou přepracována P r o t i p o v o d ň o v á o p a t ř e n í tento projekt je realizován Ministerstvem zemědělství prostřednictvím společnosti Povodí Labe, s.p. V rámci tohoto projektu jsou budovány protipovodňové hráze, došlo k vybagrování koryta řeky Jizery a taktéž je plánována výstavba montované protipovodňové zdi. C i t y p a r k projektová dokumentace k výstavbě City parku je dokončena. Na tento projekt již bylo vydáno stavební povolení, ale prozatím se nepodařilo získat dotaci. M ě s t o z í s k a l o d o t a c i na vybudování varovného protipovodňového systému. Na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení. N a z á k l a d ě s t í ž n o s t i některých občanů z ulice Pod Remízkem na padající kamení z přilehlé skalní stěny k jejich domům, byla vypracována projektová dokumentace na zajištění tohoto skalního masivu a v nejbližší době bude podána žádost o dotaci na tuto akci. Ze zprávy místostarosty Ú z e m n í p l á n proběhlo veřejné projednání konceptu Územního plánu, na kterém byli účastníci vyzváni k připomínkám. Vznesené připomínky byly shromážděny a v současné době probíhá jejich vyhodnocování. Jakmile budou všechny připomínky vyhodnoceny a zakomponovány do konceptu ÚP, bude připravena zpráva, která bude předložena Zastupitelstvu města k projednání a případnému schválení. P r o p a g a c e m ě s t a v současné době byly ve spolupráci se studiem Winter zahájeny práce na výrobě stolních kalendářů s fotografiemi města. V rámci propagace města bude taktéž rozšířena tzv. B e n á t e c k á k n i h o v n i č- k a o publikaci statí pana učitele Jiřího Antoše (články o Benátkách). Na jejím vydání se stále pracuje. Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: MěÚ, Lenka Hýblová

4 Zprávy Z Benátecké radnice Také v tomto roce je město zapojeno do Programu regenerace městských památkových zón. V rámci tohoto programu budou probíhat práce na restaurování kamenných gotických prvků uvnitř kostela Narození Panny Marie. Byla podepsána smlouva s firmou L. Hainz spol. s r. o. na opravu zvonů v tomto kostele. Ze zprávy tajemníka MěÚ Opětovně byla vypsána veřejná nabídka na prodej pozemku č. 884/1 o výměre 45 m 2 v ulici Podolecká. Zájemci mohou své nabídky podávat do Ve výběrovém řízení na obsazení dočasně uvolněné pracovní místo kulturní referent a sekretářka byla z 26 zájemců vybrána paní Dana Drábková. v ýběr z usnesení Zastupitelstvo města s c h v a l u j e bezúplatný převod 1/5 budovy č.p. 39 na Husově nám. na pozemku p.č. st. 85/1 a 1/5 pozemku p.č. st. 85/1 v obci Benátky nad Jizerou a k.ú. Nové Benátky z důvodu veřejného zájmu a dále z důvodu hospodárnějšího naložení s věcí, do vlastnictví města Benátky nad Jizerou Město Benátky nad Jizerou se zavazuje, pro naplnění důvodů bezúplatného převodu ve veřejném zájmu, vlastnit a užívat převedené nemovitosti po dobu nejméně 10 let, počítáno ode dne nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí na základě této smlouvy, pro činnost Základní umělecké školy v Benátkách nad Jizerou, Základní školy Benátky nad Jizerou a Kulturně vzdělávacího centra pro společenské, kulturní a vzdělávací akce. Město Benátky nad Jizerou se dále zavazuje po stejnou dobu 10 let touto smlouvou převedené nemovitosti nepoužívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani je za tímto účelem nepronajímat, a ani je nebo jejich část nepřevést na třetí osobu. Občané píší na radnici poděkování ( ) Dobrý den, vážení, chci Vám poděkovat za krásnou, novou, bezprašnou a zelenou ulici Jiřího Wolkera v Obodři. O d p o v í d á: Marek Mařík Děkujeme za pochvalu. rozhlas města ( ) Chtěla jsem se zeptat, zda by nešlo posunout dobu rozhlasu. Téměř denně začne rozhlas kolem půl druhé odpoledne, kdy většina dětí doma a ve školkách spí. Pro někoho je to malichernost, ale malé děti spánek opravdu potřebují, takže si myslím, že by nemusel být problém začít s rozhlasem o hodinu později. O d p o v í d á: Lucie Součková Hlášení městského rozhlasu probíhá 3 x v týdnu a to v pondělí a ve středu v 16:30 hodin a pouze v pátek ve 13:30 hodin. Mimořádně se hlásí odstávky vody, odstávky elektrické energie nebo jiné důležité události i mimo tyto stanovené dny, ale není to denně. Čas rozhlasových relací je těžké stanovit tak, aby vyhovoval každému. V dopoledních hodinách jsou občané v zaměstnání, ti, co pracují ve směnných provozech spí po nočních směnách atd. Hlášení je pro občany zdrojem informací o dění ve městě a pro ty, kteří nemají přístup na internet, kde si mohou tyto informace nalézt, je důležité. Pracovní doba městského úřadu je v pátek do 14:00 hodin a nelze tak dobu hlášení o hodinu posunout. dohled policistů na přechodech ( ) Bude dohled (na prvňáky) policistů na přechodech tak, jako každý rok alespoň do konce roku? Je tu zvýšený provoz díky rekonstrukci mostu, ale policisty jsem kromě neviděl. O d p o v í d á: Miroslav Kochman Po konzultaci s Policí bylo sděleno, že v případě časových možností bude Policie děti převádět. poplatek za psa ( ) Kolik činí poplatek za psa v činžovním domě na nám. 17. listopadu? O d p o v í d á: Jana Carvová Základní sazba poplatku ze psů činí: a) 60 Kč ročně za psa chovaného v rodinném domě nebo na zahradě v městských částech Kbel, Dražice a Obodř b) 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě nebo na zahradě v Benátkách nad Jizerou I, II c) Kč ročně za psa chovaného v domě se čtyřmi a více byty d) 200 Kč ročně za psa, pokud je jeho držitel poživatelem invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu. Za každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50 % základy sazby. Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje do Senátu parlamentu České republiky Starosta města Benátky nad Jizerou podle 29 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu parlamentu České republiky se konají: v pátek 12. října 2012 od hodin do hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1. je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou I, Jiráskova ulice 544 Dům komplexního záchranného systému 1. poschodí pro voliče bydlící v ulicích: U Vodojemu, Nad Remízkem, Soukalova, Kvapilova, Dražická, Raabova, Žižkova, Jiráskova, U Silvie, Dr. Nováka, Pickova, Pod Remízkem, Čeňka Prause, Krouského, Vrťátkova, Ladislava Vágnera, Vaněčkova, Husovo náměstí, Tychona Braha, Podolecká, Nad Vinicemi, Modranská, Václava Černého, Františka Borovičky, Zámek Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, tř. Osv. polit. vězňů 104, Mateřská škola Jizerka pro voliče bydlící v ulicích: Miroslava Soumara, Tyršova, Revoluční, Na Vyhlídce, Podskalská, U Jizery, Jiřího Wolkera, V Zahradách, Obodřecká, Kordinů, Mělnická, Na Burse čp , Ořechová, Letní stadion, Smetanova, Tovární Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, Pražská 135, Základní škola, nový školní pavilon pro voliče bydlící v ulicích: Bratří Bendů, Spojovací, Vrutická, V Zahrádkách, Boženy Němcové, Hájovna, Vodárna, 5. května, U Cukrovaru, Na Burse čp. 30, 145, 243, 612, 613, Platanová, Pražská, U Špejcharu Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, 17. listopadu 493, Městská ubytovna pro voliče bydlící v ulicích: Dělnická, V Olšinách, Jizerní, Františka Adámka, nám. 17. listopadu, Pod Brdy, Šnajdrova, Jana z Dražic, Lidická, Kalistova, U Školy, Lipnická, Komenského, Červíčkova, V Koreji, U Starého hřiště, U Kostela, Mladská, tř. Osv. polit. vězňů Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Kbel 120, budova Technických služeb Města Benátky nad Jizerou pro voliče bydlící v městské části: Kbel Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Dražice čp. 123, Družstevní kombinát, společenský sál pro voliče bydlící v městské části: Dražice (vyjma ul. Václava Černého, ul. Dražická - městská část Dražice, ul. Nad Vinicemi - městská část Dražice, ul. Raabova - městská část Dražice) 3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 4. volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 5. volby do Senátu parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). 6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční : dne 19. října 2012 od do hodin a dne 20. října 2012 od 8.00 do hodin. V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. V Benátkách nad Jizerou Jaroslav Král starosta města, v. r. Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích Zpravodaj Benátecka 4

5 Zprávy Z Benátecké radnice lístků volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy. Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů Hlasovací lístky pro volbu do zastupitelstva se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politického hnutí nebo koalici. V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do šedé úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice. MěÚ 5 8. října 2012 rozpočet příjmy - změny par. název rok 2012 v kč rozpočtové opatření č.1 rozpočtové opatření č. 2 změna +/- nedaňové příjmy 2169 Sankční platby přijaté , , , , Přestupky proti zákonu o odpadech 7 500, , Ostatní příjmy - vyúčtování za uplyn.rok , , , , Pronájem kotelny , , , , Odměny za odpady EKO-KOM , , , , Správa , , , , Příjmy úroky termínovaný účet , , , , , , , ,00 kapitálové příjmy 6171 Příjmy z prodeje pozemků , , , , Příjmy z prodeje ost. hm. dlouhod. majetku , , , , , ,00 dotace Neinvestiční dotace MF - PAP , , , ,00 celkem změny v rozpočtovém opatření , , , ,00 celkem příjmy , , , ,00 rozpočet výdaje - změny par. název rok 2012 v kč rozpočtové opatření č. 1 rozpočtové opatření č. 2 Změna +/ Prezentace města , , , , Veřejné prostranství - provoz, revize, energie , , , , Veřejné prostranství - ostatní investice , , , , Chodníky - investice , , , , Podpora cyklodopravy v BnJ , , , , Dopravní obslužnost , , , , Vodovodní přípojka obchod Hanička Dražice ,00 0, , Investice PLAJCH , , Příspěvek ZŠ Pražská , , , , Knihovna, Informační středisko , , , , Kronika města , , Opravy kulturních památek , , , , Komise pro občanské záležitosti , , , , Letní stadion - nové zařízení , , , Skauti - oprava střechy , , , , Zateplení polyfunkčního domu vč. dozoru , , , , Ostatní nemovitosti , , , , Pohřebnictví investice , , , , Olšiny - protipovodňová opatření , , , , Městské centrum kom. péče - investice , , , , Domov seniorů U Anežky - investice, zařízení , , , , Požární ochrana , , , , Správa , , , ,00 celkem změny v rozpočtovém opatření , , , ,00 celkem výdaje , , , ,00

6 ZákLadnÍ ŠkOLy ZákLadnÍ ŠkOLa HUSOvO náměstí Běh zámeckým parkem ZŠ HUSOvO náměstí Srdečně Vás zveme na Zábavu ve stylu 80. a 90. let KDY: od 20:00 KDE: SÁL RESTAURACE NA BAŠTĚ VSTUP: 100 Kč (možnost zakoupení vstupenek v sekretariátu školy a nebo v den akce Na Baště) Můžete se těšit na bohatou tombolu, milou obsluhu a příjemnou muziku ve stylu 80. a 90.let Pořádá : Rodiče dětem při ZŠ Husovo nám., Benátky nad Jizerou Výtěžek z akce bude použit na školní vybavení Kdybych měl tento závod zhodnotit, řekl bych, že by naše škola měla více zabrat. Jako každý rok nás znovu porazila ZŠ Pražská, a to i v nižších kategoriích. Jelikož akci pořádá naše škola, měli by to žáci brát více vážně - je to náš závod, jejich vítězství! Petr Martiak, 8. B Dne 25. září se konal již 33. ročník Běhu zámeckým parkem. Nejprve se před závodem sešlo pár dobrovolníků s panem učitelem Němečkem a připravili trať pro závodníky, aby náhodou neseběhli z trasy. Když na hodinách odbila 15. hodina, paní učitelka Červinková společně s panem ředitelem se chopili slova a uvítali závodníky ze ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská, ZŠ Čachovice a ZŠ Předměřice. Přivítali také rodiče, kamarády a ostatní příznivce Běhu zámeckým parkem. Poté dva účastníci závodu pronesli slib závodníků a mohlo se začít. Nejprve běželi nejmladší, předškoláci, kteří absolvovali jenom malinký okruh. Když doběhli, chystaly se další kategorie. Závodníci prvního stupně běželi jeden okruh a druhého stupně dva okruhy. Po celé délce trati byla spousta podpory od přátel a rodiny, ale také tam byli spolužáci s učiteli, kteří vše dokumentovali pomocí fotoaparátů. Trať byla velmi vyčerpávající a dlouhá, ale všichni od nejmladších předškoláků až po nejstarší žáky devátého ročníku to skvěle zvládli a všichni doběhli do cíle. Nakonec bylo vyhlášení výsledků. Ceny předávali volejbalisté z volejbalového klubu Karbo Benátky a pan místostarosta Štifter. Tento rok putovní pohár získala ZŠ Pražská za nejlepší umístění. Těšíme se na další 34. ročník Běhu zámeckým parkem a všem závodníkům děkujeme za skvělé výkony. Eliška Hájková, 8. B Bylo za pět minut půl třetí a já jsem připravoval svůj fotoaparát Canon na Běh zámeckým parkem. První běžci měli začít ve tři hodiny, takže byl čas vyrazit. Po příchodu ke škole, kde se Běh zámeckým parkem konal, mě přivítaly davy lidí. Ze startu jsem uslyšel první výstřel, který znamenal start. Jako fotograf jsem vyzkoušel hodně míst, ale nejlepší to bylo v parku dole pod zámkem. Udělal jsem tam ty nejlepší snímky. Poslední kategorii jsem šel fotit na start, kde se mi také nějaké snímky povedly. Pak už jen zbývalo vyfotit celý areál kolem startu a vyhlašování vítěze. Hodnotím to jako skvělou příležitost k focení. Michael Motygin, 8. B Dne se konal jako každý rok Běh zámeckým parkem. Ve tři hodiny pan ředitel řekl pár úvodních vět a poté Petr Šodek a Adéla Karasová pronesli slib závodníků. Na start se připravily nejmladší dětipředškoláci, kteří běželi nejmenší okruh. Lidé všude okolo fandili z plných plic. O pár minut později se na start připravili žáci prvních tříd. A takhle se běželo až do naší kategorie, což jsme byly my, dívky tříd. Už jsme byly připravené na startu, atmosféra pro nás houstla tak, že by se dala krájet. Byly jsme čím dál tím víc nervózní. Potom pan učitel Němeček řekl, ať se připravíme na start. Seřadily jsme se do řady, ale bylo nás hodně, proto někdo musel jít do druhé řady. Pak řekl Připravit a byl slyšet jenom výstřel. V tu chvíli jsme se všechny rozprchly. Bylo to jako stádo koní. Všichni lidé fandili. Na prvních pár místech zatím byly dívky ze ZŠ Pražská. V prvním kolečku bylo všechno docela snadné, ale druhé kolečko bylo těžší. Pořád se nám nedařilo je dohnat. V cílové rovince byly slyšet hlasy, které nám moc fandily, ale já jsem si v druhém kolečku moc lidí nevšímala, protože jsem byla vyřízená. Nakonec se opravdu většina dívek ze ZŠ Pražská umístila v první polovině, ale i tak si myslím, že jsme to nevzdaly a bojovaly jsme až do konce. Adéla Karasová, 8. B Všude dobře doma nejlépe aneb zážitky z cest V červnu letošního roku jsem obdržel vysvědčení za absolvování sedmého ročníku základní školy. Nic mi tedy nebránilo zahájit již moje sedmé letní prázdniny a s nimi i cestování po vlasti české a po Evropě. Výlety, o nichž vám chci napsat, jsem absolvoval s rodiči a mladší sestrou. Hned první týden jsem pomohl sbalit stan, naše tábornické vybavení, kola a kanoi. Vyrazili jsme tedy tábořit na Sečskou přehradu. Na kolech jsme projeli celé okolí přehrady, ale ze všeho nejkrásnější byla projížďka na kánoi. Na Seči bylo nádherně, ale jelikož se rodiče museli vrátit zpět do zaměstnání, naše táboření skončilo. Čtrnáct dní jsem proto musel být doma, což mi nikterak nevadilo, mohl jsem se starat o zvířata a koupat se v našem bazénu. Občas jsem si hrál se sestrou, a dokonce jsem přečetl i jednu knihu. V polovině prázdnin jsme se vydali na dovolenou k moři do Itálie. Cestovali jsme přes Rakousko, kde mne zaujaly obrovské a zároveň krásné Alpy. U moře jsme strávili týden, bylo zde neskutečné horko a všichni jsme se těšili domů. Ihned po návratu z Itálie nás rodiče odvezli na tábor, který se nacházel u hradu Kokořín. Zde jsem poznal spoustu nových kamarádů. Zbytek prázdnin jsem strávil na chatě u babičky. Letošní prázdniny jsem si užil, myslím si, že dva měsíce jsou krátké, a proto už se těším na další. David Cinner, 8. A O letošních prázdninách jsme se s rodiči a sestrou rozhodli, že se vydáme na výlet na hrad Kost. K hradu jsme dojeli autem, zaparkovali a šli na prohlídku. Nejprve nás průvodce zavedl do mučírny, kde nám vyprávěl k čemu se vystavené mučící nástroje používaly. Poté naše prohlídka pokračovala do prostor, kde bydleli vlastníci hradu. V těchto místnostech jsme zhlédli také výstavu trofejí a zbraní. Nakonec jsme pokračovali do hradní kaple. Protože bylo hezké počasí, šli jsme se projít do blízkého údolí Plakánek. (Plakánek proto, že se tam pálilo dřevěné uhlí a rodiny, které v těchto místech žily, měly neustále uslzené oči.) V údolí se nacházejí nádherné pískovcové útvary a krásná příroda. Jedinou nevýhodou bylo velké množství cyklistů, kteří tudy projížděli. Když jsme se vrátili k autu, byli jsme už docela unavení a hladoví. Proto jsme se cestou domů stavili na pozdní oběd. Baví mě cestovat a poznávat nová místa, třebaže jsou jen za humny. Určitě však platí, že doma je prostě doma. Petr Šesták, 8. B Na začátku letošních prázdnin jsem jel s rodiči a bratrem do jihozápadních Čech. Navštívili jsme město Písek, kde se mi nejvíce líbil starý most, na němž stály sochy z písku. Potom jsme jeli do Klatov, kde jsme přespali v pěkném hotelu na náměstí. Druhý den jsme se šli podívat do místních katakomb, které jsou vyhlášené. Protože bylo hezké počasí, šli jsme se koupat na místní koupaliště. Když nás koupání přestalo bavit, vyrazili jsme do Plzně. Protože jsme měli hlad, šli jsme se občerstvit do McDonaldu. Pak jsme se šli projít po městě a viděli jsme náměstí, kde se natáčel film Discopříběh. Zdolali jsme tam také jednu vysokou věž, odkud byl krásný výhled po okolí. Bohužel bylo pozdě na prohlídku pivovaru, a proto jsme se vydali na cestu domů. Výlet se mi líbil a zažili jsme hodně legrace. Čechy jsou hezké všude. Kryštof Vaňousek, 7. A Letos jsme se společně s mamkou rozhodli, že o prázdninách navštíme krásnou oblast České republiky - Teplické skály. Společně se známými, Mílou a Pavlem, jsme si zajistili ubytování v dřevěných chatkách v lese blízko skal. Těšili jsme se, že vezmeme s sebou i naše psy. Při cestě do kempu jsme navšívili památku Kuks, v které jsme viděli zajímavé sochy lidských neřestí a také krásnou zahradu. V odpoledních hodinách jsme dorazili do kempu, kde jsme se ubytovali, zahráli ping pong a večer jsme poseděli s kytarou. Zpravodaj Benátecka 6

7 ZákLadnÍ ŠkOLy ZŠ HUSOvO náměstí, ZŠ pražská Druhý den ráno jsme vstali a vyrazili na hlavní výlet. Vlakem jsme dojeli až ke vchodu do skal. Pomalu jsme se procházeli skalním městem, obdivovali jsme skály různých tvarů. Cestou jsme také absolovali projížďku lodí po skalním jezírku. Zaujal nás převozník, který byl velice vtipný. Jelikož bylo parné počasí, zakončili jsme túru dříve a šli jsme na koupaliště. Třetí den jsme jeli navštívit Polsko. Podívalli jsme se na polskou tržnici. Od rána sice pršelo, ale zjistili jsme, že ve stejném městě je aqua park se slanou vodou. Velice rádi jsme si tam odpočinuli. Poslední den jsme posnídali, zabalili si věci, uklidili chaty, rozloučili se a vyrazili jsme domů. Všichni jsme poznali zajímavá místa, měli jsme společné zážitky, ale přesto jsme se těšili domů. Petr Žižka, 9. A Začaly nám prázdniny a my jsme si opět mohli užívat. Asi největší zážitek byla rodinná dovolená ve Slovenské republice ve Štúrovu. Na přelomu července a srpna jsme tam vyrazili. V rekreačním areálu, kde jsme byly ubytováni, nám po příjezdu vydali elektronické vstupní karty a klíče od chatek. Odemkli jsme si a vyložili auta. Nakonec jsme se ještě stihli převléci do plavek a jít se vykoupat do bazénu, ve kterém je vlnobití. Přišli jsme tam právě včas, protože vlnobití bylo zrovna zapnuté. V tomto bazénu je nejstudenější voda, takže jsme se příjemně ochladili. Různé vodní radovánky jsme si užívali celý týden. Asi uprostřed týdne jsme vyrazili na pěší procházku ze Slovenska do Maďarska. Šli jsme přes most, který vede přes řeku Dunaj. Při návratu jsme se zastavili ve starověké kuchyni, kde bylo výborné jídlo. Po dobrém obědě jsme si dali u stánku zmrzlinu. Poslední večer jsme měli k večeři palačinky, které mám moc rád. Já jsem jich ale moc neměl. Taťka mě totiž vzal na motokáry, kde jsem si hezky zajezdil. To byl zážitek! Týden dovolené rychle uběhl a my jsme se vydali na cestu domů. Moc se mi tam líbilo, ale doma nás čekalo krásné přivítání. Náš pes Borinka, která zatím doma hlídala, měla z našeho návratu velkou radost. Vojtěch Trhoň, 7. A Výlet do Templu Jeli jsme na výlet do Mladé Boleslavi do Templu. Před Templem nás paní učitelka rozdělila do několika skupin. Poté přišla paní, která nám vysvětlila, co Templ je a co tam budeme dělat. Poté nás poslala po skupinkách na různá stanoviště, na kterých jsme mohli prohlédnout i vyzkoušet následující: 7 8. října Obdělávání pšenice na mouku. 2. Vyvrtávání děr do dřeva a kamene. 3. Názorná ukázka jak lidé žili, co nosili a jak se bránili. 4. Malování na cihlu a ukázka vzácných kamenů. 5. Vyrábění náhrdelníku z kamenů. 6. Ukázka opracovaných kamenů, pravěké zbraně. Také nám paní ukazovala fotky mrtvého Oziho. Když jsme si vše prohlédli, vyšli jsme k východu, zapsali se do knihy hostů a odnesli si výrobky. A něco nakoupili. Vyšli jsme ven a říkali jsme si, jak se nám tam líbilo. Na náměstí v Mladé Boleslavi jsme dostali rozchod na hodinu a půl, mohli se jít projít, kam jsme chtěli. Po hodině a půl jsme se naložili do autobusu a jeli jsme domů ZŠ pražská Beseda s Radkem Jarošem Český horolezec v ZŠ Pražská již potřetí V pátek jsme měli tu čest přivítat v naší škole již potřetí českého horolezce RADKA JAROŠE. Během své kariéry dokázal slézt 13 osmitisícovek, takže mu chybí pouze jediná (K2) k dosažení tzv. Koruny Himáláje. Všechny dosáhl bez kyslíku, a tím by se mohl stát 15. člověkem na světě, který vystoupil na všech 14 osmitisícovek touto technikou. Nutno podotknout, že on se vždy do naší školy těší a odměnou jsou mu časté dotazy a bezprostřední reakce a potlesk. Tentokrát se zaměřil ve své přednášce na techniky lezení a nastínil plány do budoucna. Bohužel do nich patří i 2. operace po omrznutí na Annapurně, při té první přišel již o dva prsty. Za sebe i naše žáky Ti, Radku, přejeme hodně zdraví a štěstí při výstupu na K2. Doufáme, že se opět setkáme. Mgr. Vladislav Nejedlý Exkurze Krkonoše Dne žáci 7. ročníků navštívili s p. uč. Nejedlou, p. uč. Nejedlým a p. školníkem Pokorným pohoří Krkonoš. Autobus zastavil v Horních Mísečkách, odkud už všichni museli po svých. Z Horních Míseček se šlo k Medvědínu. Dál jsme pokračovali směrem k Vrbatově boudě, kde si všichni dali první svačinu. Odtud 3 kilometry na Labskou boudu a další kilometr na pramen Labe, kde se znova posvačilo. Během každé zastávky jsme plnili úkoly, které nám pan učitel zadal při zeměpisu a dozvěděli jsme se ještě další zajímavosti o místech, která jsme navštívili. Nakonec poslední cesta vedla na Harrachovy kameny a zpátky k autobusu, který všechny odvezl zpátky domů. Kateřina Matějková Sedmé třídy v Krkonoších Náš patronát Všichni jsme se poprvé setkali na začátku školního roku 3. 9., kdy nám prvňáčky slavnostně předali a společně jsme je přivítali. Hned jejich první den jsme jim ukázali alespoň jejich třídu a seznámili je s jejich třídní učitelkou Ilonou Hanušovou. Následně už znali celý školní areál spolu s druhým stupněm, kterým jsme je také provedli. Ale nechtěli jsme je jen seznámit se školou, ale také s Benátkami, a tak jsme se vydali Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Husovo náměstí, Základní škola Pražská

8 ZákLadnÍ ŠkOLy ZákLadnÍ ŠkOLa pražská na procházku doleními Benátkami. Naši prvňáčci nás nejen překvapili tím, že Benátky znají jako své boty, ale také tím, jak jsou zruční na počítačích, na kterých jsme s nimi také chvíli strávili. Myslím, že ačkoliv je těchto menších akcí zatím málo, tak nás vzájemně seznámily a sblížily. V dalších dnech se chytáme společně do Zoologické zahrady Praha, na kterou se všichni už moc těšíme Tereza Uřidilová Každý deváťák patronem prvňáčka V naší škole už mnoho let platí, že každý deváťák je patronem prvňáčka, vzájemně se poznávají, formou hry si společně procvičují písmenka, sportují, společně jezdí na výlety, učí se a zvykají si na sebe. Deváťáci se vracejí do dětských let, jak sami říkají a prvňáčci zjišťují, že i deváťák může být kamarád, který si s ním dokáže rozumět a chránit ho! V naší třídě 1. B., si prvňáčci kamaráda deváťáka nemůžou vynachválit. Pokaždé se na něho velice těší. Ve škole jsme teprve chvilinku a vzájemných kontaktů už bylo opravdu hodně. Po společném nástupu a uvítání první školní den, následovalo hned v prvním týdnu provedení prvňáčků školním areálem a prohlédnutí všech míst, které potřebujeme vidět a najít. Další týden jsme společně pracovali na počítačích a objevovali výukové programy pro malé školáčky (výuková pexesa, pohádkovou matematiku a malování). Včera jsme vyšli pozorovat dopravní situaci v okolí školy, důležité dopravní značky, dopravní prostředky, ale hlavně všechna úskalí pro malé chodce při cestě do školy. Moc se těšíme na každou další naplánovanou i spontánní akci. To je také cílem naší spolupráce. Mít k sobě blíž a rozumět si! Za žáčky 1. B. třídní učitelka Mgr. Ilona Hanušová Výstup na Sněžku Na tradiční Sněžku jsme s 8. A a 8. B vyrazili v ranních hodinách. Prvním problémem bylo menší znečištění v autobuse po nepodání kinedrylu. Počasí přineslo poslední tropický den tohoto roku, ale Sněžka je záludná, takže již v jejím sedle většina nepohrdla bundami a kulichy. Dalším nepřítelem byl kopec Obřího dolu a úpatí Sněžky, ale po 2,5 hodinách anabáze jsme stanuli na vrcholu. Odměnou byl nádherný výhled a občerstvení za horsko-polskou přirážku. Cesta na Luční boudu, Kozí hřbety a Špindlerova mlýna již proběhla bez problémů. Samozřejmě jsme nezapomněli zruinovat občerstvení na Luční boudě. Snad si kromě zážitků odneseme i pár informací z této exkurze, ale hlavně, že se do těchto krásných míst naší země opět vrátíme. Děkuji třídním učitelům Mgr. Janě Nejedlé a Mgr. Jaroslavu Fröhlichovi za spoluorganizaci a všem žákům za slušné chování a pozornost. Mgr. Vladislav Nejedlý tě, kde jsme my, deváťáci, měli čas na odpočinek a prvňáci čas na hraní. Dne jsme navštívili Libereckou ZOO, kterou jsme si celou prošli. Já jsem zde byl po několikáté a kluci asi taky, ale stejně jsme si návštěvu užili. Ondra s Milošem byli sice trochu živější, ale to byl skoro každý. Při procházení zoologickou zahradou jsme viděli různá zvířata, ale nejvíce času jsme asi strávili u lachtanů, kteří měli zrovna dobu krmení. Ke konci jsme byli na hřišti, kde se naši prvňáci vydováděli a my jsme si mohli odpočinout. Nakonec byla skupinová fotka a rozloučení s Libereckou ZOO. Pak naše cesta vedla do lunaparku, kde jsme nejdříve provedli prvňáky a mohli jsme si dělat, co jsme chtěli. Já jsem byl nejčastěji na autodromu, ale všechny atrakce byly dobré. Nevím, jestli je to jen můj názor, ale zdá se mi, že více z nás nechtělo odjet. Po příjezdu do Benátek jsme se rozešli a to byl konec našeho výletu do Liberce. Adam Polický, 9. A Za tři týdny od začátku školního roku 2012/2013 jsme společně zvládli mnoho akcí ZOO Praha Na středu jsme se všichni těšili, protože výlet do ZOO byl první velkou akcí 9. B a 1. B. I přes noční bouřku a ranní déšť většina z nás zamířila k autobusu s úsměvem na rtu. Samozřejmě jsme se těšili na své kamarády ( prvňáky ), ale i po povodních 2002 stále se lepšící zoologickou. Počasí se nakonec umoudřilo a prohlídka v poloprázdné ZOO byla skvělá. Každý deváťák si vedl svého prvňáka a svými znalostmi o zvířatech ho obohacoval o nové vědomosti. Ale nejen to, každý z nás starších by měl být i dobrým příkladem a vzorem. Nošením dříví do lesa je informace, že se nám nejvíce líbili lední medvědi, sloni, gorily či tygři. Největší odměnou ale byl spokojený úsměv našich malých prvňáků a jejich paní učitelky Mgr. Ilony Hanušové a zážitky, které někdy zůstávají po celý život. Už se těšíme na další společná setkání. Mgr. Vladislav Nejedlý Osmé třídy vystoupaly na Sněžku Miloš Koudelka a Ondra Beneš Vše to začalo na konci 8. třídy, když jsme si měli vybrat, které prvňáky budeme provázet a pomáhat jim při 1. roce na naší škole. Za tři týdny od začátku školního roku 2012/2013 jsme společně zvládli mnoho akcí. První den školy jsme se naším prvňákům představili a seznámili se s nimi. Za tu chvíli, co jsme byli společně, tak jsem své prvňáky docela dobře poznal. Naštěstí se Miloš s Ondrou znali už od školky, takže měli o čem se bavit. Další v plánu akcí byla procházka po Benátkách. Při procházce jsme měli ukazovat značky a vysvětlovat, co má která značka za úkol. Kluci se dobře zapojili a hned mi vše vyjmenovali. Zašli jsme také na dětské hřiš- První velkou společnou akcí 9. B a 1. B byl výlet do pražské ZOO Běh zámeckým parkem V překrásně prosluněném dni se naši závodníci vydali na tradiční Zámečák. Uvítalo nás pěkné prostředí okolí zámku, které přímo volalo po sportovním zápolení. Po seznámení s tratí a nezbytném rozcvičení následovalo zdravé hecování a individuální nervozita. Velmi příjemná je vždy atmosféra okořeněná rodiči, bývalými žáky a spolužáky. A pak Zpravodaj Benátecka 8

9 ZpravOdaJStvÍ už to začalo zahájení slib start těch nejmenších. Na závodníky 1. stupně čekalo 1 kolo a 2. stupeň absolvoval 2 okruhy. A nyní plejáda našich nejlepších: 1. třídy-tereza Havlínová (1.) a Jan Kotyza (1.), třídy-hana Kadlecová (1.) a Petr Růžička (1.), třídy-eliška Hegrová (1.) a Michal Červenka (2.), třídy-rosálie Pavelková (2.-3.) a Albert Zettel (1.), třídy-michaela Sejpalová (1.) a Filip Roudnický (1.). Dvěma posledně jmenovaným připadlo právo převzít poháry pro vítěznou školu. I když naše vítězství jsou již tradiční, je třeba říci, že nepřichází bez předešlé přípravy a společné píle žáků a pedagogů, za což oběma patří dík. Pro nás učitele je vždy největší odměnou žluť našich dresů v čele výsledkových listin a radost v očích závodníků. Závěrem bych chtěl vyseknout poklonu všem organizátorům za krásný závod. Mgr. Vladislav Nejedlý Přespolní běh na Štěpánce Dne se v Mladé Boleslavi uskutečnil běh Štěpánkou. Zúčastnili se žáci 1. až 7. tříd. Vyjíždělo se ráno o půl osmé. Když jsme dorazila na místo závodů, prošli jsme si trať, rozcvičili se a rozběhali. Následoval nástup všech běžců. Za chvilku už vybíhala 1. kategorie dívek, a později i chlapců, ve které naše škola neměla žádné reprezentanty. O něco později začala 2. kategorie dívek, které běžely běh na 800 m. Kluci z 2. kategorie už to měli o kousek delší a běželi 1000 m stejně jako dívky 3. kategorie. Chlapci z poslední kategorii už to měli podstatně těžší, běželi 1500 m. Všichni běželi, jak nejrychleji uměli, a za to pro školu získali tyto výsledky: 2. kategorie dívky 1. místo, chlapci ze stejné kategorie se umístili na 8. místě, dívky 3. kategorie 2. místo a chlapci taktéž z 3. kategorie krásné 3. místo. Všem děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci školy. Kateřina Matějková Oběd v MŠ Pampeliška Startujeme aneb první výrobky dětí z MŠ Růženka třída Koťata ZUŠ J. A. Bendy Přespolního běhu na Štěpánce se zúčastnili žáci 1. až 7. tříd Mateřská škola města Benátky nad Jizerou Začátek školního roku v našich mateřských školách Po prázdninách kluci, holky, slyšet je v ní písnička. spěchejte do naší školky. Zpívá dětem pro radost, Školička jak kytička, pro všechny má hraček dost. Přehouply se letní měsíce a opět je tu začátek nového školního roku. Paní učitelky se na školkách pečlivě připravovaly a vyzdobily všechny prostory mateřských škol již poprázdninovými i podzimními motivy. V pondělí 3. září pak s otevřenou náručí vítaly jak děti, které již v minulosti školky navštěvovaly, tak i nové kamarády. Nyní se již všichni netrpělivě těší na První fota v MŠ Pampeliška divadelní představení, které nás v průběhu září a října čekají. Poté taky na mikulášskou nadílku, vánoční dílničky a karneval, který proběhne v měsíci únoru. Ale nebojte se, určitě o nás ještě brzy uslyšíte. Za kolektiv pedagogů z MŠ Benátky nad Jizerou Michaela Teplá 9 8. října 2012 Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Pražská, MŠ města Benátky nad Jizerou

10 ZpravOdaJStvÍ Knihovna pro v OZn Í d OBa MĚSt S ké knihovny Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Pondělí Pondělí Úterý Úterý Čtvrtek Čtvrtek internet a služby pro veřejnost Po Út, Čt St zavřeno Pá knižní novinky V á ž e n í č t e n á ř i, pro říjnové vydání Zpravodaje Benátecka jsme z knižních novinek fondu MěK Benátky nad Jizerou vybrali titul Stanice odložených lásek od Hany Marie Körnerové. Tímto románem potěšíme především čtenářky. Hana Marie Körnerová (nar v Litoměřicích) je u nás známou autorkou. Od dětství si psala do šuplíku, ale nejdříve se z ní stala zdravotní sestřička. Až v roce 1993 vydala svůj první román - historicko-romantickou ságu Pán hor, který je také, spolu s dalšími knihami této spisovatelky, součástí našeho knihovního fondu. Stanice odložených lásek je příběhem dvou kamarádek z malé obce v Polabí zasazeným do období 70., 80. a 90. let minulého století. Laděna a Kamila mají život před sebou, o své budoucnosti mají jasno šťastně se vdát a hlavně odejít z vesnice, kde každý ví o každém vše, informace se tu šíří závratnou rychlostí a v domě u rodičů také není příliš soukromí a klidu. Osud si však naše představy a plány upravuje podle svého, a tak se život dvou přítelkyň řítí úplně jiným směrem. Uteče ale několik desítek let, a náhle jsou obě dvě kamarádky šťastné, že se opět schází i se svými blízkými doma na vsi, v místě, odkud v mládí tolik spěchaly pryč Z dalších nových knih můžeme nabídnout: Příliš osobní známost (Eva Urbaníková), Poselství růží (Leila Meacham), Smrt králů (Bernard Cornwell), Za řekou Styx (Patricia Cornwellová), Soukromé hry (James Patterson) atd. Přejeme milé chvíle ve společnosti knih. MěK nejlepší letní sezóna v infocentru Benátky nad Jizerou Rádi bychom zhodnotili letošní již 7. letní sezónu z pohledu našeho infocentra. Troufneme si napsat, že tato sezóna byla nejlepší za celé roky našeho fungování. Na návštěvnosti našeho města se do jisté míry zasloužilo vysílání pořadu Toulavé kamery v České televizi. Zlomovým okamžikem bylo navázání spolupráce s firmou Adjust Art pro s.r.o., která má na starosti distribuci propagačních materiálů do dalších 350 míst po celé České republice. Pro tyto účely jsme nechali zpracovat novou brožurku Zámek Benátky nad Jizerou a hrad Dražice, kterou jsme Vám již představili v květnovém čísle benáteckého zpravodaje. Brožuru nám každý měsíc firma AAP rozváží po okolních Infocentrech a díky tomu se o nás dozvídají i turisté z bezprostředního okolí. Od té doby k nám doslova proudí davy turistů, kteří chtějí shlédnout obě muzea a věž kostela a pídících se po informacích týkajících se ubytování nebo volnočasových aktivit. Díky této propagaci se Benátky nad Jizerou zviditelnily, a je vidět, že mají co nabídnout. Například se turistům velmi líbí nový zámecký park a rekonstruované náměstí. Další atrakcí je také cyklostezka Benátky Zdětín nebo cyklostezka s názvem Krajinou Rudolfa II. Nezbývá než doufat, že příští sezóna se návštěvností nejméně vyrovná té letošní. Od ledna do konce září navštívilo naše Infocentrum celkem 6457 lidí. Na zámecké věži kostela bylo celkem 1406 návštěvníků. IS Mateřské centrum na podzim MC se pro své pravidelné návštěvníky i nováčky otevře v týdnu od 10. září, nabídka každodenního programu vypadá takto: PONDĚLÍ Klub Mondík pro děti 3-6 let bez rodičů; program s prvky Montessori pedagogiky ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK Babyton, pohádka a výtvarná dílnička pro děti od 1,5 roku Dopoledne s prvky Montessori pedagogiky Hudební škola Yamaha (První krůčky k hudbě) Dopoledne s cvičením a říkankami pro rodiče s dětmi od 4 měsíců Podrobnosti k programu na Od září také plánujeme pokračování v plavání v klubu delfín v Mladé Boleslavi, termíny budou včas zveřejněny na webu. O víkendu října proběhne seminář na téma Montessori doma, pozor, bude se konat v prostorách KDM! V neděli 25. listopadu proběhne předvánoční bazárek. Těšíme se na setkání s Vámi! Další informace zveřejňujeme a průběžně aktualizujeme na www. mcbenatky.estranky.cz. Kontakt: Daniela Chaloupková Historie páni z kunvaldu na Benátecku V roce 1437 připadlo dražické panství, jehož součástí byly i obojí Benátky jak Staré, tak i Nové právem odúmrti po Aleši Škopkovi z Dubé císařské koruně, konkrétně císaři Zikmundovi Lucemburskému, který tehdy prožíval poslední rok na tomto světě. Vlastnický vztah Smila z Křemže, uváděný k tomuto období v některých pramenech, není doložený stejně jako prodej panství do Zikmundových rukou. Listinou ze 17. června 1437 daroval císař celé zboží za věrné služby Janovi z Kunvaldu, příslušníku zemanského stavu, který byl svému pánu nápomocen v průběhu husitských válek a již rok působil ve funkci královského podkomořího. Krátce před svou smrtí pak Zikmund Jana ustanovil dokonce jedním ze zemských správců. Přes tato privilegia neproběhl majetkový převod bezproblémově. Zikmund nařídil úředníkům zemských desek, aby provedli patřičný zápis, což však vyvolalo odpor zemských stavů, kteří se cítili poníženi ve svých právech. Teprve po dalších zárukách ze strany císaře i obou pražských magistrátů mohl být zápis uskutečněn a Jan se stal dědičným majitelem celé domény. Po jeho smrti v roce 1440 připadl majetek dvěma jeho synům, Janu mladšímu a Bohuslavovi, kteří panství spravovali nejprve společně a později je rozdělili na dvě stejné části. Oba patřili k umírněným utrakvistům stejně jako jejich strýc Petr Pešík, který však jako purkmistr Starého Města Pražského vytvořil koalici s katolíky a poté, co Jiří z Poděbrad Prahu v roce 1448 obsadil, musel před jeho hněvem uprchnout. Uchýlil se ke svým synovcům na Dražice a vydržel zde až do smíru mezi katolickou a utrakvistickou stranou v roce Jan zemřel bez potomků v roce 1482 a Bohuslav tak opět sjednotil celou doménu. Z obou bratří byl ostatně bezpochyby tím významnějším. Jako dobrý hospodář dokázal uspořit značnou částku, kterou ke konci života věnoval k zaopatření svých dětí i chudých poddaných. V roce 1481 založil v Nových Benátkách chudinský špitál a obdařil jej platy ze vsí Čilec a Jiřice a také z čileckého lesa. Po bratrově smrti věnoval platy ze Skalska k oltáři sv. Tomáše v tzv. Čáslavské kapli v kostele sv. Michala na Starém městě Pražském. Benátecký městský znak rozšířil o zlatého korunovaného baziliška v černém poli. Pro město také od krále Vladislava II. získal právo pořádat druhý výroční trh. Poslední léta Bohuslava z Kunvaldu ztrpčoval vleklý soudní proces s jeho zetěm Jindřichem Loučenským z Kopidlna, kterému Bohuslav kdysi přislíbil připsat polovinu veškerého movitého majetku nacházejícího se na dražickém hradě a přilehlém dvoře a také polovinu výbavy celého panství a navíc i 900 dukátů a 455 kop v hotovosti. Přes několikerou upomínku však se splácením dluhu otálel, až Jindřichovi došla trpělivost a pohnal jej před komorní soud. Stání proběhlo v dubnu Bohuslav spor vyhrál díky tomu, že se mohl prokázat starším zápisem v zemských deskách, v němž byl zanesen převod majetku na syna, popř. v případě synova úmrtí na Vančury z Řehnic. Okamžitě pak zboží prodal svému pravnukovi Hynku Bořitovi z Martinic, který je po dvou letech přenechal za vysokou úplatu Fridrichovi z Donína. Tím začala zcela nová kapitola v dějinách panství, v níž hlavní roli začalo hrát město Nové Benátky. PhDr. Luděk Beneš Zpravodaj Benátecka 10

11 ZpravOdaJStvÍ Klub pro seniory program klubu pro seniory náměstí 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou II ŘÍJen 2012 úterý cvičení pro seniory čtvrtek psychologie ii. úterý cvičení pro seniory čtvrtek Beseda o názvu klubu, hry... úterý cvičení pro seniory čtvrtek Hrátky s pamětí úterý cvičení pro seniory čtvrtek Beseda s odborníkem o ochraně seniorů LiStOpad 2012 čtvrtek Just vůně bylinek úterý cvičení pro seniory čtvrtek cestování s ing. Z. Stebelem Jaroslav Král, starosta města Koncem měsíce proběhlo pravidelné Posezení seniorů v Záložně. Tentokráte ve starém sále naposledy. Sál se bude renovovat. Již se těšíme na staronové prostředí. Pan starosta seznámil přítomné s novinkami ve městě, s plány do dalšího období. Zodpověděl dotazy. A jen tak mimochodem - pan starosta zrovinka slavil půlkulaté narozeninové výročí. S radostí jsme mu všichni popřáli hlavně hodně zdravíčka, to nejdůležitější, co může člověk mít. Posezení seniorů v Záložně zpříjemnila amatérská dívčí skupina Kbelské kočky. Děvčata se scházejí ve volných chvílích, vymýšlí si choreografii, nové taneční variace. A to vše bez nucení. Jen tak. Každé úterý probíhá cvičení pro seniory a každou středu probíhají ruční práce. Co nás čeká dál? To si přečtete v programu na říjen a částečně i na listopad. Přejeme příjemné podzimní dny. MV Svoz do klubu pro seniory nahlásit do podatelny MěÚ den předem do hodin na tel. č klub pro seniory v září Tak jsme se opět sešli po prázdninových měsících. Tradičně toto setkání máme spojené s grilovačkou při hudbě a tanci. Probraly se zážitky, zdravotní problémy a vůbec vše, co se stihlo. Hudba se prolínala hovorem. Při tanci se zapomnělo na jakoukoliv bolístku, no a při křupavě ugrilovaných buřtících od pana Pečenky člověk přímo ožije. Hudba, tanec, vůně grilovaných buřtů není to příjemně strávené odpoledne? V září Klub pro seniory pořádal také výlet do zámku v Mnichově Hradišti. Dále jsme se dozvěděli o úsporném a chutném vaření. O grilování se perfektně stará pan Pečenka Pracujeme s pedigem Výlet na zámek v Mnichově Hradišti Přátelské posezení Rády a se zaujetím ženám vlastním tančí i tyto benátecké ženy Přátelské posezení Informace starosty vždy plně zaujmou všechny přítomné benátecké seniory října 2012 Přátelské posezení Rády tančí i tyto benátecké ženya se zaujetím ženám vlastním Fotografie na této straně: Muzeum Benátky,emje, MUDr. Lýdie Kroupová

12 ZpravOdaJStvÍ Klub dětí a mládeže Z áří v BenáteckéM klubu dětí a MLádeŽe Milada Trnková, DiS., Jaroslava Mincbergerová tel.: , Středa keramická dílna pro veřejnost a Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedago ga podle předlohy nebo vlastního návrhu. Druhá hodina glazování je zdarma. V ceně je materiál a 2x výpal. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč pátek tvořivé studio - náušnice a brož z moosgummi Přijďte si vyrobit originální šperk. Z pěnové hmoty moosgummi vyrobíme pěkné náušnice a zajímavou brož. Přihlášky do 9. října 2012 Cena: 60 Kč pátek noc Sobota Zveme všechny holky a kluky přespat do KDM, kde si společně uvaříme večeři, zahrajeme si zajímavé hry a něco si vyrobíme. S sebou si vezměte spacák, karimatku, přezůvky a dobrou náladu. Pro děti od 7 let, přihlášky do 17. října Vstupné: 150 Kč Sobota den stromů - Zábavné a poučné odpoledne v kdm Odpolední hravý, ale i poučný program pro děti od 4 do 8 let a jejich rodiče či prarodiče vás zavede do barevného světa stromů. Vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné 60 Kč (1 dospělý děti) Čtvrtek podzimní prázdniny v klubu Podzimní panáček Malování na sklo - podzimní lampička Papíroví havrani S sebou pracovní oděv a krabici či tašku na výrobky. Cena jedné lekce je 60 Kč, účast na všech lekcích za 150 Kč. pátek keramická dílna pro veřejnost Podzimní panáček Malování na sklo - podzimní lampička Papíroví havrani S sebou pracovní oděv a krabici či tašku na výrobky. Cena jedné lekce je 60 Kč, účast na všech lekcích za 150 Kč. pondělí Útulný domov - Filigránové obrázky Přijďte si vyrobit originální doplněk do bytu v podobě filigránového obrázku. Přihlášky do Cena: 30 Kč kluby Benátky nad Jizerou 3., 17. a , klub Ok Klub pro dobrovolníky a přátele KDM. Domluva na spolupráci, vytváření nových akcí či hraní her. Klub je určen pro zájemce od 14 let. 5., 12., 19. a , dívčí klub Líčení, oblékání a povídání o všem co holky zajímá.vstupné: 10 Kč 1., 8., 15., 22. a , klub klubko Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro děti od 2 let v doprovodu rodiče. V ceně je jedna hodina programu. připravujeme na listopad 2012 KDM Benátky nad Jizerou pátek dívčí klub Líčení, oblékání a povídání o všem co holky zajímá. Vstupné: 10 Kč Klub Loděnice BnJ pátek Halloween Přiblížil se den, kdy se otevírá brána do říše neživých. Příšery a podivuhodné bytosti vylézají ze svých brlohů a chystají se strávit noc v našem světě. Přijďte prokázat svou statečnost a užít si tajemný podvečer plný hrůzy i legrace. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč KDM Benátky nad Jizerou pondělí klub klubko Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro děti od 2 let v doprovodu rodiče. V ceně je jedna hodina programu. Vstupné: 50 Kč středa keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle předlohy nebo vlastního návrhu. Druhá hodina glazování je zdarma. V ceně je materiál a 2x výpal. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Loděnice patřila indiánům V sobotu 22. září se v areálu Loděnice uskutečnil první Indiánský den v Benátkách nad Jizerou. I přes počáteční nepřízeň počasí se ho zúčastnilo několik desítek návštěvníků, pro které byla připravena nápaditá indiánská stanoviště, kde si mohli procvičit svoji šikovnost, obratnost, rychlost a sílu. Na každém ze stanovišť na ně čekal indián nebo cowboy, který jim s plněním úkolů pomohl. Hned u vstupu si mohly děti nechat namalovat obličej válečnými barvami a v připravených dílničkách si vyrobily čelenku s péry a indiánský talisman na ochranu proti zlým duchům. Poté si malí indiáni s chutí vyzkoušeli střílení z luku na prérijní bizony, házení tomahavkem, dojení krávy, v apačské stolní hře pokoušeli své štěstí a nakonec museli prokázat i své stopařské schopnosti. Celý odpolední program vyvrcholil v 16 hodin velkým indiánským turnajem, kterého se s chutí zúčastnily nejenom děti, ale i dospělí. Další akcí KDM Benátky nad Jizerou bude již tradiční Halloween, který proběhne v areálu Loděnice v pátek 2. listopadu. Jaroslava Mincbergerová Indiánský den dům dětí a mládeže otvírá kroužek automodelářů V říjnu zahajuje v Luštěnicích svoji činnost automodelářský kroužek, jehož hlavní náplní jsou stavby a úpravy aut na autodráhu a účast na závodech. Kromě samotného závodění a stavby aut bude zaměřen i na získávání technických znalostí a dovedností. Konat se bude každou středu počínaje 3. říjnem od 16 do 18 hodin v prostorách autodráhového centra SRC Luštěnice (Nádražní ul., naproti čerpací stanici). Podrobnější informace vám poskytne Ing. Jan Žemlička, tel.: Skauti příměstský tábor dva tisíce pokladů Dva tisíce a nějaké drobné, to je číslo, které udává počet skautských oddílů, jež se nachází v naší zemi. Jelikož si ale myslíme, že lidí na zábavu, poznávání nových věcí a zažívání úžasných okamžiků není nikdy dost, tak jsme se i letos s naším střediskem Povodeň připojili do celorepublikové náborové akce Dva tisíce pokladů, jejímž záměrem je představit činnost skautských středisek všem dětem, které ještě netuší, co všechno se dá při skautování zažít a naučit. Ve dnech 29. a 30. srpna tedy proběhl již druhý příměstský tábor, kterým jsme chtěli dětem poskytnout spoustu neotřelých zážitků a zkušeností. V těchto dvou sluncem prosycených dnech si tak kluci i holky vyzkoušeli, jak si dokážou poradit s luštěním šifry, dozvěděli se něco málo o zdravovědě, vyzkoušeli svou paměť a své reflexy, došlo i na trochu kultury při zpívání trempské písničky, prověřili svou schopnost pracovat jako tým, vyrobili si gelovou Zpravodaj Benátecka 12

13 ZpravOdaJStvÍ Hra na mravence aneb bacha na připínáčky svíčku a v neposlední řadě si také vyzkoušeli plavbu na raftu. Nedílnou součástí dvoudenního programu bylo neustálé prověřování fyzické kondice, jelikož účastníci tábora námořníci plující za pokladem běhali po areálu klubovny a jejím přilehlém okolí a hledali další a další stanoviště, na kterých by prověřovali další dovednosti a plnili rozmanité úkoly. Druhý den jejich putování za pokladem je vzal na procházku po Benátkách, při které si například museli vymyslet název a pokřik pro svůj tým, při luštění hádanek zase potrápili své hlavy a prověřili svůj důvtip, odměnou za tvrdou práci v parném dni jim pak byl nanuk. Během obou dnů byly pro děti připravené dopolední a odpolední svačiny a samozřejmě obědy. Závěrem dvoudenního maratonu plnění úkolů pak byla finální cesta za pokladem, kdy byla dětem předána mapa a podle ní měli dojít na místo uložení bedny s pokladem. V té na ně čekaly hrníčky, propisky, odznáčky a samozřejmě i nějaká ta sladkost. Úplnou tečkou celé akce pak byl táborový buřťák, na který se k účastníkům tábora a vedoucím mohli připojit nejen rodiče, ale i další členové rodin našich námořníků a při kterém se hrálo a zpívalo a děti sdělovaly své zážitky z dvoudenního putování a chlubily se pokladem. Šárka Tawi Koťátková Doufáme, že nová služba zaujme, zjednoduší jak klientům tak našim pracovníkům plánování vzájemných kontaktů, zvýší dostupnost a bezbariérovost našich služeb i účinnost kontaktní a terénní práce, říká předseda sdružení Pavel Plaček. Jednotlivé SMS se budou samozřejmě lišit podle vybrané cílové skupiny a také podle potřeb konkrétního regionu nebo města, kde pracovníci Semiramis o. s. působí. Obsahovat mohou například sdělení o novinkách v nabídce služeb, výjezdech terénních pracovníků do jednotlivých měst na Mladoboleslavsku (Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Benátky nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem), aktuálních změnách v provozní době, ale třeba i nových rizicích, která se objeví na české drogové scéně. projekt terénní programy Mladoboleslavsko je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu Čr. Další informace a on-line drogovou poradnu Semiramis o. s. najdete na Ondřej Urbanec Spolek rodáků ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají v neděli 14. října 2012 zájezd do ČeLákOvic Prohlédneme si Městské muzeum a individuelně nově upravené náměstí s okolím, případně je možné se po cyklostezce projít podle Labe. Odjezd autobusu ve 13 hod. od Čapků se zastávkou na Burze. Cena zájezdu 30 Kč, pro členy 10 Kč. Přihlášky přijímá p. Miloslav Šupík, telefon Klub přátel umění Poklad v celé své kráse aneb věci praktické i chutné Pokud i vy přemýšlíte o tom, že chcete mezi nás, níže najdete časy pravidelných setkávání, na kterých jsme se při zahájení letošního skautského roku domluvili. Přijďte se na nás odobně podívat. Světlušky (dívky 6 10 let) středa až Vlčata (chlapci 6 10 let) středa až Skautky (dívky let) pondělí až Skauti (chlapci let) pondělí až čtvrtek až Fotografie nejen z táborů, informace o plánovaných akcích, časy schůzek a další užitečné informace o našem středisku se můžete dozvědět z našich střediskových stránek Šárka Koťátková října 2012 Semiramis o. s. Občanské sdružení Semiramis informuje klienty o novinkách, změnách a nových rizicích prostřednictvím hromadných SMS zpráv Nový informační systém pro své klienty spustil poskytovatel sociálních služeb protidrogové prevence na Mladoboleslavsku, občanské sdružení Semiramis. Jeho podstatou je rozesílání užitečných informací jednotlivým skupinám klientů prostřednictvím hromadné SMS. Určeny budou nejen uživatelům drog, ale například i jejich rodičům, kteří využívají ambulantní poradenství nebo rodinné terapie. Samozřejmě na základě jejich souhlasu s zařazením telefonního čísla do internetové databáze. Od nového systému si Semiramis slibuje zlepšení organizace a efektivity práce a v neposlední řadě další zlepšení komunikace s klienty. Fotografie na této dvoustraně: KDM, Skautské středisko Povodeň

14 dopisy Dopisy dokud si Josef donát něco pamatuje (pokračování) V minulém čísle Zpravodaje Benátecka jsme naše čtenáře informovali o knížce zdětínského rodáka, novináře Josefa Donáta s názvem DOKUD SI NĚCO PAMATUJI. Tato útlá knížka je k dostání v benáteckém informačním středisku. V zářijovém čísle jsme uvedli ukázky věnované fotbalu a Junáku. V tomto čísle si můžete přečíst ukázky s názvem Trefa šipkami, Maminka a Asistent při hodech. V listopadovém čísle budou uvedeny poslední ukázky z knihy Josefa Donáta. TREFA ŠIPKAMI. Když už jsme bydleli proti zdětínské nové škole v bývalém statku paní Milerové, hlavním dětským eldorádem tam byly vyprázdněné stáje a stodoly, včetně půd nad nimi, i když tam majitelka děti nerada viděla. Dvůr statku měl délku asi 80 až 100 metrů, dalo se tam jezdit na kole a hrát i fotbal. Když mi pak otec koupil vysněnou vzduchovku, povedla se mi tam jedna velká trefa. Otec mě s puškou nechal u našeho domu a šel přes celý dvůr na druhou stranu, tam u stodoly zvedl ruku a vyzval mě v legraci, zda jej na tu dálku trefím. Dnes vím, že to byla od něho blbina. Pušku jsem měl nabitou nikoliv broky, ale šipkou se štětinami, se kterými se střílelo tehdy do terčů jako při pouti. Tou puškou jsem ani moc nemířil a měl ji k výstřelu připravenou takovým kovbojským způsobem, tedy od boku. Vypálil jsem a otec zařval. Trefil jsem jej při jeho vzpažené ruce přímo do prstu. Kdybych býval mířil, nikdy by se mi ta trefa nemohla povést lépe. Později jsme to ještě několikrát zkoušeli bez otce, ale na tu dálku málokdy šipka vůbec doletěla. Tuto střeleckou historku znali mnozí kamarádi, ale před maminkou jsme to já i otec raději tajili. MAMINKA. V době, kdy jsem začal chodit do páté třídy již v Benátkách nad Jizerou, jsme se odstěhovali do firemního bytu Družstevních závodů v Dražicích a první bydlení jsme tam měli u jezu na Jizeře, uvnitř továrny, kde byl otec truhlářem. Na hučení jezu jsem si dávno zvykl, ale když k nám někdo přišel, tak jsem se divil, proč tolik křičí návštěvníci potřebovali ten hluk překonat. Závody byly v krásné lokalitě s parkovou úpravou, nádhernými stromy a okrasnými keři; firma byla akciovou společností, a jako dítě jsem viděl na vyvěšených obrázcích v předsálí známého sálu kantýny další vizi závodů Dražice měly mít podobný rozvoj jako Baťův Zlín. Dražická parní elektrárna vytápěla všechny byty zaměstnanců, i když nebydleli přímo v závodě. I my jsme měli až u hradu ústřední topení. Tenhle sen se však příchodem socialismu nikdy neuskutečnil, naopak i parovod byl potom zrušen. Uvnitř závodu jsme měli velké množství prostor na hraní, na schovávání i na míčové hry, vždyť za hlavní budovou závodu bylo někdejší jezdecké cvičiště a hřiště. V sále kantýny se nejen odehrával místní kulturní život plesy, čaje, ale také tam cvičil Sokol, hrálo se tam divadlo a promítaly se tam filmy. Zde jsem asi poprvé viděl Adinu Mandlovou na plátně. Předtím jsem znal kino jen z blízkého Chotětova, kam jsme chodili v neděli ze Zdětína, když tam tehdy populární herec Raul Schránil tento stánek filmu postavil. Měl v této obci příbuzné. A daleko později, v devadesátých létech, jsem si s ním o této etapě mohl pohovořit. Maminka se tedy vrátila do svého rodiště; pomáhala v zemědělství svým rodičům, kteří byli, jak se tehdy říkalo, kovozemědělci. Děda dělal ve mlýně a po práci jezdil na pole, takže to jejich zemědělství bylo ponejvíce na babičce. Maminka Marie brzy našla v tamních Družstevních závodech taky práci. Dělala ve skladu náhradních dílů a pamatuji si, jak jsem ji obdivoval, že kdejakou položku znala. I když za ní někdo přišel po pracovní době, utíkala vydat do skladu v řetězárně potřebnou autosoučástku, aby se vyřešila závada na nepojízdném nákladním autě či jiném zařízení. Později maminka dělala i v jiném skladě hned za hlavní branou závodu, a tam se stala také expedientkou různých výrobků. To se již z družstevních závodů stal družstevní kombinát a vyráběla se tam i lyžařská vázání na běžky, domácí přípravky pro broušení nožů, nůžek i srpů. Maminka pracovala až do svých sedmdesáti let, a pokud si pamatuji, tak ji tam měli lidé moc rádi. Později, když už byla v důchodu, na ni mnoho lidí rádo vzpomínalo, zejména na její vstřícnost, protože jako skladnice nikdy neprudila. Maminka měla jen měšťanku; její vysvědčení ji sice předurčovalo ke středoškolskému studiu, ale tehdy si rodiče její další vzdělání nemohli dovolit. Vzpomínám, jak babička jako velká čtenářka řešila některé problémy s pravopisem. Napsala si vedle sebe dvě možné varianty a její čtenářské oči poznaly, která je ta správná. ASISTENT PŘI HODECH. Jako kluk z vesnice jsem rád při zabíjačkách asistoval, řadu prací se naučil a dokonce mě děda i řezník nechali dělat i tak odbornou činnost jako špejlování jitrnic. Tehdy jsme u nás doma znali bílé a černé, a pokud se týkalo těch černých jelítek, tak jsme uznávali především takzvané žemláky. Ty s kroupami, které nejčastěji vidím v dnešním řeznictví, jsme ani moc nedělali, asi se dodržovalo přísloví, že hrách a kroupy to je hloupý. Asi deset let po jedné památeční protektorátní zabijačce na černo, která se odbývala ve Zdětíně, když před domem byla škola a v ní němečtí vojáci, jsem zažil jinou pamětní zabijačku v rodině rodičů manželky, když jsem byl čerstvým ženáčem. Bylo to u Kisů ve Starých Benátkách, strejda Olšovský zde fungoval jako řezník (jinak pracoval v Karborundu) a mě využívali jako naprosto zbytečnou nekvalifikovanou sílu s úkolem pravidelně chodit se džbánkem pro pivo. K válu a ke špejlování mě nepustili. Všem jsem vždy přinesl dobré točené a sobě limonádu. Když strejda Olšovský viděl, co piji, nechal vší práce a udělal mi názorné školení: Vzal do ruky skleničku od hořčice, což vždycky bývala obvyklá domácí odměrka, dal do ní dobroty z válu, které se dávaly do guláše nebo do tlačenky, vzal mi z ruky limču a zalil s ní to maso ve sklenici. Obsah sklenky byl všelijaký, sražený, ošklivý, nechutný. Strejda mě hned vzal ven na dvorek, vylil obsah sklenice u prahu na dvůr, kde už čekal na nějakou kořist domácí pes. Psisko strčilo čumák ke sraženému žrádlu a znechuceně odešlo. Tak vidíš, ani ten pes to nežere, a ty to máš pořád v žaludku! zněl jeho rozsudek a závěrečné hodnocení. A šel znovu k řeznickému válu, do jiné sklenky dal znovu stejné maso, a tentokrát to zalil pivem ze džbánku. A na první pohled bylo vidět, že ten gulášek potřebuje právě a jedině to pivko, vše se krásně spojilo, až se na to oči smály. I takový problematický nepivař jako já jsem to pochopil. Lepší školení jsem v životě neabsolvoval, a že jsem jich za život zažil požehnaně. Josef Donát Za kvalitním ošetřením pleti nikam jezdit nemusíte, přijede k vám domů Beauty studio tailor poskytuje svým klientům nadstandardní služby Benátky nad Jizerou Rozzářená pleť, viditelně o několik let mladší. Právě tohle můžete čekat, pokud navštívíte kosmetické studio Beauty studio Tailor v Benátkách nad Jizerou v Pražské ulici. Studio, kromě klasických služeb, nabízí nyní nově také ošetření pleti úplně novým přístrojem. Jeho název je HydraFacial a dokáže úplné zázraky. Přístroj je schopen během pul hodiny vypnout plet natolik, že pokud naše klientky po ošetření potká známá, musí se zeptat, co se sebou udělala. Je to opravdu hodně vidět. Plet se úplně rozzáří, uvedla majitelka studia Jaroslava Krejčíková. Přístroj pracuje na bázi podtlaku. Jemné hlavice otevrou póry na obličeji a vyčistí je. Poté je do nich vpracováno sérum, které právě vrásky vypne, pleť se rozsvítí a je viditelně mladší. Naše studio doporučuje ošetření opakovat v průběhu čtrnácti dnu třikrát. Pleť se tím totiž nastartuje a urychlí se výsledný efekt, poté stačí udržovací kúra jednou měsíčně. Po ošetření doporučujeme nechat pleť odpočinout a nenamazat se hned make-upem. Je to lepší pro výsledný efekt, radí majitelka není vhodné pouze na ošetření vrásek, ale také na akné, tedy pro velmi mladé klientky, je vhodné i pro klienty, kteří nemají žádný problém, ale chtějí si dopřát 100% a kvalitní vyčištění pleti. Objednat se stačí dva dny dopředu a majitelka studia vám vyjde vstříc časově, jak to bude vyhovovat právě vám a to se týká i večerních hodin. Exklusivní leč samozřejmou službou studia je také jeho mobilita. Jezdíme za klienty až domu. Stačí jeden telefonát a není problém přijet ke klientovi domu, v podstatě v jakoukoli hodinu. Netýká se to jen klientů z Benátek, ale také z Mladé Boleslavi a širokého okolí, komentuje výhodu studia paní Krejčíková. Kosmetické studio nabízí také zvýhodněné balíčky. Jejich výhody najdete na stránkách studia. Tváří studia je herečka a zpěvačka Renata Drössler. Sama herečka využívá ošetření v tomto studiu a je nadmíru spokojena. Fotografie nakonec mluví za vše. Renata Drössler, herečka a zpěvačka, navštěvuje Beauty studio Tailor pravidelně a nemůže si ho vynachválit Zpravodaj Benátecka 14

15 dopisy / ZpravOdaJStvÍ Co můžete čekat - Viditelnou redukci jemných linek a vrásek - Úbytek hyperpigmentací (melasma/hnědé skvrny) - Zlepšení pleti náchylné k akné; méně mastná - Obnovený tón a textura pleti; redukce opuchlin v oblasti očí - Hydratace pleti; plet je poddajnější a elastická K o n t a k t na studio Beauty studio Tailor sídlí v Benátkách nad Jizerou. Najdete ho v Pražské ulici s číslem popisným 56. Pokud se chcete o studiu, jeho službách a cenách za jednotlivá ošetření dozvědět víc, můžete se podívat na webové stránky studia Studio můžete kontaktovat také na telefonním čísle 721/ Hledám důležitého svědka Dne 13. června t. r. asi ve hodin jsem byl na křižovatce Brodce Ovčín, s odbočkou na Dražice, sražen osobním automobilem. Těsně před nehodou jsem, cestou z lesa, zastavil u krajnice vozovky abych dal přednost třem za sebou jedoucím automobilům od Brodec. Jedno auto, pokud se dobře pamatuji, bylo tmavě modré barvy, ostatní dvě barvy tmavé. Pokud některý ze tří řidičů, případně jejich spolujezdců, mne u silnice s jízdním kolem viděl a poznal, prosím, aby mi zavolal na telefon Toto svědectví je pro mne velmi, velmi důležité. Předem děkuji. Jaromír Polák Limity jsou splněny!? Ve společenském sále města Záložna byl ve středu 12. září 2012 veřejně projednáván posudek a dokumentace o vlivech záměru Výroba porézních kotoučů ve firmě Carborundum Electrite a.s. na životní prostředí. V technologii výroby je využíván naftalén. Za oznamovatele záměru společnost Carborundum Electrite a.s. byla přítomná Antje Schwemberger (2. zprava) zástupkyně vedení skupiny Tyrolit Schwaz v Rakousku, zodpovědná za ochranu životního prostředí v rámci celé skupiny, Martin Hulák (1. zprava) odborný poradce firmy Tyrolit, Ing. Pavel Richter (3. zprava) generální ředitel CE a.s., Ing. Jan Merta vedoucí správy investičního majetku CE a.s. a Dana Janatová ekolog společnosti CE a.s., bezpečnost práce a požární ochrana v CE a.s. Záměr dané výroby byl již delší dobu před veřejným projednáváním v popředí zájmu velké části benáteckých obyvatel. Z jejich iniciativy vznikla petice proti uskutečnění tohoto záměru, kterou podepsalo více jak 1300 Benátčanů a veřejné projednávání probíhalo za nebývalé účasti benátecké veřejnosti. Byly tu zastoupeny snad všechny generace našich občanů. Mnoho z nich po celý život v podniku Carborundum pracovalo, mnoho z nich bylo propuštěno, někteří tam pracují i dnes. Se záměrem výroby porézních kotoučů přišly i velké obavy z návratu zdraví škodlivému životnímu prostředí do našeho města. Z paměti lidí nevymizel zápach, bílý poprašek, Ti, jejichž paměť nemohla pro jejich mládí nic z toho zaznamenat, si však umí vyhledat a zjistit odborné a podrobné informace o tom, co se jim předkládá k projednání. Na projednávání byly přítomné maminky s malými dětmi a vyjadřovaly své obavy o pravdivost tvrzení, že životní prostředí nebude narušeno. Bylo poukazováno na skutečnost, že v blízkosti Carborunda jsou mateřské školy, základní škola, sportoviště, mají tam své zázemí skauti, Klub dětí a mládeže, je tam Poliklinika, daleko není ani sídliště a rodinné domy, V menšině byly názory těch, kteří poznali nezaměstnanost na vlastní kůži a dávali přednost případné možnosti zaměstnání. Starosta města Benátky nad Jizerou hovořil o negativním vyjádření benáteckého Zastupitelstva města a o návštěvě členů Zastupitelstva v Tyrolit Schwazu, kde ve městě zaznamenali určitý zápach. Majitelé a vedení Carborunda Electrite a.s. vysvětlili důvody svého záměru snaha pozastavení poklesu zájmu o současné výrobky a vyloučit tak nutnost propouštění zaměstnanců, či dokonce ukončení provozu benáteckého podniku. Se zavedením výroby porézních kotoučů s použitím naftalénu by se pro začátek vytvořilo cca deset nových pracovních příležitostí. Jsou přesvědčeni o neškodlivosti této výroby, uváděli své zkušenosti z mnohaleté výroby v rakouském Tyrolit Schwazu, kde již není žádný prostor pro rozšíření výroby. Podle slov Antje Schwemberger, která v rakouském městě Schwaz pracuje osm let, je tam v některých dnech naftalen cítit, ale i Schwaz je město se zelení, sportovními středisky, nemocnicí, školskými zařízeními, je střediskem cestovního ruchu a není zřejmé, že tato technologie ovlivňuje kvalitu života ve městě. Z vlastní pracovní zkušenosti přímo z provozu se paní Schwemberger necítí tímto zápachem ovlivněna, ani poškozena. V průběhu veřejného projednávání, které bylo zahájeno v 17 hodin a probíhalo téměř tři hodiny, zazněla spousta názorů. Na jedné straně to byla vyjádření zpracovatelů dokumentace, hlukové a rozptylové studie, posouzení technologie odpadních vod, zpracovatel posudku a představitelů Carborunda Electrite a.s. konstatující, že vše je v normě a na straně druhé, že výraz norma může znamenat, či v sobě skrývat ledacos. Dost účastníků ze strany veřejnosti odcházelo se slovy, že tady byli zbytečně, že je stejně již rozhodnuto vždyť všechna odborná stanoviska byla vlastně kladná, až na vyslovení nesouhlasu Zastupitelstvem města. Ale jak tu zaznělo, stanovisko EIA není správním rozhodnutím, ani závazným stanoviskem, ale odborným podkladem pro další navazující povolovací nebo jiná řízení. Má platnost pět let ode dne vydání s možností prodloužení této lhůty. Krajský úřad Středočeského kraje, který vydává navazující povolující rozhodnutí, zahrne do svého rozhodnutí nebo opatření požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku EIA, nebo uvede důvody proč tak neučinil nebo učinil jen z části. Z tohoto veřejného projednávání jsem odcházela s dobrým pocitem, že Benátčané jsou lidé, kterým záleží na tom, jak u nás v Benátkách nad Jizerou žijeme, jak budeme žít my, naše děti a dovedou pro to něco udělat a nevzdávat se! emje Zlaté svatby Dne oslavili zlatou svatbu v obřadní síni Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou manželé L a d i s l a v a E v a K r u š o v i Do dalších společných let přejeme pevné zdraví a mnoho spokojenosti. Dne oslavili zlatou svatbu v obřadní síni Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou manželé J a r o s l a v a B o ž e n a N e k o v á ř o v i Do dalších společných let přejeme pevné zdraví a mnoho spokojenosti. Fotografie na této dvoustraně: Beauty studio Tailor, emje, MěÚ října 2012

16 ZpravOdaJStvÍ SpOLeČenSká nabídka říjen, kynologické cvičiště, Zkoušky dle nzř, pořádá: Český kynologický svaz ,9:00-17:00, Záložna, dětský bazar oblečení, ( od 12:00-16:30 hod. vrácení neprodaného zboží) pořádá: Český svaz žen 9.10.,19:30, Modlitebna Církve bratrské v Dražické ulici, koncert Seicento e settecento, pořádá: kruh přátel umění a Město Benátky ,9:00-11:00, Keramika U Matouše, dopolední keramika pro maminky a děti, pořádá: Keramika U Matouše ,17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže ,17:00, Klub dětí a mládeže, maňáskové divadlo pejsek, kočička a podlaha, pořádá: Loutkové divadlo Rolnička ,17:00-19:00, Klub dětí a mládeže, tvořivé studio náušnice a brož z moosgummi, pořádá: Klub dětí a mládeže ,9:00-17:00,Klub dětí a mládeže, Seminář Montessori doma, pořádá: Klub Mondík a Mateřské centrum Benátky ,14:00, U vodárny, drakiáda, pořádá: Junák, svaz skautů a skautek ,17:00-9:00, Klub dětí a mládeže, noc v klubu, pořádá: Klub dětí a mládeže , 14:00, na strništi u hvězdárny, Mondíkovská drakiáda, pořádá: Klub Mondík ,14:00-17:00, Klub dětí a mládeže, den stromů zábavné a poučné odpoledne v kdm, pořádá: Klub dětí a mládeže ,14:00-17:00, sál Záložna, Zábavné odpoledne, pořádá: Český svaz žen ,17:00, sál Záložna, přednáška, pořádá: Spolek rodáků ,9:00-11:00, Keramika U Matouše, dopolední keramika pro maminky a děti, pořádá: Keramika U Matouše ,17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže ,18:00-17:00, Keramika U Matouše, podzimní prázdniny v keramické dílně- -pro děti, pořádá: Keramika U Matouše , 9:00-14:00, Klub dětí a mládeže, podzimní prázdniny v klubu (9:00-10:30 Šnek z květináče; 10:30-12:00 Květiny metodou florgami; 12:30-14:00 Papírový létající ptáček) pořádá: Klub dětí a mládeže , 9:00-14:00, Klub dětí a mládeže, podzimní prázdniny v klubu (9:00-10:30 Podzimní panáček; 10:30-12:00 Malování na sklo podzimní lampička; 12:30-14:00 Papíroví havrani), pořádá: Klub dětí a mládeže , 17:00-19:00, Klub dětí a mládeže, Útulný domov Filigránové obrázky, pořádá: Klub dětí a mládeže ,15:00-19:00, sál Záložna, Benátky filmových amatérů, pořádá: Město Benátky ,9:00-16:30, sál Záložna, Benátky filmových amatérů, pořádá: Město Benátky , Dražická ulice 387-zahrada sobru Církve Bratrské, podzimní hodování, pořádá: Klub Mondík , 9:00, Keramika U Matouše, kurz výroby stříbrných šperků metodou art clay Silver, pořádá: Keramika U Matouše , 9:00-11:00, Keramika U Matouše, dopolední keramika pro maminky a děti, pořádá: Keramika U Matouše , 20:00, sál Restaurace Na Baště, Zábava ve stylu 80. a 90. let, pořádá: Rodiče dětem při ZŠ Husovo náměstí, Benátky Program Pátek 2. listopadu slavnostní zahájení projekce soutěžního pásma přátelské posezení s pohoštěním v budově zámku Sobota 3. listopadu projekce soutěžního pásma slavnostní vyhlášení výsledků diskuse, hodnocení filmů více na p o děkování Dne 4. září 2012 nás po těžké nemoci navždy opustil pan P a v e l M a t o u š e k. Všem, kteří se s ním přišli rozloučit, děkujeme za projevenou soustrast i květinové dary. Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Zarmoucená rodina Matouškova v zpomínáme Dne 11. října 2012 uplynou již dva roky od úmrtí mého drahého manžela pana V l a d i m í r a H l i n k y. S láskou a bolestí v srdci ze ztráty milované osoby stále vzpomínají manželka Eva a dcera s rodinou. v zpomínáme Dne 20. října 2012 to budou tři roky, co nás navždy opustil náš milovaný otec a manžel pan J a n V i r u s. Ti co jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina Virusova Správa městských lesů Otevíráme myslivecký kroužek! Protože skončil kroužek Kukačky v KDM Benátky, Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou ve spolupráci s Benáteckým čtyřlístkem otevírá myslivecký kroužek pod názvem Myslivecký čtyřlístek. Bude probíhat minimálně 1x za 14 dní v hájovně Okrouhlík. První schůzka proběhla v sobotu Kroužek se konal i další sobotu Kroužek bude zaměřen především na myslivost, vztah k přírodě a její ochranu. Během schůzek bude dětem nabídnut pestrý, zajímavý a také dobrodružný program, při kterém děti získají nejen mnoho znalostí a zkušeností, ale i spoustu zážitků z přírody, na které se nezapomíná. Kroužek bude záměrně v sobotu dopoledne, neboť v tento čas bude po celý rok probíhat za světla (během týdne to není možné) a často se zde v tuto dobu scházejí myslivci. A o to více bude kroužek atraktivní a zábavný. Děti na vlastní kůži poznají, že myslivec není člověk, co střílí zvěř, ale hlavně se o zvěř a o les stará. Máme přání, aby naše benátecké děti a mládež poznaly, jaká krásná místa se v okolí Benátek nachází. Na všechny děti se moc těšíme, rádi jim věnujeme svůj volný čas a doufáme, že alespoň trochu jim dáme to, co nám dali naši rodiče. Vždyť upřímně, jak často se Vaše děti dostanou do lesa? A protože jsou schůzky o víkendu, kdy mají rodiny často svůj program, upozorňujeme, že je jedno, zda dítě bude na schůzce 1x nebo 3x za měsíc. Kontakty v případě zájmu: Milada Trnková tel.: Karel Bendl tel.: Zpravodaj Benátecka 16

17 ZpravOdaJStvÍ Benátecký plenér 2012 V sobotu se konal výtvarnický Benátecký plenér v Benátkách nad Jizerou pod patronací Romana Pavlíka. Celkem se této akce zúčastnilo 9 malířů, z toho 4 členové SVČR (Sdružení Výtvarníků ČR) a 5 členů skupiny Mladoboleslavských malířů VLNA. Bohužel, se tohoto plenéru tentokrát nezúčastnili naši zakládající členové staří pardálové Vladimír Vlk a Jaroslav Najman a rovněž Alenka Šedinová, která kvůli zdravotním problémům musela svoji účast tentokrát odřeknout. Hned od rána to vypadalo, že bude pršet, což odradilo další ohlášené výtvarníky z Prahy a Liberce od účasti, ale nakonec se počasí nad námi slitovalo a občas vysvitlo i sluníčko. Přibližně po čtyřech hodinách malování v parku benáteckého zámku jsme se odebrali do nedaleké restauracena oběd. Během oběda se však spustil déšť, takže jsme se k malování už nevrátili. Naštěstí měl Roman Pavlíkv záloze plán B a tak jsme navštívili jeho malířský ateliér na Husově náměstí, kde jsme v pohodě přečkali déšť. Později jsme šli navštívit právě zahájený kulturní program Zámecké slavnosti na Benáteckém zámku, kde se postupně vystřídali na podiu hudební skupina New Age of Smokie, zpěváci Marek Ztracený, Verona a Peter Nagy. Kromě tohoto programu se nám naskytla možnost navštívit zámecké muzeum, které nám nabídlo k nahlédnutí mnoho zajímavých exponátů. Například velmi zajímavý byl model Benáteckého zámku, vyrobený ze zápalek jedná se opravdu o neuvěřitelně pečlivou práci. Současně se počasí uklidnilo, takže jsme ještě využili příležitosti navštívit zámeckou věž, odkud se nám nabídl skvělý výhled do okolní krajiny. Během dne se s námi někteří účastníci museli rozloučit, protože spěchali domů za dalšími aktivitami, či jinými povinnostmi a navečer na zámku zůstali už jen ti nejlepší a nejvytrvalejší z nás, kteří vydrželi tancovat a družně si povídat až do půlnoci...a kousek po... I když jsme se nevyhnuli rozmarům počasí, přesto se dle mého názoru plenér vcelku vydařil, jenom je škoda, že se nás tentokrát nesešlo víc účastníků. Snad se nás sejde příště víc. Děkuji jménem všech zúčastněných Romanovi Pavlíkovi za jeho pohostinnost, za hudební produkci a za zorganizování plenéru. výtvarník Zdeněk Vrba, MB. Muzeum Benátky Benátecké lapidárium Od je v rámci služeb benáteckého muzea zpřístupněno zámecké lapidárium. To shromažďuje originály soch, které díky špatnému stavu nebylo již možno déle ponechat v exteriéru. Až na výjimky tyto sochy pocházejí ze zámeckého areálu Benátek nad Jizerou a většinou je pojí i doba jejich vzniku, kterou je 18. století. Během něj se v roli majitelů zámku vystřídalo několik rodů a osobností, které ve většině případů byly i donátory zdejších děl. Autoři těchto soch nejsou vždy zcela prokazatelní. S největší pravděpodobní jde o práce Františka Adámka staršího a příp. jeho syna Františka Josefa Adámka. Dále zde působil i Jan Lang, jehož manželka byla dcerou novobenáteckého primase Františka Antonína Rebensteigera, vlastníka výstavního domu U Ryby na Husově náměstí. Benátky nad Jizerou byly městem mimořádně bohatým na sochařskou výzdobu. Svou roli zde sehrála i geografická blízkost Benátek a Lysé nad Labem, která byla v době svého rozkvětu za panování hraběte Šporka významným kulturně uměleckým místem zdobeným mimo jiné mnoha sochařskými pracemi z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Dnešní rozsah a počet soch již bohužel neodpovídá počtu původnímu. I přes soubor oprav a restaurování, k němuž docházelo od třicátých let 20. století, řada soch zanikla nebo je v torzálním stavu. Snahou o záchranu zbývajících exemplářů se tak stalo jejich postupné umísťování do depozitu a následně do lapidária. V 80. letech minulého století byla sejmuta socha Herkula a jedna z dominant zámeckého areálu Kojící Panna Marie. Ta je nyní nahrazena reprodukcí z umělého kamene. Další sochy, alegorie Dne a Noci, původně umístěné na pilířích brány Na Bělidle byly v roce 2005 restaurovány a nyní jsou k vidění pouze v lapidáriu. Morový kříž, nejstarší dílo vůbec, datováno rokem 1680, je rovněž k vidění pouze v lapidáriu, stejně tak komplex šesti Trpaslíků, které představují karikatury služebnictva. Spousta figur, které původně tvořily soubor urbanistických a pohledových souvislostí zámeckého areálu jsou tak nyní sejmuty a umístěny v lapidáriu. Jejich místa nejsou nahrazena kopiemi. přístup do lapidária zajišťuje benátecké muzeum a to každý všední den krom pondělí, v 10:00 a ve 14:00. tuto možnost zatím využilo zhruba 700 lidí, z nichž dvě třetiny lidí bylo neplatících v rámci dnů otevřených dveří (Muzejní noc, první máj apod.). Lapidárium navštívila i japonská delegace kaligrafistů v červnu tohoto roku. Roman Pavlík Benátecký zámecký park je vděčným místem pro malířskou tvorbu října 2012 Fotografie na této straně: poskytl Roman Pavlík

18 ZpravOdaJStvÍ / policie Krajský úřad Středočeského kraje odbor dopravy Stavba mostu ev. č Pro čerstvé informace jsem se obrátila na investora stavby Středočeský kraj, který nám poskytl dne následující informaci (fotografie jsou pořízeny téhož dne): Projekt II/272 Benátky nad Jizerou, rekonstrukce mostu ev. č , financovaného z prostředků ROP Střední Čechy, bude dokončen oproti původnímu vysoutěženému termínu dříve (termín dokončení dle SOD říjen 2013). Zhotovitel stavby předpokládá ukončení do konce října Přesný termín předání stavby do užívání zatím není znám, Pěstoval, ale sklízeli policisté Sklizní konopí začal pondělní den pro drogové experty mladoboleslavské kriminálky. Neobvyklá zahrádka třiadvacetiletého muže z Bělé pod Bezdězem neušla očím sousedů, kteří na podezřelé aktivity upozornili muže zákona. Policisté tak zajistili celkem dvanáct vzrostlých rostlin konopí, které teď čeká usušení a podrobná expertíza. V pondělí odpoledne pěstitele vyšetřovatelka obvinila z trestného činu nedovolené pěstování rostlin obsahující omamnou, nebo psychotropní látku. Za tento trestný čin hrozí až šest měsíců odnětí svobody, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. stejně jako termín slavnostního ukončení projektu, který bude Odbor dopravy se zhotovitelem upřesňovat v průběhu tohoto týdne (pozn. redakce: ). Z pověření tiskového mluvčího p. Milana Smutného: Mgr. Markéta Vítková, pověřena vedením Oddělení styku s médii a veřejností Muže i ženu čeká několik let vězení Po několika měsících intenzivní práce zadrželi kriminalisté za pomoci zásahové jednotky v úterý odpoledne v obci Bojetice pětačtyřicetiletého muže a o sedm let mladší ženu. Povedený pár několik měsíců vyráběl a distribuoval pervitin. K výrobě drog používali garáž rodinného domu, který společně obývali. Základní surovinou pro výrobu byl lék Sudafet, který je volně prodejný v Polsku, kde si ho také povedený pár opatřil. Při domovní prohlídce zajistili kriminalisté nejen kompletní varnu, ale také 16,6 gramu drogy, větší finanční obnos a několik nelegálně držených zbraní a munici. Ve středu obvinila vyšetřovatelka muže z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a trestného činu nedovolené ozbrojování a ženu z trestného činu nedovolená výroba i jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Oběma tak hrozí pětiletý trest odnětí svobody. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Tím však výčet zadržených osob nekončí, bezprostředně po obvinění povedeného páru získali kriminalisté další důležité informace a na základě těchto informací v brzké době zadrží další osoby zapojené do drogové trestné činnosti v Mladé Boleslavi. Vylákal z muže peníze Na nepoctivého řemeslníka narazil pětačtyřicetiletý muž z Mladoboleslavska. Již začátkem roku se dohodl na opravě střechy svého domu a na materiál a práci poskytl zálohu šedesát tisíc korun. V březnu se u domu objevil i potřebný materiál. K opravě se však již nikdo neměl. Přes opakované urgence se majitel nedočkal ani vrácení zaplacených peněz. Materiál v hodnotě šestatřiceti tisíc tak povedený řemeslník dodal, ale dalších čtyřiadvacet tisíc si nechal po vlastní potřebu. Od pátku po pachateli podvodu pátrají policisté z Mladé Boleslavi. Po dopadení mu hrozí až dva roky odnětí svobody Za čtyři roky si přišel na několik milionů Protřelého podvodníka více než rok stíhala vyšetřovatelka z Mladé Boleslavi. Třiatřicetiletý muž nakonec v sobotu skončil ve vazbě. Realitní makléř z Luštěnic nabízel zprostředkování koupě městských bytů v Mladé Boleslav. Vyřízení koupě podmiňoval uhrazením záloh v desítkách tisíc korun. Od roku 2008 tak od desítek lidí vylákal téměř dva miliony korun. Pomocí různých výmluv a historek svým věřitelům unikal a trvalo tedy velmi dlouho, než se celý podvod provalil a na policisty se začalo obracet množství poškozených osob. (Pokračování na str. 22) Zpravodaj Benátecka 18

19 inzerce Fotografie na straně 18: emje, Policie ČR října 2012

20 inzerce Šampony na vlasy s ochrannými přísadami pro děti a dospělé jsou dodávány v šesti druzích: Březový šampon pro zdravé vlasy Šampon pro mastné vlasy s extraktem lopuchu Šampon pro regeneraci naruše- -ných a barvených vlasů Dětský šampon na vlasy s extraktem ovse setého Šampon na lupy Šampon s 3 % ichtamolu Pěny do vany s obsahem léčivých bylin pěny do vany s obsahem léčivých bylin a krémových přísad vyhlazujících a zvláčňujících pokožku Sprchový gel s 8% ichtamolu Tekuté mýdlo univerzální mycí prostředek pro sprchování i odstraňování hrubé špíny Práškové prací prostředky wera pro velkoprádelny werík malé balení na 2 pračky Mimo tohoto nového sortimentu nabízíme tradiční výrobky: veterinární, čistící a prací prostředky. Vyrábí a dodává: Ing. Jan Novák, CSc. DETA výzkumný ústav spotřební chemie Husovo nám. 61, Benátky nad Jizerou Tel.: , NOVĚ OTEVŘENO!! Najdete nás na adrese: PRAŽSKÁ 83, BENÁTKY NAD JIZEROU tel.: web: VÍCE NA NAŠEM WEBU A LETÁKU PO - ČT 8:00-17:00 PÁ 8:00-16:00 SO 8:00-11:00 nabízíme práci v oboru: Pedikura-Manikura, Kadeřnice v Benátkách nad Jizerou. Požadujeme praxi v oboru(může být i krátká), spolehlivost, chuť se zdokonalovat, kladný přístup k lidem, čistý rejstřík. Nabízíme: solidní jednání. Více na tel.: Majdalenka Cukrářská výroba Dorty pro každou příležitost dle vaší fantazie Zákusky (kremrole, věnečky, košíčky, rolády, řezy a jiné mini zákusky) Objednávky na vánoční cukroví přijímáme již od Magda havlasová Kochánky 36 Tel.: , Mob.: P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, tetra hnědá a dominant, žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček týdnů cena Kč/ks. prodeje se uskuteční v neděli 9. září 2012 Benátky nad Jizerou parkoviště u tenisových kurtů ve hod. Bližší informace tel.: , , KADEŘNICTVÍ JINDŘIŠKA nabízí své služby v pohodlí vašeho domova - ZDAJÍ SE VÁM CENY V KADEŘNICKÝCH SALONECH PŘÍLIŠ VYSOKÉ? - CHCETE OSTŘÍHAT, NABARVIT, ZMĚNIT ÚČES? A TO VŠE VÝRAZNĚ LEVNĚJI? - ŠPATNĚ SE POHYBUJETE A NEJSTE MOBILNÍ? Z A V O L E J T E N A M O B I L A P Ř I J E D U K V Á M D O M Ů. JINDŘIŠKA KAŠPÁRKOVÁ Zpravodaj Benátecka 20

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Určení ověřovatelů, návrhové komise 3. Kontrola zápisu, kontrola usnesení 4. Zpráva starosty

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Z á p i s 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.03.2011 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 10/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce na říjen 2015. Zažít město jinak

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků VYKŘIČNÍK R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1 Rada žáků TŘÍDA ZÁSTUPCE TŘÍDY ZÁSTUPCE TŘÍDY 4.A Filip Bednář Eliška Píšková 4.B Jakub Koudelka 5.A Kateřina

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více