Zápis z jednání Královéhradecké krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Královéhradecké krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR"

Transkript

1 Zápis z jednání Královéhradecké krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR Datum konání: Místo konání: od 10 hodin Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Přítomni: PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerie v Jičíně); Ilona Fidlerová (Městské muzeum Žacléř); Mgr. Václav Horák (Městské muzeum v Hořicích); Mgr. Milan Horký (Muzeum Boženy Němcové v České Skalici); Jiří Hladík (Městské muzeum Nové Město nad Metují); Petra Jahnová (Třebechovické muzeum betlémů); Mgr. Alexandra Jiřičková (Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem); Mgr. Jan Kohout (Městské muzeum Nový Bydžov); Mgr. Petr Landr (Regionální muzeum v Náchodě); Mgr. Naděžda Machková-Prajzová, PhD. (Muzeum východních Čech v Hradci Králové); Mgr. Vlastimil Málek (Muzeum Podkrkonoší v Trutnově); PhDr. Pavel Mertlík (Krajský úřad Královéhradeckého kraje); PhDr. Olga Mertlíková (Městské muzeum v Jaroměři); Vendula Poláková (Městské muzeum Žacléř); Blanka Zázvorková (Krkonošské muzeum ve Vrchlabí) Omluveni: Mgr. Jitka Rychlíková (Východočeské muzeum v Pardubicích); Eva Hylmarová (Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích); PhDr. Vlastimil Havlík (Textilní muzeum v České Skalici) Program: 1) Společný webový portál muzeí Královéhradeckého kraje Dr. Babík informoval o tom, že Regionální muzeum a galerie v Jičíně opět podalo žádost o grantovou podporu na Královéhradecký kraj v souvislosti s podporou projektu Společný webový portál muzeí Královéhradeckého kraje. V roce 2013 nebyl tento projekt podpořen. V případě podpory v roce 2014 budou jednotlivá muzea informována a v případě zájmu budou do projektu zařazena také. 2) Postoje organizacích oprávněných k provádění archeologických výzkumů k snahám Archeologického ústavu AV ČR o podpis nových dohod Dotazem bylo zjištěno, že u organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů (Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Jičín) byla zaznamenána snaha Archeologického ústavu AV ČR o podpis nové dohody pouze u dvou organizací: Muzea východních Čech v Hradci Králové a Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Dr. Mertlík přednesl poznatky ze setkání úředníků všech krajů v České republice, ze kterých vyplynulo, že zmíněné snahy se týkají s největší pravděpodobností pouze dvou krajů v České republice: Královéhradeckého a Libereckého. Zároveň Dr. Mertlík předal verzi nové dohody připomínkovanou Krajským úřadem Libereckého kraje. Dr. Mertlík doporučil každé oslovené oprávněné organizaci zvážit svůj postoj k nové dohodě. Dr. Machková-Prajzová prezentovala postoj Muzea východních Čech v Hradci Králové, dle kterého muzeum v současné chvíli nebude jakoukoliv novou dohodu podepisovat. Ke stejnému názoru se přiklonil také Dr. Babík z jičínského muzea. 3) Novinky v legislativě Dr. Babík informoval o drobné novelizaci zákona 122/2000 Sb. ( 2 zákona nově hovoří o sbírce jako věci hromadné ) a upozornil především na to, že tato změna by se teoreticky mohla vztahovat na pojištění sbírky jako takové (ztráta předmětu už nemusí být prostou ztrátou, ale mohla by být kvalifikována i ve vztahu ke sbírce jako celku jako poškození věci hromadné ). Novela je účinná od 1. ledna 2014, více informací v příloze č. 1. Dále byly v diskusi probírány informace související s darovacími smlouvami ve vztahu k novému Občanského zákoníku (viz stanovisko AMG). Problém se obecně netýká muzeí, vlastníkem jejichž

2 sbírky je stát. Obecně zaznělo u představitelů jednotlivých muzeí nepochopení k nově upravenému stavu. Mgr. Horký například uvedl absurdní příklad toho, kdy jim bylo ze Sýrie zasláno arabské vydání Babičky. Dr. Machková-Prajzová upozornila na to, že dle výkladu jejich právního poradce je obcházení darovací smlouvy formou kupní smlouvy (za symbolickou částku) nevhodné. Zároveň slíbila jejich právní rozbor zaslat k dispozici všem členům krajské sekce AMG. Dr. Babík informoval o snaze Dr. Kuchyňky z exekutivy AMG, kdy AMG požádá Generální finanční ředitelství v Praze o metodické vyjádření ke stanovení ceny darů movitých předmětů (zda má jít o odhad stanovený soudním znalcem nebo může cenu na základě zkušeností stanovit kurátor). V případě, že bude Generálním finančním ředitelstvím vydán metodický pokyn, měl by být závazný pro všechny finanční úřady v ČR. Obecně bylo doporučeno s darovacími smlouvami vyčkávat a v případě nouze uzavírat kupní smlouvu. Co se týká legislativy, Dr. Babík dále informoval o souboru připomínek k novelizaci zákona 122/2000 Sb., které shromáždilo AMG. Tento materiál je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 4) Projekt OPVK: Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje Dr. Machková-Prajzová přednesla informaci o tom, že projekt bude v letech pokračovat nabídkou školení všem muzeím v Královéhradeckém kraji. Podrobné informace budou včas vyvěšeny na webových stránkách hradeckého muzea případně je jejich harmonogram k dispozici přímo u paní ředitelky. 5) Informace z jednotlivých muzeí Přítomní informovali o plánovaných aktivitách muzeí v roce Mimo jiné Dr. Machková-Prajzová pozvala na Ozvěny Musaionfilmu ( v Muzeu východních Čech). 6) Prohlídka nově rekonstruovaných prostor Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem a stálé expozice Tradice vánočních ozdob v doprovodu Mgr. Jiřičkové Příští jednání sekce proběhne v polovině roku Zapsal: M. Babík Seznam příloh: Příloha č. 1: Článek dr. Žalmana k drobné novelizaci zákona 122/2000 Sb. Příloha č. 2: Soubor připomínek AMG k novelizaci/změně zákona 122/2000 Sb. Příloha č. 3: Stanovisko právního poradce MVČ v Hradci Králové k darovacím smlouvám Příloha č. 4: Přehled koncepcí digitalizace jednotlivých krajů

3 Příloha č. 1 Co je to vlastně ta sbírka muzejní povahy? K novele zákona č. 122/2000 Sb., účinné od 1. ledna 2014 Ačkoliv je o mně známo, že mám rád tzv. banální otázky, po přečtení názvu tohoto článku jste si možná pomysleli, že to už vážně přeháním. Každý den se sbírkami pracujete a bude vám někdo vysvětlovat, co to ta sbírka je!? Přesto prosím, dočtěte tento krátký článek do konce. Dozvíte se něco nového, protože článek reaguje na úplně čerstvou novelu zákona č. 122/2000 Sb., která nabude účinnosti 1. ledna Pojem sbírka muzejní povahy se začal v českém muzejnictví užívat teprve v souvislosti s přijetím zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Až do té doby se užívaly pojmy muzejní sbírka nebo sbírka muzea nebo galerie, které ale přestaly vyhovovat, protože označovaly pouze sbírky uchovávané v muzeích a galeriích, jenže citovaný zákon se vztahuje nejen na ně, ale také na obdobné sbírky uchovávané mimo muzea a galerie. A tak sbírky, na něž se zákon vztahuje, jsou nazývány sbírkami muzejní povahy, což především značí, že se jedná o sbírky určené k trvalému, resp. dlouhodobému ( muzejnímu ) uchovávání. Jsou zapsány do Centrální evidence sbírek (CES), čímž je deklarován veřejný zájem na jejich uchování. Veřejný zájem na sbírkách muzejní povahy je ale nyní nově upraven zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.tento zákon v Části třicáté třetí, Čl. XXXVIII, mění zákon o ochraně sbírek muzejní povahy mimo jiné tak, že se v 2 zákona č. 122/2000 Sb. za odst. 1 vkládá odst. 2 ve znění Sbírka, jejímž vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávný celek, je veřejným statkem podle zvláštního právního předpisu. Tím zvláštním právním předpisem je zákon č. 89/2012, občanský zákoník, který v ustanovení 490 uvádí, že věc určená k obecnému užívání je veřejný statek. Sbírky zapsané v CES musí splňovat definici sbírky muzejní povahy, která je uvedena v ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb. Ta říká, že jde o sbírku, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy. Zastavme se u slov významná a ve své celistvosti. Zákon jimi sděluje, že sbírka muzejní povahy musí být významná pro a tento význam je před zápisem do CES ověřován týmem odborníků Radou pro CES zřízeným při Ministerstvu kultury. Užitím slov ve své celistvosti zákon říká, že ten význam pro se vztahuje na sbírku jako celek, nikoliv na jednotlivé věci, které ji tvoří. V tomto smyslu rovněž zákon č. 303/2013 Sb. mění zákon č. 122/2000 Sb., když v 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta Má se za to, že sbírka je věcí hromadnou.. Věc hromadná je podle ustanovení 501 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nabude účinnosti 1. ledna 2014) definována jako soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc. Shrneme-li to, lze sbírku muzejní povahy definovat takto: Sbírkou muzejní povahy je podle ustanovení 2 odst. 1 a 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní

4 nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů (sbírkovým předmětem je věc movitá nebo nemovitost nebo soubor těchto věcí, a to přírodnina nebo lidský výtvor) shromážděných lidskou činností. Je veřejným statkem a má se zato, že se jedná o věc hromadnou ve smyslu ustanovení 490 a 501 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Co tedy z novely zákona č. 122/2000 Sb. konkrétně plyne? Především to, že sbírku muzejní povahy ve vlastnictví státu, kraje nebo obce neužívá pouze její vlastník, ale je určena k obecnému užívání jako veřejný statek, a dále to, že označení sbírky muzejní povahy jako věci hromadné již nelze pokládat za jakýsi účelový terminus technicus jako dosud, ale sbírka se za takovou věc (za celek) skutečně pokládá. Společným označením pro sbírku muzejní povahy je její název a evidenční číslo, které jsou uvedeny v osvědčení Ministerstva kultury o zápisu sbírky do CES. Pro vlastníky a správce těchto sbírek muzejní povahy z toho plyne také to, že např. nevratné poškození či ztráta jednoho sbírkového předmětu (s výjimkou jejich vyřazení ze sbírky z některého z důvodů uvedených v zákoně č. 122/2000 Sb.) mohou být kvalifikovány nikoliv pouze ve vztahu k poškozenému či ztracenému předmětu, ale jako poškození věci hromadné. Jiří Žalman

5 Příloha č. 2 Souhrn připomínek k materiálu Právní a legislativní prostředí, v němž se realizuje péče o movité kulturní dědictví a k zákonu č. 122/2000 Sb., v platném znění 1) Nový zákon x novelizace stávajícího Je třeba rozhodnout, zda půjde pouze o novelu stávajícího zákona o správě a ochraně sbírek muzejní povahy, nebo o zcela nový zákon, který nebude jen o správě a ochraně sbírek, ale i o muzeích jako institucích. Názor na tento bod není jednotný (J. Dolák nedoporučuje zcela nový zákon, ostatní se takto jasně nevyjadřují a uvádějí, buď novelizaci, nebo nový zákon). Komentář exekutivy AMG: Rozhodnutí mezi novelizací a zcela novým zákonem bude záležet na posouzení připomínek ke stávajícímu zákonu. Ať už půjde o nový zákon, nebo o novelu, nemůže být v souladu s naším právním řádem retroaktivní, jako se to stalo u novely vyhlášky č. 275/2000 Sb. v letošním roce. V rámci přípravy nového zákona, či novely toho stávajícího musejí být jasně definovány všechny pojmy, s nimiž následně pracuje vyhláška, případně metodický pokyn (např. oborová sbírka, digitalizace, fotografování předmětů a sbírek). Dále by měl být vyřešen vztah k zákonu o účetnictví, podle nějž jsou sbírky vedeny v účetní evidenci v hodnotě 1,- Kč celé sbírky a tato hodnota se ani nákupy nezvyšuje! Bude zajímavé, pokud bude některá pojišťovna řešit pojistnou událost, zda nebude argumentovat tím, že žádná škoda de facto nevznikla, když účetní hodnota celé sbírky je 1,- Kč. Stejně bezzubě vyznívá upozornění, že na základě novely zákona č. 122/2000 Sb., která nabude platnosti a o níž se exekutiva AMG dověděla až den po jednání na MK ČR ze zaslaného článku dr. Žalmana, poškození, či ztráta sbírkového předmětu může být posuzováno jako poškození věci hromadné. Opět bude poškozena věc hromadná v účetní hodnotě 1,- Kč, tudíž může jít maximálně o přestupek. 2) Definice muzea a stanovení standardů Vícekrát se objevuje připomínka týkající se definice muzeí, tedy zda budou podle zákona muzei pouze instituce, které mají sbírky zapsané v CES. (Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou, Židovské muzeum) Jak bude zajištěno, aby registrovaná muzea byla odlišena od těch neregistrovaných, spíš panoptik typu Muzeum tortury - (Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou)

6 Komentář exekutivy AMG: Nutno stanovit standardy pro činnost muzeí a nevázat registraci muzeí jen na zápis sbírek v CES, ale posuzovat ji podle toho, zda dotyčné instituce zajišťují, či nezajišťují standardizované služby. Podle současného znění 9, odst. 3 stávajícího zákona se totiž povinnosti podle odst. 1 téhož paragrafu týkají jen správců sbírek zapsaných v CES, které jsou ve vlastnictví státu nebo územních samosprávných celků. De facto to např. znamená, že soukromá muzea mohou požádat o zápis sbírky do CES, aniž vedou jakoukoli sbírkovou evidenci, nemusejí provádět inventarizaci, zpřístupňovat sbírky atd. Stejně tak je protismyslné, aby registraci nemohlo získat soukromé muzeum, které zajišťuje všechny standardizované veřejné služby, ale jeho vlastník se nechce registrovat v CES. 3) Vztah vlastník x správce sbírky u některých úkonů 12, odst. 3 inventarizační komisi tvoří nejméně 3 osoby jmenované vlastníkem bylo by vhodné v případě, že je muzeum samostatným právním subjektem, aby mohl inventarizační komisi jmenovat i statutární zástupce správce sbírky, jako je tomu při inventarizacích jiného majetku organizace. (Jan Dolák) 4, odst. 1 zákona 122/2000 Sb. uvádí, že žádost o zápis do CES podává vlastník, ve vyhlášce č. 275/2000 Sb. je v příloze č. 1 na tiskopisu uvedeno u sbírek, jejichž vlastníkem je ČR nebo územní samosprávný celek, vyplňují organizace, které sbírku spravují. Komentář exekutivy AMG: V takovýchto případech v zákoně uvést: vlastník, nebo správce. 4) Ochrana sbírek 9, odst. 1, písm. j) nutno vyřešit převod sbírek, nebo jen sbírkových předmětů na jiné subjekty i u státu a ÚSC, např. v souvislosti se zákonem o církevních restitucích. Řešit ochranu sbírek při případném rušení příspěvkových organizací ÚSC a jejich transformaci na jiné právní subjekty. V rámci CES vytvořit možnost samostatného přehledu evidence zcizených předmětů. Přehodnotit dosavadní praxi, že odcizený sbírkový předmět není možno ze sbírky vyřadit, ani když policie trestní stíhání zastavila. Takovýto předmět ale dlouhodobě přestává být fyzicky součástí sbírky. Komentář exekutivy AMG: V případě, že by se odcizený předmět někdy do muzea vrátil, by bylo možno ho znovuzařadit po rozšíření bodu C. 12 typ změny DOHLEDÁNÍ PŘIDÁNÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO NEBO INVENTÁRNÍHO ČÍSLA, k němuž EXISTUJE EVIDENČNÍ ZÁZNAM ve sbírkové evidenci vlastníka, ale které nebylo zapsáno v CES, či z ní bylo vyřazeno, protože k záznamu nebyl nalezen sbírkový předmět, ale byl dodatečně dohledán ( starý sběr ), nebo byl odcizený předmět vrácen. 5) Digitalizace sbírek a centrální úložiště dat

7 V první řadě je potřebná definice toho, co je digitalizace sbírek (např. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě). Velmi precizně komentovalo ŽMP: Předpokládáme, že vzniká národní koncepce digitalizace, která by pojem digitalizace (cíle, důvody, význam) a stanovení standardů měla alespoň základně vymezit. Pokud je tomu tak, pak by plánované úpravy zákona mohly koncepcí definované pojmy implementovat. Pokud s koncepcí při přípravě zákona nelze počítat, pak by jeho novelizace mohla podle našeho názoru spočívat (po rozsáhlé oborové diskuzi, která zatím neproběhla) např. v zakotvení hlavních důvodů digitalizace (ochrana sbírkových předmětů apod.) a popsání základních pojmů. Zákon by mohl doporučovat (nikoliv stanovovat) standardy, a to i pro zveřejňování médií, případně metadat. Stejně tak dobře by však tyto pojmy mohly být prozatím zkušebně vymezeny např. metodickým pokynem s omezenou závazností, a jejich implementace s všeobecnou platností by pak následovala až po jejich ověření v provozech muzejních institucí zřizovaných státem. S tím souvisí zcela zásadní otázka definice sbírkového předmětu, který 2, odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. definuje výhradně jako věc movitou nebo nemovitou, nebo soubor těchto věcí. V CES je uveden obor 21 fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média z toho plyne nutnost definovat, co se rozumí oněmi jinými médii, když v současné době i fotografie už nejsou fotografovány na film a nemají tedy žádnou hmotnou podstatu, totéž je možno říci třeba o architektonických projektech, které nemají papírovou podobu, ale vznikají v programu CAD. Jestliže třeba byly do sbírek zařazovány hudební nahrávky na šelakových a vinylových gramodeskách, případně magnetofonové pásky, budou v současné době zařazovány nahrávky na CD, DVD, blueray a jak bude zajištěno trvalé uchování? (Muzeum romské kultury pořizuje značné množství nahrávek a fotografií jen v digitální formě, podle zákona to nejsou sbírkové předměty a jejich evidence je tedy de facto na libovůli muzea vedou je jako nesbírkové kolekce v jakémsi I. stupni evidence). S digitalizací souvisí také otázka centrálního úložiště dat (digitálního repozitáře) pro menší muzea je zřízení vlastního úložiště nereálné a vzhledem k ochraně dat o sbírkách nelze využít komerčně nabízených úložišť. (Severočeské muzeum v Liberci, Soubor lidových staveb Vysočina) 6) On line zápis do CES Muzea považují za přínosné. Nutno ale vyřešit bezpečnost předávaných údajů. (ŽMP, VMG Česká Lípa) Soubor lidových staveb Vysočina navrhuje nevyžadovat povinné přílohy kopie evidenčních záznamů předmětů při zápisu přírůstků do CES od zavedených a prověřených institucí. Tyto přílohy požadovat pouze od institucí, u nichž byly zjištěny nesrovnalosti, a od institucí, které se do CES nově přihlásí. 7) Zpřístupnění sbírkových předmětů podle 9, odst. 1, písm. f zákona 122/2000 Sb.

8 Formulovat jednoznačněji, že zpřístupněním dle tohoto písmene není jen vystavování, či veřejné předvádění vzhledu sbírkových předmětů, či jejich funkce, ale i zpřístupnění pro vědecké zkoumání, preparaci a konzervaci. (Masarykovo muzeum v Hodoníně) 8) Možnost vyloučení sbírkových předmětů vystavených ve stálých expozicích z povinnosti zpřístupnit je badatelům, nebo je poskytnout k zápůjčkám Nové znění 9, odst. 4. (4) Povinnost podle odstavce 1 písm. f) se nevztahuje na sbírky nebo sbírkové předměty, které: a) jsou provizorně uloženy v prostorách, v nichž s nimi nelze nakládat, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost nebo fyzický stav, b) nelze zpřístupnit k účelům uvedeným v odstavci 1 písm. f) z jiného závažného důvodu definovaného kurátorem sbírky nebo odborným restaurátorem (konzervátorem). Komentář Židovského muzea Praha: Písmeno c) v současném zákoně máme za nadbytečné, aktuálně preparované, konzervované nebo restaurované sbírkové předměty nelze dle našeho názoru vystavovat, aniž by byl ohrožen jejich fyzický stav. Navrhujeme proto ze znění zákona zcela odstranit dosavadní body b) a c) a nahradit je novým zněním. 9)Archiválie v muzeích Nutno dořešit vztah k archivnímu zákonu č. 499/2004 Sb., tedy zda v muzeích, která nemají vlastní archiv, jaký má např. Národní muzeum, ale archiválie jsou jako sbírkové předměty evidovány v CES, mají být ještě evidovány v NAD a dokumentace k nim zpracovávána i podle pravidel pro archivní fondy. 10) Vztah k autorskému zákonu Za podstatnou považujeme otázku veřejných on-line katalogů sbírek zapsaných v CES, opatřených obrazovými (digitálními) zobrazeními sbírkových předmětů. Zde navrhujeme znovu oslovit MK ČR, aby v případě novely Autorského zákona plédovalo za odstranění autorsko-právní ochrany zveřejnění obrazových záznamů sbírkových předmětů, od smrti jejichž původců ještě neuplynulo 70 let, ale které jsou součástí sbírky zapsané v CES. Domníváme se, že lze operovat právem veřejnosti k přístupu k těmto informacím. Vlastníka (správce) sbírky považujeme za možné omezit v technických náležitostech zveřejnění obrazových záznamů těchto sbírkových předmětů (velikost zveřejněných dat, vodoznak atd.), umožňovat však zveřejnění takovýchto sbírkových předmětů formou tištěného katalogu sbírky a odpírat možnost jejich zveřejnění formou on-line katalogu sbírky považujeme v 21. století za neudržitelné. (Židovské muzeum v Praze)

9 11) Muzejní knihovny Komise knihovníků navrhuje v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách... upravit následující paragrafy zákona č. 122/2000 Sb. takto: 2 Vymezení základních pojmů Bod 7) doplnit Poskytovateli standardizovaných veřejných služeb jsou muzea a galerie, které spravují sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek, v knihovních a archivních systémech evidence, jejichž vlastníkem.. 15 Vztah ke zvláštním právním předpisům doplnit za bod 4) bod 5) v tomto znění: Pokud jsou součástí knihovních fondů muzejních knihoven zapsaných v evidenci knihoven MK ČR též knihy a jiné dokumenty hmotné i nehmotné povahy neevidované v centrální evidenci sbírek, řídí se způsob jejich evidence, ochrany a nakládání s nimi zákonem o knihovnách č. 257/2001 Sb., nebo zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. 12) Povinnost vlastníka dle 9, odst. 1, písm. l) zákona 122/2000 Sb. strpět označení budovy předepsaným mezinárodním znakem Takovým označením lze v některých případech upozornit zloděje, že v budově mimo městskou zástavbu jsou uloženy sbírky. (Jan Dolák) V letech se Židovské muzeum v Praze několikrát snažilo od odpovědného pracovníka MK ČR (vedoucí odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií) získat jednoznačné vyjádření ve věci schválené (platné) podoby tohoto označení. Naposledy na sněmu AMG v roce 2009 v Písku se mu dostalo kuloárové odpovědi pracovníka: Nic se neoznačuje, jelikož neexistuje zákonem stanovená podoba označení. Na podobě a formě znaku se nebylo možné shodnout s památkáři, a řada budov, v nichž jsou sbírky umístěny, spadá pod ochranu zákona 20/1987 Sb. Tedy neexistuje-li zákonem stanovená podoba označení, pokud nelze jeho podobu stanovit, nelze se ani uplatnění zákona ze strany zákonodárce domáhat. Je-li tomu skutečně tak, pak mají předmětné ustanovení zákona za nadbytečné. 13) Omezení standardizovaných služeb 10a, odst. 5, písm. e) zákona č. 122/2000 Sb. J. Dolák upozorňuje na absurdnost tohoto bodu, kdy v případě požáru, či povodně musí mít ředitel k uzavření muzea předchozí souhlas garanta (u muzeí zřizovaných ÚSC by se tedy mělo mimořádně sejít zastupitelstvo a souhlasit s uzavřením muzea, do té doby by hořící muzeum muselo být pro návštěvníky otevřeno).

10 14) Vymezení základních pojmů Z 2, odst. 1 plyne, že prehistorie, historie, umění a literatura nejsou společenské vědy. Buď tato čtyři slova vymazat a ponechat jen přírodní a společenské vědy; tvoří ji, nebo to celé (od prehistorie až po společenské vědy) nahradit významná pro kulturu člověka. V kultuře člověka je totiž i technika a přírodniny. (Jan Dolák) 15) Sbírkotvorná činnost Návrh, že každý předmět získaný sbírkotvornou činností se stane součástí sbírky okamžikem jeho nabytí a zaevidováním v prvním stupni evidence. Teprve následně bude rozhodnuto o jeho zaevidování v II. stupni evidence (Soubor lidových staveb Vysočina) Komentář exekutivy AMG: Návrh SLS Vysočina současná praxe umožňuje. Součástí sbírky se nemusí stát vše, co bylo zapsáno do chronologické evidence, ale s takto získanými předměty, které nezhodnocují sbírku, může být naloženo jinak v souladu se zákonem 122/2000 Sb. (např. tzv. pomocné studijní předměty). 16) Nutnost reagovat na vznik muzeí, která vystavují úlovky detektorářů Podle archeologa Masarykova muzea v Hodoníně je nutno reagovat na vznik takovýchto muzeí, která prezentují úlovky detektorářů jako dary, dědictví nebo starý nález. Komentář exekutivy AMG: Problém detektorářů se týká spíše zákona o památkové péči, který by měl tento problém řešit. 17) Postih těch, kdo vypůjčený sbírkový předmět poškodí, nebo zničí (ztratí) V zákoně by měly být stanoveny postihy pro ty, kdo vypůjčený sbírkový předmět poškodí, zničí, nebo ztratí. (Masarykovo muzeum v Hodoníně) Komentář exekutivy AMG: Samozřejmě musí být předem stanoveno, kdo bude posuzovat míru zavinění a případný postih. Pokud by měly být sankce příliš vysoké, omezí to určitě možnosti výpůjček, a tím dojde k ochuzení výstav. 18) Zpoplatnění výpůjček sbírek pro komerční účely Masarykovo muzeum v Hodoníně navrhuje zahrnout do novely zpoplatnění výpůjček pro komerční účely.

11 Komentář exekutivy AMG: Musela by být nalezena jiná forma smluvního vztahu než výpůjčka, protože ta je podle 2193 občanského zákoníku, platného od , stejně jako dosud bezplatná. 19) Pojištění zápůjček Severočeské muzeum v Liberci navrhuje, aby pojištění zápůjček do muzeí hromadně řešilo Ministerstvo kultury, protože muzeum nemá dostatek peněz na pojištění zápůjček a nemůže tak některé akce realizovat. Komentář exekutivy AMG: Naprosto nereálné, musí řešit zřizovatelé muzeí. Zpracoval: PhDr. Zdeněk Kuchyňka 22. října 2013

12 Příloha č. 3 Daň darovací názor advokáta

13 Příloha č. 4 Informace o přípravě krajských koncepcí digitalizace, stadiu jejich přípravy a požadavcích na zajištění programů pro evidenci sbírek muzejní povahy Podklad pro MK ČR v souvislosti s možností pokračování programu DEMUS Odpovědi na otázky: 1) Připravuje Váš kraj digitalizaci, nebo její koncepci? 2) Pokud ano, v jaké fázi je její příprava? 3) Týká se tato koncepce i programů na správu (evidenci) sbírek a archivaci těchto dat? Jihočeský kraj Ad 1) Ano Ad 2) Na základě dílčích koncepcí zřizovaných muzeí kraje bude zřizovatel začátkem roku 2014 pořizovat programové vybavení fáze přípravy VŘ na zhotovitele Ad 3) Ano Jihomoravský kraj Ad 1 3) Jihomoravský kraj považuje digitalizaci sbírek muzejní povahy, která by sledovala současný trend ve vývoji muzejnictví ve světě, za jeden z důležitých úkolů do budoucna. V této chvíli intenzivně jedná s řediteli krajských příspěvkových organizací a sbírá relevantní informace. V současné době však není možné tento úkol splnit zejména s ohledem na kapacitní, technické a finanční možnosti. Nyní se kraj intenzivně zabývá zpracováním Koncepce podpory kultury v Jihomoravském kraji na následující období, ze které by koncepce digitalizace měla vycházet. Je potřebné zanalyzovat současný stav, určit postupy, metody a zejména zdroje financování digitalizace. Proto dosud není možné říci, jestli se koncepce digitalizace bude týkat i programů na správu a evidenci sbírek. Částečná digitalizace sbírek muzejní povahy ve vlastnictví Jihomoravského kraje již proběhla v rámci projektu E-Government.

14 Počítačové evidenční systémy v příspěvkových organizacích kraje v oblasti kultury jsou problematickou záležitostí, a to zejména s ohledem na jejich nejednotnost a na ohlášené ukončení vývoje systému DEMUS, který využívá pět ze šesti těchto organizací. Touto situací se v současné době kraj intenzivně zabývá. Za předpokladu, že bude vyvinuta nová verze systému DEMUS, bylo by možné uvažovat o něm jako o jednom z možných systémů, který by mohl být zaveden jako jednotný evidenční software pro muzejní sbírky Jihomoravského kraje. Karlovarský kraj Ad 1) Ne Ad 2) Ne Ad 3) Ne Kraj uvádí zájem o program na elektronickou evidenci a dle svých podmínek by se určitě zapojil. Královéhradecký kraj Ad 1 3) Královéhradecký kraj žádnou koncepci digitalizace zaměřenou na evidenci sbírek zatím nepřipravuje právě s ohledem na skutečnost, že nebyl zřejmý postoj MK ČR. Liberecký kraj Ad 1 3) Kraj připravil projekt digitalizace pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, muzea v něm zastoupena nebyla. Nyní probíhá zadávací řízení na dodavatele. Muzea zřizovaná krajem, ale i obecní a soukromá muzea, si digitalizaci sbírek řeší podle svých možností a potřeb. Kraj zatím žádnou koncepci připravovat nebude. Moravskoslezský kraj Ad 1 3) Kraj digitalizaci ani její koncepci centrálně nepřipravuje, jednotlivé koncepce mají vypracovány muzea krajem zřizovaná s ohledem na podmínky dané instituce. Olomoucký kraj Ad 1 3) V roce 2013 proběhla jednání k programu Museion bez konkrétních závěrů. Vzhledem k finanční situaci kraje není pravděpodobné, že by v dohledné době došlo

15 k dalšímu jednání. Od muzeí, která tento program již mají, byly získány ale ne příliš lichotivé informace. Podobná je i situace ohledně archivace dat, tj. kraj v této oblasti nevyvíjí žádné aktivity. Stejně tak není krajem ošetřena digitalizace (formát, rozlišení, způsob uložení, označení atd.), která zatím probíhá jako součást inventarizace sbírek. Jednotně stanovená krajská koncepce není žádná. Pardubický kraj Ad 1 3) Digitalizace paměťových institucí Pardubického kraje je podchycena Koncepcí rozvoje muzejnictví Pardubického kraje na roky Pod pojem digitalizace se zde myslí nejen pořizování obrazových digitálních kopií sbírkových předmětů, ale také elektronická evidence muzejních předmětů a prezentace sbírek na webových stránkách muzeí. Digitalizaci provádějí muzea a galerie vlastními silami nebo v rámci dílčích grantů a projektů. Např. Východočeské muzeum v Pardubicích jako partner Univerzity Pardubice v rámci projektu Inovace studijního programu Historických věd, který byl dotován EU za spolufinancování ESF a MŠMT ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dne 29. listopadu 2013 podal kraj žádost v rámci 19. výzvy v oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Studie proveditelnosti projektu je zaměřena na evidenční systém, publikační portál sbírek a rozšíření technologického centra kraje. Cílem projektu je pořízení, zpřístupnění a technologické zajištění bezpečnosti digitálních dat sbírkového fondu muzeí a galerií kraje, tj. zavedení jednotného systému evidence sbírek, pořízení jednotného krajského prezentačního portálu sbírek a zároveň rozšíření technologického centra kraje pro uložení digitálních dat paměťových institucí. Samostatně je řešena digitalizace fondu Krajské knihovny v Pardubicích. Plzeňský kraj Ad 1 3) Rada Plzeňského kraje dne 8. prosince 2011 Usnesením č. 4926/11 schválila Koncepci rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta , ve které se počítá s vybudováním Digitalizačního centra, které by digitalizovalo sbírkové předměty pro všechny příspěvkové organizace Plzeňského kraje v oblasti kultury. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace na toto Centrum. Zároveň probíhá připomínkování nejvhodnějšího systému pro správu sbírek. Středočeský kraj Ad 1 2) Digitalizace je součástí projektu Rozvoj egovernmentu ve Středočeském kraji CZ.1.06/2.1.00/ , ale týká se zatím jen části knihovních fondů Středočeské vědecké knihovny v Kladně a malé části sbírkového fondu muzeí a galerií (především opět knih a periodik). Digitalizaci provádí externí firma. V budovaném datovém skladu má být pro každou PO vyhrazen prostor 300 GB. Udržitelnost projektu je do 31. května Ad 3) V kraji je celkem 19 muzeí a galerií, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj, většina z nich využívá systém Bach; ti, co používali DEMUS s programem končí. Kraj byl osloven zástupci firmy

16 MUSOFT a provedl předběžnou kalkulaci s rešerší, kolik sbírkových předmětů by bylo třeba konvertovat do nového systému (vstupní náklady by činily cca 5,8 mil. Kč bez DPH v případě, že by se odvíjely od počtu inventárních čísel, nikoli počtu evidenčních karet a ročně by udržovací poplatky přesáhly 1 mil. Kč).). Dne 3. prosince 2013 prezentovali zástupci firmy produkt všem ředitelům PO ti se mají vyjádřit, zda budou mít o program zájem a požadavek by měl být poté obsažen v plánu investic Středočeského kraje na období k případné realizaci. Dále je řešena možnost správy sbírek v rámci výzev 19 a 08. Koncepce týkající se správy sbírek neexistuje byla dokončena Památková koncepce a Koncepce pro regionální funkci knihoven. Hlavní město Praha Ad 1) V kraji je situace specifická, neboť spravuje pouze jedno muzeum a jednu galerii. V každé z těchto institucí je situace jiná. Muzeum hl. m. Prahy koncepci digitalizace sbírek vytváří dle vlastních potřeb a možností, s ohledem na případné legislativní požadavky. Hlavním koncepčním záměrem je přechod na evidenci sbírek prostřednictvím programu Museion a systematická obrazová digitalizace sbírek. Galerie hl. m. Prahy pro digitalizaci sbírkového fondu a jeho webovou prezentaci používá program vytvořený společností CGI IT Czech Republic s. r. o. (dříve Logica). V současnosti ukončuje galerie se společností smlouvu a připravuje přechod na systém Museion. Ad 2) Muzeum hl. m. Prahy se podílí na vývoji programu Museion a v současné době využívá možnosti hotové části tohoto programu. Muzeum systematicky provádí obrazovou digitalizaci sbírek. Ad 3) Koncepce digitalizace je s přechodem na nový program evidence sbírek přímo spojena. Kraj Vysočina Ad 1) Kraj Vysočina má zpracovanou koncepci digitalizace Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina Ad 2) Strategie byla schválena usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1462/27/2013/RK dne 27. srpna Ad 3) Koncepce se netýká programů pro správu (evidenci) sbírek, ale lze bez problémů využít proces digitalizace i pro sbírkové předměty. Archivace dat muzeí je možné řešit prostřednictvím datového úložiště a tuto možnost část muzeí využívá. Ústecký kraj Ad 1) Digitalizace sbírek muzejní povahy probíhá v organizacích Ústeckého kraje zcela individuálně je v režii samotných organizací a jejich zpracování sbírek. Jisté možnosti centrální archivace dat se naskytnou po dobudování krajského digitalizačního centra, včetně repozitáře. Koncepce v současnosti žádná neexistuje a do budoucna s ní bude počítáno až dle výsledků práce digitalizačního centra. Jinými slovy digitalizace probíhá individuálně, koncepce zatím není.

17 Ad 2) Až dle výsledků práce digitalizačního centra a fungování repozitáře. Ad 3) V případě fungování repozitáře v uspokojivé míře, je pravděpodobné, že bude připravována koncepce digitalizace komplexněji pro všechny sbírky muzejní povahy kraje a bude se týkat především primárně archivace těchto dat. Otázka jednotného programu na správu (evidenci) sbírek je otázkou výsostně finanční a bohužel nebude pro Ústecký kraj v dohledné budoucnosti pravděpodobně vůbec aktuální. Tj. z pohledu kraje je optimální udržování stávajících typů evidenčních systémů na nový komplexní (síťový, jednotný, centrální) nejsou finanční prostředky. Zlínský kraj Ad 1) Ano. Kraj provádí digitalizaci jako součást projektu Rozvoj e-governmentu ve Zlínském kraji, který je financován z IOP v prioritní ose 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Projekt byl schválen dne 15. března 2011 a v roce 2013 měl být ukončen. Ad 2) Zlínský kraj podal žádost do IOP, prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, projekt Rozvoj e-governmentu ve Zlínském kraji II, součástí kterého bude vytvoření Krajského digitálního repozitáře (KDR) zpřístupnění digitálního obsahu archivů (výstupů digitalizace) paměťových institucí prostřednictvím jednotného internetového portálu pro odbornou i laickou veřejnost. Ad 3) Z projektu byla digitalizována vybraná periodika, publikace knižního fondu, mapy, staré tisky, filmový materiál, fotografie apod. Materiály pocházejí z příspěvkových organizací v oblasti kultury zřízených krajem Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Muzeum Kroměřížska, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Hvězdárna Valašské Meziříčí. Většina institucí používá program Bach připravuje se metodika pro sjednocení datových záznamů a způsobu evidence.

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Ing. Jan Kaňka kanka@kfbz.cz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Konference INFORUM, 28. 5. 2014 Praha Krajské digitalizace

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Jiří Žalman metodika přednášky Úvod Tématem přednášky je tvorba, ochrana a správa sbírek muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace) - projekt

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Dotace Projekty technologických center krajů Aktuální stav výzvy IOP Typizované projekty Technologická centra Digitalizace

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Archivy, knihovny a muzea v 30. 11. 2011 Národní archiv, Praha Iveta Fürstová iveta.furstova@techlib.cz Přehled Šedá literatura v muzeu Význam šedé

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST. Magda Němcová

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST. Magda Němcová SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST Magda Němcová Mobilita kulturních statků priorita EU OMC PRACOVNÍ SKUPINA PRO MOBILITU SBÍREK 2008-2010 Závěrečná zpráva s doporučeními výboru pro otázky kultury a Evropskou komisi

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ČÚZK Konference e government 20:10 Mikulov, 4. září 2012 Projekt DMS

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne 31. 12. 2009 Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Informační systém pro správu sbírek idemus Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Projekt vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus si

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více