Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje"

Transkript

1 Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje pořádají pod záštitou ministra práce a sociálních věcí a místopředsedy vlády RNDr. Petra Nečase IX. konferenci o manželském a rodinném poradenství Na téma Jak podporujeme odolnost současné rodiny května 2008 v Hotelu Bezděz ve Starých Splavech 1

2 Jak podporujeme odolnost současné rodiny IX. konference o manželském a rodinném poradenství Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. (dále jen AMRP) Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, setkáváme se při této příležitosti již podeváté, i tentokráte převzal záštitu nad naší konferencí ministr práce a sociálních věcí České republiky RNDr. Petr Nečas. Finanční podíl na její realizaci má MPSV a Krajský úřad Středočeského kraje. Místo konání konference se přesunulo z původních tradičních Sedmihorek přes Hejnice do Starých Splavů. Důvodem byla nejen obtížná dosažitelnost pro mnohé účastníky konference. Tento objekt vytypoval a doporučil pro naše setkání PhDr. Petr Šmolka. V úvodu se podílel na vyjednávání budoucí spolupráce a termínu konání. Přestože místo konání konference stále zůstává na území Libereckého kraje, letos poprvé se na organizaci spolupodílí Krajský úřad Středočeského kraje. Vše, co je s pořádáním konference spojeno, leželo v minulých letech na týmu pracovníků Centra sociálních služeb v Liberci. Tentokráte se hlavní tíže organizace přesunula na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Rakovníku. Všichni dříve angažovaní ochotně předali novému organizačnímu týmu své osvědčené know-how a přidali i dobrá doporučení zkušených, za což jim patří znovu velké poděkování. Tvorbou programu se zabýval Mgr. David Cichák za vydatné pomoci zejména členů Prezidia AMRP a v počátku také za podpory PhDr. Petra Šmolky. Organizace a konferenční servis pak plně dopadl na pracovníky Poradny v Rakovníku, za což jim také velmi děkuji, stejně jako všem, s nimiž jsme při přípravě konference přišli ve Starých Splavech do styku. Doufám, že nám bohatý program konference a nové prostředí přinesou i nové podněty pro naši práci s klienty v oblasti manželského a rodinného poradenství, pomohou posílit pozici AMPR a také přinesou příjemné zážitky z atraktivního okolí Máchova jezera. 2 1

3 2 Uplynulé 2 roky byly v mnohém velmi náročné a složité pro nás všechny. Nebylo vůbec jednoduché pro mne, pro nové Prezidium AMRP a její další orgány převzít štafetu po našem čestném prezidentovi PhDr. Petrovi Šmolkovi. S touto zásadní změnou souvisela celá řada formálních, avšak nezbytných změn v životě Asociace. Dlouholetá pokladní Věra Kubíková předala veškerou účetní agendu p. Jaroslavě Pröcklové nové účetní AMRP. Formálně bylo nutné zaregistrovat změnu sídla organizace s nezbytností veškerých formálních jednání (změna FÚ, Správy sociálního zabezpečení, změna ČSÚ, změna banky, podpisových vzorů, pověření, razítka atd.). Díky tomu se opět ukázala důležitá otázka řešení stálé kanceláře AMRP s jedním profesionálním pracovníkem. Bohužel přes všechny snahy se nám zatím nepodařilo najít finanční prostředky, prostory a hlavně člověka, který by na sebe tuto úlohu převzal. Problém byl posílen i tím, že v Prezidiu nepůsobil po celé období nikdo, kdo by pracoval v Praze, všichni členové dosavadního Prezidia jsou mimopražští. V tomto období se realizovala celá řada očekávaných změn v souvislosti s účinností Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který jsme opakovaně připomínkovali. Z dikce tohoto zákona vyplývala i povinnost pro poskytovatele sociálních služeb se registrovat na MPSV. Kromě procesu registrací začal probíhat systém pilotních inspekcí kvality v sociálních službách. Jednotlivá poradenská pracoviště se tedy musela vypořádávat s tvorbou a naplňováním Standardů kvality v sociálních službách, které do té doby byly AMRP rozpracovávány, ale byly vnímány spíše jako nabídka k dobrovolnému naplnění, než ze zákona vyplývající povinnost. AMRP se v uplynulém období snažila v souladu s Analýzou potřeb svých členů více zviditelňovat účastí na různých konferencích, např. na Sexuologickém kongresu v červenci 2006, na Psychologických dnech v Olomouci v září 2006, na Světové konferenci rodinné terapie V. Satirové v květnu 2007, na Světové konferenci psychologických asociací v červenci Poprvé v historii AMRP byla uspořádána Mimořádná konference delegátů v Jihlavě u příležitosti 40. výročí založení manželského a rodinného poradenství v naší republice. V souladu s Analýzou potřeb členů AMRP byly přetvořeny, průběžně upravovány a doplňovány webové stránky AMRP. Se souhlasem členů se tištěný Věstník přesunul na tyto webové stránky, na kterých je možné získat potřebné informace. 3 K mnohým změnám došlo i v souvislosti s uznáváním dalšího vzdělávání pracovníků v odborném sociálním poradenství, a tak se AMRP akreditovala jako vzdělavatelská organizace. Postupně může začít akreditovat své vzdělávací programy. V rámci svého členství v Asociaci sociálního poradenství akreditovala: Základní kurz Odborné sociální poradenství I. v rozsahu 65 hodin. Jako garant akreditovala Asociace Nástavbový kurz AMRP Odborné sociální poradenství II. v rozsahu 70 hodin. Zároveň s tím se nám podařilo na MPSV akreditovat i lektory pro jednotlivá témata z obou kurzů. V rámci projektu JPD 3: Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy byly realizovány nové kurzy. Určeny byly budoucím školitelům a někteří jejich absolventi převzali roli lektorů v realizovaných kurzech odborného sociálního poradenství pro pracovníky poraden. AMRP má tedy k dispozici akreditovaný program v rozsahu 70 hodin, který při své tvorbě vycházel z obsahu vzdělávacího programu AMRP Propedeutika (trval 35 hodin). Byl aktualizován na základě Analýzy vzdělávacích potřeb pracovníků poraden MCSSP Praha a poraden ve Středočeském kraji. Asociace má k dispozici i seznam akreditovaných lektorů, které může dále využívat v rámci dalšího vzdělávání. V tomto volebním období došlo také k výrazným legislativním změnám a v souvislosti s nimi bylo třeba změnit také některé články Stanov. Tyto změny byly po proběhlých diskuzích na oblastních sdruženích členskou základnou odhlasovány a byly pokaždé zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR. AMRP začala hledat další finanční prostředky prostřednictvím podávání projektů především na vzdělávací aktivity. Z těchto prostředků byly v roce 2007 a 2008 připraveny, akreditovány a realizovány kurzy odborného sociálního poradenství pro školitele a účastníky, kteří poskytují poradenské služby na území hl. m. Prahy. Přes opakované výzvy se nepodařilo stejný projekt uskutečnit v celorepublikovém měřítku tak, aby kurzy byly realizovány pro cílovou skupinu bezplatně. I z těchto důvodů se nedostalo na přihlášené kolegy v celé republiky. Placený kvalifikační kurz v tomto volebním období realizován nebyl. AMRP pokračovala v dalších jednáních na úrovni MPSV, některých krajů a snažila se v souladu s požadavky svých členů směřovat nejen ke stabilizaci oboru manželského a rodinného poradenství, ale i ke

4 stabilizaci manželského a rodinného poradenství jako samostatného druhu sociální služby. Přestože by se zdálo, že v tomto období byla situace poraden celkem stabilizovaná, opakovaně jsme jednali na úrovni MPSV o formách existence poraden a v konkrétním případě jsme se snažili pomoci ohroženým poradnám k zachování jejich pozice nebo při řešení jejich transformace. Zástupci AMRP pracovali v projektech MPSV zaměřených na Druhové standardy kvality v sociálních službách. Máme připravené podklady pro další projekty, které mohou být zaměřeny na standardy kvality, akreditaci dalších vzdělávacích programů (DÍLPRAP), na vzdělávání supervizorů AMRP, jejichž součástí by mohlo být vytvoření kanceláře AMRP a vyškolení projektového pracovníka pro potřeby AMRP. Jejich podání je závislé na vyhlášení projektových výzev. Při řešení legislativních otázek jsme v závěru volebního období navázali a realizovali osobní jednání na Soudcovské unii ČR ve věci mlčenlivosti, podporovaného setkávání, v mediaci dohod mezi rodiči i rozvedenými partnery. Dovolte mi, abych poděkovala vám všem, kteří jste v tomto volebním období s velkým úsilím vykonávali svou každodenní odbornou práci s klienty ve svých konzultovnách, a tím reprezentovali na všech úrovních naši profesi manželských a rodinných poradců i sociálních pracovníků. Chci také poděkovat vám všem, kteří jste jako volení představitelé Asociace manželských a rodinných poradců České republiky přispěli k naplňování našich cílů a poslání. Nebylo vždy jednoduché zvládnout nápor změn, které na nás přicházely jako na pracovníky v poradenství, jako na členy volených orgánů i jako na řadové členy AMRP. Domnívám se, že jsme v tomto volebním období realizovali mnoho prospěšného a užitečného pro udržení vysokého kreditu naší asociace. Během uplynulých dvou let se nám snad podařilo obor opět dle možností stabilizovat a ještě více se propojit s dalšími odbornými asociacemi, které sdružují pracovníky v odborném sociálním poradenství. Přáním našeho čestného prezidenta PhDr. Petra Šmolky v době jeho odchodu z aktivní pozice bylo, abychom se již opět mohli věnovat především tomu, kvůli čemu jsme AMRP v roce 1990 zakládali, tedy rozvoji profesních kompetencí členů a ochraně klientů před nekvalifikovaným působením. Toto přání se podařilo naplnit alespoň částečně. Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala všem, kteří se na přípravě této konference podíleli. Tentokrát především svým kolegyním z rakovnické poradny, které si vzaly na svá bedra náročný a nevděčný úkol: postarat se o organizační zabezpečení. I mně nastal v tuto chvíli čas k předání štafety a pozice v čele AMRP novému prezidentovi případně prezidentce a novým orgánům AMRP. Při této příležitosti mi dovolte vyslovit poděkování vám všem za vaši důvěru a podporu mé osobě. Děkuji také všem členům Prezidia AMRP, kteří v průběhu tohoto mého nelehkého volebního období poctivě plnili své úkoly a spolupracovali se mnou. Bez jejich podpory a pomoci bych v tomto volebním období nemohla zvládnout vše, co jsme projednávali a řešili. Jejich pomoc přispěla také k našemu setkání na této konferenci. Rozhodně nemohu zapomenout ani na kolegy z dalších volených orgánů Asociace a všechny ty, jejichž podporu jsme v tomto období měli. Přeji novým vrcholným představitelům AMRP ČR o. s. mnoho zdaru a úspěchů v jejich další činnosti, na které se budu i nadále aktivně podílet. Chci poděkovat také všem přednášejícím, kteří zde byli ochotni přispět k průběhu odborného programu Stejně tak děkuji jménem svým i jménem AMRP panu ministrovi MPSV, RNDr. Petru Nečasovi za převzetí záštity nad touto konferencí, dále řediteli Odboru rodinné politiky a sociální práce MPSV ČR, panu Mgr. Martinu Žárskému. Naše poděkování pochopitelně také patří Krajskému úřadu Středočeského kraje, jmenovitě vedoucímu Odboru sociálních věci panu Mgr. Radimu Gabrielovi. V závěru bych chtěla poděkovat jménem nás všech za finanční příspěvky MPSV, Krajskému úřadu Středočeského kraje, Nadaci Terezy Maxové, za sponzorský dar firmě DYNAL, s. r. o., hudební skupině Trio Inflagranti, jmenovitě špičkovým instrumentalistkám Markétě Muzikářové, Kateřině Lískovcové a Sylvě Jablonské. Nemohu zapomenout ani na herce pana Jaroslava Duška, který svojí vlastní osobou také sponzorsky obohatí příjemný průběh konference. V Rakovníku PhDr. Marcela Škábová Prezidentka AMRP ČR o. s. 4 5

5 KONFERENCE 1. den středa 7. května Obsah Tisková konference Zahájení konference I. Valná hromada AMRP Osobní nezdolnost jako jeden z možných prvků rodinné odolnosti Současná česká rodina a její charakteristické znaky Právní aspekty při výkonu povolání manželského a rodinného poradce Příběhy práce s rodinami Užívání drog jako symptom poruchy vývoje rodinného systému Společná prezentace asociací (ASP, AOP, APZP, AMRP) a projektu poradenství JPD Identifikovatelné trendy v rakouském manželském poradenství Inspirace nebo varování? Specifické problémy rodin s dětmi z vícečetných porodů Hypnoterapie v praxi Supervize v ČR, supervize v AMRP Stejnopohlavní páry v manželské poradně? Výkaznictví Manželská terapie po 25 letech: co je nového Možnosti využití testu sémantického výběru v rodinné diagnostice Slovní agrese v partnerství Rodinná mediace možnosti a limity Workshop: Čemu odolávají bezdětné rodiny? Stavovská rada Koncert tria Inflagranti Hudba bez hranic Skrytá příčina mnohých rozvodů PC program Poradna Stresové a resilientní činitele v životě samoživitelek a jejich dětí Krizová připravenost AMRP aneb Dopad médií na naši práci Skrytá dynamika v partnerských vztazích a v rodinách, metoda rodinných konstelací.. 16 Rodina a transsexualita Řešení manželských problémů Sekce sociálních pracovnic II. Valná hromada Asociace manželských a rodin. poradců ČR Herec Jaroslav Dušek IC panel role rodinných poraden v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím a jejich spolupráce s Intervenčními centry (IC) Závěr konference Tisková konference hodin Vstupní hala Prezence účastníků Zahájení konference Uvítání účastníků PhDr. Marcela Škábová Projevy zástupců spolupořadatelů, MPSV ČR, KÚ Mgr. Martin Žárský Mgr. Radim Gabriel Ing. Eliška Králová I. Valná hromada AMRP Zprávy volených orgánů AMRP za období let Vyhlášení voleb Diskuze Osobní nezdolnost jako jeden z možných prvků rodinné odolnosti Mgr. Michal Tesař Obsahem autorova příspěvku budou tři oblasti nezdolnosti: 1) Stručná charakteristika osobní nezdolnosti podle konstruktu A. Antonovského včetně zmínění významných determinant osobní nezdolnosti jedince. 2) Prezentace výzkumných závěrů kvantitativní analýzy vztahů mezi proměnnými Sense of Coherence (Antonovsky) a Strategiemi zvládání stresu. 3) Vymezení rodinné nezdolnosti, úvaha nad možnými souvislostmi mezi rodinnou a osobní nezdolností, stručné uvedení dílčích výzkumných výsledků.

6 Současná česká rodina a její charakteristické znaky Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. vedoucí oddělení sociální psychologie, Katedra psychologie FF UK Praha V referátu budou zmíněny základní funkce současné rodiny s důrazem na aktuální alternativy rodinného soužití. Pozornost bude věnována faktorům, které ovlivňují funkčnost rodiny, budou též zmíněny poruchy rodiny. Autorka referátu pohovoří o charakteristických znacích funkční a zdravé rodiny, o významu rodiny pro dítě s důrazem na raná období jeho vývoje. Těžištěm vystoupení budou znaky charakterizující současnou českou rodinu posledních let. V referátu bude věnována pozornost významu sociálního kontextu rodinného soužití a některým aspektům rodinné politiky v ČR. Právní aspekty při výkonu povolání manželského a rodinného poradce JUDr. Jan Mach Jde o příspěvek právníka, který se věnuje problematice manželského a rodinného poradenství v pražské poradně již řadu let. Kromě toho poskytne autor i informaci Nálezy Ústavního soudu a judikatura vyšších soudů ve vztahu k rodinnému právu v rozsahu užitečném pro manželské a rodinné poradce. Příběhy práce s rodinami PhDr. Hana Vyhnálková Autorka bude hovořit o svých zkušenostech z praxe rodinné terapeutky. Přinese minipříběhy ze setkání s rodinami v poradně pro rodinu, bude přitom reflektovat poradenský a terapeutický proces. Užívání drog jako symptom poruchy vývoje rodinného systému Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Alexandra Roubalová Autoři příspěvku se zamýšlejí nad souvislostmi mezi užíváním jednotlivých typů návykových látek a fázemi vývoje rodinného systému, zejména nad obdobím separace dítěte z původní rodiny. Různé typy návykových látek marihuana, pervitin, heroin nebo alkohol mají ve vývoji rodiny odlišné funkce. Autoři předkládají hypotézu, že výběr určitého typu návykové látky dítětem nebo dospívajícím není náhodný a má svůj specifický rodinný kontext. Hypotézy jsou v příspěvku ilustrovány příklady z praxe rodinné terapie v Centru poradenství pro mládež a rodiny, os. s. Prev-Centrum. Společná prezentace asociací (ASP, AOP, APZP, AMRP) a projektu poradenství JPD Mgr. H. Bartoníčková, Mgr. H. Kalvoda, Mgr. J. Styblíková, p. J. Vencl, PhDr. M. Škábová Společný příspěvek má tři části: 1. prezentace 4 asociací (Asociace občanských poraden, Asociace poraden pro zdravotně postižené, VIDA o. s. celonárodní organizace lidí s duševním onemocněním, AMRP ČR), 2. prezentace Asociace sociálního poradenství, kterou spolu zakládaly výše uvedené asociace, prezentace společného vzdělávacího projektu JPD3 3. prostor pro dotazy. 8 9

7 2. den čtvrtek 8. května 2008 Identifikovatelné trendy v rakouském manželském poradenství Inspirace nebo varování? PhDr. Josef Zeman, CSc. Příspěvek bude charakterizovat vývoj a současný stav manželského poradenství v Rakousku. Na základě aktuálních dokumentů a úředních rozhodnutí nabídne závěry, které mohou ovlivnit naše úvahy o žádoucích směrech vývoje u nás. Specifické problémy rodin s dětmi z vícečetných porodů Mgr. Klára Rulíková Autorka léta pracuje v Klubu dvojčat a vícerčat, který v lednu 2007 otevřel Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů. Cílem přednášky je shrnutí základních problémů rodin s vícerčaty, dále poskytnutí jak je takovým rodinám možno pomoci. Očekávání a narození dvojčat (vícerčat) staví rodiče do situace, ve které se těžko orientují, ocitají se pod psychickým, fyzickým sociálním a finančním tlakem, který je zcela odlišný od rodin, které mají jedno dítě či více dětí narozených postupně. Hypnoterapie v praxi Mgr. Jiří Oujezdský Autor pracuje v poradně regionálního charakteru a při práci s klienty využívá různých metod a technik, mezi které patří např. hypnoterapie. Supervize v ČR, supervize v AMRP PhDr. Bohumila Baštecká Novodobý rozvoj supervizní práce u nás můžeme vysledovat v důsledku anglických vlivů přibližně od roku AMRP zhruba v té době vytvářela požadavky na své supervizory, svůj systém profesního růstu nastavila tak moderně, že od ní opisovala i později vzniklá AKP. Jak je to dnes? Jak vypadá česká scéna v oblasti supervize? Co dnes představuje supervize jako nástroj? Jak se na poli manželského a rodinného poradenství využívá? Stejnopohlavní páry v manželské poradně? PhDr. Pavel Pokorný Tento workshop se snaží vyplnit mezeru v problematice stejnopohlavních párů v oblasti poradenství a terapie. Cílem workshopu je zaměřit se na vztahovou problematiku stejnopohlavních párů, zejména na specifika, která je odlišují od párů heterosexuálních. Autor poskytuje v teoretické části ucelený přehled témat, týkajících se této problematiky, v další části se pak zabývá výzkumem specifické problematiky, která ovlivňuje vztahy mužských párů a specifiky poradenství těmto párům. Výkaznictví pí. Eva Mrázková Výbor sociálních pracovnic převzal úlohu moderátora diskuze o vykazování v rámci činnosti poraden

8 Manželská terapie po 25 letech: co je nového Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. Moje příručka manželské terapie vyšla poprvé v roce Jelikož v současnosti nahradilo tradiční formu manželství u četných párů víceleté nesezdané soužití, je účelné v dalším vydání změnit název na párová terapie. Problémy při tom zůstávají podobné. Nové poznatky lze začlenit do okruhů zformulovaných v původní monografii: pomoc při úpravě komunikace a pomoc při řešení konkrétních problémů, jimiž jsou osobnosti partnerů, partnerský vztah, vývoj vztahu v čase, vnitřní partnerské situace a vnější vlivy. Možnosti využití testu sémantického výběru v rodinné diagnostice Mgr. M. Švandová Příspěvek se opírá o výzkumné šetření ověřující citlivost testu sémantického výběru semiprojektivní metoda, která je rodinnými poradci dlouhodobě poměrně hojně využívána, teoretické zázemí se však rodí teprve v posledních letech. Test mapující ne zcela uvědomované postoje k vybraným životním hodnotám byl administrován u 50 matek předškolních dětí s tělesným postižením a 50 matek dětí bez postižení. Výzkum prokázal, že v některých oblastech skórovaly srovnávané skupiny signifikantně odlišně. Slovní agrese v partnerství Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph. D. Co o výskytu verbální agrese víme? Jak agresi čteme? Co čteme jako agresi? Kolik odborníků (poradců) reaguje agresivně na své klienty? A jak? Workshop s přednáškou bude prezentovat pilotní sondáž do partnerských mikro-agresí a dá prostor reflexi i diskuzi. V závěru bychom se měli přiblížit i k možnostem typu: co můžeme dělat, když se setkáme s psychologickou agresí. Rodinná mediace možnosti a limity Mgr. Tomáš Kvarda Příspěvek popisuje techniku mediace a její možné využití v práci psychologa v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zamýšlí se nad rozdíly mezi mediací, poradenstvím a terapií, nad vhodností či nevhodností využití techniky mediace v kontextu situace dané rodiny. Záměrem příspěvku je rovněž otevřít diskuzi na dané téma, možnost konfrontace odlišných názorů, výměna zkušeností atd. Workshop: Čemu odolávají bezdětné rodiny? Lenka Šimková, Mgr. Zdeněk Macek Workshop na toto téma povedou zkušení pracovníci Poradny Ratolest. Stavovská rada Mgr. Jana Šmolková Blok Diskuze Informace Stavovské rady pro členy AMRP 12 13

9 Koncert tria Inflagranti Hudba bez hranic Trio Inflagranti Moderní úpravy slavných melodií z klasiky (např. Vivaldi, Monti, Beethowen, Dvořák, Bach, Čajkovskij, Smetana, Mozart), popu a rocku (Europe, Queen, Metallica) hrají špičkové instrumentalistky Markéta Muzikářová (umělecká vedoucí, první housle), Kateřina Lískovcová (druhé housle), Sylva Jablonská (violoncello). Trio sice vyšlo ze stylu hraní, který proslavila houslistka Vanessa Mae, ale připravilo vlastní energický crossover. Členky souboru účinkovaly s Pražskou komorní filharmonií, orchestrem Národního divadla a dalšími předními hudebními tělesy, hostovaly s hvězdami české pop music. Změna vyhrazena 3. den pátek 9. května 2008 Skrytá příčina mnohých rozvodů PhDr. Eduard Bakalář Autor vystoupení shrne zkušenosti ze své čtyřicetileté soudně znalecké činnosti a z patnáctileté práce v postdivorcionálním poradenství. Zaměřuje se na identifikaci motivů operujících při rozvodech skrytě, často i nereflektovaně. Jde o jakýsi protipól důvodů a motivů veřejně proklamovaných při soudních řízeních, znaleckých šetřeních, mediacích apod. Autor svá zjištění dokládá citacemi z odborné světové literatury i ze světové beletrie. PC program Poradna pí Eva Mrázková Inovace PC programu Poradna 2007, přizpůsobení požadavkům Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a požadavkům MPSV. Stresové a resilientní činitele v životě samoživitelek a jejich dětí PhDr. Lenka Krejčová Příspěvek bude prezentovat nejzajímavější výsledky výzkumného projektu, jehož hlavním cílem bylo zmapovat situaci samoživitelek a jejich dětí. V rámci výzkumu byly realizovány rozhovory se samoživitelkami a provedena diagnostika matek a jejich dětí (PAQ, PARQ). Součástí výzkumu bylo také dotazníkové šetření mezi cca 300 matkami. Významnou roli v odolnosti rodin samoživitelek sehrává mj. jejich sociální záze

10 mí, sociálně ekonomický status a míra samostatnosti matky. Výsledky rovněž naznačí případné možnosti intervence tak, jak je formulovaly přímo matky samoživitelky v rámci rozhovorů. Krizová připravenost AMRP aneb Dopad médií na naši práci PhDr. Bohumila Baštecká, PhDr. Olga Hinková AMRP se považuje za stavovskou organizaci a standardy nás učí připravovat se na nouzové a havarijní situace a zvládat je. Co se stane ve chvíli kdy se poradce člen AMRP dostane do nouzové situace v důsledku zájmu médií? Jak je stavovská organizace připravena bránit jeho zájmy? Jak je na podobné situace vůbec připravena? Skrytá dynamika v partnerských vztazích a v rodinách, metoda rodinných konstelací PhDr. Jaroslav Simon V rodinách a partnerských vztazích působí řada vlivů. Většinou jsou zjevné a viditelné. Některé jsou však nevědomé a skryté. A to i těm, kteří pod jejich vlivem myslí, cítí a jednají. Pokud tuto skrytou dynamiku neodhalíme, nejsme schopni se vztahy a rodinou efektivně pracovat na skutečných příčinách problémů a zaujmout objektivní pohled. Jak tuto dynamiku odhalit? Jak nám může pomoci metoda rodinných konstelací? Jaké zákonitosti uplatňované v této metodě můžeme při práci s rodinou snadno aplikovat? Jaká je pozice a jaké jsou možnosti poradce/terapeuta? Rodina a transsexualita MUDr. Hana Fifková Transsexualita je vrozená porucha pohlavní identity, v rámci které se osoba biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Někteří transsexuální lidé se celoživotně snaží o adaptaci na biologické pohlaví, jiní procházejí procesem přeměny pohlaví. Důležitým faktorem, ovlivňujícím jejich rozhodování i další cestu životem, jsou členové jejich rodin rodiče, sourozenci, manželé, manželky a děti. Ve svém sdělení budu vycházet především z vlastní klinické praxe, pokusím se popsat vývoj typický i výjimečný včetně změn v průběhu posledních patnácti let. Řešení manželských problémů Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. Behaviorální technika řešení manželských problémů vychází z postupu Jacobsona a Karbolinové. Při nácviku se práce s problémem rozděluje na dvě fáze: na popsání problému a na řešení problému. V první fázi se usiluje o konkrétní formulace stížností, o spojení stížností s kladným oceněním partnera a o nahrazení kritiky partnera vyjádřením pocitů, které ve stěžovateli chování partnera vyvolává. Ve druhé fázi podávají oba partneři co nejvíce návrhů, o nichž se pak vyjednává a směřuje se k jasné dohodě. Sekce sociálních pracovnic pí. Jana Lálová 16 17

11 II. Valná hromada AMRP Vyhlášení výsledků voleb Jaroslav Dušek Herec Jaroslav Dušek Změna vyhrazena 4. den sobota 10. května 2008 IC panel role rodinných poraden v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím a jejich spolupráce s Intervenčními centry (IC) Mgr. Lenka Rezková Zkušenosti ze spolupráce IC a rodinných poraden na poli pomoci obětem DN po dobu fungování IC od Závěr konference

12 Středa Tisková konference AULA SALONEK I SALONEK II 20 Zahájení konference MPSV + 1. Valná hromada PhDr. Škábová M., Mgr. Žárský M., Mgr. Gabriel R., Ing. Králová E. Mgr. Tesař M. Osobní nezdolnost jako jeden z možných prvků rodinné odolnosti (cca 25 min) Doc. PhDr. Šulová L, CSc. Současná česká rodina a její charakteristické znaky (cca 60 min) JUDr. Mach J. Právní aspekty při výkonu povolání manželského a rodinného poradce (cca 60 min) PhDr. Vyhnálková H. Příběhy práce s rodinami (cca 20 min) Mgr. Počarovský O., Mgr. Roubalová A. Užívání drog jako symptom poruchy vývoje rodinného systému (cca 60 min) Mgr. Kalvoda H., Vencl J., Mgr. Styblíková J., Mgr. Bartoníčková H., PhDr. Škábová M. Společná prezentace asociací a projektu JPD 3 (cca 105 min) Čtvrtek PhDr. Zeman J. Identifikovatelné PhDr. Baštecká B. Supervize v ČR, supervize Doc. PhDr. Kratochvíl S. Manželská terapie po Mgr. Kvarda T. Rodinná mediace Koncert Trio AULA trendy v rakouském manželském poradenství. Inspirace nebo varování? v AMRP 25 letech: co je nového možnosti a limity (cca 90 min) (cca 60 min) Inflagranti změna programu vyhrazena SALONEK I SALONEK II Mgr. Rulíková K. Specifické problémy rodin s dětmi z vícečetných porodů Mgr. Oujezdský J. Hypnoterapie v praxi PhDr. Pokorný P. Stejnopohlavní páry v manželské poradně? (cca 60 min) Výkaznictví MPSV Mgr. Švandová M. Možnosti využití testu sémantického výběru v rodinné diagnostice (cca 15 min) Doc. PhDr. Vybíral Z., Ph.D. Slovní agrese v partnerství Mgr. Macek Z., Šimková L. Čemu odolávají bezdětné rodiny? (cca 90 min) Mgr. Jana Šmolková Stavovská rada Pátek PhDr. Bakalář E. PhDr. Baštecká B. Doc. PhDr. Kratochvíl S. 2. Valná hromada Herec AULA Skrytá příčina mnohých rozvodů (cca 90 min) Ochrana poradců negativní dopad médií na naši práci Řešení manželských problémů (cca 90 min) Jaroslav Dušek změna programu vyhrazena SALONEK I SALONEK II PC program Poradna PhDr. Simon J. Skrytá dynamika v partnerských vztazích a rodinách, metoda rodinných konstelací (cca 120 min) PhDr. Krejčová L. Stresové a resilientní činitele v životě samoživitelek a jejich dětí (cca 45 min) Sobota AULA Mgr. Rezková L. IC panel role rodinných poraden v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím a jejich spolupráce s Intervenčními centry (IC) Závěr konference MUDr. Fifková H. Rodina a transsexualita (cca 90 min) Sekce sociálních pracovnic

13 Sazba a tisk Lokša PrePress, Rakovník

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. ZA ROK 2007, o. s. Obsah: Úvod 2 Cíle 3 Poslání 4 Statistika 5 Organizační členění 7 Zpráva o činnosti za rok 2007 8 Finanční zpráva 10 Záměry pro rok 2008 11 Kontaktní údaje 12 1 Úvod Na přelomu roku

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Rodinnou politiku tedy chápeme jako komplexní systém podpory rodin nesmeřující k upřednostnění

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

31.1.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PORADNY ZA ROK 2011

31.1.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PORADNY ZA ROK 2011 Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s. 1 Obsah: Úvod..... 3 Cíle... 3 Poslání.. 4 Členská základna AMRP. 4 Volené orgány AMRP.. 5 Zpráva z činnosti v

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník Obsah Personální obsazení 3 Popis poskytování sociální služby 4 Spolupráce s ostatními institucemi 6 Pracovní skupina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více