Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje"

Transkript

1 Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje pořádají pod záštitou ministra práce a sociálních věcí a místopředsedy vlády RNDr. Petra Nečase IX. konferenci o manželském a rodinném poradenství Na téma Jak podporujeme odolnost současné rodiny května 2008 v Hotelu Bezděz ve Starých Splavech 1

2 Jak podporujeme odolnost současné rodiny IX. konference o manželském a rodinném poradenství Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. (dále jen AMRP) Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, setkáváme se při této příležitosti již podeváté, i tentokráte převzal záštitu nad naší konferencí ministr práce a sociálních věcí České republiky RNDr. Petr Nečas. Finanční podíl na její realizaci má MPSV a Krajský úřad Středočeského kraje. Místo konání konference se přesunulo z původních tradičních Sedmihorek přes Hejnice do Starých Splavů. Důvodem byla nejen obtížná dosažitelnost pro mnohé účastníky konference. Tento objekt vytypoval a doporučil pro naše setkání PhDr. Petr Šmolka. V úvodu se podílel na vyjednávání budoucí spolupráce a termínu konání. Přestože místo konání konference stále zůstává na území Libereckého kraje, letos poprvé se na organizaci spolupodílí Krajský úřad Středočeského kraje. Vše, co je s pořádáním konference spojeno, leželo v minulých letech na týmu pracovníků Centra sociálních služeb v Liberci. Tentokráte se hlavní tíže organizace přesunula na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Rakovníku. Všichni dříve angažovaní ochotně předali novému organizačnímu týmu své osvědčené know-how a přidali i dobrá doporučení zkušených, za což jim patří znovu velké poděkování. Tvorbou programu se zabýval Mgr. David Cichák za vydatné pomoci zejména členů Prezidia AMRP a v počátku také za podpory PhDr. Petra Šmolky. Organizace a konferenční servis pak plně dopadl na pracovníky Poradny v Rakovníku, za což jim také velmi děkuji, stejně jako všem, s nimiž jsme při přípravě konference přišli ve Starých Splavech do styku. Doufám, že nám bohatý program konference a nové prostředí přinesou i nové podněty pro naši práci s klienty v oblasti manželského a rodinného poradenství, pomohou posílit pozici AMPR a také přinesou příjemné zážitky z atraktivního okolí Máchova jezera. 2 1

3 2 Uplynulé 2 roky byly v mnohém velmi náročné a složité pro nás všechny. Nebylo vůbec jednoduché pro mne, pro nové Prezidium AMRP a její další orgány převzít štafetu po našem čestném prezidentovi PhDr. Petrovi Šmolkovi. S touto zásadní změnou souvisela celá řada formálních, avšak nezbytných změn v životě Asociace. Dlouholetá pokladní Věra Kubíková předala veškerou účetní agendu p. Jaroslavě Pröcklové nové účetní AMRP. Formálně bylo nutné zaregistrovat změnu sídla organizace s nezbytností veškerých formálních jednání (změna FÚ, Správy sociálního zabezpečení, změna ČSÚ, změna banky, podpisových vzorů, pověření, razítka atd.). Díky tomu se opět ukázala důležitá otázka řešení stálé kanceláře AMRP s jedním profesionálním pracovníkem. Bohužel přes všechny snahy se nám zatím nepodařilo najít finanční prostředky, prostory a hlavně člověka, který by na sebe tuto úlohu převzal. Problém byl posílen i tím, že v Prezidiu nepůsobil po celé období nikdo, kdo by pracoval v Praze, všichni členové dosavadního Prezidia jsou mimopražští. V tomto období se realizovala celá řada očekávaných změn v souvislosti s účinností Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který jsme opakovaně připomínkovali. Z dikce tohoto zákona vyplývala i povinnost pro poskytovatele sociálních služeb se registrovat na MPSV. Kromě procesu registrací začal probíhat systém pilotních inspekcí kvality v sociálních službách. Jednotlivá poradenská pracoviště se tedy musela vypořádávat s tvorbou a naplňováním Standardů kvality v sociálních službách, které do té doby byly AMRP rozpracovávány, ale byly vnímány spíše jako nabídka k dobrovolnému naplnění, než ze zákona vyplývající povinnost. AMRP se v uplynulém období snažila v souladu s Analýzou potřeb svých členů více zviditelňovat účastí na různých konferencích, např. na Sexuologickém kongresu v červenci 2006, na Psychologických dnech v Olomouci v září 2006, na Světové konferenci rodinné terapie V. Satirové v květnu 2007, na Světové konferenci psychologických asociací v červenci Poprvé v historii AMRP byla uspořádána Mimořádná konference delegátů v Jihlavě u příležitosti 40. výročí založení manželského a rodinného poradenství v naší republice. V souladu s Analýzou potřeb členů AMRP byly přetvořeny, průběžně upravovány a doplňovány webové stránky AMRP. Se souhlasem členů se tištěný Věstník přesunul na tyto webové stránky, na kterých je možné získat potřebné informace. 3 K mnohým změnám došlo i v souvislosti s uznáváním dalšího vzdělávání pracovníků v odborném sociálním poradenství, a tak se AMRP akreditovala jako vzdělavatelská organizace. Postupně může začít akreditovat své vzdělávací programy. V rámci svého členství v Asociaci sociálního poradenství akreditovala: Základní kurz Odborné sociální poradenství I. v rozsahu 65 hodin. Jako garant akreditovala Asociace Nástavbový kurz AMRP Odborné sociální poradenství II. v rozsahu 70 hodin. Zároveň s tím se nám podařilo na MPSV akreditovat i lektory pro jednotlivá témata z obou kurzů. V rámci projektu JPD 3: Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy byly realizovány nové kurzy. Určeny byly budoucím školitelům a někteří jejich absolventi převzali roli lektorů v realizovaných kurzech odborného sociálního poradenství pro pracovníky poraden. AMRP má tedy k dispozici akreditovaný program v rozsahu 70 hodin, který při své tvorbě vycházel z obsahu vzdělávacího programu AMRP Propedeutika (trval 35 hodin). Byl aktualizován na základě Analýzy vzdělávacích potřeb pracovníků poraden MCSSP Praha a poraden ve Středočeském kraji. Asociace má k dispozici i seznam akreditovaných lektorů, které může dále využívat v rámci dalšího vzdělávání. V tomto volebním období došlo také k výrazným legislativním změnám a v souvislosti s nimi bylo třeba změnit také některé články Stanov. Tyto změny byly po proběhlých diskuzích na oblastních sdruženích členskou základnou odhlasovány a byly pokaždé zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR. AMRP začala hledat další finanční prostředky prostřednictvím podávání projektů především na vzdělávací aktivity. Z těchto prostředků byly v roce 2007 a 2008 připraveny, akreditovány a realizovány kurzy odborného sociálního poradenství pro školitele a účastníky, kteří poskytují poradenské služby na území hl. m. Prahy. Přes opakované výzvy se nepodařilo stejný projekt uskutečnit v celorepublikovém měřítku tak, aby kurzy byly realizovány pro cílovou skupinu bezplatně. I z těchto důvodů se nedostalo na přihlášené kolegy v celé republiky. Placený kvalifikační kurz v tomto volebním období realizován nebyl. AMRP pokračovala v dalších jednáních na úrovni MPSV, některých krajů a snažila se v souladu s požadavky svých členů směřovat nejen ke stabilizaci oboru manželského a rodinného poradenství, ale i ke

4 stabilizaci manželského a rodinného poradenství jako samostatného druhu sociální služby. Přestože by se zdálo, že v tomto období byla situace poraden celkem stabilizovaná, opakovaně jsme jednali na úrovni MPSV o formách existence poraden a v konkrétním případě jsme se snažili pomoci ohroženým poradnám k zachování jejich pozice nebo při řešení jejich transformace. Zástupci AMRP pracovali v projektech MPSV zaměřených na Druhové standardy kvality v sociálních službách. Máme připravené podklady pro další projekty, které mohou být zaměřeny na standardy kvality, akreditaci dalších vzdělávacích programů (DÍLPRAP), na vzdělávání supervizorů AMRP, jejichž součástí by mohlo být vytvoření kanceláře AMRP a vyškolení projektového pracovníka pro potřeby AMRP. Jejich podání je závislé na vyhlášení projektových výzev. Při řešení legislativních otázek jsme v závěru volebního období navázali a realizovali osobní jednání na Soudcovské unii ČR ve věci mlčenlivosti, podporovaného setkávání, v mediaci dohod mezi rodiči i rozvedenými partnery. Dovolte mi, abych poděkovala vám všem, kteří jste v tomto volebním období s velkým úsilím vykonávali svou každodenní odbornou práci s klienty ve svých konzultovnách, a tím reprezentovali na všech úrovních naši profesi manželských a rodinných poradců i sociálních pracovníků. Chci také poděkovat vám všem, kteří jste jako volení představitelé Asociace manželských a rodinných poradců České republiky přispěli k naplňování našich cílů a poslání. Nebylo vždy jednoduché zvládnout nápor změn, které na nás přicházely jako na pracovníky v poradenství, jako na členy volených orgánů i jako na řadové členy AMRP. Domnívám se, že jsme v tomto volebním období realizovali mnoho prospěšného a užitečného pro udržení vysokého kreditu naší asociace. Během uplynulých dvou let se nám snad podařilo obor opět dle možností stabilizovat a ještě více se propojit s dalšími odbornými asociacemi, které sdružují pracovníky v odborném sociálním poradenství. Přáním našeho čestného prezidenta PhDr. Petra Šmolky v době jeho odchodu z aktivní pozice bylo, abychom se již opět mohli věnovat především tomu, kvůli čemu jsme AMRP v roce 1990 zakládali, tedy rozvoji profesních kompetencí členů a ochraně klientů před nekvalifikovaným působením. Toto přání se podařilo naplnit alespoň částečně. Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala všem, kteří se na přípravě této konference podíleli. Tentokrát především svým kolegyním z rakovnické poradny, které si vzaly na svá bedra náročný a nevděčný úkol: postarat se o organizační zabezpečení. I mně nastal v tuto chvíli čas k předání štafety a pozice v čele AMRP novému prezidentovi případně prezidentce a novým orgánům AMRP. Při této příležitosti mi dovolte vyslovit poděkování vám všem za vaši důvěru a podporu mé osobě. Děkuji také všem členům Prezidia AMRP, kteří v průběhu tohoto mého nelehkého volebního období poctivě plnili své úkoly a spolupracovali se mnou. Bez jejich podpory a pomoci bych v tomto volebním období nemohla zvládnout vše, co jsme projednávali a řešili. Jejich pomoc přispěla také k našemu setkání na této konferenci. Rozhodně nemohu zapomenout ani na kolegy z dalších volených orgánů Asociace a všechny ty, jejichž podporu jsme v tomto období měli. Přeji novým vrcholným představitelům AMRP ČR o. s. mnoho zdaru a úspěchů v jejich další činnosti, na které se budu i nadále aktivně podílet. Chci poděkovat také všem přednášejícím, kteří zde byli ochotni přispět k průběhu odborného programu Stejně tak děkuji jménem svým i jménem AMRP panu ministrovi MPSV, RNDr. Petru Nečasovi za převzetí záštity nad touto konferencí, dále řediteli Odboru rodinné politiky a sociální práce MPSV ČR, panu Mgr. Martinu Žárskému. Naše poděkování pochopitelně také patří Krajskému úřadu Středočeského kraje, jmenovitě vedoucímu Odboru sociálních věci panu Mgr. Radimu Gabrielovi. V závěru bych chtěla poděkovat jménem nás všech za finanční příspěvky MPSV, Krajskému úřadu Středočeského kraje, Nadaci Terezy Maxové, za sponzorský dar firmě DYNAL, s. r. o., hudební skupině Trio Inflagranti, jmenovitě špičkovým instrumentalistkám Markétě Muzikářové, Kateřině Lískovcové a Sylvě Jablonské. Nemohu zapomenout ani na herce pana Jaroslava Duška, který svojí vlastní osobou také sponzorsky obohatí příjemný průběh konference. V Rakovníku PhDr. Marcela Škábová Prezidentka AMRP ČR o. s. 4 5

5 KONFERENCE 1. den středa 7. května Obsah Tisková konference Zahájení konference I. Valná hromada AMRP Osobní nezdolnost jako jeden z možných prvků rodinné odolnosti Současná česká rodina a její charakteristické znaky Právní aspekty při výkonu povolání manželského a rodinného poradce Příběhy práce s rodinami Užívání drog jako symptom poruchy vývoje rodinného systému Společná prezentace asociací (ASP, AOP, APZP, AMRP) a projektu poradenství JPD Identifikovatelné trendy v rakouském manželském poradenství Inspirace nebo varování? Specifické problémy rodin s dětmi z vícečetných porodů Hypnoterapie v praxi Supervize v ČR, supervize v AMRP Stejnopohlavní páry v manželské poradně? Výkaznictví Manželská terapie po 25 letech: co je nového Možnosti využití testu sémantického výběru v rodinné diagnostice Slovní agrese v partnerství Rodinná mediace možnosti a limity Workshop: Čemu odolávají bezdětné rodiny? Stavovská rada Koncert tria Inflagranti Hudba bez hranic Skrytá příčina mnohých rozvodů PC program Poradna Stresové a resilientní činitele v životě samoživitelek a jejich dětí Krizová připravenost AMRP aneb Dopad médií na naši práci Skrytá dynamika v partnerských vztazích a v rodinách, metoda rodinných konstelací.. 16 Rodina a transsexualita Řešení manželských problémů Sekce sociálních pracovnic II. Valná hromada Asociace manželských a rodin. poradců ČR Herec Jaroslav Dušek IC panel role rodinných poraden v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím a jejich spolupráce s Intervenčními centry (IC) Závěr konference Tisková konference hodin Vstupní hala Prezence účastníků Zahájení konference Uvítání účastníků PhDr. Marcela Škábová Projevy zástupců spolupořadatelů, MPSV ČR, KÚ Mgr. Martin Žárský Mgr. Radim Gabriel Ing. Eliška Králová I. Valná hromada AMRP Zprávy volených orgánů AMRP za období let Vyhlášení voleb Diskuze Osobní nezdolnost jako jeden z možných prvků rodinné odolnosti Mgr. Michal Tesař Obsahem autorova příspěvku budou tři oblasti nezdolnosti: 1) Stručná charakteristika osobní nezdolnosti podle konstruktu A. Antonovského včetně zmínění významných determinant osobní nezdolnosti jedince. 2) Prezentace výzkumných závěrů kvantitativní analýzy vztahů mezi proměnnými Sense of Coherence (Antonovsky) a Strategiemi zvládání stresu. 3) Vymezení rodinné nezdolnosti, úvaha nad možnými souvislostmi mezi rodinnou a osobní nezdolností, stručné uvedení dílčích výzkumných výsledků.

6 Současná česká rodina a její charakteristické znaky Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. vedoucí oddělení sociální psychologie, Katedra psychologie FF UK Praha V referátu budou zmíněny základní funkce současné rodiny s důrazem na aktuální alternativy rodinného soužití. Pozornost bude věnována faktorům, které ovlivňují funkčnost rodiny, budou též zmíněny poruchy rodiny. Autorka referátu pohovoří o charakteristických znacích funkční a zdravé rodiny, o významu rodiny pro dítě s důrazem na raná období jeho vývoje. Těžištěm vystoupení budou znaky charakterizující současnou českou rodinu posledních let. V referátu bude věnována pozornost významu sociálního kontextu rodinného soužití a některým aspektům rodinné politiky v ČR. Právní aspekty při výkonu povolání manželského a rodinného poradce JUDr. Jan Mach Jde o příspěvek právníka, který se věnuje problematice manželského a rodinného poradenství v pražské poradně již řadu let. Kromě toho poskytne autor i informaci Nálezy Ústavního soudu a judikatura vyšších soudů ve vztahu k rodinnému právu v rozsahu užitečném pro manželské a rodinné poradce. Příběhy práce s rodinami PhDr. Hana Vyhnálková Autorka bude hovořit o svých zkušenostech z praxe rodinné terapeutky. Přinese minipříběhy ze setkání s rodinami v poradně pro rodinu, bude přitom reflektovat poradenský a terapeutický proces. Užívání drog jako symptom poruchy vývoje rodinného systému Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Alexandra Roubalová Autoři příspěvku se zamýšlejí nad souvislostmi mezi užíváním jednotlivých typů návykových látek a fázemi vývoje rodinného systému, zejména nad obdobím separace dítěte z původní rodiny. Různé typy návykových látek marihuana, pervitin, heroin nebo alkohol mají ve vývoji rodiny odlišné funkce. Autoři předkládají hypotézu, že výběr určitého typu návykové látky dítětem nebo dospívajícím není náhodný a má svůj specifický rodinný kontext. Hypotézy jsou v příspěvku ilustrovány příklady z praxe rodinné terapie v Centru poradenství pro mládež a rodiny, os. s. Prev-Centrum. Společná prezentace asociací (ASP, AOP, APZP, AMRP) a projektu poradenství JPD Mgr. H. Bartoníčková, Mgr. H. Kalvoda, Mgr. J. Styblíková, p. J. Vencl, PhDr. M. Škábová Společný příspěvek má tři části: 1. prezentace 4 asociací (Asociace občanských poraden, Asociace poraden pro zdravotně postižené, VIDA o. s. celonárodní organizace lidí s duševním onemocněním, AMRP ČR), 2. prezentace Asociace sociálního poradenství, kterou spolu zakládaly výše uvedené asociace, prezentace společného vzdělávacího projektu JPD3 3. prostor pro dotazy. 8 9

7 2. den čtvrtek 8. května 2008 Identifikovatelné trendy v rakouském manželském poradenství Inspirace nebo varování? PhDr. Josef Zeman, CSc. Příspěvek bude charakterizovat vývoj a současný stav manželského poradenství v Rakousku. Na základě aktuálních dokumentů a úředních rozhodnutí nabídne závěry, které mohou ovlivnit naše úvahy o žádoucích směrech vývoje u nás. Specifické problémy rodin s dětmi z vícečetných porodů Mgr. Klára Rulíková Autorka léta pracuje v Klubu dvojčat a vícerčat, který v lednu 2007 otevřel Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů. Cílem přednášky je shrnutí základních problémů rodin s vícerčaty, dále poskytnutí jak je takovým rodinám možno pomoci. Očekávání a narození dvojčat (vícerčat) staví rodiče do situace, ve které se těžko orientují, ocitají se pod psychickým, fyzickým sociálním a finančním tlakem, který je zcela odlišný od rodin, které mají jedno dítě či více dětí narozených postupně. Hypnoterapie v praxi Mgr. Jiří Oujezdský Autor pracuje v poradně regionálního charakteru a při práci s klienty využívá různých metod a technik, mezi které patří např. hypnoterapie. Supervize v ČR, supervize v AMRP PhDr. Bohumila Baštecká Novodobý rozvoj supervizní práce u nás můžeme vysledovat v důsledku anglických vlivů přibližně od roku AMRP zhruba v té době vytvářela požadavky na své supervizory, svůj systém profesního růstu nastavila tak moderně, že od ní opisovala i později vzniklá AKP. Jak je to dnes? Jak vypadá česká scéna v oblasti supervize? Co dnes představuje supervize jako nástroj? Jak se na poli manželského a rodinného poradenství využívá? Stejnopohlavní páry v manželské poradně? PhDr. Pavel Pokorný Tento workshop se snaží vyplnit mezeru v problematice stejnopohlavních párů v oblasti poradenství a terapie. Cílem workshopu je zaměřit se na vztahovou problematiku stejnopohlavních párů, zejména na specifika, která je odlišují od párů heterosexuálních. Autor poskytuje v teoretické části ucelený přehled témat, týkajících se této problematiky, v další části se pak zabývá výzkumem specifické problematiky, která ovlivňuje vztahy mužských párů a specifiky poradenství těmto párům. Výkaznictví pí. Eva Mrázková Výbor sociálních pracovnic převzal úlohu moderátora diskuze o vykazování v rámci činnosti poraden

8 Manželská terapie po 25 letech: co je nového Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. Moje příručka manželské terapie vyšla poprvé v roce Jelikož v současnosti nahradilo tradiční formu manželství u četných párů víceleté nesezdané soužití, je účelné v dalším vydání změnit název na párová terapie. Problémy při tom zůstávají podobné. Nové poznatky lze začlenit do okruhů zformulovaných v původní monografii: pomoc při úpravě komunikace a pomoc při řešení konkrétních problémů, jimiž jsou osobnosti partnerů, partnerský vztah, vývoj vztahu v čase, vnitřní partnerské situace a vnější vlivy. Možnosti využití testu sémantického výběru v rodinné diagnostice Mgr. M. Švandová Příspěvek se opírá o výzkumné šetření ověřující citlivost testu sémantického výběru semiprojektivní metoda, která je rodinnými poradci dlouhodobě poměrně hojně využívána, teoretické zázemí se však rodí teprve v posledních letech. Test mapující ne zcela uvědomované postoje k vybraným životním hodnotám byl administrován u 50 matek předškolních dětí s tělesným postižením a 50 matek dětí bez postižení. Výzkum prokázal, že v některých oblastech skórovaly srovnávané skupiny signifikantně odlišně. Slovní agrese v partnerství Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph. D. Co o výskytu verbální agrese víme? Jak agresi čteme? Co čteme jako agresi? Kolik odborníků (poradců) reaguje agresivně na své klienty? A jak? Workshop s přednáškou bude prezentovat pilotní sondáž do partnerských mikro-agresí a dá prostor reflexi i diskuzi. V závěru bychom se měli přiblížit i k možnostem typu: co můžeme dělat, když se setkáme s psychologickou agresí. Rodinná mediace možnosti a limity Mgr. Tomáš Kvarda Příspěvek popisuje techniku mediace a její možné využití v práci psychologa v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zamýšlí se nad rozdíly mezi mediací, poradenstvím a terapií, nad vhodností či nevhodností využití techniky mediace v kontextu situace dané rodiny. Záměrem příspěvku je rovněž otevřít diskuzi na dané téma, možnost konfrontace odlišných názorů, výměna zkušeností atd. Workshop: Čemu odolávají bezdětné rodiny? Lenka Šimková, Mgr. Zdeněk Macek Workshop na toto téma povedou zkušení pracovníci Poradny Ratolest. Stavovská rada Mgr. Jana Šmolková Blok Diskuze Informace Stavovské rady pro členy AMRP 12 13

9 Koncert tria Inflagranti Hudba bez hranic Trio Inflagranti Moderní úpravy slavných melodií z klasiky (např. Vivaldi, Monti, Beethowen, Dvořák, Bach, Čajkovskij, Smetana, Mozart), popu a rocku (Europe, Queen, Metallica) hrají špičkové instrumentalistky Markéta Muzikářová (umělecká vedoucí, první housle), Kateřina Lískovcová (druhé housle), Sylva Jablonská (violoncello). Trio sice vyšlo ze stylu hraní, který proslavila houslistka Vanessa Mae, ale připravilo vlastní energický crossover. Členky souboru účinkovaly s Pražskou komorní filharmonií, orchestrem Národního divadla a dalšími předními hudebními tělesy, hostovaly s hvězdami české pop music. Změna vyhrazena 3. den pátek 9. května 2008 Skrytá příčina mnohých rozvodů PhDr. Eduard Bakalář Autor vystoupení shrne zkušenosti ze své čtyřicetileté soudně znalecké činnosti a z patnáctileté práce v postdivorcionálním poradenství. Zaměřuje se na identifikaci motivů operujících při rozvodech skrytě, často i nereflektovaně. Jde o jakýsi protipól důvodů a motivů veřejně proklamovaných při soudních řízeních, znaleckých šetřeních, mediacích apod. Autor svá zjištění dokládá citacemi z odborné světové literatury i ze světové beletrie. PC program Poradna pí Eva Mrázková Inovace PC programu Poradna 2007, přizpůsobení požadavkům Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a požadavkům MPSV. Stresové a resilientní činitele v životě samoživitelek a jejich dětí PhDr. Lenka Krejčová Příspěvek bude prezentovat nejzajímavější výsledky výzkumného projektu, jehož hlavním cílem bylo zmapovat situaci samoživitelek a jejich dětí. V rámci výzkumu byly realizovány rozhovory se samoživitelkami a provedena diagnostika matek a jejich dětí (PAQ, PARQ). Součástí výzkumu bylo také dotazníkové šetření mezi cca 300 matkami. Významnou roli v odolnosti rodin samoživitelek sehrává mj. jejich sociální záze

10 mí, sociálně ekonomický status a míra samostatnosti matky. Výsledky rovněž naznačí případné možnosti intervence tak, jak je formulovaly přímo matky samoživitelky v rámci rozhovorů. Krizová připravenost AMRP aneb Dopad médií na naši práci PhDr. Bohumila Baštecká, PhDr. Olga Hinková AMRP se považuje za stavovskou organizaci a standardy nás učí připravovat se na nouzové a havarijní situace a zvládat je. Co se stane ve chvíli kdy se poradce člen AMRP dostane do nouzové situace v důsledku zájmu médií? Jak je stavovská organizace připravena bránit jeho zájmy? Jak je na podobné situace vůbec připravena? Skrytá dynamika v partnerských vztazích a v rodinách, metoda rodinných konstelací PhDr. Jaroslav Simon V rodinách a partnerských vztazích působí řada vlivů. Většinou jsou zjevné a viditelné. Některé jsou však nevědomé a skryté. A to i těm, kteří pod jejich vlivem myslí, cítí a jednají. Pokud tuto skrytou dynamiku neodhalíme, nejsme schopni se vztahy a rodinou efektivně pracovat na skutečných příčinách problémů a zaujmout objektivní pohled. Jak tuto dynamiku odhalit? Jak nám může pomoci metoda rodinných konstelací? Jaké zákonitosti uplatňované v této metodě můžeme při práci s rodinou snadno aplikovat? Jaká je pozice a jaké jsou možnosti poradce/terapeuta? Rodina a transsexualita MUDr. Hana Fifková Transsexualita je vrozená porucha pohlavní identity, v rámci které se osoba biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Někteří transsexuální lidé se celoživotně snaží o adaptaci na biologické pohlaví, jiní procházejí procesem přeměny pohlaví. Důležitým faktorem, ovlivňujícím jejich rozhodování i další cestu životem, jsou členové jejich rodin rodiče, sourozenci, manželé, manželky a děti. Ve svém sdělení budu vycházet především z vlastní klinické praxe, pokusím se popsat vývoj typický i výjimečný včetně změn v průběhu posledních patnácti let. Řešení manželských problémů Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. Behaviorální technika řešení manželských problémů vychází z postupu Jacobsona a Karbolinové. Při nácviku se práce s problémem rozděluje na dvě fáze: na popsání problému a na řešení problému. V první fázi se usiluje o konkrétní formulace stížností, o spojení stížností s kladným oceněním partnera a o nahrazení kritiky partnera vyjádřením pocitů, které ve stěžovateli chování partnera vyvolává. Ve druhé fázi podávají oba partneři co nejvíce návrhů, o nichž se pak vyjednává a směřuje se k jasné dohodě. Sekce sociálních pracovnic pí. Jana Lálová 16 17

11 II. Valná hromada AMRP Vyhlášení výsledků voleb Jaroslav Dušek Herec Jaroslav Dušek Změna vyhrazena 4. den sobota 10. května 2008 IC panel role rodinných poraden v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím a jejich spolupráce s Intervenčními centry (IC) Mgr. Lenka Rezková Zkušenosti ze spolupráce IC a rodinných poraden na poli pomoci obětem DN po dobu fungování IC od Závěr konference

12 Středa Tisková konference AULA SALONEK I SALONEK II 20 Zahájení konference MPSV + 1. Valná hromada PhDr. Škábová M., Mgr. Žárský M., Mgr. Gabriel R., Ing. Králová E. Mgr. Tesař M. Osobní nezdolnost jako jeden z možných prvků rodinné odolnosti (cca 25 min) Doc. PhDr. Šulová L, CSc. Současná česká rodina a její charakteristické znaky (cca 60 min) JUDr. Mach J. Právní aspekty při výkonu povolání manželského a rodinného poradce (cca 60 min) PhDr. Vyhnálková H. Příběhy práce s rodinami (cca 20 min) Mgr. Počarovský O., Mgr. Roubalová A. Užívání drog jako symptom poruchy vývoje rodinného systému (cca 60 min) Mgr. Kalvoda H., Vencl J., Mgr. Styblíková J., Mgr. Bartoníčková H., PhDr. Škábová M. Společná prezentace asociací a projektu JPD 3 (cca 105 min) Čtvrtek PhDr. Zeman J. Identifikovatelné PhDr. Baštecká B. Supervize v ČR, supervize Doc. PhDr. Kratochvíl S. Manželská terapie po Mgr. Kvarda T. Rodinná mediace Koncert Trio AULA trendy v rakouském manželském poradenství. Inspirace nebo varování? v AMRP 25 letech: co je nového možnosti a limity (cca 90 min) (cca 60 min) Inflagranti změna programu vyhrazena SALONEK I SALONEK II Mgr. Rulíková K. Specifické problémy rodin s dětmi z vícečetných porodů Mgr. Oujezdský J. Hypnoterapie v praxi PhDr. Pokorný P. Stejnopohlavní páry v manželské poradně? (cca 60 min) Výkaznictví MPSV Mgr. Švandová M. Možnosti využití testu sémantického výběru v rodinné diagnostice (cca 15 min) Doc. PhDr. Vybíral Z., Ph.D. Slovní agrese v partnerství Mgr. Macek Z., Šimková L. Čemu odolávají bezdětné rodiny? (cca 90 min) Mgr. Jana Šmolková Stavovská rada Pátek PhDr. Bakalář E. PhDr. Baštecká B. Doc. PhDr. Kratochvíl S. 2. Valná hromada Herec AULA Skrytá příčina mnohých rozvodů (cca 90 min) Ochrana poradců negativní dopad médií na naši práci Řešení manželských problémů (cca 90 min) Jaroslav Dušek změna programu vyhrazena SALONEK I SALONEK II PC program Poradna PhDr. Simon J. Skrytá dynamika v partnerských vztazích a rodinách, metoda rodinných konstelací (cca 120 min) PhDr. Krejčová L. Stresové a resilientní činitele v životě samoživitelek a jejich dětí (cca 45 min) Sobota AULA Mgr. Rezková L. IC panel role rodinných poraden v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím a jejich spolupráce s Intervenčními centry (IC) Závěr konference MUDr. Fifková H. Rodina a transsexualita (cca 90 min) Sekce sociálních pracovnic

13 Sazba a tisk Lokša PrePress, Rakovník

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. ZA ROK 2007, o. s. Obsah: Úvod 2 Cíle 3 Poslání 4 Statistika 5 Organizační členění 7 Zpráva o činnosti za rok 2007 8 Finanční zpráva 10 Záměry pro rok 2008 11 Kontaktní údaje 12 1 Úvod Na přelomu roku

Více

"Rodina pohledem dítěte"

Rodina pohledem dítěte "Rodina pohledem dítěte" 1 STŘEDA 19.5.2010 9.00 10.30 11.00 12.30 14.00 15.30 16.00 17.30 19.30 21.00 AULA ZAHÁJENÍ KONFERENCE PhDr. B. LÁNYOVÁ Mám rád mámu a tátu, ale Prof. PhDr. S. KRATOCHVÍL, CSc.

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s.

Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s. Obsah: Úvod Cíle Poslání Členská základna AMRP Volené orgány AMRP Zpráva z činnosti v roce 2014 Statistika za

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s. Obsah: Úvod Cíle Poslání Členská základna AMRP Volené orgány AMRP Zpráva o činnosti v roce 2012 Záměry na rok

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

k deinstitucionalizaci Sborník příspěvků a materiálů pro účastníky konference

k deinstitucionalizaci Sborník příspěvků a materiálů pro účastníky konference Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz wwvzděláváním k deinstitucionalizaci

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více