VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, Lužná, IČ: IZO: , RED. IZO VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2012/2013 V Lužné dne 28. září 2013 PaedDr.Miroslava Pechová

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/ Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník, je plně organizovaná škola s prvním a druhým stupněm s devíti ročníky v devíti třídách. Jejím zřizovatelem je Obec Lužná. Právním subjektem je škola od 1.ledna Do sítě škol je škola zařazena pod identifikačním číslem Ředitelkou školy je od PaedDr.Miroslava Pechová, zástupkyní Ing. Dita Havlíčková. ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník, tvoří tyto části : základní škola školní družina školní jídelna mateřská škola 02. Stav žactva Školní rok 2012/2013 byl zahájen v pondělí 3.září Do školy nastoupilo 160 žáků. Z tohoto počtu bylo 129 žáků z Lužné, 21 z Lišan, 7 z Rakovníka ( z toho 4 ze Šamotky), 2 z Lubné a 1 žák z Rudy. Dívek bylo 69, hochů 91. Průměrný počet žáků ve třídě byl k datu zahájení školního roku 17,77. Pohyb žáků během školního roku: a) odstěhování : 5 žáků ( Mutějovice, Chlum, Smečno, Krušovice, Macelová SR) b) přestup na speciální školu Rakovník : 2 žáci c) přijetí v průběhu roku : 1 žák Přehled stavu žactva k třída třídní učitel (ka): počet žáků I. Mgr.Radka Horská 16 II. Mgr. Ilona Prokšová 19 III. Mgr. Dana Hlaváčková 12 IV. Bc.Lucie Hlavsová 12 V. Mgr.Kateřina Krobová 19 celkem: 78 VI. Mgr. Linda Kadeřábková 15 VII. Ing.Pavla Vydrová 22 VIII. Mgr. Michal Bok 20 IX. Mgr. Jaroslava Adamírová 19 celkem: 76 Celkem: 154 2

3 03. Učební program Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo v ročníku podle ŠVP, verze 04/2012 s platností od , č.j. 118/2012. Mateřská škola má svůj ŠVP PV Barevný rok, s platností od , č.j.111/ Údaje o pracovnících školy V průběhu školního roku se na výuce podílelo celkem 13 pedagogů. Jedenáct žen, dva muži. Ve školní družině působila jedna vychovatelka (zástup za mateřskou dovolenou). Provozní zaměstnanci byli tři. Ve školní jídelně bylo zaměstnáno pět pracovnic, čtyři na celý a jedna na poloviční úvazek. Od ledna 2013 pracovaly ve školní jídelně čtyři pracovnice. V mateřské škole pracovalo pět učitelek, o provoz se starala školnice, topení a údržba areálu byly zajišťovány na dohodu jednou pracovnicí. 05. Změny v průběhu školního roku V průběhu školního roku došlo k několika změnám v personálním obsazení školy odešla do starobního důchodu kuchařka paní G.Dobešová a ve funkci kuchařky ji nahradila paní Jana Pochmanová. Vedoucí školní kuchařkou se stala paní Petra Vitnerová. K skončila ve funkci vedoucí školní jídelny u účetní školy paní Lenka Vildmanová a paní Iveta Zelenková ve funkci pomocné kuchařky. Od se stala vedoucí školní jídelny paní Kateřina Štysová. Funkci účetní školy dodavatelsky zajišťuje Ing. Andrea Bendová, mzdovou účetní nadále vykonává paní Ivana Opatová. 06. Údaje o kvalifikaci a praxi pedagogických pracovníků Mgr. Jaroslava Adamírová: aprobace ČJ NJ, délka praxe 39 roků, třídní učitelka IX. třídy, redigovala školní stránku Luženského hlasatele (Zvoní), vedla Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, školní knihovnu. Mgr. Michal Bok: aprobace výpočetní technika technické práce, třídní učitel VIII. třídy, celková praxe včetně asistenta pedagoga šest let. Vyučoval angličtinu ve druhé třídě (nepovinný předmět), soustavně se vzdělával v angličtině, pracuje jako metodik informatik ve škole. Ing. Dita Havlíčková: zástupkyně ředitelky školy od , délka praxe 20 let, koordinátorka ekologické výchovy, aktivně se zapojuje do přírodovědných soutěží (viz přehled s ). 3

4 Mgr. Dana Hlaváčková ve škole pracovala prvním rokem, celková pedagogická praxe 11 let, třídní učitelka ve III.třídě, vedla výtvarný kroužek, zapojila se do vedení projektu Školní mléko. Bc. Lucie Hlavsová: absolventka pedagogického lycea v Berouně. V letošním roce úspěšně složila bakalářskou zkoušku na Univerzitě J.A.Komenského v Praze, kde studuje učitelství pro I.stupeň. Pokračuje v magisterském studiu, ve škole působí sedm let, třídní učitelka ve IV.třídě. Mgr. Radka Horská: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 19 roků. Třídní učitelka I.třídy, pracuje také jako výchovná poradkyně školy. Dále se vzdělávala v rámci DVPP v angličtině, vedla kroužek country tance. Bc. Iva Hudečková ve škole pracovala prvním rokem, bez třídnictví. Vyučovala tělesnou výchovu, výchovu ke zdraví, aktivně vedla zájmový útvar florbal a pozemní hokej, zorganizovala lyžařský výcvik na Božím Daru v Krušných horách pro žáky VII.-IX.ročníku a 4.ročník soutěže v silovém čtyřboji, který škola pořádala v rámci okresu. Mgr. Václav Charvát: aprobace OV TV, délka praxe 43 let. Vyučoval výchovu k občanství a zeměpis v VII.třídě. K ukončil svoje působení na zdejší škole. Mgr. Linda Kadeřábková aprobace AJ HV, praxe šest let. V letošním roce byla třídní učitelkou VI.třídy, dále se vzdělávala v anglickém jazyce v rámci DVPP, organizačně zajišťovala další ročník Luženské noty, zajišťovala kulturní vystoupení žáků (např.rozsvícení vánočních stromů v obci apod.). Mgr. Kateřina Krobová: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 19 let, třídní učitelka V.třídy, dále se vzdělávala v rámci DVPP v angličtině. V letošním roce učila také český jazyk v šesté třídě. PaedDr. Miroslava Pechová: aprobace ČJ D, délka praxe 34 roků, od zástupkyně ředitele školy, od ve funkci ředitelky školy, dále se vzdělávala v rámci DVPP v seminářích souvisejících s funkcí ředitelky školy. 4

5 Mgr. Ilona Prokšová: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 29 let, třídní učitelka II.třídy, předsedkyně metodického sdružení I.stupně, zdravotnice školy, zapojena do projektu Ovoce do škol. Ing. Pavla Vydrová třídní učitelka VII.třídy, vyučovala matematiku, chemii a fyziku. Metodik školní prevence, délka praxe sedm let. 7. Mateřská škola Šárka Kuthanová : ve funkci vedoucí učitelky v mateřské škole působila druhým rokem, délka pedagogické praxe 28 let. Zúčastnila se v rámci DVPP seminářů vyplývajících z funkce vedoucí učitelky MŠ a do projektu Zahrada hrou. Stanislava Melčová: učitelka v mateřské škole, délka praxe 35 let, zúčastnila se DVPP zaměřené na ekologické téma a zdravý životní styl (přednáška na téma : Péče o zdraví dětí) Veronika Raisová: učitelka, ve školním roce 2012/2013 si doplňovala kvalifikaci potřebnou pro výkon funkce učitelky v mateřské škole. Délka praxe v našem zařízení jsou tři roky, vyučovala anglický jazyk pro předškolní děti, zúčastnila se seminářů zaměřených na metodické materiály ve výchově řeči Jana Trešlová učitelka v mateřské škole prvním rokem, celková délka pedagogické praxe 24 let. Aktivně se podílela na tvorbě projektu grantové výzvy zaměřené na vybudování zahrady u mateřské školy. Dana Zaibertová: učitelka, délka praxe 37 let, na zkrácený úvazek vedla od září 2012 předškolní výchovu dětí v mateřské škole. 5

6 Věkové složení pedagogického sboru : ZŠ a MŠ průměr: 45 let Pedagogové na I.stupni ZŠ (ŠD): 43 let Pedagogové na II.stupni ZŠ: 45 let Mateřská škola: 46 let 8. Školní družina vychovatelkou ve školní družině byla v září 2012 Mgr.Ivana Švehlová, od října ji vystřídala paní Eva Šišková. Zastupovala za paní Blanku Padivou, která je v současné době na další mateřské dovolené. Školní družina je určena zejména pro žáky 1. a 2. třídy (kapacita 25 žáků). 9. Další pracovníci školy provozní zaměstnanci (základní škola) Černá Hana Srbecká Jana Jaroš Petr uklízečka uklízečka školník/topič školní jídelna Štysová Kateřina Vitnerová Petra Pešková Dagmar Pochmanová Jana vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka Dobešová Gabriela vedoucí kuchařka do Vildmanová Lenka vedoucí ŠJ, účetní do Zelenková Iveta pomocná kuchařka do mateřská škola Eliášová Jitka Rýglová Lucie školnice, uklízečka topička, údržbářka 10. Přijímací řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2013/2014 se uskutečnil v pátek 8.února 2013 od do hodin. Vedením zápisu byla pověřena Mgr. Kateřina Krobová. 6

7 K zápisu se dostavilo 22 dětí. Zapsáno bylo 17 dětí z Lužné, 3 děti z Lišan a 2 děti ze Hředel. Odklad povinné školní docházky byl povolen třem žákům. V srpnu byl přijat na základě žádosti rodičů jeden žák.do první třídy nastoupí od školního roku 2013/2014 celkem 20 žáků. K základnímu vzdělávání do vyšších ročníků byl v tomto školním roce přijat jeden žák do 6.ročníku. Pro školní rok 2013/2014 bylo v průběhu června až srpna 2013 přijato celkem šest žáků: jeden do 1.třídy, jeden do 2.třídy, dva do 4.třídy a dva do 5. třídy. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil 11. dubna 2013 v budově mateřské školy ve Školské 447, Lužná. Zápis řídila vedoucí učitelka paní Šárka Kuthanová. K zápisu se dostavilo 23 dětí se svými zákonnými zástupci. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 bylo přijato 16 dětí. Sedm dvouletých dětí nebylo přijato. 11. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání K měla škola 154 žáků. Všichni byli klasifikováni. S vyznamenáním prospělo 74 žáků, 75 prospělo, neprospělo 5 žáků (dva žáci postoupili dle vyhlášky do vyššího ročníku, dva žáci vykonali úspěšně opravné zkoušky dne ). Žák, který měl opakovat 6.ročník (2013/14), přestoupil na I.ZŠ do Rakovníka. Podrobné přehledy prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí jsou součástí přílohy této zprávy. Povinnou školní docházku splnilo 19 žáků devátého ročníku. Sedm z nich bylo přijato na střední školy a dvanáct na učební obor (viz tabulka). Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník 2 Masarykova obchodní akademie, Rakovník 2 Střední průmyslová škola, Rakovník 2 Střední škola řemesel a služeb, Stochov kadeřník 1 Střední škola řemesel a služeb, Stochov - kuchař/číšník 2 Integrovaná střední škola Rakovník kuchař/číšník 1 Integrovaná střední škola Rakovník obráběč kovů 2 Integrovaná střední škola Rakovník truhlář 1 SOU a SOŠ, Žatec obor gastronomie 1 Střední lesnická škola a SOU Písky truhlář 1 Střední odborné učiliště Nové Strašecí opravář/mechanik 4 Celkem : 19 Od školního roku 2013/2014 odcházejí z naší školy tři žáci z 5. ročníku do primy na Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku a jeden žák do matematické třídy na 2.ZŠ v Rakovníku. 7

8 12. Nepovinné předměty Ve škole se vyučovalo těmto nepovinným předmětům s jednohodinovou dotací: anglický jazyk 1.ročník (Mgr. K.Krobová) anglický jazyk 2.ročník (Mgr.M.Bok) náprava dyslektických poruch ( 1.stupeň ) Mgr.I.Prokšová 13. Plavecký výcvik Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci ročníku. Absolvovali 10 lekcí v období měsíců duben - červen Cena lekce byla stejná jako v loňském roce, tj. 55 Kč/lekce. Výcvik zajišťovala Plavecká škola MARCO se sídlem v Rakovníku. Na dopravu žákům přispělo SRPŠ. 14. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvik žáků ročníku se uskutečnil ve dnech v Krušných horách (Boží dar, chata Slovanka). Vedoucí kurzu byla paní Bc. Iva Hudečková. Akce se zúčastnilo 20 dětí. Organizačně tuto akci dále zajišťovali: Bc. V.Horáčková a Mgr. M.Bok. Na školní akci byl poskytnut příspěvek 200 Kč/žáka ze SRPŠ. 15. Škola v přírodě Škola v přírodě se pro žáky 4. a 5. ročníku uskutečnila ve dnech (termín byl vzhledem k povodním přesunut z původního termínu ). Děti v doprovodu svých třídních učitelek odjely do rekreačního střediska Blaník v Louňovicích pod Blaníkem. Akce se vydařila a splnila očekávání. Na školní akci byl poskytnut příspěvek ze SRPŠ 200 Kč/žáka. 16. Logopedická péče Logopedickou péči v průběhu školního roku zajišťovala vždy ve středu v rozsahu dvou hodin Mgr. Alena Rajnišová. Této nadstandardní péče využilo celkem 15 dětí z mateřské a základní školy. Protože dětí s vadou řeči neustále přibývá, hodláme pokračovat i v příštím školním roce. V souvislosti s tímto problémem prohloubíme spolupráci s učitelkami v mateřské škole, které průběžně provádějí předškolní výchovu. 8

9 17. Výchovné poradenství Výuka zrakově a sluchově postižených žáků Ve 4. ročníku úspěšně pokračovala výuka zrakově postiženého žáka. Škola je v kontaktu se SPC pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2. Metodická návštěva se uskutečnila v září Sluchově postižený žák v 9.ročníku byl vyšetřen ve SPC pro sluchově postižené v Ječné 27, Praha 2. Na žádost rodičů byl žák v prvním i druhém pololetí školního roku slovně hodnocen v německém a anglickém jazyce. Výchovná poradkyně ve spolupráci s metodikem školní prevence sestavila Minimální preventivní program. Cílem programu je eliminace projevů sociálně patologických jevů ve škole. Kromě tradiční spolupráce s PPP v Rakovníku jsme navázali kontakt se SVP ve Slaném. Se souhlasem zákonných zástupců pracovnice tohoto zařízení prováděly skupinovou terapii mezi žáky VII.ročníku. Cílem bylo zjistit sociální klima třídy a provádět další skupinovou terapii tak, aby pedagogům a rodičům pomohly dále optimalizovat vztahy mezi žáky v této třídě. Žákům jsme nabídli na využití volného času poměrně rozsáhlou nabídku zájmových kroužků. Jejich činnost zajišťovali učitelé i dobrovolníci (viz s. 19). 18. Školní mléko Projekt Školní mléko pokračoval i v tomto školním roce. Garantem projektu se v tomto školním roce stala Mgr. Dana Hlaváčková. S distribucí pomáhala školní jídelna. Mléčné výrobky se slevou odebíralo celkem 46 žáků. 19. Ovoce do škol Všichni žáci 1.stupně školy využili možnosti odebírat zdarma ovoce v projektu Ovoce do škol. Distribuci má ve škole na starosti Mgr. Ilona Prokšová. O ovoce je mezi dětmi poměrně velký zájem. Je škoda, že dodávka ovoce není určena i dětem z druhého stupně. 20. Studentské praxe Tomáš Pazdera ( ) Michal Donát ( ) Kateřina Machová ( ) Kateřina Nýčová ( ) Eva Egertová ( ) 9

10 21. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán DVPP a personálního rozvoje na školní rok 2012/2013 byl projednán na pedagogické radě dne Krátkodobé i dlouhodobé cíle se dařilo plnit.přispěla k tomu finanční dotace z EU a vyšší příspěvek na ONIV z KÚSK Praha. Bc. Lucie Hlavsová pokračovala ve studiu učitelství 1.stupně na Univerzitě J.A.Komenského v Praze. Slečna Veronika Raisová si zvyšovala kvalifikaci pro práci učitelky v mateřské škole studiem oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPŠ v Berouně. V březnu 2013 se zúčastnila semináře Pomůcky a metodické materiály ve výchově řeči pořádaného VISK v Rakovníku. Mgr.Michal Bok si ve školním roce 2012/2013 zvyšoval kvalifikaci v oblasti ICT. Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR. V červnu 2013 absolvoval vzdělávací program zaměřený na výkon specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Učitelé anglického jazyka pokračovali úspěšně v projektu Učitelská angličtina. Úroveň B1-B1/B2 absolvovaly paní učitelky Horská a Hlavsová a úroveň B2/C1-C1 paní učitelka K. Krobová a p.uč.m.bok. Výuka probíhala celý školní rok jedenkrát za týden v odpoledních hodinách. Kurzy pro všechny absolventy byly hrazeny z dotace EU Peníze do škol. Z dotace EU byl hrazen i seminář Interaktivní tabule ve výuce (Mgr.L.Kuncová) pro celý pedagogický sbor. Seminář se uskutečnil v listopadu V únoru 2013 se zúčastnila ředitelka školy M.Pechová vzdělávacího programu Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech na KÚSK v Praze a v dubnu semináře zaměřeného na realizaci 2.generální zkoušky celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd pořádaného ČŠI a NIQES. Vedoucí učitelka mateřské školy paní Š.Kuthanová a paní učitelka J.Trešlová absolvovaly seminář zaměřený na vypracování žádosti o grant na vybudování mateřské školy (Zahrada hrou). Mgr.Dana Hlaváčková se v březnu 2013 zúčastnila semináře s názvem Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově. Ing. Pavla Vydrová absolvovala seminář Tvorba a využití prezentačních programů ve výuce matematiky na ZŠ. Mgr. Ilona Prokšová se zúčastnila semináře Cesty k literatuře a ke čtenářství. Bc. Iva Hudečková se zúčastnila akreditovaného semináře pro pedagogy základních škol s názvem Prevence úrazů a násilí na ZŠ. Seminář byl zaměřen na problematiku šikany a násilí, na úrazy při školní tělesné výchově a na osvojení zdravých stravovacích návyků v dětském věku. 10

11 22. Kontroly a metodické návštěvy Ve školním roce 2012/2013 proběhly ve škole a jejích zařízeních kontroly či metodické návštěvy: byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného z VZP ČR. Ze zprávy o výsledku šetření vyplynulo, že organizace dodržuje ustanovení 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, že pojistné je hrazeno v souladu s 2, 3, 5 a 25 odst.3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů byla provedena následná státní kontrola orgánem ochrany veřejného zdraví zaměřená na odstranění závad zjištěných při kontrole z Předložená pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky splnila náležitosti v souladu s ustanoveními zákona č.258/2000 Sb. Druhá závada nevyhovující vzduchotechnika ve školní kuchyni byla projednána se zřizovatelem byla předložena zpracovaná projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci školní kuchyně včetně VZT zařízení OOVZ vydal pod č.j. KHSSC 48773/2012 zřizovateli k výše uvedené stavební akci souhlasné stanovisko se uskutečnila metodická návštěva z PPP Rakovník. Sledovala dodržování postupů a opatření v IVP podle vyhlášky MŠMT č.73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.147/ 2011 Sb. Návštěvu provedla Mgr. Radka Stříbrná, speciální pedagog PPP Rakovník.Zaměřila se na dokumentaci a činnost výchovné poradkyně a školního metodika prevence. Sledovala individuální postupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, spolupráce s rodiči apod byla provedena kontrola podle 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Zaměřila se na hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a Protokol o výsledku kontroly byl předložen zřizovateli Obci Lužná. Ředitelka školy přijala v souladu s 18 odst.1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, opatření k odstranění zjištěných nedostatků. O přijatých opatřeních písemně informovala starostu Obce Lužná dopisem z (č.j.155/2012) proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z OSSZ Rakovník. Opatření k nápravě nebyla uložena provedly paní Krabcová a Zíková kontrolu pokladní hotovosti. K vedení pokladny neměly námitky navštívil školu Mgr. Viktor Keller z ČŠI v rámci 2. celoplošné generální zkoušky v testování vědomostí žáků 5. a 9.tříd. 11

12 23. Projekty Dlouhodobé projekty: Les ve škole škola v lese koordinátorem programu je sdružení Tereza, garantem ve škole je Ing. Havlíčková M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), do kterého je v síti škol zabývajících se ekologickou výchovou zařazena i naše škola. Koordinátorkou je Ing.Dita Havlíčková RECYKLOHRANÍ školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. Smyslem je vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnění odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Projektové dny: Houby známé i neznámé ( ), výstava z nasbíraných hub ve školní jídelně Halloween - 6.třída pro I.stupeň ( ) Mikuláš - připravili žáci 9.ročníku pro 1.stupeň a pro ZŠ a MŠ Lišany ( ) Den Země Den s IZS - I. i II. stupeň ( ), ekologické zaměření, OČMU - I. i II. stupeň ( ), OČMU, spolupráce se SDH Lužná, AMK Lužná, Policie ČR, ČČK Den dětí návštěva HZS v Rakovníku (I.st.), soutěžní dopoledne (II.st.) 24. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol Ve dnech proběhlo na naší škole celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku v rámci předmětů : matematika, český jazyk a anglický jazyk. Testování proběhlo bez problémů po předchozí přípravě dle pokynů ČŠI. Žáci vypracovali testy v druhém týdnu celostátního testování. Testování žáků 9.ročníku v anglickém jazyce byl přítomen Mgr.Viktor Keller, zástupce ředitele Středočeského inspektorátu ČŠI. Druhý ročník testování byl po technické stránce celkově bezproblémovější než ročník minulý. Ukázalo se, že pro žáky 5. i 9. ročníku byla matematická část náročnější než v minulém roce. 12

13 Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně. Podle toho, jak žák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně, nebo úlohami vyšší úrovně. Úlohy v testu byly rozděleny do několika tematických částí. Úloh v jednotlivých částech bylo jen pár, proto jsou úspěšnosti za části zatíženy poměrně velkou nepřesností. V příloze zprávy jsou uvedeny výsledky testování v naší škole. Z grafů je zřejmé, že nejlépe si vedli žáci v českém jazyce v 9. ročníku ( 71,5%), v angličtině v 5.ročníku (70,7%). Nejslabší výsledky měli žáci 9.ročníku v matematice (38,6%). 25. Žádosti o dotace a jejich realizace EU Peníze do škol Dne jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace č.6315/21/7.1.4/2012 vydané na tři roky realizace projektu od roku 2012 do roku Projekt byl zahájen Rozpočet projektu byl stanoven na ,- Kč. Dotace je poskytnuta na podporu kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. Cílovou skupinou jsou žáci základní školy, kteří budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů souvisejících se zvyšování kvality výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Část finančních prostředků jsme využili na úhradu DVPP a zakoupení 11 laptopů a laserové tiskárny. Pedagogové v průběhu roku tvořili digitální učební materiály, které průběžně ověřovali v jednotlivých vyučovacích hodinách. Finanční prostředky byly použity také na mzdy pedagogů, kteří vyučovali v dělených hodinách (angličtina ve 3. a 8. třídě, matematika v 7. třídě). LČR, s.p. Dne jsme prostřednictvím LČR,s.p. požádali o sponzorský dar na vybavení přírodovědné laboratoře nadstandardními didaktickými pomůckami. Záměr se podařil. V květnu 2013 dozorčí rada státního podniku schválila naší škole Kč na projekt Makro i mikrosvět. Částka dle darovací smlouvy bude použita a náležitě prezentována do konce roku Zakoupíme nové mikroskopy, mobilní laboratoř na jednoduché rozbory půd a vody, lupy a dalekohled. Nadace Proměny program Zahrada hrou Projektový záměr na získání dotace na vybudování funkční, celoročně využívané zahrady u mateřské školy zpracovaly učitelky z mateřské školy. Se záměrem seznámily rodiče a děti. Měli možnost se k projektu vyjádřit. Funkční zahrada by umožňovala dětem trávit delší dobu v přírodě při pohybových, výukových, relaxačních i společenských aktivitách. Žádost byla podána v květnu 2013 s rozpočtem 510 tisíc Kč. Dotaci jsme nezískali. 13

14 26. Akce školy září říjen Hubertský den (4. a 5. třída), pozvánka od LČR,s.p. (LS Lužná) Kamenné řady v Kounově (6.třída) Vzpomínka u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce (17.9.) Rakovnický sprint ( žáci z II.stupně, 26.9.) Houby známé a neznámé projektový den, výstava pro veřejnost Vlašim ekoprogram pro 7.třídu ( ) Dopravní hřiště v Rakovníku (10. a ) Soutěž ve florbalu Rakovník hoši ze 4.a 5.třídy (17.10.) Fotbalové utkání 2.stupeň, Rakovník ( ) KMD divadlo Pod Palmovkou (22.10.) Botanická soutěž podzimní část, Rakovník (22.10.) Kouzelník Jan Vaidiš (Tylovo divadlo Rakovník), 1.-6.třída, Halloween (6.třída pro I.stupeň) , projektový den listopad Burza škol pro žáky 9.ročníku ( Rakovník ) Halový fotbal Rakovník, 2.stupeň (22.11.) Orion florbal Cup (Rakovník ) Výroba a barvení keramiky na vánoční jarmark ( ) účast na lampionovém průvodu pořádaném kulturní komisí při OÚ v Lužné Vánoční jarmark a kulturní vložka na rozsvícení vánočního stromu (30.11.) prosinec Kulturní vystoupení žáků MŠ a ZŠ při rozsvícení vánočního stromu v Lužné Nádraží ( ve spolupráci s Lokomotivou Lužná) Úřad práce Rakovník (9.třída) Projektový den Mikuláš (5.12.) Den otevřených dveří 1.třída (7.12.) Vánoční kapr (soutěž s přírodovědným zaměřením), Rakovník Rabasova galerie Rakovník ( 1.třída) Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi (14.12.), ve spolupráci s kulturní komisí OÚ Vánoční turnaj ve vybíjené 2.stupeň (17.12.) Vánoční besídky tříd ( 18. a ) Celoškolní akce kino Rakovník (20.12.) 14

15 leden Divadlo Most (1.-3.třída) minimum akcí vzhledem k poměrně vysoké nemocnosti žáků a pedagogů, zrušení akcí ze strany pořadatelů únor návštěva předškoláků v 1.třídě (4.2.) Zimní stadion Rakovník bruslení (8.-9.třída) 5.2. Zimní stadion Rakovník bruslení ( 6.-7.třída) 7.2. KMD Divadlo ABC ( 11.2.) Srbsko/Beroun exkurze za netopýry (8.třída) Zimní stadion Rakovník bruslení (3.-5. třída) Lyžařský výcvikový kurz (7.-9.třída), Boží dar (Slovanka) Masopustní průvod obcí (společně s MŠ a s kulturní komisí při OÚ) Divadelní představení v MŠ (1.třída) březen KMD Praha Preventan Cup Rakovník (4. a 5. třída) Basketbal Rakovník ( ) 2.stupeň Matematický klokan (soutěž pro žáky 2.-9.třídy) Hlasy ptáků přednáška pro I. a II. stupeň (pan M.Haifler) ročník silového čtyřboje (27.3.) okresní soutěž pořádaná naší školou Biologická olympiáda Rakovník (27.3.) duben ČČK pan Pokorný nácvik 1.pomoci (Zdravuška) 9.4. Biologická olympiáda (starší žáci), soutěž v minikopané Řekni drogám NE! 8. a 9.třída přednáška MUDr.Zvěřiny, Rakovník Den Země projektový den Ekologická olympiáda Rakovník Zelená stezka zlatý list (okresní kolo) Křivoklát Luženská nota (29.4.) květen Fotografování tříd (6.5.) Indiánská stezka (9.5.) Hlídky mladých zdravotníků Rakovník (10.5.) Krajské kolo biologické olympiády Mělník (10.5.) 15

16 Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd ve vědomostech z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky ( ) Školní výlet třídy (22.5.) Mladý zahrádkář Rakovník ( 22.5.) Soutěž v lehkoatletických disciplinách Rakovník (III.ZŠ) Amatérské divadlo studentů z Gymnázia v Novém Strašecí Školička setkání budoucích prvňáčků s třídní učitelkou, seznámení se školou ( 30.5.) Den dětí projektový den (návštěva HZS v Rakovníku, soutěže ) červen Tutanchamon jeho hrob a poklady ( třída), Výstaviště Praha 4.6. Austrálie tajemství rudého kontinentu ( třída, Tylovo divadlo Rakovník) Výlet 8.třídy Říp, Lidice, Soseň ( 6. a 10.6.) Noc ve škole ( 9.třída), cyklistický výlet na Křivoklát KMD Praha Výlet 6. a 7. třídy Koněpruské jeskyně, Beroun (13.6.) Den s IZS projektový den,spolupráce s PČR Rakovník, AMK Lužná, SDH Lužná Louňovice pod Blaníkem škola v přírodě, třída ( ) 6.třída nocování ve škole ( 20.6.) Dopravní hřiště Rakovník (12.6.), žáci I.stupně Školní akademie dopolední a odpolední představení (26.6.) 27. Další informace ze života školy Zahájení příprav ke 100.výročí založení školy Vedení školní kroniky za rok 2012/2013 Den učitelů v restauraci Černý orel v Rakovníku Zahájení rekonstrukce školní kuchyně (květen) a výměny topného systému (červenec) Výměna kotle v mateřské škole, zateplení budovy, nová fasáda Vyzvednutí obsahu schránky umístěné ve vestibulu školy Předání dokumentů ředitelce SOA Rakovník k odbornému ošetření (dokumenty doby z let 1914 a 1964) 28. Prezentace školy Ve školním roce 2012/2013 byl život školy po celý rok prezentován na školních stránkách obecního měsíčníku Luženský hlasatel pod názvem Zvoní. Redaktorkami školních stránek byly paní učitelky Adamírová, Havlíčková, Pechová. Pravidelně do něho přispívali učitelé ze základní i mateřské školy a také vedoucí různých zájmových útvarů. 16

17 Významné dokumenty, žákovské akce, fotodokumentace, informace pro rodiče, atd. byly průběžně aktualizovány na webových stránkách školy. Jejich vedením byl pověřen Mgr.Michal Bok. Žáci školu úspěšně reprezentovali hlavně v soutěžích s přírodovědným zaměřením (botanická, biologická, ekologická olympiáda, zdravověda). Obsadili přední místa v okresních i krajských soutěžích. Velmi dobře si vedli i ve sportovních soutěžích. Jména nejúspěšnějších byla prezentována ve výše uvedených médiích (viz přílohy). 29. Termíny pedagogických rad a třídních schůzek V průběhu školního roku 2012/2013 se uskutečnilo pět pedagogických rad, a to ve dnech: (přípravný týden) (1. čtvrtletí) (1. pololetí) (3. čtvrtletí) (2.pololetí) Třídní schůzky se uskutečnily ve dnech: ( plenární ) Ředitelské volno : ( od hodin pěkná) 30. Třídní samospráva III. třída IV. třída V.třída VI.třída VII. třída VIII. třída IX. třída J.Tvrz, T. Pěchoučková M.Zmátlíková, V. Zaspal E.Knotová, E. Hornofová F.Vojtek, V.Šponiarová K.Ryšlavá, J.Horský V.Vildmanová, V.Korejs L.Svejkovský, M. Šorelová 17

18 31. Školská rada Školská rada při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník pracovala ve složení: za zřizovatele : Miloslav Haifler (předseda) Petra Roučová za pedagogy : Jaroslava Adamírová Radka Horská za rodiče : Martina Cholevová Jindřich Vydra 32. SRPŠ 25. dubna se uskutečnila ustavující schůze SRPŠ při ZŠ Lužná. Předsedkyní se stala paní Jitka Krabcová, místopředsedkyní paní Markéta Vojtková. Na webových stránkách školy byl zveřejněn rozpočet SRPŠ, stanovy a výzva k účasti na soutěži Rosteme s chutí. Sdružení finančně přispělo na organizaci Dne dětí, na školu v přírodě, na lyžařský a plavecký výcvik žáků školy. Škola společně se SRPŠ pořádala školní akademii na konci školního roku. 33. Školní výlety Školní výlety se uskutečnily v průběhu měsíců květen červen Žáci třídy se v rámci školního výletu podívali do svíčkárny v Šestajovicích RODAS. Čtvrtá a pátá třída prožila pět slunečných dnů v Louňovicích pod Blaníkem (škola v přírodě). Třídy 6., 7. a 9. si důkladně prohlédly Křivoklátsko, 8.třída vystoupala na památnou horu Říp, navštívila Lidice a na kolech se vypravila do Sosně. 34. Školní jídelna Školní jídelna zajišťovala stravování žáků a pracovníků školy. Vařily se obědy i pro cizí strávníky. Od února 2013 došlo k navýšení cen. Uvádím pro přehled ceny : Mateřská škola a) přesnídávka. 7,- Kč b) oběd 19,- Kč (děti 3 6 let), 21,- Kč (děti 7 10 let) c) svačina. 7,- Kč Základní škola cena obědů dle věku žáka: let. 21,- Kč let 23,- Kč více.. 25,- Kč 18

19 Přibylo více ovoce a zeleniny, zlepšila se pestrost ve skladbě jídelníčku. Rozšířil se okruh dodavatelů surovin na výrobu obědů a svačin. Jídelníček (dva chody) je prezentován na webových stránkách školy, žáci si mohou ve spolupráci s rodiči objednat jídlo předem na celý týden. V květnu 2013 byla zahájena rekonstrukce školní kuchyně. O této akci se začalo v zastupitelstvu obce uvažovat po rozhodnutí hygieny o podmínečném uzavření kuchyně (nevyhovující vzduchotechnika). Většinou hlasů bylo rozhodnuto o rekonstrukci kuchyně s vlastní vývařovnou. Byl zpracován projekt a akce rozdělena na dvě části : stavební práce, vzduchotechnika (Stavební podnik,s.r.o. Rakovník, částka 3,9 milionu Kč včetně DPH) gastro - vybavení kuchyně (MAVA,s.r.o.Ostrava, částka 2,6 milionu Kč včetně DPH) Od do byly obědy dováženy firmou Gastro Plzeň (jeden chod).. Žáci a zaměstnanci školy se stravovali v náhradním prostoru, a to ve cvičné kuchyni na přístavbě školy. Bohužel se práce na rekonstrukci školní kuchyně zpozdily a obědy pro děti z mateřské školy a pro děti ze školní družiny musely být opět od dováženy. Školním dětem obědy nemohly být z organizačních důvodů zajištěny. Prostor cvičné kuchyně byl bez teplé vody, pokračovaly zde práce na výměně topného systému. 35. Zájmové útvary Střelecký kroužek (Jaroslav Houda, Vlastimil Choleva, patronát AMK Lužná) Myslivecký kroužek (Lenka Vlčková) Výtvarný kroužek ( Dana Hlaváčková) Putík (Eva Fastová) Klub mladého diváka, Klub malého čtenáře (Jaroslava Adamírová) Country tance (Radka Horská) Zdravuška ( Vlasta Doubravová, Dita Havlíčková) Florbal ( Pavel Pešek) Florbal, pozemní hokej ( Iva Hudečková) Německý jazyk (Věra Fišerová) Fotografický kroužek (Michal Bok) Školní sportovní klub vedla Bc.Iva Hudečková. Nejvíce členů měl oddíl florbalu. Pravidelné víkendové akce pořádala paní učitelka Eva Fastová, která vedla oddíl turistiky Putík.Hlavní akcí, kterou škola pořádala, byl 4. ročník v silovém čtyřboji. Soutěž na okresní úrovni jsme uspořádali ve spolupráci s DDM Rakovník dne Klub mladého diváka vedla paní učitelka Jaroslava Adamírová. Klubových akcí se zúčastňovalo 25 žáků a v průběhu školního roku navštívili v Praze celkem čtyři hodnotná představení. Z ekonomických důvodů se činnost vyvíjela ve spolupráci se zájemci o divadelní představení se žáky ze III.ZŠ Rakovník. 19

20 36. Spolupráce s jinými organizacemi Škola v průběhu školního roku spolupracovala s : kulturní komisí při OÚ Lužná ( masopustní průvod, vypouštění balonků s přáním Ježíškovi ) AMK Lužná (střelecký kroužek, pomoc při organizaci projektového dne) LČR, s.p. (Hubertský den, sponzorský dar) Lokomotiva Lužná ( rozsvícení vánočního stromu, výroba čarodějnice) Muzeum ČD (organizace Dne dětí) SRPŠ (společné akce, příspěvky na akce pořádané školou) ČČK (nácvik 1.pomoci, spolupráce s oddílem Zdravuška) SDH Lužná (pomoc při organizaci projektového dne ) DDM Rakovník ( soutěže, organizace okresní soutěže silový čtyřboj) PČR Rakovník (spolupráce při organizaci Dne s IZS Dovětek V polovině května 2013 začaly rozsáhlé práce na rekonstrukci školní kuchyně. Při realizaci se objevila řada problémů, s kterými při zahájení prací nikdo nepočítal. To také způsobilo, že provoz školní kuchyně k nemohl být zahájen. V době hlavních prázdnin začaly práce na výměně topného systému spojené s výměnou všech oken, radiátorů a se zateplením přístavby a staré budovy (včetně fasády). Škola se stala jedním velkým staveništěm. Tak čilý stavební ruch naposledy zřejmě prožívali naši předkové, kteří právě před sto lety - v srpnu se stavbou školy začínali (viz fotodokumentace). V letních měsících současně probíhaly práce i v mateřské škole. Škola má nový kotel, budova je zateplena a do dálky svítí světle zelenou fasádou. I zde ještě probíhají dokončovací práce. Tato výroční zpráva končí k 31.srpnu 2013, takže nemohu předem hodnotit. Přesto bych již nyní chtěla poděkovat všem zastupitelům a hlavně panu starostovi,václavu Kejlovi, za to, že nebyli k dalšímu osudu naší školy lhostejní a že tak významné dílo pro nás a pro budoucí generace podpořili. 20

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED.

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO: 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za školní rok 2013/2014. Předkládá: Mgr. Miroslava Klímová ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za školní rok 2013/2014. Předkládá: Mgr. Miroslava Klímová ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Buchlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Miroslava Klímová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Název... 4 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy S t r á n k a 1 Základní škola Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz, www.zspetrin.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2013/2014 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více