SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2013"

Transkript

1 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA

2 2 3 sdružení knihoven České republiky v roce 2013

3 OBSAH 05 Zpráva o činnosti Sdružení knihoven ČR za rok Lea Prchalová Logo 08 Obálky a obsahy knih 08 Konference Knihovny současnosti Valná hromada a zasedání rady sdruk 14 Studijní cesta do knihoven ve Slovinsku a Rakousku 15 Studijní cesta ředitelů krajských knihoven do Stockholmu 16 Publikační činnost 19 Hospodaření sdruk za rok Soutěž o logo Sdružení knihoven ČR a logo konference Knihovny současnosti 2014 Ondřej Zámiš, Roman Černohous Sekce pro akvizici 22 Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Sekce pro bibliografii 27 Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Sekce pro historické fondy 30 Jitka Holásková, Vědecká knihovna v Olomouci Sekce pro informační vzdělávání uživatelů 31 Veronika Peslerová, Krajská knihovna Vysočiny Sekce pro informační technologie (it) 33 Tomáš Gec, Moravská zemská knihovna v Brně Sekce pro regionální funkce 37 Blanka Konvalinková, Krajská vědecká knihovna v Liberci Sekce pro služby 40 Ivo Kareš, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 16. kolokvium slovenských, moravských A českých bibliografů Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Eva Svobodová, předsedkyně sekce sdruk pro bibliografii Osobní fondy v knihovnách (pozůstalosti a speciální sbírky) Sbírka exlibris v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích 45 Květa Cempírková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ISBN fenomén dálkových pochodů. Osobní fond Jana Zajíčka 49 Jiřina Kádnerová, Státní oblastní archiv v Praze

4 06 OBSAH manželia Horákovci a ich pôsobenie v Čechách a na Slovensku Anna Kucianová, Slovenská národná knižnica Martin 66 Sukova studijní knihovna literatury pro mládež jako jeden ze speciálních fondů pedagogické knihovny j. a. komenského Alice Košková, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Sukova studijní knihovna literatury pro mládež 72 fragmenty šľachtických rodinných knižníc v historickom fonde ŠVK Prešov1 Marcela Domenová, KAaPVH IH Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 80 františek Bartoš ( ) a jeho diela v prešovských knižniciach Lucia Němcová, Štátna vedecká knižnica v Prešove 89 Výzkum proveniencí v Knihovně Národního muzea Iva Bydžovská, Knihovna Národního muzea v Praze místa česko slovenských setkání 99 místa československých setkávání na moravsko slovenském pomezí Jaromír Kubíček, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Bibliografie a digitalizace 105 Od bibliografie k digitalizaci aneb budování digitální knihovny Moravskoslezského kraje Monika Oravová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 111 Projekt digitalizácie fondu starých a vzácnych tlačí švk v Banskej Bystrici Blanka Snopková a Mária Bôbová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN Prezentace oborových bibliografií 121 Bibliografie dějin českých zemí (bdčz) Václava Horčáková, Historický ústav AV ČR Praha 128 Baťovy závody geniální myšlenka československého průmyslníka Eva Filípková, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 139 Dobrovický cukrovar v databázích Středočeské vědecké knihovny v kladně Eva Wróblewská, Středočeská vědecká knihovna v Kladně 144 Podnikání v karlovarském regionu Gerda Lorenzová, Krajská knihovna Karlovy Vary 150 Divadelné hry českých dramatikov na javisku Ukrajinského národného divadla v prešove Zuzana Džupinková, Štátna vedecká knižnica v Prešove (Slovensko) 161 Poznámky

5 08 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 09 Zpráva o činnosti Sdružení knihoven ČR za rok 2013 Lea Prchalová, předsedkyně SDRUK LOGO OBÁLKY A OBSAHY KNIH K radosti členů i mé osobní lze konstatovat, že se činnost Sdružení knihoven ČR rok od roku rozkošaťuje. Přibývá členů do SDRUK loni přistoupila jako 45. Knihovna Akademie věd. Přibývá také sekcí, počtu organizovaných porad a seminářů a naštěstí též vyřešených problémů. V roce 2013 začla pracovat nová sekce, a to sekce pro služby, jejíž absenci cítili členové SDRUK již delší dobu, ale vzhledem k existenci pracovní skupiny při Národní knihovně ČR se založení sekce stále odkládalo. Potřeba nalézat konsensuální řešení mezi zástupci různých typů knihoven pro úkoly objevující se se změnami knihovnických služeb a zaváděním služeb zcela nových vyústila právě v založení sekce, v níž jsou zahrnuti také vedoucí pracovníci služeb z NK ČR, a existuje též funkční propojení na pracovní skupinu pro MVS a DDS při Centrálním portálu knihoven. Dalším zajímavým počinem byla veřejná obchodní soutěž s názvem Logo Sdružení knihoven ČR a logo konference Knihovny současnosti, která byla vyhlášena Celkem bylo doručeno 12 návrhů, z nichž byl 1 doručen po lhůtě a vyloučen. 16. září proběhla kontrola formální správnosti podaných návrhů a autoři byli poptáni o odstranění drobných nedostatků (doplnění duplicitních prohlášení pro alternativní návrhy apod.) V jednom případě k nápravě nedošlo a návrh musel být z dalšího posuzování vyloučen. Hodnocení 10 návrhů, které prováděla sedmičlenná komise ve složení Mgr. Daniel Bechný, ak. mal. Ditta Jiřičková, Mgr. Jiří Jůza, Mgr. Lenka Hanzlíková, Ing. Lea Prchalová, Mgr. Eva Svobodová, doc. ak. mal. František Steker, bylo uzavřeno ve druhém kole 30. září. Vítězi se stali MgA. Ondřej Zámiš a MgA. Roman Černohous z Prahy. Ti následně zpracovali manuál jednotného vizuálního stylu SDRUK i KS. Nová loga jsou představena v navazujícím článku ročenky. V dubnu 2013 převzal SDRUK od Moravské zemské knihovny oprávnění k výkonu práv pořizovatele databáze Obálka knih a získal také od MZK licenci k software databáze Obálka knih. Tuto licenci i oprávnění pořizovatele databáze Obálka knih dále poskytl podlicenční smlouvou Jihočeské vědecké knihovně. Byly splněny cíle projektu Obálkyknih.cz, stanovené na rok 2013, na jejichž řešení se podílely JVK a MZK, přičemž hlavním cílem projektu v roce 2013 v Jihočeské vědecké knihovně (s podporou programu VISK 3) bylo řešení extrémní zátěže na hardware a občasných výpadků dostupnosti. Nová aplikace obalkyknih.cz, nasazená do pilotního provozu nad ostrým katalogem JVKCB, byla rozdělena na dvě části: FrontEnd: jen pro čtení - poskytující data knihovním katalogům; BackEnd: zápisová část - zajišťující import nových obálek z jednotlivých zdrojů, udržující hlavní datový model pro deduplikaci, provázání jednotlivých entit. Zároveň bylo nutné vyřešit vzájemnou synchronizaci FrontEndu a BackEndu. Cílem bylo zajistit: dostatečný výkon dotazovacího API, výběr a implementaci technologie k zajištění odolnosti proti výpadkům, budoucí možnost škálovatelnosti, přechod na 64bitovou platformu, jednoduší implementaci do knihovních systémů, zrychlení fungování a odezev webové služby. V JVK bylo pořízeno nové diskové pole pro provoz služby s důrazem na rychlost a bezpečnost. Pracovníci MZK vyvinuli v roce 2013 skenovacího klienta na obálky a obsahy a poskytli službu OCR prostřednictvím ABBYY Recognition Serveru MZK, čímž nahradili klíčovou část nefunkčního projektu TOC Národní knihovny a zároveň otevřeli možnost podílet se na skenování obálek a obsahů všem knihovnám. Skenovací klient je z MZK poskytován bezplatně. Do systému se postupně zapojují další knihovny, v současnosti celkem 150 knihoven.

6 10 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 11 Připravená medaile Z. V. Tobolky pro paní Děvanu Pavlíkovou KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2013 Nejdůležitější akcí organizovanou Sdružením knihoven (ve spolupráci s Ústřední knihovnickou radou) byla konference Knihovny současnosti 2013, která se konala ve dnech září v Olomouci. Ve třech nabitých dnech byla probírána témata od přípravy informačního zázemí k poskytování služeb, přes knihovnické vzdělávání a rozvoj dovedností potřebných k nabídce služeb různým věkovým a sociálním skupinám včetně osob se zvláštními potřebami a národnostních menšin. Rovněž vývoj nosičů informací a rozšiřující se digitalizace si na konferenci našly pravidelné posluchače. Hitem posledních ročníků se stalo vyhodnocování dopadu služeb a jejich adresnost včetně potřeby trvalé propagace. Okrajově byl program zaměřen také na prostory knihoven, které přímo ovlivňují šíři nabízených služeb. Na konferenci proběhly následující programové bloky: Medaili Z. V. Tobolky si paní Děvana Pavlíková převzala osobně Trendy v knihovnictví. (Garanti: Mgr. Blanka Konvalinková, Ing. Lea Prchalová, RNDr. Tomáš Řehák.) Knihovna je služba. (Garanti: PhDr. Radka Římanová, Mgr. Štěpánka Žižková, Mgr. Tomáš Gec.) Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven. (Garant: Mgr. Adéla Dilhofová.) Komunitní role knihoven. (Garant: Mgr. Gabriela Jarkulišová.) Práce s dětmi a mládeží. (Garant: Mgr. Helena Selucká.) Koncepce rozvoje knihoven. (Garant: PhDr. Vít Richter.) Součástí programu se staly také dva workshopy: The New Library. (Workshop vedla Maija Berndtson.) Knihovna jako označení. (Workshop vedla Mgr. Lenka Hanzlíková.) V prvním programovém bloku ke knihovnickým trendům jsme vyslechli zajímavé prezentace zahraničních kolegů, a sice Judith Gregor, manažerku oddělení informačních technologií z Městské knihovny ve Stuttgartu, Simona Maye, manažera pro knihovní služby městské rady ze Southend-on-Sea (Velká Británie), a Maiji

7 12 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 13 Záběr ze zahájení konference s hosty a vyznamenanými osobnostmi Berndtson, emeritní ředitelky Městské knihovny v Helsinkách. Celkem se konference zúčastnilo 290 osob, které měly možnost zhodnotit úroveň prezentací. Z osmdesáti vyplněných anket vyplynulo, že za nejzajímavější byl považován konferenční příspěvek Maiji Berndtson, Mgr. Aleny Matuszkové, Mgr. Pavlíny Lonské a prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, MBA. Účastníci si pochvalovali Olomouc jako místo velmi vhodné pro naši konferenci, jednak uspořádáním a kapacitou univerzitního kampusu, jednak snadnou dopravní dostupností a zajímavostí starobylé Olomouce s historickými památkami. Díky vstřícnému přístupu Vědecké knihovny v Olomouci bude možno konat konferenci na stejném místě i letos. Také v roce 2013 měla konference slavnostní část, v níž byly předány medaile Z. V. Tobolky. Za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví byly oceněny pí Sylva Šimsová a pí Děvana Pavlíková, významné knihovnice, které dlouho pracovaly v britských knihovnách, a RNDr. Miroslav Bartošek z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Za celoživotní práci v českém knihovnictví obdržely medaile PhDr. Michaela Řeháková a Mgr. Ladislava Zemánková, obě z Národní knihovny ČR. Za zdárný průběh konference je zapotřebí poděkovat programovému výboru, moderátorům a přednášejícím, kolektivu Vědecké knihovny v Olomouci v čele s ředitelkou RNDr. Jitkou Holáskovou a Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě za vedení agendy konference a správu webových stránek.

8 14 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 15 Zasedání valné hromady v Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN, Praha Účastníci studijní cesty. Foto: PhDr. Miroslav Bünter VALNÁ HROMADA A ZASEDÁNÍ RADY SDRUK Valná hromada se konala 3. dubna v Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN v Praze. Zázemí pro konání akce zajistila PhDr. L. Egemová a PhDr. H. Skálová. Kromě pravidelného programu zahrnujícího zprávy ze sekcí, zprávy o činnosti SDRUK a výsledku hospodaření a plánu činnosti SDRUK pro rok 2013 proběhly na valné hromadě doplňkové volby do rady SDRUK, v nichž byli zvoleni Mgr. Blanka Konvalinková, Ing. Jiří Mika a Mgr. Ivo Kreš. Noví radní nahradili ve funkci PhDr. K. Cempírkovou, PhDr. J. Kádnerovou a PhDr. E. Žákovou, které ukončily své působení ve funkci ředite lek krajských knihoven. Součástí valné hromady byla exkurze po areálu Ústavu vědeckých informací. Po ukončení valné hromady navštívili účastníci výstavu z cyklu Monarchie v Národním muzeu se skvělým výkladem PhDr. M. Sekery a Knihovnu Národního muzea. Zasedání rady SDRUK se ujaly Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ( ), Krajská vědecká knihovna v Liberci ( ) a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ( ). Zápisy ze zasedání jsou k dispozici na adrese Zdařilá cesta 30 knihovnic a knihovníků začala dramaticky, neboť se odjíždělo z Prahy při povodních bezprostředně po kulminaci Vltavy První knihovnickou zastávkou se stal Graz a Lékařská univerzitní knihovna. Cesta pokračovala do Mariboru, kde byla na následující dopoledne naplánována další univerzitní knihovna. Jedná se o knihovnu s povinným výtiskem od roku 1918 a nově otevřenou noční studovnou. Odpoledne si účastníci prohlédli místní městskou knihovnu, která byla oceněna za nejlepší mobilní knihovnu v Evropě. 6. června pokračoval zájezd do Lublaně se zastávkou v knihovně historického města Celje se samoobslužným pultem pro větší objem vracených publikací. V Lublani byly na programu tři knihovny, a sice historická Národní a univerzitní knihovna s díly Joži Plečnika, Ústřední technická knihovna s oborově děleným fondem a specializovanými informačními pracovníky, jejichž hlavní náplní jsou konzultace pro studenty. Třetí navštívenou byla Městská knihovna v Lublani, která nad rámec knihovnických aktivit organizuje koutky, např. pro zdraví, horský, šachový, a její součástí je také Centrum pro nezaměstnané. Studijní cestu připravila a vedla Mgr. Blanka Konvalinková. STUDIJNÍ CESTA DO KNIHOVEN VE SLOVINSKU A RAKOUSKU

9 16 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 17 STUDIJNÍ CESTA ŘEDITELŮ KRAJSKÝCH KNIHOVEN DO STOCKHOLMU Cestu v termínu připravili Ing. A. Brožek a Ing. L. Prcha - lová. Výběr knihoven byl diskutován s paní Zuzanou Helinsky (konzultantkou pro švédské knihovny), s níž se účastníci studijní cesty setkali ve Stockholmu po návštěvě českého velvyslanectví a debatě s ředitelkou Českého centra Alenou Schagen. Paní Helinsky a dvě manažerky knihoven v Sigtuně Monica Dahlgren a Lena Gustafson Randau informovaly o trendech švédského knihovnictví a projektu nové knihovny v Sigtuně, nejstaršího města Švédska u jezera Mälaren. Město prochází díky blízkosti stockholmského letiště Arlanda bouřlivým rozvojem, který se nevyhnul ani poskytování kulturních a vzdělávacích služeb. Knihovna se z nejhorších výkonnostních příček (do roku 2003) vyšplhala k předním metám a díky prokazatelmnému zlepšení se též podařilo prosadit projekt nového uměleckého centra včetně prostor pro knihovnu. Paní Gustafson nás po ukončení diskuse doprovodila do Sigtuny, kde jsme navštívili příjemnou nově rekonstruovanou pobočku knihovny, která poskytuje služby nejen ve švédštině, ale pro četné imigranty též v jiných jazycích (z vlastních fondů, ale i zprostředkovaně z Mezinárodní knihovny ve Stockholmu). Nově rekonstruovaná knihovna v Sigtuně. Foto: Ing. Lea Prchalová 300 SEK.) Jedná se o pilotní projekt, který se zatím týká pouze stockholmských knihoven. Velmi zajímavá byla též další návštěva v přilehlé Mezinárodní knihovně, která shromažďuje literaturu v cca 80 jazycích a zapůjčuje ji přímo uživatelům nebo jiným knihovnám ve Švédsku. Budovu platí město, na nákup literatury přispívá stát. Dále jsme se podívali do zdejší Nadační knihovny, se kterou knihovny v Sigtuna Kommun spolupracují, zejména při výměně knih. Nadace v Sigtuně podporuje kromě knihovny i švédské spisovatele, kterým hradí stipendia a umožňuje pobyt na seminářích. Finance získává z provozu restaurace a ubytovacího zařízení, krásné prostory pronajímá hlavně za účelem konání konferencí a seminářů. Nejnavštěvovanější veřejnou knihovnu v hlavním městě Švédska Městskou knihovnu v historické budově s plochou m 2 jsme měli na programu další den. Knihovna je otevřena každý den (Po Pá 9 21 hod., So Ne hod.). Počet čtenářů odpovídá cca 21 % obyvatel města. Knihovna umožňuje v pilotním projektu půjčování e-knih, díky zakoupeným licencím od vydavatelství Ordfront. Jedna licence stojí knihovnu 160 SEK, čtenáře 16 SEK. (Průměrná cena e-knihy je Následující vybranou knihovnou byla jedna z šesti knihoven v obci Nacka (Dieselverkstadens bibliotek AB), která byla v roce 2002 umístěna do bývalé továrny a jejíž uspořádání odpovídá velkému bytu s dětským pokojem, pracovnou, relaxačním zákoutím apod. Kolega Kalle nás informoval o unikátním způsobu řízení knihovny ve Švédsku. Knihovna dostává převážnou část financí na provoz od obce na základě plánovaného počtu výpůjček a otevírací doby. Plán lze překročit maximálně o 5 % (při větším překročení se musí vyjednávat o změně podmínek). Pokud se plánovaných hodnot nedosáhne, knihovna musí peníze obci vrátit. Součástí budovy, v níž je knihovna umístěna, je také fitcentrum, prostor k výuce hry na hudební nástroje a pro dramatický či výtvarný kroužek. Financemi z těchto aktivit lze také částečně vylepšit rozpočet knihovny. Současná otevírací doba: Po Pá 10 19, So 10 17, Ne hod.

10 18 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 19 V knihovně pracuje 6 7 pracovníků, kteří se zpočátku zaměřovali jen na mladé uživatele, nyní na všechny věkové struktury. Ke čtenářům jsou tolerantní, dodržuje se rozumný limit hlasitosti tak, aby se návštěvník cítil jako v obývacím pokoji, může si sem také donášet jídlo z vedlejší kavárny. Knihovnu neustále přeskupují, vše je ve volném výběru, pouze PC hry se půjčují na vyžádání. Veškeré služby jsou zdarma kromě výpůjček DVD a zpozdného. Kapacita prostoru je 20 tisíc knihovních jednotek. Nové knihy se nakupují ve více exemplářích, ale rezervovat lze jen 1 exemplář, ostatní exempláře jsou ve volném výběru. V rámci studijní cesty byla dále navštívena Královská knihovna (http://www.kb.se), a to jak historická budova, tak oddělení audiovizuálních médií v ulici Karlavägen 100. Zde nám byla průvodkyní paní K. Unander. Zaměřila se především na problematiku digitalizace audio a audiovizuálních záznamů. Při prohlídce provozů jsme pak viděli, jak v praxi probíhá digitalizace staršího televizního vysílání z analogových magnetických pásek a robota na digitalizaci magnetofonových kazet. Denně je tu digitalizováno až hodin záznamů. Knihovna Švédské národní policejní akademie v obci Solna, kterou řídí paní H. Nilsson, (http://www.polishogskolan.se/polisprogrammet/bibliotek/) byla zařazena do výběru knihoven na doporučení paní Helinsky, jelikož se jedná o zrekonstruovanou knihovnu, jejíž služby jsou velmi dobře hodnoceny. Prioritním úkolem knihovny je naučit studenty efektivně získávat informace. Kurzy pro studenty akademie jsou povinné a týkají se např. vyhledávání v elektronických zdrojích s výsledky vědeckých výzkumů o aktuálních tématech policejní práce, např. dopravních kolapsech, dodržování lidských práv, domácím násilí, kriminalitě mladistvých. Každý rok se knihovna účastní setkání WCJLN (World Criminal Justice Library Network), v níž má též ČR své dva zástupce. Bibliotheca Antiqua 2013 Sborník z 22. konference října 2013 Olomouc. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, s. ISBN (Vědecká knihovna v Olomouci), ISBN (Sdružení knihoven ČR). Knihovny současnosti 2013 Sborník z 21. konference, konané ve dnech září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, s. ISBN Sdružení knihoven České republiky v roce 2012 Ročenka. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, s. ISBN Počáteční zůstatek ,08 Výnosy Semináře RF, Bibliografie, Akvizice, IVU ,00 Konference Knihovny současnosti ,00 Zahraniční cesty ,00 Členské příspěvky ,00 Úroky termínovaný účet, běžný účet ,00 Státní dotace ,00 Publikace sborník, ročenka ,00 celkem ,00 Náklady Semináře RF, Bibliografie, Akvizice, IVU ,00 Konference Knihovny současnosti ,74 Zahraniční cesty ,37 Bankovní poplatky 5 211,00 Vedení účetnictví ,00 Výdej ze skladu + tisk publikací ročenka, sborník ,36 Státní dotace ,00 Kooperativa 300,00 Režie ostatní náklady ,21 celkem ,68 Konečný zůstatek ,40 PUBLIKAČNÍ ČINNOST HOSPODAŘENÍ SDRUK ZA ROK 2013

11 20 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 21 Soutěž o logo Sdružení knihoven ČR a logo konference Knihovny současnosti 2014 Ondřej Zámiš, Roman Černohous Při soutěžích o vytvoření CI platí jedna jednoduchá poučka, čím lépe vyhlášená soutěž, tím lepší výsledek. Z vlastních zkušeností víme, že dobře vyhlášených soutěží (tzn. s jasně specifikovaným cílem, adekvátním ohodnocením a odbornou porotou) u nás příliš není. A právě kvalitně specifikované zadání soutěže o loga SDRUK a KS nás přesvědčilo, abychom se jí zúčastnili. Při tvorbě návrhu jsme se snažili zadání maximálně respektovat, tzn. vytvořit logo srozumitelné, minimalistické, nadčasové, které bude zároveň respektovat aktuální trendy. V zadání sice bylo, že není nutné použít knihu, zkusili jsme i návrhy, které ji neobsahovaly, nicméně jako obecný znak byla nejsilnější. Kniha je pro nás symbol vztahu člověka k informacím k vědění který má člověk stále po ruce, jak v klasické tištěné formě, tak v moderní elektronické. Je to symbol spojení a porozumění mezi mezi lidmi, symbol hodnoty obsahu, který přetrvá. Značka Sdružení knihoven České republiky se skládá ze skratky SDRUK a stylizované otevřené knihy spojovníku. Ke značce vznikl rozsáhlý manuál, kde je vidět kolik času je věnováno sebemenšímu detailu. Každý milimetr je důležitý. Vizitka, dopisní papír, obálka, všechno má své místo. Logo činí jedinečným i neotřelá barevnost. Snažili jsme se vybrat barvu, která není nadužívána a zároveň je moderní. A v neposlední řadě také použité písmo Aktion moderní verze jednoho z nejúspěšnějších písem historie Akzidenz Grotesk (původní podoba se datuje až do roku 1898) a jeho autory jsou pan profesor Rostislav Vaněk a spoluautor manuálu SDRUK a KS Roman Černohous. Kombinací loga a dalších grafických prvků vzniká vizuální styl, ze kterého je možné vytvořit jakoukoli hravou aplikaci. A je tu opět to spojení. SDRUK je také pořadatelem každoroční konference Knihovny současnosti a tak se rozhodl, že soutěž rozšíří o druhou značku. Propojení je jasné, ale KS posouvá práci s grafickými prvky a vizuálním sdělením dále. Pracuje s výraznější barevností, s různými variacemi barev, s abstraktními obrazovými motivy atd. Snažili jsme se vytvořit škálu kombinací, kterou je možné v dalších ročnících rozvíjet. Jsme nadšeni, že jsme v soutěži uspěli, těšíme se z aplikací, které nám rostou pod rukama, a nemůžeme se dočkat, až bude manuál a aplikace hotové.

12 22 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 23 SEKCE PRO AKVIZICI Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Obdobně jako v předchozích letech uspořádala sekce pro akvizici v r akviziční seminář a poradu knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností. Akviziční seminář se po dvou letech vrátil do Havlíčkova Brodu. Sekce pro akvizici totiž využila jak nabídku organizátorů knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, aby se 21. celostátní akviziční seminář stal součástí odborného doprovodného programu veletrhu, tak i ochotu pracovnic Krajské knihovny Vysočina poskytnout semináři prostory a servis. Díky veletrhu byl akviziční seminář dvoudenní. První den (17. října) si účastníci semináře vyslechli 12 referátů, večer se zúčastnili autorského čtení Michala Viewegha a Martina Reinera a poté Listování Martina Hejlíka v knize Roberta Fulghuma. Druhý den navštívili veletrh a kromě prohlídky stánků se zapojili do diskuse s nakladateli moderované předsedou sekce pro akvizici. Odborný program neměl tentokrát jednotící téma, snahou bylo, aby vystoupení byla co nejpestřejší. Po tradičních oficialitách vystoupila Mgr. Světlana Knollová z Národní knihovny České republiky s příspěvkem o doplňování zahraničních publikací. Nazvala je Akvizice za časů krize rozhodující je obsah. Uvedla, jakými způsoby získávají dokumenty i jaké metody elektronického publikování nabízejí uživatelům. Z webové stránky NK ČR představila TOP 10 nejoblíbenějších e-knih (ebrary) v r a porovnala výši sazby DPH u e-knih v evropských zemích. Její kolegyně Jana Fojtíková pak přítomné seznámila s projektem Česká knihovna v Univerzitnej knižnici v Bratislavě, který probíhá za výrazné podpory ministerstev kultury České a Slovenské republiky už od r Tento projekt navazuje na přerušenou tradici povinného výtisku navýšením prostředků pro akvizici dokumentů vydávaných na území partnerského státu. Díky němu NK ČR a Univerzitná knižnica v Bratislavě obohacují své fondy o kvalitní informační zdroje. Jana Fojtíková v číslech shrnula tuto spolupráci za uplynulá léta. Naznačila počáteční problémy s financováním projektu, které spočívaly ve zpožďování přidělování financí od MK ČR. Naštěstí v r došlo k obratu. Projekt je přínosem pro obě strany, za vše svědčí fakt, že dokumenty ve slovenštině jsou po těch v angličtině nejvíce půjčovanými cizojazyčnými studijními materiály. Následně PhDr. Libuše Machačová přednesla prezentaci týkající se získávání povinného výtisku ve Vědecké knihovně v Olomouci. Knihovna se podobně jako další knihovny s právem povinného výtisku potýká s potížemi, kdy nedostává všechny povinné výtisky od nakladatelů. Akvizitéři jsou nuceni sami zjišťovat, co a kde bylo vydáno, a následně urgovat u vydavatelů. PhDr. L. Macha čová zúčastněné seznámila s jejich evidencí urgencí a představila novinku, kterou ve VKOL používají pro výrazné ulehčení práce srovnávač záznamů (povinných výtisku) nedodaných do jedné ze tří knihoven (NK, MZK, VKOL) v bázi Národní knihovny (NKC) v rámci sdílené katalogizace (Cluster). Co nového ve výměně publikací v Knihovně Národního muzea byl název referátu PhDr. Jarmily Kučerové. V něm přiblížila, jak se projevily změny ve způsobu vydávání odborné literatury vydávání dokumentů v elektronické verzi, a uvedla způsoby výměny periodik s partnery. Sdělila, že vědci sice vítají online verze periodik, ale zároveň nadále žádají tištěné verze. Na závěr prezentovala Stručný průvodce pro muzejní knihovny obsahující praktické rady, např. postup ohledně celní pošty. Mgr. Daniela Nová z Ústřední knihovny Českého vysokého učení technického v Praze poté popsala netradiční formu nákupu knih, a to prodejní výstavu zahraničních tištěných knih, která proběhla už pětkrát. Výstava je určená pro celou akademickou obec napříč celou ČVUT, knihy přímo vybírají akademici, profesoři, ale i studenti. Zkušenosti získané z akvizice tištěných knih využili na 1. výstavě zahraničních elektronických knih. Může se jí zúčastnit každý identifikovaný uživatel, rozdíl je tedy v chráněném přístupu k výběru. Odpolední blok zahájil Mgr. Martin Hanák z Akademické knihovny Jihočeské univerzity s otázkou Proč ještě nenakupujeme e-knihy běžně jako rohlíky? a posléze přiblížil problematiku akvizice čes-

13 24 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 25 kých e-knih, uvedl problémy, s kterými se v rámci nákupu českých e-knih potýkáme. Podle něj nebyla ještě překročena hranice zlomového finančního objemu nákupu knih, po kterém by nakladatelé nebo poskytovatelé přistoupili k větším investicím do obsahu nabídky e-knih. Uvedl, jaké typy akvizice e-knih nabízí dva poskytovatelé e-knih, ereading (Albatros Media) a Flexibooks (Fraus), a představil jejich nabídku knihovnám. Jeho přednáška vyvolala bouřlivou diskusi. Na předchozí přednášku tematicky navázal Ing. Mgr. Pavel Synek z firmy EBSCO. Podrobně rozebral různý přístup k rozvoji kolekce e-knih a na konkrétních ukázkách dokonale přiblížil, jak uživatel může vyhledávat zahraniční tituly na intuitivní platformě EBSCOhost. Příjemným zpestřením odborné debaty bylo vystoupení Jana Seidla z Obce překladatelů, který přišel představit Překladatelské anticeny Skřipec a Skřipeček. Nastínil jejich smysl, vysvětlil kritéria výběru nominací a účastníky pobavil četbou z ukázek těchto perel českých překladů. Závěrem sdělil, že by uvítal tipy od knihovníků na nepovedené překlady knih. Jana Lichtenbergová ze Severočeské vědecké knihovny nazvala příspěvek Ohlédnutí za 40 lety práce v akvizici s podtitulem Co přinesl čas a sametová revoluce. Ohlédla se v něm nad svou dlouhou kariérou v knihovně. Svou přednášku rozdělila do tří tematických okruhů ve dvou časových obdobích, do r a po r. 1989, tedy v éře socialismu a kapitalismu. První okruh nazvala Produkce, distribuce, prodej legislativa a organizace, druhý Plánování, obsahové zaměření, cenzura a třetí Technika a nové technologie, dokumenty. V epilogu své prezentace přiznala, že tištěným dokumentům a akvizici tištěných dokumentů stále, i přes pochopitelný rozvoj nových směrů, dává přednost. Velmi zajímavé retrospektivní podání postřehů a poznatků si vysloužilo největší potlesk obecenstva. Mgr. Gabriela Filipová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě hovořila o novince, se kterou začali v létě Rozhodli se elektronicky zpřístupňovat obecní zpravodaje. Zažádali o souhlas s jejich zveřejňováním a zahájili ukládání ve formátu pdf na server knihovny s využitím modulu ADAM pro správu digitálních objektů. (Toto technické řešení je dílem Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.) Mirka Dvorová ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje přečetla svůj příspěvek o regionální literatuře v této knihovně. Zmínila se o průběhu a postupech v nákupu a získávání regionální literatury a vyzdvihla její význam. Na závěr položil Ing. Aleš Brožek do pléna otázku, která z přítomných městských veřejných knihoven nakupuje DVD filmy a půjčuje je svým čtenářům. Knihovnám doporučil rozšířit služby tímto směrem. V prezentaci nabídl zkušenosti s půjčováním filmů ve své Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Upozornil, že v knihovnách se DVD musí nakupovat pouze přes distributory, s nimiž uzavřou smlouvu o absenčním půjčování DVD. Uvedl konkrétní distributory (Bonton film, Magic box, JRK) a předvedl ukázku smlouvy s distributorem. Knihovnu v Havlíčkově Brodě pochválil, protože nabízí nejvíc DVD filmů, zhodnotil úroveň semináře a pozval účastníky na příští seminář, který zřejmě proběhne v roce 2014 ve Zlíně. Porada knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností se tradičně uskutečnila v zasedací místnosti Národní knihovny ČR, a to 20. listopadu Na ní Milan Šilhan informoval, že v bibliografii Knižních novinek k datu bylo otištěno záznamů (knihovnám poskytnuto v elektronické formě celkem záznamů), smlouvu o nabídkové povinnosti mělo podepsáno 203 nakladatelů, letos přibylo 5 nových smluv. V databázi České knihy je 39 nových nakladatelů, celkem zaregistrovaných nakladatelů je 904, z toho činných v letošním roce 227, počet

Zápis z 23. celostátního akvizičního semináře, konaného 17. října 2013 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Zápis z 23. celostátního akvizičního semináře, konaného 17. října 2013 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě Zápis z 23. celostátního akvizičního semináře, konaného 17. října 2013 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě Přítomni: 93 účastníků (viz prezenční listima) 1. Zahájení Seminář zahájila Mgr. Veronika

Více

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS 26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 28. 4. 2014 ZÁPIS Poradu zahájila ředitelka SVK HK a předsedkyně bibliografické

Více

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2014

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2014 2014 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2014 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2014 Zpracovali: RNDr. Jitka Holásková, Mgr. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci, 2015

Více

V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008

V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008 VK V OLOMOUCI V ROCE 2008 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2008 Vědecká knihovna v Olomouci, 2008 ISBN 978-80-7053-281-2 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

3-4/ Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

3-4/ Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 3-4/ 2013 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

KNIHOVNY S OUČASNOSTI 2012

KNIHOVNY S OUČASNOSTI 2012 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY S OUČASNOSTI 2012 Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11. až 13. září 2012 v areálu Univerzity Pardubice Září 2012 Vydáno za podpory dotačního

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 3 obsah 1. ÚVOD... 5 1.1 Identifikační údaje... 7 1.2 Zřizovatel... 8 1.3 Poskytování informací podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY 2 0 0 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A S T K 2 0 0 5 Ú V O D............................................................................5 T V O R B A F O N D Ů................................................................7

Více

Výroční zpráva Národní technické knihovny

Výroční zpráva Národní technické knihovny Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Univers 65 Bold 10 / 13 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library

Více

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu 12007 Věstník AMG Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu Přítomni: 35 ze 45 členů senátu s hlasem rozhodovacím a 5 z 23 členů s hlasem poradním. V úvodu jednání se představili nově

Více

Národní Technické Knihovny

Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní zpráva Technické Knihovny 2010 Národní Technické Knihovny 2010 50 6 14.083 N, 14 23 26.365 E Národní technická knihovna National Technical Library 84 652 znaků

Více

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 Příloha č. 1 STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 zpracoval kolektiv pracovníků SVK PK únor

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy Fotografie na titulní straně: knihovny oceněné na Slavnostním setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2014, zleva nahoře: Městská knihovna v Mikulově (fotografie: Mgr. Ilona Salajková), Městská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Téma: 20 let Českého výboru ICOM

Téma: 20 let Českého výboru ICOM v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 1 ročník 14 Téma: 20 let Českého výboru ICOM 200 let českého muzejnictví www.cz-museums.cz MUZEA A VELKÁ VÁLKA 100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ

Více

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Moravská zemská knihovna v Brně Redakce: Jaromír Kubíček Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová ISBN 80-7051-166-4 OBSAH Obsah

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

OBSAH ČÍSLA: První KROK Úvodník - Roman Giebisch...1. Rozhovor KROKu Hana Študentová s Jindřichem Štreitem... 2

OBSAH ČÍSLA: První KROK Úvodník - Roman Giebisch...1. Rozhovor KROKu Hana Študentová s Jindřichem Štreitem... 2 22/ 2005 1 2 OBSAH ČÍSLA: První KROK Úvodník - Roman Giebisch...1 Rozhovor KROKu Hana Študentová s Jindřichem Štreitem... 2 Knihovnictví drží KROK Malá učebnice práva IV. Knihovny a právo- Vendula Jabůrková...

Více