SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2013"

Transkript

1 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA

2 2 3 sdružení knihoven České republiky v roce 2013

3 OBSAH 05 Zpráva o činnosti Sdružení knihoven ČR za rok Lea Prchalová Logo 08 Obálky a obsahy knih 08 Konference Knihovny současnosti Valná hromada a zasedání rady sdruk 14 Studijní cesta do knihoven ve Slovinsku a Rakousku 15 Studijní cesta ředitelů krajských knihoven do Stockholmu 16 Publikační činnost 19 Hospodaření sdruk za rok Soutěž o logo Sdružení knihoven ČR a logo konference Knihovny současnosti 2014 Ondřej Zámiš, Roman Černohous Sekce pro akvizici 22 Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Sekce pro bibliografii 27 Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Sekce pro historické fondy 30 Jitka Holásková, Vědecká knihovna v Olomouci Sekce pro informační vzdělávání uživatelů 31 Veronika Peslerová, Krajská knihovna Vysočiny Sekce pro informační technologie (it) 33 Tomáš Gec, Moravská zemská knihovna v Brně Sekce pro regionální funkce 37 Blanka Konvalinková, Krajská vědecká knihovna v Liberci Sekce pro služby 40 Ivo Kareš, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 16. kolokvium slovenských, moravských A českých bibliografů Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Eva Svobodová, předsedkyně sekce sdruk pro bibliografii Osobní fondy v knihovnách (pozůstalosti a speciální sbírky) Sbírka exlibris v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích 45 Květa Cempírková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ISBN fenomén dálkových pochodů. Osobní fond Jana Zajíčka 49 Jiřina Kádnerová, Státní oblastní archiv v Praze

4 06 OBSAH manželia Horákovci a ich pôsobenie v Čechách a na Slovensku Anna Kucianová, Slovenská národná knižnica Martin 66 Sukova studijní knihovna literatury pro mládež jako jeden ze speciálních fondů pedagogické knihovny j. a. komenského Alice Košková, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Sukova studijní knihovna literatury pro mládež 72 fragmenty šľachtických rodinných knižníc v historickom fonde ŠVK Prešov1 Marcela Domenová, KAaPVH IH Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 80 františek Bartoš ( ) a jeho diela v prešovských knižniciach Lucia Němcová, Štátna vedecká knižnica v Prešove 89 Výzkum proveniencí v Knihovně Národního muzea Iva Bydžovská, Knihovna Národního muzea v Praze místa česko slovenských setkání 99 místa československých setkávání na moravsko slovenském pomezí Jaromír Kubíček, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Bibliografie a digitalizace 105 Od bibliografie k digitalizaci aneb budování digitální knihovny Moravskoslezského kraje Monika Oravová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 111 Projekt digitalizácie fondu starých a vzácnych tlačí švk v Banskej Bystrici Blanka Snopková a Mária Bôbová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN Prezentace oborových bibliografií 121 Bibliografie dějin českých zemí (bdčz) Václava Horčáková, Historický ústav AV ČR Praha 128 Baťovy závody geniální myšlenka československého průmyslníka Eva Filípková, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 139 Dobrovický cukrovar v databázích Středočeské vědecké knihovny v kladně Eva Wróblewská, Středočeská vědecká knihovna v Kladně 144 Podnikání v karlovarském regionu Gerda Lorenzová, Krajská knihovna Karlovy Vary 150 Divadelné hry českých dramatikov na javisku Ukrajinského národného divadla v prešove Zuzana Džupinková, Štátna vedecká knižnica v Prešove (Slovensko) 161 Poznámky

5 08 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 09 Zpráva o činnosti Sdružení knihoven ČR za rok 2013 Lea Prchalová, předsedkyně SDRUK LOGO OBÁLKY A OBSAHY KNIH K radosti členů i mé osobní lze konstatovat, že se činnost Sdružení knihoven ČR rok od roku rozkošaťuje. Přibývá členů do SDRUK loni přistoupila jako 45. Knihovna Akademie věd. Přibývá také sekcí, počtu organizovaných porad a seminářů a naštěstí též vyřešených problémů. V roce 2013 začla pracovat nová sekce, a to sekce pro služby, jejíž absenci cítili členové SDRUK již delší dobu, ale vzhledem k existenci pracovní skupiny při Národní knihovně ČR se založení sekce stále odkládalo. Potřeba nalézat konsensuální řešení mezi zástupci různých typů knihoven pro úkoly objevující se se změnami knihovnických služeb a zaváděním služeb zcela nových vyústila právě v založení sekce, v níž jsou zahrnuti také vedoucí pracovníci služeb z NK ČR, a existuje též funkční propojení na pracovní skupinu pro MVS a DDS při Centrálním portálu knihoven. Dalším zajímavým počinem byla veřejná obchodní soutěž s názvem Logo Sdružení knihoven ČR a logo konference Knihovny současnosti, která byla vyhlášena Celkem bylo doručeno 12 návrhů, z nichž byl 1 doručen po lhůtě a vyloučen. 16. září proběhla kontrola formální správnosti podaných návrhů a autoři byli poptáni o odstranění drobných nedostatků (doplnění duplicitních prohlášení pro alternativní návrhy apod.) V jednom případě k nápravě nedošlo a návrh musel být z dalšího posuzování vyloučen. Hodnocení 10 návrhů, které prováděla sedmičlenná komise ve složení Mgr. Daniel Bechný, ak. mal. Ditta Jiřičková, Mgr. Jiří Jůza, Mgr. Lenka Hanzlíková, Ing. Lea Prchalová, Mgr. Eva Svobodová, doc. ak. mal. František Steker, bylo uzavřeno ve druhém kole 30. září. Vítězi se stali MgA. Ondřej Zámiš a MgA. Roman Černohous z Prahy. Ti následně zpracovali manuál jednotného vizuálního stylu SDRUK i KS. Nová loga jsou představena v navazujícím článku ročenky. V dubnu 2013 převzal SDRUK od Moravské zemské knihovny oprávnění k výkonu práv pořizovatele databáze Obálka knih a získal také od MZK licenci k software databáze Obálka knih. Tuto licenci i oprávnění pořizovatele databáze Obálka knih dále poskytl podlicenční smlouvou Jihočeské vědecké knihovně. Byly splněny cíle projektu Obálkyknih.cz, stanovené na rok 2013, na jejichž řešení se podílely JVK a MZK, přičemž hlavním cílem projektu v roce 2013 v Jihočeské vědecké knihovně (s podporou programu VISK 3) bylo řešení extrémní zátěže na hardware a občasných výpadků dostupnosti. Nová aplikace obalkyknih.cz, nasazená do pilotního provozu nad ostrým katalogem JVKCB, byla rozdělena na dvě části: FrontEnd: jen pro čtení - poskytující data knihovním katalogům; BackEnd: zápisová část - zajišťující import nových obálek z jednotlivých zdrojů, udržující hlavní datový model pro deduplikaci, provázání jednotlivých entit. Zároveň bylo nutné vyřešit vzájemnou synchronizaci FrontEndu a BackEndu. Cílem bylo zajistit: dostatečný výkon dotazovacího API, výběr a implementaci technologie k zajištění odolnosti proti výpadkům, budoucí možnost škálovatelnosti, přechod na 64bitovou platformu, jednoduší implementaci do knihovních systémů, zrychlení fungování a odezev webové služby. V JVK bylo pořízeno nové diskové pole pro provoz služby s důrazem na rychlost a bezpečnost. Pracovníci MZK vyvinuli v roce 2013 skenovacího klienta na obálky a obsahy a poskytli službu OCR prostřednictvím ABBYY Recognition Serveru MZK, čímž nahradili klíčovou část nefunkčního projektu TOC Národní knihovny a zároveň otevřeli možnost podílet se na skenování obálek a obsahů všem knihovnám. Skenovací klient je z MZK poskytován bezplatně. Do systému se postupně zapojují další knihovny, v současnosti celkem 150 knihoven.

6 10 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 11 Připravená medaile Z. V. Tobolky pro paní Děvanu Pavlíkovou KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2013 Nejdůležitější akcí organizovanou Sdružením knihoven (ve spolupráci s Ústřední knihovnickou radou) byla konference Knihovny současnosti 2013, která se konala ve dnech září v Olomouci. Ve třech nabitých dnech byla probírána témata od přípravy informačního zázemí k poskytování služeb, přes knihovnické vzdělávání a rozvoj dovedností potřebných k nabídce služeb různým věkovým a sociálním skupinám včetně osob se zvláštními potřebami a národnostních menšin. Rovněž vývoj nosičů informací a rozšiřující se digitalizace si na konferenci našly pravidelné posluchače. Hitem posledních ročníků se stalo vyhodnocování dopadu služeb a jejich adresnost včetně potřeby trvalé propagace. Okrajově byl program zaměřen také na prostory knihoven, které přímo ovlivňují šíři nabízených služeb. Na konferenci proběhly následující programové bloky: Medaili Z. V. Tobolky si paní Děvana Pavlíková převzala osobně Trendy v knihovnictví. (Garanti: Mgr. Blanka Konvalinková, Ing. Lea Prchalová, RNDr. Tomáš Řehák.) Knihovna je služba. (Garanti: PhDr. Radka Římanová, Mgr. Štěpánka Žižková, Mgr. Tomáš Gec.) Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven. (Garant: Mgr. Adéla Dilhofová.) Komunitní role knihoven. (Garant: Mgr. Gabriela Jarkulišová.) Práce s dětmi a mládeží. (Garant: Mgr. Helena Selucká.) Koncepce rozvoje knihoven. (Garant: PhDr. Vít Richter.) Součástí programu se staly také dva workshopy: The New Library. (Workshop vedla Maija Berndtson.) Knihovna jako označení. (Workshop vedla Mgr. Lenka Hanzlíková.) V prvním programovém bloku ke knihovnickým trendům jsme vyslechli zajímavé prezentace zahraničních kolegů, a sice Judith Gregor, manažerku oddělení informačních technologií z Městské knihovny ve Stuttgartu, Simona Maye, manažera pro knihovní služby městské rady ze Southend-on-Sea (Velká Británie), a Maiji

7 12 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 13 Záběr ze zahájení konference s hosty a vyznamenanými osobnostmi Berndtson, emeritní ředitelky Městské knihovny v Helsinkách. Celkem se konference zúčastnilo 290 osob, které měly možnost zhodnotit úroveň prezentací. Z osmdesáti vyplněných anket vyplynulo, že za nejzajímavější byl považován konferenční příspěvek Maiji Berndtson, Mgr. Aleny Matuszkové, Mgr. Pavlíny Lonské a prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, MBA. Účastníci si pochvalovali Olomouc jako místo velmi vhodné pro naši konferenci, jednak uspořádáním a kapacitou univerzitního kampusu, jednak snadnou dopravní dostupností a zajímavostí starobylé Olomouce s historickými památkami. Díky vstřícnému přístupu Vědecké knihovny v Olomouci bude možno konat konferenci na stejném místě i letos. Také v roce 2013 měla konference slavnostní část, v níž byly předány medaile Z. V. Tobolky. Za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví byly oceněny pí Sylva Šimsová a pí Děvana Pavlíková, významné knihovnice, které dlouho pracovaly v britských knihovnách, a RNDr. Miroslav Bartošek z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Za celoživotní práci v českém knihovnictví obdržely medaile PhDr. Michaela Řeháková a Mgr. Ladislava Zemánková, obě z Národní knihovny ČR. Za zdárný průběh konference je zapotřebí poděkovat programovému výboru, moderátorům a přednášejícím, kolektivu Vědecké knihovny v Olomouci v čele s ředitelkou RNDr. Jitkou Holáskovou a Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě za vedení agendy konference a správu webových stránek.

8 14 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 15 Zasedání valné hromady v Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN, Praha Účastníci studijní cesty. Foto: PhDr. Miroslav Bünter VALNÁ HROMADA A ZASEDÁNÍ RADY SDRUK Valná hromada se konala 3. dubna v Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN v Praze. Zázemí pro konání akce zajistila PhDr. L. Egemová a PhDr. H. Skálová. Kromě pravidelného programu zahrnujícího zprávy ze sekcí, zprávy o činnosti SDRUK a výsledku hospodaření a plánu činnosti SDRUK pro rok 2013 proběhly na valné hromadě doplňkové volby do rady SDRUK, v nichž byli zvoleni Mgr. Blanka Konvalinková, Ing. Jiří Mika a Mgr. Ivo Kreš. Noví radní nahradili ve funkci PhDr. K. Cempírkovou, PhDr. J. Kádnerovou a PhDr. E. Žákovou, které ukončily své působení ve funkci ředite lek krajských knihoven. Součástí valné hromady byla exkurze po areálu Ústavu vědeckých informací. Po ukončení valné hromady navštívili účastníci výstavu z cyklu Monarchie v Národním muzeu se skvělým výkladem PhDr. M. Sekery a Knihovnu Národního muzea. Zasedání rady SDRUK se ujaly Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ( ), Krajská vědecká knihovna v Liberci ( ) a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ( ). Zápisy ze zasedání jsou k dispozici na adrese Zdařilá cesta 30 knihovnic a knihovníků začala dramaticky, neboť se odjíždělo z Prahy při povodních bezprostředně po kulminaci Vltavy První knihovnickou zastávkou se stal Graz a Lékařská univerzitní knihovna. Cesta pokračovala do Mariboru, kde byla na následující dopoledne naplánována další univerzitní knihovna. Jedná se o knihovnu s povinným výtiskem od roku 1918 a nově otevřenou noční studovnou. Odpoledne si účastníci prohlédli místní městskou knihovnu, která byla oceněna za nejlepší mobilní knihovnu v Evropě. 6. června pokračoval zájezd do Lublaně se zastávkou v knihovně historického města Celje se samoobslužným pultem pro větší objem vracených publikací. V Lublani byly na programu tři knihovny, a sice historická Národní a univerzitní knihovna s díly Joži Plečnika, Ústřední technická knihovna s oborově děleným fondem a specializovanými informačními pracovníky, jejichž hlavní náplní jsou konzultace pro studenty. Třetí navštívenou byla Městská knihovna v Lublani, která nad rámec knihovnických aktivit organizuje koutky, např. pro zdraví, horský, šachový, a její součástí je také Centrum pro nezaměstnané. Studijní cestu připravila a vedla Mgr. Blanka Konvalinková. STUDIJNÍ CESTA DO KNIHOVEN VE SLOVINSKU A RAKOUSKU

9 16 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 17 STUDIJNÍ CESTA ŘEDITELŮ KRAJSKÝCH KNIHOVEN DO STOCKHOLMU Cestu v termínu připravili Ing. A. Brožek a Ing. L. Prcha - lová. Výběr knihoven byl diskutován s paní Zuzanou Helinsky (konzultantkou pro švédské knihovny), s níž se účastníci studijní cesty setkali ve Stockholmu po návštěvě českého velvyslanectví a debatě s ředitelkou Českého centra Alenou Schagen. Paní Helinsky a dvě manažerky knihoven v Sigtuně Monica Dahlgren a Lena Gustafson Randau informovaly o trendech švédského knihovnictví a projektu nové knihovny v Sigtuně, nejstaršího města Švédska u jezera Mälaren. Město prochází díky blízkosti stockholmského letiště Arlanda bouřlivým rozvojem, který se nevyhnul ani poskytování kulturních a vzdělávacích služeb. Knihovna se z nejhorších výkonnostních příček (do roku 2003) vyšplhala k předním metám a díky prokazatelmnému zlepšení se též podařilo prosadit projekt nového uměleckého centra včetně prostor pro knihovnu. Paní Gustafson nás po ukončení diskuse doprovodila do Sigtuny, kde jsme navštívili příjemnou nově rekonstruovanou pobočku knihovny, která poskytuje služby nejen ve švédštině, ale pro četné imigranty též v jiných jazycích (z vlastních fondů, ale i zprostředkovaně z Mezinárodní knihovny ve Stockholmu). Nově rekonstruovaná knihovna v Sigtuně. Foto: Ing. Lea Prchalová 300 SEK.) Jedná se o pilotní projekt, který se zatím týká pouze stockholmských knihoven. Velmi zajímavá byla též další návštěva v přilehlé Mezinárodní knihovně, která shromažďuje literaturu v cca 80 jazycích a zapůjčuje ji přímo uživatelům nebo jiným knihovnám ve Švédsku. Budovu platí město, na nákup literatury přispívá stát. Dále jsme se podívali do zdejší Nadační knihovny, se kterou knihovny v Sigtuna Kommun spolupracují, zejména při výměně knih. Nadace v Sigtuně podporuje kromě knihovny i švédské spisovatele, kterým hradí stipendia a umožňuje pobyt na seminářích. Finance získává z provozu restaurace a ubytovacího zařízení, krásné prostory pronajímá hlavně za účelem konání konferencí a seminářů. Nejnavštěvovanější veřejnou knihovnu v hlavním městě Švédska Městskou knihovnu v historické budově s plochou m 2 jsme měli na programu další den. Knihovna je otevřena každý den (Po Pá 9 21 hod., So Ne hod.). Počet čtenářů odpovídá cca 21 % obyvatel města. Knihovna umožňuje v pilotním projektu půjčování e-knih, díky zakoupeným licencím od vydavatelství Ordfront. Jedna licence stojí knihovnu 160 SEK, čtenáře 16 SEK. (Průměrná cena e-knihy je Následující vybranou knihovnou byla jedna z šesti knihoven v obci Nacka (Dieselverkstadens bibliotek AB), která byla v roce 2002 umístěna do bývalé továrny a jejíž uspořádání odpovídá velkému bytu s dětským pokojem, pracovnou, relaxačním zákoutím apod. Kolega Kalle nás informoval o unikátním způsobu řízení knihovny ve Švédsku. Knihovna dostává převážnou část financí na provoz od obce na základě plánovaného počtu výpůjček a otevírací doby. Plán lze překročit maximálně o 5 % (při větším překročení se musí vyjednávat o změně podmínek). Pokud se plánovaných hodnot nedosáhne, knihovna musí peníze obci vrátit. Součástí budovy, v níž je knihovna umístěna, je také fitcentrum, prostor k výuce hry na hudební nástroje a pro dramatický či výtvarný kroužek. Financemi z těchto aktivit lze také částečně vylepšit rozpočet knihovny. Současná otevírací doba: Po Pá 10 19, So 10 17, Ne hod.

10 18 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 19 V knihovně pracuje 6 7 pracovníků, kteří se zpočátku zaměřovali jen na mladé uživatele, nyní na všechny věkové struktury. Ke čtenářům jsou tolerantní, dodržuje se rozumný limit hlasitosti tak, aby se návštěvník cítil jako v obývacím pokoji, může si sem také donášet jídlo z vedlejší kavárny. Knihovnu neustále přeskupují, vše je ve volném výběru, pouze PC hry se půjčují na vyžádání. Veškeré služby jsou zdarma kromě výpůjček DVD a zpozdného. Kapacita prostoru je 20 tisíc knihovních jednotek. Nové knihy se nakupují ve více exemplářích, ale rezervovat lze jen 1 exemplář, ostatní exempláře jsou ve volném výběru. V rámci studijní cesty byla dále navštívena Královská knihovna (http://www.kb.se), a to jak historická budova, tak oddělení audiovizuálních médií v ulici Karlavägen 100. Zde nám byla průvodkyní paní K. Unander. Zaměřila se především na problematiku digitalizace audio a audiovizuálních záznamů. Při prohlídce provozů jsme pak viděli, jak v praxi probíhá digitalizace staršího televizního vysílání z analogových magnetických pásek a robota na digitalizaci magnetofonových kazet. Denně je tu digitalizováno až hodin záznamů. Knihovna Švédské národní policejní akademie v obci Solna, kterou řídí paní H. Nilsson, (http://www.polishogskolan.se/polisprogrammet/bibliotek/) byla zařazena do výběru knihoven na doporučení paní Helinsky, jelikož se jedná o zrekonstruovanou knihovnu, jejíž služby jsou velmi dobře hodnoceny. Prioritním úkolem knihovny je naučit studenty efektivně získávat informace. Kurzy pro studenty akademie jsou povinné a týkají se např. vyhledávání v elektronických zdrojích s výsledky vědeckých výzkumů o aktuálních tématech policejní práce, např. dopravních kolapsech, dodržování lidských práv, domácím násilí, kriminalitě mladistvých. Každý rok se knihovna účastní setkání WCJLN (World Criminal Justice Library Network), v níž má též ČR své dva zástupce. Bibliotheca Antiqua 2013 Sborník z 22. konference října 2013 Olomouc. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, s. ISBN (Vědecká knihovna v Olomouci), ISBN (Sdružení knihoven ČR). Knihovny současnosti 2013 Sborník z 21. konference, konané ve dnech září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, s. ISBN Sdružení knihoven České republiky v roce 2012 Ročenka. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, s. ISBN Počáteční zůstatek ,08 Výnosy Semináře RF, Bibliografie, Akvizice, IVU ,00 Konference Knihovny současnosti ,00 Zahraniční cesty ,00 Členské příspěvky ,00 Úroky termínovaný účet, běžný účet ,00 Státní dotace ,00 Publikace sborník, ročenka ,00 celkem ,00 Náklady Semináře RF, Bibliografie, Akvizice, IVU ,00 Konference Knihovny současnosti ,74 Zahraniční cesty ,37 Bankovní poplatky 5 211,00 Vedení účetnictví ,00 Výdej ze skladu + tisk publikací ročenka, sborník ,36 Státní dotace ,00 Kooperativa 300,00 Režie ostatní náklady ,21 celkem ,68 Konečný zůstatek ,40 PUBLIKAČNÍ ČINNOST HOSPODAŘENÍ SDRUK ZA ROK 2013

11 20 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 21 Soutěž o logo Sdružení knihoven ČR a logo konference Knihovny současnosti 2014 Ondřej Zámiš, Roman Černohous Při soutěžích o vytvoření CI platí jedna jednoduchá poučka, čím lépe vyhlášená soutěž, tím lepší výsledek. Z vlastních zkušeností víme, že dobře vyhlášených soutěží (tzn. s jasně specifikovaným cílem, adekvátním ohodnocením a odbornou porotou) u nás příliš není. A právě kvalitně specifikované zadání soutěže o loga SDRUK a KS nás přesvědčilo, abychom se jí zúčastnili. Při tvorbě návrhu jsme se snažili zadání maximálně respektovat, tzn. vytvořit logo srozumitelné, minimalistické, nadčasové, které bude zároveň respektovat aktuální trendy. V zadání sice bylo, že není nutné použít knihu, zkusili jsme i návrhy, které ji neobsahovaly, nicméně jako obecný znak byla nejsilnější. Kniha je pro nás symbol vztahu člověka k informacím k vědění který má člověk stále po ruce, jak v klasické tištěné formě, tak v moderní elektronické. Je to symbol spojení a porozumění mezi mezi lidmi, symbol hodnoty obsahu, který přetrvá. Značka Sdružení knihoven České republiky se skládá ze skratky SDRUK a stylizované otevřené knihy spojovníku. Ke značce vznikl rozsáhlý manuál, kde je vidět kolik času je věnováno sebemenšímu detailu. Každý milimetr je důležitý. Vizitka, dopisní papír, obálka, všechno má své místo. Logo činí jedinečným i neotřelá barevnost. Snažili jsme se vybrat barvu, která není nadužívána a zároveň je moderní. A v neposlední řadě také použité písmo Aktion moderní verze jednoho z nejúspěšnějších písem historie Akzidenz Grotesk (původní podoba se datuje až do roku 1898) a jeho autory jsou pan profesor Rostislav Vaněk a spoluautor manuálu SDRUK a KS Roman Černohous. Kombinací loga a dalších grafických prvků vzniká vizuální styl, ze kterého je možné vytvořit jakoukoli hravou aplikaci. A je tu opět to spojení. SDRUK je také pořadatelem každoroční konference Knihovny současnosti a tak se rozhodl, že soutěž rozšíří o druhou značku. Propojení je jasné, ale KS posouvá práci s grafickými prvky a vizuálním sdělením dále. Pracuje s výraznější barevností, s různými variacemi barev, s abstraktními obrazovými motivy atd. Snažili jsme se vytvořit škálu kombinací, kterou je možné v dalších ročnících rozvíjet. Jsme nadšeni, že jsme v soutěži uspěli, těšíme se z aplikací, které nám rostou pod rukama, a nemůžeme se dočkat, až bude manuál a aplikace hotové.

12 22 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 23 SEKCE PRO AKVIZICI Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Obdobně jako v předchozích letech uspořádala sekce pro akvizici v r akviziční seminář a poradu knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností. Akviziční seminář se po dvou letech vrátil do Havlíčkova Brodu. Sekce pro akvizici totiž využila jak nabídku organizátorů knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, aby se 21. celostátní akviziční seminář stal součástí odborného doprovodného programu veletrhu, tak i ochotu pracovnic Krajské knihovny Vysočina poskytnout semináři prostory a servis. Díky veletrhu byl akviziční seminář dvoudenní. První den (17. října) si účastníci semináře vyslechli 12 referátů, večer se zúčastnili autorského čtení Michala Viewegha a Martina Reinera a poté Listování Martina Hejlíka v knize Roberta Fulghuma. Druhý den navštívili veletrh a kromě prohlídky stánků se zapojili do diskuse s nakladateli moderované předsedou sekce pro akvizici. Odborný program neměl tentokrát jednotící téma, snahou bylo, aby vystoupení byla co nejpestřejší. Po tradičních oficialitách vystoupila Mgr. Světlana Knollová z Národní knihovny České republiky s příspěvkem o doplňování zahraničních publikací. Nazvala je Akvizice za časů krize rozhodující je obsah. Uvedla, jakými způsoby získávají dokumenty i jaké metody elektronického publikování nabízejí uživatelům. Z webové stránky NK ČR představila TOP 10 nejoblíbenějších e-knih (ebrary) v r a porovnala výši sazby DPH u e-knih v evropských zemích. Její kolegyně Jana Fojtíková pak přítomné seznámila s projektem Česká knihovna v Univerzitnej knižnici v Bratislavě, který probíhá za výrazné podpory ministerstev kultury České a Slovenské republiky už od r Tento projekt navazuje na přerušenou tradici povinného výtisku navýšením prostředků pro akvizici dokumentů vydávaných na území partnerského státu. Díky němu NK ČR a Univerzitná knižnica v Bratislavě obohacují své fondy o kvalitní informační zdroje. Jana Fojtíková v číslech shrnula tuto spolupráci za uplynulá léta. Naznačila počáteční problémy s financováním projektu, které spočívaly ve zpožďování přidělování financí od MK ČR. Naštěstí v r došlo k obratu. Projekt je přínosem pro obě strany, za vše svědčí fakt, že dokumenty ve slovenštině jsou po těch v angličtině nejvíce půjčovanými cizojazyčnými studijními materiály. Následně PhDr. Libuše Machačová přednesla prezentaci týkající se získávání povinného výtisku ve Vědecké knihovně v Olomouci. Knihovna se podobně jako další knihovny s právem povinného výtisku potýká s potížemi, kdy nedostává všechny povinné výtisky od nakladatelů. Akvizitéři jsou nuceni sami zjišťovat, co a kde bylo vydáno, a následně urgovat u vydavatelů. PhDr. L. Macha čová zúčastněné seznámila s jejich evidencí urgencí a představila novinku, kterou ve VKOL používají pro výrazné ulehčení práce srovnávač záznamů (povinných výtisku) nedodaných do jedné ze tří knihoven (NK, MZK, VKOL) v bázi Národní knihovny (NKC) v rámci sdílené katalogizace (Cluster). Co nového ve výměně publikací v Knihovně Národního muzea byl název referátu PhDr. Jarmily Kučerové. V něm přiblížila, jak se projevily změny ve způsobu vydávání odborné literatury vydávání dokumentů v elektronické verzi, a uvedla způsoby výměny periodik s partnery. Sdělila, že vědci sice vítají online verze periodik, ale zároveň nadále žádají tištěné verze. Na závěr prezentovala Stručný průvodce pro muzejní knihovny obsahující praktické rady, např. postup ohledně celní pošty. Mgr. Daniela Nová z Ústřední knihovny Českého vysokého učení technického v Praze poté popsala netradiční formu nákupu knih, a to prodejní výstavu zahraničních tištěných knih, která proběhla už pětkrát. Výstava je určená pro celou akademickou obec napříč celou ČVUT, knihy přímo vybírají akademici, profesoři, ale i studenti. Zkušenosti získané z akvizice tištěných knih využili na 1. výstavě zahraničních elektronických knih. Může se jí zúčastnit každý identifikovaný uživatel, rozdíl je tedy v chráněném přístupu k výběru. Odpolední blok zahájil Mgr. Martin Hanák z Akademické knihovny Jihočeské univerzity s otázkou Proč ještě nenakupujeme e-knihy běžně jako rohlíky? a posléze přiblížil problematiku akvizice čes-

13 24 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 25 kých e-knih, uvedl problémy, s kterými se v rámci nákupu českých e-knih potýkáme. Podle něj nebyla ještě překročena hranice zlomového finančního objemu nákupu knih, po kterém by nakladatelé nebo poskytovatelé přistoupili k větším investicím do obsahu nabídky e-knih. Uvedl, jaké typy akvizice e-knih nabízí dva poskytovatelé e-knih, ereading (Albatros Media) a Flexibooks (Fraus), a představil jejich nabídku knihovnám. Jeho přednáška vyvolala bouřlivou diskusi. Na předchozí přednášku tematicky navázal Ing. Mgr. Pavel Synek z firmy EBSCO. Podrobně rozebral různý přístup k rozvoji kolekce e-knih a na konkrétních ukázkách dokonale přiblížil, jak uživatel může vyhledávat zahraniční tituly na intuitivní platformě EBSCOhost. Příjemným zpestřením odborné debaty bylo vystoupení Jana Seidla z Obce překladatelů, který přišel představit Překladatelské anticeny Skřipec a Skřipeček. Nastínil jejich smysl, vysvětlil kritéria výběru nominací a účastníky pobavil četbou z ukázek těchto perel českých překladů. Závěrem sdělil, že by uvítal tipy od knihovníků na nepovedené překlady knih. Jana Lichtenbergová ze Severočeské vědecké knihovny nazvala příspěvek Ohlédnutí za 40 lety práce v akvizici s podtitulem Co přinesl čas a sametová revoluce. Ohlédla se v něm nad svou dlouhou kariérou v knihovně. Svou přednášku rozdělila do tří tematických okruhů ve dvou časových obdobích, do r a po r. 1989, tedy v éře socialismu a kapitalismu. První okruh nazvala Produkce, distribuce, prodej legislativa a organizace, druhý Plánování, obsahové zaměření, cenzura a třetí Technika a nové technologie, dokumenty. V epilogu své prezentace přiznala, že tištěným dokumentům a akvizici tištěných dokumentů stále, i přes pochopitelný rozvoj nových směrů, dává přednost. Velmi zajímavé retrospektivní podání postřehů a poznatků si vysloužilo největší potlesk obecenstva. Mgr. Gabriela Filipová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě hovořila o novince, se kterou začali v létě Rozhodli se elektronicky zpřístupňovat obecní zpravodaje. Zažádali o souhlas s jejich zveřejňováním a zahájili ukládání ve formátu pdf na server knihovny s využitím modulu ADAM pro správu digitálních objektů. (Toto technické řešení je dílem Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.) Mirka Dvorová ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje přečetla svůj příspěvek o regionální literatuře v této knihovně. Zmínila se o průběhu a postupech v nákupu a získávání regionální literatury a vyzdvihla její význam. Na závěr položil Ing. Aleš Brožek do pléna otázku, která z přítomných městských veřejných knihoven nakupuje DVD filmy a půjčuje je svým čtenářům. Knihovnám doporučil rozšířit služby tímto směrem. V prezentaci nabídl zkušenosti s půjčováním filmů ve své Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Upozornil, že v knihovnách se DVD musí nakupovat pouze přes distributory, s nimiž uzavřou smlouvu o absenčním půjčování DVD. Uvedl konkrétní distributory (Bonton film, Magic box, JRK) a předvedl ukázku smlouvy s distributorem. Knihovnu v Havlíčkově Brodě pochválil, protože nabízí nejvíc DVD filmů, zhodnotil úroveň semináře a pozval účastníky na příští seminář, který zřejmě proběhne v roce 2014 ve Zlíně. Porada knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností se tradičně uskutečnila v zasedací místnosti Národní knihovny ČR, a to 20. listopadu Na ní Milan Šilhan informoval, že v bibliografii Knižních novinek k datu bylo otištěno záznamů (knihovnám poskytnuto v elektronické formě celkem záznamů), smlouvu o nabídkové povinnosti mělo podepsáno 203 nakladatelů, letos přibylo 5 nových smluv. V databázi České knihy je 39 nových nakladatelů, celkem zaregistrovaných nakladatelů je 904, z toho činných v letošním roce 227, počet

14 26 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 27 Zpracováno podle zápisů a prezentací vystavených na odborne-sekce/sekcepro-akvizici/clanek/ sekce-pro-akvizici/ titulů k je 5 961, z toho e-knih 544, titulů i s obálkou je Celkem je v databázi, která je významným nástrojem pro nabídkovou povinnost, titulů, z toho e-knih, titulů je i s obálkou. Poté vystoupila PhDr. Libuše Machačová s aktualizovanou prezentací z Havlíčkova Brodu na téma získávání povinného výtisku ve Vědecké knihovně v Olomouci, do níž doplnila několik nových údajů. Zúčastněným ukázala, jak evidují evidence a jak pracují se srovnávačem záznamů. Také Mgr. Gabriela Filipová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě pohovořila na téma, které zaznělo už na akvizičním semináři, a sdělila, že uvažují rozšířit elektronické zpřístupňování o regionální monografie. Mgr. Martin Žížala si pro přítomné připravil prezentaci týkající se problematiky procesu zpracování e-publikací v NK ČR a představil systém e-deposit. Seznámil je s výsledky dotazníku, na který překvapivě reagovalo velice málo producentů e-knih. Sdělil, že v průběhu roku 2014 bude spuštěn pilotní provoz systému, který nabídne producentům dat (nakladatelům, vydavatelům) možnost snadno ohlásit a vložit vydané e-publikace. Účast v pilotním provozu systému e-deposit je dobrovolná a nabízí producentům řadu výhod. Tou největší je zajištění dlouhodobé ochrany dodaných e-publikací, což znamená nejen uchování dat v digitální podobě, ale také automatickou konverzi v případě ukončení používání některého z formátů. Systém e-deposit rovněž umožní kontrolu e-publikací pro účely hodnocení RIVu. Pro knihovny by tento systém mohl v budoucnu přinést výhodnou akvizici a katalogizaci e-publikací na jednom místě. RSDr. Zdeněk Matušík z NK ČR v rámci tohoto tématu dodal podrobnosti k chystané novelizaci zákona o síťových elektronických publikacích a uvedl, že se chystá seminář k legislativě e-publikací. Na závěr porady byli účastníci vyzváni, aby přemýšleli o tématech, která by mohla zaznít na další poradě akvizitérů (např. zkušenosti z urgování PV z dalších knihoven). Sekce SDRUK pro bibliografii pokračovala ve své činnosti již devatenáctým rokem. Členská základna se rozrostla o zástupce z Divadelního ústavu v Praze a z Knihovny Akademie věd. Naopak práci v sekci v říjnu ukončila dlouholetá členka PhDr. Věra Břeňová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. V některých pří padech došlo ke změně osob, které zúčastněné knihovny zastupovaly, jinak zůstala členská základna stejná. Na konci roku 2012 byla vytvořena pracovní skupina pro analytickou bibliografii (PSAB), jejímž úkolem je řešit perspektivu analytické bibliografie v následujících letech. Pracovní skupina jednala většinou korespondenčně, sešla se dvakrát a vypracovala dvě doporučení pro Národní knihovnu ČR: Doporuceni_PSAB_2013.pdf Stanovisko_PSAB_pro_analytickou_bibliografii.pdf. Hlavním cílem PSAB je, aby Národní knihovna ČR opět převzala péči o národní článkovou bibliografii, koordinovala ji a též zajišťovala její další rozvoj, případně transformaci v souvislosti s rozvojem informačních technologií. Prvořadým úkolem sekce pro bibliografii bylo zajišťování kooperačního systému ANL+. Mgr. E. Svobodová se stala garantem podprogramu VISK 9/1, v rámci něhož byly realizovány kooperativní projekty jednotlivých krajských knihoven, a v tomto roce i Knihovny Akademie věd. Celkem se knihovny zavázaly zpracovat záznamů článků z periodik vydaných v roce 2012 a 2013 (nebo starších, podle potřeb báze ANL). Rozdělení excerpční základny, metodiku a koordinaci projektů měla na starosti pracovnice SVK HK Bc. I. Novotná. Záznamy článků byly zpracovávány klasicky, protože k zpřístupnění zdigitalizovaných titulů periodik pro práci zpracovatelů (projekt řešen v rámci v podprogramu VISK 7 v roce 2012), v systému Kramerius NK ČR do konce roku 2013 nedošlo. Dle doporučení PSAB nebyly již v roce 2013 v NK ČR SEKCE PRO BIBLIOGRAFII Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

15 28 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 29 realizovány projekty na digitalizaci vybraných titulů periodik (VISK 7) a zpřístupnění metadat článků v systému ANL+ (VISK 8/B). V roce 2014 budou kooperativní projekty pokračovat, nově se zapojí Národní lékařská knihovna. Velkým tématem roku 2013 bylo zapojení producentů oborových databází do kooperačního systému ANL+ a dodávání záznamů z těchto databází do báze ANL. Tomuto úkolu se věnovali především Bc. I. Novotná a Ing. J. Mika. Spolupráce vázla zejména na smlouvách, protože Národní knihovna ČR je ochotna uzavírat smlouvy pouze na dodávání záznamů do Souborného katalogu CASLIN. Od roku 2014 přislíbily zasílat záznamy do báze ANL, i když bez zapojení do kooperativních projektů ve VISK 9/1, tyto instituce: Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR, Ústřední knihovna Právnické fakulty MU v Brně, Knihovna Právnické fakulty UK v Praze, Knihovna Evangelické teologické fakulty UK v Praze, Knihovna Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Knihovna Národního památkového ústavu v Praze, Knihovna Židovského muzea v Praze. V přispívání do báze ANL budou pokračovat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací Knihovna Antonína Švehly, NPMK JAK Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní technická knihovna, Knihovna Divadelního ústavu, Moravská zemská knihovna v Brně, Knihovna Archeologického ústavu AV ČR v Praze. S některými z nich se podařilo dojednat rozšíření portfolia titulů, z nichž záznamy článků posílají. 16. kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů se konalo v nově otevřené Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně ve dnech v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti za významné finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Pro rok 2013 byla vyhlášena tato témata: osobní fondy v knihovnách (pozůstalosti, speciální sbírky apod.); bibliografie a digitalizace; prezentace oborových bibliografií; místa česko-slovenských setkání; regionální průmyslové podniky a průmyslníci v literatuře. Během příprav kolokvia došlo ke změně slovenského partnera. Slovenskou národní knihovnu v Martině nahradila Slovenská asociace knihoven. Kolokviu je věnována druhá část ročenky. Členové sekce pro bibliografii také průběžně řešili otázku dalšího vývoje databáze Slovník českých knihovníků. Mgr. E. Svobodová a Ing. J. Mika se dohodli s PhDr. V. Richterem, že tuto bázi převezme a bude ji spravovat Knihovnický institut NK ČR. Na konci roku 2013 členové sekce pro bibliografii zpracovávali připomínky ke kritériím výběru osobností do této databáze a k rozsahu záznamu osobnosti. Práce budou pokračovat v roce Veškeré dokumenty k činnosti sekce jsou vystaveny na adrese: clanek/sekce-pro-bibliografii/. 25. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii se konalo 16. a 17. dubna 2013 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Na tomto jednání se řešily otázky článkové bibliografie, slovníku českých knihovníků a byla připravena témata pro přednášky podzimního bibliografického kolokvia. V rámci programu se uskutečnily prohlídky Kopschovy knihovny a barokního kostela Nalezení sv. Kříže, Krajské vědecké knihovny v Liberci a přilehlé synagogy a starých tisků a pohlednic z fondu hostitelské knihovny.

16 30 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 31 SEKCE PRO HISTORICKÉ FONDY Jitka Holásková, Vědecká knihovna v Olomouci Sekce SDRUK pro historické fondy soustředila veškerou činnost v roce 2013 na přípravu konference Bibliotheca Antiqua. Byl to již 22. ročník této akce a druhý pod inovovaným názvem. Konference se konala ve dnech 30. a 31. října, již tradičně v sále Mozarteum olomouckého Arcidiecézního muzea. Zúčastnilo se jí 58 odborníků z různých institucí v České republice, ale přijeli na ni i zástupci Slovenska, Polska nebo Maďarska. Ústředním tématem programu byly historické vazby knih. O tom, že to byla dobrá volba, svědčí i skutečnost, že ze dvou desítek příspěvků ve sborníku jsou dvě třetiny opravdu věnované vazbám. Mezi nejzajímavější vystoupení na konferenci patřila přednáška profesorky Hrabové Od knihy ke knihtisku, velmi zaujala i dr. Kozáková z Městské knihovny v Praze se Zajímavými knižními vazbami Františka Bílka, podobně Mgr. Jiří Glonek s příspěvkem o Knihvazačské dílně olomouckých kartuziánů. Přímo na konferenci byl již druhý rok po sobě k dispozici sborník, který vyšel tentokrát v nákladu 160 ks, což bylo o 40 méně než v předcházejícím roce. Bylo to způsobeno tím, že Vědecká knihovna v Olomouci se snažila pokrýt maximální část finančních nákladů na tisk z účastnických poplatků. Sborník navíc obsahoval barevnou obrazovou přílohu, kterou si vynutilo právě zvolené téma konference. Autorské honoráře byly stejně jako v předcházejícím roce hrazeny SDRUK. V roce 2013 sekce IVU uspořádala, popř. se spolupodílela na několika akcích. Členská základna se opět rozšířila a to z 30 v roce 2012 na 33 členů, přizváni byli další knihovníci z městských knihoven. V pořadí již pátý seminář Informační vzdělávání uživatelů veřejných knihoven se konal ve dnech dubna 2013 v Městské knihovně v Prachaticích. Seminář byl tentokrát zaměřen více prakticky. Po dvou úvodních teoretických přednáškách následoval dvoudenní maraton praktických workshopů. Každý z účastníků si vždy mohl vybrat ze tří až čtyř paralelně probíhajících workshopů ten, který mu tematicky nejvíce vyhovoval. Většina workshopů vycházela z praxe knihoven, kde informační vzdělávání velmi dobře funguje. Každý z workshopů měl 90 minut, byl tedy dostatek prostoru a času i na otázky, sdílení, praktické příklady apod. Druhý den semináře měl spíše pracovní ráz byl věnován workshopům, které byly tematicky zaměřeny na tři okruhy Čtenářská gramotnost, Knihovny zdroje informací a Informační zdroje. Témata v podstatě kopírovala náměty tří pracovních skupin sekce IVU. Každý účastník tedy mohl během semináře absolvovat čtyři různé praktické workshopy a několik krátkých teoreticky zaměřených přednášek k tématu informačního vzdělávání. Seminář byl ve zpětné vazbě účastníky hodnocen velmi kladně a stejná forma semináře bude proto zachována i pro příští ročníky. Prezentace ze semináře jsou umístěny na webových stránkách SDRUK. SEKCE PRO INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ Veronika Peslerová, Krajská knihovna Vysočiny Celkově již šesté pracovní setkání sekce se uskutečnilo ve dne 3. prosince 2013 v Krajské knihovně v Pardubicích a předcházelo mu dvoudenní setkání vedoucích jednotlivých pracovních skupin a jejich nejbližších spolupracovníků nad přípravou metodického materiálu v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě ve dnech listopadu Na tomto setkání se pracovalo ve skupinách Čtenářská gramotnost (informační výchova nejmenších), Knihovna nejen jako zdroj informací (práce s informacemi žáků základních škol) a Elektronické informační zdroje (zaměření na informační vzdělávání studentů středních škol).

17 32 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 33 Seminář Informační vzdělávání uživatelů veřejných knihoven v Městské knihovně v Prachaticích. Foto: Mgr. Jana Leparová V úvodu pardubického jednání byly shrnuty a kriticky zhodnoceny všechny předchozí akce sekce. Na základě těchto poznatků byla projednána příprava dalšího semináře, který bude zaměřen na informační vzdělávání opět formou workshopů, protože tato podoba semináře se velmi osvědčila a byla převážnou většinou účastníků velmi kladně hodnocena. Seminář se bude konat v Havířově 23. a 24. dubna Důvodem k putování seminářů je snaha sekce dostat takto tematiku informačního vzdělávání více do regionů. Hlavním smyslem celého jednání však bylo dokončit návrhy materiálů tak, aby je jako celek bylo možné předložit odborné knihovnické veřejnosti k připomínkování. Na závěr setkání probíhala společná diskuse a samozřejmě stanovení dalších úkolů a termínů. Připravované metodické podklady a vzorové lekce by měly knihovníkům pomoci realizovat a nabízet školám moderní, z rámcových (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP) vycházející informační vzdělávání žáků a studentů. Informační výchova a vzdělávání jsou významnou součástí vzdělávací funkce, kterou jako vzdělávací a kulturní instituce mají. V roce 2013 byla prioritou činnosti sekce oblast digitalizace a přípravné práce na realizaci priority č. 6 v rámci Koncepce rozvoje knihoven na léta Centrálního portálu českých knihoven (více o projektu na V oblasti digitalizace byly zahájeny všechny financované projekty krajských digitalizací a u národního projektu NDK pak začal ostrý provoz digitalizační linky, byly tedy diskutovány aktuální společné problémy. V rámci CPK se členové SDRUK-IT zapojili do práce všech pracovních skupin CPK (pro centrální portál, pro informační zdroje, pro sdílení identit a on-line platby a pro MVS a DDS) s cílem realizovat RFP (Request for Propsal), který byl v polovině roku vyhlášen a v listopadu 2013 vyhodnocen (více na Jako velmi aktuální téma se ukázala datová a softwareová připravenost na straně účastnických knihoven CPK. V neposlední řadě byly realizovány semináře k aktuálnímu tématu nasazení open source v knihovnách (SOLR hackathon, Koha workshop). V roce 2013 pak bylo převedeno v rámci SDRUKu provozování serveru ObalkyKnih z MZK v Brně na JVK České Budějovice a doplněno o funkci skenování obsahů knih, které oproti předcházejícímu řešení umožňuje zapojení všech knihoven v rámci SDRUKu i mimo něj. Aktuálně služby rozhraní využívá 150 knihoven, na serveru je uloženo 766 tisíc obrázků obálek (jenom za poslední dva měsíce přibylo 7000 obálek a 3000 obsahů). Nyní se řeší zvýšení odolnosti proti výpadkům (primární server běží v Českých Budějovicích, záložní v Brně). Skenovací klient je volně k dispozici. V budoucnu bude možné stahovat obálky periodik (pomocí ISSN). Na knihovnách samotných je řešení indexování fultextového obsahu z neskenovaných obsahů ve vlastním automatizovaném knihovním systému tak, aby podle něj bylo možno vyhledávat v lokálních OPACích. SDRUK-IT ve spolupráci s MZK zorganizoval již tradiční pracovní seminář k aktuálním problémům řešitelů digitalizačních projektů, tentokrát na jaře ve dnech , již tradičně v Brně. Na semináři byla představena nová verze metadatových formátů pro monografie a periodika a jejich nové specifikace pro mapy, grafiky SEKCE PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) Tomáš Gec, Moravská zemská knihovna v Brně

18 34 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 35 a hudebniny. Byly popsány připravované změny a účastníkům semináře dán prostor k připomínkování. Dále byl představen validátor dat a metadat uvolněný pro potřeby krajských knihoven NK a popsány plány Registru digitalizace na rok 2013 (snaha o zakonzervování určitých agend, které se již nepoužívají typu mikrofilmy, nasazení nové verze Reliefu IV, vydělení workflow z registru pod názvem RD Flow s tím, že přístup do registru přes API bude řešen v budoucnu). Byly prezentovány novinky v digitální knihovně Kramerius 4 (nové statistiky, úpravy v zobrazování periodik a doplnění o zvukové dokumenty) a představeny plány vývoje další verze Krameria 5. Mgr. Vandasová představila možnosti replikace dat z Krameria 3 NK. Dále byl představen NAKI projekt Virtuální depozitní knihovny (VDK) a SW pro archivaci dat a preservation Archievamatica. Případným zájemcům byla sdělena adresa testovací verze metadatového editoru pro K4 (editor-devel.mzk.cz; přihlášení přes google: přihlašovací jméno: heslo: editormzktest). Dále se sekce SDRUK pro IT věnovala (v souladu s novou Koncepcí rozvoje knihoven do roku 2015) problematice centralizovaných on- -line služeb, především projektu CPK. Kromě výše popsaných aktivit se jednalo především o zapojení MZK do oblasti připravenosti knihoven. V rámci pracovní skupiny CPK pro sdílení identit a on-line platby svolala MZK jednání s producenty knihovních systémů s cílem navrhnout rozhraní, kterým se knihovní systémy budou zapojovat do CPK, diskutovat podobu harvestingu bibliografických záznamů a údajů o exemplářích doplněný návrhem specifikace pro přenos údajů o exemplářích, podobu autorit pro potřeby CPK a API pro uživatelské konto, sjednocení identit a podobu plateb. Průběžné diskuze s producenty AKS budou i nadále pokračovat. Především z důvodu zlepšení připravenosti bylo v roce 2013 vyhlášeno 2. kolo podprogramu VISK 8B, v jehož rámci si mohly knihovny zapojené do CPK podat projekty. Do této výzvy bylo nakonec podáno 11 projektů, přičemž cílem většiny z nich bylo doplnění chybějících licencí a funkcionalit ve vlastním automatizovaném knihovním systému. Toto se týkalo projektů Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, Městské knihovny v Praze, Knihovny Akademie věd ČR, Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Dílčí část projektů přinese řešení použitelné na národní úrovni nebo dalšími knihovnami používajícími stejný systém jako řešitelská knihovna (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského se systémem Verbis, Národní lékařská knihovna se systémem DAWINCI a MZK se systémem Aleph). Mimo tuto výzvu dokončuje Národní technická knihovna rozšíření řešení Virtuální polytechnické knihovny o podporu přijímání online plateb. V Moravské zemské knihovně v Brně se ve dnech a konal SOLR hackathon. Akci zorganizoval a vedl Mgr. Václav Rosecký z organizující instituce a probíhala pod záštitou projektu ERNIE financovaného OPVK. Program akce se věnoval obecně tomu, co je SOLR (open source platforma SOLR pro vyhledávání v textu viz cs.wikipedia.org/wiki/apache_solr), porovnání s ostatními indexovacími nástroji, NoSQL, základům SOLRu, tvorbě schématu, specifikům pro český jazyk, optimalizaci a novinkám ve verzi 4.x. Samozřejmě byl ponechán prostor pro diskuzi. Druhá akce s názvem Koha workshop se konala v MZK. Navazovala na seminář o elektronických službách knihoven, který se uskutečnil ve dnech dubna v prostorách rekonstruované 23. budovy Baťových závodů ve Zlíně, a to ve spolupráci Krajské knihovny Františka Bartoše Zlín a Moravské zemské knihovny v Brně. Akce, které se zúčastnilo cca 100 osob, byla podpořena dotací z podprogramu VISK 2. Program semináře se týkal především problematiky open source v knihovnách v přednáškách Ing. Jansy Evergreen, Mgr. Hanuše Karpíška z Městské knihovny Turnov Proč chceme Evergreen v turnovské knihovně, Ing. Petra Žabičky z MZK v Brně Vufind pro další české knihovny, Mgr. Pavel Holík z UTB Zlín XERXES portál informačních zdrojů.

19 36 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 37 Koha workshop se skládal z prezentace SW Obecniknihovna.cz (komerčního cloudového řešení na opensource bázi) viz Tento AKS je postaven na SW SLiMS (původem z Indonésie) a nabízen formou webové služby za poplatek v řádu tisíců Kč za rok. Příspěvek Koha: představení systému a základních funkcionalit představili Michal Denár a Josef Moravec. Rovněž se jedná o webovou aplikaci na bázi open source, zatím není nikde v ČR v ostrém provozu (pracují na tom v městských knihovnách v Moravské Třebové a Ústí nad Orlicí). Autoři nabídli testovací instalaci viz Koha.knihovna-uo.cz, přihl. jm. test, heslo test koha.knihovna-uo.cz. Sekce SDRUK pro regionální funkce se sešla v loňském roce na jednání v Praze v Klementinu a v Městské knihovně. Kromě toho se uskutečnil celostátní dvoudenní seminář Regionální funkce knihoven, a to 21. až 22. října v Pardubicích Ladislava Zemánková zhodnotila RF z celostátního pohledu a ve srovnání jednotlivých krajů. Výsledky roku 2012 byly porovnány s rokem 2011 a nejúspěšnějším rokem RF rokem Opět došlo k poklesu v počtech knihoven obsloužených v rámci jednotlivých služeb a pokračoval i pokles finančního zajištění RF v některých krajích, zejména v Pardubickém a Královéhradeckém. Hana Nová hovořila o prioritě č. 8 v Koncepci rozvoje knihoven ČR zpřístupnění EIZ, zkušební přístupy a podpora databází z programů VISK. SEKCE PRO REGIONÁLNÍ FUNKCE Blanka Konvalinková, Krajská vědecká knihovna v Liberci Dalším bodem programu byly informace krajských metodiků o stavu krajských koncepcí. Ve většině krajů budou krajské koncepce RF do konce roku 2013 hotovy. Mgr. Hanzlíková a Mgr. Lonská přiblížily systém medializace Koncepce knihoven na léta 2011 až 2015 v knihovnách krajů tak, aby se knihovny pokud možno s cíli koncepce ztotožnily. Představily tak Prioritu č. 19: Podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Pilotní program priority č. 12, týkající se podpory doplňování literatury pro národnostní menšiny, představila Mgr. Kašpár ková, která hovořila o 5 centrech, kde bude tato literatura soustředěna a bylo dohodnuto, že to budou kraje Zlínský a Jihomoravský za Moravu, za Čechy Ústecký, Jihočeský a Královéhradecký. Ing. Jiří Mika hovořil o důležitosti a větším rozšíření časopisu Čtenář, požádal o pomoc při propagaci. Velká pozornost byla věnována přípravě Celostátního semináře Regionální funkce 2013, který byl plánován na říjen do Pardubic, diskutovalo se o jeho programu, doporučení pozvat na zahájení zástupce Pardubického kraje.

20 38 ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČINNOST SDRUŽENÍ KNIHOVEN 39 Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 se konal ve dnech v krásných prostorách Domu hudby v Pardubicích. Zúčastnilo se jej 170 účastníků, metodici pověřených knihoven všech krajů, ředitelé krajských i pověřených knihoven. V úvodu zazněly neveselé informace o situaci v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, kde jsou finance na RF dlouhodobě snižovány a krajské knihovny hledají východiska (sdružování prostředků obcí, změny konceptů krajských systémů RF). Příspěvky 2. odpoledního bloku se věnovaly specifickým a současným tématům např. bezbariérová knihovna, podmínky pro dobrovolníky v knihovnách a praktický příklad SVKUL, celostátní průzkum čtení dětí, celoživotní vzdělávání knihovníků. Knihovní systémy se svými novinkami se představily ve druhém dni. Seznámili jsme se s open-source knihovním systémem KOHA a poslechli si, co nového nabízejí firmy Cosmotron, LANius a KP- -SYS. Jak plníme a využíváme Standardy VKIS hodnotil ve svém příspěvku PhDr. Richter. Jak je možné definovat dobrou knihovnu všem poradila E. Semrádová, SVK Hradec Králové. Metodu vyhodnocení návratnosti investic do knihoven (ROI) představil na závěr semináře RNDr. Řehák Na podzimním setkání sekce SDRUK v Praze jsme vyhodnotili průběh semináře v Pardubicích. Po finanční stránce skončila akce v kladných číslech, celkový počet účastníků dosáhl čísla 170, program, prezentace a foto ze semináře jsou vystaveny na webu SDRUK a KI NK. Organizace i průběh této velké akce byly hodnoceny kladně. Bylo doporučeno zachovat oba formáty, velká akce jednou za dva roky jako zdroj informací a novinek vs. workshopy pro menší skupinky, kde je možnost diskuse a interakce. Mgr. Ladislava Zemánková hovořila o statistickém vykazování výkonů knihoven za rok 2012 a o změnách ve vyplňování statistického výkazu Kult (MK). Krajští metodici se navzájem informovali o financování RF v jednotlivých krajích. PhDr. Richter, Mgr. Kratochvílová upozornili na nutnost oslovovat kraje a připomínat, že výkon RF je povinnost uložená krajským knihovnám v knihovním zákonu, dotace na výkon RF by měla být mandatorním výdajem krajů. Kraje by neměly přesouvat svou odpovědnost za financování regionálních funkcí na obce. Měli bychom být připraveni na možnou novelu knihovního zákona (k níž může dojít z jiných důvodů) a využít ji případně ke zpřesnění parametrů RF a konkretizaci způsobu jejich financování kraji, případně také ke stanovení povinnosti obcí přijímajících služby. Pracovní skupina (M. Kratochvílová, V. Pillerová, M. Šedá, D. Volencová) v současné době pracuje na podobě materiálu, který bude srozumitelnou formou prezentovat problematiku regionálních funkcí zřizovatelům knihoven. PhDr. V. Richter podal návrh na vytvoření pracovní skupiny pro novelizaci standardů RF: změny parametrů služeb v rámci RF, obsah další funkce metodiků, které nyní musí plnit vyjádřený v náplních práce, seznamech činností, popisu do Národní soustavy povolání. Dále informoval o dvou projektech určených dalšímu vzdělávání knihovníků ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů. Zmínil též myšlenku vytvoření centrálního adresáře knihoven v ČR, který by měl být součástí Centrálního portálu knihoven. Tento by mohl být pak začleněn do Seznamu. Závěry a výsledky průzkumu dětského čtenářství budou zveřejněny v únoru 2014 a medializovány v rámci propagace knihoven a čtenářství v rámci Března měsíce čtenářů. Práce sekce SDRUK pro RF byla v loňském roce aktivní a vyzdvihla bych velmi dobrou spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích při organizování celostátního semináře.

Zápis z 23. celostátního akvizičního semináře, konaného 17. října 2013 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Zápis z 23. celostátního akvizičního semináře, konaného 17. října 2013 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě Zápis z 23. celostátního akvizičního semináře, konaného 17. října 2013 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě Přítomni: 93 účastníků (viz prezenční listima) 1. Zahájení Seminář zahájila Mgr. Veronika

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více

Knihovny.cz - jak se zapojit

Knihovny.cz - jak se zapojit Knihovny.cz - jak se zapojit Petra Žabičková Moravská zemská knihovna v Brně petra.zabickova@mzk.cz Anotace přednášky Hlavní přínosy pro knihovny a jejich uživatele Současný stav projektu Centrální portál

Více

Příprava Centrálního portálu českých knihoven

Příprava Centrálního portálu českých knihoven Knihovnická koncepce a její implementace do praxe Příprava Centrálního portálu českých knihoven Vít Richter Podklady: PhDr. Bohdana Stoklasová 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ AMG ČR Muzeum města Ústí nad Labem,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Projekt NAKI e-deposit

Projekt NAKI e-deposit Projekt NAKI e-deposit Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Základní info 4-letý projekt (2012-2015), grantová podpora MK ČR (program aplikovaného výzkumu

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Městská knihovna Praha Datum konání: 21. 11. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Quo vadis knihovno? Roadshow 2013, Brno 19.11.2013 Není to ten nejsilnější, kdo přežije,

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Cíle sekce veřejných knihoven: aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů profese

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav. ProArc open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.cz INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ SEMINÁŘ E-KNIHY VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NTK 30.09.2014 Seite 1 São Paulo Paris Istanbul Toronto Bangkok Prag Tel Aviv Addis Abeba GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Květa Hartmanová Uměleckoprůmyslové museum v Praze Petr Novák Ústav výpočetní techniky UK Brána ART se představuje navazuje na projekt

Více

Elektronické publikace v NK ČR. Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR

Elektronické publikace v NK ČR. Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Elektronické publikace v NK ČR Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Elektronické knihy vývoj počtu e-knih ohlášených Agentuře ISBN (údaje z databáze NK ČR): 2010 => 247 záznamů listopad 2011 => září

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně zabak@mzk.cz Obsah Knihovny muzeí a galerií Katalogy knihoven Standardizace Výběr knihovního

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 CO NÁS ČEKÁ A NEMINE Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 NOVINKY LET 2012-2013 Koncepce rozvoje knihoven Celostátní koncepce Krajské koncepce Hodnocení podle Standardu VKIS Změny

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Zkušenosti s e-knihami Flexibooks Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Základní informace o knihovně Vznik v roce 2013 sloučením 5 fakultních knihoven (ocenění Knihovna

Více

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Ing. Jan Kaňka kanka@kfbz.cz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Konference INFORUM, 28. 5. 2014 Praha Krajské digitalizace

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Cílový stav Široký okruh uživatelů všech typů knihoven má přístup k aktuálním a kvalitním

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 23. 11. 2015 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

Využití nástrojů z projektu Česká digitální knihovna při digitalizaci a zpřístupnění digitálních dokumentů

Využití nástrojů z projektu Česká digitální knihovna při digitalizaci a zpřístupnění digitálních dokumentů Využití nástrojů z projektu Česká digitální knihovna při digitalizaci a zpřístupnění digitálních dokumentů Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Výzkumný

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Virtuální národní fonotéka Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Úvod v ČR neexistuje Národní fonotéka pro zvukové dokumenty jako ekvivalent NFA pro filmy v zahraničí

Více

Aktuální stav a vývoj e-publikací a projektu NAKI

Aktuální stav a vývoj e-publikací a projektu NAKI Aktuální stav a vývoj e-publikací a projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické knihy dynamický vývoj digitálního

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH TEXTŮ ČESKÝCH LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH ČASOPISŮ Konference Knihovny současnosti 2010 Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák Úvod V roce 2004 zapojení do programu

Více

Půjčování e-knih v českých veřejných knihovnách

Půjčování e-knih v českých veřejných knihovnách Půjčování e-knih v českých veřejných knihovnách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Nabídka pro české knihovny: 5 platforem 6 700 titulů licencovaných e-knih v češtině Nabídka

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Národní lékařská knihovna, Praha, 22. 5. 2014 Počátky digitalizace v ČR - rukopisy 1995 NK ČR - Memoria

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Knihovny současnosti 2010 Seč, 15. září 2010 Ladislava Zemánková Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Webové stránky a on-line katalogy ve službách

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Radka Syrová Tomáš Vejvoda Knihovna Jana Palacha FF UK Obsah e-knihy FF UK využívání e-knih preference propagace Nabídka e-knih FF UK 350 000 elektronických

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 23. října 2012 NTK, Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled Obhajoba projektu

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA?

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA? Komentář k anketě časopisu DUHA únor 2015 Cíl: Anketa probíhala od 22. 1. do 20. 2. 2015 elektronickou formou. Prvotním cílem bylo zjištění zájmu o zasílání periodika DUHA v jeho různých formátech (elektronický

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více