Kam kráčíš jindřichovická pošto?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kam kráčíš jindřichovická pošto?"

Transkript

1 Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Kam kráčíš jindřichovická pošto?... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 2 Ve zkratce... 5 Škola Plavu si ani nevím jak... 4 Školu navštívil myslivec Různé Optimalizace veřejné dopravy... 4 Historie Letní pionýrské tábory... 8 Spolky SDH Jindřichovice Sport Vánoční šipkový turnaj... 8 Novoroční ping-pongový turnaj Počasí v roce 2009 a Akce na prosinec a leden Diskotéky na statku... 7 Kalendárium...12 Poplatky...12 Obecní knihovna...12 Prodej chovné drůbeže...12 V rukou držíte první vydání Jindřichovických listů v roce Téměř každý rok s sebou přináší nové a nové úkoly a současně se do něj přenášejí výzvy z let minulých. Budeme muset řešit i situace, které naší obci připravily jiné subjekty. Na jiném místě tohoto vydání se dozvíte podrobnosti k připravovaným vizím České pošty s. p., nebo Koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje. Jsou to důležitá témata, které nelze řešit bez naší spolupráce. Bez zpětné reakce bude rozhodování složitější a bude pak záviset pouze na samosprávě, jaké informace bude mít z okruhu lidí, se kterými se stýká. Součástí vydání je i anketa. Využijte možnost vyjádřit se k danému tématu, protože jedině tak získáme kvalitní podklad pro další jednání a hledání cest, kterými se budeme ubírat. Závěrem bych nám všem popřál, abychom se co nejdříve dočkali jarních slunečných dní, protože těch zimních jsme si myslím užili víc, než se většině z nás líbilo. Pavel Novotný Váš starosta Kam kráčíš jindřichovická pošto? Pošta v Jindřichovicích za dobu své existence zažila celou řadu podob svého provozu. Ten současný je obecně známý. Pobočka je otevřena jednu hodinu dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Česká pošta nyní přichází s novým projektem Partner. Co to znamená? Tato organizace hledá partnera, který by za finanční příspěvek provozoval poštovní služby. V praxi to zjednodušeně vypadá tak, že místo zaměstnance pošty, by poštu provozoval soukromý subjekt a měsíčně by od České pošty dostával zaplaceno. Kolik? Jsou různé úrovně poskytování služeb a podle toho se odvíjí i finanční odměna. V případě naší obce jsou dvě varianty. Pří úrovni tzv. Partner I., kdy jednou z podmínek je provozování pošty minimálně 3 hodiny denně, je měsíční odměna zhruba Kč. V případě Partnera II. musí být pošta v provozu minimálně 5 hodin denně a měsíční odměna je zhruba Kč měsíčně. U obou stupňů je rozsah služeb v přibližné úrovni jako doposud. Je evidentní, že to jsou částky, za které se to prostě dělat nedá. V současné době tedy ČP hledá někoho, kdo se chytí. Jednou z představ je, že by partnerem mohla být obec. Nedovedu si to ovšem za těchto finančních podmínek představit. Na obce jsou kladeny nové a nové povinnosti ze všech institucí, ať již státních, polostátních, nebo soukromých. Pokud není něco finančně výhodné, buď to zrušíme, nebo přehodíme na obec. Ta to doplatí. Je to celkově cesta do pekel. Postupně doplácíme téměř na vše. Dopláceli bychom i zde. Pro obec by to znamenalo zřízení nového pracovního místa, se vším co k tomu náleží, ale především by to znamenalo další trvalé finanční zatížení. Peníze nám vždy budou chybět jinde. Jsem přesvědčen, že jsme doposud dělali vše, aby pošta ve formě jakou známe, zůstala zachována. Neúčtujeme nájemné ani teplo v prostorech, které pošta využívá. Nemá tedy žádné další náklady. V žádném případě však nehrozí, že bychom o poštovní služby přišli. Tak malá naše obec zase není a navíc se situace netýká jen nás. Na některém z následujících jednání starostů frýdlantska, bude přizván i manažer libereckého obvodu České pošty, s. p. a věřím, že obce frýdlantska budou v této situaci jednotné. V naší obci již jednání proběhlo a v polovině dubna proběhne kolo druhé. Možná, že budeme již znát odpověď na otázku v nadpisu tohoto příspěvku. Pavel Novotný, starosta obce Jindřichovicko-teplický klip Mačkej mě Určitě stojí za zmínku, že jindřichovicko-teplický klip, Mačkej mě, který jsme zde společně natáčeli v loňském roce, podstoupil hodnotící zkoušku v televizním pořadu ROCKPARÁDA na TV PUBLIC. V lednovém kole zvítězil a postupuje do kola únorového. Takže držme pěsti Pavel Novotný, starosta 1

2 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem v hod. Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Luboš MAUER, Lubomír LE- ŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, Jiří ZEZULKA, Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA (9 členů ZO) Přítomno: 13 občanů Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) zapisovatel 1. Úvod, zahájení 2. Kontrola plnění úkolů 3. Volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru 4. Stanovení místních poplatků na rok Úprava rozpočtu k Dotace z OFŽP 7. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 8. Revitalizace rybníka a Jindřichovického potoka 9. Různé 10. Závěr 1. Úvod, zahájení Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. V úvodu následovalo složení slibu zastupitele p. Martina Vondráčka, který nebyl z pracovních důvodů na ustavujícím zasedán přítomen. Po složení slibu do rukou starosty obce, seznámil starosta zastupitele s programem jednání a vyzval je k případnému připomínkování. Usnesení: ZO schvaluje program jednání bez úprav. Hlasování: (Usnesení bylo přijato) Volba ověřovatelů zápisu: Luboš Mauer a Jiří Zezulka. hlasování: (Usnesení bylo přijato) 2. Kontrola plnění úkolů Z předchozího ZO vyplynuly tyto úkoly: Kurty (popruhy) bylo řešeno s odpovědnými řidiči traktorů, kteří svážejí klestí na výrobu štěpky. Je ovšem především povinností řidiče dopravního prostředku, aby převážel náklad v souladu se zákonem o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Retardér u ZŠ byl zkrácen (seříznut) tak, aby mohla volně odtékat voda ze silnice. Cesty žádost o dotaci na povodňově škody byla podána na MMR ČR. 3. Volba předsedy kontrolního výboru (KV) a členů výboru Starosta navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Martina Vondráčka a za členy kontrolního výboru Michala Krauseho a Luboše Mauera. Jmenovaní se svou kandidaturou souhlasí. Následně dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování o volbě předsedy KV Martin Vondráček. hlasování: (Usnesení bylo přijato) Hlasování o volbě člena KV Michal Krause hlasování: (Usnesení bylo přijato) Hlasování o volbě člena KV Luboš Mauer hlasování: (Usnesení bylo přijato) Předsedou kontrolního výboru se stal Martin Vondráček a členy Michal Krause a Luboš Mauer. 4. Stanovení místních poplatků na rok 2011 Starosta přednesl návrh určení výše místních poplatků za psa a za svoz odpadu. Jedná se o poplatky ve stejné výši jako v roce a) Poplatek za psa 60 Kč a za každého dalšího psa 100 Kč. hlasování: (Usnesení bylo přijato) b) Poplatek za svoz odpadu dle OZV č. 2/2003: - podle čl. 3 odst. 1) 500 Kč (základní sazba), - podle čl. 3 odst. 2) 250 Kč (snížená sazba), hlasování: (Usnesení bylo přijato) ZO stanovuje výši místních poplatků v předloženém znění. 5. Úprava rozpočtu k Zastupitelům byla předložena přehledová tabulka úpravy rozpočtu k Pan Bursa vznesl dotaz, zda tyto úpravy projednal Finanční výbor. Starosta odpověděl, že konečnou úpravou rozpočtu byl pověřen na předchozím jednání ZO zastupitelstvem obce. S úpravou seznámil předsedu finančního výboru. hlasování: (Usnesení bylo přijato) ZO bere na vědomí předloženou úpravu rozpočtu k Dotace z OFŽP Manželé Jíří a Anna Sedláčkovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem č.p. 132 podali žádost o dotaci z OFŽP na nový teplovodní kotel. Specifikace tohoto kotle umožňuje spalovat jak fosilní paliva (uhlí) tak i dřevo. Celková investice činí Kč. V případě schválení se jedná o dotaci ve výši Kč. Místostarosta podotkl, že ve specifikaci kotle je umožněno spalovat jak uhlí, tak i dřevo. Zde bychom se mohli dostat do rozporu se směrnicí OFŽP. K této problematice se následně vyjádřil každý ze zastupitelů a bylo rozhodnuto o odložení projednání žádosti. Žádost musí splňovat podmínky pro poskytnutí příspěvku. Jedním ze smyslů zřízení Obecního fondu životního prostředí je zlepšování ovzduší v obci. Tedy např. přeměna paliva např. z uhlí na dřevní hmotu. Návrh na odložení projednání žádosti. Hlasování: (Usnesení bylo přijato) ZO odkládá projednání žádosti manželů Sedláčkových o dotaci z OFŽP na nový teplovodní kotel z důvodu nesouladu žádosti s podmínkami OFŽP pro poskytnutí příspěvku. Žadatelé doloží v souladu se směrnicí OFŽP způsob přeměny vytápění (přechod z fosilních paliv na biomasu). 7. Prodej pozemků ve vlastnictví obce Usnesením ZO č. 4/2006 ze dne byl schválen prodej pozemků p.č. 1041/5 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem o výměře m2 a p.č. 1041/13 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem o výměře m2. Jedná se o zbývající dvě volné parcely ve výstavbě nízkoenergetických rodinných domů. O odkoupení těchto předmětných parcel požádali dvě žadatelky, paní Adamová (1041/5) a paní Lindenthalová (1041/13), které mají zájem na pozemcích postavit rodinný dům k trvalému bydlení. Záměr prodeje těchto pozemků byl zveřejněn opětovně od do Prodej parcel by proběhl formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a samotný prodej bude realizován po dokončení stavby. Pan Forman vznesl dotaz na způsob prodeje, zda bude kupní cena uhrazena hradit ihned po uzavření BSK. Starosta odpověděl, že buď bude s každou žadatelkou uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní a zároveň nájemní smlouva na pozemek a to v délce trvání 5 let. Po dobu trvání BSK bude hrazeno nájemné za pozemek a kupní cena bude uhrazena při prodeji pozemku. Druhou variantou je, že částka bude uhrazena při podpisu BSK. V případě, že nedojde k naplnění smlouvy prodejem, bude žadatelce finanční částka vrácena po odečtení částky rovnající se nájmu za 5 let. Žadatel musí pak do 2 let od uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní zahájit na předmětné parcele výstavbu a to tak, aby byla stavba do 3 let od zahájení zkolaudována. Pokud nebude stavba do pěti let po uzavření BSK zkolaudována, zůstane pozemek i nadále obci a smlouva o smlouvě budoucí kupní se ruší. Pokud však budou podmínky obou těchto smluv splněny, tj. stavba postavena a zkolaudována, bude žadatelům prodán pozemek za cenu schválenou ZO. Tento systém používají např. v Novém Městě pod Smrkem a také u nás máme takto zasmluvněny 3 parcely. Dále bylo přikročeno k hlasování o prodeji parcel: a) p.č. 1041/5 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem o výměře m2 za cenu Kč a to žadatelce pí. Adamové. hlasování: (Usnesení bylo přijato) b) p.č. 1041/13 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem o výměře m2 za cenu Kč a to žadatelce pí. Lindenthalové. hlasování: (Usnesení bylo přijato) ZO schvaluje prodej předmětných pozemků jednotlivým žadatelkám a to formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní. 2

3 8. Revitalizace rybníka a Jindřichovického potoka Na minulém ZO byl starosta pověřen jednáním s Agenturou regionálního rozvoje, s.r.o. k získání dotace z Operačního programu životního prostředí OSA VI zlepšování stavu přírody a krajiny, poskytovatel MŽP ČR. Po doložení podkladů, k projektu proběhlo 11. ledna na OÚ veřejné jednání, na kterém byl představen záměr obce a pracovní návrhy projektu. Toto představil Ing. Arch. David z firmy Projektový ateliér DAVID, s.r.o. ve spolupráci s p. Dobrovodským z Agentury regionálního rozvoje, s.r.o. Z důvodu podání žádosti na realizaci projektu a ukončení příjmu žádostí do 31. března 2011, musí být do této doby zpracován projekt. Schválení projektu a jeho podání s sebou nese i vyčlenění finančních prostředků na přípravu 1. fáze projektu k podání žádosti a to do výše Kč. Jedná se o uznatelný náklad, který bude v případě přidělení dotace obci proplacen. Pan Zezulka se dotázal, kdo bude hradit náklady na projektovou činnost. Starosta odpověděl, že tyto náklady hradí obec ze svého rozpočtu, tzv. předfinancování a v případě přidělení dotace se toto obci zpět proplatí. Šance na získání dotace na projekt, tak jak byl představen (záměrem je obnovit původní stav rybníka včetně revitalizace toku) je značná a z Operačního programu OSA VI jsou náklady hrazeny následovně: 100 % nákladů na revitalizaci toku je hrazeno z dotace a dále je z dotace hrazeno 75 % nákladů na vodní plochu. Všichni přítomní na pracovním setkání se mohli přesvědčit, že projekt má šanci na úspěch. Pan Zezulka navrhuje finanční prostředky na revitalizaci rybníka použít na jiné důležitější věci v obci, svépomocí by jistě šlo vybagrovat bláto a cena by se jistě snížila. Pan Bursa prohlásil, že cena za projektovou dokumentaci se mu jeví jako vysoká a samotná investice na realizaci taktéž. Je riziko, že v případě neschválení projektu přijde obec o vynaložené finanční prostředky na projekt. Starosta zopakoval záměr obce a připomenul, že jedno vybagrování zde již proběhle ale z dlouhodobého hlediska, nemohlo být účinné, protože revitalizace rybníku musí být řešena jako celek spolu s revitalizací toku a vrátit do rybníku přirozené přítoky. Kdo se schůzky zúčastnil, mohl se dozvědět podrobnosti přímo od projektanta. Pan Bursa byl schůzce přítomen a jistě mu bylo na jeho otázky odpovězeno. Pan Ležovič odvětil, že svépomocí prováděné práce dle jeho názoru nemohou po materiálové a časové stránce přinést přílišnou finanční úlevu, neboť obec nemá techniku na bagrování dna rybníka a navíc by se takto nevyřešila revitalizace přítoku a odtoku. Pan Zezulka odborné postřehy chápe, ale není mu jasný princip revitalizace u hřiště. Přítok jistě potřebuje opravu, ale odtok tak jak je navržený ničemu neposlouží. Pan Bursa navrhuje vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace = návrh na podání žádosti o dotaci pouze na projekt a po jeho vypracovná podat žádost o finanšní prostředky na realizaci. Starosta zodpověděl dotazy a sdělil, že pokud bychom nechali vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci, tak nemůžeme stihnout podat žádost včas a celý projekt se minimálně o rok posune. Navíc výzvy k předkládání žádostí na vypracování projektových dokumentací se vyhlašují velmi sporadicky a v těchto případech výjimečně. Problém rybníka je dlouhodobý a je nutné jej řešit komplexně, ale je žádoucí jej už opravdu začít řešit. Nyní se nabízí možnost sehnat na něj finance. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předloženém panem Bursou. hlasování: (Návrh nebyl přijat). ZO zamítá návrh p Bursy na podání žádosti o dotaci na vypracování projektové dokumentace. Pan Forman sdělil, že k připomínkování projektu a jeho seznámení s ním měl každý možnost a proto se musí obec rozhodnout zda má zájem na obnovu původního stavu rybníka a vypracování žádosti. Starosta navrhl schválit usnesení ZO v tomto znění a hlasovat o něm: Návrh usnesení:zo schvaluje vypracování projektu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí OSA VI Zlepšování stavu přírody a krajiny a pověřuje starostu k jednání s Agenturou regionálního rozvoje, s.r.o. k získání dotace a současně vyčleňuje finanční prostředky na přípravu I. fáze projektu vypracování projektové dokumentace a podání žádosti ve výši do Kč včetně DPH. hlasování: (Návrh byl přijat) 9. Různé 1) MA 21 - Starosta seznámil zastupitele se změnou koordinátora procesu MA 21. Dosud tuto činnost prováděla Ing. Zuzana Svěrčinová, která se této funkce vzdala. Novou koordinátorkou procesu byla jmenována knihovnice pí. Miroslava Beranová. 2) Obec obdržela dopis z Kanceláře Sdružení obcí Libereckého kraje o výsledku finanční sbírky pro obce postižené povodněmi v roce Pro všechny obce se jedná souhrnně o částku Kč. Většina obcí se vzdala možnosti požádat o dotaci z finanční sbírky ve prospěch obcí, které byly povodněmi postiženy daleko citelněji. Navrhuje tedy, aby i obec Jindřichovice nepodávala žádost o dotaci ze sbírky a umožnila tak finace čerpat obcím, které povodeň zasáhla daleko citelněji. Návrh usnesení: Obec Jindřichovice pod Smrkem nebude žádat o dotaci ze sbírky SOLK na pomoc obcím zasažených povodněmi. Uvedené možnosti se obec vzdává ve prospěch obcí, které byly povodněmi zasaženy v daleko větší míře. hlasování: (Usnesení bylo přijato) 3) Dopravní spojení - Starosta informoval o skutečnosti, že v den zasedání ZO obdržel informace od společnosti KORID LK, s.r.o. která se zabývá koordinací veřejné dopravy v Libereckém kraji. Informace se týkají návrhu Optimalizace veřejné dopravy v oblasti Frýdlantského výběžku. Návrh KORIDu je následující: omezení provozu na železniční trati Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem z důvodu jejího nízkého využití a posílení autobusové dopravy v uvedené trase. Předpokládá se nárůst spojení autobusovou dopravou ze současných 4 párů spojů na párů spojů. Rovněž bude zajištěno spojení na Nové Město pod Smrkem. V budoucnu se plánuje rozšíření linky přes Dětřichovec. V následující době musí uvedený návrh projít připomínkováním veřejnosti. Návrh je zveřejněn na úřední desce a bude i součástí Jindřichovicích listů. 4) Pošta, dle prvotního jednání s Českou poštou, které proběhlo na OÚ, hledá Česká pošta s. p. partnera pro svůj projekt na provozování poštovních služeb. Představou České pošty je, že nabídne poskytování svých služeb za příslušnou finanční náhradu soukromému subjektu, který by poštu v obci provozoval. Dosud náš Česká pošta s konkrétní nabídkou neoslovila. Po obdržení jejich nabídky pak bude obec jednat tak, aby byla poštovní služba pro naše občany zajištěna. Pokud se České poště nepodaří sehnat partnera pro provozování poštovních služeb, bude muset obce zvažovat, zda tuto službu nepřevezme. Měsíční příspěvek od ČP s. p. by činil zhruba 10tisíc korun. Nabízí se tak úvaha zřízení nového pracovního místa s tím, že by půl úvazku hradila obec a půl úvazku pošta. Tato by zůstala v dosavadních prostorách. Tím, že by poštovní služby vykonával zaměstnanec obecního úřadu, který by současně mohl plnit úkoly i v rámci obce (příjem nájmů, poplatků, podatelna a podobně), byla by tak pošta vlastně otevřena v rámci úředních hodin obce. Tedy celý den pět dní v týdnu. 5) Dopravní značení, pan Zezulka vznesl dotaz na umístění dopravní značky zakazující vjezd vozidlům o hmotnosti nad 1,5 t na mostě u Šafaříků, toto dopravní omezení je často porušováno, jak popeláři tak i řidiči traktorů. Pan Bursa navrhuje vydat rozhodnutí o umístění této dopravní značky, aby byla obec v případném sporu ochráněna. Starosta odpověděl, že značka byla umístěna na základě doporučení statika a případné porušení této značky je vždy na odpovědnosti konkrétního řidiče. Obec zajistí vydání rozhodnutí o umístění této dopravní značky. Dotazy veřejnosti O. Fortelko reagoval na dotaz z minulého ZO týkající se špatně fungující propusti u jeho pozemku. Sdělil, že jedna z šachet je na jeho pozemku a druhá se nachází na pozemku obce a není v jeho majetku. Dříve na šachtě byla umístěna ocelová mříž, která však byla zcizena. Zimní údržba cest: Z řad občanů byly vysloveny kritické výtky a dotazy na údržbu komunikací po čas sněhové kalamity a posypu cest. Některé dotazy zodpověděl pan Zezulka, který se smluvně na údržbě cest v kritickém období podílel. Ohledně kritiky na zaměstnance obce starosta odpověděl, že tyto prověří a sjedná nápravu. Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:45 ukončil jednání ZO. Zapsal: Otto Novotný Ověřil: Luboš Mauer, Jiří Zezulka 3

4 Plavu si ani nevím jak...nejdřív jen prsa, potom znak Na podzim loňského roku děti z druhého až pátého ročníku jindřichovické školy absolvovaly plavecký výcvik v bazénu v Novém Městě pod Smrkem. Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, nenaplníme kapacitu plaveckého výcviku každý rok, ale budeme bojovat, aby se nám to povedlo alespoň každý druhý. Poradili jsme si i s nesnadným úkolem, jak se do bazénu a zpátky dostat. Tam vlakem, zpátky jsme ale neměli spojení hromadnou dopravou. Proto pomohli se svými vozidly paní ředitelka Vondráčková, paní družinářka Kellerová, ochotná maminka paní Staščáková a Ottík Novotný s obecním pickupem. Všem jim velký dík. V letošním roce nastoupilo k výcviku dvanáct plavců, plavecký výcvik jich dokončilo jedenáct. Byli mezi nimi i úplní začátečníci, kteří se vody báli, ale zkušený pan plavčík Širc nenechal nikoho ve štychu (natož utonout). Zdatní plavci závodili, skákali a potápěli se, ti opatrnější plavali s destičkou, ale nutno dodat, že z některých původně neplavců jsou dnes již delfíni. Tímto ještě jednou děkujeme za péči pana plavčíka i paní Mlejnkové, která plavání organizovala a starala se o naše žaludky v místním bufetu. Z fotek se podívejme s trochou nostalgie, jak jsme si to všichni moc užili a budeme se těšit, jak si to s novou partou napřesrok zase zopákneme. Zuzana Svěrčinová, většinou neplavající leč povzbuzující pedagogický dozor 4

5 Ve zkratce Zimní údržba cest a Krajská správa silnic Myslím si, že situaci v jaké se ocitla naše obec v době sněhových kalamit, tu pamatuje málokdo. Nejde ani tak o úklid sněhu v naší obci, který se, až na dílčí výjimky dařilo uklízet. Spíš byl problém dostat se z obce, nebo zpět. Situace na řasnickém kopci byla bohužel katastrofická i v době, kdy se o nějaké kalamitní situaci nedalo mluvit. Považuji letošní údržbu přístupových cest do naší obce, jako silně nezvládnutou. Již při prvních problémech, byla obcí zaslána na Krajský úřad stížnost na žalostný stav příjezdových cest v zimním období a tím i na celkovou dopravní obslužnost vůbec. Situaci obec řešila i mediální cestou. 3. října je naplánována schůzka s provozním náměstkem ředitele KSSLK ing. Petrem Šénem s nímž budeme údržbu silnic, nejen v zimním období, řešit. Dotace na odstranění povodňových škod Obec 21. ledna podala žádost o dotaci na odstranění škod vzniklých při povodni v srpnu roku Předmětem žádosti je rekonstrukce mostku u Šafaříků a u Sommerů. Součástí žádosti je i rekonstrukce cest poničených při povodni. Požadovaná výše dotace je téměř 10 mil. korun. Uvidíme, zda budeme úspěšní. Revitalizace toku a rybníku Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na revitalizaci toku nad obcí a rybníku. Smyslem projektu je opět zadržet vodu v krajině a vrátit vodnímu toku přirozenou funkci, o kterou byl připraven násilnou meliorací a z potoku vymizel život. Věřím, že je to správný krok k tomu, aby byl opět plný ryb a raků a rybník byl opět takový, jaký jej pamatujeme před meliorací. Rybník přišel o přirozené přítoky a díky stojaté vodě umírá. Revitalizace bude plnit i protipovodňovou funkci, kdy se voda vylije do luk, zatímco rovným a hlubokým korytem může prudce tekoucí proud vody v obci způsobit značné škody. Povodí Labe v současné době připravuje i projekt na rekonstrukci a opravu vodního koryta ve vsi. Zde je naopak žádoucí, aby koryto bylo dostatečně usměrněné a hluboké tak, aby voda obcí protekla bezpečně a bez způsobení škod. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Níže najdete plán svozu komunálního, nebezpečného odpadu a separátů. Oproti minulým letům je zde navíc jeden svoz pro velkoobjemový a nebezpečný odpad. Tento svoz je kompenzací svozové firmy AVE, za komplikace způsobené obci při sněhové kalamitě, kdy většinu popelnic museli svážet zaměstnanci obce. Pavel Novotný, starosta Kalendář odvozu odpadů splečností AVE komunální služby, s.r.o. pro rok

6 Optimalizace veřejné dopravy cestujících, aneb preferujete autobusovou, nebo vlakovou dopravu? Jednou z důležitých otázek, ke které se budeme jako obec vyjadřovat, je připravovaná Optimalizace veřejné dopravy cestujících, kterou předkládá Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje (dále jen KORID). To je instituce, která se snaží spojit finanční stránku autobusové a vlakové přepravy s potřebami cestujících v rámci celého Libereckého kraje. V obecném povědomí občanů je tento pojem často zúžen na rušení vlakových spojů. V příloze tohoto příspěvku naleznete návrh (!) KORIDu, který se týká naší obce. Je nutné říci, že s příchodem autobusové přepravy do Jindřichovic, se pochopitelně sice rozšířila možnost volby dopravního prostředku, na druhou stranu tím pokles i počet cestujících, kteří vlakové spojení využívají. Jsou bohužel vlaková spojení, která jsou využívána třeba jedním cestujícím, nebo vlak jede zcela prázdný. Stejně tak se stává, že existují spoje, které se překrývají. KORID pak samozřejmě hledá cesty, jak přepravu co nejvíce zefektivnit. Jednou z motivací jsou i náklady na provoz jednotlivých dopravních prostředků. Zatím co 1km vlaku stojí 100kč, 1 km autobusu přijde na zhruba 30 Kč. Rozdíl je tedy evidentní. Dnešní zima navíc ukázala, že České dráhy s. p. jsou v zimních podmínkách silně nespolehlivé a náhradní spoje nejezdily ani v době, kdy ČSAD své linky, byť s obtížemi a zpožděním, zajišťovala. Takže na nás je nyní zjistit, čemu se místní občané přiklánějí. Zda přijmout návrh KORIDU, který říká, že dopravní spojení do Jindřichovic bude zajištěno především autobusy a vlaky by pak byly využívány, především o víkendech a spíše jako turistické. Nebo trvat na vlakovém spojení jako na hlavním druhu veřejné přepravy se vším co k tomu patří. Určitě je nutné si uvědomit i vazbu zdejších občanů na instituce v Novém Městě pod Smrkem. Především základní škola, lékaři, MěÚ Nové Město pod Smrkem, Pracovní úřad. Doprava za těmito subjekty musí zůstat zajištěna alespoň dvěma spojeními v dopoledních hodinách a dvěma spoji v odpoledních hodinách. Je zde celá řada okolností, které je nutné vzít v úvahu, jako dostupnost zastávek (mimo jiné v budoucnu plánujeme zřízení autobusové zastávky v dolní části obce kousek před myslivnou), pohodlí při nastupování do jednotlivých dopravních prostředků, kdy především pro spoluobčany s omezenou pohyblivostí, může být nastoupení do vlaku hororovou záležitostí. V žádném případě bych nerad, aby v mém příspěvku někdo hledal, k jaké alternativě se přikláním. O to tu nejde. Snažil jsem hodit na stůl co nejvíce podnětů, které je nutné mít na mysli a jistě jsem nepopsal vše, co se této problematiky týká. Součástí tohoto vydání bude i anketní lístek, který po vyplnění můžete hodit buď do schránky na budově obecního úřadu, do knihovny, nebo přímo donést na obecní úřad. Je na každém, zda na lístek napíše své jméno a příjmení, nebo lístek vyplní anonymně. V zájmu objektivity, by bylo jistě vhodné na lístek jméno a příjmení uvést. Pavel Novotný, starosta obce 6

7 KORID k návrhu Optimalizace veřejné dopravy Diskotéky na statku Na sále statku pořádá Martin Vondráček společně s dalšími pomocníky diskotéky, nejen pro mladé. Tyto akce si získaly velkou oblibu. Diskotéky bývají často tématicky zaměřené, jako například Haloweenská, Pekelná, Silvestrovská, či Oldies. Rovněž bývají doplněny i soutěžemi o různé ceny za nejlepší masky. Hudbu k tanci i poslechu zajišťuje Martin Vondráček. Mirka Beranová 7

8 Letní pionýrské tábory Na prázdniny se vždy těšily nejvíce děti. Tak to bylo u nás v Jindřichovicích znát i v roce Děti jely poprvé na tábor do Zákup. Vezly se stany, spacáky, matračky a vybavení na týdenní pobyt. Nevařilo se, jen se připravovaly snídaně a večeře. O oběd se postaraly paní kuchařky v restauraci. Na táboře byl táborový režim budíček, rozcvička, rozpis služby na hlídání tábora. Podle zápisu v kronice byl čas i na návštěvu zámku, koupání, výlety, na táborové ohně s veselým programem i na noční hry. Někteří museli dokazovat odvahu tím, že si postavili stan mimo prostor tábora a přespali v něm. Týden utekl jako voda. V poslední den nás zastihla bouřka a veliký liják. Domů jsme pak vezli všechno mokré, ale už jsme se těšili na příští rok. (do kroniky zapsal Vráťa Žabka a Linda Černicová Svitičová) Opravdu jsme pro naše děti připravili další tábory. V roce 1974 to bylo v Sobotce na koupališti, na základně domu dětí. Spalo se ve stanech s postelemi a tentokrát jsme si s sebou vezli paní kuchařky. Týden měly děti čas na to, aby se vydováděly v koupališti, soutěžily, zazpívaly si, poznávaly brány Českého Ráje Sobotku, zámeček Humrecht, Kost, naučily se slaňovat, vázat uzle a správně se chovat v přírodě. Na táboře nechyběl ani letní karneval v maskách a tančilo se všude, na terase restaurace i na louce. Opět pršelo, jak se píše v kronice, ale děti to braly s humorem, jak je poznat na zapsané básničce: My chudáci táboráci zmoklí jsme jak slepice ani by nás nepoznali naše holky opice. (podle kroniky napsala Marie Nevečeřalová) Vánoční šipkový turnaj JINDŘICHOVICKÁ ŠIPKA Dne od 13 hod. proběhl v Jindřichovicích na sále statku šipkový turnaj. Hlavního turnaje se zúčastnilo 29 hráčů a ve vloženém turnaji hrálo 16 hráčů. Umístění hráčů v hlavním turnaji 501: 1. místo - J. Mauer, 2. místo - P. Novák, 3. místo - M. Kraus, 4. místo - A. Kapl Slámová, Babuka, Jirán, Stárek, Beranová, Antal, Zavadil, Vondráček P Zavazal, Hančár, Novotný, Svoboda M., Dostál, Kopačková K., Škrabánek, Vondráček I., Tichý, Házová, Kraus Mich., Vondráček J Dušková, Šlemr, Kopačka, Šlemrová, Kalašová M. Vložený turnaj 301: 1. místo Zavadil Lukáš, 2. místo Svoboda Milan, 3. místo Házová Anna, 4. místo Kopačka, 5. místo Šlemrová, 6. místo Tichý P., 7. místo Hančár, 8. místo Krause Michal Bingo - Martin Jiran, Martin Kraus Mirka Beranová, koordinátorka MA21 8

9 9

10 SDH Jindřichovice Přestože při pohledu z okna nám sněhová pokrývka nenaznačuje jarní počasí, pracují naši hasiči po celý rok. Během těchto zimních měsíců je technika zazimována, ale není ohrožena akceschopnost (vozidla jsou připravena k výjezdu). V hasičárně se pravidelně topí, aby byla budova temperována a díky kvalitnímu zateplení střechy a novému kotli včetně rozvodů z roku 2006 se to úspěšně daří. Samotná aktivita členů je poněkud utlumena, ale to je během těchto zimních měsíců běžný jev. Zbývá tak více času na administrativní činnosti, které se našeho sboru také týkají. Z kraje roku to jsou různá školení, např. nosičů dýchací techniky (každý z nosičů musí mít pravidelně jednou za dva roky lékařskou prohlídku na EKG a spirometrické vyšetření), kterých je u jednotky 6, školení řidičů hasičských vozidel a samotné školení členů jednotky. Členové se rovněž podílejí na přípravě Hasičského bálu, který se uskuteční od 20:00 hodin na sále statku. V letošním roce bude pro sbor největší akcí výměna pneumatik na Tatře. Na tuto akci vypracujeme žádost o poskytnutí grantu z Fondu požární ochrany Libereckého kraje, neboť se jedná o nákladnou akci, kdy jedna pneumatika stojí v průměru Kč. Techniku se snažíme udržovat svépomocí, ale finančních prostředků na její údržbu není nikdy dost a často stojíme před prioritou co dříve. Menší objem financí čeká také v letoším roce soutěžní družstvo, pro které se podařilo během 3 let zabezpečit nové vybavení (stříkačka, dvě sady sportovních hadic, proudnice, koš, rozdělovač, kombinézy ). Více proto vynaložíme finance na techniku a zásahové vybavení. Otto Novotný, velitel jednotky SDH Jindřichovice Otto Novotný velitel SDH NOVOROČNÍ PING-PONGOVÝ TURNAJ Dne ve 13 hod. odstartoval na sále statku turnaj ve stolním tenisu. Oproti lońskému roku byla znatelná větší účast hráčů, což bylo příjemné znamení, že se turnaje líbí. Celkem se do turnaje přihlásilo 37 hráčů 32 mužů a 5 žen. Ženy hráli mezi sebou a muži klasického pavouka. Rozdala se spousta krásných cen. Muži výsledky: 1. místo Rezler 2. místo Kára 3. místo Hojdar 4. místo Zima 5-6 místo Hofírek, Zavadil 7-8 místo Antal, Vondráček P místo Vlk, Forman, Sochor, Kalaš místo Ležovič P., Kopačka K., Šlemr, Leška O místo Hroch T., Vondráček M., Suchý, Haveta, Novotný, Gruber, Hroch L., Mazurek F., místo Adamec, Knapp, Werzner, Kopačka J.,Stárek, Kysyl, Bruzenák, Vrštala ŽENY výsledky: 1. místo Svobodová 2. místo Svěrčinová 3. místo Dankovská 4. místo Dušková 5. místo Šlemrová Dále byl vložený turnaj - hrálo 16 hráčů první 4. místa: 1. místo Kopačka Josef 2. místo Novotný Pavel 3. místo Stárek B. 4. místo Leška Ondra Mirka Beranová, koordinátorka MA21 10

11 Naši školu navštívil myslivec V rámci celoročního projektu Děti kraje hadího krále období Zvířat jsme do naší školy pozvali pana myslivce, pana Drahoňovského, aby nám sám pověděl něco o zvířatech. Nejprve se zastavil u dětí v MŠ a potom ho netrpělivě očekávali žáci 1. až 5. ročníku. O čem si žáci povídali s myslivcem a co je zaujalo, o tom napsali vlastní rukou pár vět, které si můžete přečíst. 11

12 Kalendárium Hasičský bál na statku (hasiči) Zápis do ZŠ od 14 hod. (škola) Jindřichovický spolkový ples (obec a spolky - statek) Oslava MDŽ s Valdštejnkou (Klub žen, obec - statek) Jeden svět, filmový festival (Lunária) šipkový turnaj (obec) Jindřichovické sluníčko pěvecko-recitačně-hudební akce (škola) Den Vody vynášení Morany (škola) Obecní knihovna K dnešnímu datu stav knihovnického fondu 4182 svazků. Počet registrovaných čtenářů 101, z toho 47 čtenářů do 19 let. Registrace na 1 rok Dospělí 40kč Děti 20kč Studenti 20kč Důchodci 20kč Pro návštěvníky jsou připraveny 4 PC připojené na internet, kopírku i tiskárnu. Knihy stále obměňujeme za nové z liberecké knihovny a dále kupujeme nové knihy. Na chodbě knihovny si můžete z vyřazených knih vybrat titul, který vás zaujal a můžete si tuto knihu ponechat, nebo naopak, svůj přebytečný titul donést a zde ponechat pro ostatní čtenáře. Každý měsíc je pro čtenáře, ale i neregistrované soutěž o ceny. Dále knihovnu využívá i zdejší škola. Žáci sem chodí s učitelkou a zde jim je vysvětleno jak knihovna funguje, školce zde učitelka předčítá pohádky atd. Také bych chtěla poděkovat paní Homolkové za knižní dar v podobě dvou Encyklopedií v hodnotě dvou tisíc korun. Dále také za monitor, který daroval pan Salaba. Také bych chtěla poukázat na knižní titul, přeloženým panem Charvátem. Na vaší návštěvu knihovny se těší knihovnice Mirka Beranová. Prodej chovné drůbeže /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ 13h Raspenava /parkoviště před Zahradnictvím/ 14h Hejnice/u Spořitelny,Klášterní ul./ 15h Nové Město p. Smrkem /na náměstí/ 16h Jindřichovice p. Smrkem /u samoobsluhy/ 17h Horní Řasnice /u obchodu/ Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: Kč Bílé /nesou bílá vejce/,kropenaté stáří: 14-18týd. cena: Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: Kč Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ stáří: 1-3týd. cena: Kč Kačeny barbarie /husokačeny/ stáří: 1-3týd. cena: Kč Husy /bílé/ stáří: 1-3týd. cena: Kč Husy /landeské/ stáří: 1-3týd. cena: Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ stáří: 6-8týd. cena: Kč Prodej při objednání 10ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!!! /vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/ Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: Kč Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ stáří: 1-3týd. cena: Kč Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/stáří: 1-3týd. cena: Kč Kačeny barbarie /husokačeny/ stáří: 1-3týd. cena: Kč Husy /bílé/ stáří: 1-3týd. cena: Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ stáří: 6-8týd. cena: Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: Kč Modré, kropenaté, sussex stáří: 14-18týd. cena: Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: Kč Drůbež, prosím,objednávejte na adrese:gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel , , mob , po-pá 8-15h! Poplatky Obecní úřad upozorňuje občany na termín splatnosti místních poplatků pro rok Pro informaci uvádíme, že obec vybírá poplatky za držení psa, poplatek za komunální odpad a za pronájem hrobového místa. Jejich výše je následující: Poplatek za psa (splatný do: příslušného roku) 60 Kč/rok za prvního a 100 Kč/rok za každého dalšího. Poplatek za svoz odpadu (splatný jednorázově do příslušného roku nebo za I. pol.; a do za II. pol): 500 Kč za osobu/rok, snížená sazba 250 Kč za osobu/rok (do 15 let věku a nad 70 let věku včetně) 500 Kč za rekreační objekt/rok (chalupáři). Pronájem hrobového místa (nutno uzavřít smlouvu s p.ottou Novotným): Kč/rok (smlouva se uzavírá na 5 či 10 let). Poplatky za odpady ještě jednou V samostatném příspěvku tohoto vydání, je informace o termínu místního poplatku za odpady. Rád bych apeloval, především na ty občany, kteří mají vůči obci dluh z let minulých. Chápu, že rodinné rozpočty jsou často velmi napjaté, ale někteří z dlužníků se svůj dluh vůči obci, kde žijí, vůbec nesnaží řešit. Nechávají za služby, které užívají sami, platit druhé. Velmi mě trápí, když u některých dosahuje dluh takové výše, že obec bude nucena dlužníky řešit exekuční cestou. Celkové náklady na exekuci mohou nakonec přesáhnout výši dlužné částky. A stačí přitom tak málo. Po vzájemné dohodě lze s dlužníky sestavit splátkový kalendář a dluh splácet po částkách, které jsou pro dlužníka přijatelné. Ptám se, proč jsme nuceni v době, která je obecně velmi nepřátelská vůči nám všem, sahat k takto krajním řešením, jako je exekuce. Vždyť 500 Kč za dospělou osobu ročně, je méně než 50 Kč za měsíc. Nevěřím, že tuto částku nelze v rodinném rozpočtu nalézt. Spíše to svědčí o nezájmu. Nikdo nestojí o to, živit exekutorské úřady na našich občanech. Proto vyzývám ty, kteří jsou dlužníky vůči nám všem, přijďte se dohodnout. Peníze pak chybí jinde. A někdy se i stává, že dlužníci bývají nemilosrdnými kritiky všeho a všech kolem sebe. Tato situace má totiž i druhou stranu mince. A tou jsou ti, kteří platit za poskytnuté služby, považují za logickou samozřejmost a slušnost. Nesmějí mít pocit, že neplatit se vyplatí. Pavel Novotný, starosta Jindřichovické listy vydává obec Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 245 PSČ: Liberecký kraj tel fax: mail: sazba a grafická úprava: Petr Bíma, Příspěvky uveřejněné v Jindřichovických listech vyjadřují názory jednotlivých autorů, nikoliv vydavatele, který za jejich obsah nenese odpovědnost. Obsah Jindřichovických listů je zdrojem informací pro informační server frýdlantského výběžku 12

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Z Á P I S z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, konaného dne 11. 11. 2011 v 18:00

Z Á P I S z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, konaného dne 11. 11. 2011 v 18:00 Z Á P I S z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, konaného dne 11. 11. 2011 v 18:00 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, Martin VONDRÁČEK,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Z á p i s č. 9 /2012

Z á p i s č. 9 /2012 Strana č. 1/6 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 9 /2012 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 12. 12. 2012 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15.7.2009 ZAČÁTEK V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15.7.2009 ZAČÁTEK V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15.7.2009 ZAČÁTEK V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: p. Kubánek J., p. Krnáč J., p. Návratová D., p. Kučavík M., p. Chlebík J. Do návrhové komise

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 5/2011 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více