skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan"

Transkript

1 I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

2 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s AGE PLUS, a.s. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Marcela Řehořková Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: Vydáno: červen 2005

3 1 SLOVO ŘEDITELE Vážení spolupracovníci Samáci, obchodní přátelé, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou další vydání našeho Zpravodaje, a budu velmi rád, pokud Vás zaujme jako předešlá vydání. Připravili jsme pro Vás přehled informací a zajímavostí ze života naší firmy, zhodnotíme uplynulé období a nahlédneme do právě probíhající stavební sezóny Na tomto místě bych rád shrnul hodnocení stavební sezóny 2004 a výhled do konce roku Naše stavební společnost vznikla v září roku 1991 jako společnost s ručením omezeným a v roce 1997 se transformovala do akciové společnosti. Postupně se rozrostla do firmy střední velikosti, v roce 2002 dosáhla obrat více jak 240 mil. Kč a v roce 2003 více než 380 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Rok 2004 byl pro skupinu firem SAM poměrně úspěšný vzhledem k dosaženým výsledkům. Jedním z nich byl zvýšený počet zakázek souvisejících s výstavbou dálnic D11 a D8, dalším dokončování významnějších staveb a v neposlední řadě posílení pozice našich firem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě dosáhla obratu blížícího se 370 mil. Kč s 200 zaměstnanci a skupina firem SaM OBSAH 1 Slovo ředitele 4 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku 10 Na dálnici D8 stavíme tři mosty 12 Podílíme se na stavbě dálnice D11 na trase Praha Hradec Králové 14 Dřevo návrat k ekologickému materiálu při stavbě mostů a lávek 16 Analýza ekonomických výsledků roku Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan skupiny SAM

4 2 silnice a mosty překročila objem výkonů 530 mil. Kč. Podrobnější ekonomické analýze je věnován samostatný článek na následujících stránkách. Naše firma zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. Dále provádíme pozemní stavby, což dokládá například dokončení areálu střediska údržby Krajské správy silnic Libereckého kraje v Turnově. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní, což dokazuje již páté ocenění Mostní dílo roku za silniční most přes Ohři v Terezíně, které bylo naší firmě v dubnu uděleno na letošním jubilejním 10. mostním sympóziu Mosty 2005 na stavebním veletrhu v Brně. Pro letošní rok se nám podařilo získat větší množství zakázek, zahájit jejich realizaci a některé dokončit. Jako příklad jmenujme objekty na dálnici D8 most v Petrovicích, most v Úžíně a část spodní stavby estakády v Trmicích. Na dálnici D11 se jedná o 2 silniční objekty u Chlumce nad Cidlinou a dva mosty u Poděbrad. Kromě dalších staveb mohu zmínit ještě dva mosty na stavbě obchvatu Nymburka, rekonstrukci mostu Bouchalka I na silnici I/7, opravu silnice II/ 262 ve Stružnici, opravu mostu v Semilech, opravy komunikací I. tříd pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, II. a III. tříd pro Krajskou správu silnic Liberec, Ústí nad Labem a Středočeský kraj. Dále pokračují práce na silnici I/10 z Turnova do Harrachova a na mostech na silnici II/226 mezi Podbořany a Lubencem. V současnosti se dokončuje v Mimoni rekonstrukce mostu a silnice II/270. Za skupinu firem SaM silnice a mosty předpokládám v roce 2005 dosažení obratu cca 600 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v loňském roce a stavu zakázek pro rok 2005 je předpoklad mírného zvýšení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro příští rok je poměrně dobrá, ale je různá v jednotlivých oblastech. Bude také pravděpodobně přibývat staveb ve větší vzdálenosti s nutností turnusové organizace práce. V oblasti technického rozvoje bylo dokončeno osazení nového řídícího systému Progres Junior, nové vážení asfaltu obalovny a osazení senzorů dávkovačů kameniva. Do majetku firmy se podařilo získat část opravárenské haly včetně přilehlých pozemků. Její oprava je dokončena a zároveň je dokončena i I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou. Dále probíhá II. etapa přestavby budovy dopravy a myčky, kde již bylo uvedeno do provozu kancelářské pracoviště stavbyvedoucích, přípravy, dopravy, půjčovny drobné mechanizace a pracoviště energetika. Nepřehlédnutelná je též oprava oplocení a sadové úpravy areálu dopravy v Sosnové. V oblasti strojního parku byla koncem roku zakoupena nová mechanizace na provádění silničních prací (grader Caterpillar a hutnicí válec), pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Turnov, Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně místní zakázkou dopl-

5 3 něnou o objekty na stavbách dálnic D11, D8 a obchvatu Nymburka. V Děčíně a ve Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Působení firmy PROMOS se bude nadále specializovat na ochraňování mostních provizorií pro Státní hmotné rezervy a Ředitelství silnic a dálnic ČR v Doksech a Provodíně. Při hodnocení uplynulého pololetí bych chtěl zdůraznit, že v letošním roce naše firmy realizují v jedné stavební sezoně velké množství mostních objektů, což klade vysoké nároky na naše mostní profese tesaře, železáře, betonáře. Nemalé jsou také nároky na předvýrobní a výrobní přípravu staveb a na celkovou řídící a koordinační činnost vedení firmy. V tomto letním čase, kdy píšu tyto řádky, probíhá hlavní stavební sezóna, musíme minimalizovat krátké letní dovolené a odpočinek nechat na zimní měsíce. Na tomto místě bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům firem SaM silnice a mosty a.s. včetně odštěpných závodů, SaM Děčín a SaM Varnsdorf za dosažení velmi dobrých výsledků v roku 2004 a za dobře se vyvíjející letošní rok. Úspěch našich firem je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém, ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. Také bych chtěl poděkovat všem našim odběratelům investorům za důvěru, se kterou se na nás obracejí, a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále děkuji i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

6 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Společnost SaM silnice a mosty a.s. za 14 let své činnosti realizovala přes 120 mostních staveb. Na tomto místě bychom rádi představili úspěšné mostní objekty, za které jsme obdrželi významné ocenění Mostní dílo roku na mezinárodním mostním sympoziu Mosty, konaném při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. Čestné ocenění Mostní dílo roku v kategoriích novostavba a rekonstrukce a oprava je udělováno ministrem dopravy ČR již od roku Soutěž je určena mostním dílům, která byla realizována na území České republiky a jsou minimálně 1 rok v provozu. Hodnotí se především kvalita projektu a provedení díla nominovaných mostních děl. Z mostních staveb realizovaných v rozhodném roce ministerstvo dopravy oceňuje silniční a železniční mosty, ale i lávky pro chodce. Na letošním jubilejním 10. mostním sympoziu udělil ministr dopravy čestné tituly za stavby roku Akciová společnost SaM silnice a mosty je již šestým rokem jedním z hlavních partnerů sympozia. Ing. Josef Adamčík vedoucí závodu Ústí nad Labem

7 5 Mostní dílo 1997 most přes řeku Ohři v Postoloprtech Most přes Ohři v Postoloprtech byl postaven v roce 1909 a je druhým nejstarším dochovaným betonovým mostem v Čechách. Rekonstrukce ojedinělé secesní technické památky spočívala v částečném rozebrání a přezdění pilířů, opěr a opěrných zdí předpolí, zesílení mostovky železobetonovou deskou a zhotovení kompletního nového mostového svršku jako repliky původního stavu. Obklad vlastních pilířů a opěr byl v pohledových místech řešen kvádrovým zdivem z pískovce a na bocích z lomového kamene. Nosnou konstrukci betonového mostu tvoří tři trojkloubé kruhové klenby z prostého betonu. Celková délka mostu dosahuje téměř 103 metrů. Zajímavými ozdobnými architektonickými prvky rekonstrukce jsou secesní ocelové zábradlí, vějířová kamenná dlažba chodníků a přibarvení kamene zdiva opěr a pilířů. Rekonstrukce mostu byla oceněna v kategorii rekonstrukcí a oprav jako Mostní dílo roku Jan Novotný stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 3. dubna1995 Zadavatel: SIÚ Liberec Projekt: Pontex Praha Realizace: 1997 Náklady: 15 mil. Kč

8 6 Mostní dílo 1998 most přes řeku Labe v Nymburku Stávající most přes řeku Labe v Nymburku byl postaven v letech 1912 až Ve své době v Čechách ojedinělý typ konstrukce s využitím železobetonu umožnil přemostit Labe pouhými třemi poli o světlosti 35, 40 a 35 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří tři vetknuté vyztužené betonové klenby. Mostový železobetonový trámový rošt je podporován sloupky čtvercového průřezu. Významným prvkem mostního objektu je architektonické ztvárnění s prvky secese. Mezi nejvýraznější dominanty patří železobetonové pylony veřejného osvětlení s pískovcovými vázami a ocelovými konzolami svítidel nebo znaky na čelních stranách pilířů a opěr, které jsou zhotoveny stejně jako vázy z hořického pískovce. Dalším neméně pozoruhodným prvkem bylo monolitické zábradlí s tvarovou litinovou výplní. Technickou zajímavostí je zajištění bezpečného převedení vodovodu DN 200 mm pod vozovkou v ose mostu. Rekonstrukce byla oceněna v kategorii rekonstrukcí a oprav jako Mostní dílo roku Tomáš Skřivánek stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 1. ledna 1993 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha Projekt: Pontex Praha Realizace: Náklady: 36,5 mil. Kč

9 7 Mostní dílo 2000 most přes řeku Ploučnici v ul. Litoměřická v Děčíně Původní pětipolový železobetonový most o celkové délce 59,37 metrů byl postaven v roce Byl technickou památkou mostního stavitelství začátku dvacátého století. Vlastní železobetonový vetknutý plnostěnný oblouk, vyztužený devíti příhradovými ocelovými oblouky, tzv. Melanovou soustavou, nesl svislé stěny, které podpíraly trámový rošt mostovky. Nosnou konstrukci krajních inundačních polí tvořily dvoupolové spojité trámové rošty. Pilíře spodní stavby byly zdobeny reliéfy. Atypické členěné železobetonové zábradlí na chodníkových konzolách bylo kombinováno s mřížovou výplní z ocelových tyčí a pásků. Původní most byl demolován až do úrovně základové spáry. Nově vybudovaný most je replikou původního mostu. Požadavkem investora bylo zachovat historický vzhled s dodržením současných požadavků na nosnost mostu. Most byl oceněn v kategorii rekonstrukcí jako Mostní dílo roku Petr Hajný stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 6. dubna 1999 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Liberec Projekt: Pontex Praha Realizace: Náklady: 33,3 mil. Kč

10 8 Mostní dílo 2002 železniční most přes dálnici D8 na trati Děčín Oldřichov Ocelová konstrukce spojitého nosníku o třech polích a celkové hmotnosti 330 tun. V první výluce trati Českých drah byly vyvrtány velkoprůměrové piloty, vybudovány základy opěr a vložena mostní železniční provizoria. Za provozu se vybudovaly základy a železobetonové mostní pilíře, na stavbu byla po silnici převezena v pěti dílech ocelová konstrukce. Konstrukce byla již v mostárně opatřena protikorozní ochranou a izolací. Vedle tratě byla svařena ocelová konstrukce mostu, dokompletovány nátěry a izolace. Současně byly na staveništi zhotoveny betonové prefabrikáty mostních opěr a křídel. Ve druhé výluce byl odtěžen násep, těžkými jeřáby namontovány prefabrikáty opěr a křídel, vybudována přesouvací dráha, proveden příčný zásun po dráze 10 metrů na ložiska do definitivní polohy. Tato výjimečná technologie zkrátila plánovanou 210-ti denní výluku na pouhých 25 a 45 dní. Nový most si díky vzhledu ocelové konstrukce, jejíž nosníky jsou nad pilíři navýšeny dvě- ma oblouky, získal jméno Velbloud. Most byl oceněn v kategorii novostaveb jako Mostní dílo roku 2002, cenou SFDI v soutěži Dopravní stavba roku a také čestným uznáním Stavba Ústeckého kraje. Stavbu realizovalo: Sdružení Drážní most 0807/ ID: SaM silnice a mosty a.s., Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice a SDS EXMOST s.r.o. Brno. Jaroslav Fiala stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 10. cervna 1992 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha Projekt: SUDOP Praha, PIS Ing. Pechal Realizace: duben prosinec 2002 Náklady: 75,2 mil. Kč

11 9 Mostní dílo 2003 most přes Ohři v Terezíně Silniční kamenný most o 14 klenbách, který byl součástí vodní pevnosti Terezín, leží na silnici II/608 v Terezíně. Rekonstrukce mostu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR provedená v letech byla vyvolána stářím mostu a škodami při povodni v roce Rekonstrukce pod dohledem Národního památkového ústavu Ústí nad Labem se skládala z opravy pískovcového zdiva včetně přespárování a ochranného nátěru, opravy chodníku a komunikace, rekonstrukce ledolamů a opravy dna pod mostem. Na odkryté klenby byla provedena nová železobetonová deska opatřená novou izolací, na kterou jsou osazeny kamenné obrubníky. Celý povrch komunikace je vydlážděn z nových kamenných dlažebních kostek. Chodník je doplněn novými pískovcovými deskami. Stávající krycí mříže pro stavidla a odvodnění jsou kompletně repasovány. Zábradlí bylo doplněno novými pískovcovými kvádry a lokálně umělým pískovcem. Ledolamy jsou kompletně opraveny a jejich původní opevnění je nahrazeno novými dubovými hranoly. Toto dubové opevnění je staženo ocelovými táhly, která jsou přikotvena k pilířům mostu. Celá spodní stavba mostu byla otryskána tlakovou vodou. Větší kaverny jsou zaplombovány a zbytek zdiva je nově vyspárován vápenocementovou maltou. Petr Podrazil stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 5. dubna 1994 Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Projekt: Ing. Jiří Vaněček, Dubí Realizace: Náklady: 9,2 mil. Kč

12 10 Na dálnici D8 stavíme tři mosty Skupina SAM realizuje na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a hranicemi s Německem stavební práce na třech mostních objektech Na dálnici D8 stavíme most přes potok Slatina Po dlouhé přestávce způsobené nevlídnými klimatickými podmínkami v celé oblasti jsme zahájili koncem března práce na dokončení mostního díla přes Slatinu na začátku přeložky silnice III/2487. Navázali jsme na velké předzimní úsilí, kdy se nám podařilo připravit oba základové pasy o objemu betonáže skoro 900 m3, což v daných podmínkách nebyl vůbec jednoduchý úkol. Navíc se ještě před zimou podařilo základy obsypat a připravit tak staveniště pro provedení nutných zemních prací. Ty jsou předmětem jiného objektu, a to přeložky potoka Slatina a prováděla je jiná firma. Teprve po jejich dokončení nám bylo umožněno pokračovat s našimi pracemi. Ty byly zahájeny začátkem dubna. V první fázi bylo provedeno zatrubnění potoka Slatina nutné pro další část přípravných prací. Tou byla pokládka panelové plochy pod skruž nosné konstrukce na srovnaný zhutněný terén mezi oběma základy. Zároveň s těmito přípravami proběhla výroba výztuže oblouku a říms v prostorách naší firmy v Sosnové. Výztuž bude v okamžiku potřeby dopravena na stavbu. Na stavbě samozřejmě pokračujeme na montážích dílců systémového bednění a na stavbě věží, na které budou dílce osazeny a bednění včetně různých pomocných prvků zkompletováno. Následně bude smontována armatura a konstrukce bude připravena pro betonáž. Objem betonu představuje téměř 700 m3 a proběhne v šesti krocích s různými technologickými přestávkami. Je plánována na bednění oblouku

13 11 měsíc červen tak, aby všechny části proběhly do konce měsíce. Je to důležité s ohledem na další zbývající práce a termíny, což je hlavně hydroizolace, zásyp objektu, odvodnění a osazení svodidel a zábradlí. Předpokládaný termín dokončení stavby plánujeme na konec měsíce srpna. Jaroslav Fiala stavbyvedoucí V Úžíně na 82. kilometru dálnice budujeme most přes dálnici na přeložce silnice I/30 Další mostní objekt, který stavíme na dálnici D8, převádí v oblasti mimoúrovňového křížení v Úžíně přes dálnici přeložku silnice I/30 mezi Ústím nad Labem a Teplicemi. Celková délka nosné konstrukce dosahuje téměř 91 metrů s jednotlivými poli 17 27,2 27,2 17,6 metrů. Šířka mostu mezi svodidly činí 11,5 metru a celková šířka mostu dosahuje více než 13 metrů. Výška nad terénem činí 8,5 metru a stavební výška 1,75 metru. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrám z předpjatého betonu o čtyřech polích a objemu 720 m3 betonovaný na pevné skruži v jedné betonážní etapě. Plocha nosné konstrukce zaujímá m 2. Stavba byla zahájena v dubnu vyvrtáním a odzkoušením dvou nesystémových pilotů na první části mostu. Spodní stavbu budeme realizovat ve dvou postupech po zprovoznění provizorní vrtání velkoprůměrových pilotů bednění hlavy pilíře přeložky silnice I/30. Předpokládané dokončení mostu a převedení dopravy na přeloženou silnici I/30 předpokládáme do konce roku SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa realizuje stavbu pro VHS a vyššího dodavatele SSŽ v celkovém objemu 38 milionů Kč. Most přes tratě Českých drah na 78. kilometru dálnice D8 v Trmicích Budovaný mostní objekt o celkové délce více než jeden kilometr převádí dálnici D8 přes tratě Českých drah v Trmicích. Na tomto objektu realizujeme část spodní stavby, konkrétně 5. a 3. dilatační úsek, pilíře a obě dráž anské opěry pro levý i pravý most. Pilíře mají tvar písmene Y, dolní část (dřík) má obdélníkový průřez 2,5x2,35 metrů. Celková šíře hlavice (úložný práh) pilíře v horní části dosahuje 9 metrů. Používáme systémové bednění DOKA, několik samostatných sad pro základy, pilíře i hlavice. Práce probíhají současně na několika pilířích s maximálním využitím specializovaných pracovních čet pro základy, dříky a hlavice. Ve špičce na této stavbě pracuje 35 dělníků a 3 stavbyvedoucí. Práce provádí SaM silnice a mosty Děčín a.s. ve spolupráci se SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. Stavbu mostu provádíme pro Metrostav a celkový objem činí 35 milionů Kč. Ing. Josef Adamčík vedoucí závodu Ústí nad Labem

14 12 Podílíme se na stavbě dálnice D11 na trase Praha Hradec Králové Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové pracujeme na několika úsecích. Celkový rozsah stavebních prací dosahuje celkem 57 milionů korun. Konkrétně realizujeme následující objekty: Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: Valbek spol. s r.o. Liberec Uvažovaný správce objektu: ŘSD ČR Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 03/2005 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 Přeložka polní cesty Cho ovice Tento stavební objekt řeší přeložku polní cesty, kterou bude křížit trasa dálnice. Napojením na silnici III/32815 je zajištěn přístup na veřejnou silniční sí. Dálnice je zde v násypu a polní cesta je vedena podjezdem pod dálnicí. Vpravo podél dálnice pokračuje polní cesta v délce cca 500 m. Celková délka polních cest je metrů. V podjezdu je šířka mezi opěrami 6 metrů, která umožní provoz zemědělským vozidlům. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s. Následný správce objektu: obec Cho ovice Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 11/2004 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 most přes přeložku polní cesty Cho ovice Inundační most na 42. kilometru dálnice D11 Šikmý mostní objekt slouží k převedení dálnice D11 přes lokální biokoridor. Mostní objekt je ve srovnání s původní zadávací dokumentací změněn dle požadavku Ministerstva životního prostředí. Původní železobetonový rám o jednom poli a délky přemostění 17,32 metrů byl změněn na jednopolový mostní objekt o rozpětí 35,2 metrů. Nosnou konstrukci mostu o 1 poli (šíře 13,4 m) pro každý dopravní směr tvoří předpjaté tyčové prefabrikáty (celkem 32 ks) spřažené železobetonovou deskou. Levý i pravý most má rozpětí 35,2 metrů. Šířka mostu činí 29,10 metrů a šikmá délka mostu 47,20 metrů. Nosná konstrukce mostu bude uložena na elastomerová ložiska. Založení mostu je na vrtaných pilotech. zemní práce při pokládce drenáže v extrémních podmínkách

15 13 přeložka Pamětník-Loukonosy Most přes přeložku polní cesty Cho ovice Most převádí dálnici D11 přes přeložku polní cesty Cho ovice. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci s volnou šířkou mezi svodidly 2 x 13,35 metrů a délkou nosné konstrukce 7,40 metrů. Vzhledem k průjezdu zemědělských strojů je volná šířka podjezdu 6 metrů a volná výška 4,20 metrů. Spodní stavba je tvořena základovou deskou a opěrami, do kterých jsou vetknuta železobetonová křídla. Masivní železobetonové opěry jsou rozděleny dilatací ve středu mostu. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s. Správce mostního objektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 11/2004 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 Přeložka silnice III/32722 Pamětník Loukonosy Přeložka silnice III. třídy bude zajiš ovat spojení mezi obcemi Loukonosy, Pamětník a Levín. Je navržena ve dvou kategoriích. Větev A komunikace bude v šířce 5,5 metru a délce 756 metrů, větev B v šířce 7 metrů a délky 889 metrů. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s. Následný správce objektu: Krajský úřad Středočeského kraje Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 11/2004 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 Ing. Radek Havlina vedoucí závodu Mladá Boleslav Ing. Zdeněk Novotný stavbyvedoucí Pavel Holec přípravář výroby

16 14 Dřevo návrat k ekologickému materiálu při stavbě mostů a lávek Dřevo jedno z nejstarších stavebních materiálů, které je při použití na stavební konstrukce odedávna oceňováno zejména pro jeho dostupnost, vysokou pevnost v poměru k hmotnosti, snadnou obrobitelnost, dobré izolační vlastnosti, chemickou odolnost v chemicky agresivním prostředí a také pro jeho velmi příznivý architektonický účinek. Dřevo společně s kamenem byly až do konce 18. století jedinými používanými konstrukčními materiály. Vlastností dřeva bylo využito zejména při budování mostních a střešních konstrukcí, které byly konstruovány na základě empirických pravidel a stavebního umění jejich tvůrců. Existující historické stavby, popřípadě jejich dochovaná dokumentace, jsou přesvědčivým důkazem, že v řadě případů byly realizovány trvanlivé konstrukce staveb a i z dnešního hlediska znalostí ocelových a železobetonových konstrukcí to byly rozměrově, tvarově i architektonicky úctyhodné dřevěné konstrukce. kde je dřevo jeden z hlavních stavebních materiálů. Jako příklad takových dokončených děl můžeme uvést lávku u Turnova, lávku v Rumburku, most v Markvarticích nebo lávku ve Varnsdorfu. Lávka přes řeku Libuňku mezi Turnovem a Mašovem Nosná konstrukce je sestavena ze dvou nosníků z lepeného dřeva. Příčníky jsou tvořeny dvojicí vzpěr s diagonálním zavětrováním ve svislé, respektive radiální rovině. Další ztužení je realizováno diagonálními táhly v rovině oblouku. I dnešní zkušenosti předních architektů a stavitelů ukazují, že dřevo má své místo v oboru stavebnictví. Stále častěji se můžeme setkávat i u nás (kromě standardních využití dřeva především na střešní konstrukce) s poměrně pozoruhodnými dřevěnými konstrukcemi mostů, lávek ale i obytných domů. Také firmy skupiny SAM nezůstávají stranou trendům novodobého stavebnictví a architektury. Kromě klasických stavebních technologií a běžně využívaných materiálů na stavbu mostů, jako jsou ocelové a betonové konstrukce, umí společnosti SaM silnice a mosty také vytvořit konstrukce, Lávka v Hrádku nad Nisou Jedná se o přístupovou lávku k rekreačnímu zařízení Kristýna. Lávka svými parametry umožňuje i přejezd zásobovacích vozidel. Nosníky jsou vyrobeny z lepeného dřeva a zavětrování je také řešeno ocelovými táhly.

17 15 Doplněny byly nově vyrobené římsy z kamenných kvádrů. Výška dřevěného zábradlí kotveného do tělesa mostu ocelovými prvky se speciální úpravou je přizpůsobena trase budoucí cyklistické stezky. Vozovka mostu je obnovena z původního kamene tzv. kočičích hlav. Lávka v Rumburku Jedná se o dřevěnou lávku, jejíž nosníky jsou vyrobeny z lepeného dřeva a zavětrování je řešeno ocelovými táhly. Vzhledem k rozpětí lávky byla konstrukce lávky smontována mimo místo osazení a poté byla lávka na místo umístěna jeřábem. Takto zvolenou technologií došlo ke zkrácení výstavby i plánované výluky přechodu. Lávka přes Mandavu ve Varnsdorfu Konstrukci lávky o celkové délce 15,75 metru a šířce 1,5 metru tvoří dva plnostěnné nosníky z lepeného lamelového dřeva, na kterých je pomocí ocelových polorámů zavěšena spodní mostovka. Podélníky jsou rovněž vyrobeny z lepeného lamelového dřeva a zavětrování je řešeno ocelovými táhly. Historický most přes říčku Bystrá v Markvarticích Kamenný klenutý most pochází podle zachovaného letopočtu na kamenném bloku ve vrcholu klenby z roku 1746, kdy se stal spojnicí mezi pivovarem Červený dvůr Rotenhof v Markvarticích, jehož vznik se datuje mezi léty 1544 až 1580, a ledárnou pivovaru a okolními poli na opačném břehu říčky Bystrá. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku

18 16 Analýza ekonomických výsledků roku 2004 Blíží se audit hospodářských výsledků roku 2004 a odevzdání daňových přiznání za minulý rok, a to je čas k ohlédnutí, jak byla skupina SAM a jednotlivé společnosti SaM silnice a mosty úspěšné v porovnání s předcházejícími obdobími. Skupina SAM dosáhla za rok 2004 obratu 537 mil. Kč a upevnila si své postavení na trhu dodavatelů stavebních prací v oblasti dopravních staveb. Mezi největší zákazníky skupiny znovu patřily zejména státní instituce Krajské správy silnic Libereckého a Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, které poptaly 27,3 % z celkových objemů realizovaných tržeb. Mezi konečné odběratele patřily také města a obce, i když poptávaný objem stavebních zakázek nebyl takový, jak tomu bylo v letech minulých. Nižší poptávka ze strany municipalit byla nahrazována umis ováním stavební kapacity na subdodávkách k vyšším odběratelům. Průměrná hrubá výrobní marže poklesla oproti roku 2003 z 24,13 % na 23,33 %, ale stále lze tuto úroveň považovat za velmi dobrou. Předpokládaný výsledek hospodaření před zdaněním za účetní období roku 2004 činí 41 mil. Kč a je výsledkem velmi dobrým. Přes nižší dosažený objem celkových výkonů než v roce 2003 se rýsuje ziskovost skupiny SAM v roce 2004 srovnatelná s minulým obdobím, a to zejména díky výsledkům společnosti SaM silnice a mosty a.s. Také majetek skupiny SAM byl zvyšován. Bilanční suma celkových aktiv vzrostla na 206 mil. Kč, přičemž celkové cizí zdroje

19 17 i zadluženost poklesly. Dobré ekonomické výsledky dokazují i průměrné poměrové ukazatele běžná likvidita (1,6), profitabilita (26,5), rentabilita vlastního kapitálu (33%), rentabilita celkového kapitálu (14,5%). Z jednotlivých společností skupiny SAM dosáhla nejlepších výsledků SaM silnice a mosty a.s. Celkové výkony v objemu 367 mil. Kč nedosáhly sice úrovně roku 2003 (382 mil. Kč), ale skladba zakázek a jejich výtěžnost byla velmi dobrá. Bilance nižších výkonů oproti roku 2003 měla svou logiku především v reálné skutečnosti ukončení likvidace následků povodní roku 2002 a omezení toků finančních prostředků plynoucích ze státního rozpočtu do investičních akcí spojených s nápravami povodňových škod. Přesto se podařilo managementu firmy obstarat významné a ziskově hodnotné zakázky s výhledem na delší období než pouze pro rok O získání ziskově hodnotných zakázek svědčí dosažení přidané hodnoty 112 mil. Kč a hospodářského výsledku před zdaněním 35 mil. Kč, což jsou výsledky lepší než v roce Cenou za marketingový úspěch však bylo poskytnutí delších dob splatnosti faktur, zvýšení objemů pohledávek a jen dílčí financování nárůstu potřeby provozního kapitálu řízením úhrad závazků. Kapitálově se jeví společnost stále jako velmi silná a zvýšené nároky na pracovní kapitál byly řešeny využitím zejména vlastních zdrojů a jen mírným nárůstem úvěrových prostředků. Firma investovala výhradně z vlastních zdrojů a do nárůstu celkových aktiv se promítl i nárůst dlouhodobého hmotného majetku, a to jak budov, tak i strojů a zařízení. Neúspěchem žádosti o získání dotace z programu PHARE 2003 do modernizace výrobní technologie asfaltových směsí se další investice do této výroby nezastaví, pouze se prodlouží časový horizont plánovaných investic. V číselných údajích vybraných ukazatelů společnosti SaM silnice a mosty a.s. roku 2004 (rok 2003 je uveden pro porovnání v závorce) lze úspěšnost také dokumentovat: celková zadluženost 32,93% (38,25%), úrokové krytí 29,5 (31,37), běžná likvidita 2,31 (2,00), výrobní marže 30,47% (27,24%), profitabilita 30,83% (30,26%), rentabilita vlastního kapitálu 36,29% (27,49%) a rentabilita celkového kapitálu 24,34% (16,97%). Pokud bychom shrnuli veškeré údaje a měli učinit závěrečné hodnocení, je možné říci, že z reálných příčin nevykazuje skupina SAM shodné výsledky s rokem 2003 a zejména pro společnosti v Děčíně a ve Varnsdorfu se ukazuje tento rok jako návrat do reality možností trhu. Podařilo se však výrazně k výsledkům roku 2003 přiblížit a skupina SAM zaujímá stále poměrně silné postavení na trhu a vykazuje velmi dobré výsledky v oboru, ve kterém působí. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan skupiny SAM Absolutním vítězem soutěže o nejlepší slogan skupiny SAM se stal vedoucí našeho závodu v Turnově Stanislav Raš, který tak získává hodnotnou cenu. Gratulujeme!

20 SaM silnice a mosty a.s. Máchova Česká Lípa Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Mladá Boleslav Vinec Mladá Boleslav Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková Děčín III. Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Ústí nad Labem Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.: Fax: SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. Studánka Varnsdorf Tel/fax.: SaM silnice a mosty a.s., závod Turnov Průmyslová Turnov Tel/fax:

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2011 Českou dopravní stavbou roku 2010 je Křinické náměstí v Krásné Lípě Obhájili jsme značku CZECH MADE Oslavili jsme 20 let od založení naší společnosti SaM silnice a mosty

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

V jednotě je síla. zvenčí se spoléhat nemůžeme. Překonat toto obtížné období nám umožní pouze naše vnitřní vůle a schopnost naše úsilí sjednotit.

V jednotě je síla. zvenčí se spoléhat nemůžeme. Překonat toto obtížné období nám umožní pouze naše vnitřní vůle a schopnost naše úsilí sjednotit. Zpravodaj 3 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIII., červenec - září/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Útvar technického rozvoje - informace o činnosti

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

Bauma 2010. největší stavební veletrh! Časopis o bednění. 1/2010 www.ceskadoka.cz. Bauma 2010. Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3

Bauma 2010. největší stavební veletrh! Časopis o bednění. 1/2010 www.ceskadoka.cz. Bauma 2010. Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3 Časopis o bednění 1/2010 www.ceskadoka.cz Bauma 2010 největší stavební veletrh! Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3 Taktovací stůl Doka vysouvaný most strana 6 Bauma 2010 novinky v oblasti bednění

Více

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 2 DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 Úvodník, Aktuality Vývoj a inovace, D 1 - Den otevřených dveří D 2 - Skruže na Slovensku D 5 - Chebsko - environmentální opatření - je hotovo D 6, 8 - Odstavná plocha pro kamiony

Více

Zpravodaj. Prejeme ˇ Vám vše nejlepší v novém roce Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIII., říjen - prosinec/2014

Zpravodaj. Prejeme ˇ Vám vše nejlepší v novém roce Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIII., říjen - prosinec/2014 Zpravodaj 4 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIII., říjen - prosinec/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Z našich staveb - D 1 - Nosný systém MHD Bratislava

Více

V ý r o č n í z p r á V a

V ý r o č n í z p r á V a V ý r o č n í z p r á V a 2 0 1 8 6 4 2 9 7 5 3 1 Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik, více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 obsah str. 4 5 str. 6 9 str. 10 11 str. 14 15 str. 16 17 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 31. 03. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti

01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti 01/2014 Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV Vydává: Ředitelství společnosti VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, dostává se Vám do rukou po delší době opět nové číslo obnoveného vydání časopisu společnosti ŽPSV a.s.

Více

NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9

NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 02/ JOURNAL 2007 L A F A R G E C E M E N T NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 MOST NYMBURK str. 12-13 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1-3 téma Energetická účinnost 4-5 materiály Geopolymery 6-7

Více

PRESS KIT Říjen 2007

PRESS KIT Říjen 2007 PRESS KIT Říjen 2007 OBSAH Profil Klíčové ukazatele Oblasti činnosti Hodnoty Cíle Historie Inovace a technologie Závody a dceřiné společnosti Organizační struktura Kontakt PŘÍLOHY: EUROVIA, člen koncernu

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015 Projekt praxí pro studenty VUT FAST Brno úspěšně pokračuje strana 5 Česká dopravní stavba roku 2014 strana 9 V Telči bylo otevřeno nové centrum volnočasových

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní přátelé. V uplynulém období se nám podařilo realizovat záměry a cíle stanovené v předchozích letech a upevnit naši pozici na trhu v oblastech

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR 2012 MK ČR E 17014 02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

Více