skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan"

Transkript

1 I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

2 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s AGE PLUS, a.s. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Marcela Řehořková Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: Vydáno: červen 2005

3 1 SLOVO ŘEDITELE Vážení spolupracovníci Samáci, obchodní přátelé, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou další vydání našeho Zpravodaje, a budu velmi rád, pokud Vás zaujme jako předešlá vydání. Připravili jsme pro Vás přehled informací a zajímavostí ze života naší firmy, zhodnotíme uplynulé období a nahlédneme do právě probíhající stavební sezóny Na tomto místě bych rád shrnul hodnocení stavební sezóny 2004 a výhled do konce roku Naše stavební společnost vznikla v září roku 1991 jako společnost s ručením omezeným a v roce 1997 se transformovala do akciové společnosti. Postupně se rozrostla do firmy střední velikosti, v roce 2002 dosáhla obrat více jak 240 mil. Kč a v roce 2003 více než 380 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Rok 2004 byl pro skupinu firem SAM poměrně úspěšný vzhledem k dosaženým výsledkům. Jedním z nich byl zvýšený počet zakázek souvisejících s výstavbou dálnic D11 a D8, dalším dokončování významnějších staveb a v neposlední řadě posílení pozice našich firem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě dosáhla obratu blížícího se 370 mil. Kč s 200 zaměstnanci a skupina firem SaM OBSAH 1 Slovo ředitele 4 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku 10 Na dálnici D8 stavíme tři mosty 12 Podílíme se na stavbě dálnice D11 na trase Praha Hradec Králové 14 Dřevo návrat k ekologickému materiálu při stavbě mostů a lávek 16 Analýza ekonomických výsledků roku Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan skupiny SAM

4 2 silnice a mosty překročila objem výkonů 530 mil. Kč. Podrobnější ekonomické analýze je věnován samostatný článek na následujících stránkách. Naše firma zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. Dále provádíme pozemní stavby, což dokládá například dokončení areálu střediska údržby Krajské správy silnic Libereckého kraje v Turnově. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní, což dokazuje již páté ocenění Mostní dílo roku za silniční most přes Ohři v Terezíně, které bylo naší firmě v dubnu uděleno na letošním jubilejním 10. mostním sympóziu Mosty 2005 na stavebním veletrhu v Brně. Pro letošní rok se nám podařilo získat větší množství zakázek, zahájit jejich realizaci a některé dokončit. Jako příklad jmenujme objekty na dálnici D8 most v Petrovicích, most v Úžíně a část spodní stavby estakády v Trmicích. Na dálnici D11 se jedná o 2 silniční objekty u Chlumce nad Cidlinou a dva mosty u Poděbrad. Kromě dalších staveb mohu zmínit ještě dva mosty na stavbě obchvatu Nymburka, rekonstrukci mostu Bouchalka I na silnici I/7, opravu silnice II/ 262 ve Stružnici, opravu mostu v Semilech, opravy komunikací I. tříd pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, II. a III. tříd pro Krajskou správu silnic Liberec, Ústí nad Labem a Středočeský kraj. Dále pokračují práce na silnici I/10 z Turnova do Harrachova a na mostech na silnici II/226 mezi Podbořany a Lubencem. V současnosti se dokončuje v Mimoni rekonstrukce mostu a silnice II/270. Za skupinu firem SaM silnice a mosty předpokládám v roce 2005 dosažení obratu cca 600 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v loňském roce a stavu zakázek pro rok 2005 je předpoklad mírného zvýšení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro příští rok je poměrně dobrá, ale je různá v jednotlivých oblastech. Bude také pravděpodobně přibývat staveb ve větší vzdálenosti s nutností turnusové organizace práce. V oblasti technického rozvoje bylo dokončeno osazení nového řídícího systému Progres Junior, nové vážení asfaltu obalovny a osazení senzorů dávkovačů kameniva. Do majetku firmy se podařilo získat část opravárenské haly včetně přilehlých pozemků. Její oprava je dokončena a zároveň je dokončena i I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou. Dále probíhá II. etapa přestavby budovy dopravy a myčky, kde již bylo uvedeno do provozu kancelářské pracoviště stavbyvedoucích, přípravy, dopravy, půjčovny drobné mechanizace a pracoviště energetika. Nepřehlédnutelná je též oprava oplocení a sadové úpravy areálu dopravy v Sosnové. V oblasti strojního parku byla koncem roku zakoupena nová mechanizace na provádění silničních prací (grader Caterpillar a hutnicí válec), pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Turnov, Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně místní zakázkou dopl-

5 3 něnou o objekty na stavbách dálnic D11, D8 a obchvatu Nymburka. V Děčíně a ve Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Působení firmy PROMOS se bude nadále specializovat na ochraňování mostních provizorií pro Státní hmotné rezervy a Ředitelství silnic a dálnic ČR v Doksech a Provodíně. Při hodnocení uplynulého pololetí bych chtěl zdůraznit, že v letošním roce naše firmy realizují v jedné stavební sezoně velké množství mostních objektů, což klade vysoké nároky na naše mostní profese tesaře, železáře, betonáře. Nemalé jsou také nároky na předvýrobní a výrobní přípravu staveb a na celkovou řídící a koordinační činnost vedení firmy. V tomto letním čase, kdy píšu tyto řádky, probíhá hlavní stavební sezóna, musíme minimalizovat krátké letní dovolené a odpočinek nechat na zimní měsíce. Na tomto místě bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům firem SaM silnice a mosty a.s. včetně odštěpných závodů, SaM Děčín a SaM Varnsdorf za dosažení velmi dobrých výsledků v roku 2004 a za dobře se vyvíjející letošní rok. Úspěch našich firem je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém, ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. Také bych chtěl poděkovat všem našim odběratelům investorům za důvěru, se kterou se na nás obracejí, a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále děkuji i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

6 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Společnost SaM silnice a mosty a.s. za 14 let své činnosti realizovala přes 120 mostních staveb. Na tomto místě bychom rádi představili úspěšné mostní objekty, za které jsme obdrželi významné ocenění Mostní dílo roku na mezinárodním mostním sympoziu Mosty, konaném při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. Čestné ocenění Mostní dílo roku v kategoriích novostavba a rekonstrukce a oprava je udělováno ministrem dopravy ČR již od roku Soutěž je určena mostním dílům, která byla realizována na území České republiky a jsou minimálně 1 rok v provozu. Hodnotí se především kvalita projektu a provedení díla nominovaných mostních děl. Z mostních staveb realizovaných v rozhodném roce ministerstvo dopravy oceňuje silniční a železniční mosty, ale i lávky pro chodce. Na letošním jubilejním 10. mostním sympoziu udělil ministr dopravy čestné tituly za stavby roku Akciová společnost SaM silnice a mosty je již šestým rokem jedním z hlavních partnerů sympozia. Ing. Josef Adamčík vedoucí závodu Ústí nad Labem

7 5 Mostní dílo 1997 most přes řeku Ohři v Postoloprtech Most přes Ohři v Postoloprtech byl postaven v roce 1909 a je druhým nejstarším dochovaným betonovým mostem v Čechách. Rekonstrukce ojedinělé secesní technické památky spočívala v částečném rozebrání a přezdění pilířů, opěr a opěrných zdí předpolí, zesílení mostovky železobetonovou deskou a zhotovení kompletního nového mostového svršku jako repliky původního stavu. Obklad vlastních pilířů a opěr byl v pohledových místech řešen kvádrovým zdivem z pískovce a na bocích z lomového kamene. Nosnou konstrukci betonového mostu tvoří tři trojkloubé kruhové klenby z prostého betonu. Celková délka mostu dosahuje téměř 103 metrů. Zajímavými ozdobnými architektonickými prvky rekonstrukce jsou secesní ocelové zábradlí, vějířová kamenná dlažba chodníků a přibarvení kamene zdiva opěr a pilířů. Rekonstrukce mostu byla oceněna v kategorii rekonstrukcí a oprav jako Mostní dílo roku Jan Novotný stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 3. dubna1995 Zadavatel: SIÚ Liberec Projekt: Pontex Praha Realizace: 1997 Náklady: 15 mil. Kč

8 6 Mostní dílo 1998 most přes řeku Labe v Nymburku Stávající most přes řeku Labe v Nymburku byl postaven v letech 1912 až Ve své době v Čechách ojedinělý typ konstrukce s využitím železobetonu umožnil přemostit Labe pouhými třemi poli o světlosti 35, 40 a 35 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří tři vetknuté vyztužené betonové klenby. Mostový železobetonový trámový rošt je podporován sloupky čtvercového průřezu. Významným prvkem mostního objektu je architektonické ztvárnění s prvky secese. Mezi nejvýraznější dominanty patří železobetonové pylony veřejného osvětlení s pískovcovými vázami a ocelovými konzolami svítidel nebo znaky na čelních stranách pilířů a opěr, které jsou zhotoveny stejně jako vázy z hořického pískovce. Dalším neméně pozoruhodným prvkem bylo monolitické zábradlí s tvarovou litinovou výplní. Technickou zajímavostí je zajištění bezpečného převedení vodovodu DN 200 mm pod vozovkou v ose mostu. Rekonstrukce byla oceněna v kategorii rekonstrukcí a oprav jako Mostní dílo roku Tomáš Skřivánek stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 1. ledna 1993 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha Projekt: Pontex Praha Realizace: Náklady: 36,5 mil. Kč

9 7 Mostní dílo 2000 most přes řeku Ploučnici v ul. Litoměřická v Děčíně Původní pětipolový železobetonový most o celkové délce 59,37 metrů byl postaven v roce Byl technickou památkou mostního stavitelství začátku dvacátého století. Vlastní železobetonový vetknutý plnostěnný oblouk, vyztužený devíti příhradovými ocelovými oblouky, tzv. Melanovou soustavou, nesl svislé stěny, které podpíraly trámový rošt mostovky. Nosnou konstrukci krajních inundačních polí tvořily dvoupolové spojité trámové rošty. Pilíře spodní stavby byly zdobeny reliéfy. Atypické členěné železobetonové zábradlí na chodníkových konzolách bylo kombinováno s mřížovou výplní z ocelových tyčí a pásků. Původní most byl demolován až do úrovně základové spáry. Nově vybudovaný most je replikou původního mostu. Požadavkem investora bylo zachovat historický vzhled s dodržením současných požadavků na nosnost mostu. Most byl oceněn v kategorii rekonstrukcí jako Mostní dílo roku Petr Hajný stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 6. dubna 1999 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Liberec Projekt: Pontex Praha Realizace: Náklady: 33,3 mil. Kč

10 8 Mostní dílo 2002 železniční most přes dálnici D8 na trati Děčín Oldřichov Ocelová konstrukce spojitého nosníku o třech polích a celkové hmotnosti 330 tun. V první výluce trati Českých drah byly vyvrtány velkoprůměrové piloty, vybudovány základy opěr a vložena mostní železniční provizoria. Za provozu se vybudovaly základy a železobetonové mostní pilíře, na stavbu byla po silnici převezena v pěti dílech ocelová konstrukce. Konstrukce byla již v mostárně opatřena protikorozní ochranou a izolací. Vedle tratě byla svařena ocelová konstrukce mostu, dokompletovány nátěry a izolace. Současně byly na staveništi zhotoveny betonové prefabrikáty mostních opěr a křídel. Ve druhé výluce byl odtěžen násep, těžkými jeřáby namontovány prefabrikáty opěr a křídel, vybudována přesouvací dráha, proveden příčný zásun po dráze 10 metrů na ložiska do definitivní polohy. Tato výjimečná technologie zkrátila plánovanou 210-ti denní výluku na pouhých 25 a 45 dní. Nový most si díky vzhledu ocelové konstrukce, jejíž nosníky jsou nad pilíři navýšeny dvě- ma oblouky, získal jméno Velbloud. Most byl oceněn v kategorii novostaveb jako Mostní dílo roku 2002, cenou SFDI v soutěži Dopravní stavba roku a také čestným uznáním Stavba Ústeckého kraje. Stavbu realizovalo: Sdružení Drážní most 0807/ ID: SaM silnice a mosty a.s., Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice a SDS EXMOST s.r.o. Brno. Jaroslav Fiala stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 10. cervna 1992 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha Projekt: SUDOP Praha, PIS Ing. Pechal Realizace: duben prosinec 2002 Náklady: 75,2 mil. Kč

11 9 Mostní dílo 2003 most přes Ohři v Terezíně Silniční kamenný most o 14 klenbách, který byl součástí vodní pevnosti Terezín, leží na silnici II/608 v Terezíně. Rekonstrukce mostu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR provedená v letech byla vyvolána stářím mostu a škodami při povodni v roce Rekonstrukce pod dohledem Národního památkového ústavu Ústí nad Labem se skládala z opravy pískovcového zdiva včetně přespárování a ochranného nátěru, opravy chodníku a komunikace, rekonstrukce ledolamů a opravy dna pod mostem. Na odkryté klenby byla provedena nová železobetonová deska opatřená novou izolací, na kterou jsou osazeny kamenné obrubníky. Celý povrch komunikace je vydlážděn z nových kamenných dlažebních kostek. Chodník je doplněn novými pískovcovými deskami. Stávající krycí mříže pro stavidla a odvodnění jsou kompletně repasovány. Zábradlí bylo doplněno novými pískovcovými kvádry a lokálně umělým pískovcem. Ledolamy jsou kompletně opraveny a jejich původní opevnění je nahrazeno novými dubovými hranoly. Toto dubové opevnění je staženo ocelovými táhly, která jsou přikotvena k pilířům mostu. Celá spodní stavba mostu byla otryskána tlakovou vodou. Větší kaverny jsou zaplombovány a zbytek zdiva je nově vyspárován vápenocementovou maltou. Petr Podrazil stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 5. dubna 1994 Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Projekt: Ing. Jiří Vaněček, Dubí Realizace: Náklady: 9,2 mil. Kč

12 10 Na dálnici D8 stavíme tři mosty Skupina SAM realizuje na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a hranicemi s Německem stavební práce na třech mostních objektech Na dálnici D8 stavíme most přes potok Slatina Po dlouhé přestávce způsobené nevlídnými klimatickými podmínkami v celé oblasti jsme zahájili koncem března práce na dokončení mostního díla přes Slatinu na začátku přeložky silnice III/2487. Navázali jsme na velké předzimní úsilí, kdy se nám podařilo připravit oba základové pasy o objemu betonáže skoro 900 m3, což v daných podmínkách nebyl vůbec jednoduchý úkol. Navíc se ještě před zimou podařilo základy obsypat a připravit tak staveniště pro provedení nutných zemních prací. Ty jsou předmětem jiného objektu, a to přeložky potoka Slatina a prováděla je jiná firma. Teprve po jejich dokončení nám bylo umožněno pokračovat s našimi pracemi. Ty byly zahájeny začátkem dubna. V první fázi bylo provedeno zatrubnění potoka Slatina nutné pro další část přípravných prací. Tou byla pokládka panelové plochy pod skruž nosné konstrukce na srovnaný zhutněný terén mezi oběma základy. Zároveň s těmito přípravami proběhla výroba výztuže oblouku a říms v prostorách naší firmy v Sosnové. Výztuž bude v okamžiku potřeby dopravena na stavbu. Na stavbě samozřejmě pokračujeme na montážích dílců systémového bednění a na stavbě věží, na které budou dílce osazeny a bednění včetně různých pomocných prvků zkompletováno. Následně bude smontována armatura a konstrukce bude připravena pro betonáž. Objem betonu představuje téměř 700 m3 a proběhne v šesti krocích s různými technologickými přestávkami. Je plánována na bednění oblouku

13 11 měsíc červen tak, aby všechny části proběhly do konce měsíce. Je to důležité s ohledem na další zbývající práce a termíny, což je hlavně hydroizolace, zásyp objektu, odvodnění a osazení svodidel a zábradlí. Předpokládaný termín dokončení stavby plánujeme na konec měsíce srpna. Jaroslav Fiala stavbyvedoucí V Úžíně na 82. kilometru dálnice budujeme most přes dálnici na přeložce silnice I/30 Další mostní objekt, který stavíme na dálnici D8, převádí v oblasti mimoúrovňového křížení v Úžíně přes dálnici přeložku silnice I/30 mezi Ústím nad Labem a Teplicemi. Celková délka nosné konstrukce dosahuje téměř 91 metrů s jednotlivými poli 17 27,2 27,2 17,6 metrů. Šířka mostu mezi svodidly činí 11,5 metru a celková šířka mostu dosahuje více než 13 metrů. Výška nad terénem činí 8,5 metru a stavební výška 1,75 metru. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrám z předpjatého betonu o čtyřech polích a objemu 720 m3 betonovaný na pevné skruži v jedné betonážní etapě. Plocha nosné konstrukce zaujímá m 2. Stavba byla zahájena v dubnu vyvrtáním a odzkoušením dvou nesystémových pilotů na první části mostu. Spodní stavbu budeme realizovat ve dvou postupech po zprovoznění provizorní vrtání velkoprůměrových pilotů bednění hlavy pilíře přeložky silnice I/30. Předpokládané dokončení mostu a převedení dopravy na přeloženou silnici I/30 předpokládáme do konce roku SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa realizuje stavbu pro VHS a vyššího dodavatele SSŽ v celkovém objemu 38 milionů Kč. Most přes tratě Českých drah na 78. kilometru dálnice D8 v Trmicích Budovaný mostní objekt o celkové délce více než jeden kilometr převádí dálnici D8 přes tratě Českých drah v Trmicích. Na tomto objektu realizujeme část spodní stavby, konkrétně 5. a 3. dilatační úsek, pilíře a obě dráž anské opěry pro levý i pravý most. Pilíře mají tvar písmene Y, dolní část (dřík) má obdélníkový průřez 2,5x2,35 metrů. Celková šíře hlavice (úložný práh) pilíře v horní části dosahuje 9 metrů. Používáme systémové bednění DOKA, několik samostatných sad pro základy, pilíře i hlavice. Práce probíhají současně na několika pilířích s maximálním využitím specializovaných pracovních čet pro základy, dříky a hlavice. Ve špičce na této stavbě pracuje 35 dělníků a 3 stavbyvedoucí. Práce provádí SaM silnice a mosty Děčín a.s. ve spolupráci se SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. Stavbu mostu provádíme pro Metrostav a celkový objem činí 35 milionů Kč. Ing. Josef Adamčík vedoucí závodu Ústí nad Labem

14 12 Podílíme se na stavbě dálnice D11 na trase Praha Hradec Králové Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové pracujeme na několika úsecích. Celkový rozsah stavebních prací dosahuje celkem 57 milionů korun. Konkrétně realizujeme následující objekty: Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: Valbek spol. s r.o. Liberec Uvažovaný správce objektu: ŘSD ČR Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 03/2005 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 Přeložka polní cesty Cho ovice Tento stavební objekt řeší přeložku polní cesty, kterou bude křížit trasa dálnice. Napojením na silnici III/32815 je zajištěn přístup na veřejnou silniční sí. Dálnice je zde v násypu a polní cesta je vedena podjezdem pod dálnicí. Vpravo podél dálnice pokračuje polní cesta v délce cca 500 m. Celková délka polních cest je metrů. V podjezdu je šířka mezi opěrami 6 metrů, která umožní provoz zemědělským vozidlům. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s. Následný správce objektu: obec Cho ovice Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 11/2004 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 most přes přeložku polní cesty Cho ovice Inundační most na 42. kilometru dálnice D11 Šikmý mostní objekt slouží k převedení dálnice D11 přes lokální biokoridor. Mostní objekt je ve srovnání s původní zadávací dokumentací změněn dle požadavku Ministerstva životního prostředí. Původní železobetonový rám o jednom poli a délky přemostění 17,32 metrů byl změněn na jednopolový mostní objekt o rozpětí 35,2 metrů. Nosnou konstrukci mostu o 1 poli (šíře 13,4 m) pro každý dopravní směr tvoří předpjaté tyčové prefabrikáty (celkem 32 ks) spřažené železobetonovou deskou. Levý i pravý most má rozpětí 35,2 metrů. Šířka mostu činí 29,10 metrů a šikmá délka mostu 47,20 metrů. Nosná konstrukce mostu bude uložena na elastomerová ložiska. Založení mostu je na vrtaných pilotech. zemní práce při pokládce drenáže v extrémních podmínkách

15 13 přeložka Pamětník-Loukonosy Most přes přeložku polní cesty Cho ovice Most převádí dálnici D11 přes přeložku polní cesty Cho ovice. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci s volnou šířkou mezi svodidly 2 x 13,35 metrů a délkou nosné konstrukce 7,40 metrů. Vzhledem k průjezdu zemědělských strojů je volná šířka podjezdu 6 metrů a volná výška 4,20 metrů. Spodní stavba je tvořena základovou deskou a opěrami, do kterých jsou vetknuta železobetonová křídla. Masivní železobetonové opěry jsou rozděleny dilatací ve středu mostu. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s. Správce mostního objektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 11/2004 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 Přeložka silnice III/32722 Pamětník Loukonosy Přeložka silnice III. třídy bude zajiš ovat spojení mezi obcemi Loukonosy, Pamětník a Levín. Je navržena ve dvou kategoriích. Větev A komunikace bude v šířce 5,5 metru a délce 756 metrů, větev B v šířce 7 metrů a délky 889 metrů. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s. Následný správce objektu: Krajský úřad Středočeského kraje Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 11/2004 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 Ing. Radek Havlina vedoucí závodu Mladá Boleslav Ing. Zdeněk Novotný stavbyvedoucí Pavel Holec přípravář výroby

16 14 Dřevo návrat k ekologickému materiálu při stavbě mostů a lávek Dřevo jedno z nejstarších stavebních materiálů, které je při použití na stavební konstrukce odedávna oceňováno zejména pro jeho dostupnost, vysokou pevnost v poměru k hmotnosti, snadnou obrobitelnost, dobré izolační vlastnosti, chemickou odolnost v chemicky agresivním prostředí a také pro jeho velmi příznivý architektonický účinek. Dřevo společně s kamenem byly až do konce 18. století jedinými používanými konstrukčními materiály. Vlastností dřeva bylo využito zejména při budování mostních a střešních konstrukcí, které byly konstruovány na základě empirických pravidel a stavebního umění jejich tvůrců. Existující historické stavby, popřípadě jejich dochovaná dokumentace, jsou přesvědčivým důkazem, že v řadě případů byly realizovány trvanlivé konstrukce staveb a i z dnešního hlediska znalostí ocelových a železobetonových konstrukcí to byly rozměrově, tvarově i architektonicky úctyhodné dřevěné konstrukce. kde je dřevo jeden z hlavních stavebních materiálů. Jako příklad takových dokončených děl můžeme uvést lávku u Turnova, lávku v Rumburku, most v Markvarticích nebo lávku ve Varnsdorfu. Lávka přes řeku Libuňku mezi Turnovem a Mašovem Nosná konstrukce je sestavena ze dvou nosníků z lepeného dřeva. Příčníky jsou tvořeny dvojicí vzpěr s diagonálním zavětrováním ve svislé, respektive radiální rovině. Další ztužení je realizováno diagonálními táhly v rovině oblouku. I dnešní zkušenosti předních architektů a stavitelů ukazují, že dřevo má své místo v oboru stavebnictví. Stále častěji se můžeme setkávat i u nás (kromě standardních využití dřeva především na střešní konstrukce) s poměrně pozoruhodnými dřevěnými konstrukcemi mostů, lávek ale i obytných domů. Také firmy skupiny SAM nezůstávají stranou trendům novodobého stavebnictví a architektury. Kromě klasických stavebních technologií a běžně využívaných materiálů na stavbu mostů, jako jsou ocelové a betonové konstrukce, umí společnosti SaM silnice a mosty také vytvořit konstrukce, Lávka v Hrádku nad Nisou Jedná se o přístupovou lávku k rekreačnímu zařízení Kristýna. Lávka svými parametry umožňuje i přejezd zásobovacích vozidel. Nosníky jsou vyrobeny z lepeného dřeva a zavětrování je také řešeno ocelovými táhly.

17 15 Doplněny byly nově vyrobené římsy z kamenných kvádrů. Výška dřevěného zábradlí kotveného do tělesa mostu ocelovými prvky se speciální úpravou je přizpůsobena trase budoucí cyklistické stezky. Vozovka mostu je obnovena z původního kamene tzv. kočičích hlav. Lávka v Rumburku Jedná se o dřevěnou lávku, jejíž nosníky jsou vyrobeny z lepeného dřeva a zavětrování je řešeno ocelovými táhly. Vzhledem k rozpětí lávky byla konstrukce lávky smontována mimo místo osazení a poté byla lávka na místo umístěna jeřábem. Takto zvolenou technologií došlo ke zkrácení výstavby i plánované výluky přechodu. Lávka přes Mandavu ve Varnsdorfu Konstrukci lávky o celkové délce 15,75 metru a šířce 1,5 metru tvoří dva plnostěnné nosníky z lepeného lamelového dřeva, na kterých je pomocí ocelových polorámů zavěšena spodní mostovka. Podélníky jsou rovněž vyrobeny z lepeného lamelového dřeva a zavětrování je řešeno ocelovými táhly. Historický most přes říčku Bystrá v Markvarticích Kamenný klenutý most pochází podle zachovaného letopočtu na kamenném bloku ve vrcholu klenby z roku 1746, kdy se stal spojnicí mezi pivovarem Červený dvůr Rotenhof v Markvarticích, jehož vznik se datuje mezi léty 1544 až 1580, a ledárnou pivovaru a okolními poli na opačném břehu říčky Bystrá. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku

18 16 Analýza ekonomických výsledků roku 2004 Blíží se audit hospodářských výsledků roku 2004 a odevzdání daňových přiznání za minulý rok, a to je čas k ohlédnutí, jak byla skupina SAM a jednotlivé společnosti SaM silnice a mosty úspěšné v porovnání s předcházejícími obdobími. Skupina SAM dosáhla za rok 2004 obratu 537 mil. Kč a upevnila si své postavení na trhu dodavatelů stavebních prací v oblasti dopravních staveb. Mezi největší zákazníky skupiny znovu patřily zejména státní instituce Krajské správy silnic Libereckého a Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, které poptaly 27,3 % z celkových objemů realizovaných tržeb. Mezi konečné odběratele patřily také města a obce, i když poptávaný objem stavebních zakázek nebyl takový, jak tomu bylo v letech minulých. Nižší poptávka ze strany municipalit byla nahrazována umis ováním stavební kapacity na subdodávkách k vyšším odběratelům. Průměrná hrubá výrobní marže poklesla oproti roku 2003 z 24,13 % na 23,33 %, ale stále lze tuto úroveň považovat za velmi dobrou. Předpokládaný výsledek hospodaření před zdaněním za účetní období roku 2004 činí 41 mil. Kč a je výsledkem velmi dobrým. Přes nižší dosažený objem celkových výkonů než v roce 2003 se rýsuje ziskovost skupiny SAM v roce 2004 srovnatelná s minulým obdobím, a to zejména díky výsledkům společnosti SaM silnice a mosty a.s. Také majetek skupiny SAM byl zvyšován. Bilanční suma celkových aktiv vzrostla na 206 mil. Kč, přičemž celkové cizí zdroje

19 17 i zadluženost poklesly. Dobré ekonomické výsledky dokazují i průměrné poměrové ukazatele běžná likvidita (1,6), profitabilita (26,5), rentabilita vlastního kapitálu (33%), rentabilita celkového kapitálu (14,5%). Z jednotlivých společností skupiny SAM dosáhla nejlepších výsledků SaM silnice a mosty a.s. Celkové výkony v objemu 367 mil. Kč nedosáhly sice úrovně roku 2003 (382 mil. Kč), ale skladba zakázek a jejich výtěžnost byla velmi dobrá. Bilance nižších výkonů oproti roku 2003 měla svou logiku především v reálné skutečnosti ukončení likvidace následků povodní roku 2002 a omezení toků finančních prostředků plynoucích ze státního rozpočtu do investičních akcí spojených s nápravami povodňových škod. Přesto se podařilo managementu firmy obstarat významné a ziskově hodnotné zakázky s výhledem na delší období než pouze pro rok O získání ziskově hodnotných zakázek svědčí dosažení přidané hodnoty 112 mil. Kč a hospodářského výsledku před zdaněním 35 mil. Kč, což jsou výsledky lepší než v roce Cenou za marketingový úspěch však bylo poskytnutí delších dob splatnosti faktur, zvýšení objemů pohledávek a jen dílčí financování nárůstu potřeby provozního kapitálu řízením úhrad závazků. Kapitálově se jeví společnost stále jako velmi silná a zvýšené nároky na pracovní kapitál byly řešeny využitím zejména vlastních zdrojů a jen mírným nárůstem úvěrových prostředků. Firma investovala výhradně z vlastních zdrojů a do nárůstu celkových aktiv se promítl i nárůst dlouhodobého hmotného majetku, a to jak budov, tak i strojů a zařízení. Neúspěchem žádosti o získání dotace z programu PHARE 2003 do modernizace výrobní technologie asfaltových směsí se další investice do této výroby nezastaví, pouze se prodlouží časový horizont plánovaných investic. V číselných údajích vybraných ukazatelů společnosti SaM silnice a mosty a.s. roku 2004 (rok 2003 je uveden pro porovnání v závorce) lze úspěšnost také dokumentovat: celková zadluženost 32,93% (38,25%), úrokové krytí 29,5 (31,37), běžná likvidita 2,31 (2,00), výrobní marže 30,47% (27,24%), profitabilita 30,83% (30,26%), rentabilita vlastního kapitálu 36,29% (27,49%) a rentabilita celkového kapitálu 24,34% (16,97%). Pokud bychom shrnuli veškeré údaje a měli učinit závěrečné hodnocení, je možné říci, že z reálných příčin nevykazuje skupina SAM shodné výsledky s rokem 2003 a zejména pro společnosti v Děčíně a ve Varnsdorfu se ukazuje tento rok jako návrat do reality možností trhu. Podařilo se však výrazně k výsledkům roku 2003 přiblížit a skupina SAM zaujímá stále poměrně silné postavení na trhu a vykazuje velmi dobré výsledky v oboru, ve kterém působí. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan skupiny SAM Absolutním vítězem soutěže o nejlepší slogan skupiny SAM se stal vedoucí našeho závodu v Turnově Stanislav Raš, který tak získává hodnotnou cenu. Gratulujeme!

20 SaM silnice a mosty a.s. Máchova Česká Lípa Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Mladá Boleslav Vinec Mladá Boleslav Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková Děčín III. Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Ústí nad Labem Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.: Fax: SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. Studánka Varnsdorf Tel/fax.: SaM silnice a mosty a.s., závod Turnov Průmyslová Turnov Tel/fax:

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s.

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s. SaM Vás informuje prosinec 2004 Investiční činnost a její souvislosti Příspěvky závodů a společností skupiny SAM AGE PLUS, a.s. se představuje Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové I ZPRAVODAJ skupiny SAM červenec 2007 12. mezinárodní sympózium Mosty 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, spolupracovníci Samáci,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Čj. : DaSH-F/1114/2008/Ot/330.1 Frýdek-Místek,

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC

10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC 10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC Ing. Pavel Trnka, Roman Kratochvíl Raeder & Falge s.r.o. Ing. Tomáš Míčka, Ing. František Kiml Pontex s.r.o. Obr. 1) Noční snesení nosné konstrukce jeřábem, výluka

Více

TYPY MOSTNÍCH PROVIZORIÍ

TYPY MOSTNÍCH PROVIZORIÍ TYPY MOSTNÍCH PROVIZORIÍ Autor: Organizace: Ing. Hekele Miroslav Ředitelství silnic a dálnic ČR, provozní úsek Středisko mostních provizorií Anotace: Jsou různé typy mostních provizorií. Pouze odborným

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu Popis projektu 31.3.2015 Č. dokumentu 12030 Vypracoval: Ing. Karel Kraml MVE Hrubá Voda s.r.o. Na Květnici 13 Praha 4, PSČ 140 00 gsm +420 774 859 089 karelkraml@gmail.com PARÉ... Obsah 1. Popis projektu...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

Obsah: 1. Název akce 2. 2. Základní údaje o mostu 3. 5. Výstavba mostu 10

Obsah: 1. Název akce 2. 2. Základní údaje o mostu 3. 5. Výstavba mostu 10 Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1. Identifikační údaje mostu 3 2. Základní údaje o mostu 3 3. Most a jeho umístění 4 4. Technické řešení mostu 5 5. Výstavba mostu 10 6. Řešení přístupu a užívání

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

Obsah prezentace. Sklady pohotovostních zásob. Pohotovostní zásoby. Povinnosti správce komunikace. Údrţba a opravy PZ

Obsah prezentace. Sklady pohotovostních zásob. Pohotovostní zásoby. Povinnosti správce komunikace. Údrţba a opravy PZ Obsah prezentace Sklady pohotovostních zásob Pohotovostní zásoby Povinnosti správce komunikace Údrţba a opravy PZ Místa uložení silničních mostních provizorií v pohotovostních zásobách v ČR Ochraňovatelské

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. 28. september 23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie Občianske

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 w obsah w Úvodník Úvodník > 3 Dálnice D8 v číslech > 4 Rozdělení dálnice >

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D Dodatek č. 1 ze dne 22. 1. 2015 č. j.: ZÚ-00031/2015-13600, kterým se mění Katalog objektů ZAAGED verze 2.5 ze dne 15. 1. 2014 č. j.: ZÚ-00108/2014-13600 1. Zeměměřický úřad

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU

HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU technická zpráva Varianty: Vypracoval: ASFALTOVÉ PÁSY FÓLIE PVC P Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. autorizovaný inženýr konzultační inženýr soudní znalec ČVUT Praha, fakulta architektury

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více