skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan"

Transkript

1 I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

2 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s AGE PLUS, a.s. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Marcela Řehořková Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: Vydáno: červen 2005

3 1 SLOVO ŘEDITELE Vážení spolupracovníci Samáci, obchodní přátelé, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou další vydání našeho Zpravodaje, a budu velmi rád, pokud Vás zaujme jako předešlá vydání. Připravili jsme pro Vás přehled informací a zajímavostí ze života naší firmy, zhodnotíme uplynulé období a nahlédneme do právě probíhající stavební sezóny Na tomto místě bych rád shrnul hodnocení stavební sezóny 2004 a výhled do konce roku Naše stavební společnost vznikla v září roku 1991 jako společnost s ručením omezeným a v roce 1997 se transformovala do akciové společnosti. Postupně se rozrostla do firmy střední velikosti, v roce 2002 dosáhla obrat více jak 240 mil. Kč a v roce 2003 více než 380 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Rok 2004 byl pro skupinu firem SAM poměrně úspěšný vzhledem k dosaženým výsledkům. Jedním z nich byl zvýšený počet zakázek souvisejících s výstavbou dálnic D11 a D8, dalším dokončování významnějších staveb a v neposlední řadě posílení pozice našich firem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě dosáhla obratu blížícího se 370 mil. Kč s 200 zaměstnanci a skupina firem SaM OBSAH 1 Slovo ředitele 4 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku 10 Na dálnici D8 stavíme tři mosty 12 Podílíme se na stavbě dálnice D11 na trase Praha Hradec Králové 14 Dřevo návrat k ekologickému materiálu při stavbě mostů a lávek 16 Analýza ekonomických výsledků roku Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan skupiny SAM

4 2 silnice a mosty překročila objem výkonů 530 mil. Kč. Podrobnější ekonomické analýze je věnován samostatný článek na následujících stránkách. Naše firma zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. Dále provádíme pozemní stavby, což dokládá například dokončení areálu střediska údržby Krajské správy silnic Libereckého kraje v Turnově. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní, což dokazuje již páté ocenění Mostní dílo roku za silniční most přes Ohři v Terezíně, které bylo naší firmě v dubnu uděleno na letošním jubilejním 10. mostním sympóziu Mosty 2005 na stavebním veletrhu v Brně. Pro letošní rok se nám podařilo získat větší množství zakázek, zahájit jejich realizaci a některé dokončit. Jako příklad jmenujme objekty na dálnici D8 most v Petrovicích, most v Úžíně a část spodní stavby estakády v Trmicích. Na dálnici D11 se jedná o 2 silniční objekty u Chlumce nad Cidlinou a dva mosty u Poděbrad. Kromě dalších staveb mohu zmínit ještě dva mosty na stavbě obchvatu Nymburka, rekonstrukci mostu Bouchalka I na silnici I/7, opravu silnice II/ 262 ve Stružnici, opravu mostu v Semilech, opravy komunikací I. tříd pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, II. a III. tříd pro Krajskou správu silnic Liberec, Ústí nad Labem a Středočeský kraj. Dále pokračují práce na silnici I/10 z Turnova do Harrachova a na mostech na silnici II/226 mezi Podbořany a Lubencem. V současnosti se dokončuje v Mimoni rekonstrukce mostu a silnice II/270. Za skupinu firem SaM silnice a mosty předpokládám v roce 2005 dosažení obratu cca 600 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v loňském roce a stavu zakázek pro rok 2005 je předpoklad mírného zvýšení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro příští rok je poměrně dobrá, ale je různá v jednotlivých oblastech. Bude také pravděpodobně přibývat staveb ve větší vzdálenosti s nutností turnusové organizace práce. V oblasti technického rozvoje bylo dokončeno osazení nového řídícího systému Progres Junior, nové vážení asfaltu obalovny a osazení senzorů dávkovačů kameniva. Do majetku firmy se podařilo získat část opravárenské haly včetně přilehlých pozemků. Její oprava je dokončena a zároveň je dokončena i I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou. Dále probíhá II. etapa přestavby budovy dopravy a myčky, kde již bylo uvedeno do provozu kancelářské pracoviště stavbyvedoucích, přípravy, dopravy, půjčovny drobné mechanizace a pracoviště energetika. Nepřehlédnutelná je též oprava oplocení a sadové úpravy areálu dopravy v Sosnové. V oblasti strojního parku byla koncem roku zakoupena nová mechanizace na provádění silničních prací (grader Caterpillar a hutnicí válec), pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Turnov, Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně místní zakázkou dopl-

5 3 něnou o objekty na stavbách dálnic D11, D8 a obchvatu Nymburka. V Děčíně a ve Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Působení firmy PROMOS se bude nadále specializovat na ochraňování mostních provizorií pro Státní hmotné rezervy a Ředitelství silnic a dálnic ČR v Doksech a Provodíně. Při hodnocení uplynulého pololetí bych chtěl zdůraznit, že v letošním roce naše firmy realizují v jedné stavební sezoně velké množství mostních objektů, což klade vysoké nároky na naše mostní profese tesaře, železáře, betonáře. Nemalé jsou také nároky na předvýrobní a výrobní přípravu staveb a na celkovou řídící a koordinační činnost vedení firmy. V tomto letním čase, kdy píšu tyto řádky, probíhá hlavní stavební sezóna, musíme minimalizovat krátké letní dovolené a odpočinek nechat na zimní měsíce. Na tomto místě bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům firem SaM silnice a mosty a.s. včetně odštěpných závodů, SaM Děčín a SaM Varnsdorf za dosažení velmi dobrých výsledků v roku 2004 a za dobře se vyvíjející letošní rok. Úspěch našich firem je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém, ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. Také bych chtěl poděkovat všem našim odběratelům investorům za důvěru, se kterou se na nás obracejí, a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále děkuji i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

6 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Společnost SaM silnice a mosty a.s. za 14 let své činnosti realizovala přes 120 mostních staveb. Na tomto místě bychom rádi představili úspěšné mostní objekty, za které jsme obdrželi významné ocenění Mostní dílo roku na mezinárodním mostním sympoziu Mosty, konaném při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. Čestné ocenění Mostní dílo roku v kategoriích novostavba a rekonstrukce a oprava je udělováno ministrem dopravy ČR již od roku Soutěž je určena mostním dílům, která byla realizována na území České republiky a jsou minimálně 1 rok v provozu. Hodnotí se především kvalita projektu a provedení díla nominovaných mostních děl. Z mostních staveb realizovaných v rozhodném roce ministerstvo dopravy oceňuje silniční a železniční mosty, ale i lávky pro chodce. Na letošním jubilejním 10. mostním sympoziu udělil ministr dopravy čestné tituly za stavby roku Akciová společnost SaM silnice a mosty je již šestým rokem jedním z hlavních partnerů sympozia. Ing. Josef Adamčík vedoucí závodu Ústí nad Labem

7 5 Mostní dílo 1997 most přes řeku Ohři v Postoloprtech Most přes Ohři v Postoloprtech byl postaven v roce 1909 a je druhým nejstarším dochovaným betonovým mostem v Čechách. Rekonstrukce ojedinělé secesní technické památky spočívala v částečném rozebrání a přezdění pilířů, opěr a opěrných zdí předpolí, zesílení mostovky železobetonovou deskou a zhotovení kompletního nového mostového svršku jako repliky původního stavu. Obklad vlastních pilířů a opěr byl v pohledových místech řešen kvádrovým zdivem z pískovce a na bocích z lomového kamene. Nosnou konstrukci betonového mostu tvoří tři trojkloubé kruhové klenby z prostého betonu. Celková délka mostu dosahuje téměř 103 metrů. Zajímavými ozdobnými architektonickými prvky rekonstrukce jsou secesní ocelové zábradlí, vějířová kamenná dlažba chodníků a přibarvení kamene zdiva opěr a pilířů. Rekonstrukce mostu byla oceněna v kategorii rekonstrukcí a oprav jako Mostní dílo roku Jan Novotný stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 3. dubna1995 Zadavatel: SIÚ Liberec Projekt: Pontex Praha Realizace: 1997 Náklady: 15 mil. Kč

8 6 Mostní dílo 1998 most přes řeku Labe v Nymburku Stávající most přes řeku Labe v Nymburku byl postaven v letech 1912 až Ve své době v Čechách ojedinělý typ konstrukce s využitím železobetonu umožnil přemostit Labe pouhými třemi poli o světlosti 35, 40 a 35 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří tři vetknuté vyztužené betonové klenby. Mostový železobetonový trámový rošt je podporován sloupky čtvercového průřezu. Významným prvkem mostního objektu je architektonické ztvárnění s prvky secese. Mezi nejvýraznější dominanty patří železobetonové pylony veřejného osvětlení s pískovcovými vázami a ocelovými konzolami svítidel nebo znaky na čelních stranách pilířů a opěr, které jsou zhotoveny stejně jako vázy z hořického pískovce. Dalším neméně pozoruhodným prvkem bylo monolitické zábradlí s tvarovou litinovou výplní. Technickou zajímavostí je zajištění bezpečného převedení vodovodu DN 200 mm pod vozovkou v ose mostu. Rekonstrukce byla oceněna v kategorii rekonstrukcí a oprav jako Mostní dílo roku Tomáš Skřivánek stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 1. ledna 1993 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha Projekt: Pontex Praha Realizace: Náklady: 36,5 mil. Kč

9 7 Mostní dílo 2000 most přes řeku Ploučnici v ul. Litoměřická v Děčíně Původní pětipolový železobetonový most o celkové délce 59,37 metrů byl postaven v roce Byl technickou památkou mostního stavitelství začátku dvacátého století. Vlastní železobetonový vetknutý plnostěnný oblouk, vyztužený devíti příhradovými ocelovými oblouky, tzv. Melanovou soustavou, nesl svislé stěny, které podpíraly trámový rošt mostovky. Nosnou konstrukci krajních inundačních polí tvořily dvoupolové spojité trámové rošty. Pilíře spodní stavby byly zdobeny reliéfy. Atypické členěné železobetonové zábradlí na chodníkových konzolách bylo kombinováno s mřížovou výplní z ocelových tyčí a pásků. Původní most byl demolován až do úrovně základové spáry. Nově vybudovaný most je replikou původního mostu. Požadavkem investora bylo zachovat historický vzhled s dodržením současných požadavků na nosnost mostu. Most byl oceněn v kategorii rekonstrukcí jako Mostní dílo roku Petr Hajný stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 6. dubna 1999 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Liberec Projekt: Pontex Praha Realizace: Náklady: 33,3 mil. Kč

10 8 Mostní dílo 2002 železniční most přes dálnici D8 na trati Děčín Oldřichov Ocelová konstrukce spojitého nosníku o třech polích a celkové hmotnosti 330 tun. V první výluce trati Českých drah byly vyvrtány velkoprůměrové piloty, vybudovány základy opěr a vložena mostní železniční provizoria. Za provozu se vybudovaly základy a železobetonové mostní pilíře, na stavbu byla po silnici převezena v pěti dílech ocelová konstrukce. Konstrukce byla již v mostárně opatřena protikorozní ochranou a izolací. Vedle tratě byla svařena ocelová konstrukce mostu, dokompletovány nátěry a izolace. Současně byly na staveništi zhotoveny betonové prefabrikáty mostních opěr a křídel. Ve druhé výluce byl odtěžen násep, těžkými jeřáby namontovány prefabrikáty opěr a křídel, vybudována přesouvací dráha, proveden příčný zásun po dráze 10 metrů na ložiska do definitivní polohy. Tato výjimečná technologie zkrátila plánovanou 210-ti denní výluku na pouhých 25 a 45 dní. Nový most si díky vzhledu ocelové konstrukce, jejíž nosníky jsou nad pilíři navýšeny dvě- ma oblouky, získal jméno Velbloud. Most byl oceněn v kategorii novostaveb jako Mostní dílo roku 2002, cenou SFDI v soutěži Dopravní stavba roku a také čestným uznáním Stavba Ústeckého kraje. Stavbu realizovalo: Sdružení Drážní most 0807/ ID: SaM silnice a mosty a.s., Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice a SDS EXMOST s.r.o. Brno. Jaroslav Fiala stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 10. cervna 1992 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha Projekt: SUDOP Praha, PIS Ing. Pechal Realizace: duben prosinec 2002 Náklady: 75,2 mil. Kč

11 9 Mostní dílo 2003 most přes Ohři v Terezíně Silniční kamenný most o 14 klenbách, který byl součástí vodní pevnosti Terezín, leží na silnici II/608 v Terezíně. Rekonstrukce mostu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR provedená v letech byla vyvolána stářím mostu a škodami při povodni v roce Rekonstrukce pod dohledem Národního památkového ústavu Ústí nad Labem se skládala z opravy pískovcového zdiva včetně přespárování a ochranného nátěru, opravy chodníku a komunikace, rekonstrukce ledolamů a opravy dna pod mostem. Na odkryté klenby byla provedena nová železobetonová deska opatřená novou izolací, na kterou jsou osazeny kamenné obrubníky. Celý povrch komunikace je vydlážděn z nových kamenných dlažebních kostek. Chodník je doplněn novými pískovcovými deskami. Stávající krycí mříže pro stavidla a odvodnění jsou kompletně repasovány. Zábradlí bylo doplněno novými pískovcovými kvádry a lokálně umělým pískovcem. Ledolamy jsou kompletně opraveny a jejich původní opevnění je nahrazeno novými dubovými hranoly. Toto dubové opevnění je staženo ocelovými táhly, která jsou přikotvena k pilířům mostu. Celá spodní stavba mostu byla otryskána tlakovou vodou. Větší kaverny jsou zaplombovány a zbytek zdiva je nově vyspárován vápenocementovou maltou. Petr Podrazil stavbyvedoucí zaměstnancem firmy od 5. dubna 1994 Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Projekt: Ing. Jiří Vaněček, Dubí Realizace: Náklady: 9,2 mil. Kč

12 10 Na dálnici D8 stavíme tři mosty Skupina SAM realizuje na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a hranicemi s Německem stavební práce na třech mostních objektech Na dálnici D8 stavíme most přes potok Slatina Po dlouhé přestávce způsobené nevlídnými klimatickými podmínkami v celé oblasti jsme zahájili koncem března práce na dokončení mostního díla přes Slatinu na začátku přeložky silnice III/2487. Navázali jsme na velké předzimní úsilí, kdy se nám podařilo připravit oba základové pasy o objemu betonáže skoro 900 m3, což v daných podmínkách nebyl vůbec jednoduchý úkol. Navíc se ještě před zimou podařilo základy obsypat a připravit tak staveniště pro provedení nutných zemních prací. Ty jsou předmětem jiného objektu, a to přeložky potoka Slatina a prováděla je jiná firma. Teprve po jejich dokončení nám bylo umožněno pokračovat s našimi pracemi. Ty byly zahájeny začátkem dubna. V první fázi bylo provedeno zatrubnění potoka Slatina nutné pro další část přípravných prací. Tou byla pokládka panelové plochy pod skruž nosné konstrukce na srovnaný zhutněný terén mezi oběma základy. Zároveň s těmito přípravami proběhla výroba výztuže oblouku a říms v prostorách naší firmy v Sosnové. Výztuž bude v okamžiku potřeby dopravena na stavbu. Na stavbě samozřejmě pokračujeme na montážích dílců systémového bednění a na stavbě věží, na které budou dílce osazeny a bednění včetně různých pomocných prvků zkompletováno. Následně bude smontována armatura a konstrukce bude připravena pro betonáž. Objem betonu představuje téměř 700 m3 a proběhne v šesti krocích s různými technologickými přestávkami. Je plánována na bednění oblouku

13 11 měsíc červen tak, aby všechny části proběhly do konce měsíce. Je to důležité s ohledem na další zbývající práce a termíny, což je hlavně hydroizolace, zásyp objektu, odvodnění a osazení svodidel a zábradlí. Předpokládaný termín dokončení stavby plánujeme na konec měsíce srpna. Jaroslav Fiala stavbyvedoucí V Úžíně na 82. kilometru dálnice budujeme most přes dálnici na přeložce silnice I/30 Další mostní objekt, který stavíme na dálnici D8, převádí v oblasti mimoúrovňového křížení v Úžíně přes dálnici přeložku silnice I/30 mezi Ústím nad Labem a Teplicemi. Celková délka nosné konstrukce dosahuje téměř 91 metrů s jednotlivými poli 17 27,2 27,2 17,6 metrů. Šířka mostu mezi svodidly činí 11,5 metru a celková šířka mostu dosahuje více než 13 metrů. Výška nad terénem činí 8,5 metru a stavební výška 1,75 metru. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrám z předpjatého betonu o čtyřech polích a objemu 720 m3 betonovaný na pevné skruži v jedné betonážní etapě. Plocha nosné konstrukce zaujímá m 2. Stavba byla zahájena v dubnu vyvrtáním a odzkoušením dvou nesystémových pilotů na první části mostu. Spodní stavbu budeme realizovat ve dvou postupech po zprovoznění provizorní vrtání velkoprůměrových pilotů bednění hlavy pilíře přeložky silnice I/30. Předpokládané dokončení mostu a převedení dopravy na přeloženou silnici I/30 předpokládáme do konce roku SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa realizuje stavbu pro VHS a vyššího dodavatele SSŽ v celkovém objemu 38 milionů Kč. Most přes tratě Českých drah na 78. kilometru dálnice D8 v Trmicích Budovaný mostní objekt o celkové délce více než jeden kilometr převádí dálnici D8 přes tratě Českých drah v Trmicích. Na tomto objektu realizujeme část spodní stavby, konkrétně 5. a 3. dilatační úsek, pilíře a obě dráž anské opěry pro levý i pravý most. Pilíře mají tvar písmene Y, dolní část (dřík) má obdélníkový průřez 2,5x2,35 metrů. Celková šíře hlavice (úložný práh) pilíře v horní části dosahuje 9 metrů. Používáme systémové bednění DOKA, několik samostatných sad pro základy, pilíře i hlavice. Práce probíhají současně na několika pilířích s maximálním využitím specializovaných pracovních čet pro základy, dříky a hlavice. Ve špičce na této stavbě pracuje 35 dělníků a 3 stavbyvedoucí. Práce provádí SaM silnice a mosty Děčín a.s. ve spolupráci se SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. Stavbu mostu provádíme pro Metrostav a celkový objem činí 35 milionů Kč. Ing. Josef Adamčík vedoucí závodu Ústí nad Labem

14 12 Podílíme se na stavbě dálnice D11 na trase Praha Hradec Králové Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové pracujeme na několika úsecích. Celkový rozsah stavebních prací dosahuje celkem 57 milionů korun. Konkrétně realizujeme následující objekty: Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: Valbek spol. s r.o. Liberec Uvažovaný správce objektu: ŘSD ČR Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 03/2005 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 Přeložka polní cesty Cho ovice Tento stavební objekt řeší přeložku polní cesty, kterou bude křížit trasa dálnice. Napojením na silnici III/32815 je zajištěn přístup na veřejnou silniční sí. Dálnice je zde v násypu a polní cesta je vedena podjezdem pod dálnicí. Vpravo podél dálnice pokračuje polní cesta v délce cca 500 m. Celková délka polních cest je metrů. V podjezdu je šířka mezi opěrami 6 metrů, která umožní provoz zemědělským vozidlům. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s. Následný správce objektu: obec Cho ovice Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 11/2004 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 most přes přeložku polní cesty Cho ovice Inundační most na 42. kilometru dálnice D11 Šikmý mostní objekt slouží k převedení dálnice D11 přes lokální biokoridor. Mostní objekt je ve srovnání s původní zadávací dokumentací změněn dle požadavku Ministerstva životního prostředí. Původní železobetonový rám o jednom poli a délky přemostění 17,32 metrů byl změněn na jednopolový mostní objekt o rozpětí 35,2 metrů. Nosnou konstrukci mostu o 1 poli (šíře 13,4 m) pro každý dopravní směr tvoří předpjaté tyčové prefabrikáty (celkem 32 ks) spřažené železobetonovou deskou. Levý i pravý most má rozpětí 35,2 metrů. Šířka mostu činí 29,10 metrů a šikmá délka mostu 47,20 metrů. Nosná konstrukce mostu bude uložena na elastomerová ložiska. Založení mostu je na vrtaných pilotech. zemní práce při pokládce drenáže v extrémních podmínkách

15 13 přeložka Pamětník-Loukonosy Most přes přeložku polní cesty Cho ovice Most převádí dálnici D11 přes přeložku polní cesty Cho ovice. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci s volnou šířkou mezi svodidly 2 x 13,35 metrů a délkou nosné konstrukce 7,40 metrů. Vzhledem k průjezdu zemědělských strojů je volná šířka podjezdu 6 metrů a volná výška 4,20 metrů. Spodní stavba je tvořena základovou deskou a opěrami, do kterých jsou vetknuta železobetonová křídla. Masivní železobetonové opěry jsou rozděleny dilatací ve středu mostu. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s. Správce mostního objektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 11/2004 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 Přeložka silnice III/32722 Pamětník Loukonosy Přeložka silnice III. třídy bude zajiš ovat spojení mezi obcemi Loukonosy, Pamětník a Levín. Je navržena ve dvou kategoriích. Větev A komunikace bude v šířce 5,5 metru a délce 756 metrů, větev B v šířce 7 metrů a délky 889 metrů. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s. Následný správce objektu: Krajský úřad Středočeského kraje Celková cena za dílo (DZS): mil. Kč Termín zahájení: 11/2004 Předpokl. termín dokončení: 08/2005 Ing. Radek Havlina vedoucí závodu Mladá Boleslav Ing. Zdeněk Novotný stavbyvedoucí Pavel Holec přípravář výroby

16 14 Dřevo návrat k ekologickému materiálu při stavbě mostů a lávek Dřevo jedno z nejstarších stavebních materiálů, které je při použití na stavební konstrukce odedávna oceňováno zejména pro jeho dostupnost, vysokou pevnost v poměru k hmotnosti, snadnou obrobitelnost, dobré izolační vlastnosti, chemickou odolnost v chemicky agresivním prostředí a také pro jeho velmi příznivý architektonický účinek. Dřevo společně s kamenem byly až do konce 18. století jedinými používanými konstrukčními materiály. Vlastností dřeva bylo využito zejména při budování mostních a střešních konstrukcí, které byly konstruovány na základě empirických pravidel a stavebního umění jejich tvůrců. Existující historické stavby, popřípadě jejich dochovaná dokumentace, jsou přesvědčivým důkazem, že v řadě případů byly realizovány trvanlivé konstrukce staveb a i z dnešního hlediska znalostí ocelových a železobetonových konstrukcí to byly rozměrově, tvarově i architektonicky úctyhodné dřevěné konstrukce. kde je dřevo jeden z hlavních stavebních materiálů. Jako příklad takových dokončených děl můžeme uvést lávku u Turnova, lávku v Rumburku, most v Markvarticích nebo lávku ve Varnsdorfu. Lávka přes řeku Libuňku mezi Turnovem a Mašovem Nosná konstrukce je sestavena ze dvou nosníků z lepeného dřeva. Příčníky jsou tvořeny dvojicí vzpěr s diagonálním zavětrováním ve svislé, respektive radiální rovině. Další ztužení je realizováno diagonálními táhly v rovině oblouku. I dnešní zkušenosti předních architektů a stavitelů ukazují, že dřevo má své místo v oboru stavebnictví. Stále častěji se můžeme setkávat i u nás (kromě standardních využití dřeva především na střešní konstrukce) s poměrně pozoruhodnými dřevěnými konstrukcemi mostů, lávek ale i obytných domů. Také firmy skupiny SAM nezůstávají stranou trendům novodobého stavebnictví a architektury. Kromě klasických stavebních technologií a běžně využívaných materiálů na stavbu mostů, jako jsou ocelové a betonové konstrukce, umí společnosti SaM silnice a mosty také vytvořit konstrukce, Lávka v Hrádku nad Nisou Jedná se o přístupovou lávku k rekreačnímu zařízení Kristýna. Lávka svými parametry umožňuje i přejezd zásobovacích vozidel. Nosníky jsou vyrobeny z lepeného dřeva a zavětrování je také řešeno ocelovými táhly.

17 15 Doplněny byly nově vyrobené římsy z kamenných kvádrů. Výška dřevěného zábradlí kotveného do tělesa mostu ocelovými prvky se speciální úpravou je přizpůsobena trase budoucí cyklistické stezky. Vozovka mostu je obnovena z původního kamene tzv. kočičích hlav. Lávka v Rumburku Jedná se o dřevěnou lávku, jejíž nosníky jsou vyrobeny z lepeného dřeva a zavětrování je řešeno ocelovými táhly. Vzhledem k rozpětí lávky byla konstrukce lávky smontována mimo místo osazení a poté byla lávka na místo umístěna jeřábem. Takto zvolenou technologií došlo ke zkrácení výstavby i plánované výluky přechodu. Lávka přes Mandavu ve Varnsdorfu Konstrukci lávky o celkové délce 15,75 metru a šířce 1,5 metru tvoří dva plnostěnné nosníky z lepeného lamelového dřeva, na kterých je pomocí ocelových polorámů zavěšena spodní mostovka. Podélníky jsou rovněž vyrobeny z lepeného lamelového dřeva a zavětrování je řešeno ocelovými táhly. Historický most přes říčku Bystrá v Markvarticích Kamenný klenutý most pochází podle zachovaného letopočtu na kamenném bloku ve vrcholu klenby z roku 1746, kdy se stal spojnicí mezi pivovarem Červený dvůr Rotenhof v Markvarticích, jehož vznik se datuje mezi léty 1544 až 1580, a ledárnou pivovaru a okolními poli na opačném břehu říčky Bystrá. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku

18 16 Analýza ekonomických výsledků roku 2004 Blíží se audit hospodářských výsledků roku 2004 a odevzdání daňových přiznání za minulý rok, a to je čas k ohlédnutí, jak byla skupina SAM a jednotlivé společnosti SaM silnice a mosty úspěšné v porovnání s předcházejícími obdobími. Skupina SAM dosáhla za rok 2004 obratu 537 mil. Kč a upevnila si své postavení na trhu dodavatelů stavebních prací v oblasti dopravních staveb. Mezi největší zákazníky skupiny znovu patřily zejména státní instituce Krajské správy silnic Libereckého a Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, které poptaly 27,3 % z celkových objemů realizovaných tržeb. Mezi konečné odběratele patřily také města a obce, i když poptávaný objem stavebních zakázek nebyl takový, jak tomu bylo v letech minulých. Nižší poptávka ze strany municipalit byla nahrazována umis ováním stavební kapacity na subdodávkách k vyšším odběratelům. Průměrná hrubá výrobní marže poklesla oproti roku 2003 z 24,13 % na 23,33 %, ale stále lze tuto úroveň považovat za velmi dobrou. Předpokládaný výsledek hospodaření před zdaněním za účetní období roku 2004 činí 41 mil. Kč a je výsledkem velmi dobrým. Přes nižší dosažený objem celkových výkonů než v roce 2003 se rýsuje ziskovost skupiny SAM v roce 2004 srovnatelná s minulým obdobím, a to zejména díky výsledkům společnosti SaM silnice a mosty a.s. Také majetek skupiny SAM byl zvyšován. Bilanční suma celkových aktiv vzrostla na 206 mil. Kč, přičemž celkové cizí zdroje

19 17 i zadluženost poklesly. Dobré ekonomické výsledky dokazují i průměrné poměrové ukazatele běžná likvidita (1,6), profitabilita (26,5), rentabilita vlastního kapitálu (33%), rentabilita celkového kapitálu (14,5%). Z jednotlivých společností skupiny SAM dosáhla nejlepších výsledků SaM silnice a mosty a.s. Celkové výkony v objemu 367 mil. Kč nedosáhly sice úrovně roku 2003 (382 mil. Kč), ale skladba zakázek a jejich výtěžnost byla velmi dobrá. Bilance nižších výkonů oproti roku 2003 měla svou logiku především v reálné skutečnosti ukončení likvidace následků povodní roku 2002 a omezení toků finančních prostředků plynoucích ze státního rozpočtu do investičních akcí spojených s nápravami povodňových škod. Přesto se podařilo managementu firmy obstarat významné a ziskově hodnotné zakázky s výhledem na delší období než pouze pro rok O získání ziskově hodnotných zakázek svědčí dosažení přidané hodnoty 112 mil. Kč a hospodářského výsledku před zdaněním 35 mil. Kč, což jsou výsledky lepší než v roce Cenou za marketingový úspěch však bylo poskytnutí delších dob splatnosti faktur, zvýšení objemů pohledávek a jen dílčí financování nárůstu potřeby provozního kapitálu řízením úhrad závazků. Kapitálově se jeví společnost stále jako velmi silná a zvýšené nároky na pracovní kapitál byly řešeny využitím zejména vlastních zdrojů a jen mírným nárůstem úvěrových prostředků. Firma investovala výhradně z vlastních zdrojů a do nárůstu celkových aktiv se promítl i nárůst dlouhodobého hmotného majetku, a to jak budov, tak i strojů a zařízení. Neúspěchem žádosti o získání dotace z programu PHARE 2003 do modernizace výrobní technologie asfaltových směsí se další investice do této výroby nezastaví, pouze se prodlouží časový horizont plánovaných investic. V číselných údajích vybraných ukazatelů společnosti SaM silnice a mosty a.s. roku 2004 (rok 2003 je uveden pro porovnání v závorce) lze úspěšnost také dokumentovat: celková zadluženost 32,93% (38,25%), úrokové krytí 29,5 (31,37), běžná likvidita 2,31 (2,00), výrobní marže 30,47% (27,24%), profitabilita 30,83% (30,26%), rentabilita vlastního kapitálu 36,29% (27,49%) a rentabilita celkového kapitálu 24,34% (16,97%). Pokud bychom shrnuli veškeré údaje a měli učinit závěrečné hodnocení, je možné říci, že z reálných příčin nevykazuje skupina SAM shodné výsledky s rokem 2003 a zejména pro společnosti v Děčíně a ve Varnsdorfu se ukazuje tento rok jako návrat do reality možností trhu. Podařilo se však výrazně k výsledkům roku 2003 přiblížit a skupina SAM zaujímá stále poměrně silné postavení na trhu a vykazuje velmi dobré výsledky v oboru, ve kterém působí. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan skupiny SAM Absolutním vítězem soutěže o nejlepší slogan skupiny SAM se stal vedoucí našeho závodu v Turnově Stanislav Raš, který tak získává hodnotnou cenu. Gratulujeme!

20 SaM silnice a mosty a.s. Máchova Česká Lípa Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Mladá Boleslav Vinec Mladá Boleslav Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková Děčín III. Tel.: Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Ústí nad Labem Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.: Fax: SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. Studánka Varnsdorf Tel/fax.: SaM silnice a mosty a.s., závod Turnov Průmyslová Turnov Tel/fax:

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST

Více

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

Výroční zpráva 2 0 0 2

Výroční zpráva 2 0 0 2 Výroční zpráva 2 0 0 2 Úvodní slovo Vážení akcionáři a obchodní partneři, rok 2002 byl pro společnost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě a především ovládané firmy SaM silnice a mosty Děčín

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu Běžná prohlídka 2011 A. Základní údaje Město / obec BATŇOVICE Název objektu: č.4 Moníkovi Datum prohlídky: 4.3.2011 Evidenční číslo: ~ Prohlídku provedl: Jan Hofman Číslo komunikace: ~ Přítomni: Staničení:

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 16. Mosty - betonové Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2006 Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK

Více

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v 1.6.15 Podrobné předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky (Technické podmínky) část

Více

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1 Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most Psáry - 02 Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 6 Objekt: Most ev. č. Psáry - 02 (Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry) Okres: Praha-západ Prohlídku

Více

Most 185-001 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most 185-001 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most 185-001 Obloukový most přes řeku Radbuzu ve Staňkově HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 11 Objekt: Most ev. č. 185-001 (Obloukový most přes řeku Radbuzu ve Staňkově) Okres: Domažlice Prohlídku provedla firma:

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Most na MK Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most na MK Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA Obec Píšť Most na MK Mlýnská Most přes Píšťský potok na ul. Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA Objekt: Most přes Píšťský potok na ul. Mlýnská Okres: Opava Prohlídku provedla firma: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Více

MPM Most 1c - M1 (21.8.2014, Míčka Tomáš, Ing.) Most Most 1c - M1. most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. koncept.

MPM Most 1c - M1 (21.8.2014, Míčka Tomáš, Ing.) Most Most 1c - M1. most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. koncept. Most Most 1c - M1 most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA Strana 1 z 16 Objekt: Most ev. č. Most 1c - M1 (most z Mostu do Rudolic) Okres: Most Prohlídku provedla firma: Prohlídku provedl: PONTEX, s.r.o.

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

Hlavní prohlídka mostu

Hlavní prohlídka mostu Hlavní prohlídka mostu Okres: Nový Jičín Obec: Bílovec Prohlídku provedl: Ing. D.Partenidis, Ing. Venclík Dne: 27.12.2012 Počasí v době prohlídky: Teplota vzduchu 7 C Teplota NK 5 C Souřadnice GPS 49 45'7.756"N,

Více

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. II/610 BRANDÝS NAD LABEM REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 013 TECHNICKÁ POMOC 1. ÚVOD Tento elaborát byl vypracován na základě výzvy občanského sdružení za zachování nýtového mostu v Brandýse nad Labem zastoupeného

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1) Identifikační údaje Stavba: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Most ev.č. 6c-1M přes potok Rohovec dolní v Návsí Moravskoslezský Frýdek-Místek Návsí Návsí Název mostu:

Více

"Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry"

Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry "Rekonstrukce mostu ev.č. 219 4 3 Nové Hamry" Termín realizace: 16.06.2015-18.09.2015 Objednatel a investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Chebská 282, PSČ 356 04 Sokolov

Více

HPM ev.č. M-7 ( , Bartoník Petr Ing.) Most ev.č. M-7. Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA.

HPM ev.č. M-7 ( , Bartoník Petr Ing.) Most ev.č. M-7. Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA. Most ev.č. M-7 Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 14 Objekt: Most ev.č. M- 7 (Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek nadjezd ul. Hlavní) Okres: Frýdek

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor: Město Ralsko Kuřívody 701 471 24 Ralsko Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Cobl Zodpovědný

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace ARCH.Č.SÚS JMK 07/01 018 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Název stavby III/0435 Skrchov, mosty 0435-2, 3 Evidenční číslo Funkční třídění rozpočtové

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

HPM 43344-1 (20.3.2012, Prokop Ivo, Ing.) Most 43344-1. Most přes místní potok za obcí Kunkovice HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 5

HPM 43344-1 (20.3.2012, Prokop Ivo, Ing.) Most 43344-1. Most přes místní potok za obcí Kunkovice HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 5 Most 43344-1 Most přes místní potok za obcí Kunkovice HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 5 Objekt: Most ev. č. 43344-1 (Most přes místní potok za obcí Kunkovice) Okres: Kroměříž Prohlídku provedla firma: Prohlídku

Více

LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES TRUSOVICKÝ POTOK V BOHUŇOVICÍCH

LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES TRUSOVICKÝ POTOK V BOHUŇOVICÍCH LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES TRUSOVICKÝ POTOK V BOHUŇOVICÍCH STUDIE REKONSTRUKCE LÁVKY Popis lávky Lávka pro pěší se nachází v intravilánu obce Bohuňovice na katastrálním území Trusovice. Lávka převádí chodník

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Technická zpráva 1.Identifikační údaje mostu SO:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVY Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 137063/2010/DOP-O1/Ab Ing. I. Abbasová / 4238 08. 03. 2010 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12 2.D Přehled evidovaných údajů a koncept evidenčního listu V tabulkách přílohy je uveden přehledně seznam evidovaných údajů v rámci IS MES. Relevantní údaje z tohoto přehledu rovněž slouží jako koncept

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu Běžná prohlídka 2011 A. Základní údaje Město / obec HAVLOVICE Název objektu: U Mandle Datum prohlídky: 22.2.2011 Evidenční číslo: ~ Prohlídku provedl: Jan Hofman Číslo komunikace: ~ Přítomni: Staničení:

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení k. ú. Most II, p.p.č. 6203, 4975/1, 4975/392, 4975/398, 4979/1,

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Stavební ekonomika. Klasifikace stavební produkce. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522

Stavební ekonomika. Klasifikace stavební produkce. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Stavební ekonomika Klasifikace stavební produkce Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Klasifikace ve stavebnictví a) Objekty : JKSO, CZ CC, CZ CPA, CPV,

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.040 2008 Projektování mostních objektů Říjen ČSN 73 6201 Standard Specifications for Bridges Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6201 z února 1995.

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Název stavby: SKALICE Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. Datum č. pol. Popis položky SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR SO 001 úplný odpočet částečný odpočet Výměra Jed. nová položka částečný přípočet VÝSLEDNÝ

Více

Propustek Litvínov - 34

Propustek Litvínov - 34 HPM Litvínov - 34 (5.11.2013, Míčka Tomáš, Ing.) Propustek Litvínov - 34 Propustek pře Zálužský potok u SOŠ (dolní u ul. Podkrušnohorské) HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 10 HPM Litvínov - 34 (5.11.2013, Míčka

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb

Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb Josef Ticháček, Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Karlovy Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON SERVIS s.r.o. Nosná konstrukce mostu

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

Vypracoval: Pontex s.r.o. Datum: 11/2009

Vypracoval: Pontex s.r.o. Datum: 11/2009 STUDIE LÁVKY LIPENCE Vypracoval: Pontex s.r.o. Datum: 11/2009 1. VŠEOBECNÝ POPIS 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Lávka přes Berounku mezi Černošicemi a Lipenci Druh stavby: novostavba Převáděná

Více

Investiční záměr. příspěvková organizace kraje

Investiční záměr. příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 08/02-064 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby III/37915 Brno Lesná, most 37915-2 Funkční

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

MOSTY V MODERNIZOVANÉM ÚSEKU TRATI ROKYCANY PLZEŇ

MOSTY V MODERNIZOVANÉM ÚSEKU TRATI ROKYCANY PLZEŇ MOSTY V MODERNIZOVANÉM ÚSEKU TRATI ROKYCANY PLZEŇ Ing. Tomáš Wangler; Roman Šimáček; Milan Špička - Metrostav a.s., divize 5 1 Souhrnné údaje Součástí stavby Modernizace trati Rokycany Plzeň není pouze

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s.

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s. SaM Vás informuje prosinec 2004 Investiční činnost a její souvislosti Příspěvky závodů a společností skupiny SAM AGE PLUS, a.s. se představuje Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem

Více

Obsah 1. Identifikační údaje Stavba a objekt číslo Název mostu Evidenční číslo mostu Katastrální území, obec,

Obsah 1. Identifikační údaje Stavba a objekt číslo Název mostu Evidenční číslo mostu Katastrální území, obec, Obsah 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba a objekt číslo... 2 1.2. Název mostu... 2 1.3. Evidenční číslo mostu... 2 1.4. Katastrální území, obec, kraj... 2 1.5. Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES LABE V KOLÍNĚ

ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES LABE V KOLÍNĚ ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES LABE V KOLÍNĚ Ing. Jiří Schindler, Ing Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Pavel Očadlík, Ing. Jan Henzl VPÚ DECO PRAHA a.s. A new railway bridge over Labe river in Kolín The paper describes

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201 Aspe Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval

Více

Numerická analýza dřevěných lávek pro pěší a cyklisty

Numerická analýza dřevěných lávek pro pěší a cyklisty Ing. Jana Bártová, Helika, a.s. Konference STATIKA 2014, 12. a 13. června Lávky Lávka přes Roklanský potok v Modravě 1 Lávka přes Roklanský potok v Modravě Technické parametry: Lávka převádí běžeckou trať

Více

Změny datového modelu ZABAGED

Změny datového modelu ZABAGED Změny ZABAGED Praha Leden ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Popis změn za rok Většina změn se týká kategorie komunikace, kdy na základě dat správce (Silniční databanka Ostrava) byl rozšířen výčet atributů u typů objektů

Více

1.3. Zhotovitel dokumentace DZS. 1.4 Identifikační údaje propustku. 2. Popis stávajícího stavu.

1.3. Zhotovitel dokumentace DZS. 1.4 Identifikační údaje propustku. 2. Popis stávajícího stavu. 2 Obsah dokumentace : 1. Identifikační údaje. 1.1 Stavba. 1.2 Stavebník. 1.3. Zhotovitel dokumentace DZS. 1.4 Identifikační údaje propustku. 2. Popis stávajícího stavu. 3. Závady na objektu. 3.1 Mostní

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 20.6.2016 HLUC/25471/2016/OSH/VL

Více

The bridge over the sport channel in Račice

The bridge over the sport channel in Račice ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Most přes sportovní kanál v Račicích The bridge over the sport channel in Račice Bakalářská práce Studijní

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č Číslo stavby:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č Číslo stavby: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č. 292-13 Číslo stavby: Investor (objednatel): Projektant (zpracovatel): Zhotovitel stavby: CÚ Datum Krajská správa

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Most v Benešově MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. Most na vstupu do základní školy Dukelská. Strana 1 z 17

Most v Benešově MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. Most na vstupu do základní školy Dukelská. Strana 1 z 17 Most v Benešově Most na vstupu do základní školy Dukelská MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA Strana 1 z 17 Objekt: Most v Benešově (Most na vstupu do základní školy Dukelská) Okres: Benešov Prohlídku provedla firma:

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více