Sdružení nezávislých kandidátů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení nezávislých kandidátů"

Transkript

1 Volební strana č. 4 Obecní volby Sdružení nezávislých kandidátů Obec, místo našeho setkávání, místo kde je nám dobře

2 Obec, mí sto nas eho setka va ní, mí sto kde je na m dobr e SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Hlavní body volebního programu pro období Bezpečnější obec pro chodce Usilujeme o výstavbu nových chodníků Chceme opravit komunikace Chceme zřídit nové parkovací plochy u železniční stanice Podporujeme propojení obcí Tuklaty a Tlustovousy chodníkem 2. Čistší ovzduší pro všechny Pomůžeme občanům s administrativou při výměně starých kotlů na tuhá paliva za nové s vyšší účinností spalování Chceme najít možnost jak podpořit občany při výměně kotlů za nové 3. Rozšíření školy a školky Chceme pokračovat v dalším rozšiřování kapacity školy a školky Budeme hledat možnosti dalších investic do rozvoje školy a školky 4. Transparentní správa obce Zavazujeme se zveřejňovat nově uzavírané smlouvy a další obcí vydávané dokumenty na webových stránkách obce Chceme zveřejňovat nové poptávky na elektronických tržištích veřejné správy 5. Oblast rozvoje obce Jsme pro zachování venkovského charakteru obce Zajistíme rozšíření kapacity ČOV Tuklaty Vyměníme veřejné osvětlení za úspornější LED svítidla 6. Sportovní a kulturní vyžití Usilujeme o výstavbu školní tělocvičny Budeme podporovat činnosti zájmových místních spolků, sdružení a sportovních klubů 7. Zeleň a čistota v obci Necháme zpracovat studii obnovy a údržby veřejné zeleně, dle které pak naší obec zvelebíme Navrhneme novou koncepci sběru a třídění odpadů 8. Nové webové stránky obce Vytvoříme nové reprezentativní webové stránky odpovídající nynějším standardům 9. Přesun obecního úřadu Usilujeme o výstavbu nového obecního objektu, ve kterém bude umístěno sídlo obecního úřadu spolu s hasičskou zbrojnicí To jsou v krátkosti naše hlavní cíle. Nezapomeňte si přečíst náš podrobný program, kde o nich najdete více informací.

3 Seznamte s členy SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Petr Jenšovský, starosta, 67 let Kandidát do zastupitelstva č. 1 Jako starosta jsem se snažil obcím Tuklaty a Tlustovousy věnovat veškerý svůj čas. V následujícím období bych rád pokračoval v započaté práci a zasadil se o prosazení předloženého programu. Věřím, že i vy najdete s námi společné cíle rozvoje obce a dáte nám k jejich uskutečnění mandát. Ing. Ivan Franc, projektant, 50 let Kandidát do zastupitelstva č. 2 Pracuji 20 let jako projektant technologických zařízení v oboru vodohospodářských staveb a průmyslového chlazení. V obci je mnoho práce, se kterou díky své kvalifikaci mohu a umím pomoci. Drahomír Ducháč, stavbyvedoucí, 36 let Kandidát do zastupitelstva č. 3 S rodinou bydlíme již pět let v Tlustovousích a moc si to tu pochvalujeme. Přestěhovali jsme se sem z pražského Žižkova nejen kvůli lepšímu životnímu prostředí, ale především kvůli klidu, který je v dnešní uspěchané době dost vzácný. A právě tento klid a pohodu bych chtěl pomoci uchránit. Jaroslav Hrouda, technický ředitel, 53 let Kandidát do zastupitelstva č. 4 Pracuji v oblasti komplexní správy nemovitého majetku a hospodaření s energiemi. Jsem sportovně velmi aktivní, jezdím závodně na in-line bruslích a zabývám se bojovými sporty. Pokud mám volný čas, věnuji se průzkumu a lokalizaci historického podzemí. Rád bych využil svých dosavadních zkušeností a pomohl v příštích letech s řízením nových projektů na vylepšení prostředí v našich obcích.

4 PhDr. Jan Šuma, manažer IT, 40 let Kandidát do zastupitelstva č. 5 S obcemi Tuklaty a Tlustovousy se potkávám už od svých jedenácti let. Od té doby jsem zde zažil mnoho příjemných chvil a za poslední tři léta, kdy jsme se do Tuklat s rodinou nastěhovali, jsme zde získali spoustu přátel především mezi mladými rodiči. Naše okolí nám není lhostejné, a proto bych rád přispěl svými zkušenostmi z manažerské pozice v zahraniční firmě k dalšímu rozvoji našich obcí. Jaroslav Werbynský, specialista BOZ, 46 let Kandidát do zastupitelstva č. 6 Před pěti lety jsem se přistěhoval z neklidného města do klidné obce a rád bych celou řadu věcí zlepšil a své obci přinesl i něco nového. Už nechci jen nadávat a čekat. Chci se sám aktivně přičinit o zlepšení, aby se všichni v naší obci měli ještě lépe, než se mají. Olga Průžková, marketingová manažerka, 38 let Kandidátka do zastupitelstva č. 7 Narodila jsem se před 38 roky v Tuklatech, chodila jsem do zdejší základní školy, a jak tak čas plynul, já se i nadále rozhodla žít v této obci, která je mi blízká pro svou historii a okolní přírodu. Myslím si, že dění v obci by nemělo být nikomu lhostejné, je to náš společný velký domov. Každý může pomoci. Václav Zmrzlík, manažer IT, 38 let Kandidát do zastupitelstva č. 8 Před pár lety jsem se s rodinou přistěhoval do malebné vesničky Tlustovousy, kterou jsme si ihned zamilovali. Je to náš domov a hlavně domov našich dětí, a proto se chci aktivně podílet na rozvoji a zvelebování našich obcí Tuklat a Tlustovous. Lenka Svobodová, recepční, 46 let Kandidátka do zastupitelstva č. 9 Tuklaty jsou mým domovem, a proto mi záleží na tom, jaké budou.

5 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ, volební strana č. 4 Program pro období Obec, místo našeho setkávání, místo kde je nám dobře. Bezpečnější obec pro chodce V posledních letech stále více narůstá automobilový provoz. S tím nabývá na významu potřeba zajistit bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu. V naší obci se setkáváme s řadou problémových míst, kde hrozí chodcům, zejména dětem a seniorům, střet s projíždějícím vozidlem. Pospíchající řidiči, ať už projíždějící obcí nebo stíhající na poslední chvíli vlak, jsou pro ostatní nemalou hrozbou. Je zřejmé, že restrikce, měření rychlosti, pokutování neukázněných řidičů nemohou zabránit neštěstí. V obou obcích máme mnoho potenciálně nebezpečných míst. Chybí chodníky, křižovatky v Tuklatech u obchodu a v Tlustovousích u restaurace jsou nepřehledné a nebezpečné, řidičům nelze zabránit projet obcí nepřiměřenou rychlostí. Část komunikací je v havarijním stavu, automobily jsou tak často nuceny přejíždět do protisměru, čímž ohrožují chodce na jejich každodenních cestách na vlak, do školy, školky či do obchodu. Chceme obec, kde se nemusíme bát přejít přechod, kde můžeme bez obav jezdit s dětmi na kole. Prosadíme vypracování studie vedoucí ke zklidnění automobilového provozu a zvýšení pasivní bezpečnosti chodců. Následně stanovíme etapy, které půjdou dle dostupných prostředků realizovat bezprostředně a které budou vyžadovat delší období. Pro velkou náročnost je zřejmé, že pro spoustu opatření bude nutné zajistit financování za pomoci dotačních titulů. Věříme, že díky předem stanovené koncepci se nám podaří na ně dosáhnout, a vytvořit tak bezpečné prostředí pro občany. Věříme, že lze nalézt a realizovat taková opatření, která by přispěla ke zlepšení naší bezpečnosti na silnicích v obci. Pokusíme se v obci zajistit více chodníků, zpomalit projíždějící řidiče a zvýšit jejich ohleduplnost k ostatním. Vhodné by bylo propojit obě obce chodníkem, který by mohl sloužit i ke sportovnímu využití, tak jako se to podařilo například mezi nedalekými obcemi Horoušany a Horoušánkami. Budeme pokračovat ve snaze rozšiřování chodníků, na jejichž část je již zahájena příprava realizace (chodník v Tlustovousech, od autobusové zastávky na okraj obce v ul. Ke mlýnu). Budeme pokračovat ve snaze o zřízení nových parkovacích ploch v blízkosti železniční zastávky Tuklaty.

6 Čistší ovzduší pro všechny Blíží se podzim a s ním první zatápění. Pro mnohé z nás to znamená, že večer budeme muset zavírat okna, aniž bychom si mohli vyvětrat, a že nebudeme moci nechat venku uschnout čisté prádlo, aby nenačichlo. Vzduch v našich obcích je v některých bezvětrných dnech přímo nedýchatelný. Uvědomujeme si, že snaha o zajištění čistého ovzduší není jednoduchá a nemá jednoduchá řešení. Částečně alespoň pomáhají například státem dotované akce na výměnu kotlů, z nichž jedna nedávno proběhla. Pokusíme se napomoci našim spoluobčanům s výměnou zastaralých zdrojů tepla s využitím dostupných dotačních titulů, vyvineme tlak na zlepšení návyků při spalování. Zkusíme najít cestu, jak s možnou finanční angažovaností obce zajistit pro naše občany vypracování návrhu na zvýšení účinnosti vytápění. Buďme připraveni na příští kotlíkovné! Věříme, že vhodnou změnou návyků spojených s vytápěním pomůžeme svým sousedům lepšit kvalitu vypouštěných spalin a ve výsledku hlavně ušetřit. Moderní automatické kotle dovedou ušetřit nejen peníze, ale i čas při zvýšeném komfortu obsluhy. Rozšíření školy a školky Budeme pokračovat v dalším rozšiřování kapacity školy a školky. Jsme hrdi, že na rozdíl od jiných obcí v okolí máme možnost poslat naše děti do vlastní školy a školky. I díky jim, žijí Tuklaty a Tlustovousy bohatým společenským životem. Chceme přistavět ve škole nové patro a zřídit vlastní jídelnu. S tím souvisí i nutnost přestěhovat obecní úřad ze současných prostor. Připravuje se již od předcházejícího období rozšíření kapacity ZŠ na cca 90 žáků spolu s úpravou prostor stávajícího OÚ na výdejnu jídel a jídelnu. Součástí akce bude zateplení, výměna oken a změna způsobu vytápění ve stávajícím objektu ZŠ. Požadavkem je, aby budova ZŠ po rekonstrukci a rozšíření splňovala nízkoenergetický standard s využitím obnovitelných zdrojů energie (nízkoteplotní vytápění tepelným čerpadlem, fotovoltaika, rekuperace tepla při výměně vzduchu). Odhadované stavební náklady jsou 11 mil. Kč. Zdroj vlastní prostředky, dotační tituly, úvěr. Dne byla podána žádost na MŠMT o dotaci na projektovou a inženýrskou činnost související s přípravou projektu a na vybavení rozšířené školy. Je připraveno výběrové řízení na výběr projektanta pro zpracování zadávací studie a dokumentace pro stavební povolení.

7 Transparentní správa obce Podporujeme otevřenou demokracii, ve které má občan maximum dostupných informací. Zavazujeme se jít nad rámec zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, dle kterého má každý občan právo na poskytnutí zákonem definovaných informací. Zákon ovšem ukládá tuto povinnost až na základě předchozí ústní či písemné žádosti občana. Myslíme si, že úřady mají být pro lidi, a ne obráceně. Proto podporujeme současnou snahu o definování nového zákona o povinném zveřejňování smluv, která právě probíhá v Parlamentu ČR. V souvislosti s tím se chceme připojit k již existující platformě na stránkách Portálu veřejné správy (https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013), kde lze ve zkušebním provozu již nyní zveřejňovat uzavírané smlouvy a další vydávané obecní dokumenty. Ty bychom chtěli po jejich modernizaci automaticky zveřejňovat i na nových webových stránkách obce. Jedině tak bude mít možnost každý z nás okamžitě vidět, jak obec nakládá se svěřenými prostředky. Uvědomujeme si, že doba internetová nabízí mnoho nových příležitostí jak zefektivnit správu obce. Chceme proto zveřejňovat obecní zakázky na státem podporovaných elektronických tržištích (http://www.portalvz.cz/cs/informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/nipez-el-trziste-verejne-spravy) za účelem získání většího množství nabídek a co nejnižších cen pro obec. Oblast rozvoje obce Usilujeme o zachování venkovského charakteru obce, nechceme další developerský satelit na okraji Prahy. Nebudeme neuvážlivě rozprodávat obecní majetek. Při rozšiřování výstavby vyžadujeme bezpodmínečné napojení nových RD na obecní kanalizaci. Budeme proto usilovat o rozšíření kapacity ČOV Tuklaty. V rámci úspor obecního rozpočtu prosazujeme výměnu veřejného osvětlení za moderní LED svítidla s vyšší účinností a nízkou spotřebou elektrické energie.

8 Sportovní a kulturní vyžití Velice silně si uvědomujeme, že možnosti sportovního vyžití v našich obcích jsou limitované. Zejména v zimě a za špatného počasí nezbývá než zůstat doma nebo se vydat za sportem do vzdáleného okolí. Chtěli bychom v dlouhodobém horizontu zajistit sportovní objekt, který by sloužil přes den škole, která nemá vlastní tělocvičnu, a odpoledne občanům pro jejich sportovní a kulturní akce. V Tuklatech ani Tlustovousích se nenachází žádná náves střed typický pro klasickou českou vesnici. V obou případech je centrem obce vlastně jen křižovatka. Náves asi nezařídíme, ale chtěli bychom na základě všeobecné diskuze alespoň najít a zaměřit se místa, která by mohla posloužit ke zlepšení kulturního a sportovního vyžití našich dětí a nám starším umožnila setkat se a posedět s přáteli. Jsme rádi, že středobod obecního soužití tvoří setkávání občanů ve spolcích a volných uskupeních, která pořádají sportovní a kulturní akce pro všechny občany. Budeme proto i nadále podporovat činnost zájmových místních spolků, sdružení a sportovních klubů a usilovat o jejich rozvoj. Budeme hledat další prostory, které by byly pro tato setkávání vhodné. Zeleň a čistota v obci Myslíme i na současný stav stromů a zeleně na území obce, které je třeba zvelebit. Chceme stanovit koncepci, jak by měla vypadat zeleň v obci, a ve spolupráci s občany se pokusit vysadit nové stromy, regenerovat zeleň v okolí fary i na jiných místech. Navrhujeme navázat spolupráci s odborníky a nechat vypracovat návrh na novou podobu obecní zeleně, kterou bychom pak i s vaší pomocí postupně realizovali a nadále udržovali. Vytvoříme tak lepší podmínky pro vzájemné setkávání a odpočinek různých skupin občanů. V hezčím prostředí budeme spokojenější a nebudeme jen muset vzhlížet s obdivem po čistotě a upravenosti obcí na západ od našich hranic. Navrhujeme zpracovat novou koncepci sběru a třídění odpadů, zahrnující rozšíření druhu tříděných odpadů, řešící optimální umístění, vzhled, úpravu a optické oddělení jednotlivých sběrných míst od okolí. Nové webové stránky obce Nynější podoba internetových stránek obce má daleko k přehlednosti a srozumitelnosti pro návštěvníky. Obec by měla mít i vkusné a intuitivní stránky, kde není třeba pátrat, pod jakou sekcí se skrývá informace, kterou hledáme. Vytvoříme nové webové stránky odpovídající nynějším standardům. Zpřehledníme jejich strukturu a zajistíme, aby na nich byl aktuální obsah. V současnosti jsou především stránky obce její vizitkou i místem, kde by měl občan najít všechny potřebné informace v přehledné podobě. Přesun obecního úřadu V následujícím období je nutné vyřešit umístění sídla obecního úřadu, který musí uvolnit prostory pro plánovaný rozvoj školy. Sbor dobrovolných hasičů Tuklaty má v současnosti klubovnu umístěnou v objektu s nedořešenými vlastnickými vztahy (spoluvlastnictví se soukromými vlastníky). Hasičská technika je dlouhodobě umístěna v dočasných, zcela nevyhovujících objektech. Garáže pro auta jsou dokonce umístěny na cizím pozemku. Proto se nám jeví účelné usilovat o výstavbu nového obecního objektu, ve kterém bude umístěno sídlo obecního úřadu spolu s hasičskou zbrojnicí.

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Volební program Naše Město - komunální volby 2014

Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění ve městě, ve kterém žijete a rozhodli jste se jít k volbám, určitě vás budou zajímat představy a vize volebních

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Jak si správně zpracovat žádost o dotaci

Jak si správně zpracovat žádost o dotaci Jak si správně zpracovat žádost o dotaci aneb, co nezapomenout a na co si dát pozor...! Vážení žadatelé, tato publikace Jak správně zpracovat žádost o dotaci slouží jako pomůcka pro přípravu Vaší žádosti

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XI **** VYCHÁZÍ 02. LEDNA 2014 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014:

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více