Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie"

Transkript

1 Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky

2 Obsah prezentace 1. Legislativa evropská a národní návrh 2. Podklady pro tvorbu akčního plánu 3. Stanovení konečné spotřeby energie (KSE) a stanovení podílu energie z OZE na KSE 4. Rozbor a jednotlivé části akčního plánu 5. Opatření k dosažení cílů v akčním plánu 2

3 Evropská legislativa I Jaká evropská legislativa zavádí NAP? Směrnice EP a Rady č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů Co směrnice stanovuje ve vztahu na NAP 1? Článek 4 - Národní akční plány pro energii OZE Článek 3 - Závazné národní cíle pro využívání energie z OZE (tj. podíl energie z OZE) Článek 5 - Výpočet podílu energie z OZE 3

4 Evropská legislativa II Co směrnice stanovuje ve vazbě na NAP 2? Článek 4 - Národní akční plány pro energii OZE I Stanovena povinnost pro každý ČS přijmout národní akční plán pro energii z OZE Komisí stanoven závazný vzor pro akční plán (Rozhodnutí Komise č. 2009/548IES ze dne ) 4

5 Evropská legislativa III Co směrnice stanovuje ve vazbě na NAP 3? Článek 3 Závazné národní cíle pro využívání energie z OZE stanoví národní cíle členských států pro podíly energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 a) na celkové konečné spotřebě energie b) na konečné spotřebě energie v dopravě Zohledňuje dopady opatření související s a) energetickou účinností b) úspory energie 5

6 Evropská legislativa IV Co směrnice stanovuje ve vazbě na NAP 4? Článek 3 - Závazné národní cíle pro využívání energie z OZE a) celkový podíl EU a národní podíly energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 pro každý stát EU (cíl pro EU 20 %, cíl pro ČR je 13 %) nejmenší podíl: 10 % - Malta, největší podíl: 49 % - Švédsko b) podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě v roce 2020 a postup výpočtu tohoto podílu (cíl pro každý stát EU je min. 10 %) c) postup výpočtu mezicílů podílů energie z OZE pro roky 2011 až

7 Evropská legislativa V Co směrnice stanovuje ve vazbě na NAP 5? Článek 5 - Výpočet podílu energie z OZE a) Postup výpočtu hrubé konečné spotřeby energie z OZE a podílu energie z OZE b) Zohlednění některé energie ve výpočtu PVE elektřina vyrobená v PVE z přečerpané erpané vody se nezapočítává do hrubé konečné spotřeby elektřiny z OZE Elektřina vyrobená z vodní a větrné energie se zohlední v souladu s normalizačními pravidly - příloha II. Tepelná čerpadla - teplo z TČ se započítá pouze pokud konečný výstup energie významně převyšuje primární vstup energie potřebný k pohonu TČ příloha VII 7

8 Národní legislativa návrh I Co stanovuje návrh zákona ve vazbě na NAP 1? Legislativa týkající se NAPu je zavedena v návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie a) ( 4) Podrobnosti ke tvorbě NAPu, Vyhodnocování a aktualizace NAPu b) ( 5) Využití NAPu jako nástroje k regulaci podpory OZE 8

9 Národní legislativa návrh II Co stanovuje návrh zákona ve vazbě na NAP 2? ( 4) Podrobnosti ke tvorbě, vyhodnocování a aktualizaci NAPu a) Obsah NAPu b) Podmínky, které musí být při tvorbě NAPu dodrženy (cíle do roku 2020 dané směrnicí 2009/28/ES) - závazné cíle podílu energie z OZE na KSE a - závazný cíl podílu energie z OZE na KSE v dopravě c) Schvalování NAPu (schválen Vládou dne !) d) Sledování naplňování NAPu, vyhodnocování (min. 1 x 2 roky) a aktualizace NAPu 9

10 Národní legislativa návrh III Co stanovuje návrh zákona ve vazbě na NAP 3? ( 5) NAP jako nástroj k regulaci podpory OZE a) V případě, že: - pro výrobu elektřiny z biomasy již bylo v předcházejícím roce dosaženo hodnoty z NAPu - pro ostatní OZE (mimo biomasu) je k 30. dubnu daného roku dosaženo hodnoty instalovaného výkonu stanoveného v NAPu vydáním licencí stanoví ERÚ podporu pouze do konce následujícího roku. b) ERÚ zveřejní do 30. května informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny z biomasy a o instalovaném výkonu ostatních OZE 10

11 Podklady pro tvorbu NAPu Podklady a hlavní prameny pro tvorbu NAPu I: Ministerstvo průmyslu a obchodu Státní energetická koncepce Obnovitelné zdroje energie v roce 2008 (MPO 2009) Brikety a pelety z biomasy v roce 2007 (MPO 2008) Solární kolektory v roce 2008 (MPO 2009) Spotřeba biomasy v domácnostech (MPO 2006) Tepelná čerpadla v roce 2008 (MPO 2009) Přehled podpořených projektů (EFEKT, Eko-energie) Energetický regulační úřad Roční zpráva o provozu ES ČR 2008 Přehled údajů o licencích udělených ERÚ Informace o výrobě tepla z OZE 11

12 Podklady pro tvorbu NAPu Podklady a hlavní prameny pro tvorbu NAPu II: Český statistický úřad Roční výkaz o spotřebě paliv a energie Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003 Statistika zahraničního obchodu Ministerstvo životního prostředí (SFŽP) Přehled podpořených projektů OZE Databáze projektů v rámci EIA Ministerstvo zemědělství Přehled podpořených projektů OZE 12

13 Podklady pro tvorbu NAPu Podklady a hlavní prameny pro tvorbu NAPu III: Ostatní podklady a studie Kritický scénář v teplárenství v případě neuvolnění ÚEL HU (Invicta Bohemica, 2009) Připojování OZE do ES ČR (EGÚ Brno, 2010) (zpracováno pro ČSRES) Potenciál výstavby zdrojů a posílení sítí v oblasti elektroenergetiky (EuroEnergy, ) (zpracováno pro MPO) Informace a podklady od výrobců energie z OZE. 13

14 Stanovení konečné spotřeby energie 1) Stanovení hrubé konečné spotřeby energie I Nejdůležitější výchozí hodnota pro stanovení akčního plánu z obnovitelných zdrojů energie je hodnota hrubé konečné spotřeby energie a její správná predikce do roku 2020 Hodnoty konečné spotřeby energie: a) do roku hodnoty uvedené ve statistice ČSÚ b) období 2009 až hodnoty vycházejí z aktuálního SEKu 14

15 Stanovení konečné spotřeby energie 2) Stanovení hrubé konečné spotřeby energie II Hodnoty hrubé konečné spotřeby energie (podle požadavku Směrnice 2009/28/ES) obsahují: a) distribuční ztráty a b) provozní spotřebu (Predikce podle dosavadního vývoje s vlivem vyšší účinnosti a menších ztrát) Hodnoty hrubé konečné spotřeby energie zohledňují: a) předpokládané roční očekávané úspory energie a b) dopad současné hospodářské krize (Předpoklad 5 % snížení očekávaných hodnot konečné spotřeby energie v roce 2009 s postupným vyrovnáváním (snižování %) až do roku 2020) 15

16 Stanovení konečné spotřeby energie 3) Stanovení hrubé konečné spotřeby energie III Konečná spotřeba energie Rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Celkem bez úspor energie (PJ) Úspory energie (PJ) Celkem s úspory energie (PJ) Konečná spotřeba energie Rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Celkem s úspory energie (PJ) , Dopad hospod. krize - pokles oproti roku 2008 (%) x x x x 5 4,8 4,4 4,1 3,7 3,2 2,5 2,1 1,6 0,7 0,2 0 Celkem s úspory a dopadem hospod. (PJ) 1242,0 1262,9 1241,0 1261,0 1203,7 1254,7 1263,8 1270,7 1279,8 1289,4 1301,6 1311,9 1322,5 1340,6 1351,3 1362,0 16

17 Stanovení konečné spotřeby energie 3) Stanovení hrubé konečné spotřeby energie III Konečná spotřeba energie PJ bez DZ a PS s DZ a PS se zohledněním ÚE s dopadem HK 17

18 Stanovení podílu OZE na KS Stanovení podílu energie z OZE I Stanovení podílu energie z OZE na celkové konečné spotřebě energie I: a) do roku Stanovení na základě znalosti 1) celkové konečné spotřeby energie (stanovení popsáno již dříve) a 2) konečné spotřeby energie z OZE (zjištěny ze statistiky) 18

19 Stanovení podílu OZE na KS Stanovení podílu energie z OZE II Stanovení podílu energie z OZE na celkové konečné spotřebě energie II: b) období 2009 až ) Směrnice 2009/28/ES stanoví kromě závazného % cíle (podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie) v roce 2020 také příslušné % mezicíle těchto podílů v období 2010 až ) Na základě těchto příslušných mezicílů, závazného cíle a predikce konečné celkové spotřeby energie byly stanoveny absolutní hodnoty konečné spotřeby energie z OZE pro období 2009 až

20 Stanovení podílu OZE na KS Stanovení podílu energie z OZE III Konečná spotřeba energie Rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Celkem s úspory a dopadem hospod. krize (PJ) 1242,0 1262,9 1241,0 1261,0 1203,7 1254,7 1263,8 1270,7 1279,8 1289,4 1301,6 1311,9 1322,5 1340,6 1351,3 1362,0 Podíl OZE na konečné spotřebě energie - požadavky směrnice Podíl OZE - skutečnost, požadavky směrnice (PJ) 76,2 78,0 86,4 88,1 89,0 93,0 94,0 97,0 104,0 107,0 115,0 126,0 137,0 146,0 165,0 176,5 Podíl OZE - skutečnost, požadavky směrnice (% ) 6,1 6,2 7,0 7,0 7,4 7,4 7,4 7,6 8,1 8,3 8,8 9,6 10,4 10,9 12,2 13,0 Směrnice 2009/28/ES - cíle (závazné, orientační) (% ) 6,1 7,5 7,5 8,2 8,2 9,2 9,2 10,6 10,6 13,0 Výchozí Orientační Orientační Orientační Orientační Celkový cíl Podíl OZE na konečné spotřebě energie - navržený scenář Podíl OZE - skutečnost, předpoklady (PJ) 76,2 78,0 86,4 88,1 94,6 104,6 118,4 128,8 138,3 146,0 153,3 159,3 165,8 173,1 178,3 183,5 Podíl OZE - skutečnost, předpoklady (% ) 6,1 6,2 7,0 7,0 7,9 8,3 9,4 10,1 10,8 11,3 11,8 12,1 12,5 12,9 13,2 13,5 20

21 Stanovení podílu OZE na KS Stanovení podílu energie z OZE IV Podíl energie z OZE na KS 16,0 % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 7,0 7,0 7,0 7,0 10,1 9,4 8,3 7,9 7,4 7,4 7,4 7,6 10,8 8,1 8,3 11,3 8,8 11,8 9,6 12,1 12,5 10,4 12,9 13,2 12,2 10,9 13,5 13,0 4,0 2,0 0,0 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk skutečnost, požadav ky směrnice skutečnost, předpoklady 21

22 Rozbor a jednotlivé části NAPu Obsah národního akčního plánu: (stanoven závazným vzorem podle rozhodnutí komise)!!! Shrnutí národní legislativy v oblasti OZE Cíle v oblasti OZE a plány jejich vývoje Opatření k dosažení cílů a režimy podpory určené k rozvoji využívání OZE Národní akční plán rozdělen na oblasti: Elektřina z OZE Teplo z OZE OZE v dopravě 22

23 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - elektřina: Konečná spotřeba_ OZE_elektrika Rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Biomasa (mimo domácnosti) TJ spotřeba biomasy tuny Vodní elektrárny - výpočet TJ Vodní elektrárny - normalizace TJ x instalovaný výkon MW Biologicky rozložitelná část TKO TJ instalovaný výkon MW biol.složka odpadů tuny Bioplyn TJ instalovaný výkon MW Geotermální energie TJ instalovaný výkon MW Větrné elektrárny - výpočet TJ Větrné elektrárny - normalizace TJ instalovaný výkon MW Fotovoltaické systémy TJ instalovaný výkon MW Celkem - výpočet TJ Celkem - normalizace TJ

24 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - elektřina: Elektřina z OZE TJ sk 2006sk 2007sk 2008sk Biomasa (mimo domácnosti) Vodní elektrárny - výpočet Biologicky rozložitelná část TKO Bioplyn Geotermální energie Větrné elektrárny - výpočet Fotovoltaické systémy 24

25 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - elektřina: Elektřina z OZE Elektřina z OZE Biomasa (mimo domácnosti) Vodní elektrárny Biomasa (mimo domácnosti) Vodní elektrárny Biologicky rozložitelná část TKO Bioplyn Biologicky rozložitelná část TKO Bioplyn Geotermální energie Větrné elektrárny Geotermální energie Větrné elektrárny Fotovoltaické systémy Fotovoltaické systémy 25

26 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti elektřina (2009 až 2020): a) Vodní energie 1. V souvislosti s většinových vyčerpání vhodných lokalit pro výstavbu nových VE se předpokládá pouze mírné meziroční navyšování výkonu u MVE 2. Je uvažováno pouze převážně s rekonstrukcí stávajících MVE a to převážně u výroben do 1 MW 3. Při stanovení MW a MWh v jednotlivých letech využity podklady Asociace pro využití OZE, tvořené z konkrétních předpokládaných projektů MVE v jednotlivých letech 26

27 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti elektřina (2009 až 2020): b) Fotovoltaická energie 1. V roce 2010 se předpokládá navýšení výkonu na hodnotu MW tj. bezpečná hodnota pro spolehlivý provoz elektrizační soustavy. 2. Od roku 2011 začne platit novela zákona č. 180/2005 Sb. a posléze nový zákon o podporovaných zdrojích energie, která (resp.který) zpomalí rozvoj fotovoltaických. 3. Předpokládá se meziroční navyšování ve výši 5 MW 4. Bude se jednat o menší a malé střešní instalace. 27

28 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti elektřina (2009 až 2020): c) Větrná energie 1. V roce 2010 se předpokládá navýšení výkonu na hodnotu 243 MW tj. bezpečná hodnota pro spolehlivý provoz elektrizační soustavy. 2. Od roku 2011 začne platit novela zákona č. 180/2005 Sb. a posléze nový zákon o podporovaných zdrojích energie, která (resp.který) by však VTE neměla výrazně ovlivnit. 3. Předpokládá se proto pokračování v meziročním trendu, tj. nárůstu o 50 MW za rok. 28

29 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti elektřina (2009 až 2020): d) Bioplyn 1. V současnosti je v provozu cca 87 BPS (k ). 2. Počet BPS do roku 2020 stanoven na základě: - informací profesních sdružení z oblasti využití bioplynu - informací Ministerstva zemědělství, Agrární komory, EIA - počtu současně registrovaných projektů v dotač.programech (MPO, MŽP a MZe OPPI, OPŽP a OPRV) 3. Do roku 2020 se na základě bodu 2 předpokládá s provozem celkem 526 BPS (průměrný nárůst cca 40 BPS/ročně) 4. Nepočítá se zvýšením výroby energie z bioplynového hospodářství ČOV a výrazným zvýšením výroby elektřiny ze skládkového plynu. 29

30 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti elektřina (2009 až 2020): e) Biomasa - Pevná mimo domácnost 1. U elektráren a tepláren, se do budoucna uvažovalo se stejnou spotřebou biomasy (jako v roce 2008) a mezi lety 2009 až 2020 byly navíc započítány plánované nové projekty na využití biomasy a zjištěný odhad spotřeby biomasy u těchto nových zdrojů. 2. Nové projekty na výrobu elektřiny z biomasy byly dohledány: z databází EIA, z dotač. programů MPO, MŽP a MZe-OPPI, OPŽP a OPRV z informací od výrobců elektřiny z biomasy 30

31 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - teplo: Konečná spotřeba_ OZE_teplem Rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Biomasa (domácnosti) TJ spotřeba biomasy tuny Biomasa (mimo domácnosti) TJ spotřeba biomasy tuny Biologicky rozložitelná část TKO TJ biol.složka odpadů tuny Bioplyn TJ instalovaný výkon MW Biologicky rozl. část PRO a ATP TJ Tepelná čerpadla TJ instalovaný výkon MW Geotermální energie TJ instalovaný výkon MW Solární termální kolektory TJ osazená plocha is.m instalovaný výkon MW Celkem TJ

32 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - teplo: Teplo z OZE TJ sk 2006sk 2007sk 2008sk Biomasa (domácnosti) Biomasa (mimo domácnosti) Biologicky rozložitelná část TKO Bioplyn Biologicky rozl. část PRO a ATP Tepelná čerpadla Geotermální energie Solární termální kolektory 32

33 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - teplo: Teplo z OZE Teplo z OZE 2020 Biomasa (domácnosti) Biomasa (mimo domácnosti) Biologicky rozložitelná část TKO Bioply n Biologicky rozl. část PRO a ATP Tepelná čerpadla Geotermální energie Solární termální kolektory Biomasa (domácnosti) Biomasa (mimo domácnosti) Biologicky rozložitelná část TKO Bioply n Biologicky rozl. část PRO a ATP Tepelná čerpadla Geotermální energie Solární termální kolektory 33

34 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti teplo (2009 až 2020): a) Solární kolektory 1. Predikce do roku 2020 byla nastavena podle meziročního vývoje současného tuzemského trhu se solárními kolektory. 2. Je uvažováno s meziročním navyšováním dodávek kolektorů, které je dáno objemem dotací především pro fyzické osoby. 3. Po pravděpodobném omezením dotací (cca 2014) bude pokračovat trend z důvodu zajmu veřejnosti o tento zdroj. 4. Předpokládá se tedy navýšení výkonu až na celkovou hodnotu výkonu 556 MW a osazenou plochou 795 tis.m 2 v roce

35 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti teplo (2009 až 2020): b) Biomasa - Pevná - domácnosti 1. Data pro predikci: - Šetření ENERGO v roce 2004 (40 tis. bytů a domů) - Vývoj celkové těžby dříví a dodávky palivového dříví, - Prodej speciálních topidel na dříví a biomasu (kotle, kamna, krby) - Dodávky uhlí, zemního plynu a elektřiny do domácností - Dodávky systémů alternativního vytápění (solární kolektory, tepelná čerpadla) - Stabilně rostoucí trend dodávek palivového dříví do domácností od roku Omezení produkce tříděného uhlí včr 35

36 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti teplo (2009 až 2020): b) Biomasa - Pevná - domácnosti - pokračovat 3. Predikce na léta 2009 až předpoklady: - Do roku 2020 se předpokládá: a) instalace celkem cca 34 tisíc kotlů na pelety s potřebou paliva 190 tisíc tun pelet, což odpovídá tuzemské kapacitě výroben b) spotřeba cca 100 tisíc tun briket (odpovídá zhruba výrobě) c) navýšení spotřeby o dalších cca 700 tis. tun palivového dřeva 36

37 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti teplo (2009 až 2020): c) Biomasa - Pevná mimo domácnosti 1. U velkých společností, jako jsou teplárny, se i do budoucna uvažovalo se stejnou spotřebou biomasy jako v roce 2008 a mezi lety 2009 až 2020 byly navíc započítány plánované projekty na využití biomasy a zjištěný odhad spotřeby biomasy u těchto velkých zdrojů. 2. Nové projekty na výrobu tepla z biomasy byly dohledány: z databází EIA, z dotač. programů MPO, MŽP a MZe-OPPI, OPŽP a OPRV z informací od výrobců tepla z biomasy 37

38 Rozbor a jednotlivé části NAPu Postup v oblasti teplo (2009 až 2020): d) Tepelná čerpadla 1. Statistické šetření je v současnosti prováděno u většiny všech známých dovozních a výrobních firem (zjišťovány mj. počty dodaných TČ a jejich instalovaný výkon). 2. Dopočet za firmy, které se šetření nezúčastnily byl proveden na základě porovnání s daty o přiznaných podporách ze SFŽP a počtu zákazníků připojených ve speciálních sazbách pro tepelnáčerpadla. 3. Predikce do roku 2020 dle současného vývoje tuzemského trhu. Předpokládá se dosahování každoroční navýšení výkonu o 60 MW (podle trendu z minulých let) až na celkovou hodnotu tepelného výkonu 914 MW v roce

39 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti doprava I: Konečná spotřeba energie v dopravě rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Celková spotřeba energie v dopravě (PJ) 254,8 261,1 274,3 269,5 273,0 261,0 261,8 267,2 271,1 274,2 275,4 276,5 277,6 277,6 277,2 277,1 Jednotlivé druhy energie v dopravě rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Celková spotřeba PH (PJ) 245,9 251,9 264,6 259,7 263,3 250,7 251,1 255,9 259,5 262,1 263,0 263,5 263,9 263,0 262,0 260,4 Plynná paliva (PJ) 3,27 3,46 3,65 3,70 3,96 4,37 4,81 5,33 5,56 5,94 6,20 6,74 7,28 8,12 8,65 9,94 LPG (PJ) 3,27 3,46 3,55 3,60 3,69 3,78 3,87 3,96 4,06 4,15 4,24 4,33 4,43 4,52 4,61 4,70 CNG (PJ) 0,00 0,00 0,10 0,10 0,28 0,59 0,94 1,37 1,50 1,79 1,96 2,41 2,86 3,60 4,04 5,24 bioplyn (biomethan) (PJ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 Elektrická energie (PJ) 5,64 5,78 5,99 6,04 5,80 5,85 5,91 5,97 6,04 6,10 6,18 6,29 6,38 6,47 6,58 6,73 Celkem (PJ) 254,8 261,1 274,3 269,5 273,0 261,0 261,8 267,2 271,1 274,2 275,4 276,5 277,6 277,6 277,2 277,1 OZE v dopravě - celkem rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Bio složky v PH (PJ) 0,12 0,88 1,36 4,65 8,79 10,17 11,51 13,23 14,97 16,71 18,34 19,96 21,59 23,08 24,57 26,08 Elektrika z OZE (PJ) 0,25 0,26 0,27 0,30 0,27 0,30 0,40 0,48 0,58 0,64 0,69 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 bioplyn (biomethan) (PJ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 oleje z OZE (včetně rostlinných) (PJ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 Celkem OZE v dopravě (PJ) 0,37 1,14 1,63 4,95 9,06 10,48 11,91 13,70 15,55 17,35 19,03 20,69 22,34 25,86 27,38 28,92 Podíl OZE v dopravě na konečné spotřebě rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Podíl OZE v dopravě (%) 0,15 0,44 0,60 1,86 3,37 4,08 4,64 5,23 5,85 6,47 7,07 7,67 8,27 9,60 10,19 10,83 39

40 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti doprava II: Předpoklady: rok počet Elektomobily Vozidla na LPG rok počet Vozidla CNG Vozidla na bioplyn (biomethan) Podíl tuzemské výroby a dovozů PHM (BA i MN) tuzemská výroba 65% dovoz 35% celková spotřeba 100% 40

41 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - celkem: Konečná spotřeba_ OZE_celkem Rok 2005sk 2006sk 2007sk 2008sk Biomasa (domácnosti) TJ Biomasa (mimo domácnosti) TJ Vodní elektráreny - výpočet TJ vodní elektrárny - normalizace TJ Biologicky rozložitelná část TKO TJ Bioplyn TJ Biologicky rozl.část PRO a ATP TJ Tepelná čerpadla TJ Geotermální energie TJ Kapalná biopaliva pro dopravu TJ Solární termální kolektory TJ Větrné elektrárny - výpočet TJ Větrné elektrárny - normalizace TJ Fotovoltaické systémy TJ Celkem - výpočet TJ Celkem - normalizace TJ

42 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - celkem: Energie z OZE - celkem TJ sk 2006sk 2007sk 2008sk Biomasa (domácnosti) Biomasa (mimo domácnosti) Vodní elektráreny - výpočet Biologicky rozložitelná část TKO Bioplyn Biologicky rozl.část PRO a ATP Tepelná čerpadla Geotermální energie Kapalná biopaliva pro dopravu Solární termální kolektory Větrné elektrárny - výpočet Fotovoltaické systémy 42

43 Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - celkem: Energie z OZE - celkem 2005 Energie z OZE - celkem 2020 Biomasa (domácnosti) Biomasa (mimo domácnosti) Vodní elektráreny Biologicky rozložitelná část TKO Bioplyn Biologicky rozl.část PRO a ATP Tepelná čerpadla Geotermální energie Kapalná biopaliv a pro doprav u Solární termální kolektory Větrné elektrárny Fotov oltaické sy stémy Biomasa (domácnosti) Biomasa (mimo domácnosti) Vodní elektráreny Biologicky rozložitelná část TKO Bioply n Biologicky rozl.část PRO a ATP Tepelná čerpadla Geotermální energie Kapalná biopaliv a pro doprav u Solární termální kolektory Větrné elektrárny Fotov oltaické sy stémy 43

44 Opatření k dosažení cílů 1) Úprava legislativních předpisů Zákon č. 180/2005 Sb. Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon č.. 183/2006 Sb. Cenová rozhodnutí ERÚ 2) Finanční podpora Dotační programy MPO, MŽP a MZe 3) Informační a osvětová podpora vztahující se k využívání energie z OZE 44

45 Děkuji za pozornost Kontakt: 45

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Obnovitelné zdroje energie v roce 2016 Výsledky statistického zjišťování Listopad 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování listopad 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2014

Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 Výsledky statistického zjišťování leden 2016 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 Výsledky statistického zjišťování říjen 2014 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení datové

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Výsledky statistického zjišťování únor 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Erneuerbare Energie in Tschechien: Potenziale, Nutzung & Perspektiven

Erneuerbare Energie in Tschechien: Potenziale, Nutzung & Perspektiven Erneuerbare Energie in Tschechien: Potenziale, Nutzung & Perspektiven Mag. Bohuslav Čtveráček Energy Centre Budweis 3. August 2017, Großschönau Energy Centre České Budějovice (ECČB) gegründet in 1998 im

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA 1 (celkem 6) 30.10.2007 ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA Ing. Zbyněk Bouda V přístupové smlouvě k EU se ČR zavázala k dosažení 8% podílu elektřiny z obnovitelných

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O EKO-ENERGIEENERGIE 3. března 2010 010, Poděbrady Mgr. Milan Kyselák Odbor elektroenergetiky, MPO Obsah Program EKO-ENERGIE III.Výzva programu Eko-energie Současná energetická situace v Evropě - úspora

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok 2010 Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní principy podpory

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Česká republika Biomasa Bioplyn Biopaliva Pelety. Ing. Vladimír Stupavský CZ Biom & Klastr Česká peleta

Česká republika Biomasa Bioplyn Biopaliva Pelety. Ing. Vladimír Stupavský CZ Biom & Klastr Česká peleta Česká republika Biomasa Bioplyn Biopaliva Pelety Ing. Vladimír Stupavský CZ Biom & Klastr Česká peleta 1. BIOMASA Teplárny na biomasu v ČR Na území České republiky je v současné době v provozu 15 velkých

Více

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Energetické využití odpadů z hlediska MPO Energetické využití odpadů z hlediska MPO Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV 25. května 2011 Milan Kyselák Obsah 1. Stav energetického využívání odpadu 2. Strategický pohled SEK,

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

5-6. říjen 2009 Jindřichův Hradec seminář právníků energetických společností JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

5-6. říjen 2009 Jindřichův Hradec seminář právníků energetických společností JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh IMPLEMENATCE SMĚRNICE NOVÝ MODEL PODPORY OZE 5-6. říjen 2009 Jindřichův Hradec seminář právníků energetických společností JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh 1 S JAKÝMI PROBLÉMY A OČEKÁVÁNÍM JEJICH

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP seminář Biomasa jako zdroj energie II 28. 29.2. 2008 Rožnov pod Radhoštěm Jan Švec Ministerstvo životního prostředí OZE v ČR vývoj a cíle Cíle pro rok

Více

Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky

Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Milan Kyselák odbor elektroenergetiky OBSAH Obsah 1) Legislativní rámec 2) Strategické dokumenty 3) Dotace 4) Statistika - Druhotných energ. zdrojů (EVO)

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Analýza českého Národního akčního plánu pro OZE

Analýza českého Národního akčního plánu pro OZE Analýza českého Národního akčního plánu pro OZE Petr Holub, 1. prosince 2010 Praha, Chytrá podpora pro čistou energii Proč obnovitelné zdroje? IEA: referenční scénář = cesta k +6 C české uhlí = destrukce

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letoutradicí,

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

3. České energetické a ekologické fórum

3. České energetické a ekologické fórum 3. České energetické a ekologické fórum Téma: Biomasa a bioplyn pro energetiku ČR a střední Evropy 2. Blok Potenciál biopaliv a biomasy z pohledu podnikatelů v energetice a teplárenství Obnovitelné zdroje

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Novely vyhlášek ERÚ. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Novely vyhlášek ERÚ. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad Novely vyhlášek ERÚ Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 19. - 21. ledna 2016 Novely vyhlášek ERÚ 1. Novelizace vyhlášky č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví 2. Návrh

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Ilona Jančářová Právnická fakulta MU Brno PŘÍRODNÍ ZDROJE Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný Přírodní zdroje - obnovitelné -

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Jaké budeme mít ceny elektřiny?

Jaké budeme mít ceny elektřiny? Jaké budeme mít ceny elektřiny? Výhled do roku 2050 Seminář energetiků Luhačovice, 24. 26. 1. 2017 Petr Čambala Obsah Dlouhodobá rovnováha Cena elektřiny Závěry a doporučení Dlouhodobá rovnováha EGÚ Brno

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim Tábor 4.2.2010 Představení SEVEn SEVEn je konzultační společnost zaměřená na oblast energetiky a životního prostředí, zejména na

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad Co přinesl rok 2013? Výkladové stanovisko k úpravám na

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Seminář IVD 16. 3. 2016, Praha Výhled nákladů na podporu do roku 2020 skutečnost skutečnost skutečnost odhad odhad odhad odhad odhad NÁKLADY (mil. Kč) 2013 2014

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

Odůvodnění. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu).

Odůvodnění. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu). Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018 Energetický regulační úřad upozorňuje,

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Kamna, krbové vložky, sporáky a teplovodní kotle Výsledky statistických zjišťování za léta 2010 2014 únor 2016 Oddělení analýz a datové

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE,

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinese nový zákon Povinnost zajištění autorizace

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce

Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce Zpracovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Dne: 4. 11. 214 Úvod V rámci přípravy Aktualizace státní energetické koncepce

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více