informátor Sociálně terapeutické dílny Mezinárodní dobrovolnictví Nové projekty Slezské diakonie str. 6 str. 9 str. 11 4/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Sociálně terapeutické dílny Mezinárodní dobrovolnictví Nové projekty Slezské diakonie str. 6 str. 9 str. 11 4/2013"

Transkript

1 informátor 4/2013 Sociálně terapeutické dílny str. 6 Mezinárodní dobrovolnictví str. 9 Nové projekty Slezské diakonie str. 11

2 1 úvod Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce. Myslím si, že většina lidí se každoročně na ně hodně těší. V letošním roce jsme si ve vedení Slezské diakonie řekli, že chceme provoz na našich střediscích i na ústředí SD nastavit tak, aby vánoční svátky mohli naši zaměstnanci co nejvíce strávit se svou rodinou. V našich službách jsou však často klienti, kteří nemají své rodiny, jsou sami a opuštění. Chceme i jim vytvořit rodinnou atmosféru už před Vánocemi. Prožijme celý advent i vánoční svátky v příjemných vztazích v rodinách, vůči kolegům v práci, ale i k lidem, kterým poskytujeme podporu. Vánoce jsou taky obdobím, kdy se více soustřeďujeme na duchovní aktivity. V letošním roce jsme však těmto aktivitám věnovali více času než roky předchozí. Letošní rok jsme nazvali Rokem Bible. Mnozí z nás se snažili přečíst celou Bibli za jeden rok. Celý rok probíhalo přepisování Bible, realizovali jsme různé přednášky a setkání k tomuto tématu. Prožili jsme spoustu nádherných setkaní, která byla oživením pro naši duši. Na konci roku bych chtěla poděkovat Pánu Bohu, ale také všem, kteří s láskou celý rok vytvářeli podmínky pro to, aby se práce Slezské diakonie rozvíjela, abychom měli dostatek sil a odvahy vstupovat do nových výzev a projektů a taky být dobrou oporou těm, kteří jsou ve větší potřebě než my. Erich Fromm říká: Láska je především dávat, ne přijímat. Moc Vám přeji, abychom o Vánocích načerpali hodně sil a energie, abychom i v příštím roce mohli hodně dávat. BIBLICKÝ ÚVOD Zpráva z Betléma Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2,14) Tato věta patří už dlouhé roky na banner vánočních svátků. V kostelích je velká sláva, i na ulicích je hodně světla, a když si u štědrovečerního stolu navzájem něco přejeme, tak je jedno, co to je, hlavně, že je rodina pohromadě a že na zemi panuje pokoj a mír. Ale i když takový charakter Vánoc může s biblickým veršem sousedit, přece jen, s rukou na srdci, ona sláva na výsostech a pokoj mezi lidmi může někomu v této uspěchané době připadat i cizokrajně. Rozhodl jsem se proto napsat kolegovi z Betléma, jak to vidí on. Jeho ráz vyjadřování je poněkud osobitý, ovšem jeho odpověď stojí za uveřejnění: Drazí spolupracovníci, srdečně zdravím z Betlémské ohrady. Jmenuji se Štefan a dělám s kolegy tady místního pastýře. Starám se o ovce, aby se měly kde napást a napít. Někdy se berani hodně trkají, tak to je pak obvazuji, bo sú celí od krve V noci se pak s kolegy střídáme: Hlídáme je, aby se jim co nestalo. Však to znáš. Taky se staráš o druhé, někdy se trefí i noční šichta, stejně jako nám tady. Ale na jednu noční opravdu nezapomenu. Kolega mě zrovna vzbudil, ať ho vystřídám. Tu se náhle před námi objevila nějaká postava, musel to být Boží posel, bo i velké světlo všude začalo zářit. A on nám řekl, ať se nelekáme, že nám nese dobrou zprávu. V Betlémě, ze kterého před dávnými časy vyšel král David, se nám dnes narodil Kristus, Spasitel poslaný od Boha. Tímto tedy začíná Boží království, protože ten Ježíš obnoví tvář svědomí, dá pokoj a opravdovou radost. A to pro nás, pro všechny. Hned na to jsme pak slyšeli anděly, jak zpívají právě onu píseň: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. To je ta píseň, na kterou ses mě ptal. Rozumím to tak, že Kristus přišel jako světlo do té naší bídy, aby uvedl naše kroky na cestu pokoje. Abychom nežili podle zákonu pomsty, ale Jeho smíření a pokoje. Měli jsme z toho tehdy velkou radost. Začali jsme slavit a také jsme vyprávěli ostatním, protože toto si nejde nechat pro sebe. Tolik tedy ze Štefanova dopisu. Nevím, zda se některý z pastýřů jmenoval Štefan, dopis žel není, je pouze z kanceláře duch. péče; ale rád bych s vámi sdílel onu radost, kterou tehdy ti prostí pastýři zažili. A pokud vám o Štědrém dnu vyjde odpolední nebo i noční směna, kéž můžete prožít podobně požehnanou chvíli, jako tehdy pastýři. Boží pokoj a radost z narození Krista. Spolu s ostatními pracovníky duchovenské péče přeje Mgr. David Pasz pastorační pracovník ve Slezské diakonii

3 co se událo... 2 autor článku Milana Bakšová a Renáta Sniegoňová 400 let od vydání Bible kralické V roce 2013 uplyne 400 let od vydání kralické Bible. Tuto významnou událost jsme se rozhodli podporovat v průběhu celého roku 2013 také ve Slezské diakonii. Zvolili jsme různé možnosti, které přiblíží Boží slovo lidem spjatým s naší organizací. Jednou z několika aktivit je přepisování Bible. Přepisování probíhá ve Slezské diakonii od července a potrvá do konce listopadu Pracovníci, klienti a příznivci přepisují radostnou zvěst Božího slova o životě našeho Pána Ježíše Krista - Evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Příležitost dostávají rovněž výtvarně nadaní účastníci, a to tím, že ilustrují podobenství a skutky Pana Ježíše, které jsou zachyceny v evangeliích. Výsledek našeho úsilí - svázán do knih - bude zachován jako památka, že jsme se zapojili do oslav významného Roku Bible. Poděkování organizátorů akce patří všem zúčastněným, kteří nám poskytují z průběhu autor článku Mgr. Aneta Stanieková Bohoslužba s ručním přepisováním Bible v Bohumíně Dne se v evangelickém kostele v Bohumíně konala slavnostní bohoslužba s názvem Den diakonie. Kromě členů farního sboru se bohoslužby zúčastnili zaměstnanci MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně z odloučeného pracoviště v Bohumíně a zaměstnanci stacionáře Salome Slezské diakonie v Bohumíně. Vedoucími pracovníky Mgr. Galuszkovou a Bc. Brzezinovou bylo prezentováno, jak působí a na koho se zaměřuje MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie a stacionář Slezské prostřednictvím dětí z azylového domu, které za pomoci našeho duchovního vyrobily papírové košíčky s rybami a chleby jako připomenutí nasycení pěti tisíců nebo slova kolegyně, které přepsání několika veršíků z Evangelia Jana přineslo útěchu po náročné situaci v práci. Děkujeme a přejeme Vám mnoho požehnání ve vašem osobním i pracovním životě. diakonie. Celou bohoslužbu provázel místní farář Mgr. Roman Brzezina, který ve spojitosti s výročím 400 let Bible kralické kázal o Bibli - čím vším vlastně Bible je a jakou hodnotu má čtení Bible i v dnešní době. Hudbou posloužila hudební skupina Man-hu ze Smilovic. Po skončení bohoslužby následovalo ruční přepisování Bible, do kterého se mohl kdokoli zapojit. Pro přepisování bylo vybráno Lukášovo evangelium a také děti, které neumějí psát, mohly nakreslit obrázek k danému příběhu z evangelia. autor článku Bc. Uršula Byrtusová, DiS. Přátelské setkání ve Stonavě Klienti EDENU přijali přátelské pozvání do Stonavy, aby se seniory pečovatelské služby prožili společně den plný aktivit a radosti. Nechyběla regionální televize Polar. Ráno senioři vyzvedli své hosty na zastávce a šli si společně zahrát minigolf do parku PZKO Stonava. Navzájem si všichni pomáhali, povídali si a navázali spolu krásný vztah. Po minigolfu vzali dva senioři všechny na procházku Stonavou. Roli průvodců zvládli pro své hosty perfektně. Příjemně unaveni dorazili do restaurace PZKO, kde kromě dobrého oběda pan Stanislav z dílen všem nádherně zahrál na piáno. Odpoledne setkání pokračovalo v kulturní místnosti Domu s pečovatelskou službou, kde se všichni občerstvili kávou a domácími pečenými dobrotami, které upekly seniorky z pečovatelského domu. K tomu pan Stanislav zahrál, tentokrát, na kytaru, společně si všichni zazpívali a došlo i na několik lidových písniček na akordeon. Před ukončením společného setkání zahráli klienti EDENU divadlo o lenochodovi. Tento den byl pro všechny zúčastněné výjimečný, plný radosti, emocí a zážitků. Ve zkratce Přepisování Bible na ústředí Slezské diakonie Na ústředí SD první přepisování proběhlo 2. srpna a připravila jej Miriam Prášilová. Po úvodním zahájení Božím slovem a modlitbou, přečetli i přítomní zaměstnanci verše z Bible, které poté zapisovali čitelně na připravené archy. Přepisování je pro nás příjemným zastavením u Božího slova a přináší radost ze společného díla, uvedla Natálie Klusová pastorační pracovnice. Přepis Bible ve Stonavě Vedoucí pečovatelské služby Bc. Uršula Byrtusová, DiS. zapojila do přepisování kapitol Evangelia Lukáše nejen klienty služby ale i kolegy, děti základních škol a pedagogy. Senioři služby přepisovali, a někteří stále ještě přepisují, vybranou kapitolu v pohodlí svého domova. Vedoucí střediska ELIM navštívila děti Základní školy s českým vyučovacím jazykem a děti Základní školy s polským vyučovacím jazykem na Holkovicích, aby jim nejen představila úkol, ale také informovala o organizaci Slezské diakonii, významu celé akce. Děti naslouchali vyprávění o Bibli a o konkrétním příběhu, který v sobě ukrývala 6. kapitola Evangelia podle Lukáše. Po prezentaci se děti s velkým nadšením pustili do přepisování a ti nejmladší začali kreslit. Sbírka potravin pro chudé Střediska Slezské diakonie - poradna ELPIS, Sociální asistence, Program pro pěstounské rodiny a Bazárek pod věží děkují všem, kdo se zúčastnili akce ke Dni boje proti chudobě dne v centru Hutník v Třinci. Tímto dnem jsme vyhlásili také potravinovou sbírku pro potřebné rodiny s dětmi a přímo na akci jsme sesbírali dva velké koše potravin. Sbírka potrvá do a trvanlivé potraviny můžete nosit na adresu Frýdecká 136 Třinec do budovy bývalé evangelické fary. (Bc. et Mgr. Pavla Golasowská)

4 3 co se událo... Vzdělávání v programu pro pěstounské rodiny Ve dnech se konal první vzdělávací víkendový pobyt v rámci Programu pro pěstounské rodiny, kterého se zúčastnilo 12 rodin z oblasti Těšínska. Pobyt se konal ve školícím a ubytovacím středisku Karmel, které se nachází v krásném a tichém prostředí pod beskydskými vršky v obci Smilovice. Cílem našeho týmu bylo nejen předat cenné rady od profesionálních lektorů, ale také dopřát pěstounům v tak uspěchané době trochu odpočinku a relaxace. Děti měly připravený bohatý program, největší ocenění dostali dva klauni, se kterými si děti užily spoustu legrace. Odměnou pro celý tým byli spokojené a vděčné rodiny a už teď se všichni těší na další připravované vzdělávání a setkávání s pěstounskými rodinami. Slezská diakonie letos v Moravskoslezském kraji uzavřela 100 dohod, v rámci kterých zabezpečuje pěstounským rodičům 24 hodinové vzdělávání, autor článku Kateřina Bělavová Program pro pěstounské rodiny poskytuje krátkodobé hlídání, zprostředkování odborných služeb (psycholog, právník, mediátor ), dále poskytuje podporu při kontaktech s biologickou rodinou a také podporu při řešení dalších obtížných záležitostí spojených s pěstounstvím a poručnictvím. Další informace je možné získat přímo od koordinátora programu Ve zkratce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska Nový projekt OP LZZ Od odstartoval úsek náměstkyně pro sociální práci nový projekt OP LZZ s názvem Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska. Cílem tohoto projektu je zajištění odborného vzdělávání pro pracovníky nejen Slezské diakonie, ale také dalších 5 organizací poskytujících sociální služby v regionu Těšínského Slezska. V období do června 2015 bude zajištěno vzdělávání pracovníků těchto organizací v rámci 53 vzdělávacích kurzů rozdělených do 10 tematických modulů, přičemž některé budou vícekrát opakovány (celkem 122 běhů kurzů). Tento projekt je spolufinancovaný z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ. (Ing. Daniela Czyžová) Akce byla podpořena z Nadace OKD autor článku Zuzana Hazan Na Albrechticku se otevřelo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Od 2. září 2013 otevřela Slezská diakonie kluby pro děti a mládež, kde mohou trávit svůj volný čas. Kluby jsou strategicky umístěny ve třech obcích Albrechticka: Městě Albrechticích, Jindřichově a v Holčovicích. V dalších šesti obcích bude práce probíhat v terénu. Do klubu může zavítat kdokoliv ve věku 6 20 let. Dospívající se zde můžou sejít s přáteli, pouštět hudbu, hrát různé hry nebo se podívat na zajímavý film. Nízkoprahový klub je tedy volnočasovou aktivitou a navíc poskytuje sociální poradenství. Největší význam klubu spočívá v jeho poradenské a preventivní činnosti. Pracovníci klubů poskytují pomoc při těžkých a krizových situacích a zároveň je pomáhají operativně řešit. Mladí lidé si mohou dojít do klubu pro radu v jednání s úřady, školou, policií nebo pokud hledají práci či brigádu. Cílem této sociální služby je orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady, pomoc se vzděláváním, se zdravím, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s uplatněním na trhu práce rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností dětí a mladých lidí ve společnosti apod. Pobytový kurz pro rodiny s dětmi Od 18. do 22. srpna se uskutečnil pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Pobyt, kterého se zúčastnilo 5 rodin z Moravskoslezského kraje, byl uspořádán ve spolupráci dvou poraden rané péče Slezské diakonie - Poradny rané péče SALOME a LYDIE. Odbornost pobytu zajistili Mgr. Romana Straussová z Centra terapie autismu a Mgr. Přemysl Mikoláš, psycholog speciálně pedagogického centra. Pobytový kurz byl určen celé rodině. Děti se učily jak si hrát, pracovat samostatně a realizovat různé úkoly. Nechyběla muzikoterapie, výtvarná činnost, canisterapie, samostatné procházky, nácvik komunikace, práce s denním režimem aj. Pro rodiče byly připraveny přednášky, aktivity v rámci terapeutické skupiny a individuální konzultace. V době rodičovských aktivit byla péče o děti zajištěna asistenty. Jak uvedla jedna maminka: Přínosné bylo především to, že jsme mohli společně sdílet své radosti i strasti. Pobyt mne posunul dál v práci s mým dítětem a dodal mi energii do dalších dní.

5 co se událo... 4 PROMĚNY 2014 Slezská diakonie Vám po velkém loňském úspěchu přináší charitativní fotografický projekt PROMĚNY 2014, autora Marka Kluse. 12 uživatelů/ek Slezské diakonie azylového domu BETHEL Karviná, SÁRA Třinec a Frýdek-Místek se nechalo zachytit na fotografiích PŘED a PO. První fotografie poukazuje na skutečný obraz osoby bez přístřeší, druhá je pak v reálném prostředí profese, která je jeho/její snem případně ji kdysi vykonával/a. Můžete se těšit na zajímavé profese jako jsou námořník, soudkyně, hokejista, učitelka a mnohé další. Na webových stránkách můžete pravidelně sledovat aktuální a zajímavé informace týkající se tohoto projektu. Věříme, že se Vám tento projekt bude líbit a že nás také podpoříte ať už pak samotnou koupí kalendáře PROMĚNY 2014, či jen o tomto projektu řeknete svým příbuzným, známým či přátelům. Za veškerou Vaší přízeň i podporu DĚKUJEME! Léto s indiány a piráty Již třetím rokem se v Krnově konají příměstské tábory pro děti s postižením. Pořádá je projekt Slezské diakonie Už ne v jednom kolotoči, který je podpořen Moravskoslezským krajem. Děti s postižením tak měly možnost zažívat stejné prázdninové aktivity jako jejich vrstevníci. První z táborů se nesl v indiánském duchu. Děti byly při indiánském obřadu přijaty do kmene a učily se dovednostem jako je hod tomahavkem, střelba z luku, stopování v pustině a dalším. Náplní dnů bylo také výtvarné tvoření, zpívání, hry a výlety. Druhý z táborů byl pirátský. Během něj se z námořníků stali piráti a na své lodi putovali za pokladem, který byl ukryt na tajemném autor článku Bc. Marek Klus autor článku Bc. Svatava Olejková ostrově. Díky podpoře MSK měl každý účastník tábora asistentku, která mu pomáhala při zajištění jeho potřeb a provázela jej společnými hrami. Ve zkratce Alzheimerova choroba jsme si připomněli Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Cílem je zvýšit povědomí o této těžké nemoci, kterou stále mnoho lidí podceňuje. Na světě je přes 35 milionů lidí stiženo demencí a v Evropě se dostává na první místo v příčinách smrti, v České republice pak trpí demencí více než obyvatel. Slezská diakonie, SILOE Ostrava jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v MSK se také v rámci tzv. Pomerančového týdne ( až ) zapojila do osvěty formou přednášky a doprovodných programů. (zdroj Dárky, které potěší dvojnásobně A byla svatba Tradici gratulace s květinou pro nevěstu se rozhodla změnit Joanna nyní již Kubicová, když se rozhodla využít této příležitosti k tomu, aby udělala radost i někomu dalšímu - konkrétně dětem na Ukrajině. Rozhlásila tedy, že místo květin přijímá i plyšové hračky. A akce se setkala s úspěchem - plyšáci naplnili jeden pytel a jsou již připraveni rozzářit dětské oči na Ukrajině u příležitosti vánočních a novoročních svátků. Tímto chceme novomanželům Joanně a Wieslawovi Kubicovým vyjádřit velké poděkování a popřát jim hojnost Božího požehnání na jejich společné cestě životem. (Mgr. Ilona Śniegoňová) Hledáme dobrovolníky Slezská diakonie hledá v rámci programu Dobrovolnictví potřebným lidem dobrovolníky z řad studentů středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří chtějí pomoci dětem s doučováním v přirozeném prostředí domácnosti. Pomoc bude každý dobrovolník poskytovat konkrétní rodině, kde se bude věnovat dlouhodobě zpravidla jednomu dítěti.ve spolupráci se SOCIÁLNÍ ASISTENCÍ Karviná, Orlová bylo vytipováno několik autor článku Mgr. Lucie Protivanská rodin, kterým i přes to, že jsou v obtížné sociální situaci, záleží na vzdělání svých dětí. Zaujalo Vás to? Dobrovolnické centrum Slezské diakonie nabízí dobrovolníkům komplexní školení, pojištění, proplácení výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby a po celou dobu trvání programu rovněž metodickou i supervizní podporu. Kontaktujte koordinátorku, paní Irenu Minarčíkovou, DiS., tel.:

6 5 co se událo... Předali jsme dárek Lucii Bílé Když jsme se před dvěma měsíci dozvěděli, že v našem městě bude vystupovat nejslavnější česká zpěvačka Lucie Bílá, rozhodli jsme se, že jí prostě musíme něco vyrobit. S Lucii Bílou jsme měli možnost setkat se v rámci jejího koncertu v Novém Jičíně při příležitosti oslav 700 let města. Byla to velkolepá akce! A my byli její součástí. Opět mohli klienti Slezské diakonie, sociálně terapeutických dílen EFFATHA v Novém Jičíně ukázat, co umí, autor článku Gabriela Lhotská, DiS. ukázat svou originalitu. Díky starostovi města Nový Jičín panu Dvořákovi jsme měli možnost osobně se setkat se slavnou zpěvačkou v zákulisí. Děkujeme pane starosto!!! Setkání bylo plné energie, ostatně jako je celá osobnost Lucie Bílé. Bylo plné úsměvů a vřelých slov. Dárek předala paní Jitka, která se nejvíce podílela na jeho výrobě. Rádi se s vámi podělíme alespoň o jednu z fotografií.. Ve zkratce Nová pomoc s financemi pro osoby s postižením OBČANSKÁ PORADNA Havířov Slezské diakonie realizuje od ledna 2013 nový projekt Finanční gramotnost. Projekt nabízí odborné poradenství v oblasti finanční gramotnosti a prevence předlužení osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním, které představují cílovou skupinu tohoto projektu. Projekt chce takto pomoci osobám, které se potýkají s předlužeností, nebo těm, které jsou tímto ohroženy. O poskytnutí odborného poradenství můžou zájemci požádat sami nebo přes své zastupující organizace. Uživatelé nebo organizace se obrátí na OBČASKOU PORADNU Havířov, která sídlí na ulici Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark, telefonicky či prostřednictvím u: Odborné poradenství je poskytováno v domácím prostředí uživatele, v organizaci jejímž je uživatelem, popřípadě v konzultační místnosti OBČANSKÉ PORADNY Havířov. Uvedený projekt se bude realizovat do a je podporován z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je realizován za účasti partnerů: Asociace občanských poraden, Česká asociace pečovatelské služby, VIDA o. s., Občanská poradna Třebíč, OBČANSKÁ PORADNA Havířov Slezské diakonie. (Kateřina Wartová, DiS.) Děkujeme Městské policii V úterý žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, Střední školy praktické Starý Bohumín navštívili základnu Městské policie v Bohumíně. Strážníci velmi ochotně dětem předvedli kamerový systém, vysílačky, neprůstřelnou vestu a střelnou zbraň. Žáci si s velkým zájmem vyzkoušeli i alkoholtester. Velký úspěch u dětí mělo i policejní auto, které nám předvedli i s houkáním. Všichni byli s akcí velmi spokojení. Pedagogové a žáci tímto děkují strážníkům Městské policie za ochotu a těší se na pokračování oboustranné spolupráce. (Mgr. Lenka Malcharová)

7 téma 6 Sociálně terapeutické dílny - mají svůj smysl Dílny pro mě hodně znamenají, je to moje práce. Nemůžu už bez dílny být, učíme se tady různým věcem... Bez dílen bych už neměl žádnou radost v životě. Žiju jako ostatní - zdraví - lidé. Každý člověk, ať zdravý či jakkoli handicapovaný chce být prospěšný, chce něco dokázat, chce ukázat, že UMÍ. Dokázat to sobě i druhým. Lidé se zdravotním postižením mají mít v co nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidé. V minulosti byla tato práva velmi často porušována, šlo jen o zabezpečení základních potřeb lidí s mentálním postižením, aby přežili. Ti, kteří dokázali pracovat, pomáhali při jednoduchých činnostech za jídlo, ošacení a ubytování. V posledním desetiletí se však podařilo udělat velmi mnoho ve prospěch lidí s jakýmkoli postižením. Řada lidí si myslí, že život postiženého člověka nemá smysl. Že člověk s postižením je neužitečný pro společnost, která na něj jen doplácí. Avšak mnozí postižení se dokážou uplatnit v životě a být prospěšní! A místem, kde toto všechno mohou dokázat nejen druhým, ale především sobě samotným jsou sociálně terapeutické dílny. Jsou místem, kde se mohou nejen učit novým věcem, trénovat ty, které už umí a nechtějí je zapomenout, ale také místem, kde mohou potkávat nové kamarády a nové lásky Dílny jsou pro ty, kteří se rozhodnou: Chci se potkávat - chtějí někoho nového potkat, být mezi svými vrstevníky, poznat nové kamarády Chci se naučit - chtějí se něčemu novému naučit, chtějí umět více a více - plést košíky, pracovat s keramikou, se dřevem, vyšívat, šít, tkát na stavu, chtějí umět vařit, starat se o svou domácnost, hospodařit apod. Chci pracovat - chtějí pracovat jako jejich rodiče, sourozenci, kamarádi, ale myslí si, že ještě neumí všechno, co k dobrému pracovnímu výkonu potřebují. Neumí třeba chodit někam včas, neumí vydržet u práce, neumí si říct o pomoc, neumí pracovat delší dobu Práce je charakteristickým atributem dospělosti a samostatnosti každého člověka, bez ohledu na to, jestli se jedná o člověka zdravého nebo zdravotně postiženého. Práce poskytuje ekonomickou nezávislost a vyšší životní standart, pozitivně ovlivňuje sebeurčení člověka a jeho seberealizaci. Dílny jsou místem, kde mohou lidé ať již s mentálním či psychickým onemocněním pokračovat v učení a rozvíjení dovedností, kompetencí a intelektových schopností. Sociálně terapeutické dílny mají svůj smysl, transformace pobytových zařízení by bez této služby nebyla úplná, protože potřeba uplatnění se ve volném čase je nedílnou součástí života každého z nás. Gabriela Lhotská, DiS. koordinátor střediska EFFATHA Nový Jičín

8 7 téma Žijeme společnými zážitky aneb jak vypadá rok v sociálně terapeutických dílnách v Novém Jičíně Naše aktivity v průběhu roku směřují k co nejvyššímu možnému uplatnění a začlenění našich klientů do společnosti. Neustále se snažíme přicházet s novými projekty, novými zážitky pro naše klienty, alternativním uplatněním. Představíme Vám alespoň některé naše projekty. EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny U Jičínky Nový Jičín EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Pod Lipami Nový Jičín projekt Poznáváme řemesla aneb jednou nohou v práci Cílem projektu bylo ukázat našim klientům běžný pracovní proces, co vše obnáší pracovat, jak to v reálné praxi chodí, co je od nich v práci očekáváno. Zkrátka, co musí zvládnout, než vyrazí na trh práce. Mnozí totiž mají zkreslené představy o pracovním procesu. Uspořádali jsme exkurze do vybraných chráněných dílen či přímého provozu továren v Moravskoslezském kraji. Na jednom místě jsme měli dokonce možnost vyzkoušet si pracovní provoz. Najeli jsme necelých 600 km. Díky projektu jsme mohli uspořádat také kurz pro rodiče, opatrovníky na téma osamostatňování. I díky projektu se z 11 klientů třem podařilo získat zaměstnání, ať již na plný či částečný úvazek. Ostatní jsou kladně motivováni hledat práci. Projekt byl podpořen grantem ČSOB a Era Pomáháme společně. projekt Za společným úsměvem Jedná se o první maňáskové divadlo lidí s mentálním postižením v České republice. Rádi bychom navštěvovali dětské domovy, dětské oddělení nemocnic, mateřské školy, 1.stupeň ZŠ, knihovny, stacionáře či jiné sociální služby napříč celého Moravskoslezského kraje. Rádi bychom vyčarovali úsměv na tváři všem, kteří to potřebují. Klienty naší služby se snažíme zapojit do běžného života ve společnosti - chceme jim dát pocit užitečnosti, dokázat jim samotným, že UMÍ a mohou dokázat velké věci. Že smyslem života není jen brát, ale i dávat. Jedná se o alternativu uplatnění našich klientů. Ne všichni klienti se mohou uplatnit na trhu práce, proto hraní divadla je pro ně možností uplatnění, seberealizace. Také tento projekt byl podpořen grantem ČSOB a Era Pomáháme společně.

9 téma 8 Perličky Setkání s paní Lucii Bílou S naší nejslavnější zpěvačkou Lucií Bílou jsme se setkali v rámci jejího koncertu v Novém Jičíně při příležitosti oslav 700 let města. Byla to velkolepá akce! A my byli její součástí. Opět mohli klienti Slezské diakonie, sociálně terapeutických dílen EFFATHA v Novém Jičíně ukázat, co umí. Darovali jsme jí dva z našich výrobků. Výstavy Každoročně vystavujeme naše výrobky, prezentujeme středisko i organizaci na různých typech výstav, jarmarcích.v letošním roce 2013 jsme uspořádali výstavu Ruce, které umí v Městské knihovně v Novém Jičíně. Součástí bylo ve vybrané dny i maňáskové divadlo pro děti ZŠ. Miniškolička vaření Pod vedením zkušeného šéfkuchaře Martina Holka mohli naši klienti vyzkoušet speciální pokrmy, učili se základům stolování. K tomu všemu jim přišla zazpívat sólistka opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě paní Marianna Pillárová. Šikovné ruce Po dva roky se naši klienti účastní soutěže Šikovné ruce v Bruntále. Soutěž probíhá v pracovních dovednostech lidí s mentálním postižením. Někteří z našich klientů získali i ocenění nejvyšší. To je jen malý výčet toho, co všechno můžeme s klienty EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny prožít společně. Výrobky V našem středisku se orientujeme na práci se dřevem, keramikou, textilem. Výrobky je možné zakoupit si přímo u nás na středisku (EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny, U Jičínky 25, Nový Jičín, tel ), vybrat si můžete třeba na našich facebookových stránkách. Zakoupit je můžete také ve vybraných prodejnách v Novém Jičíně, Odrách, Kopřivnici, Ostravě, Krnově. Naše výrobky vznikají v rámci pracovní terapie, nejsme chráněnými dílnami, proto je potřeba počítat s delší dobou dodání. Nejsme sériovou výrobou - každý náš výrobek je ORIGINÁL!!! Slezská diakonie provozuje sociálně terapeutické dílny také v dalších městech: EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny V Aleji Karviná - Ráj EBEN-EZER Český Těšín sociálně terapeutické dílny Vělopolská Český Těšín - Horní Žukov EFFATHA Krnov sociálně terapeutické dílny Hlubčická 294/ Krnov Pod Bezručovým vrchem EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí sociálně terapeutické díny tř. T. G. Masaryka Frýdek - Místek

10 9 mezinárodní dobrovolnictví - představujeme nové tváře Rok mezinárodním dobrovolníkem Začátkem září 2013 začala některá střediska Slezské diakonie a partnerské organizace hostovat již devátou generaci mezinárodních dobrovolníků. 14 dobrovolníků bude po 10 až 12 měsíců vykonávat dobrovolnou službu na různých místech Moravskoslezského kraje a bude se tak přímo podílet na sociálních službách a vzdělávání, které Slezská diakonie a její partnerské organizace poskytují. Po svém příjezdu se dobrovolníci zúčastnili šesti denního semináře, který umožnil jejich seznámení a mimo jiné nabídl i intenzivní kurz českého jazyka. Po tomto semináři začali dobrovolníci pomáhat na svých střediscích a prakticky tak začala jejich dobrovolná služba. Během dobrovolné služby se dobrovolníci zúčastní ještě dvou seminářů pořádaných Slezskou diakonií, budou mít příležitost navštívit střediska všech dobrovolníků, a také se seznámí s dalšími mezinárodními dobrovolníky v ČR na seminářích České národní agentury Mládež. Slezská diakonie má s mezinárodním dobrovolnictvím už skoro 10 letou zkušenost a od roku 2005 hostovala 77 mezinárodních dobrovolníků, kteří pocházeli z Dánska, Francie, Itálie, Izraele, Maďarska, Německa, Nizozemí, Palestiny, Polska, Slovenska, Španělska, Švédska, Ukrajiny a USA. Dobrovolníci zde v ČR pracují se seniory, s lidmi všech věkových skupin (včetně dětí), kteří mají různé typy postižení, s lidmi bez domova, s mládeží nebo s romskou minoritou. Slezská diakonie je také vysílající organizací mezinárodních dobrovolníků. Do zahraničí jsme vyslali 9 dobrovolníků. Tento rok Jakuba a Zuzanu Smyčkovy do Dánska a Martina Grinvalského do Portugalska. Jakubova dobrovolná služba je zaměřená na vzdělávání v oblasti IT, Zuzka působí v centru, které podporuje inkluzi imigrantů v Kodani. Martinův projekt je zaměřen na práci a podporu mládeže ve vyloučené oblasti města Faro. Co přináší mezinárodní dobrovolnictví? Pokud pojedete do zahraničí jako dobrovolník, vrátíte se bohatší o mnoho zkušeností a zážitků. Naučíte se nové věci, nový jazyk a zjistíte, jaké to je dlouhodobě žít v cizí zemi. Pokud budete mít mezinárodního dobrovolníka na středisku, tak získáte mladou motivovanou osobu, která dá službě, kterou poskytujete nový rozměr. Na rok se dobrovolník stane součástí Vašeho týmu a v různých směrech obohatí uživatele, kolektiv střediska i Vaše rodiny. Pokud máte zájem jako dobrovolník vycestovat či jako středisko nebo partnerská organizace se do mezinárodního dobrovolnictví zapojit hostováním, kontaktujte koordinátorku programu paní: Bc. et Mgr. Zuzanu Hartmannovou telefon: , mobil: Mezinárodní dobrovolníci a jejich projekty Jan-Malte Paatz - Německo Komunitní centrum Mojská, Český Těšín Josephine Finckh - Německo Mateřská a základní škola Slezské diakonie v Krnově Rosa Reinisch - Německo TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty Roman Bulak - Ukrajina EDEN Český Těšín, denní stacionář Charlène Demestre - Francie BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby s postižením BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory Maike Eimer - Německo Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie v Bohumíně Soma Marton - Maďarsko Klub ON-LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (seřazeni shora zleva) Márk Borbély - Maďarsko EBEN- EZER Český Těšín, Domov pro osoby se zdravotním postižením EBEN- EZER Český Těšín, Sociálně terapeutické dílny Arianna Issoglio - Itálie Podpůrné skupinové aktivity pro rodiče (projekt Nejsme na to Sami; NINIVE Krnov, Kavárna, čajovna, Mateřské centrum; Poradna rané péče MATANA Krnov) Oleksandra Prylezhnieva - Ukrajina Střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně Katharina Becker - Německo JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Dóra Gacsal - Maďarsko Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie v Karviné Iryna Khlyebushkina - Ukrajina Komunitní centrum Mojská, Český Těšín Tito Pasini - Itálie (není na společné fotografii) Mateřská a základní škola Slezské diakonie v Krnově

11 z redakční pošty 10 Rok plný zážitků Článek bývalé dobrovolnice Slezské diakonie Elly Walch z Německa, která strávila rok dobrovolnické služby na střediscích BETEZDA a BETANIA v Komorní Lhotce. Když jsem před rokem opouštěla německou vlast, svou rodinu, kamarády, svůj každodenní život a propůjčila jsem rok svého života dobrovolnictví v České republice, byla jsem velmi nervózní a nejistá. "Jak budu komunikovat v práci, když umím jenom "Ahoj"? Jaké úkoly na mě čekají? A budu vůbec vítána? Obavy, úzkost, starosti. Vše bylo zbytečné! Od začátku jsem byla překvapená, PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ DIAKONIE Birmingham City Mission Ve dnech října se čtyřčlenná skupina zastupující Slezskou diakonii (Mgr. Et Ing. Jiří Kaleta, Mgr. Filipková Zuzana, Ph. D., Ing. Jana Danel a Bc. Marek Stebel) zúčastnila čtyřdenní návštěvy města Birmingham ve Velké Británii. Přesněji řečeno, cílem byla návštěva partnerské organizace Birmingham City Mission (městská misie) a seznámení se s její činností a aktivitami. Jelikož Slezská diakonie dlouhodobě spolupracuje se světovou a především evropskou asociací City Mission sdružující městské misie v různých zemích, dochází pravidelně ke vzájemným návštěvám těchto organizací a pracovníci Slezské diakonie tak měli možnost již několikrát navštívit sesterské organizace v Birminghamu, Německu nebo Švédsku. Hlavní náplní našeho programu bylo seznámení se se základními složkami práce Birminghamské City Mission, a to nejen formou pasivní účasti, ale také aktivním zapojením se v rámci některých činností. Měli jsme tak možnost vidět, jak funguje práce City Mission ve školách, v nemocnici, zúčastnili jsme se společného oběda v rámci klubu pro seniory. Aktivně jsme se také podíleli na sběru, svozu a třídění potravin a dalších věcí pro lidi ohrožené chudobou. Silnou zkušeností pro mě jakožto pracovníka s cílovou skupinou osob bez přístřeší bylo rozdávání jídla pro bezdomovce a další potřebné na denním centru, kde jsem měl také možnost se osobně sdílet se svým svědectvím o Božím vedení v mém životě. Tato návštěva nás natolik oslovila, že jsme si ji následující den zopakovali, kde se pro změnu sdílel s evangeliem pastor Kaleta. Velice zajímavé a inspirující bylo také vidět práci City Mission v terénu, především pak praktická ukázka sdílení evangelia na ulici plné kolemjdoucích lidí či využití známého autobusu doubledecker jako misijního prostředku pro práci s dětmi. Specifikem Birminghamské City Mission, které upoutalo naši pozornost, byl velký důraz na duchovní rozměr jejich práce. Ať už se jednalo o práci ve školách, jak srdeční a otevření klienti a kolegové byli a jak jsem byla najednou součástí týmu. Ačkoli když se ohlédnu, tak jazyková bariéra byla pro mě největší překážkou. Museli jsme hodně mluvit anglicky nebo německy nebo rukama, nohama což mi dost ze začátku pomohlo. Pomalu a jistě jsem si zvykla i na svou práci. V BETEZDĚ, domově pro osoby se zdravotním postižením, jsem pomáhala především v trávení volného času s klienty. Vyráběli jsme různé předměty, hodně jsme zpívali a jednou týdně jsme chodili na kuželky. Později jsem organizovala samostatně akce jako letní olympiádu a jednou měsíčně společné návštěvy uživatelů středisek BETEZDA a BETANIA, kde jsme zpívali, společně četli a hráli různé společenské hry aj. V prezentacích na Vánoce a Velikonoce jsem představila německou kulturu a tradice. Také jsme jednou vařili tradiční, německé "Spätzle" (těstoviny). V BETANII jsem četla uživatelům, doprovázela jsem seniory na procházkách, povídala jsem si s nimi a učila se vařit česká jídla. Všechny tyto úkoly v práci a srdečná spolupráce mi daly tolik, že moje dobrovolnictví bylo pro mě jedinečným zážitkem! Od začátku jsem se cítila velmi dobře a jsem vděčná za všechno, co jsem se naučila v této fázi života! Ať už to jsou na jednu stranu praktické, každodenní schopnosti jak nakládat s mými vlastními financemi, učit se plést nebo se starat o můj první rozpočet nebo na druhou stranu také osobnostní rozvoj a růst. Díky mé práci se zdravotně postiženými lidmi a seniory, jsem v průběhu času získala nezávislost potřebnou pro život v cizí zemi a celá výměna pro mě znamenala také rozvoj duchovní - získání širšího pohledu na sociální interakce ve společnosti, střet kultur a Evropu. Děkuji všem, kteří mě podporovali v této cestě! Vaše Elly v nemocnici, se seniory či s bezdomovci, vždy se v jejich činnostech výrazně objevoval křesťanský aspekt a důraz na misijní zaměření organizace. Z osobního pohledu jakožto zaměstnance Slezské diakonie vnímám takovéto výměnné pobyty jako velice prospěšné, a to především z důvodu možnosti načerpání inspirace pro sociální práci, ale také jako velké povzbuzení pro další rozvoj duchovní práce v naší organizaci. Bc. Marek Stebel vedoucí střediska BETHEL Třinec

12 11 nové projekty Slezské diakonie Projekt RENEWAL Starým autům vdechnou nový punc V garáži vedle budovy Slezské diakonie se usilovně pracuje. Jednomu autu právě uřezávají střechu, jinému opravují dveře. Úspěšně zde totiž pokračuje projekt nazvaný Renewal, který Slezská diakonie zastřešuje. Vybraní dlouhodobě nezaměstnaní klienti tady opravují stará auta. S výjimkou jedné šestsettřináctky jsou to vše cadillacy. Ten první, jímž celý projekt začal, je typ Seville z roku 1976 a v květnu už získal veteránskou atestaci. Další vůz z r je v podstatě prvním komerčním plánem, protože smontování již zrenovovaného auta si objednala soukromá brněnská firma. Najdeme tady také jedno vzácné provedení z roku 1980 a poté ještě pracovní automobil. A navíc také soukromé vozy stejné značky obou sociálních pracovníků (a fanoušků amerik ), kteří mají tento projekt na starosti. Projekt vznikl v roce 2011 původně jako terapeutická aktivita, ale s přibývající prací začalo být zřejmé, že se projektu bude potřeba věnovat pravidelně. V současné době usilujeme o to, abychom opravování aut nastartovali jako sociální podnikání a to už musíme počítat s tím, že někoho i zaměstnáme, prozrazuje plány Stanislav Mrózek z třineckého azylového střediska BETHEL. Zatím klienti opravují a renovují totiž pro sebe, nemají to nijak placené, vysvětlil. V současné době tady pracují tři klienti a všichni by rádi na novém pracovišti pokračovali. Jan Navrátil, jenž se na aktivitě podílí už od úplného začátku, říká, že nejvíce jej bavila práce na prvním cadillacu. Ovšem když je třeba něco udělat, pracují všichni na všem. Jediné sprosté slovo tady je nejde, říká k tomu sociální pracovník Andrzej Kraina a chválí všechny za to, že si při opravách počínají samostatně a poradí si i s věcmi, které předtím neznali. Auta se dostala už na několik automobilových srazů či na veletrh sociálních služeb v Hamburgu. Nejen, že tak mohou důstojně reprezentovat Slezskou diakonii, ale při prezentaci týmu se tito lidé setkávají s uznáním a obdivem, že dokáží vytvořit něco hodnotného, na což už možná sami zapomněli. Však oprava veteránů také jistě nese punc výjimečnosti. Stávající prostory garáží v Českém Těšíně budou zrušeny, a proto se chystá v nejbližší době stěhování do Frýdku-Místku, kde jeden ze sponzorů bezplatně poskytne část haly. Pan Mrózek podotýká, že do projektu je třeba vybírat takové lidi, kteří nejsou příliš zadluženi a kteří mají předpoklady k tomu, aby se dostali zpět do běžného života. Sám ovšem říká, že například lidé, kteří se mu zdáli ideální, toho nechali a naopak jiní jej překvapili a tato zkušenost s pracovními návyky jim pomohla. V jednom případě i k nalezení zaměstnání. A co je podle pana Mrózka nejdůležitější? Aby byli spokojeni lidé, kteří tady dělají, investují do své budoucnosti, něčemu se naučí, my jako Slezská diakonie si přejeme, abychom byli spokojeni s tím, že svoji práci děláme dobře, že naši klienti se někam posunují a sponzoři, aby mohli být hrdí na to, že někomu hmatatelně pomohli zařadit se do pracovního procesu, do běžného života. Ondřej Blecha autor článku

13 nové projekty Slezské diakonie 12 Domov se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti Vybudování Domova se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti vznikne rekonstrukcí a přístavbou budovy na Rolnické ulici č. 55 v Ostravě - Nové Vsi. Jedná se o budovu, kde již nyní provozuje Slezská diakonie několik středisek (SILOE, ELIM, DORKAS, Sociální asistence Ostrava) a zároveň je zde zázemí pro vedení Oblasti Ostrava, Havířov. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění služeb pro seniory v rámci budovy. Jedná se o sérii menších rekonstrukcí včetně zateplení budovy a výměny oken, zajištění bezbariérovosti včetně zřízení výtahu. Zajištění dostupnosti služeb i společenského a kulturního vyžití pro cílovou skupinu bude zabezpečeno zakoupením dopravních prostředků, konkrétně tranzitu a dvou osobních vozidel. Díky přístavbě jednoho patra vznikne zázemí Domova se zvláštním režimem s kapacitou 12 lůžek (dva jednolůžkové a pět dvoulůžkových pokojů). Tímto bude zajištěna ucelená škála služeb pro seniory s poruchami paměti v rámci terénních, ambulantních a nově i pobytových sociálních služeb. Jmenujeme se CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s. a zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením. Vyrábíme bytové doplňky dárkové a reklamní předměty. Provozujeme zahradnictví a veřejné WC v Krnově. V současné době máme 27 zaměstnanců a z toho 23 se zdravotním postižením. Získali jsme jako prozatím jediní v Moravskoslezském kraji ochrannou známku Česká kvalita Práce postižených. Naše výrobky jsou především ručně malované sklo, porcelán, hedvábí, textil, kov a výrobky z těchto materiálů. Novinkou je řezání a gravírování laserem. Výrobky od nás odebírají firmy pro své zaměstnance a zákazníky jako dárkové předměty. Dále dodáváme do ostatních prodejen s dárkovým zbožím a bytovými doplňky. Mezi naše největší odběratele patří BLUE PRAHA se svými několika luxusními obchody v centru Prahy dále mezi největší odběratele patří KOFOLA, SIEMENS, ČSOB, ČESKÁ SPOŘITELNA, AWT a mnoho dalších. Lidé s poruchami paměti a jejich rodinní příslušníci zde najdou možnost konzultací, edukačních programů pro veřejnost, svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky klientů i pro klienty, pečovatelskou službu, centrum denních služeb, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby. Tímto vznikne komplexní systém péče o seniory s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence tak, aby se zvýšila jejich kvalita života a snížila úroveň stresu u rodinných příslušníků. Tento projektu s názvem Kvalitní život i v nemoci je podpořený švýcarsko-českým fondem spolupráce. Celkové přepokládané náklady projektu činí Kč, které budou plně financovány z dotace švýcarsko-českého fondu spolupráce. Časový harmonogram rekonstrukce a přístavby je plánován do konce roku Mgr. Ilona Śniegoňová vedoucí odboru Projekty a racionalizace řízení Otevření prodejny barevný domov CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Jsme zde pro vás Po - Pá So Nová prodejna v Ostravě Po velkém úspěchu naší vlastní prodejny v Krnově a velkém zájmu zákazníků z okolí Ostravy jsme se rozhodli otevřít svou prodejnu v Ostravě na ulici Tyršova14. Obchod je umístěn v centru Ostravy pár metrů od zastávky tramvaje kavárny Elektra a kousek od Masarykova náměstí. V prodejně BAREVNÝ DOMOV najdete vše ke zkrášlení svého bytu, dárky pro své blízké, přátele nebo obchodní partnery. Prodáváme zde nejen naše výrobky, ale také výrobky ostatních sociálních firem, chráněných dílen a živnostníků, kteří své výrobky vyrábí ručně. Opravdu každý kus je zde originál. Najdete zde ručně malovaný porcelán (hrníčky, talíře, cukřenky, šálky na kávu), skleněné vázy, svícny, obrovský výběr svíček, polštářů a ubrusů. Keramiku, drátěné koše a ošatky. Dekorace nejen do dětských pokojíčků. Přírodní kosmetiku, koupelové soli, mýdla. Můžete si zde na objednávku nechat namalovat téměř cokoliv. Nebo si můžete nechat vygravírovat fotografii nebo nějaký text do skla, kůže, kamene, dřeva, kovu a dalších materiálů. Na 170 m 2 si pohladíte svou duši pohledem na překrásné výrobky a nadýcháte se rozmanitých vůní. A co se týče dárků a bytových doplňků tak si zde snad vybere opravdu každý.

14 13 sponzoring Slavnostní předání vysněného automobilu Dne 22. října se konalo slavnostní předání auta značky Renault Kangoo Slezské diakonii, konkrétně středisku EBEN-EZER, ambulantní službě sociálně terapeutických DÍLEN a pobytové službě DOMOV pro osoby se zdravotním postižením. Předání proběhlo na krásném místě v Petrovicích u Karviné, a to na Zámečku Petrovice. Celý projekt zrealizovala firma KOMPAKT spol. s.r.o. Firma KOMPAKT spol. s.r.o. je reklamní agenturou, která dělá mimo jiné aktivity, projekt s názvem Sociální automobil. Podstata projektu tkví ve spoluúčasti různých firem a společností na vytvoření či obnovení vozového parku v zařízeních, která jsou soustředěny na výchovu, rehabilitaci a integraci osob se zdravotním postižením. Slavnostního předání se účastnili tito hosté: Mgr. Andrea Beličinová, vedoucí Oddělení sociálních věcí Český Těšín, Ing. Jaroslav Szromek, místostarosta obce Komorní Lhotka, Mgr. Ing. Jiří Kaleta, předseda představenstva Slezské diakonie. Dále také vedení Slezské diakonie, a to Mgr. Zuzana Filipková, PhD., ředitelka a Ing. Bronislav Kostka, ekonomický náměstek. Za média se účastnila TV POLAR. Program slavnostního předání zpestřili klienti střediska EBEN-EZER, a to divadelním představením v rámci dramaskupiny KONTAKTY, které bylo velmi pěkné a všem se moc líbilo. Poděkování patří především všem sponzorům (viz níže), děkujeme majitelce Zámečku Petrovice za krásné prostory a velmi lahodný raut, který uhradila Ing. Jolanta Burkotová a děkujeme reklamní agentuře KOMPAKT spol. s.r.o. za realizaci projektu Sociální automobil. AC Steel a.s.; Anna Blažková; ARET STEEL s.r.o.; BERNDORF BÁDERBAU s.r.o.; Bohumír KUKUCZKA; CDS CARS s.r.o.; Cieslar s.r.o.; GARSYS s.r.o.; GASCONTROL, spol.s.r.o.; Jan Kolář; JAP TRADING s.r.o.; JK RIMEX s.r.o; KOEXIMPO, spol. s r.o.; KOMA-Industry s.r.o.; KOVONA SYSTÉM a.s.; KOVOTOM Support s.r.o.; Leszek BOCEK; Lucie Wojnarová Heczková; Martin Kolek s.r.o.; MEROPS spol. s r.o.; METCOMP CZECH s.r.o.; MORCINEK,s.r.o.; PANTA&PYROTECHNIK s.r.o.; PCC MORAVA - CHEM s.r.o.; PIRES s.r.o.; Prckův Ráj; PressMetal - CZ spol. s r.o.; PRO NORTH CZECH, a.s.; REALITY BROKERS s.r.o; REVOLT s.r.o.; Richard Cieslar; Severomoravské vodovody a kanalizace; SPADIP CZ, s.r.o; STEELTEC CZ, s.r.o; SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.; TEB Český Těšín, s.r.o.; TĚŠÍNSKÉ JATKY, spol. s r.o.; TOS SECURITY, s.r.o.; Trestles, a.s.; VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Ing. Jana Danel asistentka ředielky Ne jen obyčejné nudle V polovině října dorazilo do Slezské diakonie auto s neobvyklým nákladem 1200 balíčků (600kg) těstovin. Tato dodávka byla výsledkem sponzorské iniciativy pana Richarda Ševčíka z Brna, respektive leadrů organizace SETZER INTERNATIONAL ČR, obchodního partnera Amway Česká Republika s.r.o. Těstoviny poslouží osobám v nepříznivé sociální situaci v Moravskoslezském kraji, které využívají služby Slezské diakonie. Těstoviny byly rozděleny dle zjištěných potřeb do služeb: sociální asistence, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, dům na půl cesty, chráněné bydlení, občanská poradna a terénní program. Tento, svým rozsahem poměrně netradiční, dar přinese užitek desítkám osob na období následujících několika měsíců. Zajímalo mě, co vedlo sponzora k tomu, věnovat Slezské diakonii tento typ sponzorského daru a zde jsou jeho odpovědi, které mohou být zároveň inspirací pro naši další práci. BC. Halina Pientoková, DiS. vedoucí střediska EBEN-EZER, jehož klientům bude automobil sloužit, dodává: Je důležité, aby byl klient mobilní, aby se dostal tam, kam potřebuje, ne v rámci sužby, ale i v rámci volného času, tedy osobního života klienta. Klienty odvážíme, přivážíme a tyto služby můžeme nabídnout také těm, kteří k nám docházejí např. z jiných pobytových zařízení Slezké diakonie BETEZDA, EBEN-EZER nebo i z domova. Pro naše uživatele to znamená mít více svobody, jedná se o menší auto, a tak si klient může vyjet s kamarádem nebo i pracovníkem, je to příjemnější a přizpůsobivější pro sociální začlenění. Když vyjíždí celá skupina, je to viditelnější, než když vyjede člověk sám se svým pracovníkem, je to přirozené. Jsme moc vděčni za tento projekt a děkujeme celému týmu firmy KOMPAKT, který zajistil finanční prostředky a dokázal pro nás zajistit tento vůz. Co Vás vedlo k podpoře Slezské diakonie? Hledáme možnosti, jak pomáhat co nejblíže místu, kde žijeme. Proto, jako Moravák, jsem si vybral, na doporučení pana Daniela Skokana, vaši organizaci. Proč jste zvolil tuto formu daru? Tento věcný dar má synergické efekty do mých dalších aktivit a současně, po konzultaci s vámi, se jedná opravdu o praktický dar. Co očekáváte od organizace jako Slezská diakonie v oblasti řešení sociálních problémů? Byl bych moc rád, kdyby Slezská diakonie dokázala pomáhat přesně v duchu myšlenky: JE LEPŠÍ POTŘEBNÉ NAUČIT RYBAŘIT, NEŽ JIM JEN DÁT RYBU. Chtěla bych touto cestou panu Ševčíkovi srdečně poděkovat za podporu jménem uživatelů služeb Slezské diakonie a také jménem jejích pracovníků. Věřím, že budeme společně stát u zrodu řady nových rybářů. Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci

15 14 Finanční pomoc umožní kvalitnější péči Děkujeme KOMERČNÍ BANCE za grant pro střediska Slezské diakonie BENJAMÍN v Krnově a BETEZDA v Komorní Lhotce na zakoupení postelí, vodního lůžka a dalších speciálních pomůcek pro vznik nové relaxační místnosti. Finanční částka bude použita na zakoupení 7 nových postelí (včetně roštu a matrací) pro uživatele střediska Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením, kteří mají problémy s mobilitou nebo jsou staršího věku. Tyto postele nahradí 20 let staré válendy, které jsou již nevyhovující a způsobují uživatelům další zdravotní problémy pohybového aparátu. Nové postele umožní klientům důstojnější život v domově a kvalitnější péči. Středisko Slezské diakonie BENJAMÍN Krnov, denní stacionář, poskytuje podporu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, přičemž důraz je kladen na individuální potřeby klientů, kteří mimo jiné potřebují smyslové a prožitkové terapie. Finanční částka bude proto využita na zakoupení vodního lůžka a vybavení relaxační místnosti, tj. zakoupení paměťové matrace pro klienty např. s rettovým syndromem, kteří celý den tráví v kočáru nebo na lůžku, potřebují polohovat a předcházet tak proleženinám. Dále budou pořízena světelná vlákna a faseroptik, nezbytný k jejich projekci a vodící lišta. Bc. Veronika Fofová vedoucí střediska BENJAMÍN Krnov koordinátor Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově KONGRES Gerontologické dny Ostrava 2013 Ve dnech října 2013 proběhl již XVII. ročník Gerontologických dnů Ostrava s mottem: ČLOVĚK OBČAN KLIENT. Tuto problematiku ovládlo jednání a diskuse odborníků ze zdravotní a sociální sféry. Program byl letos rozšířen o aktivity pro laickou veřejnost a především pro samotné seniory. Kongres se konal v Domě kultury města Ostravy. Slezská diakonie se účastnila kongresu jak pasivně (jako posluchač), tak aktivně (jako přednášející, organizátor). Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka Slezské diakonie je již druhým rokem členkou tzv. přípravného výboru tohoto kongresu. Ve čtvrtek 17. října zasedla na kongresu jako garant jednání právě Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. spolu s Ing. Hanou Ježkovou, ředitelkou Domova Sluníčko. Tento den byl věnován tématům jako dobrovolnictví, péče o pečující, komunikace a stárnutí lidí s mentálním handicapem. V rámci dobrovolnictví v sociálních službách mohli účastníci shlédnout tři přednášky. Jednu z nich vedla i zaměstnankyně Slezské diakonie Mgr. Lucie Protivanská. Účastník si mohl vyslechnout, kdo se může stát dobrovolníkem, v čem je to užitečné a jaká je to příležitost pro jednotlivce i společnost. Nechyběla ani konkrétní zkušenost jedné dobrovolnice z hospice Sv. Lukáše. Přednášku s názvem Psychosociální pomoc a podpora pečujícím v domácím prostředí připravil PhDr. Michal Panáček z Charity Ostrava. Volných míst v domovech je velmi málo, proto spolupráce domácích pečujících se sociálními službami se stávají trendem. Mgr. Jaroslava Krömerová z KÚ MSK uvedla posluchače do problematiky komunikace a jejího významu v sociálních službách. Mgr. Krömerová vyzdvihla jako velmi důležité tyto tři hodnoty: partnerství, respekt, transparentnost. Na téma stárnutí lidí s mentálním handicapem zazněly dohromady čtyři přednášky, například pana PaeDr. Petra Matušky, Ph.D., ředitele Klíče. Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie PaeDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče Program letošních gerontologických dnů byl velmi vydařený co do obsahu, rozmanitosti, příkladů dobré praxe a sdílených zkušeností. Ing. Jana Danel asistentka ředitelky

16 Ústředí Slezské diakonie Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Śniegoňová Projekty a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová, DiS. Personální řízení, zahraniční vztahy a PR, tisková mluvčí, tel.: , Bc. Halina Mihulková Personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková Kvalita v sociálních službách, tel.: , ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovník, tel.: , Ing. Halina Klusová Rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská Tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Mgr. Zuzana Hartmannová Mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , NOCLEHÁRNA A DENNÍ CENTRUM Karviná, tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, mob.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, nízkoprahové denní centrum), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Frýdek-Místek, elokované pracoviště, tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno PhDr. Markéta Heroutová vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, mob.: ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Bc. Renáta Motyková, DiS. vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Frašová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , DUHOVÝ DŮM Ostrava (domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby) tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava, tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (osoby ohrožené domácím násilím) tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NINIVE Krnov (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Ing. Soňa Kantorová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie 1 1 3 20 60 5 10 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec poskytuje ubytování ženám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace ocitly bez

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Představení organizace

Představení organizace Představení organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž činnost byla obnovená v roce 1989, provozuje více jak 100 sociálních služeb a 8 speciálních škol. V Jihomoravském kraji působí :

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Jak šel čas. Harmonie, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Jak šel čas. Harmonie, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Jak šel čas. Harmonie, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zámek Hošťálkovy před transformací Havarijní stav zámku Bariérové prostory Vysoká kapacita uživatelů Mnohalůžkové pokoje Nedostatek

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více