VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost. Organizace sportovních akcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost. Organizace sportovních akcí"

Transkript

1 VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost Organizace sportovních akcí

2 Obsah 1. Úvod Cíle metodiky Rozdělení sportovních akcí Dobrovolník jako základní kámen organizace sportovní akce Organizační struktura Informovanost dobrovolníků Příručka pro dobrovolníky Způsoby zapojení do organizace Konkrétní pozice dobrovolníků během sportovní akce Zapojení šikovných dobrovolníků do organizace v dalších letech Využití zkušeností dobrovolníka v reálním životě 5 2. Sportovní akce Sportovní akce - záměr Příprava realizace Předpoklady pro pořádání sportovních akcí Organizační zajištění Rozdělení pozic při závodě, přidělení funkcí a odpovědností Výčet některých pozic při pořádání sportovní akce: Analýza potřeby počtu dobrovolníků Příprava propozic Zajištění povolení Příprava časového plánu Dlouhodobý časový plán Krátkodobý časový plán 9 3. Plánování projektu Plánování projektu - cíle Milníky (Milestones) Zajištění trati, areálu Spolupráce s radnicemi a institucemi Webové stránky závodu Organizační zajištění Materiál zázemí a trati Zajištění trati během závodu Mediální zajištění a propagace Doprovodný program Realizace den akce Činnosti po skončení akce 14

3 Zpětná vazba Finanční zajištění Financování akce rozpočet Náklady Příjmy Rozpočet Financování akce příjmy Sponzorský balíček Úrovně sponzorů Jak vyhledat sponzora? Kde budeme hledat sponzora? Oslovení a jednání s partnerem 17

4 Kapitola 1 1. Úvod 1.1 Cíle metodiky Seznámit se základními kroky nutnými k organizaci sportovních akcí Nastínit různá úskalí organizace akcí dle jejich rozdílného charakteru Poskytnout inspiraci k zapojení do organizace sportovních akcí/organizaci vlastní akce Objasnit nutnost dobrovolnické práce v podmínkách organizace (jak profesionálních akcí, tak lokálních závodů) Najít způsob, jak optimálně využít dobrovolníků, aby: - Dobrovolníci byli přínosní akci a naopak - Dobrovolníci se vrátili příští rok/akci - Dobrovolníci měli odpovídající pozici, dostatečné informace - Mohli se seberealizovat 1.2 Rozdělení sportovních akcí Organizace sportovní akce má svá specifika dle různých hledisek, které je nutné znát ještě před tím, než začneme s organizací. Příklady rozdělení sportovních akcí: Dle místa o Vnitřní o Venkovní o Kombinovaná Dle četnosti o Jednorázová o Pravidelná Dle lokality o Městská o V přírodě Dle rozsahu o Masová o Velká - střední o Malá Dle zabraného území o Na malém prostoru o Velké ploše 1

5 Dle účasti o Aktivní (většina se účastní) o Pasivní (většina sleduje) o Kombinovaná (stejný poměr diváků a účastníků) Dle zasažené oblasti o Mezinárodní o Národní o Lokální Dle mediálního zájmu o Mezinárodní přímý přenos o Záznam x reportáže o Bez mediálního zájmu Dle cíle o Zisková akce o Účelná akce (např. osvěta) o Zájmová o Pro vlastní potřebu (např. kamarádský turnaj) Uvedené typy rozdělení jsou jenom orientační, jistě najdeme další kritéria, podle kterých můžeme sportovní akce rozdělit. Navíc, každá akce má více konkrétních specifikací (např. venkovní akce v přírodním prostředí, masová, aktivní s národním dopadem koncipovaná jako zisková akce). Je tedy nutné si na začátku jasně říct, jakou akci přesně chceme připravit. Důslednou analýzou můžeme předejít mnoha potížím. 1.3 Dobrovolník jako základní kámen organizace sportovní akce Nutnost dobrovolnické práce jak na malých akcích, tak na masových sportovních akcích - v dnešní době je na dobrovolnické práci založena většina sportovních akcí. Ve velké většině případů umožňují fyzické uspořádání akce - organizátor nemá na placenou pořadatelskou službu. Svým počtem dobrovolníci většinou přesahují úzký organizační tým a vlastně vytvářejí obraz celé akce. Organizátor si ne vždy může vybírat, kdo půjde dělat dobrovolníka a proto je občas důležité správně zaučit, koordinovat a případně kontrolovat dobrovolníky. S rostoucí prestiží, atraktivitou a historií je jednodušší získat dostatek dobrovolníků a u akcí typu OH je možné dokonce dělat selekci dobrovolníků dle požadovaných předpokladů. Jde o správné nastolení vztahu organizátor x dobrovolník aby akce správně fungovala. Je nutné si uvědomit, že dobrovolníci investují svůj volný čas a pokud nedostanou základní servis a nebudou spokojení, pravděpodobně příště nepřijdou. Důležité je každému vysvětlit základy jako: na jaké akci jsou, jaké jsou základní pravidla, co bude jejich náplní práce, kdy práce končí, kdo je jejich vedoucí + kontakt, co dostanou za práci, jak mají postupovat, když se stane něco s čím si nevědí rady apod. 2

6 Celosvětový trend zájmu o dobrovolnictví - v ČR máme stále ještě na čem pracovat - v zahraničí je dobrovolnictví často bráno jako velká čest být součástí akce a i věkový průměr je mnohem vyšší, což je pro organizátora často vhodnější (např. na zabezpečení trati závodu je nevhodné umístit na křižovatky nezletilé dobrovolníky). 1.4 Organizační struktura Vedoucí organizátor organizátoři zodpovědní za jednotlivé úseky dobrovolníci. Počet stupňů struktury je závislý na rozsahu akce, organizační náročnosti, zkušenostech apod. Jasná struktura vyžaduje i jasně dané pravomoci a s tím související odpovědnost. Přestože je dobrovolník na posledním místě organizační struktury, neznamená že je bezvýznamný dokáže ovlivnit celou akci a i na něm leží velká zodpovědnost. Často je to právě on/ona, kdo přijde nejvíce do styku s návštěvníky akce či sportovci samými. Je zde tedy extrémně důležité investovat do dobrovolníků (školení, informovanost, kurzy apod.), aby byli prodlouženou rukou organizátora a dokázali správně vyjádřit jeho vizi o akci (informace, atmosféra, pravidla apod.) 1.5 Informovanost dobrovolníků Styčná osoba na koho se mohu obrátit - pro dobrovolníka nejdůležitější kontakt. Pokud je v pozici vedoucího dobrovolníků, měl by ke své práci mít určitou motivaci, ne jen finanční (ale ze strany organizátora by měl být placen - aby se minimálně pokryly náklady za komunikaci s dobrovolníky apod.) Základní všeobecná znalost a detailní znalost konkrétní pozice kterou dobrovolník zastává. Je závislé na konkrétní akci, každopádně by každý dobrovolník měl být od organizátora připraven tak, aby dokázal zodpovědět minimálně základní informace - předpokládané otázky, které se dají očekávat od návštěvníků. Kromě informací o akci je důležité, aby se dokázali pohybovat v areálu sportovní akce a navigovat ostatní. Dobrovolníci by měli přesně vědět, na koho se mají obrátit v konkrétní situaci a koho informovat (vedoucí úseku x krizový štáb x policie x záchranka, diváci, ) Jasná komunikační linie by měla být popsána v krizovém plánu, který by měl mít organizátor připravený alespoň v hrubém provedení. Pokud se stane situace, kdy je každá chvíle drahá, může správná komunikace ovlivnit celou akci. Nastavit dopředu pravidla předávání informací (jak vedoucí dobrovolník, tak dobrovolník příjemce informací). Například že pokud nastane naléhavá situace, není řešením poslat SMS (stalo se z důvodu úspory za volání), ale za každou cenu volat, nastavit dobu kdy se nevolá (např. někomu kdo je zrovna na vyhlašování vítězů a stejně by telefon nezvedl). 3

7 1.5.1 Příručka pro dobrovolníky Organizátor by měl být schopný připravit základní příručku pro dobrovolníky, kde dobrovolníkům poskytne základní a nezbytné informace, které považuje za nutné a prospěšné. Tato příručka by neměla být moc dlouhá, nejedná se o knihu/manuál, ale naopak o tiskovinu v rozsahu třetiny jedné A4, kde budou opravdu základní informace a kterou si každý dobrovolník může dát do kapsy a pro případ nouze mít u sebe. Zde budou nejen základní telefonické kontakty, ale třeba i informace o systému první pomoci (např. v Olympijském parku na Letné v roce 2014 byl nastaven systém poskytnutí první pomoci primárně jako interní, protože zde byly 2 stanice první pomoci, ale pro případy okamžitého poskytování první pomoci při život ohrožujících situacích byl stejně daný pokyn volat 155, kde jednak dostane rady jak postupovat a za druhé centrála bude přímo aktivovat záchranáře v parku), o systému spolupráce s bezpečnostní agenturou apod. Příručka pro dobrovolníky by měla přímo navázat na školení dobrovolníků, kde se tyto základní informace rozvedou a dají do širších souvislostí. 1.6 Způsoby zapojení do organizace Dopředu je pro organizátora dobré si rozmyslet, jak může využít dobrovolníky dle jejich možností, předpokladů, schopností či vybavení. Časově: o pouze v den akce o dlouhodobě před akcí i po akci (zde je možné využít např. studenty, kteří mohou dělat na akci v rámci praxe ve škole) Způsobem zapojení o Zapojení pouze na danou činnost o Koordinace více lidí/činností (nutno vybrat organizačně schopného dobrovolníka, ideálně někoho, kdo ví o co jde a má již zkušenost např. z minulých ročníků. Materiálně (např. dobrovolníci z řad dobrovolných hasičů poskytnou techniku pro své členy) o Vše poskytnuto organizátorem o Využití vlastních prostředků (např. vlastní motorka) 1.7 Konkrétní pozice dobrovolníků během sportovní akce Konkrétní pozice vždy odpovídají potřebám organizátora a samotného závodu. Vždy je třeba přesně specifikovat požadavky, které organizátor má a podle toho připravit seznam pozic a požadavky na množství lidí. Zde je ukázka některých pozic při organizaci běžeckého závodu: Dobrovolník na trati Dobrovolník v oblasti startu / cíle Úschovna zavazadel / šatna 4

8 Expo - výdej startovních balíčků Doprovodný program Asistent skupině sportovců (týmu) Vlajkonoš Banerování (= věšení reklam na pevné nebo přenosné ohraničení trati, případně na další místa, která poskytnou dostatečnou visibilitu) Úklid areálu Informátor Zabavení účastníků 1.8 Zapojení šikovných dobrovolníků do organizace v dalších letech Vytipování schopných dobrovolníků (udělat přímo na akci nebo bezprostředně po akci, poděkovat a nabídnout spolupráci pro další ročníky). Většinou sami nemáme čas vytipovat šikovné dobrovolníky, je dobré spolupracovat s vedoucími dobrovolníků, aby i oni řekli kdo je schopný. Na základě zkušeností svěření úkolu vyžadující vyšší odpovědnost, náročnost apod. (po jedné či více akcích máme již představu o konkrétním dobrovolníkovi a podle toho mu můžeme svěřit činnost) Možnost přímého ovlivňování plánování a podoby sportovní akce - zatáhnout dobrovolníka do děje, dát mu na vědomí, že se podílí na přípravě a může ovlivnit výsledek akce. Konkrétně: vedoucí dobrovolníků, zodpovědnost za daný úsek apod 1.9 Využití zkušeností dobrovolníka v reálním životě Činnost dobrovolníka není jen pomocí pro organizátora, ale často může pomoci i dobrovolníkovi samotnému - ať už při integraci do určité sociální skupiny, tak např. na pracovním trhu. Získané zkušenosti může využít v životě, zaměstnání či se inspirovat k uspořádání vlastní akce. Velká výhoda při seberealizaci Způsob, jak efektivně využít volný čas Možnost sociálního začlenění a integrace, najití nových přátel Získání zkušeností pro výkon budoucího povolání Získání výhody na trhu práce Máte ve svém CV dobrovolnickou činnost? 5

9 Kapitola 2 2. Sportovní akce 2.1 Sportovní akce - záměr Sportovní akce většinou vznikne ze dvou možností: Nápad (na tuto možnost se v předmětu zaměříme) o Je to vaše akce o Připravujete něco, co v dané oblasti zatím není; Objednávka (mnoho kroků je stejných jako v první možnosti) o Někdo si u vás objedná akci na klíč o Musíte se přizpůsobit zadání Rozdíl mezi těmito možnostmi je zásadní - pokud dělám sportovní akci na objednávku, je předpoklad že jí pořádám s podnikatelským záměrem a je často kladen důraz na ekonomickou stránku. Pakliže pořádám akci z vlastní iniciativy a ne s cílem zisku finančních prostředků, často se liší přístup, ale i časové možnosti - většinou jsou tyto akce pořádány již zaměstnanými lidmi a věnují se jim ve volném čase. 2.2 Příprava realizace Ve chvíli, kdy máte vymyšlenou kostru akce, musíte se zamyslet nad tím, co potřebujete k samotné přípravě. Nad čím se tedy musíte zamyslet? Kdy? termín akce; třeba dbát na to, aby nekolidovalo s jinou obdobnou akcí Kde? místo konání; vhodné pro pořádání, zajímavé, takové kam přijdou diváci apod. Za kolik? financování; mám na to, nebudu muset financovat z vlastních zdrojů? Pro koho? účastníci; diváci, profesionálové / široká veřejnost S kým? spoluorganizátoři, dodavatelé, rozhodčí apod. 6

10 2.3 Předpoklady pro pořádání sportovních akcí Ještě než začnu s pořádáním sportovní akce, stojí za to si sebekriticky projít níže zmíněné body a říct, zda má akce šanci na úspěch a také si dopředu stanovit, co bude úspěchem. 1) Myšlenka / vize 2) Analýza podobných akcí v okolí 3) Tým schopných lidí (organizátoři, dobrovolníci,..) 4) Prostředky (lidské, finanční, informační, materiální ) 5) Vhodné místo a termín 6) Komunikační schopnosti 7) Znalosti a zkušenosti 8) Podpora 9) Čas a trpělivost 10) Energii + zapálení pro věc 11) Orientace nejen na finanční stránku 12) Základní právní znalost + ošetření povolení, smluv 13) Štěstí 2.4 Organizační zajištění Prvním krokem je příprava akce, která trvá od několika dní až po několik let dle náročnosti akce. Pokud přípravu podceníme, často jen těžko na poslední chvíli doháníme resty. Příprava akce Popis kroků nutných provést před průběhem samotné akce Období, kdy se dá předejít problémům a komplikacím Příprava dalšího ročníku začíná ihned po skončení právě proběhlého 2.5 Rozdělení pozic při závodě, přidělení funkcí a odpovědností Na samotném úvodu je třeba si stanovit organizační tým nebo alespoň pozice a k nim konkrétní úkoly a na základě toho hledat vhodné kandidáty. Jasně stanovená struktura dá přípravě řád a pomůže v jednodušší organizaci práce. Zajištění týmu, který se na přípravě bude podílet, rozdělení úkolů Jasné rozdělení úkolů, odpovědností Stanovení deadline, přiřazení osob ke konkrétním úkolům Sdílení informací Pokrytí všech oblastí, na co nemám organizačně zajistit externě (ve výsledku úspora času i prostředků) Vždy musí být určena míra pravomocí a odpovídající odpovědnost pro danou pozici Vždy mít zálohu pro každou pozici 7

11 2.5.1 Výčet některých pozic při pořádání sportovní akce: o Ředitel akce o Koordinátor dobrovolníků o Časomíra + výsledky o Registrace + informace o Media + PR o webmaster o Zdravotník o Moderátor o Technické zajištění o Úschovna, občerstvení o Doprovodný program o Fotograf + kameraman o Trouble shooter o Tiskový mluvčí o Další: tiskové centrum, logistika, VIP servis apod. 2.6 Analýza potřeby počtu dobrovolníků Ne všechny pozice dokážu obsadit lidmi z užšího organizačního týmu, zejména v den akce je běžné, že mnoho pozic zajišťují dobrovolní pořadatelé. Dopředu je potřeba si udělat analýzu: Zjistit jaké pozice potřebuji obsadit Zajistit koordinátora Zjistit klíčové pozice Zjistit kolik pozic pokryji z vlastních zdrojů Zjistit, jaké jsou požadavky na zbylé pozice a zda jsem schopen pokrýt Jaké mám možnosti pro motivaci dobrovolníků 2.7 Příprava propozic Máme-li organizační tým a víme kdo má co na starosti, je potřeba sepsat propozice akce. S dostatečným předstihem všechny podstatné informace (název akce, termín, místo, pravidla, pořadatel, kategorie, startovné, služby, doprava + parkování, doprovodný program, kontakt, atp.) Vazba na pravidla svazu/mezinárodní pravidla Při dalších ročnících upravovat a aktualizovat 2.8 Zajištění povolení Dle charakteru akce je velmi často (zejména u venkovních akcí) potřeba zajistit různá povolení, aby se akce vůbec mohla legálně uskutečnit. Pokud nemám zkušenosti a nevím jaká povolení přesně potřebuji, je nejjednodušší cestou zeptat se pořadatele, který 8

12 pořádá obdobné akce. Povolení je třeba začít vyřizovat s velkým předstihem zejména kvůli zákonné lhůtě schvalovacího procesu a také možnosti odvolání. Zjistit jaká povolení jsou nutná (povolení akce, policie, životní prostředí, zapůjčení areálu/pozemků, kde se bude akce konat atp.) Zajistit s dostatečným předstihem Forma ochrany před problémy Zajištění koordinace s dalšími akcemi a složkami Zábory, zvláštní užívání, přechodné značení, vjezd do chráněné zóny apod. Povolení může zajistit i soukromá firma / odbor dopravy apod. 2.9 Příprava časového plánu Příprava časového plánu dá přípravě a realizaci akce řád, vím kdy je co potřeba řešit. Proto se vyplatí na začátku strávit čas s jeho přípravou Dlouhodobý časový plán o Dle rozsahu akce minimálně 3-6 měsíců před akcí, rozděleno po týdnech a dnech o Rozpis jednotlivých činností, kontrola příprav akce o Vytvoření checklistu ideální např v google docs všichni mohou sledovat stav příprav Krátkodobý časový plán o Detailní průběh akce po minutách o Vodítko organizátora v průběhu akce 9

13 Kapitola 3 3. Plánování projektu 3.1 Plánování projektu - cíle Cílem plánování (nejen aktivit) projektu je zajistit: nejkratší možný čas trvání projektu (souvisí také s náklady) nejnižší náklady nejmenší riziko efektivní využití zdrojů Těchto cílů by mělo být dosaženo zvolením vhodné varianty v závislosti na způsobu řešení a zajištěním rozumného kompromisu dle priority přiřazené výše uvedeným parametrům. S plánováním aktivit zároveň souvisí plánování lidských zdrojů - tj. přiřazení konkrétních lidí z katalogu zdrojů ke konkrétním úkolům. Ze součtů člověkodnů jsou pak odvozeny požadavky projektu na lidské zdroje a náklady potřebné na tyto zdroje. Při plánování obvykle vycházíme ze znalosti začátku nebo konce projektu. Pokud není určen konec projektu, plánování probíhá přirozeně zleva doprava - tzn. aktivity jsou řazeny dle předpokládaných vazeb od začátku a konec projektu bude znám jako výsledek plánování. Naopak pokud je dán termín, kdy má být produkt uveden na trh nebo kdy je třeba danou technologii začít používat (např. na základě nějakého nařízení) pak při plánování postupujeme zprava doleva tzn. známe konec projektu a začátek bude vypočten z plánu projektu Milníky (Milestones) V plánu aktivit je vhodné oddělit jednotlivé fáze projektu pomocí tzv. milníků, které oddělují a identifikují ukončení jedné ucelené a významné aktivity od aktivity navazující. Můžeme projekt zastavit a kdy? 1. Od toho máme milníky 2. Řítíme se do záhuby a my to víme

14 3.2 Zajištění trati, areálu Místo, kde jsme se rozhodli uskutečnit sportovní akci musí projít před uskutečněním důkladnou kontrolou (např. dostatečnost prostoru, únikové cesty, komfort a atraktivita pro účastníky, elektrické přípojky, možné hrozby apod.) Příprava trati/prostor, kde se bude akce konat V dostatečném předstihu Na přípravu zajistit dostatek lidí a času Nákup potřebného materiálu a vybavení Rozmyšlení umístění pořadatelů a dobrovolníků v den akce (registrace, start + cíl, parkování, atd.) Vnitřní / venkovní akce? (připravit se na nepřízeň počasí) 3.3 Spolupráce s radnicemi a institucemi Není nezbytně nutné spolupracovat s radnicí, ministerstvem, magistrátem či někým konkrétním, ale je to přinejmenším velmi efektivní, spolupráce často otevře dveře a dá možnosti, které bychom například bez záštity neměli. Je potřeba však dát pozor na politizaci sportovní akce a dopředu si nastavit pravidla, aby se ze závodu nestal předvolební mítink. Nutná / přínosná ušetří náklady, usnadní organizaci Snaha zajistit podporu představitele úřadu (Primátor, starosta, ředitel školy atd. např. formou záštity nad akcí) Úzká spolupráce s konkrétními odděleními a lidmi, materiální, personální a informační kooperace Dát najevo, že je úřad/instituce součástí organizace akce aktivně zapojit do organizace Neopomenout prezentovat spolupráci v průběhu akce a následně poděkovat (i v médiích) Vybudování dlouhodobých dobrých vztahů 3.4 Webové stránky závodu V dnešní době je základním komunikačním médiem a nejjednodušším zdrojem informací webová stránka akce + komunikace na sociálních médiích. Výstižná, snadno zapamatovatelná adresa Grafický vzhled první, co je vidět Základní zdroj informací účastníkům všechny podstatné informace Přehlednost Aktuálnost Fotky+videa Diskuze On-line přihlašování (aplikace zdarma) 11

15 3.5 Organizační zajištění Před akcí si naplánujeme kolik čeho potřebujeme, samozřejmě vzhledem k našim finančním možnostem. Materiální + personální zajištění Nutno udělat si předem představu kolik čeho budu potřebovat Při nedostatku materiálu i personálu spolupracovat dle možností s dodavateli, s městem, dobrovolnými hasiči apod. zapůjčení Využití materiálu od partnerů (auta, technika, ceny,..) Při nedostatku financí improvizovat, ale dbát na bezpečnost Na oblasti, kterým nerozumím sehnat profesionály úspora času + lepší výsledek 3.6 Materiál zázemí a trati Viz kapitola na základě toho, jaký je areál akce, musím připravit materiál, aby mě v den akce nic nepřekvapilo. Půjčené včas dopředu v dostatečném počtu, rezerva (prodlužovačky, stahovací + výstražné pásky apod.) Počítat s variantou extrémního počasí teplo x zima x vítr.. (kropení x čaj x ukotvení věcí) Bezpečné a výrazné vyznačení trati, DIO, dopravní značení Navigace po areálu, po trati, pro diváky Přívod elektřiny, stoly, židle, lavičky, koše, informační nástěnka, zábrany, přenosné WC, sprchy, Notebook, tiskárna atd. Občerstvení pro závodníky i diváky 3.7 Zajištění trati během závodu Pokud se akce odehrává na okruhu či na trase mimo zabezpečený areál (např běh městem), je třeba dostatečně zabezpečit celou trasu a eliminovat tak možná nebezpečná místa. Bezpečnost vždy na prvním místě, v případě ohrožení bezpečnosti přerušit akci (na základě krizového plánu) Spolupráce se složkami: PČR, MP, ZZS, security, HZS, DP, úklid apod. koordinace! Jasný systém uzavření a otevření trasy Obsazení kritických míst spolehlivými proškolenými dobrovolníky Předání kontaktů na pořadatele/vedoucí dobrovolníků Nutno dodržet časový harmonogram Dobré značení a následný kompletní úklid ploty, mlíko apod. 12

16 3.8 Mediální zajištění a propagace Většinou je snahou aby se akce zúčastnil určitý počet lidí a diváků, bez využití médií je jen velmi složité akci naplnit Bez propagace je příprava mrháním energie Určení cílových skupin Určení efektivních propagačních kanálů, zohlednění nákladů na propagaci Sestavení propagačního plánu (mediaplán) internet + sociální média, newslettery tisk, TV, rádio, doporučení apod. Nutno obstát v široké konkurenci ostatních akcí Této problematice se věnuje samostatná metodika. 3.9 Doprovodný program Standardem je, že na akci je doprovodný program, který dokáže zabavit návštěvníky a přiměje je k tomu, aby na akci strávili delší čas. Pro děti Pro závodníky Širokou veřejnost / návštěvníky Atraktivní pro zvýšení návštěvnosti Nalákat diváky na zdánlivě nesouvisející program Zapojit do dění (fandění, návštěva stánků partnerů apod.) 3.10 Realizace den akce Den D, kdy musíme využít vše, co jsme připravili během přípravného období. Vše by mělo již být připraveno a den akce jen vyvrcholením dlouhodobého procesu přípravy. Na úvod dne schůzka užšího organizačního týmu, shrnutí a informování o případných problémech Držet se stanoveného plánu a časového programu V případě nouze se nebát improvizovat Delegace a kontrola jednotlivých činností Komunikace s partnery, závodníky, důležitými i obyčejnými lidmi, zjišťování názorů Den před akcí vše ještě jednu vše zkontrolovat Pořádně se na akci vyspat 13

17 3.11 Činnosti po skončení akce Dnem akce nekončí pořadatelské povinnosti! Úklid areálu, vrácení zapůjčeného materiálu Zpracování výsledků, umístění na web + fotky a videa Dořešení případných stížností a problémů Reportáž ze závodů, tisková zpráva, reportáž apod. Poděkování sponzorům + předběžná nabídka na další rok (už v průběhu roku) Schůze a odměnění realizačního týmu Vyhodnocení akce + plány do budoucna Zpětná vazba o Ujasnit co chci zjistit (např. kdo je můj průměrný návštěvník) o Způsob vyhodnocování /získávání zpětné vazby o Vhodné otázky či forma o Důležité zjistit, odkud se lidé o akce dozvěděli o Relevantnost jednotlivých zjištění o Vyhodnocení názorů a návrh řešení o Implementace do procesu pořádání o Zpětná vazba zpětné vazby interní vyhodnocení zlepšení 14

18 Kapitola 4 4. Finanční zajištění Pro uspořádání akce nesmím být pouze pořadatelem, ale také dobrým hospodářem. Na úvod akce musím zjistit své možnosti a stanovit si rozpočet, abych mohl investovat pouze tolik, na kolik opravdu mám. První ročník nemusí být nutně ziskový, často je naopak ztrátový, ale naplánovaný s výhledem návratnosti investic v řádu několika let s ohledem na růst akce. 4.1 Financování akce rozpočet Náklady o Spojené s akcí (ploty) o s přípravou akce a po akci (tvorba webu) o mzdové náklady (rozhodčí) o nečekané náklady Příjmy o Partneři o Dotace, granty o Dary o Startovné Rozpočet o Vypracování rozpočtu je další velmi důležitou části přípravy; o Bez jasně stanoveného rozpočtu nemá cenu dělat jakoukoliv akci; o I akce pro pár lidí by měla mít svůj rozpočet; o Příjmová část by vždy měla být vyšší než výdajová, při neziskových akcích jsou tyto části vyrovnané o Všechno, na co zapomenete, platíte ze své kapsy 15

19 4.2 Financování akce příjmy Peníze vám nikdo nedá, vždy za to musíte mít co nabídnout reklamu, kontakty, zaměření akce na cílovou skupinu,. Takže s čím vlastně můžeme počítat a kde můžeme peníze získat? Stát, kraj, obec formou podpory, popř. grantů; Granty od dalších institucí; Sponzoři, partneři; Startovné účastníků. 4.3 Sponzorský balíček nabídka výkonů sponzorovaného pro sponzora a jejich ocenění; je písemně dokumentován a doložen určitou cenou. je to součástí taktiky vyjednávání sportovního manažera a podporuje to i profesionalitu vzájemného kontaktu. Je z něj zřejmé, že o sponzorování pečlivě přemýšlíte a znáte své pozitivní stránky a zvláštností, které vyjadřujete právě prostřednictvím navržené ceny. pro určení hodnoty balíčků nejsou stanovena žádná cenová rozmezí. 4.4 Úrovně sponzorů Názvy, úrovně a počet jednotlivých partnerství si v podstatě každý organizátor stanovuje sám. Čím větší akce, tím více se vytváří úrovní partnerství. Exkluzivní sponzorování, spojené s titulem např. "Oficiální sponzor" (za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré protivýkony), Hlavní sponzor, kdy hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti, Kooperační sponzor nebo partner, kde protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemž se dá využít rozličné doby platnosti sponzorských smluv. 4.5 Jak vyhledat sponzora? Navazování kontaktů a jednání se sponzorem má výrazně individuální charakter. I když v tomto směru volí sportovní manažer nejrůznější postupy, které formuje na základě své erudice a zkušeností, nemůže obejít závažný problém motivace sponzorů. Tato stránka záleží plně na manažerově invenci a na znalosti marketingových cílů potenciálního sponzora. Konkrétně řečeno: manažer dnes už nevystačí pouze s tím, že nabídne reklamu na dresu, či reklamu ve sportovní hale. Ale musí přemýšlet o tom, co nabídne atraktivního nebo atraktivnějšího než jiní, a to především s ohledem na již zmíněné marketingové cíle. 16

20 Musí tedy vědět, zda jde budoucímu sponzorovi o: zvyšování stupně známosti a popularity jeho firmy, propagaci určitého image podniku, získávání nových zákazníků, neutralizaci konkurenční reklamy, kontakty s VIP, event. s dalšími partnery. 4.6 Kde budeme hledat sponzora? Odpověď je jednoduchá všude. Na sportovní akce v reálu i v televizi se začnete dívat jinýma očima očima toho, kdo vyhledává potenciální sponzory. Je třeba: sledovat inzertní část novin a časopisů, kde jsou údaje o podnicích, dlouhodobě provádějících takovou reklamu, která by se mohla zdát pro sponzorskou nabídku zajímavá, např. z hlediska návaznosti sportovního odvětví a předmětu podnikání; sledovat reklamní aktivity firem a hodnotit, zda by se mohl rozšířit sponzorský záběr i na vaše aktivity; využívat seznamy podnikatelských aktivit všech firem. Zaměřit se na nadnárodní společnosti a podívat se, jestli v zahraničí třeba nevyvíjejí aktivity, které byste mohli vy využít; získat pro vyhledávání sponzorů vhodné členy svého týmu; ti mohou poskytnout zajímavé tipy ze svých podnikatelských aktivit nebo mohou pracovat ve firmách, které by mohly být zainteresovány na sponzorování; orientovat se na sponzory při společenských událostech jak místního rázu, tak širšího společenského významu hledat sponzory v rodinných příslušnících a známých POZOR!; Atd., atd., atd. 4.7 Oslovení a jednání s partnerem Pro jednání o sponzorském obnosu má každý ze sportovních manažerů svůj osvědčený postup, ve kterém se drží určité strategie a taktiky. Samozřejmě, že konkrétní aplikace mohou být velmi různé. Tím spíše lze doporučit zásady, formulované dále jako 7 rámcových otázek, z nichž je možno individuálně vycházet, neboť se v praxi osvědčily, zvláště pokud šlo o sponzorskou činnost s velkými obnosy: 1. Jak nalézt správného partnera? 2. Jak navázat kontakt? 3. Jak si udělat ze sponzora přítele? 4. Jak si připravit schůzku s potenciálním sponzorem? 5. Jak prezentovat např. svůj sportovní klub, svoje sportovní odvětví, sportovní družstvo? 6. Jak předkládat potenciálnímu sponzorovi své inovace? 7. Jak udržet kontinuitu vztahu se sponzorem? 17

ROLE ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PŘI POŘÁDÁNÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

ROLE ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PŘI POŘÁDÁNÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU ROLE ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PŘI POŘÁDÁNÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Pořádání mistrovských soutěží Českého atletického svazu přináší řadu vnějších a vnitřních efektů, které pomáhají

Více

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Běžecký závod Uspořádání běžeckého závodu v Liberci Tomáš Wolf Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Současný stav... 3 3. Cíle projektu... 3 3. 1.

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Projektový management-mp. Pořádání poutě. Mužáková Gabriela. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Projektový management-mp. Pořádání poutě. Mužáková Gabriela. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management-mp Pořádání poutě Mužáková Gabriela Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Úvod...2 Současný stav...2 Stanovený cíl...2 Časová náročnost...4 Časový

Více

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management-mp Pořádání plaveckých závodů Šmídová Barbora Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

JAK NA PIRÁTSKOU KAMPAŇ KRAJSKÉ VOLBY 2016

JAK NA PIRÁTSKOU KAMPAŇ KRAJSKÉ VOLBY 2016 JAK NA PIRÁTSKOU KAMPAŇ Mikuláš Ferjenčík a Mgr. Věra Marušiaková Mediální odbor 3. června 2016 OBSAH 1. Vstupní analýza 2. Obsah kampaně 3. Prezentace obsahu 4. Personální zajištění 5. Volební kampaň

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

extrémní triatlon 3,8 km plavání 180km kolo 42,2km běh převýšení 5700 m

extrémní triatlon 3,8 km plavání 180km kolo 42,2km běh převýšení 5700 m extrémní triatlon 3,8 km plavání 180km kolo 42,2km běh převýšení 5700 m 18. 10. 2015 05:00 celková vzdálenost 226km celkové převýšení 5700 výškových metrů 3,8 km plavání v proudu řeky Labe 180km na kole

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00

propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00 propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00 ročník: 5. ročník start v kolik: od 15:20 podle jednotlivých kategorií (možný společný start) start kde:

Více

Plánování sponzorství:

Plánování sponzorství: Plán sponzorství Plánování sponzorství: 1. Definice cílových skupin 2. Vyjasnění cílů sponzorství 3. Výběr typu sponzorství 4. Rozpočet 5. Měření efektivnosti sponzorství 1. Cílové skupiny struktura publika

Více

Retardér 1 Výňatek z bezpečnostního plánu Pozn.: Pozor na příchod lidí od zákazu vjezdu. Po uzavření RZ nelze pouštět diváky podél šotoliny. U rozhledny Výňatek z bezpečnostního plánu Pozn.: Lze očekávat

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Veletrh JobChallenge cíleně propojuje významné zaměstnavatele se studenty a absolventy brněnských vysokých škol. Jako vystavovatel veletrhu můžete nabídnout

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Marketingová koncepce propagace

Marketingová koncepce propagace Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova Marketingová koncepce propagace 1. Teorie 2. Marketingové materiály 3. Způsoby propagace 4. Projekty 1. Teorie co je marketing a propagace Je společenský

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou. Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru?

Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou. Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru? Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru? Co se týká organizace soutěže, bych nejvíce vyzdvihl práci

Více

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Kdo se v sezoně 2011/12 staral ve vašem klubu o marketing? Marketingový ředitel ing. Jan Kratochvíl a pak já. Od příští sezony bude

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 MÍSTO REALIZACE: Městská část Brno-Bystrc CÍL A OBSAH PROJEKTU: Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. (dále jen Klub) vyhlašuje 3.ročník akce Den pro rodiny 2013.

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu 2. 7. srpna 2010 Praha 8, Svoboda park Česká republika Vrcholný turnaj evropského významu Na největší softballové akci roku na území České republiky uvidíte

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Obsah modulu Co je to fundraising? Pyramida dárců aneb jak to funguje Fundraisingové

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Uspořádaní párty. Venkovní párty. Jakub Tarasov. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Uspořádaní párty. Venkovní párty. Jakub Tarasov. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Uspořádaní Venkovní Jakub Tarasov Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...2 Současný stav...2 Stanovený cíl...2 Strom cílů...3 WBS diagram...3 Cílové skupiny...4

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno www.praguedining.cz Organizování nezapomenutelné a úspěšné akce je více, než hosté odcházející s plným žaludkem. Najít to správné místo je složité a časově náročné. PragueDining.cz poskytuje zdarma službu,

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou značku, jak posílit její image a prestiž, jak

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 07.09.2016 Návrh Dohody o partnerství Město Lysá nad Labem a Výstaviště, spol. s r.o. Rada města projednala návrh dne 30.08.2016 a schválila usnesení č. 178

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU Erasmus+ decentralizované a centralizované aktivity KA1 MOBILITY 63 % učitelé MŠ, ZŠ, SŠ pracovníci a studenti v odborném vzdělávání pracovníci

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

Komunitní akce jako nástroj prevence. Alice Egertová, Tereza Mašitová

Komunitní akce jako nástroj prevence. Alice Egertová, Tereza Mašitová Komunitní akce jako nástroj prevence Alice Egertová, Tereza Mašitová KOMUNITA Komunita je společenství živých bytostí, které sdílejí určitou oblast (omezenou prostorově, jejich společnými zájmy a pod).

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

ROZHODČÍ A TECHNIČTÍ DELEGÁTI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU

ROZHODČÍ A TECHNIČTÍ DELEGÁTI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU SMĚRNICE ROZHODČÍ A TECHNIČTÍ DELEGÁTI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU Platná od 11. 5. 2016 Obsah směrnice: Kategorie rozhodčích Podmínky pro výkon činnosti rozhodčího Udělení licence rozhodčího ČSB Evidence rozhodčích

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území skupiny venkova na období 2014 2020 Příloha č. 4 Analýza rizik (verze odevzdaná na MMR 17.12. 2015) Analýza rizik Strategie komunitně vedeného místního

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

SPORTOVNÍ UDÁLOST ROKU NABÍDKA PARTNERSTVÍ

SPORTOVNÍ UDÁLOST ROKU NABÍDKA PARTNERSTVÍ SPORTOVNÍ UDÁLOST ROKU NABÍDKA PARTNERSTVÍ ZKUŠENOST Máme více než 15 let zkušeností v pořádání velkých projektů. Mezi naše nejúspěšnější projekty patří například SDK EUROPE, SDK ASIA, DANCE LIFE EXPO

Více

Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova. Komunikační manuál

Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova. Komunikační manuál Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova Komunikační manuál 1. Základní a prvotní komunikace 2. Další předjednávací komunikace 3. Průběžná komunikace 4. Praktické příklady 1. Základní a prvotní

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více