VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost. Organizace sportovních akcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost. Organizace sportovních akcí"

Transkript

1 VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost Organizace sportovních akcí

2 Obsah 1. Úvod Cíle metodiky Rozdělení sportovních akcí Dobrovolník jako základní kámen organizace sportovní akce Organizační struktura Informovanost dobrovolníků Příručka pro dobrovolníky Způsoby zapojení do organizace Konkrétní pozice dobrovolníků během sportovní akce Zapojení šikovných dobrovolníků do organizace v dalších letech Využití zkušeností dobrovolníka v reálním životě 5 2. Sportovní akce Sportovní akce - záměr Příprava realizace Předpoklady pro pořádání sportovních akcí Organizační zajištění Rozdělení pozic při závodě, přidělení funkcí a odpovědností Výčet některých pozic při pořádání sportovní akce: Analýza potřeby počtu dobrovolníků Příprava propozic Zajištění povolení Příprava časového plánu Dlouhodobý časový plán Krátkodobý časový plán 9 3. Plánování projektu Plánování projektu - cíle Milníky (Milestones) Zajištění trati, areálu Spolupráce s radnicemi a institucemi Webové stránky závodu Organizační zajištění Materiál zázemí a trati Zajištění trati během závodu Mediální zajištění a propagace Doprovodný program Realizace den akce Činnosti po skončení akce 14

3 Zpětná vazba Finanční zajištění Financování akce rozpočet Náklady Příjmy Rozpočet Financování akce příjmy Sponzorský balíček Úrovně sponzorů Jak vyhledat sponzora? Kde budeme hledat sponzora? Oslovení a jednání s partnerem 17

4 Kapitola 1 1. Úvod 1.1 Cíle metodiky Seznámit se základními kroky nutnými k organizaci sportovních akcí Nastínit různá úskalí organizace akcí dle jejich rozdílného charakteru Poskytnout inspiraci k zapojení do organizace sportovních akcí/organizaci vlastní akce Objasnit nutnost dobrovolnické práce v podmínkách organizace (jak profesionálních akcí, tak lokálních závodů) Najít způsob, jak optimálně využít dobrovolníků, aby: - Dobrovolníci byli přínosní akci a naopak - Dobrovolníci se vrátili příští rok/akci - Dobrovolníci měli odpovídající pozici, dostatečné informace - Mohli se seberealizovat 1.2 Rozdělení sportovních akcí Organizace sportovní akce má svá specifika dle různých hledisek, které je nutné znát ještě před tím, než začneme s organizací. Příklady rozdělení sportovních akcí: Dle místa o Vnitřní o Venkovní o Kombinovaná Dle četnosti o Jednorázová o Pravidelná Dle lokality o Městská o V přírodě Dle rozsahu o Masová o Velká - střední o Malá Dle zabraného území o Na malém prostoru o Velké ploše 1

5 Dle účasti o Aktivní (většina se účastní) o Pasivní (většina sleduje) o Kombinovaná (stejný poměr diváků a účastníků) Dle zasažené oblasti o Mezinárodní o Národní o Lokální Dle mediálního zájmu o Mezinárodní přímý přenos o Záznam x reportáže o Bez mediálního zájmu Dle cíle o Zisková akce o Účelná akce (např. osvěta) o Zájmová o Pro vlastní potřebu (např. kamarádský turnaj) Uvedené typy rozdělení jsou jenom orientační, jistě najdeme další kritéria, podle kterých můžeme sportovní akce rozdělit. Navíc, každá akce má více konkrétních specifikací (např. venkovní akce v přírodním prostředí, masová, aktivní s národním dopadem koncipovaná jako zisková akce). Je tedy nutné si na začátku jasně říct, jakou akci přesně chceme připravit. Důslednou analýzou můžeme předejít mnoha potížím. 1.3 Dobrovolník jako základní kámen organizace sportovní akce Nutnost dobrovolnické práce jak na malých akcích, tak na masových sportovních akcích - v dnešní době je na dobrovolnické práci založena většina sportovních akcí. Ve velké většině případů umožňují fyzické uspořádání akce - organizátor nemá na placenou pořadatelskou službu. Svým počtem dobrovolníci většinou přesahují úzký organizační tým a vlastně vytvářejí obraz celé akce. Organizátor si ne vždy může vybírat, kdo půjde dělat dobrovolníka a proto je občas důležité správně zaučit, koordinovat a případně kontrolovat dobrovolníky. S rostoucí prestiží, atraktivitou a historií je jednodušší získat dostatek dobrovolníků a u akcí typu OH je možné dokonce dělat selekci dobrovolníků dle požadovaných předpokladů. Jde o správné nastolení vztahu organizátor x dobrovolník aby akce správně fungovala. Je nutné si uvědomit, že dobrovolníci investují svůj volný čas a pokud nedostanou základní servis a nebudou spokojení, pravděpodobně příště nepřijdou. Důležité je každému vysvětlit základy jako: na jaké akci jsou, jaké jsou základní pravidla, co bude jejich náplní práce, kdy práce končí, kdo je jejich vedoucí + kontakt, co dostanou za práci, jak mají postupovat, když se stane něco s čím si nevědí rady apod. 2

6 Celosvětový trend zájmu o dobrovolnictví - v ČR máme stále ještě na čem pracovat - v zahraničí je dobrovolnictví často bráno jako velká čest být součástí akce a i věkový průměr je mnohem vyšší, což je pro organizátora často vhodnější (např. na zabezpečení trati závodu je nevhodné umístit na křižovatky nezletilé dobrovolníky). 1.4 Organizační struktura Vedoucí organizátor organizátoři zodpovědní za jednotlivé úseky dobrovolníci. Počet stupňů struktury je závislý na rozsahu akce, organizační náročnosti, zkušenostech apod. Jasná struktura vyžaduje i jasně dané pravomoci a s tím související odpovědnost. Přestože je dobrovolník na posledním místě organizační struktury, neznamená že je bezvýznamný dokáže ovlivnit celou akci a i na něm leží velká zodpovědnost. Často je to právě on/ona, kdo přijde nejvíce do styku s návštěvníky akce či sportovci samými. Je zde tedy extrémně důležité investovat do dobrovolníků (školení, informovanost, kurzy apod.), aby byli prodlouženou rukou organizátora a dokázali správně vyjádřit jeho vizi o akci (informace, atmosféra, pravidla apod.) 1.5 Informovanost dobrovolníků Styčná osoba na koho se mohu obrátit - pro dobrovolníka nejdůležitější kontakt. Pokud je v pozici vedoucího dobrovolníků, měl by ke své práci mít určitou motivaci, ne jen finanční (ale ze strany organizátora by měl být placen - aby se minimálně pokryly náklady za komunikaci s dobrovolníky apod.) Základní všeobecná znalost a detailní znalost konkrétní pozice kterou dobrovolník zastává. Je závislé na konkrétní akci, každopádně by každý dobrovolník měl být od organizátora připraven tak, aby dokázal zodpovědět minimálně základní informace - předpokládané otázky, které se dají očekávat od návštěvníků. Kromě informací o akci je důležité, aby se dokázali pohybovat v areálu sportovní akce a navigovat ostatní. Dobrovolníci by měli přesně vědět, na koho se mají obrátit v konkrétní situaci a koho informovat (vedoucí úseku x krizový štáb x policie x záchranka, diváci, ) Jasná komunikační linie by měla být popsána v krizovém plánu, který by měl mít organizátor připravený alespoň v hrubém provedení. Pokud se stane situace, kdy je každá chvíle drahá, může správná komunikace ovlivnit celou akci. Nastavit dopředu pravidla předávání informací (jak vedoucí dobrovolník, tak dobrovolník příjemce informací). Například že pokud nastane naléhavá situace, není řešením poslat SMS (stalo se z důvodu úspory za volání), ale za každou cenu volat, nastavit dobu kdy se nevolá (např. někomu kdo je zrovna na vyhlašování vítězů a stejně by telefon nezvedl). 3

7 1.5.1 Příručka pro dobrovolníky Organizátor by měl být schopný připravit základní příručku pro dobrovolníky, kde dobrovolníkům poskytne základní a nezbytné informace, které považuje za nutné a prospěšné. Tato příručka by neměla být moc dlouhá, nejedná se o knihu/manuál, ale naopak o tiskovinu v rozsahu třetiny jedné A4, kde budou opravdu základní informace a kterou si každý dobrovolník může dát do kapsy a pro případ nouze mít u sebe. Zde budou nejen základní telefonické kontakty, ale třeba i informace o systému první pomoci (např. v Olympijském parku na Letné v roce 2014 byl nastaven systém poskytnutí první pomoci primárně jako interní, protože zde byly 2 stanice první pomoci, ale pro případy okamžitého poskytování první pomoci při život ohrožujících situacích byl stejně daný pokyn volat 155, kde jednak dostane rady jak postupovat a za druhé centrála bude přímo aktivovat záchranáře v parku), o systému spolupráce s bezpečnostní agenturou apod. Příručka pro dobrovolníky by měla přímo navázat na školení dobrovolníků, kde se tyto základní informace rozvedou a dají do širších souvislostí. 1.6 Způsoby zapojení do organizace Dopředu je pro organizátora dobré si rozmyslet, jak může využít dobrovolníky dle jejich možností, předpokladů, schopností či vybavení. Časově: o pouze v den akce o dlouhodobě před akcí i po akci (zde je možné využít např. studenty, kteří mohou dělat na akci v rámci praxe ve škole) Způsobem zapojení o Zapojení pouze na danou činnost o Koordinace více lidí/činností (nutno vybrat organizačně schopného dobrovolníka, ideálně někoho, kdo ví o co jde a má již zkušenost např. z minulých ročníků. Materiálně (např. dobrovolníci z řad dobrovolných hasičů poskytnou techniku pro své členy) o Vše poskytnuto organizátorem o Využití vlastních prostředků (např. vlastní motorka) 1.7 Konkrétní pozice dobrovolníků během sportovní akce Konkrétní pozice vždy odpovídají potřebám organizátora a samotného závodu. Vždy je třeba přesně specifikovat požadavky, které organizátor má a podle toho připravit seznam pozic a požadavky na množství lidí. Zde je ukázka některých pozic při organizaci běžeckého závodu: Dobrovolník na trati Dobrovolník v oblasti startu / cíle Úschovna zavazadel / šatna 4

8 Expo - výdej startovních balíčků Doprovodný program Asistent skupině sportovců (týmu) Vlajkonoš Banerování (= věšení reklam na pevné nebo přenosné ohraničení trati, případně na další místa, která poskytnou dostatečnou visibilitu) Úklid areálu Informátor Zabavení účastníků 1.8 Zapojení šikovných dobrovolníků do organizace v dalších letech Vytipování schopných dobrovolníků (udělat přímo na akci nebo bezprostředně po akci, poděkovat a nabídnout spolupráci pro další ročníky). Většinou sami nemáme čas vytipovat šikovné dobrovolníky, je dobré spolupracovat s vedoucími dobrovolníků, aby i oni řekli kdo je schopný. Na základě zkušeností svěření úkolu vyžadující vyšší odpovědnost, náročnost apod. (po jedné či více akcích máme již představu o konkrétním dobrovolníkovi a podle toho mu můžeme svěřit činnost) Možnost přímého ovlivňování plánování a podoby sportovní akce - zatáhnout dobrovolníka do děje, dát mu na vědomí, že se podílí na přípravě a může ovlivnit výsledek akce. Konkrétně: vedoucí dobrovolníků, zodpovědnost za daný úsek apod 1.9 Využití zkušeností dobrovolníka v reálním životě Činnost dobrovolníka není jen pomocí pro organizátora, ale často může pomoci i dobrovolníkovi samotnému - ať už při integraci do určité sociální skupiny, tak např. na pracovním trhu. Získané zkušenosti může využít v životě, zaměstnání či se inspirovat k uspořádání vlastní akce. Velká výhoda při seberealizaci Způsob, jak efektivně využít volný čas Možnost sociálního začlenění a integrace, najití nových přátel Získání zkušeností pro výkon budoucího povolání Získání výhody na trhu práce Máte ve svém CV dobrovolnickou činnost? 5

9 Kapitola 2 2. Sportovní akce 2.1 Sportovní akce - záměr Sportovní akce většinou vznikne ze dvou možností: Nápad (na tuto možnost se v předmětu zaměříme) o Je to vaše akce o Připravujete něco, co v dané oblasti zatím není; Objednávka (mnoho kroků je stejných jako v první možnosti) o Někdo si u vás objedná akci na klíč o Musíte se přizpůsobit zadání Rozdíl mezi těmito možnostmi je zásadní - pokud dělám sportovní akci na objednávku, je předpoklad že jí pořádám s podnikatelským záměrem a je často kladen důraz na ekonomickou stránku. Pakliže pořádám akci z vlastní iniciativy a ne s cílem zisku finančních prostředků, často se liší přístup, ale i časové možnosti - většinou jsou tyto akce pořádány již zaměstnanými lidmi a věnují se jim ve volném čase. 2.2 Příprava realizace Ve chvíli, kdy máte vymyšlenou kostru akce, musíte se zamyslet nad tím, co potřebujete k samotné přípravě. Nad čím se tedy musíte zamyslet? Kdy? termín akce; třeba dbát na to, aby nekolidovalo s jinou obdobnou akcí Kde? místo konání; vhodné pro pořádání, zajímavé, takové kam přijdou diváci apod. Za kolik? financování; mám na to, nebudu muset financovat z vlastních zdrojů? Pro koho? účastníci; diváci, profesionálové / široká veřejnost S kým? spoluorganizátoři, dodavatelé, rozhodčí apod. 6

10 2.3 Předpoklady pro pořádání sportovních akcí Ještě než začnu s pořádáním sportovní akce, stojí za to si sebekriticky projít níže zmíněné body a říct, zda má akce šanci na úspěch a také si dopředu stanovit, co bude úspěchem. 1) Myšlenka / vize 2) Analýza podobných akcí v okolí 3) Tým schopných lidí (organizátoři, dobrovolníci,..) 4) Prostředky (lidské, finanční, informační, materiální ) 5) Vhodné místo a termín 6) Komunikační schopnosti 7) Znalosti a zkušenosti 8) Podpora 9) Čas a trpělivost 10) Energii + zapálení pro věc 11) Orientace nejen na finanční stránku 12) Základní právní znalost + ošetření povolení, smluv 13) Štěstí 2.4 Organizační zajištění Prvním krokem je příprava akce, která trvá od několika dní až po několik let dle náročnosti akce. Pokud přípravu podceníme, často jen těžko na poslední chvíli doháníme resty. Příprava akce Popis kroků nutných provést před průběhem samotné akce Období, kdy se dá předejít problémům a komplikacím Příprava dalšího ročníku začíná ihned po skončení právě proběhlého 2.5 Rozdělení pozic při závodě, přidělení funkcí a odpovědností Na samotném úvodu je třeba si stanovit organizační tým nebo alespoň pozice a k nim konkrétní úkoly a na základě toho hledat vhodné kandidáty. Jasně stanovená struktura dá přípravě řád a pomůže v jednodušší organizaci práce. Zajištění týmu, který se na přípravě bude podílet, rozdělení úkolů Jasné rozdělení úkolů, odpovědností Stanovení deadline, přiřazení osob ke konkrétním úkolům Sdílení informací Pokrytí všech oblastí, na co nemám organizačně zajistit externě (ve výsledku úspora času i prostředků) Vždy musí být určena míra pravomocí a odpovídající odpovědnost pro danou pozici Vždy mít zálohu pro každou pozici 7

11 2.5.1 Výčet některých pozic při pořádání sportovní akce: o Ředitel akce o Koordinátor dobrovolníků o Časomíra + výsledky o Registrace + informace o Media + PR o webmaster o Zdravotník o Moderátor o Technické zajištění o Úschovna, občerstvení o Doprovodný program o Fotograf + kameraman o Trouble shooter o Tiskový mluvčí o Další: tiskové centrum, logistika, VIP servis apod. 2.6 Analýza potřeby počtu dobrovolníků Ne všechny pozice dokážu obsadit lidmi z užšího organizačního týmu, zejména v den akce je běžné, že mnoho pozic zajišťují dobrovolní pořadatelé. Dopředu je potřeba si udělat analýzu: Zjistit jaké pozice potřebuji obsadit Zajistit koordinátora Zjistit klíčové pozice Zjistit kolik pozic pokryji z vlastních zdrojů Zjistit, jaké jsou požadavky na zbylé pozice a zda jsem schopen pokrýt Jaké mám možnosti pro motivaci dobrovolníků 2.7 Příprava propozic Máme-li organizační tým a víme kdo má co na starosti, je potřeba sepsat propozice akce. S dostatečným předstihem všechny podstatné informace (název akce, termín, místo, pravidla, pořadatel, kategorie, startovné, služby, doprava + parkování, doprovodný program, kontakt, atp.) Vazba na pravidla svazu/mezinárodní pravidla Při dalších ročnících upravovat a aktualizovat 2.8 Zajištění povolení Dle charakteru akce je velmi často (zejména u venkovních akcí) potřeba zajistit různá povolení, aby se akce vůbec mohla legálně uskutečnit. Pokud nemám zkušenosti a nevím jaká povolení přesně potřebuji, je nejjednodušší cestou zeptat se pořadatele, který 8

12 pořádá obdobné akce. Povolení je třeba začít vyřizovat s velkým předstihem zejména kvůli zákonné lhůtě schvalovacího procesu a také možnosti odvolání. Zjistit jaká povolení jsou nutná (povolení akce, policie, životní prostředí, zapůjčení areálu/pozemků, kde se bude akce konat atp.) Zajistit s dostatečným předstihem Forma ochrany před problémy Zajištění koordinace s dalšími akcemi a složkami Zábory, zvláštní užívání, přechodné značení, vjezd do chráněné zóny apod. Povolení může zajistit i soukromá firma / odbor dopravy apod. 2.9 Příprava časového plánu Příprava časového plánu dá přípravě a realizaci akce řád, vím kdy je co potřeba řešit. Proto se vyplatí na začátku strávit čas s jeho přípravou Dlouhodobý časový plán o Dle rozsahu akce minimálně 3-6 měsíců před akcí, rozděleno po týdnech a dnech o Rozpis jednotlivých činností, kontrola příprav akce o Vytvoření checklistu ideální např v google docs všichni mohou sledovat stav příprav Krátkodobý časový plán o Detailní průběh akce po minutách o Vodítko organizátora v průběhu akce 9

13 Kapitola 3 3. Plánování projektu 3.1 Plánování projektu - cíle Cílem plánování (nejen aktivit) projektu je zajistit: nejkratší možný čas trvání projektu (souvisí také s náklady) nejnižší náklady nejmenší riziko efektivní využití zdrojů Těchto cílů by mělo být dosaženo zvolením vhodné varianty v závislosti na způsobu řešení a zajištěním rozumného kompromisu dle priority přiřazené výše uvedeným parametrům. S plánováním aktivit zároveň souvisí plánování lidských zdrojů - tj. přiřazení konkrétních lidí z katalogu zdrojů ke konkrétním úkolům. Ze součtů člověkodnů jsou pak odvozeny požadavky projektu na lidské zdroje a náklady potřebné na tyto zdroje. Při plánování obvykle vycházíme ze znalosti začátku nebo konce projektu. Pokud není určen konec projektu, plánování probíhá přirozeně zleva doprava - tzn. aktivity jsou řazeny dle předpokládaných vazeb od začátku a konec projektu bude znám jako výsledek plánování. Naopak pokud je dán termín, kdy má být produkt uveden na trh nebo kdy je třeba danou technologii začít používat (např. na základě nějakého nařízení) pak při plánování postupujeme zprava doleva tzn. známe konec projektu a začátek bude vypočten z plánu projektu Milníky (Milestones) V plánu aktivit je vhodné oddělit jednotlivé fáze projektu pomocí tzv. milníků, které oddělují a identifikují ukončení jedné ucelené a významné aktivity od aktivity navazující. Můžeme projekt zastavit a kdy? 1. Od toho máme milníky 2. Řítíme se do záhuby a my to víme

14 3.2 Zajištění trati, areálu Místo, kde jsme se rozhodli uskutečnit sportovní akci musí projít před uskutečněním důkladnou kontrolou (např. dostatečnost prostoru, únikové cesty, komfort a atraktivita pro účastníky, elektrické přípojky, možné hrozby apod.) Příprava trati/prostor, kde se bude akce konat V dostatečném předstihu Na přípravu zajistit dostatek lidí a času Nákup potřebného materiálu a vybavení Rozmyšlení umístění pořadatelů a dobrovolníků v den akce (registrace, start + cíl, parkování, atd.) Vnitřní / venkovní akce? (připravit se na nepřízeň počasí) 3.3 Spolupráce s radnicemi a institucemi Není nezbytně nutné spolupracovat s radnicí, ministerstvem, magistrátem či někým konkrétním, ale je to přinejmenším velmi efektivní, spolupráce často otevře dveře a dá možnosti, které bychom například bez záštity neměli. Je potřeba však dát pozor na politizaci sportovní akce a dopředu si nastavit pravidla, aby se ze závodu nestal předvolební mítink. Nutná / přínosná ušetří náklady, usnadní organizaci Snaha zajistit podporu představitele úřadu (Primátor, starosta, ředitel školy atd. např. formou záštity nad akcí) Úzká spolupráce s konkrétními odděleními a lidmi, materiální, personální a informační kooperace Dát najevo, že je úřad/instituce součástí organizace akce aktivně zapojit do organizace Neopomenout prezentovat spolupráci v průběhu akce a následně poděkovat (i v médiích) Vybudování dlouhodobých dobrých vztahů 3.4 Webové stránky závodu V dnešní době je základním komunikačním médiem a nejjednodušším zdrojem informací webová stránka akce + komunikace na sociálních médiích. Výstižná, snadno zapamatovatelná adresa Grafický vzhled první, co je vidět Základní zdroj informací účastníkům všechny podstatné informace Přehlednost Aktuálnost Fotky+videa Diskuze On-line přihlašování (aplikace zdarma) 11

15 3.5 Organizační zajištění Před akcí si naplánujeme kolik čeho potřebujeme, samozřejmě vzhledem k našim finančním možnostem. Materiální + personální zajištění Nutno udělat si předem představu kolik čeho budu potřebovat Při nedostatku materiálu i personálu spolupracovat dle možností s dodavateli, s městem, dobrovolnými hasiči apod. zapůjčení Využití materiálu od partnerů (auta, technika, ceny,..) Při nedostatku financí improvizovat, ale dbát na bezpečnost Na oblasti, kterým nerozumím sehnat profesionály úspora času + lepší výsledek 3.6 Materiál zázemí a trati Viz kapitola na základě toho, jaký je areál akce, musím připravit materiál, aby mě v den akce nic nepřekvapilo. Půjčené včas dopředu v dostatečném počtu, rezerva (prodlužovačky, stahovací + výstražné pásky apod.) Počítat s variantou extrémního počasí teplo x zima x vítr.. (kropení x čaj x ukotvení věcí) Bezpečné a výrazné vyznačení trati, DIO, dopravní značení Navigace po areálu, po trati, pro diváky Přívod elektřiny, stoly, židle, lavičky, koše, informační nástěnka, zábrany, přenosné WC, sprchy, Notebook, tiskárna atd. Občerstvení pro závodníky i diváky 3.7 Zajištění trati během závodu Pokud se akce odehrává na okruhu či na trase mimo zabezpečený areál (např běh městem), je třeba dostatečně zabezpečit celou trasu a eliminovat tak možná nebezpečná místa. Bezpečnost vždy na prvním místě, v případě ohrožení bezpečnosti přerušit akci (na základě krizového plánu) Spolupráce se složkami: PČR, MP, ZZS, security, HZS, DP, úklid apod. koordinace! Jasný systém uzavření a otevření trasy Obsazení kritických míst spolehlivými proškolenými dobrovolníky Předání kontaktů na pořadatele/vedoucí dobrovolníků Nutno dodržet časový harmonogram Dobré značení a následný kompletní úklid ploty, mlíko apod. 12

16 3.8 Mediální zajištění a propagace Většinou je snahou aby se akce zúčastnil určitý počet lidí a diváků, bez využití médií je jen velmi složité akci naplnit Bez propagace je příprava mrháním energie Určení cílových skupin Určení efektivních propagačních kanálů, zohlednění nákladů na propagaci Sestavení propagačního plánu (mediaplán) internet + sociální média, newslettery tisk, TV, rádio, doporučení apod. Nutno obstát v široké konkurenci ostatních akcí Této problematice se věnuje samostatná metodika. 3.9 Doprovodný program Standardem je, že na akci je doprovodný program, který dokáže zabavit návštěvníky a přiměje je k tomu, aby na akci strávili delší čas. Pro děti Pro závodníky Širokou veřejnost / návštěvníky Atraktivní pro zvýšení návštěvnosti Nalákat diváky na zdánlivě nesouvisející program Zapojit do dění (fandění, návštěva stánků partnerů apod.) 3.10 Realizace den akce Den D, kdy musíme využít vše, co jsme připravili během přípravného období. Vše by mělo již být připraveno a den akce jen vyvrcholením dlouhodobého procesu přípravy. Na úvod dne schůzka užšího organizačního týmu, shrnutí a informování o případných problémech Držet se stanoveného plánu a časového programu V případě nouze se nebát improvizovat Delegace a kontrola jednotlivých činností Komunikace s partnery, závodníky, důležitými i obyčejnými lidmi, zjišťování názorů Den před akcí vše ještě jednu vše zkontrolovat Pořádně se na akci vyspat 13

17 3.11 Činnosti po skončení akce Dnem akce nekončí pořadatelské povinnosti! Úklid areálu, vrácení zapůjčeného materiálu Zpracování výsledků, umístění na web + fotky a videa Dořešení případných stížností a problémů Reportáž ze závodů, tisková zpráva, reportáž apod. Poděkování sponzorům + předběžná nabídka na další rok (už v průběhu roku) Schůze a odměnění realizačního týmu Vyhodnocení akce + plány do budoucna Zpětná vazba o Ujasnit co chci zjistit (např. kdo je můj průměrný návštěvník) o Způsob vyhodnocování /získávání zpětné vazby o Vhodné otázky či forma o Důležité zjistit, odkud se lidé o akce dozvěděli o Relevantnost jednotlivých zjištění o Vyhodnocení názorů a návrh řešení o Implementace do procesu pořádání o Zpětná vazba zpětné vazby interní vyhodnocení zlepšení 14

18 Kapitola 4 4. Finanční zajištění Pro uspořádání akce nesmím být pouze pořadatelem, ale také dobrým hospodářem. Na úvod akce musím zjistit své možnosti a stanovit si rozpočet, abych mohl investovat pouze tolik, na kolik opravdu mám. První ročník nemusí být nutně ziskový, často je naopak ztrátový, ale naplánovaný s výhledem návratnosti investic v řádu několika let s ohledem na růst akce. 4.1 Financování akce rozpočet Náklady o Spojené s akcí (ploty) o s přípravou akce a po akci (tvorba webu) o mzdové náklady (rozhodčí) o nečekané náklady Příjmy o Partneři o Dotace, granty o Dary o Startovné Rozpočet o Vypracování rozpočtu je další velmi důležitou části přípravy; o Bez jasně stanoveného rozpočtu nemá cenu dělat jakoukoliv akci; o I akce pro pár lidí by měla mít svůj rozpočet; o Příjmová část by vždy měla být vyšší než výdajová, při neziskových akcích jsou tyto části vyrovnané o Všechno, na co zapomenete, platíte ze své kapsy 15

19 4.2 Financování akce příjmy Peníze vám nikdo nedá, vždy za to musíte mít co nabídnout reklamu, kontakty, zaměření akce na cílovou skupinu,. Takže s čím vlastně můžeme počítat a kde můžeme peníze získat? Stát, kraj, obec formou podpory, popř. grantů; Granty od dalších institucí; Sponzoři, partneři; Startovné účastníků. 4.3 Sponzorský balíček nabídka výkonů sponzorovaného pro sponzora a jejich ocenění; je písemně dokumentován a doložen určitou cenou. je to součástí taktiky vyjednávání sportovního manažera a podporuje to i profesionalitu vzájemného kontaktu. Je z něj zřejmé, že o sponzorování pečlivě přemýšlíte a znáte své pozitivní stránky a zvláštností, které vyjadřujete právě prostřednictvím navržené ceny. pro určení hodnoty balíčků nejsou stanovena žádná cenová rozmezí. 4.4 Úrovně sponzorů Názvy, úrovně a počet jednotlivých partnerství si v podstatě každý organizátor stanovuje sám. Čím větší akce, tím více se vytváří úrovní partnerství. Exkluzivní sponzorování, spojené s titulem např. "Oficiální sponzor" (za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré protivýkony), Hlavní sponzor, kdy hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti, Kooperační sponzor nebo partner, kde protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemž se dá využít rozličné doby platnosti sponzorských smluv. 4.5 Jak vyhledat sponzora? Navazování kontaktů a jednání se sponzorem má výrazně individuální charakter. I když v tomto směru volí sportovní manažer nejrůznější postupy, které formuje na základě své erudice a zkušeností, nemůže obejít závažný problém motivace sponzorů. Tato stránka záleží plně na manažerově invenci a na znalosti marketingových cílů potenciálního sponzora. Konkrétně řečeno: manažer dnes už nevystačí pouze s tím, že nabídne reklamu na dresu, či reklamu ve sportovní hale. Ale musí přemýšlet o tom, co nabídne atraktivního nebo atraktivnějšího než jiní, a to především s ohledem na již zmíněné marketingové cíle. 16

20 Musí tedy vědět, zda jde budoucímu sponzorovi o: zvyšování stupně známosti a popularity jeho firmy, propagaci určitého image podniku, získávání nových zákazníků, neutralizaci konkurenční reklamy, kontakty s VIP, event. s dalšími partnery. 4.6 Kde budeme hledat sponzora? Odpověď je jednoduchá všude. Na sportovní akce v reálu i v televizi se začnete dívat jinýma očima očima toho, kdo vyhledává potenciální sponzory. Je třeba: sledovat inzertní část novin a časopisů, kde jsou údaje o podnicích, dlouhodobě provádějících takovou reklamu, která by se mohla zdát pro sponzorskou nabídku zajímavá, např. z hlediska návaznosti sportovního odvětví a předmětu podnikání; sledovat reklamní aktivity firem a hodnotit, zda by se mohl rozšířit sponzorský záběr i na vaše aktivity; využívat seznamy podnikatelských aktivit všech firem. Zaměřit se na nadnárodní společnosti a podívat se, jestli v zahraničí třeba nevyvíjejí aktivity, které byste mohli vy využít; získat pro vyhledávání sponzorů vhodné členy svého týmu; ti mohou poskytnout zajímavé tipy ze svých podnikatelských aktivit nebo mohou pracovat ve firmách, které by mohly být zainteresovány na sponzorování; orientovat se na sponzory při společenských událostech jak místního rázu, tak širšího společenského významu hledat sponzory v rodinných příslušnících a známých POZOR!; Atd., atd., atd. 4.7 Oslovení a jednání s partnerem Pro jednání o sponzorském obnosu má každý ze sportovních manažerů svůj osvědčený postup, ve kterém se drží určité strategie a taktiky. Samozřejmě, že konkrétní aplikace mohou být velmi různé. Tím spíše lze doporučit zásady, formulované dále jako 7 rámcových otázek, z nichž je možno individuálně vycházet, neboť se v praxi osvědčily, zvláště pokud šlo o sponzorskou činnost s velkými obnosy: 1. Jak nalézt správného partnera? 2. Jak navázat kontakt? 3. Jak si udělat ze sponzora přítele? 4. Jak si připravit schůzku s potenciálním sponzorem? 5. Jak prezentovat např. svůj sportovní klub, svoje sportovní odvětví, sportovní družstvo? 6. Jak předkládat potenciálnímu sponzorovi své inovace? 7. Jak udržet kontinuitu vztahu se sponzorem? 17

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14

Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 připravila: Agora CE, o.p.s. Projekt Městská část Praha 14 Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti

Více

Strategické a komunitní plánování a komunikace v rámci MA21. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje

Strategické a komunitní plánování a komunikace v rámci MA21. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Strategické a komunitní plánování a komunikace v rámci MA21 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Místní Agenda 21... 3 Místní Agenda 21 aneb - správné řízení věcí veřejných... 3 Dokumenty

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let

První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let První kroky k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let První kroky... k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let Petra Ištvániková Jana Pleskačová Jiří Stuchl M am aloca

Více

Příprava projektů. 25. října 2010 Dana Diváková

Příprava projektů. 25. října 2010 Dana Diváková Příprava projektů 25. října 2010 Dana Diváková a projekty pro všechny Příprava projektu Pro přípravu projektu je naprosto nezbytné mít jasný cíl, jasnou představu o možných zdrojích, znát patřičné zadání,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY KULTURNÍ PROJEKTY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZAMĚŘENÝCH NA KULTURNÍ ČINNOST BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tereza Benešová Specializace

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček studijní materiál ke kurzu Projektový management Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu Event marketing galavečera Žena regionu 2011. Bc. Veronika Kovářová

Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu Event marketing galavečera Žena regionu 2011. Bc. Veronika Kovářová Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu Event marketing galavečera Žena regionu 2011 Bc. Veronika Kovářová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část práce věnuje pozornost základním

Více