Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 1 leden březen Dobrovolníci ve VFN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 1 leden březen 2013. Dobrovolníci ve VFN"

Transkript

1 Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK číslo 1 leden březen 2013 Dobrovolníci ve VFN

2 obsah 3 Oslava 100. narozenin Dne 23. ledna 2013 v odpoledních hodinách se uskutečnila na Geriatrické klinice VFN a 1. LF UK velice příjemná a milá událost. Z oslavy svého významného životního jubilea, 100. narozenin,. se těšila naše pacientka paní Marie Elišáková. Oslavenkyni přišli poblahopřát jak zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, tak zástupci Městské části Prahy 4, kde má jubilantka trvalé bydliště. Za naši nemocnici popřála ředitelka VFN a také vedení Geriatrické kliniky. I přes svůj věk byla oslavenkyně plná optimismu, humoru a dobré nálady, kterou nakazila všechny účastníky oslavy. Zavzpomínala na svoji práci v zahraničním obchodě, díky které cestovala a měla možnost navštívit mnoho zemí. obsah Úvodní slovo děkana 1. LF UK... 5 Novinky a události Unikátní program chirurgické léčby. tromboembolické plicní hypertenze... 8 Konference o dobrovolnických programech... 9 Ze života VFN a 1. LF UK Odměnou je úsměv Projekt OPPK let od založení Sdružení celiaků Zavedení systému OPD-2. v Denním sanatoriu Horní Palata Ze společnosti Křest knih Křeslo pro Fausta Životní jubilea Smuteční oznámení Napsali jste nám Cestování Nová Kaledonie Nemocnice, číslo 1, informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vydavatel: Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Registrace: MK ČR E Periodicita: čtvrtletník Redakce: Eva Davidová, DiS. (1. LF UK),. Mgr. Vlasta Helekalová, MBA. (1. LF UK),. Václav Kříž (VFN),. Bc. Petra Pekařová (VFN) Fotografie: Václav Kříž (VFN),. Petr Heřman, Ivan Kahun Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ředitelství, U Nemocnice 2, Praha 2, Výroba: Design Communications, s. r. o. Náklad: 3000 ks Na klinice se paní Elišáková zotavovala po vážném onemocnění. Obdivuhodných narozenin se dožila v dobré psychické a fyzické kondici. Foto na titulní straně:. Rozkvetlé šeříky před budovou III. interní kliniky VFN. a 1. LF UK na Karlově náměstí. Autor: Václav Kříž Ještě jednou gratulujeme!

3 4 fotogalerie 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. editorial 5 Purkyňův ústav v novém Odhalení pamětní desky profesora Otakara Srdínka. Zleva doc. Petr Hach, emeritní přednosta Histologického ústavu 1. LF UK, prof. Petr Zuna, vnuk prof. Otakara Srdínka, prof. Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK, a prof. Jan Škrha, prorektor UK. 2 Posluchárna Purkyňova ústavu v novém kabátě. 3 Profesor Petr Zuna s manželkou u pamětní desky jeho dědečka, prof. Otakara Srdínka, vědce a politika, který se významně zasloužil o výstavbu Purkyňova ústavu. 4 Symbolické přestřižení pásky u vchodu do nově rekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu. Zleva proděkan 1. LF UK, prof. Tomáš Zima, prorektor UK, prof. Jan Škrha, vnuk prof. Otakara Srdínka, prof. Per Zuna, děkan 1. LF UK, prof. Aleksi Šedo, a emeritní přednosta Histologického ústavu 1. LF UK, doc. Petr Hach. Vážení a milí přátelé, elegantně proplouváme plesovou sezónou a v duchu nás napadá, jak pěkné by bylo setkávat se s galantností a velkorysostí po celý rok. Nutno ovšem říci, že tam, kde se v tanečním pořádku setkává VFN a 1. LF na jednom parketu, společné kroky docela zvládáme. Ať se jedná o spolupráci na přípravě zákona o univerzitních nemocnicích nebo třeba o průběžnou péči stran výzkumných projektů, řešených našimi společnými týmy. Je jasné, že každý má v páru trochu jinou roli, trochu jiné krokové variace a oděvní doplňky, avšak pár musí být souměrný a dobře spolupracovat. Je-li sehraný, může jeden partner pomoci druhému překonat i drobné klopýtnutí. Sice se obáváme, že výzdoba sálu a pohoštění budou v nadcházející době o něco skromnější, šampaňského o něco méně, ale dobře víme, že situaci zvládneme lépe, nebudeme-li si vzájemně šlapat na obuv a poplujeme-li sebevědomě mezi ostatními páry. Není třeba se nutit do strojených výkřiků: Jak Vám to sluší, milí přátelé, následovaných hrdinnými sarkasmy na účet jejich tanečního umění za rohem. To opravdu není diplomacií ani politickým uměním. Nu a možná je dobré i přemýšlet, zda je nutno s kýmkoli tančit jakýkoli tanec. Tím jsme tedy protančili naše makroekonomické a vztahové záležitosti. A každý taneční mistr ví, že makroekonomika reprezentačních plesů musí být v souladu s mikroekonomikou lokálních tancovaček. I když v našich velkých organizacích je ta tancovačka také pořádně velký bál. Musíme se postarat, abychom měli co nejlepší tombolu, a občas se i podívat, aby nám ji někdo potmě nerozebíral. Také je třeba, aby k ní všichni měli jasně definovaný a spravedlivý přístup: kdo si nekoupí lísteček, neměl by si dělat nárok (ba ani Prvouk) na výhru, ani když na parketě předvádí mimořádně sebevědomě smělé skoky, avšak na jinou hudbu, nebo předvádí-li své kreace v soukromí a na vlastní účet. Některé tance zkrátka jsou spíše kolektivní a ty individuální s nimi musí být v rovnováze. No a výnos tancovačky i hasiči na vsi dělí podle toho, jak na něm kdo zapracoval. Někdo více bádal, jak ples připravit, a byl třeba také významným přínosem v režii. Někdo do tomboly přinesl více z různých agentur a někdo třeba méně. Někdo učil více budoucích tanečníků a někdo jen málo. S některými učiteli tance byli žáci více spokojeni, s jinými méně. Takže: ples pokračuje, na parket prosím! prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK

4 6 novinky a události události a novinky 7 Nově rekonstruovaná urologická posluchárna Na Urologické klinice VFN a 1. LF UK se dne 9. ledna 2013 uskutečnilo slavnostní setkání PragueONCO 2013 u příležitosti představení nově rekonstruované posluchárny. Při této příležitosti byly také zmíněny další stavební akce, které se na klinice v loňském roce uskutečnily: například nová endoskopovna pro pacienty a nová modelová urologická ambulance pro studenty všeobecného lékařství. Dále byly vybaveny nadstandardní pokoje, pořízeny klimatizační jednotky do přípraven léků nebo adaptovány místnosti sester na dvou lůžkových odděleních. (PP) Již třetí ročník mezioborového onkologického kolokvia Prague- ONCO 2013 pořádala 1. LF UK ve spolupráci se 2. a 3. LF UK. Záštitu nad kolokviem převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrát hlavního města Prahy a Evropská onkologická společnost ESMO. Tisková konference k PragueONCO 2013 se uskutečnila 23. ledna 2013 v Akademickém klubu 1. LF UK. (VH) Zleva: přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN, prof. Luboš Petruželka, děkan 1. LF UK, prof. Aleksi Šedo, ředitelka VFN, Mgr. Dana Jurásková a primářka Radioterapeuticko- -onkologického oddělení FN Motol, doc. Jana Prausová. Obezita a metabolická onemocnění Dne 30. ledna 2013 se uskutečnila tisková konference na téma obezita a metabolická onemocnění. Konference byla pořádána u příležitosti 8. ročníku Šonkova dne. Cukrovka, poruchy metabolizmu tuků a obezita jsou v současné době ještě významnějšími onemocněními než za života profesora Jiřího Šonky. Navíc přelom roku je obdobím, kdy je tomuto onemocnění věnována větší pozornost, lidé začínají často neúspěšně redukovat svou hmotnost. Zároveň jsme připravili na čtvrtek 31. ledna 2013 Den otevřených dveří v Rekondičním centrum VŠTJ Medicina, kde konzultace zdarma poskytoval specialista na pohyb a výživu. (PP) Světový den nemocných Bolesti hlavy Ve středu 25. února 2013 od hodin jsme uspořádali tiskovou konferenci na téma Chronické bolesti hlavy. Bolest hlavy patří k velmi častým zdravotním obtížím a zná ji téměř každý člověk. Ve většině případů se jedná o migrénu, tenzní bolesti hlavy nebo může jít o banální komplikaci při poruše dynamiky krční páteře, viróze, dehydrataci, po alkoholovém excesu, přepracování apod. Bolesti hlavy však U příležitosti Světového dne nemocných jsme připravili v pondělí 11. února 2013 od hodin ekumenickou bohoslužbu, která se konala v kostele sv. Kateřiny, Kateřinská zahrada, Praha 2. Světový den nemocných se slaví již od roku 1993 a byl stanoven na 11. únor, na památku Panny Marie Lurdské, která je označována jako patronka uzdravení nemocných. Ekumenické bohoslužby se zúčastnili zástupci církví, kteří se ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze věnují klinické pastorační péči. (pp) mohou být varovným příznakem závažného a i život ohrožujícího onemocnění. Pokud se bolest hlavy často opakuje nebo trvá dlouho, je nutné konzultovat problém s lékařem. (pp) Moderní rehabilitace a ergodiagnostika Konference věnovaná moderní rehabilitaci a ergodiagnostice byla připravena dne 6. března 2013 od hodin v budově Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK. Ergodiagnostika, tedy podrobné vyšetření osob s těžším zdravotním postižením s cílem zjistit pracovní předpoklady handicapovaných, bude dostupnější. A to díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a ministerstva práce a sociálních věcí. Diagnóza určuje, co nesmím, ergodiagnostika, co mohu. (PP) Obnova Purkyňova ústavu Dne 19. února 2013 byla slavnostně odhalena pamětní deska zakladateli Purkyňova ústavu, profesoru Otakaru Srdínkovi ve vestibulu Purkyňova ústavu a byl zpřístupněn nově rekonstruovaný Purkyňův přednáškový sál. Slavnostnímu aktu byl přítomen vnuk profesora Otakara Srdínka, profesor Petr Zuna s rodinou, a další významní hosté. (VH)

5 8 novinky a události události a novinky operací Unikátní program chirurgické léčby tromboembolické plicní hypertenze V Kardiocentru VFN na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN byl odoperován již dvoustý nemocný s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí. Tento komplikovaný a unikátní chirurgický výkon (endarterektomie plicnice-pea) je jedinou kauzální terapeutickou možností chronické plicní hypertenze, vzniklé v důsledku opakovaných plicních embolií (chronická tromboembolická plicní hypertenze CTEPH), která může vést k úplnému vyléčení pacienta. Před érou dostupnosti chirurgické léčby většina nemocných s CTEPH umírala během několika let. Výkon je prováděn na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN jako na jediném pracovišti v ČR. Jeho podstatou je odstranění organizovaných krevních sraženin z plicní tepny a části cévní stěny. Na klíčovou fázi operace je nemocný hluboce zchlazen, na 16 C, a mimotělní oběh, prokrvující během výkonu všechny orgány, je zcela zastaven. Projekt PEA vznikl v roce 2004 a rozvíjí se díky spolupráci II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN, Centra pro plicní hypertenzi na II. interní klinice VFN, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a s prof. Mayerem z University Johana Guttenberga v Mainzu. Díky tomuto programu jsme odoperovali do dnešního dne 200 nemocných s výsledkem srovnatelným s nejlepšími světovými centry s časnou mortalitou pod 5 % a s kumulativním přežíváním souboru 3 roky 90 % a 5 let 80 % pacientů. Tyto operace provádíme i pro nemocné ze Slovenské republiky, kde není chirurgická léčba CTEPH dostupná. Slovenští pacienti tvoří 15 % z celkového počtu našich operovaných. Program chirurgické léčby je součástí komplexního multioborového mezinárodního vědeckého programu, na němž se podílíme společně s největšími centry na světě: v San Diegu, Cambridge, Mainzu, Paříži a Vídni. Naprosto nezbytnou podmínkou úspěchu tohoto programu je vedle dostatečné zkušenosti především velmi úzká mezioborová spolupráce mezi kardiochirurgy, kardiology, anesteziology, intenzivisty, radiodiagnostiky, hematology a celé řady dalších odborníků klinických a teoretických oborů 1. LF a VFN. prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Kardiocentrum VFN I slova léčí Konference o dobrovolnických programech na pracovištích onkologické péče První ročník konference na téma dobrovolnických programů na pracovištích onkologické péče uspořádaly společně Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Amelie, o.s. Dobrovolníci se stávají stále častěji součástí péče v nemocnicích, přinášejí na lůžková i ambulantní pracoviště tu nejprostší nabídku lidský kontakt, rozptýlení, ochotu naslouchat. To je v odosobněném prostředí moderních technologií potřebné a důležité. Onkologická pracoviště jsou specifická zvýšeným tlakem na všechny, kteří se zde pohybují. Díky programu konference se podělili o své zkušenosti s dobrovolnickými programy na onkologických pracovištích zástupci nemocnic a neziskových organizací z celé České republiky a ze Slovenska. Onkologická problematika se bohužel týká stále vyššího počtu lidí, ať již přímo nebo v rodině, mezi přáteli, v zaměstnání. Za informacemi o stále modernějších možnostech diagnostiky a léčby se však bohužel ztrácí lidský rozměr nemoci, která má ty nejrůznější projevy a následky a které se obecně říká rakovina. K naplnění potřeb nemocných, kteří často nemají možnost dát prostor svým pocitům a emocím, nejčastěji stačí pozornost někoho, kdo je připraven naslouchat. Člověka, který se rozhodne svůj čas věnovat někomu, pro koho má tato veličina nevyčíslitelnou hodnotu. Na dobrovolníky v programech na onkologických pracovištích jsou kladeny vysoké nároky. Existují zde nejrůznější rizika pro pacienty i pro zdravotníky, ale také pro dobrovolníky samotné. V dobrovolnických programech na onkologických pracovištích je třeba udržovat

6 10 novinky a události VFN a 1. LF UK ze života 11 Konference se zúčastnilo téměř sto zástupců onkologických klinik, dobrovolnických center a dalších organizací z celé republiky. úzkou spolupráci všech stran a pravidelnou a častější péči o dobrovolníky. Konference se zúčastnilo téměř sto zástupců onkologických klinik, dobrovolnických center a dalších organizací z celé republiky, které se zaměřují na onkologickou problematiku. Prezentace přednesli zástupci dobrovolnických programů a fakultních nemocnic z Prahy, Liberce, Olomouce, Ostravy, Brna i z Bratislavy. Velmi mě potěšila otevřenost jednotlivých příspěvků i panelové diskuse, účastníci se nebáli hovořit o konkrétních problémech, které se vyskytují v této oblasti, zhodnotila konferenci Pavla Tichá, ředitelka Amelie, o.s. Nejčastěji stačí pozornost někoho, kdo je připraven naslouchat, člověka, který se rozhodne svůj čas věnovat někomu, pro koho má tato veličina nevyčíslitelnou hodnotu. Výstup konference byl veskrze pozitivní a potvrdil, že správně připravení dobrovolníci na onkologické kliniky rozhodně patří. Je ale třeba věnovat velkou péči výběru dobrovolníků a komunikaci s personálem na klinikách. Pro efektivní průběh a dobré nastavení programu je zásadní osobní zaujetí zástupců vedení nemocnic i jednotlivých klinik, řekla Mgr. Dita Svobodová, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu VFN v Praze. Důležitým se jeví také cíl, aby dobrovolnické programy dokázaly flexibilně reagovat na vývoj v péči o onkologicky nemocné. Amelie, o.s., již sedmým rokem pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým překonávat nejrůznější zátěžové situace, které v souvislosti s onemocněním vyvstanou a to před, v průběhu i po skončení léčby. Činnost odborníků i dobrovolníků v Centrech Amelie v Praze, Olomouci a v Rakovníku doplňuje telefonní linka a internetová poradna. Amelie rozvíjí dobrovolnický program specializovaný na onkologickou problematiku ve spolupráci s VFN v Praze, FN Olomouc, IOR na Pleši a také ve městech a obcích Středočeského kraje v programu Dobrovolní poradci Amelie. Odborný tým Amelie nabízí akreditované vzdělávání, zaměřené na oblast psychosociálních potřeb onkologicky nemocných a jejich blízkých. Kontakt pro zájemce o dobrovolnickou činnost: AMELIE, o. s.: Mgr. Šárka Slavíková tel.: VFN: Ing. Gabriela Jičínská tel.: Odměnou je úsměv Budete mi číst?, Můžeme si vyprávět?, Půjdeme se projít?... Zdánlivě obyčejné věty, které však pro klienty dobrovolníků humanitární organizace ADRA mnohdy znamenají celý svět. Od kamarádky jsem se dozvěděla, že lze jako dobrovolník docházet do nemocnic a dělat společnost pacientům. Ta myšlenka mi nedala spát. Myslela jsem na svou babičku, která byla dlouhodobě nemocná. Z této zkušenosti vím, že pacienti v nemocnicích uvítají jakékoli zkrácení dlouhé chvíle. Řekla jsem si, že to zkusím taky, a našla si informace o různých organizacích, které to umožňují. Z nich mě nejvíce zaujala humanitární organizace ADRA, říká studentka psychologie Eva Bílková, která pravidelně docházela na pánské lůžkové oddělení Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF v Praze Náplň mojí práce je různorodá, záleží na zdravotním stavu pacienta. Nejčastěji vedeme horečné politické diskuse, ale hrajeme i karty, zajdeme na kávu, krátkou procházku anebo sledujeme hokejové zápasy, dodává Eva Bílková. Jakkoli může náplň její práce znít banálně, hraje v léčbě pacientů velkou roli a výrazně pomáhá i lékařům a zdravotníkům. Už dávno totiž není tajemstvím, že psychická pohoda má výrazný vliv na zdravotní stav, a proto je dobrovolnická práce tak potřebná pro obě strany. V současné době dobrovolníci působí na 7 klinikách VFN a v loňském roce věnovali pacientům 532 hodin. V ČR působí více než 1600 dobrovolníků ADRA ve 116 zařízeních, v nichž v loňském roce odpracovali přes 52 tisíc hodin, vypočítává Alena Skutilová, koordinátorka dobrovolnických center ADRA. Zájem o služby dobrovolníků roste, jak z řad zdravotnických a sociálních zařízení, tak z řad uchazečů o tuto práci. Největší počet dobrovolníků je z řad mladé generace ve věku od 18 do 30 let. Máme ale i dobrovolníky důchodového věku a maminky na mateřské dovolené. Převažují ženy v poměru 90:10, dodává Alena Skutilová. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má chuť nezištně pomáhat druhým, splní základní požadavky a projde speciálním školením. Dobrovolník musí vědět, do jakého prostředí vstupuje, jací uživatelé tam jsou, proč tam jsou, co prožívají, jak vypadá jejich denní režim a jak jim může pomoci. Dále je třeba dobrovolníky pojistit, sepsat smlouvy s nimi i s organizacemi, kam budou docházet, vést evidenci. Na tuto zákulisní práci jsou potřeba finanční prostředky a právě jejich získání bývá často obtížné. Není to vůbec jednoduché, ale ohlasy, které máme od pacientů, jsou pro nás motivací, abychom se snažili tyto problémy překonat, dodává Alena Skutilová a její slova potvrzuje dobrovolnice Eva Bílková. Dobrovolnictví mi nic nebere, pouze dává. Pokaždé, když odcházím, jsem nabitá energií a mám krásný pocit, že jsem byla dnes užitečná a někoho mohla potěšit. Největší odměnou z téhle práce je rozhodně lidský úsměv. Ing. Alena Skutilová Kontakt pro zájemce o dobrovolnickou činnost: ADRA: Ing. Alena Skutilová tel.: mobil: VFN: Ing. Gabriela Jičínská tel.:

7 12 ze života VFN a 1. LF UK VFN a 1. LF UK ze života 13 Projekt OPPK Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24012 Na jaře tohoto roku byla ukončena realizace projektu podpořeného v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (www. oppk.cz), díky kterému VFN pořídila přístrojové vybavení za více než 70 milionů korun. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů VFN. Projekt byl zahájen 1. ledna 2011 a jeho základním cílem bylo pořízení moderního přístrojového vybavení pro účely výzkumu v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Projekt umožnil pořízení nejmodernější zdravotnické techniky (zařízení pro interní a chirurgické obory, zobrazovací a vyšetřovací techniku i přístroje pro laboratoře), která bude využívána k výzkumu a vývoji nových metod a postupů ve zdravotnictví. Samotná realizace projektu (tzv. investiční fáze) proběhla v pěti etapách, jejichž obsahem byla příprava veřejných zakázek na dodavatele přístrojů, výběr dodavatelů a postupné dodání a instalace přístrojového vybavení. Celkový plánovaný rozpočet projektu přesahoval 82,8 mil. Kč, z toho částka vyčleněná Cílem projektu bylo pořízení moderního přístrojového vybavení pro účely výzkumu v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN. ve schváleném rozpočtu na nákup přístrojů obnášela 82 mil. Kč. Díky výběrovým řízením se z původně plánovaného rozpočtu podařilo ušetřit přes 10 mil. Kč. VFN v Praze se na financování projektu podílela i vlastními zdroji ve výší 7,5 % z celkového objemu výdajů, tedy cca 5,4 mil. Kč. Po skončení investiční fáze bude nyní následovat pětiletá doba udržitelnosti (tzv. fáze provozní), během níž budou v partnerství s 1. lékařskou fakultou UK naplněny plánované výsledky, ke kterým se VFN zavázala. Projekt zásadním způsobem rozšířil spektrum výzkumných možností zaměřených na civilizační a nádorová onemocnění, a to v celém spektru jejich vzniku a vývoje, tedy od počátečních obtížně detekovatelných stadií až po výzkumné možnosti v oblasti lepší charakterizace léčby uvedených onemocnění. S využitím nových moderních zdravotnických přístrojů budeme schopni ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy zahájit ověřování souvisejících vědeckých hypotéz. Pořízené přístroje významně zlepší péči o naše pacienty a současně umožní kvalitnější vědecké výstupy. (red) Omluva Redakce časopisu se omlouvá doc. MUDr. Martinu Balíkovi, Ph.D., E.D.I.C., za nesprávné uvedení jeho titulů v textu Významné ocenění v minulém čísle Nemocnice. 15 let od založení Sdružení celiaků V letošním roce uplyne patnáct let od založení Sdružení celiaků České republiky, o. s., které hájí zájmy lidí nucených ze zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu. SCČR dlouhodobě spolupracuje s předními gastroenterology, klinickými i diagnostickými pracovišti. Jeho zástupci se účastní gastroenterologických sjezdů, symposií a podobných akcí. Opakovaně nechává testovat potraviny na obsah lepku a podává podněty SZPI ke kontrole potravinářských výrobků. SCČR je členem AOECS (Asociace evropských organizací celiaků) a Koalice pro zdraví obecně prospěšné společnosti, reprezentující pacientské organizace při jednáních na různých úrovních. Vydává čtvrtletník Zpravodaj, jehož prostřednictvím dostávají členové i sympatizanti nejnovější informace o celiakii a bezlepkové dietě. Nejdůležitější a stále žádaná je Rukověť celiaka. Tento manuál celiaků odpovídá na vše kolem nemoci samé, diagnostiky, výběru potravin, norem, kontaminace lepkem, zásad bezlepkového vaření atp. Velmi dobře probíhá spolupráce s minulým i současným vedením VFN a KDDL. Od vzniku Sdružení umožňují tyto instituce pravidelné schůzky členů v prostorách Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK. Poradna vznikla díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Všechny poradenské služby jsou poskytovány cíleně na konkrétní problémy individuálního klienta, diskrétním a zkušeným personálem. V případě dětí diagnostikovaných přímo na KDDL si rodič dítěte kromě lékařské zprávy odnese celý balíček informací souvisejících s přípravou diety, publikace, Rukověť celiaka, recepty do začátku, vzorky potravin apod. Novým pacientům je tímto způsobem maximálně usnadněn přechod z klasického na dietní stravování. Zejména maminky nově diagnostikovaných dětí si pochvalují úsporu času, která při dojíždění na kliniku ze vzdálenějších míst není zanedbatelná. Jako součást činnosti poradny pořádá SCČR pro menší skupinky zájemců (cca pět klientů) i tematické kurzy vaření. Témata jednotlivých lekcí vyplývají ze sezonních potřeb. Nejoblíbenějším a celoročním hitem bylo vždy pečení chleba, ale i vánočního cukroví, velikonočního pečiva, slaného pečiva (zejména rohlíků), ovocných koláčů atd. Díky sponzorským darům se daří dosluhující spotřebiče nahrazovat novými a projekt může díky tomu pokračovat, i když nebyl podpořen žádným grantem. Pro celiaky ze vzdálenějších lokalit SCČR pořádá jednou do roka Celostátní setkání. Je to celodenní akce, pořádaná v posledních několika letech pro stále narůstající účast v areálu Emauzského opatství v blízkosti Karlova náměstí v Praze. S odbornými přednáškami na aktuální témata vystupují přední odborníci, program je zakončen panelovou diskuzí. Současně probíhá v předsálí a ve výstavních prostorách prezentace výrobců bezlepkových potravin s možností nákupu. Letošní, již XIII. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR, se bude konat v sobotu 18. května Podrobnosti nejen k této akci najdete na internetových stránkách Poradna pro celiaky další informace nebo objednání na telefonním čísle: nebo Ing. Blanka Rubínová předsedkyně Sdružení celiaků České republiky, o. s.

8 14 ze života VFN a 1. LF UK VFN a 1. LF UK ze života 15 Zavedení Operacionalizované psychodynamické diagnostiky (OPD-2) v Denním sanatoriu Horní Palata OPD-2 představuje víceosý diagnostický systém pro psychodynamicky orientované psychoterapeuty, psychiatry, klinické psychology a psychosomatické lékaře, který nabízí praktické nástroje a postupy pro plánování psychoterapie, hodnocení terapeutické změny a kvality léčby u pacientů s duševními a psychosomatickými poruchami. Denní sanatorium Horní Palata je prvním psychoterapeutickým pracovištěm v České republice, které systém OPD-2 nyní zavádí. Úvod Denní sanatorium Horní Palata VFN je psychiatrické a klinicko- -psychologické pracoviště, které nabízí komplexní psychoterapeutickou léčbu v režimu denního stacionáře pro pacienty, kteří trpí neurotickými, depresivními, úzkostnými, psychosomatickými nebo také lehčími osobnostními poruchami. Historie Denního sanatoria Horní Palata Myšlenka založit v Praze samostatné psychoterapeutické zařízení stacionárního typu sahá do začátku šedesátých let minulého století. Prof. MUDr. Ferdinand Knobloch, CSc., tehdy prosadil zřízení denního stacionáře v objektu viniční usedlosti Horní Palata. Zkušební provoz na Horní Palatě začal v roce 1969, oficiální otevření a přechod k plnému provozu proběhly v roce V tradici z psychoanalýzy vycházející skupinové stacionární léčby pokračuje denní sanatorium dodnes a zůstává nadále vyhledávaným pracovištěm nejen pacienty, ale i budoucími psychoterapeuty, kteří zde sbírají první zkušenosti. Povaha léčby Léčba v denním stacionáři má skupinový charakter. Léčebný program je sedmitýdenní, probíhá v uzavřené skupině 7 až 9 pacientů, kteří podstupují kromě intenzivní každodenní skupinové psychoterapie řadu dalších doplňujících léčebných aktivit (komunitní setkání, fyzioterapie, nácvik relaxace, arteterapie, dramaterapie, ergoterapie, sportovní aktivity). V případě potřeby je poskytnuta psychiatrická péče (farmakoterapie). Paralelně běží vždy dvě skupiny, které vytvářejí terapeutickou komunitu. Východisko léčby v psychoanalytických (psychodynamických) principech znamená, že se léčba nezaměřuje pouze na symptom a jeho vnější projevy, ale též na jeho nevědomé příčiny a celkový osobnostní, vztahový a vývojový kontext, v němž symptomy a psychické problémy vznikají nebo kterým jsou udržovány. Cílem léčby je kromě zmírnění příznaků také redukce potenciálu pro jejich tvorbu ovlivněním jejich psychologických zdrojů. Ty leží v nevědomém konfliktu nebo v určitých deficitech osobnostní struktury a jejích funkcí. V léčebném procesu má terapeutickou funkci také samotný stacionární rámec, který pacientům nabízí bezpečný prostor pro hlubší emoční komunikaci s druhými pacienty, terapeuty a se sebou, které se v životě vyhýbají nebo kterou jim jejich symptomy znemožňují. Indikační kritéria Léčíme převážně pacienty z okruhu neurotických poruch, poruch vyvolaných stresem a somatoformních poruch, z okruhu poruch osobnosti a částečně pokrýváme oblast lehčích depresí. Jako součást vstupní diagnostiky pacientů jsme se rozhodli zavést systém Operacionalizované psychodynamické diagnostiky (OPD-2), který umožňuje indikovat vhodný typ psychoterapeutického přístupu, naplánovat konkrétní cíle léčby a ověřovat její účinnost. Členové terapeutického týmu Denního sanatoria HP absolvovali výcvik v diagnostickém přístupu OPD-2 na psychosomatické klinice univerzity v německém Heidelbergu. Denní sanatorium Horní Palata se stalo prvním psychoterapeutickým pracovištěm v České republice, které tento systém operacionalizované psychodynamické diagnostiky zavádí. Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (OPD-2) OPD-2 představuje víceosý diagnostický a klasifikační systém. Vznikl úsilím německých psychoterapeutů, psychiatrů a psychosomatických lékařů jako rozšíření a obohacení deskriptivní a na symptom zaměřené diagnostiky a klasifikace duševních poruch, která sama o sobě neumožňuje přiměřeně indikovat a plánovat psychoterapeutickou léčbu. V dnešní době má OPD za sebou dvacet let vývoje praktického používání a vědeckých studií. OPD-2 se skládá z pěti os, které posuzují: I. subjektivní prožívání onemocnění a předpoklady pro psychoterapeutickou léčbu, II. interpersonální vztahy a opakující se dysfunkční vzorce, III. intrapsychický konflikt, IV. osobnostní strukturu a deficity jejího fungování, V. duševní a psychosomatické poruchy (dle MKN-10). Po vstupním rozhovoru s pacientem v trvání jedné až dvou hodin terapeut (případně výzkumník) hodnotí pacienta na základě těchto os. Díky tomu může formulovat hlavní problémová ohniska a tím cíleně plánovat léčbu, volit konkrétní terapeutické postupy a následně měřit pokrok fokálně zaměřené psychoterapie. Věříme, že zavedením OPD-2 navážeme na dobrou tradici Denního sanatoria Horní Palata a budeme jako v minulosti inspirací pro další zařízení podobného typu nejen v oblasti skupinové stacionární psychoterapie, ale také v oblasti standardizované psychodynamické diagnostiky úzce provázané s psychoterapeutickou léčbou a jejím výzkumem. Mgr. Roman Telerovský, vedoucí klinický psycholog, Denní sanatorium Horní Palata

9 VFN a 1. LF UK ze života reprezentační ples mediků V krásných prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově se dne 11. ledna 2013 zaplnily všechny sály. Plesu mediků se zúčastnily osobnosti politického a kulturního života České republiky, čelní představitelé Univerzity Karlovy, členové akademické obce 1. lékařské fakulty UK a pracovníci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. (VH) Úvodní projev děkana 1. LF UK, prof. Aleksiho Šeda, a bývalého předsedy SMČ, MUDr. Petra Kohuta (vpravo) Orchestr Karla Vlacha Yo-Yo band Předtančení standardních tanců TŠ Astra Praha Čeští vědci získali prestižní mezinárodní ocenění Čeští vědci získali prestižní mezinárodní ocenění. Viktor Sýkora z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Jan Žemlička, František Krejčí a Jan Jakůbek z Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) Českého vysokého učení technického v Praze společně získali ocenění v 10. ročníku prestižní mezinárodní soutěže International Science and Engineering Visualization Challenge. Soutěž každoročně vyhlašuje National Science Fundation jako klíčová organizace pro financování a organizaci výzkumu v USA (mezi příjemci financování poskytnutého touto organizací je mimo jiné i 180 laureátů Nobelových cen). Mezinárodní soutěž International Science and Engineering Visualization Challenge každoročně vyhlašuje nejlepší vědecké výsledky, které svou vizuální formou přibližují vědu širší veřejnosti. Čeští vědci uspěli se snímky rostlinných semen pořízených pomocí rentgenové radiografie s vysokým rozlišením a kontrastem v kombinaci se snímky z optického mikroskopu. Soutěžní snímky, odhalující skrytou krásu rostlinných semen, demonstrují vývoj v oblasti polovodičových pixelových detektorů, kterému se ÚTEF ČVUT v Praze intenzivně věnuje a jenž otevírá zcela nové možnosti zkoumání v dalších oborech, jako je biologie či medicína. Čeští vědci, kteří získali druhé místo v kategorii Fotografie, v této soutěži uspěli jako první zástupci České republiky v historii. (VH)

10 18 ze života křest knih křest knih ze společnosti 19 Křest knih Akademický klub 1. LF UK již tradičně patří k prostorám využívaným nejen k tiskovým besedám, přátelským setkáním, ale také ke křtům nových titulů. Ani poslední měsíce nebyly výjimkou. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty Štěpán Svačina, Dana Müllerová, Alena Bretšnajdrová dicínským oborům, které jsou stále častěji vyhledávány. Kniha se zaměřuje na praktické klinické informace, kromě četných tabulek zahrnuje i příklady jídelníčků vhodných pro konkrétní onemocnění. Zvláštní pozornost je věnována dietním opatřením u dětí jednotlivých věkových kategorií. Závěrečnou část knihy tvoří abecední přehled dietologických pojmů a obsáhlá tabulka kalorických hodnot nejčastěji používaných potravin. (VH) Regional Anatomy Publikace vznikla jako základní učební text pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České republice. Obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb. U každé krajiny je vymezen její rozsah, popsán její reliéf a hmatné útvary a uvedena projekce orgánů. Obsah krajiny je popsán po vrstvách ve vztahu k fasciím a osteofasciálním prostorům a s ohledem na chirurgické přístupy. Uvedena je poloha a vzájemné vztahy orgánů, není však popisována jejich anatomická stavba, jež je obsahem dílčích částí základních učebnic oboru. Nedílnou součástí učebnice je barevná obrazová dokumentace malířů Ivana Helekala a Jana Kacvinského, doplněná několika obrazy Stanislava Macháčka a snímky CT a MR z archivu rtg oddělení Nemocnice Na Homolce. Dílo poskytuje dostatečně ilustrovaný popis regionální anatomie celého těla, který svým rozsahem odpovídá současným požadavkům pregraduálního studia, navíc poskytne základní informace i začínajícímu lékaři. Knihu vydalo nakladatelství Galén, s. r. o. Langmanova lékařská embryologie Histologie Tato kniha vás bude provázet během výuky histologie, pomůže vám připravit se optimálně ke zkoušce a navíc z ní získáte informace potřebné i pro další výuku klinické medicíny! Obsahuje veškerou mikroanatomii člověka ve třech celcích nauka o buňce, obecná histologie, mikroskopická anatomie, dále četné fyziologické a biochemické odkazy, které ukazují, jak spolu úzce souvisejí struktura a funkce. Mnoho dalších informací najdete v petitu, kde je pomocí četných křížových odkazů propojena histologie v souvislostech s ostatními obory. Text je bohatě dokumentován barevnými obrázky a fotografiemi histologických preparátů (přes 700 barevných vyobrazení). Tipy pro mikroskopování usnadní vaši práci. Knihu vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. V pondělí 10. prosince 2012 se uskutečnil křest nové publikace profesora Štěpána Svačiny a kol., kterou vydalo nakladatelství Triton. Předkládaná publikace je určena lékařům, farmaceutům, zdravotním sestrám a především nutričním terapeutům, kterým by měla zprostředkovat základní orientaci v léčbě Křest překladů učebnic Ve středu 12. prosince 2012 byly v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pokřtěny učebnice, dietou a poskytnout informace o významu potravin v prevenci a léčbě chorob. Potraviny a způsob výživy se podílejí na vzniku až 75 % veškerých onemocnění, přičemž u mnohých z nich, jako je například ateroskleróza, hypertenze a cukrovka, představují hlavní faktory. Dietologie se tudíž řadí k významným me- které byly přeloženy z anglického jazyka (Renate Lüllmann- -Rauch: Histologie; Thomas W. Sadler: Langmanova lékařská embryologie) a do anglického jazyka (Josef Stingl, Miloš Grim, Rastislav Druga: Regional Anatomy). První český překlad světoznámé učebnice, která vychází opakovaně od roku Porozumění embryonálnímu vývoji člověka umožňuje hlubší pochopení anatomické stavby lidského těla a mechanismů vzniku vrozených vad a řady závažných chorob. Publikace poskytuje přesný, výstižný i stručný popis embryologie a její aplikace pro klinické obory. Originál s mimořádnou pečlivostí přeložil kolektiv odborníků pod vedením editorů prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., a doc. MUDr. Ondřeje Naňky, Ph.D. (VH) Knihu vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s.

11 20 ze společnosti křeslo pro Fausta křeslo pro Fausta ze společnosti Křeslo pro Fausta Faustův dům na Karlově náměstí v Praze, nazývaný též Mladotovský palác, je podle dodnes tradované pověsti jedním ze sídel doktora Fausta, který proslul šarlatánstvím a černou magií, pro niž se upsal ďáblu. A právě z druhého patra nárožní věže Faustova domu si měl Mefistofeles doktora Fausta odnést do pekel. Dnešní Faustův dům je využíván 1. lékařskou fakultou UK pro chvíle setkávání s pozoruhodnými osobnostmi, které mají příležitost si pomyslné Faustovo křeslo vyzkoušet. RNDr. Jiří Grygar, CSc. vynikající český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, byl hostem besedy v Akademickém klubu 1. LF UK dne 23. ledna Za svoji práci získal celou řadu ocenění, včetně ocenění od UNESCO (Kalinga 1996). Jiří Grygar je autorem více než stovky odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová astro-fyzika) i celé řady populárně naučných knih a vzdělávacích pořadů, z nichž patrně nejoblíbenější byl TV seriál Okna vesmíru dokořán. Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a následně zveřejňuje tiskem (nejprve v časopise Říše hvězd, později Kozmos). (VH) RNDr. Jiří Grygar, CSc., český astronom a astrofyzik Děkani pražských lékařských fakult, zleva děkan za 3. LF UK, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., za 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a za 2. LF UK doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Křeslo pro Fausta s děkany tří pražských lékařských fakult Děkani tří pražských lékařských fakult se sešli na besedě, která měla poněkud netradiční podobu Křesla pro Fausta. Tentokrát se konala v Kapli sv. Kříže na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN. Moderátor besedy, docent Jan Konvalinka, společně s profesory Michalem Andělem a Aleksim Šedem a docentem Ondřejem Hrušákem diskutovali o svých postojích k budoucnosti lékařských fakult, finan- cování a společnému soužití tří lékařských fakult v Praze. V centru pozornosti byly vztahy mezi fakultami, projekt BIOCEV, Albertov, odlišnosti jednotlivých fakult a především studenti. Diskuse by byla pokračovala jistě dál, ale čas nedovolil věnovat se dalším přitažlivým tématům. Doufáme, že setkání děkanů pražských lékařských fakult nebylo v tomto ohledu poslední a že se do budoucna můžeme těšit na další podobné akce. (ED) DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU! 21

12 22 ze společnosti VFN a 1. LF UK VFN a 1. LF UK ze života 23 Štědrovečerní vizita Dovolíme si na tomto místě ještě malé připomenutí slavnostní vánoční atmosféry. Symposium Základy aloplastiky kyčelního kloubu Totální náhrada kyčelního kloubu patří mezi vůbec nejúspěšnější a nejčastější operace nejen v ortopedii, ale v medicíně vůbec. Proto je vše, co s touto problematikou souvisí, předmětem teoretického i klinického výzkumu, a poznatků neustále přibývá. Náhrady kloubů tak dnes představují samostatnou problematiku vyžadující neustálé doplňování informací. Podobně jako v posledních letech i v roce 2012 se o Vánocích konala na IV. interní klinice slavnostní štědrovečerní vizita, navazující na dlouholetou tradici, kterou založil inspirován svým učitelem, prof. J. Thomayerem zakladatel kliniky, prof. MUDr. B. Prusík, DrSc. Vždy okolo hodiny se shromáždí lékaři, zdravotní sestry a ostatní personál kliniky spolu s některými pracovníky nemocnice, s představiteli akademické obce a dalšími sympatizanty. Poté přednosta kliniky spolu s primářem a lékaři pohotovostní služby navštěvují jednotlivá oddělení kliniky, aby popřáli nemocným hezké svátky. Spolu s nimi prochází klinikou hudební a pěvecký soubor mladých studentů konzervatoře, vedený prof. Bachtíkovou, který hraje a zpívá lidové vánoční koledy. Tradiční setkání končí společným zpěvem koled v knihovně kliniky a slavnostním přípitkem, kdy prof. Žák, přednosta kliniky děkuje spolupracovníkům za práci v roce, který končí, a přeje všem nejen krásné Vánoce, nýbrž také úspěšný nový rok doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. IV. interní klinika VFN a 1. LF UK V České republice se provádí totální náhrada kyčelního kloubu na každém ortopedickém pracovišti. I když se jedná ve většině případů o standardní operaci, kterou provádí většina atestovaných ortopedů, je třeba věnovat její přípravě, provedení i sledování pacienta po operaci odpovídající pozornost. K tomu jsou třeba základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Jen tak je možno zlepšit dlouhodobé výsledky náhrad a minimalizovat případné komplikace. Poskytnout informace o současném stavu problematiky totálních náhrad bylo cílem symposia Základy aloplastiky kyčelního kloubu pořádaném Anatomickým ústavem 1. LF UK v Praze ve spolupráci s Klinikou traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha, které proběhlo v sobotu 23. února Předsedou symposia byl prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., organizačním sekretářem doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. Přednášejícími byli prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky UP v Olomouci, doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D., zástupce přednosty Ortopedické kliniky LF MU v Brně, a MUDr. Pavel Kubát, primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice v Havlíčkově Brodě. Záštitu nad symposiem převzal prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze. Akce se zúčastnilo celkem 100 lékařů a sester z Čech, Moravy a Slovenska. V první, teoretické části symposia byla probrána anatomie kyčelního kloubu, operační přístupy, materiály používané k výrobě totálních náhrad a jejich vlastnosti. Následovala praktická část výuky v pitevně, kde si účastníci mohli na preparátech prostudovat anatomické situace, se kterými se setkávají při operacích. V druhé sekci jednotliví řečníci seznámili posluchače s přípravou pacienta k operaci, operační technikou u cementovaných i necementovaných totálních náhrad, operační technikou cervikokapitální náhrady a nealoplastických rekonstrukcí kyčelního kloubu a s komplikacemi totálních náhrad. Ke všem přednáškám proběhla bohatá diskuse, která pokračovala i přes čas symposiu původně vymezený. Vysoký počet účastníků a jejich pozitivní hodnocení svědčí o tom, že cíle symposia bylo dosaženo. doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

13 24 ze společnosti životní jubilea životní jubilea ze společnosti 25 prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., a rehabilitace Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., se narodil 17. dubna 1928 v Praze v sanatoriu Dr. Jerie v Londýnské ulici. Byl pokřtěn jménem Jan Gustav Pfeiffer Burian. Dětství a mládí prožil v Lomnici nad Lužnicí v jižních Čechách. Jeho otec pracoval nejprve jako vojenský lékař a poté jako lékař v Lomnici nad Lužnicí. Jan žil v domě, kde měl jeho otec ordinaci. Maminka, rozená Burianová, byla v domácnosti a manželovi pomáhala i v ordinaci. Jan chodil do základní školy v Lomnici nad Lužnicí. V roce 1939 začal jezdit na gymnázium do Třeboně. Jako gymnaziální student nevynikal, bavil ho skauting, více se věnoval přírodě než škole. Po maturitě v roce 1947 se přihlásil na studium medicíny do Prahy. Od roku 1950 do roku 1952 pracoval jako fiškus na Hennerově neurologické klinice, zpočátku u profesora Jirouta a později u profesora Lesného. Začal docházet a pracovat v Jedličkově ústavu, kde pracuje jako konzultant dodnes, a sám tvrdí, že to byla nejlepší škola v oblasti rehabilitace osob s těžkou disabilitou. V roce 1951 se oženil, jeho manželka pracovala jako vychovatelka. Po promoci v roce 1952 dostal Jan umístěnku do Dubí u Teplic. Na infekčním oddělení v Teplicích zůstal do konce roku Později v Praze vedl poliomyelitickou poradnu, již mně předal v roce 1986 a kterou od té doby vedu. V Jedličkově ústavu Jan založil turistický kroužek, postavený na skautském programu. Vytvořil program pomocí různých her, jenž se vyznačoval psychologickým a tréninkově rehabilitačním programem. Tyto principy se dnes používají v moderní rehabilitaci v oblasti fyzického, mentálního, psychického i smyslového postižení. V ústavu Jan plně pracoval do roku 1959, kdy atestoval z neurologie a byl přijat na neurologickou kliniku. Do ústavu dodnes dochází jako konciliář. Pracuje tedy pro Jedličkův ústav nepřetržitě 61 let. Na neurologické klinice začal spolupracovat ve sféře rehabilitace s doc. MUDr. Karlem Obrdou, CSc., který založil první neurorehabilitační pracoviště v České republice, jež brzy získalo metodickou a vedoucí pozici i ve výukové oblasti. Rehabilitace na neurologii měla vysokou odbornou úroveň, ale dominovaly v ní prostředky léčebné, zaměřené neurofyziologicky. Jan se snažil k nim připojit pracovní, sociální a pedagogické složky rehabilitace, což se mu dodnes nepodařilo plně prosadit, hlavně jejich vzájemnou návaznost a koordinaci. Doufejme, že se to podaří jeho žákům. Docentu Obrdovi se podařilo při rehabilitačním oddělení vytvořit vědeckou základnu, která se stala v roce 1962 centrem Komise pro fyzikální medicínu a rehabilitaci. V roce 1953 bylo na neurologické klinice založeno samostatné oddělení rehabilitace a neurologická klinika spolupracovala s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech. Rehabilitační oddělení velmi brzy vybudovalo skvěle vybavenou neurofyziologickou laboratoř. Osvědčilo se i napojení na Fyziologický ústav ČSAV. Jan dostal stipendium u profesora G. Tardieua ve Francii, Prof. Pfeiffer, otec moderní rehabilitace, vytvořil rehabilitační program, jehož principy se dnes používají v moderní rehabilitaci v oblasti fyzického, mentálního, psychického i smyslového postižení. kam odjel na podzim roku Ve Francii setrval rok, a jak sám říká, naučil se tam velmi mnoho, například ohledně práce interprofesního týmu v rehabilitaci. Velký impuls k pojetí moderní rehabilitace získal Jan v Německu, v Kolíně nad Rýnem, u profesora Kurta Jochheima, kde profesor Pfeiffer zažil úzkou spolupráci v rehabilitaci mezi zdravotním zařízením a úřadem práce, a tedy i proces začleňování do pracovního procesu. Po celou tuto dobu pracoval Jan Pfeiffer na neurologické klinice, zpočátku jako sekundář, poté jako odborný asistent

14 26 ze společnosti životní jubilea úmrtí ze společnosti 27 a jako docent. V roce 1972 se stal přednostou Rehabilitačního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice a krajským odborníkem rehabilitace pro Prahu. V roce 1982 byla založena Katedra rehabilitačního lékařství a profesor Pfeiffer dostal budovu na Albertově č. 7, dříve Balneologický ústav. V roce 1986 obhájil Jan velký doktorát a téhož roku byl jmenován profesorem. V tomtéž roce, v listopadu, vznikla Klinika rehabilitačního lékařství. Poprvé jsem se setkala s asistentem Pfeifferem v roce 1974 jako studentka 4. ročníku Fakulty všeobecného lékařství na letní praxi studentů ve Varně, kde nás Jan měl jako pedagogický dozor na starosti. V pátém ročníku jsem začala pracovat na neurologické klinice jako pomocná vědecká síla. Pracovala jsem na rehabilitaci pod vedením Jana i na jeho doktorské práci. Na neurologické klinice jsem pracovala až do ukončení studia. Když jsem se v roce 1984 vrátila z dvouletého pobytu s rodinou v Africe, Jan vypsal konkurz na lékařské místo na nově vzniklou Katedru rehabilitačního lékařství a na Rehabilitační oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Tento konkurz jsem vyhrála. Nastoupila jsem v roce Od té doby pracuji pod laskavým vedením a přátelstvím Jana. Považuji se za jeho žákyni, pod jeho vedením jsem se účastnila v roce 1992 založení WHO Collaborating Center Rehabilitation for All a spolupracovala jsem na vzniku Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health ICF). Profesor Pfeiffer zastupoval ČR při přípravě a revizi nové klasifikace v Haagu. Později jsem v této skupině začala pracovat i já. Prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR Jan jako první spoluautor vydal v roce 1997 příručku Činnost center rehabilitace, jež je koncipována již podle tohoto pojetí klasifikace. Jan založil již na počátku své práce jednoduchou tréninkovou místnost pro nácvik denních činností, která se postupně rozrostla na další bezbariérové prostory, koupelny, sprchy a toalety. Vytvořil první ergoterapeutické dílny, řada z nich je dnes na klinice velice dobře vybavených (například dílna keramická, dřevařská, textilní, administrativní či zahradnická). Původní bariérovou budovu jsme postupně přestavěli na bezbariérové prostředí včetně výukových prostor. Rozšiřovala se výuka mediků, zahájili jsme výuku bakalářských oborů ergoterapie a později fyzioterapie a nyní jsme podali akreditaci magisterského vzdělání v ergoterapii a fyzioterapii. Jan má tři děti, osm vnuků a sedm pravnoučat (jedno je na cestě). Dcera Arna je zubní lékařkou, Dorka etnoložkou a syn Jan psychiatrem. Myslím si, že jeho čtvrtým dítětem je již výše zmíněná Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Na základě jednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, uskutečněného dne 1. června 1999, byla ustavena mezirezortní pracovní skupina, jejímž úkolem bylo navrhnout koncepci systému rehabilitace v České republice a připravit zákon o rehabilitaci, což představuje Janovo Založil jednoduchou tréninkovou místnost pro nácvik denních činností, která se postupně rozrostla na další bezbariérové prostory, koupelny, sprchy a toalety. velké celoživotní dílo. Zákon o koordinované rehabilitaci se dodnes připravuje na MPSV, nevíme však, kdy bude přijat. Ráda jsem s Janem jezdila na kongresy a semináře. Cestou na místa konání jsem zjišťovala, jaké má Jan rozsáhlé znalosti z oblasti přírodovědy poznávání ptáků, květin, stromů, z historie a samozřejmě znalosti odborné. Na konferencích byl vždy středem pozornosti, bylo vidět, že si ho kolegové váží a mají ho rádi. Chová se laskavě k pacientům, studentům i ke kolegům a nikdy mu není zatěžko akutně převzít výuku nebo ordinaci. Na rehabilitační konferenci, která se každý pátek koná na naší klinice, se vždy těšíme na jeho odborné připomínky a rady. Neustále publikuje, vzdělává se. Naučil se pracovat s počítačem, denně ho používá, ač se k němu staví jako k laskavému nepříteli. Závěrem bych si dovolila označit Jana za otce moderní rehabilitace v ČR. Je mi velkou ctí a každodenní radostí s ním stále spolupracovat. doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. (studentka, podřízená, spolupracovnice, nadřízená) smuteční oznámení Vzpomínka na profesora MUDr. Jaroslava Páva, DrSc. Dne 26. ledna 2013 jsme si připomněli 90. nedožitých narozenin pana profesora MUDr. Jaroslava Páva, DrSc., předního českého diabetologa a dlouholetého zaměstnance III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na III. interní kliniku nastoupil v roce Intenzivně rozvíjel nejen činnost léčebně-preventivní, ale i vědecko-výzkumnou a pedagogickou. V roce 1968 se habilitoval prací K otázce vztahu mezi metabolismem glycidů a tuků, v roce 1985 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci. Od roku 1966 jako člen výboru České diabetologické společnosti prosazoval moderní směry v diagnostice a terapii diabetu. V roce 1990 byl jednomyslně zvolen předsedou této odborné společnosti, čímž její členové jasně ocenili jeho význam pro českou diabetologii. Dále se aktivně podílel jako místopředseda Spolku lékařů českých v Praze na organizování jeho činnosti. Byl vyznamenán řadou cen České lékařské společnosti. Profesor Páv byl především zkušeným, široce vzdělaným internistou. Svým postojem zůstával příkladem medikům, které na klinice vychovával v medicínském myšlení. Věnoval se intenzivně pedagogické činnosti na úrovni pregraduální i postgraduální. Vyvrcholením jeho didaktické práce v diabetologii se stala jeho monografie Klinická diabetologie. Stál u zrodu prvního stanovení koncentrace inzulínu v krvi v Československu a to v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus III. interní kliniky. Vedle ryze odborných článků jsou s jeho jménem spjaty základy dietoterapie. Jeho monografie se staly zdrojem informací pro početné řady diabetiků, jimž pomohly pochopit význam dietního režimu v jejich životě. Profesor Páv založil na III. interní klinice diabetologickou školu, jež vychází z širokého pojetí interny, na niž navazuje diabetologie jako obor, vyžadující hlubokou znalost biochemických a fyziologických zákonitostí a vztahů. Profesor Jaroslav Páv byl člověkem vzácných charakterových vlastností. Vždy si zachoval svůj zásadový a přitom vysoce humánní postoj, jímž znamenal oporu lékařského kolektivu i v dobách, kdy se podobné vlastnosti nepovažovaly za příliš moderní. Není proto náhodou, že se po roce 1989 stal předsedou Etické komise nemocnice a fakulty. Stal se váženou a uznávanou osobností na svém pracovišti i v celé naší odborné diabetologické a internistické společnosti. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, vedoucí Diabetologického centra III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

15 28 ze společnosti úmrtí úmrtí ze společnosti 29 smuteční oznámení 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne náhle zemřel odborný asistent Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Norbert GAIER, CSc. Pan asistent MUDr. Norbert Gaier, CSc., se narodil dne 1. ledna Fakultu všeobecného lékařství v Praze absolvoval v roce Po promoci nastoupil na Farmakologický ústav FVL UK v Praze, kde pracoval po celý svůj profesní život. Kandidátskou dizertační práci Studie uterorelaxačních a kardiologických účinků především beta-sympatomimetik obhájil v roce Na Farmakologickém ústavu 1. LF UK a VFN Praha se podílel na pregraduální výuce studentů stomatologie i lékařství. Byl vedoucím autorem opakovaně vydávaných Cvičení a testů z farmakologie a samostatných kapitol v řadě skript a učebnic pro mediky. Ve své pedagogické činnosti si získal respekt řady studentů i v kruzích odborné veřejnosti při postgraduálním vzdělávání. MUDr. Norbert Gaier, CSc., se na životě fakulty podílel i jako opakovaně zvolený člen Akademického senátu 1. LF UK. Několik let řídil Komisi pro fytofarmaka a homeopatika a vytvořil základ pro regulaci těchto látek. Neméně záslužná byla i jeho mnohaletá činnost v redakční radě Časopisu lékařů českých. V panu asistentu Norbertu Gaierovi ztrácí 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze významného odborníka a uznávaného vysokoškolského pedagoga. V osobě zesnulého odešel z našeho středu charakterní, pracovitý člověk a milý kolega. Čest jeho památce! 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Prim. MUDr. Josef Černý ( ) Promoval na stomatologickém směru Fakulty všeobecného lékařství v roce 1960, pracoval jako sekundární lékař a asistent na I. stomatologické klinice, v letech vedl konzervační oddělení kliniky, v letech zastával funkci zdravotnického zástupce přednosty kliniky. Po odchodu do starobního důchodu, i přes svůj vážný zdravotní stav, pracoval jako revizní lékař Všeobecné zdravotní pojišťovny. Významná byla organizační činnost a schopnosti zesnulého, podílel se na společenském životě fakulty a nemocnice, byl charismatickým organizátorem medických plesů: zorganizoval jich celkem 54. Spolupracovníci a přátelé vzpomínají s úctou na uznávaného lékaře, pracovitého a charakterního člověka, příkladného kolegu a kamaráda. As. MUDr. Ivan Dziedzic ( ) Dlouholetý člen pracovního kolektivu II. stomatologické kliniky 1. LFUK a VFN Praha promoval na stomatologickém směru pražské lékařské fakulty v roce V letech byl vedoucím lékařem konzervačního oddělení kliniky. Byl všeobecně velmi vzdělaným lékařem, uznávaným a u studentů oblíbeným pedagogem. Přátelé a spolupracovníci s úctou vzpomínají na vzácného kolegu a kamaráda. Doc. MUDr. et RNDr. Lubomír Sottner, DrSc. V požehnaném věku 90 let zemřel v lednu letošního roku dlouholetý člen pražské akademické obce 1. LF UK Praha, pan docent Sottner, plzeňský rodák (nar ), významný představitel československé a české stomatologie, biologie a genetiky. Promoval na pražské lékařské fakultě v roce 1949, dálkové studium na Přírodovědecké fakultě ukončil v roce V roce 1968 dlouhodobě pobýval v několika ústavech lidské genetiky ve Spolkové republice Německo, věnoval se cytogenetice, zabýval se polymorfizmy tkáňových fermentů a studoval dermatoglyfy z aspektů paternitních sporů. Od roku 1972 pracoval jako odborný asistent v Biologickém ústavu FVL UK v Praze. Zde byl pověřen vypracováním modelu výuky pro posluchače stomatologie. S týmem ortodontistů z II. stomatologické kliniky a z terénních pracovišť rozvinul rozsáhlý výzkum, zabývající se dědičností různých vad a chorob orofaciální oblasti. Je uznávaným zakladatelem oboru stomatogenetiky, věnoval se studiu výzkumu genetiky na stomatologických modelech. Jeho publikační činnost je velmi pestrá a rozsáhlá více než 80 odborných prací a tři učební texty. Jeho vědecké práce jsou citovány u nás i v zahraničí. V osobě docenta Sottnera ztratilo české školství a zdravotnictví vynikajícího vysokoškolského učitele, vědce a lékaře. Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. ( ) Rodák a patriot města Pelhřimova promoval na pražské lékařské fakultě v roce 1949, v čele Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV stál jako přednosta kliniky v letech , v tomto období byl i vedoucím subkatedry plastické chirurgie IPVZ. Odborně byl zaměřen hlavně na problematiku vrozených obličejových vad, především obličejových rozštěpů, na kterých spolupracoval se Stomatologickou klinikou VFN a 1. LF UK. Publikoval přes 200 odborných článků v domácím i v zahraničním písemnictví, jež se zaměřovaly především na problematiku obličejových rozštěpů, je spoluautorem 11 monografií, na kongresech a sympoziích vystoupil s téměř 300 přednáškami. V letech byl členem Executive Committee International Association of Plastic Surgery jako jediný reprezentant tehdejšího východního bloku. Profesor Fára byl jedním z posledních žijících žáků zakladatele oboru plastické chirurgie akademika Františka Buriana. V osobě zesnulého ztratila česká medicína a česká plastická chirurgie světově uznávaného odborníka, vynikajícího vysokoškolského učitele a vědeckého pracovníka, z pozemského života odešel vzácný člověk.

16 30 napsali jste nám dopisy dopisy napsali jste nám 31 K rukám vedení nemocnice Nejlepším oceněním zdravotníků je spokojenost našich pacientů. Poděkování ze strany pacientů, slova chvály a uznání potěší každého, kdo při práci ve svém oboru přispěl k uzdravení pacienta, vyřešení jeho obtíží a k jeho spokojenému návratu domů. Vážení, byla jsem od 30. listopadu do 7. prosince hospitalizována u vás, na Interním oddělení Strahov, na lůžkovém oddělení E. Chtěla bych touto cestou vyslovit velké uznání za mimořádnou péči na tomto oddělení, a to nejen ošetřující lékařce, MUDr. Šakové (její propouštěcí zpráva mluví sama za odbornou péči a výsledky), za naprosto perfektní přístup k pacientovi, vždy doprovázený milým jednáním a porozuměním. Také profesionální péče všech sestřiček, v čele se staniční sestrou Danou, byla mimořádná. Také pomocný personál (např. v kuchyňce paní Luba), naprostá čistota, ale i přístup při úklidu, to všechno bylo na vysoké úrovni. Totéž platí o specielních vyšetřeních v přízemí. Všechny poznatky nelze jinak ocenit než jako perfektní chod celého areálu. Stejně tomu bylo před pěti lety při dlouhodobé těžké nemoci mého manžela, Ing. Václava Řeháka. Vše jsem oceňovala při denních návštěvách, kdy byl v péči ošetřující lékařky MUDr. Wohlové a zdravotního personálu, se kterými jsem se setkala nyní na recepci i na oddělení E. Děkuji za vše a všem přeji hodně zdraví a pracovní úspěchy do nového roku. Zdenka Řeháková KARIM VFN Prim. MUDr. Jan Kryštof Vážený pane primáři, ráda bych Vám chtěla dodatečně ještě jednou poděkovat za Vaši špičkovou zdravotnickou péči a profesionalitu, díky které jste nám doslova na poslední chvíli před čtyřmi měsíci zachránili život našeho syna Petra Bělouška. Díky Vaší rychlé a obětavé pomoci a jeho převozu na oddělení RES I., vedeném MUDr. Šoupalem, se mu dostalo nepřetržité vysoce odborné péče a speciální léčby. Nejen toto, ale i velice lidský přístup jsme ocenili ve dnech, kdy se jeho stav sice stabilizoval, ale stále bojoval o život a my se obávali, aby tento boj neprohrál. Snažili jste se nám srozumitelně vysvětlovat závažnost jeho onemocnění a k tomu jste nám dodávali i spoustu naděje a optimismu. Nevím, jak několika větami vyjádřit všechna poděkování od nás, rodičů, syna Petra, ale i příbuzných a známých, protože díky Vám budou nadcházející společné vánoční svátky opět plné pohody a radosti. Pane primáři, prosím, předejte všem pracovníkům oddělení RES I. a odd. RES II., kam byl Petr později přeložen, jedno veliké poděkování od srdce. Byli jste to právě Vy, jejichž zásluhou žije a dýchá téměř z plných plic. Přeji Vám mnoho osobních a pracovních úspěchů a hlavně hodně lásky, pohody a samozřejmě zdraví. S pozdravem Ivana Vážená redakce, ráda bych touto cestou poděkovala za velmi vstřícný a neobyčejně hezký přístup paní doktorky MUDr. Urbanové a sestřičky, paní Sýkorové. V neděli 6. ledna 2013 jsem byla odpoledne na pohotovosti ve Vaší nemocnici, nebylo mi dobře. Paní doktorka mě vyšetřovala, sestřička jí asistovala, a obě byly mimořádně hodné a chovaly se velmi profesionálně. Byla to pro mě velká úleva i podpora a chci jim upřímně poděkovat. S takovým chováním se dnes člověk tak často nesetkává. Přitom je to pro každého pacienta velmi důležité. Rovněž paní doktorka na sonu, jejíž jméno neznám, byla vstřícná a velmi šikovná. Ještě jednou děkuji a přeji paní doktorce i sestřičce, Vaší redakci a zaměstnancům nemocnice hodně zdraví a úspěchů v novém roce, zkrátka vše nejlepší. S pozdravem Ing. Libuše Havlíčková MUDr. Eva Králíkova Centrum odvykání kouření III. interní klinika VFN Dobrý večer, zdravím Vás všechny na Karláku a chtěl bych Vám poděkovat. Přesně před sedmi lety jsem se k Vám objednal a od toho dne i za pomoci náplastí s nikotinem jsem se nedotknul ani jedné cigarety. Tak se k Vám hlásím, abyste viděli, že máte úspěchy v práci a že Vaše práce je důležitá. Když to různým známým řeknu, tak mi nevěří, protože si pamatují, že jsem kdysi kouřil snad i pod sprchou. Moc jsem šťastný, že jsem zvítězil a jsem svobodný a nezávislý. Jsem toho názoru, že k poražení závislosti je nutné opravdové rozhodnutí. Tedy asi bych řekl vítězství mozku. Moc Vám děkuju a myslím na Vás s nadšením a s díky. Váš pacient /vyléčený/ Ing. Jiří Černý Vážená redakce, rád bych tímto dopisem ocenil profesionalitu a přístup k pacientům SPIN. Dne 19. prosince 2012 v odpoledních hodinách mi pracovníci tohoto oddělení provedli nejen potřebná vyšetření, ale bylo poznat, že dávají i něco navíc. Dle mého názoru jsou zde lidé nejen odborně na výši, ale i v čase předvánočního shonu zde panovala velice příjemná a přátelská atmosféra. A to je pro pacienty velmi pozitivní. Ještě jednou děkuji Petr Kříž KARIM VFN, přednosta: doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. Vážený pane docente, chtěl bych Vám poděkovat za péči o mého tchána, Ing. Stanislava Pika. Ten byl hospitalizovaný na RES kardiochirurgické kliniky VFN ve dnech 12. až 21. prosince Podstoupil náhradu mitrální chlopně pro infekční endokarditidu, avšak i přes maximální úsilí celého týmu zemřel na SIRS s vasoplegií a krvácením do plic. Věděli jsme, že vstupoval do výkonu v neoptimální kondici, vyčerpaný dvoutýdenní léčbou alární pneumonie v nemocnici Jihlava. Poděkování patří zejména doc. MUDr. Martinu Balíkovi, PhD., za jeho profesionalitu, erudici, ochotu a ryzí zájem o pacienta. Dále se k němu pěkně chovali MUDr. Bartáková a MUDr. Rulíšek. V neposlední řadě děkujeme panu doc. Rohnovi, který provedl operaci, a celému ošetřovatelskému týmu RES. Přestože se nepodařilo mého tchána zachránit, vaší péče si velice vážíme a přejeme mnoho uzdravených a spokojených pacientů. Za celou rodinu Ing. Stanislava Pika Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Vážený pane profesore! Chtěli bychom Vám a Vašemu oddělení velmi poděkovat za rychlou a účinnou pomoc při řešení akutního zdravotního stavu naší maminky, paní Jaroslavy Růžičkové (ročník 1928). V pondělí již ve večerních hodinách jsme přivezli maminku na Vaši ambulanci, kde se jí ochotně ujaly lékařky, paní MUDr. Zborníková a paní MUDr. Kovářová, se zdravotní sestrou Janou Šídlovou. Neodkladně provedly odborná neurologická vyšetření a poté mamince zajistily rychlý převoz na neurochirurgii ve Vojenské nemocnici, kde byl úspěšně ještě téhož večera proveden zákrok. Děkujeme! Za rodinu Miloš Růžička, syn, a Viktor Tolar, zeť příběhy pacientů Vážení pacienti, návštěvníci, přátelé, jestliže jste ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zažili něco hezkého, byli jsme s Vámi v těžkých chvílích, v těžké nemoci pomohli k uzdravení, postarali jsme se o Vaše blízké a byli jste s poskytovanými službami v naší nemocnici spokojeni, budeme velice rádi, když se s námi o své zážitky podělíte a napíšete nám svůj krátký příběh. Na základě Vašeho laskavého svolení bychom Váš příběh uveřejnili v časopise Nemocnice a umožnili tím pacientům, lékařům, zdravotním sestrám a ostatním zaměstnancům nemocnice, aby se mohli Vaším příběhem potěšit. Možná že i Váš příběh pomůže někomu v boji s vážným onemocněním a dá mu naději v uzdravení. Předem Vám děkujeme. Váš příběh nám, prosím, zašlete na adresu: nebo

17 32 cestování z VFN až na konec světa z VFN až na konec světa cestování 33 Nová Kaledonie Nová Kaledonie patří k francouzským zámořským teritoriím od roku Ostrov leží 750 mil na východ od pobřeží Austrálie a byl objeven Jamesem Cookem při jeho druhé plavbě, v roce Francie Novou Kaledonii anektovala v polovině 19. století a od té doby ji využívala hlavně jako trestaneckou kolonii. Na rozdíl od Tahiti a ostrovů Společenství, jejichž obyvatelé jsou s francouzskou koloniální správou celkem spokojení, na Nové Kaledonii se velmi zřetelně projevují snahy o získání nezávislosti. Referendum na toto téma by se mělo konat v roce I chování místního obyvatelstva je oproti Tahiti rozdílné. Na Tahiti se skoro všude tančí a zpívá, lidé jsou přátelští a usměvaví, na Nové Kaledonii jsou domorodí Kanakové pořád zamračení, gestikulují a k bělochům se moc přátelsky nechovají. Po přistání na Noumea International Airport, jež je vzdálené více než hodinu jízdy od hlavního města Noumea a nalézá se v úplné pustině, jsem se vydal ve vypůjčeném autě po jižním pobřeží ostrova směrem na západ. Nová Kaledonie je velice řídce osídlená, se vzdálenostmi mezi jednotlivými osadami často více než 50 kilometrů. Silnice jsou ale poměrně kvalitní. Jižní pobřeží ostrova se skládá z písečných pláží, malých kopců, porostlých místní křovinatou vegetací, a spousty potoků a říček. Severní pobřeží je naopak tvořeno vysokými rozeklanými útesy, které trochu připomínají jižní pobřeží Portugalska. Po několika hodinách jízdy jsem dorazil k jedné z nejznámějších písečných pláží na Nové Kaledonii Poé Beach. I když bylo krátce po poledni a počasí bylo slunečné a nad 30 stupňů Celsia, na pláži nebyli téměř žádní lidé, což mně po zkušenostech s přeplněnými plážemi Chorvatska nebo Mallorky přišlo trochu divné. Hned odtud jsem jel zpátky, na jihovýchod, do Zátoky obřích želv (La Baie des Tortues). Těšil jsem se na galapážské želvy, ale když jsem sešplhal po příkrém kopci až k zátoce, u které rostly podivné stromy, žádné želvy nebyly nikde v dohledu. Společně se dvěma australskými turistkami zdravotními sestrami jsme prošli celou zátoku, ale po želvách ani památky. Později jsem se v jedné francouzské pevnosti předělané na muzeum dozvěděl, že želvy v této zátoce vyhynuly před více než sto lety, název tedy slouží už jen jako lákadlo na naivní turisty. Z pevnosti Mondou, postavené v 19. století, která stojí kus od pobřeží, se otevírá nádherný výhled na část ostrova. Hnědé kopce se střídají se zelenožlutými lesy a občas je vidět i modrošedá hladina řeky Souostroví Nová Kaledonie, které má rozlohu km², tvoří nejbohatší a nejlidnatější ostrov Grande-Terre, ostrovy Iles Loyauté, Ile des Pins, Belep a množstvím malých ostrůvků. nebo jezera. Krajina se vůbec nepodobá tropickému ráji, jak jsem ho spatřil na Tahiti, ale spíš Portugalsku nebo jižnímu Španělsku. V této francouzské pevnosti je muzeum kolonizace Nové Kaledonie, která byla a je poznamenána více než 200 let trvajícími půtkami Letecký pohled na krajinu při přistání na Noumea International Airport mezi Francouzi a domorodým obyvatelstvem. Ve vesnici La Foa regionální úředníci vytvořili pod širým nebem muzeum dřevěných soch a obličejových masek původních obyvatel Nové Kaledonie. Primitivně tesané sochy jsou dva až tři metry vysoké a trochu se podobají těm z Velikonočních ostrovů. V parku okolo muzea si dává sraz místní mládež a na trávníku popíjí pivo, víno a kouří. Poslední a nejlepší zážitek z Nové Kaledonie mne čekal druhý den v podvečer. V průvodci jsem si přečetl, že v národním parku u kanakské vsi Sarraméa, ve vnitrozemí ostrova, se nalézá divoký horský potok vymletý ve skále, ve kterém jsou vodopády oddě-

18 34 cestování z VFN až na konec světa 1 Nouméa pláž Anse Vata 2 Divoký horský potok v národním parku u kanakské vsi Sarraméa Autor článku docent Michálek a cíl jeho cesty leny lagunami, v nichž se dá perfektně koupat. Přes několik vesnic s dost divoce vyhlížejícími a gestikulujícími domorodými chasníky jsem se dostal až ke vstupu do národního parku a asi po hodinovém stoupání jsem dorazil ke skalnímu masivu, kde začínala trekkingová stezka vedoucí podél horského potoka. Několik malých vodopádů bylo zakončeno dvěma asi osmimetrovými lagunami s průzračnou vodou a asi čtyřmetrovou hloubkou. V laguně se již koupaly dvě domorodé dívky. Příliš se mi nechtělo se k nim připojit, ale jakmile do laguny skočili s řevem dva Němci, skočil jsem také. Voda byla studená, asi 15 stupňů, a tak kromě domorodek v laguně nikdo nevydržel déle než pár minut. A to už byl poslední zážitek z Nové Kaledonie, druhý den už mě australské letadlo unášelo směrem k Sydney. Podle informací turistů i místních obyvatel, se kterými jsem se na Tahiti i na Nové Kaledonii setkal, je kvalita místního zdravotnictví výrazně lepší než Členité pobřeží Nové Kaledonie, nazývané také Grande Terre na okolních nezávislých ostrovech. Na Tahiti je velká, poměrně moderní nemocnice. Personál je zčásti francouzský, zčásti místní. Francouzi často přijíždějí na Tahiti i na Novou Kaledonii pracovat jako lékaři i zdravotní sestry, nejen kvůli atraktivnímu podnebí, ale také kvůli výhodnému finančnímu ohodnocení pro práci v koloniích existuje systém bonifikací. Naopak místní obyvatelé jsou vysíláni na studium a stáže do Francie nebo jsou školeni zdravotnickými profesionály z Francie přímo na ostrovech. I přes tyto relativně příznivé informace jsem byl rád, že jsem nemusel během svého pobytu místní zdravotnické zařízení vyhledat. I přes obrovskou vzdálenost Tahiti a Nové Kaledonie od Evropy mohu tento výlet doporučit každému, kdo má rád chození v přírodě a pozorování podmořského světa. Text a foto: doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. 3 Vesnice La Foa muzeum dřevěných soch a obličejových masek 4 La Baie des Tortues Zátoka obřích želv 5 Pevnost Mondou postavená v 19. století

19 Souprava na měření tlaku mozkomíšního moku při punkci míšního vaku, začátek 20. století. Zapůjčil prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

VIII. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky

VIII. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky VIII. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky se bude konat u příležitosti Evropského dne pacientů za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v sobotu 5. dubna 2008 od 9 do 17 hodin

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

VII. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky

VII. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky VII. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne celiakie za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v sobotu 19. května 2007 od 9 do 17

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Projekt Anabell pro zdravotníky realizuje Kontaktní centrum Anabell Praha v období od 10. září 2012 do 9. prosince 2013. Tento

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více