Evropská platforma neformálního vzdělávání. Hodnoty, vazby a společná pedagogická kritéria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská platforma neformálního vzdělávání. Hodnoty, vazby a společná pedagogická kritéria"

Transkript

1 CEMÉA FRANCE COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS ESCUELA PUBLICA DE ANIMACION Y EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL FEDERAZIONE ITALIANA CEMEA SPDDM JUGENDBILDUNGSZENTRUM BLOSSIN e. V. CEMÉA BELGIUM IDEE PER L'EDUCAZIONE IUVENTA Evropská platforma neformálního vzdělávání. Hodnoty, vazby a společná pedagogická kritéria

2 Evropská platforma neformálního vzdělávání. Hodnoty, vazby a společná pedagogická kritéria Tato platforma obsahuje prvky, které strukturují a definují naši koncepci vzdělávání: Součinnost mezi formálním, neformálním a informálním vzděláváním. Úroveň a vzdělávací kvalita v aktivitách pořádaných v rámci neformálního vzdělávání. Existence styčných hodnot a společných principů v neformálním vzdělávání, které hodláme prosazovat u příslušných místních, krajských, národních, mezinárodních a evropských instancí. Uznávání dobrovolnictví ve vzdělávání a v aktivitách spadajících do neformální výchovy a vzdělávání. Tato platforma si klade za cíl a požaduje: Uznávání hodnoty dobrovolnictví v neformální výchově a vzdělávání v evropském prostoru. Zapojení členských zemí do práce na vytvoření reálných podmínek pro ukotvení dobrovolnictví v neformální výchově a vzdělávání. Vytvoření evropských nařízení pro uznávání dobrovolnictví v aktivitách neformální výchovy. Usnadnění mobility neprofesionálních dobrovolných pracovníků vytvořením evropského pasu. Realizace a uznávání rámcových kompetencí pro dobrovolnictví v neformální výchově (NFV) v Evropě. 2

3 Obsah 4 Jak vznikala Platforma: historie a filozofie Společné vypracování skupinou evropských partnerů Zasazení do reálií jednotlivých zemí Podpora a aktivity Platforma ve středu regionální, národní a evropské politiky vůči výchově a celoživotnímu vzdělávání 8 Rámec společných postojů a principů Obecné principy a postoje týkající se neformální výchovy, její vzdělávací specifika a práce v neformální výchově Kvalita vzdělávání Společné principy odborné přípravy pracovníků v neformálním vzdělávání Klíčové koncepce pro pedagogickou praxi 16 Kontakty 3

4 Jak vznikala Platforma: historie a filozofie SPOLEČNÉ VYPRACOVÁNÍ SKUPINOU EVROPSKÝCH PARTNERŮ Pod vedením francouzské CEMEA definoval kolektiv evropských partnerů, sdružení a státních institucí své cíle a vypracoval tuto platformu sestávající z návrhů a doporučení. Kolektiv tvořilo sedm evropských partnerů: Ceméa France (Francie) Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas (Španělsko) SPDDM (Česká republika) Jugendbildungszentrum Blossin e.v. (Německo) Federation of Cemea (Itálie) Ceméa Belgium (Belgie) Idee per l'educazione (Itálie) IUVENTA Slovak Youth Institute (Slovenská republika) Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil (Španělsko) Práce na platformě se účastnili také další partneři: Centre Jordan (Polsko), LYC (Litva), Asméa (Rumunsko), Gyrekparadiscom Alapivany (Maďarsko), NIDM (Česká republika), Ceméa Piemonte (Itálie). Platforma je také podporována evropskými a mezinárodními sítěmi: la Fédération Internationale des Ceméa Mezinárodní federace CEMEA (FICEMEA) a EAICY (Evropská asociace zařízení pro volný čas dětí a mládeže) člen EUCIS-LLL. 4

5 ZASAZENÍ DO REÁLIÍ JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ Vznik platformy je motivován dvojicí aspektů: zkušenosti partnerů ukazují, že vzdělávací rozměr činností v neformálním vzdělávání a kvalifikace dobrovolných pracovníků nejsou dostatečně uznávané. Je nutné usnadnit mobility dobrovolných pracovníků s mládeží po Evropě, a to v zájmu vytvoření jejich sítě a zlepšení vzdělávacích praktik. Závěry, ke kterým došli jednotliví partneři, ukazují, že: V Evropě existují rozdílné úrovně uznávání dobrovolnictví v neformální výchově. Je skutečností, že práce neprofesionálů s dětmi a mládeží opravdu nemá ve všech evropských zemích stejné podmínky. Mohou také spadat do rozdílných kategorií. Neprofesionálním pracovníkům NFV není umožněn volný pohyb a práce v ostatních zemích Evropy, jelikož jejich osvědčení není všude platné. Je třeba posílit povědomí těchto pracovníků o evropský rozměr neformálního vzdělávání. PODPORA A AKTIVITY V reakci na tuto situaci jsme v roce 2007 zahájili práci na evropském projektu, jehož cílem je: vytvoření platformy principů a hodnot pro přípravu dobrovolných pracovníků v NFV a to v rámci programu «Grundtvig» spojujícího čtyři země: Itálii, Španělsko, Českou republiku a Francii. Období 2010 a 2011 přestavuje dva roky pilné práce na platformě: Kolektiv partnerů zpracoval: - Současný stav potřeb na poli uznávání neprofesionálních pracovníků působících v oblasti neformální výchovy; - Zhodnocení zkušeností a analýz podporujících regionální, národní a evropskou politiku v této oblasti; - První vzdělávací a pedagogické nástroje. Tato platforma byla prověřena v jednotlivých partnerských organizacích a představena evropským institucím v Madridu, v Praze a v Paříži (v Maison de l Europe a také u odboru Mládeže při Generálním Ředitelství pro Vzdělávání a Kulturu Evropské Komise). Následoval druhý projekt: vytvoření společného základu pro pedagogickou praxi pracovníků NFV. 5

6 Byla také podána žádost o financování pro rozšíření, posílení a politizaci platformy. V roce 2011 se zastánci platformy sešli na společném evropském semináři a položili první základy společného pilíře této praxe sestávající z klíčových koncepcí, jako je například každodenní život, pedagogika projektu, interkulturní výchova atd. Kolektiv evropských partnerů předložil Evropské Komisi žádost o finanční podporu pro projekt, který má za cíl rozšířit a posílit platformu pro aktéry dobrovolníky v NFV a udělat z ní politické téma s třemi následujícími operačními cíli: - Návrh předložený Evropské Komisi na vytvoření evropského nařízení o uznávání práce dobrovolníků neprofesionálů v neformální výchově, a to zejména v sociálně vzdělávací oblasti. - Vytvoření «Evropského pasu pro neprofesionály v NFV». - Sestavení Evropského rozcestníku pro pracovníka v neformální výchově v Evropě, který by definoval klíčové kompetence práce dobrovolníka (neprofesionála) v neformální výchově v Evropě. Takto spojením jednotlivých kroků si představujeme oficiální uznávání dobrovolnictví v neformální výchově v Evropě. Cílem je umožnit dobrovolným neprofesionálním pracovníkům neformální výchovy volně se pohybovat a pracovat v Evropě a zasadit se tak o uznávání jejich práce. 6

7 PLATFORMA VE STŘEDU REGIONÁLNÍ, NÁRODNÍ A EVROPSKÉ POLITIKY VŮČI VÝCHOVĚ A CELOŽIVOTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Naše platforma odráží jak regionální, tak národní, ale také evropský přístup. Je odpovědí na některé cíle Strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti výchovy a vzdělávání (2008). Je také obsažena v Závěrech Rady týkajících se Role výchovy a vzdělávání při uskutečňování strategie Evropy 2020 (2010), v Rezoluci Rady vztahující se k Obnovenému rámci pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže a následuje některé hlavní směry evropské národní a regionální politiky zemí kolektivu partnerů na poli vzdělávání dospělých, jako: Učinit z Celoživotního vzdělávání a mobility studujících skutečnost: naše platforma si přeje dosáhnout co nejlepšího uznávání neformální výchovy a vzdělávání a jejím prostřednictvím také uznávání dobrovolnictví v NFV, které by umožnilo pohyb a vzdělávání dobrovolníků NFV v Evropě. Podpořit rovnost, sociální soudržnost a hodnoty občanství: naše platforma podporuje dobrovolnictví a angažovanost, participaci a aktivní občanství. Otvírá se široké veřejnosti mladých lidí a dospělých, mužů a žen, je přístupná jakémukoliv věku a postavení osob (například osoby vyloučené z trhu práce). Podpořit rozšiřující se participaci dospělých osob na výchově a vzdělávání: snahou naší platformy je podpořit přístup dospělých osob každého věku k přípravě pro práci v neformální výchově. Prosazovat pro všechny mobility v rámci neformálního vzdělávání jako například v sociálně vzdělávací oblasti: naše platforma hodlá podpořit všechny neprofesionální pracovníky v přístupu ke vzdělávání bez ohledu na jejich věk. Posílit roli činností NFV v sociálně vzdělávací oblasti, ale také je podporovat a uznávat pro jejich nesporný společenský přínos. Debata by se měla zaměřit na vzdělávání a přípravu, uznávání kompetencí a mobilitu pracovníků NFV a představitelů mládežnických organizací. Zhodnocovat dostatečně dovednosti a schopnosti získané v souvislosti s neformálním a informálním vzděláváním a výchovou: i v tomto bodě je platforma přímo ve středu zájmu, protože je zaměřena na uznávání a platné ohodnocení zkušeností získaných v oblasti neformálního vzdělávání. 7

8 Rámec společných postojů a principů OBECNÉ PRINCIPY A POSTOJE TÝKAJÍCÍ SE NEFORMÁLNÍ VÝCHOVY, JEJÍ VZDĚLÁVACÍ SPECIFIKA A PRÁCE V NEFORMÁLNÍ VÝCHOVĚ. 1. V rámci naší platformy jsme vymezili tři pojmy: formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální vzdělávání, které ve výsledku určují celkový výchovný proces. Tyto tři složky vzdělávání na sebe navzájem působí a pokrývají společný prostor. Jejich jednotlivé charakteristiky vzájemně určují celkový dopad vzdělávání na jedince. 2. Neformální vzdělávání je právo, rovný přístup každého jedince k svobodnému výběru dle osobních preferencí a zájmů. 3. Neformální vzdělávání v našem pojetí musí pomáhat přispívat k rozvoji samostatnosti a současně socializaci osob a podílení se na chodu společnosti. Nesmí prohlubovat jakékoliv nerovnosti v přístupu k volnočasovým aktivitám a kultuře. Proto je třeba v zájmu osobní emancipace bojovat se všemi druhy vyloučení. 4. Stále je třeba respektovat a podporovat obě strany vedoucího/pracovníka NFV i účastníka. 5. Neformální vzdělávání je nutné vnímat jako jeden ze základních kamenů vzdělání každého člověka a prostoru pro participaci. 6. Musí být podporováno veřejnými institucemi a organizacemi ve společnosti. Nelze jej opouštět ve jménu logiky trhu. 7. Neformální vzdělávání je nositelem výchovných a vzdělávacích hodnot a specifik, jejichž vlivem dochází k širokým proměnám ve společnosti a jejích societách. 8

9 8. Neformální vzdělávání se týká všech lidí všech věkových kategoriích, nelze jej považovat za doplněk běžného chodu společnosti. Není pouze nabídkou pro problémové jedince. Nemá druhořadý význam. 9. Práci v neformální výchově je třeba uznávat a plnohodnotně respektovat. Je prováděna pracovníky, kteří musí být ohodnoceni způsobem odpovídajícím jejich kompetencím sociálních pracovníků, vzdělavatelů, iniciátorů projektů, techniků/odborníků, pedagogů atd. 10. Odborná příprava musí pracovníkům neformální výchovy vytvořit prostor a síť pro občanskou participaci, kde by se mohli angažovat. 11. Obě dvě formy dobrovolník i profesionál se v neformální výchově vzájemně doplňují. 12. Kvalifikace dobrovolných pracovníků bez ohledu na to, jaký je jejich statut - je rozhodujícím kritériem pro kvalitu další výuky a činností směrem k veřejnosti. KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Kvalita vzdělávání a činností souvisejících se vzděláváním v neformální výchově je výsledkem součinnosti následujících bodů: 1. Definování cílů činnosti a vzdělávání: Pro každou činnost v neformální výchově je třeba určit jasné a konkrétní cíle a ty nadále sledovat. 2. Ukotvení činnosti a vzdělávání ve společenském, výchovném a kulturním kontextu: Na základě očekávání, potřeb aktérů a podnětů (ze sféry sociální, výchovné a kulturní) musíme udržovat souhru mezi obsahem výuky a potřebami či očekáváním účastníků. 3. Ukotvení v čase: Neformální výchova není pouze jednorázovou aktivitou. Neformální výchova si musí získat prostor v každodenním životě a představovat tak jeho stabilní složku a možnost osobního vkladu do oblasti výchovy. 4. Přenosnost zkušeností a výchovných činností: Zkušenost nabytá v neformální výchově má dopad na každodenní realitu a podepisuje se na kulturním, společenském a osobnostním vývoji. 9

10 5. Účast a zapojení veřejnosti s ohledem na její potřeby: Neformální výchova se zakládá na aktivním podílení všech účastníků a bere ohled na jejich vzdělávací potřeby a jejich osobnost, aby dosáhla sociálního vývoje. 6. Důležitost různých forem dokumentace: Vytváření rozličných druhů materiálů a dokumentace pro účastníky a s účastníky činností a vzdělávání. 7. Mezioborový, přesahující a globální rozměr činností: Propojení oborů by mělo být co nejširší, cílem je vytvářet spojení mezi učením a věděním. Myslet globálně, jednat lokálně. 8. Používání metod aktivní výchovy: Pedagogická činnost upřednostňující práci v menších skupinách, důležitá je aktivní účast každého jednotlivce, projektová pedagogika, samovzdělávání. 9. Jednota teorie a praxe v činnostech neformální výchova a vzdělávání: Snaha o udržení vhodného poměru mezi teorií a praxí, reflexí a činností, cílem je vytvořit funkční vztah mezi myšleným a žitým zahrnující analýzu činností a vazbu na zkušenosti. 10. Kulturní rozmanitost v činnostech a vzdělávání: Neformální výchova je otevřena každému, upřednostňujeme nové či různé úhly pohledu a bojujeme proti diskriminaci odlišných postojů a kulturních odlišností. 11. Aktivní uplatňování rovných šancí mezi ženami a muži podle pravidel a forem definovaných skupinou vzdělavatelů. Snažíme se bojovat s genderovými a sexistickými stereotypy, podporujeme genderovou výchovu, zásadně vyznáváme rovnost šancí. 12. Neformální výchova jako neomezený prostor pro environmentální výchovu a udržitelný rozvoj na zemi: Neformální výchova je v souladu s trvalým rozvojem společnosti, každá činnost odráží osobní i kolektivní zodpovědnost a pracuje s ní. 13. Role hodnocení a jeho místo v činnostech neformální výchovy: Hodnocení není (od)souzení. Je třeba komentovat jednotlivé aktivity zpětně, vytvářet jejich nová pojetí a brát ohled na dojmy účastníků. Je to spíše přehodnocení pro další nové účastníky vzdělávání. 10

11 14. Mezinárodní rozměr neformálního vzdělávání: I v neformální výchově je zásadně třeba myslet v evropském kontextu a budovat tak kulturní a sociálně cítící evropskou společnost. 15. Každý člověk má právo na přístup ke vzdělávání, ke kultuře a k volnému času: Každý jedinec by měl mít možnost pracovat sám na sobě a objevovat ostatní. 16. Volnočasové vzdělávání: vzdělávání pro všechny a všemi Je důležité přispívat nějakou měrou ke vzdělávání jak takovému v jeho globalitě. 17. Uznávání práce v neformální výchově: Práce pracovníků v neformální výchově musí být uznávána a zhodnocena, a to i v zahraničí. SPOLEČNÉ PRINCIPY ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRACOVNÍKŮ V NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Tyto všeobecné zásady jsou podmínkami pro uskutečnění kritérií kvalitativního hodnocení jednotlivých postupů. 1. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ Používání pedagogických nástrojů a materiálů: Musí být k dispozici jak školitelům a vzdělavatelům, tak také účastníkům vzdělávání. Vytvoření dokumentace ke každé vzdělávací aktivitě (tabulky, cíle, shrnutí): Každá vzdělávací aktivita má být doplněna dokumentační složkou, která obsahuje vzdělávací cíle, obsahy, předpokládané rozvržení prací v tabulkách. Shrnutí se pak vytváří v souladu se stanovenými cíli. Zajištění podkladů a informací ke vzdělávací aktivitě: Každá vzdělávací aktivita musí účastníkovi i školiteli/ lektorovi umožnit nahlížet do dokumentace, která může mít nejrůznější formu časopisy, články, odborné materiály, internetové stránky, videodokumentace, výzkumy atd. Zajištění místa a prostor pro vzdělávací aktivitu: Kvalitní vzdělávací aktivita se musí odehrávat ve specifických prostorách, které umožňují práci ve skupinách a zároveň také individuální učení a práci. Existence týmu školitelů/lektorů: Každá vzdělávací aktivita musí být připravována, zajištěna a realizována týmem několika školitelů, kteří budou schopni zajistit kontinuitu vzdělávání a soustavné vedení. 11

12 12 Funkce vedoucího školitele: Ve skupině školitelů by měla být stanovena jedna osoba, která by měla odpovědnost za vedení vzdělávací aktivity. Funkce tutora vzdělávací aktivity: Každý ze školitelů by měl zároveň zajistit roli tutora účastníka/účastníků vzdělávací aktivity. Pokrytí všech kompetencí souvisejících se vzdělávací aktivitou: Skupina školitelů musí společně pokrýt všechny víceoborové kompetence související s cílem vzdělávací aktivity. Stanovení pravidel přípravy skupiny školitelů: Každá vzdělávací aktivita musí být připravována skupinou školitelů. Skupina definuje své cíle a stanoví prostředky, kterými budou cíle dosaženy tak, aby odpovídaly rámci vzdělávací aktivity. Zajištění informovanosti účastníků vzdělávání: Účastníci vzdělávací aktivity musí dostávat informace před začátkem, během i po ukončení vzdělávání. Délka a rytmus vzdělávací aktivity: Vzdělávání v souladu se svými cíli a s případnými rámcovými pravidly musí mít takové trvání, které umožní dosáhnout stanovených cílů a probrat předpokládaná témata. Rytmus práce musí brát v úvahu specifika skupiny účastníků vzdělávací aktivity. Uvědomění si právních úprav a ustanovení: Skupina školitelů a vzdělávací aktivity samotné musí brát v úvahu povinnosti a právní ustanovení vyplývající ze zákona a vztahující se ke vzdělávací aktivitě. Reálný rozpočet vzdělávací aktivity: Rozpočet konkrétní vzdělávací aktivity musí zahrnovat podle povahy vzdělávání příslušné poplatky, náklady na školitele, na organizační výlohy, zabezpečení aktivit atd. Přihlédnutí k osobní motivaci ještě před zahájením vzdělávání: Vzdělávací aktivita musí brát v úvahu očekávání, potřeby a motivaci jednotlivých osob. Vazba mezi teorií a praxí: Každá vzdělávací činnost musí umožnit účastníkům vytvořit si vazbu mezi teoretickou přípravou, profesním přínosem, samostudiem a dopadem na samotnou činnost. Důležitost výběru před zahájením vzdělávání: Výběrový dotazník pro zájemce může být součástí výběru, pokud jsou pro vzdělávací aktivitu stanovena nějaká kritéria/ požadavky na účastníka. Důležitost motivace: Zapojení se každé osoby do vzdělávání a vyjádření vlastní motivace jsou podstatnými prvky pro to, aby vzdělávací aktivita byla úspěšná a dosáhla svých cílů. Zhodnocení individuální zkušenosti každého účastníka: Vzdělávací aktivita musí brát v úvahu osobní zkušenost každého účastníka vzdělávání a využít ji jako podpůrný prvek pro další vzdělávání tohoto účastníka.

13 Vlastní účast na svém vzdělávání a na svém vlastním životě: Každý jedinec účastnící se vzdělávací aktivity musí mít možnost najít si v ní své vlastní místo, být aktérem svého vzdělávání, svého života. Aktivní účast každého ze zúčastněných: Organizační zabezpečení vzdělávací aktivity musí umožnit každému účastníku ujmout se sám iniciativy, převzít zodpovědnost, být aktivní a přispívat k průběhu celé vzdělávací aktivity. Důležitost související dokumentace: Dokumentace související s tématem vzdělávací činnosti je naprosto nutná. Tato dokumentace musí účastníkům umožnit doplnit jejich znalosti a dovednosti v oblasti teoretické, pedagogické i odborné. 2. SPECIFIKA VLASTNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY: Cíle: - Účastnit se výchovy k aktivnímu občanství pomocí rozšíření povědomí o jednotlivých tématech jako interkulturalita, rovnost mezi ženami a muži, trvale udržitelný rozvoj atd. - Příprava na práci vedoucího v neformální výchově - Seznámení s tématy práce v neformální výchově a vzdělávání - Informovat a přiblížit smysl zapojení se do dobrovolnictví - Podporovat osoby v jejich snaze zapojit se do vzdělávání a práce dobrovolníka nebo profesionála neformální výchovy - Naučit účastníky vzdělání myslet kriticky - Připravit účastníky na jejich roli činitele působícího na proměnu společnosti pomocí výchovy a vzdělávání Obsah: - Znalost veřejnosti, se kterou se při práci dostáváme do styku - Znalost partnerů, kteří organizují jednotlivé aktivity - Příprava na práci vedoucího/animátora - Definice dovedností potřebných pro zamýšlenou práci - Vysvětlení a ozřejmění smyslu a role pracovníka v neformální výchově Metodologie: - Využití možností práce ve skupinách - Upřednostnit takové praktické postupy, které nejlépe umožní vyniknout jednotlivým osobnostem - Aktivně se účastnit všech částí vzdělávání, každodenní život z toho nevyjímaje - Zapojení jednotlivých účastníku do přípravy vzdělávání - Počítat s přínosem nových technologií pro výuku a vzdělávání - Podporovat dobré mezilidské vztahy a osobní přístup - Používání pedagogických nástrojů a konkrétních vzdělávacích postupů 13

14 - Aktivní účast jednotlivých účastníků vzdělávání na tvorbě a aktualizaci dokumentace související se vzdělávací aktivitou - Zhodnocení osobní zkušenosti každého účastníka - Podnícení motivovanosti účastníků v průběhu i po ukončení vzdělávání Podklady pro evaluaci: - Vytvoření podmínek pro sebehodnocení/autoevaluaci - Předmětem hodnocení je vlastní proces školení a to na základě vyhodnotitelných kritérií - Všechna pravidla pro pozdější platné hodnocení musí být představena hned na začátku školení Vzdělávání v rámci neformální výchovy pro pracovníky NFV: Naše pojetí vzdělávání a kvalifikace školitelů je uvedena v naší definici neformálního vzdělávání a výchovy: - Vzdělávání je nástrojem ve službách výchovného a sociálního působení. - Vzdělávání musí přispívat k vývoji a rozvoji vzdělávacích a společenských cílů neformální výchovy. - Vzdělávání pro práci v neformální výchově musí předkládat celistvé pojetí vzdělávání a výchovy a nebýt posuzována pouze jako technický proces. Znovu zdůrazňujeme důležitost dalšího vzdělávání školitelů/ vzdělavatelů, která je uvedena v naší koncepci vzdělávání: Existence přípravy pro školitele je zárukou kvality vzdělávání vedoucích a kvality práce s dětmi. Přispívá k nárůstu kvality vzdělávací činností v neformální pedagogice. Měla by být institucemi plně uznávána a to v rozsahu, který odpovídá následujícím kritériím. Předem dané požadavky, podmínky, které musí školitelé/ vzdělavatelé splňovat: Musí mít praktické zkušenosti spadající do oblasti práce v neformální výchově. Musí mít svůj vlastní individuální projekt, své vzdělávací záměry a hodnoty, které budou provázet jejich úsilí a práci v oblasti neformální výchovy a vzdělávání. Obsah vzdělávací aktivity vzdělávání musí umožnit získat znalosti a dovednosti v oblasti: Definování a uvádění do praxe podmínek a možných způsobů organizování vzdělávání. Definování jednotlivých cílů vzdělávání. Definování a uspořádání obsahu konkrétního vzdělávání. Metodologie a jednotlivé kroky umožňující vytvořit skupinu jedinců účastnících se vzdělávání. Definování a vytvoření nástrojů evaluace. 14

15 KLÍČOVÉ KONCEPCE PRO PEDAGOGICKOU PRAXI Klíčové koncepce pro nás představují stavební prvky kvality vzdělávání v oblasti přípravy a práce v rámci neformální výchovy 1. Pedagogika projektu 2. Každodenní život 3. Potřeby dětí a mládeže 4. Metody aktivní výchovy 5. Evropský a mezinárodní rozměr 6. Kulturní rozličnost 7. Evaluace a auto-evaluace 8. Rozkládání stereotypů 9. Zodpovědnost a trvale udržitelný rozvoj 10. Dokumentace 11. Učení 15

16 KONTAKTY CEMÉA FRANCE (FRANCIE) Nathalie Guegnard Vincent Chavaroche COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DEVALLECAS (ŠPANĚLSKO) Angel Santos DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESCUELA PÚBLICA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN JUVENIL (ŠPANĚLSKO) Rafael Lamata FEDERAZIONE ITALIANA CEMEA (ITÁLIE) Stefano Vitale FIT CEMEA With the participation of Ficeméa, Eaicy, Solidar, Eucis-LLL SPDDM (ČESKÁ REPUBLIKA) Libor Bezdek JUGENDBILDUNGSZENTRUM BLOSSIN E. V. (NĚMECKO) Stefanie Wolniewicz CEMÉA BELGIUM (BELGIE) Jean-Paul Liens IDEEPERL'EDUCAZIONE IDEE PER L'EDUCAZIONE (ITÁLIE) Gianpaolo Rosso IUVENTA - SLOVAK YOUTH INSTITUTE (SLOVENSKO) Viliam Michalovic

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Příloha č. 7. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Příloha č. 7. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Č. j. 18155//2011-412 Příloha č. 7 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Metodický výklad výzvy 3.1 Individuální další vzdělávání Cíl oblasti

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více