Evropská platforma neformálního vzdělávání. Hodnoty, vazby a společná pedagogická kritéria

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská platforma neformálního vzdělávání. Hodnoty, vazby a společná pedagogická kritéria"

Transkript

1 CEMÉA FRANCE COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS ESCUELA PUBLICA DE ANIMACION Y EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL FEDERAZIONE ITALIANA CEMEA SPDDM JUGENDBILDUNGSZENTRUM BLOSSIN e. V. CEMÉA BELGIUM IDEE PER L'EDUCAZIONE IUVENTA Evropská platforma neformálního vzdělávání. Hodnoty, vazby a společná pedagogická kritéria

2 Evropská platforma neformálního vzdělávání. Hodnoty, vazby a společná pedagogická kritéria Tato platforma obsahuje prvky, které strukturují a definují naši koncepci vzdělávání: Součinnost mezi formálním, neformálním a informálním vzděláváním. Úroveň a vzdělávací kvalita v aktivitách pořádaných v rámci neformálního vzdělávání. Existence styčných hodnot a společných principů v neformálním vzdělávání, které hodláme prosazovat u příslušných místních, krajských, národních, mezinárodních a evropských instancí. Uznávání dobrovolnictví ve vzdělávání a v aktivitách spadajících do neformální výchovy a vzdělávání. Tato platforma si klade za cíl a požaduje: Uznávání hodnoty dobrovolnictví v neformální výchově a vzdělávání v evropském prostoru. Zapojení členských zemí do práce na vytvoření reálných podmínek pro ukotvení dobrovolnictví v neformální výchově a vzdělávání. Vytvoření evropských nařízení pro uznávání dobrovolnictví v aktivitách neformální výchovy. Usnadnění mobility neprofesionálních dobrovolných pracovníků vytvořením evropského pasu. Realizace a uznávání rámcových kompetencí pro dobrovolnictví v neformální výchově (NFV) v Evropě. 2

3 Obsah 4 Jak vznikala Platforma: historie a filozofie Společné vypracování skupinou evropských partnerů Zasazení do reálií jednotlivých zemí Podpora a aktivity Platforma ve středu regionální, národní a evropské politiky vůči výchově a celoživotnímu vzdělávání 8 Rámec společných postojů a principů Obecné principy a postoje týkající se neformální výchovy, její vzdělávací specifika a práce v neformální výchově Kvalita vzdělávání Společné principy odborné přípravy pracovníků v neformálním vzdělávání Klíčové koncepce pro pedagogickou praxi 16 Kontakty 3

4 Jak vznikala Platforma: historie a filozofie SPOLEČNÉ VYPRACOVÁNÍ SKUPINOU EVROPSKÝCH PARTNERŮ Pod vedením francouzské CEMEA definoval kolektiv evropských partnerů, sdružení a státních institucí své cíle a vypracoval tuto platformu sestávající z návrhů a doporučení. Kolektiv tvořilo sedm evropských partnerů: Ceméa France (Francie) Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas (Španělsko) SPDDM (Česká republika) Jugendbildungszentrum Blossin e.v. (Německo) Federation of Cemea (Itálie) Ceméa Belgium (Belgie) Idee per l'educazione (Itálie) IUVENTA Slovak Youth Institute (Slovenská republika) Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil (Španělsko) Práce na platformě se účastnili také další partneři: Centre Jordan (Polsko), LYC (Litva), Asméa (Rumunsko), Gyrekparadiscom Alapivany (Maďarsko), NIDM (Česká republika), Ceméa Piemonte (Itálie). Platforma je také podporována evropskými a mezinárodními sítěmi: la Fédération Internationale des Ceméa Mezinárodní federace CEMEA (FICEMEA) a EAICY (Evropská asociace zařízení pro volný čas dětí a mládeže) člen EUCIS-LLL. 4

5 ZASAZENÍ DO REÁLIÍ JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ Vznik platformy je motivován dvojicí aspektů: zkušenosti partnerů ukazují, že vzdělávací rozměr činností v neformálním vzdělávání a kvalifikace dobrovolných pracovníků nejsou dostatečně uznávané. Je nutné usnadnit mobility dobrovolných pracovníků s mládeží po Evropě, a to v zájmu vytvoření jejich sítě a zlepšení vzdělávacích praktik. Závěry, ke kterým došli jednotliví partneři, ukazují, že: V Evropě existují rozdílné úrovně uznávání dobrovolnictví v neformální výchově. Je skutečností, že práce neprofesionálů s dětmi a mládeží opravdu nemá ve všech evropských zemích stejné podmínky. Mohou také spadat do rozdílných kategorií. Neprofesionálním pracovníkům NFV není umožněn volný pohyb a práce v ostatních zemích Evropy, jelikož jejich osvědčení není všude platné. Je třeba posílit povědomí těchto pracovníků o evropský rozměr neformálního vzdělávání. PODPORA A AKTIVITY V reakci na tuto situaci jsme v roce 2007 zahájili práci na evropském projektu, jehož cílem je: vytvoření platformy principů a hodnot pro přípravu dobrovolných pracovníků v NFV a to v rámci programu «Grundtvig» spojujícího čtyři země: Itálii, Španělsko, Českou republiku a Francii. Období 2010 a 2011 přestavuje dva roky pilné práce na platformě: Kolektiv partnerů zpracoval: - Současný stav potřeb na poli uznávání neprofesionálních pracovníků působících v oblasti neformální výchovy; - Zhodnocení zkušeností a analýz podporujících regionální, národní a evropskou politiku v této oblasti; - První vzdělávací a pedagogické nástroje. Tato platforma byla prověřena v jednotlivých partnerských organizacích a představena evropským institucím v Madridu, v Praze a v Paříži (v Maison de l Europe a také u odboru Mládeže při Generálním Ředitelství pro Vzdělávání a Kulturu Evropské Komise). Následoval druhý projekt: vytvoření společného základu pro pedagogickou praxi pracovníků NFV. 5

6 Byla také podána žádost o financování pro rozšíření, posílení a politizaci platformy. V roce 2011 se zastánci platformy sešli na společném evropském semináři a položili první základy společného pilíře této praxe sestávající z klíčových koncepcí, jako je například každodenní život, pedagogika projektu, interkulturní výchova atd. Kolektiv evropských partnerů předložil Evropské Komisi žádost o finanční podporu pro projekt, který má za cíl rozšířit a posílit platformu pro aktéry dobrovolníky v NFV a udělat z ní politické téma s třemi následujícími operačními cíli: - Návrh předložený Evropské Komisi na vytvoření evropského nařízení o uznávání práce dobrovolníků neprofesionálů v neformální výchově, a to zejména v sociálně vzdělávací oblasti. - Vytvoření «Evropského pasu pro neprofesionály v NFV». - Sestavení Evropského rozcestníku pro pracovníka v neformální výchově v Evropě, který by definoval klíčové kompetence práce dobrovolníka (neprofesionála) v neformální výchově v Evropě. Takto spojením jednotlivých kroků si představujeme oficiální uznávání dobrovolnictví v neformální výchově v Evropě. Cílem je umožnit dobrovolným neprofesionálním pracovníkům neformální výchovy volně se pohybovat a pracovat v Evropě a zasadit se tak o uznávání jejich práce. 6

7 PLATFORMA VE STŘEDU REGIONÁLNÍ, NÁRODNÍ A EVROPSKÉ POLITIKY VŮČI VÝCHOVĚ A CELOŽIVOTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Naše platforma odráží jak regionální, tak národní, ale také evropský přístup. Je odpovědí na některé cíle Strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti výchovy a vzdělávání (2008). Je také obsažena v Závěrech Rady týkajících se Role výchovy a vzdělávání při uskutečňování strategie Evropy 2020 (2010), v Rezoluci Rady vztahující se k Obnovenému rámci pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže a následuje některé hlavní směry evropské národní a regionální politiky zemí kolektivu partnerů na poli vzdělávání dospělých, jako: Učinit z Celoživotního vzdělávání a mobility studujících skutečnost: naše platforma si přeje dosáhnout co nejlepšího uznávání neformální výchovy a vzdělávání a jejím prostřednictvím také uznávání dobrovolnictví v NFV, které by umožnilo pohyb a vzdělávání dobrovolníků NFV v Evropě. Podpořit rovnost, sociální soudržnost a hodnoty občanství: naše platforma podporuje dobrovolnictví a angažovanost, participaci a aktivní občanství. Otvírá se široké veřejnosti mladých lidí a dospělých, mužů a žen, je přístupná jakémukoliv věku a postavení osob (například osoby vyloučené z trhu práce). Podpořit rozšiřující se participaci dospělých osob na výchově a vzdělávání: snahou naší platformy je podpořit přístup dospělých osob každého věku k přípravě pro práci v neformální výchově. Prosazovat pro všechny mobility v rámci neformálního vzdělávání jako například v sociálně vzdělávací oblasti: naše platforma hodlá podpořit všechny neprofesionální pracovníky v přístupu ke vzdělávání bez ohledu na jejich věk. Posílit roli činností NFV v sociálně vzdělávací oblasti, ale také je podporovat a uznávat pro jejich nesporný společenský přínos. Debata by se měla zaměřit na vzdělávání a přípravu, uznávání kompetencí a mobilitu pracovníků NFV a představitelů mládežnických organizací. Zhodnocovat dostatečně dovednosti a schopnosti získané v souvislosti s neformálním a informálním vzděláváním a výchovou: i v tomto bodě je platforma přímo ve středu zájmu, protože je zaměřena na uznávání a platné ohodnocení zkušeností získaných v oblasti neformálního vzdělávání. 7

8 Rámec společných postojů a principů OBECNÉ PRINCIPY A POSTOJE TÝKAJÍCÍ SE NEFORMÁLNÍ VÝCHOVY, JEJÍ VZDĚLÁVACÍ SPECIFIKA A PRÁCE V NEFORMÁLNÍ VÝCHOVĚ. 1. V rámci naší platformy jsme vymezili tři pojmy: formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální vzdělávání, které ve výsledku určují celkový výchovný proces. Tyto tři složky vzdělávání na sebe navzájem působí a pokrývají společný prostor. Jejich jednotlivé charakteristiky vzájemně určují celkový dopad vzdělávání na jedince. 2. Neformální vzdělávání je právo, rovný přístup každého jedince k svobodnému výběru dle osobních preferencí a zájmů. 3. Neformální vzdělávání v našem pojetí musí pomáhat přispívat k rozvoji samostatnosti a současně socializaci osob a podílení se na chodu společnosti. Nesmí prohlubovat jakékoliv nerovnosti v přístupu k volnočasovým aktivitám a kultuře. Proto je třeba v zájmu osobní emancipace bojovat se všemi druhy vyloučení. 4. Stále je třeba respektovat a podporovat obě strany vedoucího/pracovníka NFV i účastníka. 5. Neformální vzdělávání je nutné vnímat jako jeden ze základních kamenů vzdělání každého člověka a prostoru pro participaci. 6. Musí být podporováno veřejnými institucemi a organizacemi ve společnosti. Nelze jej opouštět ve jménu logiky trhu. 7. Neformální vzdělávání je nositelem výchovných a vzdělávacích hodnot a specifik, jejichž vlivem dochází k širokým proměnám ve společnosti a jejích societách. 8

9 8. Neformální vzdělávání se týká všech lidí všech věkových kategoriích, nelze jej považovat za doplněk běžného chodu společnosti. Není pouze nabídkou pro problémové jedince. Nemá druhořadý význam. 9. Práci v neformální výchově je třeba uznávat a plnohodnotně respektovat. Je prováděna pracovníky, kteří musí být ohodnoceni způsobem odpovídajícím jejich kompetencím sociálních pracovníků, vzdělavatelů, iniciátorů projektů, techniků/odborníků, pedagogů atd. 10. Odborná příprava musí pracovníkům neformální výchovy vytvořit prostor a síť pro občanskou participaci, kde by se mohli angažovat. 11. Obě dvě formy dobrovolník i profesionál se v neformální výchově vzájemně doplňují. 12. Kvalifikace dobrovolných pracovníků bez ohledu na to, jaký je jejich statut - je rozhodujícím kritériem pro kvalitu další výuky a činností směrem k veřejnosti. KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Kvalita vzdělávání a činností souvisejících se vzděláváním v neformální výchově je výsledkem součinnosti následujících bodů: 1. Definování cílů činnosti a vzdělávání: Pro každou činnost v neformální výchově je třeba určit jasné a konkrétní cíle a ty nadále sledovat. 2. Ukotvení činnosti a vzdělávání ve společenském, výchovném a kulturním kontextu: Na základě očekávání, potřeb aktérů a podnětů (ze sféry sociální, výchovné a kulturní) musíme udržovat souhru mezi obsahem výuky a potřebami či očekáváním účastníků. 3. Ukotvení v čase: Neformální výchova není pouze jednorázovou aktivitou. Neformální výchova si musí získat prostor v každodenním životě a představovat tak jeho stabilní složku a možnost osobního vkladu do oblasti výchovy. 4. Přenosnost zkušeností a výchovných činností: Zkušenost nabytá v neformální výchově má dopad na každodenní realitu a podepisuje se na kulturním, společenském a osobnostním vývoji. 9

10 5. Účast a zapojení veřejnosti s ohledem na její potřeby: Neformální výchova se zakládá na aktivním podílení všech účastníků a bere ohled na jejich vzdělávací potřeby a jejich osobnost, aby dosáhla sociálního vývoje. 6. Důležitost různých forem dokumentace: Vytváření rozličných druhů materiálů a dokumentace pro účastníky a s účastníky činností a vzdělávání. 7. Mezioborový, přesahující a globální rozměr činností: Propojení oborů by mělo být co nejširší, cílem je vytvářet spojení mezi učením a věděním. Myslet globálně, jednat lokálně. 8. Používání metod aktivní výchovy: Pedagogická činnost upřednostňující práci v menších skupinách, důležitá je aktivní účast každého jednotlivce, projektová pedagogika, samovzdělávání. 9. Jednota teorie a praxe v činnostech neformální výchova a vzdělávání: Snaha o udržení vhodného poměru mezi teorií a praxí, reflexí a činností, cílem je vytvořit funkční vztah mezi myšleným a žitým zahrnující analýzu činností a vazbu na zkušenosti. 10. Kulturní rozmanitost v činnostech a vzdělávání: Neformální výchova je otevřena každému, upřednostňujeme nové či různé úhly pohledu a bojujeme proti diskriminaci odlišných postojů a kulturních odlišností. 11. Aktivní uplatňování rovných šancí mezi ženami a muži podle pravidel a forem definovaných skupinou vzdělavatelů. Snažíme se bojovat s genderovými a sexistickými stereotypy, podporujeme genderovou výchovu, zásadně vyznáváme rovnost šancí. 12. Neformální výchova jako neomezený prostor pro environmentální výchovu a udržitelný rozvoj na zemi: Neformální výchova je v souladu s trvalým rozvojem společnosti, každá činnost odráží osobní i kolektivní zodpovědnost a pracuje s ní. 13. Role hodnocení a jeho místo v činnostech neformální výchovy: Hodnocení není (od)souzení. Je třeba komentovat jednotlivé aktivity zpětně, vytvářet jejich nová pojetí a brát ohled na dojmy účastníků. Je to spíše přehodnocení pro další nové účastníky vzdělávání. 10

11 14. Mezinárodní rozměr neformálního vzdělávání: I v neformální výchově je zásadně třeba myslet v evropském kontextu a budovat tak kulturní a sociálně cítící evropskou společnost. 15. Každý člověk má právo na přístup ke vzdělávání, ke kultuře a k volnému času: Každý jedinec by měl mít možnost pracovat sám na sobě a objevovat ostatní. 16. Volnočasové vzdělávání: vzdělávání pro všechny a všemi Je důležité přispívat nějakou měrou ke vzdělávání jak takovému v jeho globalitě. 17. Uznávání práce v neformální výchově: Práce pracovníků v neformální výchově musí být uznávána a zhodnocena, a to i v zahraničí. SPOLEČNÉ PRINCIPY ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRACOVNÍKŮ V NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Tyto všeobecné zásady jsou podmínkami pro uskutečnění kritérií kvalitativního hodnocení jednotlivých postupů. 1. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ Používání pedagogických nástrojů a materiálů: Musí být k dispozici jak školitelům a vzdělavatelům, tak také účastníkům vzdělávání. Vytvoření dokumentace ke každé vzdělávací aktivitě (tabulky, cíle, shrnutí): Každá vzdělávací aktivita má být doplněna dokumentační složkou, která obsahuje vzdělávací cíle, obsahy, předpokládané rozvržení prací v tabulkách. Shrnutí se pak vytváří v souladu se stanovenými cíli. Zajištění podkladů a informací ke vzdělávací aktivitě: Každá vzdělávací aktivita musí účastníkovi i školiteli/ lektorovi umožnit nahlížet do dokumentace, která může mít nejrůznější formu časopisy, články, odborné materiály, internetové stránky, videodokumentace, výzkumy atd. Zajištění místa a prostor pro vzdělávací aktivitu: Kvalitní vzdělávací aktivita se musí odehrávat ve specifických prostorách, které umožňují práci ve skupinách a zároveň také individuální učení a práci. Existence týmu školitelů/lektorů: Každá vzdělávací aktivita musí být připravována, zajištěna a realizována týmem několika školitelů, kteří budou schopni zajistit kontinuitu vzdělávání a soustavné vedení. 11

12 12 Funkce vedoucího školitele: Ve skupině školitelů by měla být stanovena jedna osoba, která by měla odpovědnost za vedení vzdělávací aktivity. Funkce tutora vzdělávací aktivity: Každý ze školitelů by měl zároveň zajistit roli tutora účastníka/účastníků vzdělávací aktivity. Pokrytí všech kompetencí souvisejících se vzdělávací aktivitou: Skupina školitelů musí společně pokrýt všechny víceoborové kompetence související s cílem vzdělávací aktivity. Stanovení pravidel přípravy skupiny školitelů: Každá vzdělávací aktivita musí být připravována skupinou školitelů. Skupina definuje své cíle a stanoví prostředky, kterými budou cíle dosaženy tak, aby odpovídaly rámci vzdělávací aktivity. Zajištění informovanosti účastníků vzdělávání: Účastníci vzdělávací aktivity musí dostávat informace před začátkem, během i po ukončení vzdělávání. Délka a rytmus vzdělávací aktivity: Vzdělávání v souladu se svými cíli a s případnými rámcovými pravidly musí mít takové trvání, které umožní dosáhnout stanovených cílů a probrat předpokládaná témata. Rytmus práce musí brát v úvahu specifika skupiny účastníků vzdělávací aktivity. Uvědomění si právních úprav a ustanovení: Skupina školitelů a vzdělávací aktivity samotné musí brát v úvahu povinnosti a právní ustanovení vyplývající ze zákona a vztahující se ke vzdělávací aktivitě. Reálný rozpočet vzdělávací aktivity: Rozpočet konkrétní vzdělávací aktivity musí zahrnovat podle povahy vzdělávání příslušné poplatky, náklady na školitele, na organizační výlohy, zabezpečení aktivit atd. Přihlédnutí k osobní motivaci ještě před zahájením vzdělávání: Vzdělávací aktivita musí brát v úvahu očekávání, potřeby a motivaci jednotlivých osob. Vazba mezi teorií a praxí: Každá vzdělávací činnost musí umožnit účastníkům vytvořit si vazbu mezi teoretickou přípravou, profesním přínosem, samostudiem a dopadem na samotnou činnost. Důležitost výběru před zahájením vzdělávání: Výběrový dotazník pro zájemce může být součástí výběru, pokud jsou pro vzdělávací aktivitu stanovena nějaká kritéria/ požadavky na účastníka. Důležitost motivace: Zapojení se každé osoby do vzdělávání a vyjádření vlastní motivace jsou podstatnými prvky pro to, aby vzdělávací aktivita byla úspěšná a dosáhla svých cílů. Zhodnocení individuální zkušenosti každého účastníka: Vzdělávací aktivita musí brát v úvahu osobní zkušenost každého účastníka vzdělávání a využít ji jako podpůrný prvek pro další vzdělávání tohoto účastníka.

13 Vlastní účast na svém vzdělávání a na svém vlastním životě: Každý jedinec účastnící se vzdělávací aktivity musí mít možnost najít si v ní své vlastní místo, být aktérem svého vzdělávání, svého života. Aktivní účast každého ze zúčastněných: Organizační zabezpečení vzdělávací aktivity musí umožnit každému účastníku ujmout se sám iniciativy, převzít zodpovědnost, být aktivní a přispívat k průběhu celé vzdělávací aktivity. Důležitost související dokumentace: Dokumentace související s tématem vzdělávací činnosti je naprosto nutná. Tato dokumentace musí účastníkům umožnit doplnit jejich znalosti a dovednosti v oblasti teoretické, pedagogické i odborné. 2. SPECIFIKA VLASTNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY: Cíle: - Účastnit se výchovy k aktivnímu občanství pomocí rozšíření povědomí o jednotlivých tématech jako interkulturalita, rovnost mezi ženami a muži, trvale udržitelný rozvoj atd. - Příprava na práci vedoucího v neformální výchově - Seznámení s tématy práce v neformální výchově a vzdělávání - Informovat a přiblížit smysl zapojení se do dobrovolnictví - Podporovat osoby v jejich snaze zapojit se do vzdělávání a práce dobrovolníka nebo profesionála neformální výchovy - Naučit účastníky vzdělání myslet kriticky - Připravit účastníky na jejich roli činitele působícího na proměnu společnosti pomocí výchovy a vzdělávání Obsah: - Znalost veřejnosti, se kterou se při práci dostáváme do styku - Znalost partnerů, kteří organizují jednotlivé aktivity - Příprava na práci vedoucího/animátora - Definice dovedností potřebných pro zamýšlenou práci - Vysvětlení a ozřejmění smyslu a role pracovníka v neformální výchově Metodologie: - Využití možností práce ve skupinách - Upřednostnit takové praktické postupy, které nejlépe umožní vyniknout jednotlivým osobnostem - Aktivně se účastnit všech částí vzdělávání, každodenní život z toho nevyjímaje - Zapojení jednotlivých účastníku do přípravy vzdělávání - Počítat s přínosem nových technologií pro výuku a vzdělávání - Podporovat dobré mezilidské vztahy a osobní přístup - Používání pedagogických nástrojů a konkrétních vzdělávacích postupů 13

14 - Aktivní účast jednotlivých účastníků vzdělávání na tvorbě a aktualizaci dokumentace související se vzdělávací aktivitou - Zhodnocení osobní zkušenosti každého účastníka - Podnícení motivovanosti účastníků v průběhu i po ukončení vzdělávání Podklady pro evaluaci: - Vytvoření podmínek pro sebehodnocení/autoevaluaci - Předmětem hodnocení je vlastní proces školení a to na základě vyhodnotitelných kritérií - Všechna pravidla pro pozdější platné hodnocení musí být představena hned na začátku školení Vzdělávání v rámci neformální výchovy pro pracovníky NFV: Naše pojetí vzdělávání a kvalifikace školitelů je uvedena v naší definici neformálního vzdělávání a výchovy: - Vzdělávání je nástrojem ve službách výchovného a sociálního působení. - Vzdělávání musí přispívat k vývoji a rozvoji vzdělávacích a společenských cílů neformální výchovy. - Vzdělávání pro práci v neformální výchově musí předkládat celistvé pojetí vzdělávání a výchovy a nebýt posuzována pouze jako technický proces. Znovu zdůrazňujeme důležitost dalšího vzdělávání školitelů/ vzdělavatelů, která je uvedena v naší koncepci vzdělávání: Existence přípravy pro školitele je zárukou kvality vzdělávání vedoucích a kvality práce s dětmi. Přispívá k nárůstu kvality vzdělávací činností v neformální pedagogice. Měla by být institucemi plně uznávána a to v rozsahu, který odpovídá následujícím kritériím. Předem dané požadavky, podmínky, které musí školitelé/ vzdělavatelé splňovat: Musí mít praktické zkušenosti spadající do oblasti práce v neformální výchově. Musí mít svůj vlastní individuální projekt, své vzdělávací záměry a hodnoty, které budou provázet jejich úsilí a práci v oblasti neformální výchovy a vzdělávání. Obsah vzdělávací aktivity vzdělávání musí umožnit získat znalosti a dovednosti v oblasti: Definování a uvádění do praxe podmínek a možných způsobů organizování vzdělávání. Definování jednotlivých cílů vzdělávání. Definování a uspořádání obsahu konkrétního vzdělávání. Metodologie a jednotlivé kroky umožňující vytvořit skupinu jedinců účastnících se vzdělávání. Definování a vytvoření nástrojů evaluace. 14

15 KLÍČOVÉ KONCEPCE PRO PEDAGOGICKOU PRAXI Klíčové koncepce pro nás představují stavební prvky kvality vzdělávání v oblasti přípravy a práce v rámci neformální výchovy 1. Pedagogika projektu 2. Každodenní život 3. Potřeby dětí a mládeže 4. Metody aktivní výchovy 5. Evropský a mezinárodní rozměr 6. Kulturní rozličnost 7. Evaluace a auto-evaluace 8. Rozkládání stereotypů 9. Zodpovědnost a trvale udržitelný rozvoj 10. Dokumentace 11. Učení 15

16 KONTAKTY CEMÉA FRANCE (FRANCIE) Nathalie Guegnard Vincent Chavaroche COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DEVALLECAS (ŠPANĚLSKO) Angel Santos DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESCUELA PÚBLICA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN JUVENIL (ŠPANĚLSKO) Rafael Lamata FEDERAZIONE ITALIANA CEMEA (ITÁLIE) Stefano Vitale FIT CEMEA With the participation of Ficeméa, Eaicy, Solidar, Eucis-LLL SPDDM (ČESKÁ REPUBLIKA) Libor Bezdek JUGENDBILDUNGSZENTRUM BLOSSIN E. V. (NĚMECKO) Stefanie Wolniewicz CEMÉA BELGIUM (BELGIE) Jean-Paul Liens IDEEPERL'EDUCAZIONE IDEE PER L'EDUCAZIONE (ITÁLIE) Gianpaolo Rosso IUVENTA - SLOVAK YOUTH INSTITUTE (SLOVENSKO) Viliam Michalovic

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení romským ženám. Evropská zpráva

ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení romským ženám. Evropská zpráva ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení Evropská zpráva Pracovní verze, není určena k dalšímu šíření Zpětná vazba od partnerských organizací projektu ROM-ACT je

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2011) 2 OBSAH ÚVOD.... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI...6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Výukový materiál projektu EUROMANAŽER

Výukový materiál projektu EUROMANAŽER TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výukový materiál projektu EUROMANAŽER Memorandum o celoživotním učení Pracovní materiál Evropské komise listopad

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Rada Evropy. Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství. Karen O Shea

Rada Evropy. Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství. Karen O Shea Rada Evropy Karen O Shea Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství Výchova k demokratickému občanství 2001 2004 Rozvoj vzájemného porozumění 1 Rada Evropy (Council of Europe) je mezivládní organizace

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových organizací OS Slovo 21 Romská ženská skupina Manushe říjen

Více

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Obsah: I. Některé problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období Str. II. Základní východiska Str. 11

Více

Memorandum o celoživotním učení

Memorandum o celoživotním učení Memorandum o celoživotním učení Pracovní materiál Evropské komise 1 Obsah 1. Úvod 2. Celoživotní učení čas jednat 3. Evropa občanů díky celoživotnímu učení 3.1. Znalostní společnosti: úkoly, které přináší

Více

Mládež v akci. Průvodce programem

Mládež v akci. Průvodce programem Mládež v akci Průvodce programem platný od 1. ledna 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež v akci?...

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY Josef Malach ÚVOD Příspěvek vychází z předpokladu, že vysoké školy by měly více usilovat o naplnění své role při zkoumání problematiky výchovy k podnikavosti i při

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více