Projekt LIDÉ LIDEM : Člověk v obci, obec v regionu, region pro člověka Život v harmonii s přírodou Internet dobrý sluha, špatný pán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt LIDÉ LIDEM : Člověk v obci, obec v regionu, region pro člověka Život v harmonii s přírodou Internet dobrý sluha, špatný pán"

Transkript

1 Projekt LIDÉ LIDEM Projektem Lidé lidem chceme vytvořit a pilotně odzkoušet nový typ vzdělávacího modulu zaměřený na občanské vzdělávání v oblasti trvale udržitelného života. Zároveň chceme v maximální míře zohlednit potřeby a možnosti obyvatel venkova. Název Lidé lidem jsme zvolili proto, že chceme zdůraznit přímou cestu myšlenek od člověka k člověku, přímý kontakt mezi odborníky a občany. Chceme nejen školit ale také inspirovat a vyvolat veřejnou diskusi. Jedno z hesel trvale udržitelného rozvoje zní: Mysli globálně, jednej lokálně. Proto se svou nabídkou vzdělávacího modulu jdeme na lokální úroveň do obcí mikroregionu Nízký Jeseník. V 11 vzdělávacích workshopech představíme možnosti trvale udržitelného života z různých aspektů od zdánlivě nesouvisejících témat jako je domácí rozpočet, lokální multiplikátor, přes permakulturu, ekologické zemědělství, obnovitelné energetické zdroje, dobrovolnictví a různé formy, jak se zapojit a ovlivnit veřejné dění. Projekt se uskuteční prostřednictvím spolupráce tří organizací, z nichž každá vnáší do projektu svůj specifický prvek: CM zkušenosti s tvorbou a realizací projektů a vzděláváním dospělých, RC MB - odborné zázemí a zkušenosti s uváděním myšlenek trvale udržitelného rozvoje do praxe, MAS - napojení na region, praktický přesah do života v regionu. Každý z partnerů má také na starost konkrétní ze 3 bloků vzdělávacího modulu: MAS NJ: Člověk v obci, obec v regionu, region pro člověka RC MB: Život v harmonii s přírodou CM: Internet dobrý sluha, špatný pán Materiály, které se Vám právě dostávají do rukou, jsou takovým malým pomocníkem naší společné cesty. Jsou živým materiálem, který se bude v průběhu celého kurzu dovytvářet a naplňovat vším tím, co každý uzná za užitečné. Průběžně budou doplňovány profily lektorů, pracovní listy k jednotlivým tématům a nebude chybět ani prostor pro vlastní poznámky a nápady.

2 MŮJ PROFIL Jmenuji se: Pocházím z: Co od kurzu očekávám? Co bych se během něj chtěl/a dozvědět a naučit? Má motivace (proč jsem se do kurzu přihlásil/a): Mé zkušenosti, na čem můžu stavět:

3

4 REALIZÁTOŘI PROJEKTU Centrum mentoringu, o.s. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka Kontaktní osoba: JANA MECNEROVÁ Mobil: Jsme vzdělávací instituce zaměřená na zdravý životní styl, používáme nové a modernítechniky v oblastivzdělávánídospělých, hledáme alternativní techniky pro zvládání stresových situací, naši mentoři pomáhají lidem v obtížné situaci najít životní harmonii, ke klientům přistupujeme individuálně, měníme postoje ve vzdělávání dospělých a zaměřujeme se na zábavnou formou vzdělávání ve formě zážitkových her. Místní Akční Skupina Nízký Jeseník, o.s. Zámecké náměstí 4, Bruntál, Kontaktní osoba: Pavel Kolář Mobil: MAS Nízký Jeseník vznikla za účelem vytvoření a naplňování společné strategie trvale udržitelného rozvoje a její implementace za použití podpory všech možných prostředků kraje, státu, EU a jiných. Mikroregion sdružuje v této chvíli 17 obcí s přibližně dvanácti tisíci obyvateli. PRO BIO regionální centrum Moravská brána Tyršova 705, Nový Jičín Kontaktní osoba: Alena Malíková Mobil: Celostátní sdružení ekologických zemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.hlavním posláním svazu PRO- BIO je prosazovat v České republice ekologické zemědělství jak v méně intenzivních oblastech tak v oblastech produkčních. Důležitou součástí je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců, členů svazu PRO-BIO, kteří tento obor v ČR rozvíjejí a prosazují již od roku 1990.

5 HARMONOGRAM AKCÍ ROK 2012 Lidé lidem CZ.1.07/3.1.00/ DATUM TÉMA Úvodní workshop, tematická přednáška, diskuze, Minijarmark místních produktů PC kurz práce s internetem Nízký Jeseník minulost, tradice, domov Změna úhlu pohledu, nové možnosti Exkurze: Za tradicemi Jablunkovska (termín není potvrzen) PC kurz práce s internetem Jídlo z blízka cesta mezi producentem a spotřebitelem Přírodní zahrada Bezpečnost práce s internetem, jak nakupovat přes internet Odpovědné spotřebitelské chování, prevence dluhové pasti Nakládání s financemi od rodinného rozpočtu k obecnímu, od obecního k regionálnímu PC kurz práce s internetem Pěstování zapomenutých plodin, pěstujeme si vlastní semínka Staré odrůdy ovocných stromů ROK 2013 DATUM TÉMA PC kurz práce s internetem Formy zapojení občana do života v obci a regionu. Zodpovídám za místo, kde žiji příklad ze zahraničí za účasti zahraničního lektora (Velká Británie (transitiontown) Podnikatelská etika, dobrovolnictví

6 PC kurz práce s internetem, techniky relaxace a koncentrace Životní styl, rodina, práce, harmonie co mohu udělat pro zlepšení podmínek života v obci? Jak můžu ovlivnit toky peněz v místě, kde žiji? PC kurz práce s internetem. Kreativita, využití intuice (možný termín ) Alternativní směry v zemědělství jejich přínos pro jednotlivce, obec, krajinu Úvod do permakultury.(možný termín ) O včelách a lidech Včely a jejich význam pro zachování života na Zemi Týmová práce Založení permakulturní zahrady Pěstování bylinek sběr, význam, využití Osobnostní rozvoj/mentoring/ jarní očista těla i duše hubnutí, zdravá výživa, zdravý životní styl Exkurze do Hostětína /Krajinou Kopanic Prázdniny na venkově možnost venkovské turistiky a regenerace Bioprodukty v bedýnce ke spotřebiteli za účasti zahraničního lektora (Francie) Zpracování vypěstovaných produktů Kompost na zahradě, na obci (komunitní kompostování) Jak si poradit s negativními emocemi Alternativní zdroje energie možnosti regionu v oblasti využití místních zdrojů Ekologické stavby, alternativní stavby, fengshui Exkurze za poznáním mikroregionu Nízký Jeseník a jeho okolí z hlediska trvale udržitelného života Závěrečný workshop pro dva regiony co jsme dokázali, jak dál (řízená diskuze Změna programu vyhrazena, děkujeme za pochopení. Přejeme příjemné zážitky u našich akcí - tým Centra mentoringu, Místní akční skupiny Nízký Jeseník a PRO BIO Regionální centrum Moravská brána.

7 LIST KONTAKTŮ _

8 _

9 SLOVNÍČEK POJMŮ Udržitelný rozvoj Podle českého zákona o životním prostředí je jím takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Místní Agenda 21 Místní agenda 21 (MA21) je program snažící se uplatnit principy udržitelného rozvoje na regionální úrovni. Je věnována místnímu rozvoji, povzbuzení ekologické aktivity obyvatel a zájmu o kulturní život měst a obcí. Jedná se zejména například o tyto aktivity: obnova památek, oživování tradičních zvyklostí a řemesel, udržitelná turistika, péče o krajinu, výsadba stromů, údržba parků, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), vlastní práce místních orgánů - zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní agendy, ekologické vytápění, třídění komunálního odpadu, nákupy respektující udržitelnost spotřeby a řada dalších aktivit. Předpokladem pro uskutečňování místní agendy 21 je zapojení místních občanů a veřejných činitelů. Permakultura Permakulturu lze stručně charakterizovat jako princip a cestu k soběstačnosti a trvalé udržitelnosti. Jde o praktickou filosofii založenou na poznání, že příroda člověka bohatě uživí, dáli jí k tomu příležitost a přestane ji v boji o chleba ničit a drancovat.

10 NÁZEV SEMINÁŘE: Nízký Jeseník - minulost, tradice, domov. Změna úhlu pohledu, nové možnosti. PŘEDSTAVENÍ TÉMATU Jak formuje příroda Nízkého Jeseníku život člověka? krajinná matrice, přírodní bohatství, přírodní podmínky Jak na tyto přírodní podmínky člověk v minulosti reagoval? stavby, obživa, kultura, duše krajiny Kulturní dědictví, ale jak s ním nakládat? Obnova pospolitosti a vztahu ke krajině, obci Co může udělat každý z nás a jak příklad komunitního plánování formou hry Netradiční naučné stezky v Jeseníkách Cesta ke kořenům Jesenicka - Obnova pramenů, drobných památek a péče o krajinu na Jesenicku. Naučné stezky, vydavatelská činnost. Jak najít své kořeny v krajině bývalých Sudet. Činnost Hnutí Brontosaurus Jeseníky v letech LEKTOŘI Petr Ondruška Žije v Krnově, je aktivním členem profesních i několika občanských sdružení a podílí se na činnosti místních iniciačních skupin na Krnovsku. Má zájem o přírodu a krajinu, což ho dovedlo až k povolání. Už 25 let pracuje jako krajinářský architekt.vztah k přírodě a rostlinám podporuje i ve svých dětech a svém okolí. Se svými přáteli připravuje besedy, přednášky, kurzy a brigády na podporu pospolitosti a regionální kultury Jiří Glabazňa Je učitelem, dlouholetým členem Hnutí Brontosaurus Jeseníky, redaktorem Zpravodaje Cesty ke kořenům, autorem dvou naučných stezek (Stezka živé vody u Jeseníku, Stezka Munou u Mikulovic), navíc autorem románu Příběh pramenů. Před 15 lety přijel poprvé do Jeseníku na brontosauří akci. Díky tomu se v tomto městě později usadil a žije zde se ženou a dvěma malými synky. Rád by předal vědomí a naději, že s dnešními mladými lidmi to není tak špatné, jak se říká a jak to prezentují média. Že lidé a krajina se mohou navzájem obohacovat i v "zapadlých" koutech naší země.

11 Actaea, o.s. Posláním občanského sdružení je uskutečňovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět veřejnou osvětu v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírodního a kulturního dědictví, ochrany krajiny a životního prostředí a zabývat se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou.

12 PRACOVNÍ SEŠIT Očekávání 1. Dozvím se, jaké jsou historické kořeny a přírodní bohatství regionu a jeho identita 2. Získám podněty od lektorů a ostatních účastníků a kontakty na ně 3.. Otázky: 1. Má smysl se zapojovat do rozvoje regionu zdola? Kde se přihlásit? 2. Co dalšího by bylo možno dělat pro rozvoj obcí? 3. Jaké další projevy místní identity jsou na Jesenicku? 4. Dozvěděl/a jsem se zajímavého:

13 Přednášky- prezentace Během přednášky si do následující tabulky zaznamenávejte poznámky: (červeně příklady) SOUHLASÍM S je v našem regionu krásná krajina bychom měli cítit sounáležitost s obcí a regionem NESOUHLASÍM S S tím, že bychom měli stavět jenom na německých kořenech CHTĚL/A BYCH SE DOZVĚDĚT VÍCE O duchu místa Zda existují granty pro rozvoj Sudet

14 Poznatky z diskuse: 1. Praktická činnost zaujalo mne.. překvapilo mne.. Namaluj smajlíka k jednotlivým výrokům: Pocit z celého semináře: Pocit z lektorů: Pocit sám ze sebe:pocit ze skupiny:

15 Akční kroky aneb jak začít, pokud se rozhodnu být v tomto směru aktivní dopolední seminář 1. část 1. Co by se dalo změnit v rámci komunitního plánování u nás ve vsi 2. Kdo je schopen mi pomoci zorganizovat komunitní plánování v obci Akční kroky aneb jak začít pokud se rozhodnu být v tomto směru aktivní odpolední seminář 2. část 3. Zmapuji situaci a zjistím, jaké formy dobrovolnictví se v mém okolí vyskytují 4. Vyberu si formu, která je mi nejbližší pro mne reálná 5. Zapojím se do pravidelné či občasné práce dle mých možností a uvážení 6. Vytvořím si návyk na pravidelnou dobrovolnickou činnost Nezodpovězené otázky z dnešního dne: Inspirace Lukáš Abt - Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek Jakub Tolner - Příběh pramenů aneb Čekání na návrat krále Sami sobě - Pro náš kraj brožura (přiveze lektor) film -

16 Když se řekne pramen 1. Nakreslete pramen 2. Když se řekne pramen, představí si člověk studánku nebo vodu vyvěrající ze svahu či ze skály. V Jeseníku si však toto slovo spojujeme s kamennou stavbou, postavenou lidmi, jejíž výška může být i několik metrů. Takových pramenů je v okolí města několik desítek. Jak se to stalo, co vedlo obyvatele kraje, aby začali zdejší prameny takto stavět a upravovat?

17 3. Na fotografiích níže si prohlédněte obrázky čtyř pramenů na Studničním vrchu. Srovnejte, v čem se tyto stavby liší. Odlišnosti napište pod obrázky.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Zpravodaj. červen 2013. Obsah. I. Co se děje ve Světové škole... 2 o Program Závěrečného workshopu...2

Zpravodaj. červen 2013. Obsah. I. Co se děje ve Světové škole... 2 o Program Závěrečného workshopu...2 Zpravodaj červen 2013 Milí učitelé, milí studenti, druhé číslo Zpravodaje Světové školy přichází v době, kdy jste již uskutečnili místní akce a můžete hodnotit přínosy projektu pro vaši školu, kolektiv

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Vyplněnou přihlášku odešlete na soutez@bankwatch.org nejpozději do 15. 11. 2012 www.bankwatch.org INFORMACE O VÁS/O VAŠEM TÝMU Prosíme, krátce se představte Kdo jste?

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

Zkušenosti z každodenní činnosti MAS, odkrývání potenciálů meziobecní

Zkušenosti z každodenní činnosti MAS, odkrývání potenciálů meziobecní Olomouc Lipník nad Bečvou Hranice ZPRAVODAJ 1/2014 Přerov BOHUSLÁVKY, BUK, DOLNÍ NĚTČICE, DOLNÍ ÚJEZD, GRYMOV, HLINSKO, HORNÍ NĚTČICE, HRADČANY, JEZERNICE, KLADNÍKY, LAZNÍČKY, LAZNÍKY, LHOTA, LIPNÍK NAD

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun Zřizovatel: Středočeský kraj IČO, IZO : IČ:

Více

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009 Národní síť Zdravých měst ČR Proces Místní agenda 21 VIZE : vyšší efektivita procesů města a partnerství s občany I. stupeň- kategorie zájemci 2007 II. stupeň- kategorie start (D) 2008 III. stupeň- kategorie

Více

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám

Více

Comenius Fulnek, o.s.

Comenius Fulnek, o.s. Výroční zpráva sdružení Comenius Fulnek, o.s. za rok 2013 Comenius Fulnek, o.s. Švédská 381, 742 45 Fulnek IČ: 227 36 085 Číslo účtu: 1858975399/0800 Telefon 731 170 378 E mail: info@comeniusfulnek.cz

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

Mezinárodní Dobrovolnictví. v České republice s INEX SDA. Příručka pro hostitele projektů

Mezinárodní Dobrovolnictví. v České republice s INEX SDA. Příručka pro hostitele projektů Mezinárodní Dobrovolnictví v České republice s INEX SDA Příručka pro hostitele projektů Praha, 2012, aktualizováno 2014 Obsah Mezinárodní dobrovolnictví a INEX SDA 2 Přínos mezinárodního dobrovolnictví

Více