Evropský rok dobrovolnictví 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský rok dobrovolnictví 2011"

Transkript

1 Dobrovolně příběhy dobrovolníků

2 Evropský rok dobrovolnictví 2011 Začátkem prosince 2010 odstartovala Evropská komise Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství sloganem: Dobrovolníci mění svět. V průběhu Evropského roku dobrovolnictví 2011 probíhají na evropské úrovni stovky projektů. Součástí kampaně je turné po všech evropských zemích ERD Tour, které v České republice zakotví ve dnech listopadu Foto: archiv Hnutí Brontosaurus Hnutí Brontosaurus pomáhá s údržbou luk. Evropský rok dobrovolnictví 2011 Evropský rok dobrovolnictví v ČR Na národní úrovni je koordinátorem Evropského roku dobrovolnictví (ERD) v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT na přípravě i realizaci ERD spolupracuje s mnoha dalšími partnery, jako jsou ministerstva, neziskové organizace, odborné instituce, zastoupení Evropské komise v ČR a další. V průběhu letošního roku vznikají různé studie, metodiky a odborné zprávy k dobrovolnictví. Jednou z nich je i analýza České rady dětí a mládeže (ČRDM) o hodnotě práce dobrovolníků v dětských sdruženích ČRDM (viz rámeček). Pro různé oblasti dobrovolnictví v České republice bylo ustanoveno jedenáct pracovních skupin, které kromě spolupráce s MŠMT na národní úrovni realizují i své vlastní aktivity a projekty. Jedná se o tyto oblasti: Dobrovolnictví ve zdravotnictví, Dobrovolnictví v sociálních službách, Dobrovolnictví v kultuře, Dobrovolnictví ve sportu, Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží, Dobrovolnictví v životním prostředí, Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce, Dobrovolnictví při mimořádných situacích, Dobrovolnictví firem, Komunitní dobrovolnictví, Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech. V lednu 2011 vznikl v nové podobě servisní a informační portál a stal se oficiální internetovým portálem pro Evropský rok dobrovolnictví Portál bude pokračovat jako hlavní stránka pro nejrůznější formy dobrovolnictví i v budoucích letech. Dobrovolnictví v životním prostředí Ministerstvo životního prostředí se aktivně zapojuje do aktivit k ERD a podporuje mnohé dobrovolnické projekty. Jedná se např. o zpracování výstavy k dobrovolnictví v životním prostředí nebo vytvoření Příručky dobrovolné Stráže příro- TÉMĚŘ MILIARDA KORUN ROČNĚ taková je hodnota práce dobrovolníků v dětských sdruženích České rady dětí a mládeže (ČRDM). Miliarda rozhodně není málo. A tuto téměř miliardu odpracují každoročně dospělí dobrovolníci zdarma! ČRDM zpracovala rozsáhlou analýzu financování volnočasových aktivit dětí a mládeže, jejíž výsledky zveřejnila letos v červnu. Z rozboru vyplývá, že také rentabilita neplacené dobrovolnické práce je vysoká k 1000 Kč dotací na jednoho člena sdružení ročně se přidává hodnota neplacené práce dospělých ve výši přes 3000 korun ročně. Přitom hodnota hodinové mzdy se řídí průměrnou mzdou pracovníka ve školství, což v r bylo necelých 140 Kč. Rentabilita v r dosahovala až 346 %. Tuto téměř miliardu korun by za normálních okolností zaplatil státní či jiný veřejný rozpočet (pokud by na mzdy byly žádány dotace) nebo zákonní zástupci dětí (pokud by mzdy vedoucích měli hradit ze svého). Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 102 členských organizací, představujících kolem individuálních členů. Členy ČRDM jsou i některé ekologické organizace pracující s dětmi a mládeží, jako např. Hnutí Brontosaurus, Sdružení mladých ochránců přírody, INEX sdružení dobrovolných aktivit a další. Analýzu si můžete prohlédnout či stáhnout na adrese: Ekonomicka-analyza-CRDM pdf. Zdroj: Česká rada dětí a mládeže, upraveno (red) 2

3 dy. Nejvíce akcí je směrováno na podzim letošního roku. MŽP plánuje představit různorodé dobrovolnické aktivity také na Ekofilmu v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, který proběhne ve dnech října Dobrovolnické aktivity podporuje Ministerstvo životního prostředí od svého vzniku, a to zejména formou dotací ze státního rozpočtu pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. Přehled všech podpořených projektů a jejich výstupů od roku 1997 je uveřejněn na www. mzp.cz/projekty. V současné době se o podporu z MŽP uchází každoročně okolo 160 neziskových organizací, z nichž velká část nějakým způsobem pracuje s dobrovolníky nebo využívá dobrovolnickou práci svých členů. RNDr. Helena Knappová, odbor nástrojů politiky životního prostředí MŽP, Příběhy dobrovolníků: Jak jsem přišla ke Čmelákovi Při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 představujeme příběhy dobrovolníků z různých oblastí ochrany životního prostředí. Před pár lety mě při hledání práce na internetu zaujal pracovní inzerát společnosti Čmelák sídlící v Liberci. Napadlo mě, že by mě bavilo spolupracovat s lidmi, kteří se o přírodu zajímají a aktivně pro ni pracují. Práci jsem si tehdy našla jinde, ale stále jsem se zabývala myšlenkou, že by mně prospěla práce a pohyb v přírodě v rámci mimopracovní dobrovolné činnosti. Dnešním hektickým životem, stresem a znečištěným životním prostředím trpí asi většina našeho obyvatelstva, včetně mě. Ke svým zdravotním potížím se stavím aktivně, nechci se smířit jen s užíváním léků. Pamatuji si od svého mládí, že mně toulky po okolních lesích dělaly moc dobře, to asi ten lesní kyslík nebo pozitivní lesní energie. Takže jsem si jednoho dne řekla: Já pomůžu lesu les pomůže mně. Na své první čmeláčí dobrovolnické víkendovce v lesní školce v Harcově jsem pomáhala třídit sazenice buku a sázet do umělohmotných sazečů dostatečně velké sazenice stromků a připravovat je tak na výsadku do volné přírody. Toho roku jsem se zúčastnila celkem šesti víkendovek, ve spojení se Čmelákem jsem asi tři roky. Poznala jsem prales na Ještědském hřebenu, kde jsme sloupávali kůru z poražených smrků a pomáhali tak připravovat les na obnovu původního porostu, jindy jsme odstraňovali přerostlý plevel od vysázených mladých stromků. Orchidejovou louku v Horním Maxově jsme kosili a čistili od nežádoucího porostu asi po 20 letech samovolného zarůstání. Bydleli jsme v roubence na Mariánských Boudách nad Josefovým Dolem. Postupně jsem se seznámila i s dalšími lesními školkami v Jizerkách, kde jsme především pleli záhony s mladými stromky. Při jedné víkendovce jsme likvidovali starou nepoužívanou oplocenku, tj. odstraňovali pletivo a betonové sloupky. Činnost na záchranu a obnovu lesů a vzácných rostlin je jednoznačně přínosná, o tom snad není pochyb. Rovněž záchrana zelených ploch ve městě je kladně vnímána obyvateli Liberce. Při této práci se člověk doví mnoho zajímavých věcí o přírodě, jde tudíž i o přírodovědné vzdělávání. Pobyt na pracovních víkendovkách je přínosem i pro zúčastněné dobrovolníky, kteří nemají moc peněz na utrácení. Je to dobrý způsob, jak poměrně levně a aktivně strávit pár dní v přírodě, načerpat z ní energii, pročistit plíce, seznámit se se zajímavými lidmi a získat jejich kontakty a ještě k tomu mít dobrý pocit, že jsme přírodě pomohli. I do budoucna bych ráda pomáhala společnosti Čmelák. Jelikož součástí pracovních víkendovek je vždy nějaký kulturní program, mohla bych ve Čmeláku uplatnit své zkušenosti a nové znalosti z oblasti zdravého životního stylu, které jsem získala při rekvalifikačních kurzech: Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, Masér pro sportovní a rekondiční masáže. Ing. Alena Halbichová, 43 let, práce všeho druhu, víkendový dobrovolník u Čmelák, o. s. Foto: archiv o. s. Čmelák 3

4 Dobrovolníci v ochraně přírody Evropský rok dobrovolnictví 2011 Jedná se jednak o dobrovolníky organizované prostřednictvím nestátních neziskových organizacích (NNO), dále o dobrovolníky, kteří jsou přímo členy nějaké neziskové organizace, ale i o dobrovolníky stojící mimo jakékoliv formální struktury. Dobrovolníci jsou lidé každého věku od studentů přes lidi středního věku až po seniory. Dobrovolná ochrana přírody má v České republice dlouholetou tradici. Velmi intenzivní byla například činnost tzv. okrašlovacích spolků, které sdružovaly v meziválečném období okolo dobrovolníků. Po utlumení dobrovolnické činnosti nástupem komunistického režimu došlo k určitému oživení v 60. letech minulého století. V této době vznikl při Národním muzeu v Praze TIS Svaz pro ochranu přírody a krajiny, který se stal platformou i pro další zájmové skupiny, jako byl např. Junák a také trampové, po patnácti letech však byl nucen svoji činnost ukončit. V sedmdesátých letech minulého století vznikl Brontosaurus a jeho Prázdniny s Brontosaurem a v roce 1979 stát inicioval založení Českého svazu ochránců přírody. Mezníkem pro další rozvoj dobrovolnictví se stal pád komunismu v roce Poté byl vytvořen prostor pro vznik velkého počtu občanských sdružení a dalších iniciativ a občanům se otevřely nové možnosti k dobrovolnické práci. Dobrovolníci jsou lidé každého věku od studentů přes lidi středního věku až po seniory. Dnes mezi nejvýznamnější dobrovolnické organizace v oblasti ochrany životního prostředí patří Český svaz ochránců přírody, Hnutí Brontosaurus, Čmelák společnost přátel přírody, Hnutí Duha, Asociace strážců přírody chráněných území ČR a Česká společnost ornitologická. Dobrovolníci v ochraně přírody se starají o významné přírodní lokality, sází stromy, kosí chráněné louky, sbírají odpadky, pečují o studánky nebo ohrožená zvířata, budují naučné stezky atd. Velký přínos mají v ekologické výchově dětí a mládeže či při osvětě veřejnosti. Dobrovolníci pomáhají také v zázemí organizací, při pořádání akcí apod. Dobrovolnictví má přínos nejen v dlouhodobé péči o konkrétní lokality, ale také v potenciálu oslovit veřejnost a zejména mladé lidi se smysluplnými aktivitami. Ministerstvo životního prostředí od svého vzniku podporovalo dobrovolnické aktivity zejména formou dotací ze státního rozpočtu pro občanská sdružení a od roku 2001 i pro obecně prospěšné společnosti. Přehled všech podpořených projektů a jejich výstupů od roku 1997 je uveřejněn na V současné době se např. o dotace MŽP uchází každoročně okolo 160 environmentálních neziskových organizací, z nichž velká část nějakým způsobem pracuje s dobrovolníky nebo využívá dobrovolnickou práci svých členů. Helena Knappová, odbor nástrojů politiky životního prostředí, MŽP Dobrovolná strážkyně z Krkonoš Mirka Kováčová Mirku Kováčovou potkáte nejčastěji ve východních Krkonoších, kam chodí pracovat jako dobrovolná strážkyně přírody. Vzděláním a zkušenostmi je Mirka docela šikovná švadlena, což není právě obor, který by mohla v národním parku dobře využít. Aby mohla pomáhat horám i lidem, musela se naučit a pochopit spoustu informací o přírodě, historii i souvislostech mezi nimi. Protože je Mirka povahou vskutku buldočí, často mi volala v hluboce nočních hodinách s dotěrnými otázkami typu jaký je rozdíl mezi ortorulou a pararulou a jaký má význam ona pararula pro Černou horu, jak se jmenuje ta jedovatá látka, co vylučuje brouk majka fialová, nebo proč se jeřáb sudetský objevil právě v Krkonoších. Jistě to Mirku bolelo, než získala přehled o tom, co chtěla vědět. Nyní ale povídá o Krkonoších dětem na základních školách nebo návštěvníkům Krkonošského národního parku přímo na horách jako dobrovolný strážce přírody. Mirko, co tě přivedlo na myšlenku chodit po horách a pracovat zadarmo pro Krkonošský národní park? Jednou se můj syn Milan přihlásil do programu Junior Ranger Project, tedy do Projektu Mladých strážců. Jedna z akcí tohoto projektu byla určena i rodičům Mladých strážců tenkrát děti samy vedly celou skupinu rodičů a dalších dětí z Černého Dolu na Tetřeví boudy. Měly připravené povídání o Krkonoších, o kytkách, které jsme cestou viděli, a o spoustě dalších věcí. I když jsem celý den trpěla, protože jsem si nevzala pořádné boty, akce mě vzala u srdce. 4

5 Děcka se hodně snažila, někdy jim to šlo, někdy bylo vidět, že mají před skupinou třiceti rodičů trému. Moc se mi líbilo, že ostatní rodiče udělali jednu velkou skupinu a povídali si mezi sebou a program si užívali. Později jsem mezi nimi poznala několik výborných kamarádek. I když za celý den jsem byla fyzicky utahaná, byla jsem nadšená atmosférou, kterou setkání mělo. Těšila jsem se na další akci. Ta přišla asi o měsíc později. Mladí strážci zase měli svůj program, tenkrát ve Vrchlabí, a pro rodiče byla připravena zvláštní soutěž dostali jsme několik na první pohled jednoduchých otázek a měli jsme na ně najít odpověď. No, ale řeknete sami, vy víte, jaká je nejoblíbenější značka míčků na squash? Nebo kde je ve Vrchlabí Romulus a Remus? Celé dopoledne jsme běhali po městě a náramně se bavili. Tenkrát mě napadlo, že by bylo škoda jenom čekat, až pro nás někdo něco zase vymyslí, ale že by nebylo špatné se do práce Správy KR- NAP zapojit taky. Jako švadlena ses s přírodou příliš nesetkávala. Nechyběly ti znalosti o přírodě? Chyběly a moc! Na druhou stranu jsem ale objevila úplně jiný svět, než který jsem znala před tím. Nikdy jsem do hor nechodila a najednou jsem si uvědomila, že to je hrozná škoda. Zároveň jsem ale chtěla o horách vědět spoustu věcí. Koupila jsem si proto takovou tlustou knihu o Krkonoších a od kamarádů ze Správy KRNAP dostala hromadu všelijakých letáků a brožurek o Krkonoších. Pak jsem v ní ležela hodiny a hodiny. Doma se můj manžel se mnou ani nebavil, protože si myslel, že jsem se zbláznila. Tady jsem ale měla velké štěstí na lidi. Kamarádi ze Správy KRNAP mi hodně pomohli a nikdy mi neodmítli cokoli vysvětlit. Nebyl problém jim volat kdykoli večer. Napadlo mě, že bych se mohla stát dobrovolným strážcem, ale taky, že o těch Krkonoších skoro nic nevím. Brala jsem to jako velkou výzvu všechno se naučit a složit zkoušky. Teď už víme, že se ti to povedlo a svůj cíl sis splnila. Přesto jsi na hory nepřestala chodit. Co tě na ně tak táhne? Těší mě, když na horách potkávám lidi a můžu s nimi mluvit. Někdy si povídáme o přírodě, jindy o tom, jak by se v ní lidi měli chovat. Hodně návštěvníků nedodržuje pravidla chování v národním parku jen proto, že je neznají. Těch slušných je hodně, určitě víc než těch druhých. Mám radost, když se s těmi slušnými můžu bavit. Oni si uvědomí, že něco dělali špatně, a svoje chování změní. To je pro mě největší odměna. Hory jsou takové ode zdi ke zdi. Zážitky jsou na nich hodně dobré nebo hodně špatné. Jednou jsem šla Obřím dolem na Úpské rašeliniště a sbírala jsem odpadky. Byla jich plná velká igelitka a já jsem měla vztek, že někdo může být takové čuně a odhodit na cestu třeba plechovku od koly. Když jsem vylezla na hřeben, sedla jsem si na chvíli na kámen u cesty. Byla jsem utahaná a fakt naštvaná. A najednou přiletěl modráček (pozn. redaktora slavík modráček tundrový je nápadný, ale vzácný pěvec) a posadil se na kleč kousek ode mě. Modráček je moc hezký ptáček s modrorezavou náprsenkou. Hned se mi zlepšila nálada. Už jen pro tu chvíli stálo za to se vláčet na horu a uklízet nepořádek po někom jiném. Ten zážitek byl lepší než cokoli jiného. Jak se, Mirko, na tvoji práci na horách dívali lidé z tvého okolí? Neměli tě za blázna? Tvoje placené zaměstnání s přírodou a horami nemá mnoho společného a není právě výnosné. Můj syn Milan byl aktivním Mladým strážcem v projektu, o kterém jsem už mluvila. Jestli jsem pro něj byla bláznivá máma, tak to bylo pro něco jiného. Můj manžel si nejprve klepal na čelo a kroutil nevěřícně hlavou. Pak trochu i nadával, protože jsem byla na horách hodně často. Pak ale sám od sebe šel se mnou na Rýchory! Tak snad mě už nemá za tak velkého blázna. Na té první exkurzi jsem se potkala s mamkou jiného Mladého strážce, s Lenou Drápalovou. Lenka pak přijela na tábor Mladých strážců do Špindlu. Spala tam ve stanu, chodila na brigády, na hory, pracovala v lese, a dokonce přinesla děckám krabici koblih. Já jsem tenkrát kvůli práci nemohla, a tak mě to mrzelo. Nevím, co si kdo myslel, ale mně přišlo, že Lenka je úplně normální. Ruku na srdce, není ale tvoje dobrovolničení jenom únik do přírody od všední práce? Jasně, hory a příroda mě nadchly, ale jen pro to tam nechodím. To bych se asi dobrovolníkem nestala a netrápila se s nějakými zkouškami. Spousta lidí si myslí, že když je někdo dobrovolný nebo profesionální strážce, tak smí chodit všude. Ale tak to není. Ani strážce si nemůže courat, kde chce. I pro strážce platí zákony. Cítím ke Správě Krkonošského národního parku velkou odpovědnost. Hodně lidí ze správy ať to byl třeba Petr Skalský, nebo Tomáš Valer, nebo další strážci z terénní služby mi pomohlo hory poznat a já je teď nechci zklamat. Cítím k nim a k přírodě velkou odpovědnost. Proto jim i přírodě chci pomoct. Nechci nechat přírodu ničit. Díky, Mirko, ať se ti to daří a ať neztratíš svůj elán. Připravil Michal Skalka, Správa Krkonošského národního parku Foto archív Správy KRNAP STRÁŽ PŘÍRODY Stráž přírody je funkce daná zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jde o přenesení výkonu státní správy (zejména kontrolní činnost s pravomocí např. na místě zastavit rušivou činnost) na dobrovolné pracovníky. Vzhledem k pravomocem se jedná o omezenou skupinu lidí, kteří mohou tuto funkci vykonávat. Výkon práce strážce je navíc podmíněn složením odborné zkoušky. K pravomocem strážce opravňuje odznak a průkaz, podle kterých je možná identifikace. Stráž má nárok na úhradu vynaložených výdajů při službě (zejm. jízdné) a zároveň stát ručí za případné škody, které strážce svým jednáním způsobí. V rámci stráže přírody pracuje v České republice celkem přibližně 740 dobrovolníků. Stráž přírody ustanovují správy národních parků (asi 70 dobrovolných strážců), správy chráněných krajinných oblastí (asi 340 dobrovolných strážců a zpravodajů) a krajské úřady (asi 330 dobrovolníků). Situace na jednotlivých krajských úřadech je však velmi různorodá, projevuje se tak nedostatečná koordinace či metodické vedení ze strany státu. Koordinační roli částečně hraje občanské sdružení Asociace strážců přírody chráněných území ČR, která zprostředkovává zejména výměnu zkušeností mezi strážci. V letošním roce by měla vzniknout první komplexní metodická Příručka stráže přírody financovaná z grantu MŽP pro nevládní neziskové organizace. Zdroj: AOPK 5

6 DOBROVOLNICTVÍ Jan Křivonožka organizuje akce Hnutí Brontosaurus Inu, dobrovolnictví Dostal jsem se k němu vlastně tak trochu nevědomky už někdy v patnácti, kdy jsem začal dělat dětské tábory pro mladší děti. I když to zní podivně, tehdy pro mě byl táborový týden vždy ten nejzajímavější z celých prázdnin, a to i přesto, že jsme se od rána do večera nezastavili a v noci se pra covalo zase na dalším programu. Jak šel čas, aktivit přibývalo, až pak najednou jsem se dostal na matfyz do Prahy. To znamena lo konec starým dobrým časům. Chtěl jsem dál kromě studování a vysedávání u počí tače něco zajímavého podnikat. Představy však byly mlhavé. A tak jsem se v marných záchvatech aktivity potácel celý první rok. Pak se ale začaly odehrávat jisté náhody, které mě šťastně nasměrovaly až tam, kde jsem teď. Přijel jsem na jednu z brontosauřích víkendovek. A hned na to jsem dostal pozvánku na organizátorský kurz Akce příroda. Tam jsem potkal tahouny Hnu tí Brontosaurus a poznal cesty k mnoha zajímavým projektům. Chtěl jsem začít také pořádat akce, na nichž by se setkávali mladí lidé jako já. Ale hledal jsem v tom všem nějaký hlubší smysl. Napadlo mě, že ideální by bylo začít dělat víkendovky Akce příroda u nás na Horní Bečvě, kde v té době správa chráněné krajinné oblasti hledala nadšence na záchranu přírodní památky Kudlačena. Začal jsem tam tedy na jaře roku 2006 s první akcí a další dvě byly hned na pod zim. Zachraňovali jsme jednu z nejvzácněj ších luk v Beskydech, což bylo poměrně náročné, ale současně fascinující. Na moje akce přijela hned první rok skoro stovka nadšenců. Potkal jsem tehdy spoustu lidí, kteří mě obohatili, a postupně jsem začal brontosauří aktivity rozšiřovat. Tradiční letní kosení louky pokračuje letos už pátým rokem znovu zde díky nám rozkvetly vzácné orchideje a mečíky. A co víc na našich akcích učíme účastníky zapomenutá řemesla jako zpracovávání vlny, řezbářství, tkaní, síťování, drátenictví, košíkářství a letos přibude tradiční tesařství. Já osobně jsem s výsledkem velmi spokojen a musím přiznat, že vše, co jsem se díky svým dobrovolnickým aktivitám naučil, jsem už mnohokrát využil, a to dokonce ve svých zaměstnáních. Ať už to bylo v uči telství, koordinaci projektů v neziskovkách, řemeslnické práci, anebo při rekonstrukci starého vodního mlýna, kde působím nyní jako správce a restaurátor. Více o Hnutí Brontosaurus najdete na Prázdniny s Brontosaurem v CHKO Český kras. HNUTÍ BRONTOSAURUS Hnutí Brontosaurus už pětatřicet let přitahuje studenty středních a vysokých škol a otevírá jim cestu za poznáním ochrany životního prostředí, přírody či památek. S Brontosaurem můžete kosit vzácné orchidejové louky, udržovat naučné stezky, pomáhat na biofarmách, sázet přirozené lesy, opravovat prameny, pracovat na zajištění zřícenin hradů. Partnery při realizaci programů Hnutí Brontosaurus jsou zejména odborní ci z příslušných oblastí, státní orgány a instituce, jiné nevládní organizace, ško ly, univerzity a zahraniční organizace. V současné době je možné se zapojit do aktivit třiceti základních článků Hnutí Brontosaurus po celé České republice. Škála jejich činnosti jde od pořádání akcí převážně pracovních, pokračuje přes akce prožitkové a vzdělávací, výstavy, soutěže, celoroční programy a projek ty až po pravidelnou činnost dětských oddílů. Hnutí Brontosaurus se aktivně zapo jilo do letošní kampaně k Evropskému roku dobrovolnictví a ve spolupráci s dalšími organizacemi připravuje řadu akcí. Kampaň vyvrcholí v říjnu měsícem zaměřeným na dobrovolnictví v ochra ně životního prostředí a v listopadu zastávkou evropského turné v České republice. Více na a na Zdroj: Hnutí Brontosaurus Foto archív Hnutí Brontosaurus Zasaď si svůj strom. Prázdniny s Brontosaurem. 6

7 DOBROVOLNICTVÍ Dobrovolníci v ochraně přírody P ři příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 představujeme na stránkách Zpravodaje MŽP příběhy dobrovolníků z různých oblastí ochrany životního prostředí. Jedná se jednak o dobrovolníky organizované prostřednictvím nestátních neziskových organizacích, dále o dobrovolníky, kteří jsou přímo členy nějaké neziskové organizace, ale i o dobrovolníky stojící mimo jakékoliv formální struktury. Dobrovolníci jsou lidé každého věku od studentů přes lidi Evropský rok dobrovolnictví 2011 středního věku až po seniory. Dobrovolná ochrana přírody má v České republice dlouholetou tradici. Příběhy dobrovolníků z dalších oblastí, jako je např. práce s dětmi a mládeží, zdravotnictví, sociální služby, kultura, mezinárodní dobrovolnictví, sport, dobrovolnictví v krizových situacích, komunitní a firemní dobrovolnictví, najdete na Na této stránce najdete i další zajímavé informace k dobrovolnictví v České republice a k Evropskému roku dobrovolnictví. Helena Knappová, členka koordinačního výboru pro ERD za MŽP Pavel Mašín: práce pro les je pro mě skvělá příležitost se týká zdraví lesů, ale i ostatních aspektů ochrany přírody a zdravého životního stylu. Lesní tematika mi zůstala nejbližší, a proto jsem se pustil i do dalších aktivit, při kterých mám možnost pomoci lesům. V létě jsem strávil týden u informačního stánku u pramene Vltavy na Šumavě, kde jsem turistům vysvětloval význam přirozeného vývoje lesa a zjišťoval jejich postoje k lesnímu hospodaření. Na Týden pro les jsem samozřejmě vyrazil i další rok a kromě toho jsem na Šumavu zavítal i v zimě v rámci Rysích hlídek. Vědomí, že se mohu v průběhu roku zapojovat do kampaní na podporu divoké přírody, čerpat cenné informace od odborníků Hnutí Duha a sdílet svůj zájem s dalšími lesními nadšenci, je pro mě odměnou za dobrovolnou práci, které se ve volném čase věnuji. Pavel Mašín, 29 let, postgraduální student a pracovník firmy, která se zabývá odstraňováním starých ekologických zátěží Foto archív Hnutí Duha U ž od dětství mi vadilo poškozování životního prostředí a vypouštění toxických látek do řek či ovzduší. Navíc mě bavila chemie, a tak jsem vystudoval střední průmyslovou školu chemickou, obor monitorování životního prostředí. Později jsem ve studiu pokračoval na Vysoké škole chemicko-technologické v oboru technologie ochrany prostředí, abych mohl analyzovat toxické látky a pomáhat navrhovat technologie, které budou omezovat další znečišťování životního prostředí. V současné době se věnuji disertační práci, která je zaměřena na termickou desorpci kontaminovaných tuhých materiálů. Problematikou odstraňování starých ekologických zátěží se zabývám také ve firmě, ve které jsem zaměstnán. K Hnutí Duha jsem se dostal prostřednictvím reklamního letáčku umístěného v tramvaji, ve kterém byla nabídka účasti na sázení stromků při Týdnech pro les pořádaných Hnutím Duha. To mě velmi oslovilo, protože jsem týden strávený dobrovolnou činností považoval za skvělou příležitost, jak pomoci přírodě a zároveň poznat podobně naladěné lidi. A tak jsem se v roce 2009 poprvé zúčastnil Týdne pro les zaměřeného na revitalizaci rašelinišť na šumavské Kvildě. Téma ochrany lesů mě nadchlo nejen proto, že jsem mohl pozorovat výsledky vlastní dobrovolné práce, ale také proto, že jsem se dostal do kontaktu s ostatními dobrovolníky, pro které je důležité smysluplné využití volného času. Měl jsem možnost seznámit se s pracovníky Hnutí Duha, poznat blíže jejich činnost, která Pavel Mašín (vpravo) na Rysích hlídkách. 7

8 Olga Mederlyová: Nové zážitky při organizování Ekofestivalu Foto Kateřina Ptáčková Už na gymnáziu jsem si všimla, že učení se, dobré známky a vidina budoucí kariéry ve velké firmě pro mě postrádá takový ten všeobjímající smysl. Něco mi chybělo, a tak jsem neustále to něco hledala. Když jsem jako sedmnáctiletá vyjela s dobrovolnickou organizací do zahraničí, kde jsem pomáhala na environmentálním projektu, ještě jsem netušila, jak tento zážitek ovlivní mé další směrování. Ve stejné organizaci jsem pak v průběhu bakalářských studií pomáhala jako dobrovolnice v kanceláři, a tak jsem poprvé přičichla k té části společnosti, které se říká občanský sektor. Potkala jsem spoustu zajímavých lidí, dobrovolníků i zaměstnanců neziskových organizací, jejichž práce mě okamžitě nadchla, a pak byl přirozenou volbou navazující magisterský obor Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Díky škole jsem se dostala i na dosud nejzajímavější dobrovolnickou praxi pomoc v občanském sdružení Zelený kruh při organizaci celodenní osvětové akce Ekofestival 2010, která se uskutečnila ve čtvrtek 3. června 2010 na Náměstí Míru v Praze. Zelený kruh je asociací environmentálních neziskových organizací a Ekofestival je jenom jednou z mnoha aktivit, kterým se lidé z tohoto sdružení věnují. Hlavním tématem Ekofestivalu 2010 byla odpovědná spotřeba a ochrana biodiverzity. Prostor k prezentaci proto dostaly hlavně ty neziskové organizace, které se těmto tématům věnují, aby prostřednictvím informačních stánků obeznámily širokou veřejnost se svou činností a aktivitami. Kromě neziskovek se na Ekofestivalu obyčejně prezentují i instituce veřejné správy zabývající se ochranou životního prostředí, například i Ministerstvo životního prostředí, a firmy, jejichž výrobky jsou přátelské k životnímu prostředí. K příjemné festivalové atmosféře samozřejmě patří i hudební kulturní program. Má dobrovolnická cesta byla vlastně velmi jednoduchá a zajímavá. Napsala jsem do Zeleného kruhu, zda by nepotřebovali pomoc, následovala osobní schůzka, a pak už to šlo samospádem přístup k ekofestivalové ové adrese, komunikace s potenciálními účastníky neziskovkami, veřejnou správou i firmami, příprava doprovodného kulturního programu (Která kapela se hodí na Mírák? Jak půjdou po sobě? Kdo bude zvučit?), programu pro školy (úkoly pro děti na stáncích), příprava plakátů, správa akce na Facebooku atd. Těch pár měsíců příprav uběhlo, ani nevím jak, a nastal den E. Počasí sice nebylo takové, jaké jsme si pro den konání Ekofestivalu vysnili, ale mnoho lidí to neodradilo a odbitím desáté hodiny ranní Náměstí Míru ožilo. Návštěvníci se procházeli mezi stánky, zastavovali se u těch, které je něčím zaujaly, pozpěvovali si spolu se sbory a kapelami na pódiu, když vyhládli, dali si bioobčerstvení, vyzkoušeli si slackline, prohlédli si zajímavé výstavy A já osobně ještě doufám, že se každý také alespoň na chviličku zamyslel, jaký je jeho osobní příspěvek ke stavu životního prostředí, a uvědomil si, že vůbec není tak těžké chovat se odpovědněji k přírodě i jiným lidem. Za sebe můžu odpovědně říci, že na Ekofestivalu 2010 o nové informace a zážitky opravdu nebyla nouze, a jsem velmi ráda, že jsem mohla být součástí organizačního týmu. Vyzkoušela jsem si na vlastní kůži, jaké to je mít odpovědnost za průběh akce, ale hlavně jsem vděčná za možnost potkat tolik zajímavých lidí. Již teď se těším na další ročníky Ekofestivalu! EKOFESTIVAL 2011 Zelený kruh pořádá ve čtvrtek 16. června na náměstí Míru již 5. ročník celodenní akce Ekofestival Akce je součástí oslav Mezinárodního roku lesů a Evropského roku dobrovolnictví. Jak už napovídá sám název festivalu Jak se z města volá, tak se z lesa ozývá, rádi bychom prostřednictvím této akce upozornili na aktuální problémy nejen v ochraně lesních ekosystémů. Během konání festivalu se bude prezentovat více než 25 organizací z celé České republiky, které prostřednictvím zajímavých aktivit informují návštěvníky o různorodých problémech životního prostředí. V průběhu konání Ekofestivalu nabídneme návštěvníkům také inspiraci, jak a kde se mohou zapojit do dobrovolných aktivit, které přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí. V rámci programu budou dále připraveny hry a zábavně vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, budou se nabízet ekologicky šetrné výrobky, občerstvení Fair Trade a také lokální produkty. K dotvoření příjemné atmosféry zahrají na hlavním pódiu skupiny, jako je Zdenka Trvalcová a Voilá, Running Sushi, Marimba Mama či Mário Bihári a Bachtale Apsa. U příležitosti konání Ekofestivalu a Mezinárodního roku lesů byla vyhlášena také výtvarná soutěž pro děti z hlavního města Prahy s názvem LES podle mých představ. Záštitu nad soutěží převzala Mgr. Kateřina Jechová, radní městské části Praha 2. Cílem soutěže je upozornit na problematiku udržitelného hospodaření v lesích s důrazem na příměstské lesy. Soutěžní díla je možné zasílat na adresu Zeleného kruhu do 15. května. Více o soutěži naleznete na zelenykruh.cz/cz/ekofestival/cz/soutez. Foto archív Zeleného kruhu Olga Mederlyová na Ekofestivalu Olga Mederlyová Zdeňka Šimková, Zelený kruh 8

9 Paulina Piasecka: Rok plný dobrodružství na Toulcově dvoře Pocházím z Polska, kde jsem vystudovala environmentální biologii na Univerzitě v Gdaňsku. Mám ráda přírodu a cestovaní. Během studia jsem se zúčastnila mnoha akcí souvisejících s ochranou životního prostředí. Přemýšlela jsem, že by bylo zajímavé seznámit se s tím, jak vypadá ochrana přírody v jiných zemích, a také poznat nový krásný jazyk a kulturu. Dozvěděla jsem se o programu Evropská dobrovolná služba (EDS). Je to součást evropského programu Mládež v akci pro mladé lidi do 30 let, kteří se chtějí nějakým způsobem realizovat a strávit jeden rok plný dobrodružství v jiné zemí. Evropský rok dobrovolnictví 2011 Díky programu EDS jsem si mohla splnit své sny. Našla jsem pro sebe ideální organizaci Youth and Environment Europe (YEE). YEE sdružuje více než 40 mezinárodních mládežnických organizací zabývajících se ochranou přírody a ekologickou výchovou v 28 zemích. To mě zaujalo. Měla jsem možnost poznat, jak vypadá práce v oboru ochrany přírody nejen v České republice, ale rovnou v celé Evropě. Kancelář Youth and Environment Europe se nachází v pražském ekologickém středisku Toulcův dvůr, který sdružuje další neziskové organizace, s nimiž spolupracuje. Práci v Youth and Environment Europe a život na Toulcově dvoře jsem si skutečně užila. Miluji přírodu a tohle místo je perfektní pro život v její blízkosti a zároveň uprostřed města. Můj projekt závisel z velké části na mně samotné. Mohla jsem pracovat v kanceláři a pomáhat s přípravou publikací, aktualizací webových stránek a s ekologickými kampaněmi. Když jsem měla dost sezení u počítače, šla jsem ven pomáhat na farmě nebo při výukových programech. Můj EDS projekt byl bláznivým (v pozitivním významu) obdobím mého života plným cestování a setkávání se s lidmi z jiných zemí. Zúčastnila jsem se mezinárodních školení v České republice a v dalších evropských zemích. Díky tomu jsem se neformální cestou naučila spoustu nových věcí. Vliv školení byl viditelný ještě dlouho po jejich průběhu. Účastníci se po návratu domů stali učiteli získaných znalostí a dovedností. Například po školení Environmentální audit zorganizovali jeho účastníci řadu malých projektů ve svých zemích. Byly to většinou workshopy pro veřejnost, informační kampaně nebo průzkum vlivu vlastních organizací na životní prostředí metodou ekomapovaní. My jsme s kamarádem zorganizovali v Praze školení o environmentalním řízení a ekomapovaní. Byl to pro mě velký zážitek. Poprvé jsem měla možnost vyzkoušet si, jaké to je být lektorkou. Evropskou dobrovolnou službu bych doporučila všem, kteří chtějí poznat nové země, najít kamarády z různých zemí a především se chtějí rozvíjet. EDS projekt v Youth and Environment Europe mi dal možnost realizace vlastních nápadů a šíření vzdělávání o životním prostředí mezi další lidi. Paulina Piasecka, Youth and Environment Europe Foto: archív EDS Paulina Piasecka: Našla jsem Youth and Environment Europe. Toulcův dvůr navštívil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY TOULCŮV DVŮR Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek. Od roku 1993 statek slouží pro neziskové účely. V jeho objektech probíhá již patnáct let praktická environmentální výchova a další aktivity vedoucí ke zvyšování ekologického povědomí veřejnosti. Činnost zajišťuje Zájmové sdružení Toulcův dvůr a jeho členské organizace Mateřská škola Semínko, Sdružení SRAZ, Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič a 4. ZO Českého svazu ochránců přírody. Aktivity těchto sdružení mj. podporuje i MŽP v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace. Mezi nejvýznamnější akce pro veřejnost na Toulcově dvoře patří Den Země, Den stromů, Evropská noc pro netopýry, Biojarmark, dožínkové slavnosti a další. V roce 2010 navštívilo tyto akce přes návštěvníků. Probíhá zde i celá řada dalších aktivit ekologické výukové programy pro základní, střední i mateřské školy, semináře pro pedagogy, kroužky pro děti, výtvarné a řemeslné dílny, pracovní terapie pro osoby s postižením a další. Na Toulcově dvoře také pracují s dobrovolníky. Od roku 2005 zde každoročně působí dobrovolník z evropské země v rámci programu Evropské dobrovolné služby (viz příběh Pauliny Pisecké). Dále Toulcův dvůr spolupracuje s firmami v oblasti tzv. firemního dobrovolnictví, kdy firma nejčastěji umožní svým zaměstnancům pracovat pro neziskovou organizaci. Více informací: 9

10 Matěj Man přispěl k záchraně aleje Když mi bylo asi patnáct, účastnil jsem se s partou vrstevníků dost neobvyklého ročního vzdělávacího programu. Odborným vedoucím naší práce s tématem živel vzduch byl tenkrát Jindra Petrlík z Arniky. K úspěšnému zakončení tématu bylo třeba složit závěrečnou ústní zkoušku, kterou Jindra vedl. Všichni jsme z toho měli nervy jak struny, a to jsme o maturitě ještě neměli ani páru. Nakonec se to semlelo tak rychle, že ani nevím, o čem jsme se bavili. Byl jsem tak vyděšený, že jsem radši na všechny Jindrovy otázky kýval a se vším souhlasil. Tak jsem se stal dobrovolníkem Arniky šokem! Arnika mi nabídla možnosti vzdělávání, získávání zkušeností, otevřela mi nejedny dveře, dala mi poznat zajímavé lidi, nabídla mi možnost zapojit se do aktuálních problémů na národní a i mezinárodní úrovni. Největším zážitkem pro mě však byla kampaň Arniky Zachraňme stromy. Jedním z cílů kampaně bylo i dosažení lepší ochrany alejí kolem silnic. Běžná praxe ze strany silničářů byla spíš stromy kácet než systematicky ošetřovat a označovat bezpečnostními pruhy. Nejvíc jsme se věnovali alejím na Vysočině. Pro mě naprosto úžasná kombinace. Miluju aleje, miluju Vysočinu. Zkrátka srdeční záležitost. Ze Žižkova pole do Přibyslavi vede nádherná alej plná bezmála staletých lip. Silnice je tam dost úzká a řidiči si ji pletou s Masarykovým okruhem. Jednu chvíli dokonce hrozilo, že se bude kácet. Tak se do problému vložila občanská sdružení, místní obyvatelé a dobrovolníci. Už to větrné sobotní ráno, pro květen celkem netypické, značilo, že se bude dít něco zvláštního. Velmi brzké ranní vstávání, v batohu mačeta, rukavice, ocelový kartáč a před nosem pár kilometrů na kole s cílem Žižkovo pole. Na místě už visí mezi stromy transparent, po zemi kýbly s barvou, hadice, barely s vodou, další rukavice a spoustu podivného náčiní. A támhle na mezičce je nějak veselo, na sluníčku snídá skupinka lidí v oranžových vestách. Vyfasoval jsem stejnokroj, abych zapadnul, a jde se na to. Vtipkovali jsme, pracovali, smáli se a řidičům rozdávali letáčky. Až později jsem se dověděl, že ta usměvavá černovláska s mačetou je tisková mluvčí Arniky, příjemný dredař se stříkací pistolí vede poradnu pro občany, pán s ocelovým kartáčem je krajský radní a paní umazaná od barvy až na hlavě je vedoucí programu v Arnice Byl to neskutečně příjemný a užitečný víkend strávený s partou skvělých lidí. Odvedli jsme kus práce opatřili jsme 300 lip bílými bezpečnostními pruhy. Vzbudili jsme zájem nejen o tohle krásné stromořadí. Naše natřená alej byla později vyhlášena za státem chráněnou. Krajská správa silnic kraje Vysočina se zavázala více natírat a ošetřovat namísto kácení. Tahle účelná a smysluplná práce pro Arniku mě baví a naplňuje. Už se těším na další úspěšnou kampaň. Matěj Man Matěj Man: Natírat a chránit... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 Foto: archív o. s. Arnika 10

11 Gabriela Urbánková pomáhá zachraňovat zvířata Při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 představujeme příběhy dobrovolníků z různých oblastí ochrany životního prostředí. Onabídce praxe v Záchranné stanici ve Vlašimi jsem věděla od prvního ročníku, kdy jsem nastoupila na Jihočeskou univerzitu studovat biologii. Ale jak už to bývá, v prváku se člověk rozkoukává, ve druháku už musí pracovat na diplomce, takže praxi jsem si dala až jako dárek po státnicích. Vždycky jsem chtěla pomáhat zvířatům, dělat nějakou práci, která má smysl, vidět za sebou výsledky. Konečně se mi tedy splnil sen a o prázdninách jsem vyrazila směr Vlašim. Evropský rok dobrovolnictví 2011 Přijela jsem do pěkného prostředí a přijetí od pracovníků bylo velmi vřelé. Od prvního okamžiku jsem věděla, že tady se mi bude líbit. Zbytek dne jsem se seznamovala s provozem a hlavně obhlížela zvířecí obyvatele: například rysa Míšu, který na mě nedůvěřivě syčel ze svého výběhu, upovídané krkavce, plaché dravce, roztomile vyhlížející kunu Káju a ospale mžourající sovy. Ráno mi už nastala regulérní služba. Nejprve přišla na řadu zvířata v karanténě, to znamená ta, která byla nedávno přijata do stanice a jsou léčena. Zkontrolovat je, vyměnit vodu a podestýlku a nakrmit. Poté obstarat zvířata ve venkovních výbězích, mytí a dezinfekce přepravek po odchytech, někdy výjezd pro zraněné zvíře, večerní krmení. Zdá se vám to jednotvárné? Vůbec není. Naopak, každý den má sice člověk stálé povinnosti a úkoly, ale nikdy se nenudí. Práce se zvířaty není nikdy stejná. No, řekněte sami, kdy vás při příchodu do práce pozdravili krkavci slovy Ahooooj, Mílo!, kdy jste dávali oříšek malé veverce, kdy si na to, že mu každý den chodíte kolem klece, zvykal rys? Nebo kdy jste se třeba prali s nedočkavou lyskou o misku s krmením a kdy vám jemně oklovávala holinky, protože chtěla zkusit, zda jí budou chutnat? Troufám si říci, že pokud jste nedělali podobnou práci, tak nikdy. A ten, kdo nemá rád zvířata, nemůže pochopit, jak velké kouzlo to má. Ve škole jsem se sice naučila, kam které zvíře patří, jeho latinský název a z čeho se vyvinulo, ale nikdo vás nenaučí, čím se které zvíře živí a jak mu zajistit všechny složky potravy. Nikdo vám předtím neukázal, jak máte krmit holoubě nebo kalouse, který odmítá sám přijímat potravu. Tohle je něco úplně jiného. Málokdy se vám povede dostat se do takové blízkosti bytostem naší fauny. Ano, skoro každý viděl čápa na poli nebo na komíně, ale nikdy ne z bezprostřední blízkosti. Těžko také půjdete krmit výra. Tohle nejsou učebnice, filmy, obrázky, ale skutečná zvířata. Obrázek nemá nikdy hlad, obrázek nepotřebuje vyčistit klec, obrázek nic nebolí. Ale obrázek s klidným srdcem zaklapnete zpátky do knížky. Kdežto živá zvířata ne. Navíc když víte, že většina z nich se do záchranné stanice dostala hlavně vinou jiných lidí. Mnohem lépe si uvědomíte důsledky lidské činnosti. Roční statistiky úhynu ptáků kvůli zraněním způsobeným dráty elektrického vedení nebo počty ježků, kteří zahynuli pod koly aut, to vše si člověk jen přečte, maximálně se podiví. Ale když pak stojíte nad kdysi silným dravcem, který za sebou jen bezmocně tahá křídlo, nebo si přivezete sraženého ježka, umíte si náhle živě představit, co ta čísla znamenají. Na druhou stranu, těžko se popisuje nadšení, které cítíte, když se ze svých zranění vaši svěřenci dostávají. Jakou radost máte, když se začnou sami krmit a sílit. A najednou si uvědomíte, že tato práce má opravdu smysl. Sice nezachráníte každého tvora, ale nikdo už vám nevezme ten pocit, se kterým vypouštíte zpět do přírody uzdravené zvíře. Musela jsem často obdivovat, jak velkou vůli žít měla některá zvířata a kolik toho byla schopná zvládnout i se svými hendikepy. Bohužel, dny praxe utekly jako voda. Domů se mi samozřejmě vůbec nechtělo, ale těším se, že i letos o prázdninách si přijedu zadobrovolničit do Vlašimi. Ta práce mě opravdu bavila. Každému, kdo má k naší fauně vztah, mohu tuto praxi jen doporučit. Nemá to chybu! P. S.: Rys Míša, zpočátku nedůvěřivý, mě poslední den pořádně překvapil. Přímo před mýma očima se z velké důstojné šelmy proměnil v hravé dovádivé kotě. Ráno před odjezdem jsem ho ve výběhu načapala, jak se válí na zádech a hraje si s míčem. Když zjistil, že na něj koukám, začal si hrát ještě víc. A ať mi zkusí někdo říct, že tohle vážně nestojí za to! Gabriela Urbánková, 23 let, studentka ZÁCHRANNÉ STANICE Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro hendikepované živočichy, které jsou začleněny do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc potřebných živočichů. Podrobný článek o Národní síti záchranných stanic vyšel ve Zpravodaji MŽP 2010/9. Další informace najdete na: 11

12 DOBROVOLNICTVÍ Magdaléna Pazderová sází stromy a plní si sny Při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 představujeme příběhy dobrovolníků z různých oblastí ochrany životního prostředí. VRAŤME STROMY KRAJINĚ Evropský rok dobrovolnictví 2011 Odmalička jsem vyrůstala na vesnici a měla blízko k přírodě. Ráda jsem se procházela krajinou a obdivovala její rozmanitost. Touha po jejím poznání mě dovedla až ke studiu ekologie a ochrany přírody na vysoké škole. Po čase mě však přestalo bavit pouhé teoretizování o tom, jak by se měly napravit škody, které člověk způsobil svým bezohledným hospodařením, a toužila jsem s tím něco udělat. Při jednom toulání se po okolních lesích a polích mě napadlo, že tohle je naprosto učebnicový příklad: polní cesta, napůl pohlcená okolními lány. Netrvalo dlouho a už se mi v hlavě rýsoval projekt, jak jí navrátit život. Vrátit přírodě pár stromů a keřů, kde by zvířata našla úkryt a stravu. I moje vesnice dávno ztratila vzhled návsi se vzrostlými lipami. Myšlenka následovala myšlenku a na světě byl první z mých projektů Vraťme stromy krajině!. Již na střední škole jsem si při vedení jedné neziskovky přičichla k tajům fundraisingu a program Strom života Nadace Partnerství mi přišel jako ideální zdroj financování, díky své jednoduchosti bez velkého papírování. O peníze jsem nemohla žádat já jakožto fyzická osoba, a tak jsem požádala místí obecní úřad, který se zapojil s nadšením. Na samotné realizaci se 15. dubna 2006 podíleli mí kamarádi z vesnice, okolí i spolužáci z vysoké. Díky společným silám sedmnácti dobrovolníku tak byly vysázeny stanovištně původní stromy a keře na vybrané obecní pozemky. Myšlenka se ujala a já hned na podzim téhož roku dala dohromady další projekt: Vraťme stromy krajině II!. S grantovou žádostí jsem se opět obrátila na Nadaci Partnerství a opět s úspěchem. Účel projektu byl téměř stejný jako u předchozího. Kromě stanovištně původních stromů a keřů byly navíc vysázeny i ovocné dřeviny starých a krajových odrůd. Výsadba proběhla listopadu 2006 a zúčastnilo se jí jedenáct dobrovolníků. Dohromady bylo vysázeno téměř 120 stromů a 200 keřů a finanční náklady přesáhly něco málo přes korun. Jedna věc se však vyčíslit nedá, a to sen, který se mi tím splnil. Vraťme stromy krajině! je název dvou krajinotvorných projektů realizovaných v obci Újezd na Znojemsku. Cílem prvního projektu bylo řešit nedostatek, špatný stav či nevhodné druhové složení zeleně v obci a jejím okolí, neustálé zmenšování polní cesty orbou a zamezení vzniku sněhových závějí. Díky podpoře obce a pomocí mladých lidí z Újezdu a okolních vesnic byly vysázeny stanovištně původní stromy a keře na vybrané obecní pozemky. Účelem druhého projektu, který na první volně navazoval, bylo zachování remízku uprostřed pole, částečná realizace navrženého lokálního územního systému ekologické stability a oživení krajinného rázu obce. Realizace projektů proběhla díky grantovému programu Strom života Nadace Partnerství spolufinancovaného MŽP a SFŽP. Obě akce byly podpořeny maximální částkou korun, přičemž překročení rozpočtu bylo financováno obcí Újezd. Magdaléna Pazderová Foto: archiv autorky 12

13 DOBROVOLNICTVÍ Anna Stárková: S úsměvem a MOPem Před pár lety nabral můj život nový spád. Na má bedra byla naložena pořádná zodpovědnost, stala jsem se hlavní vedoucí dětského přírodovědného oddílu MOP (Mladí ochránci přírody). Přišla jsem o klid i většinu volného času, ale na oplátku mi bylo dáno mnoho radosti a možnost smysluplného uplatnění. podpory mnoho. Stejně jako mnoha dalším kolektivům MOP, i nám pomáhá Sdružení Mladých ochránců přírody. Pomocnou ruku nám podává i Český svaz ochránců přírody, jehož jsme členy. Činnost mi připravila možnost sbírat nové zkušenosti, pracovat sama na sobě a spolupracovat se skvělými lidmi. Poznala jsem, že člověk nemusí jezdit za moře ani za hory, aby našel, co vlastně ve skrytu duše hledá. Vždyť s úsměvem na rtech a MOPem se dají dělat velké věci! Evropský rok dobrovolnictví 2011 Anna Stárková, vedoucí oddílu Mladých ochránců přírody. K osmnáctým narozeninám jsem dostala jako dárek kolektiv třiceti dětí, klubovnu v centru Prahy, podpisová práva a přístup k účtu. K ruce mi v té době bylo pět stejně starých vedoucích. A tak jsme tenkrát na základech fungujícího oddílu, kterým jsme jako děti prošli, započali svou samostatnou práci. Začal nám koloběh: třikrát týdně schůzka, měsíčně víkendová výprava do přírody, v létě třítýdenní stanový tábor a do toho přírodovědné schůzky a výpravy, ekologické soutěže, hry po Praze i další speciální akce. Roztočila se kola, která není radno zpomalovat, natož zastavit. O děti a nadšení jsme neměli nouzi. Chytali jsme pašeráky zvěře, likvidovali zlo v Pohádkové říši, pomáhali starému přírodovědci, objevovali tajemství pyramidy nebo řešili nesmyslné problémy středověkých postav. Každý rok jsme se pomocí zapeklitého příběhu snažili ukázat dětem rozumný přístup k přírodě i lidem. Jak už to tak v životě bývá, nic netrvá věčně. Po třech letech společné práce jsme dospěli a naše názory na práci se začaly lišit. Naše cesty se rozdělily. S kolegou jsme kolektiv opustili a založili zcela nový oddíl fungující na stejných principech. Byla nám dána obrovská dávka sil, díky které se kolotoč rozjel nanovo. Úporné (a často úmorné) snažení je stále hnáno viditelnými výsledky naší práce. Můžeme s radostí pozorovat, jak se z městských dětí stávají samostatní jedinci se zodpovědným vztahem k životu a přírodě. V neposlední řadě nás oddílové akce baví a asi bychom těžce vymýšleli smysluplnější využití našeho volného času. A tak po škole a práci často s radostí bereme batoh na záda, vyrážíme do lesů, spíme pod širákem, běháme s dětmi po louce, všemožně blbneme, zkoumáme vodní breberky a lesní podrost nebo sbíráme odpadky, co zanechali nepoučení turisté podél naučných stezek Není tomu ani rok, co fungujeme v oddíle ČSOP Origanon. Dětí máme kolem třiceti (6 14 let), klubovnu zatím žádnou, ale Anna Stárková Foto: archiv SMOP SDRUŽENÍ MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP) má v rámci Českého svazu ochránců přírody celostátní působnost v oblasti práce s dětmi a mládeží a stará se proto o mladé lidi s kladným vztahem k přírodě v České republice. Základem činnosti MOPíků je pravidelná celoroční činnost zaměřená na poznávání a aktivní pomoc přírodě. Od jiných občanských sdružení, která se věnují práci s dětmi a mládeží, se liší především jasným a konkrétním zaměřením činnosti na přírodu. Kolektivy Mladých ochránců přírody, kterých je okolo 130, sdružují přibližně dětí. Kromě hmotné i nehmotné podpory kolektivů MOP patří mezi celostátní aktivity SMOP např. vedení Národního registru pramenů a studánek, akce Hledání jara, Zachraňme studánky, Ekologická olympiáda, Pohledy do přírody a řada dalších více informací najdete na a estudanky.cz. Zdroj: SMOP 13

14 Jan Hanuš: Z dobrovolníka profesionálem Honzu Hanuše (nar. 1986), sympaťáka z Poniklýho, to od dětství táhlo do přírody. Už jako žák základní školy se rád toulal po okolních kopcích a s kamarády tropil různé klukoviny. Po ukončení ponikelské devítiletky absolvoval čtyřletý obor Ochrana přírody a krajiny na Střední lesnické škole ve Šluknově. V současnosti dálkově studuje bakalářský obor Provoz a řízení myslivosti na ČZU v Praze-Suchdole, ale především je čerstvým zaměstnancem Správy Krkonošského národního parku coby strážce rajónu Jizera, který zahrnuje podhůří od Vílémova po Hrabačov. Co předcházelo tvojí práci u Správy KRNAP? Kolem Krkonoš se pohybuju odmala, začalo to tím, že jsem se zúčastnil táborů na Rýchorské boudě a různých aktivit Ekoklubu Rýchorák, to bylo ještě na základce, v šesté, sedmé třídě. Roku 2002 se rozběhl projekt Junior Ranger Project (JRP) Evropské federace parků (v rámci projektu byla oslovena mj. i Správa KRNAP), tak jsme se tam společně s dalšími kamarády, kteří již měli zkušenosti z ekoklubu Rýchorák, přihlásili. Od toho se odvíjelo i moje studium: nejdříve střední škola a potom i vysoká, kterou tedy ještě nemám dokončenou. Na internetu byla nabídka na post práce strážce, byl jsem rád, že něco takového bylo vyvěšeno, tak jsem toho využil, absolvoval výběrové řízení a vyšlo to. Vzhledem k tvým pracovním a studijním aktivitám, je patrné, že máš kladný, snad i niterný vztah k přírodě. Chodil jsi ještě na prvním stupni základní školy do nějakého kroužku, který souvisel s přírodou? Vyloženě do kroužku ne, ale jelikož jsme s kamarádem měli psy, tak jsme s nimi chodili na procházky, takže jsem už jako malý kluk v přírodě trávil hodně času. Taky to souvisí s tím, že jsem vyrůstal na vesnici, uprostřed přírody, takže se vztah k ní vybudoval jaksi samovolně. A měl někdo z rodiny užší vztah k přírodě, byl třeba děda myslivec? Já se myslivosti aktivně věnuji, dělal ji i můj praděda, ten byl dokonce i hajný, ale děda s tátou ne. Děda měl hospodářství, takže jsem se k těmhle věcem taky nachomýtl Ale nějak dědičné to není, že by u nás v rodině myslivost přecházela z generace na generaci Zkrátka na pradědu vyloženě nenavazuji, ale jsem rád, že se myslivosti věnoval. Pravděpodobně bych si ale k této činnosti našel cestu sám. Co ti bylo dříve koníčkem, tak dnes využiješ v práci to se týká jednak krajiny, ale i kontaktu s lidmi Máš odmalička zmáklej terén, což je nesporně výhoda Určitě. Kolem Poniklý, na Víchovou, Jestřabí, Roudnice, až směrem k Jablonečku, tam jsem se vždy pohyboval a teď v práci taky. Když člověk žije v podhůří, tak je to určitě plus, protože lidi zná Kdybych byl třeba z města, tak bych nevěděl, jak tam lidi žijí. Takhle lépe chápu jejich myšlení, což mi určitě v práci pomáhá. Kdokoliv zvenčí by se taky určitě aklimatizoval, ale takhle je to zlehčení, třeba i proto, že mě místní pamatují už jako kluka. V čem spočíval hlavní přínos Ekoklubu Rýchorák a účast v Junior Ranger Project? V Rýchoráku jsme se učili poznávat faunu a flóru a pohybovali se po Krkonoších. Třeba jsme v rámci tábora absolvovali týdenní přechody Krkonoš, jak na české, tak polské straně. Díky tomu poznal člověk i jiné části hor, než je třeba můj současný rajón. JRP svým způsobem na aktivity Rýchoráku navazoval, akorát se víc objasňovala práce strážců. Ekoklub Rýchorák byla jakási přípravka a JRP škola pro strážce? Přesně tak, v JRP se šlo daleko více do hloubky. Jsi v současnosti v kontaktu s dětmi, které se účastní programu JRP, potažmo s mladými strážci přírody? U nás na středisku v Harrachově je skupina přibližně deseti dětí ve věku okolo dvanácti let, které dochází na tento kroužek, který vedou strážci. Obdobné skupiny dětí jsou ještě v Peci p. Sněžkou a Špindlerově mlýně. Každý strážce má na starosti určitou část jeden třeba oboru s jeleny, další záležitosti týkající se přežití, protože je členem Horské služby. Další s dětmi teď dělal sbírku dřevin-letorostů, tak jsem pomáhal se sběrem pupenů a dělala se i poznávačka. Běh byl rozjetý dřív, než jsem nastoupil, takže kolegové už mají svůj harmonogram, kde svoje konkrétní místo nemám, ale snažím se jim vypomáhat. Od příštího roku budu v tomto projektu už plně zapojený. Myslíš si, že současné děti by se měly více věnovat aktivitám, které jsou souvztažné s přírodou? Dnešní trend je trochu jiný než se zajímat o přírodu. Děti spíše přitahují počítače apod. Já jsem nebyl jiný, když jsem dostal počítač, tak jsem taky zkoušel hrát různé hry, ale určitě jsem do toho nebyl zapálený takovým způsobem, jako jsou děti dneska. Nebo i tvoji vrstevníci tenkrát. Radši jsi šel se psem apod. Tak, radši jsem šel ven Určitě je dobré, že se takovéhle projekty dějí. Když si člověk vezme, že do kroužku chodí deset dětí z oblasti od Jablonečku po Harrachov, je to celkem malé množství. Ale na druhou stranu, kdyby bylo dětí víc, tak by to strážci ve stávající kvalitě nestíhali, protože mají spoustu jiných činností. Co tví vrstevníci z Rýchoráku a JRP, jakým způsobem oni zúročili své zkušenosti? Vím o jednom kamarádovi z Poniklý, který určitě nabytých znalostí využívá na vysoké škole zemědělské. Je to tak, jak sis v dětských letech představoval? Naplňuje tě tvá práce? Už v dobách, když jsem navštěvoval JRP, jsem vážně přemýšlel o tom, že bych chtěl v budoucnu dělat práci strážce, která by mě bavila. Jsem rád, že to takhle dopadlo a dělám práci, která má smysl, baví mě, a tím pádem mě naplňuje. Rozhovor připravil Libor Dušek, Správa KRNAP Foto: Jiří Marek ml. 14

15 Firemní dobrovolnictví v dětském klubu Šárynka Specialisti na informační technologie pomáhali v ekocentru lopatami a rýči. Pracovní den dvanácti dobrovolníků z počítačové firmy probíhal jednoho zářijového pondělí tak trochu jinak. Jejich pracovištěm se na celý den stalo ekocentrum a dětský klub Šárynka. Místo práce za počítačem nebo nabízení softwarů, serverů a operačních systémů se chopili lopat, krumpáčů, kladiv a pilek. Měli jasné poslání pomoci občanskému sdružení Ekodomov zušlechtit areál ekocentra a dětského klubu Šárynka. Evropský rok dobrovolnictví 2011 Občanské sdružení Ekodomov podporuje a prakticky uplatňuje životní styl založený na sounáležitosti, vyváženosti a vzájemné prospěšnosti člověka a přírody. Od roku 2009 v Praze také provozuje dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských škol. Pracovní náplní dobrovolníků byla primárně stavba ježibabího plůtku vytvořeného ze starých lyží pomocí metody stavby koňských ohrad (zasypávání kůlů kamením). Další činností bylo vytahování hřebíků ze starých trámů, které se použijí na stavbu dřevo-slaměného přístavku k jurtě, dominantě ekocentra. Nechyběly samozřejmě ani zahradní úpravy celého areálu jako např. zaplétání nových výhonků do vrbičkového plotu či prořezávání a sekání keřů u přístupové cesty do ekocentra. Upřímně musím říci, že nás dobrovolníci velice mile překvapili. Očekávali jsme plachý typ lidí z IT prostředí, podobných tzv. ajťákům, a místo toho přišli pracanti, že jsme nestačili koukat, říká Jan Šarapatka z Ekodomova, který dobrovolníky koordinoval. Dobrovolnictví z komerčních firem pro neziskový sektor má také silný sociální dopad. Výměna informací, názorů a společná činnost zlepšuje pohledy obou typů sektoru na ten druhý, dodává Petr Dolenský, druhý koordinátor dobrovolníků. Ředitelka ekocentra a dětského klubu Johana Passerin vše shrnuje: Velice si vážím pomoci dobrovolníků, kteří na jeden den opustili svoji práci a darovali nám drahocenný čas a pomocnou ruku. V Šárynce je neustále co dělat a takováto podpora je vždy velmi vítána. Děkuji tímto 12 statečným, kteří nám opravdu moc pomohli. Zdroj: Ekodomov, o. s., upraveno (red) Foto: archiv Ekodomova 15

16 výstava Dobrovolně KDE VŠUDE MŮŽETE POMOCI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, se dozvíte z nové putovní výstavy Dobrovolně pro přírodu. Provede vás dobrovolnickými aktivitami ve všech ročních obdobích na celkem osmi panelech. Každý panel uvede citát významné osobnosti a představí vám dojmy aktivních dobrovolníků. Informace o environmentálních neziskových organizacích naleznete na webových stránkách občanského sdružení Zelený kruh (www.zelenykruh.cz). Rezervace výstavy pro vaši akci je možná u koordinátora výstavy Hnutí Brontosaurus na: nebo na tel.:

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak nějak uprostřed. Jsem vyučená zahradnice, nerada se

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa Měsíc duben přinesl celou řadu akcí. Hned na začátku měsíce dne 4. 4. vyrazili žáci devátých tříd na exkurzi do Jaderné elektrárny v Dukovanech. Tuto exkurzi každoročně organizuje komise fyziky. V informačním

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE květen 2010 VYDÁVÁ ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O.S. Milí přátelé, naše sdružení má sídlo v Liberci, někteří z Vás v tomto městě také žijí a spojují

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vít Skála Konference Práce na dálku o krok blíž k vám, Třebíč, 18. 6. 2013

Vít Skála Konference Práce na dálku o krok blíž k vám, Třebíč, 18. 6. 2013 Vít Skála Konference Práce na dálku o krok blíž k vám, Třebíč, 18. 6. 2013 O čem tento příspěvek není O systematickém výkladu problematiky O vysvětlení rozdílů mezi různými formami práce na dálku O přehledu

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Hana Kuklíková Česká Tábornická Unie D.T.K. POUTNÍCI Praha Plackování 2014 Úvod Volný čas dětí by neměl být pouze výplní mezi školou a dětskými

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více